i~tanbul YAYıN NO: TICARET ODASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı"

Transkript

1 YAYıN NO: i~tanbul TICARET ODASı

2 istanbul TicARET ODASı ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRONiK TicARET REHBERi Hazırlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararasıİşbirliği Şubesi YAYıN NO: Subat, 2006

3 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür.ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,elektronik ortamlarda ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu yayında kullanılan tanımlar ile malzemenin sunumu,istanbul Ticaret Odası bakımından herhangi bir ülke,devlet,şehir,alan veya yetkililerin yasal statüleri ile bunun sınırlarının işaretlenmesine ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirmez. istanbul Ticaret Odası Elektronik Ticaret Rehberi Hazırlayan: Aysun Küçükyılmazlar AB ve Uluslararası Işbirliği Şubesi Şubat 2006, 80 sayfa. ELEKTRONiK TiCARET REHBERi ISBN NO: Türkçe. Reşadiye Cad. Eminönü/lstanbul ito BiLGi HAnı (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: YAYINA HAZıRlıK, BASKı, CiLT MATBAACılıK SAN. VE Tic. A.S. Seyrantepe Mah. Cesur Cad. Can Sok. No: ' 4.Leventl istanbul Tel: (0212) / Fax: (0212)

4 ÖNSÖZ 1995 yılında internet ile ilk kez tanışmamızdan bu yana, ülkemizde bilişim ve iletişim teknolojilerinde büyük gelişmeler kaydedilmiş olup, bu gelişmeler günlük hayatımızın neredeyse her alanında kullanılmaktadır. E-ticaret faaliyeti de işte bu gelişmelerin en önemli sonuçlarından ve kazammlarmdan biri olmuştur. İnternet, yani sanal ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyet olarak tanımlanan e-ticaret, söz konusu teknolojik gelişmelerin yanı sıra kanunda yapılan değişikliklerle sağlam temellere oturtulmuş ülkelerde yaygın olarak gerçekleşmektedir. Diğer yandan ülkemizde, her ne kadar dünyadaki bilişim ve iletişim alanındaki gelişmeler eş zamanlı olarak izlenmeye çalışılsa da, gerçekleşen e-ticaret hacmi olması gerekenin oldukça altında seyretmektedir. Globalleşmenin ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz piyasalarında yeni pazarlara ve dolayısıyla müşterilere ulaşmak adına uğraş veren sektör temsilcilerine aradıkları bu pazar fırsatını sunan sanal dünyada yer almak isteyen, buna ilişkin adımlar atan Türk firmalarının sayısı günden güne artmaktadır. Ancak Türkiye'de henüz geçen sene yürürlüğe giren e-imza kanunu ile bu süreç hızlandırılmaya çahşılsa da, elektronik ortamda gerçekleşen işlem oranı istenen seviyeyi henüz yakalayamamıştır. Konu hakkında yeterli bilgiye ya da gerekli imkanlara sahip olamama sorunun sebeplerinden sayılmaktadır. İşte bu rehber e-ticaret işlemi gerçekleştirmek isteyen sektör temsilcilerine konu hakkındaki bilgileri vermek, mevcut fırsatları tanıtmak ve onların e-ticaret bilincine sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın tüm ilgililere faydalı olmasını diler, rehberi hazırlayan Avrupa Birliği ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Raportörü Aysun Küçükyılmazlar'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5 E-TİCARET REHBERİ ÖNSÖZ I- E-Ticarete Genel Bakış E-ticaretin Tanımı E-ticaret İle İlgili Kısa Bilgiler E-ticaret Uygulamaları E-ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar Elektronik Ticaret Uygulamalarının Getirdikleri Dünyada E-ticaret ve Gelişimi AB'de E-ticarete Verilen Önem 18 II-E-Ticaret Süreci İnternet Bilgisi Web Sitesinin Hazırlanması Web Sitesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Web Sitesinin Hazırlanması Aşamaları Servis Sağlayıcının Seçimi Alan Adı Belirlenmesi ve Alınması Web Sitesinin Tasarlanması Firmanın E-ticaret Sürecine Hazırlanması 33 III-Türkiye'de E-Ticaret İnternet ve E-ticaret Uygulamalarının Türkiye'de Gelişimi E-ticaret ve İnternet Uygulamalarının Türkiye'de Gelişimi İçin Yapılanlar KOBİ'ler ve E-ticaret KOBİ'lere Yönelik E-ticaret Destekleri KOSGEB Destekleri İGEME Destekleri Avrupa Bilgi Merkezi 42

6 IV- E-Ticarette Hukuksal Süreç Önemli Bilgiler Alan Adı Alınması Sahtekarlığa Yönelik Alınacak Önlemler Elektronik Ticarette Güvenlik E-ticarette Sözleşme Oluşturma E-ticaretin Vergilendirilmesi (www.ymm.net) E-ticarette KDV (www.ymm.net) Türkiye'de ve Dünya'da E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri Dünyada E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Türkiye'de E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri 52 EK:1/E-İMZA KANUNU 59 EK:2/E-TİCARET SÖZLÜĞÜ 70 EK:3/KURULUŞLAR LİSTESİ 77 KAYNAKLAR 79 İTO YAYINLARI 80

7 -I. BÖLÜM- E-TİCARETE GENEL BAKIŞ 1.1. E-ticaretin Tanımı Kavramsal olarak mal veya hizmetin almıp satılması olarak açıklanan ticaret kavramı elektronik ortama taşındığı zaman "elektronik ticaret" olarak adlandırılmaktadır. E-ticaret bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılmasıdır. Yapılan işlemler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metin, ses ve video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesini içermektedir. Ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyen eğitim, tanıtım, reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçlar için elektronik ortamda yapılan işlemler de elektronik ticaret olarak sayılmaktadır. Elektronik ticaretin genel bir tanımı olmamakla birlikte, yukarıda görüldüğü gibi pek çok farklı tanımı ortaya çıkmıştır. Örneğin WTO (Dünya Ticaret Organizasyonu) elektronik ticareti 'mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağlar üzerinden yapılmasıdır" şeklinde tanımlamaktadır. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Ulusal Enformasyon Alt Yapısı (TUENA, 1998) raporunda doğrudan elektronik ticareti; fiziksel bağlantı kurmaya veya fiziksel bir değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliği olarak tanımlamıştır. OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 1997 yılında yaptığı tanım ile e-ticareti, sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlemesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemler olarak tanımlamıştır. OECD e-ticaret sürecini ise aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: - Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, - Firmaların elektronik ortamda buluşması, - Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, - Taahhüdün yerine getirilmesi, mal ve hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası bakım destek vb. hizmetlerin tesum edilmesi.

8 1.2. E-ticaret île îlgili Kısa Bilgiler a) E-ticaretin Araçları: Elektronik ticaret araçları çoğu kaynakta telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi (electronic data interchange - EDI), internet, intranet ve WAP şeklinde sıralanmaktadır. Ancak teknolojide meydana gelen gelişmelerle birlikte söz konusu araçların hem sayılarının artacağı hem de gelişme gösterecekleri beklenmektedir. b) E-ticaretin Tarafları: Elektronik ticaret işleminin gerçekleştirilmesi sırasında klasik ticarette olduğu gibi tarafların ticaret işlemine dahil olması söz konusudur. Burada gerçekleştirilen işlemin işleyişi, güvenliği, kontrolü vb. aşamalarına göre dolaylı tarafların ticarete katılımı gözlenmektedir. Kısaca sıralarsak: - Alıcı, - Satıcı, - Üretici, - Bankalar, - Komisyoncular, - Sigorta şirketleri, - Nakliye şirketleri, - Özel sektör bilgi teknolojileri, - Sivil toplum örgütleri, - Üniversiteler, - Onay kurumları, - Elektronik noterler, - Dış Ticaret Müsteşarlığı, - Gümrük Müsteşarlığı, - Bilişim Teknolojileri hizmeti sağlayan kuruluşlar. c) Elektronik Noter: Bir işlem içinde yer alan taraflara ait bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için güvenilir bir üçüncü şahıs olarak hareket edecek bir yetkiliye ihtiyaç vardır. Bir doğrulama yetkilisi, gerçeklere dayanan bir bilginin teyit edilebilir olup olmadığını tespit etmek için, bağımsız güvenilir bir araç olarak rol oynayabilir. Bu oluşumlara "elektronik noter" denir. Elektronik ticarette, onay kurumlarının yanı sıra gerçekleştirilen ticari işlemi geleneksel noterlik sistemine benzer şekilde onaylayan.

9 işlemin zaman boyutuna geçerlilik kazandıran elektronik noterlik gibi bir mekanizmanın oluşturulması söz konusu olabilecektir. Zira, elektronik ortamdaki bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması için belgeleme yetkililerine de gereksinim vardır. d) E-îmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriye e-imza denilmektedir. Elektronik ortamda gönderilen belgelerin hangi kuruma ya da kişiye ait olduğunu doğrulayan, ıslak imza yani elle atılan imza ile eşit statüye sahip bir uygulamadır. Sahibinin elektronik ortamdaki nüfus cüzdanı ya da pasaportu olarak algılanan elektronik imza, güvenilir kabul edilen ve sertifika otoritesi olarak adlandırılan kurumlar tarafindan dağıtılmakta ve kontrol edilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ayrı bir bölüm olarak ele alınacaktır. (BkzıEk 1) e) EDI (Elektronic Data Interchanges- Elektronik Veri Değişimi): Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve otomatik olarak yorumlanıp işlenebilmesidir. Farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişimidir. Hızlı ve doğru veri akışını, daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesini, üretkenliği ve karlılığın artmasını, iş ilişkilerinin geliştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktadır. Kamu sektöründe (gümrük, uluslararası ve ulusal ticaret, istatistik), ticaret (endüstri, üretim, finans, bankacılık, sigortacılık) ve ulaştırma alanında (kara, demir, hava, denizyolu, dağıtım, yer hizmetleri ve depoları) kullanılmaktadır. f) WAP (Wireless Application Protocol-Kablosuz Uygulama Protokolü): Mobil telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar (pda) gibi mobil iletişim araçları üzerinde internet içeriği sağlayan bir teknolojidir. g) intranet: Intranet, internetin kişiye ya da şirkete özel halidir. Yani internette bir firmanın web sitesine herkes girebilirken, web ortamında oluşturulan intranete sadece izin verilenler, sahip oldukları "kuuanıcı adı" ve "şifrelerini" yazarak girebilmektedirler. Özellikle geniş bir bölgeye yayılan çok şubeli/bayili kurumlar için ideal olan bu sistemle şirketin ve çalışanların ihtiyaç duydukları her bilgi sadece izin verilenlerin görebilecekleri bir şekilde kullanımdadır. h) Extranet: İntranetin teknik alt yapısının ve mantığının

10 kullanıldığı ve sadece tanımlanan, izin verilen kişilerin girebildiği bu sistemde iş hayatının bütün unsurları, müşteriler, bayiler, alıcı ve satıcılar aynı ortamdadırlar ve tanımlanan bilgilere ulaşarak katılımcı bir şekilde sistemi kullanabilmektedirler. Burada sistem firmanın iştigal konusuna ve isteklerine göre dizayn edilebilmektedir. Extranette zaman ve mekan sınırı olmadan iş akışını hızlandıran basitleştiren ve en önemlisi iş verimini artıran bir unsur olarak inanılmaz bir hızla dünyada yaygınlaşmaktadır. i) İnternet Üzerinden Ödeme Yolları: İnternet üzerinden güvenh bir şekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliştirilmiştir. Bunlar nakit ve nakit dışı ödemeler olarak 2 grupta incelenebilir. Nakit ödemeler adı üzerinde ahnan mal ve hizmete karşı yapılan nakit ödemelerdir. Nakit dışı yapılan ödemeler kendi içinde bazı farklılıklar göstermektedir: - Çekler ve senetler: Kağıda dayalı yapılan takas işlemleri, çek taşıma riskleri ve çek takasını hızlandırmak maksadıyla çek bilgileri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartı olmadan banka hesabı bilgilerinin gerekli olanlarının elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılmaktadır. Kullanıcı bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmış olur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta ahşverişin tamamlanması için gerekli şartların yeterli olup olmadığını kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini şifreli kanallarla haberdar ederler. Bu işlemler takas merkezi olarak adlandırılan fînansal kurumlar tarafından da yürütülebilmektedir. Kullanılması kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullanımı için gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gerekmektedir. - Kartlar: Kart ile ödeme seçenekleri 3'e ayrılmaktadır. Bunlar: a) Kredi kartları b) Banka kartları c) Ön ödemeli kartlar Yukarıda bahsedilen ödeme seçeneklerinden kredi kartı ile ödeme Türkiye'de gerçekleşen ödeme yöntemidir. Kredi kartı tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olması ve kullanıcı kitlesinin genişliği ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan

11 ödeme yöntemidir. Alışveriş sırasında kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla bu bilgilerin şifrelenmesi esasına dayanan SSL (güvenli kilit sistemi) ve SET (güvenli elektronik işlemler) protokolleri kullanılmakta, böylece alışveriş güvenliği kolaylıkla sağlanmaktadır. Bu yöntemle, ilgili web sayfalarında yer alan sipariş formunda beğenilen mal veya hizmetin siparişi verilmekte ve müşteri tarafından belirtilen kredi kartı numarasına bağlı hesaptan, mal ya da hizmet bedeli alınarak alışveriş işlemi tamamlanmaktadır. - Elektronik Para: İnternette kullanılmak üzere geliştirilmiş para birimidir. Elektronik para günlük hayatta kullanılan mağaza çeklerinin internet ortamındaki karşüığı olarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan şirketler tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o şirketle çalışan bir bankada hesap açtırmaları gerekmektedir. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile sanal alışveriş yapabilirler. Elektronik para yazılımı, istenilen miktarda paranın bir banka hesabından çekilerek, internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlamaktadır. Her elektronik paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri numarası vardır. İnternet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralı elektronik paralar alışveriş yapanın bilgisayarından silinerek alışveriş yapılan bilgisayara geçirilmektedir. Bu şekilde, para akışı aynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekleştirilmektedir. Sanal kredi kartı, elektronik paranın kullanımına olanak tanıyan bir karttır ve ülkemizde çeşitli bankalar bu hizmeti vermektedir. Limitlerinin müşteri tarafından belirlendiği, alışveriş yapılmadığı zamanlarda limit bırakmama şansının olduğu bu kart telefon veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde de kullanabilecek bir kredi kartıdır. - Diğer Ödeme Araçları a) Escrip: Bağış ödemeleri gibi bazı özel düşük miktarlı ödemeler için kurulmuş bir sistemdir. b) IPIN: Internet harcamalarını ISS faturalarına yansıtan bir sistemdir.

12 c) PCPay: Smart Card bazlı bir sistemdir. d) ECharge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiş bir sistemdir. e) First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını yaptığı bir sistemdir E-ticaret Uygulamaları Elektronik ticaret uygulamalarında yer alan taraflar yani müşteriler itibariyle ticaret; farklı isimler ile tanımlanmaktadır. Bu sebeple genel olarak "işletmeler arası" ve "işletmeden tüketiciye" olmak üzere 2 grupta incelenen elektronik ticaret işlemleri, gelişen teknoloji ile birlikte farklı alanlara da kaymıştır. Teknolojide yaşanan ilerlemelerin fark edilmesi ve daha fazla kişi, kurum ve kuruluş tarafından kullanılmasının, tercih edilmesinin yanı sıra bu gelişmelere paralel olarak hukuki alt yapının hazırlanması ve güncellenmesi sayesinde farklı elektronik ticaret uygulamaları ortaya çıkmıştır. a) Şirketlerarası Elektronik Ticaret {B2B): En yaygın olarak kullanılan elektronik ticaret şeklidir. 1960'ların başından beri kullanılmaktadır. Elektronik Veri Değişimi'nin (EDI-Electronic Data Interchange) kullanılarak bilgi ve belgenin sanal ortamda web siteleri üzerinden karşılıklı olarak akışının sağlanması yoluyla yapılmaktadır. Bu ticaret şekli; firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, mahn üretimi, pazarlanması, satışı, sigortası, nakliyesi, fatura bedelinin ödenmesi ve satış sonrası hizmetlere kadar ticaretle ilgili hemen hemen bütün işlemleri kapsamaktadır. Bu ticaret şekli yatay olabileceği gibi firma-bayi-dağıtıcı-tedarikçi şeklinde dikey de olabilir. b) Şirketten Tüketiciye Elektronik Ticaret (B2C): Son yıllardaki web ve wap teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkmış yeni bir tür alışveriş ortamıdır. Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Web siteleri üzerinden tüketicilerin her türlü mal veya hizmete erişmesi, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat alması, rakip firmalarla kıyaslama yapabilmesi, elektronik ödeme, elektronik bankacılık ve sigortacılık, danışmanlık işlemleri vb. yapılmasıdır. Sanal mağaza uygulamaları ile firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile.

13 kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSM kullanımı ile birlikte wap teknolojisi de tıpkı web teknolojisi gibi gelişmekte ve yer, zaman gibi kısıtlar olmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun bir ortam haline gelmiştir. c) Şirket- Devlet Arası Elektronik Ticaret (B2G): Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinden yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikler bu alanda tanımlanmaktadır. Kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermelerinin yanı sıra, elektronik imza, elektronik noter, dış ticaret işlemleri, elektronik gümrükleme, elektronik ortamda hukuki ve ceza sorumluluğunun düzenlemesi ilk örnekleri oluşturmaktadır. E-ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamunun vergi ödemeleri ve gümrük işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır. d) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret (B2G): Tüketici ile kamu idaresi arasında her türlü vergi, sağlık ve hukuksal etkinlik bu alanda yer almaktadır. Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama ile amaç elektronik devlete geçişi (kamu hizmetlerinin internet ortamında gerçekleştirilmesi) sağlamaktır. e) Vatandaş-Devlet Arası Elektronik Ticaret (C2G): Kamu kesiminin vatandaşlarına sunduğu her türlü hizmetin sanal ortamda gerçekleştirilmesidir. f) Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C): Açık arttırma pazarlarında tüketicilerin birbirlerine çeşitli mal veya hizmetleri alıp satmasına sanal ortamda aracılık eden bazı web siteleri üzerinden yapılan elektronik ticaret türüdür. Yukarıda yer alan açıklamalara istinaden elektronik ticaretin kapsadığı aktiviteler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: - Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, - Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, - Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, - Sipariş verme, - Anlaşma yapma, - Elektronik banka işlemleri ve fon transferi, - Elektronik konşimento gönderme, - Gümrükleme,

14 - Elektronik ortamda kamu alımları, - Elektronik posta ile ilgili işlemler, - Elektronik hisse alışverişi ve borsa, - Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, - Doğrudan tüketiciye pazarlama, - Sayısal imza, elektronik noter vb., - Sayısal içeriğin anında dağıtımı, - Anında bilgi oluşturma ve aktarma, - Elektronik ortamda vergilendirme, - Fikri mülkiyet haklarının transferi E-ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar Bilindiği üzere elektronik ticaretle ilgili kayıtların sanal ortamda olması verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanıcılara sunumunun daha kısa sürede yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan elektronik ticaretin işgücü, üretkenlik, büyüklük ve gelişme hızı kapsamında tanımının ortaya konulması, elektronik ticaret ile klasik anlamdaki ticaretin ayrımı, elektronik ticaretin niteliklerinin belirlenmesi ve büyüme hızı konularındaki belirsizlikler nedeniyle istatistik üretmek güçleşmektedir. Bu belirsizlik ülkelerin e-ticaret konusunda yaptıkları yasal düzenlemelerle birlikte o ülkede oluşacak e-ticaret bilinci sonucunda hazırlanacak verilerin değerlendirilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Nitekim bugün ABD'de sektör bazında e- ticarete ilişkin rakamlar bulmak zor olmamaktadır. Ancak ülkemizde sadece DİE verilerine dayalı internet kullanımına yönelik istatistik veriler mevcuttur. Genel olarak değerlendirirsek elektronik ticaretin klasik ticarete göre belirgin farkları daha çok iletişim ve onay işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Veri aktarımının sağlanması için klasik yöntemde bir çok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-posta ve diğer data aktarım alanlarından daha hızlı olamamaktadır. Tablo rde; satın alma işlemleri yapan bir firmanın geleneksel ve elektronik ortamda yapacağı ticaret karşılaştırmak olarak gösterilmiştir. Geleneksel ticaret ifadesiyle, elektronik ticaretin sağladığı imkanlardan faydalanmadan yapılan ticaret kastedilmiştir;

15 TABLO 1: SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAPAN BİR FİRMA İÇİN GELENEKSEL TİCARET VE E-TİCARETİN KARŞILAŞTIRILMASI SATIN ALMAYI YAPAN FİRMA Bilgi Edinme Yöntemleri GELENEKSEL TİCARET Görüşmeler, dergiler, kataloglar, reklamlar ELEKTRONİK TİCARET Web sayfaları Talep Belirtme Yöntemi Yazılı form Elektronik posta Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta Fiyat Araştırması Kataloglar, görüşmeler Web sayfaları Sipariş Verme Yazılı form, faks Elektronik posta, '^EDI TEDARİKÇİ FİRMA GELENEKSEL TİCARET ELEKTRONİK TİCARET Stok Kontrolü Yazılı form, faks, telefon Online Veritabanı, EDI Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, faks, telefon Elektronik Veritabanı, EDI İrsaliye Kesimi Yazılı form Online Veritabanı, EDI Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik Posta, EDI SİPARİŞİ YAPAN FİRMA GELENEKSEL TİCARET ELEKTRONİK TİCARET Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik Posta, EDI Ödeme Programı Yazılı form Online Veritabanı, EDI Ödeme Banka Havalesi, Posta, Tahsildar Internet Bankacılığı, EDI, ^'^EFT Kaynak: '^EDI : Elektronik veri değişimi "^"^EFT : Elektronik para transferi 1.5. Elektronik Ticaret Uygulamalarının Getirdikleri Ticari işlemlerde bir veya daha fazla insan tarafmdan ses, görüntü ve yazılı metinlerin aynı anda ve interaktif bir şekilde iletilmesi, zaman ve mekan sınırının olmayışı ve nispeten daha düşük maliyetlerle çalışılması e-ticaret uygulamalarının artmasına ve yayılmasına neden olmuştur. İnternet ortamının ticaret ve iletişimin önündeki engelleri

16 kaldırması, e-ticaret işlemlerinin her geçen gün artmasına neden olmuştur. Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyal hayata, firmalara, yönetime, reklamcılığa ve pazarlamaya, alıcılar ve satıcılar ile gelişme yolundaki ülkelere sağladığı yararlardan bahsedecek olursak: a) Alım satım ve buna bağlı işlemlerin klasik ticarete göre daha hızh gerçekleşmesi her iki taraf için de zaman, para, işgücü açısından daha kazançlı sonuçlar doğurmaktadır. b) Elektronik ticaret ekonomik işlemler yoğunluğunu arttırmaktadır. Daha kısa sürede, düşük maliyetlerle ve kolay gerçekleştirilen işlemler sayesinde sadece büyük ölçekli firmalar değil aynı zamanda KOBİler de ulusal ve uluslararası arenada ticari faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. c) Elektronik ticaret ile bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetlerinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleştirilmesinin yanı sıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratma (pazarlama), satış öncesi ve sonrasında müşteri desteği verme ve ticari kurumlar ile müşteri arasındaki ticari ve lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlama imkanı da mevcuttur. d) Tüm dünyaya açılan bir pazarda sonsuz ve durmaksızın bir doğal rekabet ve ekonomik canlılık mevcuttur. Bu rekabet tüketici açısından her zaman için daha iyi, kaliteli, ucuz ve sürekli mal bulma imkanı gibi sonuçlar doğurmaktadır. e) Ticareti gerçekleştiren tarafın kuracağı stok sistemi sayesinde etkin bir stok takibi gerçekleştirilerek masraflar azalabilir. f) Çoğu işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sayesinde satış, pazarlama ve dağıtım maliyetleri azalmaktadır. Bu ortam aynı zamanda talep değişimlerine göre pazarın daha kolay şekillenmesine yardımcı olmaktadır. g) Elektronik ticaret ve internet sayesinde firmaların çalışma yöntemleri değişmektedir. Global pazarda yer alan firmaların buradaki

17 rekabet ortamından kopmadan kazanç sağlayabilmeleri için aşağıda belirtilenlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir; - Firma yapısının elektronikleşmeye uygun hale getirilmesi, çalışanların gerekli eğitimlere tabi tutulması, - Müşteri memnuniyetinin karşılanması amacıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasındaki çabukluğun ve hareketliliğin arttırılması, - Herhangi bir zamanda meydana gelen değişikliklere ilişkin güncellemelerin en kısa zamanda yapılması ve müşterilere internet siteleri duyurulması için gerekli çabukluğa ulaşılması, h) Sanal ortamda siparişlerini veren müşterilerin taleplerine yönelik daha kısa sürede talep teklif veri tabanı oluşturulabilmektedir. i) Elektronik ticaret yolu ile pazarlama doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı doğmaktadır. E-ticaretin alıcılar ve satıcılar için yararları şu şekilde özetlenebilir: Satıcılar açısından; Yeni bir satış kanalıdır. İyi bir reklam aracıdır. Değişimlere hızlı uyum sağlayabilme imkanı vardır. Mekan ve yer sınırı olmayan, hızh bir ortamda kuruludur. Ürün satışlarının artırılması daha kolaydır. Birebir pazarlama imkanı bulundurur. Minimum işletim giderleri sağlar. Yeni müşteri potansiyeline her zaman açıktır. Binlerce ürün için satış imkanı vardır. Birebir müşteri ilişkileri yürütebilir. Stok maliyetleri azalır. Alıcılar açısından; Evden çıkmadan alışveriş imkanı sağlar. Ulaşım için harcanan giderler azalır. Ürün çeşitleri daha rahat görülebilir. En uygun ürünü bulma şansı artar. Zaman kaybı azalır. Ürün ile ilgili daha rahat bilgi alınır.

18 E-ticaret ile yapılan tahmini tasarruflar bir tablo ile açıklanacak olursa: TABLO 2: E-TİCARET İLE TAHMİNİ TASARRUFLAR ENDÜSTRİ TASARRUF ORANI (%) ENDÜSTRİ TASARRUF ORANI (%) Uzay, Makine Endüstrisi 11 Sağlık 5 Kimyasal Ürünler 10 Hayat Bilimleri Kömür Endüstrisi 2 Metal / Makine Endüstrisi 22 İletişim 5-15 Medya ve Tanıtım Bilgi Teknolojileri İşletme / Bakım / Onarım 10 Elektronik Parçalar Benzin ve Gaz 5-15 Gıda Katkı Maddeleri 3-5 Kağıt Endüstrisi 10 Orman Ürünleri Çelik Endüstrisi 11 Havayolu Taşımacılığı Kaynak: Business Week, 17 Ocak Dünyada E-ticaret ve Gelişimi Ticari işlemlerde bir veya daha fazla insan tarafmdan ses, görüntü ve yazılı metinlerin aynı anda ve interaktif bir şekilde iletilmesi, zaman ve mekan sınırının olmayışı ve nispeten daha düşük maliyetlerle çalışılması e-ticaret uygulamalarının artmasına ve yayılmasına neden olmuştur. İnternet ortamının ticaret ve iletişimin önündeki engelleri kaldırması da e-ticaret işlemlerinin her geçen gün artmasına neden olmuştur. Dünyada işletmelerarası e-ticaret, toplam e-ticaret hacminin %90'ını oluşturmaktadır. Aslında işlem sayısı olarak irdelendiğinde fîrmatüketici arasındaki e-ticaret işlemi çok daha yüksektir, ancak fırmafîrma arasında bir seferde yerine getirilen işlemin parasal hacminin büyüklüğü yukarıda değinilen oranın yükselmesine neden olmaktadır. YILLAR TABLO 3: E-TÎCARETİN GELİŞİMİ FİRMA-FİRMA İŞLEM HACMİ (MİLYAR$) YILLAR FİRMA-FİRMA İŞLEM HACMİ (MİLYÂR$) Kaynak: Gartner Group, 27 Ocak 2000

19 E-Ticaretin gelişimini, Internet erişimi ve cep telefonunun gelişimine :)aralel olarak ülkeler itibariyle izleyen bir başka araştırmaya göre sveç, gerek Internet erişimi gerek cep telefonunda en ön sırada yer alırken, ABD Internet erişiminde isveç'in hemen ardında, cep telefonunda da dördüncü sırada yer almaktadır. TABLO 4: CEP TEL / INTERNET/E-TİCARET KARŞILAŞTIRMASI ÜLKE CEP TEL (a) (%) İNTERNET (%) E-TİCARET (b) (%) Fransa Almanya İtalya İsveç İngiltere ABD (a) Nüfusa oram olarak (b) Kişi başına ABD $\ 1.7. AB'de E-ticarete Verilen Önem Kaynak: Forrester Research Inc., 2000 ve Global Info. Inc. Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürüttüğü, ilki 1984 yılında yürürlüğe giren Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanmış, çok yıllı programlardır. Avrupa çapında araştırmaların desteklenmesine aracı olan Çerçeve Programları, Birliğin araştırma gehştirme temelinin güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır yıllarında yürürlükte olacak Altıncı Çerçeve Programı'nm temel hedefi de, Avrupa'yı 2010 yılında dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan ERA'nm (Avrupa Araştırma Alanı) gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. İşte bu amaç doğrultusunda AB, tıpkı 5.Çerçeve Programında olduğu gibi, bu çerçeve programında da bilgi toplumu başlığı altmda yer alan elektronik ticaret konusunda yapılacak çalışmalar için 3,625 milyon avro ayırarak, bu konuya verdiği önemi göstermektedir.

20 Konuyla ilgili AB direktifi Directive 2000/31/EC 'dir. İnternet üzerinden ilgili direktife ecommerce/index.htm adresinden ulaşılabilir. Bazı AB ülkelerinde e-ticaret uygulamaları konusunda vatandaşlar ve iş adamları için bilgi alınacak kurumlar ve adresleri şöyledir: Belçika Danimarka Almanya İspanya Fransa İrlanda Ministere des Affaires Economiques Forbrugelsestyrelsen Adres: Amagerfaelledvej Kobenhavn S Telefon: Faks: E-posta: Euro-lnfo-Verbraucher e.v. Adres: Clearingstelle Deutschland ecommerce-verbindungsstelle Rehfusplatz 11 D Kehl Telefon: Faks: E-posta: Internet: Telefon: E-posta: DGCCRF: Conseils aux cyberconsommateurs Point de contact en ligne permettant de transmettre toute reclamation Servis Sağlayıcıları ve Vatandaşlar İçin: Office of the Director of Consumer Affairs Adres: 4 Harcourt Road, Dublin 2 Telefon: Faks: E-posta: Web sitesi: Bilgi Koruma İçin: Adres: Office of the Data Protection Commissioner Block 4, Irish life Centre, Talbot St, Dublin 1, Telefon: Faks: http: //www. datap r ivacy. ie E-posta:

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI E-TİCARET ÇERÇEVESİNDE MOBİL TİCARET İN İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK

Detaylı

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011 T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRONĠK TĠCARET AMAÇLI YENĠ BĠR YAZILIMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali Murat GARĠPCAN (08231101) Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Eren Uygur Tez Danışmanı

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR E-TİCARET NEDİR: Elektronik ticaretin kapsamının sınırları kesin olmadığından ve sürekli geliştiğinden tanımını yapmak

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

www.e50plus.eu Page 1 of 28

www.e50plus.eu Page 1 of 28 AVRUPA PROGRAMI LLP-Leonardo da Vinci- Yenilik Transferi Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti Avrupa Birliği Yaşam Boyu Eğitim Programı desteği ile Proje Numarası 2009-1-GR1-LEO

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR İbrahim ORGAN * iorgan@pau.edu.tr Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

İhracatta İnternet Zamanı - 5

İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr 2009 a b T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YURTDIŞINA e-ticaret (B2C e-ihracat)

Detaylı

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketlerin bu konuda teknik bir altyapı ihtiyaçları bulunmaktadır. Elektronik

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı