T.C. BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü IV. Cami Görevlileri Çalıştayı Proje Örneği ÜNİVERSİTE CAMİLERİNDE SOSYAL DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK UYGULAMALARI (OMÜ Kampüs Camii Örneği) Projeyi Hazırlayanlar: Samsun İl Müftülüğü Atakum İlçe Müftülüğü Mehmet ATALAY OMÜ Kampüs Camii Uzman İmam-Hatibi Samsun, 2014

2 PROJENİN ADI ÜNİVERSİTE CAMİLERİNDE SOSYAL DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK UYGULAMALARI (OMÜ KAMPÜS CAMİİ ÖRNEĞİ) PROJENİN KONUSU VE HEDEFİ Projenin konusu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii nde uygulanan ve uygulanması planlanan bazı sosyal din hizmetleri ve rehberlik faaliyetleridir. Projenin hedefi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesindeki mevcut fakülte ve yüksekokullarda okumakta olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, manevi ve sosyal alanlarda içine düştükleri anlam arayışı üzerinde bilimsel çalışma yapıp, sonuçları doğrultusunda sosyal din hizmetleri üretmektir. Bununla birlikte projenin kapsamına akademisyen, personel, hasta ve yakınlarının soru ve sorunlarına yönelik uygulanacak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de girmektedir. PROJENİN AMAÇLARI Projenin temel amacı Sosyal Din Hizmeti anlayışından hareketle, Üniversite Camilerinde Dini Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamalarında gençlerin eğitim, sosyo-kültürel ve manevi yönden problemlerini tespit edip, onların cami ve görevlisinden beklentilerini ortaya koyup bu minvalde hizmetler üretmektir. Bunun yanı sıra kampüste çalışan tüm personele, akademisyenlere, üniversite camii ve görevlileri olarak, ihtiyaç duyulan din hizmeti ve rehberlik uygulamalarını planlayıp organize etmektir. Projenin uygulanması sürecinde elde edilecek tecrübeler de dikkate alınarak, Üniversite Camilerinde görev yapan din görevlileri, gençlerin ve yerleşke içindeki diğer insanların cami hizmetlerinde eksik gördükleri yönlerin ve sorunların neler olduğu noktasında fikir sahibi olabileceklerdir. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili eksiklerin tespit edilip aksayan yönlerin giderilmesi ve daha sağlıklı hizmetlere varılabilmesi için yeni gelecek din görevlilerine çok yönlü hizmetler sunabilme noktasında belli ölçüde ufuk açıcı olunabilecektir. Bu bilgiler ışığında Üniversite Camilerinde görev yapmak isteyen din görevlileri bu hizmetin, kubbenin ve cübbenin içine hapsedilemeyecek kadar

3 şamil bir vazife olduğunu müdrik ve muhatap oldukları kitlenin niteliğinin farkında olacaklardır. Bu camilere görevli atamalarında hem kurumsal, hem de bireysel anlamda önceden hazırlıklı olunacaktır. Milletimizin geleceğinin yetiştirildiği üniversitelerde ahlakî, insanî ve İslamî değerlerden yoksun bir gençliğin geliyor olması endişe vericidir. Böyle bir durumda üniversite kampüslerinde var olan ve hâlihazırda yapılması devam eden camiler ve görevlilerinden beklenen hizmet anlayışı üzerinde zihin mesaisi yapmak. Dini Danışmanlık ve Rehberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu alanlarda, kampüs camii görevlileri günlük ibadetlerin ifası dışında dini, ilmi ve sosyal alanlarda aktif hizmetler üretmek. Öğrencilerle birlikte kurulan istikrarlı birlikteliklerle onların aidiyet ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak. Maddi sıkıntı içerisinde olan öğrencilerin illegal kapılara mecbur edilmeden ihtiyaçlarını karşılamak. Psikolojik bunalım yaşayan kişilere özel zaman ve mekânlarda manevi tedavi desteği yapılmasını sağlamak. Üniversite hastanelerinde yatan hasta ve yakınlarına en zor anlarında maddi ve manevi anlamda destek olunup hayata tutunmalarına yardımcı olmak. Proje kapsamında ve bütün bu sayılanlar çerçevesinde, genel manada cami hizmetlerini yürütmek; özelde ise Üniversite Camilerinde ortaya konulacak imamet tasavvurunun yeniden inşası amaçlanmaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak gençliğin zihninde camilerin varlık sebebinin ibadetlerin yapıldığı mabet olmasının yanında; aynı zamanda medeniyet mektebi görevi gördüğü düşüncesi üzerinde gayret ortaya koymaktır. Kampüs camilerindeki cemaat yapısının farklılığı ve stratejik önemi herkesçe malumdur. Bundan dolayıdır ki; bu insanların önündeki İmam- Hatip, onlara namaz kıldırmanın dışında, dini konularda hem danışmanlık hem de rehberlik yapmak gibi sosyal bir sorumluluğa da sahiptir. Bilinmelidir ki günümüz insanının sorunları ve soruları sadece fetva ihtiyacı ile sınırlı değildir. Fetvadan sonraki süreç daha da kritik görünmektedir. İşte bu kritik sürecin adı Dini Danışmanlık ve Rehberlik sürecidir ve genel manada proje bu sürecin uygulanmasını içermektedir.

4 PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM 1. Samsun İl Müftülüğü 2. Atakum İlçe Müftülüğü 3. OMÜ Kampüs Camii PROJENİN UYGULANMASINDA YARDIM ALINACAK KURUMLAR 1. Samsun İl Müftülüğü 2. Atakum İlçe Müftülüğü 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 4. Tıp Fakültesi Dekanlığı 5. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 6. Eğitim Fakültesi Dekanlığı 7. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 8. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Bölge Müdürlüğü) 9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 10. OMÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği 11. Samsun Büyükşehir Belediyesi (SAMULAŞ) 12. Atakum Belediyesi 13. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Samsun İl Müdürlüğü PROJENİN UYGULANMA TARİHİ PROJENİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ a) Güçlü Yönleri Üniversite Camiinin içinde bulunduğu kampüsün fizik mekân ve araç-gereç imkânının projeye katkısının sağlanabilir olması. Projenin ileri aşamalarında, üniversite hocalarının akademik katkısının sağlanabilir olması. Projenin hedef kitlesinin genç, üretken ve özellikle projenin sonuçlarına ihtiyaç duyan bir kitle olması. Şehir esnafının öğrenciler konusundaki hassasiyetlerinin ekonomik ve lojistik katkıya dönüşmesi. Üniversite Camiinin kampüsün merkezi bir yerinde olması. Ayrıca yurtlar bölgesine yakın bir mesafede olması. OMÜ Yerleşkesinin şehrin çok dışında olmaması gibi unsurlar.

5 b) Zayıf Yönleri: Üniversite Camilerinde Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri konusunun içerik itibariyle literatürde çok fazla yer teşkil etmemiş olması. Cami merkezli din hizmetlerinin özellikle Sosyal Din Hizmeti boyutuyla yeni bir konu olması. Üniversite kampüslerindeki sosyal dokunun karmaşık bir yapıya sahip olması. Bu yapıda öğrenciler başta olmak üzere akademisyenler, çalışan personel, hasta ve yakınları bulunmaktadır. Sosyal Din Hizmeti anlayışıyla yapılacak Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları, her bir kesim için ayrı bir hüviyet kazanmaktadır. Her kesimin gözetilmesi gereken kendine özgü hassasiyetlerinin olması uygulanacak projeyi daha da önemli hale getirmektedir. Proje kapsamında uygulanacak ankette/mülakatta sorulacak soruların seçimi ve formların dağıtımının, genel yapının hassasiyetleri dikkate alınarak yapılması lüzumu vardır. Projenin uzun vadeli olması için cami görevlileri başta olmak üzere, dernek vb. yapıların istikrarının korunabilmesinin zorluğu. SONUÇ GÖSTERGELERİ Projenin uygulandığı tarihleri arasındaki zaman diliminde elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Projenin uygulanabilmesi için gerekli olan yapısal ve fizik mekân dönüşümler büyük oranda gerçekleşmiştir. Üniversite Camii gençlerin ve diğer kesimlerin zihninde sadece ibadet mekânı olmaktan çıkmış; sosyal bir merkez hüviyetine bürünmüştür. Projenin başlatıldığı tarihten itibaren üniversite öğrencilerinin camiyle olan münasebetinde ciddi artış gözlemlenmiştir. Zira projenin başladığı günlerde öğrencilerin cami ve imamla olan münasebeti, sadece namaz kılıp gitmek iken; ilerleyen zamanlarda bu durum daha organik bir zemine oturmuş ve ilmî, beşerî ve sosyal manada kaliteli birlikteliklerin oluştuğu gözlemlenmiştir Haziran dönemi itibarıyla camide bilfiil derse katılıp sohbet ve

6 PROJEYİ HAZIRLAYAN etkinlik halkalarına katılan öğrenci sayısı civarında olmuştur. Okul çevresinde ve diğer sosyal mekânlarda zihnen ve bedenen yorulan öğrencilerin, camiyi manevi bir liman olarak tercih ediyor hale gelmesi önemli bir parametredir. Cami merkezli yapılan organizasyonların şehir halkıyla akademisyenleri ve öğrencileri kubbenin gölgesinde buluşturmuş ve kaynaştırmış olması önemli görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin maddi-manevi ihtiyaçlarını gidermek için illegal yollara sapmalarının önüne geçilmiş ve cami merkezli infak sistemi kurulmuştur. Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan cami merkezli eğitim ve danışmanlık çalışmaları, onların kariyer planlamalarında manevi bir boyut kazandırmıştır. Öğrencilerin moral motivasyonu cami ve gençlik buluşmalarıyla üst düzeyde tutularak; okul başarılarına olumlu katkıda bulunulmuştur. Cami merkezli eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine katılan öğrencilerin okullarında derece yaptıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilerin maddi-manevi ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu mensubiyetlerin, daha sonra mecburiyete ve mahkûmiyete dönüşmemesi için fikrî ve zihnî anlamda rehberlik ve danışmanlık yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. OMÜ Kampüs Camii yaz Kur an Kurslarına katılan öğrenci sayısı, 2012 yaz döneminde yaklaşık 30, 2013 yaz döneminde yaklaşık 70, alınan tedbirler ve yaz kampı projesiyle de 2014 yaz döneminde ise bu rakam 150 ye ulaşmıştır. Samsun İl Müftülüğü Atakum İlçe Müftülüğü Mehmet ATALAY / OMÜ Kampüs Camii Uzman İmam-Hatibi PROJENİN KAYNAĞI Projenin uygulanma aşamasında başvurulan kaynaklar maddi ve manevi kaynaklar olarak değerlendirilecektir. Maddi Kaynaklar: a) Şehir esnafından sağlanan nakdî ve aynî yardımlar. b) Öğrencilerle birlikte faaliyetlere katılan bazı yetişkin cemaatin aynî, nakdî ve araç konusundaki yardımları.

7 c) Belediye ve bazı kurumların araç-gereç ve teknik desteği. d) Camide yapılacak fizik mekân tadilatlarında Üniversitenin araç, malzeme ve iş gücü desteği. e) Projeye sürecine ve uygulamalara tanık olup istifade eden ve mezun olup görev alan öğrencilerin sağladığı maddi yardımlar. f) Projeye altyapı oluşturmak için yapılan anket ve mülakat sonuçları ve değerlendirilmesi. Manevi Kaynaklar: a) Üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesi ve kaynaşması hedeflenen bazı faaliyetlerde, alanda uzman akademisyenlerden yapılan hizmet alımı. b) Üniversite yönetiminin kampüs camiinde yapılan sosyal din hizmeti faaliyetlerine moral motivasyon noktasındaki olumlu katkısı. c) Caminin gençlik merkezine dönüştürülmesi sürecinde, istişare ve tecrübeleriyle katkıları sağlanan üniversite hocaları. d) Öğrenci velilerinin projenin uygulama sürecine katkı sağlayan olumlu yaklaşım ve moral destekleri. PROJENİN KAPSAMI Proje Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünün bulunduğu yerleşkeyi kapsamaktadır. Projenin altyapısını oluşturan anket ve mülakat çalışması betimsel bir alan araştırmasıdır. Bu araştırma OMÜ Kurupelit Kampüsünde, camiye gelip gelmediği dikkate alınmaksızın öğrenci, personel ve akademisyenlerden oluşan üç örneklem grupla gerçekleştirilmiştir. OMÜ de 2014 yılı itibarıyla öğrenci eğitim alırken; bunlardan1418 kişisi yabancı öğrencidir. Ayrıca OMÜ de 2248 kişi akademik personel olarak hizmet vermektedir. Diğer idari ve hizmet personelinin mevcudu ise 1833 tür. Bu kadar yoğun bir çevrenin içerisinden tesadüfen seçilen örneklem grubumuzla yapılan görüşme ve anket sonuçları proje çalışmasının ana unsurlarını oluşturmaktadır. Doğal olarak projenin uygulama kapsamı da bu çerçevede oluşacaktır.

8 PROJE PLANI UYGULAMA Üniversite Camilerinde Sosyal Din Hizmetleri ve Rehberlik Uygulamaları (OMÜ Kampüs Camii Örneği) konulu projenin uygulama planı aşağıdaki şekildedir. Öncelikle mekân-zaman-zemin etüdü yapılarak şu sorulara cevap aranmıştır: Projenin hazırlanması ve uygulanması için ne tür fizik mekânlara ihtiyaç vardır? Projenin uygulanması için yılın hangi dönemleri ne amaçla kullanılmalıdır? Bu sorulara cevap aramak ve projenin uygulanacağı muhatap kitlenin sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek için anket ve mülakat çalışması yapılmıştır. (Ek.1) Anket-mülakat sonuçları analiz edilmiş ve çıkarımlar yapılmıştır. Doğal gözlem ve mülakat sonuçlarının gösterdiği doğrultuda bir yol haritası oluşturulmuştur. Muhatap kitleden gelen soru ve sorunlar çerçevesinde; 1- Projenin temel felsefesi ve hedefleriyle ilgili olarak üniversite bünyesindeki akademisyen, personel ve cami dernek yönetim kurulu ile özel ve genel istişareler yapıldı. 2- Projeyle alakalı yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan teorik ve pratik çalışmalar araştırıldı. 3- Projenin ortalama maliyeti ve ekonomik ortaklar tespit edildi. 4- Cami Merkezli Çok Amaçlı Etüt Salonu Oluşturuldu. 5- Kampüs Camii Seher Buluşmaları Gerçekleştirildi. 6- Cami Bölgesinde, Kur an ın Gölgesinde Sohbetler Düzenlendi. 7- Cami Merkezli Hafızlık Sistemi ve Hafızlık Odaları Oluşturuldu. 8- Kandil ve Gençlik Geceleri Organize Edildi. 9- Vize ve Final Sınavları Sonrası Kır Gezileri Düzenlendi. 10- Yaz Kur an Kursları ve Cami Yaz Kampı Uygulaması Yapıldı. 11- Kamelya ve Şark Köşeleri İnşâ Edildi. 12- Kur an ın Gölgesinde Kardeşlik Buluşmaları Gerçekleştirildi. 13- Çok Amaçlı Gençlik Merkezi İnşa Edildi. 14- Dini Danışmanlık ve Rehberlik Bürosu Oluşturuldu. 15- Cami Merkezli Kablosuz İnternet Hizmeti Sağlandı.

9 OMÜ Kampüs Camii nde sosyal din hizmetleri bağlamında yapılan yukarıdaki çalışmalar dışında, CAMİAKADEMİ programı dâhilinde orta ve uzun vadede planlanan bazı çalışmalar ve faaliyetler şunlardır. Öğrencilerin katılımlarıyla Akademik Seminerler düzenlemek. Seminerlerin her birini alanda uzman bir akademisyenin yöneteceği, interaktif diyaloglara zemin hazırlanan bir platform oluşturmak. Üniversite hocalarının moderatörlüğünde, öğrencilerimiz arasında Kitap Okuma ve Sunum Günleri organize etmek. Camimizde ilmî çalışmaların yapılacağı Ders Halkaları oluşturup Yaygın Din Eğitimi programına devam etmek. Cuma namazları öncesinde Üniversite hocalarımıza ve şehrin diğer ilim adamlarına ihtiyaç merkezli olarak, görsel materyal destekli sunum yapmalarına zemin hazırlamak. Üniversite personel, akademisyen ve öğrencileriyle ayrı zaman ve mekânlarda Kur an-ı Kerim ve Meal Dersleri yapmak. Cuma namazlarında okunan hutbe metinlerinin çoğaltılarak, cami çıkışında cemaate dağıtılmasını sağlamak. Öğrencilere yönelik Mutlu ve Başarılı Olmanın Yol Haritası adında bir rehber kitapçık hazırlayıp istifadelerine sunmak. İşitme engelli cemaatin, Cuma namazlarına katılımı ve azami istifadesi için Görsel Metin Sunumu ve İşaret Diliyle Hutbe Sunumu yapmak. Kampüs Camii nin bahçesinde uygun görülen bir yere çocuk oyun parkı ve külliyenin bir bölümünde bebek bakım odası oluşturmak. Üniversite Hastanesindeki hastaları ve refakatçilerini ziyaret edip Manevi Bakım hizmeti sağlamak. Hasta ve yakınları için manevi bakım, moral ve motivasyon konularıyla ilgili özel bir Rehber Kitapçık hazırlamak. Kampüs Camii ve çevresinde hazırlanacak panolarda, haftalık süreyle kalacak eğitici ve öğretici afişler tasarlayıp, önemli konularda farkındalık kazandırmak. Öğrencilerle birlikte Kampüs Camii spor, tiyatro, musiki vb. kulüpler oluşturup belli aralıklarla etkinlik düzenlemek. Üniversite hocaları, öğrenciler ve personel ile özel günlerde iletişim

10 kurabilmek için Toplu Mesaj Sistemi oluşturmak. Üniversitedeki mevcut topluluk ve kulüplerin temsilcileri ile kolektif hizmetler üretmek. Yerli ve yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrenciler için cami merkezli yardım fonu ve ihtiyaç bankası oluşturmak. Cami külliyesinde Mezuniyet ve Veda Programı düzenlemek. Özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri için mesleki uygulama ve tecrübe paylaşımı faaliyetleri yapmak. Her eğitim-öğretim sezonu sonunda dereceye giren bir öğrenciyi umre ziyareti ile taltif edip, camide uğurlama programı yapmak. SÜRDÜRÜLEBİLİRİLİK Projenin temel felsefesi ve çıkış noktası, cami merkezli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetidir. Üniversite camileri özelinde düşünüldüğünde bahsi geçen faaliyetin sürdürülebilirliği hayati önem taşımaktadır. Projenin sürdürülebilirliği noktasında en önemli husus, genel manada cami kavramının algılanış biçimi üzerinde sabitlerin değişmesidir. Caminin hem mabet hem de mektep olduğu, hayatın merkezini tuttuğu düşüncesinin zihinlerde olgunlaştırılmasıdır. Uygulamaya konulan ve planlanan çalışmaların sürekliliği için öncelikle cami görevlilerinin bu manada yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Mesai kavramının ötesinde adanmışlık şuuru içerisinde her zaman ve her yerde hizmet prensibiyle hareket edilmesi lüzumu vardır. Projenin uygulanması sürecinde hizmet alımı noktasında yardımları olan kurum ve kuruluşlarla istikrarlı görüşmelerin sürdürülmesi gerekir. Üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencileriyle özel ve kaliteli birlikteliklerin devamı sağlanmalıdır. Projenin finansı konusunda sponsor olan şehir esnafıyla, nitelikli ve seviyeli görüşmelerin devamı sağlanmalıdır. Projenin sağlıklı ve uzun vadeli yürüyebilmesi için cami görevlilerinin çalışmaya aynı zaviyeden bakması sağlanmalıdır. Şayet bu sağlanamıyorsa projenin selameti için bu manada kolektif

11 hizmet üretecek bir ekibin kurulması elzem görünmektedir. Üniversite camilerinde uygulanması düşünülen projenin başarılı olabilmesi için fizik mekânların projenin hedeflerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Mabet mimarisinin ötesine geçmeyen cami projeleri, üzerinde çalışılan proje için uygun görülmemektedir. Projenin uygulandığı camilerdeki görevliler bir şekilde ayrıldıklarında, yerlerine atama yapılacak yeni görevlilerin projenin geçmişi ve geleceği hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalı ve süreci devam ettirebilecek standarda sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. Projenin uygulama sürecinde en önemli lojistik ve kurumsal desteğin il ve ilçe müftülüklerinden beklendiği ve bu manada irtibat ve istişarelerin korunması gerektiği unutulmamalıdır. Projenin uzun vadeli olabilmesi için her eğitim öğretim sezonu başlangıcında yeni gelen öğrencilere ulaşılması ve faaliyetlerin tanıtılması gerekmektedir.

12 Ek 1: Anket Değerli görüşlerinize başvurduğumuz bu mülakat ile elde edilecek bilgiler, Üniversite Camilerinde Sosyal Din Hizmetleri ve Rehberlik Uygulamaları konulu bilimsel amaçlı bir çalışmada kullanılacak, başka hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır. Araştırmadan sağlıklı sonuçlar elde edebilmemiz sizin, mülakata samimi olarak katılımınız ve içtenlikle vereceğiniz cevaplarla mümkün olacaktır. Samimi görüşleriniz ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. Mehmet ATALAY OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi (OMÜ Kampüs Camii Uzman İmam-Hatibi) E-posta: 1. Cinsiyet: ( ) 1.Bay ( ) 2.Bayan 2. Yaş: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 56 ve üstü 3. Unvanı/Görev Yeri: 4. Bu güne kadarki temel dini eğitiminizi daha çok nereden ve nasıl aldınız? 5. Üniversite Camii nde yaygın din eğitimi ve öğretimi kapsamında neler yapılabilir? 6. Üniversite öğrencilerinin sizce hangi alanlarda, ne tür sorunları vardır? 7. Bir akademisyen olarak meslektaşlarınızın sizce hangi alanlarda, ne tür sorunları vardır? 8. Bu sorunların çözümüne, Kampüs Camii ve görevlileri nasıl bir katkı sağlayabilir? 9. Öğrencilerin başarısında, cami merkezli manevi destek ve rehberliğin nasıl bir katkısı olabilir? 10. Üniversite Camii nde, cami dışı sosyal din hizmeti olarak sanatsal, kültürel, sportif vb. ne tür faaliyetler yapılabilir? 11. Üniversite Camii nde Cuma günü yapılan vaaz ve hutbelerde, cemaatin yapısı dikkate alındığında hangi konuların işlenmesi daha faydalı olur? 12. Üniversite Camii görevlileri, sunacağı din hizmetini etkili ve verimli yapabilmesi için, hangi alanlarda eğitim ve donanıma sahip olmalıdır? 13. Yukarıdaki hususlar dışında, Üniversite Camii ve din hizmetleri ile ilgili olarak eklemek istediğiniz düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşınız. İLETİŞİM: Mehmet ATALAY (OMÜ Kampüs Camii Uzman İmam-Hatibi) Cep Tel: Ev Tel: E- posta: Atakum/SAMSUN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler M.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 37 (2009/2), 5-14 Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ*

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı