VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ"

Transkript

1 Hakan YÜKSEL VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ Hakan YÜKSEL Sayıştay Denetçisi Giriş Yaşam düzeyindeki ilerleme, nüfus artışları ve birleşmeler kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdürürken gerçekleştirdikleri işlemlerde eskiye göre önemli ölçüde artışlar meydana getirmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile maliyetlerde önemli azalışlar sağlanması, işlemlerin ve bilgilerin tutulduğu evrakları zamanla terkedilme aşamasına getirmiş ve bu evrakların yerini elektronik kayıtlar almıştır. Mali olaylar ihtiva eden bu elektronik kayıtların denetlenmesi de hiç kuşkusuz elektronik ortamda olacaktır. Mali işlemlere esas teşkil eden elektronik kayıtlar miktar olarak yer yer ciddi büyüklüklere ulaşabilmektedir. Elektronik kayıtların miktar olarak çok büyük olması, bunların mali tablolara etkisinin veya hukuki düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesini yada herhangi bir yolsuzluk tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ne var ki bu kayıtları denetleyecek çeşitli Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) üretilmiştir. Bununla ilgili, elektronik kayıtları analiz eden ve hataları raporlayan yığınla bilgisayar programı mevcuttur. IDEA, ACL, Applaud, Prospector, CA Panaudit Plus vb. programlar bunlardan başlıcaları arasında sayılabilir. Bu programlar bir denetçinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup belli bir büyüklükteki veriyi kolaylıkla analiz edebilmektedir. Ancak bu programlar yüz milyonlarca satırlık veri üreten büyük ve karmaşık kurumların denetlenmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Örneğin 2 milyar kayıtttan oluşan bir tablo ile karşılaşsaydınız ve bunun üzerinde analiz yapmanız gerekse idi ne yapardınız? Veya 1 milyar kayıtlık bir tabloyu 500 milyon kayıtlık başka bir tablo ile karşılaştırmanız gerekse idi ne yapardınız? Bilgisayar destekli denetimde adlarını çokça duyduğu- 83 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

2 Veritabanında Düzenlilik Denetimi muz klasik programlar bu tür problemlerin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu kadar kayıtlık tabloları tutabilen sistemler varsa, bu sistemler bunun analinizini de yapabilir mi? Verinin ya bizzat tutulduğu ortamlarda, ya bu ortamların replike edildiği benzer ortamlarda ya da daha teknik ifade ile denetime yönelik olarak yeniden inşa edilen Datawarehouse (veriambarı) ve Datamartlarda SQL yardımıyla denetimin yürütülmesi mümkündür. Konuyu daha detaylı açmadan önce veritabanı ile ilgili bazı kavramların tanımlanmasında fayda vardır. 1. Veritabanı (Database) Nedir? Bu kavramları açacak olursak. Özellik bir tablonun isimlendirilmiş kolonudur. Örneğin TCKIMLIK, AD ve SOYAD kolonlarının olduğu bir tabloda AD sahip olduğu kolonun özelliğidir. O kolonda bulunan bütün veriler birer AD dır. TCKIMLIK özelliğinde bulunan bütün veriler TC kimlik no bilgisini içerir. TCKIMLIK özelliğinde bulunan bütün nesneler aynı alandadırlar (domain) ve aynı kısıtlara (constraints) tabidirler. Örneğin TCKIM- LIK kolonunun kısıtı number(11) şeklinde tanımlanır. Bunun anlamı TCKIMLIK NO alanı bir sayıdır ve sayısal ifadelerin dışındaki ifadeler burada barınamaz. Bu alan 11 karakterlidir, 12 karakterli bir veri bu alana girilemez. Veritabanı, gereksiz yinelemelerden arınmış olarak, verilere hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde tasarlanmış birbiriyle ilişkili veriler topluluğudur. Veritabanlarını tanımlayan birkaç özelliği şöyle sıralayabiliriz: Veritabanı birbiriyle ilişkili verilerden oluşur. Veritabanı birbiriyle tutarlı verilerden oluşur. Veritabanındaki veriler gereksiz tekrarlardan arındırılmışlardır. Bir word dosyasında telefon numaraları verilerini tuttuğumuzu varsayalım. Bu word dökümanına veritabanı diyebilir miyiz? Veya bir excel dökümanında derneğinize kayıt olan kişilerin T.C. Kimlik numaraları ile ad ve soyad bilgilerini tuttuğumuzu varsayalım bu dökümana da veritabanı denilebilir mi? Cevap elbetteki hayır. Bunlar birer veritabanı değildir. Veritabanı belli özellikleri ( attribute ) ve belli satırları (tuple) olan ilişkiler (tablo) topluluğudur. 2. Veritabanı Yönetim Sistemi (Database Management System) Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), kullanıcılara veritabanı tanımlama, oluşturma, değiştirme ve bakımını yapma ve bu yapıyı yürütme olanağı sağlayan programlar bütünüdür. Daha geniş bir ifade ile tabloları, kullanıcı adlarını (şema adlarını), kullanıcıların rollerini, haklarını ve yetkilerini tanımlayan, tablo uzaylarını (tablespace) fiziksel ve mantıksal sürücüler üzerindeki disk alanlarına göre yöneten, bellek büyüklüğüne, işlemcilere ve kullanıcı sayılarına göre performansı optimize eden sistem ve yazılımdır. Günümüzde en basitinden en karmaşığına kadar bir yığın veritabanı mevcuttur. En basitleri Microsoft Access, Paradox, Foxpro, SQLite altında oluşturulan tablolara veritabanı diyebileceğimiz gibi ORACLE, POSTGRESQL, SYBASE, IBM DB2 ve Microsoft SQLSERVER gibi üst seviye veritabanları vardır. 3. Veritabanlarının Tarihçesi 1970 yılında Edgar Frank Codd A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks isimli makalesi ile ilk defa ilişkisel veritabanını ortaya attı yılında ilk ilişkisel veritabanı olan Ingres (daha sonraları POSTGRESQL) büyük işletmelerin ve devletlerin kayıtlarını kaydetmek üzere ortaya çıktı. (University of California, Berkeley) 84 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

3 Hakan YÜKSEL 1978 yılında isimli veritabanı üretildi yılı sonlarında IBM DB2 adındaki veritabanını üretti yılı sonlarında Microsoft SQL Server ortaya çıktı. Aynı yıl Ingres, Post Ingres anlamında Postgres isimini aldı ve SQL standartlarını sağladı yılında MySQL isimli, günümüzde websitelerin büyük çoğunluğuna hizmet veren veritabanı ortaya çıktı. Aynı yıl Postgres in adı kendisi için daha anlamlı olan PostgreSQL olarak değiştirildi. Günümüzde kullanılan en popüler veritabanları, PostgreSQL, DB2, MSSQL dir. 4. Türkiye de Hangi Kurum Hangi Veritabanını Kullanıyor Kamu Kurumu Veritabanı Proje Sosyal Güvenlik Kurumu Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu IBM DB2 Sybase Medula Sistemi, İşveren Sistemi, Emektar Sistemi, SPAS, MOSİP Vergi Daireleri Otomasyon Projesi(VEDOP) Datawarehouse(Veri ambarı) Sağlık Bakanlığı Sağlıknet, TDMS Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi Mernis İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Paylaşım Sistemi( UAPS ) Maliye Bakanlığı Say2000i Adalet Bakanlığı Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) E-Devlet, Proje Ulaştırma Bakanlığı tarafından Başbakanlık adına yürütülmektedir Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi (GÜMSİS) TÜBİTAK E-İmza Projesi Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Ziraat Bankası Bankacılık İşlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MSSQL MSSQL Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 5. Veritabanlarında Denetimin Avantajları 5.1. Veri Tabanında Denetime Duyulan İhtiyacın Asıl Nedeni Diğer Programların Yetersiz Kalmasıdır Veritabanında SQL yardımıyla yürütülen denetimler diğer denetim programlarında yürütülen denetimlere göre daha performanslı olmaktadır. Bu durum veritabanlarında hayati önemi haiz bilgilerin tutulması dolayısıyla veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan yüksek mühendislik bilgisinden ileri gelmektedir. Veritabanları yapısı itibari ile sunucu şeklinde çalışır. Veritabanları raid teknolojilerine kendisini adapte ederek birden fazla diske paralel yazma ve onlardan paralel okumayı başarılı bir şekilde sağlayarak performansı önemli ölçüde artırır. Böylece milyarlarca kayıttan oluşan tabloları dakikalar içinde analiz etme imkanı elde edilmiş olur. Bu konuyu daha da açacak olursak, örneğin bir diske belli şartlar altında saniyede 50MB lık veri atılıyor olsun. 500MB lık bir veri 500MB/50MB=10 sn lik bir zaman diliminde atılacaktır. Bu veriyi paralel olarak on harddiske atarsak veri 1 saniyede bilgisayar diskine blocklar halinde kaydedilirdi. Veriyi okumak da buna benzemektedir. Bu da bize, veriyi 10 kat daha hızlı yazma ve okuma diğer bir ifade ile daha hızlı analiz etme imkanını sağlamış olur. Raid sistemlerinin yanında veritabanlarının da paralel yazma özelliği bulunmaktadır. Örneğin tablespaceların birden fazla oluşturulması durumunda veritabanı bu tablespacelarda parallellik sağlayacağından hız bir ölçüde artacaktır. Veritabanlarında ayrıca çoklu iş (multi-tasking) yapılabilmektedir. Diğer bir ifade ile bir kişi aynı anda birden fazla analiz yapabilmektedir. Diğer klasik bilgisayar destekli denetim programlarında bilgisayara bir iş verildiğinde o iş bitmeden ikinci bir işe başlanılamamaktadır. Ancak veritabanlarında istenirse birden fazla iş aynı anda çalıştırılabilmektedir Veritababınında Direk Denetim İmkanı Denetelenen kurumunun ana sistemlerinde denetimin yürütülmesidir. Denetlenen kurumunun ana sistemlerine iki şekilde bağlanılabilinir. Birincisi veritabanına bir bilgisayar programı veya bir web uygulaması ile bağlanılmasıdır ki bu tür uygulamalarda bağlanan kişi sadece tekil sorgulama yapabilmektedir. Dolayısıyla analizde tekil düzeyde kalmaktadır. Örneğin vergi numarasına bakma, belli T.C. kimlik numaralarına ne kadar 85 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

4 Veritabanında Düzenlilik Denetimi 5.3. SQL ve PL Avantajı tutar da ödeme (prim, vergi, vs) yapıldığını öğrenme vb. İkincisi ise veritabanı bazında bağlanmadır ki bu durumda sistemler imkan verdiği ölçüde yığın (batch) analiz yapmak mümkündür. Bazen denetçi şüphelendiği bir konuyu daha önce hiç almadığı büyük bir tabloda analiz etmek zorunda kalabilir. Analiz bir amaca yönelik bir kerelik yapılacak bir denetim ise ve tablo yeterince büyük ise tabloyu almadan, verinin bulunduğu ana sisteme veritabanı bazında bağlanarak yapmak istediği denetimi direk sistem veritabanında kolaylıkla yapabilir. SQL, veritabanlarında sorgulama yapmak için kullanılır. Anlamı yapısal sorgu dilidir (Structured Query Language). SQL, öğrenilmesi oldukça basit bir dildir. İyi bir matematik bilgisi ile SQL ile neredeyse herşeyi yapmak mümkündür. SQL in yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu durumda PL (Prosesürel Dil) ihtiyaca koşmaktadır. Loop, if then...else, if...else.., for, when case vb fonsiyonları kullanabildiğimiz PL (prosedürel dil) desteği ile harika analizler yapma imkanı sağlanır. Ayrıca package, prosedure, function gibi araçlarla denetime zenginlik katmak mümkündür. Yüzbinlerce insan SQL i kullandığından bütün dünyada yaygındır. Ve bir problem ile karşılaşıldığında çözüme ulaşmak oldukça kolaydır Denetimin Kalitesini İzleme ve Denetimin Kontrol Kolaylığı SQL ile yapılan analizlerde, bütün yapılanlar SQL kodunda gözler önündedir. Dolayısıyla bir analiz yapıldıktan sonra elde edilen sonuç tablolarının doğruluğunu denetlemek için sadece SQL koduna bakmak yeterlidir. 86 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

5 Hakan YÜKSEL Örneğin yaptığımız analiz 40 yaşın üstündeki erkeklerden gelir düzeyi 900 TL nin altında olanlar ile ilgili olsun. Diğer analiz programlarında bu kriterleri sağladığınızı ve bir sonuç tablosuna ulaştığınızı varsayalım. Bu durumda bir kaç hafta sonra tablonuza baktınız ve şöyle bir soru aklınıza geldi: Acaba 40 yaş sınırını analize katmış mıydınız? Bu durumda tablonuz küçük ise tabloyu kontrol etmek hiç bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Ancak tablonuz çok büyük ise ve herhangi bir script kullanmamış iseniz cevap için sonuç tablosunun içinde bir kontrol daha yapmanız gerekecek. Tablonun büyük olması halinde zaman kaybı kaçınılmazdır. Halbuki SQL de SQL kodunu kontrol etmeniz yeterlidir Veri Tabanı Merkezi Kontrol Sağlar ve Veri Tekrarı Azalır Veri tabanı, veri tabanı yöneticisi (DBA) tarafindan yönetilir ve sistemde veriler merkezi olarak güncellenir. Böylece denetçiler verileri yüklemek ve hazırlamak ile ilgili herhangi bir zaman kaybı yaşamaz. Verilerde meydana gelen karışıklıklar önlenmiş olup bellekten tasarruf edilir. Bu konu ile ilgili iki yönden veri tekrarında azalma söz konusudur. Birincisi veritabanının gerektirdiği ilişkisel tablo yapısının kullanılması ile veri tekrarı önlenmiş olunur. İkincisi bütün denetçiler tarafından ihtiyaç duyulan ortak tabloların veritabanı yöneticisi tarafından bir kez yüklenmesi neticesinde, herbir denetçinin bu ortak verileri tekrar tekrar yüklemesi önlenmiş olur. Örneğin Mernis verisi, SGK prim verisi, Tapu verisi, Vedop verisi, kurumun yevmiye defteri ve mizanı, belli periyotlarda çekilen banka extre verileri gibi verilerin tek bir kişi tarafından sisteme yüklenmesi ile hem zamandan hem de bellekten tasarruf edilmiş olur Verilerin Paylaşımı Sağlanır Denetimde ihtiyaç duyulan aynı veriler tüm kolaylığıyla diğer kullanıcılar tarafından da kullanılır. Aynı veri değişik kişilerin PC lerinde tekrar tekrar tutulmaz. Bir ekip çalışmasında bir denetçinin ürettiği bir sonuç tablosu başka bir denetçi için girdi tablosu olabilir. Bu durumda veriyi text ile aktarmak yerine sadece o denetçinin kullanıcı adından ilgili veriyi kendi bilgisayarına getirmesi (fetch) yeterlidir Çoklu Sunucu Desteği Gelişmiş veritabanlarında çoklu sunucu desteği vardır. Veritabanları birden fazla sunucuyu tek bir sistem gibi çalıştırabilmektedirler. Örneğin Google firması bir milyondan fazla sunucuyu tek bir sistem gibi çalıştıra- 87 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

6 Veritabanında Düzenlilik Denetimi rak milyonlarca işlemci ve harddiski aynı anda tek bir sistem gibi kullanarak saliselik başarıyı sağlamaktadır. Bir kaç sunucunun işlemcileri ve depolama alanları tek bir sistem gibi çalıştırılarak çok güçlü sistemler elde edilmektedir. Bu durum mevcut sistemlerin yetersiz hale gelmesi durumunda mevcut sunucuyu hurdaya ayırma yerine ilave sunucular ekleyerek dikey genişleme ile daha güçlü sistemlerin çok daha ucuz maliyetlerle elde edilmesini de sağlamaktadır. Örneğin 64 çekirdeği 48 harddiski olan bir sistem bulunsun. Harddisk kapasitesini ve işlemci sayısını artırmanız gerekmektedir. Sistemi tamamen yenilemek bir yöntem gibi görülebilir. Ancak onun yerine 32 çekirdekli 60 harddiskli yeni bir sunucu satın aldığınızı düşünelim. Bu durumda sisteminiz 96 çekirdekli ve 108 harddiskli yeni bir sisteme dönüşmüş olacaktır. Halbuki bu sistemi tek defada satın alınsa idi bir servete mal olacaktı Endeksleme (Index) ve Bölümlendirme (Partitioning) İndexleme ve partitioning, veritabanının hızını diğer bir ifade ile performansını artırmak için kullanılmaktadır. İndexleme, veritabanının bir tablosunun, bir veya daha fazla kolonunundaki bilgilerinin daha sonraki aramalara zemin hazırlamak için bir defalığına veritabanının kendi mantık silsilesinde alfabetik veya nümerik olarak belli gruplara göre belli bir sırada dizilmesi ve ayrılmasıdır. Örneğin histogramik olarak dağınık verileri barındıran satırı bulunan bir kolonda bir arama yapıldığı zaman, indexleme bulunmadığı durumda arama yapılan değer tablonun bütün satırlarına (Full Scan) veritabanı sistemi tarafından tek tek bakılır. Diğer bir ifade ile tablo tam taranır. Bu çok ciddi zaman kayıplarına yol açar. Halbuki indexleme olması durumunda veritabınının aranan değeri bulması sadece bir kaç salisedir. Çünkü indexlemenin mevcudiyeti ile veritabanı hash scan yaparak nokta atışı ile istenen değeri nerede bulacağını bilmekte ve saliseler içerisinde değeri ekranınıza getirmektedir. Partitioning ise indexlemeden farklı olarak benzer özellikli verilerin tablonun içinde gruplandırılmasıdır. Burada bir tablonun içinde fiziksel başka tablolar (partitions) oluşturulmaktadır. Partitioning farklı şekillerde yapılabilir. (hash-partitioning, list partititoning, range partitioning..) Örneğin, veritabanında bir tabloda YIL adında bir kolon olsun. YIL kolonuna göre list partitioning yapılması durumunda 2008 yılı verileri gruplanarak tablo içinde bir partition a 2009 yılı gruplanarak ayrı bir partition a ve 2010, 2011 ve 2012 verileri gruplandırılarak ayrı ayrı partition lara veritabanı sistemi tarafından otomatik olarak yazılmaktadır. Daha sonra 2010 yılında gerçekleşmiş bir değer arandığında tablounun yaklaşık beşte dördü elenmekte ve veritabanı tablonun sadece yaklaşık beşte birini barındıran 2010 partition ına bakmakta ve bu da ciddi bir zaman kazancı sağlamaktadır. SONUÇ Kamu kurumlarının faaliyetlerinin zaman içinde artması ve mali unsurlar ihtiva eden bu faaliyetlerin bir yansıması olan elektronik kayıtların büyük boyutlara ulaşması, bu kayıtların denetimini de elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılmıştır. Veritabanında SQL yardımıyla denetimin yürütülmesi, klasik denetim programlarına göre getirdiği esnek ve kullanışlı yapı dolayısyla bazıları tarafından daha fazla kabul görmüştür. Büyük, karmaşık ve yönetilmesi daha zor verilere sahip olan kurumlar kayıtlarını işin doğası gereği veritabanlarında tuttuklarından; bu kurumların bütün sistemlerine nüfuz etmek, eksik bir nokta kalmadan kurumun bütün verilerine ulaşmak ve bu kurumların denetimini başarılı ve etkin bir şekilde yürütmek ancak veritabanları üzerindeki denetimlerle mümkün olacaktır. 88 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden 10 Nisan Özel Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. Nisan 2013 webmail@egm.gov.tr Polnet Forum-İlan-Eim ZZTeşkilat personelimizin intranet ortamında paylaşımlarda

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt.

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt. UYAP NEDİR? Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini

Detaylı

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm bu süreç içerisinde bana daima anlayış gösteren, desteklerini

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı