CCTV S stemler Ağustos 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CCTV S stemler Ağustos 2014"

Transkript

1 CCTV S stemler Ağustos 204

2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Ürün Kodlama F yat L stes 2 38 KAMERALAR KABLOLU PANELLER Kamera Özell kler 04 ANALOG KAMERALAR Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar Speed Dome Kameralar IP KAMERALAR Küp Kameralar Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar PTZ Kameralar KAYIT CİHAZLARI Açıklamalar HVR DVR NVR V deo Kayıt ve Yönet m Yazılımı AKSESUARLAR IR Düzeltmel Lensler ve Kontrol Klavyes Mon törler Kaynakları ve Hard D skler Hard D sk Uyumluluk Tablosu Kablolar, Muhafazalar ve Kamera Ayakları Açıklamalar / İkon Açıklamaları / Kısaltma Tablosu / Sözlük Metnin üzerine tıklayarak ilgili bölümün katalog sayfasına erişebilirsiniz.

4 ÜRÜN KODLANDIRMA KURALLARI KAMERALAR N D A 2 4 V R 0 2 TEKNOLOJİ N IP CCTV C Analog CCTV KAMERA TİPİ Bullet Dome Speed Dome Kutu Vandal Zoom Cube X Özel Eyeball VERSİYON XX ÇÖZÜNÜRLÜK 0 < MP MP+ 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 600TVL TVL TVL+ SENSÖR CCD 2 WDR CCD 3 CMOS 4 WDR CMOS ÖZELLİK R IR L Lazer M ICR Z Anal z D DWDR O AF A ABF U RF S S yah B Beyaz G Gr Y 220V H Outdoor V Vandal P PIR MERCEK/ZOOM FAKTÖRÜ 00 Mercek Yok 0 2.8mm mm 03 4mm 04 6mm 05 8mm 06 9mm 07 2mm 08 5mm 09 6mm mm mm mm d F sheye XX Zoom Factor (S ve Z kamera) KAYIT CİHAZLARI R D A 3 2 R 0 TEKNOLOJİ R Kayıt C hazı CİHAZ TİPİ DVR NVR HVR PC tabanlı Software VERSİYON XX KAYIT KALİTESİ D 2 960H 3 720p 4 080p KAYIT KAPASİTESİ # D sk Aded ÖZELLİK E esata Kayıt R Dah l RAID 0~0 KANAL KAPASİTESİ 00 Değ şken (L sanslı) ## Kanal Sayısı İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 2

5 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. KAMERALAR

6 Kamera Özell kler HLM (H gh L ght Mask ng): Yüksek Işık Arka Işık. Ş ddetl ışık yayan ışık kaynağını maskeleyerek daha karanlık olan bölgeler n net görülmes n sağlayan özell kt r. HLM Kapalı HLM Açık WDR (W de Dynam c Range): D nam k Işık. Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda, ışık yoğunluğunu d nam k olarak ayarlayan özell kt r. Yüksek veya düşük ş ddetl ışık olan bölgelerde dengel ve kabul ed leb l r görüntü kal tes sağlar. WDR Kapalı WDR Açık Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera : Kamerada, ışığı elektr ksel s nyallere dönüştüren ç p n tarama yoğunluğunu bel rt r. arttıkça görünen resm n kal tes artar. CCD ç p olan kameralarda çözünürlük b r m TVL dır. Günümüzde çözünürlük değerler TVL arasında değ ş r. 530 TVL üstü çözünürlük değerler yüksek çözünürlük olarak değerlend r leb l r. CMOS ç p olan kameraların çözünürlük b r m p ksel olarak fade ed l r. Normal Kamera 3D Gürültü Düşürücü 3DDNR (3 D mens on D g tal No se Reduct on): Üç Boyutlu Sayısal Gürültü G derme. Kamera ç nde oluşab lecek elektr ksel ve çevresel s nyal gürültüler n azaltıp s nyal/gürültü oranını arttırarak daha kal tel b r res m elde ed lmes n sağlayan özell kt r. Normal Kamera DNR Kamera DNR (D g tal No se Reduct on): Sayısal Gürültü G derme. Kamera çer s ndek sayısal şaret şleme devres nde uygulanan f ltreleme yöntem le çevresel etkenlerden kaynaklı s nyal gürültüler n g derme ç n kullanılan özell kt r. DSS Kapalı DSS Açık DSS (D j tal Slow Shutter): Işığın çok düşük olduğu ortamlarda, kameranın üst üste pozlama yaparak, ışığı elektron k olarak kuvvetlend rmes ve bu sayede anlaşılab l r görüntü vermes n sağlayan özell kt r. Bu özell k kullanımında ortamda yüksek hızlarda hareket eden nesneler bulunmamalıdır. /2.5 Sensör /3 Sensör /4 Sensör Sensör Büyüklüğü: Kameranın algıladığı görüntü mercek, görüntüye olan uzaklık ve sensör büyüklüğüne bağlıdır. Daha büyük sensör, daha çok görüntü alanı demekt r. Sensör büyüklüğü /x olarak fade ed ld ğ nden x n küçük değerler daha büyük sensörü fade etmekted r. Örneğ n /2.5 > /3 > /4" g b. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 0

7 Kamera Özell kler Normal Lens IR Düzeltmel Lens IR Düzeltmel Lens: 650nm dalga boyundan büyük ışıklar nsan gözü tarafından görülemez. Bu lensler farklı dalga boyuna sah p, nsan gözü tarafından algılanamayan ışıkları odaklayab l r. Bu sayede gece/gündüz f ltre değ ş mler kaynaklı odak bozulmaları en alt sev yeye nd r l r. Bu özell ğ sayes nde düşük ışık ş ddet ne sah p ortamlarda daha net ve aydınlık görüntü alınab l r. REC Ses Algılamalı Kamera: Kameranın ortam ses n algılayarak kayıda başlamasıdır. Normal Kamera Ses Algılamalı Kamera REC PIR Dedektörlü Kamera: Kameranın ortamdak hareket algılayarak kayıda başlamasıdır. Normal Kamera PIR Dedektörlü Kamera 960H Görüntü: 960x576 (PAL) çözünürlükte kayıt yapab ld ğ n göster r. CIF Görüntü 960H Görüntü Full HD Çıkış: Ürünün 920x080 (080p) kal tes nde görüntü vereb ld ğ n göster r. VGA Çıkış Full HD Çıkış Ayarlanab l r Fokus Kapalı Ayarlanab l r Fokus Açık Ayarlanab l r Fokus: Mekan k f ltren n (ICR), devreye g r p çıkmasıyla kameranın fokusunu otomat k olarak yapab ld ğ n ve bu odaklamanın aynı zamanda uzaktan da yapılab ld ğ n göster r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

8 Aydınlatma Ş ddet Doğrudan Güneş Işığı Gün Işığı Bulutlu Gün Gün Batımı Of s Aydınlatması Lüks Lüks.000 Lüks 400 Lüks Lüks Yoğun Bulutlu Gün Ev Aydınlatması Bulutsuz Gün Ağarması Bulutsuz Dolunay Zamanı Bulutsuz, Aysız Gece Gökyüzü Bulutlu, Aysız Gece Gökyüzü 00 Lüks 3000 Lüks 3.4 Lüks Lüks Lüks Lüks Lux; metre yarıçaplı b r küren n merkez nde bulunan candela ş ddet ndek ışık kaynağının, metrekarel k küre yüzey nde oluşturduğu aydınlanma ş ddet d r. Kayıt yapılacak ortam hang ışık ş ddet ne sah pse, ona uygun lüks değer ne sah p kamera seç lmel d r. IR Düzeltmel Lens Gözle görüleb l r dalgaboyundak ışıklar Infrared dalgaboyundak ışıklar Görüleb l r ve Infrared dalgaboyundak ışıklar Normal Lens Fokus ht yacı var IR Düzeltmel Lens İnsan gözü nm aralığında dalga boyuna sah p ışığa karşı farklı derecelerde duyarlıdır. En fazla duyarlılık aydınlık ortamda 555nm dalga boyundak ışık ç n geçerl d r. 650nm dalga boyundan büyük ışıklar se nsan gözü tarafından görülemez. Normal lensl kameralar le gündüz odaklama yapıldığında gece f ltre değ ş m sebeb yle kameralarda odak kaybı oluşur. IR düzeltmel lensler se farklı dalga boyuna sah p ışıkları da odaklayab ld ğ nden f ltre değ ş mler nden kaynaklanan odak bozulmaları en alt sev yeye nd r leb l r. Bu lensler sayes nde düşük ışık ş ddet ne sah p ortamlarda daha net ve aydınlık görüntü alınır. 2 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

9 Kapak Açıldı Uyarısı Şık tasarım, kolay serv s ve montaj amaçlı v dasız olarak tasarlanan NDE ser s kameralarımız aynı zamanda kapak korumalı olarak tasarlanmıştır. Kapak altına yerleşt r len ufak b r anahtar sayes nde, kapak çıkartıldığında alarm üretmekte ve kayıt merkez ne haber vermekted r. Bu uyarıyı ema l olarak, kayıt merkez nde alarm oluşturarak, sesl alarm ve telefon arama olarak ayrı ayrı ya da heps n aynı anda yapab l r. Böylece kameraya yapılan kötü n yetl müdahaleler anında alarm olarak b ld r l r. SIP Desteğ Akıllı Telefon Tablet V deo Telefon PC Yazılımı IP kameralarımızda yer alan SIP desteğ sayes nde IP santralınızı kullanarak akıllı telefon, tablet, PC ve v deo phone üzer nden kameranıza herhang b r port yönlend rmes yapmadan kolayca er şeb l rs n z. Bunun ç n akıllı telefon, tablet ve PC n ze v deo desteğ olan b r yazılım telefonu uygulaması yüklenmes yeterl d r. Daha sonra kamera görüntüsüne ulaşmak ç n yapmanız gereken sadece kameranın numarasını çev rerek arama yapmaktır. Ayrıca dah l hoparlör ve m krofon çeren kameralar üzer nden karşılıklı sesl görüşme de gerçekleşt r leb l r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 3

10 eptz Pan T lt Zoom Bu özell ğe sah p kameralarımızda, zleme anında d j tal zoom kapas tes kadar zoom yapılab l r. Görüntü ekran üzer nde yukarıaşağı ve sağasola hareket ett r leb l r. Bu sayede ekran üzer nde detaylandırılmak stenen b r alan var se daha detaylı olarak zleneb lecekt r. eptz özell ğ olmayan normal zoom kameralarda bu şlem yapıldığında zoom yapılmış alan dışındak yerler n görüntüler kayıt ed lemez. eptz özell ğ olan kameralarda görüntü üzer nde d j tal zoom yapılırken, opt k zoomdan farklı olarak, her zoom aşamasında görüntü üzer nde p kselleşme artacaktır. Mekan k Koruma (IK Kodu) IP koruma sınıfı, elektr kle çalışan c hazları katı ve sıvı c s mler n c haz çer s ne nüfuzuna karşı ne derecede korunduğunu göstermekted r. IK koruma <500gr 500gr 500gr sınıfı se c hazların mekan k etk lere karşı ne kadar <20cm 20cm 40cm korunduğunu fade etmekted r. Örneğ n; C hazın IP koruma sınıfının 68 olması vandal proof olduğunu göstermemekted r. C hazın IK0 IK05 IK06 IK07 vandal proof olduğunu ve dayanımını gösteren, IK koruma sınıfı ve değer d r. IK00 c hazın mekan k korumasının olmadığını göster r..7kg 29,5cm 5kg 20cm 5kg 40cm IK08 IK09 IK0 * Şek lde göster len ağırlıklar göster len mesafelerde serbest düşme yapmaktadır. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 4

11 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. ANALOG KAMERALAR

12 CKF6MD00 Kutu Kameralar Projeler ç n düşük ışık ş ddet nde görüntü alab len 650 TVL kutu kamera. Otel, of s ve mağaza g b ç mekanlarda kullanıma uygun Lüks M n. Aydınlatma /3" Sony Super HAD CCD II 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 650TVL /3 CCD HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. HLM AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Özel Hayat Aynalama DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x024) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Kapalı / Düşük/Orta/Yüksek Kapalı / / HLC / H DWDR Açık / Kapalı 3DDNR Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomat k x024 8 Bölge 4 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +40 C 54.6 X 08.5 X 50 (MM) 0.4kg 2VDC 8mA W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık 6

13 Kutu Kameralar CKF27MD00 Projeler ç n düşük ışık ş ddet nde görüntü alab len 700 TVL kutu kamera. Plaka okuma kamerası Lüks M n. Aydınlatma /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL(Renkl ), 750 TVL (S/B) DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı /3 CCD Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Aynalama Özel Hayat DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı x256 8 Bölge 4 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +50 C X 9.8 X 6.28 (MM) 0.5kg 2VDC 05mA.3W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık 7

14 CKF26YM00 Kutu Kameralar Projeler ç n 600 TVL, 220V AC kutu kamera. Kamu projeler nde kullanıma uygun Lüks M n. Aydınlatma /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 600TVL /3 CCD HLM; Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. 220V AC HLM AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR F ltre Değ şt rme Özel Hayat Aynalama AC 220 V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens Montaj T p Lens İr s Kontrol AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme İlet ş m Sert f kaları Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0.5Lüks, F.2 (Renkl ) / Lüks (Sense up x 52) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / EXT / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce C/CS DC Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HLC (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı Otomat k / Elle x52 2 Bölge 8 Bölge PELCOD CE, FCC 0 C ~ +50 C X 9.8 X 6.28 (MM) 0.5kg 0/220 V AC 0mA 2.2W HLM Kapalı WDR x Kamera Kapalı HLM Açık WDR y Kamera Açık 8

15 Dome Kameralar CDG83MR02 İç mekanlar ç n 800 TVL, IR dome kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. 25m IR Mesafes /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ ş m (IRCut) 3.6 mm Sab t Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6 mm 24 Adet 25m 850 Otomat k Otomat k Açık / Kapalı Plast k 3 CE, FCC IP54 0 C ~ +50 C Çap 00mmx95mm (H) 0.3kg 2VDC 250mA IR Kapalı 3W Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera

16 CDG7DR02 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. 25m IR Mesafes Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. /3" Sony Eff oe CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 24 Adet IR Led 2DDNR; k boyutlu sayısal gürültü g derme HLM; Yüksek ışık kaynaklarını otomat k maskeler. DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 700TVL HLM 0.00Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat Aynalama DC 2V Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Eff oe CCD 976(H)x582(V) 570K P ksel 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn İng l zce, Ç nce 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Açık / Kapalı / H / Kapalı DWDR (ATR) 2DDNR Otomat k/elle Açık / Kapalı 4 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP54 0 C ~ +50 C Çap 0mmx95mm (H) 0.3kg 2VDC 250mA IR Kapalı 3W Düşük lü Kamera WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

17 Dome Kameralar CEG83VR02 İç/dış mekanlar ç n 800 TVL IR dome kamera. F z ksel saldırı r sk olan, hastane, depo alanı g b ç ve dış mekanlarda kullanıma uygun. /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) 3.6mm Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma IK0 Vandal Proof 25m IR Mesafes F ltre Değ şt rme DC 2V Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0.Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Otomat k Otomat k Açık / Kapalı 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 93mmx75mm (H) 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera Yüksek lü Kamera 93 2

18 CEG7VR02 Dome Kameralar İç/dış mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. IK0 Vandal Proof F z ksel saldırı r sk olan, hastane, depo alanı g b ç ve dış mekanlarda, gece görüşün 25m IR Mesafes öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. /3'' Sony Eff oe CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) DWDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD; Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. 24 Adet IR Led OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 700TVL HLM 0.00Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3'' Sony EFFIOE CCD 976(H)x582(V) 570K P ksel 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.00Lüks > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn İng l zce, Almanca, Fransızca, Rusça, Portek zce, İspanyolca, Japonca, Ç nce 3.6mm 24 Adet 25m 850nm Açık /Kapalı / H / Kapalı DWDR (ATR) 2DDNR Otomat k/elle Açık /Kapalı 4 Bölge 4 Bölge 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 93mmx75mm (H) 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera WDR x Kamera Kapalı Yüksek lü Kamera WDR y Kamera Açık 93 22

19 Dome Kameralar CEF6HR02 İç/dış mekanlar ç n 600 TVL IR dome kamera. Kapı önü, of s g r şler ve mağazalar g b alanlarda, gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. /3" Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 25 Adet IR Led 2DDNR; k boyutlu sayısal gürültü g derme SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. 3.6mm Lens 600TVL 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık 20m IR Mesafes Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık >50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) Sab t 3.6mm 25 Adet 20m 850nm 2DDNR Otomat k Alum nyum 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 95mm X 77mm H 250gr 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera Normal Kamera Yüksek lü Kamera DNR Kamera 23

20 CEF7HR02 Dome Kameralar İç/dış mekanlar ç n 700 TVL, IR dome kamera. Kapı önü, of s g r şler ve mağazalar g b alanlarda, gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. 20m IR Mesafes /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 25 Adet IR Led 3DDNR; üç boyutlu sayısal gürültü g derme 3.6mm Lens SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma Arka Işık 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) >52 db (AGC OFF) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) Sab t 3.6mm 25 Adet 20m 850nm 3DDNR Otomat k Alum nyum 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C Çap 95mm X 77mm H 250gr 2VDC 270mA (IR Kapalı) 3.2W Düşük lü Kamera Normal Kamera Yüksek lü Kamera 3D Gürültü Düşürücü 24

21 Dome Kameralar CDF6BR03 İç mekanlar ç n 600 TVL IR Dome Kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda ve gece görüşün öneml olduğu durumlarda kullanıma uygun. 5m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 20 Adet IR Led OSD; Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. SmartIR (Akıllı IR); Obje mesafes ne göre IR ş ddet n ayarlar. OSD 2DDNR Sayısal Gürültü G derme 600TVL HLM 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce Sab t 4.3mm 20 Adet 5m 850nm Kapalı / / HLC DWDR 2DDNR Otomat k /Elle 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 7mm X 78mm H 450gr 2VDC 240mA (IR Kapalı) 2.9W Düşük lü Kamera WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

22 CDF7BR03 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL IR dome kamera. Of sler, mağazalar ve küçük depo alanları g b ç mekanlarda kullanıma uygun. 5m IR Mesafes /3" Sony Super HAD ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 20 Adet IR Led DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma Arka Işık DWDR D nam k Işık 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3 Sony Super HAD Ex V ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k / Renkl / S/B /50sn~/00,000sn PAL İng l zce, Japonca, Almanca, Fransızca, Rusça, Portek zce, İspanyolca Sab t 4.3mm 20 Adet 5m 850nm Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS DWDR 3DDNR Otomat k / Elle x256 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 7mm X 77.7mm (H) 450gr 2VDC 280mA (IR Kapalı) 3.5W HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık

23 Dome Kameralar CDF26BR24 İç mekanlar ç n 600 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. 30m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 35 Adet IR Led 2,82 mm AVF Mercek OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. OSD 600TVL 0 Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma fokal Mercek HLM 2DDNR Sayısal Gürültü G derme AWB Otomat k Beyaz Ayarı Arka Işık DWDR D nam k Işık Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) IR Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 600 TVL (Renkl ), 650 TVL (S/B) 0 Lüks IR Açık > 50 db (AGC Kapalı) Otomat k /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce 2.82mm AVF 35 Adet 30m 850nm Kapalı / / HLC DWDR 2DDNR Otomat k/elle 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 38.3 mm X 07.5 mm (H) 500gr 2VDC 420mA (IR Kapalı) 5W Düşük lü Kamera 38.3 WDR Kapalı Yüksek lü Kamera WDR Açık

24 CDF27BR24 Dome Kameralar İç mekanlar ç n 700 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. 30m IR Mesafes /3'' Sony Super ExV ew CCD 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 35 Adet IR Led DWDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu d j tal şleme yöntem le ayarlayarak görüntüyü netleşt r r. 2,82 mm AVF Mercek Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) OSD HLM 700TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DWDR D nam k Işık fokal Mercek 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) IR Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super ExV ew CCD 976(H) x 582(V) 570K P ksel (PAL) 700 TVL (Renkl ), 750 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x 256) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gece/Gündüz Değ ş m ) / Renkl / S/B Otomat k / Elle İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce DC Otomat k IRIS V/F 2.8~2mm 35 Adet 30m 850nm Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı Kapalı / DWDR / / HS (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık / Kapalı Otomat k / Elle x256 8 Bölge 4 Bölge Plast k 3 CE, FCC IP55 0 C ~ +50 C Çap 38.3 mm X 07.5 mm H 500gr 2VDC 550mA (IR Kapalı) 6.5W 38.3 HLM Kapalı WDR Kapalı HLM Açık WDR Açık

25 Dome Kameralar CVF6DR24 İç mekanlar ç n 650 TVL, var fokal lensl, IR dome kamera. Kamera görüş mesafes n n uzun olması stenen konferans salonu, uzun kor dorlar g b gen ş ç mekanlarda kullanıma uygun. IK0 Vandal Proof 30m IR Mesafes /3'' Sony Super HAD CCD II 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) 35 Adet IR Led 2,82 mm AVF Mercek OSD, Kamera özell kler n n yönet ld ğ menüdür. Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) OSD HLM 650TVL AWB Otomat k Beyaz Ayarı Lüks M n mum /3 CCD Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DWDR D nam k Işık fokal Mercek 3DDNR Özel Hayat DC 2V Aynalama Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p Led Sayısı Görüş Mesafes IR Frekansı AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" Sony Super HAD CCD II 752(H) x 582(V) 440K P ksel (PAL) 650 TVL (Renkl ), 700 TVL (S/B) 0.Lüks, F.2 (Renkl ) / 0.000Lüks (Sense up x024) > 52 db (AGC Kapalı) Otomat k (Gündüz <> Gece Değ ş m ) / Renkl / B/W /50sn~/00,000sn (PAL) İng l zce, İspanyolca, Portek zce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Ç nce DC Otomat k IRIS V/F 2.8~2mm 35 Adet 30m 850nm Düşük/Orta/Yüksek/Kapalı Kapalı / / HLC / H (DWDR) Açık / Kapalı (3DDNR) Açık/Kapalı Otomat k / Elle x024 8 Bölge 4 Bölge Alum nyum 3 CE, FCC IP68 0 C ~ +50 C Çap 44,6mm x 7,4mm (H) 200gr 2VDC 420mA (IR Kapalı) 5W Normal Kamera WDR Kapalı 3D Gürültü Düşürücü WDR Açık 29

26 CBG83MR02 Bullet Kameralar İç/Dış mekanlar ç n 800 TVL bullet kamera. Kapı önü ve bahçe duvarı g b açık alanlarda kullanıma uygun. 25m IR Mesafes /3'' D g tal Image Sensor (DIS) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 24 Adet IR Led Mekan k F ltre Değ şt rme (IRCut) 3.6mm Lens 800TVL 0. Lüks M n mum /3 DIS Kızıl Ötes Aydınlatma F ltre Değ şt rme DC 2V Su Sızdırmaz Tekn k Özell kler Sensör Etk n P ksel Yatay M n. Aydınlatma S/N Oranı Gece/Gündüz Mekan k F ltre Elektron k Shutter Hızı OSD (Ekran Üstü Menü) Lens T p IR Led Sayısı IR Görüş Mesafes AGC HLM WDR DNR Otomat k Elektron k Shutter (AES) Sensup T treme Kontrolü Özel Hayat Maskeleme Kamera İs mlend rme Ç ft Cam Yansıma Önley c Dış Kutu Malzemes Buğu Önley c xeksen Ayarı G zl Kablo Sert f kaları Koruma Sınıfı Ölçüler Ağırlık Çalışma Ger l m Çalışma Akımı /3" D g tal Image Sensor (DIS) 760(H)x580(V) 440K P ksel (PAL) 800 TVL (Renkl ), 850 TVL (S/B) 0 Lüks (IR Açık) > 48dB (AGC Kapalı) Otomat k /50 /00,000sn 3.6mm 24 Adet 25m Otomat k Otomat k Açık /Kapalı 6 Karakter Metal 3 CE, FCC IP66 0 C ~ +50 C 74 (L) x 59 (H) mm 0.5kg 2VDC 250mA (IR Kapalı) 3W Düşük lü Kamera 59mm 99mm Yüksek lü Kamera 57mm 50mm 5mm 0mm 30

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

TEL:0312-468 37 75 482 41 21

TEL:0312-468 37 75 482 41 21 Sayfa 1 TEL:0312-468 37 75 482 41 21 AV-TC04AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC08AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC16AHD-M 720P AHD+IP+ 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HD 720P (1280x720) Görüntü ve Kayıt Kalitesi,

Detaylı

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-PRO188HD 1200 TVL 2 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/Ïç Kamera 4mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı, DIŞ

Detaylı

gecikmesiz hd görüntü aktarımı Açık platform tüm onvif IP cameralar analog ve ahd kamera desteği bulut Özelliği, Wın Desteği, Iphone, Orijinal

gecikmesiz hd görüntü aktarımı Açık platform tüm onvif IP cameralar analog ve ahd kamera desteği bulut Özelliği, Wın Desteği, Iphone, Orijinal Türkiye Distribütörü Tel: (0 531 954 18 41) 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HD 720P (1280x720) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) hepsi bir arada, 500mt kadar coaxial kablo ile

Detaylı

Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD

Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD 48 Ledli 1/3 Sony Processer Megaixel Aptina IR-CUT Filter 700 TVL Dış/Ïç Kamera 3,6/6 mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı 110,00 AV-448

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY 2014 FİYAT LİSTESİ GÜVENLiK 7000'e 17:00'a Çalışma Saatlerimiz Hafta içi 08:30-19:00 Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasındadır. GÜVENLiK Misyonumuz GENEL MÜDÜRLÜK Yönetim. İstanbul Bölge Müdürlüğü istanbul

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar Ürün Fiyat Listesi Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 320 80 36 *Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayit 4 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR,1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD),1

Detaylı

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera Video AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera www.boschsecurity.com/tr u u 30 resim/saniyede (ips) HD 1080p çözünürlük 240x zoom (20x optik, 12x dijital) u u u Dörtlü video

Detaylı

CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur.

CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur. Önsöz CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur. Şantiye sahaları, okullar, imalatçılar, hastaneler,

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: 0212 220 11 31 BAYİ FİYAT LİSTESİ MODEL FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR FIYAT$ AV-HDDVR04E AV-HDDVR08M AV-HDDVR16S AV-HDCAM671 AV-HDCAM680 HD 1080 Görüntü ve Kayit

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ 11-12 OEM IP KAMERA ÜRÜNLERİ 13 TAK ÇALIŞTIR IP ÜRÜNLER

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

FLEXIDOME HD 1080p VR

FLEXIDOME HD 1080p VR Video FLEXIDOME HD 1080p VR FLEXIDOME HD 1080p VR www.boschsecrity.com/tr Şık görünümlü ve saldırılara karşı dayanıklı mhafaza, hem iç mekan hem de dış mekan kllanımına ygndr Akıllı sinyal gürültü azaltma

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

AutoDome Junior HD PTZ Kamera

AutoDome Junior HD PTZ Kamera Video AtoDome Jnior HD PTZ Kamera AtoDome Jnior HD PTZ Kamera HD 1080p ve 720p çözünürlükleri 160x zoom (10x optik, 16x dijital) Dörtlü video akışı, eşzamanlı H.264, M-JPEG ve JPEG video akışları olştrr

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider BAYİ FİYAT LİSTESİ SPEED DOME KAMERALAR

Görüntü Teknolojisinde Lider BAYİ FİYAT LİSTESİ SPEED DOME KAMERALAR Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: 0212 220 11 31 Görüntü Teknolojisinde Lider BAYİ FİYAT LİSTESİ SPEED DOME LAR MESA GÜVENLİK AV-926R AV-936 AV-937 AV-917 AV-927 HIGH SPEED DOME 1/4 SONY EXview HAD CCD

Detaylı

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası SCB-3000 SCB-3001 Kamerayı çalıştırmadan önce kamera modelini ve doğru giriş gücü voltajını onaylayın. Bu kılavuzu iyice anlamanız için model açıklamamızı sunacağız. SCB-3000/3001

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

içindekiler BigesHD Hakkında 2-3

içindekiler BigesHD Hakkında 2-3 içindekiler Not: Aşağıda belirtilen ürün gruplarına ait donanım ve yazılım özellikleri dinamik olarak güncellenmektedir. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve yeteneklerini güncel olarak www.biges.com web

Detaylı

Grubu. Yeni. PROFESYONELLER İÇİN AKILLI TERCİH Beklentilerin tasarım gücüüzerinde çalışma 3MP 2MP 1.3MP KUTU DOME VANDAL BULLET SON DEĞİŞTİRME 04-2014

Grubu. Yeni. PROFESYONELLER İÇİN AKILLI TERCİH Beklentilerin tasarım gücüüzerinde çalışma 3MP 2MP 1.3MP KUTU DOME VANDAL BULLET SON DEĞİŞTİRME 04-2014 Grubu KUTU DOME VANDAL BULLET Yeni 3MP SNB-7004 SND-7084 SNV-7084 SNO-7084R SND-7084R SNV-7084R SNF-7010/7010V(M) Beklentilerin tasarım gücüüzerinde çalışma SNB-6004 SND-6084 SNV-6084 SNO-6084R 2MP SNB-6003

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR LNV7210RH Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 2

Detaylı