2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç ve Hedefler YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İnsan Kaynakları Öğrenci Sayıları YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Altyapısı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Onkoloji Merkezi Projesi Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi TAMAMLANAN PROJELER Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÖNERİLER GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

3 YÖNETİCİ ÖZETİ Bilginin üretilmesini, öğrencilere aktarılmasını ve topluma hizmet olarak sunulmasını amaç edinen kurumlar olan üniversitelerimiz, Ülkemizin geleceğinde önemli bir yer edinmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyor birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni yatırım projeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler, sağlık hizmetlerini çağdaş ve kaliteli bir şekilde bölge insanının hizmetine sunmak için gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetler ile Üniversitemiz yoluna hızlı bir şekilde devam etmektedir. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programı toplam ödeneği ,00-TL olup, bu ödeneğe 2.000,00-TL kamulaştırma ödeneği ve ,00-TL Döner Sermaye Gelirleri dahildir. Bu ödeneğin sektörler bazında dağılımını, %58,75 ini eğitim sektörü, %8,68 ini eğitim-beden eğitimi ve spor sektörü, %26,82 sini sağlık sektörü ve %5,74 ünü de teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır. Üniversitemiz de yapılan yatırımlarla; gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunulması hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda yatırımlarımız planlanan şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Saygılarımla, Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 2

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON Ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. VİZYON Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. 3

5 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan 7 stratejik amacımız ve bu amaçlara bağlı stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek HEDEF 1.1. Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması HEDEF 1.2. Ders programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesine (TYYÇ) göre revize edilmesi HEDEF 1.3. Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirilmesine olanak tanınması HEDEF 1.4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına uygun hale getirilmesi HEDEF 1.5. Eğitim öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi HEDEF 1.6. Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi HEDEF 1.7. Yeni fakülte/yo/ enstitü açılması HEDEF 1.8. Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma HEDEF 1.9. Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi HEDEF Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması 4

6 STRATEJİK AMAÇ 2. İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini Artırmak HEDEF 2.1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması HEDEF 2.2. Üniversitenin öğretim elemanlarının araştırma olanaklarının arttırılması HEDEF 2.3. Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi HEDEF 2.4. İdari ve teknik personelin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi HEDEF 2.5. Personelin motivasyonunun artırılması STRATEJİK AMAÇ 3. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek HEDEF 3.1. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması HEDEF 3.2. Büyük onarımların gerçekleştirilmesi HEDEF 3.3. Etüt-proje işlerinin gerçekleştirilmesi HEDEF 3.4. Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4. Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmek HEDEF 4.1. İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması HEDEF 4.2. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi HEDEF 4.3. AB fonları tarafından desteklenen projelerde yer alınması HEDEF 4.4. Ulusal ve bölgesel paydaşların talep ettiği eğitimlerin karşılanması 5

7 STRATEJİK AMAÇ 5. En Çok Tercih Edilen ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak HEDEF 5.1. Kamuoyu ve paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi HEDEF 5.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması STRATEJİK AMAÇ 6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak HEDEF 6.1. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine destek olunması HEDEF 6.2. Her yıl yeni kaydolan öğrencilere yönelik uyum programı uygulanması STRATEJİK AMAÇ 7. Girişimci Üniversite Olarak Toplumsal Hizmet Üretmek HEDEF 7.1. Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi HEDEF 7.2. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi HEDEF 7.3. Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi HEDEF 7.4. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma / uygulama / eğitim projelerini desteklenmesi HEDEF 7.5. Bölgenin kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi 6

8 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. Yıl içerisinde yapılan gelir fazlası, finansman fazlası eklemeler ve yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden yapılan aktarmalar ile aşağıda tabloda belirtilen yatırım rakamlarına ulaşılmıştır. Finansman Kaynağı Eğitim Sağlık Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Özel Bütçe Öz Gelir Döner Sermaye TOPLAM Not: Kamulaştırma ödeneği (2.000-TL) yatırım programı tutarlarına dahil değildir. 7

9 1.2- MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Üniversitemiz Farabi Kampüsü (Merkez), Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde ve kadastronun 13 no lu paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına tahsisi sağlanmış yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Farabi kampüsünde Rektörlük ve birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunmaktadır. İbn-i Sina kampüsünde (Sağlık Bilimleri Kampüsü) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi Laboratuvar bulunmaktadır. Üzülmez kampüsünde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İncirharmanı kampüsünde ise Yabancı Diller Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Kilimli, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 11 ayrı yerleşkede, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır. 8

10 1.2.1-Fiziksel Yapı Üniversitemiz Farabi kampüsü (Merkez) ve diğer ilçelerdeki kampüslerle birlikte tarihi itibariyle toplam m 2 lik kapalı alana sahip iken 2014 yıl sonu itibariyle m 2 olmuştur. Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yıllar İtibariyle Fiziki Kapalı Alanların Dağılımı (m 2 ) BİRİMLER 2013 Yılı 2014 Yılı Rektörlük Birimleri Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ek Derslikler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Tıp Fakültesi İletişim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Devlet Konservatuarı Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan SHM Y ve Zonguldak Sağlık YO Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu İncirharmanı Yabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kreş, Kafeterya Diğer Birimler (Kapalı Spor Salonu-Isı Merkezi- Yemekhane-Konukevi-Lojman-Sağlık Kafeterya-Merkez Kafeterya-Kreş-Kütüphane-Atölyeler) TOPLAM

11 Üniversitemiz Açık Alanlarının Yıllar İtibariyle Alan Bilgilerinin Dağlımı (Arsa- m 2 ) 2013 YILI 2014 YILI SIRA YERLERİN ADI ARSA ARSA NO ALANI ALANI 1 Farabi Kampüsü (Merkez) , ,64 2 İncirharmanı Kampüsü , ,94 3 İbn-i Sina (Sağlık Birimleri) Kampüsü , ,71 4 Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 5 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 6 Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 7 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Kampüsü , ,00 8 Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü , ,53 9 Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü , ,00 10 Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO Kampüsü 4.037, ,00 11 Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü 7.258, ,73 TOPLAM , , İnsan Kaynakları Üniversitemizin 2013 yılında akademik ve idari personel sayısı iken 2014 yılsonu itibariyle olmuştur. ÜNVANI 2013 YILI 2014 YILI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Akademik Personel Toplam İdari Personel GENEL TOPLAM

12 1.2.2-Öğrenci Sayıları olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılında öğrenci sayısı toplam iken 2014 yılında Fakülte / Yüksekokul Enstitü / Konservatuar / Meslek Yüksekokulu 2013 Yılı 2014 Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Ereğli Denizcilik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

13 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Merkezi Yemekhane İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları Yapımı İkmal İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmıştır. İhale edilen işin, ikinci etabını oluşturan, kapalı alanı 5587 m² olan oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümde binanın temel iyileştirilmesi sonucunda yapımı devam etmiştir yılında kalan işler için Farabi Kampüsü (Merkez) Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar yapılmış olup, 2015 yılında da geriye kalan inşaat işleri tamamlanarak bina hizmete alınacaktır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri projesinin ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir m² kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda temel ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır Yılı içerisinde kalan betonarme imalatları yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuvar imalatı tamamlanarak bina hizmete hazır hale getirilmiştir yılında da laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp bina hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılmış olup, kalan işlerin ikmal ihalesi de tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılan ihale sonucunda, C blok eylül ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir Yılında Yatırım Programımıza dahil edilen Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı projesinin ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin, 2013 yılında temel kazısı ve bir kısım temel imalatları yapılmıştır yılı içerisinde ise binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları tamamlanmış olup, iç imalatlar ve diğer işleri 2015 yılında da devam edecektir. Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan Onkoloji Merkezi İnşaatı projesinin ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan iş için 2013 yılında kazı imalatları tamamlanmış olup, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları yapılmıştır yılında yapımı tamamlanan binanın 2014 yılı sonunda geçici kabulü yapılmıştır. 12

14 Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezinin ihale hazırlıkları tamamlanmış olup, tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle temel kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır yılında ise temel, bodrum katı ve zemin katı betonarme imalatları yapılmış olup, 2015 yılında da kalan yapım işleri gerçekleştirilecektir Tarihinde Üniversitemiz adına TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin İnşaatının (yarı olimpik yüzme havuzu) yer teslimi yapılarak işin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı tamamlanmıştır yılında ise betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır Yılında da kalan yapım işleri gerçekleştirilecek ve açık ve kapalı spor tesisi hizmete alınacaktır. 13

15 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 2014 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları ,55% 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,00% 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları ,16% 06.4 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması ,87% 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,60% 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,97% 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,97% TOPLAM ,78% Not 1 : 06.1 Mamul Mal Alımları, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ve 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertiplerinden yapılan harcamalar 2014 Yılı Programının İzlenmesine dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılarak giderleştirilmiştir. Not 2 : Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olan TL toplamlara dahil değildir. 14

16 15

17 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1- DEVAM EDEN PROJELER 2.1- DEVAM EDEN PROJELER Eğitim Sektörü H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi H Kampüs Altyapısı Projesi H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi H Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Sağlık Sektörü I Onkoloji Merkezi Projesi I Diyabet ve Obezite Araştırma Uygulama Merkezi Projesi 2.1- TAMAMLANAN PROJELER Eğitim Sektörü H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Sağlık Sektörü I Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Teknolojik Araştırma Sektörü K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 16

18 2.1-DEVAM EDEN PROJELER H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin 2014 yılı proje tutarı TL olup program yılı ödeneği TL dir. Ayrıca yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğinde yılsonuna kadar TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 60 olmuştur. Toplulaştırılmış Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 6 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar; Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı Farabi Kampüsü Sosyal Tesisleri İnşaatı İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp, 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir yılında kalan işler için Merkez Kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış olup, İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar tamamlanmıştır yılında bu proje için TL harcama yapılmıştır. 17

19 Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı Farabi Kampüsü Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı 18

20 Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan, 2013 yılında laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı gerçekleştirilmiş olup, C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılmıştır. Kalan işlerin ikmal ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup, bina içi imalatları yapılmıştır. Eylül ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiş olup, 2014 yılında bu proje için TL harcama yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı 19

21 Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2012 Yılı Yatırım Programına giren projenin, yıllara sari olarak ihale edilip yapımına başlanması planlanmıştır Yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında TL avans ödenmiştir. İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır Yılı içerisinde projenin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir Yılında ise binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitirilmiş olup, iç imalatlar ve ince işleri devam etmektedir Yılında bu proje için TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle imalatlar % 27 seviyesindedir. Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası Proje Fotoğrafı 20

22 Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Sosyal Tesisleri İnşaatı 2013 Yılı içerisinde yatırım programına dahil edilen proje ile ilgili planlama yapılmakta olup, herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası 2014 Yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için, gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri yapılmıştır. Uygulama projesi ve doküman dosyasının hazır olması durumunda işin ihalesi gerçekleştirilecektir. 21

23 İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işin kazı imalatları devam etmektedir Yılında bu proje için TL harcama yapılmıştır H Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinin 2014 yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneği TL dir. Bu proje kapsamında Farabi kampüsünde (Merkez Kampüs) çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmektedir. Doğalgaz borularının çekimi, binaların içerisindeki imalatları, çevre aydınlatma ve fiber optik kablo ağının çekimi tamamlanmıştır. Çevre düzenleme işleri yapılmaktadır yılında bu proje için TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %92 dir H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2014 yılı proje tutarı TL dir. Projenin program yılı ödeneği ise TL dir. Bu projeye yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Yedek Ödeneğinden TL ödenek aktarılmış, ayrıca Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği TL olmuştur. Proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda, betonarme ve çatı imalatlarının yapımı işleri de 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariyle imalatlar %73 seviyesindedir. Ayrıca Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Futbol Sahası Zemini Yenileme ve Çevre Düzenleme işleri yaptırılmıştır Yılı sonuna kadar TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %44 olmuştur. 22

24 Kapalı Yüzme Havuzu Proje Fotoğrafı Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 23

25 H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinin Programı yılı ödeneği TL olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Finansman Fazlasından TL ödenek eklenerek toplam ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğinde TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %43 olmuştur. Bu proje kapsamında İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmıştır I Onkoloji Merkezi Projesi Onkoloji Merkezi Projesinin 2014 Yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneğinin TL si inşaat için, TL si makine ve teçhizat alımları için olmak üzere toplam TL dir. Yıl içerisinde bu projeye Üniversitemiz Finansman Fazlası Ödeneklerinden TL ödenek eklenmiş ve toplam program yılı ödeneği TL olmuştur. Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Bina içerisindeki imalatları yapılmaktadır yılı sonuna kadar bu projeden inşaat ve makine teçhizat alımları için toplam TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %82 dir. Onkoloji binasının kesin kabulünün yapılamaması sebebiyle, 2015 yılı yatırım programına Onkoloji Merkezi Kesin Hesap Farkı Projesi adıyla Kalkınma Bakanlığından proje açılması talep edilmiştir. 24

26 Onkoloji Merkezi Binası Proje Fotoğrafı Onkoloji Merkezi Binası İnşaatı 25

27 Projesi I Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama İnşaatı Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesinin 2014 yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneğinin TL si inşaat için, TL si makine teçhizat alımları için olmak üzere toplam TL dir. Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup, işin ihalesi tarihinde yapılmıştır tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin müteahhit firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır yılı sonuna kadar kazı imalatları yapılmıştır Haziran ayı itibariyle temel, bodrum katı ve zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle bu projeden inşaat ve makine teçhizat alımları için toplam TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %83 tür. Binanın yapımına 2015 yılında da devam edilecektir. Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı 26

28 2.2-TAMAMLANAN PROJELER H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Toplam proje tutarı TL olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte toplam proje tutarı TL olmuştur. Bu ödenekler ile Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işleri, kütüphane yayın alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar alımı, yazılım ve donanım alımı işleri gerçekleştirilmiş olup, ödenek en etkin şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu proje için mevcut ödeneklerin TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99 olmuştur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 2014 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için TL, 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için TL ve Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğinde 06.1-Mamul Mal Alımlarına TL, Gayri Maddi Hak Alımları için TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL olmak üzere toplam TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99 olmuştur. Bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Rektörlük ve bağlı birimlerin bilgisayar, yazılım lisans, 1 adet taşıt (kamyon) alımı, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları, mevcut makine ve teçhizatın bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçları karşılanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin klima, amfi sırası, projeksiyon cihazı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bilgisayar, amfi sırası, laboratuvar dolap ve teçhizatları, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. 27

29 Mühendislik Fakültesi Harvard minyator kompasiyon, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Eğitim Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Tıp Fakültesinin fotokopi makinesi, klima, kamera sistemi kurulum, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinin konferans salonu donanım malzemesi, bilgisayar ve okuma salonu tefrişatı, makine teçhizat ve donanım malzemesi, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin makine teçhizat ve donanım malzemesi ile teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. İletişim Fakültesinin makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. İlahiyat Fakültesinin amfi sırası, tekli sınıf sırası, bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Eczacılık Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Denizcilik Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır Zonguldak Sağlık Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Devlet Konservatuvarının ihtiyacı olan baby grand piyano, video kamera, makine teçhizat ve donanım malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Alaplı Meslek Yüksekokulunun jeneratör, dijital IP santral, güvenlik kamera sistemi, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. 28

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite SUNUŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde 2004 yılında göreve başladım. O yıllarda Mühendislik Mimarlık Fakültesi nin kuruluşunda ve fakültenin Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı