Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey, 2 University of Sakarya/Turkey, A Real-Time and Motion-Sensitive Security Application with Face Recognition Abstract- This study aims at realizing an effective motion analysis for real time security application by using image processing techniques. In the framework of the implementation, by using a web cam it was aimed to identify the animate individual entering an environment that needs to be protected, track, detect the face section of the suspect with skin color algorithms and realize face recognition operations in real time by using eigenfaces. The implementation software was developed by using C# programming language from.net technologies and MATLAB program. Key words image recognition, face detection, face recognition. I. GİRİŞ Görüntülerde hareketli nesnelerin takip edilmesi bilgisayarlı görme uygulamalarındaki önemli konulardan biridir. Hareket tespiti ve analizi konusunda yapılmış çok sayıda farklı uygulamalar vardır. Örneğin askeri uygulamalar kapsamında hareketli bir hedefin takip edilerek imha edilmesi, ulusal güvenlik için akıllı silahların geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Benzer şekilde hassas güvenlikli ortamlardaki insan aktivitelerinin otomatik olarak yorumlanabilmesi, insanları algılama ve takip etme yeteneğine sahip görmeye dayalı, sağlam ve güvenilir bir sistemin kurulmasıyla sağlanabilir [1]. Hareketli hedeflerin bulunması yol trafik kontrolü, otopark kontrolü gibi durumlarda da önem kazanmaktadır [2]. Hareket verilerine doğru ulaşabilmek ise görüntüdeki ilgilenilen nesnenin şekil ve konum bilgilerinin minimum hatayla tespit edilmesini gerektirmektedir [3]. Görüntüde aranan nesnenin kenarlarının doğru ve hatasız bulunması ya da cisim hareketinin hassas tespit edilmesi, cismin gerçek şeklini de ortaya çıkarmaktadır [4]. Bu çalışmanın amacı, hareket analizi, yüz belirleme ve yüz tanıma işlemlerini gerçek zamanlı olarak, hassas bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu çalışmada bu amaca uygun olarak bir güvenlik sistemi gerçekleştirilmiştir. Güvenirliği sağlanacak ortama şüpheli kişi girdiğinde sistem otomatik olarak hareketli nesneyi algılayıp takip etmekte ve sırasıyla hareketlinin tespiti, takibi ve yüz bulma aşamaları gerçekleştirildikten sonra yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmektedir. II. GELİŞTİRİLEN YÖNTEM A. Hareket Tespit Algoritmaları Hareket tespit algoritmaları genel olarak 3 grupta incelenmektedir [5]. Bunlar; arka plan farkı yöntemleri, istatistiksel yöntemler ve görsel akış yöntemleridir. Bu çalışmada iki görüntü arasındaki değişimi tespit etmek için ortamdaki etmenlerden en az etkilenen arka plan fark yöntemlerinden fark alma yöntemi kullanılmıştır. Bu metoda göre sabit arkaplana sahip görüntülerde olası hareketleri tespit etmek için kullanılabilecek en temel yöntem ardışıl imge çerçevelerinin mutlak farkını değerlendirmektir [5]. Bu yöntemde, kamera ile arka arkaya yakalanan renkli imge çerçeveleri işlem yükünü azaltmak amacı ile öncelikle gri tonlu imgelere dönüştürülmektedir. Bu işlem için aşağıdaki (1) nolu denklem kullanılmaktadır. I=(R+G+B)/3 (1) (1) nolu denklemde (R) RGB görüntüsündeki pikselin kırmızı bileşen değerini, (G) yeşil bileşen değerini, (B) mavi bileşen değerini ve (I) gri bileşen değerini göstermektedir. Bundan sonraki aşama arka arkaya yakalanan imgelerin mutlak farkının, imgeyi oluşturan toplam piksel sayısına oranının belirli bir eşiği geçip geçmediğinin tespitidir. Değişim tespiti matematiksel olarak (2) nolu denklem ile sağlanmaktadır. w h 1 OÇF( T) 1 It (x, y) It 1( x, y) E1 w h x 1 y 1 (2) nolu denklemde (OÇF) ortalama çerçeve farkını, (It) o anki yakalanan çerçeveyi, (It-1) bir önceki çerçeveyi, w yakalanan imgenin yatay piksel boyutunu, (h) düşey piksel boyutunu, (x,y) ilgili pikselin konumunu, (E1) eşik değerini göstermektedir. Bu denkleme göre herhangi bir (x,y) konumundaki görüntü öğesine ait (It) ve (It-1) resimlerindeki parlaklık değerleri arasındaki farkın mutlak değeri, belirlenen eşik değerinden büyük ise görüntü öğesi hareketli kabul edilmektedir [6]. Bu kabule göre, hareketli bölgeler, kestirilen arka planla mevcut andaki resim arasındaki farktan elde edilmektedir. Eşik değeri istatistiksel olarak önemli bir parlaklık değişimine karşılık gelen bir değerdir. İki piksel arasındaki farkın, harekete ait olup olmadığını belirleyen, tamamen deneysel olarak önceden belirlenmiş bir değerdir [7]. (2) 92

2 Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi Bu değerin değiştirilmesi ile hareket tespit hassasiyetinin artırılması ya da azaltılması sağlanmaktadır. B. Ten Rengi Bulma Algoritması Bu çalışmada insan yüz bölgesini en iyi şekilde tespit etmek için ten rengi tabanlı iki algoritma kullanılmıştır. Bunlar RGB ve YCbCr kod teknikleri algoritmalarıdır. RGB kod tekniğine göre ten renginde kırmızı ve yeşil renk tonları fazla olduğu için aşağıdaki denklemler kullanılmaktadır. R=R/(R+G+B) ; G=G/(G+R+B) (3) RGB kod tekniği kullanılarak değişik ten renkleri incelenmiş ve algoritmanın ten rengi bölgesini en iyi şekilde tespiti için en uygun değer aralığı belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre (R>0,40) ve (0.25<G<0,33) aralıkları ten rengi bölgelerini tespit etmek için en uygun değer aralıkları olarak belirlenmiştir. YCbCr kod tekniğine göre ise, YCbCr renk uzayında, Y bileşeni parlaklık bilgisini, Cb ve Cr bileşenleri ise renk bilgilerini temsil etmektedir. Bu yüzden parlaklık bilgisi kolaylıkla elde edilmektedir. RGB renk uzayı (4) nolu denklem ile YCbCr renk uzayına dönüştürülebilir [8]. Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B Cb = - 0,169R - 0,332G + 0,500B (4) Cr = 0,500R - 0,419G - 0,081B Ten rengi bölgesi bulma işleminde Cb ve Cr değerleri kullanılmaktadır. Cb ve Cr bileşenlerinin maksimum ve minimum değerleri hesaplanarak bu değerler arasında kalan pikseller ten rengi olarak işaretlenmektedir. Cb ve Cr bileşenlerinin minimum ve maksimum değerleri (5) nolu denklemde görüldüğü gibi hesaplanmaktadır [9]. Cbmin = Ort_Cb- Std_Cb*f ; Cbmax = Ort_Cb+ Std_Cb*f (5) Crmin = Ort_Cr- Std_Cr*f ; Crmax = Ort_Cr+ Std_Cr*f Cb ve Cr bileşenlerinin minimum ve maksimum değerlerine, bu bileşenlerin ortalama değerine (Ort_Cb, Ort_Cr) ve standart sapmalarına (Std_Cb, Std_Cr) göre karar verilir [9]. C.Özyüz Yöntemi ile Yüz Tanıma Bu yöntemde yüzlerin dağılımını temsil eden kovaryans matrisinin özvektörlerinin bulunması hedeflenmektedir. Bu özvektörler, yüzler arasındaki farklılıkları temsil eden bir grup özellik olarak düşünülebilir [10]. Sirovich ve Kirby, bir grup yüzün, özyüzler ve bunlardan elde edilen öznitelik vektörlerinden elde edilebileceğini öne sürmüşlerdir [11]. -Özyüzlerin elde edilmesi Eğitim kümesinde yer alan resimler Γ 1, Γ 2,..,Γ M ile gösterilirse bu kümede yer alan resimlerin ortalaması olarak elde edilir. Bu durumda herbir resmin ortalamadan farkı vektörüdür. Elde edilen bu vektörler üzerinden verinin dağılımını en iyi ifade eden M adet ortagonal U n vektörü, aşağıda tanımı verilen λ k katsayılarını maksimum yapacak şekilde ayarlanır. Burada U n vektörleri, ortanormallik koşulunu sağlamalıdır. U k vektörleri ve λ k sabitleri, aşağıda tanımı verilen kovaryans matrisi C nin sırasıyla özvektörleri ve özdeğerleridir. Bu durumda M M boyutunda bir matris özdeğerlerinin elde edilmesi yüz tanıma problemi için yeterli olmaktadır. Bu amaçla M M boyutunda olan bir L matrisi L = A T A, her bir t elemanı L mn = Φ m Φ n olacak şekilde oluşturulur ve L matrisinin v 1 ile gösterilen M adet özvektörü elde edilir. Bu v 1 özvektörlerinin yardımıyla, gerçek özvektörler için şu yakınsama yapılır [10]. Özyüzler kullanılarak herhangi bir yüz resmine ait özellik vektörü Ω T şu şekilde bulunur: Herhangi bir resim ise, yüz uzayına yapılacak aşağıda belirtilen projeksiyon ile yaklaşık olarak tekrar elde edilebilir. Bu analizle hesaplamalar büyük ölçüde azaltılır. Pratikte yüz görüntülerinin eğitim seti nispeten küçük olacaktır (M<<N2) ve hesaplamalar oldukça kolay hale gelecektir. [12]. Özyüz örnekleri Şekil 1 de görülmektedir. Şekil 1:Örnek öz yüzler [13] III. GERÇEK ZAMANLI HAREKET ALGILAYAN VE YÜZ TANILAYAN GÜVENLİK KAMERASI UYGULAMASI Geliştirilen sistem donanım ve yazılım olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Hareketli nesneyi tespit edip, takip eden sistemin genel yapısı Şekil 2 de görülmektedir. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 93

3 M. Peker, A.Zengin A. Mekanik Kısım Şekil 2: Sistemin genel yapısı Bir adım motoruna bağlı bir platform üzerine yerleştirilen web kamerası bir kişisel bilgisayarın USB portuna bağlanmıştır. Adım motoru ise paralel port üzerinden takip edilmektedir. Sistemde 6 uçlu bir adım motor, ULN 2003 entegresi ve paralel port kullanılmıştır. Bu malzemeler kullanılarak hazırlanan elektronik devreyle yazılım ve donanım arasındaki bağlantı sağlanarak adım motorunun hareketli nesneyi takip etmesi sağlanmıştır (Bakınız Şekil 3). edilmektedir. Bu fark piksellerinin sayısı hassasiyet ayarının tespit edilmesi için yazılım programında tanımlanan ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen alarm seviyesi değerini aştığında sistem, ortamda büyük bir nesnenin olduğunu algılamakta ve görüntünün resmini çekerek bilgisayar ortamına kaydetmektedir. Şekil 5: Gürültü eşiğini aşan fark piksellerin yeşil renkle gösterimi B. Yazılım Şekil 3: Web kamerası ve motor düzeneği Sistemin yazılım kısmı için.net teknolojilerinden C# yazılım dili kullanılmıştır. Program aynı anda birçok işlevi gerçekleştirmesi açısından kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Programın kullanıcı arayüzü Şekil 4 de görülmektedir. D. Yüz Tanılama ve Bulma Yüz tespit edilirken karşılaşılan en büyük problem insan yüz bölgesinin dışında ten rengine yakın renge sahip olan alanların olmasıdır[14]. Sistem bu alanları yüzün bir parçası olarak algılamaktadır. Bu problemi çözmek için görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Renkli görüntü üzerinde doğru ve hızlı bir çalışma sağlamak amacıyla görüntü önce gri seviyeye ardından siyah-beyaz resme dönüştürülmüştür. Görüntünün gri seviyeye dönüştürülmesinde (1) nolu denklem kullanılmıştır. Görüntünün siyah-beyaz resme dönüştürülmesi için thresholding yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre; ten rengi algoritmaları ile belirlenen ten bölgesinin sahip olduğu pikseller beyaz renge, diğer bölgeler ise siyah renge dönüştürülmektedir. Böylece görüntü ikilik seviyeye dönüştürülmüş olur. İkilik sistemde 0 lar siyah renkleri, 1 ler ise beyaz renkleri ifade etmektedir. Görüntünün ikilik biçime dönüştürülmüş hali Şekil 7.a da görülmektedir. Görüntü ikili biçime dönüştürüldükten sonra bir filtreden geçirilmiş ve gereksiz gürültülerden etkilenmemesi sağlanmıştır (Şekil 6). Filtre olarak resmi yumuşatmayı amaçlayan medyan filtre, 3x3 boyutunda bir matris şeklinde kullanılmıştır. Medyan filtre rastgele oluşan gürültüleri yok ederken kenarları koruyan lineer olmayan bir süreçtir [15]. Şekil 4: Güvenlik sistemi programının kullanıcı arayüzü C. Hareket Tespiti Uygulaması Güvenliği sağlanacak ortamın video görüntüsü elde edildikten sonra, bu görüntü ardışıl imge çerçevelerine ayrılır. Videoya ait ardışıl imge çerçevelerinin blok fazlı farkına bağlı olarak hareketli cisim algılanmaktadır. Ardışıl imge çerçevelerinin blok fazlı farkı (2) nolu denklemdeki fark alma yöntemine göre tespit edilip, Bölüm 2 de açıklanan eşik değeri ile karşılaştırılmaktadır. Belirli bir eşik değerini aşan fark pikselleri Şekil 5 de görüldüğü gibi yeşil renkle temsil Şekil 6: (a) Gürültülü resim (b) Gürültülerden arındırılan resim Şekil 7.b de görüldüğü gibi resim filtreden geçirilmesine rağmen gürültü temizliği tam olarak sağlanamamıştır. Bu sebeple görüntü 3x3 lük matrise sahip bir tarama filtresinden geçirilmiştir. Bu filtre görüntü ekranını tarayarak en fazla ten rengine sahip alanı tespit etmektedir. Alan tespit edildikten sonra bir kutuyla işaretlenerek yüz bölgesi belirlenmektedir. (Şekil 7). Görüş alanında yüz alanı tespit edilmediğinde kutu 94

4 Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi kaybolmaktadır. Daha öncede ifade edildiği gibi bu çalışmada ten rengi tabanlı algoritmalar olan RGB ve YCbCr kod teknikleri kullanılmıştır. Bu kod tekniklerini kullanan algoritmaların sonuçları bu çalışmada karşılaştırılmış ve YCbCr kod tekniğinin kullanıldığı algoritmanın daha başarılı bir sonuç verdiği görülmüştür. Bunun sebebi olarak da YCbCr kod tekniğinin kullanıldığı algoritmanın ortamdaki parlaklık, toz vb. etkenlerden daha az etkilenmesi olarak belirtilebilir. Şekil 8 de bu iki algoritma arasındaki fark daha net olarak görünmektedir. Şekil 7: Tespit edilen yüz bölgesinin değişik açılardan tespiti hareketli nesnenin yanlış bölgede tespit edilmesine neden olabilmektedir. Hareket içeren blokların elde edilmesinden sonra kameranın hangi yöne ve kaç derece döndürüleceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için, hareketin algılandığı görüntünün geometrik merkezi hesaplanmıştır. Bir görüntünün geometrik merkezi diğer bütün noktalara uzaklıklarının kareleri toplamı minimum olan nokta olarak tanımlanabilir [16]. Geometrik merkezi bulmada (13) nolu denklem kullanılmaktadır. Geometrik merkez= 1 1 (13) x, y n x n y Burada n hareketli piksellerin toplam sayısını, x ve y hareketli piksellerin koordinat değerlerini göstermektedir. Sistem hareketin baskın olduğu piksellerin geometrik merkezini tespit etmiş ve bir kutu ile işaretlemiştir (Şekil 9). Şekil 8: (a) RGB kod tekniğiyle ten rengine sahip bölgelerin tespiti (b) YCbCr kod tekniğiyle ten rengine sahip bölgelerin tespiti Geliştirilen yazılımın çeşitli koşullarda yüz bulma performansı incelenmiştir. Tablo 1 de sunulan analiz sonuçları dikkate alıdığında görüntü cepheden ve yeterli ışık koşullarında alındığında yüz bulma işleminin başarısı artmaktadır. Görüntü açısı cepheden uzaklaştıkça performansın düştüğü gözlemlenmektedir. Yetersiz ışık koşullarında sistemin yüz bulma performansı düşmekte hatta yüz bulamama durumu gerçekleşmektedir. Bu problemlerin çözülmesi için kaliteli ve birden fazla kamera kullanılması ve yeterli ışık koşulları sağlanması öngörülmüştür. Tablo 1: Değişik koşullarda yüz bulma performans analizi Işık durumu Açı Mesafe Başarı Seviyesi Yeterli Cepheden 1,5 m Yüksek Yeterli Cepheden 2 m Orta Yeterli 30 derece 1,5 m Orta Az Cepheden 1,5 m Düşük Az 30 derece 1,5 m Başarısız Az 90 derece 1,5 m Başarısız E. Hareketli Nesnenin Takibi Hareketli nesnenin takibini kolaylaştırmak için video görüntüsü yatay eksende eşit bölgelere bölünmüştür. Bu sayede tüm pencerenin kontrol edilmesi yerine sadece ilgili bölgelerin kontrolü işlem yükünü azaltmakta ve takip işleminin daha kontrollü yapılmasını sağlamaktadır. Video görüntüsünün denemeler sonucu yatay eksende 7 bölgeye ayrılmasının iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Daha fazla bölgeye ayrılması durumunda daha kararlı bir takip işlemi gerçekleştirilebilir. Fakat bu durumda daha fazla bölgenin kontrol edilmesi zorlaşmakta ve cismin boyutunun diğer bölgelere taşması Şekil 9: Geometrik merkezin bulunması ve hedefin tespiti Kameranın hareket açısı 350 derecedir. Adım motorunun desteğiyle geniş açıyla dönebilen kameralı sistem, görüş alanına nispi olarak yansıyan hareketli görüntülerin tamamının görüntülenebilmesi için hareket bölgesine odaklanmaktadır. Yani kamera sabit dururken ortama hareketli bir nesne girmesi durumunda hareketli nesneye yönelmekte ve onun hareket alanını takip edecek şekilde konumlanmaktadır. Bu şekilde birden fazla kameranın yapabileceği işlemi tek bir kamera ile sağlamak mümkün olmaktadır. Sistemin çalışması değişik koşullarda denenmiş ve kişinin hızlı hareket etmesi durumunda takip performansının azaldığı görülmüştür. Ayrıca ortamdaki kişi sayısının birden fazla olması durumunda kameranın hareketli kişilerin ağırlık merkezlerinin arasında bir noktaya odaklandığı tespit edilmiştir. Bu olumsuzlukları gidermek için dönüş hızı yüksek olan bir motor ve daha kaliteli bir kamera kullanılması problemi çözebilir. Hareketli nesnenin takibi ile ilgili değişik koşullarda performans analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2:Hareketli nesne takip sonuçları Yürüme Hızı Toplam Deneme Başarılı Sonuçlar Başarı yüzdesi Normal % 100 Hızlı % 88 F. Yüz Tanıma İşleminin Gerçekleştirilmesi Yüz tanıma işlemi MATLAB-GUI programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüz tanıma sistemi öncelikle yüz bulma aşamasında otomatik olarak veri tabanına kaydı 95

5 M. Peker, A.Zengin gerçekleştirilen şüpheli kişinin yüz resmini arayüz ekranına getirmektedir. Özyüz yöntemi ile yüz tanıma süreci için Atalay ve Gökmen in çalışmasında kullandığı süreç basamaklarından yararlanılmıştır [10]. Bu sürece göre yüz resimleri boyut bazında normalize edildikten sonra yüz veri tabanına eklenir. Normalize edilen bu resimlerden özyüzlerin oluşturulacağı bir eğitim kümesi seçilir. En yüksek özdeğere sahip olan M adet yüz, öznitelik vektörlerinin eldesinde kullanılır. Özyüzler tanıma aşamasında kullanılmak üzere saklanırlar. Veritabanında bulunan herbir yüz için, bu M adet özyüz kullanılarak, M boyutlu bir öznitelik vektörü elde edilir. Yeni bir resim sisteme verildiğinde, önce normalize edilir ve daha sonra saklanmış olan M adet özyüz kullanılarak öznitelik vektörü elde edilir. Elde edilen bu öznitelik vektörü, veritabanındaki yüzler ile belli bir eşik içerisinde karşılaştırılır. Eşik altına düşen en az bir resim varsa, yüz tanınmış demektir. Aksi halde bu öznitelik vektörü ile birlikte, yeni resim veritabanına eklenerek öğrenme işlemi gerçekleştirilir. Sistemde 5 tane veri tabanının olduğu klasör bulunmaktadır. Ekrana yüz resmi getirildikten sonra hangi veri tabanı ile karşılaştırılması isteniyorsa o veri tabanının seçimi kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Veritabanı seçim işlemi gerçekleştirildikten sonra ekranda bulunan Şüpheliyi Bul butonuna tıklanır ve sistem özyüz tanıma yöntemine göre gerekli karşılaştırmaları yaparak şüpheli kişinin kim olduğunu tespit etmeye çalışır (Şekil 10). Eğer tespit gerçekleştirilmezse veritabanı değiştirilerek hedefe ulaşılmaya çalışılır. Eğer aranılan kişi bulunursa Detaylı Bilgi butonuna tıklanarak kişinin bilgilerinin ekrana getirilmesi sağlanır. Sistemde ayrıca güvenlik birimlerince suçu sabitlenen kişilerin veritabanına eklenmesi sağlanmaktadır (Şekil 10.b). Tablo 3 de değişik koşullarda gerçekleştirilen yüz tanıma işleminin başarı analizi görülmektedir. Performans analizi gerçekleştilirken ORL veritabanı kullanılmıştır [17]. Toplam resim sayıları, boyutları ve her bir kişiden alınan resim sayıları değiştirilerek başarı analizleri gerçekleştirilmiştir. Burada 30 farklı kişinin değişik cephelerden çekilmiş 10 değişik resmi ile 300 kişilik bir resim kümesi oluşturulmuştur. Kümedeki her kişinin 1 tane resmi alınarak 30 kişi ile bir veritabanı oluşturulmuştur. Geriye kalan 270 resim kullanılarak, farklı resim boyutlarında yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra her bir kişinin sırasıyla 2, 3 ve 5 farklı resmi alınarak performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 3: 300 kişi için özyüz yöntemi performans analizi Test edilen resim sayısı Kişi başına resim sayısı Veritabanı resim sayısı Resim boyutu Yüzde başarı x x x30 72, x x x30 83, x x24 88, x x x x30 95 Elde edilen analizlerde, aynı kişiden alınan örnek sayısı arttıkça sistemin performansının da arttığı gözlemlenmiştir. Resim boyutu arttırıldığında performansın biraz arttığı fakat yüz tanıma işleminin zaman açısından uzun sürdüğü gözlemlenmiştir. Resmin tanınması için geçen süre ortalama sn arasıda değişmektedir. Geliştirilen yüz tanıma sisteminde özyüz yönteminin tercih edilmesinin nedeni yöntemin yüzün geometrisinden bağımsız olması, gerçeklenmesinin kolay olması, sistemin yeni yüzler tanır hale gelmesi, yani öğrenmesinin diğer yöntemlere göre daha kolay ve hızlı olmasıdır [18]. Yüz tanıma sisteminin birtakım dezavantajları da söz konusudur. Bunlar; ışıklandırma koşullarına gore çok hassas olması, resmin ön cepheden çekilmiş olması gerekliliğidir. Bu dezavantajları en aza indirgemek için ortamın yeterli ışık koşullarında olması sağlanabilir. Ayrıca yüzün sadece ön cepheden çekilmesi durumunda tanınma olasılığının yüksek olması problemini çözmek için yapay sinir ağları kullanılarak yüzün yönü tespit edilerek en uygun tanıma sistemi seçilebilir. (a) (b) Şekil 10. (a) Yüz tanıma arayüz programı (b) Kayıt işlemleri penceresi IV. SONUÇLAR Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak, kamera ile alınan görüntüler görüntü işleme teknikleri ile işlenmekte ve güvenliği sağlanmak istenen ortama yapılan izinsiz girişler algılanmaktadır. Kameranın hareketi takip etmesini sağlamak için mekanik bir sistem tasarlanmıştır. Adım motoru kullanılarak hazırlanan mekanizma, nesnenin hareketli piksellerinin ağırlık merkezine göre dönerek hareketli nesneyi sürekli olarak takip etmektedir. Bu şekilde kişisel bilgisayarın paralel portuna bağlı adım motoru düzeneğinin üzerinde bulunan kamera, sürekli olarak hareket eden nesne ya da nesneleri takip edecek şekilde yönlendirilmektedir. Bir sonraki aşamada yüz belirleme işlemi gerçek zamanlı olarak gerçeklenmiştir. Yüz tespit edildikten sonra şüpheli kişinin yüz resmi kayıt altına alınmıştır. Son aşamada kayıt altına alınan yüz resminin kime ait olduğunu belirlemek için yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sistemin bahsedilenlerin dışında bazı avantaj ve farklılıkları aşağıda sunulmuştur. 1. Kullanıcı arayüz yazılımının sade bir yapıya sahip olması, ayarlamaların kolay olması kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. 2. Maliyeti düşük bir web kamerası kullanılmıştır. Böylece, birçok işyerinde ve evde bilgisayara takılacak bir web kamerası ile ortam güvenliği düşük maliyetle sağlanabilecektir. 96

6 Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 3. Mevcut güvenlik sistemlerinden farklı olarak hareketli nesne algılandığında veritabanına kayıt yapıldığı için hafıza kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. 4. Ten rengi alanlar üzerindeki yüzün tespit edilmesi işleminin herhangi bir karmaşık makine öğrenmesi işlemini gerçek zamanlı olarak gerektirmemesi ve basit matematiksel işlemlerden oluşması da avantajlar arasında sayılabilir. V. KAYNAKLAR [1] G. L. Foresti, Object Recognition and Tracking for Remote Video Surveillance, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Tech., Vol.9, No.7, s , [2] P.K.M Chan., C.K Li, Motions of Multiple Objects Detection based on Video Frames, IEEE International Symposium on Consumer Electronics, Hong Kong, s.62-66, [3] D. Koller, K. Daniilidis, H.H. Nagel, Model-Based Object Tracking in Monocular Sequences of Road Traffic Scenes, International Journal of Computer Vision 10:3, s , [4] C. Stiller, J. Konrad, Estimating Motion in Image Sequence: A Tutorial on Modeling and Computation of 2D Motion, IEEE Signal Process. Mag.,vol. 16, July, s.70-91, [5] H.C. Kefeli, O. Urhan, S. Ertürk, Double stage video object segmentation by means of background registration using adaptive thresholding, Proceedings of the IEEE 13th Volume, Issue pp , [6] M. Oral, U. Deniz, Motion detection in moving pictures, Proceedings of the IEEE 13th Volume, Issue, pp , [7] M.Peker, A.Zengin, Real-Time Motion-Sensitive Image Recognition System. Scientific Research and Essays. Vol. 5(15), pp , 4 August, 2010 [8] web226/l0221.htm/. [9] B.Kurt, V. Nabiyev, Y. Bekiroğlu, Yüz İfadelerinin Tanınması, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi,2007 [10] I. Atalay, Özyüz Yöntemi ile Yüz Tanıma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Ünv., Fen Bilimleri Enstitüsü, [11] L. Sirovich and M. Kirby, "Low dimensional procedure for the characterization of human faces", Journal of the Optical Society of America A,4,3,pp , 1987 [12] B. Yaman, Özyüz Kullanarak Yüz Tanıma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [13] W. Hongcheng, Facial Recognition as a Pattern Recognition Problem Beckman Instutute, Lecture, UIUC 29 pp., 2005 [14] N. İkizler, P.Duygulu, Haber Videolari icin Yuz Bulma Yontemlerinin.Iyilestirilmesi, In Proceedings of IEEE 13. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi (SIU 2005), Kayseri [15] S. Umbaugh, Computer vision and image processing fundamentals, Computer Vision and Image Processing, Prentice Hall PTR, Bernard Goodwin, [16] R. Köker,C. Öz,Y. Sarı, Hareketli cisimlerin bilgisayar görmesine dayalı hareket analizi, Elektrik-Elekrtonik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, , Eylül [17] [18] L.Morgül, Yüz Görüntüsü Esaslı Biyometrik Kimlik Tanıma ve Doğrulama, Y.Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI Serhan COŞAR serhancosar@yahoo.com Oğuzhan URHAN urhano@kou.edu.tr M. Kemal GÜLLÜ kemalg@kou.edu.tr İşaret ve Görüntü

Detaylı

Yol üzerinde trafik ve araç durumunun video analiz yöntemleri ile incelenmesi

Yol üzerinde trafik ve araç durumunun video analiz yöntemleri ile incelenmesi Yol üzerinde trafik ve araç durumunun video analiz yöntemleri ile incelenmesi Cem Çandar, Ö. Nezih Gerek Anadolu Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Eskişehir ccandar@hotmail.com; ongerek@anadolu.edu.tr

Detaylı

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ ÖZEL EGE LİSESİ İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Ceren KÖKTÜRK Ece AYTAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah ERDUYGUN 2006 İZMİR AMAÇ Bu çalışma ile, güvenlik amacıyla kullanılabilecek bir

Detaylı

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 6 KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Detaylı

RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ

RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol 5, No2, pp 89-97 RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ Öğr Kd Bnb Mustafa Yağımlı Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri

AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri SUNU PLANI AMAÇ OPEN CV GÖRÜNTÜ EŞİKLEME KENAR BULMA ŞEKİL BULMA GÖRÜNTÜ GENİŞLETME VE BOZMA GÖRÜNTÜ DOLDURMA AFFİNE DÖNÜŞÜMÜ PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM KUŞ BAKIŞI GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMÜ AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Final

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Final Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayarla Görme Final Harris ve Moravec Köşe Belirleme Metotları Selçuk BAŞAK 08501008 Not: Ödevi hazırlamak için geliştirdiğim

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 6 Kenar, Köşe, Yuvarlak Tespiti Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr KENAR TESPİTİ Kenar Tespiti Amaç: Görüntüdeki ani değişimleri / kesintileri algılamak Şekil bilgisi elde

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı To The Sources Of Light s Color Tempature With Image Processing Techniques

Detaylı

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM Melih KUNCAN Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, TÜRKIYE melihkuncan@siirt.edu.tr

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 10 Nesne / Yüz Tespiti ve Tanıma Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Nesne Tespiti Belirli bir nesnenin sahne içindeki konumunun tespitidir Tespit edilecek nesne önceden

Detaylı

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması 1 Giriş Binnur Kurt, H. Tahsin Demiral, Muhittin Gökmen İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maslak, 80626 İstanbul {kurt,demiral,gokmen}@cs.itu.edu.tr

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 12 Video, Optik Akış ve Takip Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Video Video, farklı zamanlarda alınan çerçeveler dizisidir Videolar, iki boyut uzamsal, üçüncü boyut zaman

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Proje

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Proje Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayarla Görme Proje Renk ve Şekil Temelli Trafik İşareti Tespiti Selçuk BAŞAK 08501008 1. Not: Ödevi hazırlamak için

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

TÜRK İŞARET DİLİ TANIMA SİSTEMİ ( TURKISH SIGN LANGUAGE RECOGNITION SYSTEM )

TÜRK İŞARET DİLİ TANIMA SİSTEMİ ( TURKISH SIGN LANGUAGE RECOGNITION SYSTEM ) TÜRK İŞARET DİLİ TANIMA SİSTEMİ ( TURKISH SIGN LANGUAGE RECOGNITION SYSTEM ) Şekil 1 İşaret dili tanıma örnek ekran görüntüsü Türk İşaret Dili Tanıma projesi 2005 2006 yılının 2. döneminde Yıldız Teknik

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması Öğr. Gör. İsmail KAHRAMAN, Uzm. Vildan BAYRAM, Prof.Dr. Ertuğrul Ercan, Doç.Dr. Bahadır Kırılmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Akış YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akış YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Akış Makine Öğrenmesi nedir? Günlük Hayatımızdaki Uygulamaları Verilerin Sayısallaştırılması Özellik Belirleme Özellik Seçim Metotları Bilgi Kazancı (Informaiton Gain-IG) Sinyalin Gürültüye Oranı: (S2N

Detaylı

Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma

Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma Mustafa TEKE, Dr. Ufuk SAKARYA TÜBİTAK UZAY IEEE 21. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2013),

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 11 Hiperspektral Görüntülerde Kümeleme ve Sınıflandırma Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sınıflandırma Sınıflandırma işleminin amacı, her piksel vektörüne bir ve

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

Dijital Fotogrametri

Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri 2016-2017, Bahar YY Fevzi Karslı (Prof. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 20 Mart 2017 Pazartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

BİYOMETRİK İRİS SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ

BİYOMETRİK İRİS SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ BİYOMETRİK İRİS SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ Emre DANDIL, K.İBRAHİM KAPLAN Akademik Bilişim 2013 İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin etkin kullanılmaya başlanması ile birlikte, bazı kişisel bilgilere veya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur. Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler

Detaylı

Bir Tek Nöron Kullanılarak Resimler Đçerisinde Göz Kısmının Bulunması

Bir Tek Nöron Kullanılarak Resimler Đçerisinde Göz Kısmının Bulunması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 008 59 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 008 Bir Tek Nöron Kullanılarak Resimler Đçerisinde Göz Kısmının Bulunması Yavuz Selim ĐŞLER, Metin ARTIKLAR

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

Görüntü İşleme. K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003

Görüntü İşleme. K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 Görüntü İşleme K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 İçerik Görüntü İşleme Nedir? Görüntü Tanımlamaları Görüntü Operasyonları Görüntü İşleme

Detaylı

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ)

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 1. Ses temelli malzeme tanıma Malzemelerin çarpma etkisi ile çıkarttıkları seslerin mikrofon ile bir PC ye alınması ve işaretten

Detaylı

Bu makalede, rulman üretim hattının son

Bu makalede, rulman üretim hattının son BİLGİSAYARLI GÖRÜNTÜ YARDIMIYLA RULMAN HATALARININ DENETİMİ Arda MOLLAKÖY 0814046@student.cankaya.edu.tr Sibel ÇİMEN c0814016@student.cankaya.edu.tr Emre YENGEL Mekatronik Mühendisliği e.yengel@cankaya.edu.tr

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR.

T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. ERDİNÇ UZUN 1090606023-AYŞE MANDACI 1090606051-TÜLAY KARTAL 1090606052-İFFET URHAN

Detaylı

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ Projeyi Yapan : Selim Göksu Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Tülay Yıldırım GĐRĐŞ Günümüzde, kullanılan bir takım araçların (evdeki robotlardan fabrikalardaki forkliftlere, sokaktaki

Detaylı

Mobil Cihazlarda Görüntü İşleme İçin Bir Çözüm Önerisi

Mobil Cihazlarda Görüntü İşleme İçin Bir Çözüm Önerisi Mobil Cihazlarda Görüntü İşleme İçin Bir Çözüm Önerisi Muzaffer Tatlı, İsmail Serkan Üncü 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilgisayar Bölümü, Kahramanmaraş 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ANALOG VİDEO TEMELLERİ

ANALOG VİDEO TEMELLERİ ANALOG VİDEO TEMELLERİ Video sinyali; bir görüntünün kamera vasıtası ile elektriksel hale dönüştürülmesiyle oluşan sinyaldir.video sinyali ilk zamanlarda renksiz (siyah/beyaz) olarak iafade edilebilmiş

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Vize. İris Segmentation. Selçuk BAŞAK 08501008

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Vize. İris Segmentation. Selçuk BAŞAK 08501008 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayarla Görme Vize İris Segmentation Selçuk BAŞAK 08501008 Not: Ödevi hazırlamak için geliştirdiğim program ve kaynak

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME - (7.Hafta) KENAR BELİRLEME ALGORİTMALARI

GÖRÜNTÜ İŞLEME - (7.Hafta) KENAR BELİRLEME ALGORİTMALARI GÖRÜNTÜ İŞLEME - (7.Hafta) KENAR BELİRLEME ALGORİTMALARI Bu konuda bir çok algoritma olmasına rağmen en yaygın kullanılan ve etkili olan Sobel algoritması burada anlatılacaktır. SOBEL FİLTRESİ Görüntüyü

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ)

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 1. Ses temelli malzeme tanıma Malzemelerin çarpma etkisi ile çıkarttıkları seslerin mikrofon ile bir PC ye alınması ve işaretten

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

İnsan Yüzü Resimlerinin Sorgulamaya Uygun ve Bölgelendirmeye Dayalı Kodlanması

İnsan Yüzü Resimlerinin Sorgulamaya Uygun ve Bölgelendirmeye Dayalı Kodlanması 1 Giriş: İnsan Yüzü Resimlerinin Sorgulamaya Uygun ve Bölgelendirmeye Dayalı Kodlanması Hatice Çınar, Ö Nezih Gerek Anadolu Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh Böl, Eskişehir ongerek@anadoluedutr, hacinar@anadoluedutr

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ 1 PROJENİN TANIMI Bu projede bir quadrotora, görüntü tabanlı algılama ile hareketli bir nesneyi otonom olarak takip etme özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Gerçek Zamanlı Olarak, Anfis İle Renk Tabanlı Nesne Tespit Ve Motorlu Sistem İle Takip Edilmesi

Gerçek Zamanlı Olarak, Anfis İle Renk Tabanlı Nesne Tespit Ve Motorlu Sistem İle Takip Edilmesi S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi ISITES 2016 4 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Dr. G. Çiğdem Çavdaroğlu ISITES,

Detaylı

Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing. Doç. Dr. Aybars UĞUR Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing Doç. Dr. Aybars UĞUR 2013 1 İçerik Görüntü ve Piksel Görüntü Türleri Görüntü İşleme Görüntü İşlemenin Amaçları Görüntü İyileştirme Görüntü Analizi

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

Görüntü İyileştirme Teknikleri. Hafta-8

Görüntü İyileştirme Teknikleri. Hafta-8 Görüntü İyileştirme Teknikleri Hafta-8 1 Spektral İyileştirme PCA (Principal Component Analysis) Dönüşümü. Türkçesi Ana Bileşenler Dönüşümü Decorrelation Germe Tasseled Cap RGB den IHS ye dönüşüm IHS den

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğrafının tanımı Fotogrametrinin geometrik ilkeleri Fotogrametride fotoğrafik temel ilkeler Stereoskopik

Detaylı

Bilgisayar ne elde eder (görüntüden)? Dijital Görüntü İşleme Fevzi Karslı, KTÜ. 08 Ekim 2013 Salı 51

Bilgisayar ne elde eder (görüntüden)? Dijital Görüntü İşleme Fevzi Karslı, KTÜ. 08 Ekim 2013 Salı 51 Bilgisayar ne elde eder (görüntüden)? 08 Ekim 2013 Salı 51 Zorluk 1: bakış açısı 2012, Selim Aksoy 08 Ekim 2013 Salı 52 Zorluk 2: aydınlatma 08 Ekim 2013 Salı 53 Zorluk 3: oklüzyon (ölü bölge oluşumu)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

SIRMA Bilgisayar Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti Plaka Tanıma - Plaka Okuma Sistemi

SIRMA Bilgisayar Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti Plaka Tanıma - Plaka Okuma Sistemi Plaka Tanıma - Plaka Okuma Sistemi * PTS (Plaka Tanıma Sistemi) Araçları, plakaları vasıtasıyla tanımaya yarayan bir görüntü işleme teknolojisidir. * Bu teknoloji; yetkili giriş-çıkış sistemleri, güvenlik

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE GEOMETRİK ŞEKİL VE ROTASYON TESPİTİ

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE GEOMETRİK ŞEKİL VE ROTASYON TESPİTİ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLM İL GOMTRİK ŞKİL V ROTASYON TSPİTİ Fatih GÜNDÜZ 1 Mesud KARİMAN 1, lektronik ve aberleşme Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1 e-posta: gunduz4@gmail.com e-posta:

Detaylı

Araç Altı Tarama Sistemi

Araç Altı Tarama Sistemi Araç Altı Tarama Sistemi Otus Araç Altı Tarama Sistemi (AATS), güvenlik ihtiyacı olan korunaklı alanların giriş noktasında araçların altının otomatik olarak kontrol edilmesini ve uyarı verilmesini sağlayan

Detaylı

Görüntü İşleme İle TFT/LCD Panellerde Kalite Kontrolü

Görüntü İşleme İle TFT/LCD Panellerde Kalite Kontrolü Görüntü İşleme İle TFT/LCD Panellerde Kalite Kontrolü Aysun Taşyapı Çelebi, Orhan Akbulut, Alp Ertürk, Oğuzhan Urhan, M. Kemal Güllü, Sarp Ertürk Kocaeli Ünivesitesi, İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuvarı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN Oftalmoskopi: oftalmoskop ile göz dibinin muayene edilmesi bilimidir. Bilim tarihinin ilk optik

Detaylı

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. i-sign İçerik Yönetim Yazılımı İçerik yönetim yazılımı LCD ve LED tabanlı bilgilendirme sistemlerinde ekranlarda

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU M-BANTLI DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE TRAFİK TIKANIKLIĞININ BELİRLENMESİ

ÜÇ BOYUTLU M-BANTLI DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE TRAFİK TIKANIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜÇ BOYUTLU M-BANTLI DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE TRAFİK TIKANIKLIĞININ BELİRLENMESİ 1. Giriş Tolga Kurt, Emin Anarım Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 80815,Bebek, İstanbul-Türkiye e-posta:

Detaylı

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ 5.41. UYDU ANTENİ YÖNLİRME OTOMASYON PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ 1960 lı yıllardan sonra ABD ve Rusya arasında yaşanan aya adım atma yarışı uzay teknolojisinin süratle gelişmesine

Detaylı

TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU,

TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU, TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU, Laboratuvar Adı Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Otomotiv Laboratuvarı Araştırma Konusu Buji ateşlemeli

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ GÖRÜNTÜ İŞLEME Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Konu Giriş Digital Görüntü Temelleri-1

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

TRAFİK PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI A NOVEL METHOD APPROACH TO OBTAIN OF TRAFFIC PARAMETERS

TRAFİK PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI A NOVEL METHOD APPROACH TO OBTAIN OF TRAFFIC PARAMETERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TRAFİK PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI A NOVEL METHOD APPROACH TO OBTAIN OF TRAFFIC

Detaylı

Aplikasyon Klavuzu (V )

Aplikasyon Klavuzu (V ) Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi klavuzunda da anlatıldığı üzere FieldGenius (FG), obje tabanlı bir arazi ölçme yazılımıdır. Nokta ve çizgi tipindeki vektörel objeleri kullanarak arazi ölçmeleri gerçekleştirilebilir.

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

2.1 Gri Düzey Eş Oluşum Matrisi ( GLCM) Gri düzey eş oluşum matrisi Haralick tarafından öne sürülmüştür [1]. Đstatistiksel doku analizi yöntemidir.

2.1 Gri Düzey Eş Oluşum Matrisi ( GLCM) Gri düzey eş oluşum matrisi Haralick tarafından öne sürülmüştür [1]. Đstatistiksel doku analizi yöntemidir. ÇELĐK YÜZEYLERĐN SINIFLANDIRILMASI * Cem ÜNSALAN ** Aytül ERÇĐL * Ayşın ERTÜZÜN *Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü unsalan@boun.edu.tr **Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

24. Yazdırma ve Plot Alma

24. Yazdırma ve Plot Alma 24. Yazdırma ve Plot Alma Bu Konuda Öğrenilecekler: Yazdırma işlemini gerçekleştirmek Plot etme işlemini gerçekleştirmek PlotMaker programı ile çalışmak Projenin kağıda dökülme evresinde yazdırma ve plot

Detaylı

Mean Shift Ve Gaussian Filtre İle Gölge Tespiti Shadow Detection With Mean Shift And Gaussian Filter

Mean Shift Ve Gaussian Filtre İle Gölge Tespiti Shadow Detection With Mean Shift And Gaussian Filter Mean Shift Ve Gaussian Filtre İle Gölge Tespiti Shadow Detection With Mean Shift And Gaussian Filter Yunus SANTUR 1, Haluk DİLMEN 1, Semiha MAKİNİST 2, M. Fatih TALU 1 1 Bilgisayar Bölümü Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 212, Hava Harp Okulu, İstanbul İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oğuz Kaan ONAY *, Javid KHALILOV,

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ. Umut FIRAT

YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ. Umut FIRAT YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ Umut FIRAT ufirat@yahoo.com Öz: Depremler yeryüzünde en çok yıkıma neden olan doğal afetlerdir. Bu durum, depremlerin önceden tahmin edilmesi fikrini

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing)

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) 91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) Dersi Veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 1 Amaçlar Öğrencileri Matlab gibi teknik

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 8 Multispektral Görüntüleme ve Uygulamaları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Multispektral Görüntüleme Her piksel için birkaç adet spektral kanalda ölçüm değeri

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı