TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının mevzuat gereği izlenmesi gereken sürekli emisyon ölçümü yapılan tüm emisyon kaynaklarında kurulan baca gazı sürekli ölçüm cihazlarına ait mevzuatın gerektirdiği emisyon ölçüm değerlerinin çevrimiçi olarak kullanıcıdan bağımsız olarak toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması işidir Proje aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır Çimento Fabrikaları Veri Toplama Yazılımı İletişim Sunucusu Yazılımı Merkez Raporlama Yazılımı Merkez Web Yazılımı Çimento Fabrikaları İş İstasyonları Veri Tabanı Sunucusu Web Sunucusu İletişim Sunucusu Aktif Dizin Sunucusu 1.3. Çimento fabrikaları veri toplama yazılımı ve iş istasyonları Bakanlıktan onay almış yazılım firmaları tarafından temin edilecektir Çimento fabrikalarından alınan veriler, fabrikadaki bilgisayar da çalışan veri toplama yazılımına hiçbir müdahele yapılmadan merkezde bulunan yazılıma aktarılacaktır Çimento fabrikalarından bulunan ölçüm cihazlarından gelen ve geçerli olan verilerden oluşan ortalama veriler ve arıza raporları Bakanlık Merkez yazılımına otomatik olarak aktarılır. Anlık ölçüm değerlerine ihtiyaç duyulması halinde Fabrikada bulunan bilgisayarda çalışan WEB tabanlı bir uygulama ile erişilmesi sağlanır Yöneticiler için aynı zamanda Bakanlık bünyesinde çalışacak bilgilendirme amaçlı bir web yazılımı da hazırlanacaktır Fabrikalar Bakanlık tarafından onaylanan veri toplama yazılımını ve teknik özelliklerde tanımlanan iş istasyonlarını kendisi temin eder 1.8. Bakanlığa sunulan yazılımlar, Bakanlık ilgili birimleri tarafından teknik özelliklere uygunluk yönünden incelenecektir. Çimento fabrikaları Bakanlık tarafından uygun görülen yazılımı satın alacaktır Yazılım ve donanım satın alma işlemleri ayrı yapılacaktır.

2 Yazılım Çimento Fabrikaları Veri Toplama Yazılımı Bakanlık Merkez Yazılımları(İletişim Sunucusu Yazılımı, Merkez Raporlama Yazılımı, Merkez WEB yazılımı) Donanım Çimento Fabrikaları İş istasyonları Bakanlık Merkez Donanımı (Veritabanı Sunucusu, WEB Sunucusu,İletişim Sunucusu, Aktif Dizin Sunucusu) 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. Kurulacak olan sistem tam olarak çevrimiçi çalışabilecek özellikte olacaktır Projeye teklif verecek firmalar kapalı zarf içinde birim maliyet tekliflerini teslim edeceklerdir.fabrikalarda kurulacak iş istasyonu bilgisayarı,yazılımı,sistemi kurmaya yönelik yapılabilecek muhtemel iş ve işlemlerin birim fiyatlarını ayrıca belirtecektir Tüm sunuculara 64 Bit lik Windows Server 2008 ve/veya Linux Server işletim sistemi kurulacaktır. Minimum Standart versiyon, ihtiyaca göre Enterprise versiyon olacaktır Teklif veren firma veya üretici firma Donanım, Yazılım ve Network konusunda TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesine sahip olacaktır Teklif veren firma veya üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır Teklif edilen donanım ürünlerinin tamamı CE ve TUV standartlarına birine sahip olacaktır İhaleye teklif veren firma Sunucu ve Depolama Cihazları üreticisi firma tarafından da sertifikalı en az 1 (bir) Bilgi Sistemleri (IT) konusunda sertifika veya diplomaya (Bilgisayar Mühendisi) sahip personel bulunduracaktır. Sertifika veya diplomanın noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır İhaleye teklif veren firmalar, sunucular için üretici firmadan yetkili satıcılık belgesini ihale dosyasında bulunduracaktır Teklif veren firma teklif edilen yazılımın üreticisi değilse yazılımın yetkili satıcısı olduguna dair belge ve dokümanları ihale dosyasında bulunduracaktır Teklif veren firma teklif ettiği ağ cihazları konusunda sertifikalı, en az bir (1) teknik personele sahip olacaktır. Bu sertifika ihale dosyasında sunulacaktır Teklif veren firmanın 1 personeli teklif edilen yazılımlara ait üretici firmanın vermiş olduğu eğitim sertifikasına sahip olacaktır Teklif veren firma Bakanlık için özel olarak geliştirilen tüm yazılımların kaynak kodlarını Bakanlığa verecektir Teklif veren firma daha önce en az 5 farklı tesisteki emisyon noktalarını birleştirerek raporlayabilen bir sistem kurmuş olduğunu belgeleyeceklerdir Teklif veren firma tekliflerine daha önce çevrimiçi geniş alan ağı (WAN) üzerinden ölçüm cihazlarından veri aktarımı yaptığını belgeleyen referanslarını da ekleyecektir.

3

4 3. GARANTİ: 3.1. Satın alma konusu Çimento Fabrikaları İzleme Projesinin garanti süresi; Sunucular için 3 (üç) yıl, diğer yazılımlar ve sistem gereksinim ürünlerinin garanti süresi 3 (üç) yıl dır Garanti süresinin başlangıç tarihi Çimento Fabrikaları İzleme Projesi Bakanlıkta gösterilen yerlere kurulup çalıştırılmasına müteakip Bakanlık ambarlarına giriş işlemlerinin tamamlandığı tarihtir. Garanti süresince imalat, malzeme ve kurulum hatası ihtiva eden ürünler Yüklenici tarafından ilave hiçbir bedel talep edilmeksizin durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yenileriyle değiştirilmek (veya Bakanlıkça uygun görülmek kaydıyla tashih edilmek, kısmen yenilemek, ayarlamak, tamir edilmek vs.) suretiyle Teknik Özelliklere uygun hale getirilecektir Garanti kapsamında oluşacak arızalar için, İsteklinin bildireceği faksa Bakanlıkca bildirimde bulunulması durumunda yüklenici azami 24 (dört) saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve yapılması gerekenleri yetkili Bakanlık yöneticisi ile görüşüp tutanağa bağlanacaktır. Yüklenicinin belirtilen müddet zarfında işe müdahale etmediğinde, durum Bakanlık elemanlarınca bir tutanak ile tespit edilecek ve ilgili maddelerde belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır. Cezai işlemlere esas alınacak tarih ve saat olarak Bakanlık arıza bildirim faksındaki onay raporunun tarih ve saati esas alınacaktır. Yüklenici, faksının arızalı olduğunu iddia ederek bir hak talebinde bulunamaz Teklif edilen Sunucular; 3 Yıl 7x24 yerinde (on-site) garantiye sahip olmalıdır İhale kapsamında satın alınan cihazların arızalanması durumunda arıza; a) Yedek parça değişimini gerektirmiyor ise en geç 2 iş günü, b) Yedek parça değişimini icap ettiriyorsa en geç 5 iş günü zarfında giderilecektir. TEKNİK ŞARTLAR 3.5. Çimento Fabrikaları Veri Toplama Yazılımı Fabrikalara kurulacak olan yazılım PC tabanlı veri toplama programı şeklinde olacaktır Yazılım her bir döner fırın bacası ve mevzuata göre sürekli ölçüm cihazı bulunması gereken emisyon kaynaklarına ait her bir baca için için kurulmuş olan tüm cihazlardan gelen verileri PC üzerinde toplayacaktır Sürekli emisyon ölçüm sistemindeki her bir cihazdan gelen ölçüm sonuçları istasyon bilgisayarı üzerinde çalışan yazılımda toplanacaktır Her bir emisyon ölçüm noktasında ölçülecek olan Sıcaklık, nem, basınç, hız, debi, oksijen gibi parametreler de yazılımda toplanacaktır Yazılımda her bir baca için ölçüm sonuçları ayrı listeler halinde görülecektir Bir çimento fabrikasına ait mevzuata göre sürekli emisyon ölçümü yapılması gereken tüm bacalardan toplanan emisyon ölçüm sonuçları her birinden ayrı olarak yazılım üzerinde

5 ayrı bir kanal üzerinden toplanacak, her bir bacanın ismi yazılımda görülecek ve her bir baca için toplanan ölçüm sonuçları birbirleriyle tek bir sayfada kolaylıkla karşılaştırılabilecektir Yazılım programı her bir fabrika için en az 99 adet bacayı ve/veya emisyon noktasını destekleyecek özellikte olacaktır Yazılım üzerinde her bir baca için 64 kanal açılabilecektir Her bir baca için 32 Adet dijital girişi destekleyecektir Her bir baca için 32 Adet dijital çıkışı destekleyecektir Her bir baca için 32 Adet RS232/422/485/USB/TCP IP bağlantıyı destekleyecektir MODBUS RTU Çıkış verebilecek özellikte olacaktır Ölçülen değerleri XML şeklinde başka bilgisayarlara aktarabilecek özellikte olacaktır.aktarılacak değerler birlikte durumbilgiside aktarılabilecektir OPC Server veya OPC Client olarak çalışabilecektir Talep edilmesi durumunda Fabrika sistemine OPC veya XML Olarak veri aktarabilecek özellikte olacaktır Dakikalık ortalama değerleri salt okunur olarak durum bilgisi ile birlikte bir veritabanı tablosuna yazacak ve talep edilmesi durumunda TCP/IP bağlantı ile fabrika sistemine aktarabilecek sistem standart olarak kurulu olacaktır Mevcut cihazlardaki protokolleri destekleyecektir. Yeni eklenecek cihazlarla ilgili protokolleri geliştireceğini taahhüt edecektir.cihazların iletişim protokollerine ait dökümanlar fabrika yetkilileri tarafından sağlanacaktır Her bir ölçüm kanalı için 64 bit status durumu okuyabilecek özellikte olacaktır Dijital Durum Bilgisi ile veri doğruluğunu kontrol edebilecektir Veritabanında her bir baca için ayrı bir veritabanı tablosu olacaktır Yazılım programı ile emisyon cihazları arasındaki bağlantı dijital olacaktır. Cihazlarda dijital çıkış olmadığı ve olmasına imkân olmadığı zorunlu durumlarda analog çıkış kullanılacaktır. Ancak teknik olarak mümkün dijital bağlantı olması durumunda kesinlikle dijital çıkışlar ile PC ye bağlanacaktır. Proje kapsamında sisteme bağlanacak olan tüm cihazlar incelenecek ve her bir cihaz için Dijital Protokol oluşturulacaktır.yazılım programı bu dijital protokolü kullanarak cihazlardan ölçüm sonuçlarını, alarm durumlarını sorgulayalıp istasyon bilgisayarındaki veritanına kaydedecektir Herhangi bir PLC veya veri toplama sistemi üzerinden veriler aktarılmayacak cihazla direk olarak yazılım programının çalıştığı bilgisayara bağlanacaktır Gaz ve toz analiz cihazlarının ölçtüğü ham değer yazılım programına aktarılacaktır Bacalarda bulunan toz cihazlarından ham değerler yazılıma aktarılacaktır. Toz cihazlarından sadece mg/nm3değeri alınmayacak aynı zamanda cihazın ölçmüş olduğu ham değerde alınacaktır. Bu değerler yazılım programı üzerinde karşılaştırılabilecektir. Opasite Toz Cihazından Alınabilecek Ham Değerler:

6 Abzorbans Transmittans Veya buna benzer ham değerler yazılım programına aktarılabilecektir Toz ölçüm cihazlarının gravimetrik kalibrasyon verileri yazılım programında katsayı olarak girilecektir Toz cihazları için cihazların ölçüm aralıkları yazılım programında tanımlı olacaktır Yazılım üzerinden Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen düzeltmeler (basınç, sıcaklık, oksijen, nem) yapılacaktır. Ayrıca yazılım üzerinden hem ham sonuçlar hem de düzeltilmiş konsantrasyon ve debi değerleri izlenecektir. Ham sonuçlar ve düzeltilmiş sonuçlar ayrı kanallarda oluşturulacaktır Yazılım programında her bir kanal için düzeltme yapılabilecek katsayıların girilebileceği alanlar olacaktır. Katsayılar sadece Bakanlık ın onayı doğrultusunda kullanılacak ve sadece yüklenici firma veya sistem yetkilisi tarafından girilebilecektir Yazılım programında oksijen, Sıcaklık, Basınç, Nem düzeltmesi ve Kütlesel debi değerlerinin hesaplanarak kaydedilebileceği formül girme alanı olacaktır. Formüller sadece Bakanlık ın onayı doğrultusunda kullanılacak ve sadece yüklenici firma veya sistem yetkilisi tarafından girilebilecektir. Formül girme alanı herbirkanal için olacak ve kullanıcı arayüzü olacaktır Yazılım programı fabrika emisyon raporlarına temel oluşturabilecek diğer değerleride karşılıklı mutabakat sağlanarak aynı tabloya kaydedebilecek özellikte olacaktır Yazılım programı üzerinde temel fonksiyonlar(oksijen Düzeltmesi, Kütlesel emisyon Hesaplaması vb.) tanımlanabilecek ve bu fonksiyonlar formül editöründe kullanılabilecektir Yazılım programı üzerinde standart olarak mevcut cihazların protokolleri olacaktır. Yazılım programı üzerinde mevcut cihazların herhangi bir dijital protokol ile bağlanabileceği destekler olacaktır. Kullanıcılar menüler yardımı ile bağlı olan cihazları seçebilecektir. Proje sırasında eklenecek tüm protokoller yazılım programına ilave edilecektir Protokoller aşağıdaki bağlantı şekillerini destekleyecektir. RS232 RS422 RS485 MODBUS ASCII MODBUS RTU MODBUS TCP TCP/IP USB Yazılım programı Microsoft.NET platformunda yazılmış olacaktır Yazılım programı 64 Bitlik Microsoft Windows 7 işletim sistemleriyle çalışabilecektir Veritabanı, MS SQL 2008 ve/veya Oracle olacaktır Yazılım programındaki tüm parametizasyonlar SQL veritabanına yazılacaktır. Tüm konfigürasyonlar SQL veritabanında olacak ve istenildiğinde Merkezden izlenip ayarlanabilecektir.

7 Yazılım programı menü destekli olacaktır Yazılım programında kullanıcı ve yetkili ara yüzeylerinin tamamı Türkçe olacaktır. Yazılım programında Türkçe karekterler kullanılabilecektir Yazılım programı her bir baca için veritabanında ayrı bir tablo oluşturacaktır Her bir baca için istenildiğinde 10 dak. 30 dak. ve 60 dakikalık sorgulama yapılacaktır Yazılım programında her bir kanal için alt üst limitler olacak bu limitlerin aşılması durumunda değerler uygunsuz olarak işaretlenebilecek şekilde veri doğrulaması olacaktır. Alt ve üst limitler yeterlilik başvurusu ilanından önce yönetmelik/mevzuata uygun olarak sektör ile müştereken belirlenerek sisteme entegre edilecektir.bu limitlerler birlikte sektöre özel alarm durumları(enerji Kesilmesi, Fırın Devreye alınması,kalibrasyonlar, Cihaz Arıza Durumları ve yedek ParçaBekleme Süreleri) yeterlilik ilanından önce bakanlık ve sektör tarafından tespitedilecek ve sistemi kuracak firma tarafından yazılıma entegre edilecektir Yazılım programında her bir kanal için sınırsız sayıda alt, üst alarm limitleri tanımlanabilecektir Alarm limitlerinin aşılması durumunda tanımlı olan kullanıcılara E-posta, SMS gönderebilme özelliği olacaktır. E-postanın ve/veya içeriğinde alarmın tanımı olacaktır Yazılım programı cihazlardan gelen ölçüm sonuçlarıyla birlikte cihazın durum bilgisini de (alarm, sıfır, span) okuyacak ve kaydedecektir Veri doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra ve Alarm, Sıfır, Span gibi durumlar ortalamalardan çıkartılarak standardize edilen 30 dakikalık ortalama değer merkez yazılımına aktarılacaktır..doğrulaması yapılmayan ham değerlere istenildiğinde ulaşılanabilecektir. merkeze ayrı tablolarda aktarılacak ancak hesaplamalarda kullanılmayacaktır Anlık veriler ile cihaz durum bilgisine merkezden erişime ihtiyaç duyulması halinde istasyonüzerindeki bilgisayara yetkilendirilmiş kullanıcıların güvenli bir şekilde erişmesi sağlanacaktır. Sağlanacak olan sistem hiçbirşekilde veri kaybına yol açmayacaktır.ayrıca güvenli bağlantı olacak şekilde tesis edilecektir. Herhangi bir uzak masa üstü bağlantı programı kullanılmadan (Teamviewer, RDP, Radmin, VNC vb )verilere erişim sağlanabilecektir Raporlama Programında zamana bağlı (10 Dak.,30 dak., Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık, Periyodik vb.) sorgulama yapılacaktır Yazılım, tarihli Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek.3 Emisyonun Sürekli İzlenmesi maddesine uygun rapor üretebilecektir. Sürekli ölçümler çerçevesinde, sonuçların değerlendirilmesi, 1 (bir) yıl içindeki işletim saatleri açısından aşağıdakilerin karşılandığını gösteriyorsa emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir, Hiç bir takvim ayındaki emisyon ölçümlerinin ortalaması emisyon sınır değerlerini geçmiyorsa, Kükürt dioksit ve toz için: 48 saatlik tüm ortalama değerlerin %97'si, emisyon sınır değerlerinin %110'unu geçmiyorsa, Azot oksitler için: 48 saatlik tüm ortalama değerlerin %95'i, emisyon sınır değerlerinin %110'unu geçmiyorsa,

8 saatlik ortalamalar için, 30 dakikalık ortalamalar kullanılacaktır Yazılım programı doğrulanmış veri yüzdesini raporlayabilecektir. Doğrulanmış veri yüzdesi kriteri yazılım programında sistem yöneticisi tarafından girilebilir ve değiştirilebilir şekilde olacaktır. Bakanlık kabul edilebilir veri yüzdesi oranını belirleyecektir Yazılım programı şifre korumalı olacaktır Yazılım programı Service olarak çalışabilecektir. PC karşılama ekranında olacak ve tüm veri toplama ve raporlama işlemi otomatik olarak çalışabilecek özellikte olacaktır Yazılım programı 64 Bit İşletim Sisteminde çalışabilecek özellikte olacaktır Raporlama programı.net veya JAVA platformunda olacaktır. Tüm raporlamalar herhangi bir ilave yazılıma ihtiyaç duyulmaksızın Internet Browser ile yapılabilecektir Raporlama programında sıfır, span sapmaları, dijital hata durum raporu (cihaz alarmları) 10 Dakikalık, 30 dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık ve periyodik olarak alınabilecektir. sıfır, span sapmaları, dijital hata durum raporları aynı zamanda merkeze de tam otomatik olarak aktarılacaktır Raporlama programı sınırsız sayıda kullanıcı için olacaktır. Herhangi bir sınırlama olmayacaktır Raporlama programı şifre korumalı olacaktır. Şifre sistem yetkilisi tarafından tanımlanabilecektir Fabrika iş istasyonu bir WEB sunucusu gibi çalışarak raporlamalar LAN/WAN üzerinden sadece Internet Browser kullanılarak alınabilecektir. Raporlama için herhangi bir ilave programa ihtiyaç duyulmayacaktır. Raporlama Alınabilecek raporlar: İstasyon ölçüm sonuçları Alarm durumları Sıfır-Span Sapmaları On line grafik ve tablo raporlaması olacaktır Operatör kullanım kolaylığı için değerler büyük fontlarla gösterilebilecektir Histogram raporlaması olacaktır. Değerler Histogram olarak raporlanabilecektir Cihaz arızaları, alarm durumları, span ve sıfır kontrolleri raporlama programında görülecektir ve Merkez yazılıma aktarılabilecektir Yazılım programı en az 10 yıllık verileri saklayabilecek özelliğe sahip olacaktır Sıfır ve span kontrolleri yazılım programı üzerinden yapılacaktır. Bu kontroller için gerekli olan gaz ve gazın numune alma sondası üzerinden analizöre bağlantısı olacaktır. Kalibre gazının sertifikasında belirtilmiş olan gaz değeri yazılım programına girilecek ve

9 yazılım programı belirli aralıklarda yapılacak olan kalibrasyon kontrollerde oluşan sıfır ve span sapmaları raporlayabilecek ve veritabanına kaydedecektir ve merkeze otomatik olarak aktaracaktır. Aynı sistem toz cihazı doğrulaması için tesis edilecektir. Sıfır ve Span kontrolleri için gerekli olan değerler Bakanlık ve Sektör tarafından müştereken belirlenerek yazılım sistemine entegre edilecektir. Değerler ileride yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından değiştirilebilir şekilde olacaktır Yazılım üzerinde işletme adı, il adı, parametre adı gibi veriler Türkçe olarak girilebilmeli. Raporlandırmalarda ve gruplandırma gibi özelliklerde Türkçe isme göre otomatik sıralama yapılabilmelidir Ölçüm cihazlarından gelen verilerin bağlı oldukları iletişim noktasından bağımsız olarak veritabanındaki istenilen veri kanalına yazılabilecektir Veri kanalları Türkçe olarak isimlendirilebilecek. Raporlamalarda veritabanındaki yerlerinden bağımsız olarak kullanıcının istediği sırada rapor alınabilecektir. Bu sıralamanın nasıl olacağı kullanıcı tarafından yazılım üzerinde belirlenebilecektir. Yapılan ayarlamalar şablon olarak kaydedilebilecektir Veritabanında durumu geçersiz olan verilerin grafik raporlarda görünür veya görünmez olması yazılım üzerinden ayarlanabilecektir Yazılım birden fazla ölçüm noktasının verilerini grafiksel olarak karşılaştırmasını yapabilmelidir Çimento Fabrikaları İş İstasyonu Kurulacak olan iş istasyonlarının özellikleri Kısım9 da tanımlanmıştır Fabrikalarda kullanılacak olan iş istasyonları veri toplama yazılımını temin eden firma tarafından temin edilecek ve yazılım iş istasyonlarına yüklenmiş olarak fabrikaya teslim edilecektir İş istasyonları Bakanlık merkezde bu proje kapsamında kurulacak olan aktif dizene üye yapılacaktır İş istasyonları IPSEC VPN ile Bakanlık Merkezde bulunan Cisco 5510 Serisi VPN Service Modülüne sürekli olarak bağlı olacak bağlantının kopması durumunda otomatik olarak maksimum 2 dakika içerisinde yeniden bağlanmayı deneyecektir. Ve bağlanana kadar sistem denemeye devam edecektir İş istasyonu aynı zamanda yerel raporlama veya Geniş Alan Ağı raporlaması için IIS servisi çalışır durumda olacaktır. Raporlama programına her koşulda erişilebilecektir. Bu sistemin güvenliğini etkilemeyecektir İletişim Yazılımı İletişim yazılımı bütün istasyonlardaki iş istasyonlarında bulunan tüm ölçüm verilerini merkezde bulunan MSSQL 2008 veya Oracle 11g veritabanına aktaracak bir yazılım olacaktır İletişim yazılımının çalışacağı sunucu özellikleri Ek-2 de belirtilmiştir.

10 İletişim yazılım programı.net platformunda geliştirilmiş olacaktır İletişim yazılım programı Microsoft Windows Server 2008 veya Linux Server ile çalışabilecek özellikte olacaktır İletişim yazılım programı 64 Bit lik işletim sistemlerinde çalışabilecek uygulama olacaktır İletişim yazılım programı Servis olarak çalışabilecektir İletişim yazılım programı aynı anda farklı istasyonlardan eş zamanlı olarak veri toplayabilecek özellikte olacaktır İletişim yazılım programı 2 sunucu üzerinde (sanal sunucuda olabilir)fail Over çalışacak, herhangi bir arıza olduğunda tüm görevlerini farklı bir sunucuda çalışan aynı programa devredebilecek özelikte olacaktır. Bu sunucular üzerinde kurulu olan iletişim yazılım programları birbirlerini sürekli olarak kontrol edecek ve hata durumunda görevi çalışan sunucudaki iletişim programına devredecek özellikte olacak ve hata durumunu e- posta ile sistem yöneticisine devredebilecek özellikte olacaktır İletişim yazılım programı en az 999 istasyondan aynı anda veri toplayacak özelikte olacaktır İletişim yazılım programı Tel Hattı, GSM Hat, GPRS, Leased Hat, TCP/IP bağlantı şekillerini destekleyecektir İletişim yazılım programı aynı anda farklı iletişim protokollerini kullanarak istasyonlardan veri toplayabilecek özellikte olacaktır İletişim yazılım programı istasyonlardan en son alınan verileri kaydedip raporlayabilecek özelikte olacaktır İletişim yazılım programı sistem başlatıldığında tam otomatik olarak çalışabilecek özellikte olacaktır İletişim yazılım programı istenildiğinde verileri manüel olarak da alabilecek ve mevcut veritabanının üzerine yazabilecek özelikte olacaktır İletişim yazılım programı istasyonda bulunan tümortalama tablolarını merkeze aktarabilecek yapıda olacaktır.minimum 10 dakikalık,30 dakikalık,saatlik tablolarının tamamı merkeze aktarılabilecektir İletişim yazılım programı aşağıdaki bilgileri depolayabilecek ve sorgulayabilecek özelikte olacaktır Baca bazında ölçülen değerler Cihazların dijital durum bilgileri Alarm durumları Cihazların Diyagnostik değerleri İstasyon Enerji kesilmeleri Zero Span raporları, sapmaları İletişim yazılım programı kapatılmaya karşı korumalı olacaktır.

11 İletişim programı tüm bağlantı bilgilerini MSSQL veya Oracle veritabanından alacaktır İletişim sunucusu yazılımı her istasyon için veri akış durumlarını bir kayıt dosyasında tutacaktır Merkez Raporlama Yazılımı Tüm istasyonlardan alınan ortalama verilerin raporlanacağı bir yazılım programı olacaktır Yazılım programı.net Framework platformunun en düşük 3.5 versiyonunda geliştirilmiş olacaktır Yazılım programı C# dilinde yazılmış olacaktır Yazılım programında istasyon limiti olmayacaktır Uygulama açık veritabanı yapısına sahip olacak ve Bakanlık tarafından ileride geliştirilebilecek yazılımlar için veri desteği verebilecektir Tüm istasyonlardan gelen veriler veritabanına kaydedilecektir Tüm istasyonlardaki cihaz durumları, alarm durumları,sıfır-span sapmaları merkez yazılıma iletişim yazılımı aracılığı ile aktarılacaktır Yazılım programı 64-bit lik işletim sisteminde çalışacak yapıda olacaktır Yazılım Programı Gerçek Client Server yazılım uygulaması olacaktır Yazılım programından kullanıcı sınırı olmayacaktır. Eş zamanlı olarak (concurrent) en az 81 istemci (client) merkez veritabanına bağlanıp raporlama yapabilecektir Yazılım Programı bakanlık bünyesinde bulunan bilgisayarlarda (servarlarda) çalışacaktır. Tüm istasyon verileri merkezde bulunan Veritabanından alınacaktır Yazılım programının arayüzü Türkçe olacaktır Yazılım programı 3 aşamalı (kullanıcı, editör, administrator) kullanıcı yetkisine sahip olacaktır Yazılım programı histogram, çizgi, bar şeklinde raporlar oluşturabilecektir Yazılım programı tüm istasyonlar için alarm durum raporu, sıfır-span sapma raporu, dijital durum raporu oluşturabilecek yapıda olacaktır Yazılım programı kullanıcının müdahelesine gerek olmadan kendi kendini yenileyebilecek özellikte olacaktır Yazılım programı güncelleştirmeleri sistemden otomatik olarak yapılabilecektir Yazılım programı çimento fabrikası bulunan her ilde en az 1 adet bilgisayara kurulacak ve merkezde bulunan veritabanından alacağı veriler ile raporlama yapacaktır. Herhangi bir şekilde istasyon bilgisayarı ile haberleşmeyecektir. Her il için sadece o ile ait olan istasyonlara erişim ve raporlama yetkisi verilecektir. Tüm yetkilendirme işlemler Merkez Veritabanında sistem yöneticisi tarafından tanımlanacaktır.

12 İllere gerektiğinde 1 den fazla bilgisayara kurulum yapılabilecek ve gerektiğinde sadece raporlama yetkisi verilecektir. Bu yetki sistem yöneticisi tarafından tanımlanacaktır Yazılım programı merkez veritabanı ile IPSec Protokolde haberleşecektir Yazılım programı her bir baca ve her bir fabrika için raporlama yapabilecektir Raporlama programı self kontrol sistemine sahip olacak herhangi bir hata durumunda sistemi yeniden başlatabilecek yapıda olacaktır. Aynı zamanda hata durumunu e-posta yolu ile yöneticiye gönderebilecek yapıda olacaktır Raporlama programı belirli alarm durumları oluştuğunda kişi veya gruplara e-posta gönderebilecek yapıda olacaktır. Fabrika veri toplama yazılımından alınan 30 dakikalık değerler sınırların %200 ünü aştığında ilgili işletmelere, bu işletmelerdeki ilgili kişilere ve il müdürlüklerine e-posta gönderebilecek yapıda olacaktır Sınırsız sayıda kullanıcıya E-Posta ve/veya SMS gönderebilecek yapıda olacaktır Raporlama programına Yerel veya Geniş Ağ üzerinden ulaşılabilecektir. Raporlama programı veri aktarımını otomatik olarak yapabilecektir Raporlama programına güvenlikli bir şekilde erişilecektir Intranet üzerinde tanımlı kullanıcılar kullanıcı adı ve parola girerek raporlama yapabilecektir Herhangi bir parametrede 30 dakikalık ortalama değerler sınır değerlerin %200 ünü aştığında harita üzerinde uyarı verecektir Her bir baca lokasyonu ve 30 dakikalık ortalama değerler grafik harita ekranında görüntülenebilecektir Fabrika, Şehir, Bölge, Ülke bazında emisyon raporlaması yapılabilecektir Veri analiz yapabilecektir Dahili raporlama ara yüzeyi olacak ve harici bir programa ihtiyaç duymayacaktır Raporlar:, 30 dakikalık, Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Rapor şeklinde olacaktır Doğrulanmış veri yüzdesi raporu alınacaktır Ham değerler raporu alınacaktır İşletme bazında rapor alınacaktır Grup bazında rapor,en az iki fabrikanın raporlarını aynı anda görülecektir Parametre bazında toplam emisyon raporu alınabilecektir Alınacak raporlar her bir baca, fabrika, grup, ülke bazında sorgulanabilecektir Toplanan verilerin bakanlık bünyesinde bulunan hava kalitesi izleme sistemi ile entegre olabilecek yapıda olacaktır Meteororolojik verilerin toplanması için ayrı istasyonlar açılabilecektir Meteorolojik veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sunucusundan alınacak yapıda olacaktır. Alınan meterolojik veriler, mevcut hava kalitesi ve kurulacak olan izleme sisteminden elde edilecek bacagazı emisyon değerleri ile birleştirilebilecek yapıda olacaktır.

13 Yazılım programı sınırsız sayıda terminal üzerinde çalışacak yapıda olacaktır. İlave kullanıcı gerektiğinde lisans otomatik olarak herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmadan artırılabilecektir Yazılım programı gerektiğinde bakanlık aktif dizininde bulunan kullanıcı PC ler üzerinde de çalışabilecek özellikte olacaktır Yazılım programı Emisyon yönetmeliğinde belirtilen raporları otomatik olarak üretebilecek yapıda olacaktır. Fabrika veri toplama yazılımında Madde a uygun olarak üretilen raporları gösterir nitelikte olacaktır Yazılım programı tüm raporları Excel vb. tablo programlarına aktarabilecek özelikte olacaktır Veritabanındaki veriler hiç bir şekilde şifrelenmiş olmayacak ve yetkilendirilmiş kullanıcıların erişebileceği şekilde açık bir yapıda olacaktır Aşağıdaki raporlar hazırlanabilecektir: Matris raporu X/Y raporu Operasyonel raporlar (Kalibrasyon, Alarm) alınabilecektir Alarm limitleri aşıldığında değerler farklı renklerde gösterilecektir Merkez Web Yazılımı Yöneticiler için Bakanlıkta aynı zamanda bilgilendirme amaçlı bir WEB yazılımı hazırlanacaktır. Bakanlığın uygun görmesi halinde bu WEB sitesine TÇMB ninde erişmesi sağlanacaktır Tüm verilerin erişilebileceği bir WEB aplikasyonu olacaktır Web aplikasyonu ASP.NET teknolojisi kullanılarak geliştirilecektir Web aplikasyonu menü destekli olacaktır Web aplikasyonu Türkçe dilinde arayüze sahip olacaktır Web aplikasyonu raporlama Programı ile entegre olarak çalışacak ve tek bir veritabanını kullanacaktır Web aplikasyonu üzerinden her türlü raporlama yapılabilecektir Web aplikasyonunda Dinamik Harita (Google Map veya Bing Map) üzerinde istasyonların gösterimi yapılabilecektir Her bir tesise ait emisyon kaynakları ayrı ayrı veya grup olarak raporlanabilecektir Web aplikasyonuna erişim şifre korumalı olacaktır Tesis şemaları üzerinde değerler,online fabrika veri toplama yazılımından gelen 30 dakikalık ortalamalar olarak izlenebilecektir.

14 Emisyon kaynağı bazında alınabilecek raporlar Web aplikasyonunda zaman bazlı rapor alınabilecektir (30 dakikalık, Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Rapor vb.) Web aplikasyonunda Matris raporu bulunacaktır Web aplikasyonunda X/Yraporu bulunacaktır Web aplikasyonunda Operasyonel raporlar (Sıfır-Span, Alarm) alınabilecektir Alarm limitleri aşıldığında değerler farklı renklerde gösterilecektir Grup raporları alınabilecektir Web aplikasyonunda operatörler tarafından duyurular yayınlanabilecektir Web aplikasyonunda dönemsel raporlar döküman şeklinde yayınlanabilecek ve yalnızca erişim şifresi olan kullanıcılar tarafından indirilebilecektir. 4.KURULUM, DÜZENLEME VE BAKIM 4.1.Genel Kurulum ve düzenlemeler esasında gerekli olabilecek her türlü kablo, ek donanım ve diğer malzemeleri yüklenici ücretsiz sağlayacaktır Kurulum Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ağ ve Sistem Yöneticileri gözetiminde yapılacaktır. 4.2.Bakım Yüklenici Sistemin tüm bileşenlerini kesintisiz olarak sistemlerin kurulumuna müteakip en fazla 15 gün içerisinde kadar çalışır durumda olmasını sağlayacaktır Yüklenicinin bakım hizmeti için servis saatleri ve Bakanlığın servis talebi; hafta sonları ve genel resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasında sabah 09:00 dan akşam 18:00 e kadar olacaktır. 5. TESLİMAT 5.1. Yüklenici, Çimento Fabrikaları İzleme Projesini 1 (bir) partide teslim edecektir. Teknik özelliklerde yer alan tüm malzeme Bakanlığın uygun gördüğü yere orijinal ambalajları içinde teslim edilecektir. Ambalajların sökülüp malzemenin kurulmasına başlanılmasından önce Bakanlık malzeme kontrolü yapacaktır Teknik özelliklerde yer alan tüm malzemeler ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde ve yerlere kurulup; belirtilen hususlar yerine getirilecektir Teklif edilen tüm cihazların kullanım ve kurulum kitapları, gerekli tüm yazılımlar ile disket/cd/dvd leri ile beraber Türkçe olarak verilecektir.

15 6. MUAYENELER: 6.1. Çimento Fabrikaları İzleme Projesinin muayeneleri yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.bu muayene malzemelerin teslim edilip sistemlerin kurulmasına müteakip yapılacak olan KABUL MUAYENESİ olarak yapılacaktır Muayeneler esnasında kullanılacak her türlü malzeme, takım, avadanlık ve ek teçhizat ile yardımcı ve teknik elemanlar Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici bunlar için her hangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır Bilgisayar Ağı İyileştirme Projesi malzemelerinin muayenelerinde teknik özelliklere uygun olmayan veya benzer nitelikteki ürünlerin uygunluğunun kabulu idarenin yetkisindedir Kabul Muayenesi Teknik özellikler belirtilen malzemelerin tesliminden sonra yapılacaktır Bu muayenede teslim edilen Çimento Fabrikaları İzleme Projesi malzemelerinin; teknik özelliklere, sipariş listesi ve firma teklifine uygunluğu ile miktarlarının tam olup olmadığı ve hasarlı olup olmadığı hususlarında gerekli tüm fiziki kontrolleri yapılacaktır. Durum düzenlenecek bir muayene raporu ile tespit edilecektir Yapılan muayene neticesinde Bilgisayar Ağı İyileştirme Projesi malzemeleri yüklenici teklifine ve teknik özelliklere uygun bulunması halinde düzenlenecek raporu müteakip derhal kurulumlara başlayacaktır Kurulum Sonrası Kabul Muayenesi Yüklenici Çimento Fabrikaları İzleme Projesine ait tüm kurulumlar ile eğitimi tamamladıktan ve kendisi tarafından çalıştırılıp teknik özelliklere uygunluğunu tespit ettikten sonra bir yazı ile muayenelerin yapılması için Bakanlığa müracaat edecektir Bakanlık muayene heyeti bu muayenede Çimento Fabrikaları İzleme Projesini; teknik özelliklere, sipariş listesi ve firma teklifine uygunluğu açısından tamamını çalıştırarak kontrol edecektir. Durum düzenlenecek bir muayene raporu ile tespit edilecektir. 7. ÖDEME : 7.1. Teknik Özelliklerde madde Bölüm 4 de, tüm cihaz ve ekipmanların teslimatından sonra, geçici muayene kabul işlemlerine mütaakip ihale bedelinin %50 si yükleniciye ödenir. Kurulum sonrası muayene kabul işlemlerinin yapılmasına mütaakip ihale bedelinin %25 i yükleniceye ödenir. Otuz günlük test süresinden sonra sistemin bütünü ve bileşenlerinde herhangi bir sorun görülmemesi halinde kesin kabul işlemleri tamamlanarak ihale bedelinin %25 i yükleniceye ödenir. 8. DONANIM : 8.1. Çimento Fabrikaları İstasyon Bilgisayarı

16 Xeon Quad Core, en az 2.66 GHz, 8 MB cache li en az 1 adet işlemciye veya muadili bir işlemciye sahip olacaklardır GB, en az 1333 MHz, DDR3 ECC belleğe sahip olacaklardır adet 160 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s sabit disklere sahip olacaklardır. RAID 1 Olarak çalışacaktır En az 2 adet PCI, en az 1 adet PCI-e x4 Gen2 ve 2 adeti PCI-e x16 Gen2 olmak üzere, en az 3 adet PCI-e Gen2 genişleme yuvalarına sahip olacaklardır En az %85 verimli güç kaynağı olmalıdır. Güç kaynağı 475 watt olmalıdır adet en az 256 MB grafik kartına sahip olacaktır adet Q Türkçe PS/2 veya USB klavye ve 1 adet PS/2 veya USB kaydırmalı fare (scroll mouse) sağlanacaktır adet 16XDVD+/-RW dâhili DVD sürücüsü En az 5 adet USB 2.0, en az 1 adet IEEE 1394, 1 adet ses giriş, 1 adet ses çıkış, 1 adet mikrofon ve 8 adet RS485 arayüzü sağlanacaktır Uzaktan uyandırma ve PXE destekli gigabit ethernet kartı bulunacaktır. (100/1000 Mbps) Her bilgisayar ile birlikte, 1 adet 17 inch LCD ekran verilecektir. Ekran panelleri IPS veya PVA panel olmalıdır. LCD ekranlar iş istasyonu ile aynı marka olmalıdır Bütünleşik, yüksek tanımlı ses aygıtı bulunacaktır Tower tip kasa olacaktır. İstendiğinde 19 inch kabine monte edilebilmelidir. (Rack Mountable) Windows 7 Business 64 bit işletim sistemi, lisanslı olarak verilecektir. (İşletim sistemi medyası ve sürücüleri ile birlikte) İş istasyonu bilgisayarlarının tüm bileşenleri, aynı üretici firmanın ürünleri olacaktır. (Sistem, ekran, klavye, fare, disket ve DVD sürücü) Bilgisayarlar, Energy Star 4 sertifikasına sahip olmalıdır. Teklif edilen sistemin Energy Star uyumluluğu, veya sitesinden alınacak çıktı ile belgelendirilmelidir Bilgisayarlar, FCC, TUV veya CE standartlarından en az ikisine uygun olmalı ve bu uygunluk, ürünlere ait dokümanlarından belgelendirilmelidir Veri Tabanı Sunucusu 2 Adet olacaktır Anakart üzerinde en az 18 (onsekiz) adet DDR3 DIMM soketi bulunmalıdır. Toplam hafıza en az 192 GB a kadar arttırılabilir olmalıdır Anakart üzerinde 1 (bir) adet SSL ile uzaktan güvenli erişim sağlayan yönetim modülü ve ilgili lisansı bulunmalıdır En az 48 GB kapasiteli DDR3 standardında, ECC özelliğine sahip hafıza sunucular üzerine takılı olmalıdır İşlemci en az 2 (iki) adet 6 çekirdekli 2.80 GHz - 12MB L3 cache belleğe sahip olmalıdır.

17 Rack tipi kasa olmalı ve Rack ta kapladığı alan en fazla 2U olmalıdır Kasanın ön kısmında DVD-ROM sürücü bulunmalıdır Üzerinde en az 8 (sekiz) adet disk yuvası bulunmalıdır Kasa üzerinde klavye ve Mouse bağlantısı için yeterli sayıda giriş (USB veya PS2) bulunmalıdır. Ayrıca en az 3 adet USB bağlantısı olup 2.0 standartlarını desteklemelidir En az 2 (iki) adet yedekli power supply olmalıdır Power supply üniteleri hot-plug ve en az 750W gücünde olmalıdır Sistemde 1 (bir) adet RAID denetleyici olmalıdır. Sistemde RAID 0 ve RAID 1 desteklenmelidir. RAID denetleyici en az 1 GB FBWC belleğe sahip olmalıdır Sistemde en az 290 GB toplam alan olmalı ve en az 2 adet SAS (Serial Attached SCSI) 15K RPM sabit disk olmalıdır Sunucu üzerinde en az 2 (iki) adet 10/100/1000 Mbps Gigabit network arabirimi bulunmalıdır Uzaktan yönetim için en az 1 (bir) adet 10/100 Mbps hızında network arabirim kartı bulunmalıdır Sunucu Veri Depolama Ağı na (SAN) bağlantı amacıyla 4GB/s hızında 2 adet Fiber Kanal kart PCI-E yuvalarına ayrı ayrı takılı olmalıdır Web Sunucusu (1 Adet) Anakart üzerinde en az 18 (onsekiz) adet DDR3 DIMM soketi bulunmalıdır. Toplam hafıza en az 192 GB a kadar arttırılabilir olmalıdır Anakart üzerinde 1 (bir) adet SSL ile uzaktan güvenli erişim sağlayan yönetim modülü ve ilgili lisansı bulunmalıdır En az 24 GB kapasiteli DDR3 standardında, ECC özelliğine sahip hafıza sunucular üzerine takılı olmalıdır İşlemci en az 2 (iki) adet 6 çekirdekli 2.66GHz - 12MB L3 cache belleğe sahip olmalıdır Rack tipi kasa olmalı ve Rack ta kapladığı alan en fazla 2U olmalıdır Kasanın ön kısmında DVD-ROM sürücü bulunmalıdır Üzerinde en az 8 (sekiz) adet disk yuvası bulunmalıdır Kasa üzerinde klavye ve Mouse bağlantısı için yeterli sayıda giriş (USB veya PS2) bulunmalıdır. Ayrıca en az 3 adet USB bağlantısı olup 2.0 standartlarını desteklemelidir En az 2 (iki) adet yedekli power supply olmalıdır Power supply üniteleri hot-plug ve en az 750W gücünde olmalıdır Sisteme 1 (bir) adet RAID denetleyici sisteme bütünleşik olmalı S istemde RAID 0 ve RAID 1 desteklenmelidir. RAID denetleyici en az 1 GB FBWC cache belleğe sahip olmalıdır Sistemde en az 580 GB toplam alan olmalı ve en az 2 adet SAS (Serial Attached SCSI) 10K RPM sabit disk olmalıdır Sunucu üzerinde network bağlantısı için en az 2 (iki) adet 10/100/1000 Mbps hızında Gigabit network arabirimi bulunmalıdır Uzaktan yönetim için en az 1 (bir) adet 10/100 Mbps hızında network arabirim kartı bulunmalıdır.

18 8.4. İletişim Sunucusu (1 Adet) Anakart üzerinde en az 18 (onsekiz) adet DDR3 DIMM soketi bulunmalıdır. Toplam hafıza en az 192 GB a kadar arttırılabilir olmalıdır Anakart üzerinde 1 (bir) adet SSL ile uzaktan güvenli erişim sağlayan yönetim modülü ve ilgili lisansı bulunmalıdır En az 24 GB kapasiteli DDR Mhz standartlarında, ECC özelliğine sahip hafıza sunucular üzerine takılı olmalıdır İşlemci en az 2 (iki) adet 6 çekirdekli 2.66GHz - 12MB L3 cache belleğe sahip olmalıdır Rack tipi kasa olmalı ve Rack ta kapladığı alan en fazla 2U olmalıdır Kasanın ön kısmında DVD-ROM sürücü bulunmalıdır Üzerinde en az 8 (sekiz) adet disk yuvası bulunmalıdır., Kasa üzerinde klavye ve Mouse bağlantısı için yeterli sayıda giriş (USB veya PS2) bulunmalıdır. Ayrıca en az 3 adet USB bağlantısı olup 2.0 standartlarını desteklemelidir En az 2 (iki) adet yedekli power supply olmalıdır Power supply üniteleri hot-plug ve en az 750W gücünde olmalıdır Sisteme 1 (bir) adet RAID denetleyici sisteme bütünleşik olmalı.sistemde RAID 0 ve RAID 1 desteklenmelidir. RAID denetleyici en az 1 GB FBWC belleğe sahip olmalıdır Sistemde en az 290 GB toplam alan olmalı ve en az 2 adet SAS (Serial Attached SCSI) 15K RPM sabit disk olmalıdır Sunucu üzerinde network bağlantısı için en az 2 (iki) adet 10/100/1000 Mbps hızında Gigabit network arabirimi bulunmalıdır Uzaktan yönetim için en az 1 (bir) adet 10/100 Mbps hızında network arabirim kartı bulunmalıdır Aktif Dizin Sunucusu 2 Adet olacaktır Anakart üzerinde en az 18 (onsekiz) adet DDR3 DIMM soketi bulunmalıdır. Toplam hafıza en az 192 GB a kadar arttırılabilir olmalıdır Anakart üzerinde 1 (bir) adet SSL ile uzaktan güvenli erişim sağlayan yönetim modülü ve ilgili lisansı bulunmalıdır En az 24 GB kapasiteli DDR Mhz standartlarında, ECC özelliğine sahip hafıza sunucular üzerine takılı olmalıdır İşlemci en az 2 (iki) adet 6 çekirdek 2.66GHz - 12MB L3 cache belleğe sahip olmalıdır Rack tipi kasa olmalı ve Rack ta kapladığı alan en fazla 2U olmalıdır Kasanın ön kısmında DVD-ROM sürücü bulunmalıdır Üzerinde en az 8 (sekiz) adet disk yuvası bulunmalıdır Kasa üzerinde klavye ve Mouse bağlantısı için yeterli sayıda giriş (USB veya PS2) bulunmalıdır. Ayrıca en az 3 adet USB bağlantısı olup 2.0 standartlarını desteklemelidir En az 2 (iki) adet yedekli power supply olmalıdır Power supply üniteleri hot-plug ve en az 750W gücünde olmalıdır.

19 Sisteme 1 (bir) adet RAID denetleyici sisteme bütünleşik olmalı.sistemde RAID 0 ve RAID 1 desteklenmelidir. RAID denetleyici en az 1 GB FBWC belleğe sahip olmalıdır Sistemde en az 1 TB brüt alan olmalı ve en az 5 adet SAS (Serial Attached SCSI) 15K RPM sabit disk olmalıdır Sunucu üzerinde network bağlantısı için en az 2 (iki) adet 10/100/1000 Mbps hızında Gigabit network arabirimi bulunmalıdır Uzaktan yönetim için en az 1 (bir) adet 10/100 Mbps hızında network arabirim kartı bulunmalıdır Veri Depolama Ünitesi 1 Adet olacaktır Depolama Birimi rack kabinet uyumlu ve 2U boyutunda olacaktır Depolama birimi en az 12 adet sürücü destekliyor olmalıdır Depolama birimi en az 10 TB depolama kapasitesine sahip olmalıdır Teklif edilecek olan veri depolama ünitesine bağlanacak olan sunucu sayısı desteklenen en yüksek miktarda lisanslanacaktır Veri depolama sistemi 3 yıl 7x24 garantiye sahip olmalıdır Sistem üzerinde veri depolama sistemi ve SAN yönetimi için gerekli tüm lisanslar sınırsız kapasite olarak lisanslanacaktır Önerilecek disk sistemi üzerinde en az 2 bağımsız denetleme birimi bulunacaktır. Denetleme birimleri yük dengeleme ve birbirini yedekleme özelliğine sahip olmalıdır Önerilecek disk sistemi üzerinde bulunan disk denetleme birimleri en az RAID 0,1, 5 ve 0+1 seviyelerini desteklemelidir Önerilecek disk sistemi üzerinde bulunan disk denetleme birimleri üzerinde bulunan önbellek, elektrik kesintilerinde veri kaybını önlemek adına pil veya akü korumalı olmalıdır. Bu koruma en az 72 saat olmalıdır Önerilecek disk sistemi üzerinde en az 4 adet 4 Gb/s hızında sunucu bağlantı noktası bulunmalıdır. Disk sistemi üzerine takılabilecek tüm bağlantı noktaları takılı olarak teslim edilecek ve bu arabirimlerin tümü Ara Bağlantı birimlerine bağlanacaktır Önerilecek disk sisteminin diskler ve disk kutuları ile bağlantıları; yedekli ve en az 4 GB/s hızında fiber arabirimle sağlanacaktır Önerilecek disk sistemi üzerinde bulunan disk denetleme birimleri HP-UX, IBM-AIX, Linux, Microsoft Windows, Netware, Solaris ve Vmware işletim sistemleri ve kümeleme sürümleri ile uyumlu olmalıdır.

20 Tüm güç kaynağı, soğutma modülleri, kontrol birimleri bağlantıları yedekli olmalıdır Önerilecek disk sistemi üzerinde(takılı olarak), 24 (yirmidört) adet 300 GB RPM dönme hızına sahip diskler olmalıdır. Bu diskler fiber bağlantı noktasına sahip olmalıdır ve özelliğini desteklemelidir Gelecekte olası kapasite artırımlarında ek donanım lisansı yenilemesi gerektirmemesi için sınırsız kapasitede (disk şelfi lisansı, kapasite lisansı vb) lisanslanacaktır, sadece disk, donanım ve aparatları ile kapasite artırımı yapılacaktır Raporlama İş İstasyonu 4 Adet olacaktır Sistemde 1 adet Intel Quad Core Xeon en az 2.80 GHz hızında işlemci olmalıdır En az 1066 MHz FSB hızına sahip olmalıdır Sistemde toplam 4 GB kapasiteli bellek modülü takılmış ve çalışır durumda olmalıdır Bellek modülü en az DDR3 667 MHz FB-DIMM ECC özelliklerine sahip olmalıdır En az 1 adet PCI ve 3 adet PCIe genişleme yuvası olmalıdır PCIe genişleme yuvalarının en az 2 adedi PCIe x16 ve en az 2 adedi de PCIe x8 olmalıdır Sistem üzerinde en az 250 GB HDD disk olmalıdır Disk birimi en az 7200 RPM devir hızına sahip olmalıdır Disk birimleri ihtiyaç duyulması halinde 5 x SAS adete çıkarılabilmelidir En az 1 adet, 10/100/1000 Mbps hızını destekleyen ethernet yerel ağ bağlantı kartı olmalıdır Dahili bir DVD-RW sürücü olmalıdır En az 1 x PS/2 Klavye, 1x PS/2 Fare, 5 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394 arabirimleri olmalıdır Türkçe Q harf diziliminde bir ergonomik klavyesi olmalıdır Ergonomik bir optik fare arabirimi olmalıdır Grafik kartı en az 256 MB grafik bellekli Nvidia Quadro NVS 290 olmalıdır Monitörler en az 21 geniş ekran büyüklükte TFT LCD özelliğinde olmalıdır Teklif edilecek monitörler iş istasyonu ile aynı üreticiye ait olacaktır Sistemin elektromanyetik uyumluluk, güvenlik, iletişim, ergonomi vb. konulardaki uyumlu olduğu uluslar arası standartlar belirtilmeli, çeşitli testler sonucu almış olduğu sertifikaları sunulmalıdır Sistemin CE ve FCC standartlarına uygunluğu belgelenmelidir Sistem üretici firmanın iş istasyonları kategorisinde yer almalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter KENAR ANAHTAR (SWİTCH) TEKNİK ŞARTNAME Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 2 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX,

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KABLOSUZ ERİŞİM SİSTEMİ MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KABLOSUZ ERİŞİM SİSTEMİ MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-) KONU VE AMAÇ Konak Belediyesi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 www.btu.edu.tr - Sayfa 1 / 27 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ....2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR....2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 4.2. KENAR ANAHTAR Tip 1 (48

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 28 adet SFP modül yuvası bulunmalı. Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır.

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır. 1. Genel istek ve özellikler 1.1. Teklif edilecek sistemler, 7 gün 24 saat parça dahil 3 yıl yerinde üretici destek garantisi ile teklif edilmelidir. 1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ SENSPLORER SPX Environment Control System KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar I SERİSİ Endüstriyel ve ağır çevre koşullarında kullanım amaçlı olarak tasarlanmış özel bir switchtir. Fabrika ve nakil koşullarında çalışmaya uygun olan bu cihazda güvenli politika uygulamalarına önem

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME 1 T.C. 1- Sunucu ( 8 adet) 1.1. İşlemci ve Cep Bellek 2 adet Intel Xeon E5-2660 ( 2.2 GHZ 8 core 20 MB ) işlemci içerecektir. 1.2. Ana Bellek Sistemde en az 32 GB bellek Sunucu üzerinde en az 24 Adet Bellek

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC300 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Uygun maliyetli 10/100Base-T Küçük çalışma grupları ve uzak şube ofisleri için ideal olan eski, tümüyle yönetilen 10/100Base-T ağları için Dell PowerConnect 3500

Detaylı

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır.

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır. EK-1 DİJİTAL SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında Teklif edilen fotokopi makinesi dakikada en az

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teklif edilecek sunumcu bilgisayarların işlemcileri Intel

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı.

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı. OPERA 1-20 Kullanıcı SINGLE SERVER 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110 SINGLE SERVER 21-40 Kullanıcı 4*Xeon 2 GHZ 6GB 8*146 GB 15k (Raid 1+0) c:=40 GB, d:>=540 APPLICATION SERVER

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 4251 25/02/2013 Konu : Bilgisayar- Yazıcı-Toner-Switch Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar- Yazıcı-Switch Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE TÜM HABERLEŞME PORTLARI ÜZERİNDE RS-232 ETHERNET USB USB HOST RS-485 GPRS MODEM ETHERNET 10/100 Mb DAHİLİ

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri ile Ana Hizmet Birimlerindeki Uzman ve Uzman Yardımcıları için taşınabilir bilgisayar ihtiyacı olduğu bildirilmiştir.

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi

2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi 2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi 1. Teknik Özellikler 1.1. Kapasite ve Performans 1.1.1. En az İ5-3340M Processor (2.7 up to 3 4GHz, 3M cache, Upgradable to Intel vpro technology)ve QM77 Express

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb WINDOWS HOSTING PAKETLERİ (Plesk Panel) ÖZELLİKLER Platform Özellikleri Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb Windows

Detaylı

2. TEKNİK ÖZELLİKLER Teklif edilecek ürünler en az aşağıda belirtilen teknik özelliklerde olacaktır TİP2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

2. TEKNİK ÖZELLİKLER Teklif edilecek ürünler en az aşağıda belirtilen teknik özelliklerde olacaktır TİP2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI SİSTEMLERİ, AĞ ANAHTARLARI, GÜÇ KAYNAĞI ve İKLİM ALGILAMA, KONTROL, VERİ TOPLAMA SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Türkiye Taşkömürü

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı