YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER > Uz. Dr. Eyüp KANDEMİR > Uz. Dr. Bület ÖZATA > Uz.Dr. Selçuk GÜRLER > Prof. Dr. H.Bület ÜNER, > Doç. Dr. Haluk İNCE Adli Tıp Kurumu İ.Ü. Adli Tıp Estitüsü ÖZET İmajlar, iki ve üç boyutlu olabile -örek olarak fotoğraf ve heykel sayılabilir- yapay eserlerdir. Bu görütüler optik aletlerle veya doğal objelerle kamera, les ve isa gözü, su yüzeyi gibi eselerle tespit edilebilir. Dijital tekolojii isalarca suça yöelik amaçlarla kullaımı artmaktadır. Buu yaıda dijital tekoloji adli bilimcileri adli çalışmalarıı yei bir yolla yapma imkâıı vermiştir.. Çalışmada elde edile verilerle, görütü aalizi çalışmaları yapa şubemizi ve mahkemeleri adli yöde daha iyi souca ulaşabilmesi ve bu ihtiyacı karşılamaya yöelik daha iyi bir hizmeti asıl yapılabileceğii tartışmayı amaçlıyoruz. Temmuz 7 de beri Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Görütü Aalizi Laboratuarı görütü aalizi kousuda hizmet vermektedir. Çalışmamızda laboratuarımıza görütü mukayesesi içi göderile olguları souçlarıı iceleip Temmuz 7-Mart tarihleri arasıda görütü laboratuarıa gele dosyaları mahkemei sormuş olduğu sorular, icelemeye göderile görütü materyalii durumu, görütü aalizi karar ölçeğie göre asıl souçlara ulaşıldığı araştırılarak mahkemeleri isteğii karşılaıp karşılamadığı, iceleme materyallerii yeterice faydalı olup olmadığı hususları değerledirilecektir. Çalışmamızda olgu icelemiştir. Bölgelere göre e sık Marmara bölgesi mahkemeleride (%3) istek olmuştur. Dosyaları 6 taeside (%69, ü) iceleme kousu materyal erkek şahsa aitke, 33 taeside (%,) kadı şahsa aittir. Çalışmamızda e sık hırsızlık (86, % 9) olguları tespit edilmiştir. Adli görütü aalizi çalışması, yapıla görütü türüü aalizii türü e olursa olsu birkaç farklı kouyu içermektedir. Bu koular yorumlama, iceleme ve tekik hazırlık olarak 3 kategoriye ayrılır. Adli Görütü Aalizi Fizik İhtisas Dairesi Görütü İceleme Laboratuarıı e öemli kousudur. Temmuz 7 de beri Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Görütü Aalizi Laboratuarı görütü aalizi kousuda hizmet vermektedir. Bu kouda gittikçe arta bir şekilde isteği olması görütü aalizii adli birimlerce öemii ortaya koymaktadır. Aahtar kelimeler: İ maj, mukayese, adli bilimler Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

2 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE EVALUATION OF THE CASES THAT COMES TO IMAGE LABORATUARY OF COUNSEL OF FORENSIC MEDICINE BETWEEN 7- ABSTRACT Images are two-dimesioal ad three-dimesioal artifact for example photos, ad statues. They may be captured by optic devices ad atural objects, such as cameras, leses ad the huma eye or water surfaces. Digital techology usage by people for crimial purpose is icreasig. Besides, foresic scietists eable to do their foresic activities by digital techology. We wat to discuss what ca be doe for better results by the ivestigators ad courts i our study. I our study, we examie the results of the cases that set to the Image Laboratory of Coucil of Foresic Medicie betwee 7- years accordig to questios from judiciary, such as the status of image material that set to compariso ad how to do a compariso accordig to scale image aalysis. cases were evaluated i our study. Accordig to regios, courts of Marmara regio were set most of the cases. 6 (69,%) of the cases were belog to male perso while (33;,%) of the cases were belog to female geder. Robbery was the most frequet case (86; 9%) accordig to origi of the cases. Foresic image aalysis procedure ca ivolve several differet tasks, regardless of the type of image aalysis performed. These tasks fall ito three categories: iterpretatio, examiatio, ad techical preparatio. Foresic image aalysis is i the lead subject of the Image Aalysis Laboratory of Specialized Committee of Physics. Sice July 7, Image Aalysis Laboratory, Specialized Committee of Physics, the Coucil of Foresic Medicie provides services i the areas of image aalysis. There is a icreasig demad for these services ad this shows the importace of image aalysis for legal istitutios. Keywords: Image, compariso, foresic sciece GİRİŞ Güümüzde; suç sayı ve çeşidideki artış, adli tabipleri ve adli bilim ile uğraşa bilim adamlarıı isa biyolojisii pek çok yöü hakkıda fikir belirtmek durumuda bırakmaktadır. Ayak Digital techology usage by people for crimial purpose is icreasig. Besides, foresic scietists eable to do their foresic activities by digital techology. We wat to discuss what ca be doe for better results by he ivestigators ad courts i our study. izi aalizi, yüz taıma karşılaştırma ve rekostrüksiyo gibi pek çok kou adli tabipleri uzmalık alaı içerisidedir (-3). So yıllarda özellikle fotoğrafik karşılaştırmalar öemli hale gelmiştir. Öreği Amerika adli atropoloji heyeti bu tip aaliz sayısıı 987 de 7 de 99 de ye yükseldiğii göstermiştir. Tarama kameralarıı yaygılaşması soucu fotoğraf karşılaştırması daha da öem kazamıştır. Bu tekolojik aşama ile işlee suç hareket Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

3 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi aıda yakalaır. Fakat filmde yakalaa imajlar ile suçlu şahıs arasıda kraiyometrik oktalar tespit edilip ve atropometrik aaliz yapılarak kesi bir bağlatı kurulmadıkça yai kimlikledirme gerçekleştirilmedikçe çok az değer taşır (-). Basit görülmesie rağme iki ya da daha fazla fotoğrafı karşılaştırılması e zor taımlama tipleride birisidir. Bu zamaa kadar fotoğraf aalizi ve video görütüleri içi stadart kurallar geliştirilememiştir (9-). Buu yaıda vücut, kıyafet, araç, silah gibi objeler ve sorgulaa imajı gösterile kamera ile çekilip çekilmediği de fotoğrafik karşılaştırma alalarıa girmektedir (9, 3-5). Yüz isa vücuduu e özel taıabilir bölümüdür. Yüz; taımlama olarak, alıda çeeye ve bir kulakta diğer kulağa kadar ola başı ö bölümüdür (6) Ayrıca yüz çevrede gele travmaları, fizyolojik yaşlama belirtileri ve geetik özellikleri subasale, superior labiale, stomio, iferior labiale, pogoio, gathio, cheilio, alare, superaurale, tragio, subaurale, postaurale oktalarıda oluşmaktadır. Bu oktalarda yararlaılarak Krogma ve İşca metodu, iki tajat (Rus) Metodu, Prokopec ve Ubelaker metodu, George metodu, Macho metodu, Stepha ve arkadaşlarıı metodu gibi farklı metodlar ve hesaplamalar kullaılarak görütü mukayesesi yapılmaktadır. (3, -6). Fotomotaj birde fazla fotoğraf ve fotoğraf parçalarıı kesilmesi ve birleştirilmesi işlemie dayaır. Güümüzde bu işlemi yapabilmek içi çeşitle yazılım (software) programları geliştirilmiştir Fotoğrafik mukayese (görütü mukayesesi); iceleme kousu bir kişiye veya objeye ait görütü ile mukayese kousu ola bilie kişilere veya objelere ait imajları özellikleri arasıda karşılaştırma yaparak bezerlik veya farklılık yöüde bir karar oluşturma işlemidir. Fotoğrafik karşılaştırma görütü aalizii öemli bir kısmıı oluşturmaktadır. Resmi belgeler, üfus cüzdaları, kimlik kartları, sürücü belgeleri, tapu seedi, pasaportlar gibi birçok belge üzerideki fotoğraflarda yapıla sahtecilikler icelemektedir. İceleme (tetkik) kousu belgeler üzerideki fotoğraflar ile şüpheli şahısları mukayese fotoğrafları arasıda yapıla mukayese işlemleri bu doğrultuda yapıla icelemelerdedir. de yasıtır. Bütü bu faktörleri yüz fizyoomiside görüle bezerlikleri ve ayrılıkları ortaya çıkardığıa şüphe yoktur. Bezerlikleri ortaya koyabilmei öceside belirli değişkeleri saptamasıa gerek vardır. Bular arasıda cisiyet, ırk veya yaş ö pladadır, boy, kilo karşılaştırması, vücudu morfolojik değişimi diğer öemli parametrelerdedir. (5,-, 7-) Yüzdeki yaşlama hem yumuşak hem de kemik dokuda meydaa gele değişimleri birleşimidir. Özellikle orta yaşlarda sora orbita altıdaki yaşlamaı yaşam boyu kaldığı gösterilmiştir (,3). Yüzde kullaıla aatomik referas oktaları olguda olguya değişmekle birlikte trichio, metopio, glabella, asio, midasal poit, proasale, Adli görütü aalizi çalışmalarıda mahkemelerce göderile dosyalar mahkeme isteği doğrultusuda icelemektedir. Dosya içeriğide görütü mukayesesi, fotomotaj olup olmadığı, kurgu olup olmadığı gibi hususları aydılatılması istemektedir. Fotomotaj birde fazla fotoğraf ve fotoğraf parçalarıı kesilmesi ve birleştirilmesi işlemie dayaır (7). Güümüzde bu işlemi yapabilmek içi çeşitli yazılım (software) programları geliştirilmiştir (8). Dijital kurgu (editig) DV (digital video) verilerii bilgisayar aracılığıyla işlemesie verile isimdir. Film motaj programları arasıda basit programlarda daha profesyoel programlara kadar farklı türleri vardır. Bu programlar ile esel verilere Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

4 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE ulaşmak mümkü olabilmektedir. Görütü işleme yazılımları arasıda bilie, güveilirliği ve etkiliği kaıtlamış «Adobe Photoshop, Cogitech Video Ivestigator, Matiab gibi yazılımlar mevcuttur. Görütü kayıtlarıı adli amaçlı kullaılması durumuda elde edilişi, muhafazası, aktarımı, hazırlaışı ve aalizi içi gerekli prosedürleri belirli stadartlara göre yapılması gereklidir. Görütü aalizi, düyada yaygı ve yerleşmiş bir disiplidir. Güümüzde tekolojideki gelişme ve yaygılaşması, görütülü iletişimi çok kolaylaşması, görütü kayıtlarıı kolaylıkla yapılıp aktarılabilmesi adli bilimler alaıda da görütü aalizii gittikçe öemli kılmaktadır. Adli olgularda, görütü kayıtları gerek suç gerek delil olarak yer almaktadır. Tüm sayısal görütüleri e küçük parçası ola oktacıklara piksel deir. Görütüü çok sayıda küçük piksellerde oluşması ile et ve keski hatlı bir fotoğraf ortaya çıkmaktadır. Görütü icelemeside görütüü et olması soucu etkilemektedir. Bir görütüü belirli bir alaı içideki piksel sayısıa çözüürlük deir. Bu piksel sayısıı fazlalığı görütüü kaliteli olmasıı sağlar. Çözüürlük fotoğraf kareside dikey ve yatay olarak bulua pikselleri çarpımı (6 x 8) şeklide verilir. PPI, iç başıa düşe piksel sayısıdır (pixel per ich). Görütü sıkıştırma, belirli bilgiyi temsil edebilecek şekilde veri DVR (Digital Video Recorder, Sayısal Video Kaydedici), VCR (Video Casette Recorder, Video Kaset Kaydedici) ve etwork DVR kullaa aalog CCTV sistemleri, video suucu kullaa Network video sistemi, etwork kamera kullaa etwork video sistemleri mevcuttur miktarıı azaltma işlemie demektedir. Ayı fotoğrafı değişik türlerde kaydedilmesi soucuda ortaya kayıplı kayıpsız sıkıştırmada dolayı kalite ve boyut farklılıkları olmaktadır (7-9). Kapalı devre video kameralar (CCTV) belirli bir bölgeye sıırlı miktarlarda moitörle siyal trasferii sağlaya video kameralar kullaıla sistemlerdir. Kapalı devre video kameraları isalarca kullaımı ve video kameraları görütülerii adli amaçlarla kullaımı artmaktadır. Güvelik amaçlı kullaıla bu sistemler ihtiyacı artması ve tekolojii ilerlemesiyle karmaşık sistemler halii almıştır. Mağazalarda meydaa gelebilecek hırsızlıklar, bia ve park alalarıda güveliği sağlaması, kaza ve plaka tespit edilmesi, büyük çaplı bialara giriş çıkış yapa persoeli, ziyaretçileri kimliklerii belirlemesi gibi kullaım alalarıı yaıda her geçe gü yei kullaım alaları doğmaktadır. CCTV sistemleride hareket algılamaı amacı, yüksek güvelik gerektire yerlerde sürekli olarak hareket varlığıı izlemesidir (3-3). Başlagıç olarak izleme yapılacak yer sayısı kadar kamera, moitör ve görütüleri kaydetmek içi her bir kamera içi videokaset kaydedicisie ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu durum zama ilerledikçe oldukça maliyetli ve zahmetli olduğuda, bir takım çözümler bulumaya başladı. DVR (Digital Video Recorder, Sayısal Video Kaydedici), VCR (Video Casette Recorder, Video Kaset Kaydedici) ve etwork DVR kullaa aalog CCTV sistemleri, video suucu kullaa Network video sistemi, etwork kamera kullaa etwork video sistemleri mevcuttur (3-3). Güvelik kamerası kayıtlarıda elde edile görütüleri yeterli kalitede olması, olayları içide yer ala şahıs, araç, eşya vb. objeleri taıabilmesi, taımlaabilmesi davaları seyirleride 3 Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

5 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi oldukça öemlidir. Kaliteli görütü içi yeterli sayıda kamera, kaydedici kayıt alaı, uygu koumladırma, uygu ve degeli ışık, kullaıcıları bilgili olmaları ve herhagi bir olay aıda asıl davraacaklarıı bilmeleriyle sağlaabilir (3). detay kaybı olacağıda sağlıklı icelemeler yapmak mümkü olamayacaktır (3, 3). Görütü icelemeside kişii kameraya göre pozisyou ve mesafesi öemlidir. İcelemei kaliteli olması kişii öde ve profilde görütüleri ile sağlaabilir. Güvelik kameraları yüksek çözüürlükte ise, koumları iyi ayarlamışsa ve sayısı teşhis ve tespite elverişli ise iyi bir mukayese imkâı ortaya çıkaracaktır. Görütüü çözüürlüğüü yüksek olması kayıt edilirke fazla yer kaplar fakat teşhise elverişli görütüler sağlar. zıtlık ayarları, iterpolasyo, katmalara ayırma, kırpma, keskileştirme, bulaıklık giderme, gürültü azaltma, görütü karelerii ortalamasıı alma, görütü stabilizasyou gibi yötemler kullaılarak ve görütüü histogramıı düzeleyerek görütü üzeride bir takım değişiklikler ve düzeltmeler yapılabilir (3). Çalışmamızda 7- yılları arasıda Görütü Aalizi Laboratuarıa gele dosyaları mahkemei sormuş olduğu sorular, icelemeye göderile görütü materyalii durumu, görütü aalizi karar ölçeğie Eldeki görütüde temel ve ileri görütü iyileştirme tekikleri kullaılarak daha iyi bir görütü veya veri elde etmek mümküdür. Resim üzeride parlaklık ayarları, doyguluk ayarları, zıtlık ayarları, iterpolasyo, katmalara ayırma, kırpma, keskileştirme, bulaıklık giderme, gürültü azaltma, görütü karelerii ortalamasıı alma, görütü stabilizasyou gibi yötemler kullaılarak ve görütüü histogramıı düzeleyerek görütü üzeride bir takım değişiklikler ve düzeltmeler yapılabilir Görütüleri kalitesii etkileye faktörlerde biri ışıkla ilgili yaşaa sorulardır. Yüksek kotrastlı ışığı arkada geldiği olayda iceleme kousu obje gölgede kalabildiği gibi kişileri taıması zorlaşabilir ve hatta imkasız hale gelebilir. Ayrıca ışığı direkt kişii yüzüe düşmesi soucu to farklılıklarıda kayaklaa yaılgılar meydaa gelebilir. Mevcut aladaki ışık kayağıa göre objeleri rekleride değişiklikler olabilir(3). Görütü etliğii boza edelerde biri de gürültü dür. Kaliteyi boza ısı, yüksek voltaj, düşük ışık gibi sebepler görülebilir. Gürültülü görütülerde Görütü işleme, gerçek görütüleri dijital bir resim halie getirilip, özelliklerii ve görütüsüü işleerek değiştirilmesidir (3, 3). Eldeki görütüde temel ve ileri görütü iyileştirme tekikleri kullaılarak daha iyi bir görütü veya veri elde etmek mümküdür. Resim üzeride parlaklık ayarları, doyguluk ayarları, göre asıl souçlara ulaşıldığı araştırılarak mahkemeleri isteğii karşılaıp karşılamadığı, iceleme materyallerii yeterice faydalı olup olmadığı hususları değerledirilecektir. Elde edile verilerle görütü aalizi ile mahkemeleri ihtiyacıı karşılamaya yöelik daha iyi bir hizmeti asıl yapılabileceğii tartışmayı amaçlıyoruz. Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

6 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE GEREÇ VE YÖNTEM 7- yılları arasıda ATK Görütü Aalizi Laboratuarıa gele mahkeme dosyaları mahkemei sorduğu sorular, olguları illere göre dağılımı, olayı orijii (suçu şekli), icelemeye gele materyali durumu (CD, video, fotoğraf vb), görütü aalizi karar ölçeğie göre souçları değerledirilmesi, gele iş sayısıı aylara göre dağılımı gibi parametreler esas alıarak iceleecektir. Elde edile veriler istatistiksel metotlarla değerledirilecektir. BULGULAR Tablo-. Vakaları bölgelere göre dağılımı Laboratuarımızda kullaıla görütü aalizi karar ölçeğide +3; uyarlık dereceside bezerliği, +; ayı şahsa ait olması kuvvetle mümkü, +; şahıslar bezerlikler göstermekte, ; verileri yetersiz olduğu, -; şahıslar farklılıklar göstermekte, -;farklı şahıslara ait olması kuvvetle mümkü, -3; ayrım dereceside farklılık şeklide kullaılmaktadır. Çalışmamızda olgu icelemiştir. Bölgelere göre e sık Bölgeler Sıklık () Yüzde (%) Marmara 3 Ege 6,5 Akdeiz 7 5,8 İç Aadolu 7, Karadeiz 35,8 Doğu Aadolu 3,7 G.Doğu Aadolu 7, Gödere adli merci Savcılık Ağır Ceza M. Asliye Ceza M. Sulh Ceza M. Hukuk M. İş M. Çocuk M. Aile M. Sıklık () Tablo-. Adli makamları göderdiği vakaları dağılımı Yüzde %,7, 3, 3,7 3,,7 Marmara bölgeside (%3) istek olmuştur. Buu Ege bölgesi izlerke (%,5) e az İç Aadolu ve Güeydoğu Aadolu bölgeside (%7,) istek gelmiştir (tablo ). Görütü aalizi laboratuarıa (%,7) olgu savcılıklarda, (%3) olgu asliye ceza mahkemeleride, 33 (%,) olgu ağır ceza mahkemeleride göderilmiştir. Hukuk mahkemeleri (%3, 9 olgu), İş mahkemeleri (%,7 lik, olgu) ve Aile mahkemeleri (%,7 lik, olgu) adi suçlarda ziyade hukuki alaşmazlıklarla ve belgeyle ilgili suçlarla daha alakalı olduğuda göderile dosyalardaki payı itibariyle alt sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir (tablo ). Dosyaları 6 taeside (%69, ü) iceleme kousu materyal erkek şahsa aitke, 33 taeside (%,) kadı şahsa geri kala dosyalar her iki cisiyetide buluduğu veya cisiyeti bildirilmeye şahısları dosyalara aittir (tablo 3). Yıllara göre göderile dosyalar 7 yılıda 3 ike, 8 yılıda 97, 9 yılıda 3, yılıı ilk ayıda 6 olmuştur. Suçu orijii bakımıda çalışmamızda e sık 86 olguyla hırsızlık edeiyle (%9) mahkemelerde istek gelirke, buu 3 olguyla evrakta sahtecilik, 5 olguyla çete suçu izlemiştir. Suçu edei bilimeye olgu sayısı 57 (%9,) olmuştur (tablo ). Adli Tıp Kurumu a göderile iceleme kousu materyal açısıda çoğulukla sadece CD (7 dosyada, %57,6) ve sadece fotoğraf (99 dosyada, %33,3) göderile olgular çoğuluğu oluşturmuştur. 5 Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

7 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi Göderile adli merci Bilgi yok Erkek Kadı Erkek-kadı Sıklık () Yüzde % 8, 69,,,3 Tablo-3. Cisiyete göre vakaları dağılımı Oriji Bilimeye Çete Parada sahtecilik Sahte kimlik Silahla adam öldürme Eşyaya zarar Doladırıcılık Diğerleri Suç yok-hukuk mah Uyuşturucu Hırsızlık Cisel suçlar Kaste yaralama Öldürmeye teşebbüs Gasp Yagı-patlama Evrakta sahtecilik Sıklık () Yüzde % 9, 8,,7,7,,3 6,7,7 7,,3 9 3,7 3,3,7, Tablo-. Olayı orijiie göre dağılımı Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3 6

8 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE İceleme kousu materyal Bilimiyor CD Sıklık () 7 Yüzde %,7 57,6 Mukayese materyali olarak da 9 (%73,7) olguda fotoğraf, 7 olguda CD, 3 olguda CD ve fotoğraf göderilirke 69 olguda ise herhagi bir materyal bulumamıştır. (tablo 5 ve 6). CD ve fotoğraf -CD ve hard disk -CD, DVD ve fotoğraf YOK DVD Kaset 3 5,3,3,3,3,7 Rapor soucua göre 9 (%3,3) olguda (veriler souca ulaşmada yetersiz), 3 olguda + (ayı kişi olması kuvvetle mümkü) bulumuş ike 3 olguda göderile materyal icelemeye elverişsiz görülmüştür. 38 dosya dairemizi görev alaıa girmeye sorular edeiyle iade edilmiştir (tablo 7). Fotoğraf Hard disk Disket Hafıza kartı CD ve DVD 99 33,3,3,3,3,3 Çalışmamızdaki 8 (%7) olguda mahkeme görütü ve fotoğraf mukayesesi istediği tespit edilirke, (%,7) olguda görütü iyileştirmesi, 68 olguda ise diğer sorular şeklide sııfladırıla birbiride farklı sorular olduğu görülmüştür (tablo 8). Tablo-5. İceleme kousu materyali iteliği Mukayese materyal Sıklık () Bilimiyor 69 CD 7 CD ve fotoğraf 3 Fotoğraf 9 Tablo-6. Mukayese kousu materyali iteliği Yüzde % 3,, 73,7 Çalışmamızdaki 3 dosyada birde fazla kişi ile ilgili soru sorulduğu tespit edilmişke, bularda 6 dosyada kişileri hepsi erkek, dosyada kadı olduğu, dosyada ise erkek ve kadı şahıslar olduğu görülmüştür. Göderile dosyalar içideki 6 dosyada, ve daha fazla kişi içi mukayese isteirke ve buları içide taeside de erkek ve kadı cisiyetleri birlikte buluduğu, 5 dosyada ise 3 kişi içi mukayese isteirke ve hepsii erkek cisiyette olduğu, kişii mukayesesi istee dosyada ise hepsii erkek olduğu görülmüştür. Çete ile ilgili 5 dosyaı 5 taeside birde 7 Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

9 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi fazla kişi var ike, 3 evrakta sahtecilik suçu içide 5 ii, hırsızlık ile doladırıcılık suçuu içere dosyaları er taeside, hukuk mahkemelerii 3 üde birde fazla kişi ile ilgili olduğu görülmüştür. Göderile materyal ile souçları mukayeseside +3 ile -3 olarak belirtile ve ayrım dereceside şeklide rapor edile 6 ve 7 olmak üzere 3 dosyaı hepside göderile materyali fotoğraf olduğu ayı zamada mukayesesii de fotoğraf olduğu görülmüştür. Souçlara göre + (6CD, 5 fotoğraf), -(CD, 7 fotoğraf, disket ve CD- DVD), + (5CD, fotoğraf ve cd-dvd, diğer), -(3CD, 3 fotoğraf), (63CD, 8 fotoğraf, DVD, kaset, CD ve fotoğraf, harddisc, CD- DVD, hafıza kartı, disket, CD-DVD-fotoğraf, diğer) şeklide göderile materyalle souç dağılımıı olduğu görülmüştür. 5 CD ve DVD, hafıza kartı, CD-DVD, kaset, 8 fotoğraf, CDharddisc göderile dosyalar icelemeye elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Yıllara göre 8 yılıda 9, 9 yılıda 9 dosyada göderile materyal icelemeye elverişli değil ike, yılıı ayı içi bu rakam olmuştur. Mukayese olarak 7 dosyada sadece CD ve dosyada fotoğraf ile beraber CD göderilmiştir. 69 dosyada mukayese materyal tam olarak belirleememiş veya göderilmemiştir. Cisiyet ile rapor soucu arasıda istatistiksel karşılaştırmada bir cisiyete bağlı olarak soucu etkileye alamlı bir parametre buluamamıştır. Göderile materyal ile orijii istatiksel değerledirmeside sahte kimlik suçu edeiyle göderile 5 dosyaı tamamıda fotoğraf mukayesesi istemiştir. doladırıcılık dosyasıı 8 taeside fotoğraf göderilirke side sadece CD göderilmiş, hukuk mahkemeleride gele dosyaı 9 uda, 3 evrakta sahtecilik suçuu 3 uda fotoğraf iceleme kousu olarak göderilmiştir. 86 hırsızlık dosyasıı 69 uda sadece CD göderilirke, çete suçu ola 5 dosyaı 5 ide sadece CD, 57 suç edei bilimeye dosyaı 38 ide sadece CD iceleme kousu olarak göderilmiştir. Rapor Soucu +3 (uyarlık dereceside bezer) + (ayı şahsa ait olması kuvvetle mümkü) + (şahıslar bezerlikler göstermekte (veriler yetersiz) - (farklılıklar mevcut) - (farklı şahıslara ait olması kuvvetle mümkü) -3 (ayrım dereceside farklılık) Elverişli değil Diğer Red Müzekkere Sıklık () Yüzde %, 9, 3,3 7,7,, 9,8,8 3, Tablo-7. Rapor soucua göre vakaları dağılımı Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3 8

10 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE Mahkemei sorusu Görütü ve Fotoğraf mukayesesi Aleti e olduğu Görütü iyileştirmesi Foto motaj olup olmadığı Diğerleri Sıklık () Yüzde % 7,3,7,9 Tablo-8. Mahkemei sorusua göre vakaları dağılımı Oriji * cisiyet Bilimeye Çete Parada sahtecilik Sahte kimlik Silahla adam öldürme Eşyaya zarar verme Doladırıcılık Diğer Hukuk mahkemesi Uyuşturucu Hırsızlık Cisel suçlar Kaste yaralama Gasp Evrakta sahtecilik Cisiyet Bildirilmemiş 35 6, 8 8, , 5 8, Erkek 35, 3 9, 5, 5 7, , , 5 5, ,8 6 69, Kadı, , 6 8,6 6 5,5 3, 33, Birde fazla kişi -erkek ve kadı mevcudiyeti,8 5 5,, Tablo-9. Rapor soucua göre vakaları dağılımı 9 Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

11 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi Rapor Soucu CİNSİYET Bildirilmemiş Erkek Kadı Birde fazla kişi ve/veya erkekkadı mevcut ,7 6,7 6, ,, ,6 75, ,6 8, 8,8 3, ,3 6,7-3 9,3 8, , 8,6 Red ,8,5,6 Müzekkere ,3 66,7 Elverişli değil 6,7 76,7 6,7 Diğer ,6 58,8,6 Toplam Tablo-. Rapor soucua göre cisiyeti dağılımı BÖLGE Mahkeme Sorusu Marmara Ege Akdeiz İç Aadolu Karadeiz Fotoğraf mukayesesi Aleti e olduğu Görütü iyileştirilmesi Foto motaj olup olmadığı Diğer Doğu Aadolu G.Doğu Aadolu ,,5 7,7 5,7 8,7,9 5,3, ,7,3,,3,3 3 33,3 33,3 33, ,8,7, 7, 9, 6, ,5 5,8 7,,8 3,7 7, Tablo-. Mahkeme sorusua göre bölgeleri dağılımı Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

12 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE Rapor soucu * yıl ilşkisi YIL Ret Müzekkere 7 9 Elverişli değil Diğer Tablo-. Rapor soucua göre yılları dağılımı TARTIŞMA VE SONUÇ Dijital tekolojii gelişmesiyle birlikte yakı zamada adli bilimcileri fotoğrafik mukayese yötemii kullaarak adli çalışmalar yapması öemli hale gelmiştir (-5). Bu doğrultuda adli görütü aalizi Fizik İhtisas Dairesi Görütü Aalizi Laboratuarıda e öemli uygulamalarıda biri olarak Temmuz 7 de beri hizmet vermektedir. Mahkemelerce göderile dosyaları yıllar bazıda gittikçe artması ve isteile soruları gittikçe daha özellikli olması bu kouda mahkemeleri gittikçe görütü aalizi kousuda biliçlediğii ve bu hususu asıl daha etkili kullamaya başladıklarıı göstermektedir. Bölgelere göre e sık Marmara bölgeside (%3) isteği olması bu bölgedeki üfus yoğuluğu ve tekolojii kullaımıa rahat ulaşımıı etkili olması ve ATK u merkezii bu bölgede olması edeiyle ormal olduğuu düşüüyoruz. Adli mercilerde savcılıkları çoğulukla dosya gödermesi (%,7) soruşturma aşamasıda ATK Görütü Aalizi Laboratuarıa başvuru ihtiyacıı doğduğuu göstermektedir. Yie dosyalarda erkek şahıslarla ilgili olalar çoğuluğu oluşturması (%69, ü) toplum yapısıa ve erkeği toplumdaki yeri itibariyle daha sosyal hayat içide olmasıyla örtüşmektedir. Hukuk mahkemeleri (%3, 9 olgu), İş mahkemeleri ve Aile mahkemeleri ( %,7, olgu) ( %,7, olgu) olmak üzere daha az bir oraa sahip olduğu görülmüştür. Bu hususlarda imza ve belge icelemelerii yaıda görütü ve fotoğraf icelemelerii de adli yargı sistemide öemli yararlar sağlayacağıı zamala daha iyi görülmesiyle ve bilimesiyle bu oraları da artacağıı düşüüyoruz. Çalışmamızda e sık 86 olguyla hırsızlık edeiyle (%9) ve 3. Sıklıkla 5 olguyla (%8,) çete suçu mahkemelerde istek gelmesi iş hayatıda gittikçe arta şekilde güvelik kamerası kullaımıı bir soucu olarak görülmektedir. Bu olgularda kameradaki şahsı kimliğii tespiti heme düşüülmektedir. Adli Tıp Kurumu a göderile iceleme kousu materyalleri çoğulukla sadece CD (7 dosyada, %57,6) olması, kamera kaydı yapılmış olayları olduğu dosyaları göderile tüm olgular içide çoğuluğu oluşturduğuu göstermektedir. Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

13 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi Mahkemeleri laboratuarımıza yöelik istekleri arasıda 8 ( %7) olguda görütü ve fotoğraf mukayesesi, ( %,7) olguda görütü iyileştirmesi, 68 olguda ise diğer sorular şeklide sııfladırıla birbiride farklı sorular olduğu görülmüştür. Görütü ve fotoğraf mukayesesi laboratuarımızı çalışması içide e öemli kısmıı teşkil etmektedir. Rapor soucua göre 87 ( 9,3) olguda (veriler souca ulaşmada yetersiz), 3 olguda + (ayı kişi olması kuvvetle mümkü) bulumuş ike 3 olguda göderile materyal icelemeye elverişsiz görülmüştür. 38 dosya ise dairemizi görev alaıa girmeye sorular edeiyle iade edilmiştir (tablo 7). Yıllara göre icelediğide souca ulaşmada yetersiz verileri kayıtlı olduğu rapor sayısıı azaldığı görülmektedir. Buu gelişe tekoloji ve buu kullaımıı artması ile doğru oratılı olduğuu düşüüyoruz. Çalışmamızdaki 3 dosyada birde fazla kişi ile ilgili soru sorulduğu tespit edilmiştir. Buu özellikle çete, hırsızlık, doladırıcılık, sahtekârlık suçlarıda dosyada birde fazla kişi olduğu görülmüştür. Göderile materyal ile souçları mukayeseside +3 ile -3 olarak belirtile ve ayrım dereceside şeklide rapor edile 6 ve 7 olmak üzere 3 dosyaı hepside göderile materyali fotoğraf olduğu ayı zamada mukayesesii de fotoğraf Yıllara göre icelediğide souca ulaşmada yetersiz verileri kayıtlı olduğu rapor sayısıı azaldığı görülmektedir. Buu gelişe tekoloji ve buu kullaımıı artması ile doğru oratılı olduğuu düşüüyoruz olduğu görülmüştür. Fotoğraf çekimlerii kaliteli olması, uygu açıda olması ve kişii aatomik ve morfolojik özelliklerii daha iyi yasıtması mukayesei daha iyi olmasıı sağlamıştır. Kamera çekimlerii çözüürlüğü yüksek, uygu açıda, koumda ve yeterli sayıda olması durumuda daha iyi kimlikledirmei yapılabileceğii göstermektedir. Çalışmamızda 8 yılıda, 9 yılıda 5, yılı ilk ayıda olmak üzere toplam 9 (%3,6) olguda görütü tespit içi yetersiz alamıda () verilmiştir. Göderile materyaldeki görütüü çözüürlüğü, kameraı yerleşim yeri ve sayısı, gele ışığı yöü, çekim mesafesi gibi görütü aalizii olumsuz etkileye edeler arasıda görülmüştür. Kameraı görütü aalizii olumsuz etkileye bu şartlara dikkat edilmesi yai özellikle topluma açık alalara, işyerlerie, baka gibi kamu hizmeti vere birimlere görütü çözüürlüğü yüksek, uygu yerleşimli ve yeterli sayıda kameraları sağlaması, ışık kayağıı öde koumlamamasıa dikkat edilmesi ve uygu mesafei ayarlaarak kaydedile görütülerle tatmi edici souçlara ulaşmak hem bilimsel yöde hem de yargılama sürecie katkı sağlayacaktır. Göderile materyali suçu karakterie ve iteliğie uygu olarak CD, DVD veya fotoğraf olduğu görülmüştür. Çalışmamızda sahte kimlik düzeleme suçu edeiyle göderile 5 dosyada fotoğraf mukayesesi istemiştir. doladırıcılık dosyasıı 8 taeside fotoğraf göderilirke side sadece CD göderilmiş, hukuk mahkemeleride gele dosyaı 9 uda, 3 evrakta sahtecilik suçuu 3 uda fotoğraf iceleme kousu olarak göderilmiştir. 86 hırsızlık dosyasıı 69 uda sadece CD göderilmiştir. Çalışmamız adli görütü aalizi üzerie ülkemizde yapıla eder çalışmalarda biri olması edeiyle bu kouda gelecek çalışmalara ve adli mercilere öemli katkıları olacağıı ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi içi gerekli ölemleri alımasıda faydalı olacağıı düşüüyoruz. Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

14 Gürol BERBER, Eyüp KANDEMİR, Bület ÖZATA, Selçuk GÜRLER, H.Bület, ÜNER, Haluk İNCE KAYNAKLAR. George R.M. Aatomic ad Artistic Guidelies for Foresic facial Recostructio. Foresic Aalysis of the skull, s:5-7, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993).. Grüer O. Idetificatio of skulls: A Historical Review ad Practical Applicatios. Foresic Aalysis of the skull, s:9-5, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993) 3. Polat, iamci MA, Aksoy ME. Adli Tip Ders Kitabı, istabul, 997; 8.. Rocha SS, Ramos DLP, Cavalcati MGP. Applicability of 3D-CT Facial Recostructio for Foresic idividual idetificatio. Pesqui Odotol Bras, 3; 7(): Taylor KT. Foresic Art ad illustratio. New York, ; : Moore LK, Dalley FA. Kliige Yoelik Aatomi. Çevire: Sahioglu K. Nobel Tıp Kitabevleri, 7; Burs RK. Foresic Athropology Traiig Maual. illustartio by Walligto J. Pretice Hall, Upper Saddle River, New Jarsey, 999; Lebediskaya G.,V., Balueva T.S. ad Veselocskaya E.V. Priciples of Facial Recostructio. Foresic Aalysis of the skull, s:8-98, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993) 9. İşca M.Y. Itroductio of Techiques for Photographic Compariso: Potetial ad Problems Foresic Aalysis of the skull, s:57-7, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993). İşca M.Y. Craiofacial Image Aalysis ad Recostructio. Foresic Aalysis of the skull, s:-9. Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993). Krogma WM, ad İşca MY. The Huma Skeleto i Foresic Medicie, Sprigfield Charles C, Thomas, Novoty V., İşca M.Y. ad Loth S.R Morphologic ad Osteometric Assesmet of Age, sex ad Race From the Skull. Foresic Aalysis of the skull, s:7-88, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993) 3. Schultz HA. Relatio of the Exteral Nose to the Boy Nose ad Nasal Cartilages i Whites ad Negroes. America Joural of Physical Athropology. vol. o.3: Y, Edyak G.J. ad İşca M.Y. Kraiofacial Evaluatio ad Growth. Foresic Aalysis of the skull, s:-7, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993) 5. Seta S., Yoshio M. Acombied Apparatus for photographic a video superimpositio. Foresic Aalysis of the skull, s:6-69, Ed. İşca M.Y., Helmer R.P First Ed. Wiley-Liss Ic New York (993) 6. Clemet J, Raso D. Craiofacial idetificatio i Foresic Medicie. Great Britai, Arold, Kaduce DP. Burr R, Gress R, Kaer R, Lyo JL, ad Zoe JJ (99) Cigarette smokig: Risk factor for premature facial wriklig. A Iter Med ( ): Ferrario FV, Sforza C, Serrao G. A Three-Dimesioal Quatitative Aalysis of Lips i Normal Youg Adults. Cleft Palate-Craiofacial Joural, Ja; Vol.37, No. I. 9. Graw M. Sigificace of the Classical Morphological Criteria for Idetifyig Geder Usig Recet Skulls. Foresic Sciece Commuicatios, Ja; Vol.3, No. I.. Al Wazza K. The Relatioship Betwee itercathal dimesio ad the Widths of Maxillary Aterior Teeth. The Joural of Prosthetic Detistry.;86: Evcuma D. iki Boyutlu Kraiyofasiyal RekostrUksiyou (Yeide Yuzledirmei) Kimlikledirmede Degerledirilmesi. Adli TIp Kurumu Başkalığı, Tıpta Uzmahk Tezi, istabul, ; -6.. Pessa JE, Che Y. Curve Aalysis of the Agig Orbital Aperture. Plastic ad Recostructive Surgery. Feb ; vo.9.o.: Pessa JE, Desvige DL, Labros SV, Nimerick J, Sugua B, Zadoo PV.Chages i Ocular Globe-to-Orbital rim Positio with Age: Implicatios for Aesthetic Blepharoplasty of the Lower Eyelids. Aesthetic Plastic Surgery,999; 3: Ry C, Wilkiso MC. Appraisal of Traditioal ad Recetly Proposed Relatioships Betwee the Hard ad Soft Dimesios of the Nose i Profile. America Joural of Physical Athropology, 6; 3: Hoffma BE, McCoathy DA, Coward M, Saddler L. Relatioship Betwee the Piriform Apertura ad iteralar Nasal Widths i Adult Males. Joural of Foresic Sci, Jully 99; Vo.36, No.:5-6I. 6. Latta GH, Weaver JR, Coki JE. The Relatioship Betwee the Width of the Mouth, iteralar width, Bizygomaic Width, ad iterpupillary Distace i Edetulous Paties. J Prosthet Det. 999; 65: David Geela. Udead Theories: Costructivism, Eclecticism Ad Research i Educatio. Sese Publishers. (6). 8. Daw Ades. Photomotage (World of Art series) by Daw Ades. Thames & Hudso publicatio, Herbert L Blitzer, Jack Jacobia. Foresic Digital Imagig ad Photography. İlker Caikligil. Dijital Video ile Siema Herma Kruegle. CCTV Surveillace, Secod Editio: Video Practices ad Techology Ala R. Matchett. CCTV for Security Professioals Herbert L. Blitzer, Jack Jacobia. Foresic Digital Imagig ad Photography. Legal cosid eratios, Academic Press. : Adli Tıp Dergisi / Turkish Joural of Foresic Medicie, Cilt / Vol.:, Sayı / No:3

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

Kuzularda Büyümenin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Kuzularda Büyümenin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi 33 Uluag Uiv. J. Fac. Vet. Me. (003) --3: 33-37 Kuzulara Büyümei Çok Boyutlu Ölçekleme Yötemi İle Değerleirilmesi İsmet DOĞAN * Geliş Tarihi: 5.07.003 Kabul Tarihi: 09.09.003 Özet: Büyümeyi karakterize

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ _ 163 İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ Emi Fuad KENT İbrahim Necmi KAPTAN ÖZET Bu çalışmada güeş eerjisi destekli

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisa 2010 LİSE - PROBLEMLERİ c Copyright Titu Adreescu ad Joatha Kae Çeviri. Sibel Kılıçarsla Casu ve Fatih Kürşat Casu Problem 1 m ve aralarıda asal pozitif tam sayılar

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. -2 Ekim 2005 FRAKTAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMADA HASH FONKSİYONLARINA DAYANAN YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ (A NEW CLASSIFICATION METHOD

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar Atatürk Üiv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 81-90, 2006 ISSN 1300-9036 Çaakkale İli Belediye Sıırları İçerisideki Peyzaj Alalarıda Sulama Sistemlerii Projelemesi ve İşletilmesideki Hatalar Kürşad DEMİREL Murat

Detaylı

BAĞINTI VE FONKSİYON

BAĞINTI VE FONKSİYON BAĞINTI VE FONKSİYON SIRALI N-Lİ x, x, x,..., x tae elema olsu. ( x, x, x,..., x ) yazılışıda elemaları sırası öemli ise x, x, x,..., x ) e sıralı -li deir. x, x, x,..., x ) de ( x (, x, x ( x, ) sıralı

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri

Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri Harita Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt:, No: 3, 9 (-33) Electroic Joural of Map Techologies Vol:, No: 3, 9 (-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:39-3983 Makale (Article)

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

Hanoi Kuleleri. Gerekli hareket sayısı =7 (en az 7 aktarma yapılması gerekir)

Hanoi Kuleleri. Gerekli hareket sayısı =7 (en az 7 aktarma yapılması gerekir) Haoi Kuleleri Aşağıdaki gibi, e büyük çaplı disk e altta ve e küçük çaplı disk e üstte olmak üzere, üst üste çapları küçüle 3 tae disk bir çubuğa geçirilmiş olsu. Diskleri birer birer alarak, bir diski

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ

ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ Ormaı e öemli bölümüü, kapitali büyük kısmıı oluştura, ağaç serveti oluşturmaktadır. Ormada ağaç serveti deilice, var ola hacim ve buu faizi durumuda ola hacim artımı

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 355-366 (9) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE TEK DEĞİŞKENLİ KARARLI DAĞILIMLAR,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini KIRILMALAR Gülük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır kırılma. Bir su kuyusua baktığımız zama kuyuu dibii daha yakıda görürüz. Çay bardağıdaki kaşığı bardak içideyke kırık gibi

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

Genel Kimya ve 4. Şubeler

Genel Kimya ve 4. Şubeler Geel Kimya 101 3. ve 4. Şubeler Dr. Oza Karaltı E-mail : okaralti@etu.edu.tr Ofis: 112-2 https://sites.google.com/site/etukim101 6. Gazlar Gazları fiziksel davraışlarıı 4 özellik belirler. Sıcaklık (K),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri uyruk Teorisi Ders Notları: Bazı uyruk Modelleri Mehmet YILMAZ mehmetyilmaz@akara.edu.tr 10 ASIM 2017 11. HAFTA 6 Çok kaallı, solu N kapasiteli, kuyruk sistemi M/M//N/ Birimleri sisteme gelişleri arasıdaki

Detaylı