Ç NDEK LER. ETD'den Haberler HAZİRAN 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. ETD'den Haberler HAZİRAN 2014"

Transkript

1 TEMMUZ BÜLTEN 'in Katk lar yla 2014 Haziran PTF: 152,30 TL/MWh 2014 Haziran SMF: 162,87 TL/MWh piyasa fiyat fark Ç NDEK LER ETD'den Haberler 2 Piyasa Yorumu 5 Sektörden Haberler 6 Duyurular 10 HAZİRAN 2014 Haziran ayında barajlara gelen su milyon m3 oldu. Mayıs ayı elektrik üretimindeki yıllık artış %5,4 olurken, tüketimde ise yıllık %5,1 artış gerçekleşti. Haziran ayı sonunda toplam kurulu güç MW'a yükseldi. Haziran ayında kurulu güce katkı 499 MW oldu. Haziran ayında termik kaynaklardan elektrik üretimi toplamı MWh, hidrolik kaynakların üretimi MWh, rüzgar kaynaklarının üretimi MWh, jeotermal kaynaklardan üretim ise MWh olduğu tespit edildi. Haziran ayı boyunca en yüksek ani puant ile 27 Haziran 2014 günü, en düşük ani puant ise 8 Haziran 2014 Pazar günü MW ile gerçekleşti. Ayın ani puant ortalaması ise MW olarak tespit edildi. ENTSO-E bağlantısı kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan ile ticaret için TEİAŞ tarafında yapılan kapasite ihalesinde Türkiye-Yunanistan yönü fiyatı 0.27 / MW, Yunanistan- Türkiye yönü 2.76 / MW oldu. Türkiye Bulgaristan yönü ihalesi ise iptal edilirken, Bulgaristan-Türkiye yönü ise /MW oldu. Bulgaristan Türkiye yönü kapasite bedeli ESO tarafında ise /MW oluştu HAZİRAN: Üretim: 20,18 TWh Tüketim: 20,57 TWh İthalat: 0,51 TWh İhracat: 0,12 TWh Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektriğe 3 ay, doğalgaza ise Temmuz ayında zam yapılmayacağını söyledi. Toplam Kurulu Güç: ,50 MW Nisan Ayı Kurulu Güce Katılım: 499,5 MW ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için adresinden bize ulaşabilirsiniz

2 ETD den Haberler Fransa'ya Talep Tarafı Piyasa Katılımı İnceleme Gezisi Düzenledik Selman GEZER / ETD Türkiye Elektrik Piyasası önemli bir ivme kaydederek, sürekli gelişme göstermektedir. Bu gelişmelenin devam edebilmesi için enerji politikalarının birinci önceliği ise arz güvenliğidir. Arz güvenliği, enerji üretim kapasitesinin sadece yeni üretim tesisleri ile artırılmaya çalışmasını ifade etmemektedir. Enerji arzının sürdürülebilir, ekonomik ve işlevsel olarak ihtiyaca cevap verebilir seviyede tutulmasında mevcut kapasitenin bilinçli ve verimli şekilde kullanılması da hayati önemi hazidir. Bu noktada talep tarafının enerji piyasasına aktif katılımı, arz güvenliği konusunda çok etkili ve zorunlu bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Ticareti Derneği (ETD) temsilcilerinden oluşturulan Komisyon çalışmaları çerçevesinde Talep Tarafı Katılımı' nın başarılı bir uygulamasını yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Enerji Ticareti Derneği (ETD) olarak Fransa' ya bir inceleme gezisi organize ettik Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz, Fransa Talep Tarafı Piyasa Katılımı İnceleme Gezisi kapsamında, Lyon ve Paris şehirlerinde ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi. Lyon' da ülkenin en büyük talep toplayıcısı olan Energy Pool şirketinin Talep Yönetim Merkezi gezildi ve ilgili uzmanları tarafından yerinde bilgilendirmeler yapıldı. Paris' de ise Fransa İletim Sistem İşletmecisi Rte yetkilileri tarafından talep tarafı yönetimi ile ilgili sunumun ardından sistem kontrol ve yönetim odası ziyaret edildi. Burada da Rte yetkilileri tarafından detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Söz konusu inceleme gezisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, TEİAŞ' dan ve EPDK'dan Talep Tarafı Katılımı Komisyonu' nun üyesi olan yetkililer ve Prof. Dr. Murat ALANYALI ile üyelerimizden temsilciler katıldı. 2

3 PS G Maliyetlerin Öngörülebilirliği Selman GEZER / ETD Mevzuat ve Uygulamalar (MU) Alt Çalışma Grubumuz' un Haziran ayı itibariyle çalışmalarında en önemli yeri perakende satışa ilişkin hesaplanamayan ya da öngörülemeyen bedeller ve ulusal tarife yapısında atılması gereken adımlar aldı. Özellikle sıfır bakiye düzeltme tutarı ve YEKDEM maliyetleri ile ilgili gelinen durum, bu durumun piyasaya ve piyasa katılımcılarına etkileri, olumsuz olan etkilerin bertaraf edilmesi için önerilerimiz ile görüşmeler yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı ve YEKDEM maliyetlerinin hesaplanması ve tarife yapısı içerisinde öngörülebilir hale getirilmesi konusunda ETD görüşümüz oluşturuldu. Bu konuda oluşan ETD görüşlerini bu bültenimizde de paylaşmak isteriz: Bilindiği üzere elektrik piyasamızın temelini nihai tüketicilere yapılan satışlar ve ikili anlaşmalar oluşturmaktadır. Bu satışlar üzerindeki tüm belirsiz maliyet kalemleri piyasaya ciddi zararlar vermektedir. Özellikle Sıfır Bakiye Düzeltme Kalemi (SBDT) ve YEKDEM maliyetleri, hiçbir şekilde hesaplanamayan, tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen bedeller olarak Perakende satış faaliyetlerinde nihai olarak tüm maliyetleri ödeyen tüketiciler, piyasadaki riskler arttıkça, daha yüksek fiyatlamalara maruz kalmaktadır. Maliyetlerini hesaplayamayan tedarikçiler de, tüm riskleri göz önüne almaya çalışarak, yüksek satış fiyatları ile müşteri almaya çalışmaktadır. Ancak rekabetçi bir piyasa oluşturabilmek için bu öngörülemeyen maliyet kalemlerinin, hesaplanabileceği veya doğrudan nihai tüketicilere yansıtılabileceği bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu sayede çok daha fazla serbest tüketicinin özel tedarikçiden daha ucuza enerji alabilmesinin önü açılacaktır. Söz konusu maliyetler, Avrupa'daki örnek uygulamalarda, nihai tüketicilerin faturalarına yansıtılan ayrı birer tarife kalemi olarak bulunmaktadır. Türkiye'de de bu maliyetlerin etkin bir şekilde öngörülerek satış fiyatlarına doğru yansıtılması için, tarife içerisindeki Perakende Satış yapan şirketlerin muhtemel kar marjlarının dahi üzerine çıkabilmektedir. Bu durum perakende satış faaliyetlerindeki gelişimi yavaşlatma, hatta durdurma noktasına getirecek ölçüdedir. Serbest tüketici limitlerinin aşağı çekilmesi ile bu sektörün daha da serbest bir yapıya kavuşturulması amaçlanırken, bu öngörülemeyen kalemlerin varlığı sektörü oldukça riskli bir yapıya sokmakta ve gelişimine engel olmaktadır. SBDT kalemi Mayıs 2013-Nisan 2014 döneminde, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 0,59 TL/MWh ile 9,17 TL/MWh arasında 15 kata kadar değişiklik gösterebilmektedir. SBDT' nin ortalaması göz önüne alındığında yaklaşık 5,19 TL/MWh lik bir yükümlülük söz konusudur. Bu ortalama üzerinden hesaplandığında ise değişimler +%77 ile -%88 olabilmektedir. İletim Sistem Kullanım Bedeli, PSH ve Dağıtım Sistem Kullanım Bedellerinde olduğu gibi, EPDK tarafından üçer aylık tarife dönemlerinde bu bedellerin de hesaplanıp tarife kaleminin bir bileşeni olarak belirlenmesini öneriyoruz. Bu amaçla SBDT ve YEKDEM kalemleri, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi kapsamında ayrı birer masraf kalemi olarak tanımlanabilir ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki SBDT tanımı güncellenerek bu maliyetler tarifeye aktarılabilir. Bu sayede üçer aylık dönemlerde maliyetler sabitlenmiş ve herkesin bildiği bir yapıya kavuşmuş olacaktır. İlgili dönemde oluşacak farklar ise, mevcut elektrik tarifelerinde olduğu gibi bir sonraki tarife döneminde düzenlenebilecektir. Öngörülemeyen maliyetlerin bu şekilde tarife kapsamında çözümlenmesi, sektör için pozitif yönde değişikliğe neden olacak, tedarikçi şirketlerin de en ucuz enerjiyi tedarik etmek için rekabet etmesini sağlayacaktır. 3

4 EPİAŞ Sürecinde Gelişmeler TT G Selman GEZER / ETD Türkiye enerji piyasalarının geleceğine dönük en önemli adımlardan birisi olarak görülen EPİAŞ'ın kuruluşunda son aşamaya gelindi. Aslında halen elektrik piyasasının vadeli finansal ürünleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (BİST VİOP) işlem görmekte olmasına rağmen Kanun' da öngörülen piyasa düzeninin EPİAŞ'ın kuruluşunun tamamlanmasıyla hayata geçeceğine dair yaygın bir kanı bulunmakta. Dolayısıyla EPİAŞ'ın kuruluşuyla birlikte Türkiye'nin yeni piyasa yapısının şekillenmesi beklenmekte yılının Mart ayında yasalaşan Yeni Elektrik Piyasası Kanunu'nda kuruluşu için altı aylık bir süre öngörülmüş olmasına rağmen EPİAŞ'ın kuruluş süreci hayli uzadı. En nihayetinde Haziran ayının başında, EPİAŞ'ın Ana Sözleşmesi ve Çalışma Esasları'na İlişkin Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından onaylandı. Ayrıca EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, şirkette hissedar olacak özel sektör katılımcılarının hisselerinin dağıtımı ile ilgili bir çalışma da yapıldı. Ana Sözleşme, Yönetmelik ve hisse dağıtımı ile ilgili çalışma ise EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bir toplantıda, aralarında ETD'nin de yer aldığı sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşları ile paylaşıldı. Uzun zamandır takip edilen bazı önemli hususlar da böylece netleşmiş oldu. Kısaca özetlemek gerekirse; merkezi İstanbul olarak belirlenen EPİAŞ'ın sermayesi 61 milyon TL'nin biraz üzerinde oldu. Hisselerinin %30' u TEİAŞ, %30' u Borsa İstanbul ve %40' ı özel sektör katılımcıları tarafından alınacak olan şirketin Yönetim Kurulu sayısı ise 7 (yedi) olarak belirlendi. Tek bir kontrol gücüne sahip sermaye yapısı altında ise %4' den fazla hisseye sahip olunamayacağı kurala bağlanmıştır. Yönetim yapısı, görevli organları ve işleyişi gerek Ana Sözleşme gerekse Yönetmelik ile detaylı olarak tanımlanan EPİAŞ ile ilgili bazı konularda ise önemli belirsizlik ve anlaşılmazlıklar göze çarpmakta. Bunların başında ilk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili düzenleme gelmektedir. İlk üyelerin tamamının EPDK tarafından belirlenecek olması, bu noktada şirket hissedarlarının şirketin Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri olacak kişilerin belirlenmesinde etkisiz kalacak olmaları ve bu Yönetim Kurulu'nun ilk Olağan Genel Kurul' a kadar belki altı aydan fazla görevde kalacak olması, EPİAŞ' ın kurgusundaki özel sektör katılımının mantığını boşa çıkaracak nitelikte bir durumdur. Diğer yandan bir piyasanın doğru işlemesi ve istenen işlevi yerine getirmesi için en önemli unsur olan gözetimi yerine getirecek olan Piyasa İzleme Komitesi ile ilgili de büyük ve önemli belirsizlikler mevcut. Özellikle bu Komite üyeleri için kriterlerin ve seçim yönteminin belirtilmemiş olması, başlangıçta doğru, iyi işleyen, standart süreçlere sahip ve keyfiliğe yer bırakmayacak bir kurguyu eksik bırakacak nitelikte. ETD olarak tüm bu konularda görüş ve önerilerimiz de, EPİAŞ sürecinin en başından beri olduğu gibi ilgili muhatapları ve taraflarıyla paylaşılmakta ve doğru sonuçlara ulaşılmasına katkı sunulmaya çalışılmaktadır. Sürecin ve sonuçlarının başta elektrik olmak üzere enerji piyasalarımız ve ülkemiz için faydalı ve verimli olmasını diliyoruz. 4

5 Haziran Ayında Elektrik piyasasında gelişmeler Tüm yıl süren kuraklığın aksine Haziran ayında, ülke genelinde şiddetli yağışlar gözlemlendi. Haziran ayı yağışlarının normalleri 32 mm iken geçtiğimiz Haziran'da 51,9 mm yağış kaydedildi. Aynı rakam geçen sene 26,7 mm seviyesinde idi. Her ne kadar şiddetli yağışlar barajların doluluk oranlarını arttırmasa da, iklimlendirmenin tüketim üzerindeki etkisi azaldı ve Haziran ayının sadece son haftasında artış gözlemlendi. Uzmanlar Temmuz ayının da benzer şekilde yağışlı geçebileceğini, mevsim normallerinde kayma olabileceğini ve Eylül ayında da yaz sıcakları gözlemlenebileceğini belirtiyorlar. Haziran ayında aynı zamanda EPİAŞ hakkında da önemli gelişmeler oldu. EPDK'nın EPİAŞ'ın yasada belirtilen %40'lık payı için özel sektöre yaptığı hissedarlık çağrısı ile birlikte, birçok şirket EPİAŞ'a ortaklık konusunda olumlu olmakla birlikte tereddütler yaşadıklarını belirttiler. Piyasa katılımcıları tarafından özellikle Şirketin Ana Sözleşmesinde yer alan Piyasa İzleme Komitesinin atanmasında EPİAŞ'ın söz sahibi olmamasının tedirgin edici olduğu belirtildi. Katılımcılara göre komitenin doğrudan EPDK tarafından atanması yerine, akademik, özel sektör, borsa, kamu taraflarından farklı vizyonlardan adaylar olmasının pozitif etkisi olabileceği belirtildi. Planların beklendiği gibi gitmesi durumunda ise, şirket kurulduktan sonra 2015 sonuna kadar yatırım, mevzuat ve teknik süreçlerin tamamlanması ve Gün İçi Piyasa'nın hayata geçmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna gerilimi ise Haziran ayında şiddetlendi. Gazprom, Ukrayna'ya verdiği doğal gazı kesti. Türkiye'ye ve Avrupa Birliği'ne verilen gaz kesilmedi ancak, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 12,5'ini taşıyan doğal gaz boru hattındaki sorunun kış gelmeden çözülmesi gerekiyor, aksi takdirde Türkiye'nin ciddi anlamda etkileneceği öngörülüyor. Tezgahüstündeki fiyatlar da bu riskin bir bölümünün göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor. Ancak, geçtiğimiz yıl doğalgaz krizi yaşayan Türkiye'nin bu yıl da benzer durumlar yaşaması sektörü zora sokacak gibi duruyor. Ukrayna-Rusya krizi devam ederken Ukrayna'yı bypass ederek Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Akım doğal gaz boru hattı projesi ise ivme kazandı. Rus Dışişleri, Güney Akım projesinin, Avrupa'daki enerji güvenliğini destekleyeceğini ve bu konuda bütün taraflar ile konuşmaya hazır olduklarını belirtti. Macaristan ve Sırbistan, ABD ve Avrupa Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen, proje için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler. Önümüzdeki aylarda Güney Akım projesinin üzerine daha çok düşülecek gibi gözüküyor. Türkiye elektrik piyasasına baktığımızda, Haziran ayının son günlerinde artışa geçen Piyasa Takas Fiyatının Temmuz ayının ilk günlerinde de yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Traderlara göre, fiyatlara kamu tarafından müdahale olmaması durumunda, Temmuz ayının 170 TL/MWh bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bir başka görüş ise yağışlı geçen Haziran ayı gibi Temmuz'un da yağışlı geçmesi ile özellikle akarsu tipi santrallerinin fiyatları düşürebileceği yönünde. Elektrik piyasasında üçüncü çeyrek için beklentilerine baktığımızda, tezgahüstünde son bir haftada Ağustos ayı baz yük ürünün 6 lira değer kazandığını, Eylül ayı beklentilerinin ise geçen senenin 12 TL üzerinde olduğunu görüyoruz. Elektrik Piyasası için kriz ve müdahaleler ile başlayan 2014 yılı, traderlar için kolay geçmeyeceğe benziyor. 5

6 Sektörden Haberler Yıldız: Ülkemiz elektrik santrali sayısı 1000'i geçti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin 2014 ilk 6 ayındaki elektrik kurulu gücü hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, Türkiye'deki elektrik santrali sayısının 1000'i geçtiğini belirterek, "2014'ün ilk 6 ayında 2625 MW gücünde santral devreye alındı. Devreye alınan bu santrallerin yatırım bedeli 7 milyar lira" dedi. Bakan Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: Enerji yatırımlarında 2014 yılında hedeflenen seviyede gidiyoruz yılı Haziran ayı sonunda MW olan Türkiye toplam enerji kurulu gücü 2014 Haziran sonu itibarıyla % 11 artışla ,5 MW değerine ulaştı. Santral sayısı ise aynı dönemde % 20,4 arttı. Böylece ülkemiz elektrik santrali sayısı 1000'i geçti. Şu anda 1002 santralimiz üretimde yılı Haziran ayından bu yana toplam 6511 MW gücünde 172 adet santral devreye alındı. Türkiye 2014'ün ilk yarısında da elektrik yatırımlarına olağanca hızıyla devam etti. Geçmişte planlanan ve kararı alınan santrallerin yatırım olarak dönmeye başladı. 2014'ün ilk 6 ayında 2625 MW gücünde santral devreye alındı. Devreye alınan bu santrallerin yatırım bedeli 7 milyar lira. Türkiye 2014 yılının ilk yarısını da, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde ve tüketiminde artışla kapattı. 2014'ün ilk 6 ayında elektrik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3, elektrik tüketimi ise yüzde 3,8 oranında artış gösterdi. Önceki yıllara göre tüketimdeki artışın daha az olmasının sebebi evlerden sanayiye varana kadar enerji tasarrufunun her kesimde daha fazla yapılmasıdır. Bir başka sevindirici gelişme ise güneş enerjisinin de artık elektrik üretim portfoyü içerisinde yer almaya başlaması. Şu ana kadar 13.5 MW güneş enerjisi üretim tesisinin kabulünü yaptık. " ETD/Karahan: Türkiye enerji piyasası merkezi olabilir ETD Başkan Yardımcısı Mustafa Karahan, EPİAŞ ile Türkiye'nin bölgesinde enerji piyasası merkezi olabileceğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Enerji Borsası'na (EPİAŞ) sektör şirketlerinin ortaklık esaslarını düzenleyen yönetmeliği onayladı ve bu onayla birlikte şirketlere ortaklık başvurusu için çağrı yaptı. Sektör şirketleri Enerji Borsası'na en fazla yüzde 4'lük ortaklık için iki ay içinde başvuruda bulunacak. Hisse dağıtım işleminin bitmesinin ardından EPDK, 6 ay içinde EPİAŞ'a piyasada işlem yapması için yetki verecek. İlk olarak elektrik alım-satımının yapılacağı "Enerji Borsası" olarak hayata geçecek EPİAŞ'ta, daha sonra petrol, doğalgaz ve türevleri de işlem görecek. Konuyu değerlendiren Enerji Ticareti Derneği Başkanı Yardımcısı Mustafa Karahan, EPİAŞ düzenlemesinin, borsa kurulumu için büyük önem arz ettiğini belirtti. Borsayla birlikte Türkiye'nin enerji alanında pozisyonun güçleneceğini kaydeden Karahan, "Borsayla birlikte Türkiye enerjinin transit geçtiği bir ülke değil, merkez ülke olacak" dedi. Karahan, Türkiye açısından elektrikte, doğalgaz ve petrolde ve karbon ticaretinde ilerde çok büyük değişimler yaşanabileceğini belirtti. Haziran'da Yağışlar Mevsim Normallerinden Fazla Oldu Haziran ayında yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Haziran ayı yağışından fazla oldu. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Haziran ayı yağış ortalaması 51,9 mm, normali 32,0 mm ve 2013 Haziran ayı yağış ortalaması ise 26,7 mm olarak belirtildi. Yağışlarda normaline göre % 62,1 geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 94,6 artış gözlendi. Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli 6,31 Tl/mwh Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli 2014 yılı 3. çeyreği için 6,31 TL/MWh olarak onaylandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazetede yayımlandı. EPDK, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 3. çeyreği için 6,31 TL/MWh olarak onaylanmasına karar verdi. İran'ın doğal gaz kaynakları, Avrupa'ya gaz akışı için en iyi seçenek İran'ın doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya gaz akışı için en iyi seçenek olduğu düşünülüyor. İran yerel gazetesi Mardom Salari haberine göre, Enerji uzmanı Dr. Sadeq Jowkar, İran'ın doğal gaz kaynaklarının gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. AB'nin şuan enerji tedarik portfolyosunu çeşitlendirmek için birden çok seçeneği var. 6

7 Macaristan, Güney Akım Projesinde Üzerine Düşeni Yapacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD ve Avrupa Birliği'nin itirazlarına rağmen Ukrayna'yı by-pass ederek Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Akım doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Güney Akım'ı inşaa etmememiz gerektiğini söyleyenler, enerjisiz nasıl yaşayabileceğimiz konusunda da alternatif bir öneri ortaya koymalılar" diye konuştu. Ukrayna'nın Kasım Ayına Kadar Yetecek Doğalgazı Var Ukrayna enerji şirketi Naftogaz'ın Başkan Yardımcısı Aleksander Todiychuk, Ukrayna'nın yer altı depolarında Kasım ayına kadar yetecek doğal gaz olduğunu söyledi. Todiychuk, bazı tedbirler almaları halinde stokların biraz daha uzun süre talebi karşılayabileceğini de ifade etti. Gazprom'a göre Ukrayna'nın yer altı depolarında 14 milyar metreküp gaz var. Ancak bunun 11,5 milyar metreküpü Gazprom'a ait. Bulgaristan'da elektrik fiyatlarında yeni artış planlanıyor Bulgar Devlet Enerji ve Su Düzenleme Kurulu, (DKEVR), yıl sonuna kadar elektrik fiyatlarında tekrar artış yapmayı planlıyor. Bulgar Devlet Enerji ve Su Düzenleme Kurulu, (DKEVR), yıl sonuna kadar elektrik fiyatlarında tekrar artış yapmayı planlıyor. DKEVR üyesi Ilian Illiev, artışın yüzde 3'den daha fazla olmayacağını ve Ekim ayında olmasının olası olduğunu söyledi. Lisanssız elektrik üretimi başvuruları oldu Enerji piyasasında lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuru 2.511'e yükseldi. Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği tarafından 2 Temmuz itibariyle güncellenen verilere göre, başvuruların adeti olumlu bulunurken, 471 başvuru reddedildi. Başvuruların 803 adeti ise değerlendirme aşamasında bulunuyor. Başvurular en çok güneş enerjisinden elektrik üretimi için geldi. Bu alanda yapılan başvurular 879 adet olurken, güç dağılımı karşılığı kwh kapasite olarak açıklandı. Rüzgar enerjisinde başvurular toplam kwh kapasite için 273 oldu. Başvuruların toplam gücü ise 789 bin kwh seviyesine ulaştı. Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabiliyor. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekiyor. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramıyor. Gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler (apartman yönetimi gibi) lisanssız elektrik üretim tesisi kuramıyor. Yunanistan Elektrik Kurumu'nun %30'u özelleşiyor Yunanistan'da hükümet, Elektrik Kurumu'nun (DEİ) küçük DEİ olarak adlandırılan yüzde 30'unun özelleştirilmesini içeren yasa tasarısını parlamentoya sundu. Bu özelleştirmeye çalışanlar ve muhalefet partileri karşı çıkıyor. Başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde kararı protesto amacıyla birer saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor. Yunan hükümeti, enerji piyasasındaki rekabeti güçlendirmek amacıyla DEİ'nin yüzde 30'unu özelleştiriyor. Bu karara tepki gösteren sendika ve çalışanlar, ülke genelinde elektrik kesintilerine gidiyor. Dün akşam DEİ sendikası çalışanları, Atina merkezindeki caddelerde toplanarak parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. Hükümet uzun süre protesto edildi. Çevre Bakanı Yannis Maniatis, bugün yeni yasa tasarısını parlamentoya sundu. Yasa tasarısında bazı iyileştirmelere giden Bakan, çalışanların haklarının güvence altına alındığını, 5 yıl süreyle işten çıkarılmayacaklarını, kamu ve yerel toplumun çıkarlarının korunduğunu açıkladı. Hükümet, DEİ'nin yüzde 30'unu özelleştirmeyi, geri kalan yüzde 70'lik kısmın ise kamuda kalacağını duyurdu. 7

8 EPİAŞ yapılanmasında özel sektörün tavrı belirleyici olacak Montel-Foreks'in piyasa katılımcılarından edindiği bilgiye göre EPDK'nın EPİAŞ'ın yasada belirtilen %40'lık payı için özel sektöre yaptığı hissedarlık çağrısı ile birlikte şirketlerde hareketlenme yaşanıyor. Birçok şirket EPİAŞ'a ortaklık konusunda olumlu görüş sahibi olmakla birlikte ciddi tereddütler yaşandığını belirtiyor. HİSSE SAHİBİ AMA SÖZ SAHİBİ DEĞİL Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurulacak şirketin gelir ve gider modelinin potansiyel ortaklarla paylaşılmamış olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte, kurulacak şirketin geçici yönetiminin doğrudan EPDK tarafından atanacak olması ve olağan genel kurula kadar bu yönetimin ilk kurguyu tamamlayacak olması, şirketlerde hisse sahibi oldukları halde söz sahibi olmama endişesi yaratmış durumda. PİYASA İZLEME KOMİTESİNDE EPİAŞ SÖZ SAHİBİ DEĞİL Şirketlerden alınan bir diğer yorum da Şirketin Ana Sözleşmesinde yer alan Piyasa İzleme Komitesinin üyelerinin atanmasında EPİAŞ'ın söz sahibi olmamasının dikkat çekici olması. Komitenin doğrudan EPDK tarafından atanacak olması ile piyasa işleyişinin şeffaflığına darbe olabileceğini belirten katılımcılar, EPİAŞ'ın beklenen fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaklaşabileceğini, bu sebeple de bu yapıya ortak olmanın önemli bir faydası olmayabileceğini belirtiyorlar. EPDK ve konuyla ilgili STK'ların olumlu ve açıklayıcı bir yaklaşımla ikna edici bir tanıtım faaliyeti göstermeleri ile yeterince talebin oluşacağını belirten katılımcılar, yine de sektörün büyük ve aktif oyuncularının yapı içerisinde bulunmasının çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Rekabet Kurulu Yatağan Santrali'nin devrinde bir sakınca bulunmadığına karar verdi Rekabet Kurulu, Yatağan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kapsamında devir işleminde sakınca bulunmadığına karar verdi. Rekabet Kurulu, Yatağan Termik Santrali ve bu santrale bağlı taşınır ve taşınmazlar ile ilgili maden sahalarının Özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu varlıkların, teklif sahiplerinden Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elsan Elektrik Gereçleri A.Ş. veya Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi Aktif Elektrik Enerjisi Bedelinde 17,12 Krş/kwh Uygulanacak Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/07/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak aktif elektrik enerjisi bedeli 17,12 Krş/kWh olarak uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, EPDK'nın 26 Haziran 2014 tarihli toplantısında 1 tarihinden geçerli olmak üzere TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/07/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,12 Krş/kWh uygulanmasına, görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılacak. Ukrayna'nın Rusya'ya doğalgaz borcu 5,3 milyar dolara ulaştı Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna'nın doğalgaz borcunun yaklaşık 5,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ukrayna, Rusya'dan 1-16 Haziran tarihleri arasında 1,7 milyar metreküp doğalgaz alarak eski borcuna 838 milyon daha ekledi. Ukrayna'nın toplam borcu 5,3 milyar dolara ulaşırken, Gazprom haziran ayında alınan doğalgaz için ödeme yapılmadığını duyurdu. 8

9 Elektrik üretimi Mayıs'ta nihai verilerle %5,0 arttı Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Mayıs ayında nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 artış gösterdi. Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilerden derlenen bilgiye göre, 2013 yılı Mayıs ayında ,7 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda ,5 GWh'ye yükseldi. Aynı ayda elektrik üretiminin ,8 Gwh'si termik, 3.170,7 Gwh'si hidrolik, 800,0 Gwh'si jeotermal ve rüzgar olarak gerçekleştirildi. Aynı ayda dış alım 484,6 Gwh, dış satım 194,5 Gwh oldu. Termik üretimin 2.775,0 Gwh'si taşkömürü ve ithal kömür, 3.247,7 Gwh'si linyit, 277,1 Gwh'si sıvı yakıtlar, 9.618,1 Gwh'si doğal gaz ve 213,9 Gwh'si yenilenebilir ve atık yakıtlardan oluştu. Elektrik üretimi yılın ilk 4 ayında yüzde 4,6 artışla ,7 Gwh'ye çıktı.geçen yıl aynı dönemde üretim ,4 Gwh olmuştu. Bu dönemde elektrik üretiminin ,0 Gwh'si termik, ,2 Gwh'si hidrolik, 3.857,5 Gwh'si jeotermal/rüzgar olarak gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış alım 3.118,6 Gwh, dış satım 1.079,8 Gwh oldu. Termik üretimin ,7 Gwh'si taşkömürü ve ithal kömür, ,7 Gwh'si linyit, 1.375,2 Gwh'si sıvı yakıtlar, ,2 Gwh'si doğal gaz ve 1.038,1 Gwh'si yenilenebilir ve atık yakıtlardan oluştu. 2023'te güneş enerjisi gücünün 8 bin MW olması bekleniyor 2023 senesine kadar Türkiye'de güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 8000 MW'a çıkması öngörülüyor. IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi kapsamında düzenlenen Türkiye'de Güneş Enerjisi Sektörü ve Geleceği konulu oturuma Yingli Solar Türkiye Müdürü Uğur Kılıç, Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun ve Cerean Enerji Genel Müdürü Dr. Onur Yazgan katıldı. Yingli Solar Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç oturum başkanı olarak Türkiye'deki güneş enerjisi sektörünün kısa bir görünümü hakkında bilgi verdi. Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de yavaş ilerleme kaydettiğini, bu karşın iyimser olduklarını belirterek pazarın hızla gelişmesini beklediklerini söyleyerek, Yingli Solar gibi dünyanın lider güneş paneli üreticisi şirketin 3 yıl önce Türkiye'ye gelerek yatırım yapması bu beklentinin ve güvenin en önemli kanıtıdır. dedi. Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun ise konuşmasında Keban Barajı'nın 40 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu, bu arazi üzerine güneş enerjisi santrali kurulsa daha verimli bir elektrik üretimi yapılabileceğini belirtti. Güneş enerjisi sektöründe başvuru ve santral kurulum sürelerinin kısaldığı gün yatırımların çok hızla artacağının altını çizen Uzun şöyle devam etti: Bundan 10 yıl sonra Amerika kaya gazı ile, Avrupa ise yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji sorununu halletmiş olacak. Biz ise doğalgazını dışarıdan alan, elindeki kömürle elektrik üretmeye çalışan bir halde kalacağız gibi görünüyor. Moral bozmak istemem ancak süreçleri hızlandırmamız gerekiyor. Cerean Enerji Genel Müdürü Dr. Onur Yazgan ise Türkiye'nin güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyeli olduğuna değinerek, güneş enerjisinden elektrik üretmenin fosil yakıtlardan enerji üretmekle aynı maliyetlere indiğini belirtti. Lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi santrallerinin önümüzdeki yıllarda artmasıyla beraber, 2023 senesine kadar Türkiye'de güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 8000 MW'a çıkmasını öngördüklerini belirtti. 9

10 ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için adresinden bize ulaşabilirsiniz 10

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Piyasası Reform Süreci Yan Hizmetlerin

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Büyük özelleştirme ihalelerine hazırlanan enerji sektöründe devlet kurumlarının DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) nedeniyle zararı 800 milyon YTL

Detaylı

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Türkiye Elektrik Piyasası ve DUY İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Hızlı talep artışı: Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar Rekabetçi piyasaların rolü Yüksek ithalat

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik

Detaylı

Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu

Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Elektrik Piyasası / 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu II Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Strateji ve Sektörel Politikalar Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.11.2015 Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Elektrikte 2016 beklentileri düşük seyrediyor

Elektrikte 2016 beklentileri düşük seyrediyor Sayı: 2 petroturkcom www.montelforeks.com 29 ralık 25 montelforeks Gündemden Başlık lar İçindekiler Piyasalar....................... > ralık ayının ilk 29 gününde PTF ortalaması 65,7 TL/MWh oldu. rz-talep

Detaylı

Elektrik Sektörü. Sektörde Son Gelişmeler ve Bilanço Beklentileri 13 Şubat 2014

Elektrik Sektörü. Sektörde Son Gelişmeler ve Bilanço Beklentileri 13 Şubat 2014 Şebnem Mermertaş mermertass@tskb.com.tr (212) 334 53 60 Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr (212) 334 52 75 Sektörde Son Gelişmeler ve Bilanço Beklentileri 13 Şubat 2014 Fiyat Hedef Öneri AKENR 1.04TL 1.30TL

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ PİYASASI 2015 VE ENERJİ ÜRETİM MALİYETLERİ VE SANTRALLAR DUR/KALK MALİYETLERİ

ELEKTRİK ENERJİ PİYASASI 2015 VE ENERJİ ÜRETİM MALİYETLERİ VE SANTRALLAR DUR/KALK MALİYETLERİ 1 ELEKTRİK ENERJİ PİYASASI VE ENERJİ ÜRETİM MALİYETLERİ VE SANTRALLAR DUR/KALK MALİYETLERİ ELEKTRİK PİYASASI - 2 Elektrik Piyasası yılı ilk yarı yıl Spot fiyatları; Ekonomik Durgunluk, Tüketim azalması,

Detaylı

TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Fatih Yazıtaş 05.11.2015

TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Fatih Yazıtaş 05.11.2015 TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı Fatih Yazıtaş 05.11.2015 Gündem Elektrik Piyasası & EPİAŞ Gün Öncesi Piyasası ve Tahminleme (RES ler) Gün İçi Piyasası YEKDEM 2 Enerji Piyasaları

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 13. Uluslararası Enerji Arenası Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 9 Eylül 2011 Sami Sevinç Dağıtım ile ilgili Yorumlar 3.Dağıtım İhalelerinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen girişimcilerin yerine

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Yeri YEK Kanunu Rüzgar Enerjisinin Ticaret İmkanları YEKDEM DUY Öneriler

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Yeri YEK Kanunu Rüzgar Enerjisinin Ticaret İmkanları YEKDEM DUY Öneriler RÜZGAR SANTRALARINDA ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN PİYASALARDA SATILMASI HULUSİ KARA TÜREB DENETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TURKISH WIND ENERGY CONGRESS 7-8 KASIM 2012 İSTANBUL İÇERİKİ

Detaylı

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YANSIMALARI Ercüment CAMADAN 26/03/2012 Sunum Planı 1) Elektrik Piyasasının Yapısı 2) Düzenlenen Tarifeler 3) Şebeke Tarifeleri 4) Perakende Satış Tarifeleri

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı TÜREK Kasım 2014 1 İçerik Türkiye de Rüzgar Enerjisi Lisanslama Teşvikler - Finansman Sonuç 2 Türkiye de Enerji Talebi

Detaylı

ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ, TESİSİ VE İŞLETMEYE ALINMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT

ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ, TESİSİ VE İŞLETMEYE ALINMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT HOŞ GELDİNİZ ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ, TESİSİ VE İŞLETMEYE ALINMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT Tahsin Y. ARMAĞAN 63/65 YTÜ Elektrik Yüksek Mühendisi GİRİŞ (1984 ÖNCESİ) Ülkemizde

Detaylı

TÜREK 2015. RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015

TÜREK 2015. RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015 TÜREK 2015 RES lerde Tahminleri ve Elektrik Satışı Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015 İÇERİK RÜZGAR SANTRALLERİNİN SATIŞ KANALLARI RES lerde ÜRETİM TAHMİNLERİNİN ETKİSİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI 2013 YILI PİYASA GELİŞİM RAPORU

ELEKTRİK PİYASASI 2013 YILI PİYASA GELİŞİM RAPORU ELEKTRİK PİYASASI 2013 YILI PİYASA GELİŞİM RAPORU 1 ELEKTRİK PİYASASI 2013 YILI PİYASA GELİŞİM RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

TÜREK_2014. Gün Öncesi Piyasalarının RES lere etkisi. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2014

TÜREK_2014. Gün Öncesi Piyasalarının RES lere etkisi. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2014 TÜREK_2014 Gün Öncesi Piyasalarının RES lere etkisi Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2014 İÇERİK RÜZGAR SANTRALLERİNİN SATIŞ KANALLARI DGPYS YÖNETMELİĞİ VE DRAFT YÖNETMELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Ercüment ÖZDEMİRCİ APK Daire Başkanlığı TEİAŞ Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım İstanbul ANA FAALİYET KONULARI Türkiye İletim Sistemi

Detaylı

Serbest Tüketici Kimdir

Serbest Tüketici Kimdir Kısaca Eren Enerji Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak ın Çatalağzı termik santrali toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 1 ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 2 PORTFÖY ÖZETİ Kapasite Dağılımı Üretim Dağılımı Rüzgar 65,3% Rüzgar

Detaylı

ICCI 2015. 2015 RES Müracaatları ve Türkiye Rüzgar Sektörüne Etkileri. İsmail KURİŞ, EKSİM Yatırım Holding

ICCI 2015. 2015 RES Müracaatları ve Türkiye Rüzgar Sektörüne Etkileri. İsmail KURİŞ, EKSİM Yatırım Holding ICCI 215 215 RES Müracaatları ve Türkiye Rüzgar Sektörüne Etkileri İsmail KURİŞ, EKSİM Yatırım Holding Misyon & Vizyon 1986 yılında kurulan Eksim Yatırım Holding A.Ş., Türkiye nin önde gelen grupları arasında

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ ELEKTRİK PİYASASI TARİFELERİ & OSB DAĞITIM BEDELLERİ Nedim KORKUTATA Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği Sunum Planı 1) Düzenlenen Tarifeler 2) Şebeke

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

Ç NDEK LER. ETD'den Haberler Piyasa Yorumu Sektörden Haberler Bakım /Arıza Bildirimleri Duyurular NİSAN 2014

Ç NDEK LER. ETD'den Haberler Piyasa Yorumu Sektörden Haberler Bakım /Arıza Bildirimleri Duyurular NİSAN 2014 MAYIS BÜLTEN 'in Katk lar yla 2014 Nisan PTF : 160,61 TL/MWh 2014 Nisan SMF: 158,30 TL/MWh Ç NDEK LER ETD'den Haberler Piyasa Yorumu Sektörden Haberler Bakım /Arıza Bildirimleri Duyurular 2 7 8 12 13 NİSAN

Detaylı

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Genel elektrik talebi kış aylarında ısıtma ve aydınlatma, yaz aylarında ise soğutma (klima) ihtiyacına bağlı olarak bölgesel ve mevsimsel farklılıklar oluşturur. modus Enerji

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir İzmir Kalkınma Ajansı Sunum 7 Ocak 2013, İzmir 1 2 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu,Tüccar Lisanssız Elektrik Üretimi,Halk

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

TPIS Değerlendirme Raporu

TPIS Değerlendirme Raporu TPIS Değerlendirme Raporu Fiyat neden «0» çıktı? 2 Temmuz 2012 Fiyat Neden «0» çıktı? 18 Haziran 2012 günü 05 ve 06 saatlerinde Gün Öncesi Piyasasında elektriğin fiyatı 0 olarak gerçekleşmiştir. 1 ve 2

Detaylı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin i i Desteklenmesi Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Cemal Çelik Giriş Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal,

Detaylı

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 19/03/2015 PAGE 1

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 19/03/2015 PAGE 1 Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız RWE Turkey 19/03/2015 PAGE 1 RWE, başarılı ve uzun geçmişiyle enerji piyasasında güvenilir ve güçlü bir iş ortağıdır RWE Genel Merkezi, Essen, Almanya Rakamlarla RWE*

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Şehir Etkinlikleri 2013 Konya. 22 Ocak 2013, İstanbul

Şehir Etkinlikleri 2013 Konya. 22 Ocak 2013, İstanbul Şehir Etkinlikleri 2013 Konya 22 Ocak 2013, İstanbul 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu,Tüccar Lisanssız Elektrik Üretimi,Halk

Detaylı

Lisanssız Rüzgar Enerjisi : Pazar Analizi ve İhtiyaçlar, 3.5 MW 3. Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi (10.10.2015) Yalçın KIROĞLU Başkan

Lisanssız Rüzgar Enerjisi : Pazar Analizi ve İhtiyaçlar, 3.5 MW 3. Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi (10.10.2015) Yalçın KIROĞLU Başkan Lisanssız Rüzgar Enerjisi : Pazar Analizi ve İhtiyaçlar, 3.5 MW 3. Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi (10.10.2015) Yalçın KIROĞLU Başkan AMAÇ: SEKTÖR OYUNCULARINI BİR ARAYA GETİRMEK! ABONE ÜRÜN VE HİZMET EDAS

Detaylı

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi PF Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi Tolerans Katsayısının RES Projelerinin Ekonomisine Etkisi 2 Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile YEKDEM e katılan santrallerin dengesizlik

Detaylı

Şehir Etkinlikleri 2013 Konya. 22 Ocak 2013, İstanbul

Şehir Etkinlikleri 2013 Konya. 22 Ocak 2013, İstanbul Şehir Etkinlikleri 2013 Konya 22 Ocak 2013, İstanbul 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu,Tüccar Lisanssız Elektrik Üretimi,Halk

Detaylı

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 RWE, başarılı ve uzun geçmişiyle enerji piyasasında güvenilir ve güçlü bir iş ortağıdır RWE Genel Merkezi, Essen, Almanya Rakamlarla RWE*

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ İÇERİK BİZ KİMİZ? SERBEST TÜKETİCİ SATIŞ SÜRECİ SORULAR BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Üretime verdiği önem, yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile Türkiye ekonomisine büyük

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Türkiye Enerji Piyasalarının Serbestleşmesi ve Enerji Borsası nın Kurulmasına Yönelik Yol Haritası

Türkiye Enerji Piyasalarının Serbestleşmesi ve Enerji Borsası nın Kurulmasına Yönelik Yol Haritası Türkiye Enerji larının Serbestleşmesi ve Enerji Borsası nın Kurulmasına Yönelik Yol Haritası Batu AKSOY Turcas CEO & Yönetim Kurulu Üyesi TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi World Energy Outlook 2011 Sabancı

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI GELİŞİM RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI GELİŞİM RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI GELİŞİM RAPORU 2011 Ekim 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 4 1. MEVZUAT...

Detaylı

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artış gösterdi. Yıllık tüketim artış hızı ilk çeyrekte %3 olarak gerçekleşirken,

Detaylı

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB DAĞITIM BEDELLERİ Nedim KORKUTATA Nedim KORKUTATA Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

YÖNETMELİK. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 12 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28793 YÖNETMELİK Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ. Yalçın KIROĞLU Başkan

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ. Yalçın KIROĞLU Başkan LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Yalçın KIROĞLU Başkan AMAÇ: SEKTÖR OYUNCULARINI BİR ARAYA GETİRMEK! ABONE ÜRÜN VE HİZMET EDAS KAMU www.lisanssizelektrik.org LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Üretim Lisanssız

Detaylı

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

Enerji Sektörüne Bakış

Enerji Sektörüne Bakış Bilgilendirme Dökümanı Aralık 214 TL/Mwh Yönetici Özeti 214 yılında toplam üretimin 213 yılına göre %5 büyüyeceği ve ekonomik büyümenin oldukça üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Büyüme & Kurulu Güç

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 14 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Cari açıkta düşüş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) açıkladığı Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamlarına göre cari işlemler açığı, bir önceki

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

1997 den 2011 e Rüzgâr Santrallerinde 15 Yılın Deneyimleri

1997 den 2011 e Rüzgâr Santrallerinde 15 Yılın Deneyimleri MMO İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU 2011 1997 den 2011 e Rüzgâr Santrallerinde 15 Yılın Deneyimleri Erol Demirer 1996 yılında durum Türkiye de Rüzgar enerjisi üretimi amaçlı yapılmış ölçüm yok Araştırmacılar mevcut

Detaylı

VOB UN EN ENERJİK SÖZLEŞMESİ GELİYOR

VOB UN EN ENERJİK SÖZLEŞMESİ GELİYOR Türkiye elektrik piyasası son yıllarda büyük bir değişim içine girdi. Halen süren bu değişim piyasanın yapısını,oyuncularını ve ihtiyaçlarını da farklılaştırdı. Yaşanan hızlı serbestleşme süreci ile elektrik

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi STEAM 13.Uluslararası Enerji Arenası 8 Eylül 2011 İstanbul PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasasının Geleceği Serbestleşen Bir Piyasa İçin Olası Gelecek Senaryoları

Türkiye Elektrik Piyasasının Geleceği Serbestleşen Bir Piyasa İçin Olası Gelecek Senaryoları Türkiye Elektrik Piyasasının Geleceği Serbestleşen Bir Piyasa İçin Olası Gelecek Senaryoları Haziran 2011 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Piyasanın Kısa Vadedeki Öngörülen Gelişimi

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu ve Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Ana faaliyet alanı olarak her türlü serbest tüketicinin elektrik

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN LİSANSSIZ ÜRETİM UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN LİSANSSIZ ÜRETİM UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN LİSANSSIZ ÜRETİM UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 14 Mayıs 2014, Ankara TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanlığı Gündem LİSANSSIZ ÜRETİM-Genel

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı