KARAR NUMARASI: Y(K-I) İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile ilgili hizmetler sunmak, bireylerin ve toplumun bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak, eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasını, sürekliliğini, kaliteli tıbbi ürünlere ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak, hastaların bilinçlendirilmesinde etkin olmak ve iyi eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak üzere, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği nden alınan önergeye ekli görüşler çerçevesinde ve Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu nun bu yöndeki kılavuzları dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp ekte sunulan İyi Eczacılık Uygulamaları nı onaylayarak, yürürlüğe girmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı

2

3

4

5

6

7

8

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YARKÖY PAMUKKALE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:967/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü nün talebi doğrultusunda, önergeye ekli haritada belirtilen Yarköy köyiçi P/P XV/19+20 de bulunan no lu KKTC Rezerv parsellerin KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Kulüp Binası olarak kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BESİN MADDELERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:953/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Besin ve İlaç Satış Yasası nın 19 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AKDOĞAN BELEDİYESİ NE PARK VE YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMAK ÜZERE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:971/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Akdoğan köyiçi önergeye ekli haritada gösterilen parsel 411, 412, 416, 417, 418, 419, 431 ve 432 de kain KKTC adına kayıtlı parsellerin, KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1)(b) ve 3. fıkraları ile 41/1977 s ayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, park ve yeşil alan olarak kullanılmak amacıyla, Akdoğan Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere, Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YENİDEN DÜZENLENEN YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ NİN ONAYI (Önerge No:989/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan ve sehven yapılan formülasyon hatasından, giderler tablosunda kalemler arasında oluşan farkın giderilmesine yönelik, toplam tutar değişmeyecek şekilde yeniden düzenlenip önergeye ekli sunulan, Yeni Erenköy Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesi ni Maliye Bakanlığı nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KONUT YAPIMI AMACI İLE KIRSAL KESİM KONUT ARSASI KAPSAMINA ALINMASI, KAPSAMDAN ÇIKARILMASI YA DA HATALI REFERANSLARLA KAPSAMA ALINMIŞ OLAN ARAZİLERİN REFERANSLARININ DÜZELTİLMESİ (Önerge No:1001/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası nın 10 uncu maddesinin (1) fıkrasının (A) bendi ve (2) nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye atfen aşağıdaki kararı aldı. 1. Ek 1 deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, Kırsal Kesim Konut Arsası kapsamına alınması; 2. Ek 2 de belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak, İskan İşlerinden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi; 3. Ek 3 te belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kurulu na sunulup Kırsal Kesim Konut Arsası kapsamına alınması onaylanan kaynaklara ait referansların düzeltilmesi; 4. Ek 4 teki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların, anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere, Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak, 50 (Elli) yıllığına kiralanıp Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınması veya bazı hali arazilerin sorunlarından dolayı Kırsal Kesim Sosyal Konut kapsamından çıkarılması. İçişleri Bakanlığı

14

15

16

17

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:1016/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri Yasası nın 105 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan Vardiya, Rotasyon veya Düzensiz Mesaide Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSKELE BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:968/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H XV/51 E1 de kain önergeye ekli haritada gösterilen KKTC adına kayıtlı 31 no lu parselin KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, müze ve sosyal aktivite merkezi yapılması amacıyla, İskele Belediyesi kullanımına verilmek üzere Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Ç(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ VE BAFRA BÖLGESİNDE MEHMETÇİK BELEDİYESİ NE AİT TESİSLERİN BULUNDUĞU PARSELLERİN MEHMETÇİK BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1004/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ç(K-1) sayı ve tarihli karara ekli Ek-1 de Bafra Bölgesi- 11.sırada belirtilen önergeye ekli haritada kırmızı ile boyanmış mülkiyeti KKTC ve Sazlık olan, Bafra P/H VIII/57 de kain 437, 438, 439, 440 ve 441 numaralı parsellerin (Yeni p/h S.32.A.12C.1 d Ada No:122 de kain 28, 29, 30, 31 ve 32 numaralı parseller) bahse konu karar kapsamından çıkarılması ve KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkra ları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, bahse konu parsellerin içinde bulunan mevcut tesislerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, Mehmetçik Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere Maliye Bakanlığı nın Kontrol ve Yönetimi ne verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:1005/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Değirmenlik, Camialtı mahallesi P/H S.30.b.25.c.4.d Ada KKTC mülkiyetindeki parselin, KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Muhtarlık Binası ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere, Değirmenlik Belediyesi kullanımına verilmek üzere Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HÜKÜMLÜ KADİR ZELZELE NİN TEDAVİ AMACIYLA TÜRKİYE YE GÖNDERİLMESİ (Önerge No:1011/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Merkezi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve dil kökünde karsinom, boyun ve akciğer metastazı olan Kadir Zelzele nin, tedavisinin ülkemizde yapılamayacak olması nedeniyle, gerekli tetkik ve tedavisinin Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde yapılabilmesi için, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası tahtında çıkarılan, Cezaevleri Tüzüğü nün 36. maddesi uyarınca, Cezaevi Gardiyan Eri Göral Berkant refakatinde Türkiye ye tedaviye gönderilmesine; temin edilecek Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile gardiyan eri Göral Berkant ın mevzuat gereği harcırahının İçişleri Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDEN GÜNEY E GEÇİŞLER İLE GÜNEY DEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE GEÇİŞLERE İLİŞKİN E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1012/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden Güney Kıbrıs a ve Güney Kıbrıs tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne geçişlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile yabancılar tarafından kullanılan geçiş belgelerinin güven artırıcı önlemler çerçevesinde, iyi niyet göstergesi olarak, 16 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlatılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden Güney e Geçişler ile Güney den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Geçişler e ilişkin E sayı ve tarihli karar ekinde yer alan B-Güney Kıbrıs tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Geçişler başlığı altındaki 3. Geçiş Belgesi Üzerine Mühür maddesinin karardan çıkarılmasına ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:954/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC ne gelen Avrupa Bisiklet Federasyonu Proje Müdürü Kevin Edward Mayne ve Cherly Marion Mayne in Masraflarının Karşılanması na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda Nisan 2015 olarak belirtilen tarihlerin, Mayıs 2015 olarak değiştirilmesine ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NDE DÜZENLENEN 2. BOKS GECESİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:956/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Boks Federasyonu tarafından 17 Mayıs 2015 tarihinde KKTC nde düzenlenen 2. Boks Gecesi adlı özel organizasyona katılmak üzere, Mayıs 2015 tarihleri arasında İngiltere den KKTC ne gelen önergeye ekli listede isimleri belirtilen 5 sporcu ve 2 antrenörün 10, Türk Lirası na baliğ olan toplam harcamalarının (uçak bileti, iaşe -ibate giderleri) Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SPORCU MELİZ REDİF VE ANTRENÖRÜ LEVENT ILGIN IN BOLU DA GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ YÜKSEK İRTİFA KAMPI MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:957/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Sporcu Meliz Redif ve antrenörü Levent Ilgın ın 8 Haziran - 5 Temmuz 2015 tarihleri arasında Bolu da gerçekleştirecekleri Yüksek İrtifa Kampı nın 12,600 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının ( uçak biletleri, Türkiye içi ulaşım, iaşe-ibate, harçlık ve sağlık giderleri) Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Elit Sporcuların Faaliyetleri Projesi kaleminden karşılanarak, belirtilen miktarın Levent Ilgın adına avans verilmesine karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZLİ VE MERSİN DE DÜZENLENECEK YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI NA KKTC VOLEYBOL FEDERASYONU KAFİLESİNİN KATILMASI (Önerge No:958/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mayıs 2015 tarihleri arasında Denizli ve Mersin de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası na katılmak amacıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde adadan ayrılıp 18 Mayıs 2015 tarihinde adaya dönen KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek karmalarından oluşan önergeye ekli listede isimleri belirtilen 30 kişilik kafilenin, 23, Türk Lirası na baliğ olan toplam harcamalarının (uçak bileti giderleri, Türkiye içi ulaşım, i aşe-ibate giderleri) Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:959/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Kınasıa Investment Ltd. şirket isminin Kıymet Energy Co. Limited olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:960/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, HWL Free Port Trading Ltd. e ağır vasıta alım satım ve taşıma faaliyetlerini gerçekleştirmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:961/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Paytech Services Ltd. e yazılım ve bilişim teknolojileri hizmetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:962/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yenal Shipping Ltd. e gemi işletmeciliği, alım-satım, bakım-onarım ve kiralama işlerini gerçekleştirmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:965/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca Omerd Business Solutions Ltd. e bilişim teknolojileri ve yazılım hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirebilme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU NDAN KKTC NE GELEN KİŞİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:966/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın davetlisi olarak çalışmalarda bulunmak üzere Nisan 2015 tarihleri arasında KKTC ne gelen TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Rami Urfalıoğlu, Mahmut Esat Özek, Fazlı Kaybal ve Ali Kemal Şahin in Ankara-Ercan geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile ülkemizde kaldıkları süre içerisindeki iaşe-ibate giderlerinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU İPTALİ (DİPKARPAZ) (Önerge No:969/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dipkarpaz, Pafta/Harita I.60.E2 de kain 577/3 ve 631/3 nolu parseller arasından geçen kamu yolu üzerinde B-117 nolu işyeri bulunduğundan, önergeye ekli haritada sarı ile boyanarak gösterilen ancak yerinde mevcut olmayan kamu yolunun iptal edilmesine ve tapu kayıtları ile haritalarının bu yönde düzenlenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU AYRILMASI (GAZİVEREN) (Önerge No:970/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt/Gaziveren sakini Okay Polatkan ın P/H XIX.45.W1-2/E1-2 Ada B 563 parsel numaralı koçanlı arazisine ulaşımın sağlanması için Kamu Yolu ayrılmasına yönelik aşağıdaki kararı aldı: 1. Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü nün uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada sarı ile gösterildiği şekilde ve 18 ayak genişliğinde parsel 562 den kamu yolu ayrılması; 2. Söz konusu yolun yine aynı genişlikte müracaatçıya ait parselin kuzeybatı hududu boyunca devam ettirilmesi ve tüm yasal izinlerin alınarak, tüm masrafların şahıs tarafından karşılanması; 3. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra söz konusu değişikliğin tapu kütüğü ve haritalarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü nün yetkilendirilmesi. İçişleri Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AKDOĞAN BELEDİYESİ NE SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ AMAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:972/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Akdoğan köyiçi parsel 31/2 ve 41 de kain KKTC adına kayıtlı parsellerin (kerpiç ev) KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1)(b) ve 3. fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Sosyal Aktivite Merkezi olarak kullanılmak amacıyla, Akdoğan Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere İçişlerinden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA KAZASI NA BAĞLI KAPLICA KÖYÜNDE BULUNAN VE EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALA AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:974/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan ve eksik yayımlanan Gazimağusa kazasına bağlı Kaplıca köyünde kain özel mülkiyette bulunan taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİYE AİT TAŞINMAZ MAL İZİNLERİNİN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:975/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC nden taşınmaz mal satın almaları için gerekli satın alma izni verilen ve önergeye ekli sunulan detaylar ile aşağıdaki tabloda Bakanlar Kurulu kararları ve kararların önergesine ekli liste sıra numaraları belirtilen 5 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izinlerinin tadil edilmesine karar verdi. Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı Karar Tarihi Liste Sıra No 1. Y(K-I) K(II) K S (K-II) Y(K-I) Sn.Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanlığı

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. FAZIL KÜÇÜK ÜN YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ KONU ALAN KİTABIN BASIMI İÇİN GEREKLİ ÖDENEĞİN KARŞILANMASI (Önerge No:976/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Dr. Fazıl Küçük ün yaşam öyküsünü konu alan 4 ciltlik kitabın 3. cildi olan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Muavinliği Yılları konulu kitabın yazımının, KDV dahil 17,400.-TL na Tagem Teknokul Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi ne yaptırılması hususunda İçişleri Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Dr. Fazıl Küçük Anılarının Yaşatılması Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VADİLİ BELEDİYESİ NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI (Önerge No:977/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Vadili Belediyesi nin, Vadili Belediye Meclisi nin tarih ve M.A.II-1/6/2014 sayılı kararı ve Borç Yönetim Komitesi nin tarih ve 5/2015 sayılı kararı ile Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. den 60 ay vadeli 500,000. -TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HASAN KAYMAKAM IN TABANCA İZNİNİN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:979/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası nın 4. maddesi uyarınca, Gazimağusa da sakin Hasan Kaymakam (K.K. No: ) adına kayıtlı bulunan PGM 946 kayıt numaralı tabancayı polise hibe ettiğinden, adıgeçenin tabanca edinmesi hususunda Bakanlar Kurulu nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın yürürlükten kaldırılarak, tabanca izninin iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MERHUM YILDIRAY DEPRELİ YE AİT EMANET SÜRESİ DOLAN TABANCANIN POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİMMETİNE VERİLMESİ (Önerge No:980/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tabanca edinmesine olanak sağlanan merhum Yıldıray Depreli nin sözkonusu karardan adının çıkarılmasına ve adına kayıtlı emanet süresi dolan PGM 1206 kayıt numaralı tabancanın polis maksatlarında kullanılması amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü zimmetine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA ESNAF VE ZANAATKARLAR KOOPERATİFİ LTD. DEN EMEKLİYE AYRILAN ŞUBE SORUMLUSU AKTAN TACAR IN TABANCA TASARRUF VE TAŞIMA İZNİNİN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:981/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi ne ait olan PGM 846 kayıt nolu tabancayı tasarrufunda bulunduran Şube Sorumlusu Aktan Tacar ın emekliye ayrılması nedeniyle, E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararından adının çıkarılarak, tabanca tasarruf ve taşıma izninin iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MUTALLİB İNCİRLİLİ NİN TABANCA İZNİNİN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:982/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası nın 4. maddesi uyarınca, Lefkoşa da sakin Mutallib İncirlili (K.K.No:093253) adına kayıtlı bulunan PGM 0858 kayıt numaralı tabancayı polise hibe ettiğinden, adıgeçenin tabanca edinmesi hususunda Bakanlar Kurulu nun almış olduğu 3781 sayı ve tarihli karardan adının çıkarılarak, tabanca izninin iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC UYRUKLU ELİF GÜLTEN İN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:984/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde çalışma izinsiz olarak çalıştığı nedenle tarihinde hakkında ihraç emri alınan, Elazığ doğumlu Elif Gülten in, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olması nedeniyle, yarım kalan eğitimine devam etmesine olanak sağlamak amacı ile KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YETKİLİLERİNİN İZMİR ZİYARETİ (Önerge No:985/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ege Üniversitesi ile Ek Protokol imzalamak amacıyla, Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir e giden Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ve Sınav İşleri Müdürü Mehmet Öznacar ın, belirtilen tarihlere bağlı olarak temin edilen Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama ve iaşe giderleri, mevzuat gereği harcırahları ve doğabilecek diğer resmi harcamaların Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

47 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEHLİKELİ ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANINDA ATIKLARIN GÖMÜLMESİ İŞLERİ İÇİN YAPILACAK ÖDEME (Önerge No:986/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Alanında atıkların gömülmesi işlerini üstlenen Yüklenici/Müteahhit Firma Olaytrans Ltd. in, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tarihine kadar devam eden sözleşme süresi dışında kalan 1 Nisan Nisan 2015 tarihleri arasındaki 8 günlük atık gömülme işleri karşılığı olan (8 günx2,945. -TL=23,560.-TL+%16KDV= 27, TL) tutarın Olaytrans Ltd. Şirketi ne ödenmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin İşletilmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

48 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MERHUM ALİ DALGALAN A AİT EMANET SÜRESİ DOLAN TABANCANIN POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİMMETİNE VERİLMESİ (Önerge No:987/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, A sayı ve tarih ile E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararları ile tabanca edinmesine olanak sağlanan merhum Ali Dalgalan ın sözkonusu kararlardan adının çıkarılmasına ve adına kayıtlı emanet süresi dolan PGM 0416 kayıt numaralı tabancanın polis maksatlarında kullanılması amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü zimmetine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

49 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MERHUM HALİL HACIÖMER E AİT EMANET SÜRESİ DOLAN TABANCANIN POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİMMETİNE VERİLMESİ (Önerge No:988/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tabanca edinmesine olanak sağlanan merhum Halil Hacıömer in söz konusu karardan adının çıkarılmasına ve adı geçen adına kayıtlı emanet süresi dolan PGM 1177 kayıt numaralı tabancanın polis maksatlarında kullanılması amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü zimmetine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

50 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:991/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, adli bir mesele ile ilgili olarak elde edilen emarelerin ileri tetkik ve incelemelerinin yapılmasını sağlamak maksadıyla, 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara ya giden ve 13 Mayıs 2015 tarihinde adaya dönen Polis Çavuşu Ertem Hoca ve Polis Memuru Mehmet Tunceli nin, Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

51 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:992/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından davet edilen ve Mayıs 2015 tarihleri arasında KKTC ne gelen TC Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve heyetinde yer alan Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Başraportör Muharrem İlhan Koç ve koruma görevlisi Ersin Gönül ün belirtilen tarihler kapsamında iaşe-ibate giderlerinin, Mahkemeler 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

52 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILI İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE GÖREV YAPAN POLİS MEMURLARININ EK MESAİ ÖDENEĞİ (Önerge No:996/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası ve Değiştirilmiş Şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası na uygun olarak, 26 Nisan 2015 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilen 2015 Yılı İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde normal görev saatleri üzerinde görev yapan polis mensuplarına, 51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası nın 77(2) maddesi uyarınca, Polis Subaylarına net 350.-TL+Gelir Vergisi, Polis Çavuşu ve Polis Memurlarına net 275.-TL+Gelir Vergisi olacak şekilde ek mesai ödeneği verilmesine karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

53 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELECEK EMNİYET MENSUPLARININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:997/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde, iki ülke emniyet yetkilileri arasında görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla, TC Emniyet Genel Müdürlüğü ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ndan Mayıs 2015 tarihleri arasında KKTC ne gelen önergeye ekli isimleri belirtilen altı emniyet mensubunun geliş-dönüş uçak biletleri TC Emniyet Genel Müdürlüğü nce karşılanacağından, ülkemizde bulunacakları süre içerisinde belirecek iaşe-ibate giderlerinin Polis Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

54 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELEN ÜÇ EMNİYET AMİRİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:998/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Mayıs 2015 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi ne eğitmen olarak katılmak üzere KKTC ne gelen önergeye ekli isimleri belirtilen üç emniyet amirinin geliş-gidiş uçak biletleri TC Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığından, ülkemizde bulundukları süre içerisinde beliren iaşe-ibate giderlerinin Polis Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

55 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELECEK ACTIVE TRAVELLER MAGAZINE DERGİSİ YETKİLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:999/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, ülke turizmini geliştirmek, alternatif turizm kapsamında ülkemizdeki bisiklet ve yürüyüş yolları gibi özel ilgi turizmi ile ilgili imkanları içeren bir yazı hazırlamak ve derginin Ağustos 2015 sayısında baskıya almak amacıyla, Mayıs 2015 tarihleri arasında adamıza gelecek, İngiltere de yayınlanan yüksek tirajlı Active Traveller Magazine dergisi seyahat yazarı Mark Nichols ve yardımcısı Laura Nichols un, Londra-İstanbul-Ercan / Ercan-İzmir-Londra uçak biletleri bedeli, konaklama, mihmandar, iç ulaşım ve izaz-ikram giderleri tutarı 14,500.-TL nin Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

56 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:1000/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen toplam 45, Euro tutarında katkının, Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

57

58 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU İLAN EDİLMESİ (GÜZELYURT) (Önerge No:1002/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt, İsmet Paşa Mahallesi, Pafta/Harita XX.25.W1 Blok E de yer alan KKTC mülkiyetindeki 576 nolu parsel ile özel mülkiyette bulunan ve ilgili şahıstan muvaffakat alınan 497 nolu parsel üzerinden önergeye ekli harita ve planda gösterildiği doğrultuda ve m genişlikte yol ayrılarak, kamu yolu ilan edilmesine ve söz konusu yolun tapu kayıtları ile haritalarına işlenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

59 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (DEĞİRMENLİK) (Önerge No:1003/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Değirmenlik/Bahçelievler Mahallesi Pafta/Plan S.30.C.05.B.4 Ada 478 de kain 7 nolu parsele ulaşımın sağlanması için aşağıdaki kararı aldı: 1. KKTC adına kayıtlı ayni pafta, Ada 454 te yer alan 5 nolu parsel ve su kanalı üzerinden yönü ve kullanılabilecek genişliği (14 ayak) ile uzunluğu önergeye ekli haritada kırmızı ve sarı boyalı kısımlardan geçit ayrılması; 2. Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası nın 11 A maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak, 5 nolu parsel için saptanan 2,700.-TL (İki Bin Yedi Yüz Türk Lirası) ile su kanalı için saptanan 1,750.-TL (Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) tazminat tutarı toplamı 4,450.-TL (Dört Bin Dört Yüz Elli Türk Lirası) tutarın geçit hakkını alacak 7 nolu parsel sahibi tarafından, 1978 Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi ne ödenmesi; 3. Yukarıda belirtilenlerin yerine getirilmesinden sonra söz konusu parsel için verilecek geçidin tapu kayıtlarına işlenmesi. Sn.Teberrüken uluçay İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı

60 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN III. DERECE HEMŞİRE MERAL YÜKSELİŞ İN UÇAK BİLETLERİ BEDELİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1006/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Böbrek nakli operasyonu geçirecek hastaya ait kanın bizzat Ankara ya götürülmesi gerektiğinden, 5 Mayıs 2015 ve 12 Mayıs 2015 tarihlerinde günübirlik Ankara ya giden, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde görevli III. Derece Hemşire Meral Yükseliş e, her iki tarih için temin edilen Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

61 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİYE AİT TAŞINMAZ MAL İZİNLERİNİN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1007/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC nden taşınmaz mal satın almaları için gerekli satın alma izni verilen ve önergeye ekli sunulan detaylar ile aşağıdaki tabloda Bakanlar Kurulu kararları ve kararların önergesine ekli liste sıra numaraları belirtilen 5 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izinlerinin tadil edilmesine karar verdi. Sıra Bakanlar Kurulu Kararı Karar Tarihi Liste No Sıra No 1. Y(K-I) Y(K-I) Y(K-I) S(K-II) S(K-II) İçişleri Bakanlığı

62 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1008/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 30 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

63 KARAR NUMARASI: Y(K-I) NATELA BODAVELİ NİN KKTC YURTTAŞLIĞININ İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:1009/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Akhmeta- Gürcistan doğumlu Natela Bodaveli nin vatandaşlığının 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası nın 16(1) maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

64 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAYIP ŞEHİT FAHRİ AHMET İN CENAZE TÖRENİ (Önerge No:1010/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, şehit yakını Kemal Tutku nun talebine atfen, 14 Mart 1964 tarihinde Lefkoşa-Larnaka anayolu üzerinde kaybolan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak, kimlik tespiti tamamlanan Şehit Fahri Ahmet in naaşının, Yeniboğaziçi Camii nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Yeniboğaziçi Mezarlığı na Askeri Tören ile defnedilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

65 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM GİDERLERİNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:1014/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Alevi Kültür Merkezi yapım giderlerine katkı sağlamak amacıyla, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı na fatura karşılığı 250,000.-TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin lık 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan Alevi Kültür Merkezi Yapım Giderlerine Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

66 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI YA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:955/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Tedavi Amaçlı Katkı ya ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında katkı yapılması onaylanan ve sehven hasta Hıfsiye Cangül olarak belirtilen ismin Hıfziye Cangül Terekesi şeklinde değiştirilmesine ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:640/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 BALIKÇI BARINAKLARI ALTYAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK CRIS 2009/227-362-01 NO LU AB PROJESİNE FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:1058/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU YÖNETİM KURULU NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI (Önerge No:164/2015 165/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu na Y(K-I)45-2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER 1- (EML. İST. MDR.-1331) Çiğli-Büyükçiğli Mahallesi 26L-Id pafta 21585 ada 7 parseldeki 538,00 m2 alanın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı