GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI TRANSFERRING IMAGES FROM CAPTURE DEVICES TO MOBILE DEVICES USING GPRS TECHNOLOGY Salih GÖRGÜNOĞLU a, *, Mehmet GÖK b a, * Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Karabük, TÜRKİYE, E-posta: b Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, TÜRKİYE, E-posta: Özet Belli bir yerin uzaktan izlenmesi günümüzde başta güvenlik sistemleri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Uzaktan izleme için kullanılan teknolojilere örnek olarak IP ya da kablosuz kameralar verilebilir. Ancak bu tür kameralar özel donanımlara sahip olduğundan maliyeti yüksektir. Ayrıca bu tür cihazlara mobil telefonlardan erişmek daha zordur. Bu çalışmada, GPRS ve Java destekli herhangi bir taşınabilir iletişim cihazına, zaman ve ücret maliyetleri de düşünülerek görüntü aktarılması gerçekleştirilmiştir. Görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alma ve istemciye gönderebilmek için http sunucu temelli bir yazılım geliştirilmiştir. Cep telefonuna yerleştirilen Java uygulaması ile her hangi bir anda kameradaki görüntü alınabilmektedir. Kullanılan işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir kamera kullanılabildiğinden sistemin maliyeti de düşüktür. Ev ve işyeri gibi yerlerde uzaktan erişim ile güvenliğin sağlanması istenilen yerlerde düşük maliyetli bir çözüm olarak önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Web kamera, Görüntü aktarma, J2ME Abstract Today remote monitoring of a particular place is used on variety of areas initially security systems. Wireless or IP Cameras are the example technologies for remote monitoring. But such devices are not cost effective because of having particular hardware. Also accessing these devices from mobile devices may not be easy. In this paper, task of transferring an image to any Java and GPRS supported mobile communication device is executed considering time and billing costs. An http server based Java application is developed to capture image from the capture device and transfer it to the client. The image can be taken from capturing device using client application installed on mobile phone at any time. This application is cost effective because any camera compatible with operating system can be used. This application can be considered as a low cost solution for providing security via remote access. Keywords: Web Camera, Image Transfer, J2ME 1. Giriş Taşınabilir iletişim cihazlarının sürekli olarak artan yetenekleri, onları basit iletişim araçları olmanın ötesinde özel amaçlar için kullanılabilir hale getirmiştir. Artık bu tür cihazlar yeni buluşlar için yol açan disiplinler arası araştırma konusu haline gelmiştir. Bilgisayar bilimi ile bağlantılı mobil teknoloji, eğlence, sağlık, uzaktan izleme, ev otomasyon sistemleri ve kontrol gibi alanlar için birçok yeni imkân sunmaktadır. Bir mobil cihaz ve sunucu arasındaki iletişim şekli bu alanlarda yapılan uygulamaların kısıtlarını ve yeteneklerini belirlemektedir [1, 2, 3]. Belli bir yerin uzaktan izlenmesi günümüzde başta güvenlik sistemleri olmak üzere birçok alanda kullanılabilmektedir. Uzaktan izleme için kullanılan teknolojilere örnek olarak IP kameralar ya da kablosuz kameralar verilebilir [4]. Ancak bu tür cihazlardan görüntü alan istemcilerin gelişmiş özelliklere sahip olması gerekebilmektedir. Ayrıca bu tür cihazlar yapılan işe özgü özelliklere sahip olduğundan özel uygulamalar gerçekleştirmek güç olabilmektedir. Bu çalışmada amaç GPRS ve Java destekli herhangi bir taşınabilir iletişim cihazına görüntü aktarılmasını, zaman ve ücret maliyetlerinin de ayarlanarak gerçekleştirilmesidir. Aktarılan görüntünün alındığı yakalama aygıtı, kullanılan işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir donanım olabilir. (Bir web kamera, TV kartı vb.) Bu da yapılan uygulamanın kolaylıkla geliştirilebilir ve uygulanabilir olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada http (Hyper Text Transfer Protocol) ile bir bilgisayara bağlı herhangi bir görüntü yakalama aygıtından alınan görüntünün taşınabilir iletişim cihazlarına, daha geniş anlamıyla herhangi bir http istemcisine aktarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alma ve istemciye gönderme işlemini gerçekleştirmek için http sunucu temelli bir yazılım ile geliştirilmiştir. İstemci uygulama ise GPRS teknolojisi ile geliştirilmiş olan http sunucusuna Internet üzerinden bağlanan bir mobil cihaz uygulamasıdır. Şekil 1 de, sunucu yazılım, çalıştığı bilgisayara bağlı bir web kameradan aldığı görüntüyü Internet üzerinden başka bir bilgisayara ve GPRS yoluyla bir cep telefonuna aktarmaktadır. Türkiye de GSM hizmeti veren operatörlerin GPRS hizmetini ücretli sağladıkları göz önüne alındığında, görüntü aktarımının ekonomik boyutlarının düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır [5]. Günümüzde GPRS ile teorik olarak 115 Kbit hızına ulaşabilmesi mümkündür [2, 6]. Ancak GSM operatörlerinin alt yapısı, iletişim anındaki ağ koşulları ve baz istasyonu uzaklığı gibi faktörler IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 nedeniyle bu değer 50 Kbit seviyelerine ulaşabilmektedir [2]. Bu veri iletişim hız değerinin düşük olması da görüntü boyutunun ayarlanmasını gerektirmektedir. Şekil 1. Görüntü aktarım işleminin akışı. 2. Sunucu Yazılım Sunucu yazılım seçilen görüntü yakalama aygıtından aldığı görüntüyü kendisine gelen http isteğine yanıt olarak vermektedir (Bu yanıt image/png http başlık bilgisi ve görüntü verisinden oluşmaktadır). Sunucu yazılım bir http sunucusunun çalışma esasları dikkate alınarak Java ile ağ programcılığı ve JMF (Java Multimedia Framework) API [7] tekniklerini bir araya getirmiştir. Geliştirilmiş olan sunucu yazılımın arabirim görüntüsü Şekil 2 de görülmektedir. Sunucu yazılım Başlat komutu ile hizmete başlamakta ve görüntü aygıtına ait önizleme penceresi de açılmaktadır. Sunucu yazılımda Yakalama Aygıtları bölümü görüntüsü alınacak olan görüntü yakalama aygıtı açılır liste kutusundan seçilebilmektedir. Port ayarı ise http hizmetinin verileceği port numarasını belirlemektedir. Başlat komut düğmesi ile sunucu yazılımın seçilen port numarası üstünden resim gönderme hizmetine başlaması sağlanmaktadır. Durdur komut düğmesi ise http sunucu hizmetini durdurmakta ve yakalama aygıtını serbest bırakmaktadır. Görüntü ayarları panelinde ise görüntü kalitesi ile ilgili ayarlar yapılmaktadır. Gri tonlu resim onay kutusu işaretlendiğinde gönderilen görüntün gri tonlu halde istemciye gönderilmektedir. Genişlik ve Yükseklik kaydırma çubuklarıyla istemciye gönderilen görüntünün geometrik boyutları ayarlanmaktadır. Görüntü ayarları yardımıyla hem istemciye gönderilen görüntünün boyutları istenildiği gibi ayarlanabilmekte hem de görüntünün veri hacmi düşürülerek GPRS aktarım maliyeti düşürülebilmektedir. Buna ek olarak görüntünün yakalanması ve ağ üzerinden gönderilmesi için hiçbir aracı katman bulunmamaktadır [8]. Bu da gelen http isteğine verilen yanıt sürecinin kontrollü ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Sunucu yazılımı Java teknolojisi ile geliştirildiği için farklı işletim sistemlerine kolaylıkla taşınabilir bir yapıya sahiptir [1]. Bu çalışmada hem sunucu hem de istemci yazılımının geliştirilmesi için NetBeans yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır. NetBeans hem açık kaynak kodlu hem de ücretsiz olarak erişilebilen bir yazılım geliştirme aracıdır [9]. Sunucu yazılımı, kullanıcı arabirimi ve sunucu iş parçacığı sınıflarından oluşmuştur. Sunucu iş parçacığı Thread sınıfından türetilmiştir. Çünkü kullanıcı arabirimi ve sunucunun çalışma kanallarını birbirinden ayrı olması gerekmektedir. Bunun nedeni sunucu iş parçacığı, istemcilerinden gelen istekleri bir sunucu soketi nesnesi ile sonsuz döngü içinde beklemektedir. Bu durum kullanıcı arabirimini erişilemez hale getirmektedir. Bu olumsuzluğun önüne geçmek için sunucu iş parçacığı kanalı ayrılmıştır. Kullanıcı arabiriminde Başlat komutunun verilmesiyle beraber sunucu iş parçacığı nesnesi oluşmakta, görüntü yakalama aygıtını etkinleşmekte ve ağdan gelen istekler sunucu soketi ile dinlenmeye başlamaktadır (Şekil 3). Şekil 2. Sunucu yazılımının arabirimi (üstte) ve kamera önizleme pencerelerinin (altta) görüntüleri. private void jbtnbaslatactionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { // Eğer etkin bir sunucu nesnesi yok ise oluştur. // Oluşacak olan sunucunun hizmet port numarasını belirle. if (sunucu == null) sunucu = new httpsunucuparcasi( Integer.parseInt( jtxtportno.gettext() ) ); // Sunucuya kullanılacak görüntü yakalama aygıtını bildir. sunucu.aygitayarlar( jcmbaygitlar.getselecteditem().tostring() ); sunucu.bilgi = jtxtbilgi; // Önizleme penceresinin konumunun ayarlanması // için gerekli parametreleri belirle. sunucu.x = this.getx(); sunucu.y = this.gety(); // Görüntü yakalama aygıtını etkinleştir. sunucu.init(); // Sunucuyu başlat ve istekleri bekle. sunucu.start(); Şekil 3. Başlat komutu ile sunucu iş parçacığı ve görüntü yakalama aygıtının başlatılması.

3 Sunucunun başlatılmasıyla beraber görüntü yakalama aygıtı tarafından yakalanan görüntü oluşturulan önizleme penceresinde görülmektedir (Şekil 2). Dikkat edilirse henüz istek gelmeden görüntü yakalama aygıtı başlatılmaktadır. Bunun nedeni, istek geldiği anda görüntü yakalama aygıtının görüntü almaya hazır olması ve bu anda etkinleştirme için zaman kaybedilmemesidir. Sunucu yazılım bundan sonra iki tip isteği kontrol etmektedir. Bunlardan ilki numarası]/kapat şeklindeki http isteğidir. Bu isteği sadece sunucu kendi kendine gönderir. Bu istek, sunucunun kendi sonsuz döngüsünün kırılması için gereklidir. Bu istek geldikten sonra sunucu soketi kapatılır ve görüntü yakalama aygıtı durdurulur. İstendiği takdirde tekrar Başlat komutu ile sunucu parçası farklı bir görüntü yakalama aygıtı kullanarak tekrar başlatılabilir. Sunucuya gelen ikinci istek ise adresi]:[port numarası]/goruntu biçimindeki görüntü isteğidir. Bu istek, istemciye görüntünün gönderilmesi sürecini başlatan istektir. Bu isteklerin belirlenebilmesi için StringTokenizer adlı sınıf kullanılmıştır (Şekil 3). // İstemciden gelen istek tipine bak String str = "."; while (!str.equals("")) { str = in.readline(); // Eğer kapatma komutu gelire kapatma işlemini yap // Eğer görüntü isteği gelirse görüntüyü gönder if (!str.equals(".") &&!str.equals("") ) { StringTokenizer st = new StringTokenizer( str ); String temp = st.nexttoken(); çağrılmaktadır. Bu metodun output parametresi isteği yapan istemciye görüntü bilgisinin akışını sağlayan stream kanalıdır. Bu kanalı kullanan goruntugonder metodu istemciye görüntüyü gönderir. Bu metot, synchronized ifadesi ile tanımlandığından farklı istemci iş parçacıkları tarafından çağrıldığında, threading mekanizması sayesinde otomatik olarak her bir istemciye sırası ile yanıt vermektedir. goruntugonder metodu çağrıldıktan sonra görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alıp kullanıcı arabirimindeki parametrelere göre ayarladıktan sonra bir http cevabı olarak istek yapan istemciye göndermektedir. Sunucu arabirimindeki parametrelerden ilki gönderilen görüntüye ait renk paletini belirlemektedir. Eğer Gri Tonlu Resim onay kutusu işaretli ise istemciye görüntü gri tonlu halde gönderilmektedir (Şekilı2). Bu da gönderilen görüntünün veri hacmini azaltmasını sağlayarak ücret ve zaman maliyetlerini düşürmektedir. Diğer parametre ise gönderilecek görüntünün geometrik boyutlarıdır. Kullanıcı arabirimindeki Genişlik ve Yükseklik kaydırma çubukları ile istemciye gönderilecek görüntünün geometrik boyutları ayarlanabilmektedir (Şekilı2). Görüntün geometrik boyutlarının azaltılması da aktarılan veri hacminin azalması bakımından önemlidir. Şekil 5 te sunucu yazılımın çalışmasına ilişkin akış şeması görülmektedir. Sunucu yazılımı başlat Ağdan görüntü isteklerin gelmesini bekle // GET metodunu kontrol et if (temp.equals("get")) { String komut = st.nexttoken(); İstek1 (Thread 1) İstek1 (Thread 1) İstek N (Thread N) if (komut.equals("/goruntu")) { // Eğer komut goruntual ise // Senkronize istekleri sıraya koyarak thread // mekanizması ile çağrı yapılıyor goruntugonder(output); else if (komut.equals("/kapat")) // Eğer sunucu kendi kendine // kapatma komutu yollamışsa if (bilgi!= null) if (dur) bilgi.append( zaman() + ": Sunucu kapatma isteği\r\n"); // Bütün işlemler tamamlandı // Http istek bağlantısını sonlandır remote.close(); Şekil 3. Sunucuya gelen isteklerin ayrıştırılması. Sunucu yazılımında her bir istemciye yanıt vermek için yine iş parçacığı (thread) oluşturulmaktadır. Bu iş parçacıkları görüntü yakalama aygıtına aynı anda erişemeyeceğinden, görüntü istem talepleri Java threading (iş parçacığı) mekanizması sayesinde sıraya konulmaktadır. Şekil 3 te görüldüğü gibi, görüntü isteğinin gelmesi durumunda goruntugonder(output) metodu Şekil 5. Sunucu yazılımın çalışmasına ilişkin akış şeması 3. İstemci Yazılım Gelen istekleri sıraya koy İlgili İstemciye Görüntüyü Gönder İstemci yazılım, J2ME (Java2 Micro Edition) teknolojisi ile geliştirilmiş mobil bir uygulamadır. Java 2 Micro Edition mobil cihazlar için tanımlanmış bir grup belirtim ve teknolojidir. J2ME belli sınıflardaki cihazlar için bir grup konfigürasyon ve profillere bölünmüştür [1, 3]. İstemci uygulamada iş parçacığı (thread) tabanlı bir http istemi gerçekleştirilmekte ve GPRS yoluyla sunucu yazılıma bağlanıp görüntü alınmaktadır. Şekil 6 da istemci uygulamasının J2ME emülatör içindeki çalışması görülmektedir. Geliştirilen J2ME uygulaması, cep telefonuna yüklenmeden önce bu emülatör yardımıyla test edilip çalıştırılabilmektedir. İstemci yazılım Görüntü Al komutu ile belirtilen IP adresi ve portta hizmet vermekte olan görüntü sunucusundan görüntü alınmaktadır (Şekil 7, 8). Görüntü alma komutu aslında sunucu yazılıma adresi]:[port

4 numarası]/goruntu şeklinde bir http isteği gönderir. Aldığı yanıt ise sunucu yazılımın istek esnasında görüntü yakalama aygıtından aldığı PNG (Portable Network Graphics) biçimindeki görüntüdür. İstemci uygulamada görülen durum alanında alınan görüntünün boyutu ve ne kadar sürede geldiği gösterilmektedir. İstemci uygulamanın Ayarlar komutu ile uygulama bağlantı ayarları ekranına geçilmektedir. (Şekil 7, 8) Bu ekranda görüntü sunucusunun hizmet verdiği IP adresi ve port numarası ayarlanmaktadır. İstemci uygulama kapatılıp açılsa bile bu parametreleri saklayabilmektedir. Şekil 8. İstemci uygulamanın bağlantı ayarları ekranı. Şekil 6. Görüntü istemci uygulamasının görüntü aktarımı tamamlandıktan sonra Emülatör içindeki görüntüsü. İstemci yazılım üç Java sınıfından oluşmaktadır. Bunlardan ilki uygulamaya ait ayarların kaydedilmesini sağlayan metotları içeren Preferences sınıfıdır. Bu sınıf yardımıyla görüntü sunucusuna ait IP adresi ve hizmet portu kaydedilmektedir. İkincisi görüntü sunucusuna bağlanıp görüntüyü getiren araci adlı sınıftır. Bu sınıf Java nın Runnable arabirimini icra ederek kendisinden miras alan sınıfın kendi metotlarını kullanabilmesini sağlamaktadır. araci adlı sınıf da thread (iş parçacığı) yapısına bağlı olarak çalışır bu sayede ağdan görüntü bilgisi getirilirken kullanıcı arabiriminin erişilemez hale gelmesi engellenmiş olur. İstemci yazılımı oluşturan son sınıf ise goruntuistemci sınıfıdır. İstemci uygulamasının çalıştığı ana sınıf olup kullanıcı arabirimini oluşturan ve icra eden metotları içermektedir. Preferences sınıfı J2ME kütüphanesine ait Record Store (kayıt deposu) yapısını kullanmaktadır. Bir Record Store, kayıtlar halindeki veriyi tutan küçük bir veritabanıdır [9]. Şekil 9 da, istemci uygulamasının başlangıcı esnasında daha önceden kaydedilmiş parametrelerin nasıl okunduğu görülmektedir. public void startmidlet() { switchdisplayable(null, getfrmana()); try { ayarlar = new Preferences("ayarlar"); adres = ayarlar.get("adres"); hizmetportu = ayarlar.get("hizmetportu"); catch (RecordStoreException rse) { strdurum.settext( rse.getmessage() ); Şekil 7. Görüntü istemci uygulamasının menüsü ve Görüntü Al komutu. Şekil 9. Sunucuya ait bilgilerin istemci uygulamasının açılışı sırasında alınması. Uygulamada Ayarlar ekranında, ayarlar değiştiği zaman yine Preferences sınıfı yardımıyla değişen parametreler kaydedilmektedir.

5 araci sınıfı, kullanıcı arabiriminde goruntual komutu verildiğinde, ayarlar ekranından alınan parametrelerle (görüntü sunucusunun ip adresi ve hizmet portu) sunucuya bağlanıp görüntüyü almakta ve kullanıcı arabirimine göndermektedir. araci sınıfı, GPRS ağı üzerinden sunucuya bağlanırken openconnection adlı metodu kullanır. Bu metot içinde HttpConnection sınıfı yardımıyla sunucuya bağlanılıp görüntü getirilir, görüntünün getirilme süresi hesaplanır ve resmin boyut bilgisi alınır. Bütün bu bilgiler kullanıcı ekranına arabirim (Interface) metotlarıyla aktarılır. HttpConnection nesnesi http veri alış-verişinin üzerinden gerçekleştirildiği J2ME sınıfıdır [10]. private Image openconnection() throws IOException{ lbaslangic = System.currentTimeMillis(); HttpConnection connecton=(httpconnection)connector.open(theurl); DataInputStream is=connecton.opendatainputstream(); // Alınan görüntün boyutunu al boyut = (int) connecton.getlength(); byte[] data = new byte[boyut]; Şekil 11. goruntuistemci sınıfına ait formların tasarım halindeki görüntüsü is.readfully(data); is.close(); connecton.close(); // Görüntü aktarımı için geçen süreyi hesapla lbitis = System.currentTimeMillis(); lgecenzaman = lbitis - lbaslangic; return Image.createImage(data, 0, boyut); // Arabirim public static interface ResponceListener{ // Arabirim fonksiyonları // Alınan görüntü bilgisi ve diğer bilgileri kullanıcı // arayüzüne gönder public void setresponce(image responce); public void handleexception(exception e); public void boyutal(int boyut); public void sureal(long sure); Şekil 10. Sunucudan görüntünün alındığı openconnection() metodu ve arabirim metotları goruntuistemci sınıfı istemci uygulamasının ana sınıfı olup iki adet ekrandan (form) oluşmaktadır. Bunlardan ilki ağdan alınan görüntünün gösterildiği ana form (frmana) ve ikincisi ise görüntü sunucusuna bağlantı için kullanılan parametrelerin (ip adresi ve hizmet portu) ayarlandığı form (frmayarlar) ekranlarıdır (Şekil 11). 4. Sunucu ve İstemci İletişimi İstemci uygulama Nokia E50 ve Sony Ericsson K700 cep telefonu modellerinde test edilmiş ve görüntü aktarımı uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 12 de sunucu yazılımının bilgilendirme alanında bir iletişim örneği verilmiştir. Bu alanda istek yapan istemcinin IP adresi ve gönderilen görüntünün boyutu verilmektedir. Şekil 12. Sunucu yazılımın bilgilendirme alanında görüntü aktarımı sırasında gerçekleşen bildirim. Çizelge 1 de sunucu arabiriminde ayarlanan görüntü boyutlarına göre (piksel olarak boyutlar) görüntünün kilobayt olarak boyutu ve aktarım süresi verilmiştir. Bu çizelgede verilmiş olan aktarım örnekleri yerel ağda emülatör yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1. Görüntünün geometrik boyutlarına göre kilobayt boyutu ve aktarım süresine ilişkin çizelge. Geometrik Boyut Aktarım Boyutlar (Kilobayt) Süresi (ms) 50X X X X Çizelge 1 deki aktarımlar verileri görüntünün renkli haldeki transferine ilişkin verilerdir. 100X100 boyutlarındaki 6 Kb lık gri tonlamalı görüntünün aktarımı en düşük 42 ms de gerçekleştirilmiştir. Görüntünün piksel boyutlarının ve renk tonlamasının düşürülerek görüntünün kilobayt olarak boyutu ve aktarım süresinin düşürülebildiği Çizelge 1 de açıkça görülmektedir. Bu aktarım süresinin sunucu ve istemci yazılımlarının çalıştırıldığı işletim sistemi, donanım ve hizmet sağlayan operatöre bağlı olarak değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Nokia E50 cep telefonu üstünde AVEA operatörü üstünden yapılan testte renkli 100X100 piksel boyutlarında 23 Kb lık örnek bir görüntü aktarımı ms sürmüştür. SonyEricsson K750i cep telefonu üstünde TURKCELL operatörü ile 24 Kb lık bir görüntünün aktarımı ms sürmüştür. GPRS ağı

6 üzerinden yapılan bu aktarım süresinin göreceli olarak fazla olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak bu aktarım süresi 3G teknolojisinin ile gelen yüksek hızlı veri iletişimi ile oldukça azaltılabilecektir. 3G teknolojisi 384 Kbit ten 2 Mbit e kadar veri iletişim hızı sağlayabilmektedir [6]. 5. Sonuç Gerçekleştirilen uygulama ile sunucu yazılımın yakaladığı görüntüler bilgisayar ve cep telefonu gibi istemcilere başarı ile aktarılmıştır. GPRS teknolojisinin veri aktarım hızının düşük olması görüntü aktarma işlemi süresinin uzun sürebilmesine neden olmaktadır. Ancak uygulamanın Java destekli birçok cihazda çalışabilmesi ve çok uzaklara görüntü aktarılabilmesi büyük bir avantajdır. Aktarım süresi, sunucudaki görüntü ayarları denetimleri yardımıyla görüntü boyutlarının ayarlanarak düşürülebilmektedir. Çalışmanın bir sonraki basamağında sunucu yazılımın çalıştığı bilgisayara bağlı birden fazla kameradan istemcilere görüntü aktarımı, istemci üzerinden sunucuya gönderilecek komutlar ile sunucuya bağlı kapı, elektronik ev aletleri gibi cihazların uzaktan denetimi basit bir donanım ve cep telefonu yardımı ile düşük maliyetli olarak gerçekleştirilebilir. Kaynaklar [1] Knyziaka, T. and Winiecki, W., The new prospects of distributed measurement systems using Java 2 Micro Edition mobile phone, Computer Standards & Interfaces 28 (2005) [2] Muñoz, N.D., Eusse, J.F., Cruz,E. J., Murillo,L.G., Echeverri,A., Robot Teleoperation System Based on GPRS, Fourth Congress of Electronics, Robotics and Automotive Mechanics [3] M. Van Der Werff, X. Gui, and W.L. Xu, A MOBILE- BASED HOME AUTOMATION SYSTEM, [4] Abram, F., Kruegle, H., CCTV Surveillance (Second Edition), Analog and Digital Video Practices and Technology 2006, [5] ( ) [6] Bates, Regis J., GPRS (General Packet Radio Service), McGraw-Hill Copyright 2004, [7] /jmf/ ( ) [8] webcam.html ( ) [9] [10] Knudsen, J., Wireless Java Developing with J2ME, Second Edition, Apress 2003

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/ Görsel Programlama DERS 12 1 Java Ağ İşlemleri (Java Networking) Birbirleri ile ağ araçları ve kabloları ile bağlantılı bilgisayarlar bir ağ sistemi oluştururlar. İnternet, şirketlerin yerel bilgisayar

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MBS100E/G/W MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MBS100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

PERGO TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

PERGO TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ EMSALSİZ ÖZELLİKLER 3 EKSENLİ HAREKET SENSÖRÜ SUNUCU ONAYLI KONUM GÖNDERİMİ SIMCHIP DESTEĞİ GELİŞMİŞ GSM MODÜL YÖNETİMİ GELİŞMİŞ MODÜL YÖNETİMİ ASIST- DESTEĞİ ALARM VE İHLAL YÖNETİMLE Rİ SMS İLE ANINDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS)

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) H. Gürkan Gürsoy Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gursoygurkan@yahoo.co.uk Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Ahmet KAYA

Detaylı

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ Amaçlar 1. TCP protokolünün öğrenilmesi 2. Ağ programlamada kullanacağımız sistem komutlarının öğrenilmesi 3. Ağ programlamanın kavranması TCP ile veri alışverişi

Detaylı

RTP TEKNOLOJİSİ İLE ON-LİNE GÖRÜNTÜ İLETİMİ VE İLGİLİ GÖRÜNTÜNÜN ON-LİNE KONTROLÜ

RTP TEKNOLOJİSİ İLE ON-LİNE GÖRÜNTÜ İLETİMİ VE İLGİLİ GÖRÜNTÜNÜN ON-LİNE KONTROLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(1), 5-13, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştırma Makalesi Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 3(1), 5-13,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ 1 GÜNDEM Genel Bilgiler Güvenlik İşlemleri Geliştirme Test Üretim Kullanılacak Öncelikli Web Servisleri TEFASWebServisOperParam.xlsx Dokümanı

Detaylı

COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3

COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3 COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3 1. Đçindekiler 1. Đçindekiler...2 2. Bu belgenin amacı...3 3. Belge sürümleri...3 4. Sistem gereksinimleri...3 5. Kullanım şekli...4 5.1 Genel...4 5.2 Uyarılar...4 5.3

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

INTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİRİMDEKİ DSP KİTİNE VERİ İLETİMİ

INTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİRİMDEKİ DSP KİTİNE VERİ İLETİMİ INTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİRİMDEKİ DSP KİTİNE VERİ İLETİMİ Nurşen Suçsuz 1 Deniz Taşkın 2 1 Öğr. Üyesi. Trakya Üniversitesi,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 22030 Edirne nursen@trakya.edu.tr 2 Ar. Gör.

Detaylı

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0 AĞ HİZMETLERİ Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Version 4.0 İSTEMCİ SUNUCU İLİŞKİSİ İnsanlar her gün başkalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için ağ ve İnternet üzerinden sağlanan hizmetleri

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Yasin Hınıslıoğlu 1 Mehmet Serdar Güzel 2 1 Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2 Ankara Üniversitesi Bilgisayar

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

1.1.1 Network Konfigürasyonu

1.1.1 Network Konfigürasyonu 1.1.1 Network Konfigürasyonu Network konfigürasyonuna girmek için Şkl 0.1 Network ndaki gibi NETWORK e tıklayınız. Şkl 0.1 Network Konfigürasyonu Bu unite dual stream i destekler. Kullanıcılar network

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign, Windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ağdaki istemci ekranlara (client) yerel

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.0 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu Dokunmatik Panel Ürün Ailesi Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu By Sunum Gündemi Bölüm 1 : Ön Hazırlık Aşaması Bölüm 2 : Kurulum Bölüm 3 : Uygulama Yükleme Bölüm 4 : Konfigürasyon Yükleme Bölüm 5 :

Detaylı

OPC Data Access (DA) Temelleri

OPC Data Access (DA) Temelleri OPC Data Access (DA) Temelleri Hazırlayan Kepware Technologies Türkçe Meal Salih GÖK Anket Data Access nedir? Data Access in getirileri OPC DA e giriş (Data Access) OPC DA Özelliklerine bakış Hızlı bir

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.2 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

Java 2 Micro Edition (J2ME)

Java 2 Micro Edition (J2ME) Java 2 Micro Edition (J2ME) Arş.Gör. Cenk ATLIĞ Bahar 2005-2006 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İçerik Giriş MIDP nedir? MIDP in Java 2 Platformundaki yeri Java 2 Platformunda cihazların kullanım

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ D0204 HotelTV1 SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ 2014 Ekim 1. Doküman Geçmişi Tarih Düzenleyen Sürüm Yapılan Değişiklik 10 Temmuz 2010 Çağatay Akçadoğan A0.1 Doküman Yaratma 4 Nisan 2012 Görkem Giray A0.2

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

F.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuvarı DENEY NO: 6 JAVA İLE DAĞITIK PROGRAMLAMA.

F.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuvarı DENEY NO: 6 JAVA İLE DAĞITIK PROGRAMLAMA. F.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuvarı DENEY NO: 6 JAVA İLE DAĞITIK PROGRAMLAMA Deneyin Amacı: Bu deneyde nesne tabanlı bir programlama dili olan JAVA

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.0 Sayfa 1 / 10 Giriş EBT Sisteminin, Web Servisleri birinci versiyonu, BOTAŞ ile yapılan ayrıştırma çalışmalarına paralel

Detaylı

FINDIK Herkese Açık Filtre 18.04.2009

FINDIK Herkese Açık Filtre 18.04.2009 FINDIK Herkese Açık Filtre 18.04.2009 FINDIK Ekibi Sunum Planı Neden içerik filtreleme? Peki neden FINDIK? FINDIK nasıl kullanılır? FINDIK uygulama tasarımı FINDIK nasıl geliştirilir? Gelecek

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem INTERNET PROGRAMCILIĞI Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 2 Internet Teknolojileri ve Temel Internet Kavramları Neler Öğreneceğiz? Internet e Kişisel Bağlantı Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0 VIDEOCELL API Versiyon 1.0.0 İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları... 4

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 1. İçindekiler 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. BU BELGENİN AMACI... 3 3. BELGE SÜRÜMLERİ... 3 4. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 5. KULLANIM ŞEKLİ... 4 5.1. GENEL... 4 5.2. UYARILAR...

Detaylı

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Vmeet Hızlı Kullanım Kılavuzu Birtel İletişim Teknolojileri

Vmeet Hızlı Kullanım Kılavuzu Birtel İletişim Teknolojileri Vmeet Hızlı Kullanım Kılavuzu Birtel İletişim Teknolojileri İçindekiler Başlarken... 3 Ses ve görüntü ayarları için;... 3 1. Adım Hoparlör Kurulumu:... 5 2. Adım Mikrofon Kurulumu:... 6 3. Adım Kamera

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 Yönetici olarak AntiKor a girmek için SshClient veya Putty programı kullanılır. IP olarak kurum içinden

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.1 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam...1 2.2 Hedef Kitle...1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...1

Detaylı

K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu

K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu Bu klavuz bakanlığımızca kurumlara sağlanan kurumkodu@meb.k12.tr şeklindeki e posta adreslerinin genel özellikleri ve kullanımı esnasında dikkat edilecek

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. WSDL-SOAP MURAT TEZGİDER Web Servisi Nedir? web servisi :standart formatları kullanarak programlama dili, işletim sistemi ve platformdan bağımsız olarak bilgiyi paylaşan

Detaylı

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI Serhan COŞAR serhancosar@yahoo.com Oğuzhan URHAN urhano@kou.edu.tr M. Kemal GÜLLÜ kemalg@kou.edu.tr İşaret ve Görüntü

Detaylı

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA 1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA Mardin Artuklu Üniversitesi 2015-2016 güz yarıyıldan itibaren Senato kararı ile üniversitemiz bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans programlarında görülmekte olan

Detaylı

PORT HABERLEŞME SERİ PORT FARUK BOZAN

PORT HABERLEŞME SERİ PORT FARUK BOZAN PORT HABERLEŞME SERİ PORT FARUK BOZAN farukbozan@javatiryakileri.com bozanfaruk@gmail.com Merhaba değerli Java dostları. Bu yazımızda port haberleşme konusuna değineceğiz. Yalnız şu noktaya dikkatinizi

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a 5 S a y f a 6 S a y f a 7 şeklini alır. Bu durumda kullanıcı yasaklı konumdadır.

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı AirLink ES4X0, diğer bir router ile birlikte kullanıldığında birden fazla bilgisayar veya cihaz için esas bağlantı noktası ve internet üzerinden yedekleme

Detaylı