Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009)"

Transkript

1 01 giriş

2

3

4 1.GİRİŞ Türkiye yi çevreleyen denizlerin hepsi Akdeniz sular sisteminin bir parçası olmakla birlikte birbirinden ekolojik, coğrafik, jeomorfolojik, meteorolojik ve benzeri bazı özellikler bakımından farklılıklar göstermektedir. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz ekosistemleri arasındaki fark daha belirgindir. Balıkçılık açısından değerlendirildiğinde, bu farklılık özellikle denizlerdeki tür çeşitliliğine yansımaktadır. Türkiye Denizleri arasında Ege Denizi tür çeşitliliği bakımından Akdeniz ile birlikte Marmara ve Karadeniz e oranla daha zengindir. Ege Denizinde yapılan araştırmalarda, 300 kadar balık türünün bulunduğu bildirilmiştir. İzmir Körfezi ve civarındaki sularda yaşayan balık türü sayısı ise 225 i bulmaktadır. Ege Denizi, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz e bağlı bir denizdir. Marmara Denizi ve Karadeniz den Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ayrılan denizin kuzey sınırları karalarla çizilmiş olmakla birlikte, güney sınırlarını Yunanistan a bağlı adalar olan Rodos ve Girit adaları oluşturmaktadır. Ege Denizi morfolojik özellikleri bakımından Kuzey Ege, Orta Ege ve Güney Ege olmak üzere 3 farklı bölgeye ayrılmaktadır. Kuzey Ege Denizi nin sahil kısmı m ortalama derinliğe sahipken orta kısımları m arasındaki derinliğe ulaşmaktadır. Orta Ege Denizi nin derinliği ortalama 200 m civarındadır. Güney Ege Denizi nin derinliği genellikle m arasında değişmektedir. Bununla beraber, Ege Denizi nin en derin yeri 2500 m ile Rodos ve Girit Adası arasındaki Karpathos adası civarındadır yılında, yaklaşık 494 bin tonu avcılıkla, 152 bin tonu yetiştiricilikle olmak üzere Türkiye de toplam su ürünleri üretimi yaklaşık 646 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimin yaklaşık % 61 i deniz ürünleri avcılığı (bunun % 64 ü tek başına hamsi avcılığından sağlanmıştır), % 24 ü yetiştiricilik, % 6 sı içsu ürünleri avcılığı, geriye kalan % 9 u da diğer deniz ürünlerinin (kabuklular vb.) avcılığından gelmektedir (Şekil 1). Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009) Deniz balıklarının türlere göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı yaklaşık 252 bin tonla en yüksek avlanan balık olarak görülmektedir. Bu üretim, ülkemizdeki avlanan deniz balıklarının yaklaşık % 64 ini kapsamaktadır. Hamsi balığından sonra, en yüksek avlanan deniz balıkları % 6 ile 3

5 istavrit (kraça), % 4 le sardalye, % 3 le mezgit, % 2 şer pay ile palamut-torik ile istavrit (karagöz) ve son olarak bu türleri % 1 oranları ile kefal ve lüfer türleri takip etmektedir. Bu türler dışında kalan diğer tüm türlerin toplam deniz balıkları avcılığı içindeki oranı % 17 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2). Şekil 2. Deniz balıkları içinde önemli bazı türlerin avlanma miktarları Ege Denizi kıyılarında koyların ve adaların çokluğu, kıta sahanlığının az oluşu bu denizdeki avcılığı sınırlamaktadır. Ancak, tür zenginliği ve avlanılan türlerin ekonomik değerlerinin yüksek olması, bölgede balıkçılığı önemli kılmaktadır. Ege Denizi balıkçılığı, yaklaşık 35 bin ton yıllık üretim miktarı ile toplam 453 bin ton olan Türkiye deniz ürünleri üretiminde % 8 lik bir paya sahiptir (Şekil 3). Kültür balıkçılığını içermeyen bu oran, yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte % 5 e kadar düştüğü ya da % 12 ye kadar çıktığı görülmüştür. Toplam deniz balıkları üretiminde Ege Denizinden sağlanan üretim miktarı Karadeniz ve Marmara Denizi nden daha az olmasına karşın ekonomik olarak getirdiği kazanç göreceli olarak daha fazladır. Bunun başlıca nedeni, Ege Denizi nden yakalanan su ürünlerinin ekonomik olarak daha değerli olmasıdır. Bölgede üretim günlük olarak pazarlanmakta, yöresel pazara ve diğer şehirlere özellikle İstanbul a gönderilmektedir. Şekil 3. Türkiye deniz balıkları üretiminin bölgelere göre oransal dağılımı Bununla beraber, son yıllarda Ege Denizi balıkçılığından toplam üretime sağlanan katkı miktarında da düzenli bir artış eğilimi izlenmektedir. Bu artışa özellikle, Karadeniz ve Marmara dan kendi av sezonları sona erdiğinde Ege Denizi ne gelen çok sayıda gırgır ve trol balıkçı teknesi de katkıda bulunmaktadır. Bu teknelerden bazıları ise, Ege Denizi nin çeşitli limanlarında yerleşik balıkçılığa 4

6 geçmiş durumdadır. Ege Denizi canlı kaynakları üzerinde giderek artan bu balıkçılık baskısı bölgede geleneksel olarak küçük ölçekli balıkçılıkla uğraşan lokal balıkçılar üzerinde etkisini olumsuz bir şekilde hissettirmektedir. Avcılığın gerçekleştirilmesinde temel unsur olan balıkçı gemilerinin avcılık türlerine göre dağılımı incelendiğinde, balıkçı gemilerinin çok büyük bir kısmı gırgır-trol dışında kalan, kıyı sürütme ağı veya uzatma ağı-paraketa vb. ile avlanan, küçük balıkçı tekneleri olup, boyları 5 15 m. arasında değişmektedir. Bu teknelerde av alanına gidiş, avlanma ve dönüş bir gün ile sınırlı kalmakta ve karaya bağlı olan küçük ölçekli kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Balıkçı gemilerinin bölgelere göre dağılımı dikkate alındığında ise, 2008 yılı verilerine göre Karadeniz Bölgesi 5744 gemi ile birinci, Ege Bölgesi ise 5056 gemi ile ikinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2009). Ege Denizi, birçok balık türünün üreme, beslenme ve gelişme alanı olan Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası ve Güllük gibi verimli körfezleri bünyesinde barındıran ve yasak dönemler haricinde yıl boyunca yoğun balıkçılık faaliyetinin devam ettiği önemli bir denizimizdir (Şekil 4). Şekil 4. Ege Denizi uydu görüntüsü (Kaynak NASA) Türkiye nin Ege Denizi kıyıları, genellikle Kuzey Ege ve Güney Ege olmak üzere başlıca iki ana coğrafi bölge adı altında incelenmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada, Ege Denizi nin en önemli ve büyük körfezlerinden biri olan İzmir Körfezi ve bu körfezde çok sayıda balıkçı barınak ve limanların bulunması nedeniyle sadece İzmir Körfezi odaklı olarak bu kısım Orta Ege olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu coğrafi bölgeler içinde sırasıyla, Kuzey Ege de Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve kısmen İzmir ili, Orta Ege de İzmir Körfezi odaklı İzmir ili ve Güney Ege de yine kısmen İzmir ili olmak üzere Aydın ve Muğla ilinin kıyı şeritleri bulunmaktadır. Bu çalışma ile Ege Denizi nin kuzeyinden güneyine doğru uzanan tüm kıyı şeridi boyunca yer alan 60 ın üzerindeki balıkçı liman ve barınağı çeşitli zaman dilimlerinde ziyaret edilmiştir (Şekil 5). Bu ziyaretler ile su ürünleri kooperatifleri ve balıkçılardan önemli bilgi ve veriler bizzat yerinde sağlanmış ve toplanan bu orijinal bilgilerden bu kitap oluşturulmuştur. 5

7 Şekil 5. Ege Denizi kıyıları ve çalışmanın yapıldığı merkezler Yukarıdaki coğrafi tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, İzmir ilinin kuzeyi Kuzey Ege, güneyi ise Güney Ege sınırları içinde olması nedeni ile İzmir ilinin tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. İzmir Körfezi, Ege Denizi nin önemli balıkçılık merkezlerinden birisi olup körfez boyunca çok sayıda balıkçı barınağı ve su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Ege nin arasında kalan ve Türkiye Ege Denizi kıyısının merkezinde bulunan İzmir Körfezi nin tamamı bu çalışmada, Orta Ege kısmında değerlendirmeye alınmıştır. Ege Denizi gibi kıyı alanının çok amaçlı (yerleşim, turizm, sanayi, ulaşım, askeri ve balıkçılık) ve yoğun kullanıldığı deniz sahalarında bütünleşik bir kıyı yönetimine ihtiyaç vardır. Kıyı yönetiminin önemli bir halkasını ise balıkçılık ve balıkçılığın yönetimi oluşturmaktadır. Başarılı bir balıkçılık yönetimi büyük ölçüde sağlıklı veri toplanması ve bunların doğru metotlarla işlenmesine bağlıdır (Ünal ve diğ., 2001). Bu verilerin önemli bir bölümünü biyolojik veriler, av araç gereçleriyle ilgili veriler, demografik ve sosyo-ekonomik veriler oluşturmaktadır. Ancak Türkiye de balıkçılıkla ilgili bölgesel ve ulusal düzeyde veri kaynakları oldukça sınırlıdır ve çoğu zaman bu veriler güvenilir olmaktan uzaktır. Bir bölgedeki balıkçı ve balıkçı tekne sayısı, av araçları çeşitliliği ve kapasitesi, avlanan türler ve av miktarları gibi bilgiler, en az avcılığı yapılan türlerin stok bilgileri kadar gerekli ve önemlidir. Benzer şekilde, balıkçıların nasıl bir örgütlenme içinde oldukları, temel sorunlarının ve ileriye yönelik beklenti ve projelerinin neler olduğu konusundaki verilere de sahip olmak bir zorunluluktur. İyi ve sağlıklı bir balıkçılık yönetimi için bu tür verilerin sürekli toplanması ve izlenmesi gerekmektedir. Balıkçılık yönetiminde genellikle ya girdi kontrolü ya da çıktı kontrolüne dayalı iki temel yaklaşım kullanılmaktadır. Türkiye gibi çıktı kontrolünün pek mümkün olmadığı ülkelerde, balıkçılık girdi kontrolüne dayalı olarak yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle sahip olunan av araç gereçlerinin, çalışan balıkçı sayısı ve balıkçı teknesinin, bu teknelerin boylarının, motor güçlerinin, denizde çalıştıkları gün sayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle yapılan bu çalışma, bölge balıkçılığıyla ilgili bu temel bilgileri sağlaması ve balıkçılığın güncel durumunu ortaya koyması açısından ve özellikle yönetim açısından ayrı bir öneme sahiptir. Dünyada benzer çalışmalar her yıl yapılmakta ve balıkçılıkta meydana gelen en küçük değişiklikler dahi, yönetimle ilgili idari otoriteye anında iletilmektedir. Türkiye de bu ve buna benzer çalışma sayısı son derece az olup benzeri bir çalışma Kara ve Gurbet (1999) tarafından Ege Denizi endüstriyel balıkçılığı üzerine yapılmıştır. Ancak balıkçılığın dinamik yapısı gereği bu gibi çalışmaların periyodik olarak yapılması ya da bir program dâhilinde balıkçılığın sürekli olarak izlenmesi sağlanmalıdır. Böylece, balıkçığın sorunları, yeni geliştirilen avcılık yöntemleri, balıkçıların üniversite ve bakanlıktan talepleri kısacası sektörün durumu hakkında 6

8 ayrıntılı bilgi sahibi olunabilecek ve balıkçılık yönetiminde bu güncel bilgilerden yararlanılabilecektir. Bu amaçla, her bir bölge için balıkçılık haritalarının çıkarılması, envanter çalışmalarının tamamlanması, balık stoklarıyla ilgili çalışmaların başlatılması ve balıkçılıkla ilgili diğer araştırmaların da yapılması gerekmektedir. Bu tür çalışmalar ile balıkçılık yöneticilerine, ilgili idari birimlere, kurumlara ve özellikle yerel yönetimlere, sosyo-ekonomik hedefleri de gözeten kapsamlı bir balıkçılık yönetimi için ihtiyaç duyulan bazı somut bilgiler sağlanabilecektir (Ünal, 2003). Ege Denizi balıkçılığına ilişkin birçok çalışma mevcut olmasına rağmen, bunların büyük bir kısmı balıkçılık uygulamalarına ilişkin bilgileri içermektedir. Genellikle verilen bilgiler yöresel isimler ile ifade edilmekte ve bazen aynı av takımından veya balık türünden yöreye özgü farklı isimler ile bahsedilmektedir. Bugüne kadar, bölgede kullanılan balıkçılık takımlarının yapısal özelliklerini ifade eden uluslararası çizim standartlarına uygun bir balıkçılık (av takımları) kataloğu henüz yayınlanmamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla, mümkün olabildiğince bölgede yaygın olarak kullanılan ve birbirinden bazen küçük de olsa farklılık gösteren balıkçılık takımlarının teknik çizimlerine yer verilmeye çalışılmıştır. Kitap içinde bahsedilen tüm av araç gereçleri ve balıkçılık takımlarına ait liste Ek 1 de verilmiştir. Kitapta ele alınan önemli bir diğer konu da, bölgede kullanılan av araç ve gereçlerinin tahmini sayılarının tespit edilmesi olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, bölgede kullanılan av araç ve gereçlerinin çeşitliliğine ilişkin detaylı bilgiler elde edilirken bu av araçlarının sayılarına ilişkin çoğunlukla güvenilir bir tespit yapılamamıştır. Bu eksikliğine rağmen yine de önemli bilgiler içermesi nedeniyle, incelenen her yöreye özgü balıkçılıkta kullanılan başlıca av araç ve gereçleri ve tahmini sayılarına ilişkin çizelgelere kitapta yer verilmiştir. Bu çizelgelere, tespit edilebilen sayılar işlenmiş olup, emin olunamayan sayıların verilmesinden özellikle kaçınılmıştır. Bu çizelgelerden de anlaşılabileceği üzere, Ege Denizi balıkçılığında genellikle bir balıkçı birden fazla sayıda av araç ve gerecine sahiptir. Diğer bir ifade ile bir balıkçı teknesinde birden fazla çeşitte ve sayıda av araç ve gereci mevcuttur ve av sezonuna göre bu av araç ve gereçleri nöbetleşe olarak aynı teknede kullanılmaktadır. İzmir ilinde bulunan Su Ürünleri Kooperatifleri ve balıkçılarla ilgili bulgular için kooperatif yöneticilerinin %90 ı ve bu kooperatiflerin aktif üyelerinin (1172 üye) %7 si ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerden veriler toplanmıştır. Bu konudaki bulgular ortalama ve oransal değerler olarak tablolar şeklinde sunulmuştur ve İzmir ili sınırlarını kapsamaktadır. Çalışmada, Ege Denizi kıyıları boyunca uygulanan balıkçılık yöntemleri, kullanılan av araç gereçleri ve bölgede bulunan balıkçı barınakları ve kooperatiflerinin incelenmesi amacı ile limanlar ziyaret edilmiş ve önceden hazırlanmış anketler yapılmıştır. Sahada yapılan anket çalışmalarından toplanan gerek teknik ve gerekse sosyo-ekonomik veriler değerlendirilerek, her bir yörenin balıkçılığına ait yapısal durum ortaya çıkarılmış ve bunlara ilişkin detaylı bilgiler bir düzen dâhilinde ayrıntılı olarak verilmeye çalışılmıştır. Ege Denizi nde hedef türlerin örneklenen balıkçı limanlarındaki oransal durumuna bakıldığında, barbun-tekir %12 ile ilk sırada gelmektedir. Bunu sırasıyla, çipura (%9), ahtapot (%8), levrek (%7), palamut-kupes-karides-kalamar (%6 şar) ve sübye-dil (%5 er) izlemektedir (Şekil 6). Bu türlerin kitapta geçen listesi ve bilimsel isimlendirmeleri Ek 2 de, ayrıca yine bu türlere ait yoğun avcılık dönemleri ve kullanılan av araçları Ek 3 te detaylı olarak verilmiştir. 7

9 Diğer Uskumru ( Scomber scombus) Tirsi (Alosa fallax nilotica) Sübye (Sepia officinals) Sinagrit (Dentex dentex) Sarpa (Sarpa salpa) Sargos (Diplodus sargus) Sardalye (Sardina pilchardus) Palamut (Sarda sarda) Mırmır (Lithognathus mormyrus) Mercan (Pegellus erythrinus) Melanur (Oblada melanura) Levrek (Dicentrarchus labrax) Kupes (Boops boops) Köpekbalığı (Mustelus mustelus) Kılıç (Xiphias gladius) Kefal (Mugil spp.) Karides (Penaeus kerathurus) Karagöz (Diplodus vulgaris) Kalamar (Loligo vulgaris) İzmarit (Spicara flexuosa) İstavrit (Trachurus sp.) Isparoz (Diplodus annularis) Fangri (Pargus pargus) Dil (Sole vulgaris) Çipura (Sparus aurata) Barbun - Tekir (Mullus sp.) Akivades (Tapes deccusatus) Ahtapot (Octopus vulgaria) Şekil 6. Ege Denizi nde avcılığı yapılan hedef türlerin oransal (%) dağılımı Av araçlarına ait bulgular ağırlıklı olarak 2004 ve 2005 yılları arasında saha çalışmaları (balıkçılarla görüşülerek ve av araçları yerinde incelenerek) ile elde edilmiş olmasına rağmen bu çalışmalar 2010 yılı başına kadar devam etmiştir. Ege Denizi kıyılarında kullanılan av takımlarının sistematik sınıflandırılması, genel ve teknik özelliklerini kapsayan çizim planları FAO ve AB çizim standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Çalışma sonunda, Ege Denizi balıkçılığında yaygın olarak kullanılan toplam 161 adet av aracının teknik planı çizilmiştir. Av araçları kategorik sınıflandırmaya göre oltalar, tuzaklar, dalyanlar, uzatma ağları, kıyı sürütme ağları, troller ve çevirme ağları olmak üzere ana başlıklar altında ele 8

10 alınmıştır (Ek 3). Bölgede kullanılan başlıca av araç gereçleri arasında en çok çeşitlilik olta ve uzatma ağlarında bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, gerek olta takımları ve gerekse uzatma ağlarının genellikle türe ve kullanıldıkları yere göre özel olarak yapılmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu av araçları kullanıldıkları yerlere göre de farklılıklar göstermektedir. Av araçları arasındaki bu farklılıkları gösterebilmek amacı ile olta takımları için sırasıyla, oltalar, çapariler ve paragatlar şeklindeki 3 alt grup altında toplam 38 adet farklı olta takımı planı çizilmiştir. Yine uzatma ağları için sırasıyla, sade uzatma ağı, sade çatılı uzatma ağı, fanyalı uzatma ağı, fanyalı çatılı uzatma ağı, kombine çatılı uzatma ağı, voli uzatma ağları ve bazı özel uzatma ağları (marya ağı, taş ağı, biledye ağı gibi) şeklindeki 7 alt grup altında toplam 106 adet farklı uzatma ağı planı çizilmiştir. Bu iki ana grubun yanında sırasıyla 5 adet trol ağı, 4 adet gırgır ağı, 4 adet alamana, 1 adet trata, 2 adet pinter ve 1 adet çökeltme (ağ) dalyanı planına kitapta yer verilmiştir. Ayrıca kitap içinde bazı av araç ve gereçleri veya lagün (dalyan) alanlarının resimleri de mevcuttur. Ege Denizi balıkçılığında yaygın olarak kullanılan bu av araç ve gereçlerinin uluslararası (FAO- ISSCFG 1 ) kurallara göre yapılmış sınıflandırma içinde yer aldıkları gruplar aşağıda gösterilmiştir. ÇEVİRME AĞLARI İstinga halatlı çevirme ağları (Gırgır Ağları) 1. Mekanik güç kullanılan Hamsi-Sardalye Gırgır Ağları Kefal Gırgır Ağları Orkinos Gırgır Ağları 2. El ile kullanılan (El Gırgırları sığ sulardaki avcılıkta kullanılır) TROL AĞLARI Dip Trol Ağları Geleneksel dip trol ağları (Balıkçılar tarafından genellikle Osmanlı trol ağları olarak anılmaktadır) Kesimli dip trol ağları (Bazı özel kesim teknikleri kullanılarak yapılan) UZATMA AĞLARI VE DOLANAN AĞLAR Sabit (Dönek) Uzatma Ağları 1.a) Multifilament (Bez) Sade Uzatma Ağları Sardalye Uzatma Ağları Barbun Uzatma Ağları Barbun-Tekir Uzatma Ağları Kefal Uzatma Ağları Palamut Uzatma Ağları Tirsi Uzatma Ağları Kupes Uzatma Ağları Kolyoz Uzatma Ağları Melanur Uzatma Ağları Lüfer Uzatma Ağları Mercan Uzatma Ağları Trança Uzatma Ağları Tombik Uzatma Ağları Köpekbalığı Uzatma Ağları Zargana Uzatma Ağları b) Monofilament (Misina) Sade Uzatma Ağları Barbun Uzatma Ağları Kupes Uzatma Ağları 2. Multifilament (Bez) Çatılı Sade Uzatma Ağları Kolyoz Uzatma Ağlar Palamut Uzatma Ağları 1 ISSCFG: International Standard Statistical Classification of Fishing Gear 9

11 3. Fanyalı Uzatma Ağları Barbun Uzatma Ağları Sinagrit Uzatma Ağları Kefal Uzatma Ağları Dil-Pisi Uzatma Ağları Karides Uzatma Ağları Sübye Uzatma ağları Ahtapot-Sübye Uzatma Ağları Levrek Uzatma Ağları Istakoz-Böcek Uzatma Ağları Sokkan Uzatma Ağları 4. Çatılı Fanyalı Uzatma Ağları Karides Uzatma Ağları Lüfer Uzatma Ağları 5. Çatılı Kombine Uzatma Ağları Kupes Uzatma Ağı Karma Uzatma Ağı 6. Özel Uzatma Ağları Marya Ağı Taş Ağı Biledye Ağı 7. Çevirme (Voli) Uzatma Ağları 1. Sade Uzatma Ağları 2. Fanyalı Uzatma Ağları Tek Katlı Çevirme (Voli) Uzatma Ağları Multifilament (Bez) PA Monofilament (Misina) PA Çift Katlı Çevirme (Voli) Uzatma Ağları Multifilament (Bez) PA Monofilament (Misina) PA Kombine Uzatma Ağları 1. Sade Uzatma Ağları Fanyalı Uzatma Ağları 2. Alamana Ağları 3. Kargılı Ağlar (Kefal için) TUZAKLAR Sepetler Pinterler Havai tuzaklar OLTA VE OLTA TAKIMLARI Paragatlar İnce Paragat 2 -Mantarlı İnce Paragat -Mantarsız İnce Paragat Kalın Paragat 3 Kılıç Paragatı Sinagrit Paragatı Çapariler Sallama Çaparileri 2 Genellikle çipura, karagöz, mercan, melanur, ısparoz, sarpa, kupes vbz türlerin avcılığında kullanılır. 3 Genellikle levrek avcılığında kullanılır. 10

12 İstavrit Çaparisi Palamut Çaparisi Kolyoz-Uskumru Çaparisi Parangula (Ahtapot Çaparisi) Su Üstü Çaparisi Lüfer Çaparisi İğne ve El Oltaları Bu çalışmada gerek el ve gerekse mekanik güç ile kullanılan tek iğneli ve çok iğneli olmak üzere çok sayıda iğne ve olta takımı çeşitleri tespit edilmiştir. ÇİT DALYANLARI (LAGÜNLER) 3 7 Nisan 2006 tarihleri arasında İzmir de düzenlenen, ICES-FAO Uluslararası Balıkçılık Teknolojisi ve Balık Davranışları Çalışma Grubu toplantısında, yukarıdaki sınıflandırmaya ilişkin olarak Ege Denizi nde kullanılan av araç gereçlerinin teknik özellikleri ve planlarına ilişkin bir sunum 4 yapılmıştır (Ek 4). Bu kitapta, av araçlarının teknik özellikleri ve gösterdiği yöresel değişim yanında, balıkçıların sosyo-demografik-ekonomik özellikleri, balıkçılığın durumu ve genel özellikleri de (av sahası özellikleri, hedef türler, yoğun avcılık dönemleri, filo bilgileri, su ürünleri kooperatifi özellikleri, sorunlar) dikkate alınmıştır. İlave olarak, kıyı balıkçıları ile diğer kıyı alanı kullanıcıları arasındaki mevcut sorun ve anlaşmazlıklar da saptanmaya çalışılmıştır. İncelenen su ürünleri kooperatiflerinin en eskisi 1953 yılında kurulan S.S. İzmir Balık Avcıları ve Su Ürünleri Kooperatifi ile 1961 yılında kurulan S.S. Ege Örnek Su Ürünleri Kooperatifi dir. En yeni iki kooperatif; 2003 yılında kurulan S.S. Çeşme Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ve S.S. Çeşme Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifi dir. Ele alınan kooperatiflerin % 59 u pazarlama faaliyeti yürütmekte ve % 47 si en az bir kişi çalıştırmaktadır. Su ürünleri kooperatiflerinin birçoğunun (% 86) faaliyet alanında kooperatif üyesi olmayan balıkçılar da bulunmaktadır. İncelenen su ürünleri kooperatiflerine üye olma oranı % 64 olarak bulunmuştur. Üye balıkçılar arasında aktif olarak çalışan ve düzenli olarak balıkçılık yapan üyelerin oranı ise % 66 dır. Aliağa, Çeşme (Çiftlikköy, Alaçatı, Ildırı), Yeni Foça, Menderes, Bergama, Karaburun (İnecikler), Seferihisar ve Urla (Özbek) daki balıkçılar arasında su ürünleri kooperatiflerine üye olma oranı % 80 ve üzerindedir. İzmir ilindeki kooperatif üyesi balıkçıların % 92 si ilkokul veya ortaokul, % 8 i lise düzeyinde eğitim 5 almıştır. Balıkçıların % 59 u sosyal güvence sahibi, % 67 si konut sahibi ve % 93 ü evli bireylerden oluşmaktadır. İzmir ili kıyılarında yer alan 29 adet balıkçılık merkezi ve bu merkezlerde yer alan su ürünleri kooperatifleri ile diğer kıyı alanı kullanıcıları arasında anlaşmazlıklar yaşandığı gibi, balıkçılığın farklı grupları arasında da çok sayıda sorun ve çıkar çatışması bulunmaktadır. Bu sorunların neredeyse yarısını (%48) sırasıyla, askeri (%12), endüstriyel (%4), ikinci konutlar (%12) ve turizm (%20) kaynaklı av sahası sınırlamaları oluşturmaktadır. Bunları, balık çiftlikleri (%20), Küçük Ölçekli Balıkçılık (KÖB) - Büyük Ölçekli Balıkçılık (BÖB) (%20) ile KÖB-KÖB (%4) çatışmaları, başka bölgelerden gelen av tekneleri (%4) ve amatör avcılık (%4) izlemektedir. Aliağa da endüstriyel amaçlı kıyı kullanımı (petro-kimya tesisleri, gemi söküm tesisleri vb.) balıkçılığı engellemektedir. Benzer şekilde, balık çiftliklerinin yoğun olarak bulunduğu Mersin Koyu, Çeşme, Mordoğan, Balıklıova, Karaburun gibi yerlerde ise kıyı balıkçılığı ile balık çiftlikleri arasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (2002) kayıtlarına göre, İzmir de 38 adet su ürünleri kooperatifi faaliyet göstermektedir. Buna ilave olarak, Eşendere ve Gümüldür de iki adet kooperatifin kuruluş aşamasında olduğu saptanmıştır. Bu kooperatiflere üye balıkçı sayısı 2386 dır ve bunların yaklaşık 1300 adedi aktif üyedir. İzmir ilinde su ürünleri kooperatifi başına 63 üye düşmektedir. En az üyesi olan su ürünleri kooperatifi, 16 üye ile S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi, en çok üyesi olan ise 240 üye ile S.S. Sasalı Su Ürünleri Kooperatifidir (Çizelge 1). 4 Technical Specifications of Main Fishing Gears Used in the Aegean Coast of Turkey 5 Bal kç lar n e itim düzeyi ile bulgular kitap içinde geçen tablolarda rakamsal olarak ifade edilmi tir. Bu de erlendirmede, okuma yazma bilmeyen bal kç lar 0, ilkokul mezunu olanlar 1, ortaokul 2, lise 3 ve lise mezunu ve üzeri e itimli olanlar 4 rakam yla gösterilmi tir. 11

13 Çizelge 1. İzmir İli Su Ürünleri Kooperatifleri listesi (TKB, 2002). Su Ürünleri Kooperatifleri Kur. Yılı Üye Say. Faal Üye Etkinlik Alanı S.S. Aliağa-Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Aliağa S.S. Yeni Şakran Aşağı Şakran Hacıömerli Aliağa S.S. Zeytindağ Kasabası Su Ürün. Koop Bergama S.S. Çeşme Dalyanköy Su Ürünleri Kooperatifi Çeşme S.S. Çeşme Çiftlikköy Su Ürünleri Kooperatifi Çeşme S.S. Çeşme Ilıca Su Ürünleri Kooperatifi Çeşme S.S. Çeşme Ildırı Su Ürünleri Kooperatifi * Çeşme S.S. Çeşme Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Çeşme S.S. Çeşme Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifi Çeşme S.S. 16 Eylül-Musalla ve İnönü Çeşme S.S. Sasalı Çevre Köyleri Su Ürün. Koop Çiğli S.S. Bademli Su Ürünleri Kooperatifi Dikili S.S. Çandarlı Su Ürünleri Kooperatifi Dikili S.S. Dikili Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Dikili S.S. Yeni Foça Su Ürünleri Kooperatifi Foça S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Foça S.S. Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Güzelbahçe S.S. Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi Karaburun S.S. Karaburun-Merkez Su Ürün. Koop Karaburun S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Karaburun S.S. İnecikler Su Ürünleri Kooperatifi Karaburun S.S. Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi Karşıyaka S.S.Şemikler-Yalı-Örnekköy-DemirKöprü Emek- İmbatlı ve Bahariye Mahalleleri Karşıyaka S.S. Ege Örnek Su Ürünleri Kooperatifi Konak S.S. İzmir Balık Avcıları ve Su Ürün. Koop Konak S.S. Özdere-Ahmetbeyli Su Ürün. Koop Menderes S.S. Tuzçullu Su Ürünleri Kooperatifi Menemen S.S. Narlıdere - Merkez Su Ürün. Koop Narlıdere S.S. Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi Seferihisar S.S. Beyler Su Ürünleri Kooperatifi Seferihisar S.S. Ürkmez Su Ürünleri Kooperatifi Seferihisar S.S. Zeytinköy Üretim ve Değer. Koop Selçuk S.S. Barutçu Su Ürünleri Kooperatifi Selçuk S.S. Özbek İskelesi Su Ürünleri Kooperatifi Urla S.S. Urla İskelesi Su Ürünleri Kooperatifi Urla S.S. Çeşmealtı Su Ürünleri Kooperatifi Urla S.S. Balıklıova Su Ürünleri Kooperatifi Urla S.S. Kalabak ve Zeytinalanı Su Ürünleri Koop Urla * Bu ve kitap içinde geçen di er tüm çizelgelerde güvenilir veri elde edilemeyen durumlarda (-) i areti kullan lm t r. Bu çal ma kapsam nda, zmir ilindeki su ürünleri kooperatiflerinin %90 ve bu kooperatiflerin aktif üyesi olan bal kç lar n (1172 adet), %7 si (170 adet) ile bireysel anketler gerçekle tirilmi tir. 12

14 Bu çalışma kapsamında incelenen su ürünleri kooperatiflerinin konu edildiği İzmir İli Su Ürünleri Kooperatifleri ve Sorunları isimli bir poster çalışması KAY-08 6 Ulusal toplantısında sunulmuş olup anılan toplantıda en iyi poster ödülünü kazanmıştır (Ek 5). Ege Denizi balıkçılığının yapısal bir analizini içeren bu çalışma, balıkçılık yöneticilerine, ilgili idari birimlere, kurumlara ve özellikle yerel yönetimlere, kapsamlı bir balıkçılık yönetimini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel bilgileri sunmak amacıyla yazılmıştır. Kitap aynı zamanda, su ürünleri konusunda çeşitli düzeylerde eğitim gören öğrenciler için de bir kaynak niteliği taşımaktadır. Benzeri çalışmaların belli zaman aralıklarında düzenli olarak tekrar edilmesi ve balıkçılığın bir bütün olarak izlenmesi, sürdürülebilir balıkçılık için çok önemli katkılar sağlayacaktır. 6 KAY: K y Alanlar Yönetimi Türkiye Milli Komitesi VII. Ulusal Kongresi 13

Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık)

Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık) Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık) Yasaklanmadan önce bölgede toplam 60 ı bulan trata takımları, özellikle geleneksel papalina (sardalye genç bireyi) avcılığı yanı sıra,

Detaylı

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop.

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop. Kış aylarında da hedef türler sardalye, hamsi, istavrit, tekir, barbun, ahtapot, sübye ve kalamar, tesadüfî türler ise çipura, mercan ve akyadır. Tüm türlerin para etmeyecek küçük bireyleri de ıskarta

Detaylı

Şekil 256. Alaçatı coğrafik konumu

Şekil 256. Alaçatı coğrafik konumu 04 güney ege 244 245 246 4. GÜNEY EGE Çalışmanın bu kısmında yine kuzeyden güneye doğru olmak üzere, İzmir in ilçesi Alaçatı dan başlayarak sırasıyla, Aydın ili, Muğla ili ve Bodrum Yarımadası civarındaki

Detaylı

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ 2.2. ÇANAKKALE Çanakkale, Marmara Denizi, Boğaz ve Kuzey Ege Denizi olmak üzere üç farklı denizel sistemle ilişkili ve 671 km gibi oldukça uzun bir kıyı hattına sahip önemli bir balıkçılık merkezi durumundadır.

Detaylı

Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195).

Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195). 3.1.16. MORDOĞAN Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195). Şekil 194. Mordoğan coğrafi konumu

Detaylı

Balıkçılık Sektörünün İzmir İli İçindeki İşleyişi ve Güncel Sorunları

Balıkçılık Sektörünün İzmir İli İçindeki İşleyişi ve Güncel Sorunları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 437 444 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Balıkçılık Sektörünün

Detaylı

İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141).

İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141). 3.1.8. İNCİRALTI NARLIDERE İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141). Şekil 141. İnciraltı ve Narlıdere nin coğrafi konumu 1987 1996 yılları

Detaylı

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası 4.2. AYDIN 4.2.1. KUŞADASI Ege Denizi kıyısında ve İzmir e 95 km uzaklıkta bulunan Kuşadası, Türkiye nin önemli turizm merkezlerindendir (Şekil 280). 2007 yılı nüfus sayımına göre, Aydın a bağlı olan ilçenin

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

3. ORTA EGE 3.1. İZMİR

3. ORTA EGE 3.1. İZMİR 03 orta ege 82 83 84 3. ORTA EGE Türkiye Ege Denizi kıyıları esas olarak Kuzey ve Güney Ege olmak üzere iki ana coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada her iki bölgenin arasında yer

Detaylı

Çizelge 101. Gürçamlar balıkçılığının genel durumu

Çizelge 101. Gürçamlar balıkçılığının genel durumu 4.3. MUĞLA 4.3.1. GÜRÇAMLAR Muğla nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyünün nüfusu 2007 yılı nüfus istatistiklerine göre 385 dir. Gürçamlar ın geçim kaynağı tarım ve balıkçılık özellikle yetiştiricilik

Detaylı

Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* Preliminary Study on Ayvalık (Aegean Sea) Coastal Fishery

Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* Preliminary Study on Ayvalık (Aegean Sea) Coastal Fishery Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 26(1),15-20, 2014 26(1),15-20, 2014 Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* ** Cemil SAĞLAM 1, Okan AKYOL 1, Yeşim

Detaylı

DİZİN. Canlı Kaynak 5 Caulerpa taxifolia 313 Ceran 110, 290 Cereyan (elektrik) balığı 170

DİZİN. Canlı Kaynak 5 Caulerpa taxifolia 313 Ceran 110, 290 Cereyan (elektrik) balığı 170 DİZİN A Adabeyi 56, 170, 225, 232, 239, 310, 315, 318 Ağ dalyan 9, 188, 197, 210 Ağ kafes 180, 282 Ahmetbeyli 247, 259, 260, 261, 269 Ahtapot 7, 35, 39, 44, 47, 56, 60, 67, 73, 102, 113 Ahtapot sırtısı

Detaylı

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35 Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35 Technical Characteristics of Some Fishing Gears, Used in Small Scale Fisheries in Bodrum Peninsula (Aegean Sea)

Detaylı

İzmir Kıyılarında (Ege Denizi) Ağ Kafes İşletmeleri Civarında Kullanılan Uzatma Ağı ve Paragatların Teknik Özellikleri

İzmir Kıyılarında (Ege Denizi) Ağ Kafes İşletmeleri Civarında Kullanılan Uzatma Ağı ve Paragatların Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 1: 59 63 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note

Detaylı

ekler : Kitapta mevcut av araçları planları listesi

ekler : Kitapta mevcut av araçları planları listesi ekler EK 1 : Kitapta mevcut av araçları planları listesi 1. Oltalar 1.1. Tek iğneli Oltalar 1.1.1. Zokalı Uskumru Oltası-74 1.2. Çok iğneli Oltalar 1.2.1. Sarkıtma Oltası-96 1.2.2. Kalamar Oltası-96 1.2.3.

Detaylı

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):104-111 Research/Araştırma 1 Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri Adnan AYAZ 1, Alkan ÖZTEKİN 1,*, Özgür CENGİZ 1 Çanakkale

Detaylı

Türkiye nin Kuzey Ege Denizi kıyıları Edirne, Çanakkale, Saros Körfezi, Balıkesir ve Bergama (İzmir) çevresini kapsamaktadır.

Türkiye nin Kuzey Ege Denizi kıyıları Edirne, Çanakkale, Saros Körfezi, Balıkesir ve Bergama (İzmir) çevresini kapsamaktadır. 02 kuzey ege 14 15 16 2. KUZEY EGE Türkiye nin Kuzey Ege Denizi kıyıları Edirne, Çanakkale, Saros Körfezi, Balıkesir ve Bergama (İzmir) çevresini kapsamaktadır. 2.1. EDİRNE 2.1.1. ENEZ Edirne İli ne bağlı

Detaylı

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Kadir DOĞAN *, Onur GÖNÜLAL ** * İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE ** İstanbul

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(1): 64-72 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011008 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ BOZCAADA (EGE DENİZİ) KIYI BALIKÇILIĞI

Detaylı

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL G GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 41-47, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Mete KUŞAT, Habil

Detaylı

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları Elif UĞUR Son yıllarda, dünya kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması, tarım arazilerinin giderek azalması, su kaynaklarının kirlenmesi; diğer

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI 2(): -505 (2008) DOI: 10.15/jfscom.mug.20076 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 107-2X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK

Detaylı

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI 2(3): 432-439 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200735 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kullanılan Sürüklenen Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kullanılan Sürüklenen Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 179 183 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Çanakkale Bölgesinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Donam Özellikleri ve Balıkçıların Sorunları

Çanakkale Bölgesinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Donam Özellikleri ve Balıkçıların Sorunları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 473-480 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ JOURNAL OF FISHERIES & AQUATIC SCIENCES İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ JOURNAL OF FISHERIES & AQUATIC SCIENCES İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5140 ISSN: 1018 1911 SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ JOURNAL OF FISHERIES & AQUATIC SCIENCES Volume Number Year Cilt 27 Sayı 1 Yıl 2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU

Detaylı

Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması

Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 455 463 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ 1996-2001 Yılları Arasında

Detaylı

Prens Adaları (İstanbul) Kıyı Balıkçılık Av Araçları

Prens Adaları (İstanbul) Kıyı Balıkçılık Av Araçları Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300-190 Ege J Fish Aqua Sci 28(4): 117-12 (2011) http://www.egejfas.org Araştırma Makalesi / Research Article Prens Adaları (İstanbul) Kıyı Balıkçılık Av Araçları *Okan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI

SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI Gırgır ağları, Çevirme ağları grubunun ve tüm ağlar içinde pelajik balıkların avlanmasında kullanılan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(23.7.2013 R.G.122 EKIII A.E.401 Sayılı Tüzük), (10.12.2013 R.G.199 EKIII A.E.645 ) Sayılı Tüzükle

Detaylı

Marmara Adası Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları

Marmara Adası Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 2: 143-148 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

ZM R L (EGE DEN Z ) NDE A KAFES LETMELER C VARINDA YAPILAN BALIKÇILIK ÜZER NE ARA TIRMALAR

ZM R L (EGE DEN Z ) NDE A KAFES LETMELER C VARINDA YAPILAN BALIKÇILIK ÜZER NE ARA TIRMALAR EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ZM R L (EGE DEN Z ) NDE A KAFES LETMELER C VARINDA YAPILAN BALIKÇILIK ÜZER NE ARA TIRMALAR Okan ERTOSLUK Su Ürünleri Avlama ve leme Teknolojisi Anabilim

Detaylı

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Research Article Araştırma Makalesi Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı: 12 117 İzmirBornova 1999 İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Metin Timur Kadir Doğan İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

Gökçeada (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları

Gökçeada (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 1: 1-5 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Gökçeada (Ege Denizi) Kıyı

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) Urla Yöresinde Trata Balıkçılığı*

İzmir Körfezi (Ege Denizi) Urla Yöresinde Trata Balıkçılığı* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Cilt/Volume 3, Sayı/Issue (3-): 35 39 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research Note İzmir

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

BÜYÜK BALIKÇI DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞI AYLIK SORU FORMU

BÜYÜK BALIKÇI DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞI AYLIK SORU FORMU BÜYÜK BALIKÇI DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞI AYLIK SORU FORMU Referans Yıl Referans Ay Gemi no Sıra no KİMLİK ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Balıkçı Gemisinin Adı Gemi Eski Ruhsat no Gemi Yeni Ruhsat no Filo Kayıt no

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(2): 129-135 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com TECHNICAL NOTES TEKNİK NOT KUZEYDOĞU AKDENİZ DE KARİDES BALIKÇILIĞI VE

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 1: 19-24 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İstanbul Kıyı Balıkçılığında

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJE NO: 198Y023 Doç.Dr. H. Tuncay KINACIGİL Akın Türker İLKYAZ Adnan AYAZ Dr.Okan AKYOL Uğur ALTINAĞAÇ Aralık 2000

Detaylı

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52 Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52 The Determination of Socio-Economic Structure of Small-Scale Fishery in Ordu Ordu İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of 1(1): 1-18 (2015) E ISSN 2149 0236 doi: 10.3153/JAEFR15001 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE GAZİMAĞUSA LİMANI, KKTC, KIYI BALIKÇILIĞINDA KULLANILAN AV ARAÇLARI VE TEKNİK

Detaylı

Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım

Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım Hayalet avcılık; denizlerde ve iç sularda ticari ya da amatör amaçlarla su ürünleri avcılığı yapılırken, zemin yapısı, hava koşulları, dip

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Research Article Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1 (2017) 15-19 An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Fanyalı

Detaylı

ETA Maritime Science

ETA Maritime Science 1 Journal of ETA Maritime Science 1 (2013) 1-6. Contents lists available at SciVerse ScienceDirect ETA Maritime Science journal homepage: www.gemimo.org Ege Bölgesi Balıkçı Filosunun Sınıflandırılması

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Su ürünleri avcılığı ile ilgili usul ve esaslar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu

Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 443-447 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE Portal : www.denizhaber.com.tr İçeriği : Denizcilik/Yelken Tarih : 09.02.2015 Adres : http://www.denizhaber.com.tr/bogazda-30-balik-turu-yok-olmak-uzere-haber-60283.htm

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 TOPLAM NÜFUS, 2007 2013 NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013 YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 2013 NÜFUS YOĞUNLUĞU NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS MEDYAN YAŞ NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Detaylı

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 1: 25-29 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İstanbul Kıyı Balıkçılığında

Detaylı

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1(2): 72-79 (2015) E-ISSN 2149-0236 doi: 10.3153/JAEFR15007 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE ÇANAKKALE BÖLGESİ NDE KUPES

Detaylı

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 233 237 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Türkiye Denizlerinde Kullanılan Pelajik Kılıç Paragatları

Türkiye Denizlerinde Kullanılan Pelajik Kılıç Paragatları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 149-156 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Türkiye Denizlerinde Kullanılan

Detaylı

Marmara Bölgesi nde Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Avcılığında Kullanılan Olta Takımları

Marmara Bölgesi nde Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Avcılığında Kullanılan Olta Takımları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (3-4): 351 355 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Marmara Bölgesi nde

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversite

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA YUMURTALIK'DA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN SU ÜRÜNLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ S. Ahmet ÇELİKER (Proje Lideri) Yrd. Doç. Dr. A. Şeref KORKMAZ (Danışman) ASAUM- Ankara

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ EL KONULAN SU ÜRÜNLERİ - DENETİM MİKTARLARI - UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER MİDYE İSTAVRİT KUM

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür.

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür. 1. Trol nedir? Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasıdır.

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Science and Biotechnology 2016 - Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa:

Detaylı

Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi

Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):1-10 (2016) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi Bülent ÇELİKÖZ 1, Mete KUŞAT

Detaylı

İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu. Current Situation of Fishing Coastal Structures in the Istanbul

İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu. Current Situation of Fishing Coastal Structures in the Istanbul GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (1): 16-28 Research/Araştırma İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu Taner YILDIZ 1, *, F. Saadet KARAKULAK 1 1 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 34470 Laleli,

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ S. Ahmet ÇELİKER (Proje Lideri) Yrd. Doç. Dr. A. Şeref KORKMAZ (Danışman) ASAUM-

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Selami MALAL SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013 Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ Portekiz, Faro da bulunan Algarve Üniversitesinin Deniz Bilimleri

Detaylı

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ)

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) MAKALE Murat DAĞTEKİN, SUMAE ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) Orkinos, ton balığı olarak da bilinir. Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus türlerini oluşturan boyları 5-6 m, göçmen balık

Detaylı

Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları

Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 14 Sayı:3-4 351-367 İzmir-Bornova 1997 Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları H. Tuncay Kınacıgil Akın T. İlkyaz Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998 Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 5 Sayı:-4-0 İzmir-Bornova 8 Farklı Göz Genişliğine Sahip Sade Dip Uzatma Ağlarında İsparoz (Diplodus annularis Linn., 758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 80) Balıklarının

Detaylı

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM Kapak resmimiz, Adalar civarında gırgırlarla uskumru avlamış olan balıkçı motor ve kayıklarının,

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir.

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65) Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28388

TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65) Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28388 TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65) Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28388 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İZMİR İLİ KIYI YAPILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER

İZMİR İLİ KIYI YAPILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER 107 İZMİR İLİ KIYI YAPILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER Veli AKÇAOĞLU İnşaat Yüksek Mühendisi veliakcaoglu@gmail.com Sunay AKÇAOĞLU İnşaat Mühendisi sunayakcaoglu@yahoo.com GİRİŞ Diğer yapılar

Detaylı

4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş

4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş 4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş Su ürünleri yetiştiriciliği; balık, yumuşakça, kabuklu, eklem bacaklılar ile sucul bitkilerin yetiştiriciliğini içine almaktadır.

Detaylı

İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İzmir hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı