YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK"

Transkript

1 YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK Doç. Dr. İdil SAYIMER Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

2 Yeni Medya Bilgisayar, İnternet ve mobil teknolojilere dayalı, kullanıcılara zaman ve mekandan bağımsız, etkileşimli iletişim kurma olanağı veren sanal medya ortamları yeni medya olarak ifade edilir.

3 Yeni Medya Bilgisayar temelli tüm dijital teknolojiler ve İnternet YENİ MEDYA başlığı altında toplanabilir (Bilgisayar, Cep Telefonu, Tablet, Oyun Konsolu ).

4 Yeni Medya Günümüzde Yeni Medya araçları gündelik yaşamın her alanında yaygın biçimde kullanılmakta, alışkanlıklarımızı dönüştürmekte, bedenin bir parçası/uzantısı haline gelmektedir.

5 Yeni Medya Yeni medyanın, geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel özellikleri etkileşimli ve multimedya biçemine sahip olmasıdır. Çok fazla miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri bildirimde bulunabilmesi olanağına sahiptirler.

6 Yeni Medya Yeni Medya ortam ve araçları, özellikle çocukların ve gençlerin gündelik yaşamlarında doğal araçlara, ortamlara dönüşmüştür. İnternet teknolojilerinin içine doğan bu kuşağa Dijital Yerliler denilmektedir. Onların yaşamında geleneksel medyadan daha fazla ve daha güçlü olumlu/olumsuz etkileri bulunmaktadır.

7 Yeni Medya Yeni medya sadece teknolojik özelliklerden değil, iletişim pratiğine getirilerinden dolayı da yeni dir ; -bireyin diğer bireylerle, medyayla, toplumla ilişkileri değişmekte, -sürekli bağlantılı olma, ağın içinde olma pratiği yerleşmektedir.

8 Yeni Medya Okuryazarlık değişmekte, düz çizgisel okuryazarlıktan metinlerarası okuryazarlığa geçilmektedir (Haber okurken aynı anda videosunu da izleyebiliyoruz; etiketlere tıkladığımızda haberle ilgili etiketten başka bir etikete geçebiliyoruz. Anlam değişiyor Parçalı okuma pratiğine doğru evriliyoruz).

9 Yeni Medya Yaşamın her alanında radikal ve küresel etkiler yaratan Yeni Medya, olanaklar kadar riskler de barındırmaktadır (gözetim olgusu, nefret söylemi, siber zorbalık ). Ancak risklerden kurtulmak İnternet e yönelik yasaklar ve denetimle değil, eğitimle mümkündür.

10 SİBER ZORBALIK

11 Siber Zorbalık Bilgi iletişim teknolojileri (BİT) aracılığıyla bireylerin birbirlerine Düşmanlık, Korkutma, Tehdit, Sindirme, Taciz amaçlı yazılı, görsel, işitsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri olarak ifade edilebilir.

12 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar aracılığıyla bir bireyin (kurban) görüntülerini çekip rızası olmadan sosyal ağlarda paylaşmak, Birisine yönelik olarak karalayıcı, aşağılayıcı web sayfası hazırlamak,

13 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? E-posta, SMS, whatsapp gibi anlık sohbet programları ile; aşağılayıcı, alay-tehdit-cinsel taciz ya da şiddet içeren mesajlar göndermek, Bir kişinin kişisel bilgilerini haberi ve rızası olmadan sosyal ağlarda paylaşma,

14 SİBER ZORBALIK NASIL KARŞIMIZA ÇIKAR? Birisi hakkında sanal ortamda asılsız dedikodu, söylenti çıkarmak,

15 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? Başkası adına sanal ortamlarda sahte hesap açıp onun kimliğine bürünmek ve ondan habersiz uygunsuz paylaşımlarda bulunmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

16 ZORBALIK TÜRLERİ VE GERÇEKLEŞME YOLLARI

17 SİBER ZORBALIK VAKALARI NEDEN / NASIL ORTAYA ÇIKIYOR? Siber zorbalık, kasıtlı davranışlar olarak tanımlanmakla birlikte, önemli bir bölümünün de sonuçları kestirilemeden yapılan yarı-kasıtlı, hatta kasıtsız davranışlar olduğu görülüyor. Bu davranışların bazıları şakalaşmak ya da eğlenmek amacıyla başlayabiliyor. Ergenler arasında birinin komik, hoş görünmeyen fotoğraflarını paylaşmak, birine isim takmak ya da hakkında dedikodu üretmek bir şaka konusu olarak görülebiliyor.

18 ERGENLERİ SİBER ZORBALIĞA İTEN SEBEPLER

19 Temel Sebepler Yakalanma riskinin sanal ortamda daha az olması. Mağdurla yüz yüze iletişim kurmanın ortadan kalkmış olması. Daha önceden siber şiddete maruz kalma. Kimliği bilinmeyen daha güçlü olur psikolojisiyle hareket etme. Özgüvensizlik. Korkutmaya dayalı bir saygınlık kazanma eğilimi. Gerçek hayatta davranışa dökemediği saldırgan davranışları sanal ortamda gerçekleştirebilme.

20 Okul, bireylere eğitim ve öğretimin yanı sıra akranlarıyla sosyal ilişkiler kurma olanağı da sunmaktadır ve bu yaş grupları içindeki bir ergen için, arkadaşlarının onun hakkında ne düşündüğü büyük önem arz etmektedir.

21 Arkadaşları tarafından onaylanma ya da popüler olma arzusu, kurbanları siber zorbalık karşısında daha hassas ve dezavantajlı duruma getirebilmektedir.

22 SİBER ZORBALIĞIN MAĞDUR ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siber zorbalık, kurban durumundaki öğrencilerin OKUL PERFORMANSLARINI, AKRAN İLİŞKİLERİNİ, FİZİKSEL ve RUHSAL SAĞLIKLARINI tehdit eden bir faktördür.

23 SİBER ZORBALIĞIN MAĞDUR ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Araştırmalar, internet ortamında taciz ve istismara uğrayan öğrencilerin okul devamsızlığı yaptıklarını, okul başarılarının ve okula bağlılıklarının ise azaldığını ortaya koymaktadır.

24 SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALINDIĞINDA YAŞANANLARDAN ÖRNEKLER Kişilik değişimi(içe kapanma, korku, utanma, kızgınlık, gerginlik, özgüvende düşme), İnternet kullanımı sonrası hüzün veya öfke duygusu, Sık hastalanma ve aşırı uyku gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, Kendine fiziksel zarar verme davranışı, Akademik başarıda dalgalanma, Okula gitmeme eğilimi, Aile ile ilişkilerin bozulması,

25 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mağdurlar sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, Zorbalar kendileri gibi şiddete yönelimli akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı kurma yönelimi gösterebilmekterdir.

26 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sahip oldukları bu ilişki ağı zorbalık yapan öğrencilerin suça karışma ve akademik problemler yaşama riskini arttırabilmektedir.

27 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Zorbalar kurbanlarını internet aracılığı ile istismar ederken, diğer öğrenciler de gerek izleyerek gerekse kurbanla alay ederek siber zorbalığın bir parçası haline gelebilmektedir.

28 Siber tehdide maruz kalma korkusu nedeniyle insanlar İnternet kullanamaz hale gelebiliyor, Bir kez tehditle karşılaşan kişi, tekrar karşılaşmaktan korktuğu için siber zorbanın her dediğini yapabiliyor. Bu sanal tehdit karşısında, birey-aile-hukukçu-eğitimcikonu uzmanlarının işbirliği yapması gerekmektedir.

29 SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARINDAN BULGULAR.. Amerika da 1000 de fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre; Siber zorbalık yapma oranı %4.1 ile %21 arasında (Kowalski, Limber, 2007; Williams, Guerra, 2007), siber zorbalık mağduru olma oranı %9 ile %34 arasında değişiyor (Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Ybarra, Diener-West ve Leaf, 2007). Belçika da yapılan bir siber zorbalık araştırması ise, gençlerin %12 sinin siber zorbalık mağduru olduğunu, %18 inin siber zorbalık yaptığını ortaya koyuyor (Vandebosch, Van Cleemput, 2008).

30 Almanya da yapılan bir araştırma hem siber zorbalık yapma hem de siber zorbalığa maruz kalma oranının %16 civarında olduğunu göstermektedir (Schultze- Krumbholz ve Scheithauer, 2009). Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online, 2010) Araştırması nın bulgularına göre Avrupa çapında çevrimiçi zorbalık yapan çocukların %56 sı aynı zamanda yüz yüze zorbalık yaptıklarını da söylerken, çevrimiçi zorbalık kurbanlarının %55 i de yüz yüze zorbalık mağduru olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, çevrimiçi ve çevrim dışı zorbalığın birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

31 Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) 2014 Araştırması Bulguları: *Gençlerin %12 si siber zorbalık mağduru. *Bu oran kızlar arasında %15. *Erkeklerde %8. Birleşik Krallık genelinde, Ditch the Label isimli organizasyon tarafından, yaşları arasında değişen 1843 gencin katılımıyla 2013 te gerçekleştirilen Zorbalık araştırmasında, gençlerin %21 inin sıklıkla siber zorbalığa maruz kaldıkları saptanmıştır. Aynı araştırma 2014 te tekrarlandığında ise bu rakamın %22 ye ulaştığı görülmüştür.

32 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARI... Türkiye de yapılan çalışmalar siber zorbalığın gençler arasında giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Hüseyin Serin in 2012 yılında İstanbul ilindeki 74 ilköğretim okulunun 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında eğitim - öğretim gören 4291 öğrenci ile bu okullarda görevli 727 müdür/müdür yardımcısı ve 916 öğretmen ile yürüttüğü araştırma sonucunda, öğrencilerin % sinin siber zorbalığa bir şekilde karıştığı görülmüştür.

33 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARI... Araştırmada öğrencilerin % 9.42 sinin siber zorbalık yaptıkları, % unun siber mağdur oldukları ve % 5.31 inin ise hem siber zorba hem de siber mağdur oldukları bulunmuştur.

34 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK de, yaş grubundan 135 kız, 134 erkek öğrenci katılımıyla gerçekleştirilen bir başka araştırmada kız öğrencilerin %10.4 ü, erkek öğrencilerin ise %13.4 ü siber zorbalık mağduru olarak kendilerini tanımlamışlardır (Arıcak vd. 2008) da yapılan bir araştırmaya göre erkek öğrencilerin kızlardan daha fazla siber zorbalık yaptığı ve aynı şekilde siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmüştür (Erdur-Baker, 2010).

35 SİBER ZORBALIK NASIL ÖNLENEBİLİR? Farkındalık Yaratma Siber zorbalığın okulda öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında açıkça tartışılabileceği ortamlar hazırlanmalıdır. Bu ortamlarda öğrencilerin siber zorbalık deneyimlerini paylaşmalarına fırsat verilmeli, siber zorbalığın olumsuz sonuçlarının ve önleme yollarının tartışılması sağlanmalıdır.

36 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Ortak Anlayış Geliştirme Okullarda konuya yönelik ortak bir anlayış geliştirmek için öğretmen-öğrenci-veli katılımıyla siber zorbalıkla mücadele ilkelerinin belirlenmesi, bu ilkelere bağlı hareket edilmesi gerekir. Siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik kurallar ve yasal önlemlere de açık bir şekilde yer verilmelidir. Belirlenen kurallar siber zorbalığın faili ya da mağdurunun kim olduğuna ya da cinsiyetine bakılmaksızın ve tolerans gösterilmeden uygulanmalıdır.

37 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Süpervizyon Aşaması Okullarda ebeveynlerin teknoloji kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler oluşturmak gerekir. Bu eğitimler sayesinde öğrencilere, ebeveynlerinin teknoloji hakkında bilgi sahibi oldukları ve gereksinim duyduklarında ebeveynlerinden destek alabilecekleri mesajını vermek hedeflenmelidir.

38 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Program Geliştirme Okulların zorbalıkla mücadele programı geliştirerek, bu programın sınıflarda ders şeklinde uygulanması ve bu derslerde öğrencilere siber zorbalığın hedefi olan ve olumsuz mesajlar alan sınıf arkadaşlarını nasıl fark edebilecekleri öğretilmelidir. Öğrencilere siber zorbalığa seyirci olmamaları, gözledikleri zorbalığı yetişkinlere bildirmeleri ve zorbalara karşı tepki göstermeleri öğretilmelidir.

39 Kaynaklar Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N. ve Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11, Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., Balaban Salı, J., Ergün Başak, B. (2014). Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), Cilt 2, Ağustos Özel Sayısı, Kowalski, R. M., Limber, S. P. (2007). Electronic Bullying among Middle School Students, Journal of Adolescent Health. 4 (6), EU Kids Online Network (2011). Risks and Safety on the Internet The Perspective of European Children. Serin, H. ( 2012) Ergenlerde Siber Zorbalık. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H. (2009). Social-behavioral correlates of cyberbullying in a German student sample. Zeitschift für Psychologie/Journal of Psychology, 217, Topcu, Ç., Erdur-Baker, Ö. ve Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyber bullying experiences among Turkish students from different school types. CyberPsychology & Behavior, 11, Topcu, Ç., Yıldırım, A. ve Erdur-Baker, Ö. (2010, August). Turkish high school students perception of cyber bullying: A qualitative study. The European Conference on Educational Research (ECER), Helsinki, Finland. Vandebosch, H., Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. New Media & Society, 11, Ybarra, M. L., Diener-West, M., Leaf, P. J. (2007). Examining the overlap in Internet Harassment and School Bullying: Implications for School Intervention. Journal of Adolescent Health, 41(6), Wolak, J., Ybarra, M. L., Mitchell, K., Finkelhor, D. (2007). Current Research Knowledge about Asolescent Victimization via the Internet. Adolescent Medicine, 18, , The Annual Bullying Survey Ditch the Label. The Annual Bullying Survey Ditch the Label. Yeni Medya, İnternet, Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar https://yenimedya.wordpress.com/ Görseller Google dan alınmıştır.

40

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ *

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * Emel BAŞTÜRK AKCA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Kocaeli İdil SAYIMER Kocaeli

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Seminerleri Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dijital toplum Dijital yerliler /

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM OLANAKLARI İLE SANAL ORTAMDA MEYDANA GELEN ZORBALIĞA İLİŞKİN BETİMSEL BİR İNCELEME

ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM OLANAKLARI İLE SANAL ORTAMDA MEYDANA GELEN ZORBALIĞA İLİŞKİN BETİMSEL BİR İNCELEME Burnukara ve Uçanok Araştırma ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM OLANAKLARI İLE SANAL ORTAMDA MEYDANA GELEN ZORBALIĞA İLİŞKİN BETİMSEL BİR İNCELEME A Descriptive Study on Opportunities

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

SİBER ZORBALIK Dr.Psikolojik Danışman Semra Aksaray aksaraysemra@yahoo.com.tr Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi

SİBER ZORBALIK Dr.Psikolojik Danışman Semra Aksaray aksaraysemra@yahoo.com.tr Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi SİBER ZORBALIK Dr.Psikolojik Danışman Semra Aksaray aksaraysemra@yahoo.com.tr Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi Özet Okul yaşlarındaki pek çok çocuk geleneksel zorbalığın acımasızlığı ile karşılaşmaktadır.

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı 2030 Yılında Nasıl Bir Demografik Tablo Beklenmektedir? Türkiye genç bir ülke olma özelliğini kaybedecektir.

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

ERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

ERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 61 (Kış 2015) 323 ERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Öz Adem PEKER (*) Bu çalışmanın amacı ergenlerin saldırganlık

Detaylı

ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ SANAL ORTAMDA ZORBALIĞA DAHİL OLMAYI AÇIKLIYOR MU?

ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ SANAL ORTAMDA ZORBALIĞA DAHİL OLMAYI AÇIKLIYOR MU? ERGENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ SANAL ORTAMDA ZORBALIĞA DAHİL OLMAYI AÇIKLIYOR MU? Damla KARLIER SOYDAŞ*, Zehra UÇANOK** ÖZET Amaç: Araştırmanın temel amacı ergenlerin

Detaylı

Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor?

Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor? Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 202, 27 (69), 8-96 Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor? Pınar Burnukara TED Ankara Koleji Zehra Uçanok Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

On Being Cyber Bully and Victim among Primary School Students

On Being Cyber Bully and Victim among Primary School Students Elementary Education Online, 11(2), 369-380, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 369-380, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr On Being Cyber Bully and Victim among Primary School Students Tuncay

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Siber akran zorbalığı, siber şiddet, akran zorbalığı, ergenler arası şiddet, ergenler

Anahtar Kelimeler: Siber akran zorbalığı, siber şiddet, akran zorbalığı, ergenler arası şiddet, ergenler Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneklemi Seda Gökçe TURAN Öğretim Görevlisi Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü e-posta: sedagokce.turan@bahcesehir.edu.tr

Detaylı

AİLEDEN VE ARKADAŞTAN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SİBER MAĞDURİYET: YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BİR İNCELEME

AİLEDEN VE ARKADAŞTAN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SİBER MAĞDURİYET: YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BİR İNCELEME AİLEDEN VE ARKADAŞTAN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SİBER MAĞDURİYET: YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BİR İNCELEME Yüksel EROĞLU Adem PEKER Özet Bu araştırmanın amacı aileden algılanan sosyal desteğin siber mağduriyet

Detaylı

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* 1

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* 1 Değerler Eğitimi Dergisi Cilt, No. 9, 7-0, Haziran 05 Değerler Eğitimi Merkezi Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* İshak BÜYÜKYILDIRIM** Bülent DİLMAÇ***

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI İNTERNET KULLANIMI, SİBER ZORBALIK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI İNTERNET KULLANIMI, SİBER ZORBALIK rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI İNTERNET KULLANIMI, SİBER ZORBALIK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - KASIM 2014 İNTERNET KULLANIMI, SİBER ZORBALIK İyisiyle kötüsüyle, teknoloji hakkında

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

OKULDA SĠBER ZORBALIĞIN NEDENLERĠ, TÜRLERĠ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞĠTĠMĠNĠN ÖNLEYĠCĠ ÇALIġMALARDAKĠ YERĠ *

OKULDA SĠBER ZORBALIĞIN NEDENLERĠ, TÜRLERĠ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞĠTĠMĠNĠN ÖNLEYĠCĠ ÇALIġMALARDAKĠ YERĠ * OKULDA SĠBER ZORBALIĞIN NEDENLERĠ, TÜRLERĠ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞĠTĠMĠNĠN ÖNLEYĠCĠ ÇALIġMALARDAKĠ YERĠ * Emel BaĢtürk Akca 1, Ġdil Sayımer 2, Jale Balaban Salı 3, Bircan Ergün BaĢak 4 Özet Siber zorbalıkla

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SĠBER ZORBA DAVRANIġLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 1. Pre-Service Teachers Views About Cyberbullying ÖZET ABSTRACT

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SĠBER ZORBA DAVRANIġLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 1. Pre-Service Teachers Views About Cyberbullying ÖZET ABSTRACT ÖĞRETMEN ADAYLARININ SĠBER ZORBA DAVRANIġLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 1 Pre-Service Teachers Views About Cyberbullying Gökçe Becit İŞÇİTÜRK*, Emine Zehra TURAN** *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

Aile İçi Şiddete Maruz Kalan ve Korunmaya Muhtaç Ailesiz Çocuklarda Akran Zorbalığının

Aile İçi Şiddete Maruz Kalan ve Korunmaya Muhtaç Ailesiz Çocuklarda Akran Zorbalığının Aile İçi Şiddete Maruz Kalan ve Korunmaya Muhtaç Ailesiz Çocuklarda Akran Zorbalığının Karşılaştırılması 1.Giriş Aile hepimizin bildiği ve literatürde yer alan en basit tanımıyla; evlilik ve kan bağına

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Exploring the Teachers Cyber Bullying Perception in terms of Various. Variables

Exploring the Teachers Cyber Bullying Perception in terms of Various. Variables www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 619-640 Exploring the Teachers Cyber Bullying Perception in terms of Various Variables Tuncay AYAS 1 and Mehmet Barış HORZUM

Detaylı

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET; Özel ya da toplumsal yaşamda Fiziksel,cinsel,psikolojik olarak herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu ortaya

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU NEDİR?

BİLGİ TOPLUMU NEDİR? BİLGİ TOPLUMU NEDİR? BİLGİ TOPLUMU NEDİR? Temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. DİJİTAL

Detaylı

ERGENLERDE SİBER ZORBALIĞIN VE MAĞDURİYETİN YORDAYICILARININ İNCELENMESİ

ERGENLERDE SİBER ZORBALIĞIN VE MAĞDURİYETİN YORDAYICILARININ İNCELENMESİ ERGENLERDE SİBER ZORBALIĞIN VE MAĞDURİYETİN. ERGENLERDE SİBER ZORBALIĞIN VE MAĞDURİYETİN YORDAYICILARININ İNCELENMESİ Adem PEKER Yüksel EROĞLU Şükrü ADA ÖZET Genel amacı ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyetin

Detaylı

Anadolu Journal of Educational Sciences International, July 2015, 5(2) Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık 1

Anadolu Journal of Educational Sciences International, July 2015, 5(2) Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık 1 Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık 1 Cyberbullying among Middle School Students in Turkey Jale Balaban Salı Anadolu University, Turkey jbalaban@anadolu.edu.tr Bircan Ergün Başak Anadolu

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA VE MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİNİN OKUL TÜRÜ VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA VE MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİNİN OKUL TÜRÜ VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA VE MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİNİN OKUL TÜRÜ VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Mehmet Barış Horzum Dr.Tuncay Ayas Sakarya Üniversitesi Özet Teknolojideki gelişim günümüzde

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı Siber Zorbalık ve Mağduriyetin Yaygınlığının ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı Siber Zorbalık ve Mağduriyetin Yaygınlığının ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 93-107 Siber Zorbalık ve Mağduriyetin Yaygınlığının ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi Yüksel Eroğlu 1, Evrim Aktepe 2, Sırrı Akbaba 3, Adem Işık 4, Evrim Özkorumak

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

Toplumsal dönüşüm. Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur.

Toplumsal dönüşüm. Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur. Toplumsal dönüşüm Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur. Evrensel değerler tespit edilerek yerel anlamı olan değerler yanında bu değerlerin eğitimi verilmelidir. Yerel değerlere dayanan

Detaylı

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 5 No 3 (2016),

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 5 No 3 (2016), Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 5 No 3 (2016), 127-134 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Hakkındaki Farkındalık

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

İnternet yoluyla ÇOCUK İSTİSMARI

İnternet yoluyla ÇOCUK İSTİSMARI İnternet yoluyla ÇOCUK İSTİSMARI ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 181 57-75. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 181 57-75. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 181 57-75 Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi Adem Peker 1 Öz Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık

Detaylı

İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık* Cyberbullying at Primary Schools

İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık* Cyberbullying at Primary Schools Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Education İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık Cyberbullying at Primary Schools Melike KAVUK, Hafize KESER ISSN: 1300-5340

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji Bağımlılığı Açelya Şahin Fırat Uzman Klinik Psikolog www.monomente.com MEV Okulları Basınköy 17.11.2015 Bağımlılık nedir? Bağımlılık; herhangi bir insan, nesne veya maddeye karşı duyulan önlenemez

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING ISN: 2148-7308

ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING ISN: 2148-7308 Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2014, 1 (2), 21-36 ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING ISN: 2148-7308 Gönderi Tarihi: 12.11.2014 - Kabul Tarihi: 15.12.2014 Orta

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

SİBER ZORBALIK ÖLÇEĞİ'NİN İLK PSİKOMETRİK BULGULARI 1. Özet

SİBER ZORBALIK ÖLÇEĞİ'NİN İLK PSİKOMETRİK BULGULARI 1. Özet Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sayı 17 (2012-1), 101-114 Dergisi SİBER ZORBALIK ÖLÇEĞİ'NİN İLK PSİKOMETRİK BULGULARI 1 Osman Tolga Arıcak 2, Hüseyin Kınay, Taşkın Tanrıkulu Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya nedir? Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Medium

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI ÜİVERSİTE ÖĞRECİLERİ ARASIDA SİBER ZORBALIK DAVRAIŞI ÖZET Prof. Dr. uran Bayram * Müslüm Saylı ** Bu çalışmanın amacı, üniversite gençliği arasında siber zorbalık davranışlarının ne ölçüde var olduğunu

Detaylı

SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR.

SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR. SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR. İnternet 1960 lardan beri var olsa da dünya çapında ağ 6 Ağustos 1991 yılında halka açıldı.

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Bundan çeyrek asır öncesine kadar çocuğun gelişiminin doğal bir parçası olduğuna inanılan zorbalık, günümüzde hem çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı, hem de okul güvenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Doğum Tarihi: 1980 E-posta: npekel@baskent.edu.tr Tel: 0 312 246 66 66-1645 (Dahili) Faks: 0 312 246 663 Adres: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar City Security Group Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar CSG GÜVENLİ OKUL Eğitim Denetim Akreditasyon Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 381 01 18 Sayfa 1 CSG BAU iş birliği ile 2013 yılında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMA?

NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMA? NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMA? Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul çağı çocuk ve gençleri arasında saldırganlık olaylarının yanı sıra saldırganlığın bir türü olan zorba davranışlar da oldukça yaygın

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR?

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 2 ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 1 Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm, insanların çocukları cinsel

Detaylı

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI NEDİR? Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

SANAL ZORBALIK ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI İLETİŞİMİN OLUMSUZ SONUÇLARI

SANAL ZORBALIK ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI İLETİŞİMİN OLUMSUZ SONUÇLARI SANAL ZORBALIK Sanal ya da siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da grup tarafından diğer bireye zarar vermek amacıyla yapılan kasıtlı ve düşmanca davranış içeren bir

Detaylı

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurar D. PİRE Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon Latince de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır İngilizce de

Detaylı

Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: Đstanbul Örneklemi

Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: Đstanbul Örneklemi Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: Đstanbul Örneklemi Seda Gökçe TURAN Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı sedagokce.turan@bahcesehir.edu.tr Özet: Bu çalışmanın amacı Lise öğrenimine

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Cyber Bullying and Cyber Victimization in Adolescents

Cyber Bullying and Cyber Victimization in Adolescents DOI: 10.13114/MJH.2016119293 Geliş Tarihi: 31.03.2016 Kabul Tarihi: 21.04.2016 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr VI/1 (2016) 115-132 Ergenlerde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri

Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 191-210 Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri İbrahim UYSAL Güler DUMAN Elif YAZICI Merve

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sayı:21, ss.257-270. Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri Mustafa ŞAHİN Serkan

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız?

Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız? Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız? Prof. Dr. Kültegin ÖGEL Acıbadem Üni. Tıp Fak Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği 2

Detaylı

HUKUK VE PSİKİYATRİ. Prof.Dr.Bengi SEMERCi

HUKUK VE PSİKİYATRİ. Prof.Dr.Bengi SEMERCi HUKUK VE PSİKİYATRİ Prof.Dr.Bengi SEMERCi ÇOCUĞUN İHMAL VE İSTİSMARI Çocuktan sorumlu yetişkin ya da kurumlar tarafından yapılan,çocuğun cinsel, fiziksel duygusal, sosyal ve bilişsel alanda gelişimine

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

AKRAN ZORBALIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI

AKRAN ZORBALIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI AKRAN ZORBALIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI Çocuklar doğdukları andan itibaren sosyal etkileşimin içindedirler. Bu etkileşim ilk olarak anne ya da bakım yapan birey, baba daha sonra akrabalar olarak ilişkilerini

Detaylı

Boyun eğici davranışlar ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkide cinsiyetin aracılığının incelenmesi

Boyun eğici davranışlar ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkide cinsiyetin aracılığının incelenmesi Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012 Boyun eğici davranışlar ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkide cinsiyetin aracılığının incelenmesi Adem Peker 1 Yüksel Eroğlu 2 Nihan Çitemel 3 Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi Aralık-2014

Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi Aralık-2014 Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi Aralık-2014 * * * Yeni insanlarla tanışırız Ya da daha önce tanıdıklarımızla görüşürüz. Dünyayı bir anda dolaşabiliriz SOSYAL AĞLAR İnternet kullanıcılarının birbirleriyle

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS ÖĞRENCİLERİN ZORBALIK EĞİLİMLERİ İLE SOSYAL MEDYA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar Marmara Üniversitesi İstanbul motrar@marmara.edu.tr Uzm. Ali Ökte Küçük Ülkü Ortaokulu

Detaylı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com 1 Konu Başlıkları Teknoloji

Detaylı