T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 ZONGULDAK

2 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir. M. Kemal ATATÜRK 1

3 Bülent Ecevit Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2

4 SUNUŞ Ülkemizde hızla büyüyen yükseköğretim sistemimiz içerisinde kendisine saygın bir yer edinmek uğraşını sürdüren üniversitemiz, uluslararası rekabete hazır bir kurumsal yapıyı da oluşturmak için gerekli adımları atmaktadır. Ülkelerin ekonomik gelişiminde yetişmiş insan gücü önemli bir rol oynuyor. Eğitim düzeyi arttıkça, hem istihdam edilebilirliğin, hem de gelirin arttığı ulusal ve uluslararası verilerle destekleniyor. Dahası, mezunlara sağladığı avantajlar dolayısıyla, yükseköğretime toplumsal bir talep söz konusudur. Bu talep, ülkemizde ve tüm dünyada gittikçe artıyor. Bu bağlamda Türk yükseköğretiminde son yıllarda oldukça büyük bir genişleme ve yaygınlaşma yaşanıyor. Yükseköğretimdeki hızlı büyüme ile birlikte beklentilerin hızla yükselmesi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırmada çeşitliliklerini artırmalarını da zorunlu kılmıştır. Bütün bu koşullar, üniversiteleri rekabete zorluyor. Bu nedenle, bulunduğumuz Zonguldak kenti ve Batı Karadeniz Bölgesi nin avantajlarını, güçlü yanlarını kullanarak hızla eksikliklerimizi gidermek, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet üretimi ile ilgili stratejik hedeflerimizi iyi belirlemek, tüm kaynaklarımızı bu stratejik hedefler doğrultusunda verimli kullanmak ve en önemlisi bulunduğumuz Zonguldak kentinin ve ilçelerinin desteklerini alarak güç birliği yapmak zorundayız.. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi nin, içinde yaşadığı toplumla güçlü bağları olan, çok sesliliğin üniversite için öneminin bilinciyle tüm çalışanlarını ve öğrencilerini kucaklayan, iletişim ve güvenin egemen olduğu bir üniversite olması için çalışmaktayız. Üniversitemizde araştırmacı, yenilikçi, dışa dönük ve her düzeyde paylaşımcı bir kurumsal kültürü yerleştirmek öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Üniversiteler için özerklik ne kadar önemliyse hesap verebilirliğin de o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem stratejik hedeflerimizi, hem de bu stratejik hedeflere ulaşmak için yaptığımız çalışmaları tüm paydaşlarımızla paylaşmak en önemli önceliğimizdir. Kalite odaklı sürdürülebilir bir büyüme modelinin uygulandığı kurumumuzun elde ettiği başarılara destek veren paydaşlarımız ile özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik ve idari personelimize geleceği birlikte inşa etmeyi sürdüreceğimize olan inancım ile şükran, selam ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 3

5 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. VİZYON VE MİSYON. 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe Organizasyon Yapısı Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler a) Eğitim Hizmetleri.. 29 b) Sağlık Hizmetleri. 55 c) Sosyal Hizmetler. 61 d) İdari Hizmetler.. 87 II. AMAÇ VE HEDEFLER A- TEMEL İLKELER. 103 B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER. 104 C- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- PERFORMANS BİLGİLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ YÖNLER. 153 B- ZAYIF YÖNLER 155 C- FIRSATLAR D- TEHDİTLER E- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. 156 EK 1- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI. 157 EK 2- MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

6 Üniversite Senatosu Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör) Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Ahmet ALTIN (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Rektör Yardımcısı - Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (Rektör Yardımcısı Tedviren - İlahiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Orhan UZUN (Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Ali AZAR (Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. İbrahim ONUR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Doç. Dr. Yasemin KÖSE (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) Doç. Dr. Gamze YURDAKAN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Doç. Dr. Güven ÇELEBİ (Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürü) Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü) Okutman Okşan DAĞLI (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ (Devlet Konservatuarı Müdürü) Doç. Dr. Çetin MEKİK (Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü) Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN (Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü) Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR (Ahmet E. Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü) Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI (Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü) Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ (Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü) Doç. Dr. Adnan TOPUZ (Gökçebey Meslek Yüksekokulu Müdürü) Doç. Dr. İlhan KARATAŞ (Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü) Prof. Dr. Baki HAZER (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) Doç. Dr. Halil YILDIRIM (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi) Doç. Dr. Soner YAVUZ (Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Bengü BATU (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. M. Murat KOÇAK (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi) Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) Abdulkadir AÇAR (Genel Sekreter ) (Raportör) 5

7 Üniversite Yönetim Kurulu Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör) Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Ahmet ALTIN (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Rektör Yardımcısı - Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (Rektör Yardımcısı Tedviren - İlahiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Orhan UZUN (Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Ali AZAR (Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. İbrahim ONUR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (İlahiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili) Prof. Dr. Oktay ERDEM (Üye) Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN (Üye) Abdulkadir AÇAR (Genel Sekreter) (Raportör) 6

8 I- GENEL BİLGİLER A- VİZYON VE MİSYON Vizyonumuz Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. Misyonumuz Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. 7

9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasal Yetki Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur ; Dokuzuncu fıkrasında ise; Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. ifadesi yer almaktadır. Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. maddesine göre; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, a) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ihtiyaç olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, b) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve aydınlatıcı bilim verilerini yaymak, c) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, d) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak e) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, f) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, g) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, h) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetleri geliştirilmektir. 8

10 Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11. Maddesine göre; Üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır. Diğer Yasal Yükümlülükler Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (ilgili yıl) 237 sayılı Taşıt Kanunu 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu, Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesaiye ilişkin Kanun 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun 9

11 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesi nin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almıştır tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanun ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla Üniversitemiz kurulmuştur. Bu kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuş, yine bu Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adları Mühendislik Fakültesi ve Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ile birlikte bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğümüze bağlanmışlardır. Üniversitemizin adı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur yılında Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur yılında Karabük ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulları kurulmuştur yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi kurulmuştur yılında Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu kurulmuştur yılında Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur yılında Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur yılında Devlet Konservatuarı kurulmuştur yılında Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, kurulmuş, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir yılında Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu ile Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur yılında Karabük Üniversitesi kurulmuş; Üniversitemiz Karabük Kampüsü nde faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek 10

12 Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır yılında Bartın Üniversitesi kurulmuş; Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır.yine aynı yıl Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun adı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir yılında İletişim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur yılında Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur yılında Sakine Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi), Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eczacılık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu kurulmuştur yılında Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş, yine aynı yıl Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılıp yerine Denizcilik Fakültesi kurulmuştur yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. ORGANİZASYON YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre organizasyon yapısını kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu nun 13. Maddesi ile Üniversite organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Akademik Yapı 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na göre fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile bölümlerden oluşmuştur. Fakülteler / Enstitüler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 11 fakülte bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 3 enstitü bulunmaktadır. 11

13 Fakülteler Enstitüler 1) Fen-Edebiyat Fakültesi 1) Fen Bilimleri Enstitüsü 2) Tıp Fakültesi 2) Sosyal Bilimler Enstitüsü 3) Mühendislik Fakültesi 3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5) Ereğli Eğitim Fakültesi 6) Güzel Sanatlar Fakültesi 7) Diş Hekimliği Fakültesi 8) İletişim Fakültesi 9) Eczacılık Fakültesi 10) İlahiyat Fakültesi 11) Denizcilik Fakültesi Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20. maddesi ile yüksekokul organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Konservatuar / Yüksekokullar 1) Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3) Yabancı Diller Yüksekokulu 4) Devlet Konservatuarı Meslek Yüksekokulları 1) Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2) Alaplı Meslek Yüksekokulu 3) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4) Çaycuma Meslek Yüksekokulu 5) Devrek Meslek Yüksekokulu 6) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 7) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Bölümler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. maddesi ile bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Üniversitemizde 6 Bölüm bulunmaktadır. 1) Türk Dili Bölümü 4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 2) Yabancı Diller Bölümü 5) Enformatik Bölümü 3) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 6) Güzel Sanatlar Bölümü 12

14 Araştırma Merkezleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7/d Maddesi ile uygulama ve araştırma merkezleri; yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitimöğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemizde 25 Merkez bulunmaktadır. 1) İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiAraştırma Merkezi 2) Çevre Sorunları Araştırma Merkezi 3) Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 5) Sürekli Eğitim Merkezi 6) Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi 7) Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 8) Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 9) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 10) Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 11) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 12) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 13) Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 14) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 15) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi 16) Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi 17) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 18) Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 19) Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 20) Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 21) Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi 22) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 23) Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi 24) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 25) Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi 13

15 İdari Yapı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. Maddesi, Yükseköğretim kurumlarında idari teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar, genel hatlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Üniversitemiz idari yapısı İdari Birimler 1) Genel Sekreter 2) Genel Sekreter Yardımcısı (2 adet) 3) Hukuk Müşavirliği 4) Personel Daire Başkanlığı 5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 6) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 9) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 10) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 11) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Diğer İdari Birimler 1) İç Denetim Birimi Koordinatörlüğü 2) Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler Koordinatörlüğü 3) Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 4) Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğü 5) Veri Merkezi Koordinatörlüğü 6) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 7) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 8) ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 9) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü a. Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü b. Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü c. Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü d. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü e. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 14

16 Şekil 1: BEÜ Organizasyon Şeması SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI İÇ DENETİM BİRİMİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü FAKÜLTELER MESLEK YÜKSEKOKULLARI MERKEZLER GENEL SEKRETER Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yerbilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Göç Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ahşap Kültürünü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Okul Öncesi Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşavirliği Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi KOORDİNATÖRLÜKLER ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Devlet Konservatuarı REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER Türk Dili Yabancı Diller Beden Eğitimi ve Spor Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enformatik Güzel Sanatlar Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi Afet Uygulama Ve Araştırma Merkezi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araştırma Ve Uygulama Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Enerji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Mücevher Ve Geleneksel El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi 15 Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü o Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü o Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü o Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü o Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü o Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Veri Merkezi Koordinatörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğü

17 FİZİKSEL YAPI Yerleşke Bazında Alan Bilgileri Yerleşke Adı Fiziki Kapalı Alan (m 2 ) Arsa Alanı (m 2 ) 1 Farabi Kampüsü İbn-i Sina Kampüsü İncirharmanı Kampüsü Üzülmez Kampüsü Kilimli Kampüsü Alaplı Kampüsü Ereğli Doruk Kampüsü Ereğli Kepez Kampüsü Çaycuma Kampüsü Devrek Kampüsü Gökçebey Kampüsü Toplam Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi (M²)

18 Birimlerin Fiziki Kapalı Alanları BİRİM ADI Yerleşke Adı Kapalı Alan (m 2 ) Rektörlük ve İdari Birimler Farabi Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi Farabi Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Farabi Kampüsü İletişim Fakültesi Farabi Kampüsü 102 İlahiyat Fakültesi Farabi Kampüsü 200 Fen Bilimleri Enstitüsü Farabi Kampüsü 180 Sosyal Bilimler Enstitüsü Farabi Kampüsü 996 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Farabi Kampüsü 448 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İbn-i Sina Kampüsü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İbn-i Sina Kampüsü Tıp Fakültesi İbn-i Sina Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi İbn-i Sina Kampüsü Eczacılık Fakültesi İbn-i Sina Kampüsü 70 Sağlık Bilimleri Enstitüsü İbn-i Sina Kampüsü 238 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu İbn-i Sina Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İbn-i Sina Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Üzülmez Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu İncirharmanı Kampüsü Devlet Konservatuarı İncirharmanı Kampüsü Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli Doruk Kampüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Alaplı Kampüsü Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü Denizcilik Fakültesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Ereğli Kepez Kampüsü Ereğli Kepez Kampüsü Sakine Şevki Yurtbay Araştırma Merkezi Çaycuma Kampüsü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çaycuma Kampüsü Devrek Meslek Yüksekokulu Devrek Kampüsü Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Gökçebey Kampüsü Diğer Birimler Tüm Kampüsler TOPLAM

19 Eğitim ve Uygulama Alanları üzeri TOPLAM Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar Atölye Hizmet Alanları Sayısı Ofis (Akademik Personel) 576 Atölye (Hizmet Amaçlı) 6 Sayısı Ofis (İdari Personel) 331 Arşiv 28 Laboratuvar (Hizmet Amaçlı) 152 Depo / Ambar 32 Sosyal Alanlar 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik 201-üstü Kişilik TOPLAM Konferans Salonu Toplantı Salonu Kafeterya Yemekhane Misafirhaneler Bulunduğu Yerleşke Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Kapalı Alanı (m²) BEÜ Konukevi Farabi Kampüsü (Merkez) Lojmanlar Bulunduğu Yerleşke Bina Sayısı Daire Sayısı Kapalı Alanı (m²) Üniversite Lojmanları Farabi Kampüsü (Merkez) Spor Tesisleri Sayısı Kapasitesi Alanı (m²) Kapalı Spor Tesisleri üstü Kişilik Açık Spor Tesisleri

20 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Yazılımlar Yazılımın Adı Taşıt Takip Programı, Taşıt Programı, SGB Net Kazancı Mevzuat ve İçtihat Programı, Martı İcramatik İcra Programı Matlab, Nod 32, Visio 2010, Orcad (P spice), SPSS 19, Visiual Studio Professional, Windows Server 2008, Solid Works, Net Cad Unipa, HİTAP, SGK, YÖKSİS, Devlet Personel Bşk. Programı Kullanılan Birim Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Yazılımı), Autocad (2013 Versiyonu) Çizim Programı Yemekhane Otomasyon Sistemi YORDAM (Kütüphane Otomasyon Programı) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Harcama Yönetim Sistemi (KBS), E-Bütçe EKAP, KBS, SGB NET, E-BÜTÇE, SAY2000İ, İkis, İksir, Kamuyat Turcasoft (Klinikler), Wixvin (Radyoloji), İ-dixel (Radyoloji) Adobe Photoshop, Corel Draw, Quark Express Matlab, Microsoft Office 2013, Visio 2013, Nod 32 (4-5) Spss 19, Visiual Studio Professional Nod 32, Windows , Windows Server 2012, Orcad (P spice), Solid Works 2013, NetCad, Eviews8 3 T Adonis (Resepsiyon), Mikom Mobres Classic (Restoran) ecognition v4.0.6, PCI Geomatica v.9.1 Netcad 6.0 (Eğitim Lisansı) Gamit/Globk 10.40, Earth View 4.1, DORIS v4.06 Halcon Object Extracton Software Surpac 6.1, Minex 5.2, Flac 2D, Flac 3D, Pfc 3D, Phases 5.0, Stata 8.2, Auto Cad 2004 AutoCAD 2004, AutoCAD 2013, MatLAB, MSC Grup (Patran, Nastran, Dytran vb.) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Basın Yayın Halkla İlişkiler Network Kampüs Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Fotogrametri Mühendislik Fakültesi Jeodezi Kartografya Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği 18

21 MATLAB, AUTOCAD 2013 PSPICE, MATLAB 2011, AUTOCAD EVİEWS İstatistik Programı, SPSS 19 İstatistik Programı, MATH-LAB Corel Draw, Adobe Reader Pro Windows Pro, Office 2007 Enterprise, Oxford Language Learn (LMS öğretme sistemi), Windows XP Pro, English File Whiteboard Software Proteus, Cofaso, Eta, Engine Room Simülatör Fidelio Otelcilik Otomasyon Programı, AutoCad2013, Geocad, Matlab, Eta Versiyon 7, Eta SQL, Logo LKS, Soft Trans Netsupport School, ETA, Digital Signore, Fidelio süit 8 Autocat 2012 Programı, Elektra Otel Otomasyonu, E- VİWES, Luca Muhasebe, Kaspersky Internet SEC, Teschsmith Camtasia Snagit File Maker Pro v, Autocad Döner Sermayeli İşletmeler Mali Yönetim Sistemi (DMİS), Hastane Yönetim Sistemi (MİAMED) Harcama Yönetim Sistemi (KBS) Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tüm Harcama Birimleri Bilgisayarlar ve Sunucular Sayısı Cinsi Eğitim Hizmet İdari Araştırma Amaçlı Amaçlı Amaçlı Amaçlı TOPLAM Sunucu Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sayısı Cinsi Eğitim Hizmet İdari Araştırma Amaçlı Amaçlı Amaçlı Amaçlı TOPLAM Akıllı Tahta İnteraktif Tahta Projeksiyon Cihazı Tepegöz Cihazları Slayt Makinesi Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Makinası

22 Taşıtlar ÖZEL BÜTÇEDEN ALINAN ARAÇLAR Sıra No T Cetveli Araç Cinsi Geldiği Tarih Kullanan Birim 1 T-11 Otobüs 2000 Rektörlük 2 T-15 Ambulans 2000 Rektörlük 3 T-15 Ambulans 2000 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 T-07 Pikap 2012 Rektörlük 5 T-02 Binek oto 2012 Rektörlük 6 T-02 Binek oto 2012 Rektörlük 7 T-05 Minibüs 2012 Rektörlük 8 T-04 Arazi Aracı 2013 Rektörlük 9 T-12 Kamyon 2014 Rektörlük DÖNER SERMAYEDEN ALINAN ARAÇLAR Sıra No T Cetveli Araç Cinsi Geldiği Tarih Kullanan Birim 1 T-15 Ambulans 2002 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 T-2 Binek oto 2002 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 T-3 Binek oto 2005 Çaycuma Meslek Yüksekokulu SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİNDEN ALINAN ARAÇLAR Sıra No T Cetveli Araç Cinsi Geldiği Tarih Kullanan Birim 1 T-3 Binek oto 1998 Rektörlük 2 T-11 Otobüs 1999 Rektörlük 3 T-2 Binek oto 1999 Ereğli Eğitim Fakültesi 4 T-2 Binek oto 1999 Gökçebey Meslek Yüksekokulu 5 T-5 Minibüs 2001 Rektörlük 6 T-11 Otobüs 2003 Rektörlük 7 T-2 Binek oto 2005 Rektörlük HİBE OLARAK ALINAN ARAÇLAR Sıra No T Cetveli Araç Cinsi Geldiği Tarih Kullanan Birim 1 T-2 Binek oto 1997 Devrek Meslek Yüksekokulu 2 T-2 Binek oto 2007 Alaplı Meslek Yüksekokulu 3 T-11 Otobüs 2007 Rektörlük 4 T-12 Kamyon 2007 Rektörlük 5 T-11 Otobüs 2008 Rektörlük 6 T-11 Otobüs 2009 Rektörlük 7 T-2 Binek oto 2009 Rektörlük 8 T-5 Minibüs 2010 Rektörlük 9 T-12 Kamyon 2010 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 10 T-11 Otobüs 2011 Rektörlük 11 T-2 Binek oto 2011 Rektörlük 20

23 İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Üniversitemiz öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere; 2014 yılında; 7 Mart, 8 Mart, 19 Mart, 22 Nisan, 10 Mayıs, 30 Mayıs, 23 Haziran, 3 Temmuz, 21 Temmuz, 25 Temmuz, 11 Eylül, 22 Eylül, 26 Eylül, 29 Eylül, 10 Ekim, 17 Kasım, 12 Aralık ve 19 Aralık olmak üzere 18 kez akademik personel ilanına çıkılmıştır. Aynı ilanlara başvuran Öğretim elemanlarımızdan 21 kişi Yardımcı Doçentliğe, 22 kişi Doçentliğe, 12 kişi Profesörlüğe olmak üzere unvanı yükseltilen 55 öğretim elemanı bulunmaktadır. 1 Ocak 2014 tarihinde 1105 olan akademik personel sayımız % 1,5 artışla 31 Aralık 2014 tarihinde 1122 ye ulaşmıştır. Birim Bazında Akademik Personelin Kadro Dağılımı Akademik Birimler PROF DOÇ YRD. DOÇ TOPL Öğr Gör Araş Gör Okt Uzm TOPL Rektörlük GEN TOPL Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuvarı Zonguldak Sağlık Y. O Beden Eğitimi ve Spor Y. O Yabancı Diller Yüksekokulu Alaplı MYO Zonguldak MYO A. E. Sağlık Hizmetleri MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO Kdz. Ereğli MYO TOPLAM

24 Alan Bazında Akademik Personel Sayısı PROF DOÇ YRD. DOÇ TOPL Öğr Gör Araş Gör Okt Uzm TOPL GEN TOPL SAĞLIK BİLİMLERİ Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu EĞİTİM BİLİMLERİ Ereğli Eğitim Fakültesi FEN - MÜHENDİSLİK Fen Edebiyat Fakültesi (Fen) Mühendislik Fakültesi SOSYAL BİLİMLER Fen Edebiyat F. (Edebiyat) İktisadi ve İdari Bilimler Fak Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuvarı Beden Eğitimi ve Spor YO ÖNLİSANS Alaplı MYO Zonguldak MYO A. E. Sağlık Hizmetleri MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO Kdz. Ereğli MYO

25 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Birim 1 Profesör Çin Mühendislik Fakültesi 2 Profesör Suriye İlahiyat Fakültesi 3 Yrd. Doçent Hindistan Mühendislik Fakültesi 4 Yrd. Doçent Azerbaycan İlahiyat Fakültesi 5 Yrd. Doçent Ürdün İlahiyat Fakültesi 6 Yrd. Doçent Azerbaycan İlahiyat Fakültesi 7 Okutman Suriye İlahiyat Fakültesi 8 Okutman Suriye İlahiyat Fakültesi 9 Okutman Suriye İlahiyat Fakültesi 10 Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 11 Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 12 Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 13 Okutman ABD Rektörlük 14 *Arş. Gör. Dr. Sırbistan-Türkiye Tıp Fakültesi 15 *Arş. Gör. Dr. Azerbaycan Tıp Fakültesi *Sağlık Bakanlığından görevlendirilen Yurtiçi ve Yurtdışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı 2547 Sayılı Kanun Madde ( 33 ) ( 35 ) ( 38 ) ( 39 ) (40/a) (40/b) (40/c) (40/d) Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı 2547 Sayılı Kanun Madde ( 31 ) ( 35 ) ( 40/a ) ( 40/d ) Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı ATANAN AYRILAN Emekli Tayin İstifa Diğer Toplam

26 Akademik Personel Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı

27 İdari Personel - 1 Ocak 2014 tarihinde 1273 olan idari personel sayımız % 2,7 düşerek 31 Aralık 2014 tarihinde 1238 e gerilemiştir Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 2 Uzman Tabip, 1 Avukat, 4 Bilgisayar İşletmeni, 19 KPSS 2014/1, KPSS 2014/2, EKPSS 2014/2, 1 Uzm. Jandarma yeniden ataması yapılmıştır Yılında 10 emeklilik, 37 nakil, 17 istifa ve 1 göreve son gerçekleşmiş, 20 kişi açıktan, 7 kişi naklen olmak üzere 27 kişi Üniversitemiz birimlerinde göreve başlamıştır kişinin kurum içi ataması ve 218 kişinin kadro derece değişikliği yapılmıştır. - 4 Aralık 2014 tarihindeki unvan değişikliği sınavı ile 2 Mühendis, 7 Tekniker, 4 Teknisyen, 1 Programcı, 1 Kütüphaneci, 2 Sağlık Teknikeri toplam 17 kişi unvan değişikliği yapılmıştır Ekim 2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarına göre 1 Başhemşire, 1 Şube Müdürü, 7 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 14 kişinin ataması yapılmıştır. - İdari personel için Ocak 2014 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitimi, Nisan 2014 tarihleri arasında Aday Memur Temel Eğitimi, 5 Mayıs Haziran 2014 tarihleri arasında Hazırlayıcı Eğitim, 5 Haziran Ağustos 2014 tarihleri arasında Staj Eğitimi yapılmıştır. İdari Personelin Kadro Dağılımı SKS Döner Hizmet Sınıfı Özel Bütçe TOPLAM Öz Gelirler* Sermaye* Genel İdari Hizmetler Dolu Teknik Hizmetler Dolu Sağlık Hizmetleri Dolu Yardımcı Hizmetler Dolu Eğitim-Öğretim Hizmetleri Dolu Avukatlık Hizmetleri Dolu Din Hizmetleri Dolu TOPLAM Dolu *632 sayılı KHK Kapsamındaki personel Hizmet Sınıfı Özel Bütçe SKS Döner Öz Gelirler* Sermaye* TOPLAM Genel İdari Hizmetler Boş Teknik Hizmetler Boş Sağlık Hizmetleri Boş Yardımcı Hizmetler Boş Eğitim-Öğretim Hizmetleri Boş Avukatlık Hizmetleri Boş Din Hizmetleri Boş TOPLAM Boş

28 Birimler Bazında İdari Personelin Kadro Dağılımı Birimler 4/A Dolu Boş 4/B İŞÇİ TOPLAM Genel Sekreterlik Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eczacılık Fakültesi Denizcilik Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu 1 1 Devlet Konservatuarı Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Ç. Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Mrk. SKS ( Öz Gelirler ve 632 SKHK) Döner Sermaye (632 SKHK) TOPLAM

29 İdari Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı Unvan Sınıf Dolu Boş Toplam Unvan Sınıf Dolu Boş Toplam İç Denetçi GiH Öğretmen EÖH Genel Sekreter GiH Tabip SH Genel Sekreter Yrd. GiH Diş Tabibi SH Hukuk Müşaviri GiH Biolog SH Daire Başkanı GiH Odyolog SH Hastane Başmüdürü GiH Psikolog SH Hastane Müdürü GiH Fizyoterapist SH Yurt Müdürü GiH Eczacı SH Hastane Müdür Yrd. GiH Diyetisyen SH Fakülte Sekreteri GiH Sağlık Fizikçisi SH Yüksekokul Sekreteri GiH Başhemşire SH Enstitü Sekreteri GiH Hemşire SH Şube Müdürü GiH Ebe SH Mali Hizmet. Uzmanı GiH Sosyal Çalışmacı SH Mali Hizmetler Uzm Yr. GiH Sağlık Memuru SH Araştırmacı GiH Sağlık Teknikeri SH Sivil Savunma Uzm. GiH Sağlık Teknisy. SH Kütüphaneci GiH Laborant SH Programcı GiH Mühendis TH Koruma Güven. Şefi GiH Mimar TH Şef GiH İstatikçi TH Şef (Özelleştirme) GiH Tekniker TH Ayniyat Saymanı GiH Teknisyen TH Memur GiH Teknik Ressam TH Ambar Memuru GiH Teknisyen Yrd. YH Koruma Güven. Gör. GiH Hizmetli YH Santral Memuru GiH Hastabakıcı YH Satınalma Memuru GiH Aşçı YH Yurt Yönetim Memur. GiH Terzi YH Sekreter GiH Berber YH Veznedar GiH Kaloriferci YH Bilgisayar İşletmeni GiH Bekçi YH Şoför GiH Gassal YH Avukat AH İmam DH Diğer Genel Toplam

30 Atanan İdari Personel Sayısı Açıktan Naklen Mecburi Hizmet 2547 den 657 ye SHÇEK Diğer TOPLAM Ayrılan İdari Personel Sayısı Emekli Tayin İstifa Diğer TOPLAM Memur İşçi (Sürekli) 3 3 TOPLAM Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı (2014 Yılı) Hizmet Alımı Yapan Birim / Hizmetin Adı Hizmet Alınan Kişi Sayısı Hizmet Alımı Yapan Birim / Hizmetin Adı Hizmet Alınan Kişi Sayısı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 531 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 66 Temizlik 313 Yazı ve Dosya Dağıtma, Veri Hazırlama 119 Toplama Yardımcı Hizmetleri 34 Güvenlik 30 Isıtma Yardımcı Hizmetleri 5 Teknik Hizmet 17 Temizlik İşleri 13 Bilgi İşlem 10 Şoför 4 Destek Hizmetleri 24 Bilgisayar ve Aydınlatma Asansör Hizmetleri 1 İşleri Yardımcı Hizmetleri 5 Dış Laboratuvar 1 Ağaç ve Mobilya İşleri Radyoterapi 2 Yardımcı Hizmetleri 5 PET/CT 6 Sterilizasyon 8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 293 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Silahsız Özel Güvenlik 151 Çeşitli Hizmet Alımı 20 Temizlik TOPLAM

31 SUNULAN HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi Üniversitemizin yaptığı Diploma Eki Etiketi başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek Üniversitemize Bologna sürecinin önemli basamaklarından biri olan Diploma Supplement Label verildi. Çift Diploma ( 3+1 Eğitim Anlaşması ) Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire University arasında imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı sağlanmıştır. 29

32 Öğrenci Sayıları (2014 Yılı) I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM LİSANS ÖNLİSANS TOPLAM Yüksek Lisans Doktora TOPLAM LİSANSÜSTÜ GENEL TOPLAM Öğrenci Sayıları ( Birim Bazında Yılı ) I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Devlet Konservatuarı ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISI Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Y. Lisans Doktora TOPLAM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü GENEL TOPLAM

33 Lisansüstü Öğrenci Sayıları ( Program Bazında Yılı ) YÜKSEK LİSANS Genel Birim / Program DOKTORA Topla Tezli Tezsiz Toplam m FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Fizik Geomatik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Matematik Biyoloji İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nanoteknoloji Mühendisliği Moleküler Biyoloji Fen Bilgisi Eğitimi Matematik Eğitimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İşletme İşletme (Bartın Üniversitesi İle Ortak) İktisat İktisat (Kocaeli Üniversitesi İle Ortak) Sınıf Öğretmenliği Eğitim Programları ve Öğretim Türkçe Eğitimi Pazarlama ve Satış Yönetimi Maliye Maliye (Sakarya Üniversitesi İle Ortak) Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniv. Ortak) Türkçe Eğitimi (Sakarya Üniv. İle Ortak) İşletme (Uzaktan Eğitim, Tezsiz Y. Lisans) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz Y. Lisans) Sağlık Kurumları işletmeciliği SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Biyoistatistik Halk Sağlığı Farmakoloji Mikrobiyoloji Anatomi Fizyoloji Endodonti (Gazi Üniversitesi İle Ortak) Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üniv. İle Ortak) Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Üniv. Ortak) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastane Hemşireliği TOPLAM

34 Lisans Öğrenci Sayıları ( Program Bazında Yılı ) Birim / Program I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat İşletme Maliye Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Kimya Matematik İngiliz Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı 1 1 Biyoloji Arkeoloji Sosyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Tarih MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Geomatik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çevre Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Gıda Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zihin Engelliler Öğretmenliği TIP FAKÜLTESİ Tıp Bilimleri GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimleri Bölümü

35 Birim / Program I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM İLAHİYAT FAKÜLTESİ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği İlahiyat DENİZCİLİK FAKÜLTESİ *252 *252 Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi *(Kapatılan Yüksekokulun öğrencileri) *194 *194 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği DEVLET KONSERVATUARI Opera Yaylı Çalgılar 6 6 Oyunculuk Yaylı Çalgılar Yapımı TOPLAM

36 Önlisans Öğrenci Sayıları ( Program Bazında Yılı ) Birim / Program I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU Bankacılık ve Sigortacılık Döküm 6 6 Elektrik Elektronik Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Metalürji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Elektronik Haberleşme Teknolojileri İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Gemi İnşaatı Gemi Makinaları (sadece 2. Öğretim) Yapı Ressamlığı Yapı Denetimi Endüstriyel Elektronik Makine 2 2 ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU Harita Kadastro Maden Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme Yönetimi İnşaat Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Lojistik Radyo ve Televizyon Programcılığı Elektrik (sadece 2. Öğretim) AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Paramedik 1 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Anestezi Teknikerliği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Tanıtım Pazarlama Ameliyathane Hizmetleri İlk ve Acil Yardım Yaşlı Bakımı Ağız ve Diş Sağlığı Odyometre Çocuk Gelişimi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

37 Birim / Program I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Kâğıt Teknolojisi İşletme Ormancılık ve Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kimya Teknolojisi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Aşçılık Programı Çevre Koruma ve Kontrol Programı Geleneksel El Sanatları Yerel Yönetimler GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2 Seramik Cam ve Çinicilik 0 0 Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi Mimari ve Dekoratif Sanatlar KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgi Güvenliği Teknolojisi Deniz ve Liman İşletmeciliği TOPLAM

38 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

39 LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

40 Alan Bazında Lisans Programları Öğrenci Dağılımı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM FEN BİLİMLERİ ALANI Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen) Mühendislik Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ALANI Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuarı Denizcilik Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu EĞİTİM BİLİMLERİ ALANI Ereğli Eğitim Fakültesi Engelli Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Eğitim Gördüğü Birim K E Toplam K E Toplam K E Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü A. E. Sağlık Hizmetleri MYO Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu TOPLAM

41 Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2014 yılı) Birim Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çift Ana Dal Program Adı Programı İşletme 1 İktisat II. Öğretim Programı 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 1 Makina Mühendisliği 1 Mühendislik Fakültesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Ereğli Eğitim Fakültesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 1 Yan Dal Programı Geomatik Mühendisliği Bölümü 1 Makina Mühendisliği II. Öğretim Programı 1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1 İşletme Programı 1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1 Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği 1 Maden Programı 1 Muhasebe Programı 1 TOPLAM 8 6 Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci sayıları (2014 yılı) Birim Adı Yatay Geçiş Dikey Geçiş Fen-Edebiyat Fakültesi 17 5 Tıp Fakültesi 21 Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 3 İlahiyat Fakültesi 13 Denizcilik Fakültesi 8 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 5 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 10 9 Alaplı Meslek Yüksekokulu 12 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 22 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 57 Çaycuma Meslek Yüksekokulu 8 Devrek Meslek Yüksekokulu 3 TOPLAM

42 Ön Lisans Programları (2014 Yılı) Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Çocuk Gelişimi İlk ve Acil Yardım Odyometre Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Teknolojisi Döküm Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojileri Elektronik Teknolojisi Gemi İnşaatı İnşaat Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Metalürji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Üretimde Kalite Kontrol Yapı Denetimi Yapı Ressamlığı Bahçe Tarımı Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Fidan Yetiştiriciliği Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kâğıt Teknolojisi Maliye Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bankacılık ve Sigortacılık Elektrik Elektronik Teknolojisi Gemi Makineleri İşletme İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Metalürji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yapı Denetimi Yapı Ressamlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 40

43 Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dış Ticaret Fidan Yetiştiriciliği İşletme Yönetimi Kimya Teknolojisi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Seramik Cam ve Çinicilik Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönetimler Geleneksel El Sanatları Fidan Yetiştiriciliği Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi Mimari Dekoratif Sanatlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Seramik Cam ve Çinicilik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bilgisayar Teknolojisi Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz ve Liman İşletmeciliği Grafik Tasarımı Moda Tasarımı Sualtı Teknolojisi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Harita ve Kadastro İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Lojistik Maden Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Radyo ve Televizyon Programcılığı Aşçılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme Yönetimi Kimya Teknolojisi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönetimler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mimari Dekoratif Sanatlar Seramik Cam ve Çinicilik Deniz ve Liman İşletmeciliği Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Harita ve Kadastro İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Lojistik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Radyo ve Televizyon Programcılığı 41

44 Lisans Programları (2014 Yılı) Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Arkeoloji Biyoloji Eğitim Bilimleri Felsefe Fizik Batı Dilleri ve Edebiyatı o Fransız Dili ve Edebiyatı o İngiliz Dili ve Edebiyatı o Alman Dili ve Edebiyatı Kimya Matematik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Moleküler Biyoloji ve Genetik Cerrahi Tıp Bilimleri Dâhili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Geomatik Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İktisat İşletme Maliye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Grafik Heykel Resim Seramik Cam Çini Temel İngilizce Bölümü Modern Diller Bölümü Biyoloji Kimya Matematik Türk Dili ve Edebiyatı Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği İktisat İşletme Maliye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 42

45 Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU DEVLET KONSERVATUARI Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama Eğitim Programları ve Öğretim Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği Klinik Bilimleri Bölümü Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Temel Eczacılık Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri İlahiyat İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Sinema ve Televizyon Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lojistik Yönetimi Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Rekreasyon Spor yöneticiliği Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi Müzik Bölümü -Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sahne Sanatları Bölümü -Tiyatro Ana Sanat Dalı -Opera Ana Sanat Dalı Çalgı Yapım Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret. Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği İlahiyat İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 43

46 Lisansüstü Programları (2014 Yılı) Birim Yüksek Lisans Programları Doktora Programları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Fizik Kimya Matematik Biyoloji Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği (Kocaeli Üniv. ile Ortak) Geomatik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Nanoteknoloji Moleküler Biyoloji Fen Bilgisi Eğitimi Matematik Eğitimi Metalürji ve Malzeme Müh. (Sakarya Üniv. Ortak) Eğitim Programları ve Öğretim Sınıf Öğretmenliği Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi (Sakarya Üniversitesi ile Ortak) İşletme İktisat Maliye Maliye (Sakarya Üniversitesi ile Ortak) Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz) İşletme (Tezsiz II. Öğretim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz II. Öğretim) Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniv. ile Ortak) İşletme Uzaktan Eğitim (Tezsiz) İktisat Uzaktan Eğitim (Tezsiz) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz II. Öğretim) Tarih (Sakarya Üniversitesi ile Ortak) Eğitim Programları ve Öğretim Mikrobiyoloji Fizyoloji Halk Sağlığı İş Sağlığı Anatomi Tıbbi Farmakoloji Histoloji ve Embriyoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastane Hemşireliği Fizik Kimya Matematik Matematik (Sakarya Üniv.ile Ortak) Biyoloji Maden mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Müh. (Sakarya Üniv. Ortak) Geomatik Mühendisliği İnşaat Müh.(Sakarya Üniv.ile Ortak) Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Nanoteknoloji İşletme İktisat İktisat (Kocaeli Üniv. ile Ortak) İşletme (Bartın Üniv. ile Ortak) Maliye (Sakarya Üniv. ile Ortak) Tarih (Sakarya Üniv. ile Ortak) Halk Sağlığı Tıbbi Farmakoloji Biyoistatistik Fizyoloji (Kocaeli Üniv. ile Ortak) Histoloji Embriyoloji (Kocaeli Ü. Ortak) Protetik Diş Tedavisi (Gazi Ü. Ortak) Endodonti (Gazi Üniv. ile Ortak) 44

47 Lisans / Önlisans Programları Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı (2014 Yılı) Birim Genel DGS Mühendislik Tamamlama Milli Sporcu Hazırlıktan Kaydı Silinen Türkçe Programa Yerleşen Toplam Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM Lisanüstü Programlarına Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı (2014 Yılı) Birim YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz Toplam DOKTORA GENEL TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

48 Lisans/Önlisans Mezun Öğrenci Sayıları (2014 Yılı) Birim I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 8 8 Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuvarı 3 3 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu A. Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M. Çanakçı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu TOPLAM Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları (2014 Yılı) Birim Yüksek Lisans Doktora TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2014 Yılı) Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayanlar Yüksek Öğretimden Çıkarma Yatay Geçiş Dikey Geçiş TOPLAM

49 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Akademik Birimler I. Öğretim II. Öğretim Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu 4 4 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu 2 2 Toplam ERASMUS Programında Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler Programın Adı Geldiği Ülke Kız Erkek Toplam ERASMUS (Güz) Çek Cumhuriyeti 2 2 ERASMUS (Güz) İspanya 1 1 ERASMUS (Güz) Litvanya 5 5 ERASMUS (Güz) Romanya 1 1 TOPLAM ERASMUS Programında Giden Öğrenciler Programın Adı Gittiği Ülke Kız Erkek Toplam ERASMUS (Bahar) Çek Cumhuriyeti ERASMUS (Bahar) İspanya ERASMUS (Bahar) İtalya ERASMUS (Bahar) Macaristan ERASMUS (Bahar) Polonya ERASMUS (Bahar) Yunanistan ERASMUS (Güz) Almanya ERASMUS (Güz) Çek Cumhuriyeti ERASMUS (Güz) İspanya ERASMUS (Güz) Litvanya ERASMUS (Güz) Macaristan ERASMUS (Güz) Polonya ERASMUS (Güz) Portekiz ERASMUS (Güz) Yunanistan ERASMUS (Staj) İngiltere ERASMUS (Staj) İtalya ERASMUS (Staj) Macaristan ERASMUS (Staj) Polonya TOPLAM

50 FARABİ Programında Gelen Öğrenciler Programın Adı Geldiği Üniversite Kız Erkek Toplam FARABİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi FARABİ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi FARABİ Amasya Üniversitesi FARABİ Balıkesir Üniversitesi FARABİ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi FARABİ Cumhuriyet Üniversitesi FARABİ Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi FARABİ Dokuz Eylül Üniversitesi FARABİ Karadeniz Teknik Üniversitesi FARABİ Kastamonu Üniversitesi FARABİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi FARABİ Süleyman Demirel Üniversitesi FARABİ Trakya Üniversitesi FARABİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi FARABİ Adnan Menderes Üniversitesi FARABİ Ahi Evran Üniversitesi FARABİ Aksaray Üniversitesi FARABİ Amasya Üniversitesi FARABİ Atatürk Üniversitesi FARABİ Bartın Üniversitesi FARABİ Bayburt Üniversitesi FARABİ Dicle Üniversitesi FARABİ Dokuz Eylül Üniversitesi FARABİ Dumlupınar Üniversitesi FARABİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi FARABİ Fırat Üniversitesi FARABİ Gazi Üniversitesi FARABİ Giresun Üniversitesi FARABİ Karabük Üniversitesi FARABİ Karadeniz Teknik Üniversitesi FARABİ Necmettin Erbakan Üniversitesi FARABİ Ordu Üniversitesi FARABİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Toplam

51 FARABİ Programında Giden Öğrenciler Programın Adı Gittiği Üniversite Kız Erkek Toplam FARABİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi FARABİ Adıyaman Üniversitesi FARABİ Akdeniz Üniversitesi FARABİ Aksaray Üniversitesi FARABİ Amasya Üniversitesi FARABİ Anadolu Üniversitesi FARABİ Atatürk Üniversitesi FARABİ Balıkesir Üniversitesi FARABİ Bartın Üniversitesi FARABİ Celal Bayar Üniversitesi FARABİ Cumhuriyet Üniversitesi FARABİ Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi FARABİ Çankırı Karatekin Üniversitesi FARABİ Çukurova Üniversitesi FARABİ Dokuz Eylül Üniversitesi FARABİ Erciyes Üniversitesi FARABİ Gazi Üniversitesi FARABİ Giresun Üniversitesi FARABİ Hacettepe Üniversitesi FARABİ İnönü Üniversitesi FARABİ Karadeniz Teknik Üniversitesi FARABİ Kastamonu Üniversitesi FARABİ Kırıkkale Üniversitesi FARABİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi FARABİ Kocaeli Üniversitesi FARABİ Marmara Üniversitesi FARABİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FARABİ Muğla Üniversitesi FARABİ Mustafa Kemal Üniversitesi FARABİ Namık Kemal Üniversitesi FARABİ Necmettin Erbakan Üniversitesi FARABİ Niğde Üniversitesi FARABİ On dokuz Mayıs Üniversitesi FARABİ Osmangazi Üniversitesi FARABİ Pamukkale Üniversitesi FARABİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi FARABİ Sakarya Üniversitesi FARABİ Sinop Üniversitesi FARABİ Süleyman Demirel Üniversitesi FARABİ Trakya Üniversitesi FARABİ Uludağ Üniversitesi FARABİ Yıldız Teknik Üniversitesi FARABİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi FARABİ Adıyaman Üniversitesi

52 Programın Adı Gittiği Üniversite Kız Erkek Toplam FARABİ Adnan Menderes Üniversitesi FARABİ Afyon Kocatepe Üniversitesi FARABİ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi FARABİ Amasya Üniversitesi FARABİ Anadolu Üniversitesi FARABİ Ankara Üniversitesi FARABİ Bartın Üniversitesi FARABİ Cumhuriyet Üniversitesi FARABİ Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi FARABİ Çukurova Üniversitesi FARABİ Dokuz Eylül Üniversitesi FARABİ Dumlupınar Üniversitesi FARABİ Erciyes Üniversitesi FARABİ Gazi Üniversitesi FARABİ Giresun Üniversitesi FARABİ Hacettepe Üniversitesi FARABİ İnönü Üniversitesi FARABİ İstanbul Aydın Üniversitesi FARABİ İstanbul Üniversitesi FARABİ Karadeniz Teknik Üniversitesi FARABİ Kastamonu Üniversitesi FARABİ Kırıkkale Üniversitesi FARABİ Kocaeli Üniversitesi FARABİ Marmara Üniversitesi FARABİ Mehmet Akif Üniversitesi FARABİ Mersin Üniversitesi FARABİ Muğla Üniversitesi FARABİ Mustafa Kemal Üniversitesi FARABİ Necmettin Erbakan Üniversitesi FARABİ On dokuz Mayıs Üniversitesi FARABİ Osmangazi Üniversitesi FARABİ Pamukkale Üniversitesi FARABİ Sakarya Üniversitesi FARABİ Selçuk Üniversitesi FARABİ Süleyman Demirel Üniversitesi FARABİ Siirt Üniversitesi FARABİ Trakya Üniversitesi FARABİ Uludağ Üniversitesi FARABİ Yıldız Teknik Üniversitesi Toplam

53 Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler (FARABİ) ÜNİVERSİTELER 1. Anlaşma Süreleri 2. Anlaşma Süreleri 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Amasya Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Düzce Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Giresun Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Harran Üniversitesi Hitit Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kahramanmaraş Üniversitesi Karabük Üniversitesi Yıl 51

54 ÜNİVERSİTELER 1. Anlaşma Süreleri 2. Anlaşma Süreleri 46 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Konya Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muğla Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Niğde Üniversitesi On dokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Rize Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Siirt Üniversitesi Sinop Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Uşak Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıl 52

55 MEVLANA Programında Gelen Öğrenciler Programın Adı Geldiği Ülke Kız Erkek Toplam MEVLANA Azerbaycan TOPLAM MEVLANA Programında Giden Öğrenciler Programın Adı Gittiği Ülke Kız Erkek Toplam MEVLANA Kırgızistan MEVLANA Arnavutluk TOPLAM Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler (MEVLANA) ÜNİVERSİTELER 1. Anlaşma Süreleri Yıl Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (BOSNA-HERSEK) Bakü Devlet Üniversitesi (AZERBAYCAN) Epoka Üniversitesi (ARNAVUTLUK) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KIRGIZ CUMHURİYETİ) Süleyman Demirel Üniversitesi (KAZAKİSTAN) Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (KIRGIZ CUMHURİYETİ) Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZERBAYCAN) Tirana Politeknik Üniversitesi (ARNAVUTLUK) Taiz Üniversitesi (YEMEN)

56 İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler Anlaşma Yapılan Üniversite Ülke Adı Tarihi Geçerlilik Süresi Texas Southern Üniversitesi ABD yıl Southern New Hampshire Üniversitesi ABD yıl Lamar Üniversitesi ABD yıl Fon Üniversitesi Makedonya 2012 Süresiz Business Academy Smilevski Makedonya 2012 Süresiz Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya 2011 Süresiz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek yıl Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan yıl Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan yıl St Petersburg State University of Economics Rusya yıl Uluslararası Öğrenci Sayıları (2014 Yılı) Öğrenci Öğrenci Ülke Ülke Sayısı Sayısı Afganistan 30 İsrail 1 Almanya 15 Kazakistan 4 Arnavutluk 2 Kosova 1 Avusturya 1 Makedonya 1 Azerbaycan 101 Mısır 1 Bosna Hersek 1 Moğolistan 3 Bulgaristan 12 Moldova 1 Çin 1 Özbekistan 3 Demokratik Kongo Cum. 1 Pakistan 2 Endonezya 1 Romanya 1 Etiyopya 2 Rusya 2 Fas 7 Sırbistan 1 Fil Dişi Sahili 1 Somali 7 Filistin 14 Suriye 13 Fransa 1 Suudi Arabistan 2 Gine 3 Türkiye (Çifte Vatandaş) 4 Gine-Bissau 1 Türkmenistan 19 Gürcistan 7 Ukrayna 1 Hollanda 1 Ürdün 2 Irak 2 Yemen 3 İngiltere 1 Yunanistan 2 İran 10 Zambiya 3 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 292 ÜLKE SAYISI 44 54

57 SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BEÜ Hastanesi ) Merkezimiz 2014 Aralık sonu itibari ile m² kapalı alana 426 sı normal 82 si yoğun bakım, 6 sı yetişkin acil, 6 sı çocuk acil, 43 ü gündüz yatakları olmak üzere toplam 563 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Merkezimizde sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadroyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun bakım, ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri üst düzey kalitede sunulmaktadır. Merkezimizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı, Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Erişkin Hematoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Hemodiyaliz, Adli Tıp, Aile Hekimliği) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri verilmektedir. 55

58 Ayrıca Erişkin, Koroner, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi ile Yenidoğan olmak üzere toplam 82 yatak kapasitesi ile üçüncü basamak standartlarında yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Dijital Röntgen, Anjiyografi, Fluoroskopi, Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), PET CT, Sintigrafi, Kemik Dansitometre, Renkli Doppler, Ultrasonografi gibi son teknoloji ürünü cihazlarla görüntüleme hizmetleri başarıyla yürütülmektedir. Kardiyoloji bölümümüzde EKO, Ritm ve Tansiyon Holter, Efor Testi gibi tanıya yardımcı tetkikler ile Anjiyografi ünitesinde her türlü girişimsel Kardiyolojik ve Radyolojik işlemler yapılabilmektedir. Bronkoskopi ünitesi tadilatı yapılmış olup, bölüm modern çizgilere sahip yeni bir mekânda konvansiyonel Bronkoskopi ve Endobronşial Ultrasonografi faaliyetlerini sürdürmektedir. 3. Basamak tam donanımlı acil servisimiz 2014 yılında da bölge halkına hizmet vermeye devam etmiştir. Tadilatları 2013 yılında bitirilerek hizmete alınan Nöroloji, Kadın Doğum ve Romatoloji Anabilim Dallarına ait polikliniklerimizde halkımıza 2014 yılında hizmet verilmiştir. Ameliyathane içinde bulunan 11 adet ameliyat odası anti bakteriyel duvar kaplama malzemeleri ile kaplanmış diğer alanlara malzeme koymak için kapaklı dolaplar yapılmıştır. Bunun yanı sıra Anestezi bölümü ihtiyacına gerekli makine teçhizat yatırımı yapılmıştır. Merkezimizde 10 ar temas izolasyon kabinleri şeklinde dizayn edilmiş iki adet toplam 20 yataklı B3 ve B4 Yoğun Bakım Ünitelerinin yapımı gerçekleştirilerek 2014 yılında hizmete açılmıştır. Hizmete girmiş olan yoğun bakımlarımız 3. basamak standartlara uygun olarak planlanmış ve Telemetri sistemi ile donatılmıştır. C3 yoğun bakım ünitemizde de tadilata gidilerek 14 yatak kapasitesine ilave olarak 4 oda telemetri sistemli negatif basınçlı temas izolasyonlu odalara dönüştürülmüştür. Bu haliyle tüm Genel Yoğun Bakımlarının yapım ve tadilat çalışmaları tamamlanmış ve bölgesel düzeyde yoğun bakım hizmetleri en iyi şekilde hizmet verilebilir hale getirilmiştir. Merkezimizde, Solunum Fonksiyonları Testleri, Bronkoskopi, alt ve üst Gastrointestinal Endoskopileri, ERCP, EEG, EMG, PUVA gibi teknolojik altyapı ve bilgi gerektiren birçok tanıya yardımcı işlem başarıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı içinde gerekli tıbbi cihaz yatırımları yapılmıştır. Kanser Araştırma Merkezi, 50 adet nitelikli hasta yatağına sahip olacak şekilde planlanmıştır. Kanser Araştırma Merkezinin yapımının Mart 2015 itibari tamamlanması planlanmaktadır yılı içerisinde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Makine teçhizat ve tefrişatı için TL ödenek verilerek İdari Mali İşler Daire Başkanlığının Yatırım Bütçesine konulmuştur. Bu bütçe kapsamında Kanser Araştırma Merkezinin tıbbi cihaz, demirbaş ve tefrişat malzemelerini karşılamak için alımlar yapılmış ve verilen bütçenin tamamına yakını kullanılmıştır. Obezite ve şeker hastalığı ile mücadele kapsamında, Üniversitemiz faaliyete geçmiş bölge halkına hizmet vermek üzere yatırım planına ilave edilen Obezite ve Diyabet Araştırma 56

59 ve Uygulama Merkezi projesi kabul edilmiştir yılı içinde merkezin inşaatına başlanılmış 2014 yılı sonu itibari ile binanın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanmıştır. Binanın TOKİ tarafından 2015 yılı içerisinde bitirilerek teslim etmesi beklenilmektedir. Yatırım bütçesinde makine teçhizatı için TL ödenek verilmiş olup ödeneğinin neredeyse tamamına yakını kullanılarak Onkoloji merkezi ile birlikte gerekli tıbbi cihaz ve malzemeleri satın alınmıştır. Binanın tesliminden sonra tefrişatı yapılarak bölge halkına hizmet vermeye başlayacaktır. Merkezimizde bilgi işlem birimimizi modernize etmek ve hızını artırmak için gerekli cihazlar alınmış, Sağlık kampüs alt yapısı fiber optik kablolarla döşenmiş, yeni Server ve Sistem Odası kurulumu tamamlanmıştır. Bu sayede Sağlık Kampüsümüzde, Ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) internet hat hızımızı tarihinden itibaren 80 Mbit/s hızdan 150 Mbit/s hıza çıkartılmıştır. Üroloji, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nükleer Tıp, Beyin Cerrahi, Genetik Anabilim dallarının ihtiyacı cihazlar ve malzemeler alınmıştır. Patoloji laboratuvarımız için makroskopi kabini yaptırılmış, çocuklara yönelik işitme testi için sessiz kabin alımı yapılmıştır. Hastane merkezi Eczane ve bağlı depoları, Satın alma Birimleri ile ilave idari ofis alanlarında mekânsal düzenlemeler yapılmıştır. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yenilenmiş, kirli ve temiz alanlar ayrılarak çağdaş çalışma koşulları oluşturulmuştur. Merkezimize gelen hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanları yenilenmiş, çocuk oyun alanı tekrar düzenlenmiş ve oyuncaklarla zenginleştirilmiştir yılında öğretim görevlilerimiz için akademik toplantı ve dinlenme salonu açılarak hizmete sunulmuş, personel yemekhanemizde tadilata gidilmiş, yemekhane içinde akademik ve diğer personel yemek alanlarına modern ve nitelikli düzenlemeler yapılmıştır yılında da Merkezimiz dış alanlarına önem verilmeye devam edilmiş bu kapsamda hastane binasının ışıklandırılması, personel araç otopark alanının otomatik geçiş sistemi ile düzenlenmesine, dış çevre alt yapısının yenilenmesine devam edilmiştir. Sağlık Kampüsü içerisinde hayırsever Yusuf Günay tarafından yaptırılan cami inşaatı tamamlanmış ve tarih itibariyle ibadete açılmıştır. Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Batı Karadeniz Bölgesinin geniş bir halk kitlesine hizmet veren BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimize başvuran hasta sayısında her geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanmakta, klinik, poliklinik, teşhis ve tedavi üniteleri, akademik/idari personel ile fiziki mekân bazında hizmet alanı genişletilmeye çalışılmaktadır. Bölgenin üçüncü basamak düzeyde tek üniversite hastanesi olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, sağladığı eğitim hizmetlerinin yanı sıra, verilen sağlık hizmetinin kalitesi ile ülkemizin maden ve sanayi sektörlerinde önemli bir rol oynayan Batı Karadeniz bölgesinde eksikliği şiddetle hissedilen, ileri ve kaliteli sağlık hizmeti sağlanmasına büyük katkıda bulunarak bölgenin önemli bir eksiğini gidermektedir. 57

60 tarih ve 2886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6514 sayılı kanun ile birlikte öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında özel muayene yapabilmelerine imkân tanınmıştır. Merkezimizde tarihinden itibaren isteyen hastalarımıza mesai dışında özel muayene hizmeti verilmeye başlanmıştır. Hastane Hizmet Alanları Hizmet Alanı Sayısı Hizmet Alanı Sayısı Klinik 24 Nükleer Tıp 1 Poliklinik 63 Sterilizasyon 1 Ameliyathane 14 Laboratuvarlar 7 Acil Servis 2 Eczane 1 Yoğun Bakım 8 Morg 1 Radyoloji 3 Tedavi Hizmetleri Yoğun Bakım Hizmetleri Hasta Yatak Hasta Hizmet Türü Hizmet Türü Sayısı Sayısı Sayısı Poliklinik Hizmetleri Genel YB Klinik Hizmetleri KVC 5 72 Ameliyathane Koroner Yoğun Bakım Solunum Acil Servis Hizmetleri Çocuk Yeni Doğan Ameliyathane Hizmetleri (2014 Yılı) Teşhis Hizmetleri (2014 Yılı) Doğum Hizmetleri (2014 Yılı) Ameliyat Grubu Sayısı Teşhis Türü Sayısı Doğum Türü Sayısı A Grubu Laboratuvar Hizmetleri Sezaryen 936 B Grubu Görüntüleme Hizmetleri ve Radyoloji C Grubu Nükleer Tıp D Grubu E Grubu Normal 112 TOPLAM TOPLAM TOPLAM

61 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezimiz 2014 Şubat ayından itibaren yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimizde Hizmet Veren Klinikler: - Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi - Ortodonti - Pedodonti - Periodontoloji - Protetik Diş Tedavisi - Endodonti - Diş Hastalıkları ve Tedavisi Klinik uygulamaların 7 ayrı klinik, genel anestezi-sedasyon ünitesi, 2 adet lokal ameliyathane ile sağlandığı Merkezimiz, bölgesel olarak bir merkez olma yolunda büyük bir ivme kazanmıştır. Kliniklerde 52 adet yeni diş üniti cihazı temini yapılarak, 86 diş üniti ile hizmete devam edilmektedir. Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun bölgesindeki oluşumların radyografik görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği Dental Volümetrik Tomografi cihazı merkezimizde hizmete girmiştir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomografi cihazı ile hastaların daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilen görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal monitörler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir. 59

62 Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar, 3 boyutlu radyografik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil, diğer sağlık kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir yılında Genel anestezi ve sedasyon ile diş tedavilerinin gerçekleştirileceği tam donanımlı bir ameliyathanenin cihaz ve donanımlarının temini tamamlanarak bölgemize hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında TL hibe bütçesi olan proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında sol el kullanan hekim ve öğrencilerin sağlık hizmeti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesini sağlayan 7 adet özel diş ünitinin temini gerçekleştirilerek tüm kliniklerde hizmete alınmıştır. Ortodonti kliniğinde hizmet vermeye başlayan 3 boyutlu ağız içi tarayıcı sayesinde hem çocuk hem de yetişkin hastalarımız için ölçü almadan tüm teşhis ve tedavi planlamaları yapılarak konfor ve tedavi kalitesinin arttırılması sağlanmıştır. Anabilim Dallarından gelen görüşler ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğretim üyelerimiz çoğunluğunun katılımıyla mesai dışı tedavi hizmeti başlamıştır. Diş Hekimliği Hizmetleri Servis Diş Ünit Yıllık Teşhis-Tedavi Birimleri Sayısı Sayısı Hasta Sayısı Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Periodontoloji Ortodonti Pedodonti Protetik Diş Tedavisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Endodonti TOPLAM Mediko Hizmetleri Farabi Kampüsüte bulunan mediko ünitemiz kapsamlı olarak 1. Basamak sağlık merkezi haline getirilmiş olup, öğrencilerimize, Üniversitemiz mensupları ile yakınlarına hizmet vermektedir. Burada 1 doktor, 1 hemşire ve 1 psikolog görev yapmaktadır. Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde de 1 hemşirenin olduğu mediko bulunmaktadır. Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsün de ise bir sağlık odası mevcuttur. Haftanın belirli günlerinde part-time çalışan doktorlar tarafından öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Poliklinik Hizmetleri Sayısı Poliklinik Hizmetleri Sayısı Acil Vaka 43 İstirahat Verilen Personel 44 Öğrenci Muayene 4129 İstirahat Verilen Personel Çocuğu 19 Öğrenci Sevk - Psikolog Muayene 42 İstirahat Verilen Öğrenci 60 Enjeksiyon 1185 Personel Muayene Sayısı 1484 Pansuman

63 SOSYAL HİZMETLER 61

64 Öğrenci Kulüpleri (2014 Yılı) Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 1 Alternatif Enerji Kulübü Farabi Kampüsü 20 2 Arama Kurtarma Kulübü Farabi Kampüsü Arkeoloji Kulübü Farabi Kampüsü 33 4 Atatürkçü Düşünce Kulübü Farabi Kampüsü Avrasya Kulübü Farabi Kampüsü 58 6 Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Kulübü Farabi Kampüsü 20 7 Batı Kültür ve Edebiyatları Kulübü Farabi Kampüsü 90 8 Bilardo Kulübü Farabi Kampüsü 20 9 Bilimsel Araştırmalar Kulübü Farabi Kampüsü Bilinçli Gençlik Kulübü Farabi Kampüsü Bisiklet Kulübü Farabi Kampüsü Biyoloji Kulübü Farabi Kampüsü Biyomedikal Kulübü Farabi Kampüsü Boks Kulübü Farabi Kampüsü Bowling Kulübü Farabi Kampüsü Briç Kulübü Farabi Kampüsü Çağdaş Yaşamı Destekleme Kulübü Farabi Kampüsü Çevre Kulübü Farabi Kampüsü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Farabi Kampüsü Dans Kulübü Farabi Kampüsü Edebiyat ve Tarih Kulübü Farabi Kampüsü El Sanatları Kulübü Farabi Kampüsü Elektrik Elektronik Kulübü Farabi Kampüsü Eskrim Kulübü Farabi Kampüsü Etik ve Estetik Değerler Kulübü Farabi Kampüsü Fizik Kulübü Farabi Kampüsü Fotoğrafçılık Kulübü Farabi Kampüsü Genç Düşün Kulübü Farabi Kampüsü Genç Erişim Kulübü Farabi Kampüsü Genç Gönüllüler Kulübü Farabi Kampüsü Genç Tema Kulübü Farabi Kampüsü Gençlik Gelişim ve Değişim Kulübü Farabi Kampüsü Geomatik Kulübü Farabi Kampüsü Grafiti Kulübü Farabi Kampüsü Güzel Sanatlar Kulübü Farabi Kampüsü Halk Oyunları Kulübü Farabi Kampüsü Havacılık Kulübü Farabi Kampüsü Hayvan Hakları Kulübü Farabi Kampüsü Hip hop Kulübü Farabi Kampüsü IEEE Kulübü Farabi Kampüsü İktisat Kulübü Farabi Kampüsü İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Farabi Kampüsü İnşaat Kulübü Farabi Kampüsü İnternet Teknolojileri Kulübü Farabi Kampüsü İşletme Kulübü Farabi Kampüsü Jeoloji Kulübü Farabi Kampüsü Karate Kulübü Farabi Kampüsü Karikatür Kulübü Farabi Kampüsü Keşif ve Macera Kulübü Farabi Kampüsü Kızılay Gençlik Kulübü Farabi Kampüsü 32 62

65 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 51 Kimya Kulübü Farabi Kampüsü Kişisel Gelişim ve Kariyer Kulübü Farabi Kampüsü Kitap Kulübü Farabi Kampüsü Klasik Müzik Kulübü Farabi Kampüsü Klasik Türk Sanatları Kulübü Farabi Kampüsü Kültür ve Sanat Kulübü Farabi Kampüsü Kültürel Miraslarımızı Tanıma-Tanıtma Kulübü Farabi Kampüsü Madenciler Kulübü Farabi Kampüsü Madencilik Projeleri Tasarım Kulübü Farabi Kampüsü Mağara Araştırma Kulübü Farabi Kampüsü Makina Mühendisliği Kulübü Farabi Kampüsü Maliye Kulübü Farabi Kampüsü Matematik Kulübü Farabi Kampüsü Medeniyet Kültür Sanat Ve Fikir Kulübü Farabi Kampüsü Müzik Kulübü Farabi Kampüsü Orienteering Kulübü Farabi Kampüsü Paten Ve Kaykay Kulübü Farabi Kampüsü Radyo Televizyon Kulübü Farabi Kampüsü Rehberlik Ve Danışmanlık Kulübü Farabi Kampüsü Resim Kulübü Farabi Kampüsü Robot Kulübü Farabi Kampüsü Satranç Kulübü Farabi Kampüsü Sinema Kulübü Farabi Kampüsü Sosyal Aktivite Kulübü (S.A.S.) Farabi Kampüsü Sosyal Politika Kulübü Farabi Kampüsü Sosyal Sorumluluk Kulübü Farabi Kampüsü Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kulübü Farabi Kampüsü Sualtı Sporları Kulübü Farabi Kampüsü Şair Muzaffer Tayyip Uslu Edebiyat Kulübü Farabi Kampüsü Şiir Kulübü Farabi Kampüsü Tarih Kulübü Farabi Kampüsü Tenis Kulübü Farabi Kampüsü Tiyatro Kulübü Farabi Kampüsü Toplum Gönüllüleri Kulübü Farabi Kampüsü Turizm Kulübü Farabi Kampüsü TUYAK Kulübü Farabi Kampüsü Türk Halk Müziği Kulübü Farabi Kampüsü Türk Sanat Müziği Kulübü Farabi Kampüsü Uluslararası Gençlik Kulübü Farabi Kampüsü Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü Farabi Kampüsü Yarının Liderleri Kulübü Farabi Kampüsü Yelken Kulübü Farabi Kampüsü Yoga Kulübü Farabi Kampüsü Yönetim Ve Siyaset Kulübü Farabi Kampüsü Alternatif Enerji Kulübü Diş Hekimliği Fakültesi Estetik Kulübü A. Erdoğan Sağlık H.M.Y.O Sağlık Kulübü A. Erdoğan Sağlık H.M.Y.O Bilimsel Araştırma Kulübü Zonguldak Sağlık YO Sanat Kulübü Zonguldak Sağlık YO Sounddrug Müzik Kulübü Tıp Fakültesi Tıp Kültür Sanat Kulübü Tıp Fakültesi Vıtruvıus Tıbbi Çizim Kulübü Tıp Fakültesi Genç Girişimciler Kulübü Zonguldak MYO Gençlik Kulübü Zonguldak MYO 20 63

66 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 105 Sahne Sanatları Kulübü Zonguldak MYO Teknik Bilimler Kulübü Zonguldak MYO Ekonomi Kulübü Alaplı MYO Fotoğrafçılık Kulübü Alaplı MYO Halk Oyunları Kulübü Alaplı MYO Metalurji Kulübü Alaplı MYO Muay Thai Kulübü Alaplı MYO Müzik Kulübü Alaplı MYO Resim Kulübü Alaplı MYO Sinema Kulübü Alaplı MYO Spor Kulübü Alaplı MYO Basın Ve İletişim Kulübü Çaycuma MYO Fotoğrafçılık Kulübü Çaycuma MYO Gıda Kulübü Çaycuma MYO Grafiti Kulübü Çaycuma MYO İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü Çaycuma MYO Müzik Ve Dans Kulübü Çaycuma MYO Resim Kulübü Çaycuma MYO Kültür Kulübü Çaycuma MYO Turizm Tanıtma Ve Uygulama Kulübü Çaycuma MYO Tiyatro Kulübü Çaycuma MYO Web Tasarımı Ve Bilgisayar Kulübü Çaycuma MYO Youth Kulübü Çaycuma MYO Denizcilik Kulübü Denizcilik Fakültesi Gemi Modelciliği Kulübü Denizcilik Fakültesi Görsel Sanatlar Kulübü Denizcilik Fakültesi Kürek Kulübü Denizcilik Fakültesi Latin Dansları Kulübü Denizcilik Fakültesi 133 Müzik Kulübü Denizcilik Fakültesi Salon Sporları Kulübü Denizcilik Fakültesi Su Sporları Kulübü Denizcilik Fakültesi Tedarik Zinciri Lojistik Yönetimi Kulübü Denizcilik Fakültesi Yelken Kulübü Denizcilik Fakültesi Zekâ Sporları Kulübü Denizcilik Fakültesi Gastronomi Kulübü Devrek MYO Hip Pop Dans Kulübü Devrek MYO Müzik Kulübü Devrek MYO Satranç Kulübü Devrek MYO Tarih Ve Turizm Kulübü Devrek MYO 144 Tiyatro Kulübü Devrek MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Bisiklet Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Din Kültürü Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi 149 Eğitim Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Folklor Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Gazetecilik Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Genç Kalemler Edebiyat Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Genç Vizyon Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Karaelmas Kitap Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Müzik Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi 45 64

67 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 159 Satranç Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Sinema Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Tarih Doğa Kültür Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Türk Dili Ve Kültürü Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Yelkencilik Ve Dalış Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Yeşil Kimya Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Gökçebey MMÇMYO Çevre Ve Gezi Kulübü Gökçebey MMÇMYO Fotoğrafçılık Kulübü Gökçebey MMÇMYO Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kulübü Gökçebey MMÇMYO Müzik Kulübü Gökçebey MMÇMYO Seramik Kulübü Gökçebey MMÇMYO Spor Kulübü Gökçebey MMÇMYO Tiyatro Kulübü Gökçebey MMÇMYO 20 Genel Toplam Öğrenci Kulüp Faaliyetleri (2014 Yılı) Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Diş Hekimliği Kulübü Abant ve Çevresi gezi Klasik Müzik Kulübü Yaylı Çalgılar Konseri Dağcılık Ve Doğa Sporları Harmankaya Şelaleleri doğa yürüyüşü Dağcılık Ve Doğa Sporları Kayseri-Erciyes. Dağcılık ve Kayak eğitimi Genç Girişimciler Kulübü Erzurum Çat Değirmenli köyü- Sosyal Sorumluluk Uluslararası Gençlik Kulübü Gökçebey Çanakçılar Seramik Fabrikasına Teknik gezi Kültür Kulübü (ÇMYO) İzmir. Modeko Mobilya fuarı IEEE (Bilişim) Kulübü Ereğli/Alaplı. PLC Uygulamaları Gastronomi Kulübü İstanbul 12. Uluslararası Mutfak Günleri Kitap Kulübü Kulüp toplantısı Şiir Kulübü Tarih Geçmiş midir, Gelecek mi? Kimya Kulübü Bursa. Adli Tıp gezisi Müzik Ve Dans Kulübü Safranbolu Tarihi mekânlar gezisi Sosyal Kültürel Aktiveteler "Meryem" adlı film gösterimi Genç Gönüllüler Kulübü Zonguldak Huzurevi ziyareti IEEE Kulübü İstanbul. Lıghttech Fuarı Genç Tema Kulübü Antalya TEMA Eğitmen eğitimi. 3 öğrenci IEEE Kulübü Kulüp toplantısı Etik Estetik Değerler Kulübü İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma Gastronomi Kulübü Neuvelle Cusine mutfak akımı etkinliği TUYAK Kulübü Mühendisliğe dair söyleşiler Estetik Kulübü İstanbul. Güzellik ve Bakım 2014 Fuarı Türk Halk Müziği Kulübü 14 Mart Tıp Bayramı Sağlık Kampüsünde konser Genç Girişimciler Kulübü Eskişehir Gezisi Karaelmas Robot Kulübü İstanbul Yıldız Teknik Ünv. Robot yarışı ve Robot sergisi Tarih Kulübü 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma Türk Halk Müziği Kulübü 19 Mart Çanakkale Şehitlerini anma konseri Sağlık Kulübü Ereğli. İzmirlioğlu Huzurevi ziyareti Fotoğrafçılık Kulübü Temel fotoğraf bilgisi ve teknik eğitim Kızılay Gençlik Kulübü 3. Kan Bağış organizasyonu Halkoyunları Kulübü Nevruz Bayramı kutlamaları iki ekip gösterisi Genç Tema Kulübü Dünyayı Kurtaran Adım. Bilgilendirme toplantısı Öğrenci Konseyi Ankara. Yarının Liderleri Lansman toplantısı

68 Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Genç Kalemler Edebiyat Klb. Halide Edip Adıvar Konferans Prof. İnci Enginün Öğrenci Konseyi Toplantı Genç Gönüllüler Kulübü Gençlik Şöleni. Stand-up, Neyzen ve Gitarist Tiyatro Kulübü Carrar Ananın Tüfekleri ve Muhbir oyun sahnelenmesi Tiyatro Kulübü AKM Salonu Carrar Ananuın Tüfekleri, Muhbir oyunları İnsan Kaynakları Kariyer Klb Sakarya. Toyoto Fabrika gezisi Klasik Müzik Kulübü Antalya Uluslararası Koro Festivali ve Yarışması katılım Tiyatro Kulübü BKM Salonu Carrar Ananuın Tüfekleri, Muhbir oyunları Madenciler Kulübü Kaya Delme ve Sondaj Teknolojileri söyleşi İktisat Kulübü Ankara. Merkez Bankası teknik gezi Biyomedikal Kulübü İstanbul. EXPOMED Medikal fuarı gezisi Gıda Kulübü (ÇMYO) Bartın Türkali ve Üçel Fabrika Gezisi Gıda Kulübü (ÇMYO) Zonguldak Coşkunoğlu Et ve K.elmas Un Fabrika Gezisi Madenciler Kulübü Kariyer Planlama. Konferans IEEE Kulübü Yenilenebilir Enerji Çeşitleri ve kullanımı söyleşi Halkoyunları Kulübü Edirne Trakya Üniversitesi Halkoyunları gurup yarışması Spor Kulübü (GMYO) Safranbolu. Tarihi mekânlar gezisi Madenciler Kulübü Gökçebey Seramik Fabrikası Gezisi TUYAK Kulübü İstanbul Uluslararası köprü yarışmasına katılım Denizcilik Kulübü (D.F.) Bursa/Gemlik Borusan Liman gezisi Denizcilik Kulübü (D.F.) Bursa/Gemlik Gemport Liman gezisi Türk Sanat Müziği Kulübü Emirgan Hotel Yaşlılara konser Madenciler Kulübü Kariyer Planlama Konferans Turizm Kulübü Turizm Haftası paneli Genç Girişimciler Kulübü Aksaray Kocaman Yüreklere Minicik Umutlar IEEE Kulübü Çatalağzı Eren Enerji Termik Santral gezisi Madenciler Kulübü Kilimli-Karadon-Gelik Kömür hazırlama tesisleri gezisi Şiir Kulübü Yeni Türkiye Fuat KEYMAN Halkoyunları Kulübü Gaziantep Üniversitesi Halkoyunları Türkiye finali Kitap Kulübü İzmir Kitap fuarı gezisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Kitap Kampanyası Kilimli Madenciler İlkokulu için Şiir Kulübü Rejim Konferansı Murat BELGE Turizm Kulübü Ereğli Longoz gezisi Turizm Kulübü Akçakoca Longoz gezisi Türk Sanat Müziği Kulübü Devrek M.Y.O. Konser Çevre Kulübü Kocaeli. İZAYDAŞ ve İZSU tesisleri teknik gezi Etik Estetik Değerler Kulübü Kutlu Doğum Haftası İşletme Kulübü İstanbul. İMKB teknik gezisi Madenciler Kulübü Kariyer Planlama. Konferans Bilim Tarih Felsefe Kulübü Edirne. İstanbul. Mimar Sinan eserleri Maliye Kulübü Mali Kontrol ve Uzman yardımcılığı Arama Kurtarma Kulübü Karabük. Kaya ve Çığ düşmelerinde arama kurtarma Genç Tema Kulübü Eskişehir. Temiz Hava Su Çevre Gezisi Biyoloji Kulübü İstanbul. Body Worlds Vücut Dünyası sergisi TUYAK Kulübü Alaplı Çatak Köyü Okul projesi Madenciler Kulübü Kariyer Planlama. Konferans Kızılay Gençlik Kulübü İzmir Kızılay Şubesi gezisi Sahne Sanatları Kulübü Görsel Sanatlar ve Tasarım Sergisi İktisat Kulübü Kariyer Günleri İşletme Kulübü Sermaye Piyasalarında Portföy yönetimi Uluslararası Ticaret Finans İstanbul. İşadamları buluşması İnşaat Kulübü İstanbul. 37. yapı fuarı teknik gezi IEEE Kulübü Yazarlarla Söyleşi ve Çağımızda Kitabın Yeri söyleşi Sahne Sanatları Kulübü Bahar şenliği tiyatro sahnelenmesi Karaelmas Robot Kulübü Eskişehir 8. Robot yarışması hakem heyeti

69 Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi İnsan Kaynakları Kariyer 1. Arge Proje Pazarı Etik Estetik Değerler Kulübü Aliya İzzet Begoviç'in Hayatı Turizm Tanıtma Uygulama Safranbolu-Amasra gezisi Uluslararası Ticaret Finans Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi İktisat Kulübü Ekonomik Analiz. Seminer Kültür Ve Sanat Kulübü Engelsiz Sanat IEEE Kulübü Eren Enerji termik santral teknik gezisi Tarih Kulübü Çanakkale gezisi Türk Sanat Müziği Kulübü Polonya-Varşova 600.yıl etkinlikleri konseri Geomatik Kulübü Çorum Hitit Ünv. 7.Müh.Ölçmeleri Sempozyumu Tarih Kulübü İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu Denizcilik Kulübü Denizcilik Sektörüne verilen Meteorolojik Hizmetler Gastronomi Kulübü Alanya. 4. altın kepçe yemek yarışması Sosyal Politika Kulübü Sendikal Hareketler Uygulamadan Kaynaklanan sorunlar Tarih Kulübü I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı İnşaat Kulübü Ankara. Turkey Build Yapı Fuarı gezisi Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürk Belgeseli - Can Dündar İktisat Kulübü Kariyer Net'ten Kariyer Tüyoları Atatürkçü Düşünce Kulübü Cumhuriyet'in Temelleri Güzel Sanatlar Kulübü İstanbul. Sabancı Müzesi gezisi Kitap Kulübü İstanbul. Kitap fuarı gezisi Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü İstanbul. Kitap fuarı gezisi Sosyal Kültürel Aktiviteler Film gösterimi Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Sergi Kadına şiddet Gençlik Kulübü (ZMYO) İstanbul. O Ses Türkiye yarışması izleme IEEE Kulübü Zonguldak'ta Elektriğin Tarihi Ali Kaya IEEE Kulübü AG ve OG Kaliteli enerji elde etmenin yolları Arkeoloji Kulübü Ankara. Medeniyetler Müzesi gezisi Genç Girişimciler Kulübü Konferans. Halil Yetmez. Eğitim, Gençlik ve İstihdam Genç Gönüllüler Kulübü Medeniyet Tasavvuru ve Öncü Kuşak Prof. Yusuf Kaplan Şair MTU Edebiyat Kulübü Şiir dinletisi İnternet Teknolojileri Kulübü Sosyal Ağ Analizi ve Büyük Veri (Necmi Gürsakal) Tarih Kulübü Osmanlı Arşiv Belgeleri değerlen. Prof. Yılmaz Kurt Resim Kulübü Huzurevi ziyareti, Birlik Olalım Anılarımızı Paylaşalım Elektrik Elektronik Kulübü TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve Aselsan Ziyareti Kızılay Kulübü Proje Çalıştayı Kişisel Gelişim Ve Kariyer Bursa TÜYAP Fuarı Makina Mühendisliği Kulübü EMKO Fabrika gezisi Kitap Kulübü Caner YAMAN ile söyleşi ve Sonrası Yok imza günü Türk Halk Müziği Kulübü Konser. Merkez Kampüs Avrasya Kulübü Ankara TBMM Ziyareti Resim Kulübü Gülen Yüzler Öğrenen Zihinler Geomatik Kulübü Gayrimenkul Değerleme Sektörü Avrasya Kulübü Eski Türkiye Yeni Türkiye. Kenan Alpay Denizcilik Kulübü Deniz Polisi'nin denizdeki yetki sorumluluk ve sektör ilişki IEEE Kulübü Ankara Aselsan'a teknik gezi Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Film gösterimi İnternet Teknolojileri Kulübü Kariyer Basamakları Günü Müzik Kulübü Konser. Merkez Kampüs

70 Sosyal ve Sportif Hizmetler Sosyal Hizmetler Yararlanan Sayısı Sportif Hizmetler Sayısı Öğrenci Çalıştırma Programı 107 Spor Dalları (Branş) 11 Öğrenci Yemek Fişi Yardımı - Spor Faaliyetlerine Katılan 212 Öğrenci Beslenme Hizmeti Kazanılan Madalya 63 Personel Beslenme Hizmeti Personel Kreş Hizmeti 56 Yemek Hizmeti Spor Faaliyetleri Tarih Branş Yer Mart 2014 Judo Balıkesir Üniversitesi Mart 2014 Salon Futbolu Bilkent Üniversitesi Mart 2014 Salon Futbolu Dumlupınar Üniversitesi Mart 2014 Tenis Antalya Mart 2014 Futbol Antalya Mart 2014 Badminton Antalya Mart 2014 Salon Futbolu ODTÜ Nisan 2014 Salon Futbolu Bülent Ecevit Üniversitesi Nisan 2014 Masa Tenisi Antalya Nisan 2014 Halk Oyunları Trakya Üniversitesi Nisan 2014 Halk Oyunları Dicle Üniversitesi Nisan 2014 Satranç Ankara Üniversitesi Mayıs 2014 Voleybol Bülent Ecevit Üniversitesi Mayıs 2014 Atletizm Kayseri Erciyes Üniversite Mayıs 2014 Plaj Voleybolu Ankara Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2014 Yılı) Katılınılan Spor Dalı Sayısı Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Engelsiz BEÜ Faaliyetleri (2014 Yılı) Tarih Faaliyet Yer Mayıs 2014 Engelsiz Üniversiteler 8. Çalıştayı ( Erzurum Atatürk Üniversitesi) Erzurum 2 Haziran 2014 II. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyeti Programı (Sürekli Eğ Merkezi ile müştereken ) Farabi Kampüsü 03 Aralık Aralık 2014 Dünya Engelliler Günü, Konferans: Engelsiz Üniversiteye Doğru Devrek MYO Konferans Salonu Saat Devrek Kampüsü 68

71 69

72 70

73 71

74 72

75 Kütüphane Hizmetleri Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi ( Farabi Kampüsü ) Kütüphanemiz 1875 m 2 lik kullanım alanına sahip olup, ödünç ve rezerv işlemlerinin yapıldığı kitaplık, internet salonu, magazin bölümü ve okuyucu salonu bulunmaktadır. Kütüphanemiz Üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan, bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir. Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum dışı araştırmacılara öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini sağlamakta, eğitim-öğretim dönemi süresince 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Kütüphanemizde her akşam saatleri arasında öğrencilerimize ücretsiz sıcak çorba ikramı yapılmaktadır. Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM otomasyon programı kullanılmaktadır. Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına kayıtlı olup, kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde geçen herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan her ortamdan on-line olarak yapılabilmektedir. Okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilmektedir. Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için Kütüphanelerle işbirliği çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşabilmeleri için ödünç kitap alma hizmetleri; ANKOS un KİTS (kütüphaneler arası işbirliği takip sistemi) üyeliği ve 73

76 ULAKBİM - TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Milli Kütüphane ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç kitap ve makale alışverişi yapılabilmekte ve üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar okuyucunun on-line hizmetlerinde kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir. Abone ve deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere Üniversitemiz akademisyen, doktora ve mastır öğrencileri internet ortamında her yerden ulaşarak büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca dış yerleşkelerde faaliyet alanları ile ilgili olarak birim kütüphaneleri kurulmuş olup, kurulan Akademik Personel, İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik olarak gör-işit salonumuz bulunmakta, salonumuz aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet verebilmektedir.. Eğitim- öğretim dönemlerinde Kütüphanemizden okuma ve çalışma salonlarından günlük ortalama 1800 kişi faydalanmaktadır. Kütüphanemiz internet salonunda 36 adet internet bağlantılı bilgisayar, 4 adet katalog tarama bilgisayarı, akademik ve İdari personel ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu hizmetten aylık ortalama 1200 kişi yararlanmakta olup, araştırma konularının çıktılarını alabilmeleri sağlanmakta ve öğrencilerimize yönelik fotokopi hizmetleri sunulmaktadır. 74

77 BASILI KAYNAK ELEKTRONİK KAYNAK Kitap Elektronik Kitap Dergi Elektronik Dergi BAĞIŞ ALINAN SATIN ALINAN Kitap (Merkez) Kitap (Merkez) Kitap (Diğer Birimler) Kitap (Diğer Birimler) ABONELİK Sayısı Ödünç Verilen Kitap Ödünç Kitap Alan Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Alınan Kaynak 35 Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Verilen Kaynak 14 Kayıtlı Okuyucu Günlük Ortalama Okuyucu

78 76

79 Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Müdürlüğümüz faaliyetlerine Anaokulu, Konukevi ve Dinlenme Salonu olmak üzere 3 birimiyle devam etmektedir. Konukevi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine 2012 yılında yeni binasında başlamıştır. Konukevimiz, Üniversitemiz Farabi Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Üniversite çalışanları, emeklileri, öğrencileri, mezunları ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ve diğer konukların kullanımına açık bulunan Konukevimiz, 3 adet engelli odası, 3 adet süit odası ve 21 adet standart odası olmak üzere toplam 27 oda ve 60 kişilik kapasitesi ile haftada 7 gün ve günlük 16 saat (08:00-24:00) çift vardiya sistemi ile konuklarını ağırlamaya devam etmektedir. Odalarımızda, sürekli sıcak su, klima, televizyon, telefon, mini buzdolabı, su ısıtıcısı, bitki çayları, saç kurutma makinesi, internet ağ bağlantısı, terlik, kişisel temizlik ürünleri mevcuttur. Konukevimiz, konuklarına rahat bir konaklama imkânı sağlamakta ve lüks bir oteli aratmamaktadır. Kamera sistemi ile 24 saat izlenebilmektedir. Restoranımız 130 kişilik kapasitesi ile günlük menüsü dışında sıcak-soğuk içecekler, mezeler, balık-ızgara-salata ve tatlı çeşitleri sunmaktadır. Kahvaltı konaklama ücretine dâhil olmak üzere verilmektedir. Toplu yemek, kokteyl ve grup yemekleri ile hizmet çeşitliliğine sahiptir. Yaz mevsiminde doğal ve nezih bir ortamı olan 100 kişi kapasiteli işletmemiz olan Teras Kafe hizmet vermektedir. İşletmemizin hesapları bilanço esasına göre tutulmakta olup, Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü adı altında Zonguldak Uzun Mehmet Vergi Dairesine kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir. -Üniversitemiz Konukevinde 2014 yılında konaklama yapan kişi sayısı olmuştur. -Konukevimizin 2014 yılı geliri: ,18 TL., gideri ise: ,77 TL. dir. -Konukevimiz; 1 Birim Sorumlusu, 1 İdari Personel, 1 Yardımcı Personel ve 15 Firma Personeli (2 Aşçı,3 Aşçı Yardımcısı, 3 Resepsiyon Görevlisi, 3 Servis Elemanı, 3 Temizlik Elemanı ve 1 Kasiyer) olmak üzere toplam 18 çalışanımız ile hizmet vermektedir. 77

80 Anaokulu Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında faaliyet göstermekte olup, Üniversitemiz İbn-i Sîna Kampüsü içerisinde yer alır. Öncelikli olarak Üniversitemiz akademik ve idari personelinin okul öncesi çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmayı amaçlayan okulumuz, 715 m² kapalı, m² lik açık alana ve 4 adet faaliyet sınıfı, 2 adet uyku ve dinlenme odası, 1 adet oyun odası, 3 adet personel odası, 2 adet öğrenci tuvaleti, 2 adet personel tuvaleti, 1 adet mutfak ve 1 adet yemek salonuna sahiptir. Öğrencilerimize jimnastik, müzik, İngilizce, drama, fen ve doğa etkinlikleri, kil çalışmaları ve satranç derslerimizin yanında tiyatro, sinema, gezi vb. etkinlikler ile de yoğun program uygulanmakta ve başarılı birer birey olmalarına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, giriş kapısında güvenlik personeli bulunmakta ve kamera sistemi ile 24 saat izlenebilmektedir. Temizliğe ve hijyene son derece değer verilen okulumuzda, yemekler kendi aşçımız tarafından yapılmakta ve kullanılan malzemelerde kalite aranmaktadır. -Üniversitemiz Anaokulunda 2014 yılında okul öncesi eğitimini yapan çocuk sayımız 115 tir. -Anaokulumuzun 2014 yılı geliri: ,57 TL. gideri ise: ,17 TL. dir. -Anaokulumuz; 1 Birim Sorumlusu, 2 Eğitimci, 4 İdari Personel, 2 Yardımcı Personel, 5 Firma personeli ve 1 Sosyal Tesis İstihdamlı personel olmak üzere toplam 15 çalışanımız ile hizmet vermektedir. Akademik Dinlenme Salonu; Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Salonumuz, Üniversitemiz İbn-i Sîna Kampüsü içerisinde yer alan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi nde bulunmaktadır. Kapasitesi 30 kişi olan Dinlenme Salonumuz, Üniversitemiz akademik personeline hizmet vermektedir. Çalışanlarımızın yoğun iş tempoları karşısında dirençlerinin arttırılması ve dinlenebilmelerinin sağlanması amacıyla faaliyetlerini yürüten birimimiz sakin ve nezih bir dinlenme ortamı sunmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ( İSİGEM ) Merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve sayılarda katılımcı C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi almışlardır Kişi 29 Kişi 27 Kişi 12 Kişi 21 Kişi 78

81 Sürekli Eğitim Merkezi ( BEÜSEM ) Faaliyetin Adı TTK Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Kime Verildiği TTK Çalışanlarına Başlangıç - Bitiş Tarihi 13 Ocak Ocak 2014 Katılımcı Sayısı 27 Faaliyetin Adı Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 18 Ocak Şubat 2014 Katılımcı Sayısı 25 Faaliyetin Adı Uzun Dönem YDS Hazırlık Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 22 Ekim Mart 2014 Katılımcı Sayısı 6 Faaliyetin Adı Hızlandırılmış YDS Hazırlık Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 10 Şubat Nisan 2014 Katılımcı Sayısı 10 Faaliyetin Adı Tenis Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi Katılımcı Sayısı 20 Faaliyetin Adı 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi Katılımcı Sayısı 14 Faaliyetin Adı Osmanlıca Rık a El Yazısı Okuma Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi Katılımcı Sayısı 16 Faaliyetin Adı Salon Dansları Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 18 Nisan Mayıs 2014 Katılımcı Sayısı 8 Faaliyetin Adı Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 26 Nisan Mayıs 2014 Katılımcı Sayısı 12 Faaliyetin Adı Kime Verildiği Netcadkampüs Üniversite Sertifika Eğitimi İnşaat, Çevre, Geomatik, Maden Mühendisliği ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Başlangıç - Bitiş Tarihi 10 Mayıs Mayıs 2014 Katılımcı Sayısı 44 Faaliyetin Adı Grafoloji (İmza ve Yazı Analizi) Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 31 Mayıs Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 18 79

82 Faaliyetin Adı B.E.Ü. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyet Programı Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 02 Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 50 Faaliyetin Adı 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 28 Ekim Mayıs 2014 Katılımcı Sayısı 12 Faaliyetin Adı Tenis Kursu (Mart_Haziran) Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 31 Ekim Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 5 Faaliyetin Adı Cisco CCNA Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 29 Mart Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 8 Faaliyetin Adı Proje Hazırlama, Planlama, Yönetme ve Değerlendirme Sertifika Programı Kime Verildiği BEÜ Öğrencilerine Başlangıç - Bitiş Tarihi 02 Haziran Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 29 Faaliyetin Adı Eğitimde Kişilik Tipleri ve Farkındalık Semineri Kime Verildiği Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu Öğretmenlerine Başlangıç - Bitiş Tarihi 23 Haziran 2014 Katılımcı Sayısı 50 Faaliyetin Adı Eğitimde Kişilik Tipleri ve Farkındalık Semineri Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 12 Ekim 2014 Katılımcı Sayısı 22 Faaliyetin Adı Yüzme Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 25 Haziran Temmuz 2014 Katılımcı Sayısı 2 Faaliyetin Adı Çocuklara Yönelik Karate Kursu (Ekim 2014) Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 13 Ekim Katılımcı Sayısı 22 Faaliyetin Adı ALES Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 14 Ekim Kasım 2014 Katılımcı Sayısı 8 Faaliyetin Adı Grafoloji (Yazı ve İmza Analizi) Sertifika Programı 1-2 Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi Ekim 2014 (1) Ekim 2014 (2) Katılımcı Sayısı 30 80

83 Faaliyetin Adı İletişim, Kişisel Gelişim ve Motivasyon Kime Verildiği Devrek Belediyesi Başlangıç - Bitiş Tarihi Kasım 2014 Katılımcı Sayısı 34 Faaliyetin Adı Müşteri İlişkileri Yönetimi, İletişim, Pazarlama ve Satış Teknikleri Kime Verildiği Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başlangıç - Bitiş Tarihi Kasım 2014 Katılımcı Sayısı 143 Faaliyetin Adı Pratik İtalyanca Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 03 Kasım Aralık 2014 (1) 04 Kasım Aralık 2014 (2) Katılımcı Sayısı 72 Faaliyetin Adı İngilizce Konuşma Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 04 Kasım Aralık 2014 Katılımcı Sayısı 7 Faaliyetin Adı Cisco CCNA (1-2 Kur) Discovery Sertifika Eğitimi Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 01 Kasım Ocak 2015 Katılımcı Sayısı 12 Faaliyetin Adı Çocuklara Yönelik Karate Kursu (Kasım-Aralık 2014) Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 13 Ekim 2014 Aralık 2015 Katılımcı Sayısı 32 Faaliyetin Adı Uzun Dönem YDS Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 22 Ekim Mart 2015 Katılımcı Sayısı 11 Faaliyetin Adı Yetişkinlere Yönelik Tenis Kursu Kime Verildiği Halka Açık Başlangıç - Bitiş Tarihi 13 Ekim 2014 Aralık 2015 Katılımcı Sayısı 12 Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Ekim 2014 tarihleri arasında 1. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci Tarih Yazıcılığı Sempozyumu yapılmıştır. - 16/18 Ekim 2015 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumuyla ortaklaşa düzenlenen İnsan, Kimlik, Mekân Bağlamında Zonguldak Sempozyumu yapılmıştır. 81

84 Uzaktan Eğitim Merkezi ( UZEM ) EĞİTİM FAALİYETLERİ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2014 ) İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-mba) kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır. Programda 11 öğretim üyesi Perculus sanal sınıfı kullanılarak sekron (canlı) ders vermektedir. Mevcut ders sayısı, biri dönem projesi olmak üzere 13 tür. 19 öğrenci öğrenim görmektedir. Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi (2014) Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi kursu, Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri Fen Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi yarışması gibi yarışmalara katılacak olan öğrencilere danışmanlık yapacak olan öğretmenleri, velileri ya da 18 yaşını doldurmuş bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişileri kapsamaktadır. Doç. Dr. Hasan Sait TORTOP tarafından 7 haftalık asenkron eğitim verilmektedir. Kurs bitiminde katılımcı belgesi verilmektedir. Katılım belgesi alan kursiyer sayısı 6 kişi olup, 2 kişi halen eğitim görmektedir. Ortak Zorunlu Dersler (2014) Üniversitemizde verilen Ortak Zorunlu Derslerden Türk Dili II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri Bahar Dönemi nden itibaren; Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Yabancı Dil I Güz Döneminden itibaren tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Dersleri veren öğretim elemanı sayısı 30 kişidir Bahar Döneminde 8323, Güz Döneminde ise ders kaydı yapılmıştır. Bu kayıtlardan son güncellemelerle birlikte Türk Dili I 6968, Yabancı Dil I (YDL 185) 6650, Yabancı Dil I (YDL 183) 1466 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersine 6791 kişi kayıt yaptırmıştır. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü (2014) Üstün yeteneklilerin eğitiminde bağımsız bilimsel araştırma projesi yapabilmeleri için bilimsel araştırma projeleri konusunda etkili danışmanlık (mentörlük) yapabilen kişilerle buluşmasını hedefleyen bir projedir. Bu kapsamda merkezimiz 2013 yılından bu yana kendi bilim dallarında uzman 9 öğretim üyesi ile üstün yetenekli 19 öğrenciyi internet ortamında buluşturmuştur. 7 bilim dalı sistemimizde forumlar üzerinden tartışma konusu olmuştur. E-KPSS Türkçe Kursu Üniversitemize bağlı Karaelmas TÖMER, engelli bireylerimize yönelik sosyal bir sorumluluğu yerine getirmek maksadıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı na (E-KPSS) yönelik Türkçe hazırlık kursunu 2014 Bahar Dönemi nde merkezimiz üzerinden vermiştir. Kursu veren öğretim elemanı sayısı 2 dir. Kurs süresi 12 haftadır. Kursa 38 kişi katılmıştır. Eğitim 9 Nisan 2014 tarihinde sonlanmıştır. 82

85 Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Mart 2014 tarihlerinde Çorum da düzenlenen Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Meslek Yüksekokullarında Kalite; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu ulusal konferansa katılmıştır. - Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi çalıştayına katılmıştır. - Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Eylül 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde düzenlenen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı na katılmıştır. - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 3, Sayı 3, Aralık 2013 sayısı, Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014 sayısı, Cilt 4, Sayı 2, Ağustos 2014 sayısı, Cilt 4, Sayı 3, Aralık 2014 sayısının yayınlanması gerçekleştirilmiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ( PDRUAM ) Merkezimizin yönetmeliği tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık 10 aylık süre içinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Projesine ön teklif başvurusu yapılmıştır. Başvuru sahibi: BEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRUAM). Konu ve Adı: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Başarmaya Hazır Çocuklar Referans: /135743/ID/ACT/TR Tarih: Temmuz tarihinde Karadeniz Ereğli Belediyesi işbirliği ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele paneli düzenlenmiştir. Panele Merkez Müdürü Ydr. Doç. Dr. Sezai Kalafat, Merkez Müdür yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ş. Parmaksız ve Yönetim Kurulu üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sultan Kurt katılmıştır. - Sunulması planlanan bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmeti için gerekli olan danışma odasının Kepez binasında açılması çalışmaları devam etmektedir. - BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi personeli ve öğrencilerine yönelik psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur. 83

86 Türkçe Öğrenim Merkezi ( TÖMER ) - Merkezimiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptığı işbirliği neticesinde 24 Ocak - 27 Nisan arasında engelli vatandaşlarımıza yönelik "E-KPSS Türkçe Kursu" - 29 Ocak - 27 Haziran tarihleri arasında haftalık 12 saat Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Zonguldak'ta bulunan mültecilere ücretsiz "Temel Seviye Türkçe Kursu" verildi Şubat 2014 tarihinde Gökçebey Çanakçılar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan fabrikayı ve hayvanat bahçesini kapsayan teknik gezi düzenlendi Mayıs 2014 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında ortak şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi yapılmıştır. - Nisan ayından itibaren öğrencilerimize halk oyunları kursu verildi. - Gençlik Merkezi Zonguldak İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında haftada 1 gün olmak üzere öğrencilerimize çeşitli kurslar verildi. - Öğrencilerimiz, 21 Mart 2014 tarihinde Nevruz kutlamalarında aktif olarak yer aldı Haziran 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan "Karamanoğlu Mehmet Beyi Anma ve 10. Türkçe Konuşma Yarışması" öğrencimiz birincilik elde etti. - Merkezimiz öğretim elemanları Mayıs 2014 tarihlerinde Yurt Dışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından İstanbul'da düzenlenen II. Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştay'ına katıldı. - Karaelmas TÖMER öğrencileri "Kültürel Etkinlikler" kapsamında hafta sonları tiyatro etkinliklerine izleyici olarak katıldılar. 84

87 - 23 Haziran 2014 tarihinde Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda "Mezuniyet Töreni" öğretim yılı yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için Eylül ve 17 Ekim 2014 tarihlerinde Türkçe Yeterlik Sınavı yapılmıştır tarihinde iki sınıf olmak üzere dersler başlamıştır te yapılan sınav neticesinde üçüncü sınıf açılmıştır tarihinde orta düzey için sınav yapılmıştır tarihinde temel düzey için kur atlama sınavı yapılmıştır. Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi (GIDAMER) Bilinçli Tüketici konulu konferans Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 02 Mayıs 2014 tarihinde Bilinçli Tüketici başlıklı konferans, Gıda Mühendisi Görkem İstemi KİRİK ve Gıda Mühendisi Uğur BÜBER in, sırasıyla, Gıda Güvenliğinde Tüketici Bilinci ve Türkiye deki Gıda Mevzuatı ve 5996 Sayılı Kanunda Gıdanın Yeri ve Önemi başlıklı sunumları gerçekleştirilmiştir. Dünya Süt Günü Etkinliği Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa Dünya Süt Günü etkinliği 20 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Okul Öncesi Eğitim Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün önemi ve süt tüketiminin yaygınlaştırılması konusunda bilgi vermiş, ayrıca süt dağıtılmıştır. Zonguldak İli Gıda Üretim İşletmelerine Yönelik Portföy Anketi Merkezimiz tarafından Zonguldak ili gıda üretim işletmelerine yönelik portföy anketi yapılmıştır. Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde 364 gıda firması tespit edilmiş olup, 74 firma ankete katılmayı kabul etmiştir. Anket sonuçları rapor olarak sunulmuştur. 85

88 Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi BATI KARADENİZ BÖLGESİ YERBİLİMLERİ ÇALIŞTAYI 1 Tahir KARAOĞUZ Konferans Salonu Konferanslar: Konusu Batı Karadeniz Havzası Kömürlerinin Endüstriyel Açıdan Yorumlanması Konuşmacı Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN Konusu Konuşmacı Zonguldak Kömür Havzasının Kentleşme Alanlarında Tasman Risk Değerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Konusu Zonguldak ın İmar Planında Jeolojik ve Madencilik Sorunları ve Çözüm Önerileri Konuşmacı TMMOB JMO Zonguldak İl Temsilcisi Jeoloji Müh. Şaban KOÇ Konusu Konuşmacı Konusu Konuşmacı Konusu Konuşmacı Konusu Konuşmacı Konusu Konuşmacı Seminer: Konusu Konuşmacı Gökgöl Mağarası (Zonguldak) Duraylılık Değerlendirmesi Doç. Dr. Melih GENİŞ Çangal Dağı (Kastamonu) Meta-Ofiyoliti ne Bağlı Polimetalik Cevherleşmeler MTA Batı Krd. Böl. Md. Yrd. Jeoloji Yük. Müh. Meftun PEHLEVAN Batı Karadeniz Bölgesi Üst Kretase Yaşlı Andezitik Volkanitlerin Petrojenetik-Jeokimyal Özellikleri ve Endüstriyel Kullanımları Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK Zonguldak Taşkömür Havzası Yeraltı Ocaklarında Radon Seviyelerinin İzlenmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER Geriden Kestirme Probleminin Çözümünde AKARSU Çözüm Yönteminin Paradigması ve Batı Karadeniz Örneği Yrd. Doç. Veli AKARSU Çakraz (Bartın) Karbonatlı Kayaçlarının Mineralojik-Petrografik, Fiziko- Mekanik Özellikleri ve Endüstriyel Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK 86

89 İDARİ HİZMETLER Genel Sekreterlik Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek, istenen bilgileri ve raporları derlemek ve yazmak. Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak, gerekli birimlere iletmek ve imzaya sunarak arşivlemek, Üniversitemiz akademik ve idari personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili tüm işlemleri yapmak, belgeleri saklamak ve Disiplin Soruşturması Defterine işlemek. Üniversite Disiplin Kurulu Kararlarını yazmak ve ilgili birimlere duyurmak, Çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerle yapılan protokoller konusunda yazışmalar yapmak ve dosyalamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kanunda belirtilen çerçevede birimden talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamak, Üniversitemizin açılış ve mezuniyet törenleri ile ilgili organizasyonları gerçekleştirmek, Araç görevlendirmelerini yapmak, (Şoför ve araçların belirlenmesi, taşıt görev emrinin hazırlanması, görevlendirmelerinin yapılması ve ilgili birimlere ulaştırılması) Rektörlüğe bağlı birimlerin öğretim elemanlarının görev süre uzatımlarını takip etmek. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine edilmesi, Kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki aylık periyotlarda yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması ve dağıtımının yapılması, Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler gibi konuların yer aldığı tanıtım kataloglarının hazırlanması, yayımlanması ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması, Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine edilmesi, benzeri aktivitelerde Üniversitemizin temsil edilmesi ve ilgili etkinliklere üniversiteyi tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi, Üniversitemizin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişimini ve işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi. Üniversitemizdeki tüm etkinlikler ile önemli gelişmeler hakkında basın bültenleri hazırlayarak ulusal ve yerel basın yayın organlarının kesintisiz olarak bilgilendirilmesi. Üniversitemizin basın, yayın kuruluşlarında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması. Basın mensupları ile iletişimin, Üniversitemiz adına yürütülmesi, Basınla ilgili gerekli tüm materyalin, Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması, Üniversitemiz kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilmesi, Medyada yer alan Üniversitemiz ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin takip edilmesi ve bu haberlerden oluşan arşivin oluşturulması, 87

90 Organizasyonların türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması, gerekli yer ve zamanın belirlenmesi ve salonlar için gerekli donanımın sağlanması, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin organize edilmesi, Organizasyon için uygun görülen sayıda davetiyenin hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması, Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin duyurusunun yapılması, Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması, Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm aşamalarının koordinasyonu, Söz konusu etkinlikler ile ilgili görsel ve işitsel (fotoğraf, video kaydı vb.) arşivlerin oluşturulması ve takibi. Hukuk Müşavirliği Sayısı Sayısı Üniversite lehine açılan dava 16 Temyiz edilen dava 9 Üniversite aleyhine açılan dava 56 Kesinleşmeyi bekleyen dava - Toplam dava 72 İcra takip 20 Geçmiş yıllardan devam eden dava 62 88

91 Personel Daire Başkanlığı Akademik Tayin Şube Müdürlüğü -İzin işlemleri -Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Akademik Personel Programında işlenmesi -Askere sevk, ayrılma, hizmet birleştirilmesi işlemleri -Disiplin soruşturması işlemleri -Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edenlerin dosyalarının jüri üyelerine gönderilmesi -Rektörlük kadrosuna müracaat edenlerin müracaatlarının alınması, ön değerlendirme, sınav tutanaklarının hazırlanması adayların sonuçtan bilgilendirilmesi -Yabancı Dil Tazminat onaylarının alınması -Hususi ve Hizmet Pasaportu işlemlerini Sayılı Kanun uyarınca yurt içi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri Sayılı Kanun 40/a, 40/d ve 40/b maddesi uyarınca ders verme görevlendirmeleri -Ek ders onayları, ÖYP işlemleri, Akademik personelin hizmet belgeleri, -Makam tazminatı onaylarının alınması ve takibi, Kurul Üyeliği Onaylarının alınması, -Muvafakat yazıları, Rotasyon yazışmaları (Kurumlardan izin alınması ve yazışmaları) -Seminer Anket gibi çalışmalar yapılacak kurumlardan izin alınması, -Prof. 3 yılını dolduranlara onay almak, Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü - Her yıl Mart Haziran Eylül Aralık sonu olmak üzere üçer aylık dönemler için Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı sistemlerine akademik kadrolar ile ilgili veri girişleri, - Her yılbaşında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalı ile Üniversitemize bildirilen açıktan atama izinlerinin unvanlar bazında dağıtımının yapılması, kullanılacak kadroların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilmesi. - Üniversitemiz öğretim elemanlarının kadro değişiklik işlemleri - Atanan (açıktan/naklen) öğretim elemanlarına ait özlük bilgilerinin istatistiklerinin tutulması - YÖKSİS veri tabanında yer alan Akademik Personel Atama Duyuru Sistemine ilan edilecek öğretim elemanı kadroları derece, adet, unvan ve koşulların girilmesi - Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına atananların YÖKSİS veri tabanına girişleri - Doçentlik sınavı adayları raporlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi - Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında alınacak araştırma görevlisi kadroları için ilan hazırlığı yapılması ve YÖKSİS veri tabanı girişleri - Üniversitemiz Profesör kadrolarına atananlar tarafından doldurulan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi - Üniversitemiz öğretim elemanlarının görev süre uzatımları işlemleri İdari Tayin Şubesi -İdari kadro cetvellerinin tutulması, - Kadro iptal-ihdas, dolu-bos, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemler, - Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemleri, - Her üç ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel Başkanlığı na gönderilmesi, -Bütçe Kanunu na göre her üç ayda dolu ve bos kadroların Maliye Bakanlığı na bildirilmesi, -dolu, boş, ihdas, iptal kadroların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na bildirilmesi, 89

92 sayılı Kanunun 13/b 4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme ve terfi işlemleri, sayılı Kanunun 36.maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A 12/d bendi uyarınca bir üst öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması - Aday memurların işlemleri, İdari personelin hizmet birleştirme işlemleri - Yabancı Dil Tazminatı işlemleri, Yan Ödeme işlemleri sayılı Kanunun 64 Maddesi gereğince kademe ilerlemesi işlemleri sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hükmüne göre Üniversitemizde görevli personelin hususi pasaport işlemleri Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü -Maaşların, ikramiye, İhbar ve Kıdem Tazminatı işlemleri -Sürekli İşçilerin karşılık hesaplaması, Doğum veya ölüm yardımı işlemleri -Sözleşmeli Yabancı Uyruklu personelin maaş işlemleri - Asgari Geçim İndirimi Bordrosunun düzenlenmesi ve tahakkuk ettirilmesi sayılı kanunun 33 ve 35.maddesine göre yurtdışında öğrenim gören personelin öğrenim giderleri ve aylık işlemleri sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; Sosyal Güvenlik ve sağlık sigortası primi ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarlara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK e- bildirge yoluyla bildirilmesi -Memur Sendika Üyelik Aidat kesintileri ile ilgili işlemler -Askerlik Hizmet borçlanmasının kesintilerinin yapılarak SGK ya gönderilmesi -Üniversitemiz tüm kampüslerinde bulunan lojmanlarının Milli Emlak Konut tebliğine göre kira tespitini yapmak ve kira bedellerinin tahsilatını sağlamak. -Üniversitemizden naklen tayin olan personele maaş nakil bildirgesi düzenlemek -Döner Sermaye İşletmesinden pay alanların Maaş ödemelerinde vergi dilimlerini belirlemek için gereken bilgi girişlerini yapmak. -Yeni atanan personel için kıstaslı maaş hazırlanması ve ödemenin gerçekleşmesi. -Görevden ayrılan personel için kişi borcu çıkarılarak bordrosunun düzenlenmesi, -Aylık ders ücreti ve Sınav Ücreti ödeme işlemleri -Prof. Doçent atamalarında Jüri Üyelerine ücret tahakkuku ve ödemesinin yapılması, -Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen faturaların ( Kurumumuzdan Emekli olan Akademik ve İdari Personelin emekli ikramiyeleri ve makam tazminatı) giderlerinin tahakkuku ve ödemesi -SGK Yönetim Giderlerine Katılım Payı ile ilgili 5510 SK.81 maddesinin c bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan ve bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere bütçeyle verilen S.G.K. Devlet Primi ödeneklerinin %20 si oranında ek karşılık Tahakkuk ettirmek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesini sağlamak -Maaşlardan kesilen özel kesintilerin işlenmesi, gerekli hesaplara aktarılması Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü -Yıllık Eğitim Programını hazırlamak ve Devlet Personel Başkanlığına göndermek, -Unvanlara göre Görevde Yükselme Eğitimi El Kitaplarını hazırlamak -Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlamak ve yürütmek, -Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulması -Aday memurların temel eğitim programını hazırlamak ve yürütmek, -Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılması, -Hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve yürütmek, 90

93 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü - Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçe işlemleri, - Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat ihtiyaçlarına yönelik, yatırım bütçe teklifinin harcama birimlerinden yazı ile talep edilerek konsolidasyonunun yapılması, yıl içinde ödenek takibi, makine-teçhizat detay programının hazırlanması ve revize işlemi, - Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yolluk ödemeleri, - Merkez kampüs ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı elektrik ödemesi, Elektrik ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması. - Kütüphane ve Rektörlük ek bina su ödemeleri, - Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Farabi kampüsü santral telefon ödemeleri, telefon abonelik işlemlerinin yapılması, telefon ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması, - Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında atanan, Üniversitemizde lisansüstü eğitim gören ve kaynağı gelen araştırma görevlilerinin ödenek işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü - Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi vb. diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerininin yapılması, - Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması, - Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve Farabi kampus santralinin, bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması, - Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsünde bulunan Fakülte ve Yüksekokul binalarının kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması, - Tüm kampüslerin elektrik alımı ihale işlemlerini yapmak ve Farabi Kampüsü elektrik hak edişlerinin düzenlenip ödenmesi, - Rektörlük, Genel Sekreterlik, Merkez Santral ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının telefon hattı ihale işlemlerinin yapılması, - Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarım ihtiyaçlarını, muayene ve sigorta hizmet ihtiyaçlarının, akaryakıt ihtiyaçları için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması, - Üniversitemiz kamulaştırma ve ödeme işlemlerini yapmak, - Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerinin yapılması, - Üniversitemizin ihtiyacı bulunan (Microsoft yazılımlarının yıllık site anlaşması gibi) lisans anlaşmalarının yapılması, yazılım programlarının alınması, - Üniversitemiz Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsü personel servis hizmeti ihalesi yapmak ve aylık hak ediş ödemelerinin yapılması, - Üniversitemiz Farabi Kampüsü, fakülte ve yüksekokulları ile bağlı birimleri için temizlik hizmeti alımı ihalesinin yapmak ve aylık hak ediş ödemelerinin yapılması, 91

94 - Üniversitemiz Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsü fakülte ve yüksekokulları ile bağlı birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinin yapmak ve aylık hakediş ödemek - Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri, - Üniversitemiz Farabi Kampüsü fakülte, enstitü ve yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan temizlik personeline giyim kuşam alım işlemleri, - Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri, - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin ihtiyaçları doğrultusunda gazete ve haber ajansı abonmanlıkları ile SMS hizmeti alımı işlemlerinin yapılması, - Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerinin yapılması, - Onkoloji Merkezi ile Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi ihtiyacı için 7 kredili işlem, 7 doğrudan temin ve 7 adet de ihale yapılarak toplamda 190 kalem ürün alım, Taşınır Şube Müdürlüğü -Rektörlük ve bağlı birimlerine hizmet veren ambarların stok takibi, sevk ve idaresinin yürütülmesi, Yıllık ihtiyaç listesinin belirlenip, talepte bulunulması ve birimlerin talepleri doğrultusunda stoklardan karşılanması, -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Taşınır kayıtlarının tutulması, Yılsonu hesaplarının hazırlanıp muhasebe birimine gönderilmesi -Birimlere devir işlemi yapılan taşınırlarla ilgili gerekli işlemler -Ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurda işlemlerinin yapılması, -Üniversitemize alınan araçlar ve iş makineleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, -Üniversitemizin ısıtılmasında kullanılan kalorifer yakıtı için yıllık ihtiyaç listesinin belirlenip, teslim alma, numune alma ve numunelerin analize gönderilmesi ile ilgi işlemlerin yapılması, -Üniversitemizin Kamu konutlarıyla ilgili yapılan talepleri, yılsonu itibari ile Tahsis Komisyonuna sunmak ve komisyonca hazırlanan puanlama listesine göre tahsis işlemi ve konutun boşaltılması işlemlerinin yapılması, -Üniversitemiz merkez kampüste bulunan otoparklarla ilgili tahsis ve boşaltma işlemleri, -Üniversitemizce düzenlenen etkinliklerde destek hizmeti görevinde bulunulması, Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü - Birim gelen giden evrak işlemleri ve genel evrak gelen giden evrak işlemlerinin yapılması, - Merkez kampüs telefon santrali işlemlerinin yapılması, - Birim arşiv iş ve işlemlerinin yapılması, - Rektörlük binasında ve çevre temizlik işlerinde görev yapan hizmetlilerin sevk ve idaresi, - Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan temizlik firması elemanlarının iş ve işlemlerinin takibi, - Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri, Sivil Savunma Şube Müdürlüğü - Üniversite sivil savunma planlarını hazırlatılması, - Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatlarının temin edilmesi, mevcutların bakım ve korumalarının takibi, - Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemlerin yapılması, 92

95 - Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yangın söndürme cihazlarının her yıl periyodik bakımının yapılması, - 24 saat devamlı çalışma planı hazırlanması, - Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğine göre sefer görev emri alan personelin ertelenmesi, - Sivil Savunma Birimi ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - ÖSYM sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilere ait bilgilerin FTP server dan alınarak öğrenci otomasyonuna aktarımı - Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılması - %10 a giren öğrencilerin ödedikleri fazla ücretin iadesi, sehven yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin iadesi işlemleri - Yaz okulu ders ücretlerinin hesaplanması - Yaz okulunda açılması planlanan derslerin ilgili bölümlerden temin edilerek ilan edilmesi - Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanlarının web sayfasından ilan edilmesi - Yabancı Uyruklu öğrenci başvuruların alınması - Transkript verilmesi(isteğe bağlı). - Yabancı uyruklu öğrencilere ilgili makama verilmek üzere belge, ikamet tezkeresi ve İngilizce öğrenci belgesi düzenlenmesi - Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri - TCS, YÖS, YÇS, ile burslu öğrenciler ve kültürel antlaşmalar ile Üniversitemize yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri - Ek kontenjanla Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri - Devlet bursu alan yabancı uyruklu öğrencilerin transkriptlerinin YÖK e gönderilmesi - Disiplin cezaları, nüfus ve ikamet değişikliklerinin otomasyona aktarılması - YÖS müracaatlarının ve kayıtların kabulü. - Eğitim Planları değişikliklerinin Otomasyon sisteminde kontrolünün yapılması. - Socrates - Erasmus, Mevlana ve Farabi Programı ile başka Üniversitelerden ders alan öğrencilerin ders kayıtları ve notlarının işlenmesi - Dikey geçiş öğrencilerinin İntibak programlarının girilmesi - Diploma ve eklerinin basılması VERİ KONUSU Mezunlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı - ÖYP Kapsamında Lisansüstü Öğrenci Sayısı 32 ÖYP Kapsamında Lisansüstü Mezun Sayısı 4 VERİ TYYÇ ye Göre Yapılandırılan Önlisans Program Sayısı 102 TYYÇ ye Göre Yapılandırılan Lisans Program Sayısı 69 TYYÇ ye Göre Yapılandırılan Lisansüstü Program Sayısı 69 Yurtdışı Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisans Program Sayısı - Yurtdışı Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisansüstü Program Sayısı - Yurtiçi Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisans Program Sayısı - Yurtiçi Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisansüstü Program Sayısı 4 93

96 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ ve Sistem Birimi Merkez yerleşke içinde yaklaşık m fiber optik ve m kategori-6 kablo ile oluşturulmuş bilgisayar ağı vardır. Bu ağ ile Ulakbim üzerinden 400 Mbit/sn hızında İnternete çıkılmakta olup, kablosuz ve kablolu olmak üzere yaklaşık kişiye internet hizmeti verilmektedir. Üniversitemize ait web Sitesi (http://www.beun.edu.tr) Başkanlığımız Web Grubu personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlere ait web sayfalarına erişim web ara yüzlerinden ve dışarıdan güvenli dosya (sftp) bağlantısı ile sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde güvenli, uzaktan erişim imkânı bulunan, veritabanı erişimli, kontrolü kolay web sunucuları kurulmuştur. Yeni domain (beun.edu.tr) uzantılı e-posta adreslerinin personelimize dağıtılması tamamlanmıştır. Önceden kullanılmakta olan karaelmas.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinin kullanımı belirli bir süre daha devam edecektir. Ayrıca beun ve karaelmas uzantılı e-posta adreslerimizin başka e-posta hizmetleri sunan sağlayıcılarda (hotmail, gmail vb.) kara listeye düşmemesi (spam olarak görünmemesi) için bu sağlayıcılarla irtibata geçilip düzenlemeler yapılmıştır. İnternet güvenliği olarak güvenlik duvarı cihazı ile Üniversitemiz dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunmaktadır. Tüm veri trafiği kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilere ve personele ait tüm bilgisayarların kayıt işlemleri devam etmektedir. Tüm dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantı hızları arttırılmıştır (İbni Sina Kampüsü 150 Mbit/s, Alaplı M.Y.O. 20 Mbit/s, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 10 Mbit/s, Çaycuma M.Y.O. 15 Mbit/s, Devrek M.Y.O. 15 Mbit/s, Ereğli Eğitim Fakültesi 15 Mbit/s, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 15 Mbit/s, Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Mbit/s, Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O. 15 Mbit/s, Yabancı Diller Kampüsü 15 Mbit/s). Web sayfamızın yıllık ziyaretçi sayısı dur. İstatistikler adresinde tutulmaktadır. Üniversitemizin web ana sayfası, alt sayfalar ve kişisel sayfalar 486 adete ulaşmış olup, bunların sanal sunucu olarak kurulması ve teknik destek verilmesi devam etmektedir. Ana sunucu Web sitesinin büyüklüğü 10 GB dır. Merkez Kampüs Altyapı fiber optik kablolama ve IP kamera montajı işleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Buna göre m fiber optik kablolama ve 70 adet IP kameraya sahip bir güvenlik sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Çaycuma MYO, Devrek MYO, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Laboratuvarı, Sağlık Kampüsü Nizamiye girişleri yerleşkelerinde ki kamera sistemlerinin yeniden kurulumları veya revizyonları tamamlanmış, sistemlerin sağlıklı biçimde, 24 saat görüntü kaydedebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Bilimsel dergilerimizin web sayfaları olan ijmeb.org, uyad.org ve higheredu-sci.org un beun.edu.tr li domain adreslerine taşınması ve sanal sunucu altyapısının kurulması tamamlanmıştır. Ereğli Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO, Gökçebey MYO, Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İbni Sina Kampüsü yerleşkelerine düzenli ve hızlı internet hizmeti verebilmek için bu yerleşkelere, ağ ve sistem adına gerekli olan olan kenar anahtar, sunucu, fiber kablo, bakır kablo, kabinet, bilgisayar ve aksesuarları temini sağlanmıştır. 94

97 Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bazı bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına 12 adet kablosuz erişim noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir. Bu yerleşkelerdeki yetkili personellere gerekli eğitimler verilmiştir. Böylelikle tüm yerleşkelerdeki eduroam hizmeti veren kablosuz erişim noktası 72 adete ulaşmıştır. Tüm web sunucularımızın güvenlik duvarı sunucu ayarlamaları ile güvenlik seviyeleri daha üst düzeye çıkartılmıştır. E-Kampüs, EBYS, UZEM, E-posta, Web vb. 47 adet farklı sanal sunucunun daha profesyonel yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazılım programı alımı yapılmış ve hizmete alınmıştır. Değişik birimlere alınacak bilişim malzemeleri için teknik şartnameler oluşturulmuştur. Muayene ve Kabul Komisyonlarında görev alınmıştır. İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dâhilinde lisanslı programları (Net Cad, AutoCad, Matlab, Pspice, Solidworks, Msc, SPSS, Eviews, Eset Nod32 Antivirüs vs.) indirmek için ağ içerisinde veri paylaşımı sağlayan ftp sunucularının hizmet sürekliliği sağlanmıştır. Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin e-posta adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim sağlayabileceği internet hizmeti verilmektedir. Ping, Dspace, Freenas, Sawmill, EBYS (3 adet sunucu içerir) gibi farklı işlevlerde 7 sanal sunucu kurulmuş ve toplam yönetilen sanal sunucu sayısı 47 olmuştur. Ağ, sistem ve yazılım ekibiyle sistem hataları, sunucuların çalışırlılığının kontrolü ve sunucu disk kapasitelerinin doluluk oranlarının raporlanması üzerine yazılım uygulaması geliştirilmiş ve hizmete alınmıştır. Sanallaştırma programının yönetim konsolu en son versiyonuna güncellenmesi işlemi tamamlanmıştır. Kütüphane kaynaklarından yararlanmak için kullanılan Proxy hizmeti, yeni güncellemeler ile devam etmektedir. ekampus.beun.edu.tr, apps.beun.edu.tr ve ebys.beun.edu.tr web sayfalarının SSL sertifikaları en güvenilir SSL sertifikaya yükseltilmiştir. Yeni bir web sunucusu olan apache3.beun.edu.tr hizmete açılmıştır. Böylelikle web sunucularımızın sayısı 9 a ulaşmıştır. UZEM in kullanmış olduğu programların sanal sunucularda kesintisiz ve düzgün çalışması sağlanmıştır. Üniversitemizin satın almış olduğu yeni telefon santralleri için gerekli teknik destek verilmiştir. Yönetilebilir kenar anahtarlarının montajı ve yönetim ayarları yapılmıştır. Microsoft Windows ve Office lisanslamalarında kullanılan KMS sunucusunun daha sağlıklı ve daha güvenli çalışması sağlanmıştır. Birimimiz web sayfasının ara yüzü değiştirilmiş ve bazı güncellemeler yapılmıştır. Yazılım Birimi Mezun Bilgi Sistemi(MBS): Kayıt olma, üyelik sistemi, üyelik bilgi güncelleme, e-posta bilgilendirmesi ve istatistikler, kariyer merkezi vb. eklenmiştir. Kaynak Talep Sistemi (KTS): Kütüphane için Kitap/E-Kitap, Dergi/E-Dergi taleplerini toplamak için geliştirilmiştir. Hastane Teknik Servis Otomasyonu (geliştirilmektedir) 95

98 ekampus: Öğrenci modülü, ders not giriş ve raporlama modülü, öğrenci işleri modülü, öğrenci belge rapor modülü, katkı payı kontrol ve yönetim modülü, katkı payı banka WEB servisi, ders alma modülü, katalog / ders ve ders planı yönetim modülü, derslik yönetimi modülü, değişim programları modülü, Farabi, online başvurular modülü, ( BESYO, ÖYP, Konservatuvar, Güzel Sanatlar Fakültesi, YÖS ), bilgi paketi modülü (EOBS), yetki yönetim modülü, akademik özgeçmiş modülü, toplu eposta modülü (beta) modülleri ihtiyaca göre güncellenmiştir. Pedagojik Formasyon Programı Otomasyonu: Yapılan başvuruların aktarımı, grupların ve sezonların belirlenmesi yapılmıştır. Pedagojik Formasyon Online Başvuru Sistemi e-devlet Kayıt: e-devlet üzerinden yapılan yeni öğrenci kayıtlarını ekampüs ile entegre eden bir uygulama geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ek Ders: Ek ders formlarının raporlandığı program geliştirilmiştir. Rehber: Unipa personel sisteminin veri tabanı kullanılarak web tabanlı telefon rehberi geliştirilmiştir. Salon Randevu Sistemi: Konferans salonlarının kullanım yönetimi için web tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Sistem Kontrol: Daire Başkanlığımızda kullanılan sistemlerin takibini yapan bir program geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Tercih Raporu: Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için tercih robotu güncellenmiştir. Ulaşım Servis: Servis güzergâhlarının belirlenmesi için kullanılan güzergah talep toplama programı geliştirilmiştir. Otomasyon Birimi Merkez ve dış kampüslerimizde toplamda 25 kartlı geçiş noktası bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi rektörlük giriş katında geçiş kontrolü için kullanılmakta olup 22 tanesi ise yemekhanelerde ödemeli geçiş olarak kullanılmaktadır. - Yemekhane (Ödemeli Geçiş Noktaları): Yemekhane kartlı geçiş sisteminin yazılımı ve raporlama kısmı 2013 yılından itibaren tamamen otomasyon birimi tarafından geliştirilmiş ve güncellenmektedir yılı içerisinde akademik yemekhanede kullanılan KIOSK yerine termal yazıcı ile fiş verecek şekilde yazılım geliştirilmiş ve bu sisteme uygun raporlama sistemi tasarlanmıştır. - Kapı Geçişleri: Kapı geçiş sistemleri pilot olarak rektörlük girişinde uygulanmıştır. İki turnike ve bir engelli geçiş turnikesi konularak kapı geçişleri için uygun yazılım ve raporlama sistemi geliştirilmiştir. - Hızlı Geçiş Sistemi: HGS giriş kapılarında kullanılan bariyerlerin, arabaların geçişi sırasında pasif RFID teknolojisi kullanılarak sistemde tanımlı öğrenci ve personelimizin araç tanıma sistemiyle otomatik kontrolünün sağlandığı ve otomasyon birimimizce yazılımı geliştirilmekte olan bir sistemdir. Teknik Hizmetler Birimi Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşanılan yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama ve sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması 96

99 görevlerini yürütmektedir. İnternet ve ağ donanımı sorunlarında ağ ve sistem grubu ile birlikte koordineli olarak çalışılmaktadır. İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda Üniversitemizin lisanslı yazılımları kullanılır. Faaliyet Adı Adet Faaliyet Adı Adet Format ve İşletim Sistemi Kurulumu 794 Yazıcı / Monitör Arızası 8 Anti virüs, Office vb. Programların Kurulumu 83 Ağ Kablosu Yapımı 101 İşletim Sistemi Sorunu 289 İnternet Bağlantısı, Ağ Kurulumu, Yapılandırma 199 Virüs Temizleme, Veri Kurtarma 10 Yazıcı, Scanner vb. Kurulumu 295 Dosya Yedekleme Teknik Rapor, Donanımsal Raporlama vb. Bilgisayar Laboratuvarlarına Program Kurulumu 455 Donanım Arızası 111 EBYS, SAY2000 VPN kurulumu 63 Kablosuz İnternet (EDUROAM) kurulumu 197 TOPLAM 2605 Web Tasarım Grubu Hizmetleri 2014 Yılı Duyuru Sayısı Etkinlik Sayısı 2014 Yılı Duyuru Sayısı Etkinlik Sayısı Ocak Temmuz Şubat Ağustos Mart Eylül Nisan Ekim Mayıs Kasım Haziran Aralık TOPLAM İç Denetim Biriminde Görevli yetkili personele icdenetim.beun.edu.tr web sitesine içerik girişi için yeni kullanıcı adı, şifre ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - uzem.beun.edu.tr sayfasında güvenlik çalışması ve görünüm değişikliği yapılmıştır. - insaat.beun.edu.tr web sitesi yenilenmiştir. - geomatik.beun.edu.tr web sitesinin görünümü yenilenmiştir. - Türklerde Tarih Bilinci Sempozyumu Fotoğrafları web sitesine galeri olarak eklenmiştir. - semcocuk.beun.edu.tr ve semgenc.beun.edu.tr siteleri açılmış, ara yüzleri tasarlanmış, arama motoru optimizasyonları yapılmış ve içerik giriş eğitimleri verilmiştir. Ayrıca ön kayıt talep formları oluşturulmuş ve kurs yöneticilerine ve adresine eposta yoluyla iletilecek şekilde programlanmıştır. - compneuro.beun.edu.tr alan adı açılmış ve şifreleri ilgili yöneticiye gönderilmiştir. - bkuam.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve ara yüz konusunda gerekli destek verilmiştir. - web.beun.edu.tr/aday adresi aday.beun.edu.tr olarak taşınmış ve yeniden düzenlenerek içerikleri güncellenmiştir. - buradaengelyok.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - ebysbilgi.beun.edu.tr sayfası açılmış, tasarımı, içerikleri, görsel materyalleri yerleştirilmiştir. - cbbckursu.beun.edu.tr Cerrahi Baş ve Boyun Tümörleri Kursu için web sayfası açılmış, içeriklerinin giriş eğitimleri verilmiştir. - Diş Hekimliği Fakültesinin Fotoğraf Galerisi oluşturmak istemesi ile nextgen galeri modülü kurulmuş ve eğitimi verilmiştir. 97

100 - fbe.karaelmas.edu.tr sitesi fbe.beun.edu.tr sitesine yönlendirilmiştir. - cevre.beun.edu.tr için haber yayınlama scripti yetki paneli oluşturulmuştur. - metalurji.beun.edu.tr nin ingilizce web sayfası açılmıştır. - bilgisayar.beun.edu.tr web sayfası açılmış, şifreleri verilmiştir. - emyo.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - aerobiyoloji.beun.edu.tr web sayfası açılmış, görsel olarak düzenlenmiş ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - Devrek Meslek Yüksekokulu web sayfası web.beun.edu.tr/devrek adresinden devrek.beun.edu.tr adresine taşınmış ve sayfanın görselliği değiştirilmiştir. - Öğrenci Konseyi web sayfası ogrencikonseyi.beun.edu.tr olarak yenilenmiştir. - inteknot.beun.edu.tr web sayfası açılmıştır. - Düzenlenen çeşitli bilimsel etkinlikler için web sayfaları açılmış, içerik giriş eğitimleri verilmiş ve / veya içerikleri girilmiştir. (Projepazarı, Zonguldak Sempozyumu, Muspart, Kabep, Tüdeas, 2237 Proje Eğitimi, Karsam, Burokon vb.) - Değişen sayfa yöneticileri için, şifreleri yeniden oluşturulmuş, teslim edilmiştir. - Çeşitli etkinliklerde veya sunumlarda kullanılmak üzere arka planda çalınacak müzikler hazırlanarak, Basın Yayın Koordinatörlüğüne gönderilmiştir. - Basın Yayın Koordinatörlüğünün Mac Bilgisayarına ihtiyaç duyulan programlar kurulmuş taşınabilir diskindeki tüm fotoğaf arşivleri kurtarılmış ve teknik destek verilmiştir. - zmyo.beun.edu.tr sayfası başka bir sunucuya taşınmış, sayfanın yenilenmesi için ilgili işlemlerin yapılması, tema düzenleme ve tema tasarımı konularında eğitim verilmiştir. - engelsiz.beun.edu.tr sitesinin güvenliği artırılmış, bazı kodları ve görünümü düzenlenmiştir. - eemto.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - tekmer.beun.edu.tr adresi açılmış ve (test aşamasında) yayına alınmıştır. - uzem.beun.edu.tr sitesinin tüm içerik ve arayüzü değiştirilmiştir. - Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından talep edilen ozdestek.beun.edu.tr açılmıştır. - isiguam.beun.edu.tr web sitesi iletişim formu hazırlanarak, ye eposta gönderecek şekilde programlanmıştır. - fizyoterapi.beun.edu.tr, hemsirelik.beun.edu.tr, aeshmyo.beun.edu.tr ve syo.beun.edu.tr web sitelerine intro popup modülü kurulmuş ve eğitimi verilmiştir. - Yeni Projeler ve Biten Projelerin dosyaları pdf ve online kitap halinde yayınlanmıştır. - ebd.beun.edu.tr web sitesinin kopyası alınmış, TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan dergi arşiv sisteminde yayınlanması için gönderilmiştir. - Gıda mühendisliği web sitesinin görünümü değiştirilmiştir. - webkutuphane.beun.edu.tr Tanıtım Kataloğu güncellenerek taşınma işlemi tamamlanmıştır. - Çeşitli zaman dilimlerinde Kütüphane Kitap Bağış Listeleri güncellenmiştir. - jeoloji.beun.edu.tr sitesinin içerik ve görsel düzenlemesi yapılması için eğitim verilmiştir. - alapli.beun.edu.tr web sitesindeki posted by ve posted date tagları kaldırılmıştır. - web.beun.edu.tr/tip web sitesindeki posted by ve posted date tagları kaldırılmıştır. - Mühendislik Fakültesi Galeri Ekleme modülü kurulmuş ve eğitimi verilmiştir. - pdruam.beun.edu.tr web sitesi açılmış, içerik giriş eğitimi verilmiştir. - karaelmastomer.beun.edu.tr sitesinin ara yüzü değiştirilmiş ve içerik giriş eğitimi verilmiştir. - hastane.beun.edu.tr web sitesi nginx sunucusundan apache3 sunucusuna taşınmıştır. - etik.beun.edu.tr İnsan Araştırmaları Etik Kurulu sayfası açılmış, içerik giriş eğitimi verilmiştir. - ebysbilgi.beun.edu.tr açılmış ve video, ekran görüntüleri gibi görsel içerikler girilmiştir e yakın web sitesine güvenlik eklentisi kurulmuş ve güvenlikleri artırılmıştır. - bidb.beun.edu.tr Android işletim sistemi menü problemi giderilmiş ve sayfa yenilenmiştir. 98

101 - Sunucularımızda barınan tüm web sayfalarımız için güvenlik artırım çalışmaları yapılmıştır. - Tüm apache sunucularda barınmakta olan sitelerimiz için normal açılış hızından 2-3 kat daha hızlı açılma sağlayan apache mod deflate özelliği kurulmuştur. - Ana domain imizin 28 adet dizine 368 adet rss motoruna ve 536 adet social bookmark siteye kayıtları yapılmıştır. - eng.beun.edu.tr sitesinin içerik ve yerleşim düzenlemeleri ve içerik güncellemeleri yapılmış, WordPress 4.0 versiyonuna yükseltilmiştir adet sitemiz için google, bing ve yahoo site yöneticisi araçlarına kayıtlar yapılmıştır ayda bir w3.beun.edu.tr web sitesinin site haritası çıkarılmış ve google a bildirim işlemleri yapılmıştır. - Sitenin alexa sıralamasının yükselmesi için gerekli robots.txt dosyası yapılandırılmış, Alexa ve Majestic botlarına tarama izinler verilmiş ve ilgili takip kodları ana sayfaya girilmiştir. - eduroam.beun.edu.tr sitesinin içerik düzenlemesi yapılmıştır. - Aday kayıt rehberi sayfası güncellenmiştir. - burokon.beun.edu.tr bildiri giriş formu oluşturulmuş ve site yöneticisine e-posta göndermesi için programlanmıştır. - Çeşitli periyotlarda yayınlanan kampüsün sesi gazetesinin tabletlerden ve web üzerinden açılabilir kitap biçimine dönüştürülmesi ve yayınlanması sağlanmıştır. - web.beun.edu.tr/iso sayfası güncellenmiş ve kayıt kabul mektupları güncel olarak yayınlanmıştır. - Arama motoru arama sonuçlarında karaelmas.edu.tr olarak çıkan bazı web sayfalarımızın beun.edu.tr adresine yönlendirilmeleri yapılmıştır. - Yemek listeleri aylık olarak güncellenmiştir. - Ayrıca 486 adet sitenin teknik desteği birebir, telefonla veya uzaktan bağlantı ile verilmiştir. Her faaliyet burada belirtilmemiştir. Bilgi İşlem personelimizin katıldığı etkinlikler: Mehmet BAKACAK Ankara Ulusal Akademik Arşiv Projesi Açık Erişim Semineri Mehmet BAKACAK Ankara Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu Murat SÜRÜCÜ Ankara Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu Mesut UYSAL Mersin 8.Ulaknet Çalıştayı Kerem KÖKSAL Trabzon IEEE 22.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Murat SÜRÜCÜ İstanbul Siber Güvenlik Konferansı Mesut UYSAL İstanbul Siber Güvenlik Konferansı Mehmet BAKACAK Ankara Kurumsal Açık Erişim Arşiv sistemlerine Veri Girişi Eğitimi Kerem KÖKSAL Ankara YÖKSİS ve E-Devlet Toplantısı VERİ KONUSU VERİ Akademik ve İdari Yöneticiler için Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Gezi Sayısı 2 Modernize Edilen Ve Güvenli Hale Getirilen Ağ Uzunluğu mt Tamamlanan E-Altyapı Hizmetleri Sayısı 32 99

102 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü - Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanması - Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması - Dış Paydaş anketlerinin doldurulması - İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veri toplamak istatistiki kayıt yapmak - Kurum içi anket çalışmalarını koordine etmek - Performans Programının Hazırlanması Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü - Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması - Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması - Yatırım Detay Programının Konsolidasyonu - Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması - Kesin Hesap İzahlarının Kontrolü ve Konsolidesi - Taşıt Alım İzni - Temsil ve Tanıtma Giderleri İzninin Alınması - Üçer Aylık Dönemler Halinde Yatırım İzleme Raporlarının Hazırlanması - Üçer Aylık Dönemler Halinde Ödenek Gönderme İşlemlerinin Yapılması - Cari Bütçe Teklifinin Hazırlanması - Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması - Ekleme, Aktarma, Finansman Fazlası Ödenek Kaydı - Öğrenci Katkı Paylarının Takibi ve II. Öğretim Giderlerinin Takibi - 22D/ 22F Doğrudan Temin Alımlarının Takibi ve Konsolidesi Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü - Vezne işlemleri, teminat mektuplarının muhafazası, alındı ve defterlerin muhafazası - Banka hesaplarının açılması, vadeli ve vadesiz banka hesaplarının kontrol ve muhasebeleştirilmesi, faiz gelirlerinin takibi - Bütçe içi iş avans ve kredileri, personel avans, bütçe dışı avans ve kredi işlemleri - İcra, sigorta, sendika, kefalet ve nafaka kesinti ve ödemeleri, vergi kesinti, beyan ve ödemeleri, vergi ve sigorta borcu sorgulama, kesinti ve ödemeleri, - Maaş, hak ediş, ek ders, sosyal yardım, harcırah, mal, hizmet ve yapım işleri ödemeleri, - Ay/Yılsonu işlemleri, kesin hesabın, yönetim dönemi cetvellerinin, taşınır kesin hesap raporlarının, Sayıştay a gönderilen dönem başı/sonu ve aylık raporların düzenlenmesi, - Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri; - Kişilerin kuruma ait borçlarının takibi, kiralamalara ait alacakların takibi. - Hazine yardımlarının takip ve tahsili, kira gelirlerinin, yemek gelirlerinin takip ve tahsili, - Danışmanlık ve eğitim hizmeti 100

103 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - İç Kontrol standartlarının uygulanması - Ön Mali Kontrol yapılması - Ödenek gönderme belgelerinin kontrolü - Ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü - Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü - Seyahat kartı listelerinin kontrolü - Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü - Geçici işçi pozisyonlarının kontrolü - Yan ödeme cetvellerinin kontrolü - Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolü - Yurtdışı kira katkısı işlemlerinin kontrolü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve yine bu Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmış olan Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. İşletme Müdürlüğümüzün adı tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanana kanunun 22. maddesi hükmü gereğince Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi olarak değiştirilmiştir İşletme Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin gelirlerin faturalandırılması muhasebe tahakkuk ve gelir tahsilat ve işlemleri müdürlüğümüzce yerine getirilmekte olup, her tülü gider işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülmektedir. İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet satın alımlarında; 4734 sayılı kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Merkezi Birimler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, muhasebe ve bütçe işlemleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri dikkate alınmaktadır. Döner Sermaye İşletmesi nin Faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurullar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, Eğitim organizasyonu, danışmanlık, uygulama, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetlerini yapmak, Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, Açılmış bulunan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek, Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak, Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak. 101

104 Döner Sermaye kapsamında faaliyet gösteren birimler ile bu birimlerce gerçekleştirilen faaliyetleri ilişkin özet bilgiler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi: Tıp Fakültesi hastanesinde bünyesinde sunulan sağlık hizmetleri Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi: Diş sağlığı ile ilgili her türlü sağlık hizmetleri Mühendislik Fakültesi: Fakülte bünyesindeki laboratuvarlarda yapılan her türlü analiz, test, haritalama, raporlama ve danışmanlık hizmetleri Ereğli Eğitim Fakültesi: Pedagojik Formasyon Eğitimi ve danışmanlık hizmetleri Fen Edebiyat Fakültesi: Fakülte laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil, analiz hizmetleri ve raporlama işlemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülte öğretim elemanlarınca verilen her türlü Danışmanlık ve kurul üyeliği hizmetleri Tıp Fakültesi: Fakülte akademik personelince talep eden firmalar için verilen seminer, mesleki konuşma tıbbi araştırma hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi: Merkez bünyesinde düzenlenen kurs, hizmet içi eğitim, spor, sınav hizmeti ve kişisel gelişim eğitimleri. Alaplı Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil, analiz, test, danışmanlık ve raporlama hizmetleri Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez bünyesinde gerçekleştirilen tahlil, analiz, test, ölçüm ve raporlama hizmetleri. Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi: Merkez bünyesinde gerçekleştirilen her türlü işlemler Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi: Başta üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenciler olmak üzere talep edilmesi halinde diğer yabancı uyruklu kişilere verilen eğitim hizmetleri. Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi: Merkez kapsamında gerçekleştirilen işlemler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez kapsamında gerçekleştirilen eğitim hizmetleri Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi: merkez kapsamında başta üniversitemiz olmak üzere talep edilmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları için gerçekleştirilecek her türlü büro mobilyası, anfi, sınıf ve dış mekân üretimleri. Zonguldak Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil, analiz, test, danışmanlık ve raporlama hizmetleri. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez bünyesinde verilen İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri verilmektedir. 102

105 AMAÇ VE HEDEFLER TEMEL İLKELER Bülent Ecevit Üniversitesi; Mükemmelliği, Evrenselliği, Doğruluğu, Güvenirliliği, Paylaşımcılığı, Hesap verebilirliği, Katılımcılığı, Şeffaflığı, Sosyal sorumluluğu, Bilimsel etiği, Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir. 103

106 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Hedef 1. Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim Öğretimden Faydalanılması Hedef 2. Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi Hedef 3. Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması Hedef 4. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına Uygun Hale Getirilmesi Hedef 5. Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi Hedef 6. Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve Aktif Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi Hedef 7. Yeni Fakülte/YO/Enstitü Açılması Hedef 8. Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması Hedef 9. Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi Hedef 10. Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Deneyimlerinin Artırılması AMAÇ 2 Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN) NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Personelin Motivasyonunun Artırılması AMAÇ 3 Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak 104

107 AMAÇ 4 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması Hedef 2. Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Gerçekleştirilmesi Hedef 3. AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması Hedef 4. Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması AMAÇ 5 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK Hedef 1. Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması Hedef 2. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması AMAÇ 6 Hedef 1. Hedef 2. ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması AMAÇ 7 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK Hedef 1. Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi Hedef 2. Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Hedef 3. Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılarak Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi Hedef 4. Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin Desteklenmesi Hedef 5. Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması 105

108 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan politika ve önceliklerde Üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda tamamlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştireceği stratejileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yüksek Öğretim Stratejisi, Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık Program ve Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika ve önceliklerimiz şunlardır; Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite sisteminin kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun yeni birimlerin açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması, İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetler üretilmesi, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması, kaynakların temin edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için girişimlerin yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım; kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması, Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum programlarının düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması, Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, toplumun sorunlarına yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi. İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkin bir şekilde işlemesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun etkin bir şekilde uygulanması Üniversitemizde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması Stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde duyurulması İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon sağlanması, üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin önerilmesi ve kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması 106

109 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod) Gider (Ekonomik Kod) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Harcama 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , , , İşçiler , , , Geçici Personel , , , Diğer Personel , , ,79 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , , , İşçiler , , , Geçici Personel , , , Diğer Personel 9.000, , ,51 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımı , , , Yolluklar , , , Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , , Tedavi ve Cenaze Giderleri ,00 503,70 05 CARİ TRANSFERLER , , , Görev Zararları , , , Kar Gütmeyen Kuruluşlara Transfer , , , Yurtdışına Yapılan Transferler 9.000, , ,36 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , Mamul Mal Alımları , , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , , Gayri Maddi Hak Alımları , , , Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırma 2.000, , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri , , , Menkul Mal Büyük Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri , , , SERMAYE TRANSFERLERİ , ,60 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , ,78 107

110 Sıra No Birimler Bazında Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod) Harcama Kodu Harcama Birimi Adı Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Harcama Özel Kalem ( Rektörlük) , , , Genel Sekreterlik , , , İdari ve Mali İşler D. Bşk , , , Personel Daire Başkanlığı , , , Kütüphane Dok. D. Bşk , , , Sağlık Kültür Spor D. Bşk , , , Bilgi İşlem D. Bşk , , , Yapı İşleri Teknik D. Bşk , , , Öğrenci İşleri D. Bşk , , , Strateji Geliştirme D. Bşk , , , Hukuk Müşavirliği , , , Fen Edebiyat Fakültesi , , , Tıp Fakültesi , , , Mühendislik Fakültesi , , , Ereğli Eğitim Fakültesi , , , Diş Hekimliği Fakültesi , , , İktisadi ve İdari Bilimler F , , , Güzel Sanatlar Fakültesi , , , İletişim Fakültesi , , , Eczacılık Fakültesi , , , İlahiyat Fakültesi , , , Denizcilik Fakültesi , , , Fen Bilimleri Enstitüsü , , , Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , Zonguldak Sağlık Y.O , , , Beden Eğitimi ve Spor Y.O , , , Yabancı Diller Y.O , , , Alaplı M.Y.O , , , Zonguldak M.Y.O , , , Ahmet E. Sağlık Hiz. M.Y.O , , , Devrek M.Y.O , , , Çaycuma M.Y.O , , , Gökçebey MMÇ M.Y.O , , , Karadeniz Ereğli M.Y.O , , , Devlet Konservatuarı , , , Sağlık Uy. ve Araş. Merk , , , Diş Hekimliği Uy. Araş Mrk , , , Bilim ve Teknoloji U.A.M Fen Bilimleri Merkezleri , , , Sosyal Bilimler Merkezleri 2.000, , Diğer Bölümler 1.000, ,00 0 TOPLAM , , ,78 108

111 Fonk. Kodu Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Fonksiyonel Kod) Fonksiyonlar Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Harcama 01 Genel Kamu Hizmetleri , , ,92 02 Savunma Hizmetleri 5.000, , ,50 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , ,42 07 Sağlık Hizmetleri , , ,81 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , , ,29 09 Eğitim Hizmetleri , , ,84 TOPLAM , , ,78 Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar Personel Giderleri (Hazine Yardımı) 2014 yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yıl içerisinde yapılan toplam ekleme ,00 TL dir yılı toplam ödenek miktarı ,00 TL olmuştur. Kurumumuzda görev yapmakta olan personelimizin temel maaşları, zamlar ve tazminatları, ödenekleri, sosyal hakları ve ek çalışma karşılıkları için toplam ,13-TL gider yapılmıştır. Kullanılmayan ,87 TL tenkis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %104 olmuştur. Personel Giderleri ( Özgelir ) 2014 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği ,00-TL dir. Yıl içinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden, gelir fazlası kaydı ve A.Ö.F. hizmetlerine ilişkin gelirlerden toplam ,35 -TL eklenmiştir. Sene sonu itibariyle toplam ödenek ,35-TL olmuştur. Gelir gerçekleşmelerine göre ,07-TL harcanmış, ,28-TL ödenek ise tenkis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %93 olmuştur. SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Hazine Yardımı ) 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği ,00-TL dir. Yıl içerisinde yapılan ,00 TL lik eklemeyle ödenek miktarı ,00 TL olmuştur. Bu ödenek ile Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim giderleri ve sağlık primi giderleri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam gider ,10- TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin kullanılmayan ,90 TL si ise tenkis edilmiştir. Ödeneğin sene başı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi % 102 olmuştur. SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Özgelir ) 2014 mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenek miktarı ,00 TL dir. Bu ödenek 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalışan ve özel hakları özel bütçeden karşılanan personel, usta öğreticiler, kısmi zamanla çalışan öğrencilerin sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık prim ödemeleri ve işsizlik sigortası giderleri için toplam ,63 -TL lik gider gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı: %

112 Mal ve Hizmet Alımları ( Hazine Yardımı ) 2014 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarı ,00 -TL dir. Yıl içerisinde Hazine kaynaklarından ve finansman fazlası ödeneklerden ,00 TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,00-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ,69-TL si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan ,31 -TL si tenkis edilmiştir. 03- Mal ve Hizmet Alımları tertiplerindeki ödenekler ile öncelikli olarak Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu mal alımları, hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, küçük makine teçhizat alımları, küçük bakım onarım giderleri ödemeleri yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme % 125 olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları ( Özgelir ) 2014 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği ,00.-TL dir. Yıl içerisinde Üniversitemiz gelir fazlası ve finansman fazlası kaynaklardan ,00-TL ekleme ile toplam ödenek ,00-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin gelir gerçekleşmelerine ve ihtiyaçlara göre ,27-TL si giderleştirilmiştir. Giderleştirilemeyen ,73.-TL si ise tenkis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme % 82 olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları ( Bağış ve Yardımlar ) Kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar için 2013 yılından devreden tutar ,39-TL dir yılında ,67- TL eklenmiştir. Bu tutarın ,21 TL si giderleştirilmiş olup, giderleştirilemeyen ,85 -TL ise 2015 yılında devredilmiştir. Cari Transferler 2014 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği tutarı TL dir. Bu ödeneğin ,21-TL si giderleştirilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 73 olmuştur. Sermaye Giderleri ( Hazine Yardımı ) 2014 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği ,00-TL dir. Yıl içinde finansman fazlası ve Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Yedek Ödeneğinden ,51-TL eklenmiş olup, toplam ödenek ,51-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ,31.-TL si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan ,20 -TL ise tenkis edilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Sermaye Giderleri ( Özgelir ) 2014 Mali yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yıl içerisinde gelir fazlası ödenek olarak ,56-TL ekleme ile toplam ödenek ,56-TL olmuştur. Bu tutar ise Yükseköğretim Kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullere göre emanet hesaplarına alınmıştır. 110

113 Gelirlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod) Gelir Ekonomik Kod 2013 Yılı Net Gerçekleşen 2014 Yılı Gelir Tahmini 2014 Yılı Net Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Kira Gelirleri , , , Alınan Bağışlar, Yardımlar, Özel Gelirler 04.1 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilindeki İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , ,98 0 0, Proje Yardımları , Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Para Cezaları , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , Sermaye Gelirleri 16, Taşınır Satış Gelirleri 16, BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI 5.460, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 656, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kira Gelirleri 656, , Diğer Gelirler 4.804, , Faiz Gelirleri 317, Diğer Çeşitli Gelirler 4.487, ,19 TOPLAM , , ,55 111

114 Bütçe Gelirlerine İlişkin Açıklamalar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı için ,00-TL gelir tahmin edilmiştir yılı sonuna kadar Mal ve Hizmet Satış Gelirleri (şartname, basılı evrak, form satış geliri, sergi ve fuar geliri, örgün ve yaygın öğretimden, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme geliri, diğer hizmet gelirleri olarak) ,77-TL, Kira gelirleri (lojman kira geliri ve sosyal tesis kira geliri) ,84-TL olmak üzere toplam ,61-TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı % 114,63 olmuştur. Ancak 2014 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ,68-TL tutarında red ve iade gerçekleşmiş olup net gelir gerçekleşme oranı % 92,24 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2014 yılı için ,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesinden Üniversitemize aktarılan Cari Hazine Yardımı ,00-TL ve Sermaye Hazine Yardımı ise ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL gelir gerçekleşmiştir. Kurumlardan ve kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar toplamı 0,07-TL dir. Proje Yardımları toplamı ( tarihli BUMKO Genelge yazısına istinaden şartlı bağış ve yardımlardan aktarılan YÖK öğretim üyesi yetiştirme programı destekleri ve YÖK yurtdışı destekleri) ,60-TL dir.2014 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler toplamı ,67-TL olup, tahmin edilen gelir miktarına göre gerçekleşme %101,84 olmuştur. Diğer Gelirler 2014 yılı için ,00-TL gelir tahmin edilmiştir yılı sonuna kadar Faiz geliri olarak ,52-TL, Araştırma Proje Gelirleri olarak ,56-TL, Para cezalarından TL, Diğer Çeşitli Gelirler (Teminatlardan gelir kaydedilenler, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, elektrik, su vb. gelirler ile diğer gelirler ) kaleminden ,86 -TL olmak üzere toplam ,14-TL gelir elde edilmiştir. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı %128,92 olmuştur yılında diğer gelirlerden ,19 - TL tutarında red ve iade gerçekleşmiş olup net gelir gerçekleşme oranı % 126,10 olmuştur. Sermaye Gelirleri 2014 yılı için sermaye gelirlerinden gelir elde edilmemiştir. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 2014 yılında Bütçe Gelirlerinden red ve iade olarak yapılan toplam tutar ,87- TL dir. Red ve iadelerin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden yapılan iadeler toplamı ,68-TL, Diğer Gelirlerden iade tutarı ,19-TL dir. Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar - TL Gelir Vergisi ,49 Pirim ( Memur ve İşçiden Kesilen ) ,66 Katma Değer Vergisi ,33 Pirim Borcu ( Müteahhitlerden) ,33 Damga Vergisi ,77 Kefalet Aidatı 5.736,17 Vergi Borcu Tahsilat ,42 Sendika Aidatı ,04 112

115 Döner Sermaye Gelirleri 2014 Yılı Geliri Sıra No Gelir Elde Eden Birim (TL) 1 Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi 0,00 NO 2 Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ,74 3 Alaplı Meslek Yüksekokulu ,54 4 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ,57 5 Diğer Birimler ,58 6 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ,02 7 Ereğli Eğitim Fakültesi ,50 8 Fen Edebiyat Fakültesi 0,00 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.306,17 10 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi ,02 11 Mühendislik Fakültesi ,93 12 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ,13 13 Sürekli Eğitim Merkezi ,57 14 Tıp Fakültesi ,90 15 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ,26 16 Uzaktan Eğitim Merkezi 481,46 17 Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ,47 18 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 1.175,00 TOPLAM ,86 Döner Sermaye Giderleri Birimler PERSONEL GİDERLERİ MAL ALIMLARI HİZMET DİĞER YAPIM İŞLERİ ALIMLARI GİDERLERİ 1 Döner Sermaye İşletmesi , , ,44 2 Ahşap Kültürü UAM , , ,35 3 Diş Hekimliği UAM , , ,23 4 Mühendislik Fakültesi , , ,85 5 TÖMER , , ,67 6 Yer Bilimleri AUM 4.391, ,51 7 UZEM 489,41 28,88 8 Ereğli Eğitim Fakültesi , ,76 9 İktisadi ve İdari Bil. F , ,24 10 Tıp Fakültesi , , ,67 11 Sürekli Eğitim Merkezi ,62 778, ,59 12 Alaplı MYO 7.091, ,80 13 Bilim ve Teknoloji UAM , , ,47 14 Zonguldak MYO 254,00 822,50 15 İşçi Sağlığı İş Güv. Araş.M , , ,90 16 Sağlık UAM , , , , ,00 17 Afet UAM 18 Fen Edebiyat Fakültesi Toplam , , , , ,86 113

116 Sıra No İhaleler (2014 Yılı) İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Yemek Alımı 2014/92177 Hizmet Alımı Açık İhale Personel Hizmet Alımı 2014/ Hizmet Alımı Açık İhale Merkez Kampüs Yemek Alımı 2014/ Hizmet Alımı Açık İhale Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı 1 Basılı Kitap Alımı 2014 / Mal Alımı Açık İhale Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 4 Kalem Makine Teçhizat Alımı Ortopedi Ve Travmatoloji 13 Kalem Malzeme Merkezimiz Çeşitli Birimler İhtiyacına 11 Kısım Cerrahi El Aletleri Alımı B Blok 3 Kat Ve 4. Katlarda Bulunan Bölümlerin Yoğun Bakım Olarak Düzenlenmesi İşi Patoloji Lab. İhtiyacına Makroskopi Ünitesi Alımı Merkezimiz Üroloji İhtiyacına 5 Kalem Cihaz Alımı Merkezimiz C3 Ve B5 Yoğun Bakım Ünitelerinde Temas İzolasyon Odaları Oluşturma İşi Merkezimzi Eczacılık Hizmetleri 2015 Yılı İhtiyacına 26 Kalem Sarf Almı Mal Alımı Açık İhale Mal Alımı Açık İhale Mal Alımı Açık İhale Yapım Açık İhale Mal Alımı Açık İhale Mal Alımı Açık İhale Yapım Açık İhale Mal Alımı Açık İhale İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz 2015 yılı 253 gün için 2 kısımlık personel taşıma(servis) hizmeti alımı Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için 2015 yılı serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ÜniversitemizSağlık Uygulama ve Araştırma merkezi ihtiyacı için 3 kısım tıbbi cihaz alımı Üniversitemiz 2015 yılı 253 gün için personel taşıma(servis) hizmeti alımı Üniversitemiz Sağlık Kampüsü binalarının 2015 yılı ihtiyacı için Kg Kalorifer yakıtı(kükürt oranı %0,1 i geçen ancak % 1 i geçmeyen)alımı Üniversitemiz ihtiyacı için 1 adet Kamyon ve 1 adet Damper alımı 2014/ Hizmet Pazarlık , / Mal Pazarlık , / Mal Pazarlık , / Hizmet Açık , / Mal Açık , / Mal Pazarlık ,50 114

117 Sıra No İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ Üniversitemiz 2015 yılı ihtiyacı için 20 adet (+/-5)araca Taşıt tanıma sistemi ile Lt Motorin, Lt. K.Benzin alımı ve çevre düzenlenmesinde kullanılan iş makineleri için Lt Motorin ve Lt K. Benzin alımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihtiyacı için 21 kısım tıbbi cihaz alımı Microsoft Yazılımlarının 1 Yıllık Lisans Alımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihtiyacı için 5 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı 1000 m2 Ameliyathane Duvar Kaplama Malzemesi Alımı Üniversitemiz çeşitli birimleri ihtiyacı için yılları için 36 Aylık 161 kişi ile Temizlik Hizmeti Alımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihtiyacı için 8 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı Üniversitemiz tüm kampüslerin ihtiyacı için 193 kişi ile 36 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Üniversitemiz Karadeniz Ereğli- Zonguldak Merkez Kampüs- Karadeniz Ereğli Personel Taşıma(Servis)işi hizmeti alımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihtiyacı için 35 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ihtiyacı için 16 adet Salon Tipi Klima ve 2 adet Drenaj Pompası Alımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihtiyacı için 7 Kısım bilgisayar ve bilgisayar malzemesi Alımı Üniversitemiz Alaplı MYO ile Karadeniz Ereğli MYO için 2 adet 165 KVA lık jeneratör alımı Üniversitemiz Personel Taşıma(Servis) Hizmeti Alımı Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılmak üzere EBYS hizmeti alımı BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) 2014/ Mal Açık , / Mal Açık , / Hizmet Açık , / Mal Açık , / Mal Pazarlık , /84455 Hizmet Açık , /90206 Mal Pazarlık , /72310 Hizmet Açık , /64482 Hizmet Pazarlık , /44595 Mal Açık , /35378 Mal Açık , /30541 Mal Açık , /24556 Mal Açık , /23354 Hizmet Pazarlık , /1061 Hizmet Pazarlık ,00 115

118 Sıra No İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014 yılı Çeşitli Birimler İhtiyacına 230 Kalem Sarf Malzeme Alımı. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi mali yılları 21 (yirmibir) aylık Protetik Diş Tedavisi Kliniği İhtiyacına Kron-Köprü ve İskelet Protez Döküm ve İşlemleri Hizmet Alımı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İht. Malz. Dahil 18 Aylık Hizmet Alımı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi İhtiyacına Diş Üniti Alımı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014 yılı Çeşitli Birimler İhtiyacına 75 Kalem Sarf Malzeme Alımı B.E.Ü.Diş Hekimliğİ Uygulama ve Araştırma Merkezi Aylık olarak 12 Ay boyunca Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Güncelleme ve Bakım Hizmet Alımı İşi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 70 Tıbbi Cihaz Alımı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 20 Tıbbi Cihaz Alımı 2014/20602 Mal Alımı 2014/7779 Hizmet Alımı Açık İhale Açık İhale BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) , , /48134 Hizmet Alımı Açık İhale , /92894 Mal Alımı Açık İhale , /39598 Mal Alımı Pazarlık ,98 - Hizmet Alımı 22-C , /52466 Mal Alımı Açık İhale , /91543 Mal Alımı Açık İhale , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kabinet, Kenar Anahtar ve Disk Mal Alımı 3 Kısım Mal Alımı(Veri Depolama sis., Veri depolama Cihazı ve İş ist.) İKN Mal Alımı Pazarlık ,12. İKN Mal Alımı Pazarlık ,00 Alaplı Meslek Yüksekokulu 1 Kalorifer Yakıtı Alımı 2014/ Mal Alımı 21/f ,72 116

119 Sıra No İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Beü Diyabet Ve Obezite Araştırma Ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi. Beü Mühendislik Fakültesi Labotratuvarları C Blok İkmal İnşaatı İşi Beü Merkez Kampüs Isıtma Sisteminin Doğalgaza Dönüşümü, Çevre Düzenleme, Aydınlatma, Fiberoptik Kablo Ağı Alt Yapı İşi Müh. Fak.İnş.Müh.Böl. Laboratuvarları Ve İş Atölyeleri Binası İnşaatı 2013/ / / / Merkezi Yemekhane İdari Büroları 2009/ Merkez Kampüs Derslik Ve Ofis Blokları (Toki) Toki 7 Kanser Araşrırma Binası (Toki) Toki 8 Kapalı Yüzme Havuzu (Toki) Toki Merkez Kampüs Futbol Sahası Zemini Yenileme İşi Merkez Kampüs Yemekhane Oditoryum İdari Büroları Ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı İşi Beü Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane Ve Sosyal Merkez Binası İnşaatı İşi Beü Merkez Kampüs İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları, Çevre Aydınlatma Tesisatı Ve Isı Merkezi Arkası Yol Düzenleme İşi Sağlık Kampüsü Merkezi Derslik Ofisleri Ve Kütüphane Binası İnşaatı İçin Gerekli Uygulama Projeleri, Teknik Şartnamesi Ve Yaklaşık Maliyeti Hazırlama İşi. Beü Merkez Kampüste Tenis Kortu Onarımı Ve Çevre Düzenlenmesi İşi Beü Müh.Fak. Maden Müh. İle İnşaat Ve Çevre Müh. Böl. Binalarının Dış Cephe Kaplaması Ve Bina İçi Onarım İşi 2014/ / / /11876 Yıllara Sari Yapım İşi (Spor) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Altyapı İşi (Eğitim) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Yapım İşi (Sağlık) Yıllara Sari Yapım İşi (Spor) Yıllara Sari Yapım İşi (Spor) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Yapım İşi (Eğitim) Yıllara Sari Altyapı İşi (Eğitim) 2014/81244 Etüd-Proje 2014/ /23825 B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Protokol BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) , , , , , ,33 Protokol ,88 Protokol ,26 Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü , , , , , , ,26 117

120 Sıra No İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sahasına Giriş Merdiveni Yapımı, Otopark Alanının Tamamlanması, Otopark İle Isı Merkezi Arası Yolun Aydınlatılması İşi Beü Merkez Kampüs Isı Merkezi Arkasında Yıkılan Taş Duvarın Yenilenmesi İşi Beü Alaplı Myo Giriş Takı, Çevre Aydınlatılması Tamamlama Ve Onarım İşi Beü Ereğli Eğitim Fakültesi İhata Duvarları Tamamlama Çevre Aydınlatma Ve Bina İçi Onarımı İşi Beü Tıp Fak. Eğitim Binası İçerisinde Yapılacak Tadilatlar Ve Onarım İşleri Alaplı Myo Binasına İlave Yemekhane Yapım İşi Beü İncirharmanı Kampüsü İstinat Duvarları Yenileme İşi 2014/ / / / / / /25755 B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi B.Onarım Yapım İşi Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) , , , , , , ,04 Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Otomatik Enjeksiyon Sistemi Alımı 2014/ Açık İhale ,10 118

121 Doğrudan Temin Alımları (2014 Yılı) Birim Doğrudan Temin Sayısı Doğrudan Temin Toplam Bedeli (TL) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ,18 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ,54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,92 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,65 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ,82 Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ,14 Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ,72 Fen Edebiyat Fakültesi ,79 Tıp Fakültesi ,18 Mühendislik Fakültesi ,21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,22 Ereğli Eğitim Fakültesi ,41 Güzel Sanatlar Fakültesi 18 79,068,00 Diş Hekimliği Fakültesi ,93 Eczacılık Fakültesi ,48 İletişim Fakültesi ,12 İlahiyat Fakültesi ,20 Denizcilik Fakültesi ,94 Devlet Konservatuarı ,29 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ,87 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu ,47 Fen Bilimleri Enstitüsü ,11 Sosyal Bilimler Enstitüsü ,29 Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,00 Alaplı Meslek Yüksekokulu ,62 Zonguldak Meslek Yüksekokulu ,01 A.E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ,70 Devrek Meslek Yüksekokulu ,54 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu ,86 Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu ,08 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Özel Bütçe) ,96 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ,83 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ,72 TOPLAM ,80 119

122 MALİ DENETİM SONUÇLARI Sayıştay Denetimi 2013 ve 2014 yılında üniversitemiz, 21 Temmuz- 8 Ağustos 2014 ve 22 Aralık Ocak 2015 tarihleri arasında Sayıştay denetimine tabi tutulmakla beraber denetime ilişkin bulgular açıklanmamıştır. İÇ DENETİM İç Denetçiler Göreve Başladığı Tarih Sertifika Derecesi Hizmet Yılı Mehmet USTA A2 24 Osman GÜRELİ A1 19 Denetim Programı Gerçekleşme Durumu İç denetim programı gereğince 2014 yılı içerisinde denetlenen süreçler, yapılan danışmanlık faaliyetleri ve ilgili birimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No Süreç İlgili Birim 1 Kitap ve Dokümantasyon İşlemleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 Öğrenci Kayıt Kabul ve Kimlik İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 Gelir İşlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4 Personel Ödeme İşlemleri Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Bütçe Yazılımı Programının 5 Alım ve Bakım Bedellerinin Piyasa İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rayiçlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapılan İnceleme ve Araştırma Satın Alma İşlemleri sürecine ait denetim görevi ile Birim Yönergesinin Revize Edilmesi danışmanlık görevi 2014 yılı programında yer almalarına rağmen, 2013 yılından kalan denetim süreçleri olması, danışmanlık görevlerinin uzaması ve İç Denetim yazılımına geçme çalışmaları nedenleriyle, sonraki plan ve program dönemlerine bırakılmıştır. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Konusu Sağlık kampüsü kantininin kiraya verilmesi sürecinde ortaya çıkan iddiaların incelenmesi İlgili Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayrıca, 2014 yılında iç denetçilerimiz tarafından bazı konularda sözlü olarak da danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmiştir. 120

123 Tespit ve Önerilerin Bazıları İç denetçilerimiz 2014 yılında gerçekleştirdikleri denetim faaliyetleri sonucunda yaptıkları tespit ve önerilerini Rektörlük Makamına raporlamış ve denetim raporlarının bir nüshasını da Kurula göndermişlerdir. Bu çerçevede, idaremizde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespit ve önerilerin bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Sıra No Tespitler Dayanıklı taşınır hesap koduyla kaydedilen kitapların sayımının yapılmaması. Kütüphane faaliyetleriyle ilgili politika ve prosedürlerin yazılı bir belgeyle belirlenmemesi. Sosyal tesislerde diğer kurum personeli konaklama ücretinin yanlış belirlenmesi. Bazı birimlerde mevzuatın yanlış yorumlanması ve/veya hatalı beyan verilmesi nedeniyle ek ders ve sınav ücretlerinin fazladan ödenmesi. Bazı birimlerde öğretim elemanlarının izinli, raporlu veya görevli oldukları günler için de ek ders beyanı vermesi ve bu günlere ait kontrol yapılmadan kendilerine ek ders ücreti ödenmesi. Öneriler Komisyon marifetiyle sayım yapılması ve sayımda mümkün olduğunca teknolojik imkânlardan yararlanılması. Yürütülen faaliyetlerle ilgili yönetmelikte bulunmayan politika ve prosedürlerin yönergeye bağlanması. Konaklama ücretlerinin Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ e uygun biçimde belirlenmesi. Konu ile ilgili yönerge hazırlanarak mevzuatın daha anlaşılır ve açık hale getirilmesi, kontrollerin daha dikkatli yapılarak fazla ödemelerin tahsil edilmesi. Kontrollerin daha dikkatli yapılması, öğretim elemanlarının uyarılması, fazla ödemelerin tahsil edilmesi. İzleme Faaliyetleri Denetim ve danışmanlık raporlarında belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda sorumlu birimlerce gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin gerçekleşme düzeyi bir sonraki izleme periyodunda kapsama alınacak olup, izleme sonuçları birleştirilerek dönemsel raporlama kapsamında üst yöneticiye sunulacaktır. Ayrıca, Kamu İç Denetim Rehberine uygun izleme sonuçları tabloları da düzenlenerek İDKK ya iletilecektir. Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Birimimizce denetlenecek birim ve süreçlerin belirlenmesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi ile Kamu İç Denetim Rehberi esas alınmıştır. Yönetimce bir risk yönetimi sürecinin oluşturulmaması nedeniyle, çalışmalarımızda öncelikle Üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin risk faktörleri tanımlanmış, risk seviyeleri ölçülmüş ve yüksek risk içeren alan ve konulara denetim önceliği verilerek Dönemi İç Denetim Planı hazırlanmış olup, Rektörlük Makamının tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu doğrultuda, Dönemi İç Denetim Planında risk düzeyi yüksek olarak değerlendirilen 4 alan, risk düzeyi orta olarak değerlendirilen 7 alan ve risk düzeyi düşük olarak değerlendirilen 4 alan olmak üzere, toplamda 15 alanın denetlenmesi öngörülmüş olup, geçmiş plan döneminden kalma denetimlere devam edilmesi, plan hazırlama safhasının ve 121

124 danışmanlık görevlerinin uzaması, İç Denetim yazılımına geçme çalışmaları nedenleriyle bu plan dönemine ait 2014 yılı programında denetlenmesi öngörülen 3 alandan 2 tanesinin denetimi tamamlanabilmiştir. Denetim Evreni Plan hazırlanırken, İç Denetim Birimimizce Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden yedi yapısal risk kriteri tanımlanmıştır. Bunlar; Karmaşıklık Yapısal Değişiklikler Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı İşlem Hacmi Mali Etkiler İtibar Etkisi Usulsüzlük ve Yolsuzluk Denetim evreninin, Üniversitemizin ilgili mevzuatı kapsamında tüm birimleri tarafından yürütülen faaliyet, süreç, proje vb. alanlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiş ve denetim evreninde yer alan tüm faaliyetler/süreçler/projeler planlama sürecinde risk değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Üniversitemizin organizasyon yapısı içinde yer alan birimlerin, görev, yetki ve sorumluluklarının anlaşılabilmesi için, birimlerin faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat, hizmet envanteri ve varsa tanımlanmış süreçler ile iş akışları gözden geçirilmiştir. Birimler tarafından fiilen yürütülmekle birlikte, mevzuatta karşılığı bulunmayan faaliyetlerin belirlenebilmesi için, bu birimlere özgü plan, program ve raporların incelenmesinin yanı sıra, ilgili yöneticiler ve personelle görüşmeler de yapılmıştır. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınmış olup, bu doğrultuda kurumun stratejik planı ekinde yer alan görev tanımlarından ve hizmet envanterlerinden de yararlanılarak denetim evreninin doğru tanımlanmasına çalışılmıştır. Denetimlerin daha yönetilebilir ve maliyet etkin olması, denetimlerden anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi bakımından faaliyet, süreç veya projelerin ikinci düzeyde detaylandırıldığı bir denetim evreni tercih edilmiştir. Planlamada yüksek riskli süreçlerin her yıl, orta riskli süreçlerin iki yılda bir, düşük riskli süreçlerin ise üç yılda bir denetlenmesi ve en yüksek riskli alanlara öncelik verilmesi esas alınmış olmakla birlikte, iç denetçi sayımızın yetersizliği ve denetim alanlarının çokluğu nedeniyle, önemli kabul edilen bazı süreçler ile daha önce denetlenmeyen bazı birimler iç denetim planına dâhil edilmiştir. Dış Değerlendirme Sonuçları Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, Kurulca birimimizin bu mahiyette bir programa henüz tabi tutulmaması nedeniyle raporumuzda bu konudaki değerlendirmelere yer verilememiş olup, dış değerlendirmenin birimimizde ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin İDKK tarafından henüz yazılı bir bildirim de yapılmamıştır. 122

125 PERFORMANS BİLGİLERİ I - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJESİ 2014 Yılı içerisinde Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmıştır. Program yılı ödeneği TL olan projeye öz gelirlerden TL. ödenek aktarılmıştır yılında bu proje için ,88.- TL harcama yapılmıştır. II - YATIRIM PROJELERİ a) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 6 adet projemiz bulunmaktadır Yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar ,53.- TL gider yapılmıştır. 1) Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları ikmal inşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m² lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın temelinin iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin yapılarak tasfiye edilmesi planlanmıştır. Ancak yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır yılında kalan işler için Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı adı ile ihale hazırlığı tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır. İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar yapılmıştır yılında bu proje için ,99.- TL harcama yapılmıştır. 123

126 2) Mühendislik Fakültesi Laboratuarı C Blok İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan, 2013 yılında laboratuar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuarı temel altı imalatları yapılabilmiştir. Kalan işlerin ikmal ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup bina içi imalatları yapılmıştır. Eylül ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiştir yılında bu proje için ,69.- TL harcama yapılmıştır. 3) Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında (Bin TL) avans ödenmiştir. İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir. Binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitmiş olup iç imalatlar ve ince işleri devam etmektedir yılında bu proje için ,33.- TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle imalatlar % 27 seviyesindedir. 4) Farabi Kampüsü Sosyal Tesisleri İnşaatı 2013 yılı içerisinde yatırım programına dahil edilen proje ile ilgili planlama yapılmakta olup herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. 5) Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri yapılmıştır. Uygulama projesi ve doküman dosyasının hazır olması durumunda işin ihalesi gerçekleştirilecektir. 124

127 6) Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilmiştir. İhalesi tarihinde yapılan söz konusu işin kazı imalatları devam etmektedir yılında bu proje için ,52.- TL harcama yapılmıştır. b) Kampüs Altyapısı Projesi Projenin 2014 yılı ödeneği TL dir. Farabi Kampüsüte, çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmektedir. Doğalgaz borularının çekimi binaların içerisindeki imalatları, çevre aydınlatma ve fiber kablo ağı tamamlanmıştır. Çevre düzenleme işleri yapılmaktadır yılında bu proje için ,21.- TL harcama yapılmıştır. c) Onkoloji Merkezi İnşaatı Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına (TOKİ) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Bina içerisindeki imalatları yapılmaktadır yılından kalan TL ödeneği 2014 yılına aktarılmış, ayrıca TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca; projenin makine- teçhizat alımları için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle imalatlar %83 seviyesindedir yılında bu proje için ,88.- TL harcama yapılmıştır. 125

128 d) Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Farabi Kampüsü sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır yılı sonuna kadar kazı imalatları yapılmıştır Haziran ayı itibariyle temel ve bodrum katı zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. Projenin inşaat için ayrılan bu yılki ödeneği TL dir yılından kalan TL ödeneği mevcuttur. Yıl sonu itibariyle ,50.- TL harcama yapılmıştır. Makine-teçhizat ödeneği ise TL dir. e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler İnşaatı 126

129 Projenin program yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL bütçeden TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır yılında betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariye imalatlar %73 seviyesindedir. Bu yıl içinde ayrıca Farabi Kampüsü Futbol Sahası Zemini Yenileme ve Çevre Düzenleme işleri yaptırılmıştır yılında bu proje için ,24 TL harcama yapılmıştır. III - BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Muhtelif işler kapsamında yer alan Büyük Onarım İşlerinin program yılı ödeneği TL dir. Bu ödeneğe ilave TL ödenek aktarılmıştır. Büyük Onarım projesi kapsamında 9 adet iş ihale edilmiştir. Yıl sonuna kadar yapılan harcama 22/D (Doğrudan temin usulü) yapılan işler dahil ,80.- TL dir. Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22 d ye göre 39 Adet yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır. 1) BEÜ Farabi Kampüsüte Tenis Kortu Onarımı ve Çevre Düzenleme İşi tarihinde ihale edilen tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 2) BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği İle İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü Binalarının Dış Cephe Kaplaması ve Bina İçi Onarım İşleri tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 3) BEÜ Farabi Kampüsü Isı Merkezi Arkasında Yıkılan Taş Duvarın Yenilenmesi İşi tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır. 4) BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sahasına Giriş Merdiveni Yapımı Otopark Alanının Tamamlanması Otopark İle Isı Merkezi Arası Yolun Aydınlatılması İşi tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.yapılan işler hizmete alınmıştır. 5) BEÜ İncirharmanı Kampüsü Çevre İstinat Duvarları Yenileme İşi tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır. 6) BEÜ Alaplı MYO Kampüs Giriş Takı, Çevre Aydınlatması ve Onarım İşleri tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 7) BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi İhata Duvarları Çevre Aydınlatma İle Onarımı İşi tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 8) BEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Binası İçerisinde Yapılacak Tadilat ve Onarım İşleri tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 9) BEÜ Alaplı MYO Binasına İlave Yemekhane Yapımı İşi tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır. 127

130 IV - VATANDAŞ KATKISIYLA YAPTIRILAN İŞLER 1) İbn-i Sîna Kampüsünde Cami İnşaat İşi BEÜ Üniversitesi Sağlık Kampüsünde (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi nin bulunduğu yerde) EMKO Fenni Malzeme San. Tic. A.Ş. tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. 2) Farabi Kampüsüte Cami İnşaatı İşi BEÜ Üniversitesi Farabi Kampüsüte Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Bu yıl Ağustos ayı itibariyle hizmete sunulmuştur. 3) Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası İşi BEÜ Üniversitesi Kilimli Kampüsünde Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Bu yılın ilk yarısında hizmete alınmıştır. 4) Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüs Alanında Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası BEÜ Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Hizmete hazır hale getirilmiştir. 128

131 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ( B.A.P. Koordinatörlüğü ) Desteklenen Projeler (2014 Yılı) Proje Türü 2014 Yılı Proje Sayısı Destek Miktarı ( TL ) Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri Altyapı Projeleri Bağımsız Araştırma Projeleri Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri 0 0 TOPLAM *2014 Yılında devam eden 16 projeye toplam olarak TL ek ödenek verilmiştir. Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler Proje Türü 2014 Yılı Proje Sayısı Destek Miktarı ( TL ) TÜBİTAK Gençlik ve Spor Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Toplam

132 2014 Yılında Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler Proje Adı / Konusu Globularia Trichosantha Bitkisinde Bitki Doku Kültürü Metoduyla Kallus Üretimi ve Bazı Sekonder Metabolitlerin Analizi Bülent Ecevit Üniversitesi I. AR- GE Proje Pazarı Yeni Triazin - Tribor Bileşiklerinin Sentezi ve bu Bileşiklerin Organik Işık Yayıcı Cihazlar Üzerinde Elektron Transfer Malzemesi ve Emisyon Malzemesi Olarak Özelliklerinin İncelenmesi Soya Yağı Bazlı Biyomalzemelerin ve Biyouyumluluk Özelliklerinin İncelenmesi Ankara ve Zonguldak İlleri Atmosferindeki Bazı Polen Alerjenlerinin Yüksek Hacimli Hava Örnekleyicisi ile İzlenmesi ve Meteorolojik Faktörlerle Bağlantısının Belirlenmesi Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yönetemlerin Geliştirilmesi 7 Doğu Küre Dağları Briyofit Florası İçme Suyu Kaynaklarında Bulunan Doğal Organik Maddelerin Karbon Nano Tüp Materyalleri Kullanarak Koagülasyon Prosesleri Ile Giderim Veriminin Araştırılması Yeni Nesil Euro 5/6 Dizel Motorlar İçin Nanoakışkanlı Radyatör Geliştirilmesine Dönük Temel Araştırmalar ve Prototif Uygulaması Deneysel Periodontitis Oluşturulan Ratlarda Coriandrum Sativum L'nin Anti-Oksidan Etkisinin Düşük Doz Doksisiklinle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 11 Düşten Gerçeğe 12 Down Sendromlu Çocukların Öz Bakım Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitsel Video ve Etkileşimli İçeriklerin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Yürütücüsü Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Emre HANHAN Yrd. Doç. Dr. Rahime Seda TIĞLI AYDIN Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖREN Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR Doç. Dr. Adnan TOPUZ Yrd. Doç. Dr. Şeyma BOZKURT Doç. Dr. Özlem KORAY Yrd. Doç. Dr. Gürkay BİRİNCİ Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Bedeli (TL) Harcama (TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,39 130

133 2014 Yılında Yurtdışı Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Verilen Projeler Sıra Projenin Konusu Yürütücüsü Bütçe (TL) Ortogörüntünün Konum Doğruluğu Üzerinde SYM ve RPC lerin Doğruluğunun Ortak Etkisi: Pleiades Pankromatik Mono Görüntü İle Örnek Çalışma Syntrichia Minor ve Grimmia Muehlenbeckii Türkiye Karayosunu Florası İçin Yenidir Sıçanların Kesi Yarası İyileşmesine Radyoterapinin Kötüleştirici Etkilerinin Nacetylcycsteine ile Düzelmesi Streptozotosin (STZ) ile Diabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Dekspenthanolun Etkisinin; Histolojik, Histokimyasal ve İmmünolojik Kanıtları Elkosanoid Biyosentez İnhibitörlerinin Galleria Mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Ortabağırsağındaki Seçilmiş Oksidatif Stres Belirteçleri Üzerine Etkisi Cavitas NasininLateral Duvarı ile Septum Deviyasyonunun Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Aktif Çamur Mikroorganizmaları Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Kadmiyum Giderimi Türkiye de İlköğretim Öğrencileri Arasında Obezite Prevalansını Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖREN Doç. Dr. Oge TAŞÇILAR Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE Doç. Dr. Ender BÜYÜKGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Nurullah EDEBALİ Doç. Dr. Süreyya ALTIN Yayın Bedeli (TL) 870,00 832, ,00 0,00 Makalenin Yayınlanacağı Dergi IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSİNG LETTERS 09/07/2014 tarih ve 2014/11 nolu Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir , ,00 Hippokratia 1.428, ,00 Histologyand Histopathology 1.056, , , ,00 600,00 Doç. Dr. Sevim ÇELİK 756,00 756,00 JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG Fresenius Enviromental Bultein Iranian Red Crescent Medical Journal Bağlı Olduğu Fakülte Mühendislik Fak Geomatik Müh. Bölümü Fen Edebiyat Fak.Biyoloji Bölümü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi ABD Mühendislik Fak.Çevre Müh. Bölümü Zonguldak Sağlık YO Hemşirelik Bölümü 9 Çin Bölgesinde GOCE ve Uydu Altimetresi Kullanılarak Ortalama Dinamik Topografya ve Jeostrofik Akıntıların Belirlenmesi ve Hataları Prof. Dr. Shuanggen JİN 3.898,00 Mühendislik Fak. Geomatik Müh. Bölümü 10 Sfenoid Sinus Pnömatizasyon Varyasyonlarının Bir Türk Toplumu Örneğinde Değerlendirilmesi: MRG Çalışması Prof. Dr. Çağatay BARUT 750,00 Tıp Fakültesi Anatomi ABD 131

134 Sıra No 2014 Yılında Yurtdışı Kongre Desteği Verilen Projeler Projenin Konusu Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte 1 Öğrencilerin Fiziksel Olguları Açıklamak İçin Matemetiksel Ereğli Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ 4.000, ,00 ABD Modelleri Kullanımı İlköğretim Bölümü Rehberlikle Zenginleştirilmiş Pedagojik Alan Bilgisi Temelli 2 Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Öğretmen Adaylarının Yrd. Doç. Dr. Betül Ereğli Eğitim Fakültesi 4.000, ,92 ABD Redagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Arasındaki Etkileşimin DEMİRDÖĞEN İlköğretim Bölümü Gelişimi ve Doğası 3 İki Dillilere Yönelik Ders Öğretim Araçları Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN 2.360, ,90 Danimarka Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Üzüm Bağı Atığı İle FD&C Red No: 40 Gıda Boyasının Mühendislik Fakültesi Doç.Dr. Hale SÜTÇÜ 4.000, ,15 Dubai Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması Gıda Mühendisliği 5 Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 Seramiklerinin Mekanik Prof. Dr. İhsan TOROĞLU Mühendislik Fak. Maden 3.600, ,24 Dubai Özelliklerinin Karakterizasyonu (Arş. Gör. Ceren EFE) Mühendisliği 6 Attila Orbok ve Ermeniler Okt. Dr. Yücel NAMAL 1.455,00 887,33 Macaristan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 Ticari İşletmelerde ISO Belgelendirme Süreci Doç. Dr. Ahmet ALTIN 3.975, ,57 İtalya Zonguldak MYO 8 Çevre Yönetim Sisteminden Beklentiler ve Sağlanan Mühendislik Fak. Çevre Doç. Dr. Süreyya ALTIN 3.975, ,57 İtalya Faydalar Mühendisliği 9 Fen Edebiyat Fak.Batı İster Beğenin, İster Beğenmeyin, Canınız Nasıl İsterse: Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN 4.000, ,00 Fransa Dilleri ve Edebiyatları Destansı Yergi Olarak Troilus ve Cressida ÖZTÜRK Bölümü Radyasyonda Verilerine Dayalı Yoğuşabilir Su Buharı Modellenmesinde Ön Çalışma Öğrencilerin Konuşma Stratejilerini Kullanmasının Sözlü Sınavlarda Aldıkları Notlara Etkisi MENA Ülkelerinin OECD Ticaret Ortaklarına İhracatı Üzerine Ticaret Liberalizasyonunun Etkisi Doç. Dr.Çetin MEKİK(Arş. Gör. İlke DENİZ) Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Okt. Gökhan GENÇ) 3.660, ,00 Malezya 4.000, ,00 ABD Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE 3.150, ,00 İtalya Mühendislik Fak. Geomatik Mühendisliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğr. Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 132

135 Sıra No Projenin Konusu MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar Sürdürülebilir Kalkınma Çevre Çelişkisinin Yeşil Ekonomi İle Uzlaştırılmaya Dönüştürülmesi Gösteri Kontrol Ajanlarının Uzun Dönem Etki ve Komplikasyonları Kayaçlar İçin Delme Oranı İndeksi (DRI), Mekanik Özellikleri, Cerchar Aşınma İndeksi ve Spesifik Enerji Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Yüz Simetri ve Asimetrisinin Beden Algısına Göre Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar Hidrofilik Antisens Oligonükleotidde Kullanılan HSA ve HSA Yüklü PHB-b-PEG Nanoparçacıklı Taşıyıcılar Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ile Kentsel Detayların Zamansal Değişiminin İncelenmesi Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) Kül Barajı İnşaatının Zamansal Analizi ve Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi Emülsiye Yağların Sulardan Arıtımı İçin Ayırma Proseslerinin Karşılaştırılması Powder RiverBasin, Wyoming, USA deki Yer altı Kömür Yataklarında Tespit Edilen Molibden, Kobalt ve Bakır Konsantrasyon Limitlerinin Kömürden Metan Gazı Üreten Mikrobiyal Komüniteler Üzerine Etkileri Hodograf Yardımıyla Riemann Metriğinin Belirlenmesi Probleminin Çözünebilirliğinin Araştırılması Kutupsal Koordinatlarda Genel Transport Denklemi İçin Bir Ters Problem Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK 2.915, ,01 İtalya Doç. Dr.Özcan SEZER 2.920, ,00 İtalya Doç. Dr. Sadık TOPRAK 1.005, ,61 Kıbrıs Doç. Dr. Olgay YARALI 3.500, ,39 Almanya Doç. Dr. Çağatay BARUT 4.000, ,00 Çin Bağlı Olduğu Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Tıp Fakültesi Anatomi ABD Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇAY 4.000, ,00 ABD Zonguldak MYO Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 4.000, ,67 Yunanistan 4.000, ,61 Yunanistan Doç. Dr. Ayten GENÇ 4.000, ,00 Portekiz Arş. Gör. Dr Burcu ÜNAL 1.000, ,00 ABD Yrd. Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖLGELEYEN 4.000, ,00 İtalya 4.000, ,00 İtalya Mühendislik Fak. Geomatik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fak. Geomatik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fak.Çevre Mühendisliği Fen Edebiyat Fak.Biyoloji Bölümü Fen Edebiyat Fak.Matematik Bölümü Fen Edebiyat Fak.Matematik Bölümü 133

136 Sıra No Projenin Konusu Polimerik Soyayağı -g- Polisitiren Membranlarda Hücresel Davranışlar Alt ve Üst Premolarlarda 4 haftalık Okluzal Travma ve 8 Haftalık İyileşme Periyodunu Takiben oluşan kök Rezorpsiyonu: Bir Micro-CT Çalışması Sefalometrik Normlara Göre Bir Grup Yetişkin Türk Popülasyonunda Nazopalatin Kanal Morfolojisinin CBCT ile Değerlendirilmesi Mide Sıvılarında Mono- ve Di-nitrozopiperazinin Oluşumu ve Nitrik, Nitrat, Piperazin Konsantrasyonlarıyla Arasındaki İlişkiler Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN 4.000, ,00 Yunanistan Yrd. Doç. Dr. Fethiye ÇAKMAK 1.000, ,00 Polonya Yrd. Doç. Dr. Murat İÇEN 3.000, ,00 Romanya Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ 1.000, ,00 ABD 29 Gıdalarda Nitrozopirolidin ve Nitrozopiperidinin Oluşumu Yrd. Doç. Dr. Şevket ATA 1.000, ,00 ABD 30 Zonguldak ta Kömür Madeni İşletmelerindeki Ölümler Doç. Dr. Rıza YILMAZ 3.890, ,25 Fransa İlköğretim Öğretmen Adaylarının Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma Türk Edebiyatında Aile ve Akrabalığın Önemi: Samiha Ayverdi de Ail eve Akrabalık Bağları 33 Bilgi Güvenliği Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Önemi Okul Öncesi Çocuklarının Birinci Sınıf Eğitimi İle İlgili Algıları Uluslararası Rekabette Sektörel Gelişmelerin Önemi: Türkiye de Mobilya Sektörü Örneği Türkiye deki Müslüman Kadınların Kamusal Alandaki Dini Aktiviteleri Öğretmen Adaylarının Akademik Usulsüzlük Yapma Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Çalışmalarının Betimsel Analizi Transport Tipi Bir Denklem İçin Bir Ters Problem ve Bazı Uygulamalar Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 4.000, ,00 ABD Doç. Dr. İlhan KARATAŞ (Okt. Meva APAYDIN) Yrd. Doç. Dr. Ersin AÇIKGÖZ (Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN) Yrd. Doç. Dr. İkbal Tuba ŞAHİN SAK Bağlı Olduğu Fakülte Mühendislik Fak.Biyomedikal Mühendisliği Diş Hekimliği Fak. Ortodonti ABD Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4.000, ,21 Fransa Kdz. Ereğli MYO 4.000, ,21 Fransa Denizcilik Fakültesi 3.786, ,00 İrlanda Doç. Dr. Şermin ŞENTURAN 4.000, ,88 Moldova Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR (Arş. Gör. Figen UZAR ÖZDEMİR ) 4.000, ,00 Japonya Yrd. Doç. Dr. Gürkay BİRİNCİ 3.310, ,00 Fransa Doç. Dr. Ali ARSLAN ( Öğr. Gör. Elif AKDEMİR) 3.370, ,00 Fransa Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ 4.000, ,00 İspanya Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Çaycuma MYO Otel Lokanta İkram Hizmetleri Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Bilg. Öğretim Tekno. Eğit. Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü 134

137 Sıra No Projenin Konusu Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırlamış Oldukları Ders Materyalleri Hakkındaki Görüşleri Nasıldır? Eleştirel Okuma Bilimsel Metinlerin Anlaşılmasında Ne Derece Etkilidir? Öğretmen Adaylarının Gerçek ve Sanal Ortamlarda Etik Olmayan Davranışları Sergileme Olasılıkları Elit Futbol Oyuncularının Yararlanma Türlerinin Anatomik Lokalizasyonu Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Söndürülmüş ve Söndürülmemiş Kireç ile Islahı Türkiye Turizm Endüstrisinde Kaotik Durumlar ve Etkilerinin Analizi 46 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Metaforları Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi Türkiyedeki İnşaat Sektörünün Genel Görünümü İle İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yeni İshigaki Havalanında Mevcut Karstik Mağaralar Üzerinde Yapılan Kemer Tavanlı Yapıların Tepkisi Üzerine Birleştirilmiş Çalışma Yrd. Doç. Dr. Abdullah KORAY 3.370, ,00 Fransa Doç. Dr. Özlem KORAY 3.370, ,00 Fransa Doç. Dr. Ömür AKDEMİR 3.370, ,00 Fransa Yrd. Doç. Dr. Teyfik Cem AKALIN 4.000, ,00 Hollanda Yrd. Doç. Dr. Gamze BİLGEN 4.000, ,00 Avusturya Yrd. Doç. Dr. Emre SATICI (Öğr. Gör. Afitap BULUT) Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şükrü PARMAKSIZ (Okt. Dinçer BİÇER) 4.000, ,00 ABD 3.370,00 0,00 Prof. Dr. Ahmet BEŞKAYA 3.537, ,34 Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU (Öğr. Gör. Sibel BUZKAN) 11/08/ /12 Komisyon Kararı iptal Çek Cumhuriyeti 3.787, ,09 Almanya Doç. Dr. Melih GENİŞ 4.000, ,00 Japonya 50 Titanyuma İndirek Kompozitin Bağlanma Dayanımı Yrd. Doç. Dr. Seda CENGİZ 1.000, ,00 Hırvatistan 51 Türkiye Körfarelerinin Sismik Sinyal Özellikleri Prof. Dr. Mustafa SÖZEN(Arş. Gör. Faruk ÇOLAK) 4.000, ,00 Portekiz Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğit. Bölümü Beden Eğitimi Spor YO Beden Eğitimi Spor Öğr. Alaplı MYO İnşaat Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mühendislik Fak.Maden Mühendisliği Diş Hekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi ABD Fen Edebiyat Fak.Biyoloji Bölümü 135

138 Sıra No Projenin Konusu Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte 52 Türkiye Kör Farelerinin Karmaşık Evrimsel Örüntülerini Fen Edebiyat Fak.Biyoloji Doç. Dr. Ferhat MATUR 4.000, ,00 Portekiz ortaya çıkarmıştır Bölümü 53 Kayaçların Dayanım ve Kırılganlık Özelliklerine Bağlı olarak Delinebilirliklerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Okan SU 4.000, ,00 ABD Zonguldak MYO 54 Farklı Ağız Gargaralarının Bir Laboratuar Kompozitinin Diş Hekimliği Fak. Doç. Dr. M. İnanç CENGİZ 1.000, ,00 Hırvatistan Renk Değişimi ve Yüzey Pürüzlüğü Üzerine Etkisi Periodontoloji ABD 55 Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Şekillerinin Zonguldak Sağlık Yrd. Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN 4.000, ,87 Estonya Belirlenmesi Yüksekokulu 56 Annelerin Çoçuklarda Güvenli İlaç Kullanımı Konusundaki Zonguldak Sağlık Yrd. Doç. Dr. Müge UZUN 4.000,00 0,00 İspanya Tutumları Yüksekokulu 57 Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Deneyimleri: Zonguldak Sağlık Yrd. Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ 4.000, ,00 İspanya Niteliksel Bir Araştırma Yüksekokulu 58 Adölesan Anne Olmak: Niteliksel Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI 1.000, ,00 İspanya Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 59 Miadında Doğan Bebeklerde İki Banyo Yönteminin Göbek Zonguldak Sağlık Yrd. Doç. Dr. Tülay AYYILDIZ 4.000, ,00 İspanya Düşme Süresine Etkisi Yüksekokulu 60 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Karikatürler: İşçilerin Yrd. Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ Mühendislik Fak. İnşaat 3.995, ,00 İngiltere Göstergebilimsel Analizi (Arş. Gör. Volkan ARSLAN) Mühendisliği 61 Kuzeybatı Anadolu Kömür Havzası 8TÜRKİYE) Kömür Mühendislik Fak.Jeoloji Üretimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Sürekli Mesleki Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 3.596, ,16 Almanya Mühendisliği Eğitimin Önemi 62 KAOH Akut Alevlenme Hastalarında Balgam Kültür Tıp Fakültesi Göğüs Pozitifliği ile Prokalsitonin, C-Reaktif Protein Kan Yrd. Doç. Dr. Hakan TANRIVERDİ 1.000, ,00 Almanya Hastalıkları AD Nötrofil/lenfosit Oranının Tanısal Değer Karşılaştırılması 63 İnternet Alışverişlerini Etkileyen Faktörlerin Önem İktisadi ve İdari Bilimler Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA 4.000, ,59 Rusya Derecelerinin Bulanık AHP ile Belirlenmesi Fakültesi İşletme Bölümü 64 Borsa İstanbul İle Tokyo Borsası Arasındaki İlişkinin Var Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih İktisadi ve İdari Bilimler 3.837, ,00 Japonya Analizi Modeli İle Araştırılması BAYRAMOĞLU Fakültesi İşletme Bölümü Rus, Avusturya, Macaristan İttifakı ve Grek Projesi Yrd. Doç. Dr. Sinan YÜKSEL 3.700, ,74 Rusya Fen Ed. Fak.Tarih Bölüm 66 Gelişmekte olan Asya Piyasalarında Sermaye Piyasası İktisadi ve İdari Bilimler Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU 3.837, ,00 Japonya Gelişimini Belirleyici Makroekonımik Değişkenler Fakültesi İktisat Bölümü 136

139 Sıra No Projenin Konusu Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte Hisse Senedi Piyasasının Gelişmesi ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasalar Örneği Pontokaspik bölge (Karadeniz-Azak-Hazar Denizi) ile Akdeniz Arasındaki Geçiş Yolu Olan Marmara Bölgesinin Kuvaterner Stratigrafisi ve Mollusk Faunaları Meme Kanserinde İntraoperatif Ultrason Rehberliğinde Meme Koruyucu Cerrahi Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN 3.837, ,00 Japonya Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ 4.000, ,00 Azerbaycan Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK 4.000, ,00 ABD 70 Elastik Temelin Üç Boyutlu Kemer Barajlara Etkisi Doç. Dr. Murat Emre KARTAL 3.997,00 0,00 Katar 71 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Metaforları Educational Researcher Dergi sindeki ( ) Eğitim Programı ve Öğretim Alanına İlişkin Makalelerin İncelenmesi CoNPDN (N=10-40) NanoalaşımlarınınMgO (001) Yüzey Üzerindeki Erime Dinamiği Türkiye de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Var Modeli İle Analizi(1997: :12) Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şükrü PARMAKSIZ (Okt. Dinçer BİÇER) Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK (Okt. Murat İNCE) 2.720, ,49 İtalya 2.720, ,49 İtalya Doç. Dr. Haydar ARSLAN 1.000,00 0,00 Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ 3.692,00 0,00 75 Kentsel Mekanda Boşluk: Çelişkiler İçin Bir Düğüm Yrd. Doç. Dr. Şenay IŞIN 3.692,00 0,00 76 Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Geçiş Ekonomileri İçin Panel Nedensellik Analizi 77 Farklı Sulama Uygulamalarının Havza Hidrolojisine Etkileri Türkiye de İstihdam Durumundaki Değişiklikler ve Göç: Geriye Dönük Veri ile Hazard Fonksiyonu Analizi Türkiye Taş Kömürü Kurumunda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması Türkiye de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Var Modeli ile Analizi (1997: :12) Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU 3.692,00 0,00 Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR (Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR) 28/10/2014 tarih ve 2014/17 nolu Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir 4.000, ,14 Çin Arş. Gör. Dr. Zeynep BAŞAK 4.000,00 ABD Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT 4.000, ,52 Katar Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ 3.993, ,40 Fransa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mühendislik Fak.Jeoloji Mühendisliği Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Mühendislik Fak.İnşaat Mühendisliği Ereğli Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri Bölümü Ereğli Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri Bölümü Fen Edebiyat Fak. Fizik Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Devrek MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 137

140 Sıra No Projenin Konusu Proje Yürütücüsü Ve Projeden Yurtdışına Gidecek Kişi Bütçe (TL) Harcama (TL) Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte 81 Deliryum Değerlendirme Tanıtımı Öncesi ve Sonrası: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryum Bilgi ve Algıları Yrd. Doç. Dr. Nurten TAŞDEMİR 4.000,00 0,00 İspanya 82 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yorgunluk ve İlişkili Faktörler Doç. Dr.S evim ÇELİK 4.000,00 0,00 İspanya Ekonomik Özgürlük ve Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Çerçevesinde Bir Panel Nedensellik Analizi Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajın Sediment Etkisi Altında Deprem Davranışı ve Performansı Safevi Hükümdarı Şah Abbas ın ( ) Osmanlı- Hindistan Ticaretini Baltalama Hareketleri Doğal Gaz Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Nedensellik: Gelişmekre olan Ülkelerden Kanıt Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU 3.993, ,40 Fransa Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER(Arş. Gör. Murat ÇAVUÇLİ) 3.997,00 0,00 Katar Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ 1.500,00 0,00 Hindistan Yrd. Doç. Dr. Halime TEMEL NALIN 4.000, ,00 Malezya Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Devrek MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Fen Edebiyat Fak.Tarih Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 138

141 2014 Yılında Desteklenen Bilimsel Altyapı Projeleri Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre Bitiş Tarihi 1 Pleiades Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN ,00 12 ay Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Uygulamalı Eğitim Sınıflarının İşitsel ve Görsel Teknolojik Altyapı İle Tefrişatının Yapılarak Derslerin Daha Verimli Hale Getirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI ,00 12 ay Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Seramik Laboratuarı Altyapı Geliştirme Projesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Altyapı Projesi 1-MCP nin Gerbera Jamesonii de Vazo Ömrüne Etkisi Kömür Madeni İşçilerinin Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi ve Radyolojik Sınıflandırma İle İlişkisi Mediasten Lezyonlarının ve Periferik Akciğer Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Endobronşiyal Ultrasonografinin Rolü B.E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Histopatolojik Değerlendirme Ünitesinin Yeniden Yapılandırılması ve Patolojik Materyallerin Mikroskopik Değerlendirme Sürecinde Verimliliğin Artırılması Kronik Serebral Hipoperfüzyonda Oksidatif Stres, Nöroinflamasyon ve Na-K ATPaz Aktivitesi ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etil Piruvatın Etkisinin İncelenmesi B.E.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğrenci Eğitim Maketlerinin ve Preparat Arşivinin Yapılandırılması ile Uygulamalı Histoloji ve Embriyoloji Eğitiminin Kalitesinin Arttırılması Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER ,00 36 ay Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER ,00 24 ay Yrd. Doç. Dr. Tacettin ÖRNEK ,00 36 ay Prof. Dr. Müge Meltem TOR ,00 12 ay Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR ,00 12 ay Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK ,00 24 ay Doç. Dr. Meryem AKPOLAT MOSHIRIAN FARAH ,00 12 ay İnşaat Laboratuvarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN ,00 12 ay Zonguldak Basın Tarihi Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU ,00 12 ay

142 Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre Bitiş Tarihi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Laboratuvarlarının Eğitim Alt Yapısının Oluşturulması BEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği ve İleri Araştırmalar laboratuarları Altyapısının Geliştirilmesi Doğal Eğimli Petek Dokulu Sandviç Kirişlerinin Farklı Hasar Modelleriyle Deneysel Dinamik Analizi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi: Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı Doç. Dr. Ender BÜYÜKGÜZEL ,00 18 ay Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU ,00 36 ay Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ ,00 24 ay Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR ,00 12 ay Biyoloji Bölümü Öğrenci laboratuvarlarının Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Eğitim Altyapısının İyileştirilmesi Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL ,00 12 ay Bülent Ecevit Üniversitesi Tarihi ( ) Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER ,00 12 ay Akademide Felsefe Hikmet Din Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA ,00 12 ay Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Sonrası Omuz Ağrısı Nedenlerinin Ultrasonografi İle Araştırılması BEÜ Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Şenay ÖZDOLAP ,00 24 ay Doç. Dr. Sevim ÇELİK ,00 12 ay Zonguldak İlinde Madencilik ve İl Ekonomisindeki Yeri Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE ,00 12 ay Zonguldak İli Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hüseyin AYTEKİN ,00 12 ay Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Ünitesinin Olanaklarının İyileştirilmesi İle Bilimsel Proje Üretme Potansiyelinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU ,00 24 ay Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Ünitesinin Olanaklarının İyileştirilmesi İle Bilimsel Proje Üretme Potansiyelinin Araştırılması Prof. Dr. Selçuk KESER ,00 18 ay

143 2014 Yılında Desteklenen Bağımsız Araştırma Projeleri Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre Bitiş Tarihi 1 Bazı Bitkisel Çaylar ve İlave Edilen Bazı Bileşenler İle Tatlandırılan Çayların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini Doç. Dr. Hale SÜTÇÜ ,00 18 ay Rosuvastatin'in Kemik İyileşmesi Üzerinde Etkisi Yrd. Doç. Dr. Akif TÜRER 9.425,00 24 ay Delici Makinelerde Kullanılan Farklı Çap ve Özelliklerdeki Buto Tipi Uçların Performansının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Okan SU ,00 18 ay Zonguldak Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyon ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Emre SATICI 7.725,00 36 ay Eski Anadolu da Kilden Yapılmış Çıngıraklar (Başlangıçta Demir Çağı'nın Sonuna Kadar) Yrd. Doç. Dr. Hamza EKMEN 9.935,00 12 ay Öğretmen Adaylarının Pedogojik Alan Bilgilerinin Doğası Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN 8.800,00 12 ay Yenilenebilir Kaynaklardan Üretilen Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN ,00 24 ay Çocuk Suçluluğunun Coğrefi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI 7.750,00 24 ay Maksillofasiyal Kemik Defektlerinde Enjekte Edilebilen Trombositten Zengin Fibrinin Greft Materyalleri İle Birlikte Kullanımının Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLŞEN 9.420,00 18 ay Ksantotoksinin Drosophila Melanogaster in Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Öğr. Gör. Dr. Meltem ERDEM ,00 12 ay Protein Adsorpsiyonu İçin Adsorbent Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Atakan TOPRAK ,00 24 ay Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm/Stem) Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Yavuz SAKA 5.615,00 24 ay İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Timur KOPARAN 5.975,00 12 ay Temettüat Defterleri Kapsamında Zonguldak ın Sosyo-Ekonomik Tarihinin Açığa Çıkarılması Yrd. Doç. Dr. Nurşen GÖK 9.910,00 24 ay

144 2014 Yılında Desteklenen Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre 1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Enzimatik Yakıt Hücrelerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Yeni Bazı Vulkanize Kauçuk Ürünlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Bronkoalveolar Lavaj (Bal) Sıvılarında Nitrit, Nitrat, Amin, Nitrozamin ve Nitrolanmış Aminoasitlerin Belirlenmesi Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ ,00 36 ay Quadropole DNA 'ya Seçici Olarak Bağlanabilecek Bileşkelerin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN ,00 36 ay Hypericum Montbretii Spach. Bitkisiden Elde Edilen Rutin, Kuersitri ve Mirisitrin Flavonoidlerin DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN ,00 18 ay Yeni 3,4-Bis(aril)-7H-Benzimidazo[2,1-a]Benzo[de]isoquinolin-7-on'ların Sentezi ve Fotokromik-Floresans Özellikleri Prof. Dr. Mahmut KÖSE ,00 12 ay Lipooksijenaz Zileuton'un Myokardiyalİskemi/ Reperfizyon Hasarı Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA ,00 18 ay Sınırlı Simülasyon Yöntemi İle NİN (N=6-55) Kümelerinin ve İzomerlerinin Katı-Sıvı-Faz Geçişlerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Meral ERYÜREK ,00 12 ay Ambrosia Artemisiifolia Poleninde Yer Alan AmbaI Alerjinin Zonguldak İli Atmosverinde Bir Yıl Süre İleİzlenmesi Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN ,00 12 ay Globulana Trichosanthassp. Trichosantha Bitkisinden Üretilen Kallusların İnce Yapısı Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN ,00 12 ay Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının Değişik Membran Sistemleri İle Arıtabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM ,00 12 ay Selülöz İçeren Atık Malzemelerin Petrol Kirliliği Arıtımında Kullanılabilirliği Doç. Dr. Ahmet ALTIN ,00 24 ay Elektrodiyaliz Yöntemi İle Atık Sulardan Kurşun, Bakır ve Nikel Gideriminin Araştırılması Doç. Dr. Süreyya ALTIN ,00 24 ay Örgülü Kompozit Plakaların Optimizasyonu: Sayısal ve Deneysel Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ ,00 36 ay Çatlaklı Örgülü Kompozit Plakaların Sayısal ve Deneysel Titreşim Analizi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ ,00 36 ay Biyolojik Neron Ağlarında Sinaptik Plastisitenin Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Muhammet UZUNTARLA ,00 12 ay Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ ,00 12 ay Model Örgülü Denetleyici (MPC) ile Robot Kolu Denetimi Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU ,00 12 ay İnsansız Hava Araçlarında Uzaktan Denetim Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU ,00 12 ay Yakıt Alevlerinde İs Oluşumunu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN ,00 24 ay Bitiş Tarihi 142

145 Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre Bitiş Tarihi 21 İnsansız Hava Aracı İle Uaktan Algılama Verisi Üretiminde Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ ,00 12 ay Sağlık Personelinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevelansının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Nihal PİŞKİN 8.440,00 12 ay Çocukluk Çağı Obezitesinin Demir Eksikliği Anemisine Neden Olması ve Hepsidin, Leptin, IL-6 İle İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖRNEK ,00 18 ay Maden İş Kolunda Çalışan Kaynak İşçilerinde Kan Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU ,00 12 ay Anjiotensis Konverting Enzim İnhibitörleri İle Anjiotensis Reseptör Blokörlerinin Tendon İyileşmesine Olan Etkisi Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR ,00 12 ay Hipertiriodili Hastalarda Serum Scelerostin Düzeyleri ve Kemik Metobalizması Belirteçlerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Şerefden AÇIKGÖZ 6.550,00 18 ay Farklı İriganların Pasif Ultrasonikİrrigasyon İle Smear Tabakasını Kaldırımında Etkisi: SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Sibel KOÇAK ,00 12 ay Subakut Sklerozan Panensefalit Patogenezinde IL28 ve IL29 'un Rolü Prof. Dr. Ahmet DURSUN ,00 18 ay Mezenterİskemi Reperfizyonu Sonrasında Gelişen Uzak Organ Hasarı Üzerine Kannabinoidlerin Etkisi Prof. Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ ,00 24 ay Fosfodies 4 Enzim İnhibitörü Rolipramın Sıçanlarda Testikülerİskemi Reperfizyon Hasarı Üzerine Etkileri Doç. Dr. Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ ,00 30 ay İnfiliksimabın Sıçanlarda Testüküler Torsiyon Detorsiyon Hasarlarında NF-KB, MapKinazlar ve HSP70 Üzerine Etkileri Doç. Dr. Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ ,00 24 ay Trafik Polislerinde Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ 8.850,00 12 ay Stopaj Yoluyla Vergilendirilen Ücretlilerin Vergiye Uyumu ve Demokrasiye Katılımı Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN 8.035,00 12 ay Türkiye' de Belediyelerde Yapılan Reformlar Kapsamında Mali Saydamlığın Ölçülmesi Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN ,00 12 ay Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Sistemlerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. Süreyya ALTIN ,00 24 ay Zonguldak Bölgesinde Atmosferik Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Ağır Metal Bileşenleri Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 12 ay Yağlı Atıksuların Elektrik Alanı Uygulaması İle Arıtımı Doç. Dr. Ayten GENÇ ,00 18 ay Atıksulardan Kadmiyum Gideriminin Sıvı Membran-Elektrodiyaliz Hibrit Sisteminde Araştırılması Doç. Dr. Süreyya ALTIN ,00 24 ay

146 Sıra Projenin Konusu Proje Yöneticisi Bütçe Süre Bitiş Tarihi 39 Kayaçların Delinebilirliğine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Doç. Dr. Olgay YARALI ,00 12 ay Kazpınarı İşletmesinde Kullanılmakta Olan Jumbo Delici Performansının İncelenmesi ve Delik Delme Maliyetinin Analizi Polilaktik Asit Soya Polimer Karışımlarının Hazırlanması ve Biyobozunur Özelliklerininn İncelenmesi Yapay Besin İle Beslenen GalleriaMellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Yaşama Gelişimine Triklabendazolun Etkisi Doğal Konak Üzerinde Yetiştirilen Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) nın Yaşama ve Gelişimine Neomisinin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Okan SU ,00 12 ay Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL ,00 12 ay Doç. Dr. Ender BÜYÜKGÜZEL ,00 12 ay Postoperatif Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde Silymarin'in Etkinliği Doç. Dr. Nejat DEMİRCAN ,00 18 ay Tüm Ekzom Dizileme Yöntemi ile Şizofreniye Yol Açabilecek Aday Genlerin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI ,00 24 ay Yağsız Vücut Kütlesinin D Vitamini ve Fizik Performansla İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Selda SARIKAYA 4.770,00 18 ay JAR ve JEG-3 Koryokarsinom İnsan Hücre Kültüründe Lipozomal Doksorubusin ve Karoten Etkisinin İncelenmesi Kronik Serebral Hipoperfüzyonda Nöroglobin, Oksidatif Stres ve Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi Prof. Dr. M. İbrahim HARMA ,00 18 ay Doç. Dr. V. Haktan ÖZAÇMAK ,00 12 ay Farklı Renkteki Rezin Simanların Cad/Cam Seramiklerin Rengine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Neslin VELİOĞLU ,00 12 ay Kanal Dolgusu Söküm Eğelerinin Mikro-Çatlak Oluşturma Etkilerinin Mikro Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Zonguldak İli Maden İşçilerinin Periodontal Durumları ve Konvansiyonel Periodontal Tedavilerinin Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. M. Murat KOÇAK ,00 12 ay Doç. Dr. Murat İnanç CENGİZ ,00 12 ay

147 FAALİYET BİLGİLERİ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ARTMER ) Laboratuvarımızın sunduğu hizmetler 6 farklı bölgeye ve 24 farklı şehre yayılmış durumdadır yılında 8 özel ve 16 kamu kurumu olmak üzere toplam 24 kuruma laboratuvar analiz hizmeti sunulmuş, toplam TL döner sermaye geliri elde edilmiştir. CİHAZLARIMIZ 145

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 - ZONGULDAK Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LARI 015 EğitimÖğretim Yılı Bahar ına kurum içi ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları ÖĞR. PUAN SGK YGSK OK.BİR 2015-ÖSYS 2015 YERL. 2015 EN YGS PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT KONT KONT ÖZEL KOŞUL

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zonguldak Karaelmas Üniv. Atatürk Üni. Atatürk Üni Biyoloji X

ÖD: Öğrenci Değişimi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zonguldak Karaelmas Üniv. Atatürk Üni. Atatürk Üni Biyoloji X ÖD: Öğrenci Değişimi Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam Kod Ad Fen-Edebiyat Fakültesi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Gönderen Kabul eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Ay) 13.1 Biyoloji

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS YOPKODU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi YOPADI 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf Yurt İçi Yurt

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE 2016-ÖSYS 2016-ÖSYS P.DR. D.DR. Y.D.DR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü Programın Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük ları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Okul Kontenjan Kontenjan Birincisi Programın Adı Kont. Yer. Türü En Küçük En Büyük En Küçük

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT YERLERİ TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Kod Fakülte Adı Program Adı Kayıt Yeri Adı Ali

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 68 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 06 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ w _,s, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: i Meslek okulu 11.3 11.3 04.9 04.9 04. 04. 04.9 04.9 04.0 04.0 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Altıntaş Meslek Yüksekokulu 330 181 511 Gıda Kalite Kontrolü ve

Detaylı

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI 102751021 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 55 57 2 0 57 57 0 100,00 102770618 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 55 26 2 0 57 26 31 45,61 102751269

Detaylı

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ve EN KÜÇÜK, EN BÜYÜK PUANLAR

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ve EN KÜÇÜK, EN BÜYÜK PUANLAR 102751021 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 55 57 2 0 198,97143 272,34265 57 57 0 100,00 102770618 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 55 26 2 0 175,04157

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 164 Bankacılık ve Sigortacılık 138 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 99 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 72 101 173 486 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 37 38 75 12 14 26 101 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 29 17 46 16 8 24 70 Gıda Teknolojisi 28 37 65 10 16 26 91

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Programın

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Programın TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Programın Puan Genel Yerleşen OBK Min Programın Adı Min Puan Max Puan Kodu Türü Kontenjan

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

Mart Üniversitesi Taban Puanları

Mart Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 22 32 60 36 60 57 106 71 248 196 444 İşletme 9 12 52 48 66 54 110 134 237 248 485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 39 55 65 40 63 50 81 85 248 230 478 Maliye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI PROGRAMI ÖNEMLİ NOT: Sınavların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili bölümlerin her salonda en az bir gözetmen olacak şekilde görevlendirme yapmaları önemle arz olunur. Sınav görevlileri sınav başlamadan

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ A Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ATA101 25 Ocak 2016 13.15-14.15 Diş Hekimliği Fakülte Sekreterliği Tuzla Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ATA102 25 Ocak 2016 13.15-14.15

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMDIŞI/ KURUMİÇİ/YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN. Kurum Dışı. Kurum İçi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMDIŞI/ KURUMİÇİ/YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN. Kurum Dışı. Kurum İçi. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMDIŞI/ KURUMİÇİ/YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ LARI FAKÜLTE/YÜKSEKOK Diş Hekimliği Fakültesi Diş Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Fen Bilgisi İngilizce Eğitim Fakültesi

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınavı Yapacak Öğretim Elemanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınav Yapılacak Birim/Bölüm Sınavın Yapılacağı Yer Tarih

Detaylı

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI 2015 EK TERCİH DÖNEMİ LAR & BAŞARI SIRALARI FAKÜLTELER,,, BAŞARI SIRALARI ve 2015-2016 ÇİZELGESİ I BAŞARI SIRASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 1 382.78731 44.783 45.550,00 - Diş

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı