İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 34 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı : İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Merkezi : İstanbul Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Sermaye durumu Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ ,00 100, ,00 100,0 - - Toplam ,00 100, ,00 100,0 - -

4 Karar organı (Yönetim kurulu ) Karar organındaki görevi Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Başkan M. Şükrü DOĞAN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Başkan Yardımcısı " Zafer ERKAN " TEDAŞ Gn.Md. Müşaviri Bşk.Vek. Sami KOVANCI " AYEDAŞ Genel Müdürü " Mükremin ÇEPNİ ",,,,,,,, Üye Adnan GÜRDAL " ÖİB Proje grup Başkanı Üye Bekir BAYRAKTAR " İstanbul Defterdarı " Mükremin ÇEPNİ " AYEDAŞ Genel Müdürü " Sami KOVANCI " AYEDAŞ Eski Genel Müdürü " Mehmet YELOĞLU " Emekli Üye Mehmet ÇANAKÇI " TEDAŞ Gn. Md. Yrd " A. Tarık ÇELENK " Emekli Denetçiler Denetim organındaki görevi Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Denetçi Hasan AYKIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maliye Müfettişi " Fatih LEBLEBİCİ " Kalkınma Bakanlığı Denetçi O. Melih YAVUZ " ÖİB Müşaviri " Eyyüp TAYMUR " ÖİB Uzman

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I.TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat. 1 B- Teşkilat.. 7 C- Personel durumu 13 III. MALİ BÜNYE. 21 A- Mali durum 22 B- Mali sonuçlar 28 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 32 A- Giderler. 32 B- Tedarik işleri. 34 C- Üretim ve Maliyetler. 42 D- Pazarlama.. 47 E- Sigorta işleri.. 55 F- İşletme sonuçları 55 G-İştirakler. 61 H- Yatırımlar.. 61 V. BİLANÇO. 67 Aktif 68 Pasif 85 VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER.. 105

6 KISALTMALAR AB AG AYB DPT DUY EPDK EPE ETKB EÜAŞ GWh HES İHD İSDF KAMU-İŞ KDV KHK KİK KİT kv kva kwh MVA MYTM OG ÖİB ÖYK PMUM SGK TEFE TEDAŞ TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TÜFE TÜİK TFRS TMS TÜFE TÜİK TWh UFRYK ÜFE YPK Yİ YİD Avrupa Birliği Alçak Gerilim Avrupa Yatırım Bankası Devlet Planlama Teşkilatı Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Endeksi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Giga Watt saat Hidroelektrik Santrali İşletme Hakkı Devri İtibari Sistem Dengesizlik Fiyatı Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsü kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Mega Volt Amper Milli Yük Tevzii Merkezi Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Tera Watt saat Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Planlama Kurulu Yap-İşlet Yap-İşlet-Devret

7 I I. TOPLU BAKIŞ Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak üzere tarih ve 1312 sayılı Kanun ile KİT statüsünde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, tarihinde faaliyetlerine başlamış ve böylece imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında Türkiye de elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile TEK e devredilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan TL sermayeli TEK Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi faaliyete geçmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile TEK in kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış, KHK nin 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik de değişiklik yapan tarih ve 89/14345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul da 16. Görev Bölgesi oluşturulmuş; TEK Yönetim Kurulu kararı ile bağlı iller ayrılarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köylerini kapsayacak biçimde yeniden belirlenmiş ve İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Bu değişikliğin hemen ardından, tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca çıkarılan tarihli ve 89/14393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası nda (16. Görev Bölgesi) Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. (AKTAŞ), 30 yıl süreyle elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak; tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ arasında Görev Verme Sözleşmesi,

8 II Sayıştay tarihinde de Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ile AKTAŞ arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki 16. Görev Bölgesi İstanbul Anadolu Yakası nın İşletme Hakkı 1990 yılında 30 yıl süre ile Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım ve perakende satış) olmak üzere önce ikiye ayrılmış; daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere EPDK oluşturulmuştur. Bu kapsamlı düzenlemeler neticesinde, TEK in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ yapısı içinde aynen devam etmiştir. Öte yandan açılan bir davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Anadolu Yakası nda elektrik dağıtım hizmetini yürüten Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. nin TEDAŞ ile imzaladığı imtiyaz sözleşmesini, kamu yararına aykırı bularak iptal etmiş; Bakanlar Kurulu da iptal kararı üzerine, İstanbul Anadolu Yakası ndaki elektrik dağıtım görevini Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. den alarak, tarihinden itibaren TEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü ne devretmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörü nün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik

9 III Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi), YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır sayılı Kanuna göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiştir. TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ile 7 bağlı ortaklığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. Böylece ÖYK nın tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anasözleşmesi, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup; tarihinden itibaren 14. Görev Bölgesi ndeki kurum faaliyetleri, AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adı altında yürütülmektedir. ÖYK nın tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenerek, sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. TEDAŞ a ait AYEDAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ÖİB tarafından tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi olan 24 Kasım 2010 itibariyle 13 teklif alınmıştır. 7 Aralık 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ABD Doları bedelle MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir. Satış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 11 Nisan 2011 tarih ve 2011/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır. ÖİB tarafından verilen ek süreye rağmen ilgili firmalar tarafından Şirket in devir alınmaması nedeniyle ÖİB nin tarihli açıklaması ile teminatlar irat kaydedilerek ihale iptal edilmiştir.

10 IV Sayıştay ÖİB, 2012 Kasım ayı içerisinde AYEDAŞ ile birlikte, TOROSLAR, DİCLE ve VANGÖLÜ EDAŞ ta bulunan %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkmıştır. Son teklif verme tarihi olan tarihi itibariyle AYEDAŞ da ki %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin özelleştirme ihalesine katılmak üzere 6 firma başvurmuştur. Tüm başvuru sahipleri ön yeterliliği karşılamıştır tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi milyon $ teklifle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. vermiştir. Konuyu görüşen Rekabet Kurumu tarih ve 13-21/ sayılı kararı ile devirle ilgili bir sakınca olmadığına karar vermiştir. Karar şöyledir: Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin birinci sıradaki teklif sahibine devrinin onaylandığı dikkate alınarak; Anadolu Yakası Elektrik dağıtım A.Ş. nin %100 oranında hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirme kapsamında, bahse konu hisselerin tamamının - Enerjisa Elektrik dağıtım A.Ş. veya Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. veya Fina Enerji Holding A.Ş. Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verildi. Rekabet Kurumu Kararında söz edilen Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2013/21 sayılı ÖYK Kararında Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. üçüncü sırada yer alması nedeniyle AYEDAŞ ın Enerjisa tarafından devralınmasında piyasada bir tekel durumu yaratılmayacak olması nedeniyle devri onaylamıştır. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/95 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre; yapılan ihalede Milyon $ teklifle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. birinci sırada,1.225 Milyon $ teklifle Aksa Perakende Satış A.Ş. ikinci sırada, Milyon $ teklifle Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubu üçüncü sırada yer almıştır. Devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına Şirket tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilmiştir. Şirketin genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

11 V Toplu Bilgiler Ölçü Fark Artış veya azalış (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,6 Yabancı kaynaklar Bin TL ,7 Mad. duran varlık (edinme değeri) Bin TL (75.567) (52) Maddi duran varlık birik. amortis. Bin TL Yatırım. için yap. Nak.ödem. Bin TL ,1 Yatırım gerçek. oranı (nakdi) % 68,5 78,9 97,1 114,4 94,6 (19,8) (17,3) Tüm alım tutarı Bin TL ,5 Satın alınan enerji miktarı GWh (25) (0,3) Satın alınan enerji maliyet tutarı Bin TL ,9 Satın alınan enerji birim Kr/kwh 12,11 14,32 15,43 14,78 maliyeti 17,78 3,00 20,3 Kayıp ve kaçak oranı % 8,62 7,48 6,91 8,3 8,28 (0,02) 0,0 Satılan enerji miktarı GWh (21) (0,3) Net satış tutarı Bin TL ,2 Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kwh 16,56 20,06 21,74 23,66 25,06 1,40 5,9 Ortalama satış maliyeti Kr/kwh 13,6 15,69 17,11 16,64 19,86 3,2 19,2 Stoklar : 0 -Malzeme Bin TL ,2 -Diğer stoklar Bin TL ,4 Memur (ortalama) Kişi 1 İşçi (ortalama) Kişi (35) (2,1) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin : Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başı. aylık ort gider TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,9 -İşçi başı.aylık ortala. gider TL ,1 Dönem karı vergi ve diğ. yas. yük. Bin TL (2.532) (11,6) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,5 GSYH ya katkı (üretici fiyat.) Bin TL ,0 GSYH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,4 GSMH ya katkı (alıcı fiyat.) Bin TL ,4 Faaliyet karlılığı (özkay.yönü) % - 663, ,7 340,1 (171,6) (33,5) Mali karlılık (özkay. yönün) % ,1 336,8 77,8 (259,0) (76,9) Ekonomik karlılık % - 11,8 6,4 47,6 12,4 (35,2) (73,9) Zararlılık (özkay. yönünden) % 51, Faaliyet karı Bin TL ,6 Dönem karı veya zararı Bin TL (12.482) ( ) (64,3) Bilanço karı veya zararı Bin TL (8.296) (68,7)

12 VI Sayıştay tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca çıkarılan tarihli ve 89/14393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası nda (16. Görev Bölgesi) Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. (AKTAŞ), 30 yıl süreyle elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak; tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ arasında Görev Verme Sözleşmesi, tarihinde de Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ile AKTAŞ arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Yaklaşık 12 yıl AKTAŞ Elektrik A.Ş. faaliyet göstermesinden sonra açılan bir davada; Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Anadolu Yakası nda elektrik dağıtım hizmetini yürüten Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. nin TEDAŞ ile imzaladığı imtiyaz sözleşmesini, kamu yararına aykırı bularak iptal etmiş; Bakanlar Kurulu da iptal kararı üzerine, İstanbul Anadolu Yakası ndaki elektrik dağıtım görevini Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. den alarak, tarihinden itibaren TEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü ne devretmiştir. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.; Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile belirlenen 20 elektrik dağıtım bölgesinden birisi olarak Şirket Ana Sözleşmesinin tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanması kararı ile kurulmuştur. Şirket, 2012 yılında milyon TL tutarında GWh elektrik satın almış olup birim maliyeti 17,73 Kr/KWh olarak gerçekleşmiştir. Kayıp kaçak oranı %8,28 olarak gerçekleşmiş olup kalan GWh enerji 25,06 Kr/KWh ortalama fiyattan satılarak 440,7 milyon TL faaliyet karı gerçekleşmiştir Şirketin 2012 yılında aldığı ve sattığı enerji miktarı % 0,3 oranında azalmıştır. Azalışta en büyük etki 2012 yılında serbest tüketicilerin tükettiği yıllık enerji miktarının KWh ye düşürülmesi ve serbest piyasadaki rekabetin etkisi ile fiyatların EPDK nın ilan ettiği fiyatlardan düşük olması nedenleriyle serbest tüketici sayısının artması neticesinde; serbest tüketicilerin tükettiği enerji miktarının Şirketin toplam satışının %21,2 sine kadar yükselmiş olmasıdır sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde; Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle oluşan fiyat farklılıklarından, tüketicileri kısmen veya tamamen koruyacak 2015 yılının sonuna kadar geçici bir Fiyat Eşitleme Mekanizması uygulanacağı düzenlenmiş ve bu doğrultuda hazırlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ gereğince Şirket 2012 yılında 374,9 milyon TL destekleme ödemesi yapmış ve 2012 yılını 100,3 milyon TL dönem karı ile kapatmıştır.

13 VII İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/95 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına Şirket tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilmiştir. Öneriler : İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca, Şirketin enerji aldığı kuruluşlara olan borçlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri neticesinde oluşan, 2011 yılsonu itibarıyla Şirkete kar kaydedilen, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli talimatı ile numaralı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne borçlar hesabına kaydedilen ve tarihinde de Şirketçe numaralı Olağanüstü yedekler hesabına aktarılan ,47 TL nin, ÖİB den yazılı bir talimat, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan bir karar ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden de Şirkete yazılı bir talimat bulunmadığı, dolayısıyla yapılan bu işlemle ilgili muhasebe kayıtlarının Genel Muhasebe İlkelerine uygun olmadığından konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğünce açıklığa kavuşturulması (Sayfa:92,93). Sonuç: İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,91 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

14

15 1 A- Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak üzere tarih ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanun ile KİT statüsünde TEK kurulmuş, tarihinde faaliyetlerine başlamıştır tarih ve 2705 sayılı kanun ile kurumun görev alanı genişletilmiştir sayılı Kanunun Müesseselerin kuruluşu ile ilgili 23 üncü maddesi uyarınca çıkarılan ve tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan TEK Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK ile TEK in kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuştur. TEK in ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik te tarih ve 89/14345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak İstanbul Anadolu yakasında 16. Görev Bölgesi oluşturulmuştur tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 89/14393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası ndaki 16. Görev Bölgesinde Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. (AKTAŞ), 30 yıl süreyle elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak; tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ arasında Görev Verme Sözleşmesi, tarihinde de Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ile AKTAŞ arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki 16. Görev Bölgesi İstanbul Anadolu Yakası nın İşletme Hakkı tarihi itibariyle Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Açılan bir dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi; yaklaşık 12 yıl İstanbul Anadolu Yakası nda elektrik dağıtım hizmetlerini yürüten Aktaş Elektrik Ticaret

16 2 Sayıştay A.Ş. nin TEDAŞ ile imzaladığı imtiyaz sözleşmesini, kamu yararına aykırı bularak iptal etmiş; Bakanlar Kurulu da iptal kararı üzerine, İstanbul Anadolu Yakası ndaki elektrik dağıtım görevini Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. den alarak, tarihinden itibaren TEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü ne devretmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ile bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörü nün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi), YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Buna göre, TEDAŞ ile müessese ve hissedarı olduğu şirketler özelleştirme programına alındıkları tarihinden itibaren, 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca 233 sayılı KHK kapsamından ve Hazine Müsteşarlığı portföyünden çıkarılarak ÖİB portföyüne aktarılmış, ilgili bakan/bakanlık ÖİB in bağlı olduğu Maliye Bakanlığı olmuştur. ÖYK, tarihli ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu AYEDAŞ, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun olarak tarihinde faaliyete geçmiştir. ÖİB in tarihli onayı ile tarihinde ticaret siciline kayıt ve tescili yapılan Şirketin Ana sözleşmesi, tarih ve 6144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Şirket, Ana sözleşmesi uyarınca 4628 sayılı Kanuna uygun olarak yukarıda değinilen dağıtım bölgesi dahilindeki elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini karlılık, verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek zorundadır. Tamamına yakını işçi statüsünde istihdam edilen Şirket personelinden; kapsamdışı personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 5434 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile YPK ve ÖİB kararlarına göre yürütülürken; kapsamiçi personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmıştır.

17 3 Şirket 4046 sayılı Kanun uyarınca sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabi bulunmaktadır gün ve 5784 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış, olarak belirlenen geçiş dönemi, tarihine ötelenmiş, bu süre tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 3 üncü maddesi ile tarihine kadar uzatılmıştır sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasından sonra; TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 42 nci maddesi ile 6111 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 uncu madde ile; 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler; bu tutarları Kanunda belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. Kanunun adı geçen maddesinin geçerlilik tarihi Kanunun yayımı tarihi olup; maddenin geçerlilik süresi tarihleri arasıdır. Kanunun uygulanması ve gelişmelerle ilgili bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 28 inci maddesi ile; elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirme kapsamında kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf olmaları ile ilgili tarihinde sona eren süre; kanunun yayımı tarihinden itibaren tarihine kadar uzatılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun un 82, 83 ve 84 üncü maddeleri ile kaçak elektrik kullanma suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Hukuk Müşavirliği bölümünde yer verilmiştir tarih ve 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bölümü; Anayasa Mahkemesinin tarihli toplantısında iptal

18 4 Sayıştay edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı vermesinden sonra tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 22 inci maddesi ile 4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafında değişiklik yapılmıştır. Değişiklik özetle şöyledir: 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir..kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık bu denetimi bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri suretiyle veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir.. Denetim şirketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, seçimi, yetkili denetim şirketleri ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yine aynı Kanunun 31 inci maddesi ile 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle; üretim tesisleri ile elektrik üretimi yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılacağı veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabileceği belirtilmiştir. Denetimle ilgili bu düzenlemenin anayasaya aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesi nde açılan iptal davasında mahkemenin tarihli oturumunda görüşülmüş ve görüşme sonunda; 6353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 5346 sayılı Kanuna eklenen maddenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiş ve İptal kararı tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasası tekrar düzenlenmiş, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nu adı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiştir sayılı Kanun un amacı Kanun un birinci maddesinde; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetlemenin yapılmasının sağlanmasıdır.

19 5 Kanun un 4 üncü maddesinde; elektrik piyasası faaliyetleri; üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyeti olarak belirlenmiştir. Dağıtım faaliyeti Kanun un 9 uncu maddesinde; dağıtım şirketinin lisansında belirtilen bölgede; sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Kanun un 10 uncu maddesinde toptan ve perakende satış faaliyetleri, üretim şirketleri ile tedarik lisansı kapsamında kamu ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilere toptan veya perakende satış faaliyetlerinde bulunabileceği belirtilmiştir. Kanun un 10 uncu maddesi ile PMUM yerine 6 ay içerisinde EPİAŞ (Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu şirket bu kanun dışında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulacak ve faaliyet gösterecektir. Kanunun Denetim ve Yaptırımlar başlıklı üçüncü bölümün; Denetim başlıklı 15 inci maddesinde dağıtım şirketlerinin denetimi konusunda; Bu kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. Kanunun Özelleştirme başlıklı 18 inci maddesinde TEDAŞ la ilgili olarak; 1 inci fıkrada Bakanlık; TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. 2 nci fıkrada TEDAŞ ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenebilir. Denilmektedir. Kanunun Kamulaştırma başlıklı 19 uncu maddesinde TEDAŞ la ilgili olarak; Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, lisansa tabi faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve gerekirse kamu yararı kararı verileceği, bu durumda gerekli kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma giderleri kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenecektir.

20 6 Sayıştay Kanunun vergi düzenlemeleri başlıklı Geçici 3 üncü maddesinde dağıtım şirketleri ile ilgili olarak özetle; tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu madde kapsamında yapılacak işlemler 6102 sayılı TTK nun ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Kanunun Genel aydınlatma başlıklı Geçici 6 ncı maddesinde özetle; tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleştirilen aydınlatma giderlerinin Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacağı belirtilmiştir. Aydınlatma ile ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Kanunun yayımından sonra tarih ve sayılı Resmi Gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı 1 inci madde de; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında incelenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak tespit edilmiştir. Yönetmeliğin kapsamı 2 inci madde de şöyle belirlenmiştir: Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin incelenme ve denetiminin Bakanlık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) tarafından yapılması veya yaptırılması, inceleme ve denetim konularının belirlenmesi, inceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetim elemanları, inceleme ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Yönetmeliğin İnceleme ve denetim yetkisi başlıklı 7 nci maddesinde; şirketlerin denetim yetkisinin bakanlığa ait olduğu ve bakanlığın bu denetimi, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devrederek de yapabilecektir. Ayrıca; denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle de gerçekleştirebilecektir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji İşleri Genel Müdürünün imzaladığı tarihli Protokol ile denetim görevi 1 yıllık süre ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ne verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan EPDK Yönetmeliği ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği nin tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

21 7 Yine aynı Resmi Gazetede 6446 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Genel Aydınlatma Yönetmeliği yayımlanarak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik; genel aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya, denetime ve aydınlatma komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. TEDAŞ; dağıtım şirketlerinin kendisine gönderdiği faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçeğe uygun olup olmadığını denetler ve inceler, sonra ödenmek üzere Bakanlığa gönderir, Bakanlık bu hususta ki kesintileri saymanlıklara ve İller Bankasına bildirerek kesintilerin yapılmasını sağlar. Bakanlık ödemelerle ilgili usul ve esasları tebliğ ile düzenleyecektir. Şirketin iç mevzuatı TEDAŞ ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan yönerge ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. B- Teşkilat: Ana sözleşmeye göre Şirketin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Yürütme organı ise Şirket Genel Müdürlüğüdür. Şirket Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Ana sözleşmenin 11 inci maddesine göre Şirketin Yönetim Kurulu 5 (Beş) üyeden oluşmaktadır. Üyeler aralarından Yönetim Kurulu na Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu AYEDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine ÖİB i temsilen Anasözleşme hükmü dışında 1 (bir) yıllık süre için 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB in teklifi ve ilgili bakan oluru ile atama yapılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanının istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanlığına TEDAŞ Genel Müdürlük Müşaviri atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 5/13 sayılı kararı ile Şirket Genel Müdürü de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 2012 yılı faaliyet döneminde yaptığı 16 oturumda toplam 62 karar almıştır. Karar Organının oluşumunu gösteren çizelgeye raporun baş tarafında yer verilmiştir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen 2009 Yılı YDK Raporu nda; organizasyon el kitabının gözden geçirilmesi konusundaki YDK önerisi üzerine oluşturulan komisyonca hazırlanan yeni organigram ve Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 3/12 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

22 8 Sayıştay 4046 sayılı Kanun ile TEDAŞ ve Şirketin anasözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi nin amacı; Şirket in ekli organizasyon şemasına esas görevlerinin Kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, ilgili mevzuat, yönetim kurulu ve TEDAŞ Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, kuruluş yapısı ve çalışma düzeni çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır. Yönerge, Şirket ile birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek yol ve kuralları kapsamaktadır. Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 10/31 sayılı kararı ile; Organigramda yer alan Sistem İşletme Müdürlüğü, Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve Tesis Müdürlüğünün iç yapısında bazı değişiklikler yapılmış ve yeni Müdür Yardımcısı kadroları ihdas edilmiştir. Yine Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 12/45 sayılı kararı ile Samandıra İşletme Müdürlüğünün ismi Sancaktepe İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Şirket faaliyetleriyle ilgili Genel Kurul yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olup, tarih ve 2013/ÖİB-K-30 sayılı Özeleştirme İdaresi Başkanlığının kararı ile 2012 yılı genel kurul kararı alınmıştır. Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Ana sözleşmenin 19 uncu maddesi uyarınca Şirket Genel Müdürlüğü, genel müdür ve en çok dört adet genel müdür yardımcısı ve alt birimlerden oluşmaktadır. Daha önce üç adet olan genel müdür yardımcısı sayısı; tarih ve 7414 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmış olan, 4046 sayılı Kanunun 4/h ve 22. maddesine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca İş Kanununa tabi ayrıca 1 adet Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun (kapsam dışı) ihdas edilmesine ilişkin kararı uyarınca dörde çıkarılmıştır. TEDAŞ ın % 100 hissedarı olduğu AYEDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle Şirket Denetim Kurulu üyeliklerine Ana sözleşme hükmü dışında 1 (bir) yıllık süre için 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB in teklifi ve ilgili bakan oluru ile atama yapılmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 3128 sayılı kararı ile Şirket Genel Müdürü görevden alınmış, Maliye Bakanlığının tarihli OLUR u ile Genel Müdürlüğe ve tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmıştır yılında ve Mart-2012 ayı itibariyle görevden ayrılan Genel Müdür Yardımcılığı kadrolarına Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 6/19 sayılı kararı ile atama yapılmıştır. Yine Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 8/24 sayılı kararı ile boş olan Genel Müdür Yardımcısı (kapsam dışı) kadrosuna Boğaziçi EDAŞ Sefaköy İşletme Müdürü atanmıştır. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulunun tarih ve 1/2 sayılı kararı ile Şirket Genel Müdürlüğüne AYEDAŞ Genel

23 9 Müdür Yardımcısının atanması üzerine AYEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı sayısı 3 e düşmüştür. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 10/114 sayılı kararı ile; Boğaziçi EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı, yeni ihdas edilen ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilen Başuzman (Memur) kadrosuna atanmıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanununun; 5784 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde; Dağıtım Şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler. Hükmü yer almaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun tarihli toplantısında konu ile ilgili alınan 4019 sayılı karar eki; Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı; tarih ve 5847, tarih ve 6858 sayılı yazıları ile; yayımlanan söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilik altında yürütülmesine ilişkin çalışmaların yapılması ve yapılan işlemler ile ilgili olarak ÖİB ye bilgi verilmesi istenmiştir. Bu hukuki düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda o tarihte TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak dağıtım faaliyetlerinde bulunan aralarında AYEDAŞ ın da bulunduğu 8 Dağıtım Şirketi merkezinde 8 Elektrik Perakende Dağıtım Şirketi kurulmuştur. Kurulan 8 adet Şirketin Esas Sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli kararı ile onaylanmıştır. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve Unvanı tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmiş olup; Şirket ana sözleşmesi tarih ve 8218 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri de TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 32/335 sayılı kararı ile atanmıştır. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulunun tarih ve 1/3 sayılı kararı ile; şirketin amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. den hizmet alımı hususunda Şirket Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, gerekli iş ve işlemlerin Şirket Müdürlüğünce ikmaline karar verilmesi üzerine; İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında imzalanan Protokol ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Arasında Hizmet Alım Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile AYEDAŞ ın İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. ne hangi hizmetleri vereceği belirtilmiştir.

24 10 Sayıştay EPDK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar ın Lisans İşlemleri başlıklı 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ; Perakende Satış Şirketi tarihinden itibaren, kısmi bölünme ve diğer devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin eder. Ancak bu fıkra kapsamındaki hizmet alımı 6 (altı) aydan fazla olamaz hükmü gereğince 2013 Ocak ayı itibariyle Şirketler kurulmasına rağmen inceleme tarihi (Haziran 2013) itibariyle kısmi bölünme ve devir işlemleri devam ettiği görülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesi ile 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine şu cümle eklenmiştir. dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2/4 sayılı kararı ile; AYEDAŞ ın tarihli bilanço değerleri baz alınarak toplam 924 Milyon TL tutarındaki aktif tutarının 623 Milyon TL si AYEDAŞ a, 301 Milyon TL si de İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin olmak üzere Şirket Bilançosu bölünmüştür. AYEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 8/20 sayılı kararı ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulunun tarih ve 6/9 sayılı kararları ile kabul edilen Şirketlerin organizasyon şemaları ile Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hakkında TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 16/235 sayılı kararı ile bilgi alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. TEDAŞ a ait AYEDAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ÖİB tarafından tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi olan 24 Kasım 2010 itibariyle 13 teklif alınmıştır. 7 Aralık 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ABD Doları bedelle MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir. Satış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 11 Nisan 2011 tarih ve 2011/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır. ÖİB tarafından verilen ek süreye rağmen ilgili firmalar tarafından Şirket in devir alınmaması nedeniyle ÖİB nin tarihli açıklaması ile teminatlar irat kaydedilerek ihale iptal edilmiştir. ÖİB, 2012 Kasım ayı içerisinde AYEDAŞ ile birlikte, TOROSLAR, DİCLE ve VANGÖLÜ EDAŞ ta bulunan %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkmıştır.

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Ünvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Denetlenen kuruluşun

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Dicle Elektrik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012 DÖNEMİ RAPORU

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012 DÖNEMİ RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY MÜESSESESİ Y EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MENDERES 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Şeref ACAR Yeminli Mali Müşavir Mustafa DÜNDAR Yeminli Mali

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI 10 YILLIK TECRÜBENİN ARDINDAN YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TARİFELER DAİRE BAŞKANLIĞI Deniz Daştan Enerji Uzmanı Ankara Elektrik Piyasası Dairesi 14 Aralık 2010 PİYASA DÖNÜŞÜM AŞAMALARI 1970

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ 2 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28726 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile gereğince düzenlenmiştir. Denetlenen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Sirküler Rapor /177-1

Sirküler Rapor /177-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/177-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 20 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

YENĐ ELEKTRĐK PĐYASASI KANUNU(6446) ve GETĐRDĐĞĐ YENĐLĐKLER. Mehmet MUNGAN EPDK Grup Başkanı Gaziantep, 25 Mayıs 2013

YENĐ ELEKTRĐK PĐYASASI KANUNU(6446) ve GETĐRDĐĞĐ YENĐLĐKLER. Mehmet MUNGAN EPDK Grup Başkanı Gaziantep, 25 Mayıs 2013 YENĐ ELEKTRĐK PĐYASASI KANUNU(6446) ve GETĐRDĐĞĐ YENĐLĐKLER Mehmet MUNGAN EPDK Grup Başkanı Gaziantep, 25 Mayıs 2013 EPDK EPDK kimdir? EPDK, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasasının düzenleyicisi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler Rapor /186-1

Sirküler Rapor /186-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/186-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 211) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 21 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017 BÜLTEN NO:104 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D MUHSİN ERSOY K ELEKTRİK ENERJİSİ Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 9-10 Şubat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 SİRKÜLER İstanbul, 10.04.2012 Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 Konu: YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 7 İNCİ MADDESİNE GÖRE YÜKSEK PLANLAMA

Detaylı