Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Uygar AYDIN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı ÖZET Bu çalışmada, çoklu ortam tasarımı hakkında bilgi veren ve eğitim materyali tasarımlarında kullanılan bilişsel yük kuramı ile son yıllarda ürün ve materyal geliştirmekte kullanılan kullanıcı deneyimi yöntemi örnek bir uygulama üzerinden incelenmiştir. Araştırma vaka analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yetişkinlere yönelik çevrimiçi zihinsel eğitim aracı olan Lumosity uygulaması bilişsel yük kuramı ve kullanıcı deneyimi ilkeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilişsel yük kuramı; Kullanıcı deneyimi; Yetişkin zihinsel eğitimi; Çoklu ortam; Lumosity ABSTRACT In this study, providing information about multi-media design and used in the design of training materials "cognitive load theory" with used in recent years to improve the product and the material "user experience" method has been examined in a sample application. The study was conducted to the method of case study. Online mental educational tool for adults Lumosity application is evaluated considering the principle of cognitive load theory and user experience. Keywords: Cognitive load theory; User experience; Adult mental training; Multimedia; Lumosity 1.GĐRĐŞ Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, bireylerin bilgiye ulaşabilmesinin yanı sıra, ulaşılan bu bilginin saklanması, işlenmesi ve önceki bilgilerle anlamlı bir şekilde organize edilmesi önem kazanmıştır. Gelecekte bilgiyi üreten, toplayan, işleyen ve dağıtan taraf olmak; toplumun gelişmesinde, büyümesinde ve gelecekte söz sahibi olmasında önemli bir etkendir (Ergün, 1996). Günümüzde sadece bilen bireylere değil, bilgiyi işleyebilen ve farklı durumlarda uyarlayabilen, analiz ve sentez yapabilen, problem çözme becerilerine sahip ve tüm bu süreçleri hızlı şekilde gerçekleştirebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi toplumuna geçiş ile beraber ortaya çıkan bilgi kirliliğinde sorgulama becerisi olan bireyler doğru bilgiye ulaşabilme açısından daha avantajlı konumda olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilebilmesi için günümüzde süregelen eğitim anlayışının dışında zihinsel eğitime de önem verilmektedir. Ayrıca zihinsel eğitim, sadece çocuklar için değil eğitimi yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak düşündüğümüzde yetişkinleri de içine alan bir eğitim sürecidir. Bu süreç sonucunda bireyde hedeflenen becerilerin geliştirilebilmesi için kullanılan eğitim materyallerinin bilinçli ve belirli ilkelere uygun olarak tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Bilinçli ve belirli ilkelere uygun olarak eğitim materyali tasarlamak yalnızca zihinsel eğitim materyalleri için değil; web, akıllı tahta, tablet vb. ortamlarda eğitim amaçlı kullanılacak olan tüm materyallerin geliştirilme süreci için de önemli bir etkendir. Özellikle de teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan, web ortamı için hazırlanan çevrimiçi eğitim materyallerinin genellikle bireysel eğitime göre hazırlanmış olması ve kullanımı sırasında bireye yönelik gerçek anlamda bir eğitmen kontrolü sağlayamıyor olması bu materyallerin geliştirilmesinde daha da dikkatli olmayı gerektirmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan, kolayca ulaşılabilen bir materyal türü olarak eğitim dünyasında yerini alan çevrimiçi eğitim materyalleri yalnızca okullardaki örgün eğitimi desteklemekle kalmamakta, zihinsel eğitime de yardımcı olmaktadır. Brainmetrix, Lumosity, Braintraining101 vb. web tabanlı sistemlerde hem çocuk hem de yetişkin zihinsel eğitimine yönelik tasarlanan araçlarla, bu sistemler içerisindeki belli amaçlara yönelik oyun ve uygulamalar ile belirli zihinsel becerilerin değerlendirilmesi ve

2 geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ancak bu sistemlerin zihinsel gelişime ileri düzeyde katkı sağlayabilmesi, çoklu ortam tasarımı ilkelerine uygun olarak tasarlanmış olup olmamasıyla yakından ilgilidir. Bu ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Sweller, 1998): 1. Hedeften bağımsız ilkesi (the goal-free effect) 2. Çözülmüş örnek ilkesi (worked example effect) 3. Tamamlanmamış örnek ilkesi (completion problem effect) 4. Dikkatin dağılması ilkesi (split-attention effect) 5. Biçem ilkesi (modality effect) 6. Gereksizlik ilkesi (redundancy effect) 7. Değişkenlik etkisi (variability Effect) Eğitim materyallerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu materyalleri verimli olacak şekilde tasarlamak için günümüzde çeşitli kuramlar ortaya atılmış ve yöntemler geliştirilmiştir. Günümüzde bu amaca uygun olarak eğitim materyali tasarlamak için kullanılan kuramların en önemlilerinden biri Bilişsel Yük Kuramıdır. Bununla birlikte son zamanlarda materyal tasarımı için kullanılan Kullanıcı Deneyimi de dikkat çeken bir yöntemdir. Burada bilişsel yük kuramı, sunulan içeriğin bireyin çalışan bellek kapasitesini aşmadan etkili bir şekilde öğrenmesini amaçlarken; kullanıcı deneyimi, materyalin kullanıcıya sunulmadan önceki, kullanım sırasındaki ve kullanım soransındaki tüm bu süreçleri kapsayan bir kavramdır. Zihinsel eğitim amacıyla tasarlanan sistemlerin günümüzde çoklu ortam materyalleri tasarımında dikkate alınan Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi yöntemi açısından incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Dünya genelinde halen kullanılan ve ülkemizde de son yıllarda dikkate alınan Bilişsel Yük Kuramı uzun süreli bellekteki yapılanan bilginin bilişsel süreçlere rehberlik etmek ve çalışan bellekteki aşırı yüklenmeyi önlemek için çok önemli olduğunu varsayar (Kala, 2012). Eğitim materyali tasarımı sürecince bu varsayıma bağlı olarak ortaya koyduğu tasarım ilkelerine sadık kalınması gerektiğini savunan bir kuramdır. Günümüzde daha çok ürün ve materyal tasarımında karşımıza çıkan Kullanıcı Deneyimi kavramı bir ürünün, sistemin veya servisin kullanımından veya kullanım beklentisinden kaynaklanan izlenim ve tepkilerin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Uluslar arası Standartlar Teşkilatı: ISO ). Ürün veya materyalin tasarımında kullanım öncesi, kullanımı ve kullanım sonrası tüm süreçlerin göz önüne alınması gerektiğini savunan bir yöntemdir. Bu çalışmada söz konusu yetişkinlere yönelik çevrimiçi zihinsel eğitim araçlarından biri olan Lumosity uygulaması Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi ilkeleri açısından incelenmiştir yılında geliştirilen Lumosity uygulaması bu güne kadar yaklaşık 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştır verilerine göre 2007 yılından bu yana kullanıcılarının toplamda yaklaşık 38 milyon saatlik kullanım süresi ve 1 milyarı aşkın oyun oynanma sayısıyla dünyanın en çok tercih edilen çevrimiçi zihinsel eğitim uygulamaları arasındadır. Dünya genelinde 92 üniversiteden 126 araştırmacı ile beraber çalışan Limosity akademik çalışmalara da yardımcı olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı araştırmada örnek uygulama olarak Limosity uygulaması incelenmiştir. 2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1. Bilişsel Yük Kuramı Bilişsel yük teorisi uzun süreli bellekteki yapılanan bilginin bilişsel süreçlere rehberlik etmek ve çalışan bellekteki aşırı yüklenmeyi önlemek için çok önemli olduğunu varsayar. Bundan dolayı da bilginin derinleştirilmesinde dışsal öğretim rehberliğinin rolü, uzun süreli bellek yapısı için bir alternatif olarak tanımlanabilir (Kalyuga, 2009). Bilişsel Yük Kuramı, öğrenmenin başlamasından önce, eşzamanlı işlenmesi gereken bilginin miktarı ve etkileşimi ile ortaya çıkan, karmaşık bilişsel görevlerin öğrenilmesi ile ilgilenmekte ve bilişsel süreçler üzerinde durmaktadır (Paas vd., 2004). Bilişsel yük, öğrenme sırasında sınırlı kapasiteye sahip olan çalışan bellekteki zorlanmanın miktarını anlatır (Clark vd., 2006; Reiser ve Dempsey, 2007). Bilişsel yükü belirleyen etmenlerden biri eğitimcilerin öğe etkileşimi adını verdikleri içeriğin kompleksliği ile ilgilidir (Clark, vd., 2006). Bilişsel yük, bir görev yürütülürken öğreneni etkileyen bellek yüküne işaret eden çok boyutlu bir yapıdır (Paas ve Van Merrienboer, 1994). Bilişsel Yük Kuramı ile ilgili olarak söylenebilecek önemli bir özellik, çalışan belleğin sınırlı bir kaynağa sahip olduğudur. Bu yüzden, çalışan 16 bellek üzerinde bilişsel yükün dikkatlice dağıtılması için öğrenme çevrelerinin başarılı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Chandler ve Sweller, 1991). Bilişsel Yük Kuramı, insan bilişsel mimarisiyle yakından ilgili pek çok varsayım üzerine kurulmuştur (Mousavi, vd., 1995). Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir : 1. Đnsanlar sınırlı çalışan bellek ve işlem kapasitesine sahiptir.

3 2. Uzun süreli bellek hemen hemen sınırsız bir kapasiteye sahiptir. 3. Bilişsel süreçlerin düzenlenmesi çalışan bellek yükünü azaltmaktadır. Sonuç olarak Bilişsel Yük Kuramının merkezi öncülü, çalışan belleğin sınırlı kapasiteye sahip olduğu ve aşırı yüklenirse öğrenmenin, hatırlamanın ve transfer etmenin olumsuz olarak etkileneceğidir. Bilişsel Yük Kuramı; içsel bilişsel yük (intrinsic load), dışsalbilişsel yük (extranous load/ineffective load) ve etkili bilişsel yük (germane load/effective load) olmak üzere üç tür bilişsel yükten söz eder (Sweller vd., 1998; Sweller, 2003). Đçsel bilişsel yük, öğrenilmesi gereken içeriğin yapısına (güçlüğüne) ve öğrenenin deneyim seviyesine bağlıdır (Große ve Renkll, 2007; Van Merrienboer ve Ayres, 2005). Birey zor bir içeriği anlayabilmek için bu içeriği oluşturan elementleri kapsayan bilişsel şemaları oluşturmak durumundadır. Konuyu yeni öğrenen bir birey kavramlar arasında şemalar oluşturmak zorunda iken diğer birey bu şemalara zaten sahiptir dolayısıyla çalışan belleğinde oluşan yükte diğerine göre daha az olacaktır (van Merrienboer ve Ayres, 2005). Dışsal bilişsel yük, iyi tasarlanmamış öğretim materyalleri ve iyi olmayan öğretim tasarımı sonucunda çalışan belleğin yüklenmesidir. Tasarlanan öğrenme ortamı, uygun olmayan bilgileri ya da bilgi işleme sürecini olumsuz yönde etkileyen diğer materyalleri içeriyorsa konu dışı yük yüksek olacaktır. Bu düşünceyle dışsal bilişsel yük tüm öğretim sürecinde bir hata olarak görülebilir (Paas vd., 2003). Her ne kadar dışsal bilişsel yük bir hata olarak görülse de, bu yük büyük oranda öğretim tasarımcılarının kontrolü altındadır (Sweller vd., 1998). Örneğin, bir metin ve bu metne ait canlandırma bulunan bir öğretim etkinliğinde, eğer metin ve canlandırma eşzamanlı olarak sunulmazsa dışsal bilişsel yük artmaktadır (Moreno ve Mayer, 1999). Etkili bilişsel yük ise zihinsel yapıların oluşması ve düzenlenmesini sağlayan süreçlerde ortaya çıkar. Öğrenilen içeriğin derinden anlaşılması için etkili bilişsel yükün oluşması hayatidir (Große ve Renkll, 2007). Etkili yük, şema oluşumuna yardımcı olan, öğrenme sürecini destekleyen içerik ve etkinliklerle ilişkili etkili bir bilişsel yüktür (Van Merrienboer ve Ayres, 2005). Etkili öğrenme içsel yük, dışsal bilişsel yük ve etkili yükün toplamı çalışan belleğin kapasitesini aşmadığında gerçekleşebilir. Buradaki etkili öğrenmeden kasıt, çalışan bellek kapasitesini aşmadan yani aşırı yüklenmeden yüksek performansın sağlanmasıdır. Fakat kabul edilebilir bilişsel yük seviyesinin ne olması gerektiği ile ilgili de kesin bir değer belirlenmemiş ve süreçte açığa çıkması beklenen bağıl bilişsel yük, karşılaştırılan öğretim tekniklerinin kıyaslanmasıyla ile belirlenmiştir (Sweller vd., 1998). Bununla birlikte Paas ve van Merrienboer (1993,1994) verilen bir görevi gerçekleştirirken öğrenciler tarafından harcanan zihinsel çaba ve açığa çıkan performansa dayanarak etkili öğrenmenin hesaplanabileceği bir metod önermişlerdir. Bilişsel Yük Kuramına göre etkili öğrenme aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi resmedilebilir (Şekil-1). Şekil-1: Etkili Öğrenme Burada bahsedilen dışsal bilişsel yükü düşürüp etkili bilişsel yükü arttırabilmek için hazırlanan eğitim yazılımının belirli ilkelere göre yapılması gerekir. Bu ilkeler aşağıda kısaca açıklanmıştır Hedeften Bağımsızlık Đlkesi (The Goal-free Effect) ve Öğretim Yazılımına Etkisi Hedeften bağımsızlık ilkesi, öğrencilere geleneksel yani ABC açısının değerini hesaplayınız gibi bir geometri problemi veya şekildeki aracın son hızını hesaplayınız gibi bir hareket probleminin sunulması durumunda ortaya çıkmaktadır (Sweller, 2003). Dolayısıyla öğrenciye verilen bir görevin spesifikleştirilmesi kuram açısından oldukça önemlidir. Zira, hedeften bağımsız veya spesifik olmayan bir problem sunumunda öğrenci daha az öğrenmektedir. Hesaplayabildiğiniz kadar çok açının değerini hesaplayınız veya hesaplayabildiğiniz kadar çok hız değeri hesaplayınız spesifik olmayan problemlere örnek verilebilir (Sweller, 2003). Böyle bir durumda öğrenci verilenlerle çok sayıda çözüm yapabilir. Bilişsel Yük Kuramı hedeften bağımsız problemlerden uzak durulmasını önermektedir (Sweller vd., 1998; Sweller, 2003). Bu amaçla yazımlarda öğrenciye sunulan tüm problem durumlarında nelerin verildiği ve kendilerinden ne istenildiği net olarak belirtilmelidir Çözülmüş Örnek Đlkesi (Worked Example Effect) ve Öğretim Yazılımına Etkisi Uygulama egzersizleri ile dersin öğrenme amaçlarının eşleşmesi etkili bir ders yazılımının ayırt edici özelliğidir. Etkili uygulama egzersizleri öğrenenlerin konuyu derinden işleyebilmesine olanak tanıdığı için çalışan bellekteki yükün zorlanmamasına neden olur. Çalışan bellek

4 kapasitesini yeni şemalar inşa etmek için kullanan uzman olmayan öğrenciler için çoğu uygulama egzersizinin çalışılması, aşırı bilişsel yüklenmeden dolayı öğrenmeyi yavaşlatır(clark, vd., 2006). Bu bakımdan son dönemdeki çalışmalar çözülmüş örnek ilkesi (Worked Example Effect) ile kısa zamanda etkili öğrenmenin olabileceğini göstermiştir (Clark vd., 2006). Çözülmüş örnek ilkesi basamak basamak bir performansın veya bir problemin çözümünün gösterilmesidir (Große ve Renkl, 2007; Clark vd., 2006). Ki burada kastedilen her zaman doğru çözüm yolları olmayıp öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hataların gösterildiği yanlış çözülmüş örneklerin çözüm yollarının gösterilmesi de başarıyı olumlu yönde etkilemektedir (Große ve Renkl, 2007) Tamamlanmamış Örnek Đlkesi (Completion Problem Effect) ve Öğretim Yazılımına Etkisi Çözülmüş örnek ilkesinin öğrenmeye olumlu katkılarının yanında en büyük dezavantajı, öğrencilerin dikkatli olmaya yeterince motive edememesidir. Öğrenciler çoğunlukla geleneksel problemlere geçmeden önce yüzeysel olarak çözülmüş örnekleri incelemektedirler (Sweller vd., 1998). Uzman olmayan öğrenciler geleneksel problemlerden önce çözülmüş örnekleri dikkatli bir şekilde incelerken, uzman öğrenciler için bu sıradan bir durum hatta yukarıda belirtildiği gibi öğrenmeyi olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu bakımdan tamamlanmamış örnekler bu duruma bir alternatiftir. Bu ilkeyle öğrenciler tümüyle çözülmüş örneklerle değil tamamlaması gereken kısmı çözülmüş örneklerle ilgilenirler. Kısmi çözülmüş örnekler öğrencilere problemin çözüm yollarıyla ilgili strateji belirlemede rehberlik ettiğinden bilişsel yük düşer. Bu ilkeyle öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri ile ilgili dönüt almalarını sağlanırken motivasyonları da artar (Sweler, 2003) Dikkatin Dağılması Đlkesi (Split-Attention Effect) Bir öğretim ilkesi olarak dikkatin dağılması etkisi; öğrenme materyalinin birbirinden ayrı iki veya daha fazla bilgi kaynağından oluşması durumunda, zihinde oluşan belirsizliktir ve bu belirsizlik bilgi kaynaklarının zihinde bütünleştirilene kadar devam eder (Jeung vd., 1997). Kurama göre bireyler, zihinlerinde birbiri ile alakalı (resim, metin, grafik gibi) iki veya daha fazla bilgi elemanına dikkatlerini parçalayıp, bu bilgi elemanını zihinlerinde bütünleştirmeye çalışırlarsa bu işlem sınırlı kapasiteye sahip olan çalışan belleği gereksiz yere yorar ve öğrenmeyi engeller (Kalyuga,, 2000). Burada oluşan yük dışsaldır çünkü öğrenilen materyalin içeriğinden ziyade çok büyük oranda tasarımın formatından kaynaklanır (Sweller vd., 1998). Fakat bu metin ve resim (veya grafik) bütünleştirilirse bilgi elemanları arasındaki görsel inceleme azalacağından çalışan bellekteki aşırı yüklenmede azalacaktır (Kalyuga vd. 2003). Dikkatin dağılması etkisini gidermek için uygulanabilecek işlemlerden biri; birbiri ile ilgili bilgi elemanlarından birini farklı kanalda (görsel, işitsel) sunmaktır. Burada hem işitsel hemde görsel sunumun bütünleştirilmesi bilgi kaynaklarının bütünleştirilmesi gibi hareket eder. Bilgi kaynaklarından biri işitsel diğeri görsel kanalda sunulursa bireyin işitsel ve görsel bilgiyi zihninde bütünleştirmesi gerekir fakat çift kanalda sunumdan dolayı çalışan belleğin kapasitesi genişleyeceğinden iki kanalda işlenen bilgi çalışan bellek kapasitesini aşmaz ve birey aşırı yüklenmez (Kalyuga vd., 2000) Biçem Đlkesi (Modality Effect) Çoklu ortamda öğrenen öğrenciler, metnin görsel olarak sunumundan ziyade sesli olarak sunulduğunda ses ve metni daha kolay zihinlerinde bütünleştirmektedirler (Kalyuga vd., 2000). Çünkü bilginin çift modda sunulması, dışsal bilişsel yükü azaltmaktan ziyade çalışan bellek kapasitesini artırmaktadır. Hem görsel hem de işitsel kanalda işlenen bilgi miktarının tek bir kanalda işlenmesi durumunda çalışan bellek kapasitesinin aşılması söz konusu olabilir. Birden fazla kanalın kullanılmasıyla sınırlı olan çalışan bellek kapasitesi etkili olarak genişletilir (Kalyuga vd., 1999; Kalyuga vd., 2000). Fakat bu ilke çok dikkatli kullanılmalıdır çünlü Kalyuga, Chandler ve Sweller (1999) öğretim tasarımında ses bileşeninin çok uzun ve çok kompleks olması durumunda çalışan bellek aşırı yüklenebileceğini belirtmektedirler Gereksizlik Đlkesi (Redundancy Effect) Gereksizlik ilkesi, ilave bir bilginin pozitif veya nötral bir etkiye neden olmasından ziyade öğrenmeyi engellediği durumda ortaya çıkar (Sweller, 2003). Çünkü o konunun öğrenilmesi için gereksiz olan bilginin eklenmesi, herhangi bir şema oluşumu veya şema düzeltme olmaksızın daha fazla bilişsel kaynağa ihtiyaç duyar (Kalyuga vd., 2000). Literatürde; diyagram/metin, zihinsel aktivite/fiziksel aktivite, işitsel/görsel ve özet/yorumlama gereksizliği gibi birçok gereksizlik türünden bahsedilmektedir. Diyagramın yeterli bilgiyi sunmasına rağmen, diyagramla ilgili açıklamaların sunulması diyagram/metin gereksizliğine örnek olarak verilebilir. Bunun yanında bir bilginin metinden okunmak suretiyle öğrenilebileceği durumda, metne bilgisayar uygulamasının ilave edilmesi zihinsel

5 aktivite/fiziksel aktivite gereksizliğine örnektir. Bazı durumda özet bir şekilde sunulduğunda da öğrenilebilecek bir bilgi uzun uzun yorumlanır ki bu durum özet/yorumlama gereksizliğine neden olur (Sweller, 2003) Değişkenlik Etkisi (Variability Effect) Burada sözü edilen değişkenlik, bireyin öğrenme sürecinde farklı problem durumları ile karşılaşması ile ilgili bir kavramdır. Değişkenlik, benzer özellikleri tanımlamada ve gerekli ve gereksiz özellikleri birbirinden ayırmaya yardım edeceği için problem durumlarındaki değişkenlikle, bireyin şemalarını geliştirmesi için cesaretlendireceği beklenmektedir. Egzersiz (pratik) değişkenliğini uygulayan öğretim tasarımları bir görevi, farklı problem durumlarındaki görevin farklı şekillerde uygulanmasını gerektiren koşullar altında pratik yapılmasını sağlar. Bu durum bilginin transferi için yararlıdır (Sweller, 1998) Kullanıcı Deneyimi Geçtiğimiz on yıl içerisinde kullanıcı deneyimi kavramı ile metodolojik olarak ilgilenmeye çalışan, kullanıcı deneyiminin daha kuramsal algılanması için farklı yöntemleri birleştiren tasarımcı ve araştırmacılardan gelen yayınların sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Araştırmacılar sadece tasarım disiplininden değil psikoloji, etnografya ve felsefe gibi pek çok farklı disiplinlerden konuya yaklaşmaktadır (Forlizzi ve Battarbee, 2004). Nokia Araştırma Merkezi nden Virpi Roto, pek çok araştırmacının kullanıcı deneyiminden değil de sadece deneyimden bahsettiklerini farkederek, kullanıcı deneyiminin deneyimden nasıl ayırt edileceği üzerine görüş bildirmiştir (2007). Kullanıcı deneyimi, ürün veya hizmet içerirken deneyim böyle bir sisteme ihtiyaç duymaz. Gün batımını izlemek bir kullanıcı deneyimi değil, bir deneyimdir. Kullanıcı deneyimi sistemle bir noktada etkileşimi (veya etkileşim olasılığını) içerirken, deneyim böyle bir şeye ihtiyaç duymaz (Roto, 2007). Komşunun pişirdiği kekin kokusunu duymak ve hatta keki görmek bir deneyimdir, komşu kekin tadına bakmak üzere çağırana dek de kullanıcı deneyiminden söz edilemez. Keki yemek kullanıcı deneyimi mi yoksa sadece deneyim midir, işte bu tartışmaya açık bir konudur. Ne zaman bir ürün ile etkileşim olursa, ürün etkileşimli olmasa bile kullanıcı deneyiminden söz etmek mümkündür. Kek kullanıcı deneyimini sağlar çünkü kekle etkileşime girilmiştir. Keke dokunulur, ne kadar yumuşak olduğu hissedilir ve ısırıldığında da kek geri bildirim olarak lezzetli tadını verir ve kullanıcı deneyimi lezzetli bir keki yemenin yaşattığı dayanılmaz mutluluk olarak kendini gösterir (Roto, 2007). Kullanıcı deneyimi (user experience:ux) kavramı ilk olarak etkileşim tasarımının konusu içinde yer almıştır li yıllara geçişle birlikte kullanıcı deneyimi kavramı ürün tasarımında ve ürün geliştirmede yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış; ancak pek çok farklı tanımın ortaya atılması nedeniyle anlamı da bir o kadar belirsiz kalmıştır (Forlizzi ve Ford, 2000; Hassenzahl ve Tractinsky, 2006). Deneyimi anlayabilmenin oldukça karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu bu tanımların çeşitliliğinden anlaşılmaktadır. Norman a göre ürün tasarımı literatüründe deneyimin ortaya çıkması kullanılabilirlik kavramının neden olduğu hayal kırıklığı ile bağlantılı sayılmaktadır (2004). Kullanılabilirlik, işe yararlılığı kolaylaştıran etmen olarak görülmekteydi. Özellikle kullanım fonksiyonlarını yerine getiren ancak kullanıcıya hiçbir şekilde olumlu deneyim yaşatmayan ürünlerin varlığının farkına varılması ile kullanılabilirlik kavramının kullanıcı deneyimi ile ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuda girişimlerde bulunan ve kendi yazdıkları üzerine eleştirel bir kimlikle yeni modeller inşa eden en önemli bilişsel bilimci Donald Norman olmuştur. Önce kullanılabilirlikle başlayıp sonrasında kullanılabilirliğin kullanıcı deneyimi için yeterli olamayacağını keşfetmiş ve bununla birlikte Emotional Design adlı kitabında duygusal tasarımın önemini ortaya koymuştur. Elbetteki kullanılamaz bir ürün negatif bir yönde kullanıcı deneyimini etkileyecektir; fakat kullanıcı deneyimi, ürünün kullanılabilirliğinden çok daha fazlasıdır (Norman, 2004). Kullanılabilirlik, ürünlerle etkileşimin anlık niteliklerinden olan estetik çağrışımlar, keyif, heyecan, meydan okuma ve benzerleri gibi insan deneyimleriyle ilgili durumlara yeterince değinmediği için bu alandaki araştırmalar kullanılabilirliğin ötesindeki alanlara taşınmıştır (Battarbee, 2004). Kullanıcı deneyimi, deneyimin duygusal yönlerinin önemi üzerinde de en az bilişsel ve işlevsel yönlerinin önemi üzerinde durduğu seviyede durur (Battarbee, 2004). Kullanılabilirlik bir ürün özelliği iken; deneyim, kişinin ürün ile ilgili hisleri, öznel duygularıdır. Bu açıdan kullanılabilirlik ile deneyim birbirinden farklı kavramlardır Kullanıcı Deneyimi Modelleri Kullanıcı deneyiminin avantajı genel olarak kullanıcı, ürün ve kullanım bağlamı gibi etmenlerin tümünü kapsayan bütüncül bir kavram olmasıdır (Battarbee, 2004). Battarbee kullanıcı deneyimi ile ilgili yaptığı literatür taraması sonucu incelediği

6 farklı tasarımcı ve araştırmacılara ait farklı kullanıcı deneyimi tanımlarını bu bağlamda üç ana başlık altında toplamıştır (2004). Bu başlıklar; kullanıcı merkezli görüşler, ürün merkezli görüşler ve etkileşim merkezli görüşler şeklindedir (Battarbee, 2004). Kullanıcı deneyimi modelleri ile ilgili daha sistemli bir bilgi sunabilmek için Battarbee nin sınıflandırması aynı şekilde bu çalışmada da kullanılmıştır Kullanıcı Merkezli Modeller Kullanıcı merkezli modeller, tasarımcıların ve ürün geliştiricilerinin tasarlayacakları ya da tasarladıkları ürünlerin insanlar tarafından nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı olur. Đnsanların eylemlerini ve ürün ile etkileşimleri ile ilgili deneyimi oluşturacak etkileşimin her yönünü anlayabilmek için pek çok disiplinden yaklaşımlar bir araya getirilmiştir. Kullanıcı merkezli görüşler insanların ihtiyaçlarını tanımlamaya yöneliktir. Bu ihtiyaçlar ürün tarafından karşılandığı sürece deneyim gerçekleşebilir. Ancak bu ihtiyaçlar ortaya konulan farklı görüşlerde farklı şekilde isimlendirilip farklı biçimlerde sınıflandırılmışlardır. Jordan, insanların ürünlerden edinebilecekleri keyifleri dört kısımda listelemiştir (2002). Đdeo keyif, kişi için önemli olan değerleri yansıtan ürünlerin bu değerlerle kişiye sunduğu keyifleri kapsar. Sosyo keyif, diğerleri ile olan etkileşimin bir sonucudur. Kendisi bir sohbet aracı olarak hizmet ettiği gibi başkalarıyla iletişimi kolaylaştıran ürünler sosyo keyiflerin oluşmasına katkıda bulunur. Fizyo keyif ise duyularla ilgilidir. Görsel özelliklerin yanı sıra ses, dokunma ve koklama ile ilgili özelliklerle kişilere fizyo keyif yaşatmak mümkündür. Ve son olarak Psiko keyif, zihinle ilgilidir, ve insanların bir zorlukla karşılaştığında onunla baş etmeye çalışması, öğrenmesi ve problem çözmesi gibi durumların ödülü niteliğindedir. (Jordan, 2000) Hassenzahl ise insanların ürünlerle etkileşimini amaçlar modu ve faaliyet modu olarak iki farklı modda tanımlar; amaçlar modu iş odaklı ve uygulamaya dayalıyken, faaliyet modu keyif ve eğlence içindir (2003). Aynı durum bazı durumlarda (amaç odaklı modda) stresli ve rahatsız edici bir şekilde deneyimlenirken bazı durumlarda (faaliyet modunda) heyecan verici, keyifli ve ilgi çekici bir şekilde deneyimlenir (Hassenzahl, 2003). Hassenzahl hazzın insan zihni ile üründen daha fazla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Cain, deneyim merkezli tasarım olarak adlandırdığı yeni ürün geliştirme yöntemi ile kullanıcıyı temel alan yaklaşımların bir başka savunucusudur. Deneyim merkezli tasarım, insanların ne düşündüğü (fikirleri, inançlar, davranışlar, beklentiler), insanların ne yaptığı (davranışlarının yapısı, rutinleri, anlamları ve kimlikleri) ve insanların ne kullandığı (çevreleri, eserleri, insanların ne düşünecekleri ve bunların ne yapacaklarına etkisi) ile ilgilenen bir deneyim modelidir (Cain, 1998). Kullanıcı deneyiminin doğru bir şekilde algılanabilmesi detaylı bir etnografik araştırmayı içerir. Cain e göre tasarlanmış nesneler, iş piyasası ile her gün yaşanılan deneyimler arasında yer almaktadır (1998). Cain bunu cep telefonu örneği ile açıklamaktadır. Cep telefonu tasarımı için firmanın pazar payını arttırmak şeklinde bir problem tanımlamaktansa, imalatçı ilk olarak çalışma ortamında telefonun ve iletişimin kullanıcı tarafından algılanış biçimlerini, yaklaşımlarını, iletişimin çevresindeki davranış örneklerini keşfetmeli ve özel kullanım hallerini inceleyerek ona göre bir problem tanımına gitmelidir (Press ve Cooper, 2003). Deneyim kavramının üründen daha fazlası ile ilişkili olması ve ürünün kullanıcıda yaşattığı hislere önem vermesi gibi özellikleri nedeniyle bu bakış açısı oldukça önemli bir yere sahiptir. Hudspith (1997), yaptığı çalışma ile tasarımcıların tasarladıkları ürünlerin kullanılabilirliklerinin ötesinde düşünebilmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Hudspith e göre tasarımcılar, kullanıcı deneyimi için ürünün kullanılabilirliğinin ötesinde, kullanıcıların psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır (1997). Tasarımcıların kullanıcılardan psikolojik bilgileri (algılar, gizli ihtiyaçlar, inançlar ve duygular) çıkarmasına yardımcı olabilmek için üç boyutlu bir model önermiştir. Yararlılık, kullanılabilirlikle ilgili bir boyuttur. Seremoni, ürünün kullanımının kişinin adetlerine ve geleneksel çevresine uygunluğu ile ilgilidir. Ritüeller kamusal ya da kişisel olabilir. Cazibe ise kullanıcı deneyiminin kullanıcının algısına bağlı olan duygusal yönlerini tanımlamaktadır. Ürünlerin estetik değerleri, sosyal algılanışı ve kimliği gibi özellikleri ifade eder. (Hudspith, 1997) Yararlılık ve cazibe anlaşılabilir kavramlarken, seremoni anlaşılması zor bir kavram olarak görülebilir. Ancak deneyimlerin en önemli özelliğinin kişiye özgülük olduğu düşünüldüğünde bu öznellikleri sağlayan özellikler arasında kişisel ya da kamusal geleneklerin ve ritüellerin yer alması gayet beklenen bir durumdur Ürün Merkezli Modeller Ürün merkezli modeller, tasarım mesleğinde uygulanabilecek, olabildiğince açık ve anlaşılır

7 kurallar ortaya koyar. Genellikle güçlü deneyimlere neden olabilecek ürünlerin yaratılma süreçlerine katkı sağlayabilecek bilgiler ürün merkezli modeller aracılığı ile aktarılmaktadır. Bir ürünün, servisin, çevrenin ya da sistemin tasarımında ve değerlendirmesinde deneyim açısından üzerinde durulması gereken konuları ürün merkezli modeller tanımlanmaktadır. Bu modellerin ortaya koyduğu konu başlıkları ya da kriterler, deneyim için tasarlarken kontrol listesi olarak kullanılabilecek bir kaynak niteliğindedir. Örneğin Alben (1996), ACM Etkileşim Tasarımı Ödülleri Komitesi için danışmanlık ve jüri üyeliği yaptığı sırada meslektaşları ile birlikte Deneyimin Kalitesi: Etkileşim Tasarımı için Değerlendirme Ölçütleri adlı bir makale yazarak etkileşim tasarımında kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere faydalanılacak ölçütleri ortaya koymuştur. Böylelikle yazılım mühendisliği ve araştırmalarından bağımsız olarak, etkileşim tasarımında kaliteyi kabul eden ilk tasarım ödülleri ACM etkileşim tasarım ödülleri olmuştur. Alben ve arkadaşlarının kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere ortaya koyduğu ölçütler şöyledir: 1. Kullanıcıyı anlama ölçütünde tasarımcının kullanıcının ihtiyaçlarını ve çevresini ne kadar iyi anladığı ve bununla ilgili öğrendiklerini tasarladığı ürüne nasıl yansıttığı ile ilgili bir değerlendirme tanımlanmıştır. 2. Öğrenilebilir ve kullanılabilir başlığı altında ise ürünün kolay öğrenilebilmesi ve kolay kullanılabilmesi, ürünün amacını kolaylıkla ifade edilebilmesi, insanların farklı seviyelerdeki yeteneklerini, tecrübelerini göz önünde bulundurarak farklı kullanım yollarının düşünülmesi ve tasarımın buna izin verebilmesi gibi konular yer alır. 3. Đhtiyaç duyulma kriterinde ise ürünün ne tür ihtiyaçları karşıladığı, bununla beraber sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda kayda değer bir katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir. 4. Değişebilir ifadesi ile ürünün zaman ve değişen kişisel ihtiyaçlar karşısında uyarlanıp uyarlanamaması kastedilmektedir. 5. Etkili bir tasarım süreci, iyi düşünülmüş bir sürece sahip olmakla ilgilidir. Süreç boyunca ortaya çıkan tasarım sorunları, gerekçeleri ve sorunları çözebilmek için ne tür yöntemlerin kullanıldığı, kullanıcıyı dahil etme, disiplinler arası işbirliği gibi yöntemlerden hangilerinin benimsendiği, bütçelendirme, zaman planlama, kişilerarası iletişim gibi uygulamalı konuların tasarım süreci amaçlarını desteklemeye yönelik nasıl yönetildiği gibi konularla ilgilenir. 6. Uygun kriteri ile söz konusu olan ürünün doğru problemi çözüp çözmediği ve buna bağlı olarak kullanıcıya etkili ve yerinde bir hizmet sunup sunmadığıdır. 7. Estetik deneyim, ürünün kullanımının estetik açıdan keyif verici ve duygusal açıdan tatmin edici olup olmadığı, grafik, etkileşim, endüstriyel tasarım çevresinde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanıp tasarlanmadığı, tasarımın stil ve ruhunun bütün tasarım öğelerinde sürekliliğinin sağlanıp sağlanamadığı ile ilgilidir. 8. Kontrol edilebilir ise tasarımcının ürünün nasıl satılacağı, nasıl bakımının yapılacağı, kullanımının nasıl öğretileceği, maliyetinin ne olacağı gibi sistematik konular üzerine ne derece düşündüğü ile ilgilidir (Alben, 1996). Her ne kadar etkileşim tasarımı için ortaya konulmuş olsa da bu ölçütlerin tamamı ürün tasarımı değerlendirmesi için de rahatlıkla kullanılabilecek gerçekçi ölçütlerdir Etkileşim Merkezli Modeller Kullanıcı merkezli ve ürün merkezli görüşlerde zaman kavramı oldukça durağandır ve pek çoğunda zaman ve bağlam faktörlerine yer verilmemiştir. Deneyimlemekten çok tasarlamak üzerine tanımlamalar yapılmıştır. Deneyime yönelik görüşler için çalışmanın merkezine etkileşimi yerleştirmek gerektiğini düşünen Battarbee, etkileşim merkezli modelleri de sınıflandırmasına dahil etmiştir (2004). Etkileşim merkezli modellerin en temeli ve en basiti Sanders a aittir. Sanders kullanıcı deneyimini geçmişte olanla gelecekte olması beklenen arasındaki kıvılcım olarak tanımlamaktadır. Yine aynı görüşe göre insanların ne yaptığını, ne söylediğini ve ne olduğunu anlayabilmek deneyim hakkında bilgi veririr (Sanders, 2002). Mäkelä ve Fulton Suri (2001) ise deneyim anını analiz edilebilecek parçalara ayırmıştır: bağlam, motivasyon ve eylemler. Model, önceki deneyimlerin o çevrede harekete geçirilmiş, beklenti üreten eylemleri nasıl etkileyeceğini açıklamaktadır. Bu modelde kullanıcı deneyimi için üzerinde durulması gereken konular; kişilerin geçmiş deneyimleri, şu anki etkileyicileri ve

8 gelecek deneyimler için gereken beklentilerin ya da çevrenin tanımlanmasıyla nasıl davrandıkları olarak listelenmiştir. Diğer modellere göre daha basit olması ve zamanı da hesaba katarak deneyimlerin zamanla değiştiğini ortaya koyması açısından deneyime dair görüşler arasında önemli bir yere sahiptir (Battarbee, 2004). Kankainen (2003), Mäkelä ve Fulton Suri nin modelini geliştirerek kullanıcı deneyiminin belirli bir bağlamdaki motive edilmiş eylemlerin sonucu olduğu düşüncesini ortaya atmıştır (Şekil 2.7). Bağlam ile Kankainen insanları, mekanı, etkileşimde olan kullanıcıyı çevreleyen herşeyi kastetmektedir. Motivasyon, kullanıcıyı harekete geçiren gereksinim olarak anlaşılmaktadır. Eylem ise etkileşimin araçlarını tanımlar, yani kullanıcı yaptığı şeyi nasıl yapıyor (Kankainen, 2003). Buna ilave olarak Kankainen de Mäkelä ve Fulton Suri gibi kullanıcının şu anki deneyimini etkileyecek olan geçmiş deneyimlerinin ve beklentilerinin önemini vurgulamaktadır. Mevcut deneyimler daha fazla deneyime ve değişmiş beklentilere yol açar. Olumlu bir kullanıcı deneyimi oluşturma ihtiyacını karşılamak yeterli değildir, ürün kullanıcının önceki deneyimleri sonucu oluşmuş beklentileri karşılayabilmeli ya da bu beklentileri aşabilmelidir Kullanıcı Deneyimi Görüşleri Üzerine Değerlendirme Literatür incelemesi sonucu deneyimin farklı amaçlar doğrultusunda farklı tanımlamalarla açıklandığı görülmüştür. Buna karşılık, neredeyse tüm deneyim modellerinde deneyimin en temel seviyede üç bileşene ihtiyaç duyduğundan bahsedilmektedir. Bu bileşenler; ürün/hizmet, kullanıcı ve etkileşimdir. Bu olmazsa olmaz temel bileşenler üzerine deneyim modellerinin büyük bir çoğunluğunda sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar gibi bağlamsal faktörlerin de kullanıcı deneyimi çerçevesine dahil edildiği gözlenmiştir. Kullanıcı ile ürünün etkileşimi sonucu kullanıcıda gerçekleşen her türlü duygulanım, deneyimi oluşturmaktadır. Deneyimin türlerine ve düzeylerine ilişkin ortaya konulan görüşlerin genel değerlendirmesine göre; kullanıcı, ürünü duygusal, bilişsel, fiziksel, duyusal, davranışsal, anlamsal, yansıtıcı, içgüdüsel ve estetik düzeylerde deneyimleyebilir (Hekkert, 2006; Norman, 2004; Forlizzi ve Battarbee, 2004). Farklı düzeylerdeki deneyimlere kullanıcıların ve ürünlerin farklı özellikleri neden olmaktadır. Ürünlerin işlevsel ve hazsal özellikleri ile kullanıcıların geçmiş deneyimleri, öz imajları, kişisel değerleri, eğilimleri, ruh halleri, inançları gibi özelliklerin her biri deneyimin hangi düzeyde yaşanacağına etki eder Çevrimiçi Araçlarda Kullanıcı Deneyimi Kullanıcı deneyimi kavramı genel anlamda her türlü hizmet ve ürün için kullanılabilir. (Garret, 2002). Araştırmaya konu olan çevrimiçi araçların tasarımda kullanıcı deneyimini dikkate aldığımızda Garret in beş katmanlı modeli karşımıza çıkar. Bu modele göre çevrimiçi araçların geliştirilmesinde kullanıcı deneyimini dikkate alınmak isteniyorsa tasarım sürecince aşağıda somuttan soyuta sıralanan katmanlar dikkate alınmalıdır. 1. Yüzey Katmanı: Çevrimiçi aracın görünümü ile ilgili işlemlerin olduğu katmandır. Resim, metin, renk gibi görsel materyaller uyumu ve algıya etkisi incelenir. 2. Đskelet Katmanı: Yazı, komut düğmesi, fotoğraf, menü gibi materyallerin yerleşimi, birbirlerine olan anlamsal yakınlık ve uzaklıklara göre konumlandırılmaları gibi durumlar incelenir. Temel tasarım ilkelerinin dikkate alınarak menü araç çubukları, komut düğmeleri, onay kutuları vb. nesneler incelenir. 3. Yapı Katmanı: Kullanıcını sistemle nasıl etkileşeceği, hangi girdiler karşılığında nasıl çıktılar alacağı gibi durumlar incelenir. Anketler, form ve tablolar, veritabanı sorguları, hata bildirimleri ve bilgi mimarisi gibi kavramlar bu katmanda değerlendirilir. Bilgi mimarisi paylaşılan bilgi ortamlarının yapısal tasarımı, organizasyon, etiketleme, arama, web siteleri ve intranet içindeki menü sistemlerinin birleşimi veya kullanılabilirlik ve bulunabilirliğini destekleyen bilgi ürünleri ve deneyimleri şekillendirilmesidir. 4. Kapsam Katmanı: Bu katmanda sistemin fonksiyonelliği, etkileşim sırasında kullanılan dilin olumlu-olumsuz, öznelnesnel olup olmadığı, sistem ile ilgili desteğin nasıl sağlandığı gibi özellikler incelenir. 5. Strateji Katmanı: Kullanıcı ihtiyaçları, sistemin hedef kitlesi, kullanıcı profili ve kullanıcı senaryoları bu katmanda incelenir. Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi ilkeleri açısından incelenen Lumosity uygulaması yetişkin eğitime yönelik bir uygulamadır. Yetişkinlerin çocuk ve gençlerden farklı fiziksel, toplumsal ve

9 psikolojik özelliklerinin bulunması nedeniyle, yetişkinlerin eğitim sürecine ilişkin özellikleri de farklılaşmaktadır (EARGED, 2009). Bu sebeple inceleme yapılırken yetişkin eğitimi kavramı yetişkin eğitimini etkileyen fiziksel, toplumsal ve psikolojik özellikler de dikkate alınmıştır Yetişkin Eğitimi Yetişkin eğitimi, gelişim süreçlerini tamamlayarak, belli bir yaşam birikimine sahip öz güvenini kazanmış ve kendi sorumluluğunu üstlenmiş bireylere yönelik, içerik, düzey ve yöntem sınırlılığı olmaksızın gönüllü olarak herhangi bir alanda gelişimi amaçlayan ve olanak sağlayan düzenli eğitim süreçlerinin tümüdür. Yetişkin eğitiminin temel unsurları olan yetişkinlerin gelişim özellikleri üç başlık altında toplanabilir. (EARGED, 2009) Fiziksel Gelişim Özellikleri Fiziksel gelişim özellikleri bireyin bedensel gelişimini ve bedensel sağlığını içerisine alır. Yetişkin eğitimde dikkate alınması gereken fiziksel gelişim özellikleri aşağıdaki gibidir (EARGED, 2009) : Fiziksel Dayanıklılık: Yetişkinler yaşlarında kas gücünün en üst düzeyine ulaşırlar. Altmış yaşına kadar da %10 unu yitirirler. Bundan sonraki yıllarda kas gücündeki azalma daha hızlıdır. Sinir Sistemi: Sinir sisteminin işleyişinde, sonraki yıllara kadar belirgin olarak gözlenemeyen yavaş bir düşüş vardır. Yaşla birlikte tepki süresi artar; yani bir duyu organıyla bir uyaranın alınışı ve buna yanıt veriş arasındaki süre artar. Görme Yeteneği: Göz bebeğinin çapı yaşla birlikte daralmaya başlar. Bu daralmaya bağlı olarak göze giren ışık miktarı da azalır. Bu yüzden iyi aydınlatılmamış yerlerde görme güçlüğü oluşur. Đşitme Yeteneği: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak yetişkinin işitme gücünde de azalma olmaktadır. Beden Sağlığı: Beden sağlığı orta yaşların önemli bir sorunu olarak ortaya çıkar. Đnsanlar yetişkinlik yıllarında daha fazla kronik (müzmin) hastalıklar yaşamaya başlar Psikolojik Gelişim Özellikleri Psikolojik gelişim özellikleri bireyin ruh sağlığını ve zihinsel gelişimini içerir. Bu bölümde yetişkin eğitimde dikkate alınması gereken psikolojik gelişim özellikleri açıklanmıştır (EARGED, 2009) : Zekâ: Akıcı ve birikimli zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli zekâ kişinin eğitimine, tecrübesine bağlıdır. Akıcı zekâ yetişkinlikte yaşla birlikte azalmaya başlarken, birikimli zekâ gelişimini sürdürür. Benlik Algısı: Belik algısı, insanın kendisi hakkındaki görüşüdür. Đnsanın çevresiyle etkileşimine dayanarak gelişir. Yetişkin insan, yetişkinliğine kadar geçen sürede çevresinden aldığı tepkilerle, başarı ve başarısızlıkları ile ben kimim sorusuna cevap bulmuş bir kimsedir. Zaman Algısı: Đnsan için hayat 21 yaşında ileriye doğru uzanan bir süreçtir. Yetmiş yaşında ise hayat daha çok anılarda kalan bir geçmiştir. Otuz yaşlarında iken genç yetişkinler zamanın sınırsız olmadığını; zaman geçtikçe işte, ailede ve hayatın diğer alanlarında seçim imkânlarının giderek azaldığını kavrar. Zaman algısının değişmesi, yetişkinlerin gerçekleştirmeyi tasarladıkları işlerle daha çok ilgilenmelerine yol açar. Bu yüzden yetişkinlikte ilgiler belli konular üzerinde toplanır ve derinleşir Toplumsal Gelişim Özellikleri Toplumsal gelişim özellikleri bireyin sosyal gelişimi içerisine alır. Yetişkin eğitimde dikkate alınması gereken toplumsal gelişim özellikleri aşağıdaki gibidir (EARGED, 2009) : Üretkenlik: Yetişkin insan üretken olmak ister. Yakınlık: Bir başkası ile paylaşabilme ve bir başkasını sevebilme özelliğidir. Diğer Đnsanları Düşünme: Yetişkin kişi kendisi kadar, hata kendisinden daha fazla diğer insanları düşünmeye başlar. Đlgilerde Derinleşme: Ergenlikteki dağınık ilgiler, yetişkinlikte daha az fakat daha derin ilgilere dönüşür. Gelişim Ödevleri: Bir insan yaşamda yol aldıkça toplumun ondan beklentileri ve kendisinin geleceğe ilişkin umutları değişir. Gelişme ödevi, değişen rollere ve umutlara karşılık verme sorumluluğudur (Miser.1999). Havighurst, yetişkinlerin gelişim ödevlerini, yetişkinleri üç dönemde ele alarak belirlemiştir. Genç Yetişkinlik döneminde, bireyin gelişim ödevleri, eş seçmesi, eşi ile birlikte yaşamayı öğrenmesi, çocuk sahibi olması, ev ile ilgili işleri yürütmesi, çalışma hayatına başlaması, yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirmesi ve uygun bir sosyal grupla kaynaşmasıdır.

10 Orta yaşlılık döneminde ise, toplumun bir üyesi olarak yetişkinlere özgü sorumlulukları yerine getirebilme, ekonomik yaşama düzeyine erişmek ve sürdürmek, yetişkinliğe adım atan çocuklarına yardımcı olma, yetişkinlere özgü boş zaman geçirme faaliyetleri geliştirme, bir kişi olarak eş ile özdeşleşme, orta yaşlı olmanın getirdiği bedeni değişiklikleri kabullenme ve değişikliklere uyum sağlama ve yaşlanan ana- babaya uyum sağlama, bu dönemin gelişim ödevleridir. Yaşlılık döneminde de, bedeni güç ve sağlık bakımından gerilemelere uyum sağlama, emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama, eşinin ölümüne uyum sağlama, kendi yaş grubu ile açıktan ilişki kurabilme, sosyal zorlukları ve sorumlulukları yerine getirme, memnunluk verici fiziksel yaşama koşulları kurma, bu dönemdeki gelişim ödevleridir (Aktaran: Love, 1985) Zihinsel Eğitim (Brain Training) Zihinsel eğitim prefrontal korteksin sağlıklı bir şekilde hızlandırılması, kısa süreli hafızanın güçlendirilmesi, dikkat, odaklanma, unutkanlık sorunlarının aşılması, problem çözme kabiliyetinin gelişmesi, birbirine ters mantıklı bilgileri öğrenmede esnek bir beyin altyapısına sahip olmak, muhakeme becerisi ve hızlı öğrenme altyapısının daha üst seviyede kalıplaşması için yapılan tüm çalışmaları kapsayan bir kavramdır (URL-1). Günümüz dünyasında bilgiye daha hızlı ulaşılabiliyorken mevcut altyapımız nedeniyle öğrenme faaliyetlerimiz yetersiz kalmaktadır. Elde edilen bilgiler ise maalesef ezber davranışlardan öteye geçmemektedir. Bugün kullanılan bilgi öğrenme sistemleri sadece anlatım ön planda. 3.BULGULAR 3.1 Lumosity Web Uygulmasının Kullanıcı Deneyimi Açısından Đncelenmesi Lumosity web uygulaması 5 maddelik çevrimiçi araçlarda kullanıcı deneyimi katmanları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Resim, metin, renk gibi görsel öğelerin incelendiği Yüzey Katmanı dikkate aldığımızda Limosity uygulaması turkuaz, mavi, gri ve beyaz renkler kullanılarak hazırlanmış (Şekil-2), her farklı renk üzerine gelen metinler de okunabilirlik göz önünde bulundurularak arka plan renklerine göre zıt olacak şekilde seçilmiş. Özellikle yetişkin bireyler için fiziksel gelişim özelliklerinde bahsedilen görme bozukluğu gibi durumlar göz önüne alındığında okunabilirliğin artırılması kullanıcı deneyimi açısından doğru bir hareket olmuştur. Uygulamayı kullanan bireylerin uzun süreler boyunca sayfada aktif olduğu göz önünde bulundurulursa turkuaz ve tonu renklerin olduğu, ezberleme gücüne ağırlık veren bir yapılanma içerisindedir. Asıl problem bilginin beyin tarafından hızlıca algılaması, işlenmesi ve geriye düşünce ürünü olarak verilmesidir. Bu da beynimizin geniş kapasiteli kullanılmasını, buna uygun eğitilmesini olmazsa olmaz hale getirmektedir (URL-1). Zihinsel eğitimin hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (URL-1) : 1. Beynimizin öğrenme gücünü hızlandırmak 2. Beynimizi değişik ve karmaşık mantıklı bilgileri öğrenmeye hazırlamak 3. Öğrenme, bilgi paylaşım ve eğitim süresini kısaltmak 4. Alternatifli düşünmeyi, öğrenirken, düşünürken daha çok etkeni önyargısız olarak göz önüne almayı öğretmek 5. Hızlı ve çoklu düşünmeyi, hızlı değerlendirmeyi destekleyecek bir altyapı sunmaktadır. 6. Dikkat ve odaklanamama sorununu yenmek 7. Unutkanlık sorununu yenmek 8. Problem çözme becerisini güçlendirmek kullanılması göz ve zihin yorgunluğunun en aza indirilmesi için isabetli bir seçim olmuştur. Uyarı metin ve sembollerinde veya önemi vurgulanmak istenen ikonlarda kullanılan sarı renk ile ilgili metin veya sembole dikkat çekilmesi sağlanmış, seçilen sarı renk uygulamada kullanılan turkuaz, mavi ve beyaz renklerle gayet uyumlu olmuştur. Aksiyon düğmelerinde ise canlı bir renk olan ve uygulamaya renk bakımından uyum sağlayan turuncu renk tercih edilmiş. Bu seçimle aksiyon düğmelerinin her ortamda dikkat çekmesi ve ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.

11 Şekil-2: Lumosity kullanıcı profil sayfası Sayfa içersindeki nesnelerin yerleşimi ve temel tasarım ilkelerinin dikkate alındığı Đskelet Katmanı nda açısından Limosity uygulamasını incelediğimizde menü (Şekil-3) kullanıcın ana işlemlere hızlı ulaşabilmesi için sayfanın üst kısmında yerleştirilmiş. Yine menü çubuğunda site kullanımı ile ilgili menü başlıkları sol tarafa, kullanıcı profili ile ilgili menü başlığı sağ tarafa eklenip bir görselle desteklenerek kullanıcı profili menü başlığının diğer menü grubundan ayrı bir bölüm olduğu vurgulanmıştır. Sol kısma eklenmiş olan menu bölümü ile önemli alt fonksiyonlara kısa yoldan erişim sağlanmasına olanak verilmiştir. Sayfanın sonuna eklenen alt menüde ise daha az kullanılan hakkımızda, iletişim vb. öğelere yer verilmiş, ana menüdeki olası bir yoğunluk engellenmiştir. Đçerik alanı, geniş tutularak ve gözün okuma alışkanlıkları dikkate alınarak sağ tarafa hizalanmıştır. Üye formu doldurulurken gerekli hata yakalama işlemleri yapılmış ve kullanıcılara girilen verilere göre doğru geri bildirimler sağlanmıştır. Ayrıca bulunulan herhangi bir sayfadan diğer tüm sayfalara ulaşabilme büyük ölçüde sağlanmıştır. Uygulamayı Kapsam Katmanı nı göz önüne alarak incelediğimizde fonksiyonellik açısından zengin bir uygulama olduğu görülmüştür. Sistem tüm oyun ve değerlendirmeler temelde hafıza, dikkat, hız, esneklik ve problem çözüme olmak üzere 5 kavram üzerine toplanmıştır. Haftalık programlar ile bireyin hangi gün hangi gelişim ödevini gerçekleştireceği belirlenmiştir. Sisteme üye olmadan önce eğitim sonucunda hangi özelliklerin gelişmesinin istediğini öğrenebilmek ve kullanıcıya isteklerini göre bir program hazırlayabilmek için hafıza (Şekil-5), dikkat, hız, esneklik ve problem çözümü başlıkları altında bazı özellikler sıralayarak bu özellikler içinden istediklerimizi seçme olanağı sağlanmıştır. Şekil-3: Lumosity menü Oyun sayfalarında ise (Şekil-4) oyun bölümüne biraz daha fazla yer ayrılarak oynanabilirlik arttırılmıştır. Sol kısma göz alışkanlıkları dikkate alınarak oyun boyunca odak olan nesne yani oyun, sağ kısma ise oyun ile ilgili metinler yerleştirilmiştir. Şekil-5: Hafıza özellikleri sayfası Ayrıca sistemi ne zaman, ne sıklıkla kullanılacağını, kullanıcının günde kaç saat uyuduğu gibi sorular içeren anket ile de bireye özel en doğru program oluşturulmaya çalışılmıştır (Şekil-6). Şekil-4: Pinball Recall oyun sayfası Uygulamayı etkileşim kavramının dikkate alındığı Yapı Katmanı açısından incelediğimizde genel etkileşimin menü ile sağlandığı, bunun yanında sadece tıklama ve işaretleme olayları olduğu için hareket çeşitliliği yönünden sığ olduğu görülmüştür. Ayrıca etkileşim; araç çubukları, pencereler, ikonlar, düğmeler kullanılarak güçlendirilmiştir. Oyun esnasında kullanıcıya yöneltilen Oyun hakkında bilgi almak ister misiniz? gibi sorularla etkileşim arttırılmaya çalışılmıştır. Şekil-6: Anket sayfası Birey için hazırlanan günlük programa başlandığında bireyin bugün kendini nasıl hissettiği

12 ve kaç saat uyuduğu soruları yöneltilerek bu sorular ışığında günlük program sonuçları değerlendirilmektedir (Şekil-7). Şekil-7: Program öncesi sorular Günlük program sonucunda 5 farklı kategoriden alınan puanlar belirli hesaplamalarda işlenip bireyin BPI (Brain Performance Index) puanı hesaplanmakta ve bireyin hem BPI puanlamasında hem de diğer 5 kategoride site genelinde hangi yüzdelik dilimde olduğu infografikler ile gösterilmektedir (Şekil-8). Şekil-9: Eğitim geçmişi Sisteme eklenen sıkça sorulan sorular ve bilgi veritabanı ile kullanıcılara bir destek sistemi oluşturulmuştur. Sistemde etkileşim sırasında nesnel ve olumlu bir dil kullanılmıştır. Sitem kullanıcı ihtiyaçlarının göz önüne alındığı Strateji Katmanı na göre incelendiğinde hedef kitlesi olan yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılayabilir niteliktedir. Basit ve anlaşılır oyunlarıyla, sade tasarımıyla yetişkinlere uygun bir uygulamadır. 3.1 Lumosity Web Uygulmasının Bilişsel Yük Kuramı Açısından Đncelenmesi Şekil-8: Đnfografikler Ayrıca günlük ve haftalık gelişim bir çizgi grafiği ile bireye sunulmakta, eğitim geçmişi yine infografikler ile gösterilmektedir (Şekil-9). Hedeften Bağımsızlık Đlkesi: Lumosity uygulamasını Hedeften Bağımsızlık Đlkesi ışığında değerlendirdiğimizde kullanıcı için tasarlanan oyunların geneli itibariyle kullanıcının oyunda neler yapacağı, kullanıcıdan neler isteneceği ve oyunun nasıl oynanacağı ilgili yönergeler açık bir şekilde belirtilmiştir. Çözülmüş Örnek Đlkesi: Lumosity uygulamasında Çözülmüş Örnek Đlkesini göz önüne aldığımızda sistemdeki oyunlarda, oyuna başlamadan önce oyunun nasıl oynanacağının adım adım gösterilmekte ve örnek olarak oyun bir kaç kere yapay zeka yardımıyla oynatılmaktadır. Ayrıca uygulamaya kayıt olunduğunda sistemin nasıl kullanılacağı adım adım öğretilmektedir. Tamamlanmamış Örnek Đlkesi: Yapılan incelemede bu ilkenin dikkate alındığıyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Dikkatin Dağılması Đlkesi: Lumosity uygulamasının genelinde Dikkatin Dağılması Đlkesi göz önüne alınmadığı görülmektedir. Sistem çok basit olarak tasarlanmış olması bu ilkenin dikkate alınmasını zorunlu kılmamıştır. Oyunlarda ise

13 görsellerin açıklamaları farklı bir sayfada verilmemiş, etraflarına konuşma balonları yerleştirilerek görseller açıklama metinleriyle ile beraber sunulmuştur. Biçem Đlkesi: Sistemde işitsel öğelere yer verilmemiştir. Bunun sonucunda da Biçem Đlkesini nin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Gereksizlik Đlkesi: Sistemde Gereksizlik Đlkesi nin dikkate alındığı görülmektedir. Açıklamalar, yönergeler ve anlatımlar sade bir şekilde hazırlanmıştır. Gereksiz ve uzun cümleler kullanılmamıştır. Değişkenlik Etkisi: Yetişkin eğitimi için sistemde farklı düzeylerde çeşitli etkinliklerin bulunduğu görülmektedir ki kişisel gelişim sürecinde bu verilen görevlerin çeşidi de güçlüğü de artmaktadır. Sitenin bu değişkenliği bahsedilen ilkeye uygun olduğunu göstermektedir. 4.SO UÇLAR Daha önce bahsedildiği gibi, bilişsel yük kuramı öğe etkileşiminin çok fazla olduğu zor öğrenilen konular için uygun bir kuramdır. Ancak bu sistem öğe etkileşiminin çok fazla olmadığı, daha basit tasarımların bulunduğu bir sistem olması sebebiyle bilişsek yük kuramının tüm ilkelerini karşılayamaması normal kabul edilmektedir. Kullanıcı deneyimi katmanları açısından ise sistem tüm gereklilikleri büyük ölçüde karşılamaktadır. Özellikle kapsam katmanındaki farklı fonksiyonel özellikler sistemin en güçlü yanıdır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında sistemde Bilişsel Yük Kuram ı ilkelerin beşi, kullanıcı deneyimi katmanlarının ise tamamı karşılık bulmuştur. Çalışmanın ilerletilip geliştirilmesi için sistemin birden fazla kullanıcıya uygulanması ve deneyimlerinin analiz edilmesi yararlı olabilir. 5.KAY AKLAR Alben, L. (1996). Quality of Experience. Interactions, 3 (3), Battarbee, K. (2003). Defining co-experience. Proceedings of the 2003 international Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces (PPPI 03) (pp ), Pittsburgh, PA, USA, June 23-26, New York: ACM. Battarbee, K. (2004). Co-Experience Understanding User Experiences in Social Interaction. Helsinki, Finland: Publication Series of the University of Art and Design Helsinki A 51. Cain, J. (1998). Experience-Based Design: Toward a Science of Artful Business Innovation. Design Management Journal (Former Series), 9 (4), Clark, R.C., Nguyen, F., ve Sweller, J., (2006). Efficienciy in Learning: Evidence-Based

14 Guidelines to Manage Cognitive Load. Published by Pfeiffer, USA Chandler, P. ve Sweller, J. (1991). Cognitive Load Theory and the Format of Instruction. Cognition and Instruction. V.8 (4), p Carlson, R., Chandler, P., ve Sweller, J. (2003). Learning and Understanding Science Instructional Material. Journal of Educational Psychology, V. 95, p Forlizzi, J. ve Battarbee, K. (2004). Understanding Experience in Interactive Systems. DIS04 Conference Proceedings, Cambridge, MA, August 2004, Forlizzi, J. ve Ford, S. (2000). The building blocks of experience: An early framework for interaction designers. Proceedings of Designing Interactive Systems (DIS 2000), New York City, USA. Garrett, J. 2002, Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. New Riders Press, USA. Große, C.,S., Renkll, A., (2007). Finding and fixing errors in worked examples: Can this foster learning outcomes?. Learning and Instruction, Vol. 17, p Hassenzahl, M. (2003). The thing and I: understanding the relationship between user and product. In M. Blythe, C. Overbeeke, A. F. Monk, ve P. C. Wright (Eds.), Funology: From Usability to Enjoyment (pp ). Dordrecht: Kluwer. Hassenzahl, M. ve Tractinsky, N. (2006). User Experience a research agenda. Behavior & Information Technology, 25(2), Hekkert, P. (2006). Design aesthetics: Principles of pleasure in product design. Psychology Science, 48(2), Hudspith, S. (1997). Utility, Ceremony, and Appeal: A Framework for Considering Whole Product Function and User Experience. DRS News, 2 (11). Jordan, P.W. (2000). Designing pleasurable products: An Introduction to the New Human Factors. London, England: Taylor&Francis. Kalyuga, S., (2009). Knowledge elaboration: A cognitive load perspective. Learning and Instruction, V. 19, p Kankainen, A. (2003). UCPCD: User-Centered Product Concept Design. In: Proceedings of DUX03: Designing for User Experiences Mäkelä, A. ve Fulton Suri, J. (2001). Supporting Users Creativity: Design to Induce Pleasurable Experiences. In Helander M., Khalid, H.M. & Tham (Eds.) Proceedings of the Conference on Affective Human Factors ( ). New York, United States of America: ACM Press. Van Merrienboer, J.J.G. ve Ayres, P., (2005). Research on Cognitive Load Theory and its design implications for e-lear Moreno, R. ve Mayer, R. (1999). Cognitive principles of multimedia learning: The role of modality and contiguity. Journal of Educational Psychology, V.91, p Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things. New York, USA: Basic Books. Paas, F.G.W.C., Renkll, A., ve Sweller, J. (2004). Cognitive Load Theory: Instructional implications of the interaction between information structures and cognitive architecture1. Instructional Science, V.32, p.1-8 Paas, F.G.W.C. ve Van Merrienboer, J. J. G., (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A Cognitive-Load Approach, Journal of Educational Psychology, V.86(1), p Paas, F.G.W.C., Renkll, A. ve Sweller, J. (2003). Cognitive Load Theory and instructional design: Recent developments, Educational Psychologist, Guest Editorial Statement, V.38, p.1-4 Paas, F.G.W.C. ve van Merrienboer, J. J. G. (1993). The efficiency of instructional conditions: An approach to combine mental effort and performance measures. Human Factors, V.35(4), p Paas, F.G.W.C. ve van Merrienboer, J. J. G. (1994). Instructional control of cognitive load in the training of complex cognitive tasks. Educational Psychology Review, 6, Press, M. ve Cooper, R. (2003). The Design Experience: The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century. London, England: Ashgate Publishing Limited.

15 Reiser, A.R., Dempsey, J.V., (2007), Trends and Issues in Instructional Design and Technology, Pearson Education, USA Roto, V. (2007). User Experience from Product Creation Perspective. Towards a UX Manifesto workshop, in conjunction with HCI 2007, Lancaster, UK. Sanders, E.B.-N. (2001). Virtuosos of the Experience Domain. In Proceedings of the 2001 IDSA Education Conference. Sanders, E.B.-N. (2002). From User-Centered to Participatory Design Approaches. In Frascara J (ed) Design and the Social Sciences. Taylor & Francis. Sweller, J., van Merriënboer, J.J.G., ve Paas, F.G.W.C., (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, V.10, p Sweller, J. (2003) Evolution of Human Cognitive Architecture, In The Psychology of Learning and Motivation, V.43, p, Brian Ross (eds.). San Diego: Academic Press. URL 1,http://www.yuksekyapilizekalar.com/beyingelisimi-ve-fark-egitimleri.aspx Beyin Gelişimi 5 Ocak 2014.

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem GİRİŞ Bilişsel ergonomi, geçtiğimiz asırda yaşanan bilgisayar devrimiyle hayat bulan Ergonomi disiplini içerisinde gelişen yeni bir teknolojidir.

Detaylı

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ ATATÜRK MAH KUBİLAY CAD ERSOY APT NO:3/2 SÖKE 0 256 512 27 27-0539 644 36 44 BİZ KİMİZ? AYMEr EĞİTİM &DANIŞMANLIK MERKEZİ İÇERİĞİNDE NELER VAR? *PSİKOUYUM *GETUP *TEKNOKUL

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy

PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy Gelişim: Döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden değişme örüntüsü. Çoğu gelişim büyümeyi, fakat aynı zamanda yaşlanma ve ölüm süreciyle birlikte

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE)

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE) UYGULAMALARI BİLGİSAYAR EĞİTİMDE Eğitimde Bilgisayar isayar Uygulamaları ÖGRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE) Bilgisayar

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO 1294142 Geliştirme - Güncelleme Tarihi: 2009-2015 Versiyon 2 GİRİŞ DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ NEDİR? DBE Öğrenme

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ Bilgi Çağı gereksinimleri Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=ejpsqeqbh4o&featur e=related Öğretim Teknolojisi ne yapar? Öğretim, okullarda gerçekleştirilen

Detaylı

KİŞİLİK VE YETKİNLİK ENVANTERLERİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI. www.pmetrica.com Copyright, P.metrica 1

KİŞİLİK VE YETKİNLİK ENVANTERLERİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI. www.pmetrica.com Copyright, P.metrica 1 KİŞİLİK VE YETKİNLİK ENVANTERLERİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI www.pmetrica.com 1 Türkiye de MTI GROUP bünyesinde yer alan P.metrica, onbeş yıldır Masters Training International tarafından

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S.233-237 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; İrfan ERDİN 2005-2006 Tablo ve Slaytları Düzenleyen; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,M.A.Evren

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Meral Durubaş Didem Erten Tuba Yoleri Evren Pıravadılı

Meral Durubaş Didem Erten Tuba Yoleri Evren Pıravadılı Meral Durubaş Didem Erten Tuba Yoleri Evren Pıravadılı Farklılaştırılmış Eğitim Farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin önbilgi, ilgi, öğrenme stilleri gibi farklı bireysel özelliklerini kabul eden, bu

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

ARCS Motivasyon Modeli

ARCS Motivasyon Modeli ARCS Motivasyon Modeli Hülya KUTU & Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Motivasyon Motivasyon kelimesi köken olarak Latince movere kelimesinden

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan

Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan Sunumun Amacı Açık Eğitim ve Uzaktan Öğretimde Kalite ve Sistem Kavramlarını Tartışmaya Açmak Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımını

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı