TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER"

Transkript

1 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER Yüksek Lisans Tezi VEL GÜRKAN KIZILGÜNE STANBUL, 2008

2

3 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ BLG TEKNOLOJLER TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER Yüksek Lisans Tezi Veli Gürkan KIZILGÜNE Tez Danımanı : Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖKÇÖL STANBUL, 2008

4 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ BLG TEKNOLOJLER Tezin Adı : Toplu e-posta gönderim sistemlerinde performans gelitirmeleri Örencinin Adı Soyadı : Veli Gürkan Kızılgüne Tez Savunma Tarihi : Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli artları yerine getirmi olduu Enstitümüz tarafından onaylanmıtır. Prof. Dr. Erol SEZER Enstitü Müdürü mza Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli artları yerine getirmi olduunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖKÇÖL Program Koordinatörü mza Bu Tez tarafımızca okunmu, nitelik ve içerik açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmü ve kabul edilmitir. Jüri Üyeleri mzalar Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖKÇÖL Doç. Dr. Adem KARAHOCA Yrd. Doç. Dr. Alper TUNGA

5 ÖNSÖZ Bu çalıma Bahçeehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Teknolojileri dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıtır. Çalımada ticari bir uygulama kapsamında kullanılacak bir toplu e-posta gönderim sistemi gelitirilmi ve bu sistemin karılaabilecei performans problemlerinin nasıl çözülebilecei aratırılmıtır. Performans ölçümü, gönderimlerin aldıı zaman ile saptanmı ve belirli parametrelerde yapılabilecek deiikliklerle, sistem kaynaklarının en efektif kullanımı saptanmaya çalıılmıtır. Bu sürelerin gönderim özelliklerine göre oranlarının, tüm gönderimler için nasıl korunabilecei veya daha kısa süreçlere çekilebilecei incelenmitir. Tez çalımamda çok büyük emei geçen Sayın Yrd. Doç Dr. Orhan GÖKÇÖL e ve uygulamayı gelitirip, çeitli testler uygulamama fırsat tanıyıp bu testlerin sonucunda da analizler çıkarmam için olanak salayan Yatırım Menkul Deerler A.. kurumuna teekkürlerimi sunarım. stanbul 2008 Veli Gürkan KIZILGÜNE ii

6 ÖZET TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER KIZILGÜNE, Veli Gürkan Bilgi Teknolojileri Tez Danımanı : Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖKÇÖL Haziran, 2008, 58 Sayfa Firmaların, müterilerine ulamalarını salayan en kolay, hızlı ve hesaplı yollardan biri e- posta gönderimleridir. Standart basit bir e-posta düz içerie sahipken, bazen yapılan gönderimlerde yüksek boyutlu dosya gönderimleri yapmakta gerekebilir. Bu gönderimleri gerçekletirmek için toplu e-posta gönderim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Gönderilen dosya boyutları ve e-postanın gönderilecei kii sayısı gibi etkenlerin artmasıyla birlikte gönderim süreleri de artmaktadır. Eer gönderilmesi gereken e-postanın içerdii bilgilerin belirli bir geçerlilik süresi varsa bu durumda gönderimleri geçerlilik süresini amadan ve e-postayı alacak kiiye de aksiyon zamanı bırakacak kadar bir sürede tamamlamak gereklidir. Böylece ortaya bu tip sistemleri nasıl hızlandırabiliriz, nasıl daha efektif kullanabiliriz soruları çıkmaktadır. Bu sistemlerin performansına direkt etki edebilecek olan etkenler; gönderilen kii sayısı, gönderilen dosyanın boyutu, gönderimi yapan sunucunun younluu ve bant genilii, gönderimin gerçekleecei sunucunun younluu ve bant genilii, gönderimi yapan sunucudaki uygulamanın gönderimde kullandıı i parçacıı sayısı ve gönderimi gerçekletirecek uygulamanın algoritmik dizaynıdır. Bu çalımada ideal bir sistemin nasıl olması gerektii incelenmi daha sonrasında bu sistemin performansının nasıl gelitirilebilecei konusuna bakılmıtır. Yapılan testler sonucunda çıkan istatistiki veriler ile gönderimi yapan sunucunun bant geniliinin artırılması ve buna balı olarak gönderimi yapan uygulamadaki i parçacıı (thread) sayısının artırılmasının sonuca olan etkisinin ne kadar yüksek olduu saptanmıtır. Bu iki özellik üzerinde birbirleri ile balantılı olarak yapılacak gelitirmelerin performans artıına ciddi yarar saladıı tespit edilmitir. parçacıı sayısını artırmanın ne zaman gerekecei ve ne zaman gereksiz bir ilem olduu üzerinde durulmu ve ideal i parçacıı sayısının da gönderim yapılacak sunuculara göre deiebilecei, ve yalnızca gönderimlerin gerçekleecei domain lere farklı zaman aralıklarında yapılan gönderimler sonucunda bu domainlerin younluuna balı olarak bir optimum seviye belirlenebilecei, bunun dıında genel bir standardının olamayacaı saptanmıtır. Anahtar Kelimeler : Parçacıı, Bantgenilii, SMTP, SPAM, DNS Lookup iii

7 ABSTRACT PERFORMANCE IMPROVEMENTS ON MASS MAILING SYSTEMS KIZILGÜNE, Veli Gürkan Information Technologies Supervisor : Asst. Prof. Dr. Orhan GÖKÇÖL June, 2008, 58 Pages Communication via is one of the most economical, fastest and easiest ways to reach clients for companies. A simple has a text or an html content. But sometimes content of the becomes, not enough to explain everything without sending a file which is called an attachment. An attachment size could be great also it could be small. So there is a need for mass mailing systems to complete these sendings. Time which is spent to complete sending s to all receivers increases with corresponding to size of attachments and number of receivers. If the content of has a dead time, then all of the sendings should be completed before dead time approaches so if the receiver is going to take an action according to the , there must be enough time. Because of this reason, some questions raise such as how could we hasten these systems and how could we make them more effective. Causes that effects to these systems'performance are; number of receivers, size of attachments, sender server's busy status and used bandwidth, receiving servers'busy status and used bandwidth, sender application's thread count and the algorithmic design of the application. In this thesis work, some questions such as how should an ideal system be and how could we improve the performance, are answered. Results of the test studies show that to increase the size of sender server's bandwidth and to increase the number of threads that sender applications use, have a great performance effect on mass mailing systems. In this study, the conditions where an increase in the number of threads is useful or not are sought and the results coming from the test scenarios are achieved. According to the obtained results if one adaptively changes the optimal number of threads that sending applications use by analyzing the data coming from the receiving servers busy status and bandwidths, one can successfully improve the performance of the mass-mailing system. The fact that less network and system resources are used greatly improves the performance and leaves invaluable resources to other applications. Keywords : Thread, Bandwidth, SMTP, SPAM, DNS Lookup iv

8 ÇNDEKLER TABLOLAR...vi EKLLER...vii KISALTMALAR...viii 1. GR TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLER BU ÇALIMANIN AMACI DAHA ÖNCEK ÇALIMALAR YOL HARTASI UYGULAMA ALTYAPISI GELTRLEN TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEM HAKKINDA GÖNDER UYGULAMASI GÖNDER UYGULAMASI GELTRLMESNDE KULLANILAN ALTYAPI GÖNDER MODÜLÜNÜN YAPISI PERFORMANS PARAMETRELERNN NCELENMES GÖNDERM SSTEM PERFORMANS GELMNE GENEL BAKI GELTRLEN UYGULAMANIN ESK SSTEM LE KARILATIRILMASI GÖNDERM PERFORMANS ANALZLER GÖNDERM SENARYOLARI VE ANALZLER GÖNDERM SENARYOLARINDAN ÇIKARILABLNEN SONUÇLAR SONUÇLAR VE TARTIMA...44 KAYNAKLAR...48 ÖZGEÇM...50 v

9 TABLOLAR Tablo 1.1: Toplu e-posta gönderi sistemlerine örnekler...2 Tablo 2.1: Kullanılan teknolojiler ve sistem altyapısı...14 Tablo 3.1: 2Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 3 günlük örnek gönderimler...24 Tablo 3.2: 2Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 25 gönderim (a)...25 Tablo 3.3: 2Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 25 gönderim (b)...26 Tablo 3.4: 2Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 25 gönderim (c)...27 Tablo 3.5: 2Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 25 gönderim (d)...28 Tablo 3.6: 6Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 20 gönderim...29 Tablo 3.7: 6Mbit hat ve 20 i parçacıı ile yapılan 30 gönderim...30 Tablo 3.8: 6Mbit hat ve 40 i parçacıı ile yapılan 20 gönderim...31 Tablo 3.9: 6Mbit hat ve 40 i parçacıı ile yapılan 30 gönderim...32 Tablo 3.10: 6Mbit hat ve 1 i parçacıı ile yapılan bir gönderim...33 Tablo 3.11: Sunuculara e-posta gönderim süreleri (90 sunucu) (a)...34 Tablo 3.12: Sunuculara e-posta gönderim süreleri (90 sunucu) (b)...35 Tablo 3.13: Sunuculara e-posta gönderim süreleri (90 sunucu) (c)...36 Tablo 3.14: Sunuculara e-posta gönderim süreleri (63 sunucu)...37 Tablo 3.15: 20 er kiilik listelere farklı i parçacıı sayısı ile gönderim...42 vi

10 EKLLER ekil 1.1: Live Software firmasının Bulk Mailer uygulamasından bir görüntü...3 ekil 1.2: Atomic Mail Sender uygulamasından bir görüntü...4 ekil 2.1: Basit gönderim akı diyagramı...9 ekil 2.2: Gönderim uygulamasının giri panelinden bir örnek görüntü...10 ekil 2.3: Gönderim uygulamasının sorgulama gerçekletirmesi...11 ekil 2.4: Web servisi fonksiyonları görüntüsü...12 ekil 2.5: Gönderim uygulamasının balama görüntüsü...12 ekil 2.6: Gönderim uygulamasının tamamlanma görüntüsü...13 ekil 2.7: SMTP sunucusu ile gönderim...15 ekil 2.8: DNS Lookup ile gönderim...15 ekil 2.9: MassSender nesnesinin yapısı...16 ekil 3.1: Gönderimlerin, nesnenin dıında sıraya alınması...17 ekil 3.2: Tamamlanan gönderimlerin nesnedeki sıradan dümesi...18 ekil 3.3: Tamamlanan gönderimler ile i parçacıklarının boa çıkması...20 ekil 3.4: 2Mbit hattın kullanım younluu (Bant Genilii / Saat)...21 ekil 3.5: Gönderim sürelerinin daılımı...38 ekil 3.6: Gönderim hızlarının daılımı...38 ekil 3.7: parçacıı sayısına göre 6Mbit hat ile 725 kiiye, 288KB ek gönderimi...41 ekil 4.1: Gönderimlerin kıyaslanması ( kiiye 250 KB)...44 ekil 4.2: Gönderimlerin kıyaslanması (1.500 kiiye 345 KB)...46 vii

11 KISALTMALAR Alan Adı Sistemi (Domain Name System) Basit Posta Aktarım Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol) Bellek (RAM) Bileen (Component) Dakika Ek (Attachment) GigaByte GigaHertz Gönderici Dorulama Talebi (Sender Verification Callout) Parçacıı (Thread) KiloByte Kurumsal Kaynak Planlaması MegaBit MegaByte Müteri likileri Yönetimi (Customer Relationship Management) Posta Deitirici (Mail Exchanger) Saat Saniye : DNS : SMTP : RAM : Component : dk. : Att. : GB : GHz : SVC : Thread : KB, KByte : ERP : Mb, Mbit : MB, MByte : CRM : MX : sa. : sn. viii

12 1. GR Firmaların, müterilerine ulamalarını salayan en kolay, hızlı ve hesaplı yollardan biri e- posta gönderimleridir. Standart basit bir e-posta düz içerie sahipken, bazen yapılan gönderimlerde yüksek boyutlu dosya gönderimleri yapmakta gerekebilir. Bu gönderimleri gerçekletirmek için toplu e-posta gönderim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bu sistemler aracılııyla yapılan bazı gönderimlerde, e-postaların gönderilmesi gereken kiilere vardıkları zamanın ne kadar geç veya çabuk olduu büyük önem taır. Bu tip durumlarda gönderimlerin nasıl daha hızlı gerçekletirilebilecei sorusu ortaya çıkar. Bu sisteme etki eden faktörlerin saptanması ve bu faktörlerin yapılan test ve analizler sonucunda ne yönlü gelimelerin kaydedildiinin saptanması performans iyiletirmesinin nasıl yapılacaı konusunda yol gösterecektir. 1.1 Toplu E-Posta Gönderim Sistemleri Toplu E-Posta Gönderim Sistemleri, irketlerin, müterilerine, CRM veya farklı yollarla topladıkları e-posta adreslerine bazı bilgiler göndermek istediklerinde kullandıkları yapılardır. Bu ii yapmak üzere özellemi olan irketler de kendilerine gelip talepte bulunan kurumların e-bülten gönderimleri için bu yapıyı kullanırlar. Ayrıca bu tip irketler her zaman e-posta adreslerini kendileri toplamayabilir; bazen toplu halde e-posta adreslerini satın alabilecekleri kurumlar bulurlar ve bu kurumlardan elde ettikleri listelere gönderimler gerçekletirirler. Alıcının bilgisi dahilinde olmadıı bir kurum tarafından gelen bu e-postalar da daha çok spam olarak nitelendirilebilirler. Bu sistemler için ideal olarak gönderim ilemlerini gerçekletirmek üzere özel bir sunucu ayırmak gereklidir. Bu sunucunun görevi yalnızca gönderimi gerçekletirmek olmalıdır. Bu sunucunun gönderimi gerçekletirebilmesi için gönderim ablonu bilgisine, gönderim içeriine, kimlere gönderim yapılacaı listesine gibi bilgilere ihtiyacı olacaktır. Bu bilgileri bir web servisi üzerinden salayabilir. Böylece web servisi, bu bilgilerin tutulduu veritabanı sunucusu ile gönderim sunucusu arasında veri akıını salayacaktır. Bu durumda veritabanına, veri salayıcısı görevini yapacak bir sisteme daha ihtiyaç oluuyor ki e-postanın içerii, varsa ekleri ve kimlere gidecei bilgisi sisteme giri yapılabilsin.

13 Veri giriinin yapılacaı sistem youn olarak çalımayacaı için bu sistemin yer alacaı sunucu, veritabanı sunucusuyla aynı sunucu üzerinde olabilir. Veritabanı sunucusuyla direkt konuan bir yapıda da olabilecei gibi bu yol tercih edilmezse bu sistem de bir web servisi aracılııyla veritabanı sunucusu ile konuabilir. Toplu e-posta gönderim sistemleri konusunda üretilmi pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımların bir kısmı tek i parçacıı (thread) olarak çalıan ve ek gönderimi söz konusu olduunda ciddi oranda performans sorunu ile karılaabilecek uygulamalardır. Bu tip uygulamalar daha çok kısıtlı bir sürede tamamlanması gerekmeyen gönderimlerle sorunsuz bir ekilde kullanılabilmektedirler. Eer yapılacak gönderimlerin bir geçerlilik süresi var ise bu durumda, gönderimlerin hızlı olması gereksinimi ön plana çıkacaktır ki, hazırlanmı olan bu uygulamalardan tek i parçacıı olarak çalıanlar bu ihtiyacı karılayamayacaktır. Tablo 1.1, bu alanda gelitirilmi bazı yerli uygulamaları listelemektedir : Tablo 1.1 Toplu e-posta gönderi sistemlerine örnekler Firma Uygulama Web adresi Project House MessageMarketer Hiperaktif nteraktif letiim HiperPosta Çözümlemeleri A. Ramtek letiim ve Bilgi PostaCRM Teknolojileri System Image nternet CoolSender Hizmetleri ve Reklamcılık Red Biliim RedMail Bu tip uygulamalarda performans ve fonksiyonelliin öneminin yanında kullanım kolaylıının salanması, uygulamada yer alan fonksiyonların kullanıcıların iine yaraması da önemli hale gelmektedir. Çünkü kullanım kolaylıı olmayan uygulamalar ne kadar fonksiyonel olursa olsun kullanıcının iini zorlatırımakta ve uygulamanın kullanılabilirliini ve dolayısıyla kullanım performansını kötü etkilemektedir. Bu yüzden genellikle bilindik uygulama arayüzleri ablon olarak kullanılmaktadır. 2

14 ekil 1.1, Live Software tarafından gelitirilen bir uygulamaya ait arayüzü göstermektedir 1. Kullanıcı dostu bir arayüz ve dier ofis uygulamalarına benzer bir tasarıma sahip olduu söylenebilir. ekil 1.2 ise AtomPark Software JSC tarafından gelitirilen benzer bir uygulamaya ait arayüzü göstermektedir 2. Her iki uygulama da, toplu e-posta gönderim sistemlerinde youn olarak kullanılmaktadır. ekil 1.1: Live Software firmasının Bulk Mailer uygulamasından bir görüntü 1 Live Software, Bulk Mailer : 2 Atompark Software, Atomic Mail Sender : 3

15 ekil 1.2: Atomic Mail Sender uygulamasından bir görüntü Toplu e-posta gönderim sistemleri benzer yapıda çalımaktadırlar ve genellikle kullanım kolaylıı, saladıkları ekstra fonksiyonların çeitlilii ve mevcut ofis uygulamaları ile kurumsal ERP sistemlerine uyum gibi alanlarda farklılıklar yaratmaktadırlar. Bu sistemlerin tipik bir çalıma senaryosunda toplamda yüzlerce megabyte uzunluunda gönderimleri, onbinlerce farklı e-posta adresine ilettii söylenebilir. Bu ilemler hem gönderi yapan e-posta gönderisinden sorumlu sistemin i yükünü arttırmakta hem de kurumun a kaynaklarını ve bant geniliini youn bir ekilde kullanmaktadır. Günümüzün rekabetçi ortamında, gönderilerin i youn mesai saatleri içinde iletilmesi gerektii de düünülürse, böyle sistemlerin performanslarının arttırılmasına yönelik çalımalar daha fazla önem kazanmaktadır. 4

16 1.2 Bu Çalımanın Amacı irketler e-posta ile yapılan haberlemeler sayesinde kolay ve ucuz yollarla iletiimlerini salayabilmektedirler. Bu yolu kimi zaman müterileri ile de gerçekleen haberlemede kullanmaktadırlar. Hazırladıkları raporları veya bilgi formlarını müterilerine göndermeleri gerektiinde ise toplu e-posta gönderim sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu sistemlerin, gönderilecek olan bilgileri, ne kadar hızlı alıcılara ulatırdıkları ise, gönderecekleri bilginin geçerlilik süresine göre kimi zaman çok fazla önem taımaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse; yatırım kurumlarının günlük piyasalar hakkında gönderecekleri raporların, müterilerine olabilecek en erken vakitte ulaması gereklidir ki bu gönderimlerin sabah saat 10:00 dan erken tamamlanması gereklidir. Bu durumda bu gönderimlerin tamamlanma sürelerini nasıl kısaltabiliriz sorusu olumaktadır. Bu çalıma ile bu soruya ne cevaplar bulabileceimiz incelenmitir. Çözümlerden en basiti gönderimlerde yer alacak olan eklerin web tabanlı bir ortamda tutulup ek olarak göndermekten vazgeçilmesidir ki burada böyle bir çözüm, çıkarabilecei baka sorunlardan aırlıklı olarak ise müterilerin kaıt kopyaya (soft copy) gereksinim duyabilecek olmalarından dolayı göz ardı edilmi ve sistemler üzerinde nasıl gelitirmeler yapmak gerekebilecei üzerinde younlaılmıtır. Bu çalımada, ticari bir uygulama kapsamında kullanılacak bir toplu e-posta gönderim sistemi gelitirilmi ve yukarıda bahsedilen performans problemlerini çözmek amacıyla çeitli kullanım senaryolarında toplu e-posta gönderimlerine etki eden faktörler incelenmitir. Bu amaçla çeitli testler yapılmı ve gönderilerin mümkün olan en kısa zamanda en az sistem kaynaı kullanılarak iletilmesi için bir yöntem önerilmitir. 1.3 Daha Önceki Çalımalar Toplu e-posta gönderi sistemleri ticari olarak çok fazla uygulama alanı bulduu için konuyla ilgili çalımaların akademik makaleden öte son ürün olarak karımıza çıktıı görülmektedir. Bu uygulamaların da bir çou zaman kısıtlamasına sahip olmayan gönderimlerde kullanıldıkları için çok ileri derecede performans hedeflerinin de olmadıı söylenebilir. Bu tip gönderimler ayrıca genellikle ek içermedikleri için de tamamlanmaları çok fazla süre almamaktadır. 5

17 Üye olunan web sitelerinden gelen ya da müterisi olunan kurumların kampanyalarını bildiren gönderimler bu tip sistemlerle yapıldıı gibi spam olarak nitelendirilebilecek e-postalar da bu tip sistemler aracılııyla gönderilebilmektedir. E-posta ve benzeri sistemlerle ilgili çalımalara literatürde rastlamaktayız. Sunner (2005) e-posta güvenlii üzerinde durmu. Gönderilen e-postaların spam ve virüs içerikli olma sayısının gün geçtikçe arttıına dikkat çekmitir. Yüzde otuzdan fazlasının Çin den yayıldıını belirtmi ve bu tip gönderimlerin birer maddi külfet olmasından dolayı, devletlerin bu tip gönderimleri yapan sunucuların tespitinde çalııp; yasaklı listelerine eklediklerinden bahsetmitir. Zhang ve di. (2007) toplu gönderim sunucularının davranılarının tespiti konusunu incelemi ve virüs lerin genellikle bu tip sistemler üzerinden yayılması sebebiyle bu sistemlerin nasıl tespit edilecei konusu üzerinde durmulardır. Gönderim aktivitelerini ve e-postaların içeriklerini izleyerek; gönderim sunucusunun virüs gönderimi yapan bir toplu gönderim sunucusu olduunun tespitine yüzde doksan dokuz oranında ulaılabilcei sonucuna varmılardır. Tsai ve di. (1999) akıllı e-posta yönetim sistemlerini üzerinde testler uygulayarak incelemi ve gönderilen e-postaların kullanıcı tarafından talep edilmemi türden gönderimler olup olmadıının tespitinin yüzde seksen olarak doru bir ekilde yapılabilecei sonucuna ulamılardır. Wang ve di. (2004) e-posta sunucularının performansları üzerinde durmular ve SMTP ve POP balantılarının, gönderimler sırasında ilk balantının kurulmasının ve ilk aamaların çok fazla zaman aldıı sonucuna varmılardır. Ayrıca veri transferi süresinin gerçekte yüzde kırk ile yüzde elli be arasında bir miktarını sunucunun sabit diski ile yaptıı ilemlerden kaynaklandıının sonucunu da çıkarmılardır. Bu durumda sunucuların sabit disklerinin ilemlerini hızlandırmanın, internet servis salayıcılarının e-posta sunucularında genel olarak bakıldıında ciddi bir performans artıı sunabileceini ortaya çıkarmaktadır. 6

18 Schryen (2007) e-posta adreslerinin nasıl elde edildii konusu üzerinde durmu ve internet üzerine bir ekilde yerletirilen e-posta adreslerinin genellikle spam e-postaların gönderilecei listelere girdii kimi zamanlar ise spam gönderen e-postalar pozisyonuna geçtikleri sonucuna varmıtır. Özellikle web üzerine konulan e-posta adreslerinin kötüye kullanılması oranının, web üzerine konulan tüm e-posta adreslerinin yüzde kırkını geçebildii; haber gruplarına kayıt olunan e-posta adreslerinin ise yüzde yirmi beden fazlasının spam gönderim listelerine girdiini ortaya çıkarmıtır. Ayrıca spam olarak gönderilen e-postaların daha çok tanım kümesi com olan e-posta sunucularına gerçekletii bunu net olanların takip ettiini belirtmitir. Surmacz (2007) spam olarak nitelendirilen e-postaların bu kadar younluu arasında e-posta gönderimlerinin güvenilirlii konusunu incelemi ve SVC sistemleri üzerinde durmutur. SVC sistemlerinin spam olarak adlandırılan e-posta gönderimlerini büyük oranda kestiini ancak gerçek e-posta adresinden gönderilen spamlere karı bir çözüm oluturmadıını ifade etmitir. Çünkü SVC sistemleri alan adı dıında tüm e-posta adresinin geçerli olup olmadıını kontrol etmektedir. 1.4 Yol Haritası htiyaç duyulan yapıyı gelitirmek için öncelikle bu yapıya etki edebilecek unsurları belirlemek gereklidir. Daha sonra bu unsurların sahip olduu deerler ile çeitli oynamalar yaparak farklı sonuçlar elde ederek kıyaslamalar yapılmalıdır. Burada, sistemin hızlanmasını salamak için daha çok bant geniliinin ve buna balı olarak gönderimde kullanılan i parçacıı sayısının artırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca gönderilen sunucuların younluk durumunun, bant geniliinin, gönderimi gerçekletiren sunucu üzerinde bant genilii de düünülerek i parçacıı sayısına etkisi ile ilikilendirilebilecei; zamanlama açısından ne tip etkiler yaratabilecei incelenecektir. Bu çalımanın birinci kısmında konu hakkında genel bilgiler verilmi ve problem tanımlanmıtır. kinci bölüm uygulama gelitirme, üçüncü bölüm performans parametrelerinin incelenmesi amacıyla yapılacak test senaryoları ile ilgilidir. Dördüncü bölümde ise genel deerlendirmeler yapılmı ve elde edilen sonuçlar tartıılmıtır. 7

19 2. UYGULAMA ALTYAPISI 2.1 Gelitirilen Toplu E-Posta Gönderim Sistemi Hakkında Yüksek lisans tezi kapsamında, toplu e-posta gönderim sistemlerinin performans parametreleri incelenmitir. Bunun ilk aamasında, halen ticari olarak da kullanılan bir uygulama gelitirilmitir. Ardından, bu uygulama kullanılarak deiik test senaryoları incelenmitir. Toplu e-posta gönderi sistemleri çeitli e-posta listeleri üzerinden çalıır ve bu listelere kayıtlı herkese gönderi yapar. Hazırlanan yapıda, veri girii uygulamasının bulunduu sunucu ile veritabanı sunucusu aynı sunucular olup; gönderim listeleri için ise aynı sunucudan bu listeleri çekmek artı olmaksızın gerektiinde hazırlanan bir web servisi aracılııyla baka veritabanı sunucularından gönderim listeleri çekilebilmektedir. Gönderim yapılacaı zaman, veri giriinin yapılacaı arayüzden görevli olan kii sisteme giri yapar; önceden hazırlanmı olan e-posta ablonunu seçer ve ablonda içerik girii yapabilecei yerlere yazmak istedii yazıları yazabilir. Eer gönderim yapacaı liste önceden tanımlı bir liste deil ise bu yapı üzerinde kendisi de özel bir liste oluturabilir. Bu gönderim için, gönderimi yapacaı listeyi ya da listeleri seçip gidecek olan e-postanın en erken gönderilmesini istedii zamanı belirtir. Daha sonrasında ise test ve onaylama gönderimini, kendisine ya da onaylama yetkisine sahip olan kiiye yapar. Gelen e-postanın onaylanması durumunda, bu gönderim için seçilmi olan gönderim listesi, dı sistemde de olsa aynı sunucuda da olsa, bu gönderim için özelletirilmi bir kopyası yaratılır. Aynı anda birden fazla liste seçilmise, farklı listeler içinde bulunan tüm mükerrer kayıtlar temizlenerek; yine bu gönderim için özelletirilmi tek bir liste yaratılır. Bu listenin yaratılmasının sebebi her bir gönderimin her bir alıcı için ne zaman tamamlandıı, baarılı olup olmadıının bilgisinin tutulmak istenmesidir ki bu kayıtlar ileride anlatılacak olan performans gelitirilmesine önem taıyacaktır. Bu ilemlerden sonra gönderim onaylandıı için, sistemdeki kayıt da gönderilmek üzere hazır olarak sistemde güncellenir. 8

20 ekil 2.1: Basit gönderim akı diyagramı ekil 2.1, gelitirilen uygulamada basit bir gönderim senaryosunun ana adımlarını ve aralarındaki akıı göstermektedir. ekil 2.2 ise, test senaryolarının uygulandıı ve bu çalıma kapsamında gelitirilen Toplu E- Posta Gönderim uygulamasının kullanıcı arayüzüne ait giri panelini göstermektedir. Paneldeki alanlar kolayca doldurularak gönderi hazırlanabilmektedir. Burada hazırlanan gönderiler, bir sonraki bölümde anlatılacak sistemle adreslere gönderilmektedir. 9

21 ekil 2.2: Gönderim uygulamasının giri panelinden bir örnek görüntü 10

22 2.2 Gönderi Uygulaması Gönderimi yapan sunucudaki uygulama belirli aralıklarla (varsayılan deer : 5 er dk.) sunucu üzerinde aktif bir gönderim olup olmadıını sorgular. Gönderim sunucusu eer aktif bir gönderime sahip deil ise web servisi aracılııyla veritabanını kontrol eder ve onaylanmı olan gönderimleri gerçekletirmek için kendi üzerinde çalıan gönderim uygulamasına çeker. Eer Gönderim sunucusunda mevcut bir gönderim bulunuyorsa bu gönderim bitene kadar gerçekleecek olan tüm 5 er dk. lık sorgulamalarda aktif gönderim var olarak gözükecei için web servisi ile bir balantı kurulmaz. ekil 2.3, gönderim uygulamasının sorgulama gerçeklemesi yapıldıında karılaılan bilgi ve onay penceresini göstermektedir. ekil 2.3: Gönderim uygulamasının sorgulama gerçekletirmesi Her web servisi balantısında, mevcut kaç tane onaylanmı gönderim var ise bunların tamamı, sisteme eklenme zamanına ve gönderim zaman talebine göre uygulamaya çekilir. Gönderimi yapılacak e-postanın eer ekleri varsa bunlar da veri giri uygulamasının bulunduu sunucudan, gönderim yapacak olan sunucuya çekilir. Her bir gönderim için yine web servisi aracılııyla gönderim listesini içeren bir veri tablosu oluturulur. Bu veri tablosundaki kiilere gönderim gerçekletirilir ve her bir kii için gönderimin gerçekletii zaman bilgisiyle beraber baarılı olup olmadıının bilgisi; eer baarısız ise sebebi, yine aynı web servisi aracılııyla veritabanında güncellenir. 11

23 ekil 2.4, desteklenen ve kullanılabilen web servisi fonksiyonlarına eriim panelini göstermektedir. ekil 2.4: Web servisi fonksiyonları görüntüsü Web servisinin temel olarak yapması gereken ilemler arasında; Gönderim durumlarının deitirilmesi, Gönderim bilgilerinin çekilmesi, Her bir gönderim için listelerin çekilmesi, Her gönderim listesindeki e-posta lara yapılan gönderimlerin sonuçlarının geri sisteme döndürülmesi yer almaktadır. ekil 2.5: Gönderim uygulamasının balama görüntüsü 12

24 Gönderimler baladıı sırada veritabanında balandıını belirtmek üzere iaretlenir böylece o an aktif olan gönderimin hangisi olduu da ayırt edilebilmektedir. ekil 2.5, gönderim uygulamasının baladıını bildiren bir uyarı penceresini göstermektedir. Bir gönderim tamamlandıında ise bu iaret tamamlandı olarak deitirilir. ekil 2.6, gönderimler tamamlandıında oluan uyarı penceresini göstermektedir. ekil 2.6: Gönderim uygulamasının tamamlanma görüntüsü 2.3 Gönderi Uygulaması Gelitirilmesinde Kullanılan Altyapı Kullanılan uygulama hazırlanılırken yararlanılan programlama dilleri ve sistemlere bakılacak olursa; içerik giriinin gerçekletii uygulamanın C# programlama dili ile ASP.NET te, gönderim uygulaması ve içerik girii uygulaması ile veritabanları arasında balantıyı kuran web servisinin ise C# programlama dili ile.net te hazırlanmı olduu ifade edilebilir. ASP.NET uygulaması içerisinde HTML, DHTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojiler kullanılmıtır. Uygulamanın bu modülü Windows 2003 Server Service Pack 2 üzerinde Internet Information Service 6.0 da çalıtırılmıtır. Uygulamanın tüm modüllerinin hazırlanması aamasında Microsoft Visual Studio.NET 2003; web içerik giri arayüzünde ise görsel tasarım için ise Adobe Fireworks CS3 ile Adobe Dreamweaver CS3 uygulaması kullanılmıtır. Veritabanı olarak Microsoft SQL Server 2000 kullanılmı olup gönderimi gerçekletiren Win32 uygulaması ise VB.NET te hazırlanmıtır. Gönderimi gerçekletiren sunucu için iletim sistemi olarak Windows 2003 Server Service Pack 2 kullanılmı olup, Framework olarak ise.net Framework v kullanılmıtır. Sunucunun ilemcisi Intel Xeon 3.00GHz olup, sunucu 3GB RAM e sahiptir. 13

25 Tablo 2.1, bu çalımada kullanılan uygulamayı gelitirirken kullanılan teknolojileri ve sistem altyapısını özetlemektedir. Tablo 2.1: Kullanılan teknolojiler ve sistem altyapısı Kullanılan Teknolojiler C# (ASP.NET), VB.NET, JavaScript, HTML, DHTML, CSS Bileen ve Altyapı Uygulaması Internet Information Service 6.0,.NET Framework v , Admin System s ANSMTP letim Sistemi Windows 2003 Server Service Pack 2 Veritabanı Microsoft SQL Server 2000 Gelitirme Uygulamaları Microsoft Visual Studio.NET 2003 Adobe Dreamweaver CS3 Adobe Fireworks CS3 Sunucu lemcisi Intel Xeon 3.00GHz Sunucu Bellei 3GB RAM 2.4 Gönderi Modülünün Yapısı imdiye kadar anlatılanlarda kullanılan uygulamanın hangi programlama dilleri yardımıyla hangi sistemler kullanılarak hazırlandıı ve bir gönderimin balangıcı ile tamamlanması arasındaki süreç özetlenmitir. Bundan sonrasında anlatılacaklar ise gönderim modülünün yapısını ve nasıl bir çalıma ekliyle hazırlandıını içermektedir. Yapılacak olan performans gelitirmeleri için öncelikle gönderim modülünün daha iyi anlaılması yararlı olacaktır. Bu uygulamada AdminSystem 3 kullanılmıtır. firmasının hazırlamı olduu ANSMTP bileeni de Normal artlarda SMTP sunucusu, DNS Lookup ile e-postayı alacak olan sunucunun MX kayıtlarını sorgular. Bu bileen ile DNS sorgulama ilemini DNS Lookup yöntemi ile kendisi de yapabildiinden dolayı, gönderim yapabilmek için bir SMTP sunucusuna da gereksinim duyulmamaktadır. 3 Ayrıntılı bilgi için : 14

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

SMB Select Kayıt Bavurusu KULLANICI REHBER. Cisco Systems

SMB Select Kayıt Bavurusu KULLANICI REHBER. Cisco Systems SMB Select Kayıt Bavurusu KULLANICI REHBER Cisco Systems 1 çindekiler SMB Select kayıt ve onay süreçleri SMB Select Programı iortaı bavurusu ortaı konumu belirleme Davet programını seçme Görev atamaları

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator 1 Mustafa YILDIZ, 2 Orhan KARAHASAN, 3 Selahattin KURU 1 Teknopazar A.., ITU Ayazaa Kampüsü, ARI Teknokent No:9,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi M. Erkan YÜKSEL, Şafak Durukan ODABAŞI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bu çalışmada, Özet Antispam/antivirüs programı filtresinden

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb WINDOWS HOSTING PAKETLERİ (Plesk Panel) ÖZELLİKLER Platform Özellikleri Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb Windows

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr ÖZET : Bu bildiride ETSI standardında tanımlanan Elektronik mza yapısı ve farklı kullanım amaçları için oluturulabilecek imza formatları incelenecek,

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Ensar GÜL 1, Ünal YILDIRIM 2 1 Avrupa Yazılım, Tübitak Mam Tekseb A Blok No: 201 Gebze, Kocaeli 1 eposta: ensar.gul@avrupayazilim.com

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu SQL Bağlantı Bilgileri Server : Kullanıcısı : Şifre : Veri Tabanı : LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. LOGO ürünü veri tabanına bağlantı

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM 309 Gökhan GÜLGEZEN Emin Can SUMER Sıtkı AYTAÇ Macit TOKSOY ÖZET Jeotermal elektrik santrallarında,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme Cengiz TOAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi e-posta: ctogay@ceng.metu.edu.tr Özet Bu çalıma, belirli bir alanda birbirlerinin

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Verilerinizi koruyun

Verilerinizi koruyun Uygun fiyatlı, Entegre çözüm Verilerinizi koruyun İş Hacminizi artırın Entegre & Kapsamlı Küçük ölçekli firmalar için tasarlanmış ve ücretlendirilmiş Esnek ve ölçeklendirilebilir İş ihtiyaçlarınızı karşılayan

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Outlook Express ayarları.

Outlook Express ayarları. Outlook kullanımı için gerekli ayarlar: POP3 sunucusu: k12pop3.meb.k12.tr MEB KURUMLARI E-POSTA AYARLARI SMTP sunucusu: k12smtp.meb.k12.tr Web tabanlı mail hizmeti : http://posta.meb.k12.tr Posta adreslerinin

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

Toplu e-posta gönderimi yaparken hiç bir teknik bilgiye ihtiyaç duymanıza gerek olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Toplu e-posta gönderimi yaparken hiç bir teknik bilgiye ihtiyaç duymanıza gerek olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Toplu e-posta gönderimi nedir? Akıllı E-posta sistemi, web tabanlı çalışan, ölçülebilir, geliştirilebilir ve siz müşterilerimizin web sistemlerine entegre edilebilir proaktif bir sistemdir. E-posta gönderimine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ NEDİR? Teknoloji insanoğlunun

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz.

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz. KoruMail, kullanıcı doğrulama işlemi için herhangi bir dizin sunucu (MS Active Directory, Novell edirectory, Sun Directory Server, OpenLDAP) olmadığı durumlarda kullanıcıları dizin sunucu yerine, MySQL

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

Outlook ve benzeri programların Ayarları

Outlook ve benzeri programların Ayarları Outlook ve benzeri programların Ayarları İletişim bilgileri Tel: 3340 3341 e-mail: nyg.yardim@mail.ege.edu.tr İçindekiler BÖLÜM1 PROGRAM AYARLARI 1.1. Microsoft Outlook programı aracılığı ile kişisel bilgisayara

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

2. Use Dns lookup, Use relay server aralarında seçim yapınız. Biz Dns lookup ile SMTP-mizi çalıştırdık. DNS lookup kısmında domain adınızı yazınız.

2. Use Dns lookup, Use relay server aralarında seçim yapınız. Biz Dns lookup ile SMTP-mizi çalıştırdık. DNS lookup kısmında domain adınızı yazınız. SMTP ayarları 1. Hostname kısmında ana makinanızın adınızı(ip adresini yazınız) 2. Use Dns lookup, Use relay server aralarında seçim yapınız. Biz Dns lookup ile SMTP-mizi çalıştırdık. DNS lookup kısmında

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08 FortiMail Gateway Modunda Kurulum v4.00-build0245-2011/08 0 FortiMail Kurulumu Gateway Modunda Kurulum Datasheet FortiMail - Gateway Modunda Kurulum Şemada görüldüğü gibi FortiMail 10.10.10.20 IP adresi

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Cengiz HAN cengiz@cengizhan.com www.cengizhan.com 1 ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Konu 1: Web Uygulaması Güvenlii Temel Kavramlar Konu 2: Windows Tabanlı Kimlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Bilgisayarların birbirine bağlanması ve bir ağ oluşturmasının temel amacı veri alışverişi yapabilmekti. Yani bir nevi haberleşmeyi sağlamaktı.

Bilgisayarların birbirine bağlanması ve bir ağ oluşturmasının temel amacı veri alışverişi yapabilmekti. Yani bir nevi haberleşmeyi sağlamaktı. Bilgisayarların birbirine bağlanması ve bir ağ oluşturmasının temel amacı veri alışverişi yapabilmekti. Yani bir nevi haberleşmeyi sağlamaktı. İşte E-posta yada diğer adıyla E-Mail bu haberleşme işlevini

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı