YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK"

Transkript

1 YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK Doç. Dr. İdil SAYIMER Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

2 Yeni Medya Bilgisayar, İnternet ve mobil teknolojilere dayalı, kullanıcılara zaman ve mekandan bağımsız, etkileşimli iletişim kurma olanağı veren sanal medya ortamları yeni medya olarak ifade edilir.

3 Yeni Medya Bilgisayar temelli tüm dijital teknolojiler ve İnternet YENİ MEDYA başlığı altında toplanabilir (Bilgisayar, Cep Telefonu, Tablet, Oyun Konsolu ).

4 Yeni Medya Günümüzde Yeni Medya araçları gündelik yaşamın her alanında yaygın biçimde kullanılmakta, alışkanlıklarımızı dönüştürmekte, bedenin bir parçası/uzantısı haline gelmektedir.

5 Yeni Medya Yeni medyanın, geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel özellikleri etkileşimli ve multimedya biçemine sahip olmasıdır. Çok fazla miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri bildirimde bulunabilmesi olanağına sahiptirler.

6 Yeni Medya Yeni Medya ortam ve araçları, özellikle çocukların ve gençlerin gündelik yaşamlarında doğal araçlara, ortamlara dönüşmüştür. İnternet teknolojilerinin içine doğan bu kuşağa Dijital Yerliler denilmektedir. Onların yaşamında geleneksel medyadan daha fazla ve daha güçlü olumlu/olumsuz etkileri bulunmaktadır.

7 Yeni Medya Yeni medya sadece teknolojik özelliklerden değil, iletişim pratiğine getirilerinden dolayı da yeni dir ; -bireyin diğer bireylerle, medyayla, toplumla ilişkileri değişmekte, -sürekli bağlantılı olma, ağın içinde olma pratiği yerleşmektedir.

8 Yeni Medya Okuryazarlık değişmekte, düz çizgisel okuryazarlıktan metinlerarası okuryazarlığa geçilmektedir (Haber okurken aynı anda videosunu da izleyebiliyoruz; etiketlere tıkladığımızda haberle ilgili etiketten başka bir etikete geçebiliyoruz. Anlam değişiyor Parçalı okuma pratiğine doğru evriliyoruz).

9 Yeni Medya Yaşamın her alanında radikal ve küresel etkiler yaratan Yeni Medya, olanaklar kadar riskler de barındırmaktadır (gözetim olgusu, nefret söylemi, siber zorbalık ). Ancak risklerden kurtulmak İnternet e yönelik yasaklar ve denetimle değil, eğitimle mümkündür.

10 SİBER ZORBALIK

11 Siber Zorbalık Bilgi iletişim teknolojileri (BİT) aracılığıyla bireylerin birbirlerine Düşmanlık, Korkutma, Tehdit, Sindirme, Taciz amaçlı yazılı, görsel, işitsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri olarak ifade edilebilir.

12 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar aracılığıyla bir bireyin (kurban) görüntülerini çekip rızası olmadan sosyal ağlarda paylaşmak, Birisine yönelik olarak karalayıcı, aşağılayıcı web sayfası hazırlamak,

13 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? E-posta, SMS, whatsapp gibi anlık sohbet programları ile; aşağılayıcı, alay-tehdit-cinsel taciz ya da şiddet içeren mesajlar göndermek, Bir kişinin kişisel bilgilerini haberi ve rızası olmadan sosyal ağlarda paylaşma,

14 SİBER ZORBALIK NASIL KARŞIMIZA ÇIKAR? Birisi hakkında sanal ortamda asılsız dedikodu, söylenti çıkarmak,

15 SİBER ZORBALIK NE ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR? Başkası adına sanal ortamlarda sahte hesap açıp onun kimliğine bürünmek ve ondan habersiz uygunsuz paylaşımlarda bulunmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

16 ZORBALIK TÜRLERİ VE GERÇEKLEŞME YOLLARI

17 SİBER ZORBALIK VAKALARI NEDEN / NASIL ORTAYA ÇIKIYOR? Siber zorbalık, kasıtlı davranışlar olarak tanımlanmakla birlikte, önemli bir bölümünün de sonuçları kestirilemeden yapılan yarı-kasıtlı, hatta kasıtsız davranışlar olduğu görülüyor. Bu davranışların bazıları şakalaşmak ya da eğlenmek amacıyla başlayabiliyor. Ergenler arasında birinin komik, hoş görünmeyen fotoğraflarını paylaşmak, birine isim takmak ya da hakkında dedikodu üretmek bir şaka konusu olarak görülebiliyor.

18 ERGENLERİ SİBER ZORBALIĞA İTEN SEBEPLER

19 Temel Sebepler Yakalanma riskinin sanal ortamda daha az olması. Mağdurla yüz yüze iletişim kurmanın ortadan kalkmış olması. Daha önceden siber şiddete maruz kalma. Kimliği bilinmeyen daha güçlü olur psikolojisiyle hareket etme. Özgüvensizlik. Korkutmaya dayalı bir saygınlık kazanma eğilimi. Gerçek hayatta davranışa dökemediği saldırgan davranışları sanal ortamda gerçekleştirebilme.

20 Okul, bireylere eğitim ve öğretimin yanı sıra akranlarıyla sosyal ilişkiler kurma olanağı da sunmaktadır ve bu yaş grupları içindeki bir ergen için, arkadaşlarının onun hakkında ne düşündüğü büyük önem arz etmektedir.

21 Arkadaşları tarafından onaylanma ya da popüler olma arzusu, kurbanları siber zorbalık karşısında daha hassas ve dezavantajlı duruma getirebilmektedir.

22 SİBER ZORBALIĞIN MAĞDUR ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siber zorbalık, kurban durumundaki öğrencilerin OKUL PERFORMANSLARINI, AKRAN İLİŞKİLERİNİ, FİZİKSEL ve RUHSAL SAĞLIKLARINI tehdit eden bir faktördür.

23 SİBER ZORBALIĞIN MAĞDUR ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Araştırmalar, internet ortamında taciz ve istismara uğrayan öğrencilerin okul devamsızlığı yaptıklarını, okul başarılarının ve okula bağlılıklarının ise azaldığını ortaya koymaktadır.

24 SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALINDIĞINDA YAŞANANLARDAN ÖRNEKLER Kişilik değişimi(içe kapanma, korku, utanma, kızgınlık, gerginlik, özgüvende düşme), İnternet kullanımı sonrası hüzün veya öfke duygusu, Sık hastalanma ve aşırı uyku gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, Kendine fiziksel zarar verme davranışı, Akademik başarıda dalgalanma, Okula gitmeme eğilimi, Aile ile ilişkilerin bozulması,

25 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mağdurlar sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, Zorbalar kendileri gibi şiddete yönelimli akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı kurma yönelimi gösterebilmekterdir.

26 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sahip oldukları bu ilişki ağı zorbalık yapan öğrencilerin suça karışma ve akademik problemler yaşama riskini arttırabilmektedir.

27 SİBER ZORBALIĞIN ZORBA ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Zorbalar kurbanlarını internet aracılığı ile istismar ederken, diğer öğrenciler de gerek izleyerek gerekse kurbanla alay ederek siber zorbalığın bir parçası haline gelebilmektedir.

28 Siber tehdide maruz kalma korkusu nedeniyle insanlar İnternet kullanamaz hale gelebiliyor, Bir kez tehditle karşılaşan kişi, tekrar karşılaşmaktan korktuğu için siber zorbanın her dediğini yapabiliyor. Bu sanal tehdit karşısında, birey-aile-hukukçu-eğitimcikonu uzmanlarının işbirliği yapması gerekmektedir.

29 SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARINDAN BULGULAR.. Amerika da 1000 de fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre; Siber zorbalık yapma oranı %4.1 ile %21 arasında (Kowalski, Limber, 2007; Williams, Guerra, 2007), siber zorbalık mağduru olma oranı %9 ile %34 arasında değişiyor (Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Ybarra, Diener-West ve Leaf, 2007). Belçika da yapılan bir siber zorbalık araştırması ise, gençlerin %12 sinin siber zorbalık mağduru olduğunu, %18 inin siber zorbalık yaptığını ortaya koyuyor (Vandebosch, Van Cleemput, 2008).

30 Almanya da yapılan bir araştırma hem siber zorbalık yapma hem de siber zorbalığa maruz kalma oranının %16 civarında olduğunu göstermektedir (Schultze- Krumbholz ve Scheithauer, 2009). Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online, 2010) Araştırması nın bulgularına göre Avrupa çapında çevrimiçi zorbalık yapan çocukların %56 sı aynı zamanda yüz yüze zorbalık yaptıklarını da söylerken, çevrimiçi zorbalık kurbanlarının %55 i de yüz yüze zorbalık mağduru olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, çevrimiçi ve çevrim dışı zorbalığın birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

31 Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) 2014 Araştırması Bulguları: *Gençlerin %12 si siber zorbalık mağduru. *Bu oran kızlar arasında %15. *Erkeklerde %8. Birleşik Krallık genelinde, Ditch the Label isimli organizasyon tarafından, yaşları arasında değişen 1843 gencin katılımıyla 2013 te gerçekleştirilen Zorbalık araştırmasında, gençlerin %21 inin sıklıkla siber zorbalığa maruz kaldıkları saptanmıştır. Aynı araştırma 2014 te tekrarlandığında ise bu rakamın %22 ye ulaştığı görülmüştür.

32 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARI... Türkiye de yapılan çalışmalar siber zorbalığın gençler arasında giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Hüseyin Serin in 2012 yılında İstanbul ilindeki 74 ilköğretim okulunun 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında eğitim - öğretim gören 4291 öğrenci ile bu okullarda görevli 727 müdür/müdür yardımcısı ve 916 öğretmen ile yürüttüğü araştırma sonucunda, öğrencilerin % sinin siber zorbalığa bir şekilde karıştığı görülmüştür.

33 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMALARI... Araştırmada öğrencilerin % 9.42 sinin siber zorbalık yaptıkları, % unun siber mağdur oldukları ve % 5.31 inin ise hem siber zorba hem de siber mağdur oldukları bulunmuştur.

34 TÜRKİYE DE SİBER ZORBALIK de, yaş grubundan 135 kız, 134 erkek öğrenci katılımıyla gerçekleştirilen bir başka araştırmada kız öğrencilerin %10.4 ü, erkek öğrencilerin ise %13.4 ü siber zorbalık mağduru olarak kendilerini tanımlamışlardır (Arıcak vd. 2008) da yapılan bir araştırmaya göre erkek öğrencilerin kızlardan daha fazla siber zorbalık yaptığı ve aynı şekilde siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmüştür (Erdur-Baker, 2010).

35 SİBER ZORBALIK NASIL ÖNLENEBİLİR? Farkındalık Yaratma Siber zorbalığın okulda öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında açıkça tartışılabileceği ortamlar hazırlanmalıdır. Bu ortamlarda öğrencilerin siber zorbalık deneyimlerini paylaşmalarına fırsat verilmeli, siber zorbalığın olumsuz sonuçlarının ve önleme yollarının tartışılması sağlanmalıdır.

36 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Ortak Anlayış Geliştirme Okullarda konuya yönelik ortak bir anlayış geliştirmek için öğretmen-öğrenci-veli katılımıyla siber zorbalıkla mücadele ilkelerinin belirlenmesi, bu ilkelere bağlı hareket edilmesi gerekir. Siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik kurallar ve yasal önlemlere de açık bir şekilde yer verilmelidir. Belirlenen kurallar siber zorbalığın faili ya da mağdurunun kim olduğuna ya da cinsiyetine bakılmaksızın ve tolerans gösterilmeden uygulanmalıdır.

37 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Süpervizyon Aşaması Okullarda ebeveynlerin teknoloji kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler oluşturmak gerekir. Bu eğitimler sayesinde öğrencilere, ebeveynlerinin teknoloji hakkında bilgi sahibi oldukları ve gereksinim duyduklarında ebeveynlerinden destek alabilecekleri mesajını vermek hedeflenmelidir.

38 SİBERZORBALIK NASIL ÖNLENİR? Program Geliştirme Okulların zorbalıkla mücadele programı geliştirerek, bu programın sınıflarda ders şeklinde uygulanması ve bu derslerde öğrencilere siber zorbalığın hedefi olan ve olumsuz mesajlar alan sınıf arkadaşlarını nasıl fark edebilecekleri öğretilmelidir. Öğrencilere siber zorbalığa seyirci olmamaları, gözledikleri zorbalığı yetişkinlere bildirmeleri ve zorbalara karşı tepki göstermeleri öğretilmelidir.

39 Kaynaklar Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N. ve Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11, Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., Balaban Salı, J., Ergün Başak, B. (2014). Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), Cilt 2, Ağustos Özel Sayısı, Kowalski, R. M., Limber, S. P. (2007). Electronic Bullying among Middle School Students, Journal of Adolescent Health. 4 (6), EU Kids Online Network (2011). Risks and Safety on the Internet The Perspective of European Children. Serin, H. ( 2012) Ergenlerde Siber Zorbalık. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H. (2009). Social-behavioral correlates of cyberbullying in a German student sample. Zeitschift für Psychologie/Journal of Psychology, 217, Topcu, Ç., Erdur-Baker, Ö. ve Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyber bullying experiences among Turkish students from different school types. CyberPsychology & Behavior, 11, Topcu, Ç., Yıldırım, A. ve Erdur-Baker, Ö. (2010, August). Turkish high school students perception of cyber bullying: A qualitative study. The European Conference on Educational Research (ECER), Helsinki, Finland. Vandebosch, H., Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. New Media & Society, 11, Ybarra, M. L., Diener-West, M., Leaf, P. J. (2007). Examining the overlap in Internet Harassment and School Bullying: Implications for School Intervention. Journal of Adolescent Health, 41(6), Wolak, J., Ybarra, M. L., Mitchell, K., Finkelhor, D. (2007). Current Research Knowledge about Asolescent Victimization via the Internet. Adolescent Medicine, 18, , The Annual Bullying Survey Ditch the Label. The Annual Bullying Survey Ditch the Label. Yeni Medya, İnternet, Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar https://yenimedya.wordpress.com/ Görseller Google dan alınmıştır.

40

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETTE ÇOCUKLARA YÖNELİK TEHDİTLERE İLİŞKİN İNANÇLARI YÜKSEK

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi

Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1683-1706 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI AKRAN ŞİDDETİ VE ZORBALIĞINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER Şiddetin Tanımı Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şöyle tanımlamaktadır: Şiddet, fiziksel

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Anketi Bu rapor, EU Kids Online-Avrupa Çevrimiçi Çocuklar çalışma grubu tarafından, yüksek standartlarda tasarlanmış ve yürütülmüş

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri*

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri* ÇARE DER Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı İçimizdeki Şiddetin Kaynağı Dr. Mehmet Uhri* Dernek Yönetim Kurulu Başkan: Dr.Mehmet Uhri İkinci Başkan: Dr.Ayşe Kılınçaslan Genel Sekreter:Dr. Timur Şefketoğlu

Detaylı

İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları

İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 202, 5 (29), 68-82 İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları Pınar Burnukara TED Ankara Koleji Zehra Uçanok Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YENİ DÜNYA: İNTERNET - AİLELERİN YENİ DÜNYADAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

YENİ DÜNYA: İNTERNET - AİLELERİN YENİ DÜNYADAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR? YENİ DÜNYA: İNTERNET - AİLELERİN YENİ DÜNYADAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR? THE NEW WORLD: INTERNET- WHAT ARE THE RESPONSIBILITIES OF PARENTS IN THE NEW WORLD? Prof.Dr. H.Ferhan Odabaşı ( ), Arş.Gör. Ahmet

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

Ergenlerde Siber Zorbal k ve Siber Ma duriyet

Ergenlerde Siber Zorbal k ve Siber Ma duriyet DERLEME/REVIEW Ergenlerde Siber Zorbal k ve Siber Ma duriyet Evrim Aktepe Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sa l ve Hastal klar Ana Bilim Dal, Isparta Yaz flma

Detaylı

GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VİDEO OYUN BAĞIMLILIKLARI

GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VİDEO OYUN BAĞIMLILIKLARI GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VİDEO OYUN BAĞIMLILIKLARI Yrd. Doç. Dr. Kadir Alper Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi kadiralper@sdu.edu.tr Öğr. Gör. Dr. Necmi Aytan Süleyman

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER Editör Doç. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

3-18 YAŞ GRUBU ÇOCUK VE GENÇLERİN İNTERAKTİF İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3-18 YAŞ GRUBU ÇOCUK VE GENÇLERİN İNTERAKTİF İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET October 05 ISSN: 13036521 volume 4 Issue 4 Article 9 31 YAŞ GRUBU ÇOCUK VE GENÇLERİN İNTERAKTİF İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ

Detaylı

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ Selver Yıldız 1 İlknur Kılkış 2 Özet Psikolojik taciz (mobbing), üstleri, çalışma arkadaşları ve astları tarafından çalışanın işten ayrılmasını

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ. Sait TÜZEL Mehmet TOK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ. Sait TÜZEL Mehmet TOK Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 577-596. Year 6, Issue XV, pp. 577-596. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh292 ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ i T.C. İNONÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ FEYZA SEVİNDİK HALK

Detaylı

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi murat.kirik@marmara.edu.tr Özet İnternet çağımızın en önemli teknolojisi

Detaylı

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Copyright 2013, Aile ve Sosyal

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA

AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA Ayşegül Elif KARAGÜLLE İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Fakültesi aekaragulle@ticaret.edu.tr Berk ÇAYCI İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007) İŞ YERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN YAPISI VE BOYUTLARI: 4-5 YILDIZLI

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır 1 TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ OKUL PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı