LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ! 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ! 2014"

Transkript

1 FATİH İN TABLETLERİ VE İNTERNET BANKACILIĞI Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 10 Nisan 2014 Perşembe günü ERG (Eğitim Reformu Girişimi) ve Türkiye Bilişim Vakfı nın ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda katılımcılarla FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Öneriler başlığı ile hazırlanan raporun içeriği paylaşıldı. Öncelikle ERG yi bu girişimi nedeniyle kutlamak isterim. Pek çok rapor ve değerlendirme etkinliklerinde olduğu gibi bu raporlarında da bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek amacınnı önde olduğu seziliyor. Her ne kadar derinlemesine bir değerlendirme ve inceleme çalışması değilse de, yansız ve tarafsız olarak FATİH gibi önemli bir teknoloji ve eğitim odaklı projeyi değerlendirmeyi akıl ettikleri için kendilerini kutlamak gerekli. Raporda FATİH kadar büyük ölçekli olmasa da dünyanın değişik ülkelerinde denenmiş ve halen yürüyen teknoloji ve eğitim odaklı projelerden öğrenilen derslere de yer verilmiş. Bir kere, sunum sırasında ve yazılı raporda da belirtildiği gibi, şu an itibariyle dünyada FATİH çapında bir eğitim ve teknoloji projesi yok. Rapora göre, FATİH kapsamında okuldaki sınıfa etkileşimli tahta ve internet altyapısı donanımı kurulacak ve 2019 a kadar 10.6 milyon öğrenciye tablet dağıtılacak den beri den fazla tablet dağıtıldı ve sınıf etkileşimli tahta ve internet altyapısı ile donatıldı. Projenin toplam maliyetinin 8 ila 10 milyar Dolar arasında tutacağı basında yer aldı. Bu kadar iddialı ve pahalı bir projenin, hükümet politikalarında Türkiye gibi eğitimi pek ciddiye almayan bir ülkede gerçekleşiyor olması ilk anda insanın aklını çeliyor ve heyecanlandırıyor. Dünyada hiç bir ülkenin cesaret edemediği çapta bir projeyi eğitimde hedefliyor olması insanda ülkemiz hakkında karışık duygulara neden oluyor. Dünyanın 17. Büyük ekonomisi olan ancak pek çok gelişmişlik endeksinde, ekonomisi çok daha gerilerde yer alan ülkelerin de gerisinde performans gösteren Türkiye nasıl oluyor da dünyanın en pahalı eğitim teknolojisi projesini göze alabiliyor? Bizim önümüzde yer alan dünyanın 16 büyük ekonomisinin böyle iddialı bir eğitim projesini başlatma konusunda daha fazla kaynağa sahip olduğu tartışma götürmez. Hele Page 1 of 5

2 bunların içinde bazıları tüm sermayesini, birikimini ve refahını son 30 yılda eğitime yaptığı yatırımlardan edindiği için eğitim-kalkınma arasındaki birebir koşutluğu bizden daha iyi bilir ve böylesi bir yatırıma gözü kapalı girerdi. Oysa oralarda bu konularda çok temkinli bir duruş söz konusu. Özetle, şunu söylemek istiyorum: Bizi heyecanlandıran yanlarına rağmen bu işte bir gariplik var! Eğitim politikalarında araştırma ve pilot denemeye dayalı verileri kullanma geleneği olan ülkelerde böylesi maliyetli ve büyük çaplı bir teknoloji yatırımı girişimine tanık olmuyoruz. Öncülük kötü bir şey değildir. Özellikle yeni gelişen teknoloji ve sektörlere erken girmenin uzun vadede pek çok stratejik yararları vardır. Fakat, konu FATİH Projesi olduğunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Çünkü, eğitim-teknoloji arasındaki ilişki sanıldığından daha zayıf. 2 Şubat 2014 tarihli Teknoloji Eğitimi Neden Dönüştüremiyor başlıklı yazımda bu ilişkiyi ayrıntılarıyla irdelemeye çalıştım. O yazıdaki ana hipotezim şuydu: Eğitim amaçları ve süreçleri büyük ölçüde muğlak olan düşük teknoloji yoğunluklu bir sektördür; bu nedenle pek çok sektörü kökten ve hızla dönüştüren bilişim teknolojileri eğitim ve okulu dönüştürmede aynı etkiyi gösterememiştir. ERG raporunda da belirtildiği gibi, FATİH Projesi bazı ciddi sorunlarla yüzyüzedir. Rapor şu alanlarda projenin tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır (sorunların raporda hangi sayfalarda yer aldığı belirtildi): 1. Milli Eğitim Bakanlığı nın kendi içindeki istikrar (en sık bakan değişen bakanlık) ve projeye dahil farklı kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm sorunları (proje, kağıt üzerinde yedi farklı bakanlık veya kamu kuruluşunun eşgüdümünde yürüyor) (s. 12), 2. Öğretmenleri, yöneticileri teknolojiyi kullanma konusunda cesaretlendirecek teşviklerin eksikliği (s. 13), 3. İçerik, fikri mülkiyet ve yazılım lisanslamasına ilişkin sorunların çözülememiş olması (s. 13), 4. Tabletlerin kime ait olduğu, tamir ve yenilenmelerinin kimim sorumluluğunda olduğu konusundaki belirsizlikler (s. 14), 5. Projenin hedeflerine ve uzun erimli yol haritasına ilişkin bütüncül bir vizyon eksikliği (s. 14), Page 2 of 5

3 6. Teknolojinin öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğine ilişkin ikna edici kanıtların yokluğu (s. 15), 7. Öğretmen ve yönetici eğitiminin eksikliği; şu ana kadar proje kapsamına dahil olan öğretmenlere bir haftalık 30 saatlik bir eğitim verilebilmiştir (s ), 8. Şu ana kadar proje kapsamındaki uygulamaların ve alınan mesafenin taraf olmayan kurum ve kuruluşlarca kapsamlı bir etki değerlendirmesinin yapılmamış olması (s. 21). Bütün bu ciddi sorun alanlarına rağmen, FATİH Projesi nin yürütücülerince şu anda kabul görmüş ilkelerle devam ettirileceği konusunda ciddi ip uçları da söz konusu. Bu projenin başlaması ve sürmesinden her halde en çok heyecanlananlar ve projeyi koşulsuz destekleyenler teknoloji firmaları olsa gerek. Dünyanın büyük bilişim firmalarının Türkiye yi yol etmiş olmasından da insan kuşkulanıyor. Teknolojiye düşman değiliz, yeniliklerin önünde engel teşkil etmiyoruz, teknolojinin belirli ölçülerde öğrenmeyi destekleyici ve hızlandırıcı etkilerine de inanıyoruz. Ancak, FATİH Projesi gibi teknolojiyi eğitimin pek çok diğer değişkeninin önüne koyan anlayışı ve onu eğitimi dönüştürme konusunda sürükleyici bir güç olarak kullanma niyetinin gerçekçi olmadığına inanıyoruz. Dahası, bütün bunların Türkiye gibi eğitimde eşitsizliklerin ve coğrafi, sosyo-ekonomik köken, cinsiyet, yerleşim yeri, ailenin eğitim düzeyi gibi alanlardaki farklılıklarını dikkate aldığımızda, bu sosyolojik ve ekonomik değişkenlerin varlığında teknolojinin fark yaratma potansiyelinden de alabildiğine kuşkuluyuz. Dolayısıyla; amaç, işleyiş ve süreçlerinde ciddi revizyonlar yapılmadığı sürece FATİH Projesi nin ciddi bir fiyaskoyla sonuçlanması ihtimali de var. Bu fiyaskonun pedagojik sonuçları da olur. Öğrencilerin okula karşı tutumlarında olumsuz yönde değişiklik, okuma ve yazma alışkanlıklarında geriye gidiş, denetimin iyi yapılamaması durumunda kamu kaynaklarından sağlanan bilişim teknolojilerinin suça, kötü alışkanlıklara teşvik edici şekilde kullanılabilme olasılığı, okulların bir teknoloji çöplüğüne dönüşme olasılığı, kıt ulusal kaynakların yanlış kullanımı nedeniyle daha etkili sonuçlar alınabilecek öğretmen eğitimi gibi konularda kaynak yetersizliği nedeniyle gelişme sağlanamaması gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz. Page 3 of 5

4 FATİH Projesi ni başlatan motivasyon tam olarak bilinmemesine rağmen, 2011 seçimlerinden bir kaç ay önce halka duyurulması öz itibariyle seçimlere yönelik bir girişim olarak da yorumlanmıştır. Bir ihtimal ve bu nedenle, ciddi bir değerlendirme ve inceleme süreci olmaksızın acele olarak devreye sokulduğu izlenimi vermektedir. Öğrenme sürecinin belirli alanlarında zengin bir içerikle ve kontrollü olarak dünyanın çeşitli okullarında ve bazı eğitim kurumlarında mikro düzeyde kullanılan tabletli eğitim bir anda Avrupa nın en büyük eğitim sistemlerinden birini içine alacak şekilde ve dünyanın en pahalı teknoloji projesi haline dönüştürüldü. İnsan ister istemez, karar vericiler bu süreçte büyük ölçüde yanıltıldı mı diye de kuşkulanıyor. Çünkü, teknolojinin köklü bir şekilde dönüştürdüğü, örneğin bankacılık sektöründe, teknoloji ve banka hizmetleri arasındaki ilişkinin doğal bir akış içinde dönüştüğünü görüyoruz. Bugün bankalara sadece yılda bir kaç kez, o da çok zorunlu hallerde uğruyorsak ve bankacılıkla ilgili işlemlerin neredeyse tamamını internet üzerinden online olarak yapabiliyorsak, eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiye bakarken bu örneği ciddi biçimde irdelememiz gerekiyor. Bankalar müşterilerinin teknoloji kullanma alışkanlıklarını değiştirmek, bu yolla bankacılık hizmetlerinde hız, isabet ve müşteri memnuniyeti gibi ana unsurlarda ilerleme sağlamak için müşterilerini tanımadıkları yeni bir teknoloji kullanmaya zorlamadılar. Dolayısıyla, kendileri açısından da çok karlı olan internet bankacılığını hakim kılmak için müşterilerine tablet dağıtma yoluna gitmediler. Ne yaptılar? Müşteriler arasında hakim olan yaygın bilişim teknolojilerine uygun ürünler geliştirerek insanların zaten tanışık oldukları ve kullanmayı bildikleri teknolojiler üzerinden hareket ettiler. Müşteriler arasında bilişim teknolojisi kullanma alışkanlıkları değiştiktikçe bankalar da değişen bu alışkanlıklara göre ürün ve hizmetlerini geliştirdiler ve yeniden düzenlediler. Süreç telefon bankacılığı ile başladı, evrile evrile bugün her işlemin online yapılabildiği internet bankacılığına dönüştü. Aynı şeyi yine teknoloji tarafından ciddi biçimde dönüştürülen turizm sektöründe, ulaşım sektöründe, iletişim sektöründe de görüyoruz. Bu, başarıyla dönüşen sektörlerin hiç birinde araba atın önüne koşulmadı! Eğitimde ise FATİH Projesi, yapay ve yanlış bir beklentiyle öğrenmeyi teknoloji ile dönüştürmeyi deniyor. Oysa PISA ve TIMMS gibi güvenilir kurumlarca yapılan pek çok uluslararası karşılaştırmalı araştırma, öğrenme üzerinde en önemli okul içi değişkenin öğretmen kalitesi olduğunu ısrarla ve Page 4 of 5

5 altını çizerek vurguluyor. Eğitim gibi düşük teknoloji yoğunluklu ve emek yoğun bir sektörde öğrenmeyi dönüştüren en önemli unsur öğretmen. Parası olan ve parasını harcamak için teknoloji ve insan gibi iki seçenek arasında kalmış bir zengine verilecek tavsiye bellidir: İnsana yatırım yap, hem teknoloji üretsin hem etkili kullansın. Tabletlerin yazılımı ve donanımı en çabuk eskiyen teknolojidir. Beyin, dolayısıyla onu taşıyan öğretmen, eğitimle kendi kendini güncelleyen ve bu nedenle asla demode olmayan tek yazılım ve donanımdır. Page 5 of 5

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

BEŞİNCİ SINIFA YABANCI DİL: EYVAH REFORM. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 18 Mayıs 2015

BEŞİNCİ SINIFA YABANCI DİL: EYVAH REFORM. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 18 Mayıs 2015 BEŞİNCİ SINIFA YABANCI DİL: EYVAH REFORM Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 18 Mayıs 2015 [ Bu yazı 9 Mayıs 2015 tarihli El Jazeera Turk internet sitesinde yayınlanmıştır.

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

eğitim izleme raporu 2012

eğitim izleme raporu 2012 eğitim izleme raporu 2012 e itim izleme raporu 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Endüstrİ 4.0. Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi EKOIQ. Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı?

Endüstrİ 4.0. Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi EKOIQ. Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı? Endüstrİ 4.0 Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı? EKOIQ Dergisi nin Özel Eki /Aralık 2014 Sabancı Üniversitesi Avrupa

Detaylı

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir?

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? Sayı: 105 Eylül 2014 Küresel İnsani Gelişme Raporu Ankara da ve İstanbul da tanıtılıyor Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? GAP GREEN

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1 FİNANS TOPLULUĞU Bölgesel Rekabet Gücü ve Piyasa Potansiyeli Banka Müşterisinin Kalbine Giden Yol IK dan Geçer mi? Global Kriz Türk Bankacılık Sistemini Neden Diğer Ülkelerden Daha Az Vurdu? Büyük Buhran

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR ISSN 1306-8431 Sayı : 36 Yıl : 10 Şubat 2010 1 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl : 10 Sayı : 36 Şubat 2010 Sahibi T.C. D i leri Bakanl ad

Detaylı

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz 04 Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı Gündem ve Esas Sözleşme Değişikliği Kurumsal Profil 05 08 2013 te Öne Çıkan Yenilikler Müşteri Varlığı

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6 İçindekiler.....1 Proje Hakkında...3 Seminer Özeti....4 Program..... 5 Seminer..6 Türkiye de Meslek Liseleri ve Üniversitelerde Kuyumculuk Eğitimi ve Sektörün Beklentileri..7 Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Ekonominin gelişimine ivme kazandırmak Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ne

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı