PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle ve tamamen okuyunuz ve ileride referans olacak şekilde saklayınız.

2 Bu cihaz FCC kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Ürün üstündeki bu sembol 2002/96/EC direktifleri uyarınca evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Uyum tedarikçilerimizden aldığımız yazılı deklarasyonlarla belgelenmiģtir, kısıtlamıģ maddelerin kullanımı, 2002/95/EC direktiflerinde belirtilen maksimum seviyelerle sınırlıdır.. 1

3 2 Uyarılar Kamerayı dikkatli tutun. Kameraya hasar verecek hareketleden kaçının, cihaz hatalı kullanım ve depolamadan zarar görebilir. Elektrik kablolamasında dikkatli olun. Kurulumdaki kablolama için uygun personel ile çalıģın. Uygun topraklamanın yapıldığından ve doğru güç kaynaklarının seçildiğinden emin olun. Kamerayı açmayın. Elektrik çarpması riskini önlemek için lütfen dome kamerayı açmayın. Kameranın içinde tamir edebileceğiniz herhangi bir parça mevcut değildir. Ayaktaki havalandırma deliklerini kapatmayın. Kameraların içinde soğutma amaçlı bir fan mevcuttur. Bu nedenle soğutma kanallarını kapatmak kameranın aģırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir. Kamerayı belirtilmiş sıcaklıklar, nem ve güç kaynağı dışında kullanmayın. İç ortam kamerasını neme veya sıvıya maruz bırakmayın. Ġç ortam kameraları nem ve yağmurdan korunan iç ortamlar için üretilmiģtir. Uygun olmayan ortamlarda kullanılmaması gerekir. ġayet kamera ıslanırsa enerjisini kesin ve yetkili bir personelden servis isteyin. Kameranın ıslanması hem elektrik çarpması riskini doğurur hem de kameranın bozulmasına yol açar. Kamerayı temizlerken güçlü temizleyiciler ve aşındırıcılar kullanmayın. Kamera pislendiği zaman temizlemek için kuru bir bez kullanın. Temizlenmiyorsa çok hafif ve aģındırıcı olmayan bir temizleyici ile silin. Kamerayı güneşe yönlendirmeyin. Kamera hiç bir zaman aģırı parlak objelere yönlendirilmemelidir. Kameradan alınan görüntüler bozulabileceği gibi kamera da zarar görebilir.

4 1. Ürünün uygulanması Dome kameraların bağlantısında aģağıdaki diyagram esastır. NOT: Ağ mesafesini 1.2 km ye uzatabilmek ve bağlı cihazları koruyabilmek için orta noktaya bir repeater (tekrarlayıcı) konulması önerilir. Eğer uygun CAT 5, 24 gauge kablo kullanılmaması halinde 1.2 km den kısa mesafelerde de repeater kullanılması gerekebilir. 2. Speed dome bağlantıları 2.1 Paket içeriği Analog iç mekan dome kamera Dome kamera Tavan montaj aparatı Sabitleme aparatı 3

5 4 5.4 Optik muhafaza Güç kaynağı, video ve RS-485 için data kablosu (AC 24V) Güç kaynağı, video ve RS-485 için data kablosu (DC 12V) Hızlı kurulum kılavuzu CD: Kılavuzlar Sadece DC modeller için adaptör Analog dış mekan dome kamera Dome kamera Güç kaynağı, video ve telemetri için data kablosu (AC 24V) Yağ Vidalar Optik muhafaza 13-pin alarm kablosu Su geçirmez kauçuk halka Hızlı kurulum kılavuzu CD: Kılavuzlar

6 2.2 Switch açıklamaları Analog iç mekan dome kamera A B C D E F G Reserve Komünikasyon ID Kamera kontrol protokolü RJ-45 konnektör (sadece IP modellerde) 22-Pin konnektör ISP konnektör (FW değiģikliği için) Analog dış mekan dome kamera A B C D E F G Reserve Komünikasyon ID Kamera kontrol protokolü RJ-45 konnektör (sadece IP modellerde) 22-Pin konnektör ISP konnektör (FW değiģikliği için) 5

7 6 2.3 Komünikasyon switch ayarları Komünikasyon anahtarı SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 RS-485 ayarları Sonlandırma Line Lock Sistemi baģlatma Reserve RS-485 arayüzü dome kamera ile kontrol cihazının konuģmasını sağlar, bu nedenle her iki cihazdaki RS-485 ayarlarının aynı olması gerekir. RS-485 varsayılan ayar half-duplex tir, bir uzmana danıģmadan lütfen bu ayarları değiģtirmeyiniz. SW 3 ve SW 4 anahtarları sırasıyla sonlandırma ve line lock için kullanılır. SW5 genelde kullanıcılar fabrika ayarlarına dönmek istediğinde kullanılır, ayrıca firmware değiģikliğinin ardından da SW5 in resetlenmesi gerekir. Half-duplex RS-485 ayarı Full-duplex 2.4 ID ayarları Aynı uygulama içinde birden fazla dome kamera olması halinde kamera ID sini değiģtirin. Anahtarı çevirmek suretiyle kameranıza istediğiniz ID yi verebilirsiniz. Örneğin eğer kamera ID niz 123 ise ID anahtarları aģağıdaki Ģekilde ayarlanmalıdır. NOT: Her kameranın ID si farklı olmalıdır, aksi takdirde ortaya çıkacak çatıģma sorunlara yol açar.

8 NOT: Doğru ayar için 0 diyagramda görüldüğü gibi yukarı bakıyor olmalıdır. 2.5 Kamera Kontrol Protokol Ayarları AĢağıdaki tablo çeģitli protokol, bu protokollere uygun anahtar numaraları ve baud rate leri göstermektedir. Anahtar No. Protokol Baud Rate 00 VCL Pelco D Pelco P Chiper Philips DSCP AD DM P Pelco D Pelco D Pelco P Pelco P JVC Kalatel Kalatel Protokol seçimi: Pelco D, anahtar numarası 01 ve baud rate 2400 ise protokol anahtarları aģağıdaki Ģekilde ayarlanmalıdır. 7

9 Pin konnektör DC 12V Data kablosu Giriş Video çıkış RS485 konnektör DC 12V diģi jack BNC konnektör 2 tel 4 tel AC 24V Data kablosu 3-Pin Terminal Block Giriş Video çıkış RS485 konnektör BNC connector 2 wires 4 wires NOT: Elektrik bağlantılarını yaparken orta pine toprak hattının takıldığından emin olun. Dome kameranın 22-pin konnektör açıklaması aģadaki tablodaki gibidir:

10 Pin Açıklama Kablo Pin Açıklama Kablo 1 AC 24-1/DC (+) 20AWG/18AWG 12 ALM-1 2 ALM NC 13 ALM-3 3 AC 24-2/DC (-) 20AWG/18AWG 14 ALM-2 4 ALM NO 15 ALM-4 5 FG 20AWG/18AWG 16 ALM-5 6 ALM COM 17 ALM-6 7 T+ 18 ALM-7 8 R- 19 ALM-8 24AWG 9 T- 20 ALM GND 10 R+ 21 VGND 11 ISOG 22 Video 20AWG 2.7 RS-485 Konnektör açıklaması RS-485 arayüzü dome kamera ve kontrol cihazı arasındaki bağlantıyı sağlayan arayüzdür, kontrol klavyesi ve dome kamera terminal block üzerinden bağlanmalıdır. Tavsiye edilen kablolar CAT 5 tir, 24-gauge üzerinden tavsiye edilen kablo uzunluğu 1219 metrdir. Sinyalin korunabilmesi için daha uzun mesafelerde repeater (tekrarlayıcı) konması gereklidir. Pin Karşılık gelen pinler (22-Pin konnektör) Açıklama 1 7,10 T+, R+ (D+) 2~4 Reserve 5 8,9 T-, R- (D-) 9

11 10 Operasyon ve Konfigürasyon 2.3 Gösterim formatı Pozisyon Fonksiyon OSD Açıklama 1 Odaklanma 2 Artalan aydınlanma A M X B Otomatik odaklanma(auto Focus) Manuel odaklanma (manual focus) BLC kapalı BLC açık 3 Alarm ALARM Alarm mesajı 4 YakınlaĢtırma oranı 5 BaĢlık 1 Mevcut yakınlaģtırma (Optik zoom/dijital zoom) Her baģlık için maksimum 20 karakter En fazla 16 baģlık 6 Kamera ID Kamera ID si

12 2.4 OSD Menüleri Item Layer 1 Layer 2 Layer 3 Default DİL <ĠNGĠLĠZCE>, <FRANSIZCA>, <ALMANCA>, <ITALYANCA>, <JAPONCA>, <LEHÇE>, <PORTEKĠZCE>, <RUSÇA>, <ĠSPANYOLCA> ĠNGĠLĠZCE VARSAYILAN KAM. <AÇ>, <KAPA> AÇ ARKAIŞIK <AÇ>, <KAPA> KAPA ODAKLANMA OTOMATĠK MANÜEL POZLAMA SEÇENEKLERĠ OTOMATĠK <KAPA>, IġIKLAMA DEĞERĠ: <-10.5dB> ~ <10.5dB> KAPA OTO. POZLAMA BEYAZ DENG. PARLAKLIK DEĞERĠ PARLAKLIK <00> ~ <31> ENSTANTANE HIZI ENSTANTANE <1/10000>~<1/50>SEC. IRIS DEĞER ĠRĠS OTO.POZ.MODU <F1.6> ~ <F28> ENSTANTANE HIZI <1/10000> ~ <1/2> ĠRĠSDEĞERĠ MANÜEL <F1.6> ~ <F28> KAZANÇ DEĞERĠ <-3>dB ~ <28>dB ÇIKIġ EVET OTO. BEYAZ DENGELEME ĠÇMEKAN DIġMEKAN R KAZANÇ <000> ~ <127> MANÜEL B KAZANÇ <000> ~ <127> ZOOM HIZI 8 8 DĠJĠTAL ZOOM <AÇ>, <KAPA> AÇ 1. AYAR MENÜSÜ YAVAġ ENSTANTANE <AÇ>, <KAPA> KAPA TERS RESĠM HĠÇBĠRĠ KAPA AÇIKLIK <01> ~ <16> 11 DONDURMA <AÇ>, <KAPA> ÇIKIġ EVET 11

13 12 2. AYAR MENÜSÜ ÇEVĠRME <KAPA>, <M.E.> KAPA MIN AÇI <-10 ~ +10 DER> 0 AÇI AYARLAMA MAX AÇI <080 ~ 100 DER> 90 ZOOMA GÖRE HIZ <AÇ>, <KAPA> KAPA OTO KAL. <AÇ>, <KAPA> KAPA SIFIRLAMA EVET ÇIKIġ EVET ID GÖSTERİMİ <AÇ>, <KAPA> AÇ BAŞLIK <AÇ>, <KAPA> GÖSTERİMİ KAPA BAŞLIK <01> ~ <16> AYARLARI 1 NOKTA ATA <001>~<256> TAMAM NOKTA TANIMI NOKTAYA GĠT <001>~<256> TAMAM ÇIKIġ EVET TAMAM SIRALAMA HATTI <1> ~ <8> 1 SIRALAMA NOKTASI <01> ~ <32> 1 NOKTA POZĠSYONU <001> ~ <255>, <SON> 1 SIRALAMA AUTOPAN GEZİNME HOME SETTING HIZ <01> ~ <15> 1 DURMA SÜRESĠ <000> ~ <127> SAN. 0 SIRALAMAYI ÇALIġTIR TAMAM ÇIKIġ EVET AUTOPAN HATTI <1> ~ <4> 1 BAġLANGIÇ <BUL>, <KAYDET> BĠTĠġ <BUL>, <KAYDET> YÖN <SAĞ>, <SOL> SAĞ HIZ <01> ~ <04> 1 AUTOPANI ÇALIġTIR TAMAM ÇIKIġ EVET BAġLANGICI KAYDET TAMAM BĠTĠġĠ KAYDET TAMAM GEZĠNMEYĠBAġLAT TAMAM ÇIKIġ EVET ANA KONUM <AÇ>, <KAPA> KAPA <NOKTA TANIMI>, <SIRALAMA>, MOD SEÇ <AUTOPAN>, NOKTA TANIMI <GEZĠNME>

14 NOKTA <001> ~ <256> 1 SIRALAMA HATTI <1> ~ <8> 1 AUTOPAN HATTI <1> ~ <4> 1 GEZĠNME HATTI <1> 1 DÖNÜġ SÜRESĠ <1> ~ <128> DAK. 1 IR FONKSİYONU GĠT TAMAM ÇIKIġ EVET <OTO> OTO <MANÜEL> <AÇ>, <KAPA> ALARM PIN <1> ~ <8> 1 ALARM ANAHTARI <AÇ>, <KAPA> KAPA ALARM TĠPĠ <NO> (Normalde Açık), <NC> (Normalde Kapalı) N.C. ALARM AKSĠYONU <NOKTA TANIMI>, <SIRALAMA>, <AUTOPAN>, PRESET ALARM AYARLARI <GEZĠNME> NOKTA <001> ~ <256> 1 SIRALAMA HATTI <1> ~ <8> 1 AUTOPAN HATTI <1> ~ <4> 1 GEZĠNME HATTI 1 1 DURMA SÜRESĠ <001> ~ <127> SN., <SÜREKLĠ> SÜREKLĠ ALARM ALGILAMA ÖZEL MASKELEME ZAMAN AYARLARI ÇIKIġ EVET HĠÇBĠRĠ MASK. <AÇ>, <KAPA> ANAHTARI KAPA ġeffaflik <AÇ>, <KAPA> KAPA <SĠYAH>, <BEYAZ>, <KIRMIZI>, <YEġĠL>, <MAVĠ>, RENK <AÇIKMAVĠ>, <SARI>, <MOR> SĠYAH YATAY MERKEZ: L/R DĠKEY MERKEZ: D/U MASKELE <01> ~ <04> Y ÖLÇÜ <000> ~ <080> D ÖLÇÜ <000> ~ <060> ÇIK + KAYDET TEMĠZLE <01> ~ <04> ÇIKIġ EVET GÖSTER <AÇ>, <KAPA> YIL <00> ~ <99> AY <01> ~ <12> 13

15 14 GÜN <00> ~ <31> SAAT <00> ~ <23> DAKĠKA <00> ~ <59> ÇIK VE KAYDET DEĞĠġTĠRME <AÇ>, <KAPA> NOKTA <01> ~ <32> 1 SAAT <00> ~ <23> 0 DAKĠKA <00> ~ <59> 0 HĠÇBĠRĠ FONK. YOK NOKTA NOKTA <001> ~ <256> ZAMAN PLANI MOD SIRALAMA SIRALAMA HATTI <1> ~ <8> AUTOPAN AUTOPAN HATTI <1> ~ <4> GEZĠNME GEZĠNME HATTI <1> IR FONK. IR FONKSĠYONU <OTO>, <AÇ> PLANI SIFIRLA EVET ÇIKIġ EVET ÇIKIŞ EVET 3.2 Konfigürasyon menüsü SeçilmiĢ kameranın OSD menüsüne girebilmek için kontrol cihazında <CAMERA MENU> düğmesine 3 saniye basınız. Klavyedeki ok tuģlarıile yukarı aģağı ilerleyerek ilgili menü seçimini yapınız. Yanında iģareti olan seçeneklerde sağ/sol ok tuģlarıyla seçim yapınız. Yanında iģareti olan seçeneklerde <CAMERA MENU> düğmesine basarak alt menülere ulaģınız. Yanında olan seçeneklerde kullanıcılar sağ/sol ok tuģlarıyla seçimi yapabilir daha sonra <CAMERA MENU> düğmesi ile alt menlere girebilirler. NOT: Kamera OSD menüsünde <CAMERA MENU> düğmesi ENTER (tamam) ve EXIT. (çıkıģ) için kulanılır Dil (language) Kamera çoklu diģ seçeneğine sahiptir.

16 3.3.2 Varsayılan kamera (Default camera) Bu opsiyon fabrika çıkıģ ayarlarına dönmek için kullanılır. BLC, odaklanma, otomatik pozlama, WPC, diyafram ayarı, yakınlaģtırma hızı ve dijital zoom bundan etkilenir. Bu parametrelerin herhangi biri değiģtiğinde DEFAULT CAMERA seçeneği otomatik olarak kapanır Arka ışık (Backlight) ArkaıĢık dengeleme, çevredeki ıģığın fazla olması durumunda ana nesnenin fazla karanlık olmasını engeller. Bu fonksiyonun aktif edilmesi halinde merkezdeki obje daha aydınlık olacaktır Odaklanma (focus) Kameranın odaklanması manuel veya otomoatik olarak sağlanabilir. Otomatik odaklanma (auto focus) Optimum odaklanma dahili dijital devre ile sağlanır. Manuel odaklanma Kullanıcı kontrol klavyesinden veya joystick vasıtasıyla odaklanmayı kendisi yapar Otomatik pozlama (AE MODE) Pozlama, sensöre düģen ıģık miktarıdır ve lensin diyafram açıklığıyla belirlenir. Pozlamanın miktarı sensör (shutter speed-enstantane hızı) ve diğer pozlama parametreleri tarafından belirlenir. Pozlama seçenekleri Pozlama seviyesi -10.5dB ~ 10.5dB arasındadır. AE modu (otomatik pozlama) Otomatik (AUTO) Kameranın parlaklık, enstantane hızı, iris ve AGC kontrol devreleri bir arada otomatk olarak çalıģır. Parlaklık (BRIGHT) Bu özellik iris ve AGC yi dahili bir algoritma ile ayarlar. IĢık miktarı düģük olduğu zaman AGC, ıģık miktarı fazla olduğu zaman iris devreye girer. Parlaklık değeri 00 ~ 31 arasında değiģkenlik gösterir. Enstantane (SHUTTER) Bu opsiyon sayesinde enstantane hızı, pozlamanın kontrolünü ele alır, iris ve AGC fonksiyonları enstantane hızı ile uyumlu olarak çalıģır. Enstantane 15

17 16 hızı 1/10000 ~ 1/50 saniye araında değiģir. IRIS (iris) Bu fonksiyon sayesinde pozlama ayarlanır, enstantane hızı ve AGC bu ayar ile uyumlu çalıģır. Lensin açılma miktarı yüzeye düģen ıģık miktarını kontrol ettiğinden F-stop değerini artması yüzeye düģen ıģık miktarını azaltır. Iris değeri F1.6 ~ F28 arasında ayarlanabilir. MANUEL Kullanıcı bu mod sayesinde enstantane hızını (1/10000 ~ 1/2), iris değerini (F1.6 ~ F28) ve kazanç değerini (-3dB ~ 28dB) kendileri ayarlayabilirler Beyaz dengeleme (WBC Mode) Her kameranın referans renk sıcaklığını bulması gerekir, bu esasında bir yerde ıģığın kalitesini ölçmek demektir. Bu ölçülen oranın birimi Kelvin dir. Duruma uygun WBC modu kullanıcı tarafından seçilmelidir. Işık kaynağı Renk sıcaklığı (K) Bulutlu gökyüzü 6,000-8,000 Öğlen saatleri (açık 6,500 gökyüzü) Ev içi aydınlanma 2,500-3, watt ambul 2,820 Mum ıģığı 1,200-1,500 Otomatik (AUTO) Bu modda, ekranın genelinden toplanan renk bilgisine göre uygun değer otomatik olarak saptanır. İç ortam (INDOOR) 320 K Dışortam (OUTDOOR) 5800 K Manuel (MANUAL) Kullanıcı bu modda beyaz dengeleme fonksiyonunu manuel ayarlar, R ve and B kazançları arasında değiģebilir.

18 3.3.7 SETUP MENU 1 (1. ayar menüsü) SETUP MENU 1 ZOOM SPEED 8 DIGITAL ZOOM OFF SLOW SHUTTER OFF IMAGE INVERSE NONE APERTURE AUTO FREEZE OFF EXIT YES Dijital zoom 2 /10 dijital zoom açılıp kapatılabilir, optik zoom kapasitesi tamamlandıktan sonra dijital yakınlaģtırma baģlar. Yavaş enstantane (slow shutter) YavaĢ enstantane opsiyonu açıldığında kamera çevredeki koģullara uygun olarak hızı ayarlar, Dondurma (freeze) Kullanıcı istediği bir anda görüntüyü dondurabilir. Açıklık (aperture) Aınan görüntüdeki nesnelerin daha keskinlik kazanmasını sağlar, <01> ~ <16> arasında ayarlanabilir SETUP MENU 2 (2. ayar menüsü) SETUP MENU 2 FLIP ENTER ANGLE ADJUSTER ENTER SPEED BY ZOOM OFF AUTO CALI. OFF SYSTEM RESET YES EXIT YES Çevirme (flip) Kullanıcının kameranın altından geçenbir nesney sürekli Ģekilde takip etmesini sağlar. 17

19 18 NOT: Kameranın yukarıdan aģağıya hareketini sadece özel bir açı aralığında yapması isteniyora bu açı ayarlama seçeneğinden yapılabilir. Açı ayarlama (angle adjuster) Bu görüģ açısını ayarlamak içindir. Mekanik çevirme söz konusu olduğunda -10 to +100 arasında ayarlanabilir. Zooma göre hız (speed by zoom) Bu fonksiyon açık olduğunda ve görüntü yakınlaģtırıldığında pan/tilt hızı otomatik ayarlanır. Görüntü ne kadar yakınlaģtırılırsa hız o kadar azalır. Otomatik kalibrasyon (auto calb) Her bir dome kameranın içinde bir yatay ve bir dikey infrared ıģın mevcuttur. Kurulum ya da bakım esnasında ise kameranın pozisyonu bozulabilir, bu nedenle otomatik kalibrason fonksiyonu çalıģtırıldığında dome kamera orjinal pozisyona kendisi dönebilir. Sistem sıfırlama (system reset) Ayarların sıfırlanması için kullanılır ID gösterimi (ID display) AĢağı ok tuģuile ana menüye dönüldüğünde <ID Gösterimi> baģlığı en üstte görülür. AÇ Ekranın sağ altında seçilen kameranın ID si görülür. KAPA Seçili kameranın ID si görülmez.

20 Başlık gösterimi (Title display) Kullanıcılar herhangi bir alana isim verebilirler Başlık ayarları (Title settings) Her bir baģlıkta maksimum 20 karakter olmak üzere 16 alana baģlık verilebilir. BaĢlıkların yaratılması: 1: Dome kamerayı isimlendirmek istediğiniz yere yönlendirin. 2: OSD ye girerek <BaĢlık ayarları> seçeneğini seçin 3: Alanı tanımlayack bir numara belirleyin. 4:Klavyedeki <CAMERA MENU> düğmesine basın. TITLE SETTING: EXIT A B C D E F G H I J SAVE K L M N O P Q R S T LEFT U V W X Y Z : /., RIGHT [ ] +? - DELETE TITLE: ABC 5: Ok tuģlarıyla karakter seçimini yapın, her karakter giriģinden sonra <CAMERA MENU> düğmesine basarak onaylayın. 6: GirilmiĢ bir karakteri silmek için oku sağa ya da sola kaydırarak <CAMERA MENU> düğmesine basın, ardından oku <SĠL>e getirin ve < CAMERA MENU> düğmesine basın. 7: Ayarlar tamamlandıktan sonra oku <KAYDET> getirin <CAMERA MENU> düğmesine basarak kaydedin Nokta (preset) Nokta atama Toplam 256 nokta tanımlanabilir. 1: Klavyedeki sağ/sol ok tuģlarıyla numara seçimini yapın. (1, birinci noktayı, 2 ikinci noktayı vs tanımlar) 2: <CAMERA MENU> düğmesine basın, kamerayı istediğiniz yöne yönlendirin. 3: Tekrar <CAMERA MENU> düğmesine basarak tanımlanmıģ noktayı kaydedin. 19

21 20 Noktaya git <CAMERA MENU> düğmesine bastığınızda kamera otomatik olarak tanımlanmıģ noktaya gider. Diğer tanımlı noktalara gitmek için oku son noktaya götürün, istediğiniz noktanın seçimini yapın, oku PRESET RUN a kaydırın Sıralama (sequence) Bu fonksiyon çalıģtırılmadan önce en az iki preset noktasının tanımlanmıģ olması gerekir. SEQUENCE SEQUENCE LINE 1 SEQUENCE POINT 01 PRESET POSITION 001 SPEED 01 DWELL TIME 001 RUN SEQUENCE ENTER EXIT YES SIRALAMA SIRALAMA HATTI 1 SIRALAMA NOKTASI 01 NOKTA POZĠSYONU 001 HIZ 01 DURMA SÜRESĠ 001 SIRALAMAÇALIġTIR ENTER ÇIKIġ YES Sıralama hattı (sequence line) Kamerada 8 farklı sıralama hattı mevcuttur. Sağ/sol yön tuģlarıyla bir hattı seçip sonra noktaların tanımlanması gerekir. Sıralama noktası (sequence point) Her bir hatta 32 nokta tanımlanabilir. Nokta pozisyonu (preset position) Kullanıcılar seçilmiģ hat noktasına belirli bir nokta pozisyonunu atayabilirler. Hız (speed) Kullanıcılar sıralama hattındaki noktalar arasındaki hızı 1-15 arasında belirleyebilirler. Bu durumda pan hızı 10 ~ 250 (derece/saniye.), ve TILT hızı 8 ~ 250 (derece/saniye.) arasında değiģir. Durma süresi (dwell time) Durma süresi kameranın her bir sıralama noktasında ne kadar duracağını gösterir, bu süre saniye arasında ayarlanabilir. Süre bittiğinde kamera otomatik olarak diğer noktaya yönlenir. Eğer 0 seçilirse kullanıcı manuel olarak müdahale edene dek kamera aynı noktada kalır. Sıralamayı çalıştır (run sequence) <CAMERA MENU> düğmesine basılarak sıralama çalıģtırılır.

22 AUTOPAN NOT: Sıralama fonksiyonu klavye aracılığıyla da baģlatılabilir Autopan kameranın yatay düzlemde tarama yapması demektir. AUTOPAN AUTOPAN LINE 1 START POINT TO FIND END POINT TO FIND DIRECTION RIGHT SPEED 01 RUN AUTOPAN ENTER EXIT YES AUTOPAN AUTOPAN HATTI 1 BAġLANGIÇ NOKTASI BUL BĠTĠġ NOKTASI BUL YÖN SAĞ HIZ 01 AUTOPAN ÇALIġTIR TAMAM ÇIKIġ EVET Autopan hattı (autopan line) Kamerada tanımlanmıģ 4 set autopan hattı mevcuttur. Kullanıcılar hattı sağ/sol ok tuģları vasıtasıyla seçebilirler. Ayrıca baģlangıç noktasının aynı zamanda bitiģ noktası seçilmesi suretiyle sonsuz autopan yaptırılabilir. Başlangıç noktası (start point) Autopan hattında baģlangıç noktasının tanımlanması için:: 1) Oku <BAġLANGIÇ NOKTASI >na getirin ve <TAMAM>a basın. Bu arada <BUL > yanıp sönerken otomatik olarak <KAYDET>e dönecektir. 2) Dome kamerayı istediğiniz pozisyona getirin, sonra bu noktayı kaydetmek için <TAMAM>a basın. Ardından ok otomatik olarak <BĠTĠġ NOKTASI>na giecektir. NOT: Tilt ve yakınlaģtırma değerleri de seçilmiģ autopan hattı için kaydedilecektir. Bitiş noktası (end point) BaĢlangıç noktasının tanımlanmasının ardından bitiģ noktası tanımlanabilir. Kamerayı istenen nihai noktaya getirdikten sonra <TAMAM>a basarak bitiģ noktası kaydedilebilir. Yön (direction) Eğer seçiminiz <SAĞ> olursa kamera autopan hattında saat yönünde, seçiminiz <SOL> olursa saat önü tersine ilerleyecektir. 21

23 22 BaĢlangıç noktası Sol Sağ sol sağ (saat yönünün Dome Kamera (saatyönü) tersi) BitiĢnoktası Hız (speed) Kameranın rotasyonu esnasındaki hızı 1 4 arasında ayarlanabilir, bu da 10 ~ 45 derece/saniye ye denk gelmektedir. Autopan çalıştır (run autopan) Tüm gerekli ayarları yaptıktan sonra bunu seçerek fonksiyonu çalıģtırın Gezinme (cruise) Gezinme pan, tilt ve zoom ayarlarının yapılması ile oluģturulan bir operasyondur. Başlangıcı kaydet (record start) Dome kamerayı istediğiniz Ģekilde yönlendirin ve gezinme rotasını joystick ile oluģturabilmek için <TAMAM>a basın. Kullanılan hafızanın yüzdesi ekranda görüntülenecektir. Rotayı oluģturabilmek için kameranın PTZ sini ayarlayın. NOT: Hafıza kullanım oranına dikkat edin, hafızanın tamamı kullanıldığında rota sonlanır. Bitişi kaydet (record end) Gezinme hattı oluģturulurken ok otomatik olarak <BTĠġĠ KAYDET>e gidecektir, rota tamamlandığında <TAMAM>a basarak kaydedin. Gezinmeyi başlat (run cruise) Gezinme ayarları tamamlandıktan sonra <CAMERA MENU> düğmesine basarak tanımlanmıģ gezinmeyi baģlatabilirsiniz Home setting Kullanıcılar daimi izleme için bu opsiyonu kullanabilirler. Dome kamera bir süre kullanılmadığında preset(nokta) fonksiyonunu devreye girer, bu Home fonksiyonu olarak adlandırılır. Bu fonksiyon sayesinde daimi ve istenildiği

24 Ģekilde izleme yapılması sağlanır. HOME fonksiyonu (home function) Bu seçenek fonksiyonu açmak/kapamak için kullanırı. Sağ/sol ok tuģlarıyla değiģiklik yapılabilir. Mod seç (select mode) Home fonksiyonu aktif olduğunda ve <DönüĢ süresi> bittiğinde kameranın yapacağı hareketin seçimi içindir. Seçenekler <Autopan>, <Sıralama>, <Gezinme> ve <Nokta>dır. Sağ/sol ok tuģlarıyla seçim yapılır. Nokta (preset point) <DönüĢ süresi>nin ardından kameranın yönleneceği noktadır. Bu noktaların önceden tanımlanmıģ olması gerekir. Sıralama hattı (sequence line) <DönüĢ süresi>nin ardından kameranın tamamlayacağı hattır. Bu hattın önceden tanımlanmıģ olması gerekir. Autopan hattı (autopan line) <DönüĢ süresi>nin ardından kameranın yapacağı autopan hareketinin seçimi içindir. Bu hattın önceden tanımlanmıģ olması gerekir. Gezinme hattı (cruise line) <DönüĢ süresi>nin ardından kameranın yapacağı gezinmenin seçimi içindir. Bu hattın önceden tanımlanmıģ olması gerekir. Dönüş süresi (return time) Kamera boģta kalıdğı zaman <DönüĢ süresi> geriye sayıma geçer, tanımlanmıģ süre bittiğinde <Mod seç> fonksiyonu aktif olur. <DönüĢ süresi> dakika arasında değiģebilir. Git (go) Home fonksiyonu aktif ise kullanıcılar bu fonksiyon ile fonksiyonu çalıģtırabilirler IR Fonksiyonu (IR Cut Filter) IR filtre ayesinde kamera düģük ıģık ortamlarında sağlıklı görüntüler almaya devam edebilir. Gün ıģığında IR filtre görüntüyü bozacak IR ıģınları bloke eder, ıģık seviyesi düģtüğünde IR filtre açılır ve böylece sensöre IR ıģınların da düģmesi sağlanır. IR filtre açıldığı zaman (düģük ıģıkta) görüntü siyah/beyaza döner. Oto (auto) 23

25 24 Dahili devre filtrenin açılıp kapanma zamanına karar verir. Manuel (manual) IR Manuel açık IR filtreyi kaldırmak (açmak) için kullanılır. IR Manuel kapalı IR fonksiyonu devre dıģıbırakmak için kullanılır Alarm ayarları (alarm settings) Speed dome kameranızda 8 alarm giriģive 1 alarm çıkıģı (N.O./ N.C) mevcuttur. Alarm pin (alarm pin) Kameranızda 8 alarm giriģi ve 1 alarm çıkıģı (N.O./ N.C) mevcuttur. Ġstenilen alarm konnektörü seçilerek Alarm Ayarları menüsünden gerekli ayarlar yapılır. Alarm anahtarı (alarm switch) Seçili alarm pin fonksiyonunu açmak/kapamak için kullanılır. Klavyedeki sağ/sol ok tuģlarıyla seçim yapılır. Alarm tipi (alarm type) NO ve NC olmak üzere iki tip alarm vardır, uygun olanının seçimi buradan yapılır. Alarm giriģ NO Alarm çıkıģ NC Alarm aksiyonu (alarm action) The alarm actions include PRESET, SEQUENCE, AUTOPAN and CRUISE functions. Select one of these modes so that certain action will be executed when an alarm is triggered. Use the right direction key of the control keyboard to select a particular action mode, and the items listed below will change in accordance with your selected alarm action. Nokta seçimi (preset point) Alarm tetiklenmesi halinde kameranın seçilmiģ bir noktaya yönelmesi içindir.

26 Sıralama hattı (sequence line) Alarm tetiklenmesi halinde kameranın belirlenmiģ sıralamayı yapması içindir. Autopan hattı (autopan line) Alarm tetiklenmesi halinde kameranın seçilmiģ autopan hattını tamamlaması içindir. Gezinme hattı (cruise line) Alarm tetiklenmesi halinde kameranın seçilmiģ bir noktaya yönelmesi içindir. Durma süresi (dwell time) Durma süresi alınacak alarm aksiyonunun süresini belirler. Örneğin eğer alarm halinde kameranın belirli noktaya gitmesi seçildiyse, alarm geldiğinde kamera seçilmiģ noktaya yönlenecek ve belirlenen süre boyunca (1~127 saniye veya sürekli) orada kalacaktır. Eğer sıralama, autopan veya gezinme seçildiyse, kamera alarm sonlanana veya kullanıcı kameraya müdahale edene dek aynı aksiyonu tekrarlayacaktır. NOT: Durma süresi sadece <nokta> seçilmesi halinde ayarlanabilir Özel maskeleme (privacy masking) Maskeleme yukarıdan aģağıya 0 ~ 90 içiinde yapılabilir, bunun dıģına çıkıldığında maske görünmez olur. Maskeleme (privacy switch) Özel maskeleme bu fonksiyon ile açılabilir/kapanabilir. Şeffaflık (transparency) Maske rengi Ģeffaf olarak ayarlanabilir. Renk (color) Maske rengi buradan ayarlanabilir, mevcut renkler siyah, beyaz kırmızı, yeģil, mavi, sarı, koyu kırmızı ve camgöbeğidir. Maskele (set mask) Maskeyi koymak istediğiniz yere kontrol cihazı aracılığıyla kamerayı yönlendirin. <Tamam>a basarak menüye girin, kamera mevcut pozisyonu hafızaya alarak alanı maskeleyecektir, 24 alan maskelenebilir. Yatay merkez (H center) Maskelenen alanın orjinal yatay merkezi ekranın orta noktasıdır. Sağ/sol ok tuģlarıile maskelenen alan baģkabir pozisyona alınabilir. 25

27 26 Düşey merkez (V center) Maskelenen alanın orjinal düģey merkezi ekranın orta noktasıdır. Sağ/sol ok tuģlarıile maskelenen alan baģkabir pozisyona alınabilir. Y ölçü (H Size (00~80)) Kullanıcılar maskeleme alanının yatay boyutunu buradan ayarlayabilirler, Y ve D değerlerinin 0 verilmesi alanı ortadan kaldırır. D ölçü (V Size (00~60)) Kullanıcılar maskeleme alanının düģey boyutunu buradan ayarlayabilirler, Y ve D değerlerinin 0 verilmesi alanı ortadan kaldırır. Temizle (clear mask) Önceden tanımlanmıģ bir maskeleme alanı bu seçenekle silinebilir. Bu iģlem için önce silinecek alanı seçin ve ardından <TAMAM>a basın Zaman ayarları (time setting) Kameranın zaman ayarlarını yapmak içindir Zaman planı (schedule) Bu fonksiyon belirlenmiģ bir zamanda nokta programlama veya sıralama/autopan/gezinme fonksiyonlarının çalıģtırılması içindir. Değiştirme (switch) Zaman planı fonksiyonunu açma ve kapama için kullanılır. Nokta Kullanıcılar 32 nokta tayin edebilirler. Saat/dakika (hour/ minute) Her bir noktayı çalıģtırmak için gerekli zaman ayarlarını yapmak içindir. Mod (mode) Hiçbiri (none) Bu opsiyonun seçilmesi halinde takvimlemede hiçbirģey çalıģtırılmaz. Nokta (preset) BelirlenmiĢ bir zamanda tanımlanmıģ noktaya kameranın yönlenmesi içindir. Sıralama (sequence) BelirlenmiĢbir zamanda kameranın tanımlanmıģ sıralamayı yapması içindir.

28 Autopan BelirlenmiĢ bir zamanda kameranın tanımlanmıģ autopan ı yapması içindir. Gezinmeyi (cruise) BelirlenmiĢ bir zamanda kameranın tanımlanmıģ gezinmeyi yapması içindir. IT fonksiyonu (IR Function) BelirlenmiĢ bir zaman aralığı için kullanıcılar IR açık/kapalı seçimini yapabilirler. Planı sıfırla (schedule reset) Kullanıcılar tanımlı planları bu menü seçeneği ile sıfırlayabilirler. 27

29 28 Genel Bilgiler 1. BAKIM, ONARIM ve KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Cihazı teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazı teslim alırken, cihaz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük, aksesuar vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere lütfen saklayınız. Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değiģikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Kullanım kılavuzlarındaki Ģartları yerine getirdikten sonra cihaz ilk çalıģtırmada, çalıģmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz. Cihaz ile ilgili herhangi bir problemle karģılaģtığınızda Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz. 2. TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Cihazı Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değiģikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; Cihazı paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız. Cihazı kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değiģikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görememesine özen gösteriniz. 3. KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR Cihazını tamir için açmanız veya çıkarmanız makinanızda zarara yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalıģmayın. Cihaz çevresinde manyetik ürünler çalıģırken cihazı kullanmayın. Ürün radyatör, soba ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleģtirilmelidir. Direkt güneģ ıģığına maruz bırakılmamalıdır. BaĢkabir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız

30 Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız. Örneğin, banyo, mutfak lavabosu ve sıvıya yakın yerlerde bulundurmayınız. Açıklıklarından ürün içine obje sokmayınız. Ürünün üzerine sıvı dökmeyiniz. Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalıģmayınız. Arıza durumunda destek merkezimizi arayınız. 4. KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER Cihazın tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen Ģekilde yapınız. Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değiģikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Cihazı üzerine sıvı dökmeyin. Cihaz üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın. Cihazın barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Cihazın düzgün olmayan fiziksel koģullarda saklamayınız., BaĢkabir ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemlere karģı önleminizi alınız. Yetkili Teknik Servislerimiz dıģında cihaza kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz. 5. TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER Cihazın Temizliği; Cihazın dıģ yüzeyinin temizliği haricinde yapabileceğiniz herhangi bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Cihazın dıģ yüzeyi ıslak olmayan yumuģak bir bezle silinebilir. 6. PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir. Cihaz ile ilgili herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz. 7. BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ Ürününüzün kullanım ömrü 7 yıl olarak belirlenmiģtir. 29

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler İçindekiler 1. GÜVENLİK UYARISI 2. DONANIM AÇIKLAMALARI 3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ 4. MENÜ YAPISI 5. MENÜ İŞLEMLERİ 5.1. KANALLARI DÜZENLE 5.2. AYARLAR 5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM 5.4.

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası SCB-3000 SCB-3001 Kamerayı çalıştırmadan önce kamera modelini ve doğru giriş gücü voltajını onaylayın. Bu kılavuzu iyice anlamanız için model açıklamamızı sunacağız. SCB-3000/3001

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 2 DVR CDD123-04 CDD123-08 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR LNV7210RH Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 2

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 05/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 TF Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN CİNSİ: SINYAL CEVIRICI MARKA: TYCO Bu Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Anixter tarafından tercüme ettirilerek düzenlenmiştir. İzinsiz olarak basımı, çoğaltılması,

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. 4-529-126-93 (1) HD Video Camera Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. MCC-500MD 2014 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN CİNSİ: SINYAL CEVIRICI MARKA: IFS Bu Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Anixter tarafından tercüme ettirilerek düzenlenmiştir. İzinsiz olarak basımı, çoğaltılması,

Detaylı

PCI KARTI. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu TÜM MODELLER

PCI KARTI. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu TÜM MODELLER PCI KARTI BİLGİSAYAR KARTLARI Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu TÜM MODELLER Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu PCI KARTI TÜM MODELLER GĠRĠġ ÜRÜN TANITIMI PCI Express Kart, 3 Gb/s, SAS, 8-bağlantı noktalı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER VIGOR 3200 VIGOR 3200n VIGOR 300B VIGOR 3100 VIGOR 3100V

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı