VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları"

Transkript

1 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet AKSARAYLI Veritabanlarında her türlü bilgiyi saklayabilirsiniz. Bu bilgilere; istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde ulaşabilir, yeni bilgiler ekleyebilir, var olan bir bilgiyi değiştirip silebilirsiniz. 2 Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri Veritabanı, sistem süreçlerinde oluşan verilerin daha sonra ulaşılmak amacıyla elektronik ortamlarda, belli kurallar ve birbirleriyle olan ilişkilerini koruyacak şekilde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur Birbiriyle ilişkili verilerden oluşur Veriler gereksiz tekrarlardan arındırılmışlardır. Veriler ulaşılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır. Veriler erişim, veritabanı yöneticisi tarafından denetlenir. 3 4 Dosyalar ve veri tabanları Veritabanı Dosya: Bir örgüt, kişi, alan ya da konuyla ilgili kayıt ya da belge bütünü Kağıt dosyalar Bilgisayar dosyaları Veri tabanı: Kayıtlar arasındaki ilişkileri de gösteren benzer kayıtlar bütünü bibliyografik, istatistiksel, işle ilgili veriler, görüntüler, vb. Belirli bir örgütteki uygulama sistemleri tarafından kullanılan depolanmış işletimsel veri bütünü Kağıt veri tabanları Dünyadaki bilginin önemli bir kısmını içeriyor Dosya tabanlı veri işleme sistemleri Erken dönem (genelde) iş verilerinin toptan işlenmesi (batch processing) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) 5 6 1

2 Veri Tabanı Yönetim Sistemi - VTYS Veri tabanı tanımlamak, yaratmak, yaşatmak ve veri tabanına denetimli erişim sağlamak için kullanılan yazılım sistemi Depo (Havuz) Veri Sözlüğü (Data Dictionary) olarak da bilinir Belirli bir veri tabanı için tüm metadata nın depolandığı yer Belirli bir veri tabanındaki dosyalar ya da tablolar arasındaki ilişkiler hakkında bilgiyi de içerebilir 7 8 Metadata Veri hakkında veri VTYS de bir varlığın tüm özelliklerinin tanımlanması, ör: Ad Veri türü Büyüklük Biçim veya özel karakteristikler Dosyaların ya da ilişkilerin özellikleri Ad, içerik, notlar, vs. Veri tabanı uygulaması Bir dizi veri tabanı etkinliğini gerçekleştirmek için kullanılan uygulama programı (veya ilgili programlar seti): Veri tabanı kullanıcıları adına Yarat Oku Güncelle Sil 9 10 Veri tabanı etkinlikleri: Create (Yarat) Veri tabanına yeni veri ekle Read (Oku) Read current data from the database Update (Güncelle) Mevcut veri tabanını güncelle ya da değiştir Delete (Sil) Veri tabanından veri sil Girişim Örgüt Varlık Kişi, Yer, Nesne, Olay, Kavram... Özellikler Bir varlık hakkındaki veri ögeleri Bazen alan (field), madde veya alan adı (domain) olarak adlandırılır Veri değerleri Belli bir varlık için belli bir özelliğin görünümleri (instances)

3 Kayıtlar Belli bir varlığın tüm özelliklerinin değerler seti İlişkisel VTYS de satır ya da tuple olarak da bilinir Dosya Kayıtlar dermesi İlişkisel VTYS de İlişki ya da Tablo olarak da bilinir Anahtar Bir dosyadaki kayıtları belirlemek ve bulmak için kullanılan özellik ya da özellikler dizisi Primer Anahtar Bir dosyadaki her kaydı tekil olarak belirleyen özellik ya da özellikler dizisi Tarihçe Veri Yönetimi Bir örgütteki veri kaynaklarının topyekün yönetim sorumluluğu Veri Tabanı Yönetimi Fiziksel veri tabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi teknik sorumluluğu Veri Hizmetçisi Bir örgütün verilerinin alt setinden ve bu verilerle ilgili tüm etkileşimlerden (uygulamalar, kullanıcı erişimi vs.) sorumluluk 1950 lerde ve 60 larda tüm uygulamalar belli gereksinimler için özel olarak geliştirildi Dosya temelliydi Benzer ya da tekrar uygulamalar geliştirildi Erken VTYS ler programlama dillerinin uzantılarıydı E.F. Codd ve İlişkisel Model Ashton-Tate ve ilk mikrobilgisayara dayalı VTYS Bilgi için. Veriyi verimli kullanmak, Organize, Saklamak, Erişmek.. Neden Veritabanı? Bilgiyi üretmek, kullanılan teknolojiden çok şirketin veri kaynaklarına verdiği önemle mümkün olur. Veritabanı Yönetim Sisteminin Yararları Şirketin komplex bilgi yapısı tek merkezde tutularak, yönetimi, erişimi, kullanımı ve güvenliği kolaylaştırılır Veri tekrarı ve veriler arasındaki tutarsızlık önlenir Tek merkezden veri tanımı yapılarak hatalar önlenir Verinin mantıksal görünümü ile fiziksel görünümü ayrılarak programların veriye bağımlılığı ortadan kaldırılır Program geliştirmevebakım maliyetleri düşer Hızlı ve rasgele sorularla çok büyük veri havuzlarına erişilir Bilgiye erişimn ve kullanılırlığı artar Uygulama geliştirme kolaylığı sağlar Tekbiçim güvenlik, mahremiyet ve tutarlılık denetimleri sağlar

4 Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Bilgisayar Sisteminde Yeri VTYS işlevleri Uygulama Programları Uygulama geliştirme araçları VTYS Veri saklama, edinme ve güncelleme Kullanıcı erişebilir katalogun oluşturulması Kurtarma hizmetleri Yetkilendirme hizmetleri Veri iletişimi için destek Bütünlük hizmetleri İşletim Sistemi Donanım Veri Tabanı Kullanıcıları Programcılar (veri işleme dilini kullanırlar) Üst düzey bilişim elemanları.(sorgulama dilini kullanırlar) Uzman kullanıcılar (geleneksel mimariye uymayan veri tabanlarının oluşturulması işlerini yürütürler) Alt düzey Kullanıcılar /Son Kullanıcılar (kendileri için yazılmış arayüzleri kullanırlar) Sıradan kullanıcılar Veri Tabanlarına formlar veya uygulama arayüzleri ile erişilir Daha usta kullanıcılar DML kullanmakla sorgular üretiyorlar DA (Data Administrator) Veri yöneticisi Bir örgütteki Veri Yönetim işlevinden sorumlu kişi Bazen CIO olabilir -- Chief Information Officer DBA (Data Based Administrator) Veri Tabanı Yöneticisi Veri Tabanı Yönetim işlevinden sorumlu kişi Kavramsal şemayı tanımlar ve yönetir Uygulama ve kullanıcı görünümlerini beliler VTYS başarımını izler ve düzenler (iç şemayı tanımlar/değiştirir) Veri Tabanını yükler ve yeniden biçimler Güvenlik ve güvenilirlikten sorumludur Veri tabanı içindeki tüm etkinlikleri koordine eder. Veri tabanı yöneticisinin ilgili işletmenin işleyiş tarzına hakim olması beklenir. Depolama ve verilere erişme yöntemlerini belirler Yetki dağıtımı yapar Veri bütünlüğünü ve bunula ilgili kısıtları kontrol eder. Kullanıcılar arasında irtibatı sağlar Veri tabanının performansını izler ve gerekli değişiklikleri yapar VTYS Dilleri Yordamsal ve Yordamsal olmayan diller Veri Tanımlama Dili (VTD-DDL) (DDL-Data definition Language): yapıyı ve içeriği tanımlamak için programcıların kullandığı dil Veri Tabanı Yöneticisinin ve kullanıcının, uygulama için gereken varlıkları ve farklı varlıklar arasındaki olası ilişkileri tanımlamak için tanımlayıcı dil Kavramsal şema, dış şema ve iç şema tanımlanır ve birinden diğerine çevirme yapılır Her bir seviyede farklı dil kullanıla bilir Tanımlamalar ve üretilen bilgiler sistem katalogunda saklanılır Veri İşleme Dili (VİM-DML) (Veri Kullanım Dili) (DML-Data Manupulation Language): kullanıcıların veriyeerişim ve bilgi yaratmak üzere veriyi işlemek için kullandıkları 4.Nesil Dil (SQL) Veri tabanındaki veriler üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlayan dil Esas dile gömülmüş sorgu dili kendi başına sorgu dili olarak bilir Türleri Yordamsal: nerede ve nasıl belirlenir Belirtisel: ne belirlenir Yordamsal VİD- kullanıcının, sisteme hangi verilere gerek duyduğunu ve bu verilerin nasıl çıkarılacağını bildireceğini ifade eden veri işlem dili Yordamsal olmayan VİD- kullanıcının gereken verilerin nasıl çıkarılacağını değil, hangi verilerin gerek olduğunu belirteceği dil

5 Veri Tabanı Bileşenleri VERİ YÖNETİMİ Yönetimin Çelişkileri Veri Tabanı Veri tabanı: Kullanıcı verileri Metadata Dizinler Uygulama Metadatası İçerir VTYS =============== Tasarım araçları Tablo Yaratma Form Yaratma Sorgu yaratma Rapor yaratma Prosedürel dil derleyicisi (4GL) ============= İşletim sırasında Form işleyici Sorgu işleyici Report Writer Language Run time 25 Uygulama Programları Kullanıcı Arayüzü Uygulamaları ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK Bilginin akışı, paylaşımı ve sahip çıkılması açısından değişiklikler getirir; Bu değişiklik politik tepkilere neden olur. Klasik veri derleme sistemlerinde her departman ayrı tutardı, VERİ Tabanları ile tüm işletme göze alınır. Tüm yatırım yapılsa bile alışkanlık değişmezse yarar sağlanamaz. MALİYET/YARAR ANALİZİ İlk donanım veyazılım yatırımı, çok fazla olduğundan göz korkutur. Yararları ise 3-5 yıldan önce görünmeyen yararlar sağlar. Teknolojiye yakın olmayan yöneticiler çabuk redederler. VERİ YÖNETİMİ FONKSİYONUNA ORGANİZASYONDA YER BULMAK Birçok şirket organizasyonel değişiklik yapmamak adına veri yönetimini bir grup genç bilişimciye yükler. Parçalı bilgi, taraflı bakış, bütünü göremeyiş nedenleri ile kilit fonksiyon olmaktan uzaklaşır, başarısız olur. 26 VERİ YAPISI Veri Yapısında Tanımlar Hiyerarşik VERİTABANI DOSYA KAYIT ALAN BYTE BİT ÖRNEK Dersler Ödemeler Kişisel Bilgiler İSİM DERS Dönem Not Ahmet Çalkıvık MIS Y B+ Ayşe Güler MIS Y C Emrah Küllü MIS Y C+ İSİM DERS Dönem Not Ahmet Çalkıvık MIS Y B+ Ahmet Çalkıvık(İSİM alanı) ASCII kodunda A 0 Öğrenciler Dersler Bir kayıt birvarlığı (entity): Kişi, yer, eşya, olay Alanlar varlığı tanımlar (attribute) : Özellik, kalite, miktar Anahtar alan (key field) kayıdın kimliğini belirler. Kolay ulaşımı sağlar. VARLIK:Öğrenci NUMARA İSİM DERS DÖNEM NOT Ahmet Çalkıvık MIS Y B+ Anahtar Alan Tanımlar VERİ TABANI ERİŞİM Veri Tabanı Modelleri Veri Tabanı Yönetim Sistemi Fiziksel Veri Tabanı Öğrenci Ebeveyin Ders 1 Öğrenci 1 Program 1 Program 2 Program 3 Mantıksal Görüntü: Aynı veriyi programcı veya kullanıcının görme şekli Veri Tanımlama Dili Veri Sözlüğü 29 Fiziksel Görüntü: Manyetik ortamda tutulma şekli İsim Eğitim Aile Çocuk Torun Orta Anne Baba Kardeş Lise Hiyerarşik İşlem hızlı Esnek değil Kullanıcı için zor Programlama zor Bilet rezarvasyonu 30 Ders 2 Ders 3 Network İşlem orta hızda Daha esnek Kullanıcı için zor Programlama zor Telekomünikasyon Öğrenci 2 Öğrenci 3 Öğrenci 4 Öğrenci 5 5

6 İlişkisel Veritabanı Veri Modelleri (2): Tarihçe İlişkisel veri tabanı modelinin prensipleri ilk olarak Dr. E. F. Codd tarafından Haziran 1970 de A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. isimli bir makalede ortaya konmuştur. Relational database management systems: RDBMS İlişkisel Model (1980 s) Veriler için kavramsal olarak basit bir model; veriler, ilişkiler ( tablolar ) olarak tanımlanır ve tüm veriler görülebilecek şekildedir Book ID Title pubid Author id 1 Introductio The history New stuff a Another titl And yet mo 1 5 pubid pubname 1Harper 2Addison 3Oxford 4Que Book ID Subid Authorid Author nam 1Smith 2Wynar 3 Jones 4Duncan 5Applegate Subid Subject 1 cataloging 2history 3stuff İlişkisel Veri Tabanı İlişki Modeli Nasıl Oluşturulur NUMARA İSİM DERS DÖNEM NOT Ahmet Çalkıvık MIS Y B Ayşe Güler MIS Y C Emrah Küllü MIS Y C+ Ders Tanımı Değer Kodu Değerlendirmesi MIS 302 Bilişim ve İletme GK1 Devam,Quiz, Ödev, Final Veri tabanı bir dizi varlık ve bu varlıklar arasındaki ilişkiden oluşur. İşletmedeki tüm varlıklar yazılır (ör. İşçiler, depolar, müşteriler vs.) Gerekli birleştirme, genellemeler yapılır. Bu varlıkların temel (kolay kolay değişmez )özellikleri belirlenir ör. Ad, soyad vs. Bu varlıklar arasındaki ilişkiler belirlenir. Bu ilişkilere varlıkların birincil anahtarları atanır. İlişkilere (ilişki tarihi gibi, miktar) başka özellikler de eklenebilir İlişki Modeli Nasıl Oluşturulur (Devam) Veri Tabanı Tasarımı Varlıklar Arasındaki İlişki Derecesi Belirlenir. Bire bir Çok a bir Bir e çok Çok a Çok Herbir özelliğin taşıyacağı alan belirlenir. Birincil anahtarı olmayan varlığa zayıf varlık denir. Yardımcı Tablolar Belirlenir. Tüm ilişikiler ve varlıklar tablolara dönüştürülür. Kavramsal Tasarım yöneticiler tarafından, Veriler arasındaki ilişkileri, nasıl gruplanacağını gösterir. Varlık ilişkileri ile gösterilir. 1 1 M 1 Sipariş Sahip Parça Sahip Satıcı Mantıksal Tasarım kullanıcılar tarafından Nasıl kullanılacağını, görüntü ve raporlarını tanımlar. Sipariş Tarihi Satıcı Parça Adedi Sevkiyat Tarihi Fiziksel Tasarım Veri tabanı Uzmanları tarafından nasıl saklanacağı, en hızlı erişeleceği, en az yer alacağı şekilde düzenlenir Sipariş: Sipariş No, Tarih, Sevk Tarihi, Sipariş Toplamı Parça: Sipariş No, Parça No, Birim Fiyat, Satıcı No

7 Veritabanlarında Gelişmeler Veri Tabanlarında Gelişmeler Nesne Tabanlı Veri Tabanları (Object Oriented) Multimedyaya olanak verir. Resim, ses ve yazı saklar. Örneğin hasta veri tabanında röntgenleri, teşhisleri, laboratotuvar analizlerinin kopyaları saklanabilir. Her biri bir nesne olarak tanımlandığında değişik alanlar olarak hastanın dosyasında yer alır. Hipermedya (Hypermedia) veri tabanları verileri noktaların bileşimi halinde bir ağ gibi organize eder. Özellikle Internetde kullanım nedeni ile gelişmiştir. İstediğiniz nesneyi bir noktaya erişerek alabilirsiniz. İŞLETME VERİLERİ Dosya tanımlarına göre tek başına veriler ham olarak saklanır İşletmede Günlük işlerde edilen verileri içerir birden fazla ortamda saklanır Veri organizasyonu fonksiyon veya departmanın işlerine göre yapılır İşletme esnasında destek verir sonra işletmede kullanılmaz VERİ DEPOLARI Tüm veri tabanlarından derlenmiş entegre veriler Hem güncel hem de geçmiş verileri içerir Veriler tek ortamda saklanır Saklanan her alan için tüm işletmenin kabul ettiği birtanım kullanılır iş tanımlarına göre veriler guruplanır. Örneğin müşteri verileri Karar almak için veriler sabitleştirilir Veri Tabanı Uygulamaları Türleri Veri Tabanı Sistemleri Türleri PC veri tabanları Genellikle kişisel Çalışma Grubu veri tabanları Yerel ağ üzerinden herkesin veri tabanına eriştiği küçük grup kullanımı Bölüm veri tabanları Çalışma grubundan daha büyük ama benzer Örgüt veri tabanları İntranet üzerinden (veya bazen Internet üzerinden) tüm örgüte hizmet sunar PC Veri tabanları Merkezi Veri tabanları İstemci/Sunucu Veri tabanları Dağıtık Veri tabanları Veri tabanı modelleri PC Veri tabanları Merkezi Veri tabanları Örneğin. Access FoxPro Dbase vs. Merkezi Bilgisayar

8 İstemci/Sunucu Veri tabanları Dağıtık veri tabanları İstemci Yer C Yer B İstemci Ağ bilgisayar bilgisayar Veri tabanı sunucusu bilgisayar Homojen Veri tabanları İstemci Yer A Dağıtık veri tabanları Veri Tabanı Sistemi Yaşam Döngüsü Heterojen veya Federe veri tabanları Veri tabanı sunucusu İstemci İstemci Yerel ağ Uzak bilgisayar İletişim sunucusu Uzak bilgisayar Tasarım 1 Büyüme, Değişim ve Yaşatma 6 Fiziksel Yaratım 2 İşlemler 5 Dönüştürme 3 Entegrasyon Tasarım (1) Fiziksel Yaratım (2) Örgütün gereksinimlerini belirleme Veri tabanı Kavramsal Modelini geliştirme Varlık-İlişki diyagramı tekniklerini kullanarak Veri Sözlüğü inşa etme Mantıksal Modeli geliştirme Veri tabanı Fiziksel Modelini geliştirme Veri formatları ve türleri Dizinlerin belirlenmesi, vs.. Prototip veri tabanının yüklenmesi ve test edilmesi Güvenlik, gizlilik ve erişim denetimlerinin kararlaştırılması ve kurulması Tutarlılık sınırlamalarının kararlaştırılması ve kurulması

9 Dönüştürme (3) Entegrasyon (4) Yeni veri tabanını kullanmak için mevcut veri setlerini ve uygulamalarını dönüştürme Eski verileri yeni formatlara dönüştürmek için programlar ve dönüştürme programcıkları (utility) gerekebilir 3. Adımla örtüşür Yeni veri tabanına dönüştürülmüş ve yeni uygulamaların entegrasyonu İşlemler (5) Büyüme, Değişim ve Yaşatma (6) Tüm uygulamalar tam-ölçekli çalıştırılır Gizlilik, güvenlik ve erişim kontrolü sağlanır Kurtulma ve Yedekleme prosedürleri kurulmalı ve kullanılmalıdır Değişim, bir yaşam biçimidir Uygulamalar, veri gerekleri, raporlar vs. yeni gereksinimlere göre değişir Veri tabanı ve uygulamaların değişiklik gereksinimlerini karşılaması için değiştirilmeleri gerekir Yaşam Döngüsünün Bir Başka Görüntüsü Uygulama Mimarileri Entegrasyon 4 İşlemler 5 Tasarım Fiziksel 1 YaratımDönüştürümBüyüme, 2 3 Değişim 6 Tek katmanlı (single-tier) Genelde lokal uygulamalardır. File Based bir veritabanı yapısı kullanırlar. İki katmanlı (two-tier) Client&Server mimari iki katmanlı uygulamalar için en uygun örnektir. Toplam bir uygulama için farklı iki noktadaki uygulamanın çalışmasıdır. Client tarafı genelde Delphi ve benzeri bir araçla geliştirilen ön yüzler iken, Server tarafı da genelde Database engine dir. Özetle 1. Katman Delphi uygulaması, 2. Katman da Database Engine dir. Veritabanı ağırlıklı uygulama geliştirmeye imkan tanır. Ve bu sayede aynı veritabanı üzerinde farklı client ların çalışmasında avantajlar sağlar. Bir işi yapmak için stored procedure yazmak. Aynı procedure u hem exe hem de web sitesinden çağırmak mümkündür.. Çok katmanlı (multi-tier) Client&Server mimarideki 2 katman arasına giren ilave bir veya birden fazla katman ile meydana gelir. 3. Katman olarak karşımıza Application Server çıkmaktadır. Client doğrudan Database Server a bağlanmayıp Application Server üzerinden bağlantı kurar. Genelde hem web tabanlı hem de bağımsız exe olarak çalışabilen farklı modülleri bir arada barındıran kompleks uygulamalarda kullanılır. Application Server üzerinde yazılan bir takım komponent lerin hem web hem de exe tarafından aynı anda çağırılabilmesi gibi avantajlar sunar

10 File Based (Dosya Temelli) Çalışma sistemi Client/Server(İstemci/Sunucu) Mimari Server farklı işletim sistemi olabilir Veri tabloları Veri tabloları Database engine Bu sistemde bütün kullanıcılar tablolara doğrudan erişim sağlarlar ve bunları dosya olarak açarlar... Her tablo ayrı bir dosya(paradox, Dbase) veya bütün tablolar tek bir dosya da(access) olabilir. Fakat sonuçta ilgili dosya her kullanıcı tarafından ayrı ayrı açılır. Tablolar ister bir Server üzerinde oldun isterse lokal disk üzerinde olsun durum değişmez. Bu durumda tabloların n bulunduğu u bilgisayar üzerinde çalışan bir Database Engine bulunur. Bu database engine kullanıcı talepleri ile tablolar arasında bir duvardır r ve sadece kendisi tablolara erişim im sağlar. Diğer bütün b n kullanıcılar lar isteklerini bu database engine üzerinden görürler. rler. Gerçekte ekte hiçbir kullanıcı veritabanı dosyasına erişmez. Server ve Client tarafları farklı işletim sisteminde olabilir Web Client Unix Client Exe Client Çok Katmanlı (Multi tier) Mimari X Client X İşletim Sistemi Y İşletim Sistemi Application Server Database engine Veri tabloları Bu mimaride Application Server client sayısının n fazla olması durumunda performansı arttırma rma yönünde y nde faydalıdır. Application server üzerinde yazılacak bir takım m modüller her türlt rlü client tarafından çağırılabilmektedir.(exe, web) Böylece B farklı noktalarda.(exe, web) uzantısı olan uygulamaların n geliştirmelerinde kolaylık k sağlanm lanmış olur. Client/Server mimarinin avantajları File Based sistemlere oranla çok daha güvenlidir. File based sistemlerde 10 kullanıcı demek 10 farklı bilgisayarın dosyayı açması ve bu her 10 bilgisayardaki bir anormalliğin dosyayı etkilemesi demektir. Oysa bu yapıda sadece database engine dosyayı açtığı için risk çok azalır. Database engine verileri işlerken transaction bazlı çalışmaktadır. Özellikle ağ ortamında performans çok daha iyidir. SQL sorgulama dilinin performansı tam olarak kullanılır. İşlemler server üzerinde gerçekleşir. Terminal PC performansına bağımlılık yoktur. Performans server gücüyle orantılı artar. Ağ üzerinden sadece sorgulama metni ve sonuç verisi geçer. Stored Procedure ve trigger desteği ile veri üzerinde çalışacak yoğun işlemler server tarafına kaydırılabilir. Uzak erişime imkan verir. Dağıtık uygulamalar geliştirmek mümkün olur. Uygulama geliştirme kolaylıkları sunar Stored procedure, trigger, database event, backup, transaction log file(geçmişe yönelik verilere ulaşma imkanı sağlar.), yetkilendirme, debug, referential integrity (veri bütünlüğü), vs... imkanları sağlar. Stored Procedure üzerinde Debug imkanı sunarlar... Ölçeklenebilirlik sunarlar. Tek kullanıcılı sistemlerden 1000 lerce kullanıcıya çıkmak mümkündür Veri Tabanı Yönetim Gereksinimleri Yönetimin anlaması ve katılması gerek İşletmenin sermaye kaynaklarından olduğu kabul edilmeli Sorumlusu bir Genel Müdür Yardımcısı olmalı Şirketin veri politikaları saptanmalı ve ona göre modeller uygulanmalı Yeni teknolojilerle yeni elemanlar görevlendirilmeli Güvenlik tanımları için hangi verileri kimin göreceği çok dikkatli tanımlanmalı Daha çok kullanıcı olduğundan, kullanıcıların eğitimine önem verilmeli Teşekkürler Sorular Veri Yönetimi Veri Planlama Modelleme Veri Tabanı Yönetim Sistemi Teknoloji Kullanıcılar

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr Nesne Tabanlı Programlama Kavramları Nesne Tabanlı Programlama (OOP) tekniği, gerçek dünyadaki somut nesnelerin bir yazılımın

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı