GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI TRANSFERRING IMAGES FROM CAPTURE DEVICES TO MOBILE DEVICES USING GPRS TECHNOLOGY Salih GÖRGÜNOĞLU a, *, Mehmet GÖK b a, * Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Karabük, TÜRKİYE, E-posta: b Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, TÜRKİYE, E-posta: Özet Belli bir yerin uzaktan izlenmesi günümüzde başta güvenlik sistemleri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Uzaktan izleme için kullanılan teknolojilere örnek olarak IP ya da kablosuz kameralar verilebilir. Ancak bu tür kameralar özel donanımlara sahip olduğundan maliyeti yüksektir. Ayrıca bu tür cihazlara mobil telefonlardan erişmek daha zordur. Bu çalışmada, GPRS ve Java destekli herhangi bir taşınabilir iletişim cihazına, zaman ve ücret maliyetleri de düşünülerek görüntü aktarılması gerçekleştirilmiştir. Görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alma ve istemciye gönderebilmek için http sunucu temelli bir yazılım geliştirilmiştir. Cep telefonuna yerleştirilen Java uygulaması ile her hangi bir anda kameradaki görüntü alınabilmektedir. Kullanılan işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir kamera kullanılabildiğinden sistemin maliyeti de düşüktür. Ev ve işyeri gibi yerlerde uzaktan erişim ile güvenliğin sağlanması istenilen yerlerde düşük maliyetli bir çözüm olarak önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Web kamera, Görüntü aktarma, J2ME Abstract Today remote monitoring of a particular place is used on variety of areas initially security systems. Wireless or IP Cameras are the example technologies for remote monitoring. But such devices are not cost effective because of having particular hardware. Also accessing these devices from mobile devices may not be easy. In this paper, task of transferring an image to any Java and GPRS supported mobile communication device is executed considering time and billing costs. An http server based Java application is developed to capture image from the capture device and transfer it to the client. The image can be taken from capturing device using client application installed on mobile phone at any time. This application is cost effective because any camera compatible with operating system can be used. This application can be considered as a low cost solution for providing security via remote access. Keywords: Web Camera, Image Transfer, J2ME 1. Giriş Taşınabilir iletişim cihazlarının sürekli olarak artan yetenekleri, onları basit iletişim araçları olmanın ötesinde özel amaçlar için kullanılabilir hale getirmiştir. Artık bu tür cihazlar yeni buluşlar için yol açan disiplinler arası araştırma konusu haline gelmiştir. Bilgisayar bilimi ile bağlantılı mobil teknoloji, eğlence, sağlık, uzaktan izleme, ev otomasyon sistemleri ve kontrol gibi alanlar için birçok yeni imkân sunmaktadır. Bir mobil cihaz ve sunucu arasındaki iletişim şekli bu alanlarda yapılan uygulamaların kısıtlarını ve yeteneklerini belirlemektedir [1, 2, 3]. Belli bir yerin uzaktan izlenmesi günümüzde başta güvenlik sistemleri olmak üzere birçok alanda kullanılabilmektedir. Uzaktan izleme için kullanılan teknolojilere örnek olarak IP kameralar ya da kablosuz kameralar verilebilir [4]. Ancak bu tür cihazlardan görüntü alan istemcilerin gelişmiş özelliklere sahip olması gerekebilmektedir. Ayrıca bu tür cihazlar yapılan işe özgü özelliklere sahip olduğundan özel uygulamalar gerçekleştirmek güç olabilmektedir. Bu çalışmada amaç GPRS ve Java destekli herhangi bir taşınabilir iletişim cihazına görüntü aktarılmasını, zaman ve ücret maliyetlerinin de ayarlanarak gerçekleştirilmesidir. Aktarılan görüntünün alındığı yakalama aygıtı, kullanılan işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir donanım olabilir. (Bir web kamera, TV kartı vb.) Bu da yapılan uygulamanın kolaylıkla geliştirilebilir ve uygulanabilir olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada http (Hyper Text Transfer Protocol) ile bir bilgisayara bağlı herhangi bir görüntü yakalama aygıtından alınan görüntünün taşınabilir iletişim cihazlarına, daha geniş anlamıyla herhangi bir http istemcisine aktarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alma ve istemciye gönderme işlemini gerçekleştirmek için http sunucu temelli bir yazılım ile geliştirilmiştir. İstemci uygulama ise GPRS teknolojisi ile geliştirilmiş olan http sunucusuna Internet üzerinden bağlanan bir mobil cihaz uygulamasıdır. Şekil 1 de, sunucu yazılım, çalıştığı bilgisayara bağlı bir web kameradan aldığı görüntüyü Internet üzerinden başka bir bilgisayara ve GPRS yoluyla bir cep telefonuna aktarmaktadır. Türkiye de GSM hizmeti veren operatörlerin GPRS hizmetini ücretli sağladıkları göz önüne alındığında, görüntü aktarımının ekonomik boyutlarının düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır [5]. Günümüzde GPRS ile teorik olarak 115 Kbit hızına ulaşabilmesi mümkündür [2, 6]. Ancak GSM operatörlerinin alt yapısı, iletişim anındaki ağ koşulları ve baz istasyonu uzaklığı gibi faktörler IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 nedeniyle bu değer 50 Kbit seviyelerine ulaşabilmektedir [2]. Bu veri iletişim hız değerinin düşük olması da görüntü boyutunun ayarlanmasını gerektirmektedir. Şekil 1. Görüntü aktarım işleminin akışı. 2. Sunucu Yazılım Sunucu yazılım seçilen görüntü yakalama aygıtından aldığı görüntüyü kendisine gelen http isteğine yanıt olarak vermektedir (Bu yanıt image/png http başlık bilgisi ve görüntü verisinden oluşmaktadır). Sunucu yazılım bir http sunucusunun çalışma esasları dikkate alınarak Java ile ağ programcılığı ve JMF (Java Multimedia Framework) API [7] tekniklerini bir araya getirmiştir. Geliştirilmiş olan sunucu yazılımın arabirim görüntüsü Şekil 2 de görülmektedir. Sunucu yazılım Başlat komutu ile hizmete başlamakta ve görüntü aygıtına ait önizleme penceresi de açılmaktadır. Sunucu yazılımda Yakalama Aygıtları bölümü görüntüsü alınacak olan görüntü yakalama aygıtı açılır liste kutusundan seçilebilmektedir. Port ayarı ise http hizmetinin verileceği port numarasını belirlemektedir. Başlat komut düğmesi ile sunucu yazılımın seçilen port numarası üstünden resim gönderme hizmetine başlaması sağlanmaktadır. Durdur komut düğmesi ise http sunucu hizmetini durdurmakta ve yakalama aygıtını serbest bırakmaktadır. Görüntü ayarları panelinde ise görüntü kalitesi ile ilgili ayarlar yapılmaktadır. Gri tonlu resim onay kutusu işaretlendiğinde gönderilen görüntün gri tonlu halde istemciye gönderilmektedir. Genişlik ve Yükseklik kaydırma çubuklarıyla istemciye gönderilen görüntünün geometrik boyutları ayarlanmaktadır. Görüntü ayarları yardımıyla hem istemciye gönderilen görüntünün boyutları istenildiği gibi ayarlanabilmekte hem de görüntünün veri hacmi düşürülerek GPRS aktarım maliyeti düşürülebilmektedir. Buna ek olarak görüntünün yakalanması ve ağ üzerinden gönderilmesi için hiçbir aracı katman bulunmamaktadır [8]. Bu da gelen http isteğine verilen yanıt sürecinin kontrollü ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Sunucu yazılımı Java teknolojisi ile geliştirildiği için farklı işletim sistemlerine kolaylıkla taşınabilir bir yapıya sahiptir [1]. Bu çalışmada hem sunucu hem de istemci yazılımının geliştirilmesi için NetBeans yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır. NetBeans hem açık kaynak kodlu hem de ücretsiz olarak erişilebilen bir yazılım geliştirme aracıdır [9]. Sunucu yazılımı, kullanıcı arabirimi ve sunucu iş parçacığı sınıflarından oluşmuştur. Sunucu iş parçacığı Thread sınıfından türetilmiştir. Çünkü kullanıcı arabirimi ve sunucunun çalışma kanallarını birbirinden ayrı olması gerekmektedir. Bunun nedeni sunucu iş parçacığı, istemcilerinden gelen istekleri bir sunucu soketi nesnesi ile sonsuz döngü içinde beklemektedir. Bu durum kullanıcı arabirimini erişilemez hale getirmektedir. Bu olumsuzluğun önüne geçmek için sunucu iş parçacığı kanalı ayrılmıştır. Kullanıcı arabiriminde Başlat komutunun verilmesiyle beraber sunucu iş parçacığı nesnesi oluşmakta, görüntü yakalama aygıtını etkinleşmekte ve ağdan gelen istekler sunucu soketi ile dinlenmeye başlamaktadır (Şekil 3). Şekil 2. Sunucu yazılımının arabirimi (üstte) ve kamera önizleme pencerelerinin (altta) görüntüleri. private void jbtnbaslatactionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { // Eğer etkin bir sunucu nesnesi yok ise oluştur. // Oluşacak olan sunucunun hizmet port numarasını belirle. if (sunucu == null) sunucu = new httpsunucuparcasi( Integer.parseInt( jtxtportno.gettext() ) ); // Sunucuya kullanılacak görüntü yakalama aygıtını bildir. sunucu.aygitayarlar( jcmbaygitlar.getselecteditem().tostring() ); sunucu.bilgi = jtxtbilgi; // Önizleme penceresinin konumunun ayarlanması // için gerekli parametreleri belirle. sunucu.x = this.getx(); sunucu.y = this.gety(); // Görüntü yakalama aygıtını etkinleştir. sunucu.init(); // Sunucuyu başlat ve istekleri bekle. sunucu.start(); Şekil 3. Başlat komutu ile sunucu iş parçacığı ve görüntü yakalama aygıtının başlatılması.

3 Sunucunun başlatılmasıyla beraber görüntü yakalama aygıtı tarafından yakalanan görüntü oluşturulan önizleme penceresinde görülmektedir (Şekil 2). Dikkat edilirse henüz istek gelmeden görüntü yakalama aygıtı başlatılmaktadır. Bunun nedeni, istek geldiği anda görüntü yakalama aygıtının görüntü almaya hazır olması ve bu anda etkinleştirme için zaman kaybedilmemesidir. Sunucu yazılım bundan sonra iki tip isteği kontrol etmektedir. Bunlardan ilki numarası]/kapat şeklindeki http isteğidir. Bu isteği sadece sunucu kendi kendine gönderir. Bu istek, sunucunun kendi sonsuz döngüsünün kırılması için gereklidir. Bu istek geldikten sonra sunucu soketi kapatılır ve görüntü yakalama aygıtı durdurulur. İstendiği takdirde tekrar Başlat komutu ile sunucu parçası farklı bir görüntü yakalama aygıtı kullanarak tekrar başlatılabilir. Sunucuya gelen ikinci istek ise adresi]:[port numarası]/goruntu biçimindeki görüntü isteğidir. Bu istek, istemciye görüntünün gönderilmesi sürecini başlatan istektir. Bu isteklerin belirlenebilmesi için StringTokenizer adlı sınıf kullanılmıştır (Şekil 3). // İstemciden gelen istek tipine bak String str = "."; while (!str.equals("")) { str = in.readline(); // Eğer kapatma komutu gelire kapatma işlemini yap // Eğer görüntü isteği gelirse görüntüyü gönder if (!str.equals(".") &&!str.equals("") ) { StringTokenizer st = new StringTokenizer( str ); String temp = st.nexttoken(); çağrılmaktadır. Bu metodun output parametresi isteği yapan istemciye görüntü bilgisinin akışını sağlayan stream kanalıdır. Bu kanalı kullanan goruntugonder metodu istemciye görüntüyü gönderir. Bu metot, synchronized ifadesi ile tanımlandığından farklı istemci iş parçacıkları tarafından çağrıldığında, threading mekanizması sayesinde otomatik olarak her bir istemciye sırası ile yanıt vermektedir. goruntugonder metodu çağrıldıktan sonra görüntü yakalama aygıtından görüntüyü alıp kullanıcı arabirimindeki parametrelere göre ayarladıktan sonra bir http cevabı olarak istek yapan istemciye göndermektedir. Sunucu arabirimindeki parametrelerden ilki gönderilen görüntüye ait renk paletini belirlemektedir. Eğer Gri Tonlu Resim onay kutusu işaretli ise istemciye görüntü gri tonlu halde gönderilmektedir (Şekilı2). Bu da gönderilen görüntünün veri hacmini azaltmasını sağlayarak ücret ve zaman maliyetlerini düşürmektedir. Diğer parametre ise gönderilecek görüntünün geometrik boyutlarıdır. Kullanıcı arabirimindeki Genişlik ve Yükseklik kaydırma çubukları ile istemciye gönderilecek görüntünün geometrik boyutları ayarlanabilmektedir (Şekilı2). Görüntün geometrik boyutlarının azaltılması da aktarılan veri hacminin azalması bakımından önemlidir. Şekil 5 te sunucu yazılımın çalışmasına ilişkin akış şeması görülmektedir. Sunucu yazılımı başlat Ağdan görüntü isteklerin gelmesini bekle // GET metodunu kontrol et if (temp.equals("get")) { String komut = st.nexttoken(); İstek1 (Thread 1) İstek1 (Thread 1) İstek N (Thread N) if (komut.equals("/goruntu")) { // Eğer komut goruntual ise // Senkronize istekleri sıraya koyarak thread // mekanizması ile çağrı yapılıyor goruntugonder(output); else if (komut.equals("/kapat")) // Eğer sunucu kendi kendine // kapatma komutu yollamışsa if (bilgi!= null) if (dur) bilgi.append( zaman() + ": Sunucu kapatma isteği\r\n"); // Bütün işlemler tamamlandı // Http istek bağlantısını sonlandır remote.close(); Şekil 3. Sunucuya gelen isteklerin ayrıştırılması. Sunucu yazılımında her bir istemciye yanıt vermek için yine iş parçacığı (thread) oluşturulmaktadır. Bu iş parçacıkları görüntü yakalama aygıtına aynı anda erişemeyeceğinden, görüntü istem talepleri Java threading (iş parçacığı) mekanizması sayesinde sıraya konulmaktadır. Şekil 3 te görüldüğü gibi, görüntü isteğinin gelmesi durumunda goruntugonder(output) metodu Şekil 5. Sunucu yazılımın çalışmasına ilişkin akış şeması 3. İstemci Yazılım Gelen istekleri sıraya koy İlgili İstemciye Görüntüyü Gönder İstemci yazılım, J2ME (Java2 Micro Edition) teknolojisi ile geliştirilmiş mobil bir uygulamadır. Java 2 Micro Edition mobil cihazlar için tanımlanmış bir grup belirtim ve teknolojidir. J2ME belli sınıflardaki cihazlar için bir grup konfigürasyon ve profillere bölünmüştür [1, 3]. İstemci uygulamada iş parçacığı (thread) tabanlı bir http istemi gerçekleştirilmekte ve GPRS yoluyla sunucu yazılıma bağlanıp görüntü alınmaktadır. Şekil 6 da istemci uygulamasının J2ME emülatör içindeki çalışması görülmektedir. Geliştirilen J2ME uygulaması, cep telefonuna yüklenmeden önce bu emülatör yardımıyla test edilip çalıştırılabilmektedir. İstemci yazılım Görüntü Al komutu ile belirtilen IP adresi ve portta hizmet vermekte olan görüntü sunucusundan görüntü alınmaktadır (Şekil 7, 8). Görüntü alma komutu aslında sunucu yazılıma adresi]:[port

4 numarası]/goruntu şeklinde bir http isteği gönderir. Aldığı yanıt ise sunucu yazılımın istek esnasında görüntü yakalama aygıtından aldığı PNG (Portable Network Graphics) biçimindeki görüntüdür. İstemci uygulamada görülen durum alanında alınan görüntünün boyutu ve ne kadar sürede geldiği gösterilmektedir. İstemci uygulamanın Ayarlar komutu ile uygulama bağlantı ayarları ekranına geçilmektedir. (Şekil 7, 8) Bu ekranda görüntü sunucusunun hizmet verdiği IP adresi ve port numarası ayarlanmaktadır. İstemci uygulama kapatılıp açılsa bile bu parametreleri saklayabilmektedir. Şekil 8. İstemci uygulamanın bağlantı ayarları ekranı. Şekil 6. Görüntü istemci uygulamasının görüntü aktarımı tamamlandıktan sonra Emülatör içindeki görüntüsü. İstemci yazılım üç Java sınıfından oluşmaktadır. Bunlardan ilki uygulamaya ait ayarların kaydedilmesini sağlayan metotları içeren Preferences sınıfıdır. Bu sınıf yardımıyla görüntü sunucusuna ait IP adresi ve hizmet portu kaydedilmektedir. İkincisi görüntü sunucusuna bağlanıp görüntüyü getiren araci adlı sınıftır. Bu sınıf Java nın Runnable arabirimini icra ederek kendisinden miras alan sınıfın kendi metotlarını kullanabilmesini sağlamaktadır. araci adlı sınıf da thread (iş parçacığı) yapısına bağlı olarak çalışır bu sayede ağdan görüntü bilgisi getirilirken kullanıcı arabiriminin erişilemez hale gelmesi engellenmiş olur. İstemci yazılımı oluşturan son sınıf ise goruntuistemci sınıfıdır. İstemci uygulamasının çalıştığı ana sınıf olup kullanıcı arabirimini oluşturan ve icra eden metotları içermektedir. Preferences sınıfı J2ME kütüphanesine ait Record Store (kayıt deposu) yapısını kullanmaktadır. Bir Record Store, kayıtlar halindeki veriyi tutan küçük bir veritabanıdır [9]. Şekil 9 da, istemci uygulamasının başlangıcı esnasında daha önceden kaydedilmiş parametrelerin nasıl okunduğu görülmektedir. public void startmidlet() { switchdisplayable(null, getfrmana()); try { ayarlar = new Preferences("ayarlar"); adres = ayarlar.get("adres"); hizmetportu = ayarlar.get("hizmetportu"); catch (RecordStoreException rse) { strdurum.settext( rse.getmessage() ); Şekil 7. Görüntü istemci uygulamasının menüsü ve Görüntü Al komutu. Şekil 9. Sunucuya ait bilgilerin istemci uygulamasının açılışı sırasında alınması. Uygulamada Ayarlar ekranında, ayarlar değiştiği zaman yine Preferences sınıfı yardımıyla değişen parametreler kaydedilmektedir.

5 araci sınıfı, kullanıcı arabiriminde goruntual komutu verildiğinde, ayarlar ekranından alınan parametrelerle (görüntü sunucusunun ip adresi ve hizmet portu) sunucuya bağlanıp görüntüyü almakta ve kullanıcı arabirimine göndermektedir. araci sınıfı, GPRS ağı üzerinden sunucuya bağlanırken openconnection adlı metodu kullanır. Bu metot içinde HttpConnection sınıfı yardımıyla sunucuya bağlanılıp görüntü getirilir, görüntünün getirilme süresi hesaplanır ve resmin boyut bilgisi alınır. Bütün bu bilgiler kullanıcı ekranına arabirim (Interface) metotlarıyla aktarılır. HttpConnection nesnesi http veri alış-verişinin üzerinden gerçekleştirildiği J2ME sınıfıdır [10]. private Image openconnection() throws IOException{ lbaslangic = System.currentTimeMillis(); HttpConnection connecton=(httpconnection)connector.open(theurl); DataInputStream is=connecton.opendatainputstream(); // Alınan görüntün boyutunu al boyut = (int) connecton.getlength(); byte[] data = new byte[boyut]; Şekil 11. goruntuistemci sınıfına ait formların tasarım halindeki görüntüsü is.readfully(data); is.close(); connecton.close(); // Görüntü aktarımı için geçen süreyi hesapla lbitis = System.currentTimeMillis(); lgecenzaman = lbitis - lbaslangic; return Image.createImage(data, 0, boyut); // Arabirim public static interface ResponceListener{ // Arabirim fonksiyonları // Alınan görüntü bilgisi ve diğer bilgileri kullanıcı // arayüzüne gönder public void setresponce(image responce); public void handleexception(exception e); public void boyutal(int boyut); public void sureal(long sure); Şekil 10. Sunucudan görüntünün alındığı openconnection() metodu ve arabirim metotları goruntuistemci sınıfı istemci uygulamasının ana sınıfı olup iki adet ekrandan (form) oluşmaktadır. Bunlardan ilki ağdan alınan görüntünün gösterildiği ana form (frmana) ve ikincisi ise görüntü sunucusuna bağlantı için kullanılan parametrelerin (ip adresi ve hizmet portu) ayarlandığı form (frmayarlar) ekranlarıdır (Şekil 11). 4. Sunucu ve İstemci İletişimi İstemci uygulama Nokia E50 ve Sony Ericsson K700 cep telefonu modellerinde test edilmiş ve görüntü aktarımı uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 12 de sunucu yazılımının bilgilendirme alanında bir iletişim örneği verilmiştir. Bu alanda istek yapan istemcinin IP adresi ve gönderilen görüntünün boyutu verilmektedir. Şekil 12. Sunucu yazılımın bilgilendirme alanında görüntü aktarımı sırasında gerçekleşen bildirim. Çizelge 1 de sunucu arabiriminde ayarlanan görüntü boyutlarına göre (piksel olarak boyutlar) görüntünün kilobayt olarak boyutu ve aktarım süresi verilmiştir. Bu çizelgede verilmiş olan aktarım örnekleri yerel ağda emülatör yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1. Görüntünün geometrik boyutlarına göre kilobayt boyutu ve aktarım süresine ilişkin çizelge. Geometrik Boyut Aktarım Boyutlar (Kilobayt) Süresi (ms) 50X X X X Çizelge 1 deki aktarımlar verileri görüntünün renkli haldeki transferine ilişkin verilerdir. 100X100 boyutlarındaki 6 Kb lık gri tonlamalı görüntünün aktarımı en düşük 42 ms de gerçekleştirilmiştir. Görüntünün piksel boyutlarının ve renk tonlamasının düşürülerek görüntünün kilobayt olarak boyutu ve aktarım süresinin düşürülebildiği Çizelge 1 de açıkça görülmektedir. Bu aktarım süresinin sunucu ve istemci yazılımlarının çalıştırıldığı işletim sistemi, donanım ve hizmet sağlayan operatöre bağlı olarak değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Nokia E50 cep telefonu üstünde AVEA operatörü üstünden yapılan testte renkli 100X100 piksel boyutlarında 23 Kb lık örnek bir görüntü aktarımı ms sürmüştür. SonyEricsson K750i cep telefonu üstünde TURKCELL operatörü ile 24 Kb lık bir görüntünün aktarımı ms sürmüştür. GPRS ağı

6 üzerinden yapılan bu aktarım süresinin göreceli olarak fazla olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak bu aktarım süresi 3G teknolojisinin ile gelen yüksek hızlı veri iletişimi ile oldukça azaltılabilecektir. 3G teknolojisi 384 Kbit ten 2 Mbit e kadar veri iletişim hızı sağlayabilmektedir [6]. 5. Sonuç Gerçekleştirilen uygulama ile sunucu yazılımın yakaladığı görüntüler bilgisayar ve cep telefonu gibi istemcilere başarı ile aktarılmıştır. GPRS teknolojisinin veri aktarım hızının düşük olması görüntü aktarma işlemi süresinin uzun sürebilmesine neden olmaktadır. Ancak uygulamanın Java destekli birçok cihazda çalışabilmesi ve çok uzaklara görüntü aktarılabilmesi büyük bir avantajdır. Aktarım süresi, sunucudaki görüntü ayarları denetimleri yardımıyla görüntü boyutlarının ayarlanarak düşürülebilmektedir. Çalışmanın bir sonraki basamağında sunucu yazılımın çalıştığı bilgisayara bağlı birden fazla kameradan istemcilere görüntü aktarımı, istemci üzerinden sunucuya gönderilecek komutlar ile sunucuya bağlı kapı, elektronik ev aletleri gibi cihazların uzaktan denetimi basit bir donanım ve cep telefonu yardımı ile düşük maliyetli olarak gerçekleştirilebilir. Kaynaklar [1] Knyziaka, T. and Winiecki, W., The new prospects of distributed measurement systems using Java 2 Micro Edition mobile phone, Computer Standards & Interfaces 28 (2005) [2] Muñoz, N.D., Eusse, J.F., Cruz,E. J., Murillo,L.G., Echeverri,A., Robot Teleoperation System Based on GPRS, Fourth Congress of Electronics, Robotics and Automotive Mechanics [3] M. Van Der Werff, X. Gui, and W.L. Xu, A MOBILE- BASED HOME AUTOMATION SYSTEM, [4] Abram, F., Kruegle, H., CCTV Surveillance (Second Edition), Analog and Digital Video Practices and Technology 2006, [5] ( ) [6] Bates, Regis J., GPRS (General Packet Radio Service), McGraw-Hill Copyright 2004, [7] /jmf/ ( ) [8] webcam.html ( ) [9] [10] Knudsen, J., Wireless Java Developing with J2ME, Second Edition, Apress 2003

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 3. NESİL GEZGİN TELEFONLAR ÜZERİNDE ÇALIŞAN AĞ/İNTERNET TABANLI UYGULAMALARIN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home 39 GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması Kamil İNAL1, M. Ali AKCAYOL2 Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Yolu, Bağlıca, Ankara. Gazi Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Symbian İşletim Sistemi

Symbian İşletim Sistemi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Symbian İşletim Sistemi Ege Üniversitesi Tire Kutsan M.Y.O (Dicle Üniversitesi nde Görevli)

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal Volume 1, Issue 1, 2013 2013.01.01.MIS.01 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ BİR MOBİL HASTA TAKİP SİSTEMİ ÖNERİSİ Özet Tunçhan CURA

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇOKLU CİHAZ TABANLI BİR YAŞAM GÜNLÜĞÜ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇOKLU CİHAZ TABANLI BİR YAŞAM GÜNLÜĞÜ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇOKLU CİHAZ TABANLI BİR YAŞAM GÜNLÜĞÜ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir memutlu@anadolu.edu.tr

Detaylı

İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması

İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması Harran Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Şanlıurfa nbesli@harran.edu.tr,manacar@harran.edu.tr

Detaylı

E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET

E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (83-90) E-Ticaret ın Yeni Yüzü Mobil Ticaret E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET M. Nusret SARISAKAL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil 1 1.GİRİŞ Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil ödemedir. Günümüzde genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen alış verişlerde kullanılan bu yeni ödeme sistemi;

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION Dr. Mustafa Murat İnceoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bornova 35100

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı