Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens."

Transkript

1 Sigorta Sektöründe Elektronik Ticaret Elektronik Sigortacılık Ders Notları Doç. Dr. Selim YAZICI Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Yüksek Lisans Programı İnternetin Sağlayacağı Faydalar Zaman Faydası: 7x24 saat kullanım kolaylığı. Yer Faydası: İstenilen yerden erişim kolaylığı. Mülkiyet Faydası: İstenilen yerden alışveriş ş ş yapma kolaylığı. İnternet sayesinde, fiziksel uzaklık ve zaman kavramlarının ortaya koyduğu kısıtlamalar ortadan kalkmış bulunmaktadır. 2 İşletmeler Açısından Anlamı Bunun işletmeler açısından anlamı ise: Aynı anda, sayısız tüketiciye, çok düşük maliyetlerle ulaşabilmek; Global olarak, dünyanın heryerinden ulaşılabilen bir mağaza açmak; 24 saat kesintisiz hizmet sunabilmek; Çok büyük sermayeli işletmeler ile aynı ortamda ve aynı rekabet şartları altında rekabet edebilmek ve hatta avantaj sağlayabilmektir. 3 İnternet hem işletmeler hem de tüketiciler açısından çeşitli faydalar sağlar. İnternet sadece basit bir iletişim aracı değildir Aynı zamanda güçlü bir dağıtım ve satın alma aracıdır. 4 Diğer Avantajlar Dağıtım ve basım maliyetlerini azaltması, Hedef müşteriler için bireysel hizmet verme olanağı sunması, Reklam açısından hedef kitlenin daha kolay belirlenebilmesi ve daha etkin erişim, Tüketici profilinin ve demografik özelliklerin kolayca belirlenebilmesi, Firma ile ilgili bilgilerin sunumunda kolaylıklar sağlaması, Tüketicinin anında geri besleme sağlayabilmesi gibi. 5 Fırsat ve Tehditler İnternetin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, işletmeleri bekleyen önemli fırsat ve tehlikeler de ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternetin, ticari işlemlerin üzerinden yürütüldüğü bir kanal haline gelmesiyle, ticaretin de boyutları değişmeye başlamıştır. 6 Doç. Dr. Selim YAZICI 1

2 Pazarlama Karmasının Değişimi 4P den 4C ye İnternetin gelişmesiyle birlikte, geleneksel pazarlama karması bileşenlerinde (4P) de yeni gelişmeler gözlenmiştir. Product d t / Ürün Customer t Needs / Müşteri İstekleri t i Price / Fiyat Promotion / Tutundurma Place / Dağıtım Cost of Ownership / Satın Alma Maliyeti Communication / İletişim Convenience / Rahatlık 7 İnternet, özellikle ürün ve hizmetlerin dağıtım kanallarındaki gelişmelere paralel olarak dağıtım bileşeninde; Hedef tüketici ile genel bir bağlantı kurabilme aracı olarak tutundurma bileşeninde önemli esneklikler sağlamıştır. 8 İnternetin Önemi Birçok işletme açısından internetin anlamı reklamdan pek öteye gidememiştir. İnternetin günlük yaşantımıza girmesiyle birlikte, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan işletmelerin, müşterilere yönelik etkin stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Elektronik Ticaret ve Elektronik İş 9 10 Elektronik Ticaret Elektronik ticaret, ürün veya hizmetlerin elektronik ortamda, bilgisayar ağları üzerinden üretiminin, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması olarak tanımlanabilir. 11 Kapsamı Ekonomik sonuçlar doğuran ve ticari faaliyetleri destekleyen eğitim, reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilen her türlü işlem de elektronik ticaretin kapsamı içersinde ele alınmaktadır. 12 Doç. Dr. Selim YAZICI 2

3 E-Ticaret Kanalları E-Ticaret işlemleri internet, dijital televizyon, mobil sistemler (cep telefonu, PDA, vb.) gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Elektronik İş (E-Business) Elektronik iş, tüm işletmecilik faaliyetlerini internet ortamında, elektronik sistemleri kullanarak gerçekleştiren bir süreçtir. Elektronik sistemleri kullanarak yeni pazar ve müşteri yaratmak; Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve satıcıların eşanlı haberleşebilecekleri bir ortam yaratmaktır Aradaki Fark Nedir? Elektronik ticaret, elektronik iş kavramının daha çok pazarlama ve satışla ilgili tarafını oluşturmaktadır. Elektronik iş (e-business) ise, internet tabanlı işletmelerin (işlerinin büyük bir bölümünü internet teknolojilerin kullanarak yapan işletmeler) yaptığı tüm faaliyetleri, yani iş süreçlerini kapsamaktadır. 15 Şirketler Açısından Önemi Nedir? İnternetin gündelik yaşama girmesiyle birlikte Elektronik Ticaretin gelişmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde ve özellikle finansal hizmetler sektöründe büyük değişimlere neden olmuştur. 16 Avantajlar İşletmenin varlığını devam ettirebilmesini sağlamak için yeni gelir kaynakları yaratmak, Pazar payını artırmak, Üretim ve pazarlama maliyetlerini düşürmek, Tedarik ve dağıtım süreçlerini etkinleştirmek, Global anlamda mekandan bağımsız olarak ve zaman açısından sürekli bir biçimde erişilebilir olmak. Ayrıca, kağıt ve yazışma işlerinin azaltılmasıyla; sipariş, dağıtım ve ödeme gibi işlemler hızlanırken, operasyon ve stok maliyetleri de azalmaktadır. 17 Katma Değer Yaratabilmek Şirketler artık sadece internete bağlanmanın, en iyi internet uygulamalarını kullanmanın ve bir web sitesine sahip olmanın kendileri için bir anlam ifade etmediğini i anlamak zorundadırlar. d Önemli olan, hem müşteri hem de şirket açısından daha fazla katma değer yaratabilen stratejiler oluşturabilmektir. 18 Doç. Dr. Selim YAZICI 3

4 Sigorta Sektöründe Elektronik Ticaret Sanal Sigortacılık Finansal Hizmetler Sektörü Elektronik ticaret konusundaki en büyük gelişme Finansal Hizmetler Sektörü nde gerçekleşmiştir. ş ş Özellikle bankacılık ve aracı kuruluşlar açısından önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır Nedenler... Operasyon maliyetlerinin azalması Online yatırımcıların artması Bilgiye gy erişim ş maliyetlerinin azalması Bilgiye anında (real-time) erişimin sağlanması Müşteri isteklerinin anında işleme konmasının sağlanması Şeffaflık... Sigorta ve İnternet İnternette yaşanan gelişmeler oldukça hızlı olmasına rağmen, sigorta sektöründe internet kullanımının yavaş yavaş gelişmeye başladığı gözlenmektedir Sigorta Sektöründeki Gecikmenin Nedenleri Bu gecikmeye neden olarak, genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdeki ş teknik, hukuki ve güvenlik nedenleri gösterilmektedir. 23 Sigorta Sektöründe E-Ticaret Sigorta sektöründe elektronik ticaret, sadece sigorta poliçelerinin internet üzerinden satışı olarak anlaşılmamalıdır. Müşterilerin, sigorta poliçelerini satın alma sürecinin önemli bir bölümünü, araştırma, teklif ve seçim aşamaları oluşturmaktadır. 24 Doç. Dr. Selim YAZICI 4

5 Sigorta sektöründe e-ticaret; satın alma ve satış süreçlerini etkileyen ara aşamaları da kapsayan bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Sigorta Sektöründe Rekabet Fiyat Bazlı Rekabet Sigorta sektörü, yakın bir döneme kadar rekabet tarzı olarak fiyat bazlı bir strateji izlemiştir. Sadece fiyat düşürülerek pazarlama yapılması dönemi artık sona ermiştir. Yeni ekonomide asıl hedef sigortanın fiyatı değil, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak nitelikte sigorta paketlerinin oluşturulmasıdır. 27 Müşteri Odaklı Sigortacılık Günümüzde, müşteri odaklı sigortacılık önem kazanmış ve hizmet rekabeti artmaya başlamıştır. ş ş Hizmet rekabetinin artmasıyla birlikte, şirketlerin ürün ve hizmet portföylerinde farklılık yaratma (farklılaşma stratejisi) arzuları da artmıştır. 28 Farklılık Nasıl Yaratılır? Farklılığı yaratacak önemli faktörlerden biri, sanal ortamda, müşterilerin kendi istek ve ihtiyaçlarına göre dizayn edebilecekleri sigorta poliçeleri yaratmalarına ilişkin stratejilerin kullanılması olmaktadır. Yeni Strateji Sigorta şirketleri elektronik ticaret yoluyla müşterilerine daha iyi hizmet vererek, gerek mevcut müşterilerinin bağlılığını korumak, gerekse yeni müşteriler kazanmak için stratejiler geliştirmek zorundadırlar Doç. Dr. Selim YAZICI 5

6 Maliyetler ve Riskler Katlanılacak Maliyetler Şirketler açısından iki temel maliyet unsuru bulunmaktadır: 1. Sistemin tasarlanması ve kurulması aşamasındaş kullanılacak araçlar: Personel, yazılım ve donanım harcamaları, analiz ve kontrol araçlarından kaynaklanan maliyetlerdir. (IT bütçesinin yaklaşık %5-10 u) 2. Kurulan sistemin devamlılığını sağlamak amacıyla katlanılacak maliyetler: Servis ve destek hizmetleri, eğitim, programların güncelleştirilmesi gibi Elde Edilecek Maliyet Avantajları ABD de Sigorta şirketleri e-business için 2005 yılında tahmini 1.6 milyar $ harcamışlardır. ş Bu rakamın %55-70 i acente arayüz sistemleri için %12-20 si müşteri arayüzü için %10 kadarı ise diğer iş ortakları için kurulan arayüz sistemleri için harcanmıştır. İnternet kullanımı sayesinde, sigorta şirketlerinin online satış yapmaları ile acenteler üzerinden yaptıkları satışlar karşılaştırıldığında, internet üzerinden yapılan satışlar ş yaklaşık ş %23 lük bir maliyet avantajı sağlanmaktadır. İnternet üzerinden satış ve hizmet sunan sigorta şirketleri, klasik sigorta şirketlerine göre, bir müşterinin ömrü boyunca %58 ile %78 arasında değişen oranlarda maliyet avantajına sahip olacaklardır. Kaynak: Celent Research and Consulting Maliyet Karşılaştırması ABD de geleneksel yöntemlerle, yani acenteye giderek gerçekleştirilen satışlarda, işlem başına toplam maliyet yaklaşık k19d dolar, Telefonla yapılan, çağrı merkezi (call center) satışlarında yaklaşık 8 dolar, İnternet üzerinden yapılan satışlarda yaklaşık 0.45 dolar. Riskler??? Dijital Suçlar: Phishing (Phishing Scams) (Password+Fishing: Yemleme, Balık Avlama) Trojanlar Risk Yönetimi Stratejisi ne ihtiyaç var Çeşitli ülkelerde standartları var Kurumsal Kontrol Standartları (Risk ve Yönetimi konusu güvenliğin temelidir) Teknolojik Riskler + IT Güvenliği Doç. Dr. Selim YAZICI 6

7 Dünyada bankacılık sektörü, internet üzerinden organize suçlardan önemli ölçüde etkilendi. Sigortacılık sektörü için henüz önemli vakalar söz konusu değil. Ama yarın..??? Online Suçların Hedefleri Sigortacılık sektöründe phishing vakası çok nadir Trojanlarj ise daha çok bankaları hedef alıyorlar Ancak günümüzde jenerik birçok uygulama var Online sigortacılık faaliyetlerine yönelik bilgiyi takip edip yakalamak için İnternette Güvenlikle İlgili Olarak CERT Coordination Center Carnegie Mellon (www.cert.org) Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) (www.airmic.com) The International Risk Management Institute (www.irmi.com) İnternet Üzerinden Satılabilecek Sigorta Ürünleri Online Sunulabilen Hizmetler (Hayat ve Emeklilik) Müşterilere ait bilgilerin alınması ve bu riske uygun fiyatlama yaparak teklif sunmak, Poliçe konusunda sorgulama yapılabilmesi ve gerektiğinde değişiklikler yapılabilmesi, Online poliçe değerleri hakkında bilgilere ulaşılabilmesi, Borç durumu konusunda sorgulama yapabilmesi, Kâr payı durumları, Yıllık ve aylık durum raporları, Gelecek dönemler açısından projeksiyonlar, Detaylı yıllık finansal tablolar, Ölüm ve diğer işlemlerle ilgili bilgiler ve işlemlerin yürütülmesi Sigorta ürünleri, sahip oldukları çeşitli özellikleri nedeniyle elektronik ticarete uygundurlar: Bu özelliklerden en önemlisi, i sigorta ürünlerinin ü i fiziksel bir ürün olmaması ve bu nedenle de elektronik olarak yapılandırılabilmeleridir. Başka bir özelliği ise, direkt satışın, aracılı satışlara göre maliyet avantajları taşımasıdır. 42 Doç. Dr. Selim YAZICI 7

8 --- Buna karşı, Ürün ve teminatların karmaşık yapılı olması, Bu nedenle müşterilerin daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaç duyması, Pazarlama kanallarındaki karışıklık (yani sistemin acente yolu ile satış yöntemine bağımlılığı gibi konular) sigortacılık açısından elektronik ticaretin zorlukları arasında gösterilebilir. 43 Yapıları ve özellikleri gereği, tüm sigorta ürünlerinin internet üzerinden ticareti gerçekleştirilememektedir. Bu ürünlerin internet üzerinden satışını etkileyen en önemli unsur, ürüne özgü olarak (teminatların karmaşıklığı doğrultusunda) müşterilere sunulan danışmanlığın miktarı ve niteliğidir. 44 Hangi Ürünler Kolay??? Ürünler karmaşıklaşıp, finansal açıdan önemli bir yere sahip olmaya başladıkça, müşterilerin de sigortacılardan almak isteyecekleri danışmanlıkmiktarı miktarı artmaktadır. Yapılan çalışmalar, elementer branşlardaki ürünlerin; hayat, emeklilik, sağlık ve ticari sigortalara göre internet üzerinde daha kolay pazarlanabildiğini göstermektedir 45 Zorunlu trafik, kasko, DASK, bireysel sorumluluk, ferdi kaza, konut, yangın, deprem, seyahat gibi Bilinirliği fazla ve risk analizi konusunda derin araştırma yapmayı gerektirmeyen ürünler: az miktarda bilgi (danışmanlık) gerektiren ve çok karmaşık olmayan sigorta dallarındaki ürünleri internet üzerinden pazarlamak daha uygundur. Özellikle müşteriler açısından, online ürün ve fiyat karşılaştırması yapma imkanına sahip olmak, bu tür ürünlerin internet yoluyla satışını kolaylaştırmaktadır. 46 Hangi Ürünler Zor??? Ancak, hayat, sağlık ve emeklilik sigortası gibi karmaşık ve detaylı bilgi gerektiren sigorta ürünlerinin internet üzerinden pazarlanması daha zordur. Bu ürünler: Risk analizlerinin zor olması ve Özel şartlarının ve teminatlarının detaylı olması nedeniyle Müşteri ile direkt iletişim gerektirirler. 47 Bu nedenlerle, sigorta şirketleri, daha az karmaşık yapıya sahip, bilinirliği yüksek, detaylı risk analizi gerektirmeyen ürünlerin satışını online gerçekleştirirken, karmaşık ürünlerin ise, sadece tanıtımını yapma yolunu tercih etmektedirler. 48 Doç. Dr. Selim YAZICI 8

9 Yüksek Sağlık Kapsamlı Ticari Riskler A.B.D. de Online Satışların Dağılımı Düşük İşlem m Hacmi Kasko Ev Sabit Vadeli Hayat Sigortası Ticari Kasko Özel Sorumluluk Anüite Ürünleri Endekse Bağlı Hayat Sigortası % 42 kasko, % 23 hayat sigortası, % 21 ev, % 13 sağlık, % 1 diğer sigorta dalları. Düşük Ürün Karmaşıklığı Yüksek Sigorta ürünlerinin internet üzerinden pazarlanmaya uygunluğu Sektörün Önündeki Engeller Ürün yapısının karmaşıklığı, Satış maliyetlerinin yüksekliği, Sunulan bilginin niteliği, ğ Satış sürecinin ve satış kanallarının karmaşıklığı, Müşterilerin satınalma alışkanlıkları, Müşteri ile ilişki kurma sıklığı, Online sistemlerin gizlilik ve güvenliği, Mali ve hukuki düzenlemeler. 51 Değişen Rekabet Ortamı Pazara küçük firmalar da girebilecek, Pazara diğer sektörlerden girişimciler de girebilecek, Uluslararası l pazarlara erişim i kolaylaşacak, l k Ürün farklılaştırma zorlaşacak, Alıcıların karşılaştırma olanakları artacağından, güçleri de artacak, Marka ve müşteri sadakati önem kazanacak, Sigorta aracılarının rolü değişecek. 52 Sektörün Geleceği Sigorta şirketleri daha güvenilir ve kolay kullanılabilen elektronik iletişim sistemleri kullanabilecek, Kendi internet siteleri sayesinde satış ve iletişim olanaklarının artmasından dolayı, sigorta aracılarına daha az bağımlı hale gelecek, Sektörün Geleceği (Devam) Müşterilerine her zaman ve her yerden ürün ve poliçe bilgilerine ulaşabilme olanağı sağlayabilecek, Müşterileri hakkında bilgi depolayabilme ve bu bilgilere uygun ürün ve hizmet üretebilme olanaklarına kavuşacaktır. Web ortamında kendi ticari ve ürün markalarını yaratacak, Doç. Dr. Selim YAZICI 9

10 HUKUKİ BOYUT Sigorta Şirketlerinin İnternet Sitelerine İlişkin Yükümlülükleri 28 Ekim 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde l Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Sigorta ve reasürans şirketlerinin, kurumsal internet sitesi oluşturması ve bir takım bilgileri sigortalıların ve kamuoyunun kullanımına sunması gerekmektedir Şirketler Tarafından Online Sunulacak Bilgiler? Şirketlerin iletişim bilgileri, Faaliyet alanları, Finansal raporları, Faaliyet raporları, Mevzuata ve vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler ve Sigortalıların hak ve yükümlülükleri ile poliçelerine ilişkin bilgiler gelmektedir. 57 Şirketlerin Faaliyetlerine ve Sigortalıların Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Bilgiler Şirketin ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler Genel müdürlük ve bölge müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları Faaliyet gösterilen branşlar ve bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler İstatistiki veriler 58 Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile izlemeleri gereken prosedüre ilişkin bilgiler Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri ile internet üzerinden bilgi talep edilmesi veya şikayette bulunulabilmesine olanak sağlayan elektronik formlar Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler 59 Poliçeye ve Tazminat Ödemelerine İlişkin Bilgiler Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hali Hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primler, verilen teminatlar ve her bir teminata ilişkin tutarlar, kesintiler (komisyonlar, idari masraflar ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kar payı tutarı, kar payı oranları, iştira, ikraz ve tenzil değerleri, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumu 60 Doç. Dr. Selim YAZICI 10

11 Şirketlerin Finansal Raporlarına İlişkin Bilgiler 14 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğinğ 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince, sigorta ve reasürans şirketlerinin yıl sonu finansal raporlarını gazetede yayımlandığı tarih itibariyle; ara dönem finansal raporlarını ise Hazine Müsteşarlığı na tevdi ettikleri tarih itibariyle internet sayfalarında yayımlamaları ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların kesintisiz erişimine olanak sağlamaları zorunlu kılınmıştır. 61 Şirketlerin Faaliyet Raporlarına İlişkin Bilgiler 07 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinde, sigorta ve reasürans şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarını, en geç ilgili hesap dönemi sonunu izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar, finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde internet sayfalarında yayımlamaları ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların kesintisiz erişimine olanak sağlamaları hüküm altına alınmıştır. 62 TSRŞB Görevleri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ne şirketlerin bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini i takip etme, aksaklıkların giderilmesini teminen şirketleri uyarma ve gerekli durumlarda Hazine Müsteşarlığı na bilgi verme görevi verilmiştir. 63 Uygulamada Durum Uygulamaya bakıldığında, mevzuatta yer alan kolaylıkla ulaşılabilme kriterine dikkat edilmediği durumlar görülebilmektedir. Faaliyet raporlarının yayınlar başlıklı bir link ile verilmesi, çok sayıda farklı link açıldıktan sonra ulaşılması gibi durumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Ne Yapılmalı? Faaliyet raporları başlıklı bir link ile doğrudan ana sayfadan veya kurumsal kimlik veya finansal bilgiler gibi tek bir link açılarak faaliyet raporlarına ulaşılabilmesi daha doğru bir uygulama olacaktır. 64 Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara İlişkin Bilgiler 2008/27 sayılı Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Genelge uyarınca, muaccel hale gelen ve başkaca hiçbir bilgi ve belge ibraz etmeksizin sigorta şirketinden bir alacağı bulunan hak sahiplerine ilişkin bilgilerin şirketlerce belli bir prosedür izlendikten sonra TSRŞB ye iletilmesi gerekmektedir. Birlik, hak sahiplerinin adı, soyadı, TC Kimlik no su ve/veya doğum tarihine göre sorgulama yaparak alacaklarına ilişkin zamanaşımı tarihi ve haklarının faiz-kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarları görebilmelerini sağlayacaktır. Şirketler ise, internet sitesinin ana sayfasında dikkat çekecek bir şekilde Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar isimli bir link ile doğrudan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin internet sayfasına erişim sağlamalıdır. 65 Uygulamada Durum Uygulamaya bakıldığında, ilgili linkin başka linkler altında yer alabildiği görülmektedir. Genelge hükmünün yerine getirilmesini teminen, hak sahibince aranan bir parası bulunup bulunmadığına bakılmaksızın k tüm şirketlerin, ik i Birliğin internet t sitesine erişim sağladıkları linki internet sitelerinin ana sayfasına koyması gerekmektedir. Ayrıca, hak sahiplerince aranmayan paralar başlıklı link sürekli olduğundan, internet sitesinde yer alan haberler/duyurular kısmının güncellenen bir bölüm olduğu dikkate alınarak bu bölümde yer almaması daha doğru olacaktır. 66 Doç. Dr. Selim YAZICI 11

12 Bu bilgiler neden önemli? Bu kurallar, sigorta şirketlerinin şeffaflığı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, sigortalıların ise gerek sigorta şirketiyle gerekse akdettikleri sigorta sözleşmeleriyle ilgili bilgi sahibi olması ve hak ve yükümlülüklerini öğrenebilmesi açısından son derece önemlidir. 67 Yasal Sorunlar 68 Özel Hukuk Kamu Hukuku Hukuk sistemimizin, internetin bazı önemli öğelerinin düzenlenmesi bakımından yetersiz olduğu anlaşılmakla beraber, birçok yönlerine çözüm getirecek hükümleri bulunduğu ğ da görülmektedir. Bunlar daha çok özel hukuk alanındadır. İnternetin süjeleri arasındaki özel hukuk ilişkileri, büyük ölçüde akdi ilişkiler olduğu için, bunların mevcut hükümler ile düzenlenme olanağı büyük ölçüde mevcuttur. Her konunun hukuki düzenlemesinde olduğu gibi, burada da birinci derecede önem taşıyan sorumluluk, akit dışı sorumluluğun mevzuata getirilecek hükümler ile ele alınmasıdır. 69 Mevzuat özellikle kamu hukuku alanında yetersiz kalmaktadır ve bu bakımdan da ciddi sorunların bu alanda ortaya çıkabileceği söylenebilir. Amaç, internetin hukuk alt yapısının, kamu hukuku alanında da kısıtlayıcı olmaktan ziyade düzenleyici, istikamet verici ve hatta teşvik edici hükümler ile kurulması; internetin önünün hukuk yolu ile açılması ve bu olağanüstü olgunun herkese sınırsız açık tutulmasını temin edecek kuralların getirilmesidir. 70 Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Gurubu Raporu Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın elektronik ticaret açısından yeniden gözden geçirilmesi, Elektronik ortamda sözleşmelerin yapılması konusunun Borçlar Hukuku çerçevesinde irdelenmesi, Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanınmasının Usul Hukuku açısından değerlendirilmesi, Elektronik imza konusunda, özelikle gizli anahtar unsurunun tevdi edileceği bir kuruma gerek duyulup duyulmadığının incelenmesi, 71 Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik parayı (e-money) kullanıma sunacak olan kurum ve bu kurumla ilgili hukuki çerçevenin belirlenmesi, Elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek operatörlerin saptanması,, bu operatörler arasında yapılacak sözleşmeler açısından Rekabet Kanunundaki ilkeleri dikkate alan hukuki kuralların saptanması, Elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar arasındaki sorumluluk dağılımının hukuken ve adil bir orantı gözetilerek tesisi, Elektronik ödeme araçlarının yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önleyici cezai tedbirlerin alınması, Elektronik ödeme araçlarının çalınması veya kaybedilmesi 72 halinde sorumluluk ve ispat yükü konularının düzenlenmesi, Doç. Dr. Selim YAZICI 12

13 Servis sağlayıcılarının sorumluluğu ve bunun kapsamı (özellikle pornografi, ırkçı ve şiddete yönelik muhteva, hakaret, telif hakları ve haksız rekabet açısından), Elektronik işlemler sırasında açıklanan kişisel verilerin gizliliği ve korunması, 73 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Telif Hakları ve Komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağıtım yetkilerinin elektronik iletim açısından yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO (Dünya Fikri i Mülkiyet Teşkilatı) tarafından oluşturulan diplomatik konferansta hazırlanan iki uluslararası antlaşmaya (Telif Hakları Antlaşması ile İcracı Sanatçı ve Fonogram Yapımcıları Antlaşması) taraf olunması hususunun değerlendirilmesi; kopyalamayı önleyici sistem ve bilgiler ile ilgili hükümlerin yukarda sözü edilen Kanuna ilavesinin incelenmesi, 74 On-line ticaret sırasında haksız rekabet ve aldatıcı reklamların irdelenmesi, Elektronik ticaret sırasında kullanılan internet alan isimlerin (domain names) hukuken korunması, Kamu alımlarında on-line sisteminin kullanımı. Elektronik İmza Kavram Kargaşası: Elektronik İmza Dijital İmza Elektronik imza bir üst kavramdır. Dijital İmza, elektronik imzanın bir çeşididir. Elektronik imza kavramı içine, el yazısı imzanın yerini, elektronik ortamda alabilecek tüm teknolojiler girmektedir: El yazısı imzanın orijinalinin scanner ile kopyalanması Pin kodu Dijital kalemle atılmış imza gibi. 77 Elektronik İmza Elektronik imza kavramı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu nda şöyle tanımlanmıştır: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri Bu tanım oldukça geniş bir tanımdır. 78 Doç. Dr. Selim YAZICI 13

14 Elektronik İmzada Kullanılan Yöntemler Doğrudan elektronik bir kalemle ekrana atılan imza, Kullanıcı adı ve şifre, Kimliği doğrulamaya yarar, aynı zamanda işlemle ilgili veriye eklenebilir Yüz tanıma, ses tanıma gibi biyometrik yöntemler, Genetik yöntemler gibi. 79 Dijital İmza Elektronik imzanın özel bir çeşidi olup, bir anahtar çifti (açık ve gizli anahtar) (imzayı şifreleyen ve deşifreleyen sayısal karakter dizisi) ile elektronik ortamda iletilen veriye vurulan bir mühürdür. Dijital imzalar, göndericinin kimliğinin açık ve net bir biçimde teyidini, elektronik dokümanın orijinalliğini ve güvenilirliğini mümkün kılar. Verinin başkası tarafından gönderilmediğini garanti edecek teknolojik bir uygulamadır. Dijital imzanın doğası gereği, gönderici veriyi gönderdiğini, alıcı ise aldığını inkar edemiyor Sayılı Elektronik İmza Kanunu Elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla Elektronik İmza Kanunu (Elektronik İmzanın Düzenlenmesi Hakkında Kanun) yayınlanmıştır Sayılı Elektronik İmza Kanunu 23 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlandı Sayılı Elektronik İmza Kanunu Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar Elektronik İmzanın Özellikleri Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır: 1. Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye e ekleme yapılmasını önlemek, 2. Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak, 3. İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek. 83 Elektronik İmzanın Uygulama Alanları Elektronik imza; E-Devlet Uygulamalarında Bankalar ve finans kurumları, Şube ağına sahip sigorta şirketleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Holdingler ve diğer büyük şirketler, Üniversiteler, Yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlarda kullanım alanı bulmaktadır. 84 Doç. Dr. Selim YAZICI 14

15 Kamusal Alandaki Uygulamalar Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb) Kurumlar arası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb) Sosyal güvenlik uygulamaları Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler) Vergi ödemeleri Elektronik oy verme işlemleri Ticari Alandaki Uygulamalar İnternet bankacılığı Sigortacılık işlemleri Kağıtsız ofisler e-sözleşmeler e-sipariş Elektronik İmzanın Hukuki Sonuçları Elektronik İmza Kanunu nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik 87 imza ile gerçekleştirilememektedir. İnternet Sigortacılığının Yaygınlaşmasını Engelleyen Faktörler 88 İnternet Sigortacılığının Yaygınlaşmasını Engelleyen Faktörler Ürün Özellikleri Ürün Özellikleri Hasar Tasfiyesi Sigorta Şirketi ile Sigortalı Arasındaki İlişki Yasal Düzenlemeler 89 Bazı sigorta ürünleri, sigorta satın alan kişinin birebir danışmanlara danışmasını gerektirecek kadar karmaşık yapıdadır. Vergi muafiyeti olan hayat poliçeleri buna örnektir ve internet üzerinden müşterilere arzedilecek şekilde standart bir yapıya henüz kavuşturulamamıştır. Gerek internet teknolojisindeki gelişmeler, gerekse poliçe dizaynının yeniden düzenlenerek basitleştirilmesi, bu tip karmaşık ürünlerin de internet üzerinden pazarlanmasını mümkün kılacaktır. 90 Doç. Dr. Selim YAZICI 15

16 Hasar Tasfiyesi Hasarların tasfiyesinde de zorluklar yaşanmaktadır. Birçok hasarda, soruşturma ve karar verme süresi bir hayli uzun olduğu ğ için, i hasar işlemlerini standartlaştırmak oldukça güçtür. Bunun yanısıra, sigorta şirketi bazı hasarlarda, kendileriyle hiçbir sözleşme bağı olmayan üçüncü şahıslarla da muhatap olabileceklerdir ki, bu durum hasar sürecinin belli bir formda ele alınmasını güçleştirmektedir. 91 Sigorta Şirketi ile Sigortalı Arasındaki İlişki Sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki temas, sigortacılığın doğası gereği çok az olmasıdır. Ürün yapısı, alıcı ve satıcı arasındaki teması sıklaştırdığı ölçüde internet kullanımı yaygınlaşacaktır. Tüketicilerin interneti güvenilir bir aracı olarak görmemesi de, sigortacılıkta internetin yaygınlaşamamasında önemli bir etken olarak görülebilir. Sigorta görüşmeleri sırasında sigortalıya ait ve gizli kalması gereken bilgiler, sigorta şirketine güvenle verilmektedir. İnternet sigortacılığında, gizli kalması gereken bu bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilme tehlikesi vardır. Bu güven boşluğu, kişilerin sigorta alırken interneti tercih etmemesi için önemli bir neden olabilmektedir. 92 Yasal Düzenlemeler Tüm ülkeler için olmasa da, yine bazı ülkeler için geçerli ve internetin gelişmesine ş engel olan diğer ğ bir neden ise yasal düzenlemelerdir. Örneğin, ABD de, internet üzerinden pazarlama ve satış yapabilmek için tüm Eyaletler'de faaliyette bulunma ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. Web Sitesi Oluşturma Web Sitesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Site şirketin amacı ile tutarlı olmalıdır. Site şirketin pazar pozisyonunu anlayacak kişiler tarafından dizayn edilmelidir. Sayfa çabuk açılmalıdır. Basit tasarlanmalıdır. Paragraflar uzun tutulmamalıdır. Arama motorları tarafından kolay bulunabilir olmalıdır. Global tasarım olmalıdır. 95 İyi Bir Web Sitesinde Bulunması Gerekenler Kısa ve ilgi çekici başlıklar kullanılmalıdır. İnsanları harekete geçirecek güçlü bir çağrı yapılmalıdır. Etkilenmeye çalışılan hedef kitle iyi belirlenmelidir. Mesajlar ve içerik ürüne odaklanmalıdır. Toplam alım isteği güçlendirilmelidir. İstenilen işlemin nasıl ve nerde yapılacağı açıkça belirtilmelidir. Müşteri nereye gitmek istiyorsa oraya gidebilmelidir. Basit tutulmalıdır. Ürün gösterilmelidir. Satış yapabilmek için güven yaratmalıdır. 96 Doç. Dr. Selim YAZICI 16

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4.

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. 1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. Bankalar 1.1.5. Sigorta 1.1.6. Nakliye Elektronik posta, bir bilgisayardan

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN WEB SAYFALARININ E-TİCARET YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN WEB SAYFALARININ E-TİCARET YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN WEB SAYFALARININ E-TİCARET E YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ AKADEMİK BİLİŞİM KONGRESİ 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Bahadtin RÜZGAR, Alper SEVİNÇ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ (15.03.2013 R.G.45 EK III A.E.148 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 29(3) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 (1) BU YÖNETMELİĞİN AMACI, BELLİ BİR SİGORTA İLİŞKİSİNE GİRMEK İSTEYEN KİŞİLERİN, GEREK SÖZLEŞMENİN MÜZAKERESİ GEREKSE KURULMASI SIRASINDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

04.10.2013. Ahmet YAŞAR Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Genel Müdür

04.10.2013. Ahmet YAŞAR Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Genel Müdür 04.10.2013 Ahmet YAŞAR Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Genel Müdür Sigortayeri Kimdir? Önde gelen sigorta şirketlerinin ürünlerini müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, Alternatif Dağıtım

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ e-dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Telekomünikasyon Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunum Planı Bilgi Toplumu

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır?

1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır? 1. Elektronik İmza nedir? Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulçıma amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanabilir. 2. Elektronik

Detaylı

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi.

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı Taner Kerman Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi 21 Ekim 2009 Gündem Finansal Süreçlerde Verimlilik Islak İmza Süreci Etkin

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 30.05.2016/75-1 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Aralık/04

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Aralık/04 BÜLTEN: Aralık/04 DERNEK HABERLERİ - Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI Veysel KARATAŞ Hayatımız z Elektronik Ortama Taşı şınıyor E-Türkiye E-Ticaret E-Devlet E-imza Elektronik imza nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu nda yer alan

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Genel Sunum Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Yetkili Güven Kurumu Çözümler Hizmet Standartlar Personel Altyapı Güvenli ve yasal geçerli çözümler Mevzuata uygun hizmet anlayışı Dünya standartlarında

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR

BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR Tema 1: Kişiye Özel ve İhtiyaçlara Uygun Müşterilere finansal hizmetler sunarken herkes için uygun tek bir yaklaşım olmadığına inanıyoruz. Teknolojinin gelişmesi,

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ GRC HOWDEN

OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ GRC HOWDEN OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ GRC HOWDEN Gökçen Süer 27 Mart 2014, İzmir GÜNDEM Problemin Tespiti Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi İşleyiş Sigorta Teminatı Bulamayan Firmaların Yapması Gerekenler

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI

KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI Yabancı Sağlık Sigortalarının Sektöre Kattıkları Ve Önümüzdeki Dönem Projeksiyonu Elvan ATALAY SASDER 4. Ulusal Kongre 5-8 Kasım Belek Antalya Yabancı Misafirlere

Detaylı

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda.

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda. VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımızın

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. EK: 2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE AMAÇ Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili yükümlülüklere uyumun sağlanmasına, şüpheli işlemlerin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Gayrimenkulde Hedef 12!

Gayrimenkulde Hedef 12! Gayrimenkulde Hedef 12! HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA Kurumsal Kurucu Ortaklar, Bankacılık Ve Finans Sektörü İş Tecrübelerini, Gayrimenkul Sektörü İş Tecrübeleri İle Biraraya Getirerek, İnovatif Bir Konsept İle

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı