Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program"

Transkript

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS Harekei Algılayan Kamera Desekli Güvenlik Programı Hüseyin ÇAKIR 1, Habibe Kübra BABACAN 2 1, 2 Bilgisayar Eğiimi Bölümü, Gazi Üniversiesi, Ankara, Türkiye (Geliş/Received: ; Kabul/Acceped: ) Öze Bu çalışma, HAK (Harekei Algılayan Kamera) isimli program sayesinde sürekli olarak kamerada izlenen, ışığın sabi olduğu bir oramda harekeli bir nesne gelince fooğrafını çekip kayılı bir mail adresine mail göndererek haber verilmesini sağlar. Hareke algılama işleminde sensör kullanılmamakadır, kameradan alınan görünü programda işlenerek hareke algılanmakadır. Hareke algılama işlemi AForge.NET açık kaynak kodlu C# küüphanesini kullanarak gerçekleşirilmişir. Sisem geri bildirim için kayılı olan mail adresine inerne yoluyla mail amakadır. Harekein algılanması anında kamera alanına giren görününün fooğrafı çekilmekedir. Gerçekleşirilen bu uygulamayla güvenlik alanında maliye, zaman ve emek kaybı önlenmekedir. Anahar Kelimeler Hareke algılama, güvenlik ve hareke algılama, AForge.NET, kamera desekli güvenlik, hareke dedekörü Moion Deecing Camera Assised Securiy Program Absrac In his sudy, a camera coninuously moniors an area via a program named as HAK (Harekei Algılayan Kamera, Moion Deecing Camera); when a moving objec comes ou in an environmen of consan ligh, is phoograph is aken, and an is sended o a regisered address for noificaion. No special sensor is used for deecing he moving subjecs; he moion is deeced only by processing of he video images via sofware. Moion deecion is performed by using open source code C# library AForge.NET framework. The sysem sends an o he regisered address over he inerne for he purpose of feedback. When he moion is deeced in he area of camera, he program akes insanly an image of he scene. By his applicaion, in he field of securiy, he cos is reduced; he loss of ime and effor is prevened. Keywords Moion deecion, securiy and moion deecion, AForge.NET, camera assised securiy, moion deecor 1. GİRİŞ Güvenlik sisemleri; birçok birimin birbiri ile ekileşimli olarak çalışmasından oluşur. Güvenlik açısından konrol edilmek isenen bölgelere yerleşirilen algılayıcılar, bu algılayıcılardan gelen bilgilerin oplanarak değerlendirildiği konrol ünieleri ve konrol ünielerinin denelediği uyarı elemanlarından oluşmakadır [1]. Güvenlik sisemlerinde kullanılan araç gereç ve donanımlar, sisemin güvenilirliğini doğrudan ekiler. Dolayısıyla kullanılacak program ve cihazların seçimi ayrınılı bir inceleme gerekirir. Bu incelemede cihazların özelliği, asarımın esnekliği, sisemin risk oranı ve sisemin uygulanacağı oramın özellikleri ele alınmalıdır [2]. Günümüzde güvenlik daha çok önem kazanmakadır. Güvenlik sorunlarının arması kamera güvenlik sisemlerinin gerekliliğini doğal olarak arırmakadır. Güvenlik için birçok program kullanılmakadır. Ama bu işlemlerde ya sürekli olarak video kaydı yapılmaka ya da sadece kameradan gelen görününün akarıldığı moniörlerden izlenebilmeke ve sadece güvenlik sorunu oluşuğunda müdahale edilebilmekedir. Bir insanın bir moniöre en fazla 30 dakika dikkali bakması mümkündür. Veya kamerada görmesine rağmen kayı umak isemeyebilir. Bir başka açıdan ise kullanılan hafızayı doldurdukları için verilerin uzun süre saklanması mümkün olmamakadır. HAK (Harekei Algılayan Kamera) programında ise sadece hareke anında işlem yapıldığından ve harekeli nesneyi algıladığından hem hafızanın kısa sürede dolması hem de her harekee bildirim verdiği için yakalanan nesnelerin gözden kaçması önlenmeke, ayrı bir kayı uulmasına da gerek kalmamakadır. 2. KAMERA DESTEKLİ GÜVENLİK PROGRAMLARI Güvenlik sisemleri, can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gelişirilen, durum algılama ve sisem deneimini oomaik olarak gerçekleşiren asarımlardır. Dolayısıyla

2 20 bu sisemlerin asarımında canlı veya harekeli cisimlerin espii esas alınmakadır. Bu amaç ile kullanılan sensörler canlıların varlığını algılar. Hareke dedekörleri ise harekeli cisimlere karşı epki verirler. Hırsız algılama sisemlerinde risk oranını azalmak için asarımda ölü noka kalmamasına dikka edilmelidir. Sağlıklı bir güvenlik sisemi için dedekörlerin eknik özellikleri ve bakımlarının düzenli olarak yapılması önemlidir [3]. Geleneksel kamera sisemleri, analog video çıkışlı kameralar ve dijial video kayı cihazlarından oluşmakadır. Sandar IP (Inerne Proocol) abanlı bilgisayar ağ kablolaması üzerinde çalışan IP kamera sisemleri ise eherne çıkışlı IP kamera veya IP video kodlayıcı, ağ anaharı, video kayı sunucusu ve izleme bilgisayarı, video kayı ve yöneim yazılımı ile video veri depolama disk üniesinden oluşmakadır [4]. IP abanlı video güvenlik sisemlerinin kurulması, yeerli düzeyde bilgisayar ağ eknolojisi bilgisi gerekirmekedir. Bu sisemlerin asarım esasları, kameranın görünü sıkışırma biçimi, ban genişliği, isenen kayı süresi ve görünü çözünürlüğü, video kayı ve yöneim yazılımının özellikleri ile sunucu bilgisayarın işlemci gücü ve RAM bellek mikarı yüksek olmalıdır. İzleme bilgisayarının ise 7/24 çalışmaya uygun üs düzey grafik karına sahip olması gerekir. Bu sisemlerde, kamera üzerindeki alarm girişlerine bağlanan alarm algılayıcılarından gelen eikleme ile veya kameranın canlı görünü içeriği, görünü analiz yazılımları arafından incelenir. Güvenlik bölgesine girilmesi, sahipsiz cisim bırakılması, belirlenen bir yöne göre ers yönde hareke edilmesi, çizilen sanal bir çizginin geçilmesi, aşırı hız yapılması, bir aracın yanlış yerde durması vb. durumlarda kamera üzerinde veya sunucudaki görünü analiz yazılımında alarm üreilerek güvenlik görevlisi sesli ve görsel olarak uyarılmakadır. IP kameralar, görünüden hareke algılama ve buna göre alarm verebilme yeeneklerine sahipir, ancak bu çoğunlukla yanlış alarmlara sebep olmakadır. Bu yüzden akıllı hareke algılama ve nesne algılama yazılımları yaygın olarak alep edilmeye başlanmışır [5]. Ken güvenlik yöneim sisemi olarak da adlandırılan MOBESE (Mobil Elekronik Sisem Enegrasyonu) Emniye Genel Müdürlüğünün görünü, çağrı ve mobil uygulamalarını birleşiren, Pol-Ne (Polis Bilgi Sisemi) alyapısını ve kablolu-kablosuz ileişimi kullanan, coğrafi bilgi sisemleri ile deseklenen bir bilişim sisemidir. Kırmızı ışık ihlali, hız konrolü ve plaka anıma gibi olaylarda bu güvenlik sisemlerinden yararlanılmakadır [6]. Video dosyaları birbirini izleyen görünülerden oluşmakadır. Bu yüzden video dosyalarını görünü dosyalarında olduğu gibi incelemek gerçeken maliyeli bir işlemdir. 2 dakikalık video görünüsünde 4000 çerçeve bulunmakadır. Her bir çerçeve için resim işleme algorimalarının kullanılması büyük bir zaman kaybına yol açmakadır. Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak kullanılan ve saklanılan sayısal bilgi her gün armakadır. Dünya üzerinde üreilen bilginin %93 ü sayısal olarak saklanmakadır. Bilgisayar oramında saklanan bilgilerden BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 çoklu oram verileri (ses, görünü, video) en çok yeri kaplamakadır [7]. Bunlar güvenlik sisemlerinde her harekein veya harekesiz alanın sürekli olarak kayda alınması verilerin saklanmasını güçleşirmekedir. Kısa zamanda yeni gelecek veriler için kapasienin genişleilmesi gerekecekir. 3. HAREKETİ ALGILAMA ALGORİTMALARI AForge.NET çerçevesi, dizi sınıfı kullanarak video akışında harekei algılamayı amaçlar. Tüm sınıflar aslında herhangi bir video akışı biçim prookolüne bağlı değildir, oldukça basi ve orak bir ara yüz uygulanmakadır. Bu sınıflar video karelerinin analizinde herhangi bir kullanıcı arafından video akışını deneleyebilir ve video işleme ruinlerini ücresiz yapabilir. Hareke algılama sınıfları, harekei algılamak için farklı algorimalar kullanabilir. Ama hepsi hareke seviyesi espi bilgisinde ve video kareleri analizinde aynıdır. Bu sınıf [0, 1] aralığında hareke seviyesi ile harekei espi edebilme özelliği sağlar. Örneğin, 0.05 olursa hareke algılama sınıfı % 5 hareke seviyesi espi ei demekir. Harekein analizinde ve önceden belirlenmiş eşik ile karşılaşırmamızda alarm seviyesini yükselmeye izin verdiği için hareke algılama düzeyinin güvenli olduğu söylenebilir [8-11]. İki kare farkı hareke dedekörü algoriması: İki kare farkı bulmaya dayanmakadır. Hareke seviyesi farkı daha yüksekir. Çok büyük nesnelerin harekeini vurgulamak için kullanılır [8-11]. Analog ve dijial kamera kayıları izlenirken harekein kendisinin yaklaşık 30 veya 15 saniyede bir, karelerin arka arkaya göserilmesinden oluşmakadır. Karelerin arka arkaya göserilmesi, bir önceki karenin piksel değeri ve kasayı ile birlike işleme koyulunca piksellerin ahmini değeri H ye eşi olmuş olur. Hareke olmayan oramda kareler arasında fark olmaması beklenir ama bu fark hiçbir zaman sıfır olmaz. E(e 2 ) değeri eşik değeri olarak abir edilir. Hareke yoğunluğunun fazla olmasında kareler arası farkın en fazla olması beklenir. Bu olaydan yola çıkılırsa arka arkaya gelen iki kare farkının mulak değeri alınır, hareke eden alan espi edilir [12-18]. p = 255 zk k = 0 H = H (1) k H = zamanında pikselin ahmini değeri z k = ahmin edilebilir kasayı H -1 = pikselin geçmiş değeri Geçmiş zaman ve ahmin edilebilir kasayı olan z k H -1 yukarıdaki formülde eşiliğin sol arafına aıldığında eşiliğin sağ arafı 0 olması gerekir. Ama aşağıda ki formülde görünüyor ki E(e 2 ) eşik değeri elde ediliyor. Pikselleri ön plana çıkarmak için eşik değerinin karekökü, 4 ile işleme koyularak τ değeri elde edilir. 2 2 p 255 = k k = 0 E ( e ) = E( H ) + z E( H H ) (2) k

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS e τ = 4 E( ) (3) Yukarıdaki formülle hiçbir zaman sıfır olmayan eşik değeri espi edilir. 1, eger H ( x) H ( x) > τ = (4) 1 ( ) { 0, aksihalde. S x S (x) = Eşik değere göre hareke eden alan. Eğer fark 0 ise hareke yok demekir. S (x) değeri τ değerinden büyük ise oramda hareke var demekir [12-18]. edildiken sonra nesneleri dikdörgenler içine alır. Böylelikle hem konumunu hem de boyuunu espi edebilir [8-11]. Hareke olan oramda piksellerdeki görünü her an değişebilir, piksellerdeki görününün sürekli aynı kalması arka planın varlığını oraya koyar. Belirli bir süre (öğrenme süresince) görünüyü oluşuran piksellerin değeri alınır, ekrarlama sayısı en çok olanlar arka plan değeri olarak belirlenir. Bir dizide parlaklık değerinin görünme çokluğu uulur, başa belirilen süre içerisinde karelerde her değer yenilenir. Şekil 2 de öğrenme kümesinin zamanda oluşmasıdır. Belirlenen süre amamlandığında, en çok ekrarlanan pikseller arka plan modelini oluşurur [16]. H H -1 S (x) Şekil 1. 8 bi derinliğindeki 3x3 piksellik bir görününün iki kare farkının hesaplanması Şekil 1 de H zamanında görülen yeni görününün piksel değerinden H -1 zamanında olan eski görününün piksel değeri çıkarılır. Bulunan değer S (x) hareke eden alandır. Arka plan modellemeye dayalı hareke dedekörü algoriması: Videodaki mevcu kare çerçeveler ile arka plan arasındaki farkı bulmaya dayanmakadır. Hareke bölgelerine vurguladığından dolayı iki kare farkına göre daha hassasır. Çok küçük nesnelerin algılanması zordur. Arka plan modelinin bir sonraki gelen karenin piksel değerinin z kasayısıyla çarpıp güncellemesiyle oluşur. Bu modellemede var olan arka planı yenilemekedir. Yenilenen arka plan bulunan H piksel değeriyle espi edilir. Bu yüzden ışık değişimi ve arka planın farklılaşması gibi değişiklikler görülebilir [8-12, 18-22]. H ( 1 ) + zi (5) = z H 1 H = zamanında arka plan piksel değeri H -1 = -1 zamanında arka plan piksel değeri I = zamanında görününün piksel değeri z = yenileme kasayısı [0,005 0,1] arası değerler kullanılmakadır. H -1 bir sonraki gelen karenin arka plan modelini, H yenilenen modelin yapısında z yi az veya çok seçerek I de değişiklik yapılabilir. Eğer z az seçilirse harekeli nesnenin bazı yerlerinin arka plana eklenmesine sebep olur. Eğer z çok seçilirse modelin ekinliğini arırır, ani ışık değişimi bile hareke olarak algılanmasına sebep olur [12, 18-22]. Sayma hareke deekörü algoriması: Arka plan modelleme ile aynıdır ama harekeli bölgeler espi Şekil 2. Sayma hareke dedekörü için arka plan modelini elde eme. (solda) Öğrenme kümesi, (sağda) piksel diziler Piksel[0,0], Piksel[m,n] = dizi D = parlaklık değer sayısı 1a, 2a, = parlaklık değeri 1b, 2b, = parlaklık değeri ekrar sayısı Şekil 2 de kullanılan dizinin uzunluğu piksel değerlerini içeren çeşililiğe bağlıdır ve sürekli değişim gerçekleşirir [16]. 4. HAREKETİ ALGILAYAN KAMERA DESTEKLİ GÜVENLİK PROGRAMI HAK programı kendi içerisinde üç uygulamayı barındırmakadır. Program çalışırıldıkan iibaren hareke algılama algorimasını kullanarak, harekeli nesneleri yakalamakadır. Bildirim için gönderilecek mail adresini kaydeme kısmı bulunmakadır. Hareke yakalama işlemi gerçekleşiken sonra kameraya giren nesnenin fooğrafı çekilip kayılı mail adresine inerne yoluyla bildirim yapılmakadır. Şekil 3 e HAK programının mimarisi görülmekedir. Programın çalışması için izlenecek alanı görünüleyen bir kamera ve inernee bağlı bir bilgisayar gerekmekedir. Programın yapığı işlemlerin algoriması ise Şekil 4 e açık olarak göserilmekedir. Programın çalışmasıyla iseğe bağlı olarak mail adresi kaydeme işlemi yapmakadır. Videodan alınan görününün değişip değişmediği sürekli konrol edilir, algılanan harekele birlike harekelinin fooğrafı çekilir ve mail gönderilir.

4 22 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 Şekil 6. Hak programının mail ve algı konrol alanları Şekil 3. Harekei algılayan programın mimarisi Başlangıç değerlerini aa Mail yazıldı mı? E Mail adresini kayde Şekil 6 da mail ve algı konrol alanları görülmekedir. İsenilen mail adresi mein belgesi dosyasında kayılı uulmakadır, programın çalışırılmasından iibaren bu adresi mail değişirme kısmından değişirilerek yeni mail adresi eklenebilir. Programda donanımsal bir sensör kullanılmadığı için, yakalamayı aç buonuna basarak yazılımsal olarak sensör devreye girmiş olur. Kameradan sürekli olarak görünü alınır, ama bellek alanını doldurmaması için kayı edilmez, kameranın kapsadığı alan içerisine bir harekeli geldiğinde program bunu algılar ve kayılı mail adresine inerne erişimini kullanarak mail aar. Aynı anda kamerada görünen harekelinin fooğrafını çekerek bilgisayara kaydeder. Yakalamayı durdur işlemiyle de sensör olarak kullanılan kamera arık sadece görünüyü alır, sensör devre dışı kalır. H Hareke algılandı mı? E Yakalanan nesnenin fooğrafını çek H Kayılı mail adresine mail a Şekil 7. HAK programı mail adresi kaydeme oramı Şekil 4. HAK programının algoriması Şekil 5. Hak programının kamera konrol alanları HAK programında video aygıından gelen görünüyü işlemekedir. Şekil 5 de kamera konrol alanları görülmekedir. Hareke yakalamayı başlamak ve durdurmak içinde iki ayrı olay içermekedir. Bu işlemi yapabilmesi için Seçilmiş kamera kısmından bilgisayara bağlı olan kamera seçilir ve kamerayı aç denildiğinde program kamera ile ileişim kurmaya başlar. Kamerayı durdur işlemi yapıldığında kamera aygıını durdurarak, programdan çıkar. Şekil 7 de HAK programının hareke algılandığı zaman geri bildirim için mail gönderilecek adresin değişirilmesi sağlanır. Mail gönderebilmek için bir sunucuda iki ade prookol vardır: Mail gönderme prookolü, mail alma prookolü. POP3 (Posa Ofis Prookolü) ya da IMAP (İnerne Mail Erişim Prookolü) bu prookollerin başındadır. Mail alma prookolü bir e-posa sunucusundaki mailleri alabilmek için kullanılan prookoldür. Mail gönderme de mail alma ile aynıdır. Mail gönderme prookollerinden SMTP (Simple Mail Transfer Proocol Basi Mail Gönderme Prookolü) e- posa göndermek için sunucu ve isemci arasındaki ilişkiyi kuran prookoldür [23]. HAK programındaki mail gönderme işlemlerinde bu prookoller ve C# küüphaneleri kullanılmakadır. Şekil 8. Hak programının resim konrol alanları ve kapama işlemi

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS Şekil 8 de resim konrol alanları ve programı kapama işlemini içermekedir. Hareke yakalandığı zaman çekilen fooğraf resim göser düğmesine ıklandığında kopyalanan resim alanında görünülenmekedir. Temizleme işlemini de içerir. Yakalama kapalı durumda iken ekrandaki görünüyü kullanıcı arafından fooğraflamak için resmi kopyala düğmesinden yararlanılabilir. Kapa işlemiyle program kapaılarak işlemler sona ermekedir. 5. GELİŞTİRİLEN YAZILIM Bu çalışma Microsof Visual Sudio 2008 C# nesneye dayalı görsel programlama dili kullanılarak hazırlanmışır. Çalışma hazırlanırken Framework 3.5 yapısı işleim sisemine eklenmişir [24]. Şekil 11 de harekei algılayan kamera desekli güvenlik programının kullanıcı ara yüzü yer almakadır. Seçilmiş kamera kısmındaki görünüde hareke eden yerler kırmızı kareler halinde belirlenmişir. Yakalama işlemi amamlanmış, fooğrafı çekilmiş ve inerne yoluyla mail gönderilmişir. Resmi gösere ıklandığında yakalanan resim kopyalanan resim alanında görünülenebilmekedir. Hareke algılama için AForge.NET küüphanesi kullanılmışır. AForge.NET, bilgisayarla görme ve yapay zekâ (resim işleme, yapay sinir ağları, geneik algorima gibi) konularıyla ilgilenen gelişiriciler ve araşırmacılar için asarlanmış bir C# küüphanesidir [25]. 6. SONUÇLAR Şekil 9. Sisemin çalışma oramı örneği Şekil 9 da HAK programının çalışma oramı örneği görülmekedir. Sanal kırmızı çizgilerle belirlenen alan kameranın sabi olarak gördüğü alandır. Bu çalışmada, kameradan çekilen görünüdeki harekei algılamayı sağlayan bir program gelişirilmişir. Kullanıcıların kolay bir şekilde programa hakim olabilmesi için basi ve kullanışlı bir ara yüz asarlanmışır. HAK programı güvenlik ve konrol açısından farklı alanlarda kullanılabilir. Kameranın özelliğine göre gece görüşüne sahip olursa günlük hayaa bebek odalarında, büro güvenliği, iş yeri, ziyareçi kayılarında veya ev içinde kullanılabilir. Web kamera ile müzelerde ziyareçilerin sergilenen nesnelere yaklaşıp yaklaşmadığını konrol emek amaçlı çok sayıda güvenlik görevlisi yerine bu program kullanılabilir. Görünü yakalandığı zaman siren de çalma işlemi eklenirse, sesli uyarı da yapar. Hareke algılandığında kısa süreli video çekimleri de yapma özelliği ilave edilebilir. Günümüzde maliyei yüksek güvenlik sisemleri ve bunların yerini alan güvenlik görevlileri bulunmakadır. Zamanı, emeği ve maliyei gerekiği gibi kullanmak için HAK programı ercih edilebilir. Şekil 10. HAK programının çalışma anı Şekil 10 da HAK programının çalışma anı örneği görülmekedir. Sayma hareke deekörü algoriması ile karşılaşırılan arka plan ve görünü çerçevelerinin farklı olmasından dolayı, programda bildirim için kullanılan mail gönderme yazılımı devreye girmekedir. Deekör seviyesi 0 ile 1 arasında değişmekedir. HAK programında 1 yani sayma hareke deekörü algoriması kullanıldığından, kullanım alanı olarak sabi ışık ve gölgesiz bir alan olması gerekir. Tabi kameranın fiziksel yapısına göre ve deekörün seviyesinin değişirilmesi ile de farklı yerlerde de kullanılabilir.

6 24 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 Şekil 11. HAK programının kullanıcı ara yüzü KAYNAKLAR [1] C. Yılmaz, N. Daldal, Pulse-DTMF Arama Tabanlı Bina Güvenlik Sisemi Tasarımı ve Uygulaması, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3), , [2] C. Yılmaz, O. Gürdal, Bilgisayar Konrollü Bir Bina Oomasyonunun Tasarımı ve Uygulaması, Polieknik Dergisi, 9(4), , [3] C. Yılmaz, Güvenlik Sisemlerinde Profibus-DP Uygulaması ve Ağ Gecikmesi, Akademik Bilişim 07, Küahya, 1-5, [4] Bosch Securiy Sysems B.V., CCTV Producs Daabook, Neherlands, [5] H. Yıldırım, IP Video Güvenlik Sisemlerinde Tasarım Krierleri Ve Akıllı Görünü İçerik Analizinin (IVA) Ekileri, İsanbul Üniversiesi Bilgisayar Mühendisliği, İsanbul, [6] Ö. Mazlum, Mobese Uygulamaları, Çağın Polisi Dergisi, 59(1), 33 34, [7] D. Taşkın, N. Suçsuz, "Sıkışırılmış Oramda Çerçeve Tipine Dayalı Gerçek Zamanlı Sahne Değişimi Belirleme", Pamukkale Üniversiesi - IV. Bilgi Teknolojileri Kongresi Akademik Bilişim 2006, Denizli, 1-4, [8] K. Gülağız, Web Cam Kullanılarak Hareke Algılama Ve Kaydeme, Biirme Çalışması, Sakarya Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Adapazarı, [9] Inerne: Hareke Algılama Algorimaları, [10] P. Croom, K. Neas, A. Ogidi, J. Peway, Fully Auonomous Senry Turre Sysem Repor, Alana, [11] K. H. Kuluay, Dijial Videolarda Arka Plan Modelleme Ve Harekeli Nesne Çıkarımı, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü, Edirne, [12] K. Toyama, J. Krumm, B. Brumi,d B. Meyers, "Wallower: Principles and pracice of background mainenance", 7h IEEE Inernaional Conference on Compuer Vision, Greece, , [13] P. L. Rosin, T. Ellis, "Image Difference Threshold Sraegies and Shadow Deecion", Proceeding of Briish Machine Vision Conference, UK, [14] J. Vass, K. Palaniappan, X. Ahuang, "Auomaic Spaio-Temporal Video Sequence Segmenaion", Proceeding of IEEE Inernaional Conference on Image Processing, Chicago, 4-7,1998. [15] M. Ekinci, F. W. Gibbs, B. T. Thomas, "Knowledge-Based Navigaion for Auonomous Road Vehicles", Turkish Journal of Elecrical Engineering and Compuer, 8(1), 1-29, [16] M. Ekinci, E. Gedikli, TUBITAK Silhouee Based Human Moion Deecion and Analysis for Real-Time Auomaed Video Surveillance, Turkish Journal of Elecrical Engineering and Compuer, 13(2), , [17] I. Hariaoglu, M. Flickner, "Deecion and Tracking of Shopping Groups in Sores", Proceeding of he 2001 IEEE Compuer Vision and Paern Recogniion, 1(2), 8-14, [18] M. Piccardi, "Background subracion echniques: a review", IEEE Inernaional Conference on Sysems, Man and Cyberneics, Neherland, , [19] C. Wren, A. Azabayejani, T. Darrell and A. Penland, "Pfinder: Real-ime racking of he human body", IEEE Transacions on Paern Analysis and Machine Inelligence, 19(4), , [20] W. Grimson, C. Sauer, R. Romano, L. Lee, "Using Adapive Tracking o Classify and Monior Aciviies in a Sie", Proceeding of IEEE Conference on Compuer Vision and Recogniion, U.S.A., 1-8, [21] I. Hariaoglu, D. Harwood, L.S. Davis, "W4: Real-Time Surveillance of People and Their Aciviies", IEEE Transacions on Paern Analysis and Machine Inelligence, 22(8), , [22] R. T. Collins, A. J. Lipon, H. Fujiyoshi, T. Kanade, "Algorihms for Cooperaive Muli sensor Surveillance", Proceeding of IEEE, 89(10), , [23] J. Hilyard, S. Teilbe, C# Cookbook, O Reilly Media Inc., U.S.A., [24] İnerne: Web Kameralı Basi Güvenlik Sisemi, [25] Inerne: AForge.NET Küüphanesi resmi sayfası, AForge.NET. hp://www.aforgene.com/framework/, 2010.

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI Serhan COŞAR serhancosar@yahoo.com Oğuzhan URHAN urhano@kou.edu.tr M. Kemal GÜLLÜ kemalg@kou.edu.tr İşaret ve Görüntü

Detaylı

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Diabeik Reinopainin Oomaik Algılanması Amacıyla Göz Görünüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Vasif NABİYEV, Salih BAHÇEKAPILI Karadeniz Teknik Üniversiesi, Mühendislik Fakülesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır starlight teknolojisi 2 starlight teknolojisi Benzersiz 7/24 kameraları Aydınlatma koşullarından bağımsız olarak net ve işe yarar görüntülere güvenebilseniz

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür. Dynamic Transcoding

Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür. Dynamic Transcoding Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Her zaman, her yerde 7/24 uzaktan erişim ve kontrol Sınırlı bant genişliği mobil cihazlarda HD video yayınlamayı

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450 Elekro-Opik Doç. Dr. Hüseyin Sarı İçerik Opoelekronik Teknolojisi-Moivasyon Tanımlar Elekro-Opik Opoelekronik Foonik Elekromanyeik

Detaylı

Ç A L I Ş M A N O T L A R I. Haberleşme Teknolojileri Dr.Aşkın Demirkol İşaret tipleri

Ç A L I Ş M A N O T L A R I. Haberleşme Teknolojileri Dr.Aşkın Demirkol İşaret tipleri İşare ipleri Bu bölümde emel işare ipleri bulundukları kaegori ve sınıflarına göre model ve işlevleriyle ele alınacakır. Analog ve Dijial İşareler Analog işarelerle, sürekli-zaman işareleri daima karışırılır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ İANBUL İCARE ÜNİERİEİ BİLGİAAR MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİAAR İEMLERİ LABORAUARI ER PERPEKİF DÖNÜŞÜM İLE ÜZE DOKUU ÜREİMİ Bu deneyde, genel haları ile herhangi bir yüzeye bir dokunun kopyalanması üzerinde

Detaylı

Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu

Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu 1) http://webislem.superonline.net adresinden müşteri numarası ve şifresi ile giriş yapılır. Servislerim sekmesi altından Tellcom Posta menüsüne

Detaylı

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Lieraür Taraması Erku Tekeli Çukurova Üniversiesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Adana eekeli@cu.edu.r Öze: Son yıllarda yüksek başarımlı hesaplamalara olan ihiyaçlar

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

Elektronik Denetleme Sistemleri

Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Ülkemizde hızla artan araç sahipliliği ve bunun bir sonucu olarak artış gösteren trafik kazaları, trafik denetiminde elektronik sistemlerin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim alı * Elekronik Laborauarı I FET.Lİ KUETLENİİCİLE 1. eneyin Amacı FET Transisörlerle yapılan

Detaylı

Dikkatinizi yoğunlaştırın Bosch Akıllı Video Analizi

Dikkatinizi yoğunlaştırın Bosch Akıllı Video Analizi Dikkatinizi yoğunlaştırın Bosch Akıllı Video Analizi 2 Ve harekete geçin Bosch Akıllı Video Analizi ile Sisteminiz ne kadar az veya ne kadar çok kamera kullanıyor olursa olsun, her şeyi etkin şekilde izlemek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2008-09 Bahar Dönemi Opoelekronik Doç. Dr. Hüseyin Sarı 2009 Tandoğan, Ankara 2009 HSarı 1 561 Opoelekronik 1. Hafa Sunuş 2009 HSarı 2

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor IP video güvenlik sistemleri Hepsini bir araya getirmek Bosch Video Yönetim Sistemi (VMS), IP ağınız üzerinden iletilen tüm IP, video,

Detaylı

Odak noktamız gerektiğinde sizi uyarmak ve doğru verileri hızlı bir şekilde almanıza yardımcı olmaktır. Akıllı Video Analizi

Odak noktamız gerektiğinde sizi uyarmak ve doğru verileri hızlı bir şekilde almanıza yardımcı olmaktır. Akıllı Video Analizi Odak noktamız gerektiğinde sizi uyarmak ve doğru verileri hızlı bir şekilde almanıza yardımcı olmaktır Akıllı Video Analizi Algı ve yapı ekleme Video gözetim söz konusu olduğunda, konuşulanlar IP ile ilgilidir.

Detaylı

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEY-6 LOJİK KPILR VE İKİLİ DEVRELER DENEYİN MCI: Bu deneyde emel manık kapıları (logic gaes) incelenecek ek kararlı ikili devrelerin çalışma prensipleri gözlemlenecekir. ÖN HZIRLIK Temel lojik kapı devrelerinden

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2013 YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2013 YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYILAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU * 101 dergi Tarih:../../ Dergi / Journal ile evi / Publisher yeri / sıklığı/ o Birim Fiya 1 2023 Aılım cılık 1303-03 Aylık / Monhly

Detaylı

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir

Detaylı

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R.

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R. 1.1 Dur ve bekle (sop & wai) kullanım oranı Herhangi bir akış konrol ekniğinin ne derece ekin olduğunu ölçebilmek üzere ha kullanım oranının incelenmesi gereklidir. Dur ve bekle akış konrol ekniğinde haın

Detaylı

Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Sunum: Y. Nasuh Erturan Akademik Bilişim 2012 - Uşak 01.02.2012 Webinar Tanım Eğitimde Webinar Kullanımı Ticari (Adobe Connect) ve Açık

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Kamera Sistemleri Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Biometrik Tanıma Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Ürün Koruma Sistemleri Turnike

Detaylı

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 3, 2009 4 ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Oğuz KAYNAR (*) Serkan TAŞTAN (**) Öze: Bu çalışmada zaman serilerinin ahmini

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Tools (Araçlar) menüsünden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) seçeneğini seçiniz. Buradan Add a new e-mail account (Yeni bir e-posta hesabı ekle) sekmesine tıklayınız,

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri Sony Video Güvenlik Gözetim uygulamalarına yönelik ağ tabanlı video güvenlik ürünlerimiz: IP kameraları, ağ kayıt cihazları, CCTV, monitörler, aksesuarlar, kodlayıcılar ve güvenlik yazılımını içerir. Analogdan

Detaylı

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods PRAİK ASARIM MEODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ İP DÖNÜŞÜRÜCÜNÜN GELİŞİRİLMESİ he Developmen of DC-DC Buck Converer wih Pracical Design Mehods Emre CEBECİ, Yusuf YAŞA Yıldız eknik Üniversiesi Elekrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PIC İŞLEMCİ DENETİMLİ ADIM MOTOR MİKROADIM SÜRÜCÜSÜ. Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Göztepe eakdogan@marmara.edu.

PIC İŞLEMCİ DENETİMLİ ADIM MOTOR MİKROADIM SÜRÜCÜSÜ. Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Göztepe eakdogan@marmara.edu. 3. ULUSLARARAS İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 18-0 AĞUSTOS 003, ANKARA PC LEMCİ DENETİMLİ ADM MOTOR MİKROADM SÜRÜCÜSÜ Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversiesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Gözepe eakdogan@marmara.edu.r

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

ROBOTİK SİSTEMLER VE MADENCİLİKTE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ROBOTIC SYSTEMS AND USING IN MINING

ROBOTİK SİSTEMLER VE MADENCİLİKTE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ROBOTIC SYSTEMS AND USING IN MINING Yıl: 2009, Cil:2, Sayı:4, Sayfa:412-425 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ROBOTİK SİSTEMLER VE MADENCİLİKTE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI M. Kemal ÖZFIRAT Dokuz Eylül Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Maden Müh. Böl. 35160

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ (PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ HDH Plaka Tanıma Sistemi HDH Plaka Tanıma Sistemi, kameralardan alınan araç görüntülerinin üzerindeki plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Eye 320 ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini yaşayın! Bu USB Video Sınıfı web kamerası için hiçbir sürücü gerekmez. Her yerde, her türlü dizüstü, masaüstü

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 Hava su ipi ısı pompa sisemi iç üniesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1 RKHBRD016ADY1 RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nurşen Suçsuz 2. Doğum Tarihi : 01.03.1965 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 1987 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

27.Kuruluş Yılı. Tünel Yönetim Sistemleri

27.Kuruluş Yılı. Tünel Yönetim Sistemleri 27.Kuruluş Yılı Tünel Yönetim Sistemleri Haziran, 2013 / Muhammed ALYÜRÜK ArGe ve BT MÜDÜRÜ Projelerimiz Akıllı Şehir için Akıllı Ulaşım Sistemleri Akıllı Şehir Kavramı Akıllı Taşıma Hizmeti Akıllı Ulaşım

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Frozen-Time Eşzamanlı Fotoğraf Çekim ve Greenbox Video Oluşturma Sistemi

Frozen-Time Eşzamanlı Fotoğraf Çekim ve Greenbox Video Oluşturma Sistemi Gravi Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti. Frozen-Time Eşzamanlı Fotoğraf Çekim ve Greenbox Video Oluşturma Sistemi 1 Hakkımızda Gravi Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti., 2010 yılında

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

ROBOT TAKIMI ĐLE EŞ ZAMANLI KONUM BELĐRLEME VE HARĐTALAMA

ROBOT TAKIMI ĐLE EŞ ZAMANLI KONUM BELĐRLEME VE HARĐTALAMA YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ROBOT TAKIMI ĐLE EŞ ZAMANLI KONUM BELĐRLEME VE HARĐTALAMA Bilgisayar Mühendisi Ozan ÖZIŞIK FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

NEDEN GÜVENLİK. visioprime

NEDEN GÜVENLİK. visioprime NEDEN GÜVENLİK NEDEN GÜVENLİK? Korunma içgüdüsü Can güvenliği Mal güvenliği Hırsızlık, gasp, terör suçlarındaki yüksek artış nedeniyle güvenli ortam ihtiyacı Firmalar ve insanların güvenli çalışma ve yaşam

Detaylı

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5.

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5. 2 Ünie ue e Hareke 1. Bir Boyua Hareke 2. ue e Newon Hareke Yasaları 3. İş, Enerji e Güç 4. Basi Makineler. Dünya e Uzay 1 Bir Boyua Hareke Tes Çözümleri 3 Tes 1'in Çözümleri 3. 1. Süra skaler, hız ekörel

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 354 6 2+2 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Doç. Dr. O. Adem

Detaylı

SANYO VCC-HD 5400 VCC-HD 5400P KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

SANYO VCC-HD 5400 VCC-HD 5400P KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU BİRTEL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANYO VCC-HD 5400 VCC-HD 5400P KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU A B İ D İ N D A V E R S O K. N O : 7 / 1 1 Ç A N K A Y A / A N K A R A Giriş SANYO HD 5400/5400P geliştirilmiş

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Ortama uyum sağlamak üzere tasarlanmış PTZ kamera Klasik PTZ Dome kameralar bütçeniz için çok pahalı geliyorsa ve sabit Dome

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKRİK YÜK AHMİNİ anku YALÇINÖZ Saadedin HERDEM Ulaş EMİNOĞLU Niğde Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Niğde 5 /

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4 YILLIK EĞİTİM PLANI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4 YILLIK EĞİTİM PLANI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR) 1. Yıl 1. Dönem 2. Dönem MATH111 Analiz I 3 2-4 6 MATH 112 Analiz II 3 2-4 6 CENG 101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 3 0-3 5 EENG 112 Fizik II 3 2-4 6 CENG 141 Programlama ve Problem Çözme I 3 2-4 6 CENG

Detaylı

Odak noktamız en fazla ihtiyacınız olan yerlerde güvenlikle ilgili yenilik yapmaktır

Odak noktamız en fazla ihtiyacınız olan yerlerde güvenlikle ilgili yenilik yapmaktır Odak noktamız en fazla ihtiyacınız olan yerlerde güvenlikle ilgili yenilik yapmaktır 2 Video Gözetim Sistemleri Video Gözetim Sistemleri 3 Bosch Güvenlik Sistemleri geniş bir güvenlik ve iletişim çözümleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-SERİSİ Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-Serisi: maksimum esneklik minimum maliyet Yol güvenliği Bugünün etkin çözümleri için ihtiyacı: Çok yönlü kullanım T-Serisi rakipsiz kullanılabilirliği

Detaylı

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli Plasik Zincirli İleiciler, Tasarımları ve Plasik Zincir Baklasının Analizi Muharrem E. BOĞOÇLU, C. Okay AZELOĞLU Yıldız Teknik Üniversiesi Makina Fakülesi ÖZET Günümüzün modern endüsri esislerinde yer

Detaylı

Metasezgisel Optimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoritması

Metasezgisel Optimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoritması Fıra Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fıra Unv. Journal of Science 27(1), 1-11, 2015 27(1), 1-11, 2015 Measezgisel Opimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoriması Harun BİNGÖL

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B sisem iç üniesi İçindekiler Sayfa 1. anımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan erimlerin anlamları... 1 2. Genel güvenlik önlemleri... 2 3. Giriş... 2 3.1. Genel bilgiler...

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu SQL Bağlantı Bilgileri Server : Kullanıcısı : Şifre : Veri Tabanı : LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. LOGO ürünü veri tabanına bağlantı

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Ortam İzleme Sistemi

Ortam İzleme Sistemi Her şey kontrolünüz altında. Ortam Sistemi Retmon EMS Nedir? Ortam parametrelerini ölçmek, izlemek, kaydetmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan veri toplama ve uyarı sistemidir. Veri Toplama Terminali

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

DERİN ÖĞRENME SONGÜL TORANOĞLU

DERİN ÖĞRENME SONGÜL TORANOĞLU DERİN ÖĞRENME SONGÜL TORANOĞLU 201420404014 DERİN ÖĞRENME Endüstri ve akademik çevrelerdeki veri bilimciler görüntü sınıflandırma, video analizi, konuşma tanıma ve doğal dil öğrenme süreci dahil olmak

Detaylı

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ Gülay ÖZKAN 1 İlkay ÇALIŞKAN 2 1,2 Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakülesi Ankara Üniversiesi, 06100, Beşevler, Ankara 1 e-posa:

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı