YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR"

Transkript

1 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

2 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmi) Dipnot 31 Aralk 2008 I- Cari Varlklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlklar 77,158,374 76,181, Kasa 2.12 ve Alnan Çekler Bankalar 2.12 ve 14 51,927,881 51,628, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Di1er Nakit ve Nakit Benzeri Varlklar 2.12, 14 ve ,229,976 24,552,093 B- Finansal Varlklar ile Riski Sigortallara Ait Finansal Yatrmlar 577,723, ,445, Satlmaya Hazr Finansal Varlklar 2.8 ve ,367,599 76,506, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlklar Alm Satm Amaçl Finansal Varlklar 2.8 ve ,057,645 20,648, Krediler Krediler Karl1 (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatrmlar 2.8 ve ,298, ,290,021 7-?irket Hissesi Finansal Varlklar De1er Düüklü1ü Karl1 (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve ,047,798, ,116, Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar ,699,759 1,972, Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar Karl1 (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karl1 (-) Sigorta ve Reasürans?irketleri Nezdindeki Depolar Sigortallara Krediler ,644,780 12,295, Sigortallara Krediler Karl1 (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve ,030,453, ,849, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan?üpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan?üpheli Alacaklar Karl1 (-) - - D- li)kili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar - - Alacaklar Ba1l Ortaklklardan Alacaklar Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Taraflardan Alacaklar - - Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - Taraflardan?üpheli Alacaklar - - Taraflardan?üpheli Alacaklar Karl1 (-) - - E- Dier Alacaklar 19,697 19, Finansal Kiralama Alacaklar Kazanlmam Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 19,697 19, Di1er Çeitli Alacaklar Di1er Çeitli Alacaklar Reeskontu (-) ?üpheli Di1er Alacaklar ?üpheli Di1er Alacaklar Karl1 (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahahkkuklar 6,304,090 6,524, Gelecek Aylara Ait Giderler ,204,673 2,506, Tahakkuk Etmi Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara ait Di1er Giderler ve Gelir Tahakkuklar 2.25 ve ,099,417 4,018,054 G- Dier Cari Varlklar 47,562 47, Gelecek Stoklar Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmi Vergi Varlklar - - Avanslar Personele Verilen Avanslar Saym ve Tesellüm Noksanlar Di1er Çeitli Cari Varlklar ,562 47, Di1er Cari Varlklar Karl1 (-) - I- Cari Varlklar Toplam 1,709,051,370 1,648,335,626 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 1

3 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR 2 Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmi) Dipnot 31 Aralk 2008 II- Cari Olmayan Varlklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacakla Karl1 (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacakla Karl Sigorta ve Reasürans?irketleri Nezdindeki Depolar Sigortallara Krediler Sigortallara Krediler Karl1 (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacakla Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan?üpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan?üpheli Alacaklar Karl1 (-) - - B- li)kili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar - - Alacaklar Ba1l Ortaklklardan Alacaklar Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Taraflardan Alacaklar - - Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - Taraflardan?üpheli Alacaklar - - Taraflardan?üpheli Alacaklar Karl1 (-) - - C- Dier Alacaklar Finansal Kiralama Alacaklar Kazanlmam Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Di1er Çeitli Alacaklar Di1er Çeitli Alacaklar Reeskontu (-) ?üpheli Di1er Alacaklar ?üpheli Di1er Alacaklar Karl1 (-) D- Finansal Varlklar 2.8 ve , , Ba1l Menkul Kymetler Sermaye Taahhütleri (-) Ba1l Ortaklklar Ba1l Ortaklklar Sermaye Taahütleri (-) Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlklar ve Riski Sigortallara Ait Finansal Yatrmlar - 9- Di1er Finansal Varlklar ,939,956 6,939, Finansal Varlklar De1er Düüklü1ü Karl1 (-) 45.2 (6,308,122) (6,308,122) E- Maddi Varlklar 2.5 ve ,792,912 17,183, Yatrm Amaçl Gayrimenkuller 7 1,285,749 1,285, Yatrm Amaçl Gayrimenkuller De1er Düüklü1ü Karl1 (-) Kullanm Amaçl Gayrimenkuller 6 14,679,353 14,679, Makine ve Teçhizatlar 6 5,693,674 5,466, Demirba ve Tesisatlar 6 3,166,438 3,162, Motorlu Tatlar 6 126, , Di1er Maddi Varlklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 9,509,422 9,509, Kiralama Yoluyla Edinilmi Maddi Varlklar 6 1,074,673 1,296, Birikmi Amortismanlar (-) (18,743,259) (18,492,641) 10- Maddi Avanslar (Yaplmakta Olan Yatrmlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlklar 2.7 ve 8 838, , Haklar 8 2,013,454 1,893,962 2-?erefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Aratrma ve Gelitirme Giderleri Di1er Maddi Olmayan Varlklar (Amortismanlar) (-) 8 (1,174,840) (1,077,124) 7- Maddi Olmayan Avanslar - - G- Gelecek Yllara ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar 4,259,300 3,349, Gelecek Yllara ait Giderler 1,240, Gelir Tahakkuklar Gelecek Yllara ait Di1er Giderler ve Gelir Tahakkuklar 2.25 ve ,019,300 3,349,766 H- Dier Cari Olmayan Varlklar 1,087, , Efektif Yabanc Para Hesaplar Döviz Hesaplar Gelecek Stoklar Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmi Vergi Varlklar 2.18, 21 ve 35 1,087, , Di1er Çeitli Cari Olmayan Varlklar Di1er Cari Olmayan Varlklar Amortisman (-) Di1er Cari Olmayan Varlklar Karl1 - - II- Cari Olmayan Varlklar Toplam 23,609,690 22,721,422 Varlklar Toplam (I+II) 1,732,661,060 1,671,057,048 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar.

4 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmi) Dipnot 31 Aralk 2008 III- Ksa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kurulularna Borçlar Finansal Borçlar Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çkarlm Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çkarlm Di1er Finansal Varlklar Çkarlm Di1er Finansal Fark (-) Di1er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1,047,879, ,573, Sigortaclk Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 29,435 14, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans?irketlerinden Alnan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve ,047,850, ,559, Di1er Esas Faaliyetlerden Borçlar Di1er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-li)kili Taraflara Borçlar 19,970 20, Ortaklara Borçlar - - Borçlar Ba1l Ortaklklara Borçlar Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar Personele Borçlar 19,970 20, Taraflara Borçlar - - D- Dier Borçlar 1,342,204 3,706, Alnan Depozito ve Teminatlar Di1er Çeitli Borçlar 19 ve ,342,204 3,706, Di1er Çeitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortaclk Teknik Kar)lklar 15,706,286 12,750, Kazanlmam Primler Karl1 - Net 2.24, 4 ve 17 7,888,149 5,564, Devam Eden Riskler Karl1 - Net Hayat Matematik Karl1 - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karl1 - Net 2.24, 4 ve 17 7,658,137 7,186,515 Karl1 - Net Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine - - Ait Poliçeler için Ayrlan Karlk - Net Di1er Teknik Karlklar - Net 160,000 - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Dier Yükümlülükler ile Kar)lklar 6,165,376 4,614, Ödenecek Vergi ve Fonlar ,080,741 3,260, Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri 830, , Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi - - Vergi ve Di1er Yükümlülükler 4- Ödenecek Di1er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Kar Vergi ve Di1er Yasal Yükümlülük Karlklar 2.18 ve 35 2,558,592 5,650, Dönem Karnn Pein Ödenen Vergi ve Di1er Yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (1,304,349) (5,013,908) 7- Di1er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karlklar - - G- Dier Risklere li)kin Kar)lklar Kdem Tazminat Karl Sosyal Yardm Sand1 Varlk Açklar Karl Maliyet Giderleri Karl1 - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar 2,846,049 5,090, Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar 2.20 ve 23 2,846,049 5,090, Gelecek Aylara Ait Di1er Gelirler ve Gider Tahakkuklar - - I- Dier Ksa Vadeli Yükümlülükler 168, , Ertelenmi Vergi Yükümlü1ü Saym ve Tesellüm Fazlalkar Di1er Çeitli Ksa Vadeli Yükümlülükler , ,356 III - Ksa Vadeli Yükümlülükler Toplam 1,074,128, ,902,781 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 3

5 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmi) Dipnot 31 Aralk 2008 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kurulularna Borçlar Finansal Borçlar 4 1,541 1, Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (1,541) (1,686) 4- Çkarlm Tahviller Çkarlm Di1er Finansal Varlklar Çkarlm Di1er Finansal Fark (-) Di1er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortaclk Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans?irketlerinden Alnan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Di1er Esas Faaliyetlerden Borçlar Di1er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- li)kili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar - - Borçlar Ba1l Ortaklklara Borçlar Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar Personele Borçlar Taraflara Borçlar - - D- Dier Borçlar Alnan Depozito ve Teminatlar Di1er Çeitli Borçlar Di1er Çeitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortaclk Teknik Kar)lklar ,185, ,343, Kazanlmam Primler Karl1 - Net Devam Eden Riskler Karl1 - Net Hayat Matematik Karl1 - Net 2.24, 4 ve ,208, ,508, Muallak Hasar ve Tazminat Karl1 - Net - - Karl1 - Net 676,071 1,208,567 6-Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait - - Poliçeler için Ayrlan Karlk - Net Di1er Teknik Karlklar - Net 2.8, 17 ve 47.1 (11,699,023) (7,373,385) F-Dier Yükümlülükler ve Kar)lklar Ödenecek Di1er Yükümlülükler Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Vergi - - ve Di1er Yükümlülükler Di1er Borç ve Gider Karlklar - - G- Dier Risklere li)kin Kar)lklar 2,301,375 2,295, Kdem Tazminat Karl ve 22 2,301,375 2,295, Sosyal Yardm Sand1 Varlk Açklar Karl1 - - H-Gelecek Yllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar Gelecek Yllara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar Gelecek Yllara Ait Di1er Gelirler ve Gider Tahakkuklar - - I- Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler 7,462,102 7,199, Ertelenmi Vergi Yükümlülü1ü Di1er Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.25 ve ,462,102 7,199,956 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam 537,949, ,839,004 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 4

6 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR ÖZSERMAYE Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmi) Dipnot 31 Aralk 2008 V- Özsermaye A- Ödenmi) Sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, Ödenmemi Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar (-) - - B- Sermaye Yedekleri 18,825,585 18,825, Hisse Primleri Hisse Karlar Sermayeye Eklenecek Sat Karlar 18,825,585 18,825, Yabanc Para Çevirim Farklar Di1er Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 12,738, , Yasal Yedekler 1,328, Statü Yedekleri Ola1anüstü Yedekler 10,033, Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlklarn De1erlemesi 2.8 ve 15 1,376, , Di1er Kar Yedekleri - - D- Geçmi) Yllar Karlar ,564,090 22,011, Geçmi Yllar Karlar 23,564,090 22,011,336 E- Geçmi) Yllar Zararlar (-) Geçmi Yllar Zararlar - - F- Dönem Net Kar 7,455,125 19,914, Dönem Net Kar 7,455,125 19,914, Dönem Net Zarar (-) - - V- Özsermaye Toplam 120,583, ,315,263 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 1,732,661,060 1,671,057,048 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 5

7 31 MART 2009 VE 2008 TARHLERNDE SONA EREN YILLARA AT AYRINTILI GELR TABLOLARI I-TEKNK BÖLÜM 6 Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmemi) Dipnot 1 Ocak Ocak Mart 2008 A- Hayat D) Teknik Gelir 1- Kazanlm Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 36,603 19,834 23,027 (15,572) 1.1- Yazlan Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 2.21 ve 24 3,914 (16,933) Brüt Yazlan Primler (+) 24 18,914 16, Reasüröre Devredilen Primler (-) 24 (15,000) (33,218) 1.2- Kazanlmam Primler Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/-) 15,920 1, Kazanlmam Primler Karl1 (-) (44,984) (37,678) Kazanlmam Primler Karl1nda Reasürör Pay (+) 60,904 39, Devam Eden Riskler Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler Karl1 (-) Devam Eden Riskler Karl1nda Reasürör Pay (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarlan Yatrm Gelirleri Di1er Teknik Gelirler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 16,769 38, Brüt Di1er Teknik Gelirler (+) 16,769 38, Brüt Di1er Teknik Gelirlerde Reasürör Pay (-) - - B- Hayat D) Teknik Gider(-) 1- Gerçekleen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 17,233 17,233 (27,962) (27,962) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (1,083) (2,783) Brüt Ödenen Hasarlar (-) (1,083) (3,582) Ödenen Hasarlarda Reasürör Pay (+) Muallak Hasarlar Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) 18,316 (25,179) Muallak Hasarlar Karl1 (-) (103,691) (212,046) Muallak Hasarlar Karl1nda Reasürör Pay (+) 122, ,867 Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) - - Karl1 (-) - - Karl1nda Reasürör Pay (+) Di1er Teknik Karlklarda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D) (A - B) 53,836 (4,935) D- Hayat Teknik Gelir 64,373,965 65,893, Kazanlm Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 22,618,732 26,861, Yazlan Primler (Reasürör pay Düülmü Olarak) 2.21 ve 24 24,958,368 30,945, Brüt Yazlan Primler (+) 24 26,366,583 32,419, Reasüröre Devredilen Primler (-) 24 (1,408,215) (1,474,026) 1.2- Kazanlmam Primler Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) (2,339,636) (4,083,693) Kazanlmam Primler Karl1 (-) (7,891,972) (7,501,734) Kazanlmam Primler Karl1nda Reasürör Pay (+) 5,552,336 3,418, Devam Eden Riskler Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler Karl1 (-) Devam Eden Riskler Karl1nda Reasürör Pay (+) 2- Hayat Bran Yatrm Geliri 41,248,447 38,709, Yatrmlardaki Gerçeklememi Karlar Di1er Teknik Gelirler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 506, ,691 E- Hayat Teknik Gider 1- Gerçekleen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (61,944,712) (64,423,904) (64,666,667) (32,410,344) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (63,933,965) (31,930,209) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (65,037,359) (32,589,442) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay (+) 1,103, , Muallak Tazminatlar Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) (489,939) (480,135) Muallak Tazminatlar Karl1 (-) (8,305,534) (3,305,269) Muallak Hasarlar Karl1nda Reasürör Pay (+) 7,815,595 2,825,134 Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) Karl1 (-) (676,071) - Karl1nda Reasürör Pay (+) 1,208, Hayat Matematik Karl1nda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/-) ,300,270 (26,330,962) 3.1- Hayat Matematik Karl1 (-) 10,300,270 (26,330,962) 3.2- Hayat Matematik Karl1nda Reasürör Pay (+) 4- Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlklarda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/-) Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrlan Karlklar(-) Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrlan Karlklarda Reasürör Pay (+) Di1er Teknik Karlklarda De1iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/-) 47.1 ve 47.5 (1,835,308) (433,107) 6- Faaliyet Giderleri (-) 31 (6,518,266) (5,492,254) 7- Yatrm Giderler (-) Yatrmlardaki Gerçeklememi Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarlan Yatrm Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) 2,429,253 1,227,321 G- Emeklilik Teknik Gelir 12,696,477 10,559, Gelirleri 4,819,995 3,599, Yönetim Gideri Kesintisi 4,649,729 4,314, Giri Aidat Gelirleri 3,222,640 2,644, Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avans De1er Art Gelirleri Di1er Teknik Gelirler 4, H- Emeklilik Teknik Gideri 1- Giderleri (-) (12,326,613) (1,204,999) (11,353,022) (899,839) 2- Sermaye Tahsis Avanslar De1er Azal Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) 31 (10,278,777) (9,600,743) 4- Di1er Teknik Giderler (-) 47.1 (842,837) (852,440) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) 369,864 (793,288) Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar.

8 31 MART 2009 VE 2008 TARHLERNDE SONA EREN YILLARA AT AYRINTILI GELR TABLOLARI II-TEKNK OLMAYAN BÖLÜM Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmemi) Dipnot 1 Ocak Ocak Mart 2008 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D) (A-B) 53,836 (4,935) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 2,429,253 1,227,321 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 369,864 (793,288) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 2,852, ,098 K- Yatrm Gelirleri 7,363,512 5,504, Finansal Yatrmlardan Elde Edilen Gelirler 26 4,073,049 3,210,578 2-Finansal Yatrmlarn Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar , , Finansal Yatrmlarn De1erlemesi 26 1,327,810 1,776, Kambiyo Karlar , ,851 Gelirler Ba1l Ortaklklar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler , , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Di1er Yatrmlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarlan Yatrm Gelirleri - - L- Yatrm Giderleri (-) (832,337) (752,354) 1- Yatrm Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 26 (64,941) (33,233) 2- Yatrmlar De1er Azallar (-) 26 - (82,302) 3- Yatrmlarn Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) 26 (269,068) (1,479) 4- Hayat D Teknik Bölümüne Aktarlan Yatrm Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar (-) Amortisman Giderleri (-) 6,7,8 (498,328) (635,340) 8- Di1er Yatrm Giderleri (-) - - M- Dier Faaliyetlerden ve Olaand) Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 302, , Karlklar Hesab (+/-) 47.5 (118,505) (223,116) 2- Reeskont Hesab (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/-) Ertelenmi Vergi Varl1 Hesab (+/-) , , Ertelenmi Vergi Yükümlülü1ü Gideri (-) Di1er Gelir ve Karlar 196, , Di1er Gider ve Zararlar (-) Önceki Yl Gelir ve Karlar Önceki Yl Gider ve Zararlar(-) - - N- Dönem Net Kar veya Zarar 7,455,125 4,095, Dönem Kar Veya Zarar 9,686,484 5,403, Dönem Kar Vergi ve Di1er Yasal Yükümlülük Karlklar (-) 35 ve 47.5 (2,231,359) (1,307,975) 3- Dönem Net Kar veya Zarar 37 7,455,125 4,095, Enflasyon Düzeltme Hesab - Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 7

9 31 MART 2009 VE 2008 TARHLERNDE SONA EREN YILLARA AT NAKT AKI TABLOLARI Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden Geçmemi) Geçmemi) 01 Ocak Ocak Dipnot 31 Mart 2008 A- ESAS FAALYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1- Sigortaclk faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 31,305,171 69,879, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 88,249,647 46,034, Sigortaclk faaliyetleri nedeniyle yaplan nakit çk (-) (85,486,800) (79,612,494) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) (84,931,367) (51,853,682) 7- Esas faaliyetler sonucu olu)an nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (50,863,349) (15,552,455) 8- Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) (1,737,445) 634, Di1er nakit girileri 938,790 1,002, Di1er nakit çklar (-) (24,863,089) 2,156, Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (76,525,093) (11,758,540) B- YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1- Maddi varlklarn sat 171, Maddi varlklarn iktisab (-) (279,216) (149,428) 3- Mali varlk iktisab (-) (30,481,032) (28,045,063) 4- Mali varlklarn sat 57,002,071 23,536, Alnan faizler 37,749,873 35,398, Alnan temettüler Di1er nakit girileri 312, , Di1er nakit çklar (-) (334,009) (113,139) 9- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 64,141,479 16,219,820 C- FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihrac Kredilerle ilgili nakit girileri Finansal kiralama borçlar ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) (7,000,000) - 5- Di1er nakit girileri Di1er nakit çklar (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (7,000,000) - D- KUR FARKLARININ NAKT VE NAKT BENZERLERNE OLAN ETKS 908, ,851 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art) (18,475,041) 4,755,131 F- Dönem ba)ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 58,142,944 30,742,948 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,667,902 35,498,079 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar 8

10 31 MART 2009 VE 2008 TARHLERNDE SONA EREN YILLARA AT ÖZSERMAYE DEKM TABLOLARI Özsermaye Dei)im Tablosu - Bamsz Denetimden Geçmemi) (*) Özsermaye Yabanc Dier Net Geçmi) )letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yllar Kendi hisse Deer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Datlmam) Kar/ Karlar/ Sermaye Senetleri(-) Art) Farklar Farklar Yedekler Yedekleri Karlar (Zarar) (Zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) 58,000, , ,825,585 19,914,824 22,011, ,315,263 II- Muhasebe politikasnda dei)iklikler (2.1 no lu dipnot) III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2008) 58,000, , ,825,585 19,914,824 22,011, ,315,263 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit kaynaklardan ald1 kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) , ,274 D- Varlklarda De1er Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Di1er kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) ,455,125-7,455,125 I-Da1tlan Temettü - (7,000,000) - (7,000,000) J- Transfer ,328,103 10,033,967 - (12,914,824) 1,552,754 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2009) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-1,376, ,328,103 10,033,967 18,825,585 7,455,125 23,564, ,583,662 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl açklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadr. Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar 9

11 31 MART 2009 VE 2008 TARHLERNDE SONA EREN YILLARA AT ÖZSERMAYE DEKM TABLOLARI Özsermaye Dei)im Tablosu - Bamsz Denetimden Geçmemi) (*) Özsermaye Yabanc Dier Net Geçmi) )letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yllar Kendi hisse Deer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Datlmam) Kar/ Karlar/ Sermaye Senetleri(-) Art) Farklar Farklar Yedekler Yedekleri Karlar (Zarar) (Zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 58,000,000-1,566, ,825,585 27,982,675 (9,792,417) 96,582,645 II- Muhasebe politikasnda dei)iklikler (2.1 no lu dipnot) - - (313,361) ,821,078 - III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) 58,000,000 1,253, ,825,585 27,982,675 5,971, ,090,366 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit kaynaklardan ald1 kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) , ,892 D- Varlklarda De1er Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Di1er kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) ,095,891-4,095,891 I-Da1tlan Temettü J- Transfer (27,982,675) 27,982,675 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000, , ,825,585 4,095,891 22,011, ,256,365 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar 10

12 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana )irketin ad: itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.? nin (?irket ) do1rudan orta1 Yap Kredi Sigorta A.?. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.?. ve UniCredit S.p.A. dr. 1.2 Kurulu)un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu)tuu ülke ve kaytl büronun da tescil edilmi olup,?irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent dur. 1.3 )letmenin fiili faaliyet konusu:?irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu do1rultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir.?irket'in 30 Aralk 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim?irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim?irketi'ne de1itirilmitir.?irket'in ana sözlemesi Hazine Müstearl1 Sigortaclk Genel Müdürlü1ü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl yazs ve T.C. Sanayi ve Ticaret Ticaret Genel Müdürlü1ü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl ön müsaadesi ile de1itirilmitir.?irket, ana sözlemesinde yaplan de1iiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu)un faaliyetlerinin ve esas çal)ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açklanmtr. 1.5 Kategorileri itibariyle yl içinde çal)an personelin ortalama says: Üst ve orta kademeli yöneticiler 28 Di1er personel Yönetim kurulu ba)kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: Üst Yöneticilere Salanan Faydalar Ücret ve benzeri ksa vadeli ödemeler 473,775 Grup emeklilik plan 50,208 Sa1lanan di1er faydalar - Toplam 523,

13 1.7 Finansal tablolarda; yatrm gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, ara)trma geli)tirme, pazarlama ve sat), d)ardan salanan fayda ve hizmetler ile dier faaliyet giderleri) datmnda kullanlan anahtarlar:?irket tarafndan hayat teknik karlklar karlayan varlklarn yatrma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarlmtr. Di1er yatrm gelirleri ise teknik olmayan bölüm altnda snflandrlmtr.?irket teknik bölüme aktard1 faaliyet giderlerini, öncelikle emeklilik ve sigorta bölümlerine son 3 ylda üretilen ortalama emeklilik sözleme says ve poliçe saylar orannda paylatrmaktadr. Sigorta bölümüne da1tlan giderler hayat ve hayat d bölümlerine ise üretilen poliçe adedi, yazlan prim miktar ve hasar ihbar adedi oranlarnn 3 yllk ortalamasna göre da1tlmaktadr. 1.8 Finansal tablolarn tek bir )irketi mi yoksa )irketler grubunu mu içerdii: Finansal tablolar tek bir irketi (Yap Kredi Emeklilik A.?.) içermektedir. 1.9 Raporlayan i)letmenin ad veya dier kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan dei)iklikler:?irket in ad ve di1er kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmi olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir de1iiklik olmamtr Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açklanmtr. 2. Önemli Muhasebe Politikalarnn Özeti 2.1 Hazrlk Esaslar?irket finansal tablolarn, 5684 sayl Sigortaclk Kanunu ile T.C. Babakanlk Hazine Müstearl1 nn ( Hazine Müstearl1 ) sigorta ve reasürans irketleri için öngördü1ü esaslara göre hazrlamaktadr. Finansal tablolar Hazine Müstearl1 tarafndan, 30 Aralk 2004 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Sigortaclk Hesap Plan Hakknda Tebli1 (Sigortaclk Muhasebe Sistemi Tebli1 No:1) içerisinde yer alan Sigortaclk Hesap Plan uyarnca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolarn biçim ve içerikleri ile bunlarn açklama ve dipnotlar 18 Nisan 2008 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Finansal Tablolarn Sunumu Hakknda Tebli1 uyarnca belirlenmektedir.?irket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yaymlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü1e giren Sigorta ve Reasürans?irketleri ile Emeklilik?irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakknda Yönetmelik do1rultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) tarafndan açklanan Türkiye Muhasebe Standartlar ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TFRS ) ile Hazine Müstearl1 tarafndan muhasebe ve finansal raporlama esaslarna ilikin yaymlanan di1er yönetmelik, açklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Mütearl1 nn 18?ubat 2008 tarih ve 9 sayl yazsna istinaden TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye geçi ve TFRS 4-Sigorta Sözlemeleri bu uygulamann kapsam dnda tutulmutur. Hazine Müstearl1 nn 14 Mays 2008 tarih ve 24 sayl yazs do1rultusunda?irket, 31 Aralk 2007 tarihli bilançosunu, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü1e giren yukarda açklanan ilgili Yönetmelik esaslarna uygun olarak yeniden düzenlemitir. 12

14 2.1 Hazrlk Esaslar (Devam) Bu kapsamda geçmi yla ait bilançoda yaplan de1iiklikler aa1da belirtilmitir: 31 Aralk Aralk 2007 tarihi itibariyle tarihi itibariyle Net ilan edilen yeniden düzenlenen özsermaye bilançodaki deerler bilançodaki deerler dei)imi Ertelenen emeklilik bran üretim giderleri (1) - 5,015,837 5,015,837 Kdem tazminat karl1 (2) (6,449,768) (2,036,657) 4,413,111 Ertelenmi vergi varl1 (net) (3) - 161, ,963 Emeklilik sözlemelerinden devamllk ödülü yükümlülü1ü (4) - (5,391,429) (5,391,429) Kullanlmayan izin karl1 (5) - (691,765) (691,765) Net bilanço kalemleri de1iimi 3,507,717 Finansal varlk de1erlemelerinin vergi etkisi (6) 313,361 Geçmi) yllar karlarndaki art) (7) 3,821,078 (1)?irket, TMS 18 Haslat ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme kapsamnda satlan bireysel emeklilik sözlemelerinin yazlmas için ödenen komisyonlar, bu sözlemelerden garanti edilen toplam geliri amamak kaydyla gelirin elde edilmesi beklenen süreyi dikkate alarak ertelemektedir. (2) Kdem tazminat karl1 TMS 19 standard kapsamnda iskonto edilerek yeniden hesaplanmtr. (3) Bilanço kalemlerinde finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasndaki farkl de1erlendirmelerin sonucunda ortaya çkan geçici farklar için TMS 12 standard uyarnca ertelenmi vergi hesaplanmtr. (4)?irket, geçmi istatistiki verilere dayal bir modelleme yaparak emeklilik sözlemelerindeki devamllk ödülü için finansal bir yükümlülük hesaplamaktadr. (5) Kullanlmayan izin karlklar TMS 19 standard kapsamnda hesaplanmtr. (6) Özsermaye içerisinde snflandrlan makul de1er farklarnn vergi etkileri düülerek gösterilmitir. (7) Özsermaye hareket tablosunda Muhasebe politikasnda de1iiklikler satrnda gösterilmitir.?irket in 31 Aralk 2007 tarihli bilançosunda yapm oldu1u ilgili düzeltmeler özsermaye altnda Geçmi Yllar Karlar olarak snflandrlm ve 2007 yl gelir tablosu üzerindeki etkileri ayr olarak gösterilmemitir. Hazine Müstearl1 tarafndan 28 Nisan 2009 tarihinde yaymlanan 2009/14 sayl Sektör Duyurusu nda; tarihli finansal tablolarnn, Sigorta ve Reasürans?irketleri ile Emeklilik?irketleri nin Finansal Raporlamalar hakknda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde TMSK nn finansal tablolarn hazrlanma ve sunulma esaslarna uygun ve karlatrmal olarak hazrlanmas gerekti1i, bununla birlikte finansal tablo dipnotlarnn karlatrmal verilmesi uygulamasna tarihinde balanaca1 bildirilmitir. Dolaysyla?irket, tarihi itibariyle hazrlanan bilanço ve ayn tarihte sona eren hesap dönemi için hazrlanan gelir tablosu, nakit ak tablosu ve özsermaye de1iim tablosunu bir önceki dönem ile karlatrmal olarak düzenlemi olup, ilgili finansal tablo dipnotlarn ise karlatrmal olarak sunmamtr. Finansal tablolar, makul de1erleri ile gösterilen finansal varlk ve yükümlülüklerin dnda, 31 Aralk 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas baz alnarak TL olarak hazrlanmtr. Hazine Müstearl1 nn 4 Nisan 2005 tarih ve sayl yazsyla, sigorta irketlerinin 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) nn 15 Ocak 2003 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlü1e giren Seri XI, No: 25 sayl Sermaye Piyasasnda Muhasebe Standartlar Hakknda Tebli1 de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerekti1i açklanmtr. Hazine Müstearl1 ayrca, SPK nn 17 Mart 2005 tarihinde ald1 karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasnn gerekli olmad1n bildirmitir.?irket, Hazine Müstearl1 nn ilgili yazsna istinaden, 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn Yüksek 13

15 2.1 Hazrlk Esaslar (Devam) Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemi ve 1 Ocak 2005 tarihinden balamak üzere TMSK tarafndan yaymlanm 29 nolu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardn uygulamamtr.?irket, sigortaclk ile ilgili teknik karlklarn ise 5684 Sayl Sigortaclk Kanunu çerçevesinde yaymlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik?irketlerinin Teknik Karlklarna ve Bu Karlklarn Yatrlaca1 Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplam ve finansal tablolara yanstmtr. Finansal tablolarn hazrlanmasnda izlenen muhasebe politikalar ve kullanlan de1erleme esaslar, aa1da yer alan 2.4 ile 2.24 no lu dipnotlarda açklanmaktadr. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarnda deiiklikler: Henüz yürürlü1e girmemi ve?irket tarafndan erken uygulanmas benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen TMS/TFRS lerdeki de1iiklikler ve yorumlar: TMS 1 (Revize), Finansal Tablolarn Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 23 Revize), Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 27 (Revize), Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 32 (Revize), Finansal Araçlar - Sunum (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 2 (Revize), Hisse Senedi (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 13, Müteri Ba1llk Programlar (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 15, Gayrimenkul inaatna yönelik anlamalar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 16, Yabanc operasyonlardaki net yatrm riskinden korunma (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.)?irket yönetimi, yukardaki standart ve yorumlarn uygulanmasnn, gelecek dönemlerde?irket in finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayaca1 görüündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkndaki 5083 sayl kanunun 1.maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras ( YTL ) ve Yeni Kuru ta ( Ykr ) yer alan Yeni ibareleri kaldrlmtr. Bir önceki para birimi olan YTL de1erleri Türk Liras na ( TL ) dönütürülürken 1 YTL, 1 TL ye ve 1 YKr ise 1 Kr'ye eit tutulmaktadr. Hukuki sonuç do1uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ilem, mahkeme karar, kymetli evrak ve her türlü belgenin yan sra ödeme ve de1iim araçlarnda YTL ye yaplan referanslar, yukarda belirtilen dönüüm oran ile TL cinsinden yaplm saylmaktadr. Bu kapsamda tarihi itibaryla hazrlanan kamuya açklanacak mali tablo ve dipnotlar, karlatrma amacyla kullanlacak olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere para birimi olarak TL üzerinden sunulmutur. 14

16 2.2 Konsolidasyon?irket in TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar kapsamnda konsolide etmesi gereken ba1l ortakl1 bulunmamaktadr. 2.3 Bölüm Raporlamas?irket tarihi itibariyle yurt çapnda (Türkiye) hayat, ferdi kaza ve emeklilik alannda faaliyetlerini sürdürmekte olup halka açk olmad1 için bölüm raporlamas yapmamaktadr. 2.4 Yabanc Para Çevrimi?irket in fonksiyonel para birimi Türk Liras dr. Yabanc para ile yaplan ilemler, ilemin gerçekleti1i tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu ilemlerden do1an ve yabanc para cinsinden parasal varlk ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluan kur fark kar ve zarar gelir tablosuna yanstlr. Parasal varlklardan satlmaya hazr olarak snflandrlm yabanc para cinsinden finansal varlklarn iskonto edilmi de1erleri üzerinde oluan kur farklar gelir tablosuna, bu varlklarn makul de1erindeki di1er tüm de1iiklikler ve bunlar üzerinde oluan kur farklar özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yanstlr. Parasal olmayan finansal varlk ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farklar ise makul de1er de1iikli1inin bir parças olarak kabul edilir ve söz konusu farklar di1er makul de1er de1iikliklerinin takip edildi1i hesaplara yanstlr. 2.5 Maddi Duran Varlklar Maddi duran varlklar, elde etme maliyetinden birikmi amortismann düülmesi ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlklarn faydal ömürleri esas alnarak do1rusal amortisman yöntemi kullanlarak ayrlmaktadr. Maddi duran varlklarn faydal ömürleri esas alnarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aa1da belirtilmitir: Kullanm amaçl gayrimenkuller (Binalar) 50 yl Makine ve teçhizatlar 5-15 yl Demirba ve tesisatlar 3-15 yl Motorlu tatlar 5 yl Özel maliyet bedelleri 5 yl Kiralama yoluyla edinilmi maddi varlklar 5 yl Maddi varlklarda de1er düüklü1ü oldu1una iaret eden koullarn mevcut olmas halinde, olas bir de1er düüklü1ünün tespiti amacyla inceleme yaplr ve bu inceleme sonunda maddi varl1n kaytl de1eri, geri kazanlabilir de1erinden fazla ise, karlk ayrlmak suretiyle kaytl de1eri geri kazanlabilir de1erine indirilir. Maddi varlklarn elden çkartlmas dolaysyla oluan kar ve zararlar, di1er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarna dahil edilirler (6 no lu dipnot). Sermaye ile ilikili bilgiler 15 no lu dipnotta açklanmtr. 2.6 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller?irket in faaliyetlerinde kullanlmak veya idari maksatlarla veya ilerin normal seyri esnasnda satlmak yerine, kira elde etmek veya de1er kazanm amacyla veya her ikisi için tutulan binalar yatrm amaçl gayrimenkuller olarak snflandrlmtr. Yatrm amaçl gayrimenkuller elde etme maliyetinden birikmi amortismann düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatrm amaçl gayrimenkuller do1rusal amortisman metoduyla faydal ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmutur. Yatrm amaçl gayrimenkullerde de1er düüklü1ü oldu1una iaret eden koullarn mevcut olmas halinde olas bir de1er düüklü1ünün tespiti amacyla inceleme yaplr ve bu inceleme sonunda yatrm amaçl gayrimenkullerin kaytl de1eri, geri kazanlabilir de1erinden fazla ise, karlk ayrlmak suretiyle geri kazanlabilir de1erine indirilir. 15

17 2.6 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller (Devam) Geri kazanlabilir de1er, ilgili yatrm amaçl gayrimenkulün mevcut kullanmndan gelecek net nakit akmlar ile sat maliyetleri düülmü makul de1erin yüksek olan olarak kabul edilir.?irket tarihi itibariyle yatrm amaçl gayrimenkulleri için de1er düüklü1ü karl1 ayrmamtr (7 no lu dipnot). Yatrm amaçl gayrimenkullerin amortisman dönemleri 50 yldr. 2.7 Maddi Olmayan Duran Varlklar Maddi olmayan duran varlklar iktisap edilmi bilgi sistemleri, imtiyaz haklarn ve bilgisayar yazlmlarn içermektedir. Maddi olmayan duran varlklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydal ömürleri üzerinden do1rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De1er düüklü1ünün olmas durumunda maddi olmayan duran varlklarn kaytl de1eri, geri kazanlabilir de1erine getirilir (8 no lu dipnot). Maddi olmayan duran varlklarn itfa süreleri 3-15 yldr. 2.8 Finansal Varlklar?irket, finansal varlklarn Makul de1er fark gelir tablosuna yanstlan finansal varlklar (Alm satm amaçl finansal varlklar), Satlmaya hazr finansal varlklar ve Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar) olarak snflandrmakta ve muhasebeletirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar (ikrazlar hariç), sigorta sözlemelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varlk olarak snflandrlmaktadr. Söz konusu finansal varlklarn alm ve satm ilemleri Teslim tarihi ne göre kaytlara alnmakta ve kaytlardan çkarlmaktadr. Finansal varlklarn snflandrlmas ilgili varlklarn?irket yönetimi tarafndan satn alma amaçlar dikkate alnarak, elde edildikleri tarihlerde kararlatrlmaktadr. Makul deer fark gelir tablosuna yanstlan finansal varlklar (Alm satm amaçl finansal varlklar):?irket tarafndan makul de1eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendiren finansal varlklar finansal tablolarda alm-satm amaçl finansal varlklar hesap kalemi altnda snflandrlmtr. Makul de1eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendirilen finansal varlklar piyasada ksa dönemde oluan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sa1lama amacyla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba1msz olarak, ksa dönemde kar sa1lamaya yönelik bir portföyün parças finansal enstrümanlar ile?irket'in performansn makul de1erine göre de1erlendirdi1i ve bu amaçla alm esnasnda bu kategoride snflandrd1 finansal enstrümanlardan olumaktadr. Alm satm amaçl finansal varlklarn ilk olarak kayda alnmalarnda makul de1erleri kullanlmakta ve kayda alnmalarn izleyen dönemlerde makul de1erleri ile de1erlenmektedir. Makul de1ere esas tekil eden fiyat oluumlarnn aktif piyasa koullar içerisinde gerçeklememesi durumunda makul de1erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi1i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre edilmi de1er makul de1er olarak dikkate alnmaktadr. Yaplan de1erleme sonucu oluan kazanç ve kayplar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Alm satm amaçl menkul kymetlerin de1erlemesi sonucu ortaya çkan de1er art ve azallar kar/zarar tablosunda Yatrm Gelirleri ve Yatrm Giderleri hesap kalemleri altnda takip edilmektedir. 16

18 2.8 Finansal Varlklar (Devam) Ancak hayat sigortas poliçe sahiplerine ait portföye dahil menkul kymetlerin de1er art ve azallar gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri altnda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip edilmektedir. Bununla birlikte hayat sigortas poliçe sahiplerine ait portföye dahil alm satm amaçl menkul kymetlerin de1er art ve azallar ise ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarna da dahil edilmekte, bunun sonucunda teknik karlklarda meydana gelen art/azal da gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de1iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir (baknz 11 no lu dipnot). Krediler ve Alacaklar ile %krazlar: Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sa1lama yoluyla yaratlan finansal varlklardr. Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alnmakta ve kayda alnmay müteakiben maliyet bedellerinden varsa de1er düüklü1ü için karlk ayrlarak takip alacaklarn teminat olarak alnan varlklara ilikin ödenen harçlar ve benzeri di1er masraflar ilem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarna tasdikli hayat sigortas tarifelerine ilikin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortas Genel?artlarna göre bu süre minimum 3 yldr) prim ödemesi yapan hayat sigortallaryla ilgili tarifenin, itira tablosundaki tutarlarn belirli bir oran dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karl1nda verdikleri kredi tutarlarn ifade ilk olarak bilançoya makul de1erleri ile alnmakta ve takip eden dönemlerde etkin faiz yöntemi ile belirlenmi de1erleri üzerinden varsa de1er düüklü1ü ayrlarak takip karl1nda yüzde yüz orannda nakit teminat alnd1 için?irket ikrazlar için de1er düüklü1ü elde edilen faiz geliri ile kur fark geliri/gideri, gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip elde edilen faiz gelirleri ve kur fark geliri/gideri ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarnda da dikkate alnmakta ve bu karlklarda meydana gelen art ya da azal da gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de1iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir. Satlmaya hazr finansal varlklar: Satlmaya hazr finansal varlklar Krediler ve alacaklar ve Makul de1er fark gelir tablosuna yanstlan dnda kalan finansal varlklardan olumaktadr. Söz konusu varlklar, kayda alnmalarn izleyen dönemlerde makul de1erleri ile de1erlenmektedir. Makul de1ere esas tekil eden fiyat oluumlarnn aktif piyasa koullar içerisinde gerçeklememesi durumunda makul de1erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi1i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmi de1er makul de1er olarak dikkate alnmaktadr. Satlmaya hazr finansal varlklar olarak snflanan sermayede pay temsil eden menkul de1erler tekilatlanm piyasalarda ilem görmesi ve/veya makul de1eri güvenilir bir ekilde belirlenebilmesi durumunda makul de1erleri ile kaytlara yanstlr. Söz konusu varlklar tekilatlanm piyasalarda ilem görmedikleri ve makul de1erleri güvenilir bir ekilde belirlenemedi1i durumunda, de1er kayb ile ilgili karlk düüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yanstlr. Satlmaya hazr menkul de1erlerin etkin faiz yönetimi ile hesaplanan iskonto edilmi de1erlerindeki de1iimler faiz geliri oldu1undan gelir tablosunda yatrm gelirleri altnda muhasebeletirilirmektedir. Bu menkul kymetlerin makul de1erlerindeki de1iikliklerden kaynaklanan Gerçeklememi kâr ve zararlar (vergi etkisi dahil) ise ilgili finansal varl1a karlk gelen de1erin tahsili, varl1n satlmas, elden çkarlmas veya zafiyete u1ramas durumlarndan birinin gerçeklemesine kadar dönemin gelir tablosuna yanstlmamakta ve özsermaye içindeki Finansal varlklarn de1erlemesi hesabnda izlenmektedir. 17

19 2.8 Finansal Varlklar (Devam) Söz konusu finansal varlklarn tahsil edildi1inde veya elden çkarld1nda özsermaye içinde muhasebeletirilen birikmi makul de1er farklar gelir tablosuna yanstlmaktadr.?irket her bilanço tarihinde, finansal varlklarnn de1er düüklü1ü ile ilgili nesnel kant olup olmad1n de1erlendirir. Satlmaya hazr olarak snflandrlan hisse senetlerinin makul de1erinin maliyetinin altna önemli ölçüde ve uzun süreli olarak dümesi de1er düüklü1ü göstergesi olarak de1erlendirilir. Satlmaya hazr finansal varlklarn de1er düüklügü ile ilgili nesnel kantlarn varl1 durumunda ilgili finansal varl1n elde etme maliyeti ile makul de1eri arasndaki farklar özsermayeden çkarlp gelir tablosunda muhaseletirilir. Sermaye araçlar ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen de1er düüklü1ü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez.?irket satlmaya hazr finansal varlklar altnda snflandrd1 ve borçlanmay temsil eden menkul kymetlerde tahsilat riski do1mam olmas kouluyla, ksa vadeli piyasa dalgalanmalarna istinaden de1er düüklü1ü ayrmaz (11 no lu dipnot). Satlmaya hazr finansal varlklardan hayat sigortas poliçesi sahiplerine ait portföye dahil olanlarndaki rayiç de1er de1iikliklerinden kaynaklanan gerçeklememi kayplarn (vergi etkisi dahil) %95 ine tekabül eden 11,699,023 TL tutarndaki ksm, Uzun Vadeli Yükümlülük lerdeki Sigortaclk Teknik Karlklar altnda Di1er Teknik Karlklar hesap kalemi içinde muhasebeletirilmektedir. Satlmaya hazr finansal varlklarn hayat sigortas poliçesi sahiplerine ait portföye dahil olanlarndan etkin faiz yöntemi ile hesap edilerek bulunan faiz gelirleri ve kur fark gelir ve gideri Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri altnda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip edilmekte, bu gelirlerden ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarna dahil edilen ksm ise, yine Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de1iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir (17 ve 47.1 no lu dipnotlar). 2.9 Varlklarda Deer Dü)üklüü Varlklarda de1er düüklü1ü ile ilgili hususlar, ilgili varlklara ilikin muhasebe politikalarnn açkland1 dipnotlarda yer almaktadr. Aktif de1erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat tutarlar 43 no lu dipnotta, vadesi gelmi bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrlan üpheli alacak karl1 tutarlar 12.1 no lu dipnotta, dönemin reeskont ve karlk giderleri ise 47.5 no lu dipnotta açklanmtr Türev Finansal Araçlar Yoktur Finansal Varlklarn Netle)tirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varlk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkn bulunmas, söz konusu varlk ve yükümlülükleri net olarak de1erlendirmeye niyet olmas veya varlklarn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti1i durumlarda net olarak gösterilirler. 18

20 2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlar ile tutar belirli, nakde kolayca çevrilebilen ksa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de1erindeki de1iim riski önemsiz olan 3 aydan ksa yatrmlar içermektedir. Nakit ak tablosuna esas tekil eden nakit ve nakit benzerleri aa1da gösterilmitir: Bankalar (14 no lu dipnot) 51,927,881 Di1er nakit ve nakit benzeri varlklar (47.1 no lu dipnot) 25,229,976 B Tipi Likit Fonlar (*) - Kasa (14 no lu dipnot) 517 Eksi -Bloke mevduatlar?irket portföyü (14 no lu dipnot) (*) (37,485,112) Eksi -Faiz tahakkuklar (5,360) Nakit ve nakit benzerleri toplam 39,667,902 (*) Hazine Müstearl1 lehine bloke vadeli mevduatlardaki ve B tipi likit fonlardaki de1iim nakit akm tablosunda esas faaliyetlerden di1er nakit çklar içerisine dahil edilmitir Sermaye tarihi itibariyle?irket sermayesinin da1lm aa1daki gibidir: Sermayedarn Ad Pay Oran Pay Tutar Yap Kredi Sigorta A.?. Di1er %99.93 % ,957,472 42,528 Toplam % ,000,000 1 Ocak - hesap döneminde?irket in sermayesinde herhangi bir de1iiklik olmamtr. tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tannan imtiyazlar bulunmamaktadr. tarihi itibariyle?irket kaytl sermaye sistemine tabi de1ildir.?irket in sermayesi ile ilgili di1er bilgiler 15 no lu dipnotta açklanmtr Sigorta ve Yatrm Sözle)meleri - Snflandrma Sigorta sözlemeleri sigorta riskini transfer eden sözlemelerdir. Sigorta sözlemeleri sigortaly hasar olaynn olumsuz ekonomik sonuçlarna kar sigorta poliçesinde taahhüt edilen art ve koulllar altnda korur. Bireysel emeklilik sözlemeleri bu kapsamda sigorta sözlemesi olarak snflandrlmamakta ve ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebeletirilmektedir (2.21 ve 2.25 no lu dipnotlar). Sigorta ve reasürans sözlemelerinden kaynaklanan sigorta teknik karlklarnn hesaplanma esaslar 2.24 no lu dipnot açklanmtr.?irket tarafndan üretilen ana sigorta sözlemesi türleri, aa1da da anlatld1 risk ve birikim poliçeleri ana gruplar altnda snflandrabilen, grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza sigortas sözlemeleridir. 19

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2012 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar 30 EYLÜL 2010 TAR&H& &T&BAR&YLE DÜZENLENEN F&NANSAL TABLOLARIMIZA

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Yap Kredi Sigorta A..

Yap Kredi Sigorta A.. Yap Kredi Sigorta A.. 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 30 EYLÜL 2010 TAR)H) )T)BAR)YLE DÜZENLENEN KONSOL)DE OLMAYAN F)NANSAL TABLOLARIMIZA )L)K)N BEYANIMIZ

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı