ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 4 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 5 C.1. FİZİKSEL YAPI... 5 C.1.1. HİZMET ARAÇLARI... 5 C.1.2. HİZMET BİRİMLERİ... 5 C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI )... 6 C.3. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR... 9 C.3.1. YAZILIM ALTYAPISI... 9 C.3.2. TEKNOLOJİK ALTYAPI... 9 C.3.3. AĞ VE SİSTEM... 9 C.3.4. WEB SİTESİ C.4. İNSAN KAYNAKLARI C.4.1. PERSONELİN KADRO ve İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI C.5. SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ B.1.1. ENTEGRE KENT YÖNETİM SİSTEMİ B.1.2. DONANIMIN ARTIRILMASI VE YENİLENMESİ B.1.3. DONANIM BAKIMI VE ONARIMI B.1.4. YEDEKLEME SİSTEMİ VE YEDEKLEME ÇALIŞMALARI B.1.5. YAZILIM VE DONANIM TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ B.1.6. DOMAIN SİSTEMİ ÇALIŞMALARI B.1.7. YAZILIM LİSANSLAMA VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI B.1.8. ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI B.1.9. WEB SİTESİ GÜNCELLEME VE İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI B DERECE SOKAK GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİMİ B.2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU B.3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B.4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 2011 yılında belediyemizin bilgi işlem yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesi, birimlerimizin bilgi teknolojisinden maksimum ölçüde faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma dönemi geçirmiş ve birçok projeyi hayata geçirmiştir. Kent Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi projesi kapsamında ilçemizdeki tüm sokak, cadde, bina, bağımsız birim ve sitelerin sahada bilgileri toplanıp resimleri çekilerek tablet PC ler ile 3G internet bağlantısı üzerinden online olarak bu proje için hazırlanan KBS yazılımı kullanılarak otomasyon veri tabanına kaydedilmiştir. Ayrıca bu verilerin UAVT verileriyle eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş, böylece vergi kaçaklarının, ruhsatsız işyerlerinin, gecekonduların ve imara aykırı yapılaşmaların tespiti, önlenmesi ve Kent Rehberi vb. uygulamalara güncel altlık oluşturulması sağlanmıştır. İlçemize ait tüm sokak ve caddelerin 360 derece yüksek kalitede video görüntülerinin çekilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu videoları görüntülemek için kullanılan yazılım ile otomasyon sistemi entegre edilerek, KBS modülünden seçilen sokak/caddenin videosunun izlenebilmesi sağlanmıştır. Çocuklarımız için eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikli Çekmeköy Çocuk web sitesi hazırlanarak yayına açılmıştır. Bu sitede çocuklar belediyemizin tiyatro, sinema gibi etkinliklerini görebilmekte, birçok faydalı bilgiye ulaşabilmekte, oyunlar oynayabilmekte, sesli ve görüntülü kitaplar okuyabilmekte, çocuk şarkıları dinleyebilmekte ve kendi resim, şiir ve hikayelerini göndererek diğer çocuklarla paylaşabilmektedir. Kurumsal web sitemize de yeni online hizmetler eklenerek vatandaşlarımıza internet üzerinden sunduğumuz hizmetler artırılmıştır. Belediyemizin yeni yapılan hizmet binasının network altyapısının, giriş-çıkış kontrol sistemlerinin, güvenlik cihazlarının ve sistem odasının günümüzün teknolojisine uygun ve modern bir yapıda oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılarak, tüm sistemin kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yeni binaya taşınması sağlanmıştır. 7,2 TB kapasiteli Veri Depolama Cihazı (Storage) ve 14 TB kapasiteli Ek Disk Raf Ünitesi alınarak, verilerimizin güvenli bir şekilde tutulması, yedeklenmesi ve sanal sunucuların oluşturulabilmesi sağlanmıştır yılı faaliyet raporumuzda tüm yaptığımız çalışmaların ve projelerin detaylı bilgileri ve istatistiki raporları sunulmuştur yılında da yeni binamızda güçlü bir bilişim altyapısıyla belediyemizin çalışmalarına katkı sağlayacak yeni projeler hayata geçirilecektir. 3

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon: Misyonumuz, Çekmeköy de yaşayanların ortak nitelikli, yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak. Vizyonumuz, sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, 2. Müdürlüğün ayniyat işlerini düzenlemek, 3. Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 4. İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve network bağlantı hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, 5. Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi oluşturmak, 6. Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, 7. Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak, 8. Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak, 9. Bilgisayarlar (PC), sunucular, yazıcılar, network cihazları ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 10. Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, 11. Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak, 12. Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, 13. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 14. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, 15. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak. 16. Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, 17. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak güvenli bir ortamda saklamak, 18. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, 19. Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini temin etmek. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurmak ve geliştirmek. 4

5 C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı: C.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 1 araçla sürdürmektedir. Tablo 1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Aracın Cinsi Mülkiyet Durumu Resmi Kiralık Binek Otomobil 1 adet 1 adet 1 adet Toplam 1 adet 1 adet 1 adet Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 C.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası - 1 Adet 15 m² 1 Adet m² 1 Adet Memur Odası 20 m² 1 Adet 20 m² 1 Adet m² 1 Adet Teknik Oda 30 m² 1 Adet 30 m² 1 Adet m² 1 Adet Sistem Odası 20 m² 1 Adet 20 m² 1 Adet 50 m² 1 Adet Kent Bilgi Sistemi Odası 65 m² 1 Adet 40 m² 1 Adet m² 1 Adet Depo m² 1 Adet Sekretarya m² 1 Adet Toplam 135 m² 5 Adet 125 m² 5 Adet m² 7 Adet Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 C.2. Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüzün 2011 yılındaki organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. Kadrolu personelimiz dışında teknik destek ve bakım hizmetleri için 3 adet, Kent Bilgi Sistemi verilerinin güncellenmesi çalışmalarında 14 adet tedarikçi firma personeli çalıştırılmıştır. 5

6 Şekil 1: Organizasyon Şeması Latif COŞAR Başkan Yardımcısı Eren KAPLAN Bilgi İşlem Müdürü Tuba KAYA Bilgi İşlem Şefi Naim DEMİRCİ Teknik Servis Taşdelen Binası Şebnem ÇETİN Web Sitesi Sorumlusu İlker AKHOROZ Tekniker C.3. Teknolojik Kaynaklar: C.3.1. Yazılım Altyapısı Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar Tablo 3 te listelenmiştir. Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş, Kütüphane Otomasyonu ve PDKS yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır. 6

7 Tablo 3: Yazılım Altyapısı TÜM MÜDÜRLÜKLERDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU Evrak ve Dilekçe Takip UKBS Aktif Maaş Modülü SAYSİS Aktif Maaş Modülü SAYSİS Aktif Yönetici Masaları UKBS Aktif Personel Modülü SAYSİS Aktif Personel Modülü SAYSİS Aktif Bütçe UKBS Aktif Analitik Bütçe Modülü SAYSİS Aktif Analitik Bütçe Modülü SAYSİS Aktif Hesap İşleri Bütçe ve Muhasaebe UKBS Aktif Muhasebe Modülü SAYSİS Aktif Muhasebe Modülü SAYSİS Aktif Belediye Gelirleri Uygulaması UKBS Aktif Gelir Uygulamaları Modülü SAYSİS Aktif Gelir Uygulamaları Modülü SAYSİS Aktif Maaş Modülü UKBS Aktif E-Belediye/ Gelir Modülü SAYSİS Aktif E-Belediye/ Gelir Modülü SAYSİS Aktif Adres Bilgi Sistemi UKBS Aktif Ruhsat Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat Modülü SAYSİS Aktif Kent Bilgi Sistemi UKBS Aktif Mernis/Nikâh Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Nikâh Modülü SAYSİS Aktif UMİ Mekansal İşlemci UKBS Aktif Mernis/Cenaze-Nüfus Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Cenaze-Nüfus Modülü SAYSİS Aktif Personel Bilgi Sistemi UKBS Aktif Fatura Takip Modülü SAYSİS Aktif Fatura Takip Modülü SAYSİS Aktif Asker Aile Yardımı UKBS Aktif Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı ve Ödemeleri Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı ve Ödemeleri Modülü SAYSİS Aktif Encümen ve Meclis UKBS Aktif Sosyal Yardım Modülü SAYSİS Aktif Sosyal Yardım Modülü SAYSİS Aktif Nikah UKBS Aktif Dijital Evrak Modülü SAYSİS Aktif Dijital Evrak Modülü SAYSİS Aktif İdari İşler UKBS Aktif Encümen/Meclis Kararları Modülü SAYSİS Aktif Encümen/Meclis Kararları Modülü SAYSİS Aktif Makine İkmal UKBS Aktif Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü SAYSİS Aktif Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü SAYSİS Aktif Satınalma UKBS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Sağlık UKBS Aktif Bilgi Edinme Modülü SAYSİS Aktif Bilgi Edinme Modülü SAYSİS Aktif Veterinerlik UKBS Aktif Beyaz Masa Modülü SAYSİS Aktif Beyaz Masa Modülü SAYSİS Aktif Cenaze UKBS Aktif Kent Bilgi Sistemi Modülü SAYSİS Aktif Kent Bilgi Sistemi Modülü SAYSİS Aktif Zabıta UKBS Aktif Müdürlük İstek Programı Modülü SAYSİS Aktif Müdürlük İstek Programı Modülü SAYSİS Aktif 7

8 İktisat UKBS Aktif Hukuk Dosyaları Takip Modülü SAYSİS Aktif Hukuk Dosyaları Takip Modülü SAYSİS Aktif Sistem Yönetimi UKBS Aktif Toplantı Takip Modülü SAYSİS Aktif Toplantı Takip Modülü SAYSİS Aktif Bilgi İşlem UKBS Aktif Araç Takip Modülü SAYSİS Aktif Araç Takip Modülü SAYSİS Aktif Park ve Bahçeler UKBS Aktif Satınalma Modülü SAYSİS Aktif Satınalma Modülü SAYSİS Aktif Fen İşleri UKBS Aktif Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü SAYSİS Aktif Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü SAYSİS Aktif Emlak İstimlak UKBS Aktif Basın Yayın Takip Modülü SAYSİS Aktif Basın Yayın Takip Modülü SAYSİS Aktif Belnet NETCAD Aktif Veteriner Takip Modülü SAYSİS Aktif Veteriner Takip Modülü SAYSİS Aktif Mevzuat Programı PALMİYE Aktif Randevu Takip Modülü SAYSİS Aktif Randevu Takip Modülü SAYSİS Aktif PDKS MEYER Aktif Telefon Fihrist Modülü SAYSİS Aktif Telefon Fihrist Modülü SAYSİS Aktif Hakediş Programı AMP HAKEDİŞ Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif İş Başvuru/İnsan Kaynakları Takip Netcad NETCAD Aktif Belnet NETCAD Aktif Modülü SAYSİS Aktif Netcad NETCAD Aktif Gezi Modülü SAYSİS Aktif Mevzuat Programı PALMİYE Aktif Stratejik Plan Modülü SAYSİS Aktif PDKS MEYER Aktif Engelli Takip Modülü SAYSİS Hakediş Programı AMP HAKEDİŞ Aktif Salon Takip Modülü SAYSİS Aktif İhale Takip DİOS Aktif SMS Modülü SAYSİS Aktif Kütüphane Otomasyon Programı YORDAM Seri Nokta SAYSİS Aktif Aktif Çağrı Merkezi SAYSİS Aktif Belnet NETCAD Aktif Netcad NETCAD Aktif PDKS MEYER Aktif Hakediş Programı AMP HAKEDİŞ Aktif Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 İhale Takip DİOS Aktif 8

9 C.3.2. Teknolojik Altyapı Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları Tablo 4 te listelenmiştir. Belediyemizin 2 hizmet binası arasında fiber optik metro ethernet kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ bağlantısı noktalarda bulunan 2 adet Telco Switch, 1 adet yönlendirici cihaz ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 18 adet sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 3 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir. Türü Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablo 4: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom Sunucu 17 Rack, Tower 18 Rack, Tower 18 Rack, Tower Yazıcı 121 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli 172 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli Çizici Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli Yönlendirici Ağ Güvenlik Cihazları 2 Firewall, Firewall, 4 4 Analyzer Analyzer Telco Switch Firewall, Analyzer Switch 48 Port Switch 24/16 Port Projeksiyon Cihazı Güvenlik Kamerası C.3.3. Ağ ve Sistem : Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 Ağ altyapısı : Belediyemizin Taşdelen Hizmet Binasından Çekmeköy Merkez Binasına 5 Mbps hızında kapalı devre Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Ayrıca Çekmeköy Merkez Binasından 50Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Belediyemize ait kültür merkezleri, bilgi evleri, zabıta binaları, veterinerlik binası, kademe binası ve diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu 9

10 binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar. Belediyemizin yeni yapılan hizmet binasında network altyapısının hızı 10 kat artırılarak 100 MBit ten 1 Gigabit e yükseltilmiştir. İnternet hızı da 15 MBit ten 50 MBit e çıkartılmıştır. Böylece çok daha hızlı ve sağlam bir network ve internet altyapısı oluşturularak yavaşlık ve yazılımlardaki performans kayıpları giderilmiştir. Güvenlik sistemi : Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Analyzer cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir yılında verilerin güvenli bir şekilde yedeklenebilmesi ve sanallaştırma sistemine geçilebilmesi için 1 adet Veri Depolama Ünitesi ve 1 adet Disk Raf Ünitesi alınarak kurulumları yapılmıştır. Ayrıca mevcut 2 adet sunucunun kapasiteleri artırılmış ve sanallaştırma sunucusu olarak kullanılmaları sağlanmıştır. Sunucular : Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı sunucusu, E- Belediye sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Çağrı Merkezi Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları ve Eski Belediye sunucuları mevcuttur. C.3.4 Web Sitesi: Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme, ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir yılında çocuklara yönelik Çekmeköy Çocuk web sitesi hazırlanarak yayına açılmıştır. Ayrıca web sitemize Kent Rehberi, E-İmar, Nöbetçi Eczane ve E-Kütüphane online hizmetleri eklenmiştir. 10

11 C.4. İnsan Kaynakları: C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Statü Yüzde Yüzde Yüzde Sayısı Sayısı Sayısı (%) (%) (%) Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi 1 % 25 1 % 14 1 % 20 Mevsimlik Sözleşmeli 3 % 75 6 % 86 4 % 80 Toplam 4 % % % 100 Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 C.5. Sunulan Hizmetler: Teknik Destek Hizmetleri : Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için destek verilmektedir. Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri : Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde destek verilmektedir. Web Sitesi İçerik Yönetimi : Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer müdürlüklerle koordineli olarak Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. E-posta Sistemi Yönetimi : Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi gerçekleştirilmektedir. E-Belediye Sistemi Yönetimi : İnternetten vatandaşlarımızın ödeme yapabilmesi, tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görebilmeleri için yaptıkları üyelik başvuruları kontrol edilip uygun görülenler onaylanmakta, sistemle ilgili aksaklıklar giderilmekte, kullanıcılara telefonla ve yoluyla destek verilmektedir. Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi : Personellerin ve ziyaretçilerin girişçıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin kimlik kartları çıkarılarak sisteme tanıtımı yapılmaktadır. Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi : Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınmaktadır. Yazılım Alım, Bakım ve Güncelleme Hizmetleri : Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların alımı, kurulumu, yıllık bakım ve güncelleme anlaşmalarının yapılması, kullanılan 11

12 diğer yazılımlarla entegrasyonu, diğer birimlerden gelen yazılımlardaki değişiklik ve yenilik taleplerinin değerlendirilip yazılım firmalarına yaptırılması hizmetleri verilmektedir. Donanım Alım ve Bakım Hizmetleri : Belediyemizde ihtiyaç duyulan sunucu, ağ cihazları, bilgisayar, bilgisayar parçaları, çevre birimleri, ses ve görüntüleme sistemleri, elektronik cihazlar vb. donanımlar satın alınarak kurulumları ve bakımları yapılmaktadır. Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumu ve Bakımı : Belediyemizin yeni açılan binalarının güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Kamera Sistemlerinin satın alınıp kurdurulması ve mevcut sistemlerinin bakım anlaşmalarının yapılarak, arızalarının kısa sürede tespit edilip giderilmesi sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi : İlçemizin sınırları içerisinde bulunan sokak, cadde, bina, site ve bağımsız birimlere ait nitelik ve nicelik bilgilerinin arazide gezilerek otomasyon sisteminde güncellenmesi, resimlerinin çekilmesi, UAVT ve Tapu verileriyle eşleştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) , , , Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü,

13 I Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet Açıklaması Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumların a Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011 B- Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1-ENTEGRE KENT YÖNETİM SİSTEMİ Belediyemizde kullanılan MIS yazılımı olan Saysis Belediye Otomasyonu yazılımında 2011 yılında yeni modüller eklenerek kullanılan modül sayısı 30 dan 38 e çıkarılmıştır. Bunlar SMS, İş Başvuru Takip, Engelli Takip, Salon Takip, Stratejik Planlama ve Performans Takibi, Gezi Takip, Seri Nokta ve Çağrı Merkezi modülleridir. Şekil 2: SAYSİS Belediye Otomasyonu Yazılımı Ana Ekranı 13

14 Saysis Belediye Otomasyon Yazılımında 2011 yılında Kent Bilgi Sistemi modülü geliştirilerek Çekmeköy e ait tüm sokak, cadde, bina, bağımsız birim ve sitelerin detaylı bilgilerinin ve resimlerinin Kent Bilgi Sistemi Güncelleme Projesi kapsamında otomasyona girilmesi ve güncellenmesi sağlanmıştır. Bu projede aynı zamanda tüm sokak, cadde, bina ve bağımsız birimlerin numarataj çalışmasıyla değişen sokak/cadde adlarının, UAVT kodlarının ve kapı numaralarının güncellenmesi gerçekleştirilmiştir. Böylece tüm kentin güncel ve doğru verileri otomasyon sisteminde oluşturulmuştur. Bu modül ile ayrıca Çekmeköy de yaşayan vatandaşlarımıza yönelik birçok detaylı istatistik raporların alınabilmesi sağlanmıştır. Kent Bilgi Sistemi modülünde KBS güncelleme ekibinde bulunan saha ve büro personellerine güncelleyecekleri yerler sistem üzerinden verilebilmekte, personelin yaptıkları işler, güncellemeler ve eşleştirmeler günlük olarak takip edilebilmekte, böylece performansları ölçülerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır yılında otomasyon yazılımıyla BELNET yazılımı tahakkuk entegrasyonu büyük oranda tamamlanmıştır. Artık BELNET yazılımı üzerinden otomatik tahakkuk gerçekleşerek otomasyon sistemine kaydı yapılmaktadır. Böylece tahakkukların elle hesaplanması ve otomasyon sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmemektedir. Şekil 3: SAYSİS Kent Bilgi Sistemi Taşınmaz Bilgileri Ekranı 14

15 Şekil 4: SAYSİS Kent Bilgi Sistemi Taşınmaz Harita Ekranı Şekil 5: SAYSİS Kent Bilgi Sistemi Bina Resim Ekranı Saysis Belediye Otomasyon Yazılımının e-belediyecilik uygulamalarına 2011 yılında vergi affı kanunu kapsamında vatandaşlarımızın vergilerini taksitlendirebilmeleri ve başvuru formlarını çıkarabilmelerini sağlayan Vergi Affı Kontrol uygulaması eklenmiştir. 15

16 Şekil 6: SAYSİS E-Belediye Ekranı 2011 yılında tüm birimlere profesyonel doküman tarayıcıları alınarak resmi yazılarını ve dökümanlarını kullandıkları modüllerdeki dijital arsiv programlarıyla tarayıp otomasyon sistemine kaydetmeleri sağlanmıştır. Böylece otomasyondan evrakların kolaylıkla görüntülenebilmesi gerçekleştirilmiştir. B.1.2- DONANIMIN ARTIRILMASI VE YENİLENMESİ Belediyemizde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, monitör, projeksiyon, kamera, tarayıcı, UPS, sunucu, switch, bilgisayar parçaları vb. donanımlar alınarak bilişim teknolojisi kullanımı artırılmıştır. Yeni yapılan belediye binamızın personel giriş-çıkış kontrol sistemi, turnikeleri, X-ray bagaj kontrol ve kapı kontrol güvenlik cihazları satın alınarak kurulumları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Güvenlik Kamera Sistemleri kurularak binalarımızın güvenliği artırılmıştır. Arızalanan donanımlar tamir edilmiş, kullanım ömrünü tamamlayan donanımlar yenilenmiştir. 16

17 Şekil 7: Turnikeler ve Giriş-Çıkış Kontrol Cihazları Şekil 8: X-Ray Güvenlik Kontrol Cihazları 17

18 B.1.3-DONANIM BAKIMI VE ONARIMI Belediyemizdeki bilgisayar, çevre birimleri ve network donanımlarının bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ve network sistemlerindeki arızalara kısa sürede müdahale edilerek kesintisiz bir şekilde hizmet verilmesi sağlanmıştır. Şekil 9: Bilgi İşlem Teknik Servis Odası B.1.4- YEDEKLEME SİSTEMİ VE YEDEKLEME ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan sunucuların, yazılımların, veritabanlarının ve diğer dosyaların yedeklenmesi günlük düzenli olarak yapılmaktadır. Böylece sistemlerde herhangi bir sorun çıktığında yedeğinden kurtarmak mümkün olmaktadır yılında kurulması planlanan profesyonel yedekleme sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bunun için 1 adet 7.2TB kapasiteli profesyonel Veri Depolama Ünitesi ve 1 adet 14TB kapasiteli Disk Raf Ünitesi alınarak kurulumları yapılmıştır. Bu cihazlardaki yazılımlar sayesinde bu verilerin düzenli yedekleri alınmaktadır. 18

19 Şekil 10: Bilgi İşlem Sistem Odası B.1.5- YAZILIM VE DONANIM TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ Belediyemizde bulunan müdürlüklere, bilgi evlerine ve kültür merkezlerine yazılım ve donanım problemlerinde kısa sürede teknik destek verilerek çalışmaların aksamaması sağlanmıştır. Müdürlüğümüze yazılım ve donanım teknik destek talepleri otomasyon sistemindeki Müdürlük İstek modülü üzerinden yapılabilmektedir. Böylece talepler kayıt altına alınarak yapılan işler takip edilebilmektedir. Müdürlüğümüze 2011 yılında saysis otomasyon yazılımıyla ilgili 217 talep gelmiş, bunlardan 183 adet talep olumlu, 15 adet talep olumsuz sonuçlanmıştır. 19 adet taleple ilgili çalışmalar devam etmektedir. Böylece taleplerin %85 i karşılanmıştır. B.1.6- DOMAIN SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Belediyemizde 2011 yılında domain sistemi aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Hizmet binalarımızdaki tüm kullanıcılar domain sistemine alınarak gerekli yetkilendirmeler yapılarak sistem güvenliği sağlanmıştır. Domain kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeleri ve güvenli şifre kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca bilgisayarlarına izinsiz program yüklemeleri ve sistem ayarlarıyla oynamaları engellenmiştir. 19

20 B.1.7- YAZILIM LİSANSLAMA VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan yazılımlar için 2011 yılında yeni lisans alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Netcad lisans sayıları artırılmış ve mevcut Netcad yazılımlarının güncelleştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra AMP Hakediş, Dios İhale ve Kütüphane Otomasyonu programlarının lisans alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Güvenlik Duvarı, analyzer cihazları yazılımlarının, antivirüs ve işletim sistemi yazılımlarının güncelleştirmeleri düzenli olarak yapılarak güncel yazılım kullanımı sağlanmıştır. B.1.8- ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan elektronik posta hesaplarının yönetimi gerçekleştirilmiş, yeni personelin posta hesapları oluşturulmuş, şifresini unutan personele destek verilmiştir. Tüm büro personelinin e-posta hesapları bulunmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. B.1.9- WEB SİTESİ GÜNCELLEME VE İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI 2011 yılında belediyemizin resmi web sitesine (www.cekmekoy.bel.tr) yeni online hizmetler ve İngilizce bölümü eklenmiştir. Ayrıca çocuklara yönelik hem eğlendirici hem de eğitici Çekmeköy Çocuk web sitesi (www.cekmekoycocuk.com) hazırlanarak yayına açılmıştır. Web sitemize 4 adet yeni online hizmet uygulaması eklenmiştir. Bunlar Kent Rehberi, E-İmar, Nöbetçi Eczane ve E-Kütüphane uygulamalarıdır. Kent Rehberi uygulaması ile ilçemizin haritası görüntülenmekte, adres sorgulaması yapılabilmekte, birçok kategoride önemli yerler haritada görüntülenebilmektedir. E-İmar uygulaması ile vatandaşlarımız belediyeye gelmeden internet üzerinden imar durumu alabilmektedir. Nöbetçi Eczane uygulaması ile nöbetçi eczaneler harita üzerinde görüntülenerek, adres ve telefon bilgilerine ulaşılabilmektedir. E-Kütüphane uygulaması ile kütüphanelerimizde bulunan kitaplar görüntülenmekte, arama yapılabilmektedir. 20

21 Şekil 11: Çekmeköy Belediye Başkanlığı Resmi Web Sitesi 21

22 Çekmeköy Çocuk web sitesinde belediyemizin etkinlikleri, parkları ve kültür merkezleri görüntülenmekte, fıkralar, bilmeceler, tekerlemeler, çocuk şarkıları, oyunlar, faydalı bilgiler, güzel sözler, sesli ve resimli hikayeler bulunmaktadır. Çocuklar siteye üye olarak kendi resimlerini, hikayelerini ve şiirlerini ekleyebilmekte ve paylaşabilmektedirler. Şekil 12: Çekmeköy Çocuk Web Sitesi 2011 yılında web sitemizin ziyaretçi sayısı den ye çıkarak büyük bir artış sağlanmıştır. Aşağıda web sitemizle ilgili detaylı istatistiki bilgiler yer almaktadır. Tablo 8: Web Sitemiz 2011 Yılı İstatistikleri İstatistik Türü Miktarı Toplam Ziyaretçi Sayısı Ortalama Aylık Ziyaretçi Sayısı Ortalama Günlük Ziyaretçi Sayısı 717 E-Belediye Üye Sayısı

23 Tablo 9: Web Sitemiz 2011 Yılı İçerik Güncelleme Çalışmaları İçerik Türü Eklenen İçerik Sayısı Haber 336 Duyuru 15 Duyuru Bannerı 158 Proje 22 Etkinlik 208 Video 64 Fotoğraf Albümü 4 Basın haberi 310 İhale İlanı 34 Şekil 13: Web Sitemiz Aylık Ziyaretçi Sayıları İstatistikleri 23

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı DONANIM - Network Altyapısının Oluşturulması - Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini - Yedekleme ve Bilgi Güvenliği - Yeni Teknolojilere adaptasyonun

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMİ 2012 yılı içerisinde güncellemesi yapılan Kent Bilgi Sisteminin daha verimli

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sevgili Dostlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. İşçisinden memuruna, bürokratlarından meclisine kadar herkesin

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2013 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara nın Yükselen Değeri Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı