2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı"

Transkript

1 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 Bu yönerge İBB sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar/şahıslar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam; (2012/119) ve (2014/416 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 2 Bu Yönerge; a) Öğrenci Servis Taşımacılığı (Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan araçları), b) Personel Servis Taşımacılığı (Ücreti karşılığında toplu taşıma servis hizmeti veren veya mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kişilere ait personel servis araçları), c) Turizm Servis Taşımacılığı (Şehir içi turizm taşımacılığı yapan araçları), d) Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçları), e) Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Taşımacılığı (Kamu Tüzel kişiliğine ait araçlar), f) İller arası personel ve Okul servis taşımacılığı. g) Diğer tüm servis araçlarını kapsar. ğ) Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Servis Taşımacılığı (Yüksek Öğrenim Kurumları (Üniversite) öğrencilerinin taşımacılığını yapan servis araçları), (2012/119) h) Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı; 1) Düğün, nişan, cenaze, piknik, asker uğurlama, hac/umre dönemi yolcu uğurlama ve karşılama, sportif aktiviteler, plaj etkinlikleri, yaz dönemi eğitim kursları ile dernek, kurum ve kuruluşların sosyal etkinliklerinin ulaşım faaliyetlerinin gruplar halinde yapılmasını kapsar. 2) Turizm etkinlikleri çerçevesinde yapılan organizasyon faaliyetleri bu kapsam dışındadır. (2014/416) Dayanak MADDE 3 a) Bu yönerge; tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili kanun ve mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. b) Bu yönergeyle herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, mevzuatın öngördüğü diğer yükümlülüklerden o kişi ya da kuruluşa masuniyet veya muafiyet sağlamaz. İlgili KurumKuruluş ve Birimler; MADDE 4 a) İstanbul Valiliği, 2/31

3 b) İl Jandarma Komutanlığı, c) Sahil Güvenlik Komutanlığı, d) İl Emniyet Müdürlüğü, e) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, f) İstanbul İli İlçe/İlk Kademe Belediyeleri, g) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), h) İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanlıklarına bağlı müdürlükler; İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İBB Trafik Müdürlüğü, İBB Yol Bakım Müdürlüğü, İBB Emlak Müdürlüğü, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Eğitim Müdürlüğü, ı) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, i) İstanbul Ticaret Odası, j) İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Tanımlar; (2013/72), (2014/416) ve (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 5 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezi ni, b) İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi ni, c) İTK : İl Trafik Komisyonu nu, ç) İETT : İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü nü, d) TUHİM : Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nü, e) UKM : Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü nü, f) Zabıta : Belediye Trafik Zabıtası nı, g) İTO : İstanbul Ticaret Odası nı, h) İSTESOB : İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ni, ı) Esnaf Odası : Servis Aracı İşletmecisinin bağlı olduğu esnaf odasını, i) Servis Aracı Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Madde 21 de belirtilen yetkili kurumlardan alacakları belgeyi, j) Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu: Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü nce tespit edilip Ulaşım Daire Başkanı tarafından onaylanan üç kişiden oluşan Komisyonu nu, k) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi: Servis Araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nce verilen belgeyi, l) İstiap Haddi : Bir aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yolcu ve hizmetli sayısını, m) Rehber : Okul öncesi eğitim, ilköğretim (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelini, (2013/72) n) Servis aracı : Şehir içi servis hizmetlerinde kullanılan otobüs, minibüs sınıfı araçları, o) Şoför Eğitim Sertifikası: Servislerde şoför olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumlar tarafından konusunda uzman kişilerce verilecek eğitim sonunda alacakları sertifika, (2014/87) ö) Şoför : Servis aracını sevk ve idare yetkisine haiz kişiyi, p) Alt taşımacı: Taşımacı ile yapılan sözleşme çerçevesinde taşımacılık hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişi/kişileri, (2014/87) 3/31

4 r) Taşımacı : Araç sahibi olarak Araç Tescil Belgesinde kayıtlı görülen gerçek ya da tüzel kişi/kişiler veya İşletmeci/Alt Taşımacı olarak taşımacılık yapmayı taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişi/kişileri, (2014/87) s) Taşıma Hizmetinden Men: Emniyet, Jandarma ve Trafik Zabıtası tarafından bu yönergede belirlenen sebeplerle hakkında işlem yapılan minibüsün, yediemin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık faaliyetinden belli bir süre uzaklaştırılmasını, ş) Toplu Taşımacılık: Toplu taşım araçlarıyla İstanbul kent sınırları içinde yapılan toplu yolcu taşıma faaliyetini, t) Ticari Araç Tahsis Belgesi: Tahditli Plakaların (Taksi ve Taksi Dolmuş ile Ticari Plakalı Minibüsler) alımsatımında kullanılan belge olup, servis araçlarının alımsatımında bu belge verilmez. u) Mülga, (2014/87) ü) Toplu Taşım Aracı Kullanım (Sürücü) Belgesi: Belgesi bulunan servis araçlarında şoför olarak çalışacak kişilere verilecek belgeyi, v) Toplu Ulaşım Komisyonu: TUHİM bünyesinde, bu birimden 3 (üç), Emniyet Müdürlüğünden 1 (bir), İl Jandarma Komutanlığından l (bir), Esnaf Odaları Birliğinden 1 (bir), İTO dan 1 (bir) üye olmak üzere toplam 7 (Yedi) kişiden müteşekkildir. Okul servis araçları ile ilgili şikâyetlerin görüşüleceği komisyon toplantılarına İl Milli Eğitim temsilcisinin davet edilmesi, y) Yolcu : Şoför dışında araç içinde bulunan ve ücretli/ücretsiz taşınan kişi/kişileri, z) Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetveli: Taşımacılık esnasında yönergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımı gösteren cetveldir. (2014/87) aa) Grup Yolcu: Önceden planlanmış, şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun bir araya gelmesiyle oluşan ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar birlikte hareket eden yolcu topluluğunu, (2014/416) (2) Bu yönergede yer alan diğer ifadeler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir. Yönetim; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 6 a) Taşımacı ve/ya Alt Taşımacı; İBB TUHİM tarafından verilen Belgesinde yazılı güzergâhta, bu yönergeye göre yayınlanacak talimatlar çerçevesinde toplu taşıma faaliyetlerini İBB TUHİM yönetim ve denetiminde yaparlar. (2014/87) b) Servisler bu yönergede belirtilen yasal yetkili kurum elemanları tarafından denetlenirler. c) İBB ve bağlı birimleriyle ilişkilerde muhatap; adına Belgesi düzenlenen taşımacı ve alt taşımacıdır. Ancak İBB nezdinde iş ve işlemlerin takibi için, taşımacı ve/ya alt taşımacının resmi vekili ve üyesi olduğu oda muhatap alınır. (2014/87) Yürütme; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 7 a) Servis aracı güzergâh izin belgeleri TUHİM tarafından tanzim edilerek imza karşılığı taşımacı ve/ya alt taşımacıya veya resmi vekiline verilir. (2014/87) b) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi harç cetvelleri TUHİM tarafından; yıllık TEFE ve TÜFE ortalamasına göre hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi ne sunulur. Her yıl için belirlenen tarife cetvelleri Büyükşehir Belediye Meclisi kararının onanmasını müteakip yürürlüğe girer. İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Esasları Genel Esaslar; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 8 Servis Aracı İşletmesinde ve Personelinde Hizmetin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar a) Taşımacı ve/ya alt taşımacı, yolcuların rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri alırlar ve müşteriyi taahhüt ettiği yere kadar getirip götürürler. (2014/87) 4/31

5 b) Taşımacı ve/ya alt taşımacı (veya şoförler) ile hizmeti alan personel, veliler veya müşteriler arasındaki uyuşmazlıklarda TUHİM, Okul Aile Birlikleri, Servis hizmetini alan idareler ve ilgili odalar, hakem ve yaptırım yetkisine sahiptir. (2014/87) c) Taşımacı ve/ya alt taşımacı meydana gelebilecek trafik kazası veya herhangi bir olumsuzlukta 3. şahıslara karşı mer i mevzuatlara karşı sorumludur. Bu sebeple belediye ve birimlerine suç isnat edilemez. Taşımacı ve/ya alt taşımacı ile yolcular arasındaki sözleşmede bu husus açıkça belirtilmelidir. (2014/87) d) Taşımacı ve/ya alt taşımacı yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması taşımacı ve/ya alt taşımacı sorumluluğundadır. (2014/87) e) Gerçek ve tüzel kişiler, taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların sayısı, %5 oranından az olamaz. 1) Toplam taşımacılık hizmetinde kullanılan araç sayılarının % 5 i oranında öz mal şartı aranır. 2) Gerçek ve tüzel kişiler dışarıdan araç kiralamak kaydı ile birden fazla kurum ve/ya kuruluş bünyesinde öz mal araçları ile taşımacılık yapabilirler. (2014/87) f) Toplam taşımacılık hizmetinde kullanılan araç sayılarının; %20 oranındaki araçların depolanması için Otopark Sözleşmesi yapmak zorundadır. (2014/87) Taşımacı ve Şoförlerin Taşıma Sırasında Uyacağı Kurallar; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 9 a) Güzergâh kullanım izin belgeli araçlarda (Servisler) şoför olarak çalışacak kişiler, Toplu Taşım Aracı Kullanım (Sürücü) Belgesi ni İBB TUHİM den almak zorundadırlar. b) Taşımacı/Alt Taşımacı servislerin iç tarafında ön cam üstünde yolcularca rahat görünecek yerde Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ile Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi bulundurmak zorundadır. Bu belgeleri bulundurmayanlar hakkında belge ibraz etmemiş sayılarak servis taşımacılığı yaptırım cetvelinin ilgili madde hükmü uygulanır. (2014/87) c) Taşımacı ve/ya alt taşımacı veya vekili "Güzergâh Kullanım İzin Belgesi" alırken Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi ni göstermek zorundadır. (2014/87) d) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumların başarılı olanlara verilecek eğitim sertifikasını aldıktan sonra belirtilen işlemleri yerine getirmeleri halinde TUHİM tarafından verilecektir. (2014/87) e) İlgili Oda, Oda Kayıt Belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri 30 gün içinde TUHİM e bildirmek zorundadır. f) Taşımacı ve/ya Alt Taşımacı çalıştırdığı şoförün ve varsa Rehber Personelin her türlü kanuni sorumlulukları, SGK vb. yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. (2014/87) g) Araçlara Karayolları Trafik Kanunu nun zorunlu kıldığı mali sorumluluk (trafik) sigortası dışında Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur. h) Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden yapılan sözleşme kapsamında taşımacı ve/ya alt Taşımacı müteselsilen sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalar sonucu hükmedilen tazminat bedelleri İBB'yi ilgilendirmez. (2014/87) ı) Para cezaları araç sahibine aittir. Cezalar mal sahibine tebliğ edilir. i) Servis aracı hizmeti veren şoförlerin durumlarının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uygun olması gerekir. Durumları uygun olmayanlar, alkol, uyuşturucu vb. keyif verici madde kullanımından dolayı mahkûmiyet almaları durumunda veya adli sicil kaydı (Rüşvet, Hırsızlık, Yüz kızartıcı veya 4 yılı aşkın süre kesinleşmiş hapis cezası, terör vb. suçlardan dolayı) bozuk olanlar 5 yıl süre ile servis taşımacılığı yapamazlar. j) Öğrenci veya yolcuların iniş ve binişlerinde araç kapısı kapanmadan araç hareket ettirilemez. k) Öğrenci veya yolcular trafiğin yoğun olmadığı ve belirlenen yerlerde indirilip bindirilmelidir. l) Servis araçları yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır. m) Servis araçlarında çalışacak personelin kıyafeti temiz ve bakımlı olmalıdır. n) Şoför, Öğrenci ve yolcuların araç içerisinde sigara içmelerine, yemek ve kuru yiyecek vb. yemeleri yasaktır. Bu tür davranışlara izin verilmemelidir. o) Servis aracı kullanımı esnasında şoförler, konuşma adabına uygun olmayacak sözler kullanmamalıdır. 5/31

6 ö) Yolculardan gelen şikâyetler üzerine taciz vb. olayların, mahkeme kararı ile belgelendirilmesine müteakip şoförün Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi iptal edilerek 5 yıl süre ile yenilenmez. p) Taşımacı ve/ya alt taşımacı personelin işe başlaması gibi işten ayrılması halinde bu durum 15 gün içinde ilgili oda aracılığıyla TUHİM e bildirilir. Aksine hareket edenler hakkında servis taşımacılığı yaptırım cetvelinde yer alan ilgili madde uygulanır. (2014/87) r) Taşımacı ve/ya alt taşımacı velinin aylık ödemelerini geciktirmesi durumunda öğrenci üzerinde baskı oluşturmadan kapalı zarf içinde veliye bir an önce ödeme yapmasını hatırlatacak, öğrencinin servise alınmaması gibi davranışlarda bulunmayacaktır. İkinci ayın başında halen ödeme yapılmamış olması halinde konu okul yönetimi ve okul aile birliğine iletilerek öğrencinin servisle ilişiği kesilir. (2014/87) s) Araç sürücüsü yetkili denetim elemanlarınca istenmesi halinde gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır. Aksine hareket edenler servis taşımacılığı yaptırım cetvelinin ilgili maddesinde yer alan hükümler uygulanır. ş) Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında servislerin beklemek zorunda olduğu sürelerde park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmalarına izin verilmez. Aksine hareket edenlere servis taşımacılığı yaptırım cetvelinin ilgili maddesinde yer alan hükümler uygulanır. (2014/87) t) Taşımacılar; sözleşme kapsamında çalıştırdıkları alt taşımacı, şoförlere ve hosteslere hizmeti bedeli karşılığı aylık ödemelerini ve iş akdinin sona ermesi durumundaki hak edilmiş ödemeleri hizmet verilen ayı takip eden ayın 15 i ila 20 si arasında ödemek zorundadır. (2014/87) u) Taşımacılar; sözleşme kapsamında çalışan alt taşımacılar, şoförler ve hostesler iş akitlerinin sona erdirilmesi talebini ve aynı şekilde alt taşımacı, şoförler ve hosteslerde işten ayrılma taleplerini 15 gün öncesinden karşılıklı ve yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yüz kızartıcı haller de (taciz, hakaret, kavga, alkol ve/ya uyuşturucu temini ve kullanımı) ve mazeretsiz hizmet aksatılması durumunda 15 gün süresi aranmaz. Bu hususla ilgili tek taraflı sözleşme ve/ya teminat senedi kullanılamaz. Taşımacı ile alt taşımacı arasında yapılmış olan sözleşme şartları kapsamında kullanılacak teminat senedi miktarı beş aylık hak edişten fazla olamaz ve teminat senedi miktarları ilgili proje bazında TL i geçemez. Ayrıca aynı proje kapsamında ikinci bir teminat senedi düzenlenemez. 1) Personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak mülkiyeti taşımacıya/alt taşımacıya ait olmayan her bir aracın sahibi ile taşımacı arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin işe başlama tarihinden önce taşınan kuruma/kurulaşa sunulması zorunludur. İşin devamı sırasında araçların değiştirilmesi veya mevcut araç sayısının artırılması halinde bu araçların sahipleri ile de aynı şekilde yazılı sözleşme yapılacak ve söz konusu araçlar taşıma hizmetine başlamadan önce bu sözleşmeler taşınan kuruma/kurulaşa sunulacaktır. Taşımacı ile alt taşımacı (araç sahibi) arasında yapılacak sözleşmede, işin adı, süresi, sözleşme bedeli ve yönergede belirtilen ödeme şartları ile tarafların hak ve yükümlülükleri belirtilecektir. 2) Taşınan kurumun/kuruluşun, ihale sözleşmesindeki ödeme yeri ve şartları maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde taşımacıya hak ediş ödemesi yapabilmesi için bir önceki hak ediş dönemi içerisinde taşımacı ile kurumun/kuruluşun birlikte tuttuğu kayıtlar ve taşımacı ile alt taşımacı arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak tutarın alt taşımacıya ödendiğini gösteren banka dekontunun veya makbuzun ya da taşımacıdan bir önceki hak ediş dönemine ait herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin alt taşımacı tarafından imzalanmış yazılı beyanın kuruma/kuruluşa verilmesi zorunludur. (2014/87) ü) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve alt taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, kontenjan öğrenci taşımacılığı, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. (2014/87) v) UKOME tarafından belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. Bu bedelin taşımacı tarafından alt taşımacıya ödenmesinde en az %10 dan en fazla %20 dan fazla komisyon (hizmet bedeli) ve/ya başka ad altında kesinti yapamaz. (2014/87) 6/31

7 y) Rehber personel ücreti UKOME tarafından belirlenen tarifenin dışındadır. Taşımacı tarafından taşınan öğrencilerin velilerinden alınan Rehber Personel ücreti, alt taşımacıya Rehber Personele verilmek üzere ödenir. Alt taşımacı tarafından taşımacıya kesilecek faturada, Rehber Personel ücreti taşımacı ile alt taşımacı arasında yapılan sözleşmede belirtilen miktar, ayrıca belirtilir ve ödenir. (2014/87) z) Mücbir sebepler dışında taşıma hizmetini aksatan veya taşıma hizmetini yerine getirmeyen alt taşımacı, taşımacıya vermiş olduğu zararını fiş ve faturalandırmak kaydıyla ödemek zorundadır. (2014/87) aa) Taşımacı, kurum ve/ya kuruluş ile yaptığı taşımacılık sözleşmesi kapsamı dışında (Akaryakıt Kartı, Trafik Sigortası, Kasko, Kravat, Gömlek, Lastik vesaire alımı ile ilgili tedarik adresi bazında zorlama ve yönlendirme gibi) yaptırımlar alt taşımacıdan istenemez. (2014/87) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Genel Şartlar; (2014/416 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 10 a) Müracaat esnasında istenen belgeler ekler bölümünde yer almaktadır. b) Servis aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. c) Sürenin dolmasını takip eden 2 (iki) ay içinde aynı hizmetin devamı için yeni belge müracaatında bulunmayanlara % 50 fazlası farkı ile belge verilir. d) Bundan sonraki gecikilen her ay için yasal gecikme faizi gecikme ile birlikte tahsil edilir. e) Araç sahibinin ölümü, aracın satışı ya da yenilenmesi halinde güzergâh kullanım izin belgesi yenilenir. f) İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri güzergâh kullanım izin belgesi harcı geri ödenmez. g) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nin 8 inci maddesinin d ve f fıkralarında belirtilen hükümlere uygun olmayanlara, (Hakkında yüz kızartıcı ve gayri ahlaki suçlar ile kasıtlı adam öldürme veya ağır yaralamalı suçlardan mahkûmiyet kararı verilmiş olanlara) güzergâh izin belgesi verilmez, şoför olarak da çalıştırılamaz, verilmiş ise bu kimselerin belgeleri iptal edilir. ğ) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, sözleşme ve isim listesi ile birlikte geçerlidir. (2014/416) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birinci Kısım Şoförlere İlişkin Şartlar Şoför Standardı Olarak İstenilen Şartlar; (2011/919) ve (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 11 a) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) b) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumların koordinasyonunda verilecek Eğitim Sertifikası (Akredite Edilmiş Kurumlar, Belge vermeye başladıktan sonra uygulamaya geçilecektir), (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) Mülga, (2014/87) c) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu, (2014/87) d) Adli Sicil Kaydı (Türk Ceza Kanunu nun 102, 103, 104, 105, 109/3f, 109/5, 179/3, 188, 190, 191 ve 227 maddelerinden affa uğramış dahi olsa hüküm giymemiş olması), (2011/919) e) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi (Akredite Edilmiş Kurumlar Eğitim Sertifikası vermeye başladıktan sonra uygulamaya geçilecektir), (2014/87) f) Taşımacı ve/ya Alt Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, (2014/87) 7/31

8 g) Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 5 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 3 yıllık sürücü belgesi, h) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (2014/87) Şoför Eğitim Sertifikası; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 12 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumların koordinasyonunda, konusunda uzman kişilerce verilecek eğitim sonunda başarılı olan işletici ve şoförlerine Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumlar tarafından Şoför Eğitim Sertifikası verilir. (2014/87) 1) Müracaat Şartları Şoför eğitimi alacak Taşımacı/Alt Taşımacı ve şoförler için müracaat şartları aşağıdaki gibidir. (2014/87) a) Dilekçe, b) Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 5 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 3 yıllık sürücü belgesi, c) Sabıka Kaydı uygunluğu (son 6 ay içinde alınan). 2) Eğitim Konuları Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumların koordinasyonunda verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan şoför, Psikoteknik testten geçirilerek adına Şoför Eğitim Sertifikası düzenlenir. (2014/87) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 13 a) Araç sahipleri ve Şoförler Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi almak için aşağıdaki evraklar ile TUHİM e başvuracaklardır. 1) Dilekçe, 2) Şoför Eğitim Sertifikası, 3) Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 5 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 3 yıllık sürücü belgesi, 4) Adli sicil kaydı, 5) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (2014/87) 6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu, (2014/87) İKİNCİ KISIM Servis Aracı İşletiminde Uyulacak Esaslar; (2007/81),(2008/65),(2008/66),(2009/120.B),(2009/54.B),(2010/221),(2010/2 22),(2012/119) (2013/125), (2013/316),(2013/72),(2013/74),(2013/10EK.8),(2014/416),(2014/87) ve (2014/913 sayılı UKOME Kararları ile değişik) MADDE 14 A) Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2007/81),(2008/65),(2009/5 4.B),(2013/72),(2013/74),(2013/10EK.8) ve (2014/87) 1) Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; a) Okul aile birliği ile anlaşmalı servis araçlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, veli ismi, kan grupları, ev veya irtibat telefonları okul tarafından ve/veya okul aile birliğinden onaylanmış bir liste bulundurulacaktır. b) Taşıma hizmeti, veliler tarafından anlaşmalı servislerle yapılıyor ise öğrenci belgelerinin TUHİM e ibrazı ile oluşturulan tasdiklenmiş öğrenci listesi bulundurulacaktır. 2) Araçta taşınan yolcu sayısının % 20 si kadar misafir yolcu taşınabilir. Ancak aracın taşıma sınırının aşılmaması zorunludur. 3) Okul öncesi eğitim, ilköğretim (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur. (2013/72) 4) Şoförler taşıma faaliyeti kapsamında; (2007/81), (2008/65) ve (2009/54.B) a) Sigara içemez, müzik ve görüntülü yayın yapamaz. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) 8/31

9 b) Sigara küllüğünü, boş sigara paketini cadde ve sokaklara boşaltamaz. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) c) Öğrencilerine araca binerken ve inerken yardımcı olmak zorundadır. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) ç) Öğrenciyi indirirken ve bindirirken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) d) Aracının içini ve dışını temiz tutar, cadde üzerinde aracını yıkayamaz, çevre temizliğine yardımcı olmak zorundadır. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) e) Trafik görevlilerinin uyarılarını, trafik ışıklı cihazlarına dikkat etmek zorundadır. (2007/81),(2008/65),(2009/54.B) f) Öğrencilere karşı şefkatli olmak zorundadır. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B) 5) Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. (2013/72), (2013/10EK.8) ve (2014/87) a) Gerçek ve tüzel kişi sadece 1 okulda taşımacılık yapması durumunda öz mal araç sayısı 1/3 oranında az olamaz. (2013/72), (2013/10EK.8) ve (2014/87) b) Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşımacılık yaptıkları okulda/okullarda, velilerle birlikte bireysel sözleşme yapmak suretiyle taşımacılık yapabilirler. Bu durumda yapacakları taşımacılıklarda 1/3 oranında öz mal zorunluluğu aranmaz. (2013/72), (2013/10EK.8) ve (2014/87) c) Mülga; (2013/72), (2013/10EK.8) ve (2014/87) 6) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İnternet Şubesinde örneği bulunan; öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşmeyi, okul servis aracı güzergâh kullanım izin belgesi müracaatı esnasında ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir. (2013/72) 7) Yukarıda belirtilen (14/A/5/a/b) maddelerine uymayan taşımacıların tespiti halinde güzergâh kullanım izin belgesi düzenlenmez, düzenlenmiş güzergâh kullanım izin belgesi iptal edilir. (2013/72), (2013/10EK.8) ve (2014/87) B) Personel Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2009/120.B), (2010/221) ve (2014/87) a) Personel Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2009/120.B), (2010/221), ve (2014/87) 1) Personel servis taşımacılığı yapan araçların, aracın taşıma sınırının aşılmaması ve alınan misafir yolcu için ek bir ücret alınmaması kaydıyla araçta taşınan yolcu sayısının %20 si kadar misafir yolcu taşıyabilecektir. (2009/120.B) b) Personel Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında İl Sınırını Aşan Taşımacılıkta Uyulacak Esaslar; (2010/221) 1) İstanbul daki herhangi bir işyerine, komşu il hudutlarında ikamet eden servis taşımacılığı yapan komşu il plakalı aracın İstanbul içerisinde servis taşımacılığı yapmasına İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatında komşu İl Belediyesinden almış olduğu İzin Belgesini ibraz etmesi ve Harç Miktarının % 50 sini yatırması durumunda Belgesi verilir. İkinci bir iş için yapılacak müracaata izin verilmez. Ayrıca, taşıma mesafesi 100 km yi aşıyorsa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Taşıma Yetki Belgesi (D) alınması zorunludur. 2) Merkezi İstanbul da olup, komşu il dâhilindeki işyerlerine İstanbul da ikamet eden vatandaşların servis taşımacılığını komşu İl e yapılacak taşımalarda 34 plakalı servis araçlarına izin verilir, komşu il plakalı servis araçlarına (Firmanın öz malı araçları hariç) izin verilmez. Ayrıca, taşıma mesafesi 100 km yi aşıyorsa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Taşıma Yetki Belgesi (D) alınması zorunludur. 3) Komşu ilden alınan servis belgesi ile İstanbul dâhilindeki iş yerlerine servis taşımacılığı hizmeti yapan ve plakası o İl e ait olan servis aracı işletenlerine, verilen izin belgesi ile İstanbul İli içerisinde indibindi yapabilir. Fakat servis dışı yolcu almaz ve taşıyamaz. 4) Başka il plakalı araca sahip bir firmanın İstanbul da servis taşımacılığı yapması konusunda servis taşımacılığına izin verilmez. 5) İstanbul dan Kocaeli ne yapılan servis taşımacılıklarında 34 plakalı servis araçlarının Kocaeli içinden yolcu almalarının, indibindi yapmalarının ( tarihinde yapılan toplantı tutanağına işlenmiş hali ile) devamına, Kocaeli şehir merkezinde yolcularını indirdikten sonra Kocaeli UKOME Kararı ile yasaklanmış caddeler hariç boş dolaşmalarına izin verilir. (2010/221) 6) Kocaeli il sınırları içerisindeki 34 plakalı servis araçlarının tahdit kapsamındaki 41 plakaya geçmemiş olanlarına Kocaeli içerisinde 34 plaka ile servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmez. (2010/221) 7) Taşımacıların mükerrer evrak beyanlarının önlenmesi için Kocaeli den İstanbul a yapılan personel taşımacılığı esnasında düzenlenen Güzergâh Kullanım İzin Belgeleri için araç 41 plakalı ise öncelikli 9/31

10 olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Belgesi alacak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden güzergâh izin belgesi alan araçlardan sadece, Kocaeli Belediyesi Belgesi, Ana sözleşme ve tedarikçi sözleşmesi, Ruhsat fotokopisi, Harç bedeli, Belgeleri istenecektir. (2010/221) c) Her yıl UKOME tarafından tespit edilen servis ücret tarifeleri uygulanacaktır. (2014/87) C) Turizm Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2013/125) 1) Turizm Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2013/125) a) Turizm taşımacılığında kullanılacak araçlar; 010 yaş aralığında olacaktır. b) Turizm taşımacılığında kullanılacak araçlarda klima zorunludur. c) Turizm taşımacılığında kullanılacak araçlar Ferdi Kaza Koltuk Sigortası yaptırmak zorundadır. D) Ücretsiz Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2008/66),(2010/222), (2013/3 16), (2014/87) ve (2014/913) 1) AlışVeriş Merkezleri (GıdaYapı) Marketlerinin Ücretsiz Servis Araçları; a) Güzergâh kullanım izin belgesi almak için TUHİM e yapılacak müracaatta durak yerleri listesi önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu indirip bindirme yapılmayacaktır. TUHİM in uygun görmediği noktalarda duraklama veya yolcu indirme bindirme yapılamaz. b) Ücretsiz Müşteri servisi işinde çalıştırılan araçlar ait oldukları şirketin kendi personelini taşımada veya başka bir taşımacılık hizmetinde (Firmanın kiraladığı araçlar için ancak ek personel taşımacılığına izin verilebilir) kullanılıyorsa her bir taşıma için ayrı güzergâh izin belgesi alınacaktır. c) Sefer sıklığı azami bir saatin altında olamaz. Trafiğin yoğun olduğu pik saatlerde TUHİM sefer aralıklarını iki saate kadar çıkarabilir. d) Araçlar tarafından ana arterler dışında sokak ve caddeler kullanılamaz. Hiçbir zaman yolcudan ücret alamazlar. e) Her şirket veya alışveriş merkezi, kendi ilçe sınırları dâhilinde kalmak şartıyla müşteri taşıma faaliyetlerini sürdürebilir. Birden çok ilçe sınırını kapsayan taşımacılıklarda 2 km yi aşamaz. f) İçişleri Bakanlığı nın görüşü ve yukarıda belirtilen şartlara uyulması halinde güzergâh izin belgesi verilebilecektir. g) İstanbul un yoğun trafiği göz önünde bulundurularak, ücretsiz market ve AVM servislerinin, Hafta içi; 10:00 17:00 ve 20:00 06:00 saatleri arası taşımacılık yapmasına, Hafta sonu: Cumartesi Pazar 24 saat serbest ücretsiz taşımacılık yapmasına karar verilmiştir. (2010/222) ğ) Ücretsiz taşımacılık yapacak araçların Minibüs, Otobüs (Maksimum 27 koltuk kapasiteli araçlarla) olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir. (2010/222) 2) Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Şirketler Adına Hizmet Veren Yolcu Taşıma Araçları; (2014/87) a) Şehirlerarası otobüs firmaları otobüs terminalinden (OtogarCep Otogarı) şehrin muhtelif semtlerine ve bilet satış noktalarından otobüs terminaline (OtogarCep Otogarı) yolcularını ücretsiz olarak minibüs/otobüs tipi şoför dâhil en fazla 35 koltuk kapasiteli araçlarla taşıyabileceklerdir. (2014/87) b) Firmalar Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne yapacakları güzergâh izin belgesi başvuru dilekçelerinde; Ücretsiz müşteri servis araçları kullanacağı gelişgidiş güzergâhını cadde ve sokağını belirten detaylı krokisini verir. c) Bilet satış yazıhaneleri açılırken ilgili firma, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden görüş almak zorundadır. Ücretsiz müşteri servis araçları için parklanma yeri yok ise bu yazıhanelerde sadece bilet satış işlemleri yapılır. d) Ücretsiz müşteri servis hizmetlerinde çalıştırdıkları araçları, (firmanın kendi personelinin taşınması hariç) başka bir taşımacılık işinde çalıştıramazlar. e) Ücretsiz müşteri servisleri üçüncü şahıslara kiralanamaz. f) Ücretsiz müşteri servisleri yoldan ücret karşılığında yolcu alması halinde servis taşımacılığı yaptırım cetvelinde yer alan ilgili madde hükümleri uygulanır. (2014/87) 3) Diyaliz ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri Taşımacılığı Ücretsiz Servis Araçları; (2008/66) ve (2013/316) a) Hiçbir zaman yolcudan ücret alamazlar. b) Ücretsiz taşımacılık yapacak Minibüslerin/Otobüslerin (Maksimum 27 koltuk kapasiteli otobüsler) kullanılmasına izin verilebilir. 10/31

11 c) Diyaliz ve/veya Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi onaylı sağlık tedavisi görenlerin isim listesinin araçta bulundurulması zorunludur. 4) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı araçları; (2014/913) a) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almak için TUHİM e yapılacak müracaatta durak yerleri listesi önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu bindiripindirme yapılmayacaktır. TUHİM in uygun görmediği noktalarda duraklama veya yolcu bindirmeindirme yapılamaz. b) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi amacı dışında kullanılamaz. c) Yolcudan ücret alınamaz. ç) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, başkasına satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve başkasına kullandırılamaz. d) En az 10 koltuk kapasiteli minibüs veya en fazla 35 koltuk kapasiteli otobüsler ile yapılacaktır. e) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, UKOME tarafından belirlenen güzergâh ve taşımacılık kapsamı için geçerlidir, ihlal edilmesi durumunda geçersiz ve yok hükmünde olup belge iptal edilir. E) Kamu Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (ek şart yok) F) Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2012/119) 1) Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; a) Servis aracı üzerinde, taşıdığı üniversitenin adı veya logosu yer alacaktır. b) Aracın kalkışvarış yerleri ile çalışma saatlerinin belirtilecektir. c) Araç kalkışvarış yeri arasında en fazla iki ara durak yeri belirlenecektir. d) Parklanma ve süreli bekleme yapılmaksızın tespit edilen kalkış ve ara duraklarda sadece indirmebindirme yapılacaktır. e) Araçlara öğrenci ve öğretim görevlisi haricinde personel alınmayacaktır. f) Denetimlerde öğrenci kimliği ile öğretim görevlisi kimliğini ibraz edilmesi zorunludur. g) Araç içerisinde ücret toplamak yasaktır. h) Her yıl UKOME tarafından tespit edilen okul servis ücret tarifeleri uygulanacaktır. i) Araç yaşı ilk tescil tarihinden itibaren 12 yaşından büyük olamaz. G) Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; (2014/416) ve (2014/87) 1) Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar; a) Şoför dâhil en az 10 koltuk en fazla 35 koltuk kapasiteli araçlar ile yapılacaktır. (2014/87) b) Taşımacılıkta kullanılacak araçlar; 012 yaş aralığında, klimalı ve Ferdi Kaza Koltuk Sigortası yaptırmak zorundadır. c) Bu tür hizmetler öz mal araçlar ile yapılacak olup alt taşımacı tayin edilemez. (2014/87) ç) Araç içerisinde yolcudan ücret talep edilemez. d) Toplu Ulaşım Duraklarından ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlardan toplama usulü yolcu alınamaz. e) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, UKOME tarafından belirlenen taşımacılık kapsamı için geçerli olup, ihlal edilmesi durumunda geçersiz ve yok hükmünde olup belge iptal edilir ve taşımacıya 6 Ay süre ile aynı tür belge düzenlenmez. Servis Aracı Olarak Kullanılacak Araçlarda Aranan Teknik Şartlar (ÖğrenciPersonelTurizmÜcretsiz Kamu Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı); (2012/119),(2013/125),(2013/5EK.4),(2013/72) ve (2014/416 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 15 a) Okul, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci ve Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından küçük olmalıdır (on iki yaş dâhil). Taşıtların yaşı fabrika imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Öğrenci, Yüksek Öğretim Kurumları 11/31

12 Öğrenci ve Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı servisleri için 0 12 (12 yaş dâhil), Turizm Servis Araçları 0 10 (10 yaş dâhil), diğer servisler için 19 yaş sınırı olacaktır. Ancak (Okul, Yüksek Öğretim Kurumları, Turizm ve Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı servis araçları hariç) 15 üstü yaşlı araçlara Servis Aracı Uygunluk Denetim Komisyonu tarafından aracın görülmesi kaydıyla Servis Aracı Uygunluk belgesi verilebilir. Öğrenci, Yüksek Öğretim Kurumları ve Sosyal Etkinlikler Grup Servis Taşımacılığı servisleri için 12 yaşını dolduran aracın on ikinci yaşını, Turizm servisleri onuncu yaşını, diğer servisler için 20. yaşını dolmasını takip eden yılın başından itibaren 3 ay içinde değiştirilmesi zorunludur. Bu sürede makul bir mazereti olmadığı halde aracını değiştirmeyen işleticinin Güzergâh Kullanım İzin Belgesi iptal edilir. (2012/119),(2013/125),(2013/5EK.4),(2013/72) ve (2014/416) b) Klima zorunludur. c) Emniyet kemeri 2 noktalı otomatik ve manuel olabilir (yolcu ve sürücü). d) Hidrolik Direksiyon. e) AB standartlarına uygun olmak üzere UKOME nin takdir edeceği geçiş sürecinden sonra taşımacılığa alınacak araçlarda, Bedensel Engelli yolcuların inip binmelerini kolaylaştırıcı kaldırım seviyesinde alçak tabanlı olma şartı aranacaktır. Servis Araçlarının Uyması Gereken Kurallar; (2009/89),(2012/317.İ) ve (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 16 a) Araç içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu sağlık çantası ve trafik seti bulundurulması zorunludur. b) Araçların kapıları sürücüler tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olmalıdır. c) Araç cinsine göre minibüslerin asgari 6 kg.lık bir adet, otobüslerin ise asgari 6 kg.lık iki adet yangın tüpü bulundurması zorunludur. Ayrıca bu yangın tüplerinin her yıl kontrolü yapıldığına dair yetkili servis onayı olmalıdır. d) Umum servis araçlarının gövde (kaporta) rengi beyaz renkte olmalıdır. (2014/87) e) Gerektiğinde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için şoförün şahsına ait olmayan araca ait mobil telefon bulunmalıdır. Bu telefon numarası Belgesine de yazılır. f) Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde, TUHİM den görüş alınarak Kentsel Tasarım Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, İBB Reklâm Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, trafikte seyir güvenliği açısından tavan önarka yüzey ve camlar hariç araç yüzeyinin % 50 ini geçemez. (2009/89) g) Servis araçlarında (Kamu, Personel, Turizm ve Ücretsiz) camlar, sağsol alanlar ve tavan hariç olmak üzere; okul servis araçlarında ise, camlar, sağsol alanlar, tavan ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde araçların arkasına yapıştırılan OKUL TAŞITI, REFLEKTÖR KUŞAĞI (Ek1/11/2) hariç olmak üzere, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne müracaat edilerek izin verilecek taşıyıcı firma (işletmeci) logo, ticari ad veya unvan yazısının uzunluğu 1 metre, genişliği ise azami 25 cm yi aşmamak kaydıyla uygulanmasına ve ücret alınmamasına karar verilmiştir. (2012/317.İ) Öğrenci Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlarda Aranan Şartlar; MADDE 17 a) Araçların ön camına hizmet verilen eğitim kurumunun ve hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu TUHİM den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur. b) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir tabela bulundurulmalıdır. c) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30.cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. d) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabitlenmiş olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. 12/31

13 e) Okul servis araçlarında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır. f) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. g) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneler yaptırılmış olmalıdır. h) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir. ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. i) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır. j) Bütün ilköğretim araçlarında her öğrenci için bir emniyet kemeri bulundurulacaktır. Personel Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar: MADDE 18 a) Araçların ön ve arka sağ camına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu TUHİM den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur. b) Araçların ön camına hangi kurumun personel servisi olduğunu ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir yerlere beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılı, cm ebadında plastik tabela asılacaktır. c) Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılı tabela asılı olacaktır. ÖRNEK: ŞİRKET ADI : X Ltd. Şti.Personel Servisi GÜZERGÂH : Kartalİkitelli Turizm Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar; (2010/220) ve (2013/125 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 19 Mülga, (2010/220) a) Araçların En Fazla (10) On Yaşında Olması, b) Araçlarda Klima Zorunludur, c) Araçlarda Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Yaptırılması Zorunludur, Ücretsiz Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar; (2008/66),(2013/316),(2013/1116), (2014/74) ve (2015/13 sayılı UKOME Kararı ile değişik) GENEL MADDE 20 GPS takip sistemi ve dış güvenlik kamerası tarihinden itibaren, GPS ID numaraları ile kamera kayıtlarının Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek, ayrıca kamera ve GPS sistemlerinin teknik özelliklerinin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek sisteme uygun cihazların araçlara takılarak uygulanacaktır. (Bütün servis araçları için) (2013/1116), (2014/74) ve (2015/13) a) Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan (Kara, Deniz, Hava) Şirketler Adına hizmet veren Yolcu Taşıma Servis Araçları; 1) Araçların ön ve arka sağ camına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu TUHİM den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur. 13/31

14 2) Araçların ön camına hizmet verilen kurumun ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren, beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılı, cm ebatlarında plastik tabela asılacaktır. GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ADI :X Turizm Ltd. Şti. HİZMET ETTİĞİ KURUM :X Firma GÜZERGÂH :AvcılarSefaköyHalkalı Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının servis araçlarının ön ve arka camlarına hangi firmanın servis araçları olduğunu gösterir bilgi levhası asılacaktır. b) AlışVeriş ve Ticaret Merkezleri Adına Hizmet Veren Müşteri Servis Araçları; 1) Araçların ön ve arka kısmına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu TUHİM den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur. 2) Araçların ön camına hangi şirketin müşteri servisi olduğunu ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren yolcu indirme bindirme noktaları tabelaya yazılarak asılacaktır. Ön ve Arka Tabela Örneği: ŞİRKET ADI : Carrefour Ücretsiz Müşteri Servisi GÜZERGÂH : ÜmraniyeBostancı (yolcu başlangıçbitiş noktaları) c) Diyaliz ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri Taşımacılığı Ücretsiz Servis Araçları; (2008/66) ve (2013/316) 1) Ücretsiz taşımacılık için kullanılacak Minibüsler/Otobüsler en fazla 27 koltuk kapasiteli olacaktır. ç) Liman Ücretsiz Servis Taşımacılığı araçları; (2014/913) 1) En az 10 koltuk kapasiteli minibüs veya en fazla 35 koltuk kapasiteli otobüsler ile yapılacaktır. Servis Aracı Geçici Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatında İstenen Evraklar; (2008/717 sayılı UKOME Kararı ile değişik) İstenen evraklar eksiksiz olarak TUHİM e teslim edilmesine müteakip 110 gün içerisinde teslim edilir. (2008/717) ÜÇÜNCÜ KISIM Özel Şartlar ve Uygulama Esasları Özel Şartlar (2008/717 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 21 a) İç tavan yüksekliği cm den daha yüksek veya alçak olmayacaktır. b) Servis araçları Madde 15 de belirtilen, standartlara uygunlukları konusunda teknik muayeneye tabi tutularak SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ alacaklardır. c) Servis Aracı Uygunluk Belgesi; Aracı imal eden firmanın yetkili servislerinden, İBB İsbak AŞ den, Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yetkili almış servislerden (Mekanik, Elektrik, Motor, boya. vb. servisleri bünyesinde bulunduran) alınabilir. d) Servis Aracı Uygunluk Belgesini alamayan servis taşımacısı, aracındaki Teknik Komisyonun belirlediği eksikleri 15 gün içinde tamamlaması veya 1 ay içinde başka bir araç getirerek taşımacılığa koyması zorunludur. Uygun olmadığı tespit edilen servis aracı bu sürede çalıştırılamaz. MADDE 22 Belediye alacaklarının tahsili ile ilgili yapılacak işlemler; 1608 sayılı kanuna göre uygulanacak para cezaları, Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili Tebligat Kanunu hükümlerine göre uygulanır. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. 14/31

15 Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi Uygulama Esasları; (2007/81), (2008/65), (2009/54.B), (2010/65.A), (2011/5 11), (2012/814),(2013/74) ve (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 23 a) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) b) Belirlenen ücretler gidişdönüşleri kapsar. c) Alınan ücret karşılığı fatura verilmesi zorunludur. d) Yarıyıl tatili ücreti konusunda alınan UKOME kararları uygulanır. e) Esnaf Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifeleri UKOME ye sunulmak üzere TUHİM e gönderilir TUHİM bu teklifi ilgili esnaf odaları birliği ile değerlendirerek UKOME ye taşır. UKOME Kararı uygulanır. UKOME tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak yürürlüğe girer. Belirlenen ücret tarifesi UKOME Kararının uygulanacağı yeni ücret tarifesi belirlenene kadar geçerlidir. f) Belirlenen ücretler devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar. g) 25 Km nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. (2007/81), (2008/6 5), (2009/54.B), (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) ğ) Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B), (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) h) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) ı) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) i) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) j) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814) ve (2013/74 sayılı UKOME Kararı ile değişik) k) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam ikinci çocuk %10 üçüncü çocuktan itibaren % 20 indirim olarak uygulanır.kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile belirlenen tam tarifenin altında (en az % 20 oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz. (2007/81), (2008/65), (2009/54.B), (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) l) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz). (2007/81), (2008/65), (2009/54.B), (2010/65.A), (2011/511), (2012/814), (2013/74) m) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814)ve(2013/74) n) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814)ve(2013/74) o) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814)ve(2013/74) ö) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814)ve(2013/74) p) Mülga, (2007/81),(2008/65),(2009/54.B),(2010/65.A),(2011/511),(2012/814)ve(2013/74) r) Bu tarifelerde belirtilen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. Rehber personel ücreti bu tarifenin dışındadır. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden ferdi kaza sigortası, koltuk sayısından az öğrenci taşınması, lüks sınıf araç kullanılması, özel ambulans anlaşması bulunması, gezi vb. için tarafların aralarında yapacakları yazılı sözleşme ile belirlenen bedeller hiçbir şekilde bu tarife ile ilişkilendirilemez. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) s) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) ş) Öğrenci taşımacılığı yapan her araç, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis aracı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyacaktır.(maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis aracı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır.) (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) t) Taşıma Ücreti her ayın 1 ile 10 u arası ödenmesi esastır, ancak yıllıkta ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az % 5 indirim uygulanır. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) 15/31

16 u) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 2. bendinde belirtilen hükümleri yerine getirmeyen taşımacılara Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) ü) Taşımacı, şoför, rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) v) Mülga, (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) y) Taşımacı, ücret tarifesini servis aracının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur. Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi Uygulama Esasları maddesinde belirtilen kuralların ihlal edilmesinin Trafik Zabıtası veya Belediye Zabıtası tarafından tutanakla tespiti halinde Güzergâh Kullanım İzin Belgesi iptal edilerek 1 ay süre ile düzenlenmez. (2010/65.A), (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) z) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi ve tedavisi uzun süreli hastalık hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. (2011/511), (2012/814) ve (2013/74) aa) Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşınma talebi karşılanmak zorundadır. Ancak bazı güzergâhlarda dokuz kişiden az öğrenci olması durumunda maliyetlerin taşımacıya ek yük getirdiğinden dolayı taşıma hizmetinin yapılabilmesi için, öğrenci mesafe ücretinin şoför hariç dokuz kişi üzerinden hesaplanarak mevcut taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir. (2014/87) DÖRDÜNCÜ KISIM Denetim ve Yaptırım Denetim; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 24 Servis Taşımacılığı Yapan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Uyması Gereken Yasal Zorunluluklar a) Servis taşımacılığı amacı ile kurulmuş firmalar, bünyelerinde çalıştıracakları araçlardan sorumludur. b) Söz Konusu firmalar gerek öz mal gerekse sözleşmeli olarak çalıştıracakları araçlarla ön sözleşme yaptıktan sonra söz konusu araçların güzergâh izin belgelerini almış olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Yapılan denetlemelerde güzergâh kullanım izin belgesi almamış araçları firma adına çalıştıran şirketlere, tespiti halinde, araçlara uygulanan yaptırım uygulanır. c) Bünyesinde 20 (yirmi) araçtan fazla servis aracı çalıştıran firmaların kendi bünyelerindeki sözleşmeli ya da kiralık araçların trafik kurallarına uymalarını denetlemek maksadı ile araca sahip firmalar için 1 araç olmak üzere, araç sayısı fazla olan firmalar için her 50 (elli) araç için 1 (bir) denetim aracı bulundurma zorunluluğu vardır. d) Servis taşımacılığı yapan gerçek ve/ya tüzel kişiler talep etmeleri halinde çalıştırdıkları araçların maksimum %10 oranında mevcut öz mal araçlarına yedek araç olarak güzergâh kullanım izin belgesine yazılır. Yedek araç, güzergâh kullanım belgesinde tanımlanmış taşımacılık türü dışında taşımacılık yapamaz. Yedek araç kaza ve arıza hallerinde kullanılmak zorundadır. Yapılan denetimlerde yedek araç olarak belirlenen araçlarda taşınan kurum ve/ya kuruluş ismi ve isim listesi aranmaz. (2014/87) e) Servis taşımacılığı yapan araçlar ile şoförleri bu yönerge hükümlerine göre, aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenebilir. 1) Emniyet Görevlileri, 2) Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 3) Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda) 4) İBB TUHİM tarafından belirlenen Müdürlük denetim görevlileri. 5) İBB Zabıta Görevlileri. 6) Ayrıca İBB adına denetim görevi verilen elemanlar (Bu görevliler, TUHİM tarafından verilecek Denetçi Belgesi ile denetim yaparlar). 7) Esnaf Odaları, İTO, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Servis Taşıyıcıları Odası temsilcileri (TUHİM tarafından verilecek belge ile) 16/31

17 f) Denetimlerde tespit edilen eksikler rapor haline getirilir ve ayrıca bu hususlar teftiş defterine işlenerek taşımacıya tebliğ edilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli yaptırımların uygulanması için TUHİM e gönderilir. g) İdari para cezaları Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır. h) Toplu Ulaşım Komisyonu nun kararlarıyla kesinleşen yaptırım hükümleri liste halinde, ilgili Esnaf Odaları ve İTO aracılığıyla taşımacılara tebliğ edilir. Taşımacılar tebligatı aldıktan sonra, 15 gün içinde yaptırım tutarlarından idari para cezaları 1608 sayılı hükümleri uyarınca İBB Gelirler Müdürlüğü veznesine peşin olarak ödemek zorundadırlar. ı) Yaptırım bedellerini süresinde ödemeyen taşımacılara o araca ait cezayı ödeyinceye kadar Belgesi verilmez ve tahsilât aylık kanuni gecikme cezasıyla birlikte tahsil edilir. i) Toplu Ulaşım Komisyonu, taşımacının ve/ya alt taşımacının hizmetleri esnasında toplu taşımacılık hizmetini zora sokan, genel ahlak değerlerini zedeleyen, toplumda infial uyandıran hareketlerde bulunmak, ülke ve ilimizin prestijini bozan devlet güvenliğini olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunduğuna kanaat getirenlerin araçları 1 günden 90 güne kadar taşımacılık hizmetinden men edilebilir. (2014/87) Toplu Ulaşım Komisyonu; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 25 a) Taşımacı ve/ya alt taşımacı veya şoförün bu yönerge esaslarına aykırı tutum ve davranışları nedeniyle düzenlenen raporların değerlendirilmesi, yönergenin uygulanması nedeniyle doğabilecek ihtilafların ve anlaşmazlıkların incelenerek UKOME ye sunulması, yine yönergede tarif edilmeyen hususlarda yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve UKOME ye sunulması için; TUHİM den 3 (üç), Emniyet Müdürlüğünden 1 (bir), İl Jandarma Komutanlığından l (bir), Esnaf Odaları Birliğinden 1 (bir) ve İTO dan 1 (bir) üye olmak üzere 7 (Yedi) kişiden oluşan bir komisyon görev yapar, okul servis araçları ile ilgili şikâyetlerin görüşüleceği komisyon toplantılarına İl Milli Eğitim temsilcisi davet edilir. (2014/87) b) Komisyon Başkanı TUHİM Müdürü olup, kararlar oy çokluğu ile alınır. Başkanın oyu eşitlik halinde çift sayılır. c) Komisyon en az ayda bir rutin olmak üzere, ihtiyaç olduğunda TUHİM in çağrısı üzerine toplanarak önceden belirlenmiş olan gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. d) Toplu Ulaşım Komisyonunun sekretaryasını TUHİM yürütür. Tebligat Adresi; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 26 Taşımacı ve/ya alt taşımacı kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğu takdirde yeni adresleri, 30 (otuz) takvim günü içinde TUHİM e yazılı olarak beyan etmek zorundadır. (2014/87) İtiraz MADDE 27 Taşımacı ve/ya alt taşımacı bu yönerge hükümlerine göre verilmiş yaptırımlar hakkında, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bedelini ödemek kaydıyla itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Toplu Ulaşım Komisyonunca verilmiş olan karar taşımacıya 1 (Bir) ay içerisinde tebliğ edilir. İtiraz uygun bulunursa ödenmiş olan yaptırım bedeli ilgilisine iade edilir. Yaptırımı Gerektiren Fiiller; (2013/72) ve (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 28 (1) Aşağıdaki fiillerin vukuu halinde yaptırım hükümleri uygulanır. a) TUHİM den Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almadan çalışmak, b) Araçların ön ve arkasında bilgi levhası bulundurmamak, c) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması ve ayakta yolcu almak, 17/31

18 d) Araçların arka camın sağ alt köşelerinde ALO 153 yazısını bulundurmamak (TUHİM den Temin Edilecektir), (2013/72) ve (2014/87) e) Belediyece konulan yön ve işaret levhalarına uymamak, f) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurmak, g) Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıma araçlarını sevk ve idare etmek, emniyet şeridi ve özel tahsisli yolları kullanmak, ğ) Taşıma hizmeti sırasında taşıtlarda yüksek sesli müzik sistemleri kullanmak, h) Araç içinde, şoför dâhil sigara içilmesi ve ilgili mevzuat gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asmamak, ı) Güzergâh Kullanım İzin Belgeli araç sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisi ve UKOME nin aldığı kararlara uymamak, i) Araçların iç temizliğinin yapılmamış olması, döşemelerinin yırtık ve kirli olması, j) Bu yönergede geçen tüm iş ve işlemlere uygun hareket etmemek. Uygulanacak Yaptırımlar; (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) MADDE 29 a) Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek zabıt tutanak ve raporlar doğrultusunda Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde belirtilen hükümler uygulanır. (2014/87) b) Tahakkuk eden yaptırımlar 30 gün içinde ödenmediği takdirde yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Önceki yıla ait ödemelerini yapmayan servis araçlarına Güzergâh kullanım izin belgesi verilmez. c) İzinsiz taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen araçlar taşıma hizmetinden men edilir. Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alınmadığı sürece çalışmaları yasaktır. d) Trafik Ekipleri, Jandarma Trafik, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri, (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda) İBB TUHİM denetim ve İBB Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Güzergâh Kullanım İzin belgesi olmadan çalıştıkları tespit edilen araçlar hakkında, gerekli cezai işlem uygulanır. Düzenlenecek izin belgesi için o yılın güzergâh kullanım harcının %50 fazlası alınır. e) Yaptırımlar araç (Taşımacı ve/ya alt taşımacı adına) plakalarına kesilir. (2014/87) f) Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde yer alan müeyyideler o yıl için geçerlidir. Her yıl yeniden değerlendirilir. (2014/87) g) Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetveli, taşımacılık esnasında yönergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımı gösteren cetveldir. (2014/87) 18/31

19 NO TAŞIMACILIK İHLALİNİN KONUSU Taşımacılık faaliyeti esnasında alkollü olması durumunda, Taşımacılık faaliyeti esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda, Şoför Eğitim Sertifikası olmayanların çalıştırılması / çalışması durumunda, Belgesi olmadan çalışılması durumunda, Taşımacı veya alt taşımacı çalıştırdığı şoförün ve varsa Rehber Personelin her türlü kanuni sorumlulukları, sigorta vb. yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Yolculardan gelen şikâyetler üzerine taciz vb. olayların, olması durumunda, Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında servislerin beklemek zorunda olduğu sürelerde park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmaları durumunda, Taşımacılar; sözleşme kapsamında çalıştırdıkları alt taşımacı, şoförlere ve SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPTIRIM CETVELİ (2014/87 sayılı UKOME Kararı ile değişik) 1. İHLAL 2. İHLAL 3. İHLAL Taşımacı Şoför Taşımacı Şoför Taşımacı Şoför 1. İhlalden Ceza 2. İhlalden Ceza Alan Şoförün Alan Şoförün 6 Ay süre ile 3 Yıl süre ile Aynı İhlali Aynı İhlali Tekrarında Tekrarında 1 Yıl süre ile İlgili 2 Ay süre ile İlgili İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. 5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alana kadar Servis kullanmaktan men edilir. 3 Yıl süre ile 3 Ay süre ile İlgili 6 Ay süre ile İlgili İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. İlgili İşi Belgesinden iptal edilir. İşi Belgesinden iptal edilir. 1. İhlalden Ceza Alan Şoförün Aynı İhlali Tekrarında İlgili İşi Belgesinden iptal edilir. Öz Mal Aracının İlgili 19/31 Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 1 yıl süre ile Servis kullanmaktan men edilir. 1 Ay Süre ile 1 Yıl süre ile İlgili 1 Yıl süre ile İlgili İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. İşi Belgesinden iptal edilir. 6 Ay süre ile İlgili İşi Belgesinden iptal edilir. 2. İhlalden Ceza Alan Şoförün Aynı İhlali Tekrarında İşi Belgesinden iptal edilir. 3 Ay süre ile Öz Mal Aracının İlgili Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 3 yıl süre ile Servis kullanmaktan men edilir. 3 Ay süre ile Açıklama Sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir. Sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir Akredite Edilmiş Kurumlar Belgesini verdikten sonra uygulamaya geçilecektir.

20 hosteslere hizmeti bedeli karşılığı aylık ödemelerini ve iş akdinin sona ermesi durumundaki hak edilmiş ödemeleri hizmet verilen ayı takip eden ayın 15 i ila 20 si arasında ödeme yapmaması durumunda, Yüz kızartıcı haller (taciz, hakaret, kavga, alkol ve/ya uyuşturucu temini ve kullanımı) ve mazeretsiz hizmet aksatılması durumu hariç; Taşımacılar, sözleşme kapsamında çalışan alt taşımacılar ve şoförlerinin iş akitlerinin sona erdirilmesi talebini ve aynı şekilde alt taşımacı ve şoförlerinde işten ayrılma taleplerini 15 gün öncesinden karşılıklı ve yazılı olarak bildirmeden işi aksatmaları/bırakması durumunda, Denetimde; Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ile birlikte Kurumsal Kimlik veya isim listesi ibraz edilmemesi durumunda, Taşımacılık esnasında; Belgesinde yazılı güzergâhların takip edilmemesi (mücbir sebep, kaza, yangın ve doğal afet hariç) ve UKOME tarafından belirlenen durak ve duraktaki araç sayılarına uyulmaması durumunda, aynı sayıda öz mal aracının Güzergâh İzin Belgesi geri alınır. 15 Gün Süre ile İşi Belgesinden iptal edilir. aynı sayıda öz mal aracının Güzergâh İzin Belgesi geri alınır. İlgili İlgili 3 Ay Süre ile 15 Gün Süre ile İşi Belgesinden iptal edilir. 3 Ay süre ile aynı sayıda öz mal aracının Güzergâh İzin Belgesi geri alınır. 6 Ay süre ile 3 Ay süre ile Karayolları Trafik Yönetmeliğince belirlenen koltuk sayısından fazla yolcu taşınması ve koltuk sayısının artırılması/eksiltilmesi durumunda, Servislere yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek özelliğe sahip yanıcı, parlayıcı patlayıcı, kirletici, kesici vb. malzemeler alınması durumunda, Hasarlı, bakımsız, çevreye zarar verici gürültü çıkaran ve egzoz gazı yayan Servisler ile taşımacılık yapılması durumunda, Servislerde yolcuları ve çevreyi rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlenmesi durumunda, İlgili 15 Gün Süre ile İlgili İlgili 20/31 3 Ay süre ile İlgili 3 Ay süre ile İlgili 3 Ay süre ile 3 Ay süre ile 16 Taşımacılık esnasında (şoför ve 15 Gün Süre ile 3 Ay süre ile İlgili 3 Ay süre ile

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 270217 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/30 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 - Bu yönerge

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26627 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 28.08.2007/26627 Ek ve Değişiklikler: 1) 11.10.2008/27021 RG 2) 17.9.2009/27352 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

TAŞIMACI İLE ÖĞRENCİ VELİSİ ARASINDA YAPILAN OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI TİP SÖZLEŞMESİ

TAŞIMACI İLE ÖĞRENCİ VELİSİ ARASINDA YAPILAN OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI TİP SÖZLEŞMESİ TAŞIMACI İLE ÖĞRENCİ VELİSİ ARASINDA YAPILAN OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI TİP SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşme, aşağıda Vergi/TC Kimlik Numarası, adresleri ve iletişim bilgileri yer alan TAŞIMACI

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. http://e-tuhim.ibb.gov.tr/ OKUL SERVİS ARACI GÜZERGÂH KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ http://e-tuhim.ibb.gov.tr/ (Periyodik

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 03.12.2014 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-481 Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 348 sayılı kararları ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen,; İl sınırları içinde yolcu taşıma

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK)

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK) OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK) MADDE 1-TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta adresinde bulunan..lisesi- İlk/Orta Okulu 201 /201 Öğretim Yılı için Okul Servis Aracını kiralayan Veli

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ABDULLAH MÜRŞİDE ÖZÜNENEK ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI KİRALAMA İLANI

ABDULLAH MÜRŞİDE ÖZÜNENEK ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI KİRALAMA İLANI ABDULLAH MÜRŞİDE ÖZÜNENEK ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI KİRALAMA İLANI 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi Okul Servis Araçları Kiralama Komisyonu olarak velilerimizden

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (KOMİSYON-TAŞIMACI) (ÖRNEK)

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (KOMİSYON-TAŞIMACI) (ÖRNEK) OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (KOMİSYON-TAŞIMACI) (ÖRNEK) MADDE 1 - TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta adresinde bulunan..lisesi / İlk/Orta Okulu 201 /201 Öğretim Yılı Okul Servis Araçları Kiralama

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KONUSU Ceyhan Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerinden isteyenlerin 2015-2016 öğretim yılı boyunca adreslerinden

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İHALE TARİHİ: 17/09/2014 Çarşamba İHALE SAATİ: 10:00 İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İHALE

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı Sayı : 044/3 12/05/2015 Konu : Okul Öğrenci Servisi Kiralama İLGİLİ FİRMALARA 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İçin

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

YÖNETMELİK. İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30221 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Muğla

Detaylı

YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ YUSUFELİ BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1-Bu yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde çalışan özel servis araçlarının

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-172.01/ 3065 Konu : T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 13.09.2013 / 16509 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 'nden alınan

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME

ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME MADDE 1-TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta Adı Soyadı ve imzası bulunan öğrenci velileri, diğer tarafta,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adresinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞTIRILACAK KÜÇÜK DENİZ YOLCU MOTOTRLARI İLE (TENEZZÜH) DOLMUŞ MOTORLARINA UYGULANACAK YÖNERGE

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞTIRILACAK KÜÇÜK DENİZ YOLCU MOTOTRLARI İLE (TENEZZÜH) DOLMUŞ MOTORLARINA UYGULANACAK YÖNERGE Sayfa 1/6 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞTIRILACAK KÜÇÜK DENİZ YOLCU MOTOTRLARI İLE (TENEZZÜH) DOLMUŞ MOTORLARINA UYGULANACAK YÖNERGE BÖLÜM I Amaç MADDE 1 - İstanbul Limanı içinde

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) (S) PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Van Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 -

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 - ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi

Detaylı

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR. 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU

BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR. 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU Karar No:121 NİN NİSAN AYI TOPLANTISI 09/04/2012 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 34 Mustafa ÇİMEN, Ö.Faruk ÇINARGİL, Onur SÜNBÜLOĞLU Meclis Hukuk

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı