Geometri Çalýþma Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan Þ TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel. : (0.) 7

3 ÝL SÖZ Sevgili Öðrenciler, Yeni sistemde üniversite adaylarý olan sizler, YGS ve LYS olmak üzere iki sýnava gireceksiniz. YGS ye hazýrlanýrken matematik testindeki geometri sorularýnda baþarýlý olabilmeniz için öncelikle konu anlatým kitabýndaki konularý iyice öðrenmenizi daha sonra bu kitaptaki testleri çözmenizi tavsiye ediyoruz. u kitapta; Üçgenler Çokgenler ve örtgenler Çember ve aire atý isimler ve Uzay Geometri Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi üzlemde önüþümler ve Vektörler konularýna ait sorular bulacaksýnýz. Öðrendiklerinizi test etmeniz ve kendinizi geliþtirmeniz için hazýrlanmýþ çok sayýda cevaplý test içeren bu kitaptaki sorular konularý tarayýcý ve öðretici niteliktedir. u yayýnýn sizlere azami ölçüde faydalý olmasýný diliyoruz. aþarýlar...

4

5 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - Temel avramlar ve çýlar...7 ÖLÜM - Üçgende çýlar... ÖLÜM - Özel Üçgenler...9 ÖLÜM - Üçgende lanlar...9 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende þlik ve enzerlik...7 ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý...7 ÖLÜM - 9 Üçgenler Genel Tekrar... çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular... ÖLÜM - 0 Çokgenler ve Genel örtgenler... ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen...9

6 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid...7 ÖLÜM - Yamuk...8 ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler Genel Tekrar...8 Çokgenler ve örtgenler Çýkmýþ Sorular...9 ÖLÜM - Çemberde çýlar...97 ÖLÜM - ÖLÜM - 7 ÖLÜM - 8 Çemberde Uzunluklar...0 airede lanlar...7 Çember ve aire Genel Tekrar... Çemberler Çýkmýþ Sorular...7 ÖLÜM - 9 atý isimler... Çýkmýþ Sorular... ÖLÜM - 0 Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi... Çýkmýþ Sorular...9 ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - üzlemde Vektörler...7 VP NHTRI...7

7 TML VRMLR V ÇILR ölüm Test -. Þekilde 0 [ // [ // [ m(é) = 0 0 y m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) ) ) 8. d d // d 0 d d // d a d 0 d Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 80 ) 8 ) 90 ) 9 ) 00. [ // [ 0 00 m(é) = 00 a m(é) = 0. [ // [ 70 m(é) = 70 m(é) = 90 a 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 9 ) 00 ) 0 ). d // d d d d // d 8 +8 d. d a d c b a d Þekilde ölçüleri a, b, c olan açýlar arasýnda a c b baðýntýsý vardýr. Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 0 ) 8 d // d olduðuna göre, c kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 7

8 Temel avramlar ve çýlar Test - 7. d // d 0 y d [] m(é) = 0 m(é) = 0. d // d d 0 m(é) = 0 y m(é) = 0 d m(é) = y 0 d Þekildeki verilere göre, y farký kaç derecedir? ) 9 ) 8 ) 80 ) 70 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, + y toplamý kaç derecedir? ) 80 ) 0 ) 0 ) 0 ) d // d d +0 [] // [ m(é) = a Þekildeki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 d. [ // [ 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) // [ [] // [ m(é) = m(é) =. [ // [N 0 m(é) = 0 L m(lé) = 80 a N 80 m(é) = 90 m(lén) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 08 ) 0 ) ) 8 ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 70 ) ) 0 ) 0 ) 0 8

9 Test - Temel avramlar ve çýlar. a 0 7 [ // [] m(é) = 0 m(é) = 7 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 8 ) ) ) [ // [ 8 m(é) = m(é) = 8 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ).,, doðrusal [ [ [ ve [ açýortay Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) 0 ) ). [ // [] [] // [] [] açýortay m(é)=00 00 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. [ // [ +0 [] açýortay 80 m(é) = +0 m(é) = 80 m(é) =. T // T a m(é) = m(é) m(é) = m(ét) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) 0 ) 8 ) 0 9

10 Temel avramlar ve çýlar Test - 7. [ // [ // [ m(é) = m(é) a. // m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = m(é) 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) [ // [ L 0 m(é) = 0 a m(é) = 0 [L [] 0 M [M [] Yukarýdaki verilere göre, m(lém) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 70. Ölçüsü 08 olan açý kaç radyandýr? yeni ) ) ) ) ) 9. Þekilde [ // [ a m(é) = 9 0 m(é) = 0 m(é) = 9 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 9. d // d H 70 = m(é) = m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(éh) kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) d d 0. Ölçüsü ' '' olan açýnýn bütünlerinin ölçüsü aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8 8' 7'' ) 7 7' 7'' ) 8 8' 8'' ) 7 8' 7'' ) 7 7' 8''. ir açýnýn ölçüsünün bütünleri kendi ölçüsünün katýndan fazla olduðuna göre, bu açýnýn tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) ) 7 0

11 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir üçgen a H = H = 00 m(éh) = 90 H m(éh) = 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. bir üçgen,, doðrusal a [] açýortay 7 m(é) = m(é) = 7 m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 80 ) 90 ) 9. bir üçgen [] // [] = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 7 ) 80. bir üçgen a [] // [] 0 = m(é) = 0 m(é) = 0 0. bir üçgen [ [ m(é) = 0 0 m(é)=m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. ikizkenar dik üçgen ikizkenar üçgen [] [] = = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0 0. Yandaki þekilde [] açýortay = = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 8 ) ) 8 ) 8. eþkenar üçgen = m(é) =. bir üçgen [N] açýortay m(én) = a m(é) = a N Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; N = N = olduðuna göre, m(én) = kaç derecedir? ) 90 ) 9 ) 00 ) 08 ) 0 9. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) ) 0 ). [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 a 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ) 0

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = a m(é) = 99. P [P [P = a m(é) = m(pé) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 0 ) ) 70 ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ). bir üçgen [H] []. bir üçgen = m(hén) = m(é) = 0 m(é) = 00 H N Yukarýdaki þekilde; m(én) = m(né) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) ) 70 0 m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 7. bir üçgen [] açýortay = m(é) = 8 a 8. bir üçgen,, doðrusal m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 00 ) 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0

14 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen,, ve,, noktalarý doðrusal = m(é) = 0 a 0 m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 0. a a Þekildeki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) Yandaki þekilde N [N] // [LM] = L N = NL 8 L M m(nélm) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(él) kaç derecedir? ) ) 9 ) ) 0 ). bir üçgen a [] // [] = 0 m(é) = 0 m(é) = 8 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 9. bir üçgen 80 m(é) = 80 + = 0. bir üçgen,, doðrusal = = q a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 m(é) = 7 a m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 98 ) 0

15 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen [] [] [] açýortay = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 70 ) ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen [] [] = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 78 ) 7 ) 7 ) 7. bir üçgen. bir üçgen = = 0 m(é) = 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 7 ) 80 = = = m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = 7 7?. bir üçgen 70 m(é) = 70 m(é) = m(é) = a b m(é) = b a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 7 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 98 ) 0 ) 08 ) ) 8

16 Üçgende çýlar Test - 7. L Yandaki þekilde [L // [ [] açýortay = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 0. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen [] [ m(ë) = m(é). bir üçgen a = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 90 ) 9 ) 00 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) üçgeninde [] açýortay [] // [] = 0 m(é) = 0. bir üçgen bir ikizkenar üçgen [] açýortay a = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

17 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen 0 a 0 = = m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = a Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen m(é) = 90 = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ). eþkenar üçgen = m(é) = 8 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] H = H. [] // [] a [] [] = m(é) = H Yukarýdaki þekilde m(é) =.m(hé) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) ) ) 8 ) 7 7

18 Üçgende çýlar Test - 7. ve birer üçgen = 7 = m(é) = 7 a Yukarýdaki þekilde,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. P bir üçgen 0 = m(ép) = 0 m(pé) = 0 a m(pé) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 80 ) 70 ) ) 0 ) 0 8. bir üçgen 0 00 = a =. bir üçgen = [] // [ m(é) = 00 m(é) = 0 0 a m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde, ve noktalarý doðrusal Yukarýdaki þekilde, ve noktalarý doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 8 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 70 ) 7 9. bir üçgen [] açýortay a = m(é) = m(é) =. bir üçgen = = m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 ) 9 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 8

19 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. [] [] = 7 cm 7 = ñ cm = ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] m(ë) = = cm 7 = 7 cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) 0 ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ò8 ) ò ) ò. Þekilde verilen, ve eþkenar üçgenlerinin çevrelerinin toplamý 8 cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ). eþkenar üçgen [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ). bir dik üçgen = = + = + + Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen = = + + = + = + 0. bir dik üçgen m(é) = 0 = cm = 8ñ cm 0 Yukarýdaki verilere göre, in deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 8ñ ) 0 ) ) 8. [] [] [] [] 9 = cm = 9 cm = ò cm ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 7. bir dik üçgen eþkenar üçgen = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 9ñ ) 0ñ ) ñ 9. bir dik üçgen = 0 = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ò0 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dik üçgen 0 [] [] m(é) = 0 = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 0

21 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen [] [] = cm = cm. bir üçgen [H] [] = H 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. dik üçgen m(é) = 90 ñ ñ = = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ò ) ò ) ñ. [] [] [] [] m(é) = 0 m(é) = 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm. bir ikizkenar üçgen = [] [] = cm = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) 0 ) ñ

22 Özel Üçgenler Test - 7. [] [] = {} 0. bir üçgen 0 [] [] [H] [] [] [] [] [] m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ) ) ) ) 8. bir dik üçgen m(é) = m(é) = = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +. bir üçgen [H] [] H = cm m(hé) = 0 H m(é) = 0 Þekildeki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ + )ñ + ) ñ +ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9. m(ë) = = ñ cm ñ = 7 cm. m(é) = 0 = cm ò = ò cm 7 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7ñ ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0

23 Test - Özel Üçgenler. ve dik. [H] [] üçgenlerdir. = m(é) = 0 H = H = H = ñ cm 0 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) ñ ) ñ ) 0ñ ñ Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] m(ë) = 0 m(ë) = 0 = cm 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ). L L // M 0 [LM] M 0 m(lé) = 0 m(é) = 0 0 = 0 cm M = cm Yukarýdaki verilere göre, LM = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ).. eþkenar üçgen [] [] [] [] = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) Þekilde, ve eþkenar üçgen, =, =, = cm Verilenlere göre, taralý bölgenin çevresinin uzunluðu kaç cm dir? ) ) ) 9 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen 0 0 H [] [] [H] [] H = H m(é) = 0 0. bir dik üçgen eþkenar üçgen = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = 0 cm = 0 cm 0 0 = cm m(é) = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). ve ikizkenar üçgen = = H [H] [] [] [] = cm Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. eþkenar üçgen [] [] = ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. bir eþkenar üçgen = [] [] [] [] Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) )

25 Test - Özel Üçgenler. ikizkenar üçgen = =. bir dik üçgen 0 m(é) = 0 () = 8ñ cm m(é) = m(é) = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, dik üçgeninin çevresi kaç cm dir? )+ñ )8 )8+ñ ) + ñ ) + ñ. [] açýortay = 7 cm 0 = 7 cm 7 = cm = 0 cm 7 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0. dik üçgen [] [] = + = + = = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8. eþkenar üçgen [H [ = {} [H] [] H = 8 cm H = cm. bir dik üçgen [H] [] = H 8 H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) ñ H Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? H ) ) ) ) ) 8 9

26 Özel Üçgenler Test - 7. eþkenar üçgeninde [] [] 0. eþkenar üçgeninin çevresi cm dir. [] [] [] [] Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8 ) ) 7 8. ir dik üçgende; hipotenüse ait yükseklik, hipotenüsten ayýrdýðý küçük parçadan cm büyük, büyük parçadan cm küçüktür. u dik üçgenin alaný kaç cm dir? ) ) 7 ) ) ) 9. [ // [T T [] [T m(é) = 8ñ = 8ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, [ ve [T ýþýnlarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0 9. bir dik üçgen [] [] [] [] = = ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. bir üçgen [] // [] 0 8 m(é) = m(é) = 0 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ )

27 Test - Özel Üçgenler. bir eþkenar üçgen,, T doðrusal [] [] [] [T = cm ñ T = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgeninin yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) ñ ) ñ. üçgeninde m(é) = ñ = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 7 ) 8 ) 9. bir eþkenar üçgen [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ). [] [] [H] [] H = cm H = 8 cm H 8 Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 7 ) ñ ) 8. dik üçgen [] [] = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ) 9. m(é) = 0 ñ 0 m(é) = ñ m(é) = = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 0 ) ñ ) 9ñ 7

28 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen [] [] 0. [] [] H [H] [] = = 7 cm = cm H = cm 7 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 8. dik üçgen 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ). ve birer dik üçgen [] [] = = cm = ñ cm m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ò9 ) ) ò9 ) 7 9. // m(é) = 0. bir üçgen m(é) = ñ m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 8

29 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. bir üçgen = [H] [] H H = cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. bir üçgen [] [] [H] [] H = 9 cm 9 H H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 8. [] [] [] []. bir üçgen [] [] y = cm = y cm = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgenlerin alanlarý toplamý kaç cm dir? ) y y ) ) y y ) ) ( y). bir dik üçgen = cm 0 = 0 cm 7 = 7 cm. [] [] [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0. bir üçgen m(é) = ñ = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. eþkenar üçgen 0 [] [] = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) ñ.,, doðrusal [] [] = cm 0 = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. bir üçgen [] [] [H] [] = cm H = cm = 8 cm H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 8 ) 7. bir üçgen [] [] = cm = cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir üçgen = = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen = = = () = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = = =. bir dörtgen [] [] = {} = () = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ). bir dik üçgen = = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] [] = = Yukarýdaki þekilde, () = cm olduðuna göre, dik üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ) 0

32 Üçgende lanlar Test - 7. üçgeninde 0. bir üçgen [] [] = S = = = cm = 9 cm S () = S () = S Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 0 ) 7 ) ) 8 S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) [] [] = 8 = = 8 cm. bir üçgen = = = = = cm S S () = S () = S Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 0 ) S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) 8 ) 9 ) 9. [] [] [H] [] H 9 H = cm H = 9 cm. [H] [] [] [] H lan() lan() H = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7

33 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test. üçgeninde [] açýortay 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [N] [N] dýþ açýortay = cm = 9 cm N 9 Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ). bir üçgen [] açýortay = cm 9 = 9 cm = cm. bir üçgen [] açýortay = = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] açýortay [] [] 7 = cm = 7 cm = 0 cm 0. [] [] 8 = 7 cm 7 = 8 cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8

34 Üçgende çýortaylar Test 7. bir üçgen [] açýortay 0. bir üçgen [] açýortay 8 = 8 cm = cm 0 () = cm () = cm = 0 cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () 8 ) 8 ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 8 ) 0. dik üçgen 8. [] [] [] [] [] açýortay = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ) 0 [] [] = cm = cm m(é)=m(é) Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen = cm = 7 cm 9. dik üçgen [] dýþ açýortay 7 = cm = cm = ñ cm ñ Yukarýdaki üçgende; m(é) = m(é) olduðuna göre, oraný kaçtýr? () () Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ) 0 ) ) 7 7 7

35 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test. bir dik üçgen 9 [] [] = 9 = 9 cm = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). ikizkenar üçgen = ñ [] [] G [] ve [] kenarortay G = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8ñ ) ) 0ñ ). üçgeninde G aðýrlýk merkezi = G Yukarýdaki þekilde taralý alanlar toplamý 7 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ). G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi G = cm Yukarýdaki verilere göre, G G kaç cm dir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ). bir üçgen [] [] [GH] [] H ñ = ñ cm G = ñ cm GH = ñ Yukarýdaki þekilde; G, üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, GH = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir ikizkenar üçgen 8 G, aðýrlýk merkezi = G G = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0

36 Üçgende enarortaylar Test 7. ikizkenar üçgen G aðýrlýk merkezi m(ég) = G m(gé) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, G taralý alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 0. bir üçgen G aðýrlýk merkezi ve kenarlarýn orta noktalarý G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 7 ) 9 8. G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi G [GH] [] H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, GH kaç cm dir? YNÝ ) ò ) ò ) ò ) ) ò7. bir dik üçgen [] [] [] kenarortay [] açýortay = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] [] G G = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [G] [G] G = G = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, G + toplamý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÞLÝ V NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] = 8 = 8 cm 9 = 9 cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen m ë) = m(ë) = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen [] // [] 9 = = 9 cm y = cm = = y Yukarýdaki verilere göre, + y kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). ve dik üçgenler = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) ). bir üçgen [] // [] 8 = 8 cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, Çevre() kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [G] // [] G = cm Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? ) ) 9 ) 7 ) ) 7

38 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir dik üçgen [] [] = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0. bir dik üçgen [] [] [] // [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 9 8 ) ) ) ) ) 8. d // d // d 8 d = = 8 cm d = cm d = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). bir üçgen = = cm Þekilde; m(é) = m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 9. bir dik üçgen [] [] 7 [] [] = = 7 cm = cm. [] // [] // [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, farký kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8

39 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir dik üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ). bir üçgen [] [] = {} [] // [] // [] = cm = 9 cm 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] // [] [] // [] = cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, farký kaç cm dir? 9 7 ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 9 ) ). bir üçgen [ [ = {} [] // [] = cm = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir ikizkenar üçgen 8 m(é) = m(é) = = cm = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9

40 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. [] // [] m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 9 ) 8 ) ) 0. bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] // [G] G,, G doðrusal = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? G ) ) ) ) ) 8. [] [] = {},, doðrusal,, doðrusal m(é) = m(é) = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = m(é) 9 = cm 9 = 9 cm = cm = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 9. bir üçgen [] // [] = () = 8 cm. bir dik üçgen [] [] () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 0

41 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen [] // [L] // [] = = L =. bir dik üçgen [] [] = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? L ) ) ) ) ) Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) ve () () = 8 cm dir. una göre, þeklin tüm alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = [] // [] [] // []. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = 9 cm Yukarýdaki þekilde = cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, () týr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] açýortay [] // [] = cm = 9 cm 9 Ç() = 8 cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8

42 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir üçgen 0. [] [] [] // [] [] [] = = [] [] = {} [] [] = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, çarpýmý kaçtýr? ) ) 0 ) ) 0 ) 8. bir dik üçgen [] [] = cm 7 = 7 cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [] [] [] [] [] 8 = cm = 8 cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ), ) ),8 ),. L 9. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = cm bir üçgen, [] [], [] [] = cm, L = cm, L = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) ) 9 )

43 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen. bir üçgen m(é) = m(é) m(é) = m(é) [] // [] = = cm = cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 0.. üçgeninde = = L Yukarýdaki þekilde; = L, [] // [L] ve = olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ). [] // [G] // [] G = cm G Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). dik üçgen [] [] 7 = cm = 7 cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) 7 ) ) ) 9 )

44 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir dik üçgen bir kare = cm = cm 0. ve birer dik üçgen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre,() kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ7 ) ñ 8. bir üçgen [] [] = {} [] // [] =. [] // [] // [] = = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 9. bir üçgen [] // [] 0 m(é) = m(é) 0 = 0 cm = 0 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir dik üçgen [] [] m(ë) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

45 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen [] [] [] [] = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? yeni ) 8 ) ) ) ) 8. þaðýdakilerden hangisi yukarýda birim karelere bölünmüþ kaðýt üzerinde verilen üçgene eþ deðildir? yeni ) ) ) ). 0 ) + Yukarýdaki þekilde; ÿ ÿ olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? yeni ) ) ) 7 ) 8 ) 9.. bir ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm 0 = cm = cm = cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? yeni ) 8 ) 0 ) ) ) 9 ò Þekildeki dörtgeninde; [] açýortay, = cm, = 9 cm ve = ò cm olduðuna göre, ve noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? yeni ) ) 8 ) ò0 ) ò ) ñ

46 Üçgende þlik ve enzerlik Test -. bir üçgen [] [] [] [] = = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? yeni ) ) ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki þekilde; ve birer eþkenar üçgen, = + 7 cm ve = cm olduðuna göre, kaç cm dir? yeni ) ) ) ) ) bir kare = 8 = cm 70 = 8 cm Þekilde; bir dörtgen, =, =, m(é) = ve m(é) = 70 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? yeni ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 Yukrýdaki þekilde; [] [] = {} olduðuna göre, = kaç cm dir? yeni ) ) ) 8 ) ñ ) ñ7 8. [] [] [] [] = = = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) ve m(é) = m(é) olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? yeni ) ) 8 ) ) ) Yukarýdaki þekilde; ikizkenar dik üçgen, =, =, m(é) = m(é) = ve m(é) = 70 dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? - 00 ) ) 0 ) ) 0 )

47 ÜÇGN ÇI NR ÐINTILRI ölüm 8 Test -. m(é) = 0 9 m(é) = 8 m(é) = 0 8 m(é) = 9. bir üçgen = = y y z = z Çevre() = cm Yukarýdaki verilere göre, en büyük kenar hangisidir? ) [] ) [] ) [] Yukarýdaki verilere göre, + y + z toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) 8 ) ) ) [] ) []. = cm = 9 cm 9 = 7 cm = cm. > 0 m(é) = 0 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn alabileceði en küçük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) 8. bir dörtgen = cm 7 = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, nýn alabileceði en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. = = cm m(é) > 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresinin alabileceði en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 7

48 Üçgende çý enar aðýntýlarý Test - 7. = 7 cm = cm 7 m(ë) > m(ë) Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) ) ) 7 0. m(é) = 9 m(é) = 0 0 m(é) = 9 c y b m(é) = 8 8 a Yukarýdaki düzlemsel þekilde a, b, c, ve y ait olduklarý kenarlarýn uzunluklarý olduklarýna göre, en uzun kenar uzunluðu hangisidir? ) a ) b ) c ) ) y 8., üçgeni içinde bir nokta 7 = cm = 7 cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) ) ) ) ) Yukarýda verilen üçgeninin çevresi en çok 0 cm olabildiðine göre, [] nin alabileceði en küçük ve en büyük tamsayý deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 9. bir üçgen = cm = cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresinin tamsayý deðeri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) 0 ) 8 ) 7 ). bir üçgen [] [] 9 = = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = in alabileceði en büyük tamsayý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

49 Test - Üçgende çý enar aðýntýlarý. bir dik üçgen [] [] 0 = 0 cm = cm ][ Yukarýdaki þekilde; noktasý ve noktalarý hariç [] üzerinde deðiþken bir noktadýr. una göre, = in alabileceði tamsayý deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) ) 0 ) 9. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = in alabileceði tamsayýlar toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ). Çevre uzunluðu cm olan bir üçgeninin kenar uzunluklarý birer tamsayýdýr. una göre, bu üçgenin en uzun kenarý en çok kaç cm olabilir? ) ) ) ) ) 7. Çevresi 7 cm ve kenarlarý tamsayý olan kaç farklý ikizkenar üçgen çizilebilir? YNÝ ) ) ) ) ). bir üçgen = < a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = nýn en küçük tamsayý deðeri kaç derece olabilir? ) 9 ) 0 ) ) ) 90.,,, doðrusal m(é) > m(é) = cm Yukarýdaki verilere göre, uzunluðunun en küçük tamsayý deðeri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 9

50 Üçgende çý enar aðýntýlarý Test - 7. = cm = 9 cm m(ë) > m(ë) > m(ë) 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) ) ) ) ) 7 0. þaðýda ölçüleri verilen üçgenlerinden hangisi çizilemez? YNÝ ) a = cm, b = 7 cm, c = cm ) a = cm, b = cm, m(ë) = 00 ) b = cm, c = cm, m(ë) = 90 ) b = cm, c = 8 cm, m(ë) = 90 ) a = 0 cm, b = 0 cm, c = cm 8. bir üçgen = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki þekilde; m(ë) > 90 olduðuna göre, nin alabileceði kaç farklý tamsayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] = 0 cm 0 = cm 7 = 7 cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) ) ) 9. = = + + = 7 cm. m(ë) < = ñ cm ñ = 7 cm = 7 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) 7 ) 8 ) 9 Yukarýdaki þekilde; m(ë) < olduðuna göre, tamsayý olarak en fazla kaç cm olabilir? YNÝ ) 9 ) 0 ) ) ) 0

51 ÜÇGNLR GNL TRR ölüm 9 Test -. bir dik üçgen [] açýortay m(é) = 0 0 = = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen [] açýortay [] kenarortay G aðýrlýk merkezi G [] // [] Yukarýdaki þekilde; = = cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] [] [] [] = cm = cm = Yukarýdaki þekilde;, içaçýortaylarýn kesim noktasý olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8. bir dik üçgen [] [] = = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen [] [] 8 H = H H = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ). bir dik üçgen = cm = cm [H] [] H üçgeninin kenarlarý tamsayý olduðuna göre, H = kaç cm dir? 7 ) ) ) ) )

52 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. [] [] [] [] [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 9 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] [] [] [] = 0 cm 0 0 = 0 cm Yukarýdaki dik üçgeninde; = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 8ñ ) 0ñ 8. bir üçgen [] [] [] [] 9 Yukarýdaki þekilde, ()= cm olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir dik üçgen = [] // [] () = () Yukarýdaki þekilde; [] // [] olduðuna göre, oraný kaçtýr? () () 7 ) ) ) ) ) 9. bir üçgen = 0 = ñ cm [] // [] = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ). bir üçgen M; [] üzerinde bir nokta L = L = L M () = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, (LM) kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0

53 Test - Üçgenler Genel Tekrar. [ // [ [] [] m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] // [] G = Yukarýdaki þekilde; () = 90 cm olduðuna göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0. bir dik üçgen [] [] ñ = ñ cm 8 = ñ cm ñ = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ). 8 [] [] [] [] = cm = 8 cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, dörtgeninin çevresi kaç cm dir? )+ñ ) + ñ ) + ñ ) 8 + ñ ) 0 + ñ. bir dörtgen H [] [] [H] [] = cm = cm H = Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ7 ) ñ ). G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [G] açýortay G = cm G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) ò87 ) ò0 ) ò97 ) 7ñ

54 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. [] [] L =. L = ñ cm L = cm = cm L = cm ñ Yukarýdaki düzlemsel þekilde; m(él)=m(él) olduðuna göre, L kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. [] [] [] [] ñ [], açýsýnýn ñ açýortayý = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 8. bir üçgen [] // [] () = cm ise, () kaç cm dir? 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen [] // [] [] // [] = cm = 8 cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 8 7 ) ) ) ) ) eþkenar üçgen [] // [] = cm Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? yeni ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. [] [] [] açýortay [] // [] a a+ = a = a + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) )

55 Test - Üçgenler Genel Tekrar. eþkenar üçgen. bir üçgen = = cm = cm () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8ñ7 + )8ñ + )8ñ + Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ñ + ) ñ7 +. bir üçgen [] [] [] =. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi,, orta noktalar = cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) 7 ) 9 ) ) 7 ) Yukarýdaki verilere göre, () (G) oraný kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8. bir üçgen m(é) = m(é) m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) ). bir dik üçgen bir kare = 0 cm 0 = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ñ ) ñ ) 7ñ ) 0

56 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. bir üçgen = = = cm 0. bir üçgen = T T = T = cm T Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; [] // [] ve [T] // [] olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ) 0 8. bir dik üçgen [] [] cm cm 8 8 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) ). bir üçgen [] [] [] [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ ) 9. bir üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) 8 ) 0. bir ikizkenar üçgen = 0 m(ég) = 0 G G = cm = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 )

57 Test - Üçgenler Genel Tekrar. m(é) = 90 = = cm = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ )., üçgeninin aðýrlýk merkezi = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin [] kenarýna ait kenarortayýnýn uzunluðu kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). enzer iki üçgenin alanlarý farký cm dir. Çevreleri 8 cm ve cm dir. una göre, büyük üçgenin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 70. dik üçgen [], açýsýnýn açýortayý = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 8 ) 8 ) )0 ) ). bir üçgen [H] [] [H] açýortay H H = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(éh) + 0 olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ ) ñ. bir dik üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] // [] G G = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, Çevre(G) kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 7

58 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = cm = cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde; = olduðuna göre, = uzunluðu kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen = a a = a + a+ = a a Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8. bir üçgen m(é) = 90 = ñ = ñ cm a = 8 cm 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ). = cm m(ë) = m(ë) = 0 G m(ë) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, G üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ 9. bir üçgen [] // [] = = Þekildeki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ). bir üçgen [] [] = m(é) = m(é) = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 8

59 Test - Üçgenler Genel Tekrar. bir dik üçgen [] [] [G] // [] G = = cm. bir dik üçgen bir kare = 8 cm 8 = cm = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). bir üçgen [] açýortay,, noktalarý doðrusal = Yukarýdaki þekilde lan() = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) ). bir üçgen [] [] [] // [] 8 = 8 cm = cm = Yukarýdaki þekilde = olduðuna göre, = kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ). ve birer üçgen = = = cm = cm. ikizkenar üçgen [] [] 0 = = m(é) = 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8 9

60 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. dik üçgen [] [] = cm G = cm Yukarýdaki þekilde, üçgeninin ve G, üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, G kaç cm dir? 8 ) ) ) ) ) 0. bir üçgen [] açýortay 8 m(é) = = 8 cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) [] [], [] [], m(é) = 0 m(é) = 0, = cm, = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen [] kenarortay 8 [] açýortay G [] [G] G = cm = 8 cm G, üçgeninin aðýrlýk merkezidir. Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 8 ) 00 ) ) 9. bir dik üçgen [] açýortay = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen m(é) = 0 m(é) = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0

61 Çýkmýþ Sorular çýlar ve Üçgenler. m(é) = 90 m(é) = 90 = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) (998 - ÖSS).,,, doðrusal,, doðrusal a = = m(é) = 8 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) (999 - ÖSS). m(é) = 90 [N] açýortay = cm N = 9 cm. 9 Yukarýdaki verilere göre, N üçgeninin alaný kaç cm dir? 8 ) ) 8 ) ) ) (998 - ÖSS) Yukarýdaki üçgeninde II =.II ve = dir. una göre, taralý dörtgeninin alanýnýn üçgeninin alanýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) (999 - ÖSS). m(é) = 90 m(é) = 90 = cm 9 = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 9 ) ñ ) 9ñ ) 0ñ (998 ÖYS). m uzunluðundaki bir merdiven yer ile lik açý yapacak þekilde, yere dik bir duvara dayandýrýlýyor. una göre, merdiven ayaðýnýn duvara olan uzaklýðý kaç m dir? ) ñ ) ñ ) 7ñ ) 8ñ ) 0ñ (999 ÖSS)

62 çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular 7. m(é) = 0 m(é) = 0 a Yukarýdaki þekilde ve birer ikizkenar üçgendir. II = II ve II = II olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) (999 - ÖSS) 0.,, noktalarý doðrusal [, açýsýnýn açýortayý [, açýsýnýn açýortayý Yukarýdaki þekilde = cm, = cm ve = 7 cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) (000 ÖSS). bir üçgen 8. m(é) = 90 m(é) = 90 a m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde, dik üçgeninin köþeleri dik üçgeninin kenarlarý üzerindedir. üçgeni üçgenine benzer (ÿ~ÿ) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki taslak çizimde verilenlere göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) > ) > ) > ) > ) > (00 ÖSS). = 9. = cm = cm m(é) = 90 m(é) = 90,, doðrusal,, doðrusal Þekildeki üçgeninde m(é) > 90 olduðuna göre, nin en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 (000 ÖSS) = olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 7 (00 - ÖSS)

63 Çýkmýþ Sorular çýlar ve Üçgenler. L = LH = H =. // L // H // // 0 // H L = cm = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 (00 - ÖSS) (00 ÖSS). [] // [G] G Yukarýdaki þekilde = = dir. una göre, oraný kaçtýr? G ) ) ) ) ) 7. bir üçgen P = PR P = PQ R m(é) = Q m(répq) = P Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 08 (007 - ÖSS) (00 - ÖSS). = = m(é) = Yukarýdaki üçgeni bir eþkenar üçgen olduðuna göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 (00 ÖSS) 8. bir üçgen = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 (008 - ÖSS)

64 çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular 9. bir üçgen // = 8 cm. bir ikizkenar üçgen [] açýortay 8 = cm Þekildeki dörtgeninin alaný 0 cm olduðuna göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0 (009 - ÖSS) m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki ikizkenar üçgeninde = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) (0 - YGS). bir üçgen = = 0. ir üçgeninin iç açýlarýnýn ölçüleri a, b, c ve c b a olduðuna göre, c en çok kaçtýr? ) ) 0 ) ) ) (009 - ÖSS) Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? 7 ) 8 ) ) ) ) (0 - YGS). bir üçgen. ve c 0 00 a b m(é) = 0 m(é) = 00 birer üçgen m(é)=m(é) = cm = cm a b b c c a Yukarýdaki verilere göre, = cm = ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? )a c )a b )b c ) b a ) c b Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 9 ) 0 ) ) (00 - YGS) (0 YGS)

65 ÇGNLR V GNL ÖRTGNLR ölüm 0 Test -. bir dörtgen 00 m(é) = 00 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. düzgün beþgen L kare,, L doðrusal Yukarýdaki verilere göre, L açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). ir dýþ açýsýnýn ölçüsü ve bir iç açýsýnýn ölçüsü olan düzgün bir çokgende = baðýntýsý olduðuna göre, bu çokgenin köþegen sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) ). ir düzgün çokgenin bir iç açýsýnýn ölçüsü bir dýþ açýsýnýn ölçüsünün katýndan 0 fazladýr. una göre, düzgün çokgen kaç kenarlýdýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ).. bir 7 altýgen a [] [] m(é) = 7 m(él) = m(é) = 00 L m(él) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 0 P 70 Þekildeki beþgeninin [] kenarý PL doðrusu üzerindedir. m(pé) = 70, m(é) = 0, m(é) = 9 ve m(él) = 7 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 90 ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 7 L

66 Çokgenler ve Genel örtgenler Test - 7. bir dörtgen [] // [] [] ve [] 8 açortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 8 9 ) ) ) ) ) 0. bir beþgen [], [], [] ve 0 [] açýortaylar [] [] a m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 8. Herhangi konveks bir dörtgenin köþegen uzunluklarý cm ve 8 cm dir. örtgenin kenarlarýnýn orta noktalarýnýn birleþtirilmesinden meydana gelen yeni dörtgenin çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 8. bir düzgün altýgen [] köþegen Yukarýdaki þekilde Çevre() = 0 cm olduðuna göre, Çevre() kaç cm dir? ) ) 7 ) 78 ) 8 ) 9 9. Yukarýdaki þekilde düzgün beþgen ve eþkenar üçgen olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) ) 8 ) 0 )?. L Yandaki þekil bir düzgün sekizgen P,, P ve,, P doðrusal Yukarýdaki verilere göre, P açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 7, ) 90 ) 0, ) 0 ),

67 Test - Çokgenler ve Genel örtgenler. bir düzgün beþgen [] köþegen [H] // [] = H = cm Yukarýdaki verilere göre, düzgün beþgeninin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. düzgün beþgen ve eþkenar üçgen Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) ) 0 ) 8 ). öþegen sayýsý kenar sayýsýnýn katý olan bir düzgün çokgenin bir dýþ açýsýnýn ölçüsü a, bir iç açýsýnýn ölçüsü b dir. a una göre, oraný kaçtýr? b ) ) ) ) ) [] açýortay 8 [] açýortay 0 m(é) = 0 a m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 78 ) 8 ) 8 ) 88 ) 90. düzgün altýgen L LM düzgün beþgen M. düzgün beþgen a [] [] = {} Yukarýdaki verilere göre, m(mé) kaç derecedir? ) 7 ) 78 ) 8 ) 8 ) 8 Þekildeki düzgün beþgende m(é) = kaç derecedir? ) ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 7

68 Çokgenler ve Genel örtgenler Test - 7. L P = LP m(mél) = m(mépn) = 0. bir düzgün beþgen L [L], açýortay [] [] P L = cm a M N Þekildeki L bir düzgün sekizgen olduðuna göre, m(mépn) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, düzgün beþgeninin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 0 ) 8 8. Ýç açýlar toplamý dýþ açýlar toplamýna eþit olan konveks bir çokgenin köþegen sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) ). iç bükey dörtgen = cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ) 0 9. Þekildeki düzgün beþgeninde, [] köþegen ve m(é) = m(é) dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? ) 9 ) 0 ) 0 ) 0 ) 08. dörtgen [] [] = = cm = () = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ 8

69 ölüm PRLLNR V ÞNR ÖRTGN Test -. dörtgen paralelkenar 0 m(é) = a m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). paralelkenar [] açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, paralelkenarýnýn çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ). bir 70 paralelkenar a [] açýortay [] [] m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é)= kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). paralelkenar [] ve [] 8 açýortay = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. paralelkenar [] açýortay = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar dörtgen [] köþegen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) )

70 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. paralelkenar = cm = cm = cm 0. bir paralelkenar [] [] = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 0 8. paralelkenar [] açýortay 7 [] // [] = cm = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 7. paralelkenar [] açýortay = cm,, doðrusal Yukarýda verilen paralelkenarýnýn çevresi 0 cm olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) paralelkenar = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 8. bir paralelkenar [] köþegen [L] [] L [] [] L = cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 70

71 Test - Paralelkenar ve þkenar örtgen. eþkenar dörtgen [] [] a =. bir paralelkenar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; [ [ = {} olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 9 ). eþkenar 0 dörtgen [] ve [] köþegen. eþkenar 7 dörtgen = cm m(é) = 0 a m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 80 ) 7 ) 70 ) m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) 8 ) ) 0. paralelkenar [] [] = cm = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) 70ñ ) 7 ) ñ ) 9ñ. paralelkenar = [ [ = {} Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) 8 ) ) ) 0 ) 7

72 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. ve L L paralelkenar [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L paralelkenarýnýn çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 0. paralelkenar [] köþegen = Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) 8. paralelkenar [] açýortay = cm = 0 cm 0 [H] [H] H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). L paralelkenar = L L = Yukarýdaki þekilde; () + () = cm olduðuna göre, paralelkenarýnýn alaný kaç cm dir? ) ) ) ) 78 ) eþkenar 8 dörtgen [] [] = cm = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 9. eþkenar dörtgen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 7

73 Test - Paralelkenar ve þkenar örtgen. paralelkenar = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki paralelkenarýn çevresi 0 cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ. eþkenar dörtgen [] [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7ñ ) 70ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. eþkenar dörtgen [] açýortay 0,, doðrusal = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, eþkenar dörtgenin alaný kaç cm dir? ) 0 ) 0ò ) 0 ) ñ ) 8. paralelkenar [H] [] H [H] açýortay = cm H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 7 ) ) 0 ). H 9 paralelkenar [] ve [] açýortaylar [H] [] H = cm H = 9 cm Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 0 ) 0. paralelkenar,, T ve,,, T doðrusal [] köþegen T = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, T = kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) ) ) 0 7

74 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. paralelkenar H [] ve [] 8 açýortay 0 = 0 cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki þekilde; [H] [] olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 08 ) 00 ) 9 ) 90 ) 7 0. paralelkenar = Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamýnýn paralelkenarýn alanýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 9 8. paralelkenar = [ [ = {} oraný kaç- Yukarýdaki verilere göre, týr? () () ) ) ) ) ). bir 0 paralelkenar dik üçgen = 0 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) ) ) 9. bir 0 paralelkenar = cm = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, paralelkenarýnýn alaný kaç cm dir? ) 0 ) 0ñ )+ñ ) 0 + ñ ) 0. bir paralelkenar [] köþegen = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 90 ) 9 ) 98 ) 00 ) 7

75 ÝÖRTGN, R V LTÝ ölüm Test -. dikdörtgen a = = 0 m(é) = 0. bir kare [T] [] [] köþegen T = cm 8ñ T = 8ñ cm Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 00 ) 9 ) 0 ). dikdörtgen = m(é) =. bir kare [] köþegen = cm = 7 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 88 ) ) 00. dikdörtgen [] []. m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) )7 ) )8 Þekildeki eþ dikdörtgenlerin kenarlarý 8 cm ve cm dir. una göre, tüm þeklin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) 80 ) 8 ) 9 7

76 ikdörtgen, are ve eltoid Test - 7. kare ñ = = ñ cm,, doðrusal 0. dikdörtgen eþkenar L üçgen L = L ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, karesinin bir kenarý kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgenin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 9ñ ) 0ñ ) ñ 8. kare [] [] = ñ cm 0 = 0 cm ñ Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 70 ) 7 ) 80. Yukarýdaki þekilde kare, deltoid ve uzunluðu karenin bir köþegeninin uzunluðuna eþittir. una göre, karenin alanýnýn deltoidin alanýna oraný kaçtýr? ) ) ñ ) ) ñ ) ñ 9. kare = = cm. dikdörtgen = = () = 00 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 9 ) Yukarýda verilen dikdörtgenin alaný 00 cm olduðuna göre, taralý dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 0 ) 00 7

77 Test - ikdörtgen, are ve eltoid. dikdörtgen m(é) = m(é) 8 = cm = 8 cm. bir kare [] [] ñ = ñ cm = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 9.. // 0 80 bir deltoid = a m(é) = 0 m(é) = 80 Þekildeki karesinin [] kenarý eþ parçaya, [] kenarý eþ parçaya bölünmüþtür. üçgeninin alaný cm olduðuna göre, karesinin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. dikdörtgen [] [] [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir dikdörtgen,, doðrusal [] [] 0 = = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 80 ) 9 ) 00 ) 77

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 203 formatında dörtbinsoru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL AAYLARA ALES SORU ANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR DOGRUDA AÇILAR ÜCGENDE ACILAR

İÇİNDEKİLER TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR DOGRUDA AÇILAR ÜCGENDE ACILAR İÇİNİLR TML GOMTRİ VRMLR,ÇILR V ÜÇGNLR Sayfa No Test No TML GOMTRİ VRMLR...1-10... 01-05 OGRU ÇILR...11-1... 0-0 ÜGN ILR...1-... 07-1 UGN I V NR GINTILRI...5-... 1-1 ÜZLM GOMTRİ ÖNÜŞÜMLR-OTLM-ÖNM-YNSIM-HOMOTTİ...-...

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini ÖRTGNR ( ÖRTGN TNII ÖRTGN ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÖRTGN TNII üzlemde herhangi üçü doğrusal olmaan dört noktanın birleştirilme sile elde edilen kapalı şekle dörtgen denir. Temel elemanlar : 4 ÇI, 4 ÖŞ, 4 NR dır.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin GEOMETRİ KPSS 206 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 204 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Örnek...3 : Örnek...4 : Örnek...1 : Örnek...5 : Örnek...2 : DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGEN TANIM VE ÖZELLİKLER UYARI

Örnek...3 : Örnek...4 : Örnek...1 : Örnek...5 : Örnek...2 : DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGEN TANIM VE ÖZELLİKLER UYARI İÖRGN ( İÖRGN NII, ÖİRİ V NI ĞRNİRR ) İÖRGN NI V ÖİR ir iç açısının ölçüsü 90 o olan paralelkenara dik dörtgen denir. arşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. []//[], []//[] dir. a b Örnek...3 : dikdörtgen

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr?

9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr? Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Test 04 9. a = 15 için, a + 10a + 5 a+5 ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 5 ) 100 ) 10 ) 65 1. 5 14 + : + + ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

a.b=32 30 br 2 olan dörtgenin çevresi en çok kaç br dir?

a.b=32 30 br 2 olan dörtgenin çevresi en çok kaç br dir? 1) ÇOKGENLERDE KENAR UZUNLUĞU, ALAN VE ÇEVRE ĐLĐŞKĐSĐ 1-A)ÇOKGENĐN ALANI VERĐLDĐĞĐNDE OLASI EN BÜYÜK ÇEVRE UZUNLUĞUNU BULMAK: Kareliler Takımı Đle Oluşturulan Bir Şeklin Alanı n Birim Kare Đse, Bu Şeklin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I ÝRY RSHNLRÝ SINI ÝÇÝ RS UYGULM ÖYÜ (M-TM) RSHNLRÝ LYS GOMTRÝ - 1 ÜÇGN LN - I ers nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Soydý :... u kitpçýðýn her hkký sklýdýr. Tüm hklrý bry

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar ÝÇÝNDKÝLR 1. ÜNÝT Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara FRAKTALLAR... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video Çözümlü)... 20 YANSIYAN

Detaylı

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker kpss soru bankası tamamı çözümlü sözel adaylar için matematik geometri kenan osmanoğlu / kerem köker ÖN SÖZ Değerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme

Detaylı

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem İ itörler: Kerem KÖKR - Kenan SMNĞLU Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem KPSS Geometri itörler: Kerem Köker / Kenan smanoğlu KPSS Geometri ISN 978-605-364-197-1

Detaylı

ÜNİTE ÇEMBER VE DAİRE

ÜNİTE ÇEMBER VE DAİRE 4. ÜNİT ÇMR V İR + + + Çember ve Çemberde çı Çemberde Çevre Uzunluğu aire ve aire iliminin lanı Maç başlarken topun konulduğu noktayı ve sadece oyunu başlatan futbolcuların bulunabildiği alanı geometrik

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R I. BÖLÜM: GEOMETRİ İ Ç İ N D E K İ L E R A) ÜÇGENLER...7 1. Üçgende Açılar...8. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik...10. Üçgenin Teoremleri:(Öklid, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Menaleus, Ceva Teoremleri)...14

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı