Geometri Çalýþma Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan Þ TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel. : (0.) 7

3 ÝL SÖZ Sevgili Öðrenciler, Yeni sistemde üniversite adaylarý olan sizler, YGS ve LYS olmak üzere iki sýnava gireceksiniz. YGS ye hazýrlanýrken matematik testindeki geometri sorularýnda baþarýlý olabilmeniz için öncelikle konu anlatým kitabýndaki konularý iyice öðrenmenizi daha sonra bu kitaptaki testleri çözmenizi tavsiye ediyoruz. u kitapta; Üçgenler Çokgenler ve örtgenler Çember ve aire atý isimler ve Uzay Geometri Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi üzlemde önüþümler ve Vektörler konularýna ait sorular bulacaksýnýz. Öðrendiklerinizi test etmeniz ve kendinizi geliþtirmeniz için hazýrlanmýþ çok sayýda cevaplý test içeren bu kitaptaki sorular konularý tarayýcý ve öðretici niteliktedir. u yayýnýn sizlere azami ölçüde faydalý olmasýný diliyoruz. aþarýlar...

4

5 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - Temel avramlar ve çýlar...7 ÖLÜM - Üçgende çýlar... ÖLÜM - Özel Üçgenler...9 ÖLÜM - Üçgende lanlar...9 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende þlik ve enzerlik...7 ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý...7 ÖLÜM - 9 Üçgenler Genel Tekrar... çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular... ÖLÜM - 0 Çokgenler ve Genel örtgenler... ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen...9

6 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid...7 ÖLÜM - Yamuk...8 ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler Genel Tekrar...8 Çokgenler ve örtgenler Çýkmýþ Sorular...9 ÖLÜM - Çemberde çýlar...97 ÖLÜM - ÖLÜM - 7 ÖLÜM - 8 Çemberde Uzunluklar...0 airede lanlar...7 Çember ve aire Genel Tekrar... Çemberler Çýkmýþ Sorular...7 ÖLÜM - 9 atý isimler... Çýkmýþ Sorular... ÖLÜM - 0 Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi... Çýkmýþ Sorular...9 ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - üzlemde Vektörler...7 VP NHTRI...7

7 TML VRMLR V ÇILR ölüm Test -. Þekilde 0 [ // [ // [ m(é) = 0 0 y m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) ) ) 8. d d // d 0 d d // d a d 0 d Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 80 ) 8 ) 90 ) 9 ) 00. [ // [ 0 00 m(é) = 00 a m(é) = 0. [ // [ 70 m(é) = 70 m(é) = 90 a 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 9 ) 00 ) 0 ). d // d d d d // d 8 +8 d. d a d c b a d Þekilde ölçüleri a, b, c olan açýlar arasýnda a c b baðýntýsý vardýr. Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 0 ) 8 d // d olduðuna göre, c kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 7

8 Temel avramlar ve çýlar Test - 7. d // d 0 y d [] m(é) = 0 m(é) = 0. d // d d 0 m(é) = 0 y m(é) = 0 d m(é) = y 0 d Þekildeki verilere göre, y farký kaç derecedir? ) 9 ) 8 ) 80 ) 70 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, + y toplamý kaç derecedir? ) 80 ) 0 ) 0 ) 0 ) d // d d +0 [] // [ m(é) = a Þekildeki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 d. [ // [ 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) // [ [] // [ m(é) = m(é) =. [ // [N 0 m(é) = 0 L m(lé) = 80 a N 80 m(é) = 90 m(lén) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 08 ) 0 ) ) 8 ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 70 ) ) 0 ) 0 ) 0 8

9 Test - Temel avramlar ve çýlar. a 0 7 [ // [] m(é) = 0 m(é) = 7 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 8 ) ) ) [ // [ 8 m(é) = m(é) = 8 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ).,, doðrusal [ [ [ ve [ açýortay Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) 0 ) ). [ // [] [] // [] [] açýortay m(é)=00 00 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. [ // [ +0 [] açýortay 80 m(é) = +0 m(é) = 80 m(é) =. T // T a m(é) = m(é) m(é) = m(ét) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) 0 ) 8 ) 0 9

10 Temel avramlar ve çýlar Test - 7. [ // [ // [ m(é) = m(é) a. // m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = m(é) 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) [ // [ L 0 m(é) = 0 a m(é) = 0 [L [] 0 M [M [] Yukarýdaki verilere göre, m(lém) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 70. Ölçüsü 08 olan açý kaç radyandýr? yeni ) ) ) ) ) 9. Þekilde [ // [ a m(é) = 9 0 m(é) = 0 m(é) = 9 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 9. d // d H 70 = m(é) = m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(éh) kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) d d 0. Ölçüsü ' '' olan açýnýn bütünlerinin ölçüsü aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8 8' 7'' ) 7 7' 7'' ) 8 8' 8'' ) 7 8' 7'' ) 7 7' 8''. ir açýnýn ölçüsünün bütünleri kendi ölçüsünün katýndan fazla olduðuna göre, bu açýnýn tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) ) 7 0

11 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir üçgen a H = H = 00 m(éh) = 90 H m(éh) = 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. bir üçgen,, doðrusal a [] açýortay 7 m(é) = m(é) = 7 m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 80 ) 90 ) 9. bir üçgen [] // [] = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 7 ) 80. bir üçgen a [] // [] 0 = m(é) = 0 m(é) = 0 0. bir üçgen [ [ m(é) = 0 0 m(é)=m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. ikizkenar dik üçgen ikizkenar üçgen [] [] = = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0 0. Yandaki þekilde [] açýortay = = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 8 ) ) 8 ) 8. eþkenar üçgen = m(é) =. bir üçgen [N] açýortay m(én) = a m(é) = a N Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; N = N = olduðuna göre, m(én) = kaç derecedir? ) 90 ) 9 ) 00 ) 08 ) 0 9. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) ) 0 ). [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 a 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ) 0

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = a m(é) = 99. P [P [P = a m(é) = m(pé) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 0 ) ) 70 ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ). bir üçgen [H] []. bir üçgen = m(hén) = m(é) = 0 m(é) = 00 H N Yukarýdaki þekilde; m(én) = m(né) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) ) 70 0 m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 7. bir üçgen [] açýortay = m(é) = 8 a 8. bir üçgen,, doðrusal m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 00 ) 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0

14 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen,, ve,, noktalarý doðrusal = m(é) = 0 a 0 m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 0. a a Þekildeki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) Yandaki þekilde N [N] // [LM] = L N = NL 8 L M m(nélm) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(él) kaç derecedir? ) ) 9 ) ) 0 ). bir üçgen a [] // [] = 0 m(é) = 0 m(é) = 8 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 9. bir üçgen 80 m(é) = 80 + = 0. bir üçgen,, doðrusal = = q a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 m(é) = 7 a m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 98 ) 0

15 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen [] [] [] açýortay = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 70 ) ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen [] [] = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 78 ) 7 ) 7 ) 7. bir üçgen. bir üçgen = = 0 m(é) = 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 7 ) 80 = = = m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = 7 7?. bir üçgen 70 m(é) = 70 m(é) = m(é) = a b m(é) = b a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 8 ) ) ) 7 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 98 ) 0 ) 08 ) ) 8

16 Üçgende çýlar Test - 7. L Yandaki þekilde [L // [ [] açýortay = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 0. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen [] [ m(ë) = m(é). bir üçgen a = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 90 ) 9 ) 00 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) üçgeninde [] açýortay [] // [] = 0 m(é) = 0. bir üçgen bir ikizkenar üçgen [] açýortay a = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

17 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen 0 a 0 = = m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = a Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen m(é) = 90 = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 0 ). eþkenar üçgen = m(é) = 8 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] H = H. [] // [] a [] [] = m(é) = H Yukarýdaki þekilde m(é) =.m(hé) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) ) ) 8 ) 7 7

18 Üçgende çýlar Test - 7. ve birer üçgen = 7 = m(é) = 7 a Yukarýdaki þekilde,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. P bir üçgen 0 = m(ép) = 0 m(pé) = 0 a m(pé) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 80 ) 70 ) ) 0 ) 0 8. bir üçgen 0 00 = a =. bir üçgen = [] // [ m(é) = 00 m(é) = 0 0 a m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde, ve noktalarý doðrusal Yukarýdaki þekilde, ve noktalarý doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 8 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 70 ) 7 9. bir üçgen [] açýortay a = m(é) = m(é) =. bir üçgen = = m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 ) 9 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 8

19 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. [] [] = 7 cm 7 = ñ cm = ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] m(ë) = = cm 7 = 7 cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) 0 ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ò8 ) ò ) ò. Þekilde verilen, ve eþkenar üçgenlerinin çevrelerinin toplamý 8 cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ). eþkenar üçgen [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ). bir dik üçgen = = + = + + Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen = = + + = + = + 0. bir dik üçgen m(é) = 0 = cm = 8ñ cm 0 Yukarýdaki verilere göre, in deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 8ñ ) 0 ) ) 8. [] [] [] [] 9 = cm = 9 cm = ò cm ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 7. bir dik üçgen eþkenar üçgen = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 9ñ ) 0ñ ) ñ 9. bir dik üçgen = 0 = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ò0 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dik üçgen 0 [] [] m(é) = 0 = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 0

21 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen [] [] = cm = cm. bir üçgen [H] [] = H 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. dik üçgen m(é) = 90 ñ ñ = = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ò ) ò ) ñ. [] [] [] [] m(é) = 0 m(é) = 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm. bir ikizkenar üçgen = [] [] = cm = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) 0 ) ñ

22 Özel Üçgenler Test - 7. [] [] = {} 0. bir üçgen 0 [] [] [H] [] [] [] [] [] m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ) ) ) ) 8. bir dik üçgen m(é) = m(é) = = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +. bir üçgen [H] [] H = cm m(hé) = 0 H m(é) = 0 Þekildeki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ + )ñ + ) ñ +ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9. m(ë) = = ñ cm ñ = 7 cm. m(é) = 0 = cm ò = ò cm 7 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7ñ ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0

23 Test - Özel Üçgenler. ve dik. [H] [] üçgenlerdir. = m(é) = 0 H = H = H = ñ cm 0 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) ñ ) ñ ) 0ñ ñ Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] m(ë) = 0 m(ë) = 0 = cm 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ). L L // M 0 [LM] M 0 m(lé) = 0 m(é) = 0 0 = 0 cm M = cm Yukarýdaki verilere göre, LM = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ).. eþkenar üçgen [] [] [] [] = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) Þekilde, ve eþkenar üçgen, =, =, = cm Verilenlere göre, taralý bölgenin çevresinin uzunluðu kaç cm dir? ) ) ) 9 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen 0 0 H [] [] [H] [] H = H m(é) = 0 0. bir dik üçgen eþkenar üçgen = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = 0 cm = 0 cm 0 0 = cm m(é) = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). ve ikizkenar üçgen = = H [H] [] [] [] = cm Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. eþkenar üçgen [] [] = ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. bir eþkenar üçgen = [] [] [] [] Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) )

25 Test - Özel Üçgenler. ikizkenar üçgen = =. bir dik üçgen 0 m(é) = 0 () = 8ñ cm m(é) = m(é) = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, dik üçgeninin çevresi kaç cm dir? )+ñ )8 )8+ñ ) + ñ ) + ñ. [] açýortay = 7 cm 0 = 7 cm 7 = cm = 0 cm 7 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0. dik üçgen [] [] = + = + = = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8. eþkenar üçgen [H [ = {} [H] [] H = 8 cm H = cm. bir dik üçgen [H] [] = H 8 H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) ñ H Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? H ) ) ) ) ) 8 9

26 Özel Üçgenler Test - 7. eþkenar üçgeninde [] [] 0. eþkenar üçgeninin çevresi cm dir. [] [] [] [] Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8 ) ) 7 8. ir dik üçgende; hipotenüse ait yükseklik, hipotenüsten ayýrdýðý küçük parçadan cm büyük, büyük parçadan cm küçüktür. u dik üçgenin alaný kaç cm dir? ) ) 7 ) ) ) 9. [ // [T T [] [T m(é) = 8ñ = 8ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, [ ve [T ýþýnlarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0 9. bir dik üçgen [] [] [] [] = = ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. bir üçgen [] // [] 0 8 m(é) = m(é) = 0 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ )

27 Test - Özel Üçgenler. bir eþkenar üçgen,, T doðrusal [] [] [] [T = cm ñ T = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgeninin yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) ñ ) ñ. üçgeninde m(é) = ñ = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 7 ) 8 ) 9. bir eþkenar üçgen [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ). [] [] [H] [] H = cm H = 8 cm H 8 Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 7 ) ñ ) 8. dik üçgen [] [] = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ) 9. m(é) = 0 ñ 0 m(é) = ñ m(é) = = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 0 ) ñ ) 9ñ 7

28 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen [] [] 0. [] [] H [H] [] = = 7 cm = cm H = cm 7 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 8. dik üçgen 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ). ve birer dik üçgen [] [] = = cm = ñ cm m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ò9 ) ) ò9 ) 7 9. // m(é) = 0. bir üçgen m(é) = ñ m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 8

29 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. bir üçgen = [H] [] H H = cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. bir üçgen [] [] [H] [] H = 9 cm 9 H H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 8. [] [] [] []. bir üçgen [] [] y = cm = y cm = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgenlerin alanlarý toplamý kaç cm dir? ) y y ) ) y y ) ) ( y). bir dik üçgen = cm 0 = 0 cm 7 = 7 cm. [] [] [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0. bir üçgen m(é) = ñ = ñ cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. eþkenar üçgen 0 [] [] = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) ñ.,, doðrusal [] [] = cm 0 = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. bir üçgen [] [] [H] [] = cm H = cm = 8 cm H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 8 ) 7. bir üçgen [] [] = cm = cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir üçgen = = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen = = = () = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = = =. bir dörtgen [] [] = {} = () = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ). bir dik üçgen = = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] [] = = Yukarýdaki þekilde, () = cm olduðuna göre, dik üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ) 0

32 Üçgende lanlar Test - 7. üçgeninde 0. bir üçgen [] [] = S = = = cm = 9 cm S () = S () = S Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 0 ) 7 ) ) 8 S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) [] [] = 8 = = 8 cm. bir üçgen = = = = = cm S S () = S () = S Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 0 ) S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) 8 ) 9 ) 9. [] [] [H] [] H 9 H = cm H = 9 cm. [H] [] [] [] H lan() lan() H = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7

33 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test. üçgeninde [] açýortay 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [N] [N] dýþ açýortay = cm = 9 cm N 9 Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ). bir üçgen [] açýortay = cm 9 = 9 cm = cm. bir üçgen [] açýortay = = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] açýortay [] [] 7 = cm = 7 cm = 0 cm 0. [] [] 8 = 7 cm 7 = 8 cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8

34 Üçgende çýortaylar Test 7. bir üçgen [] açýortay 0. bir üçgen [] açýortay 8 = 8 cm = cm 0 () = cm () = cm = 0 cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () 8 ) 8 ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 8 ) 0. dik üçgen 8. [] [] [] [] [] açýortay = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ) 0 [] [] = cm = cm m(é)=m(é) Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen = cm = 7 cm 9. dik üçgen [] dýþ açýortay 7 = cm = cm = ñ cm ñ Yukarýdaki üçgende; m(é) = m(é) olduðuna göre, oraný kaçtýr? () () Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ) 0 ) ) 7 7 7

35 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test. bir dik üçgen 9 [] [] = 9 = 9 cm = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). ikizkenar üçgen = ñ [] [] G [] ve [] kenarortay G = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8ñ ) ) 0ñ ). üçgeninde G aðýrlýk merkezi = G Yukarýdaki þekilde taralý alanlar toplamý 7 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ). G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi G = cm Yukarýdaki verilere göre, G G kaç cm dir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ). bir üçgen [] [] [GH] [] H ñ = ñ cm G = ñ cm GH = ñ Yukarýdaki þekilde; G, üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, GH = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir ikizkenar üçgen 8 G, aðýrlýk merkezi = G G = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0

36 Üçgende enarortaylar Test 7. ikizkenar üçgen G aðýrlýk merkezi m(ég) = G m(gé) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, G taralý alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 0. bir üçgen G aðýrlýk merkezi ve kenarlarýn orta noktalarý G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 7 ) 9 8. G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi G [GH] [] H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, GH kaç cm dir? YNÝ ) ò ) ò ) ò ) ) ò7. bir dik üçgen [] [] [] kenarortay [] açýortay = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] [] G G = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [G] [G] G = G = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, G + toplamý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÞLÝ V NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] = 8 = 8 cm 9 = 9 cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen m ë) = m(ë) = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen [] // [] 9 = = 9 cm y = cm = = y Yukarýdaki verilere göre, + y kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). ve dik üçgenler = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) ). bir üçgen [] // [] 8 = 8 cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, Çevre() kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [G] // [] G = cm Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? ) ) 9 ) 7 ) ) 7

38 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir dik üçgen [] [] = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0. bir dik üçgen [] [] [] // [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 9 8 ) ) ) ) ) 8. d // d // d 8 d = = 8 cm d = cm d = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). bir üçgen = = cm Þekilde; m(é) = m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 9. bir dik üçgen [] [] 7 [] [] = = 7 cm = cm. [] // [] // [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, farký kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8

39 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir dik üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ). bir üçgen [] [] = {} [] // [] // [] = cm = 9 cm 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] // [] [] // [] = cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, farký kaç cm dir? 9 7 ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 9 ) ). bir üçgen [ [ = {} [] // [] = cm = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir ikizkenar üçgen 8 m(é) = m(é) = = cm = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9

40 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. [] // [] m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 9 ) 8 ) ) 0. bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] // [G] G,, G doðrusal = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? G ) ) ) ) ) 8. [] [] = {},, doðrusal,, doðrusal m(é) = m(é) = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = m(é) 9 = cm 9 = 9 cm = cm = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 9. bir üçgen [] // [] = () = 8 cm. bir dik üçgen [] [] () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 0

41 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen [] // [L] // [] = = L =. bir dik üçgen [] [] = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? L ) ) ) ) ) Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) ve () () = 8 cm dir. una göre, þeklin tüm alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = [] // [] [] // []. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = 9 cm Yukarýdaki þekilde = cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, () týr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] açýortay [] // [] = cm = 9 cm 9 Ç() = 8 cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8

42 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir üçgen 0. [] [] [] // [] [] [] = = [] [] = {} [] [] = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, çarpýmý kaçtýr? ) ) 0 ) ) 0 ) 8. bir dik üçgen [] [] = cm 7 = 7 cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [] [] [] [] [] 8 = cm = 8 cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ), ) ),8 ),. L 9. bir üçgen m(é) = m(é) = cm = cm bir üçgen, [] [], [] [] = cm, L = cm, L = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) ) 9 )

43 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen. bir üçgen m(é) = m(é) m(é) = m(é) [] // [] = = cm = cm = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 0.. üçgeninde = = L Yukarýdaki þekilde; = L, [] // [L] ve = olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ). [] // [G] // [] G = cm G Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). dik üçgen [] [] 7 = cm = 7 cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) 7 ) ) ) 9 )

44 Üçgende þlik ve enzerlik Test - 7. bir dik üçgen bir kare = cm = cm 0. ve birer dik üçgen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre,() kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ7 ) ñ 8. bir üçgen [] [] = {} [] // [] =. [] // [] // [] = = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 9. bir üçgen [] // [] 0 m(é) = m(é) 0 = 0 cm = 0 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir dik üçgen [] [] m(ë) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

45 Test - Üçgende þlik ve enzerlik. bir üçgen [] [] [] [] = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? yeni ) 8 ) ) ) ) 8. þaðýdakilerden hangisi yukarýda birim karelere bölünmüþ kaðýt üzerinde verilen üçgene eþ deðildir? yeni ) ) ) ). 0 ) + Yukarýdaki þekilde; ÿ ÿ olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? yeni ) ) ) 7 ) 8 ) 9.. bir ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm 0 = cm = cm = cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? yeni ) 8 ) 0 ) ) ) 9 ò Þekildeki dörtgeninde; [] açýortay, = cm, = 9 cm ve = ò cm olduðuna göre, ve noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? yeni ) ) 8 ) ò0 ) ò ) ñ

46 Üçgende þlik ve enzerlik Test -. bir üçgen [] [] [] [] = = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? yeni ) ) ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki þekilde; ve birer eþkenar üçgen, = + 7 cm ve = cm olduðuna göre, kaç cm dir? yeni ) ) ) ) ) bir kare = 8 = cm 70 = 8 cm Þekilde; bir dörtgen, =, =, m(é) = ve m(é) = 70 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? yeni ) 70 ) 80 ) 90 ) 00 ) 0 Yukrýdaki þekilde; [] [] = {} olduðuna göre, = kaç cm dir? yeni ) ) ) 8 ) ñ ) ñ7 8. [] [] [] [] = = = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) ve m(é) = m(é) olduðuna göre, + toplamý kaç cm dir? yeni ) ) 8 ) ) ) Yukarýdaki þekilde; ikizkenar dik üçgen, =, =, m(é) = m(é) = ve m(é) = 70 dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? - 00 ) ) 0 ) ) 0 )

47 ÜÇGN ÇI NR ÐINTILRI ölüm 8 Test -. m(é) = 0 9 m(é) = 8 m(é) = 0 8 m(é) = 9. bir üçgen = = y y z = z Çevre() = cm Yukarýdaki verilere göre, en büyük kenar hangisidir? ) [] ) [] ) [] Yukarýdaki verilere göre, + y + z toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) 8 ) ) ) [] ) []. = cm = 9 cm 9 = 7 cm = cm. > 0 m(é) = 0 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn alabileceði en küçük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) 8. bir dörtgen = cm 7 = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, nýn alabileceði en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. = = cm m(é) > 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresinin alabileceði en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 7

48 Üçgende çý enar aðýntýlarý Test - 7. = 7 cm = cm 7 m(ë) > m(ë) Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) ) ) 7 0. m(é) = 9 m(é) = 0 0 m(é) = 9 c y b m(é) = 8 8 a Yukarýdaki düzlemsel þekilde a, b, c, ve y ait olduklarý kenarlarýn uzunluklarý olduklarýna göre, en uzun kenar uzunluðu hangisidir? ) a ) b ) c ) ) y 8., üçgeni içinde bir nokta 7 = cm = 7 cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) ) ) ) ) Yukarýda verilen üçgeninin çevresi en çok 0 cm olabildiðine göre, [] nin alabileceði en küçük ve en büyük tamsayý deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 9. bir üçgen = cm = cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresinin tamsayý deðeri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) 0 ) 8 ) 7 ). bir üçgen [] [] 9 = = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = in alabileceði en büyük tamsayý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

49 Test - Üçgende çý enar aðýntýlarý. bir dik üçgen [] [] 0 = 0 cm = cm ][ Yukarýdaki þekilde; noktasý ve noktalarý hariç [] üzerinde deðiþken bir noktadýr. una göre, = in alabileceði tamsayý deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) ) 0 ) 9. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = in alabileceði tamsayýlar toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ). Çevre uzunluðu cm olan bir üçgeninin kenar uzunluklarý birer tamsayýdýr. una göre, bu üçgenin en uzun kenarý en çok kaç cm olabilir? ) ) ) ) ) 7. Çevresi 7 cm ve kenarlarý tamsayý olan kaç farklý ikizkenar üçgen çizilebilir? YNÝ ) ) ) ) ). bir üçgen = < a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = nýn en küçük tamsayý deðeri kaç derece olabilir? ) 9 ) 0 ) ) ) 90.,,, doðrusal m(é) > m(é) = cm Yukarýdaki verilere göre, uzunluðunun en küçük tamsayý deðeri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 9

50 Üçgende çý enar aðýntýlarý Test - 7. = cm = 9 cm m(ë) > m(ë) > m(ë) 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? ) ) ) ) ) 7 0. þaðýda ölçüleri verilen üçgenlerinden hangisi çizilemez? YNÝ ) a = cm, b = 7 cm, c = cm ) a = cm, b = cm, m(ë) = 00 ) b = cm, c = cm, m(ë) = 90 ) b = cm, c = 8 cm, m(ë) = 90 ) a = 0 cm, b = 0 cm, c = cm 8. bir üçgen = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki þekilde; m(ë) > 90 olduðuna göre, nin alabileceði kaç farklý tamsayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] = 0 cm 0 = cm 7 = 7 cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) ) ) 9. = = + + = 7 cm. m(ë) < = ñ cm ñ = 7 cm = 7 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç farklý tamsayý deðeri alabilir? YNÝ ) ) ) 7 ) 8 ) 9 Yukarýdaki þekilde; m(ë) < olduðuna göre, tamsayý olarak en fazla kaç cm olabilir? YNÝ ) 9 ) 0 ) ) ) 0

51 ÜÇGNLR GNL TRR ölüm 9 Test -. bir dik üçgen [] açýortay m(é) = 0 0 = = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen [] açýortay [] kenarortay G aðýrlýk merkezi G [] // [] Yukarýdaki þekilde; = = cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] [] [] [] = cm = cm = Yukarýdaki þekilde;, içaçýortaylarýn kesim noktasý olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8. bir dik üçgen [] [] = = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen [] [] 8 H = H H = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ). bir dik üçgen = cm = cm [H] [] H üçgeninin kenarlarý tamsayý olduðuna göre, H = kaç cm dir? 7 ) ) ) ) )

52 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. [] [] [] [] [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 9 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] [] [] [] = 0 cm 0 0 = 0 cm Yukarýdaki dik üçgeninde; = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 8ñ ) 0ñ 8. bir üçgen [] [] [] [] 9 Yukarýdaki þekilde, ()= cm olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir dik üçgen = [] // [] () = () Yukarýdaki þekilde; [] // [] olduðuna göre, oraný kaçtýr? () () 7 ) ) ) ) ) 9. bir üçgen = 0 = ñ cm [] // [] = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ). bir üçgen M; [] üzerinde bir nokta L = L = L M () = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, (LM) kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0

53 Test - Üçgenler Genel Tekrar. [ // [ [] [] m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] // [] G = Yukarýdaki þekilde; () = 90 cm olduðuna göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0. bir dik üçgen [] [] ñ = ñ cm 8 = ñ cm ñ = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ). 8 [] [] [] [] = cm = 8 cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, dörtgeninin çevresi kaç cm dir? )+ñ ) + ñ ) + ñ ) 8 + ñ ) 0 + ñ. bir dörtgen H [] [] [H] [] = cm = cm H = Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ7 ) ñ ). G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [G] açýortay G = cm G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) ò87 ) ò0 ) ò97 ) 7ñ

54 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. [] [] L =. L = ñ cm L = cm = cm L = cm ñ Yukarýdaki düzlemsel þekilde; m(él)=m(él) olduðuna göre, L kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. [] [] [] [] ñ [], açýsýnýn ñ açýortayý = ñ cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 8. bir üçgen [] // [] () = cm ise, () kaç cm dir? 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen [] // [] [] // [] = cm = 8 cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 8 7 ) ) ) ) ) eþkenar üçgen [] // [] = cm Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? yeni ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. [] [] [] açýortay [] // [] a a+ = a = a + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) )

55 Test - Üçgenler Genel Tekrar. eþkenar üçgen. bir üçgen = = cm = cm () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8ñ7 + )8ñ + )8ñ + Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ñ + ) ñ7 +. bir üçgen [] [] [] =. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi,, orta noktalar = cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) 7 ) 9 ) ) 7 ) Yukarýdaki verilere göre, () (G) oraný kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8. bir üçgen m(é) = m(é) m(é) = m(é) = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) ). bir dik üçgen bir kare = 0 cm 0 = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) ñ ) ñ ) 7ñ ) 0

56 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. bir üçgen = = = cm 0. bir üçgen = T T = T = cm T Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; [] // [] ve [T] // [] olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ) 0 8. bir dik üçgen [] [] cm cm 8 8 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) ). bir üçgen [] [] [] [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ ) 9. bir üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) 8 ) 0. bir ikizkenar üçgen = 0 m(ég) = 0 G G = cm = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 )

57 Test - Üçgenler Genel Tekrar. m(é) = 90 = = cm = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ )., üçgeninin aðýrlýk merkezi = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin [] kenarýna ait kenarortayýnýn uzunluðu kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). enzer iki üçgenin alanlarý farký cm dir. Çevreleri 8 cm ve cm dir. una göre, büyük üçgenin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 70. dik üçgen [], açýsýnýn açýortayý = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 8 ) 8 ) )0 ) ). bir üçgen [H] [] [H] açýortay H H = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(éh) + 0 olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ ) ñ. bir dik üçgen G, aðýrlýk merkezi [G] // [] G G = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, Çevre(G) kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 7

58 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = cm = cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde; = olduðuna göre, = uzunluðu kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0. bir dik üçgen = a a = a + a+ = a a Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8. bir üçgen m(é) = 90 = ñ = ñ cm a = 8 cm 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ). = cm m(ë) = m(ë) = 0 G m(ë) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, G üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ 9. bir üçgen [] // [] = = Þekildeki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ). bir üçgen [] [] = m(é) = m(é) = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 8

59 Test - Üçgenler Genel Tekrar. bir dik üçgen [] [] [G] // [] G = = cm. bir dik üçgen bir kare = 8 cm 8 = cm = cm Yukarýdaki þekilde G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). bir üçgen [] açýortay,, noktalarý doðrusal = Yukarýdaki þekilde lan() = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) ). bir üçgen [] [] [] // [] 8 = 8 cm = cm = Yukarýdaki þekilde = olduðuna göre, = kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ). ve birer üçgen = = = cm = cm. ikizkenar üçgen [] [] 0 = = m(é) = 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 8 9

60 Üçgenler Genel Tekrar Test - 7. dik üçgen [] [] = cm G = cm Yukarýdaki þekilde, üçgeninin ve G, üçgeninin aðýrlýk merkezi olduðuna göre, G kaç cm dir? 8 ) ) ) ) ) 0. bir üçgen [] açýortay 8 m(é) = = 8 cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) [] [], [] [], m(é) = 0 m(é) = 0, = cm, = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen [] kenarortay 8 [] açýortay G [] [G] G = cm = 8 cm G, üçgeninin aðýrlýk merkezidir. Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 8 ) 00 ) ) 9. bir dik üçgen [] açýortay = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen m(é) = 0 m(é) = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0

61 Çýkmýþ Sorular çýlar ve Üçgenler. m(é) = 90 m(é) = 90 = cm = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) (998 - ÖSS).,,, doðrusal,, doðrusal a = = m(é) = 8 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) (999 - ÖSS). m(é) = 90 [N] açýortay = cm N = 9 cm. 9 Yukarýdaki verilere göre, N üçgeninin alaný kaç cm dir? 8 ) ) 8 ) ) ) (998 - ÖSS) Yukarýdaki üçgeninde II =.II ve = dir. una göre, taralý dörtgeninin alanýnýn üçgeninin alanýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) (999 - ÖSS). m(é) = 90 m(é) = 90 = cm 9 = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 9 ) ñ ) 9ñ ) 0ñ (998 ÖYS). m uzunluðundaki bir merdiven yer ile lik açý yapacak þekilde, yere dik bir duvara dayandýrýlýyor. una göre, merdiven ayaðýnýn duvara olan uzaklýðý kaç m dir? ) ñ ) ñ ) 7ñ ) 8ñ ) 0ñ (999 ÖSS)

62 çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular 7. m(é) = 0 m(é) = 0 a Yukarýdaki þekilde ve birer ikizkenar üçgendir. II = II ve II = II olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) (999 - ÖSS) 0.,, noktalarý doðrusal [, açýsýnýn açýortayý [, açýsýnýn açýortayý Yukarýdaki þekilde = cm, = cm ve = 7 cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) (000 ÖSS). bir üçgen 8. m(é) = 90 m(é) = 90 a m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde, dik üçgeninin köþeleri dik üçgeninin kenarlarý üzerindedir. üçgeni üçgenine benzer (ÿ~ÿ) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki taslak çizimde verilenlere göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) > ) > ) > ) > ) > (00 ÖSS). = 9. = cm = cm m(é) = 90 m(é) = 90,, doðrusal,, doðrusal Þekildeki üçgeninde m(é) > 90 olduðuna göre, nin en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 (000 ÖSS) = olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 7 (00 - ÖSS)

63 Çýkmýþ Sorular çýlar ve Üçgenler. L = LH = H =. // L // H // // 0 // H L = cm = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 (00 - ÖSS) (00 ÖSS). [] // [G] G Yukarýdaki þekilde = = dir. una göre, oraný kaçtýr? G ) ) ) ) ) 7. bir üçgen P = PR P = PQ R m(é) = Q m(répq) = P Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 08 (007 - ÖSS) (00 - ÖSS). = = m(é) = Yukarýdaki üçgeni bir eþkenar üçgen olduðuna göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 (00 ÖSS) 8. bir üçgen = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 (008 - ÖSS)

64 çýlar ve Üçgenler Çýkmýþ Sorular 9. bir üçgen // = 8 cm. bir ikizkenar üçgen [] açýortay 8 = cm Þekildeki dörtgeninin alaný 0 cm olduðuna göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 0 (009 - ÖSS) m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki ikizkenar üçgeninde = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) (0 - YGS). bir üçgen = = 0. ir üçgeninin iç açýlarýnýn ölçüleri a, b, c ve c b a olduðuna göre, c en çok kaçtýr? ) ) 0 ) ) ) (009 - ÖSS) Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? 7 ) 8 ) ) ) ) (0 - YGS). bir üçgen. ve c 0 00 a b m(é) = 0 m(é) = 00 birer üçgen m(é)=m(é) = cm = cm a b b c c a Yukarýdaki verilere göre, = cm = ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? )a c )a b )b c ) b a ) c b Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 9 ) 0 ) ) (00 - YGS) (0 YGS)

65 ÇGNLR V GNL ÖRTGNLR ölüm 0 Test -. bir dörtgen 00 m(é) = 00 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. düzgün beþgen L kare,, L doðrusal Yukarýdaki verilere göre, L açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). ir dýþ açýsýnýn ölçüsü ve bir iç açýsýnýn ölçüsü olan düzgün bir çokgende = baðýntýsý olduðuna göre, bu çokgenin köþegen sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) ). ir düzgün çokgenin bir iç açýsýnýn ölçüsü bir dýþ açýsýnýn ölçüsünün katýndan 0 fazladýr. una göre, düzgün çokgen kaç kenarlýdýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ).. bir 7 altýgen a [] [] m(é) = 7 m(él) = m(é) = 00 L m(él) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 0 P 70 Þekildeki beþgeninin [] kenarý PL doðrusu üzerindedir. m(pé) = 70, m(é) = 0, m(é) = 9 ve m(él) = 7 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 90 ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 7 L

66 Çokgenler ve Genel örtgenler Test - 7. bir dörtgen [] // [] [] ve [] 8 açortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? 8 9 ) ) ) ) ) 0. bir beþgen [], [], [] ve 0 [] açýortaylar [] [] a m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 8. Herhangi konveks bir dörtgenin köþegen uzunluklarý cm ve 8 cm dir. örtgenin kenarlarýnýn orta noktalarýnýn birleþtirilmesinden meydana gelen yeni dörtgenin çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 8. bir düzgün altýgen [] köþegen Yukarýdaki þekilde Çevre() = 0 cm olduðuna göre, Çevre() kaç cm dir? ) ) 7 ) 78 ) 8 ) 9 9. Yukarýdaki þekilde düzgün beþgen ve eþkenar üçgen olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) ) 8 ) 0 )?. L Yandaki þekil bir düzgün sekizgen P,, P ve,, P doðrusal Yukarýdaki verilere göre, P açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 7, ) 90 ) 0, ) 0 ),

67 Test - Çokgenler ve Genel örtgenler. bir düzgün beþgen [] köþegen [H] // [] = H = cm Yukarýdaki verilere göre, düzgün beþgeninin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. düzgün beþgen ve eþkenar üçgen Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) ) 0 ) 8 ). öþegen sayýsý kenar sayýsýnýn katý olan bir düzgün çokgenin bir dýþ açýsýnýn ölçüsü a, bir iç açýsýnýn ölçüsü b dir. a una göre, oraný kaçtýr? b ) ) ) ) ) [] açýortay 8 [] açýortay 0 m(é) = 0 a m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 78 ) 8 ) 8 ) 88 ) 90. düzgün altýgen L LM düzgün beþgen M. düzgün beþgen a [] [] = {} Yukarýdaki verilere göre, m(mé) kaç derecedir? ) 7 ) 78 ) 8 ) 8 ) 8 Þekildeki düzgün beþgende m(é) = kaç derecedir? ) ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 7

68 Çokgenler ve Genel örtgenler Test - 7. L P = LP m(mél) = m(mépn) = 0. bir düzgün beþgen L [L], açýortay [] [] P L = cm a M N Þekildeki L bir düzgün sekizgen olduðuna göre, m(mépn) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, düzgün beþgeninin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 0 ) 8 8. Ýç açýlar toplamý dýþ açýlar toplamýna eþit olan konveks bir çokgenin köþegen sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) ). iç bükey dörtgen = cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) 8 ) ) ) ) 0 9. Þekildeki düzgün beþgeninde, [] köþegen ve m(é) = m(é) dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? ) 9 ) 0 ) 0 ) 0 ) 08. dörtgen [] [] = = cm = () = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ 8

69 ölüm PRLLNR V ÞNR ÖRTGN Test -. dörtgen paralelkenar 0 m(é) = a m(é) = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). paralelkenar [] açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, paralelkenarýnýn çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ). bir 70 paralelkenar a [] açýortay [] [] m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é)= kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). paralelkenar [] ve [] 8 açýortay = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. paralelkenar [] açýortay = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar dörtgen [] köþegen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) )

70 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. paralelkenar = cm = cm = cm 0. bir paralelkenar [] [] = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 0 8. paralelkenar [] açýortay 7 [] // [] = cm = cm = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 7. paralelkenar [] açýortay = cm,, doðrusal Yukarýda verilen paralelkenarýnýn çevresi 0 cm olduðuna göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) paralelkenar = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 8. bir paralelkenar [] köþegen [L] [] L [] [] L = cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 70

71 Test - Paralelkenar ve þkenar örtgen. eþkenar dörtgen [] [] a =. bir paralelkenar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) Yukarýdaki þekilde; [ [ = {} olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 9 ). eþkenar 0 dörtgen [] ve [] köþegen. eþkenar 7 dörtgen = cm m(é) = 0 a m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 8 ) 80 ) 7 ) 70 ) m(é) = 7 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) 8 ) ) 0. paralelkenar [] [] = cm = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) 70ñ ) 7 ) ñ ) 9ñ. paralelkenar = [ [ = {} Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) 8 ) ) ) 0 ) 7

72 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. ve L L paralelkenar [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L paralelkenarýnýn çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8 0. paralelkenar [] köþegen = Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) 8. paralelkenar [] açýortay = cm = 0 cm 0 [H] [H] H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). L paralelkenar = L L = Yukarýdaki þekilde; () + () = cm olduðuna göre, paralelkenarýnýn alaný kaç cm dir? ) ) ) ) 78 ) eþkenar 8 dörtgen [] [] = cm = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 9. eþkenar dörtgen = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 7

73 Test - Paralelkenar ve þkenar örtgen. paralelkenar = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki paralelkenarýn çevresi 0 cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 7ñ. eþkenar dörtgen [] [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7ñ ) 70ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. eþkenar dörtgen [] açýortay 0,, doðrusal = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, eþkenar dörtgenin alaný kaç cm dir? ) 0 ) 0ò ) 0 ) ñ ) 8. paralelkenar [H] [] H [H] açýortay = cm H = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 7 ) ) 0 ). H 9 paralelkenar [] ve [] açýortaylar [H] [] H = cm H = 9 cm Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 0 ) 0. paralelkenar,, T ve,,, T doðrusal [] köþegen T = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, T = kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) ) ) 0 7

74 Paralelkenar ve þkenar örtgen Test - 7. paralelkenar H [] ve [] 8 açýortay 0 = 0 cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki þekilde; [H] [] olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) 08 ) 00 ) 9 ) 90 ) 7 0. paralelkenar = Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamýnýn paralelkenarýn alanýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 9 8. paralelkenar = [ [ = {} oraný kaç- Yukarýdaki verilere göre, týr? () () ) ) ) ) ). bir 0 paralelkenar dik üçgen = 0 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) ) ) 9. bir 0 paralelkenar = cm = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, paralelkenarýnýn alaný kaç cm dir? ) 0 ) 0ñ )+ñ ) 0 + ñ ) 0. bir paralelkenar [] köþegen = () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 90 ) 9 ) 98 ) 00 ) 7

75 ÝÖRTGN, R V LTÝ ölüm Test -. dikdörtgen a = = 0 m(é) = 0. bir kare [T] [] [] köþegen T = cm 8ñ T = 8ñ cm Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 00 ) 9 ) 0 ). dikdörtgen = m(é) =. bir kare [] köþegen = cm = 7 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 88 ) ) 00. dikdörtgen [] []. m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) )7 ) )8 Þekildeki eþ dikdörtgenlerin kenarlarý 8 cm ve cm dir. una göre, tüm þeklin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) 80 ) 8 ) 9 7

76 ikdörtgen, are ve eltoid Test - 7. kare ñ = = ñ cm,, doðrusal 0. dikdörtgen eþkenar L üçgen L = L ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, karesinin bir kenarý kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, eþkenar üçgenin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 9ñ ) 0ñ ) ñ 8. kare [] [] = ñ cm 0 = 0 cm ñ Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 70 ) 7 ) 80. Yukarýdaki þekilde kare, deltoid ve uzunluðu karenin bir köþegeninin uzunluðuna eþittir. una göre, karenin alanýnýn deltoidin alanýna oraný kaçtýr? ) ) ñ ) ) ñ ) ñ 9. kare = = cm. dikdörtgen = = () = 00 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 9 ) Yukarýda verilen dikdörtgenin alaný 00 cm olduðuna göre, taralý dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 0 ) 00 7

77 Test - ikdörtgen, are ve eltoid. dikdörtgen m(é) = m(é) 8 = cm = 8 cm. bir kare [] [] ñ = ñ cm = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) 9.. // 0 80 bir deltoid = a m(é) = 0 m(é) = 80 Þekildeki karesinin [] kenarý eþ parçaya, [] kenarý eþ parçaya bölünmüþtür. üçgeninin alaný cm olduðuna göre, karesinin alaný kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 00 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. dikdörtgen [] [] [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir dikdörtgen,, doðrusal [] [] 0 = = cm = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 7 ) 80 ) 9 ) 00 ) 77

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C 1. BÖLÜM: AÇISAL KAVRAMLAR VE DOĞRUDA AÇILAR 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-E 2-A 3-E 4-C 5-C 6-C 7-D 8-D 9-D 10-E 11-B 12-C 2. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇILAR 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

10 SINIF MATEMATİK. Dörtgenler ve Çokgenler Katı Cisimler

10 SINIF MATEMATİK. Dörtgenler ve Çokgenler Katı Cisimler 10 SINI MTMTİK örtgenler ve Çokgenler Katı isimler 3 YYIN KOORİNTÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ İTÖR Hazal ÖZNR - Uğurcan YIN İZGİ Muhammed KRTŞ SY TSRIM - KPK. Özgür OLZ ğer bir gün sözlerim bilim ile ters düşerse, bilimi

Detaylı

Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik,

Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik, Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz,

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ İKKT! SRU KİTPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ LRK VP KÂĞIINIZ İŞRTLMYİ UNUTMYINIZ. MTMTİK SINVI GMTRİ TSTİ 1. u testte 30 soru vardır. 2. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik ÇI V ÇI ÖLÇÜSÜ esimdeki iþaretli yerler ( )size hangi geometrik kavramý hatýrlatýyor? u geometrik kavramýn ortaya çýkmasý için baþka hangi geometrik kavramlardan yararlanýlýr? esim incelendiðinde birçok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, u kitap son açıklanan YS (Yüksek Öğretim urumları Sınavı) ve M müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Geometri hem bilgi hem de görmeye dayalı

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 203 formatında dörtbinsoru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL AAYLARA ALES SORU ANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Soru Bankası. Sinan YILMAZ Taceddin BAYRAM

Soru Bankası. Sinan YILMAZ Taceddin BAYRAM Soru ankası Sinan YILMZ (sinanmaths@gmail.com) Taceddin YRM (cagdas11@hotmail.com) Nitelik Yayınları 50/18 YS Ters-Yüz Geometri Tekrar Testleri Soru ankası / Sinan YILMZ - Taceddin YRM Yayına Hazırlama

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

8. SINIF ESLiK ve BENZERLiK

8. SINIF ESLiK ve BENZERLiK 0 8. SINI SLiK ve NZRLiK şlik: Karşılıklı açılar ve kenar uzunlukları eşit olmalı. Sembolleri enzerlik: Karşılıklı açılar eşit, karşılıklı kenarlar orantılı olmalı. Sembolleri ~ veya olduğuna göre verilmeyen

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı