Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h"

Transkript

1 e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skou / Mew Scoe in Renl Recipients Egemen Kocbş 1, Egün Çildi 2, Tkn Küfecile 3, Semih Kulç 4, Mustf Tun 5 1 Aksy Devlet Hstnesi, Aksy, 2 Esenyut Devlet Hstnesi, İstnbul, 3 Kıkleli Devlet Hstnesi, Kıkleli, 4 Tksim Eğitim Aştım Hstnesi, İstnbul, 5 Bus Devlet Hstnesi, Acil Deptmnı, Bus, Tükiye Göndemiş olduğum mklenin bi kısmı 3-6 Ksım 2012 EUSEM de poste olk yyımlnmıştı. Özet Amç: Konik böbek hstlığınd sğ klım ve yşm klitesindeki vntjll ilişkili olk en iyi tedvi seçeneği böbek nklidi. Nkil sısınd vey sonsınd teknik nedenlee bğlı kompliksyonl meydn gelebili. Uzun dönemde ise kullnıln güncel immünsupesif tedvile neticesinde çeşitli enfeksiyonl ve metbolik bozuklukl oluşbilmektedi. Bu çlışm cil sevise (AS) bşvun enl tnsplnt olgulının yönetimindeki kitik duumlı sptmk ve MODİFİED EARLY WARNİNG (MEW) skounun etkinliğini ştımk mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem: Çlışmmızd Mt 2009 Hzin 2010 tihlei sınd Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi (UÜTF) hstnesi AS ine bşvun 172 enl tnsplnt olgusunu pospektif olk incelendi. Hstlın geliş vitl bulgulı ve lbotu değelei kydedildi. MEW skolı hesplnn hstlın, ldıklı tnıl, ytış nedenlei ve bşvuu nınd Akut enl yetmezlik (ARY) tk vlığı değelendiileek bunlın MEW skou ile ilişkisi ştııldı. Bulgul: Bşvuulın 22.8 i (n:26) sepsis ile uyumluydu ve bu hstld ARY çısındn nlmlı fk sptndı (p<0.001). ARY gubunun MEW skou dh yüksekti (MEW skou: 3, p=0.001). Ayıc bşvuu nınd MEW skou 2 oln hstld ytış çısındn d nlmlı fk sptndı (p<0.005). Ttışm: Renl tnsplnt hstlının ülkemizdeki ve dünydki syılı, dolyısıyl AS lee bşvuulı tmktdı ve cil hekimlei bu hstlın bşvuu nedenleini, spesifik tnı ve tedvi yönetimleini bilmeli, kitik duumlı sptybilmeli ve bilgileini güncel tutmlı geekmektedi. Anht Kelimele Renl Tnsplntsyon; MEW Skou; Acil Sevis Abstct Aim: The best tetment option in eltion to the dvntges in suvivl in chonic enl disese nd in life qulity is enl tnsplnttion. Duing o fte the enl tnsplnttion some complictions my occu depending on technicl esons. In long tem, vious infections nd metbolic disodes cn ppe s esult of cuent immunosuppessive tetments. The pesent study ws conducted in ode to detemine citicl conditions in mngement of enl tnsplnt cses in Emegency Deptment nd to investigte the efficcy of MODIFIED EARLY WARNING (MEW) scoe in detemining the mobidity nd cute enl filue (ARF) in enl tnsplnt cses. Mteil nd Method: 172 enl tnsplnt ecipients pesenting to Uludğ Univesity Medicine Fculty Emegency Deptment wee investigted pospectively. The ptients, whose MEW scoes wee clculted, wee evluted in tems of the dignoses, hospitlistion esons, nd pesence of (ARF) ttck nd the eltionship with MEW scoe ws investigted. Results: 22.8 (n:26) of pplictions mtched with sepsis nd significnt diffeence ws found out in those ptients in tems of ARF (p<0.001). Also, ARF goup hd highe MEW scoe (MEW scoe: 3, p=0.001). Futhemoe, in tems of hospitliztion, significnt diffeence ws obseved in dmitted ptients with MEW scoe 2 (p<0.005). Discussion: The possibility of ARF is vey high in the enl tnsplnt ecipients with MEW scoe 3 nd these ptients should be evluted by ED physicins ugently. ED physicins should know specific dignosis nd tetment methods of those ptients nd could detemine citicl conditions nd should keep thei knowledge updte. Keywods Kidney Tnsplnttion; MEW Scoe; Emegency Deptment DOI: /JCAM.1776 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(2): Coesponding Autho: Egemen Kocbş, Aksy Devlet Hstnesi, Acil Deptmnı, Zfe Mh. Nevşehi Cd. No:117 PK:68100 Mekez, Aksy, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 167

2 Giiş Tükiye de ogn ve doku nkillei dünyd olduğu gibi he yıl gideek tmktdı. Son dönem böbek yetmezliğinde özellikle glomeüle filtsyon onı 10ml/dk/1,73m² nin ltın indikten son en mükemmel enl eplsmn tepisi şekli enl tnsplntsyondu [1, 2]. Renl tnsplntsyon, sonsınd spesifik ve non-spesifik bi tkım kompliksyonlı d bebeinde getii. Bunl; cehi sonsınd oluşn kompliksyonlı, nkil sonsı işlev bozukluklını ve hipetnsiyon, diybetes mellitus, knse gelişimi, hemtolojik kompliksyonl ve nkil sonsı göülen enfeksiyonlı kps [3-5]. Seum ketinin değei enl fonksiyonu değelendimede en iyi yoldu. Renl tnsplnt hstlınd ARY tnısı tnsplnt olmyn hstldki seum ketinin bzl değei üzeinden 50 tışındn fklı olk değein 20 onınd tmsı ile konu [6]. Ülkemizde de diğe ülkelede olduğu gibi he geçen gün gideek tn tnsplnt hst syısı, bu hstlın AS bşvuu syısını d etkilemiş olup, cil hekimlei he geçen gün dh fzl syıd tnsplnt hstsı ile kşılşmkt ve bunlın tedvileine ktılmktdı. Bu çlışm tnsplnt hstlınd oluşbilecek cil duumlı ve enfeksiyonlı değelendimek ve bu çıdn cil hekimleine yol göstemek mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem Çlışm, tihlei sınd pospektif olk, yıllık otlm bşvuunun olduğu Uludğ Ünivesitesi Sğlık Uygulm ve Aştım Mekezi Acil Tıp Anbilim Dlınd, fkülte klinik ve lbotuv ştımlı etik kuul bşknlığı onyı lındıktn son (ony no: 2009_8/34) bşltılmıştı. Acil sevise bşvun enl tnsplnt hstlının tnsplnt tihlei, bşvuu tihlei ile tnsplnt tihlei sınd geçen süe, donö böbeklein cnlıdn vey kdvdn olup olmdığı, bşvuu şikyetlei, bşvuu nındki vitl bulgulı, lbotu tetkiklei kydedildi. Hstlın komobid hstlıklı sogulnk, olsı enfeksiyon ve ARY ile komobid hstlıklı sındki ilişki ştııldı. Hstlın sonuçlnm şekillei (ytış, tbucu, sevk vb) kydedildi. Aynı zmnd bu hstlın ARY tğı, hospitlizsyon ve sepsiste olup olmmlı ile bşvuu nındki MEW skou ilişkisi ştııldı. Sepsis tnısı için Tblo-1 den fydlnıldı. Tblo-1 de gösteilen Sistemik inflmtu ynıt sendomundki SIRS kitelein en z ikisini kşılynl ek olk hstd enfeksiyon odğı bulunmsı duumu sepsis olk tnımlndı [7]. Sepsis oln hstl ile olmyn hstl bibilei ile ytış çısındn ve uzun dönem böbek süveyi çısındn kşılştııldı. Hstlın modified ely wning MEW scoe (modifiye eken uyı skou) hesplnk (Tblo-2) mobidite ve geft süveyine oln etkilei ştııldı. Tblo 1. Sistemik İnflmtu Ynıt Sendomu SIRS kitelei 1. Vücut sıcklığı > 38 C vey < 36 C 2. Klp hızı > 90/dkik 3. Solunum hızı > 20/dkik vey PCO2< 32 mmhg 4. Beyz küe syımı > /mm3 Tblo 2. Modifiye eken uyı skou Sko Sistolik KB (mmhg) < >200 Klp hızı /dk Solunum hızı/dk Sıcklık ( C) < >130 < >30 < >38.5 AVPU Alet Sözlü uyn ynıt Ağıy ynıt Ynıtsız Böbek nkli hstlınd ARY tnısı için ketinin değeinde öncekine göe 20 tış olmsı nlmlıdı. Yine nkil sonsındki 6. yd seum ketinin değeinin 2 mg/dl nin üzeinde olmsı zlmış geft ömü ile ilişkili bulunmuştu [8]. Çlışmy lınn hstld ARY tğı tnısı için, önceki ketinin değelei ile bşvuu ketinin değelei sınd 20 y d dh fzl tış olup olmmsı kite lındı Tüm Veile, SSPS 11.0 pket pogmı kullnılk nliz edildi. Veile süekli değişkenle otlm, stndt spm, sılı değişkenle otnc (min-mks) ve fekns veile de on olk ifde edildi. Sılı değişkenleden oluşn iki gubun kşılştıılmsınd Mnn-Whitney U testi, fekns veileden oluşn iki gubun kşılştıılmsınd ise ki-ke testi kullnıldı. Bulgul Çlışmy lınn hstlın yş otlmlı 35 (min. 20 mks. 75) olup, i kdın (n:36) i ekek (n:30) idi. Belilenen çlışm tihlei sınd bu hstlın AS e bşvuu syılı toplm 186 bulundu. Çlışm tmmlndıktn son 14 hstnın veilei eksik olduğundn çlışm dışı bıkıldı. Sonuçt cil sevise 15 y içeisinde bşvun 172 hst çlışmy dhil edildi. Hstl AS ye otlm 2.58 ± 1.99 def bşvudu. Hstlın 65.2 si cnlı veiciden (n:43), 34.8 i kdvdn (n:23) böbek nkli olmuşldı. Tnsplnt süelei bkımındn en uzun tnsplnt zmnın ship oln hst 244 y ve en kıs tnsplnt süesine ship oln hst 2 ylık tnsplnt zmnın ship olup tnsplnt süelei otlm (min:2 mx:244) ydı. Donö tipi ile AS ye bşvuu syısı çısındn incelendiğinde; cnlı donöden tnsplnt oln hstl AS e otlm: 2.3 (min:1, mks:6), kdveik donöden tnsplnt oln hstl ise AS e otlm: 3.09 (min:1, mks:11) bşvuu ypmış olup donö tipi ile AS ye bşvuu syısı çısındn isttistiksel olk nlmlı fk sptnmdı (p>0.05). Eşlik eden diybet, hipetnsiyon vlığı ve hst cinsiyeti ile bşvuu syısı sınd d nlmlı fk sptnmdı (p>0.05). Tnılı ve tnılın göe ytış onlı çısındn incelendiğinde; hstlın en sık id yolu enfeksiyonu (İYE) (19.8, n:34) ve kut gstoenteit (AGE) (18.6 n:32) tnısı ldığı göüldü. Hstlın çıkış tnısı ve ytış onlı tblo-3 de gösteildi. Toplmd hstlın 37.8 inin (n:65) ytışı ypılıken, 62.2 si (n:107) ise tbucu edildi. Hstlın tnılını cehi, enfeksiyon ve diğe nedenle şeklinde guplndıdığımızd; en sık (66.3) enfeksiyon nedenli bşvuul göze çpmktydı (şekil-1). Cehi ve enfeksiyon 2168 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Tblo 3. Hstlın ldığı tnıl. Hstlın tnısı Hst syısı Ytn Tbucu ÜSYE , YDE Pnömoni Hst AGE sy s İYE Nedeni bilinmeyen teş Post opetif kompliksyon Diğe DM DVT Elektolit imblnsı Zon Pyelonefit Gstointestinl knm Mylji Konstipsyon İleus NFM Totl ÜSYE; Üst solunum yolu enfeksiyonu, YDE; Yumuşk doku enfeksiyonu, AGE; kut gstoenteit, İYE; id yolu enfeksiyonu, DM; Dibetes mellitus, DVT; dein ven tombozu, NFM; Noml fizik muyene Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skou / Mew Scoe in Renl Recipients Şekil-3 de Hstlın MEW skou dğılımlı özetlendi. Sepsis, ytış ve ARY tğı ile MEW skou sındki ilişki ştııldı. Hst sy s Şekil 3. Hstlın MEW skou dğılımı MEW skou Bşvuu nınd sepsis bulgulı mevcut oln hstlın MEW skolı incelendiğinde, sepsis olmynl göe MEW skolı nlmlı olk yüksek bulundu (p<0.001). ARY tnısı ln hstlın MEW skolı incelendiğinde ise, MEW skou 2 oln hstl ile skou <2 olnl sınd ARY çısındn nlmlı fk sptnmzken, MEW skou 3 oln hstl ile <3 olnl sınd ARY bulunmsı çısındn nlmlı fk sptndı (p=0.007) (tblo-4). Ayıc ARY tnısı ln hstlın otlm MEW skolı Tblo 4. MEW skou enl yetmezlik tğı ilişkisi. MEW skou Akut Renl yetmezlik tğı Toplm Hst sy s Evet Hyı <3 23(14.3) 119(73.9) 142(88.2) 3 8(5.0) 11(6.8) 19(11.8) Totl 31(37.8) 130(62.2) 161(100.0) Şekil 1. Bşvuu tnılının ve ytış onlının guplndıılmsı. nedenli bşvuull ytış çısındn isttistiksel olk nlmlı fk sptnmdı (p>0.05). Çlışmmızd hehngi bi enfeksiyon tnısı oln hstl (n:114) sepsis çısındn incelendiğinde; hstlın 22.8 ü sepsis ile uyumlu iken (n:26), 77.2 sinin bulgulı (n:88) sepsis ile uyumlu değildi. Sepsis tnısı ln hstlın ytış onlı şekil- 2 de belitildi. Sepsis tnısı ln hstll sepsis olmynl sınd ytış çısındn isttistiksel olk nlmlı fk sptndı (p<0.05). Hst sy s Şekil 2. Sepsis ve ytış duumlın göe hstlın guplndıılmsı. Tblo 5. MEW skou ytış ilişkisi MEW skou Ytış Toplm Evet Hyı <2 46 (32.9) 94(67.1) 140(100.0) 2 19(59.4) 13(40.6) 32(100.0) Totl 65(37.8) 107(62.2) 172(100.0) 1.42 ± 0.22 ve ARY tnısı lmynlın otlm MEW skolı 0.63 ± 0.09 olup, ARY gubunun MEW skou isttistiksel çıdn nlmlı olk dh yüksekti (p=0.000). MEW skou ile ytış sındki ilişki incelendiğinde ise, sko 2 oln hstl ile sko <2 olnl sınd nlmlı fk sptndı (p=0.005) (Tblo-5). Çlışmy lınn tnsplnt hstlının hiç bii tkip ve ytışlındn son eksitus olmdı. Dolyısıyl bu çlışmd MEW skou ile motlite sındki ilişki ştıılmdı. Sepsis bulgulı oln hstlın tnılı incelendiğinde; 35,7 sinin id yolu enfeksiyonu (İYE) (n:10), 17.9 unun AGE (n:5), 10.7 sinin pyelonefit (n:3), 10.7 sinin yumuşk doku enfeksiyonu (YDE) (n:3), 7.1 nin üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) (n:2), 7.1 inin nedeni bilinmeyen teş (n:2), 10.7 sinin diğe nedenlele (n:3) sepsis bulgulı olduğu sptndı. Hstlın bşvuu nındki ketinin değelei ile bşvuudn 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 169

4 önceki ketinin değelei kşılştıılk, ARY düşünülen hstlın (n:31) ARY ile ilişkili olsı nedenlei ştııldı. Bun göe bşvuu nınd sepsis ile uyumlu veilei oln hstld ARY çısındn nlmlı fk sptnıken (p<0.05), hstlın kullndığı ilçl (mikofent mofetil, siklospoin, tkolimus, mikofenlik sid, eveolimus, siolimus), diybet olup olmmsı, cinsiyet, donö tipi ile enl yetmezlik olup olmmsı sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (p>0.05). Çlışm tmmlndıktn son hstl yklşık 1 yıl dh tkip edileek son üe ve ketinin değelei kyıt edildi. Ttışm ve Sonuç Renl tnsplnt onının tıılmsı hem hst konfou hem de ülke ekonomisi çısındn önemlidi. Sğlık bknlığının yıllık tnsplnt veilei incelendiğinde, bekleyen hst listesindeki tışı kşılyms d yıllık enl tnsplnt syısınd bi tış mevcuttu ve bu tış tnsplnt hstlının AS lee he yıl dh fzl syıd hstnın bşvuu ypmsın neden olmktdı. Hstlın AS e bşvuu şikyetlei incelendiğinde en çok şikyetin teş ve AGE semptomlı olduğunu gömekteyiz. Bunlı kın ğısı ile solunum yolu semptomlı izlemektedi. Toklk i ve k. nın [9] yptığı bi çlışmd, AS e bşvun enl tnsplnt hstlınd yine en çok bşvuu şikyetlei teş ve gstointestinl sistem (GİS) semptomlı olup bizim çlışmmızl benze bulunmuştu. Sv ve k. nın [10] 10 yıllık tnsplnt sonuçlının değelendiildiği bi çlışmd tnsplntsyon sonsı en sık kompliksyonun İYE olduğu ve bunun d en sık ilk 1 y içinde olduğu po edilmişti. Çlışmmızd AS e hehngi bi enfeksiyonl bşvuu onı (n:114) olup, enfeksiyon nedenli ve diğe nedenli bşvuulın çokluğu ise postopetif olk dlndııln 1-2 ylık dönem bittikten son hstlın çok dh uzun bi süe immün supesif dönemde klmlı ve mevcut hst syılının göece olk post opetif dönemdeki hstl göe gideek tmsı neden olk syılbili. Toklk i ve ekibinin [9] yptığı ynı çlışmd ise AS ye bşvun 78 hstnın 44.8 i enfeksiyon nedeniyle ytıılmıştı. Çlışmmızd hehngi bi enfeksiyon hstlığı tnısı ln hstlın i ytııldı. Enfeksiyon enl tnsplnt hstlının hytınd önemli ye tutmktdı. Vldez-Otiz ve k. [11] yptığı bi çlışmd tnsplnt sonsı enfeksiyon insidnsını 1000 gün için 0.46 bulmuş ve üine tkt enfeksiyonlı, pnömoni, bkteiyemi ve gstoenteit en yygın hstlıkl olk sptmıştı. He yeni enfeksiyon tnsplnt hstlı için sepsis ve ARY iskini de bebeinde getimektedi. Çlışmmızd AS e sepsis bulgulı ile bşvun hstld bşvuu nınd sepsis bulgulı olmynl göe ARY tğı çısındn isttistiksel olk nlmlı fk sptdık. Bun göe bulgulı sepsis ile uyumlu hstld ARY tğı çısındn dikktli olmk geekmektedi. Tnsplnt hstlının hehngi bi enfeksiyon duumund vitl pmeteleinin hızl bozulbileceği kl gelmelidi. Çlışmmızd sepsis bulgulı oln hstlın en sık ldığı tnıl İYE ve AGE idi. Eşlik eden konik hstlıklın vlığı d ejeksiyon olsılığını tın bi fktödü. Cohen ve k. lı nkil sonsınd mobiditenin mjö nedenleinin hipetnsiyon, 60 hipelipidemi, kdiyovsküle hstlıkl, diybet, 60 osteopooz ve 14 neoplzile olduğu sptmıştı [12]. Diybetik hstlın böbek nkli sonsınd kompliksyonl dh ytkın olduklı düşünülmektedi [13]. Hstld diybet vlığı ile uzun dönem ketinin yüzde değişimi ile nlmlı ilişki sptndı (p<0.05) Fkt diybet ile bşvuu nınd ARY olup-olmmsı çısındn nlmlı fk yoktu. Vesco ve k. [14] yptığı bi çlışmd nkil sonsı diybetin geft ömü çısındn kötü pognoz yol çtığı nck ejeksiyon insidnsını değiştimediği göülmüştü. Yine bşk bi çlışmd, üç yıllık tkipte, nkil öncesi diybetik hstl geft kybı çısındn, nkil sonsı diybetik hstl ise hst ölümü çısındn iskli bulunmuştu [15]. Gözlüky ve k. nın [16] yptığı bi çlışmd diybetik nkil hstlınd kut ejeksiyonun isttistiksel nlmlı olk dh fzl olduğu göüldü. Kitik hstlın cil bşvuulı nınd tnınbilmelei ve tiyjının hızlıc ypılbilmesi için biçok skolm sistemi geliştiilmişti [17]. MEW skou, ytk bşınd hst değelendimeye uygun, bsit fizyolojik skolm sistemidi. Hst bşvuusunun yoğun olduğu mekezlede kitik hstlı belilemede kullnılı [18]. Rylnce ve k. [19] yptığı bi çlışmd MEW skounun <2 olmsı hst mobiditesi çısındn düşük isk göstegesi olk bulunmuştu (NPV: 95.9). Bu çlışmnın sonuçlın göe AS e bşvun enl tnsplnt hstlınd bşvuu sısınd MEW skou 3 olnld ARY olsılığı yüksekti ve bu hstl AS hekimince ytış endiksyonlı çısındn değelendiilmeye lınmlıdı. MEW skou 3 oln hstld cil hekimi kontendiksyon yoks hızlı ve gesif sıvı tedvisine bşlmlı ve tnı şmsınd vey ytış endiksyonu çısındn mutlk ilgili nefolog ile bilgi lışveişinde bulunmlıdı. MEW skou ile motlite ilişkisini incelemek için ise dh fzl hst ile ypılck çlışml ihtiyç olduğunu düşünüyouz. Sonuç olk enl tnsplnt hst syısı he geçen yıl gideek tmktdı. Geft süveyleinin uzmsı AS bşvuulın d ynsımış olup, he geçen yıl dh fzl syıd tnsplnt hstsı AS e bşvumktdı. AS hekimi tnsplnt hstlın optiml bkımı sğlybilmek için en sık cile bşvuu nedenleini bilmeli ve cehi sonsı oluşbilecek kompliksyonl hkkınd bilgi shibi olmlı ve geektiğinde hstyı tkip eden nefoloğ bilgi vemelidi. İleide dh fzl hst syısıyl ypılck oln kpsmlı çlışml sonucund tnsplnt hstlı için AS lede potokolle oluştuulk olsı kut ejeksiyon duumlını ve mobidite vey motliteye neden olbilecek duumlı dh hızlı sptybileceğimiz knısındyız. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. NICE Clinicl Guidelines. Ntionl Institute fo Helth nd Clinicl Excellence Chonic kidney disese. Ely identifiction nd mngement of chonic kidney disese in dults in pimy nd secondy ce. NICE Clinicl Guideline 73. Ntionl Institute fo Helth nd Ce Excellence. London; 2014: VA/NIH Acute Renl Filue Til Netwok, Plevsky PM, Zhng JH, O Conno TZ, Chetow GM, Cowley ST, Choudhuy D, et l. The VA/NIH Acute Renl Filue Til Netwok. Intensity of enl suppot in citiclly ill ptients with cute kidney ınjuy. N Engl J Med 2008;359: Vele JL, Singe JS, Gitsch HA. Medicl nd sugicl spects of kidney dontion. In: Dnovitch GM (ed). Hndbook of kidney tnsplnttion. 4th edition. Philedelphi: Lippincott Willims & Wilkins; 2009.p Bun WE. Medicl Mngement of the Renl Tnsplnt Recipient. In Johnson RJ, Feehlly J. (eds). Compehensive Clinicl Nephology. 2nd. Edition. By Mosby; 2007.p Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skou / Mew Scoe in Renl Recipients 5. Clinicl Aspects of Renl Tnsplnttion. In: Clkson MR. Mgee CN. Benne BM. (eds). Clkson MR, Mgee CN, Benne BM. pocket Compnion to Benne nd Recto s The Kidney 8th ed. Philedelphi: By elsevie inc; 2010.p Sinet R, Eogul M. The enl tnsplnt ptient. In: Tintinlli JE, Kelen GD, Stpczynski JS. (eds). Emegency medicine: A compehensive Study Guide. 6th edition. New Yok: McGw-Hill; 2004.p Yogncı K, Hyek İ. Sepsis ve İlgili Tnımlml. Youn Bkım Degisi 2005;5(2): Cosio FG, Dillon JJ, Flkenhin ME, Tesi RJ, Heny ML, Elkhmms EA, et l. Rcil diffeences in enl llogft suvivl: the ole of systemic hypetension. Kidney Int 1995; 47: Bşn O, Emioğlu R, Kkyli H, Bilgin N, Hbel M. Poblems in postopetive enl tnsplnt ecipients who pesent to the emegency unit: expeience t one cente. Tnsplnttion Poceedings 2004;36: Sv T, Ünl A, Siphiolu MH. Böbek tnsplntsyonundn son on yıllık sonuçlın deelendiilmesi. Eciyes Tıp Degisi (Eciyes Medicl Jounl) 2007;29: Vldez OR, Sifuentes-Osonio J, Moles-Buenosto LE, Ayl-Plm H, Dehes-López E, Albeú J, et l. Risk fctos fo infections equiing hospitliztion in enl tnsplnt ecipients: cohot study. Int J Infect Dis 2011;15: Cohen D, Glbith C. Genel helth mngement nd longtem ce of the enl tnsplnt ecipient. Am J Kidney Dis 2001;38: Venkt KK, Venkt A. Ce of the enl tnsplnt ecipient in the emegency deptment. Ann Emeg Med 2004;44: Vesco L, Busson M, Bedossin J, Bitke MO, Hiesse C, Lng P, et l. Dibetes mellitus fte enl tnsplnttion: chcteistics, outcome, nd isk fctos. Tnsplnttion 1996;61: González PJM, Henández D, Byés GB, Gcí PJ, Riveo SM. Impct of dibetes mellitus on kidney tnsplnt ecipients in Spin. Nephol Dil Tnsplnt 2004;19: Gözlüky A, Ey O, Yiit Ö, Göksu E, Eken C. Acil sevise bşvun böbek nkli hstlınd kut ejeksiyon eşlik eden fktöle. Tuk J Emeg Med 2010;10: Wllis PA, Gottschlk SB, Wood D, et l. The Cpe Tige Scoe: tige system fo South Afic. S Af Med J : Subbe CP, Kuge M, Ruthefod P, Gemmel L. Vlidtion of modified Ely Wning Scoe in medicl dmissions. Q J Med 2001;94: Rylnce J, Bke T, Mushi E, Mshg D. Use of n ely wning scoe nd bility to wlk pedicts motlity in medicl ptients dmitted to hospitls in Tnzni. Tns R Soc Top Med Hyg 2009;103: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 171

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı