Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n"

Transkript

1 l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1, Mehmet Zeki Kilp 1, Muhmmed Edl 2 1 Cildiye Kliniği, Estetik İntentionl Estetik ve Cehi mekezi, Bus Aske Hstnesi, Bus 2 Etimesgut Aske Hstnesi, Ank,Tükiye. Özet Amç Romtizml ğı şikâyeti ile kplıc tedvisi göen yşlı hstld blneotepi nedeniyle oluşn cilt değişiklikleini sptmk. Geeç ve Yöntemle Çlışmmız 2009 Ekim Ksım yınd genel toz tnısıyl kplıc tedvisi göen 50 yşındn büyük 51 hst lındı. Tüm hstl 21 gün kplıc tedvisi veildi. Hstlın cilt nlizlei tedvinin ilk günü ve 19. günü olmk üzee iki kez ypıldı. Cilt nlizlei yüz bölgesinden ve önkol fleksö yüzünden ypıldı. Cilt nlizinde cildin yğ onı, nem onı, pigmentsyonu ve elstikiyet değelei ele lındı. Bulgul Çlışmy 20 ekek 31 kdın olmk üzee toplm 51 kişi dhil edildi. Blneotepi öncesi ön kol bölgesinde otlm nem onı %67 iken blneotepi sonsınd %47 ye geiledi. Blneotepi sonsınd yüz bölgesinde otlm nem onı %54 den %45 e geiledi. Yğ onı %28 den %20 ye geiledi. Blneotepi öncesi ve sonsı elstikiyet ve pigmentsyon onlı sındki fk isttistiksel olk nlmlı değildi. Sonuç Yşlnmyl bilikte cilt çevesel fktölee kşı dh fzl hssslşı. Cilt kuumsı blneotepi sısınd hstld sık kşılşıln bi duumdu. Ciltte kuuluk nedeniyle hstld kşıntı ve huzusuzluk meydn geli. Blneotepi göen hstl kuu cilt şikâyetlei ile kşılşmlını önlemek için blneotepi sısınd hstlın nemlendiici jnl kullnmlı öneilebili. Anht Kelimele Blneoloji, Cilt Nemlenmesi, Geiti, Demtoloji. Abstct Aim The im of this study ws to detemine skin chnges due to blneothepy in eldely ptients who wee teted with teml thepy fo heumtisml pin. Mteil nd Methods Olde thn 50 yes old 51 ptients with genelize ostothitis wee teted with blneothepy enolled ou study in Octobe- Novembe All ptients teted 21 dys with blneothepy. Ptient s skin nlyses wee done twice, t fist dy nd 19th dy of the tetment. Skin nlyses wee done t fce egion nd foe m flexo egion. Moistuing, elsticity, pigmenttion, ft tio ssessed in skin nlysis. Results 20 mle nd 31 femle, totlly 51 ptients wee enolled ou study. Befoe blneothepy, men moistuing ws %67, fte blneothepy men moistuing decesed %47 t foe m egion. Afte blneothepy, men moistuing t fce decesed fom %54 to %45. Ft tio decesed fom %28 to %20 Befoe blneothepy nd fte blneothepy elsticity nd pigmenttion diffeences wee not significnt sttisticlly. Conclusion By ging, skin becomes sensitive to envionmentl fctos. Dy skin is usul poblem duing blneothepy. Ptients with dy skin hve puitus nd discomfot. We suggest ptients teted with blneothepy to use moistuing cem fo potecting dy skin poblems duing blneothepy. Keywods Blneology, Skin Humidifiction, Geitics, Demtology. DOI: /JCAM Received: Accepted: Pinted: J.Clin.Anl.Med. 2010;1(3):18-22 Coesponding Autho: Muhmmed Edl, Etimesgut Aske Hstnesi Sepmeevle bulvı Etimesgut, Ank, Tükiye. GSM: E-mil: 18 Jounl of Clinicl nd Anıyticl Medicine

2 Giiş Deinin öncelikli göevi vücudu dış çeveden gelebilecek fiziksel vey kimysl etkilee kşı koumktı. Koum göevi özellikle deinin en dışınd ye ln, ince ve heteojen ypıdki Sttum Coneum (SC) tbksı tfındn sğlnmktdı. Enfeksiyonl, hsssiyet oluştuucu (iitn) ve lejen mddele, UV, dysyon, sıck su gibi çeşitli çevesel fktöle deinin koum işlevinin bozulmsın neden olbili [1-3]. Bu nedenle de cildin noml kompozisyonunun sğlnmsı hst sğlığı çısındn önemlidi. Blneotepi (BT), bnyo, içme ve inhlsyon yöntemleiyle minelli ve teml sul gibi doğl fktölein kullnılmsıyl geçekleşen geleneksel ve eski bi tedvi yöntemidi. İlk çğld, kouyucu güçlein yönetiminde olduğu snıln teml sulın kutsllık tşıdığı düşünülü ve teml sul özel bi sygı gösteilidi. Rom lejyonlının svş öncesi güçlenmek için kplıcy gitmelei, svş sonsınd d ylını bu kplıcld tedvi etmelei Eski Yunn ve Rom dönemleinde de teml sulın önemini kouduğu ve gizli güçlei olduğu inncının devm ettiğinin önemli bi knıtıdı [4]. Günümüzde BT özellikle ks iskelet sistemi htsızlıklınd hstlın he hngi bi sğlık çlışnın dnışmdn d tecih ettiklei bi ğıldn kutulm yöntemidi. Hehngi bi mçl, kplıc küüne özgü tedvi yöntemi yşlıld gündeme geldiğinde, BT düzenlemesinde bzı özelliklein dikkte lınmsı geeki. Bunl sınd, yşlı kişilede ynı nd biden fzl ptolojinin vlığı ve özellikle pulmone ve kdiyovsküle işlevlede sınılılık ilk kl gelenledi [4, 5 ]. BT plnlmsınd bnyo uygulmlının cilt üzeindeki pime etkileinin de hesb ktılmsı geeki. İleleyen yşl bilikte dei duylılığınd bozulm (hipeteml bnyold isk), dei tugound zlm (hipetonik tuzlu su bnyolınd isk!) ve elstikiyet kybı ve kılcl dmlın zedelenebililiğinde tış (özellikle su ltı tzyikli duş uygulmlınd isk) gibi değişikliklein göz önünde tutulmsı geeki. Geeç ve Yöntemle Çlışmmız hstnemiz yeel etik kuulunun 14 Ekim 2009 tihli 7 no lu izniyle Ekim-Ksım 2009 tihleinde ytk kplıc tedvisi gömesi plnlnn yş sı 51 hst dhil edildi. Boyun ve üst ekstemiteye yönelik fizik tedvi ve ehbilitsyon plnlnn hstl çlışmy dhil edilmedi. Tüm hstl 21 sens 20 dkik kplıc kü tedvisi uygulndı. Hstl kplıc tedvisinin nsıl olcğı konusund gup hemşielei tfındn eğitimlei veildi ve kplıc tedvisi sısındn oluşbilecek yn etkile nedeniyle ykın tkiplei ypıldı. Hstnemiz kplıc suyu 39 C sıcklığ ship, 623mg/L konsntsyon ship düşük minel yoğunluklu, hehngi bi minelin kbul edilen eşik değelein üstünde bulunmdığı bi sudu [4] Hstlın 20 dkikdn fzl kplıc tedvisinde klmsın izin veilmedi. Hstlın özellikle yüz bölgesine hehngi bi kozmetik kullnmsın izin veilmedi. Tüm hstl BT nin 1. günü ve 19. gününde olmk üze- e iki kez cilt nlizi ypıldı. Cilt nlizi Multi Demscope 800 (MDS800) nliztöü ile lın bölgesinden ve önkoldn ypıldı. Cilt nlizinde BT öncesi ve BT sonsı cildin nem, yğ, pigmentsyon ve elstikiyet onlın bkıldı. Elde edilen veilein değelendiilmesi SPSS 11.0 pogmı kullnılk ypıldı. Otlml ve stndt spml tnımlyıcı nlizle ile hesplndı. BT öncesi kdın ve ekek hstl sındki veilein otlmsı sındki fk Mnn Whitney U testi ile değelendiildi. Veilein noml dğılım uyumu One smple Kolmogoov Sminov testi ile değelendiildi. BT öncesi ve BT sonsı cildin elstikiyeti, yüz ve ön kol nem onlı, pigmentsyon onlı sındki fkl Pied Smple t-testi ile değelendiildi. Noml dğılım uymyn BT öncesi ve BT sonsı cilt yğ onı sındki fk Wilcoxon Signed Rnk testi ile değelendiildi. Anlmlılık düzeyi p<0,05 olk kbul edildi. Sonuç Kliniğimize Ekim- Ksım 2009 tihleinde BT için toplm 114 hstnın ytışı ypıldı. Boyun ve üst ektsemiteden fizik tedvi ve ehbilitsyon uygulnck 24 hst, yş lığınd olmyn 34 hst çlışmy dhil edilmedi. 5 hst d eken tbucu olunmsı nedeniyle BT sonsı veilein lınmmsı nedeniyle çlışmy dhil edilmedi. Çlışmy lınn toplm 51 hstnın 20 si ekek (%39.2), 31 i kdın (%60.8), yş otlmsı 66,61±7,49 idi. Tblo 1. Kdın ve ekek hstlın cilt özelliklei Kdın(n=31) Ekek(n=20) p Yş 64,94±6,81 69,20±7,92 0,065* Elstikiyet 50,19±21,37 57,5±22,53 0,279 Nem (Yüz) 56,00±16,04 51,90±17,98 0,475 Nem (Önkol) 64,10±18,03 71,25±19,88 0,118 Pigmentsyon 26,87±7,27 31,30±10,11 0,139 Yğ 21,90±26,66 37,40±34,12 0,095* (*p<0.05) Tblo 2. Blneotepi öncesi ve Blneotepi sonsı cilt özelliklei. (p<0.05) BT Öncesi BT Sonsı p Elstikiyet 53,00±21,89 52,82±21,52 0,643 Nem (Yüz) 54,39±16,77 45,29±12,22 0,000* Nem (Ön kol) 66,90±18,91 46,92±13,19 0,000* Pigmentsyon 28,61±,8,67 28,39±8,73 0,369 Yğ 27,98±30,45 20,31±22,41 0,000** BT: Blneotepi * : Mnn Whitney-U **: Wilcoxon Signed Rnk BT öncesinde kdın ve ekek hstlın cilt özelliklei çısındn isttistiksel olk nlmlı bi fk yoktu (p>0.05), (Tblo 1). Jounl of Clinicl nd Anıyticl Medicine 19

3 BT öncesi ve BT sonsınd ön kol cilt nem onınd, yğ onınd isttistiksel olk nlmlı düzeyde zlm göüldü (p<0.05). BT öncesi ve BT sonsınd yüz bölgesi nem onınd, elstikiyette ve pigmentsyond isttistiksel olk nlmlı bi fk göülmedi (p>0.05), (Tblo 2). Ttışm Günümüz dünysınd yşlı nüfusun yükselen onı, yşlılıktki sğlık sounlı ile dh etkin mücdele etme ynınd, yşlı sğlığını koum ve sğlıklı bi yşlnmyı sğlm geeklilikleini de gündeme getimişti. Yşlılıkl ilgili peventif, kütif ve ehbilittif süeçlede de BT etkin bi ltentif tedvi şekli olk değelendiilebili. Kplıc tedvisi yşlılıkt, günümüzde geçeli oln yklşıml temelinde bikç yönden önem kznbili ve seçenek oluştubili [4]. Biincisi, yşlılığ bğlı gelişen biyolojik ve fizyolojik değişiklikle üzeine olumlu bi etkisi söz konusu olbili. Bu değişikliklein ptolojik düzeylee vmsınd önleyici ve tedvi edici bi yöntem olk nlm kznbili. Diğe yndn, kplıcd geçekleştiilen kompleks bi kü tedvisi geçeli konvnsiyonel yöntemlee ktkı sğlybili ve nihyet, yşlılıkt sık kşılşıln duuml ve hstlıkld ltentif ve komplemente bi tedvi modlitesi olk göülebili. Doğl olk sıcklığı 20º C nin üzeinde, toplm mineilizsyonu 1 g/l nin ltınd oln ve eşik değein üzeinde minel içemeyen teml sul, kototeml sul olk dlndıılı [4,5]. Mekezimizde ki teml su d koteml özelliğindedi. Çğdş kplıc küü uygulmlınd, endiksyon dokto tfındn belileni. Bnyo Küleinde 20 dkiklık uygulm süesi ile günde bi bnyo ve toplm 21 günlük kü uygulmsı ypılı [4,5]. Anck ülkemizde ypıln uygulml çğdş kplıc küü uygulmlındn biçok yönü ile fklıdı. Kgülle ve k. [6] yptıklı çlışmlınd, hstlın %74 ünün hehngi bi dokto kontolü olmksızın kplıc tedvisi olduğunu, %75 inin kplıcd 10 gün kldığını, %66 sının günde iki kez dkiklık peloid (çmu tedvisi) bnyo uygulmlı yptıklını sptmışldı. Bu bilgile ışığınd hstlın sdece %10 unun çğdş yöntemlee uygun olk kplıc küü yptıklı sonucun vmışldı. Mekezimizde ise tmmen çğdş kplıc küü uygulmsı ypılmktdı. Aynı gupt kü tedvisi lck hstl için kü ynı gün bşlyıp ynı gün bitiilmektedi. Hstlın bu şekilde kontol ltınd olmlı özellikle kü bşlngıçlınd oty çıkbilecek kplıc tedvisine bğlı kompliksyonl çısındn sğlık çlışnlını uynık tutmkt ve hst tkipleini kolylştımktdı. Bununl bilikte ülkemiz kplıclınd kü uygulmlın yönelik fklılıklın ynınd kplıc mekezleinde dokto ve eğitimli sğlık pesonelinin olmmsın ğmen kplıcy giden hstlın büyük bi kısmı buldn y gömekte ve bu y bi yıl süeyle devm etmektedi [5-7]. Sonuçt bi uyn-uyum tedvisi oln kplıc tedvisinin bşısı, bu uyumun gelişmesinde göev ypn ogn ve fonksiyonlın yeteli olmsın bğlıdı. BT bnyo külei şeklinde kplıc tedvisi plnınd ye lmsı, bnyo uygulmlının cilt üzeindeki pime etkileinin de hesb ktılmsını geektii. İleleyen yşl bilikte dei duylılığınd bozulm (hipeteml bnyold isk!), dei tugound zlm (hipetonik tuzlu su bnyolınd isk!) ve elstikiyet kybı ve kılcl dmlın zedelenebililiğinde tış (özellikle su ltı tzyikli duş uygulmlınd isk!) gibi değişikliklein göz önünde tutulmsı geeki [4,5]. Bizim tkibimizdeki BT göen hstlımızd d ciltte kuum ve kşınm şikâyetlei oldukç sık göülmektedi. Kuu dei, püüzlü vey pullu göünüşle bebe seyedebilen; deide kımızılık, çtlm vey kşınm hissi ile tnımlnmktdı [8]. Deinin en üst tbksı oln SC un içeiğini zltn çevesel fktölein ol oynmsının ynı sı kuu deinin, genetik oijin tşıybileceği de bilinmektedi. Ayıc ognik çözücüle vey set etkili detejnl, SC tbksınd ye ln lipit tbklın z gömesine ve engel işlevinin zlmsın, dolyısı ile deinin kuumsın neden olmktdıl [8-11]. Sbun ve detejnl, yün vey sentetik fibele, bzı pfüm ve kozmetikle, toz, kum ve sig dumnı d iitn özellik tşıyn mddele sınddı [12.13]. Egzmlı deide, sbun kullnımı dei yüzeyinden dh fzl lipit uzklştımkt ve lezyonl meydn gelmesine neden olmktdı [14]. Bütün bunlın ynınd dei, yşlnmdn etkilenen en büyük ogndı [2]. Koneositle, suyun hücelein içinde bğlı klmsını sğlyn ve doğl nemlendiici fktö ( Ntul Moistuising Fcto, NMF) olk dlndııln mddelei içemektedi. Kuu dei sendomu ile bilikte seyeden çeşitli dei hstlıklınd NMF seviyesinde zlm olduğu sptnmıştı [15]. İleleyen yş ile bilikte de NMF seviyesinde gözle göülü düşüş meydn gelmektedi [16, 17]. Östojen pek çok ogn gibi deiyi de etkileyen bi homondu. Bu nedenle eksikliği sonucu menpoz döneminde deide pek çok değişiklik oluşmktdı [1, 18, 19]. Östojen eseptöleinin en yoğun olk bulunduğu genitl bölge ve yüz deisinde östojen düzeyinin değişmesine bğlı olk önemli değişiklikle gözlenmektedi [18, 19]. Menpozl bilikte, östojenin deiyi yşlnmy kşı kouyucu etkisi çok zldığı için homonl yşlnm belitilei, konolojik yşlnm ve çevesel yşlnm belitileine ekleni. Bu nedenle menpoz ile bilikte deinin yşlı göünümü dh d beligin duum geli [1]. Menpoz sonsınd deinin kolljen içeiğinde dolyısıyl elstikiyetindeki zlmnın doğudn menpoz bğlı olup olmdığı d ştıılmış ve zlmnın konolojik yşlnmdn çok östojen düzeyinin zlmsın bğlı olduğu belitilmişti [20]. Affinito nın yptığı bi çlışmd dei kolljenindeki zlmnın östojen düzeyine bğlı olduğu, menpoz sonsındki zlmnın menopozdn önceki döneme göe isttistiksel olk çok dh hızlı geçekleştiği sptnmıştı [21]. Yş ileledikçe yğ bezi syısı sbit klıken bu bezlein boyutlı büyü, nck sebum üetimi zlı [20]. Ypıln çlışmld d kdınld menpoz sonsı dönemde sebum düzeyinin beligin olk zldığı ve deinin kuuduğu gösteilmişti. Bu zlmnın 60 lı yşl kd %40 ulştığı 20 Jounl of Clinicl nd Anıyticl Medicine

4 ve yklşık 70 yşındn son sebum düzeyinde hehngi bi değişimin göülmediği bildiilmektedi [22]. Menpoz sonsı dei kuuluğunun bi sebebi de, sebum düzeyindeki bu zlmy bğlı olk deinin su tutm kpsitesinin zlmsıdı [23]. Bizim çlışmmızd d tüm kdın hstl menpoz gimişti. Anck çlışmmızdki hst gubunun yş otlmsının yüksek olmsı sebebiyle kdın ve ekek hstl sınd cilt kompozisyonu çısındn nlmı bi fk bulunmmıştı. Çlışmmızd d göüldüğü gibi BT göen yşlı hstld cildin he gün suyl tems edilmesi kuu cilde ve kşıntıy sebep olmktdı. Mekezimizdeki kplıc suyun minel içeiğinin düşük olmsı nedeniyle ve BT sısınd sbun kullnılmsın izin veilmemesi sebebiyle ciltteki kuumnın kimysl etkiden dh çok suyun meknik etkisine bğlmktyız. Deinin özellikle de SC tbksının hidtsyon deecesi deinin dış göünüşünü doğudn etkile. Demtolojik çıdn bkıldığınd, yeteli hidtsyon seviyesi sğlıklı deinin bi göstegesidi. Kuu dei ise işlevsel bozukluğ işet etmektedi [23, 24]. Dokunun hidtsyon seviyesinin kounmsı, çeşitli enzimlein düzenli çlışbilmesi çısındn d önem tşı [25]. Sğlıklı bi SC tbksının su içeiği yüksekti, elstik ypıddı ve meknik stese kşı diençlidi [26, 27]. Kuu dei tedvisinin sıl mcı, epideml su biyeinin yeniden ypılndıılmsıdı. Bu d, deiye hicen uygulnn nemlendiici ve yumuştıcı etkili üünlele sğlnbilmektedi. Ayıc set sbun vey detejnl yeine etil lkol peptlı gibi sbun tüevleinin kullnılmsı yeinde bi yklşımdı. Bnyo sonsı oklüzif etkili yumuştıcı üünlein uygulnmsı ve bnyo yğlının kullnılmsı SC tbksının hidtsyonunu iyileştimektedi [8, 10]. Nemlendiici üünle, deinin hidtsyonunu (nem içeiğini) iyileştii, yıc dei yüzeyinde kouyucu, oklüzif bi tbk oluştuk nemin deinin üst ktmnlınd klmsın ydımcı olul (psif hidtsyon meknizmsı). Bu şekilde deinin esneklik ve yumuşklığı kounmuş olu [8]. Vzelin çok etkili oklüzif bi nemlendiicidi. Hidokbon ypısındki diğe oklüzif nemlendiicilee önek olk; minel yğ, pfin, kko yğı gibi bitkisel yğl ve lnolin gibi hyvnsl yğl veilebili [28]. Humektnl, deinin demis tbksındki suyu SC tbksın çeken ve bud klmsın ydımcı oln mddeledi (ktif hidtsyon meknizmsı). Humektn özellikteki mddelee önek olk, glisein, popilen glikol, üe, sodyum lktt, sobitol, pntenol, bl ve piolidon kboksilik sit (PCA) veilebili [28]. Sdece humektn içeen nemlendiici üünle, suyu SC tbksın gei döndüü, nck hidte olmuş SC tbksını tn su içeiğini kybetmekten kouymzl. Dolyısı ile nemlendiici üünlein fomülleinde humektn ve oklüzif jnlın bilikte kullnılmsı yeinde bi yklşımdı [28]. Yumuştm etkisi oln üünlein dei üzeinde oluştuduklı yğlı tbk suyun buhlşmsını engelle. Ayıc yumuştıcıl SC tbksının deinleine penete olk lipitlein biye etkileini tklit edele. Bu d iitn ve lejen mddelein dei üzeinden penetsyonunu önle. Yumuştıcı üünlein dolylı olk ntienflmtu etkileinin de bulunduğu d düşünülmektedi [8, 29]. Deiyi nemlendime ve yumuştm etkisi bulunn üünle sınd kem, mehem, losyon, bnyo yğlı ve sbun yeine geçen üünle syılbilmektedi. Üün yelpzesi çok geniş olmsın ğmen, he biey için uygun üünün bulunmsı koly değildi, deneme ynılm yöntemi geektii. Yumuştm ve nemlendime etkisi bulunn üünlein bzı duumld etkisiz gibi lgılnmlının nedeni, genellikle yetesiz miktld kullnılmlındn ilei gelmektedi. Ypıln çlışmld, günde bi kez nemlendiici uygulnmsının uzun süeli bi fyd sğlmdığı, m günde iki kez uygulm ypılmsının, en z yedi günlük bi tedvi süecinin dındn uzun süeli etki göstediğini oty çıkmıştı. Klinik etkinlik, sdece doğu üünün seçilmesine değil, ynı zmnd doğu kullnılmsın d bğlıdı [8, 28]. Çğdş kplıc küünde, BT yöntemlei ynınd, bşk tedvi yöntemlei de ynı zmnd uygulnbili. Tek bşın monotepi yeteli olmmktdı. Bu tedvi yöntemlei sınd ilç tedvisi, fizik tedvi, egzesiz tedvisi, diyet, psikotepi, sğlık eğitimi ve sosyl tıp önlemlei ye lı. Ayıc kplıc küü sısınd hstlın günlük yşntısını düzenleme, doğu ve yeni dvnış biçimlei kznmlı sğlnbili [4, 5]. Anck bu şekilde kombine edilmiş kü tedvisi optiml tedvi ve ehbilitsyon bşısı sğlybili [4]. Bizle de BT sısınd ciltte kşıntı şikâyeti gelişen hstl öneilecek uygun bi nemlendiici ve yumuştıcı üünün, hstnın kplıc tedvisinden sğlycğı fydyı tıcğı kntindeyiz. Jounl of Clinicl nd Anıyticl Medicine 21

5 Kynkl 1. Meguo S, Ai Y, Msukw Y, Uie K, Tokimitsu I. Sttum coneum lipid bnomlities in UVB dited skin. Photochem Photobiol. 1999; 69: Menon GK. New insights into skin stuctue: stuching the sufce. Adv Dug Del Rew. 2002; 54 Suppl 1: Schefe H, Redelmeie TE. Skin Bie, Pinciples of Pecutneous Absoption, Kge, Switzelnd Toky A. Yozgt İli Kplıclınd Ampiik ve Geleneksel Kplıc Tedvisi ve Blneotepi. İstnbul Ünivesitesi Sğlık Bilimlei Enstitüsü Dokto Tezi. İstnbul. 2001;7 5. Kgülle Z. Kplıc Tedvisi, Blneotepi, Hidotepi. Beyzov M., Kutsl G. Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon. Ank: Güneş Kitbevi, Kgülle MZ., Kusmul H., Michle W., Bşk E., Mutlu A., Kesiktş N,. Öze N. Blıkesi- Susuluk Kepekle Ilıcsı Peloidinin Blneolojik Değelendiilmesi. Ampiik ve Geleneksel Kullnımı. II. Almn-Tük Kplıc Hekimliği Kongesi. Pmukkle. İstnbul: İ.Ü. Bsımevi. 1995; Odbşı E. Afyon Sndıklı Kplıcsı nd İki Fklı Geleneksel Kü Uygulmsının Gontozd Etkinliğinin Kşılştıılmsı. Genelkumy Bşknlığı Gülhne Askei Tıp Akdemisi. Askei Tıp Fkültesi. Uzmnlık Tezi. İstnbul Flynn TC, Petos J, Clk RE, Viehmn GE. Dy skin nd moistuizes. Clin Demtol. 2001; 19, Sto J, Yni M, Hio T, Dend M. Wte content nd thickness of the sttum coneum contibute to skin sufce mophology. Achives of Demtologicl Resech. 2000; 292: Clk C, Hoe C. Mking the most of emollients. The Phmceuticl Jounl. 2001; 266, Loden M. Skin Bie Function: Effects of Moistuizes, Cosm Toilet. 2001; 116, Fnces C. Smoke s winkles.: epidemiologicl nd pthogenic considetions. Clin Demtol 1998; 16: Aizen E, Gilh A. Smoking effect on skin winkling in ged popultion. Int J Demtol 2001; 40: Allı N. Dei yşlnmsınd hücesel ve moleküle meknizml. T Kin J Kozmetoloji 1998; 1; Ktgii C, Sto J, Nomu J, Dend M. Chnges in envionmentl humidity ffect the wte-holding popety of sttum coneum nd its fee mino cid content, nd the expession of filggin in the epidemis of hiless mice. J Demtol Sci. 2003; 31: McCullough JL, Shull T. Reducing winkles nd othe signs of ging. Demtol Nus 2000;12: Rwlings AV, Scott IR, Hding CR, Bowse PA. Sttum coneum moistuiztion t the molecul level. J Inv Demtol. 1994;103: Hll GK, Phillips TJ. Skin nd homone thepy. Clin Obstet Gynecol 2004;47: Ciocc DR, Roig LM. Estogen eceptos in humn nontget tissues. Biologicl nd clinicl implictions. Endoc Rev 1995;16: Wines N, Willsteed E. Menopuse nt the skin. Austlsin J Demtol 2001; 42: Affinito P, Plomb S, Soentino C, et l. Effects of postmenopusl hypoestogenism on skin collgen. Mtuits 1999;33: Yılmz B, Eskioğlu F. Yşlnm ile biliktedeide gözlenen mkoskopik ve histoptolojik değişiklikle. T Kin J Kozmetoloji 1998; 1; Zouboulis CC, Boschnkow A. Conologicl geing nd photogeing of the humn sebceous glnd. Clin Exp Demtol 2001;26: Cudy C, Nik A, Kli YN, Albeti I, Guy RH. Non invsive ssesment of the effect of fomultion excipients on sttum coneum bie function in vivo. Int J Phm. 2004; 271: Hding CR, Wtkinson A, Rwlings AV, Scott IR. Dy skin, moistuiztion nd coneodesmolysis. Int J Cosm Sci. 2000; 22: Sto J, Ktgii C, Nomu J, Dend M. Dstic decese in envionmentl humidity deceses wte holding cpcity nd fee minocid content of the sttum coneum. Achives of Demtologicl Resech. 2001; 293: Nkgw N, Ski S, Mtsumoto M, Ymd K, Ngno M, Yuki T, Sumid Y, Uchiw H. Reltionship between NMF (lctte nd potssium) content nd the physicl popeties of the sttum coneum in helthy subjects. J Invest Demtol. 2004;122: Mnging Eczem, The College of Phmcy Pctice, Tutoil.2004: 34, Loden M, Andesson AC, Lindbeg M. Impovement in skin bie function in ptients with topic demtitis fte tetment with moistuizing cem (Cnodem). Bit J Demtol, 1999; 140, Jounl of Clinicl nd Anıyticl Medicine

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a.

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a. GENEŞE BÖÜ 17 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖÜER 4 60 1 Çubuk İlk boy Sıcklık tışı ( C) Uzm miktı 2 2 60 60 50 40 2 3 3 4 2 4 I,, çubuklının ilk boylı eşitti 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 > di ile ynı olbili, fklıdı

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı