Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlarnn Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Karlatrma Yavuz AHN 1, sfendiyar EGEL 2 1 Ar-Gör, zmir Yük.Teknoloji Enst. naat Mühendislii Bölümü, Gülbahçe-Urla,zmir, 0(232) , 2 Doç.Dr.zmir Yük.Teknoloji Enst. naat Mühendislii Bölümü, Gülbahçe-Urla,zmir, 0(232) , ÖZET Bu çalmann amac; doymam granüler zeminlerdeki s heyelanlarn durayllk analizlerinde kullanlan Lumb, 1975 ile Pradel ve Raad, 1993 gibi slatma band teorilerinin geçerliliklerinin deneysel olarak tespiti amac ile laboratuvarda yamur suyunun 2 istikamatte (2-D) ve tek istikamette (1-D) akna olanak verecek ekilde gelitirdiimiz 2 adet deney düzenei(model) vastas ile deneyler, ölçümler yapmak ve elde ettiimiz deney neticelerini irdelemektir. Doymam zeminlerin matrik emmesi ile ev durayll arasndaki bant deneyler ile açklanmaya çallmtr. Deneylerde esasen Birletirilmi Zemin Snflandrma Sistemi ne göre olan SP ve CL-ML tiplerindeki 2 tip zemin türünde ve onlarn deiik karmlar kullanlmtr. Bunlardan 15 adet yaplan 2-D deneyleri için; 2x1,5x0,30 m(=h) ebatlarndaki ev düzenei kullanlrken, 32 adet yaplan 1-D deneyleri için; 40 cm uzunluk 20 cm çapl plexicam boru tipi deney düzenei kullanlmtr. Deneyler esnasnda önceki baz deneyler için 0,18 lt/sec/m2 lik yamurlama iddeti kullanlrken, daha sonra matrik emme etkisinin daha belirgin tayini için bu iddet azaltlm ve sonraki baz deneyler için 0,05 lt/sec/m2 lik yamur iddeti uygulanmtr. 15, 25, 35 eimli 2-D deney düzeneinde zemin numunesi farkl oranlarda sktrlarak, harcana 400 lt suyun nekadarnn infiltrasyona gittii, ne kadarnnyüzeysel su halinde akt tespit edilmitir. Bunun sonucunda skma miktar, zemin türü, ev eimi ve ölçüldü ise matrik emme deerlerine bal olarak durayllk, ölçülen ve gözlenen slatma band derinlkleri incelenmitir. Deney neticeleri göstermitirki; her 2 slatma band teorisinden hesaplanan sabit derinlikler, sabit kalmayp yamurlama miktarna, süresine ve zamana bal deimektedir. Gözlenen de o zaman içinde zemindeki herhangibir andaki durumdur. Dolays ile teori ile gözlemlenen slatma band derinlikleri arasndaki korelasyon çok düük bulunmu olup; teoriler, gözlenenin yaklak 2-40% arasnda deien deerlerini vermektedir. Gerçek slatma band derinliklerinin, teorilere göre, hem miktar hem de yaylma hz olarak daha büyük olduu görülmütür. Bu da matrik emmenin sabit kalmayp, zemindeki su ve hava miktar, doygunluk derecesi, boluk oran gibi deikenlere bal olarak hzla deitii, daha gerçekci slatma band derinliklerini hesaplayabilecek doru teorilerin gelitirilmesi veya üzerinde çallan 2 teorinin doru modifikasyonu için, içinde çok deikenlerin bulunduu daha çok test planlanmal ve yaplmaldr. Yaplan snrl saydaki deneylerin çeitlilii ve saylar, kullanlan 2 slatma-band teorisinin doru modifikasyonu için yeterli deildir. Anahtar Kelimeler: Doymam granüler zeminler, s heyelanlar, slatma-band teorileri, matrik emme basnc, tensiyometre.

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon An Overview and Experimental Comparison of Shallow Landslides Wetting- Band Theories in Unsaturated Granular Soils ABSTRACT The purpose of this study is to experimentally check the validity of wetting-band teories, such as; Lump, 1975, Pradel and Raad, 1993 used in the slope stability analyses of shallow landslides in unsaturated granular soils through measurements done at the two numbers of experimental set-ups(models), being: 2-D (rainwater is allowed to flow in 2 dimensions or directions) and other 1-D (rainwater is allowed to flow only in 1 dimension or direction) developed at the laboratory and to arrive conclusions, after the experimental results are obtained. Relationship between unsaturated granular-soil slope stability or shallow landslide stability in such soils are tried to be experimentally observed and explained. In the experiments, basically 2 types of SP and CL-ML (per USCS) or their various mixtures are used. In the 2-D experiments, firstly 12 numbers of tests, then additional 3 numbers (making a total of 15 tests) of tests are performed. Size of 2-D test set s rectangular soil container is 2mx1.5mx0.3m(=h). For the 1-D experiments 32 numbers of tests are done using cylindrical plexiglass test set having dimensions of (internal diameter:0,2m; Length=0,4m; thickness=0.01m) is used. During the previous 12 numbers of 2-D tests done, rainfall intensity used was 0.18lt/sec/m2, but, during the latter 3 numbers of 2-D tests done, raifall intensity used is lowered as 0.05lt/sec/m2 to allow for matric suction measurements to be made. Other used variables are; 3 slope angles of 15, 25, 35, initial water contents/void ratios/degrees of saturation and applied degrees of compaction. Measurements were done about surface flowed water amount, infiltrated and seeped (seepage) water amounts, wettingband depths, matric suctions (in the last 3 2-D ve in all 1-D tests). Observed results are about the surface and slope stability status, wetting-band depths. In the analysis stage, experimental results are compared with the equational results of Lump, 1970 and Pradel- Raad, 1993 theories. Results have shown that, wetting-band depths change with time (do not stay contant even after rainfall stops). They variation also depend on rainfall intensity and its duration. Observation made is about any point of time. Test results show that, though timedependent, actually observed wetting-band depths are much higher in values and spread much faster than those predicted by theoretical formulas. In other words, theories grossly underestimate wetting-band depths. This results-in obtaining very low to low correlations, varying between about 2-40 %. Relationships between time dependent matric suctions and time dependent wetting-band should be further studied in-detail with more numbers of tests. These tests are not sufficient in variety and numbers to arrive any true modifiaction of studied 2 types of such theories. Key Words: Unsaturated granular soils, shallow landslides, wetting-band theories, matric suction, tensiometer. 1. Giri: Yamur suyunun ev stabilitesine etkisini inceleyen pekçok nümerik çalma ve analiz yaplmtr. (Haefeli, 1948; Brakensiek, 1977; Fredlund ve Rahardjo 1993; Pradel, D.ve Raad, G.1993; Fredlund vd. 1994; Alonso, vd., 1995; Cheng, 1997, Ng ve Shi, 1998; Ng vd., 1999; Fourier vd., 1999; Gasmo vd., 2000). Bu çalmalar ev açs, boluk suyu basnc, moloz tanmas ve yamur suyu iddetinin evin stabilitesine etkisini inceleyen zemin özelliklerini göz önüne alarak yaplm çalmalardr. Zemine szan su, boluk suyu basncn arttrarak zeminde gerilme deiimlerine sebep olur. Bu durum zeminde imeye yol açar. (Pierson, 1980; Premchitt vd., 1994; Wilson ve Dietrich, 1987; Iverson ve Major, 1986; Iverson, 2000; Lan vd., 2003; Chen, 1996 ve 1997; Du, 1991, Xie ve Xu, 1999; Li vd., 2001; Huang ve Lin, 2002). Islatma- band ve nem dalm, doymam zeminlerdeki, doygunluk profilinin meydana gelmesini salayan iki olaydr. Geçmite slatma-band derinlii ile ilgili ilk çalmay, Green ve Ampt (1911) gerçekletirmitir. Bu konu üzerine çalmalar, daha sonraki yllarda da devam etmitir. Örnein; Young, 1958; Lumb, 1962; Bouwer, 1966; Mein ve Farrel, 1974; Pradel ve Raad, 1993; Jury vd. 2003; Wang vd., 2003; Kim vd., 2006). Bu çalmalardan sadece 2 si laboratuvar ortamnda denenmek için ilginç bulunmutur. Lumb (1962) in teorik olarak önerdii slatma- band derinliini veren eitlik aadaki gibidir:

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon h k t s w (1) n S f S 0 Burada; h w : Islatma-band derinliini S 0 : Balangç doygunluk yüzdesi S f : Son doygunluk yüzdesi k s : Geçirimlilik katsays (cm/sn) t : Zaman (sn) Dier yandan, Pradel ve Raad (1993) ün önerdii eitlik, matrik emme basnc deerini kullanlmasn içine alr ve aada verilmitir: k lim I min z z w z S Tmin w Burada; k lim : Zemin geçirimlilik katsays (cm/sn) I min : Yamur iddeti (lt/sn/m 2 ) z w : Islatma-band derinlii S: Matric emme basnc (cbar) : Porozite T min : Yamurun süresi (dak.) w S z S ln S w (2) 2. Yöntem: 2.1 Islatma-Band Gözlemi için kullanlan 2-D Modeli: YTE Geoteknik laboratuvarnn içerisinde yamur suyu infiltrasyonunu gözlemleyebilmek için 2 boyutlu (2-D model) bir deney seti (Yapay ev Analizi Deney Düzenei) imal ettirilmitir. Diktörtgen eklindeki modelin 2 m boyu, 1,5 m genilii ve 40 cm yükseklii olup yaklak 20 kn (yaklak 2 ton) tama kapasitesine sahiptir. Dörtbir yan 8 mm kalnlndaki plexiglas ile çevrilmitir ve ayrca tabanda suyu geçirip ince malzemeyi geçirmeyen çok ince (#.200) elek telli aralklar ve dier yerlerde enaz 5 mm kalnlk ve 100 mm genilikteki metal eritler kullanlmtr. Bu ekilde tasarlanan bir 2-D deney düzenei sayesinde, yamurlama iddeti sabit tutulmu (0,18 lt/sec/m 2 olarak, tensiyometresiz ilk 12 deneyde veya 0,05 lt/sec/m 2 olarak, tensiyometreli son dier deneylerde) olarak verilen yamurlama sonrasnda u ölçümler yaplabilmitir: toplam verilen su miktar, üstten akan su miktar, zemine (infiltrasyon olarak) giren su miktar, zeminden (konteyner altna geçen (szan) su miktar, her 2 yanda oluan slatma bandnn zamanla ilerleyi boyu (effaf plexiglas yardm ile), kullanlan ev açsnda zeminin davran (heyelan/göçme oluup olumad) gözlemlenmitir (ekil 1). ekil 1. Yapay ev Analizi Deney Düzenei Genel Görünüm

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Yamurlama iddetine karar vermek ve ne kadar litre su harcandn hesaplamak için 800 litre hacminde metal tanktan su temin edilmektedir. Suyun çk deliklerine iletiminde 1 HP (075 Kw) gücüne sahip pompa kullanlmtr (ekil 2). ekil 2. Yamur Suyu Pompalama Düzenei Sprinkler çerçevesi 8 sra ve her srada 12 adet çk deliinden olumaktadr.(ekil 3). lk yaplan deneylerin amac, sabit yamurlama iddetinde (slatma-band ilerleyiini gözlemlemek ve teorilerini gözlemlerle karlatrmak ise de, sonra eklenen 2-D deneylerinin amac yamur suyunun granular zemin içerisinde ilerlemesini incelemek ve bu esnada negatif boluk suyu basnc deiimini ölçmektir. Bu yaparken farkl derinlik, yer ve ev eiminin etkisi incelenmektedir. Matrik emme basnc nn artmas ile boluk suyu basnc artar ve zeminin kayma gerilmesi direnci düer (efektif gerilme prensibi) ve böylece s heyelanlarda büyük yer deitirmeler ve ev göçmeleri gözlenir. Çalma içerisinde dier önemli gözlemlerden biri de yüzeyden su kaçdr. Yamur suyu zemin yüzeyine ulatnda; bir ksm zemin içerisinde ilerlerken bir ksm ise yüzeyden akp gitmektedir. ev eimi daha da dikletikçe yüzeyden akp giden su miktar artmakta ve bu durum yüzeyde daha büyük deformasyonlara sebep olmaktadr. Sistemden ne kadar suyun yüzeyden aktn hesaplayabilmek için suyun akna göre yamur suyu toplayclar ve onlar dereceli kovalara ileten borular ve deneylerde kullanlan parametrelere göre elde edilen miktarlar hakknda bilgi sahibi olunmutur (ekil 4). Tensiometre Boaltmborular Dereceli SuTank ÇIKIDELKLER ekil 3. Deneye Hazr Düzenek Görünümü ekil 4. Yamur Sular Toplama Düzenei

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Deneysel Uygulamalar: D deneyleri: Daha önce iki farkl zemin türü (SP ve CL-ML) ile yaplan 12 adet 25 cm yüksekliinde model üzerinde deneyler gerçekletirilmitir. Deneylerdeki parametreler ise öyledir; zemin younluu, zemin üzerine uygulanan vuru says, balangç su içerii ve zemin türüdür. Dier bir taraftan deney esnasnda ve sonrasnda gözlemlenen parametreler ise; yüzeyden akan su miktar, zemin içinde kalan (tutulan) su miktar, zeminden alta geçen (szan) su miktar, slatma-band derinliidir. Deneylerin, balangç ve son durumdaki parametre deiimleri, tablolar halinde aada verilmitir (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3). No Vuru Says Tablo 1. Yaplan 12 adet deneye ait genel bilgiler Bal.su içerii Wc Top.Su miktar (lt) Absorbe Edilen Su Miktar (lt) Szan Su Miktar (lt) 1 10 vuru , vuru ,96 87, vuru ,2 52, vuru vuru vuru vuru vuru ,5 80, vuru vuru vuru vuru Deneylerde kullanlan zeminin arlklar; sktrma oranna bal olarak deimektedir. Arlklar 505 kg ile 562 kg arasndadr. Kohezyonsuz(granüler) zeminlerdeki s heyelanlarn ev kaymalar, çokca olarak ksa ya da uzun süreli, fakat her ikisinde de iddetli yalarda gözlemlenmektedir. Yamur sularnn zemin içerisindeki hareketiyle, tanecikler aras krlma ve gerilmelerde deimeler gözlemlenebilir. Tutarll salamak ve farkllklar asgariye indirmek için deiik model ev analizleri için yaplan 2-D deneyleri, ayn ya iddetindeki (0,18 lt/sn/m 2 ) ksa süreli 25 dak.(1500 sn) yamurlama uygulamas ile yaplmtr. Gözlemlenen (h göz ) ve hesaplanan (h hesap ) deerlerin karlatrlmas aadadr (ekil 5 ve Tablo 3). ekil 5. Islatma-Band (ortalama) derinlii gözlemi yaplmas

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon No ev Açs Tablo adet deneye ait zemin balangç özellikleri Vuru Says Bal.Su çerii Zemin Arl (kn) Zemin Hacmi (m 3 ) Younluk (kn/m 3 ) vuru 14 5,11 0,375 13,60 CL-ML vuru 30 5,05 0,375 13,40 CL-ML vuru 14 5,45 0,375 14,50 CL-ML vuru 30 5,32 0,375 14,20 CL-ML vuru 14 5,15 0,375 13,70 CL-ML vuru 30 5,62 0,375 15, vuru 14 5,27 0,375 14,10 CL-ML 8* vuru 30 5,52 0,375 14,70 Zemin Türü 90% (CL- ML)+10% (SP) 90%(CL- ML)+10%(SP) vuru 14 5,22 0,375 13,90 CL-ML vuru 30 5,18 0,375 13,80 CL-ML vuru 14 5,41 0,375 14,40 CL-ML vuru 30 5,17 0,375 13,80 CL-ML Tablo 3. Lumb denklemine ait teorik ve 2-D gözlemsel sonuçlarnn karlatrlmas Test No Wcf dry(max) (g/cm 3 ) ef Sf kf (cm/s) nf Wci Si hlumb hobser * ,35 0, , , , ,31 0, , , , ,36 0, , , ,27 19, ,38 0, , , ,26 18, ,31 0, , , , ,36 0, , , ,27 18, ,31 0, , , , ,31 0, , , , ,31 0, , , , ,29 1, , , , ,31 0, , , ,35 17, ,31 0, , , ,16 17, Pradel-Raad ve Lumb Denklemlerinin Matrik Emme Basnc girilirse hesab: Daha önceden 25 cm zemin derinlii için yaplm Lumb (1975) deneyi aratrmaclar tarafndan 30 cm zemin derinliinde 3 adet deney yaplarak teorilerin geçerlilii kontrol edilmitir. Ayrca Pradel ve Raad (1993) denklemini de 2-D boyutlu ortamda snamak için, matrik emmeyi ölçen tensiometreler kullanlmtr. 3 tabaka 10 ar cm kalnlklarda dökülen zemin profilinin her tabakasna 1 tane tensiometre yerletirilmitir. (5 cm, 15cm ve 25 cm derinliklerine) daha önce gerçekletirilen 12 adet deneyde tensiometre kullanlarak matrik emme hesaplanamad için Pradel ve Raad, 1993 denklemini bu 12 deneye uygulanamamtr. Ancak daha sonra yaplan ve içinde 30 cm yüksekliinde zemin bulunan 2-D boyutlu (3 adet) ve 1-D boyutlu (32 adet) deneylerde tensiometre kullanlmtr. Böylece her iki teorininde geçerliliini, bu çalma içerisinde denemek mümkün olmutur. Ancak, enson gerçekletirilen 2-D boyutlu deneylerdeki yamurlama iddeti, bir önceki 12 adet

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon deneye göre (matrik emme deiiminin gözlemlenebilmesi için) daha az ve 0.05 lt/sn/m 2 olarak uygulanmtr. En son yaplan 2-D boyutlu 3 adet deneyin teorik ve gözlemsel karlatrma sonuçlar, aada verilmitir (Tablo 4). Tablo 4. 2-D deneylerinin balangç, sonuç deerleri ile gözlemsel verilerin karlatrlmas Test No Wcf drymax (g/cm 3 ) ef Sf kf (cm/s) nf Wci ,34 0, ,0224 0,47 0, ,38 0, , ,50 0, ,35 0, , ,48 0,14 Si Emme (cbar) hp-r Tablo 4. (devam) hlump hgözlem Zemin Tipi ,28 137, %SP ,55 0,26 14,4 100%CL-ML ,56 0,34 23,3 50%SP+50%Cl-ML D Deneyleri: 2 boyutlu deneylerden elde edilen gözlem ve hesaplanan deerler arasnda korelasyon zayf çkmtr. Teorileri farkl zemin türlerinde deneyebilmek ve hzl deneyler yapp sonuçlar alabilmek için, 1-D (1 boyutlu) deneyler gerçekletirilmitir. Bu deneylerden elde edilen neticelerden, yamurlama iddeti sabit tutularak (0,05 lt/sn/m2), zemin türü, zemin skl, balangç su içerii, balangç boluk oran, balangç doymuluk yüzdesi deikenleri incelenmitir D Deney Düzenei: Plexiglass Silindir: Zemin plexiglass silindir 2 hazneden (silindirik hacmdan) müteekkildir. lk hacm, 40 cm yüksekliinde olup, taban çok ince çelik tellerle örülmütür (US # 200 = 0.074mm). kinci hacm altta olup szan su içindir ve 20 cm yüksekliindedir. Her iki silindirik parçann da çap 20 cm dir. Düzenein toplam boyu 60 cm ve plexiglass çeper kalnl 5 mm dir. nce eleklerden yalnzca suyun geçebilecei çok ince aralkl elek teli kullanlmtr. effaf plexiglass kullanlmasnn sebebi ise; yanlardan gözlem yaparak slatma band derinliklerini gözlemleyebilmek içindir (ekil 6). ekil 6 1-D Deney Düzenei

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon D deneylerdeki yamurlama düzenei: 3 cm çapl, 5 m uzunluundaki hortum yardmyla yapay yamurlama ilemi gerçekletirildi. Hortum balndan yamurlama iddeti ayarlanabilmektedir. 1-D Deneyleri esnasnda yamurlama iddeti sabit nemlenme ayarna getirilip; younluk alana göre oranlanarak 5,24x10-4 lt/sn/m 2 iddetinde ve ortalama 25 dakika süreyle yamurlama uygulamtr (ekil 7). ekil 7. Yapay Yamur Salayc D ve 2-D deneylerde Matrik Emme Basnc ölçümleri (Tensiometreler): Bu çalmann amaçlarndan biri de negatif boluk suyu basncnn ev stabilitesine etkisini incelemektir. Zemin tanecikleri arasndaki menisküs kayma dayanmna etki etmektedir. Her zemin türü farkl matrik emme aralna sahiptir. Örnein; zemin içindeki kolloid miktarna göre matrik emme artar ya da azalr. Yamur esnasnda zeminin kayma dayanm; boluk suyu basncnn ve doymuluk yüzdesinin artmasna bal olarak azalmaktadr. Matrik emmeyi hesaplayan pek çok yöntem vardr. YTE deki hem 2-D, hem de 1-D deneylerinde, matrik emme basncn ölçmek için sadece seramik balkl tensiometreler kullanlmtr (ekil 8). Üç adet tensiometre, dikey istikamette 10 ar cm aralklarla 1-D deney düzeneine yerletirilmitir. Tensiometreler 3 ksmdan olumaktadrlar. lk ksm, saf su ile doldurulan hazne; ikinci ksm, tensiometre gövdesi olan yerdir. Bu yerde önemli olan, gövde içerisinde sudaki havasnn alnmasdr. Son ksm ise, en önemli olan bölüm olan seramik balktr. Seramik balktan su geçebilir, ancak hava geçmesi için, hattaki suyun negatif basncnn (matrik emme), kullanlan bu tür seramik in hava giri basncnn üstünde negatif basnca ulamas gerekir. Hattaki negatif su basnc bunun altnda ise, seramik e hava girmez, matrik emme basnc okumalar da doruluunu kaybetmemi olur (ekil 8, ekil 9). ekil 8 Matrik emme basnc için 1-D ve 2-D(son) da kullanlan Tensiometreler (Model:T5-2100F)

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 9 1-D deney düzeneine tensiometrelerin yerletirilmesi D Deneylerinin Dier Detaylar: Bu çalmada 2 tür zemin kullanlmtr. SP (uniform kum) ve CL-ML (Siltli-Killi) dir. Yamurlama iddeti 2-boyutlu düzenekteki gibi 0,05 lt/sn/m 2 dir ve bu 1-boyutlu deney düzeneinin yüzey alanna göre oranlanmtr.(5,24x10-4 lt/sec/m 2 ). 100% SP zemin örneinden balayarak bir sonraki her deneyde 5% arttrarak 50% SP+50% CL-ML ye kadar 32 adet deney yaplmtr. Herbir 1-D deneyinde, zemin derinlikçe her 10 cm.de bir tabaka (toplam 3 tabaka olarak) yerletirilip 2 kg lk arlk yardmyla, (5, 10, 20 vuru/tabaka yüzeyi) halinde sktrma ilemi uygulanmtr. (ekil 10). ekil 10 Zeminin sktrmasnda kullanlan 2 kg arlk. 2 farkl zemin (SP ve CL-ML) farkl oranlarda kartrlmtr. Her deneyde kullanlan zemin numunesinin negatif boluk suyu basnc deerleri farkldr. 32 adet deneyin balangç su muhtevas 1-3% arasnda deimektedir. Bu deneylerin tamamlanmas 3 aylk bir süre almtr D deney neticelerinin teorik neticelerle karlatrlmas: Toplamda 1-boyutlu (1-D) 32 adet deneyin Pradel ve Raad (1993) ve Lumb (1975) teorilerine göre slatma-band derinlikleri hesaplanm ve gözlemsel deerler ile karlatrlmas yaplmtr. Bunlarn ayrntl karlatrmas Tablo 5 de verilmitir.

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 5 1-D deneylerde teorik deerler ile gözlemsel verilerin karlatrlmas Test No Wcf kurumax (g/cm 3 ) Vuru Says (2kg/10cm) Sf kf (cm/sn) Wci hp-r hgözlm. hlumb Zemin Cinsi ,35 Gevek 98 0, , ,9 100%SP ,34 5 vuru 98 0,0226 1,2 1, ,6 100%SP ,35 10 vuru 99 0,0224 1,0 1, ,9 100%SP ,33 20 vuru 97 0,0224 1,1 2, ,52 100%SP ,35 Gevek 98 0,0202 1,3 2, ,85 10%CL-ML+90%SP ,34 5 vuru 98 0,0201 1,1 1, ,66 10%CL-ML+90%SP ,34 10 vuru 99 0,0221 1,0 1, ,18 10%CL-ML+90%SP ,36 20 vuru 98 0,0237 1,0 1, ,61 10%CL-ML+90%SP ,33 Gevek 98 0,0189 1,2 1, ,77 20%CL-ML+80%SP ,34 5 vuru 97 0,0182 1,3 2, ,69 20%CL-ML+80%SP ,36 10 vuru 99 0,0197 1,2 1, ,95 20%CL-ML+80%SP ,32 20 vuru 98 0,0211 1,0 1, ,20 20%CL-ML+80%SP ,37 Gevek 97 0,0157 1, ,80 30%CL-ML+70%SP ,38 5 vuru 98 0,0160 1,0 1, ,19 30%CL-ML+70%SP ,35 10 vuru 97 0,0173 1,0 1, ,38 30%CL-ML+70%SP ,37 20 vuru 98 0,0184 1,1 1, ,11 30%CL-ML+70%SP ,36 Gevek 99 0,0135 1,2 1, ,97 40%CL-ML+60%SP ,37 5 vuru 98 0,0137 1,1 1, ,81 40%CL-ML+60%SP ,38 10 vuru 0,97 0,0148 1,0 1, ,35 40%CL-ML+60%SP ,37 20 vuru 0,97 0,0158 1,1 1, ,43 40%CL-ML+60%SP ,33 Gevek 0,99 0,0112 1,2 1, ,77 50%CL-ML+50%SP ,35 5 vuru 0,98 0,0114 1,3 1, ,54 50%CL-ML+50%SP ,34 10 vuru 0,97 0,0124 1,0 1, ,57 50%CL-ML+50%SP ,34 20 vuru 0,99 0,0132 1,2 1, ,79 50%CL-ML+50%SP ,36 Gevek 0,99 0,0213 1,2 2, ,24 5%CL-ML+95%SP ,37 5 vuru 0,99 0,0217 1,3 1, ,66 5%CL-ML+95%SP ,37 10 vuru 0,99 0,0240 1,2 1, ,26 5%CL-ML+95%SP ,38 20 vuru 0,98 0,0250 1,1 2, ,24 5%CL-ML+95%SP ,32 Gevek 0,97 0,0168 1,3 1, ,62 25%CL-ML+75%SP ,31 5 vuru 0,98 0,0171 1,2 1, ,70 25%CL-ML+75%SP ,31 10 vuru 0,97 0,0185 1,0 2, ,03 25%CL-ML+75%SP ,32 20 vuru 0,98 0,0197 1,0 2, ,58 25%CL-ML+75%SP <Not:PradelveRaad(1993)denklemindeyeralank f,n f,özgülarlkves i hesaplanmtr.> 3. Sonuçlar ve Öneriler: Daha önceden gerçekletirilmi olan 2-boyutlu 12 adet deneye ilave olarak Lumb (1975) denkleminin slatma band teorisini kontrol amaçl 3 adet deney daha yaplmtr. Yaplan ilk 12 adet deneyden elde edilen sonuçlar göstermitirki; teorik hesaplamalar, yaplan

11 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon gözlemlerin az seviyedeki (1,08% ile 40,5% seviyelei arasnda deien) oran olmutur (Tablo 3). lk 12 deneyde yüksek yamurlama iddeti uyguland ve tensiyometreler kullanlmad için, matrik emme basnc deerleri ölçülememi ve dolays ile Pradel ve Raad (1993) teorik neticeleri bulunamamtr. lave yaplan 3 adet 2-D deneyde, yamurlama iddeti azaltlm (0.05 lt/sn/m 2 ), tensiyometreler kullanlarak matrik emme basnc deerleri ölçülmü ve Pradel ve Raad (1993) ve Lumb (1975) teorik denklemlerinden elde edilen sonuçlar ile gözlemlenen slatma-band derinlikleri karlatrlmtr.(tablo 4). Yine gözlemlene sonuçlar, teorik sonuçlarada çok daha fazla veya teorik sonuçlarn gözlenen sonuçlara göre deiimi 2,4%-4,3% aralnda olmutur. Dier yandan 1-D deneylerinde gözlemlenen slatma band kalnlklar ile Pradel ve Raad (1993) ve Lumb (1975) teorilerinin sonuçlarnn karlatrmas Tablo 5 de verilmitir. Sonuçlar yukarda bahsedilen 2-D sonuçlarn teyit eder mahiyettedir. 1-D deneylerinde gözlemlenen slatma-band derinlikleri, teorik sonuçlarn çok fazlas veya teorik sonuçlarn gözlenen sonuçlara göre deiimi 3,37%-8,53% aralnda olmutur. Bu teorilerin modifikasyona ihtiyaçlar olduunu göstermektedir. Ancak teorilerin doru modifiye edilebilmesi için, ileride daha çok ve detayl çalmalar ve deneylerin tekrar yaplmasna ihtiyaç vardr. Yaplan deneyler, granüler zeminlerdeki s heyelanlarn mekanizmasnn anlalmasnda sadece bir balangç olup, say ve nitelikleri itibariyle, bahsedilen 2 teorinin modifikasyonu için yeterli deildir. Teekkür: Yazarlar bu çalmay; Tübitak T 1001 (# 109M635) projesinden salanan mali destekle YTE+ODTÜ ekip çalmas eklinde yaptklarndan, önce Tübitak a verdii mali destekten dolay ve projede çalan bata Yrd. Doç.Dr. Nejan Huvaj Sarhan a, Dr. Kartal Toker e ve projede emei geçen tüm ekip çalanlarna katklarndan dolay teekkürü borç bilirler. Kaynaklar: Alonso, E., Gens, A., Lloret, A. & Delahaye, C. (1995). Effect of rain infiltration on the stability of slopes. Proc. Ist Int. Conf. on Unsaturated Soils, UNSAT 95, Paris, pp Brankensiek, D. L., (1977). Parameter estimation of the Green and Ampt Infiltration Equation, Water Resources Research, pp Chen, S. Y. (1996). Relationship between stress-strain model of soils and growing process of landslides. Rock and soil mechanics (in Chinese) 17(39), Cheng, P.F.K. (1997). Soil infiltration prediction and its significance in slope stability. In Proceedings of the 3 rd Asian Young Geotechnical Engineers Conference, Signapore. Edited by T.S. Tan, S.H. Chew, K.K. Phoon, and T.G. Ng. Photoplates Pt. Ltd., Signapore. pp Du, R. H. (1991). Study of landslide and debris flow at Three Gorges Reservoir Area, Yangtze River. Chengdu. Sichuan Press of Science and Technology (in Chinese) 1991, Fredlund, D. G., and Rahardjo, H. (1993). Soil mechanics for unsaturated soil mechanics. Wiley Inter Science, New York. Fredlund, D. G., and Xing, A. (1994). Equation for the Soil-Water Characteristic Curve. Canadian Geotechnical Journal. 31: Fourier, A. B., Rowe, D. and Blight, G. E. (1999). The effect of infiltration on the stability of the slopes of a dry ash dump. Geotechnique, 49(1), Gasmo, J. M., Rahardjo, H., Leong, E. C. (2000). Infiltration effects on stability of a residual soil slope. Computers and Geotechnics, 26, Green, W. H. and Ampt, G. A. (1911). Studies on Soil Physics I. The Flow of Air and Water through Soils. Journal of Agricultural Research. 4: Haefeli, R., (1948). The stability of slopes acted upon by parallel seepage, Proc. Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., 1,

12 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Huang, L. J. and Lin, X. S. (2002). Study on landslide related to rainfall. Journal of Xiangtan Normal University (in Chinese, Natural Science Edition) 24, Lumb, P. B. (1975). Slope Failures in Hong Kong. Quarterly Journal of Eng. Geol., Geological Society of London, 8: 31-65, UK. Pierson, T. C. (1980). Piezometric response to rainstorms in forested hillslope drainage depressions. Journal of Hydrology (New Zealand) 19,1-10. Pradel, D., and Raad, G. (1993). Effect of Permeability on Surficial Stability of Homogeneous Slopes. Geotechnical Engineering. 119, No. 2, Pulat, H., F. (2009). An experimental and analytical study of various soil slopes in laboratory conditions. zmir Institute of Technology, MSc. Thesis. Wang, Z., Tuli, A. and Jury, W. A. (2003). Unstable Flow during Redistribution in Homogeneous Soil. Vadose Zone Journal. 2: Xie, S. Y. and Xu, W. Y. (1999). Mechanism of landslide induced precipitation. J. Wuhan Univ, of Hydr. and Elec. Eng. (in Chinese) 32(1),

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI Sami ARSOY Erdinç KESK N Cüneyt YILMAZ Doç. Dr. Ar.Gör. Ar.Gör. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 2 (215), 37-41 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 2 (215), 37-41 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ * 1 Kurban ÖNTÜRK * 2 Ertan BOL * 2 Aşkın ÖZOCAK * 2 Mustafa ÖZSAĞIR 1 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 277 - Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlarn Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Neval Uysal Ara. Gör., Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI İnşaat mühendisinin rol oynadığı uygulama projelerinde karşılaşabileceği heyelan risklerini ve bunlara karşı alınabilecek

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisli$i Bölümü, Maden 'letme Anabilim Dal) Engin KARAMAN Aral)k, 2008 ZMR YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 213, Trabzon - 113 - Deprem Kaynakl ev Deplasmanlarn Hesaplayan Basitletirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Hasan Emre Demirci 1, Musaffa Ayen Lav 2 1 hasanemredemirci@gmail.com,

Detaylı

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Viskozienin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) DENEY TARH 3 Mar 2003 Pazaresi AMAÇ Oswald viskozimeresi

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3 Optik Özellikler Elektromanyetik radyasyon Ik malzeme üzerinde çarptnda nasl bir etkileme olur? Malzemelerin karakteristik renklerini ne belirler? Neden baz malzemeler saydam ve bazlar yarsaydam veya opaktr?

Detaylı

UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 559 - UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI M. Şükrü GÜNEY 1 Mustafa DOĞAN 2 Ayşegül Ö. AKSOY

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

Ç NDEK LER 1. Giri... 3 2. Kayaçlar n Mühendislik Özellikleri... 3 3. Süreksizlikler ve Mühendislikteki Önemi... 9

Ç NDEK LER 1. Giri... 3 2. Kayaçlar n Mühendislik Özellikleri... 3 3. Süreksizlikler ve Mühendislikteki Önemi... 9 ÇNDEKLER 1. Giri... 3 2. Kayaçlarn Mühendislik Özellikleri... 3 2.1. Jeolojik Özellikler... 3 2.2. Kimyasal Özellikler... 3 2.3. Fiziksel Özellikler... 4 2.4. Mekanik Özellikler... 4 2.5. Deformasyon Özellikleri...

Detaylı

S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI

S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI MK YÖNTEM LE ZEMN TAIMA KAPATE VE OTURMAININ APTANMAI Prof. Dr. Ali KEÇEL Özet Zemin tama kapasitesi hesaplamalarnda, temelin taban seviyesi üzerindeki hafriyat yaplan arln yerine ilave edeer bir yük konduunda,

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

Ğ İ İ İ İ İİĞİ ö Ğ İ Ü İ İ İİİ ö ö İ Ş Ğ ö ö ö ö Ü Ç Ğ İ Ü İ İ İ İ ö İ ö Ş ö ö Ç ö ö ö ö Ç ö ö ö Ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ö Ç Ş ö Ş Ğ ö ö Ş ö ).:::,*i=.ri:l Şekil2. 28 diskli asma tip tadem diskli trnk makinasnn

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME SolidWorks ile geçerli bir sketch olu$turulduktan sonra kat' model olu$turmak için ilgili Feature i$lemleri kullan'l'r. View menüsü içerisinden

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

SIĞ RİJİT TABAKA MEVCUDİYETİNİN KOHEZYONSUZ ZEMİNLER ÜZERİNDEKİ YÜZEYSEL TEMELLERİN TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ

SIĞ RİJİT TABAKA MEVCUDİYETİNİN KOHEZYONSUZ ZEMİNLER ÜZERİNDEKİ YÜZEYSEL TEMELLERİN TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 187-198, 2013 Vol 28, No 1, 187-198, 2013 SIĞ RİJİT TABAKA MEVCUDİYETİNİN KOHEZYONSUZ

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ISSN 1019-1011 ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ DOKTORA TEZ lker Fatih KARA BETONARME YAPIARIN ÇATAMA ETKS GÖZ ÖNÜNE AINARAK NEER OMAYAN ANAZ N"AAT MÜHENDS$ ANABM DAI ADANA, 7 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı