CCTV S stemler Ağustos 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CCTV S stemler Ağustos 2014"

Transkript

1 CCTV S stemler Ağustos 204

2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Ürün Kodlama F yat L stes 2 38 KAMERALAR KABLOLU PANELLER Kamera Özell kler 04 ANALOG KAMERALAR Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar Speed Dome Kameralar IP KAMERALAR Küp Kameralar Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar PTZ Kameralar KAYIT CİHAZLARI Açıklamalar HVR DVR NVR V deo Kayıt ve Yönet m Yazılımı AKSESUARLAR IR Düzeltmel Lensler ve Kontrol Klavyes Mon törler Kaynakları ve Hard D skler Hard D sk Uyumluluk Tablosu Kablolar, Muhafazalar ve Kamera Ayakları Açıklamalar / İkon Açıklamaları / Kısaltma Tablosu / Sözlük Metnin üzerine tıklayarak ilgili bölümün katalog sayfasına erişebilirsiniz.

4 ÜRÜN KODLANDIRMA KURALLARI KAMERALAR N D A 2 4 V R 0 2 TEKNOLOJİ N IP CCTV C Analog CCTV KAMERA TİPİ Bullet Dome Speed Dome Kutu Vandal Zoom Cube X Özel Eyeball VERSİYON XX ÇÖZÜNÜRLÜK 0 < MP MP+ 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 600TVL TVL TVL+ SENSÖR CCD 2 WDR CCD 3 CMOS 4 WDR CMOS ÖZELLİK R IR L Lazer M ICR Z Anal z D DWDR O AF A ABF U RF S S yah B Beyaz G Gr Y 220V H Outdoor V Vandal P PIR MERCEK/ZOOM FAKTÖRÜ 00 Mercek Yok 0 2.8mm mm 03 4mm 04 6mm 05 8mm 06 9mm 07 2mm 08 5mm 09 6mm mm mm mm d F sheye XX Zoom Factor (S ve Z kamera) KAYIT CİHAZLARI R D A 3 2 R 0 TEKNOLOJİ R Kayıt C hazı CİHAZ TİPİ DVR NVR HVR PC tabanlı Software VERSİYON XX KAYIT KALİTESİ D 2 960H 3 720p 4 080p KAYIT KAPASİTESİ # D sk Aded ÖZELLİK E esata Kayıt R Dah l RAID 0~0 KANAL KAPASİTESİ 00 Değ şken (L sanslı) ## Kanal Sayısı İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 2

5 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. KAMERALAR

6 Kamera Özell kler HLM (H gh L ght Mask ng): Yüksek Işık Arka Işık. Ş ddetl ışık yayan ışık kaynağını maskeleyerek daha karanlık olan bölgeler n net görülmes n sağlayan özell kt r. HLM Kapalı HLM Açık WDR (W de Dynam c Range): D nam k Işık. Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda, ışık yoğunluğunu d nam k olarak ayarlayan özell kt r. Yüksek veya düşük ş ddetl ışık olan bölgelerde dengel ve kabul ed leb l r görüntü kal tes sağlar. WDR Kapalı WDR Açık Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera : Kamerada, ışığı elektr ksel s nyallere dönüştüren ç p n tarama yoğunluğunu bel rt r. arttıkça görünen resm n kal tes artar. CCD ç p olan kameralarda çözünürlük b r m TVL dır. Günümüzde çözünürlük değerler TVL arasında değ ş r. 530 TVL üstü çözünürlük değerler yüksek çözünürlük olarak değerlend r leb l r. CMOS ç p olan kameraların çözünürlük b r m p ksel olarak fade ed l r. Normal Kamera 3D Gürültü Düşürücü 3DDNR (3 D mens on D g tal No se Reduct on): Üç Boyutlu Sayısal Gürültü G derme. Kamera ç nde oluşab lecek elektr ksel ve çevresel s nyal gürültüler n azaltıp s nyal/gürültü oranını arttırarak daha kal tel b r res m elde ed lmes n sağlayan özell kt r. Normal Kamera DNR Kamera DNR (D g tal No se Reduct on): Sayısal Gürültü G derme. Kamera çer s ndek sayısal şaret şleme devres nde uygulanan f ltreleme yöntem le çevresel etkenlerden kaynaklı s nyal gürültüler n g derme ç n kullanılan özell kt r. DSS Kapalı DSS Açık DSS (D j tal Slow Shutter): Işığın çok düşük olduğu ortamlarda, kameranın üst üste pozlama yaparak, ışığı elektron k olarak kuvvetlend rmes ve bu sayede anlaşılab l r görüntü vermes n sağlayan özell kt r. Bu özell k kullanımında ortamda yüksek hızlarda hareket eden nesneler bulunmamalıdır. /2.5 Sensör /3 Sensör /4 Sensör Sensör Büyüklüğü: Kameranın algıladığı görüntü mercek, görüntüye olan uzaklık ve sensör büyüklüğüne bağlıdır. Daha büyük sensör, daha çok görüntü alanı demekt r. Sensör büyüklüğü /x olarak fade ed ld ğ nden x n küçük değerler daha büyük sensörü fade etmekted r. Örneğ n /2.5 > /3 > /4" g b. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 0

7 Kamera Özell kler Normal Lens IR Düzeltmel Lens IR Düzeltmel Lens: 650nm dalga boyundan büyük ışıklar nsan gözü tarafından görülemez. Bu lensler farklı dalga boyuna sah p, nsan gözü tarafından algılanamayan ışıkları odaklayab l r. Bu sayede gece/gündüz f ltre değ ş mler kaynaklı odak bozulmaları en alt sev yeye nd r l r. Bu özell ğ sayes nde düşük ışık ş ddet ne sah p ortamlarda daha net ve aydınlık görüntü alınab l r. REC Ses Algılamalı Kamera: Kameranın ortam ses n algılayarak kayıda başlamasıdır. Normal Kamera Ses Algılamalı Kamera REC PIR Dedektörlü Kamera: Kameranın ortamdak hareket algılayarak kayıda başlamasıdır. Normal Kamera PIR Dedektörlü Kamera 960H Görüntü: 960x576 (PAL) çözünürlükte kayıt yapab ld ğ n göster r. CIF Görüntü 960H Görüntü Full HD Çıkış: Ürünün 920x080 (080p) kal tes nde görüntü vereb ld ğ n göster r. VGA Çıkış Full HD Çıkış Ayarlanab l r Fokus Kapalı Ayarlanab l r Fokus Açık Ayarlanab l r Fokus: Mekan k f ltren n (ICR), devreye g r p çıkmasıyla kameranın fokusunu otomat k olarak yapab ld ğ n ve bu odaklamanın aynı zamanda uzaktan da yapılab ld ğ n göster r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

8 Aydınlatma Ş ddet Doğrudan Güneş Işığı Gün Işığı Bulutlu Gün Gün Batımı Of s Aydınlatması Lüks Lüks.000 Lüks 400 Lüks Lüks Yoğun Bulutlu Gün Ev Aydınlatması Bulutsuz Gün Ağarması Bulutsuz Dolunay Zamanı Bulutsuz, Aysız Gece Gökyüzü Bulutlu, Aysız Gece Gökyüzü 00 Lüks 3000 Lüks 3.4 Lüks Lüks Lüks Lüks Lux; metre yarıçaplı b r küren n merkez nde bulunan candela ş ddet ndek ışık kaynağının, metrekarel k küre yüzey nde oluşturduğu aydınlanma ş ddet d r. Kayıt yapılacak ortam hang ışık ş ddet ne sah pse, ona uygun lüks değer ne sah p kamera seç lmel d r. IR Düzeltmel Lens Gözle görüleb l r dalgaboyundak ışıklar Infrared dalgaboyundak ışıklar Görüleb l r ve Infrared dalgaboyundak ışıklar Normal Lens Fokus ht yacı var IR Düzeltmel Lens İnsan gözü nm aralığında dalga boyuna sah p ışığa karşı farklı derecelerde duyarlıdır. En fazla duyarlılık aydınlık ortamda 555nm dalga boyundak ışık ç n geçerl d r. 650nm dalga boyundan büyük ışıklar se nsan gözü tarafından görülemez. Normal lensl kameralar le gündüz odaklama yapıldığında gece f ltre değ ş m sebeb yle kameralarda odak kaybı oluşur. IR düzeltmel lensler se farklı dalga boyuna sah p ışıkları da odaklayab ld ğ nden f ltre değ ş mler nden kaynaklanan odak bozulmaları en alt sev yeye nd r leb l r. Bu lensler sayes nde düşük ışık ş ddet ne sah p ortamlarda daha net ve aydınlık görüntü alınır. 2 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

9 Kapak Açıldı Uyarısı Şık tasarım, kolay serv s ve montaj amaçlı v dasız olarak tasarlanan NDE ser s kameralarımız aynı zamanda kapak korumalı olarak tasarlanmıştır. Kapak altına yerleşt r len ufak b r anahtar sayes nde, kapak çıkartıldığında alarm üretmekte ve kayıt merkez ne haber vermekted r. Bu uyarıyı ema l olarak, kayıt merkez nde alarm oluşturarak, sesl alarm ve telefon arama olarak ayrı ayrı ya da heps n aynı anda yapab l r. Böylece kameraya yapılan kötü n yetl müdahaleler anında alarm olarak b ld r l r. SIP Desteğ Akıllı Telefon Tablet V deo Telefon PC Yazılımı IP kameralarımızda yer alan SIP desteğ sayes nde IP santralınızı kullanarak akıllı telefon, tablet, PC ve v deo phone üzer nden kameranıza herhang b r port yönlend rmes yapmadan kolayca er şeb l rs n z. Bunun ç n akıllı telefon, tablet ve PC n ze v deo desteğ olan b r yazılım telefonu uygulaması yüklenmes yeterl d r. Daha sonra kamera görüntüsüne ulaşmak ç n yapmanız gereken sadece kameranın numarasını çev rerek arama yapmaktır. Ayrıca dah l hoparlör ve m krofon çeren kameralar üzer nden karşılıklı sesl görüşme de gerçekleşt r leb l r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 3

10 eptz Pan T lt Zoom Bu özell ğe sah p kameralarımızda, zleme anında d j tal zoom kapas tes kadar zoom yapılab l r. Görüntü ekran üzer nde yukarıaşağı ve sağasola hareket ett r leb l r. Bu sayede ekran üzer nde detaylandırılmak stenen b r alan var se daha detaylı olarak zleneb lecekt r. eptz özell ğ olmayan normal zoom kameralarda bu şlem yapıldığında zoom yapılmış alan dışındak yerler n görüntüler kayıt ed lemez. eptz özell ğ olan kameralarda görüntü üzer nde d j tal zoom yapılırken, opt k zoomdan farklı olarak, her zoom aşamasında görüntü üzer nde p kselleşme artacaktır. Mekan k Koruma (IK Kodu) IP koruma sınıfı, elektr kle çalışan c hazları katı ve sıvı c s mler n c haz çer s ne nüfuzuna karşı ne derecede korunduğunu göstermekted r. IK koruma <500gr 500gr 500gr sınıfı se c hazların mekan k etk lere karşı ne kadar <20cm 20cm 40cm korunduğunu fade etmekted r. Örneğ n; C hazın IP koruma sınıfının 68 olması vandal proof olduğunu göstermemekted r. C hazın IK0 IK05 IK06 IK07 vandal proof olduğunu ve dayanımını gösteren, IK koruma sınıfı ve değer d r. IK00 c hazın mekan k korumasının olmadığını göster r..7kg 29,5cm 5kg 20cm 5kg 40cm IK08 IK09 IK0 * Şek lde göster len ağırlıklar göster len mesafelerde serbest düşme yapmaktadır. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 4

11 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. ANALOG KAMERALAR

12 CKF6MD00 Kutu Kameralar Projeler ç n düşük ışık ş ddet nde görüntü alab len 650 TVL kutu kamera. Otel, of s ve mağaza g b ç mekanlarda kullanıma uygun Lüks M n. Aydınlatma /3" Sony Super HAD CCD II 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 650TVL /3 CCD HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. HLM AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Özel Hayat Aynalama DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x024) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Kapalı / Düşük/Orta/Yüksek Kapalı / / HLC / H DWDR Açık / Kapalı 3DDNR Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomat k x024 8 Bölge 4 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +40 C 54.6 X 08.5 X 50 (MM) 0.4kg 2VDC 8mA W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık 6

13 Kutu Kameralar CKF27MD00 Projeler ç n düşük ışık ş ddet nde görüntü alab len 700 TVL kutu kamera. Plaka okuma kamerası Lüks M n. Aydınlatma /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL(Renkl ), 750 TVL (S/B) DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı /3 CCD Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Aynalama Özel Hayat DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı x256 8 Bölge 4 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +50 C X 9.8 X 6.28 (MM) 0.5kg 2VDC 05mA.3W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık 7

14 CKF26YM00 Kutu Kameralar Projeler ç n 600 TVL, 220V AC kutu kamera. Kamu projeler nde kullanıma uygun Lüks M n. Aydınlatma /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 600TVL /3 CCD HLM; Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. 220V AC HLM AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR F ltre Değ şt rme Özel Hayat Aynalama AC 220 V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0.5Lüks, F.2 (Renkl ) / Lüks (Sense up x 52) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HLC (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı Otomat k / Elle x52 2 Bölge 8 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +50 C X 9.8 X 6.28 (MM) 0.5kg 0/220 V AC 0mA 2.2W HLM Kapalı WDR x Kamera Kapalı HLM Açık WDR y Kamera Açık 8

15 Dome Kameralar CDG83MR02 İç mekanlar ç n 800 TVL, IR dome kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. 25m IR Mesafes /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ ş m (IRCut) 3.6 mm Sab t Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6 mm 24 Adet 25m 850 Otomat k Otomat k Açık / Kapalı Plast k 3 CE, FCC IP54 0 C ~ +50 C Çap 00mmx95mm (H) 0.3kg 2VDC 250mA IR Kapalı 3W Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera

16 CDG7DR02 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. 25m IR Mesafes Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. /3" Sony Eff oe CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 24 Adet IR Led 2DDNR; k boyutlu sayısal gürültü g derme HLM; Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 700TVL HLM 0.00Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat Aynalama DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Eff oe CCD 976(H)x582(V) 570K P ksel 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn İng l zce, Ç nce 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Açık / Kapalı / H / Kapalı DWDR (ATR) 2DDNR Otomat k/elle Açık / Kapalı 4 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP54 0 C ~ +50 C Çap 0mmx95mm (H) 0.3kg 2VDC 250mA IR Kapalı 3W Düşük lü Kamera WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

17 Dome Kameralar CEG83VR02 İç/dış mekanlar ç n 800 TVL IR dome kamera. F z ksel saldırı r sk olan, hastane, depo alanı g b ç ve dış mekanlarda kullanıma uygun. /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) 3.6mm Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma IK0 Vandal Proof 25m IR Mesafes F ltre Değ şt rme DC 2V Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Otomat k Otomat k Açık / Kapalı 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 93mmx75mm (H) 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera 93 2

18 CEG7VR02 Dome Kameralar İç/dış mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. IK0 Vandal Proof F z ksel saldırı r sk olan, hastane, depo alanı g b ç ve dış mekanlarda, gece görüşün 25m IR Mesafes öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. /3'' Sony Eff oe CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD; Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. 24 Adet IR Led OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 700TVL HLM 0.00Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3'' Sony EFFIOE CCD 976(H)x582(V) 570K P ksel 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.00Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn İng l zce, Almanca, Fransızca, Rusça, Portek zce, İspanyolca, Japonca, Ç nce 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Açık /Kapalı / H / Kapalı DWDR (ATR) 2DDNR Otomat k/elle Açık /Kapalı 4 Bölge 4 Bölge 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 93mmx75mm (H) 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera WDR x Kamera Kapalı Yüksek lü Kamera WDR y Kamera Açık 93 22

19 Dome Kameralar CEF6HR02 İç/dış mekanlar ç n 600 TVL IR dome kamera. Kapı önü, of s g r şler ve mağazalar g b alanlarda, gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. /3" Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 25 Adet IR Led 2DDNR; k boyutlu sayısal gürültü g derme SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. 3.6mm Lens 600TVL 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık 20m IR Mesafes Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık >50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) Sab t 3.6mm 25 Adet 20m 850nm 2DDNR Otomat k Alum nyum 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 95mm X 77mm H 250gr 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera Normal Kamera Yüksek lü Kamera DNR Kamera 23

20 CEF7HR02 Dome Kameralar İç/dış mekanlar ç n 700 TVL, IR dome kamera. Kapı önü, of s g r şler ve mağazalar g b alanlarda, gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. 20m IR Mesafes /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 25 Adet IR Led 3DDNR; üç boyutlu sayısal gürültü g derme 3.6mm Lens SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma Arka Işık 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) >52 db (AGC OFF) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) Sab t 3.6mm 25 Adet 20m 850nm 3DDNR Otomat k Alum nyum 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 95mm X 77mm H 250gr 2VDC 270mA (IR Kapalı) 3.2W Düşük lü Kamera Normal Kamera Yüksek lü Kamera 3D Gürültü Düşürücü 24

21 Dome Kameralar CDF6BR03 İç mekanlar ç n 600 TVL IR Dome Kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda ve gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. 5m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 20 Adet IR Led OSD; Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 600TVL HLM 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce Sab t 4.3mm 20 Adet 5m 850nm Kapalı / / HLC DWDR 2DDNR Otomat k /Elle 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 7mm X 78mm H 450gr 2VDC 240mA (IR Kapalı) 2.9W Düşük lü Kamera WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

22 CDF7BR03 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. 5m IR Mesafes /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 20 Adet IR Led DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD Ex V ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k / Renkl / S/B /50sn~/00,000sn PAL İng l zce, Japonca, Almanca, Fransızca, Rusça, Portek zce, İspanyolca Sab t 4.3mm 20 Adet 5m 850nm Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS DWDR 3DDNR Otomat k / Elle x256 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 7mm X 77.7mm (H) 450gr 2VDC 280mA (IR Kapalı) 3.5W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık

23 Dome Kameralar CDF26BR24 İç mekanlar ç n 600 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. 30m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 35 Adet IR Led 2,82 mm AVF Mercek OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD 600TVL 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma fokal Mercek HLM 2DDNR Sayısal Gürültü G derme AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) IR Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce 2.82mm AVF 35 Adet 30m 850nm Kapalı / / HLC DWDR 2DDNR Otomat k/elle 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 38.3 mm X 07.5 mm (H) 500gr 2VDC 420mA (IR Kapalı) 5W Düşük lü Kamera 38.3 WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

24 CDF27BR24 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. 30m IR Mesafes /3'' Sony Super ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 35 Adet IR Led DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. 2,82 mm AVF Mercek Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DWDR D nam k Işık fokal Mercek 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) IR Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gece/Gündüz Değ ş m ) / Renkl / S/B Otomat k / Elle İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce DC Otomat k IRIS V/F 2.8~2mm 35 Adet 30m 850nm Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı Otomat k / Elle x256 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 38.3 mm X 07.5 mm H 500gr 2VDC 550mA (IR Kapalı) 6.5W 38.3 HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık

25 Dome Kameralar CVF6DR24 İç mekanlar ç n 650 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. IK0 Vandal Proof 30m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) 35 Adet IR Led 2,82 mm AVF Mercek OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) OSD HLM 650TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DWDR D nam k Işık fokal Mercek 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p Led Sayısı Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x024) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce DC Otomat k IRIS V/F 2.8~2mm 35 Adet 30m 850nm Düşük/Orta/Yüksek/Kapalı Kapalı / / HLC / H (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık/Kapalı Otomat k / Elle x024 8 Bölge 4 Bölge Alum nyum 3 CE, FCC IP68 0 C ~ +50 C Çap 44,6mm x 7,4mm (H) 200gr 2VDC 420mA (IR Kapalı) 5W Normal Kamera WDR Kapalı 3D Gürültü Düşürücü WDR Açık 29

26 CBG83MR02 Bullet Kameralar İç/Dış mekanlar ç n 800 TVL bullet kamera. Kapı önü ve bahçe duvarı g b açık alanlarda kullanıma uygun. 25m IR Mesafes /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) 3.6mm Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DC 2V Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı G zl Kablo Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel (PAL) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0 Lüks (IR Açık) > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6mm 24 Adet 25m Otomat k Otomat k Açık /Kapalı 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C 74 (L) x 59 (H) mm 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera 59mm 99mm Yüksek lü Kamera 57mm 50mm 5mm 0mm 30

CCTV S stemler Temmuz 2017

CCTV S stemler Temmuz 2017 CCTV S stemler Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Ürün Kodlama 2 KAMERALAR Kamera Özell kler ANALOG KAMERALAR 4 n 1 HD Analog Kameralar HDCVI HD Analog Kameralar 960H Analog Kamera IP KAMERALAR Bullet Kameralar

Detaylı

CCTV S stemler. Haz ran 2016 Kataloğu

CCTV S stemler. Haz ran 2016 Kataloğu CCTV S stemler Haz ran 2016 Kataloğu İÇİNDEKİLER IP KAMERALAR Küp Kameralar Kutu Kameralar lar lar Speed lar IP Sanrallar le Entegrasyon KAYIT CİHAZLARI NVR lar AHD KAMERALAR lar lar ANALOG KAMERALAR

Detaylı

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik 2 Megapiksel 1.3 Megapiksel Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Box / IR Dome / IR Bullet MENU 2D/3D Noise Reduction Super HAD II CCD Sensor Super HAD II CCD Sensor 20 M 30 M PDR-DX401

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012 IP SABİT KAMERALAR SNB-1001P VGA IP Sabit Kamera 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE, 0.17 Lüks (sens-up 8x), 8x Sens-Up 50dB, H.264/MPEG-4/MJPEG Çoklu Codec, 640x480 Maks. Çözünürlük,

Detaylı

KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar.

KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar. KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar. IP KAMERALAR > 1. progressive scan > 3.6 mm HD sabit lens > PoE Opsiyonel / SES / BLACK IR-LED SN-IP3613 1. $100 > 1.

Detaylı

Fiyat Listesi 2015/3

Fiyat Listesi 2015/3 Fiyat Listesi 2015/3 DS-2CD2T22-I5 DS-2CD2T32-I5 2MP EXIR Bullet Kamera 1/3 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, IP66, 50mt, 3D DNR, ICR, DWDR, BLC, ROI, NAS Desteği, ONVIF, 12V DC veya POE 3MP EXIR Bullet Kamera

Detaylı

BULLET AHD KAMERALAR

BULLET AHD KAMERALAR IP NETWORK KAMERALAR PR-F1330IP-BL 1.3 Megapiksel HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3.6 mm 2Mp Sabit Lens, 1/3" SONY 1.3MP CMOS HISILICON, 25fps@1.3M(1280 960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network DNR,

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 NETWORK ÜRÜNLERİ RESİM MODEL AÇIKLAMA FİYAT SNB-1001P SNB-2000P SNB-3000P SNP-3002P IP SABİT KAMERALAR VGA IP Sabit 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE,

Detaylı

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR DS-2CD2132-I DS-2CD2512F-IS DS-2CD2532F-IS DS-2CD2712F-IS 3MP Mini IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, 2.8mm sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, DWDR, BLC,, ROI, Analizler, ONVIF, IP66, Vandal-proof(IK10),

Detaylı

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com IP Kameralar www.dunlopcctv.com IP Kameralar Mini IR Bullet Kamera DP-12CD1010F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1020F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1032F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) 3MP 190$ - 1280 x

Detaylı

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 İçindekiler 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 3 1.3 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 4 2.0 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 2.0 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 6 2.0 MP IR DOME VP VF IP (20 mt.)... 7 2.0 MP IR BULLET

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR 2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Ürün Foto Ürün Kod TVL Gece Görüş IR Led Açıklama LNX-120 420 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony CCD Image Sensor LNX-160 600 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony Super HAD

Detaylı

2015 H2 Fiyat Listesi

2015 H2 Fiyat Listesi 2015 H2 Fiyat si SDH-L738R AHD Ürünler AHD lar 720P (1280x720) çözünürlük, 1/4" CMOS, 3.6mm lens, 24 adet IR Led, 20m IR mesafesi, ICR, AWB, BLC, D-WDR, 3D-DNR, Defog, Plastik Kasa, IR Dome 60,00 SDH-L740R

Detaylı

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir.

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. 2015 Fiyat Listesi SCSI Premium SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. IPC-HFW1200S IP Ürünler Kameralar 2 MP Full HD Small IR Bullet Kamera 1/3 2 MP CMOS, 3.6 m sabit

Detaylı

2015 H2 Fiyat Listesi

2015 H2 Fiyat Listesi 2015 H2 Fiyat si SDH-L738R AHD Ürünler AHD lar 720P (1280x720) çözünürlük, 1/4" CMOS, 3.6mm lens, 24 adet IR Led, 20m IR mesafesi, ICR, AWB, BLC, D-WDR, 3D-DNR, Defog, Plastik Kasa, AHD IR Dome 60,00 SDH-L740R

Detaylı

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi TEKNOLOJİ KALİTE PERFORMANS İSTİKRAR Momentum Serisi 700 / 900 TVL Kameralar DSP Görüntü Sensörü Dijital Sinyal İşlemci True Day&Night Megapiksel Lens Metal Kasa

Detaylı

Analog Ürünler Kameralar

Analog Ürünler Kameralar 2015 Fiyat si Analog Ürünler Kameralar SBC-1000E 960H, 1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD, 700TVL, BLC, HLC, Box Kamera 120,00 SBC-2000P 960H,1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD,960H, 700TVL, BLC, HLC, DNR,

Detaylı

Apartman Konuşma S stemler

Apartman Konuşma S stemler Apartman Konuşma S stemler Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün

Detaylı

EXPOTECH DAHUA IP SİSTEM EXPOHD * Lens : Opsiyonel Lens * Led Sayısı : - * Ir Aydınlatma Mesafesi : - * Bağlantı : RS485 220 $ EX-2000 B * Resim Sensörü : 1/3 Aptina Cmos * Çözünürlük : 1.3 Megapiksel

Detaylı

Pinetron IP Çözümler. +1 Yıl Ek Garanti. ile +GARANTİ POWER KORUMA. EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera)

Pinetron IP Çözümler. +1 Yıl Ek Garanti. ile +GARANTİ POWER KORUMA. EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera) Pinetron IP Çözümler EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera) 3D-DNR TDN H.264 High Profi le POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Network Video Kayıt Cihazları

Detaylı

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU 1 İÇİNDEKİLER ÖZELLİK SAYFA LGN ÜRÜN KODLAMA SİSTEMİ 4 IP IR BULLET KAMERALAR 6-7 IP IR DOME KAMERALAR 8-9 IP PTZ DOME KAMERALAR 10-12 NVR 13-14 ANALOG IR BULLET

Detaylı

2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $

2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR RT-5071 POE 273 RT-5092 POE 273 RT-5060 POE 64Gb Micro SD Memory, 2xAlarm, 1xSes 298 RT-5015 POE RT-5094 2 Megapiksel Full HD Speed Dome IP Kamera 5.1 mm~61.2mm lens,

Detaylı

Ilk Hedefimiz Güveniniz

Ilk Hedefimiz Güveniniz Ilk Hedefimiz Güveniniz VıewTech GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VıewTech GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ Sizlerin; uluslararası standartlara uygun, kaliteli ürünleri kullanarak; kamera güvenlik sistemleri konusundaki beklentilerinizi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR

FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR DS-2CD2820F FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR 2MP Box Kamera 1/2.8 Progressive Scan CMOS, 0.05lux, ICR, Çift Akış, NAS Desteği, MD, Dinamik Analiz, BLC, 3D-DNR, SD/SDHC

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün teler Güvenl k Ün tes Çevre B r mler 4

Detaylı

Analog Kameralar. Kutu Kamera. Dome Kamera. Bullet Kamera. Speed Dome Kameralar. AHD Dome Kameralar. Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler

Analog Kameralar. Kutu Kamera. Dome Kamera. Bullet Kamera. Speed Dome Kameralar. AHD Dome Kameralar. Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler CCTV S stemler Analog Kameralar Kutu Kamera CKF-271MD-00 ler ç n düşük ışık ş ddet nde görüntü alab len kutu kamera. 1000 TVL(Renkl ) 1/2.9" Sony IMX322 Sensor 0.0001Lux M n Aydınlanma (x30 Sense-Up)

Detaylı

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz)

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki Önemli Not u okuyunuz) VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz) VIC-1520 2MP D/N IP KAMERA 1/2.8" SONY EXMOR PROGRESSİVE SCAN CMOS, H.264, 1920 x 1080, AES, AWB, AGC,TRİPLE STREAMİNG,

Detaylı

SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU.

SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU. SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU www.rivo.com.tr SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİVO SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI D-IP012 D-IP013 1/3 " SONY Super HAD CCD & IR-CUT FİLTRELİ 540TVLINE Çözünürlük PAL: 720*576/25FPS - 10Kb-4M - ÇİFT YOLLU SES, G723.1/6.3kbps -RJ-45,

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR SABİT KAMERALAR VCC-4588 1/3" D/N DWDR ICR KAMERA 700 TVL,SONY EFFIO-A, DWDR, SENSUP, SİS ENGELLEYİCİ (DEFOG), OSD, 3DNR, 20 BOLGE MASKELEME, DIJITAL ZOOM, GÖRÜNTÜ SABİTLEME (DIS), HLC, OTOMATİK RESİM

Detaylı

2015 Fiyat Listesi. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. LİSTE FİYATI 180$ IPC-HFW1200S

2015 Fiyat Listesi. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. LİSTE FİYATI 180$ IPC-HFW1200S 2015 Fiyat Listesi SCSI Premium SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. IPC-HFW1200S IP Ürünler Kameralar 2 MP Full HD Small IR Bullet Kamera 1/3 2 MP CMOS, 3.6 m sabit

Detaylı

Analog Ürünler Kameralar

Analog Ürünler Kameralar 2014 Fiyat si Analog Ürünler lar SBC-1000E 960H, 1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD, 700TVL, BLC, HLC, Box 140,00 SBC-2000P 960H,1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD,960H, 700TVL, BLC, HLC, DNR, WDR, Box 220,00

Detaylı

1 Mp SN-AHD /4 " 1 MP Progressive scan CMOS

1 Mp SN-AHD /4  1 MP Progressive scan CMOS 1 Mp SN-AHD3609 > 1/4 1MP progressive scan CMOS > 3.6mm Sabit > 3D,,AGC,DPC,IRC > Ir led Mesafesi 20-25 mt Çıkış i SN-AHD3609 1/4 " 1 MP Progressive scan CMOS / Manuel(X30~1/50000), FLK 0 Lux/F1.4 (IR

Detaylı

2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ 2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri

Detaylı

YOKO IP KAMERALAR CNB IP KAMERALAR 6.7.2015. YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7"

YOKO IP KAMERALAR CNB IP KAMERALAR 6.7.2015. YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7 YOKO IP KAMERALAR 6.7.2015 YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7" RYK-IP1831E Progressive CMOS sensör, 2 Megapixel 1920x1080 30 fps, 4,2mm (F1.8) Lens, 0,5 Lux @ F1.2, AWB, AES, AGC,

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri odaklı yaklaşım

Detaylı

2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR

2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR 2 Megapiksel Eco-Savvy IP KAMERALAR RT-5071 POE RT-5092 POE 273 $ 6Gb Micro SD Memory, 2xAlarm, 1xSes 298 $ RT-5060 POE RT-5015 POE RT-509 2 Megapiksel Full HD Speed Dome IP Kamera 5.1 mm~61.2mm lens,

Detaylı

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. Eğitim Mah. Ahsen Sokak Sadıkoğlu 4 İş Merkezi No:14 Kapı No:10 Kadıköy- Hasanpaşa - İSTANBUL Telefon : 0216-457 58 45 (pbx) GSM 0553-244 43 10 Fax:

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri odaklı yaklaşım

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

Yüksek Görüntü Kalitesi Akıllıca Tasarlanmış HD Çözümler

Yüksek Görüntü Kalitesi Akıllıca Tasarlanmış HD Çözümler Yüksek Görüntü Kalitesi Akıllıca Tasarlanmış HD Çözümler 1- HDCVI Yüksek çözünürlüklü görüntüleri koaksiyel kablo üzerinden aktararak, uzun mesafede yüksek kararlılıkta düşük maliyetli kompleks yapılarda

Detaylı

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com www.dunlopcctv.com Mini IR Bullet Kamera DP-12CD1010F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1020F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1032F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) 190$ - 1280 x 960@ 25fps - True Day & Night(IR-CUT)

Detaylı

Turbo HD Analog Ürünler ( HD-TVI) www.dunlopcctv.com

Turbo HD Analog Ürünler ( HD-TVI) www.dunlopcctv.com Turbo HD Analog Ürünler ( HD-TVI) www.dunlopcctv.com Turbo HD IR Bullet Kamera DP-22E16C2T-IR (TURBO HD BULLET KAMERA) DP-22E16D1T-IR (TURBO HD BULLET KAMERA) DP-22E16D5T-IR (TURBO HD BULLET KAMERA) 80$

Detaylı

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00 CCTV KAMERALAR Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri MARKA RESİMLER FİYAT TGS-6652 $ 95,00 Resim Sensörü 1/3" DIS SONY CHIP Çözünürlük 650 TVL (Görüntü Kalitesi) Lens 3.6 mm Lens IR Led Sayısı 36 Led Tarama

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 120 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 170 $

Detaylı

TEKOLOJİ KALİTE PERFORMAS REKLİ BOX KAMERALAR BLW-424 1/4" Renkli SOY Super Had CCD 420 TV Lines, 0,5 Lux Oto Iris: DC Drive/Video Drive, Lens Hariç VG-424 1/4 Renkli SOY Super HAD CCD BLC, AGC, AWB Özellikleri,

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2015 / 3 NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR

FİYAT LİSTESİ 2015 / 3 NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR DS-2CD855F-E FİYAT LİSTESİ 2015 / 3 NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR 2MP Low Light Box Kamera (Ödüllü Ürün) 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05lux, ICR, çift akış, NAS desteği, MD, tampering alarm,

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE SR ÜRÜN MODEL IMAGE SENSOR TV LİNES LENS IR LED GÖRÜŞ ÖZELLİKLER MESAFESİ 1 RS-59FX Sony 960H Effio V Ext. 700 7 SİYAH SMART IR LED FİLTER 80-100mt WDR,, UTC KONTROL, DNR, DEFOG

Detaylı

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA 1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA RT-3480 HDCVI 1,3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3,6mm Sabit Lens, 1/2.9" 1,3MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard

Detaylı

1,3 Megapiksel 960p AHD CAMERA ve 1080p

1,3 Megapiksel 960p AHD CAMERA ve 1080p 1,3 Megapiksel 960p AHD CAMERA ve 1080p ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ BAYİ $ RT- 4909 AHD 1.0Megapiksel 720P IR Dome AHD Kamera 3,6mm Sabit Lens, 1/3" 1.0 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun

Detaylı

1980 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon, uzaktan izleme, koruma-kontrol 2

1980 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon, uzaktan izleme, koruma-kontrol 2 ENTES Elektronik A.Ş. 1980 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon, uzaktan izleme, koruma-kontrol 2 alanlarında, 350 çalışanı ve güçlü AR-GE'si ile sektörün öncü firmalarından

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA

1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1.9.2015 HAC-HFW 1000RP HAC-HDW 1000RP HAC-HDW 1100RP 1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HDCVI Kamera 3,6mm Sabit Lens (H: 59º)," 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 60 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 85 $ SA-5801

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR IP CCTV SİSTEMİ IP/NETWORK SABİT KAMERALAR VIC-6284 2 MEGAPIKSEL TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP 1/3" PROGRASSIVE SCAN CMOS, H.264, 1600x1200, RENKLİ 0,1 LUX / S/B 0,01 LUX, X5 SENS-UP, DAHİLİ SD/SDHG KART YUVASI,

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ MART 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı

Detaylı

SABİT KAMERALAR IR KAMERALAR

SABİT KAMERALAR IR KAMERALAR ANALOG CCTV SİSTEMİ SABİT KAMERALAR VCC-4587 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ATR(Adaptive Tone Reproduction) DAY/NIGHT OSD KAMERA 1/3"SONY EFFIO-E CCD, 650 TVL,976(H) 582(V),0.01 LUX, HLC, BLC,2D-DNR, S/N 50 db, 4

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA. 1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA 22.09.2014 ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $

1 Megapiksel HDCVI CAMERA. 1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA 22.09.2014 ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 1 Megapiksel HDCVI CAMERA 22.09.2014 HAC-HFW1100R OK-HFW1100R 1 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1/2.9" 1 HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 3,6mm Sabit

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA

1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1 Megapiksel HDCVI CAMERA 3.03.2016 HAC-HFW 1000RP 1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HDCVI Kamera 3,6mm Sabit Lens, G.Açısı: 59, 1MP CMOS, 25fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL. IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens 1.550,00 TL IPC2124SR3-DPF36 992,00 TL

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL. IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens 1.550,00 TL IPC2124SR3-DPF36 992,00 TL 1.3 MEGAPİKSEL 2 MEGAPİKSEL 4 MEGAPİKSEL RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens IPC2124SR3-DPF36 Görüntü çözünürlüğü : 1/2.8'',4 Megapiksel (2592X1520) SONY

Detaylı

AKILLI İZLEME. Video izlemede ana trendlerden biri akıllı fonksiyonları kapsamasıdır

AKILLI İZLEME. Video izlemede ana trendlerden biri akıllı fonksiyonları kapsamasıdır AKILLI İZLEME Video izlemede ana trendlerden biri akıllı fonksiyonları kapsamasıdır Ultra Smart Çözümler DAHUA Ultra Smart Çözümleri yalnızca ultra yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunmaz, ayrıca daha

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR DVR KAYIT CİHAZLARI VT-TR04 H VT-TR08 H VT-TR16 H Orijinal Türkçe CMS, h.264 3G, 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, WAN, LAN, IE, 960x582 ÇÖZÜNÜRLÜK, PAL 100FPS GÖRÜNTÜ 100FPS KAYIT, 1X3TB HDD DESTEKLER, USB

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD 1706s 1691s 1629s 1631s 1656s 1705s 1481s 1709s 1571s 1413s 1474s 1561s 1138s 1703 1425 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA RT-380 HDCVI 1,3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera Sabit Lens, 1/2.9" 1,3MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İle m, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz

Detaylı

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr CCTV KAMERALAR IP-K2700 IP-K2701 Sinyal Sistemi 1/3 SONY SUPER HAD CCD DAY&NIGHT Çözünürlük PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*492(V) Tarama Alanı 4.9mm-3.7mm Min.İlimünasyon 0.01 Lux / F1.2 Tarama Sistemi

Detaylı

NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM 1.999,00 TL IPC242E-IR-Z-IN 2 MEGAPİKSEL 1.499,00 TL IPC242E-DLIR-IN 899,00 TL IPC222ER-F36

NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM 1.999,00 TL IPC242E-IR-Z-IN 2 MEGAPİKSEL 1.499,00 TL IPC242E-DLIR-IN 899,00 TL IPC222ER-F36 NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM NOT : Fiyat listelerimiz bir ay geçerlidir.neutron sadece döviz kurları değişiklerinde fiyat listesi değişiklik hakkını saklı tutar. MODEL STAR SERİSİ IR

Detaylı

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR 1653s 1659s 1689s 1601s 1602s 1704s 1534 1473S 1418 1587s 1625 1604 1603 1138s 1703 1425 2017-KASIM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA

1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1.04.2016 HAC-HFW 1000RP 1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HDCVI Kamera 3,6mm Sabit Lens, G.Açısı: 59, 1MP CMOS, 25fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD

Detaylı

VITEC ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ VITEC ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ VITEC ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR VCD-636D IR LED AYDINLATMALI HARĠCĠ TĠP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR)

Detaylı

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri PiNETRON Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Dijital Video Kayıt Cihazları PDR-SD2000 Serisi Real-Time Kayıt Yüksek Performans Zarif Tasarım Kolay Kullanım

Detaylı

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. Professional Products

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. Professional Products CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. Ürün Kataloğu 2017 HD - IP - AHD - CVI - TVI Yeni Smart Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Professional Products Yüksek Performans

Detaylı

SİSTEM ÇALIŞMA ŞEMASI

SİSTEM ÇALIŞMA ŞEMASI SİSTEM ÇALIŞMA ŞEMASI sistemler, kameraların kayıt cihazı üzerinden direkt olarak çözünürlük destekleyen bir monitör veya televizyona bağlanması veya matrix üzerinden TV-Wall a bağlantı yapılarak kullanılabilir.

Detaylı

HGC-1003VI 1/3"Progressive Scan IRMOS Sensor True Day&Night. 800 TVL çözünürlük. 4mm sabit lens 24 IR LED Plastik kasa Orjinal Ayak

HGC-1003VI 1/3Progressive Scan IRMOS Sensor True Day&Night. 800 TVL çözünürlük. 4mm sabit lens 24 IR LED Plastik kasa Orjinal Ayak MARKA MODEL EVERVOX HGC-1003VI 1/3"Progressive Scan IRMOS Sensor EVERVOX AÇIKLAMA HGC-1048TI AÇIKLAMA2 FİYAT True Day&Night 600 TVL çözünürlük 4mm sabit lens 24 IR LED Plastik kasa Orjinal Ayak 1/3"Progressive

Detaylı

Huawei espace IVS Ürünler

Huawei espace IVS Ürünler Huawei espace IVS Ürün Kataloğu Huawei espace IVS Ürünler HD Network Serisi IPC6121-I 2MPD/N Video Analiz Özellikli Network Box 03 IPC6111-I 1.3 MPD/N Video Analiz Özellikli Network Box 04 IPC6122 2MP

Detaylı

Birlikte Daha Güvendeyiz

Birlikte Daha Güvendeyiz Birlikte Daha Güvendeyiz 0 850 926 63 66 Kendi Fabrikası, Kendi Markası Analog HD Kameralar KST-I636-AHD1003 * 720P 1 Megapixel IR Bullet Kamera KST-D74-AHD1002 * 720P 1 Megapixel IR Dome Kamera 62 * 3,6mm

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01 İÇİNDEKİLER / KAMERALAR HD-SDI PROJE ÜRÜN GRUBU / KAMERALAR SBC-1000E SBC-2000P SDC-L713R SDC-L722RW SDC-L730R SDC-L729R SDC-L931R SDC-L715R SDC-L715RW SDC-L917R SDC-L917RW SDC-L918R SDC-L918RW SOC-L711R

Detaylı

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Professional Products. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz.

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Professional Products. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Professional Products 16 Ürün Kataloğu Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. HD-IP Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite

Detaylı

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS 1387S 1368 1366 1359 1380 1377 1375 1309 1313 1308 1320 1105 1304 2015-OCAK FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 3,6-6 mm Lens

Detaylı

Araç İçi Mobil Kameralar

Araç İçi Mobil Kameralar Araç İçi Mobil Kameralar VLL 21 S Vandalproof Mini Dome Kamera VML 21 S Vandalproof Mini Gömme Tip Dome Kamera 600 TVL Ultra Yüksek Çözünürlük 3.8 mm lens 0.05 Lux AGC,BLC,AWB Flickerless - Titreşim önleme

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA. 1,3 ve 1,4 Megapiksel HDCVI CAMERA

1 Megapiksel HDCVI CAMERA. 1,3 ve 1,4 Megapiksel HDCVI CAMERA 1 Megapiksel HDCVI CAMERA -HFW 1100R 1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3,6mm Sabit Lens, 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İle m, HD ve Standard Çözünürlük

Detaylı

4 MEGAPİXEL AHD KAMERALAR 2 MEGAPİXEL AHD KAMERALAR

4 MEGAPİXEL AHD KAMERALAR 2 MEGAPİXEL AHD KAMERALAR Ürün Fiyat Listesi 4 MEGAPİXEL AHD KAMERALAR INOX-5420AHD Görüntü çözünürlüğü : 4 Megapiksel 1440P Sony EXMOR Görüntü Gece Görüş : 4 ARRAY IR LED $185 INOX-5421AHD Görüntü çözünürlüğü : 4 Megapiksel 1440P

Detaylı

HIKVISION ÜRÜN TANITIM SUNUMU

HIKVISION ÜRÜN TANITIM SUNUMU HIKVISION ÜRÜN TANITIM SUNUMU Aytaç KARAABALI 15 Kasım 2014 İÇERİK 1 2 3 Dünya da HIKVISION ANALOG vs IP EKONOMİK IP ÇÖZÜMLER 4 HD ANALOG ÇÖZÜMLER 5 IP PROJE ÇÖZÜMLERİ WHAT S NEW IN 2014 #1 worldwide video

Detaylı

HD TVI 720P KAYIT CİHAZLARI

HD TVI 720P KAYIT CİHAZLARI HD TVI 720P KAMERALAR DS 2CE16C2T IR Harici 720p Mini IR Bullet Kamera 1/3 Progressive Scan CMOS, 720p Çözünürlük (1280x720), 3.6mm Sabit Lens, Day&Night (ICR), BLC, DNR, Akıllı IR Teknolojisi, 1xAnalog

Detaylı

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

HUAWEI IP CCTV SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

HUAWEI IP CCTV SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU HUAWEI IP CCTV SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU 2016 v.1 HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY Huawei espace IVS Ürün Kataloğu Huawei espace IVS Ürünler HD Network Kamera Serisi IPC6125-WDL-FA 2MP Video

Detaylı

KAMTEK ELEKTRONİK 2015 OCAK FİYAT LİSTESİ

KAMTEK ELEKTRONİK 2015 OCAK FİYAT LİSTESİ HV-2052 1/3 SONY EXVIEW HAD II 700 TV LİNE RENKLİ 2 ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ OSD MENÜLÜ 2,8-12 MM VARİFOCAL 60MT AYDINLATMA $300,00 HV-5470 1/3" Sony Double Scan CCD, 750 TVLine Gece görüşlü kamera 2.8-12

Detaylı

AVTECH 1080P HD-TVI Kamera

AVTECH 1080P HD-TVI Kamera AVTECH 1080P HD-TVI Kamera DG 103D IR Dome Kam. 1080P IR Dome 1/2.7", CMOS, 1080P, 2,8mm Lens, 136 Görüş Açısı, 20m IR Mesafesi, AGC, BLC, DC 12VC 90 $ DGC 1104 IR Dome Kam. 1080P IR Dome 1/2,7'' CMOS

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR IP CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ IP CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR VID-MP720 VID-AT536 2 MP HARİCİ TİP X20 TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP

Detaylı

4K Ultra HD IP Kameralar

4K Ultra HD IP Kameralar Ultra HD IP Kameralar IPC-HF81200E Auto Back Focus 12 Megapiksel Ultra-Smart Box IP Kamera 1/2.3" 12 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@12MP (4000x3000), H.264/MJPEG Dual Codec, Akıllı Üçlü Yayın, D-WDR,

Detaylı

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR F yat L stes Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR KST-K1-AHD1002 280,00 * 2 High Led KST-K2-AHD1002 KST-K3-AHD1002 KST-K4-AHD1002 * 720P 1 Megap xel IR Dome Kamera 320,00 * 4 High Led * 40M IR Mesafesi

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW 2301IP D, BLW 2301IP DV, BLW 2303IP V, BLW 2304IP UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

HD DIJITAL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR

HD DIJITAL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR RT-3780 HD RT-3480 HD RT-3480 HD RT-3777 HD AYAK DAHİL RT-3115 AYAK DAHİL RT-3115 HD AYAK DAHİL RT-3118 AYAK DAHİL HD DIJITAL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 48 Adet F5 Smart Led 3,6 mm Megapıxel LENS, 35,40 mt.

Detaylı