ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr."

Transkript

1 ÇALIŞMA ORTAMI ISSN İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükeri Topum Hekimiğine Gönü Verener - 3: Bir Mutu İnsan: Dr. Sadık Yağcı Sosya Taciz Aracı Oarak Cep Teefonarı OSTİM in Değişen Yüzü Eğitim Hedefleri Açısından 2010 Yıı Programının Eeştirisi 2010 Yıı Programı nın İstihdamın Arttırıması Hedefi 2010 Yıı Programı ve Sağıkta Piyasa Düzeni İrade / Öye İse Kışkırma! Arap 8. Çaışan Çocukar Fotoğraf Yarışması Sonuçandı Kitap Tanıtımı: Türkiye de Çocuk Emeği İki Dakika Düşün: Tehikeyi Tanıyaım Vinç Yardımıya İşçierin Derin Bir Yere İndirimesi Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ıı Y. 28 Yıı n ü ü n ın 18. s ü t n nsti rtamı E ek O Fiş ışma Ça

2 Çocuk Emeği Çaışan Çocukar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükeri 23 Nisan...Neş e douyor insan 23 Nisan... Ne şe douyor insan ı ya da 23 Nisan... Kutu osun... Övünün büyüker, sevinin çocukar... ı diendiren çocuk şarkıarını artık duymaz oduk. Şimdi oku çocukarı popstararın diendirdiği parçaar eşiğinde kutama yapıyorar. Bu bir değişimin işareti... Hükumet buna dönüşüm diyor. Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 yıında yaptığı ik Çocuk İşgücü Anketi nde çaışan çocuk sayısı 4 miyon oarak saptanmıştı. Yine aynı Kurum un 2006 yıında yaptığı ankette ise, bu sayı yarı yarıya düşmüş oarak göründü. Ama gözemer bunu doğruamıyor. Yine gözemer, zaten gözden uzak oan çocuk çaışmasının, giderek daha da gözden uzakaştığını ve sokak araarına kaydığını; oku dışı zamanı kuanan çocuk sayısının çok daha faza arttığını göstermektedir. İşte dönüşüm denien bu... Küreseeşme her aana e atıyor ve onu dönüştürüyor. Ama küreseeşme demek, zenginikerin bir avuç egemene, yoksuuğun herkese yayıması demektir. Küreseeşmenin etkisini hissettirdiği her aan, haktan daha çok paranın istendiği ve hizmeterin de parası öçüsünde uaştırıdığı bir yapıya bürünüyor. Sağık ta böye; Eğitim de böye; Sosya Güvenik te böye; hatta Sosya Yardım da böye... Sosya yardım aanında, verecek parası omayan insanardan çok değeri bir şey isteniyor: Oy arı... Küreseeşmenin getirdiği küfeter atında ezien topum, büyük bir stres atında. Uyku düzeneri bozudu; hırçınıkar arttı; aie içi kavga ve şiddet arttı; ama en önemisi insanımıza umutsuzuk çöktü. Daha önce avuçarının içinde oanın uçup gitmesine, yaşam standartarının düşmesine ve muhtaç duruma düşmeye insanar dayanamıyor. Ama yine küreseeşmenin medya ve rekamar aracıığıya çok büyük bir başarıya yaptığı gibi, isteker ve ihtiyaçar artıyor. İşte bütün bunar insan hakarına dayaı, demokratik ve aik, sosya bir hukuk devetinin sürdürümesini güçeştiriyor. Bunu da dönüştürmek gerek. Egemener düzen değişikiği için sabırı ve 1980 darbeerinden beri imek imek örüyorar. Yine öreceker. Bu dönüşümde en önemi roü de çocukara veriyorar. Çünkü onar büyüyecek ve topumun geecekteki yetişkineri oacakar. Onar oy kuanacak, onar yönetecek. İk hedef çocuk şarkıarıydı. Onarı sahneden simeye başadıar. 23 Nisan... Neş e douyor insan Nisan günü, çocukarımızdan bir böümü, yaş ayırımı gözetmeyen şarkıara gösterier yaparken, bir böümü de yaş ayırımı gözetmeyen işerde çaışıyorar... Çaışan çocukarın bayramı deği 23 Nisan; onarın bayramı 1 Mayıs omaı. Bu Hep Böye miydi? Cumhuriyet ik yıarında, Cumhuriyet i kuranarın bu çocuk sevgisi, sözde değimiş yıında henüz Kurtuuş Savaşı sürerken ve II.İnönü Zaferi nden önce, yeratı madenerinde çocuk çaıştırıması yasakanmış. Çünkü Osmanı döneminde Zongudak ta küçücük çocukar, padişahın ve yabancı kömür şirketerinin kesesini dodurmak için, yeratında zora çaıştırııyorarmış. Ciğereri toza douyor; ya yorgunuktan-zayıfıktan, ya da göçükten öüyorarmış. Cumhuriyet, o çocukarı bu zuümden kurtarmış. Yine Kurtuuş Savaşı nın sonucu bie beirsizken; 1921 yıında Çocuk Esirgeme Kurumu kurumuş. Yanız savaş yorgunu kimsesiz çocukar deği, tüm çocukar için poitikaar geiştirimiş; somut adımar atımış. * Prof.Dr., Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gene Yönetmeni ve Ankara Üniversitesi Siyasa Bigier Fakütesi Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü - İş Hukuku ve Sosya Güvenik Anabiim Daı Öğretim Üyesi A.Gürhan FİŞEK* Yine Cumhuriyet in kuruuş yıarındaki çırak okuarı var arda kuruan Kamu İktisadi Teşekküeri ne (KİT) bağı çırak okuarı, çocuk çaıştırımasının önenmesinde çok önemi bir adım. Bugünküerden farkı oarak, çırakar, her sabah öğene kadar, ders görür; öğeden sonra öğretmeneriye fabrikaya geçer, uyguamayı izerermiş. Para aırar ama asa üretime katımazarmış (Bugünün küçüğü yarının büyüğü). İşte öğrenciik bu. Ama şimdi çok farkı. Sanayide her dört çocuktan, ancak biri çırak okuuna gidebiiyor. Bunar da okuda geçirdikeri haftanın bir günü dışında, fabrika ve atöyeerde üretimde çaışıyorar. Yasa yıık ücreti izineri bie verimiyor. Cumhuriyet in ik yıarındaki çocuğa bakış açısı ie bugünkü arasında çok derin farkar vardır. Cumhuriyet in ik yıarındaki çocuğa, Cumhuriyet i geeceğe taşıyacak özne ve geeceğin mimarı oarak bakıırdı. Değer veriirdi. Çünkü, devet, geeceğin yapı andırımasını (inşasını) kendi sorumuuğunda görürdü. Bugünse devet hem bugünün çocukarına karşı göreverini unutmuş, eeştirierini başka adresere yönetiyor; hem de topumun geeceğini düşünmüyor. Bunu en tipik örneği de borçanma poitikasıdır. Benden sonra tufan diyor. Ama hükumeter, kendisine eeştire bir yakaşıma bakmadığı hade, başkasının da bu sorumuukarını payaşmasına çok hoyratça yakaşıyor yıında kuruup, devetçe 1982 yıında kapatıan bir yurttaş örgütü (STK) var: Çocuk Esirgeme Kurumu. Türkiye de yanızca kimsesiz çocukarın deği, tüm çocukarın esirgeyicisi omuş; yıarca çocuk poitikasını çizmiş ve ona yön vermiş. Ama 12 Eyü askeri darbesinin oağanüstü koşuarında, tüm işeverine ve tüm varıkarına devet e koymuş. Onun yapacakarını üstenmiş. Ama o gün yurttaş örgütüne yönetien eeştirier, bugünkü devet kuruuşuna (SEHÇK) da yönetiiyor. Değişen bir şey yok. Değişen, işeverin daratımış ve bakış açısının değişmiş oması. Nesin Vakfı nın tüm o oumu çabaarı karşısında, onu kapatma çabaarının atında da hükumet erin sorumuukarı payaşmama direnci yatıyor. Ben de yapmam, kimseye de yaptırmam diyor. Akı Yaşta Deği Baştadır Yanızca çaışan çocukar deği, tüm çocukar zor durumda. I.Türkiye Çocuk Hakarı Kongresi çerçevesinde 81 iin öğrenci ve çocuk meciseri aracıığıya 9-18 yaş grubunda 6230 çocuğun görüşü aınarak SESİMİZİ KİM DUYACAK? adıya Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi ve Çocuk Hakarı Okuu tarafından 2010 Çocuk Görüşü Raporu hazırandı. Bu raporda çocukarın die getirdikeri eksikiker, küreseeşmenin en önemi eksiğini die getiriyor : İnsan özürüük. Küreseeşme insanı görmüyor; sosya poitikaarı da sözükten siiyor. Çocukarın görüşeri arasında ik sırada sağık hizmeterinden yararanma, yoksuara yardım- korunma ve bakımada ayrımcıık yapımaması ve iyi bir eğitim istemi yer aıyor. Yine çocukar şöye diyor : Çocuk hakarına dayaı üke öçeki ve bütüncü bir çocuk poitikamız yok. İşte çok yerinde dört saptama... Hükumetin ve yurttaşık örgüterinin bu çocukardan öğrenecek çok şeyi var. Onar yarınarının sorumuuğunu taşıyorar ve geeceğin topumunun da hangi ikeer üzerinde temeendirimesi gerektiğini biiyorar : Eşitik, kardeşik temeinde sağıkı ve iyi eğitimiş kuşakarın Türkiye yi düze çıkaracağını biiyorar. İşte çocukarın bugünün büyükerince çaıştırıması ogusu da bu hedefere ters düşüyor. Çaışan çocuk, eğitimden koparımış, eğitimine zaman ayıramayan çocuktur. Ona öğretiener, yanızca kopya edeceği işerdir. Teknoojik sıçramaara ayak uydurmada, takım çaışması yapmada ve geeceğin topumunu haya etmede zorukarı vardır. Bu düşünceere çocukarımızın 23 Nisan bayramarını kutarken, bayram demeyip bu sevinçi günde de çaışmak zorunda bıraktığımız çaışan çocukarımızdan özür diemek isterim. 2 ÇALIŞMA ORTAMI

3 Anımsa TOPLUM HEKİMLİĞİNE GÖNÜL VERENLER 3 : Bir Mutu İnsan: Dr. Sadık Yağcı Her insan yaşamında kendisine bir çerçeve çizer ve özgörev beirer. Uaşmak için çaba gösterdiği hedefe giden her adıma birikte mutuuk duyar. Hiç kuşkusuz bir çerçeve çizemeden, kaabaık topumda kayboan, bir özgörev bie beireyemeden kendi günübirik yaşamarı içinde ömür tüketener de çoktur. Ama Dr.Sadık Yağcı onardan değidi. Onu topum hekimiğine gönü verener arasına katan, kendisi için beirediği özgörevi idi. Dr.Sadık Yağcı, bir insan oarak duyarıığını, bir hekim oarak edindiği bigi-deneyim birikimini insanarın hizmetine sunmaya kararıydı. Kendisine çizdiği çerçeve de Isparta ve çevresiydi. Isparta nın Atabey içesinde doğmuştu. Doğup büyüdüğü yer oan Atabey e sevgisi örnek düzeydeydi. Atabey içesine bağı İsamköy doğumu oan Şevket Demire onun için şunarı söyüyor : Isparta ı pek çok doktor, burada çaışıp para kazandıktan sonra büyük şehirere gittiği hade, Sadık Yağcı, Isparta yı terk etmemiş, emekiğinde de burada sağık hizmeterinde çaışmıştır. Bu bakımdan da Isparta kendisine minnettardır. Dr.Yağcı nın eğitimciik yönü de herkesin az bidiği bir özeiğidir. Atabey de yaptırdığı kimsesiz kızar yurdunun hamisi idi. İsamköy de, kimsesiz çocukar yurdu için, isteği üzerine yaptırdığım ve babam Yahya Çavuş un adını verdiğimiz modern yurtta onun gayreti sakıdır. Isparta Huzurevi nde, Isparta Kimsesiz Çocukar Yurdu nda uzun süre görev aarak amaca uygun çaışmaarında öncü omuştur. Dr.Sadık Yağcı nın en önemi özeikerinden biri de, başarıara, topuma birikte yürüme çabasıydı; o bir sivi topum örgütü önderiydi ı yıarın başında, İ Sağık Tesiseri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ni kurdu yıında Türkiye Aie Panaması Derneği, Isparta Şubesi ni kurdu yıında Isparta-Burdur Tabip Odası nın kurumasında öncüük etti ve ik başkanığını üstendi. Daha sonra da odanın Onursa Başkanığı na ayık görüdü. Bunar gibi daha bir çok gönüü örgütün kurumasına ön ayak odu, destekedi, bu kuruuşara e ee çaıştı. Kendisi de tüm başarıarının atında, hakın katıımının ve coşkusunun yattığını çok iyi biiyordu. Başım ağrıyor diyenere, hastayım diyenere yardımcı oan, tansiyon aetiye köy gezierine gönüü katıan oydu yıında İstanbu Üniversitesi Tıp Fakütesi ni bitirdikten sonra; mesek yaşamına başadığı kurum, onun için yeni bir oku omuştur. Mecburi hizmetini, Beşikdüzü Köy Enstitüsü Sağık Bigisi Öğretmeni ve Sağık Şefi oarak yapmıştır. Çocuk sağığı ve hastaıkarı uzmanığını ise, yıarı arasında İzmir Çocuk Hastanesi nde tamamamıştı r yıında kendi isteğiye Isparta ya tayin edidiğinde; ide, 1 kadın doğum uzmanı, 1 çocuk uzmanı ve 7 ebe dışında sağık personei yoktu. O günkü adıya Çocuk Servisi, 10 metrekare büyüküğündeydi ve 4 çocuk karyoası aabiiyordu. Çocuk sağığı konusunda, i düzeyindeki bu yetersiziker, onu hıza çaışmaya itti. 17 Eyü 1958 de o zamanki Başbakan Adnan Menderes in de katıdığı bir törene Doğumevi ve Çocuk Bakımevi ni hizmete açtı. * Dr., Gene Cerrahi Uzmanı, Isparta-Burdur Tabip odası Eski Başkanı SSK Isparta Hastanesi Eski Başhekimi Tuna ESİN* Hak sağığı konusunda özeike kırsa aanda etkii oacak ebe ihtiyacını karşıamak için 1959 yıında Isparta Doğumevi bünyesinde Köy Ebe Okuunu ve ayrıca ana ve çocuk öümerinin fazaığını saptayarak, Isparta Ana Çocuk Sağığı Merkezi ni faaiyete geçirdi. Burada koruyucu hekimiğe önem vererek yıarında onbeşbin çocuğa, DBT ve Çiçek aşısı uyguanmasını sağadı. Dr.Sadık Yağcı nın bu topumcu potansiyeini farkedenerden biri de, o zamanki Sağık ve Sosya Yardım Bakanığı müsteşarı Dr.Nusret Fişek ti. Onun da desteğiye Isparta da bir Sağık Koeji ve ardından çağdaş öçüterde bir Doğum ve Çocuk Bakımevi yapımı programa aınarak, 17 Ekım 1966 tarihinde Sağık Koeji, 12 Kasım 1968 tarıhınde Doğumevi Hastanesi ni hizmete açtı. Isparta da sağık aanındaki geişmeer sonunda ortaya çıkan kan gereksinimini karşıamak üzere, 1974 yıında yeni bir bina inşa ederek, Kan Bankasını faaiyete geçirdi yıında 50 kişiik Doğum ve Çocuk Kreşini açtı. Yine izeyen yıar içinde Diş Sağığı Merkezi, yaşıar için Huzurevi, Devet Hastanesi ne 250 yatak ekenmesi ve donatımı, patooji aboratuvarı kuruması, diyaiz merkezi, göz ve KBB poikiniğine modern cihazarın aınması için yoğun çaışmaar yaptı yıarının başında kendi birikimeriye yaptırdığı binayı, Ana ve Çocuk Sağığı Merkezi oarak kuanımak dieğiye, Sağık Bakanığı na bağışadı yıında ortaya attığı Isparta da bir tıp fakütesi kuruması düşüncesini, ısrara ve inata izemiştir. Bu konuda bir çok etkii kişiye uaşıp, onarı Isparta ya getirerek, hedefine uaşmıştır yıında Süeyman Demire Üniversitesi ne bağı Tıp Fakütesi açımıştır. Dr. Sadık Yağcı meseğe başadığı ik günden itibaren kasik görev anayışı sınırarını aşarak, topum çıkararını kişise çıkararından önde tutarak, fiziki, maddi ve manevi oanakarını sağık kesiminde kuanmayı ike edinmiş, zaman sürecinde gerek yaptığı, gerek yapmakta oduğu tüm çaışmaarıya ve bıraktığı kaıcı eserere hem topuma hem de tıp dünyasına, her zaman minnet ve takdir ie anıacak bir örnek ouşturmuştur. Onu en çok mutu eden, 1997 yıında, Türk Tabiperi Biriği tarafından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verien Hizmet Ödüü ie ödüendirimesidir. Yaşam kesitinde bir çok kez Nusret Fişek e buuşmuş oduğu; Isparta-Burdur Tabip Odası kurucu başkanığı döneminde de Nusret Fişek in Türk Tabiperi Biriği Başkanı oduğu gözönüne aınırsa, onun için bu ödüün anamı daha iyi anaşıır. Dr. Sadık Yağcı, dou dou geçen 80 yıık bir yaşam sonu tedavi edidiği Ege Tıp Fakütesi nde tarihinde vefat etmiştir. Bugün, Isparta da doğup büyüyen her vatandaş çocukuk döneminde mutaka onun tarafından muayene ve tedavi edimiştir. Yanız merkezde deği, Isparta nın ve komşu ierin bütün çocukarının sağığına bir ömür harcadı. Baktığı çocukardan yetişen binerce genç doktorun arasından, bir tanesi bie, onun özverisini ve insan sevgisini örnek asa, onun bıraktığı büyük bir yapıt sayıacaktır. Onun ruhu, Atabey in tarih kokan ikiminde gezen kahramanarın ruharına karışmıştır. Çünkü o bir insan sevgisi kahramanıydı. Isparta Doktorunu her zaman minnet ve şükran ie anacaktır. ÇALIŞMA ORTAMI 3

4 Topum Sosya Taciz Aracı Oarak Cep Teefonarı Teknooji çağındayız. İetişim teknoojisi aanındaki geişmeer hem bigiye hem de insana uaşmayı koayaştırmakta ve ucuz hae getirmektedir. Gündeik hayatımızın vazgeçimezi haine geen bigisayar, cep teefonu, teevizyon, internet vb. ietişim teknoojisi ürüneri işemi, süreyi ve mesafeyi önemi oranda kısatarak, zamandan ve enerjiden tasarruf sağamaktadır. İşyereri, okuar, bankaar, hastaneer, marketer vb. yerer ietişim teknoojisi ürünerinin yoğun bir şekide kuanıdığı ve teknoojinin yokuğunu haya etmekte güçük çekeceğimiz aanardır. İetişim teknoojisi ürünerinden cep teefonu, taşınabiir ve her yerde kuanıabiir oması nedeniye, topumda yaygın oarak kuanıan bir teknooji ürünüdür. Teekomünikasyon Kurumu tarafından 61 ide 4322 hane üzerinde yapıan araştırmaya göre (Hürriyet, 2007), katıımcıarın %83 ünde cep teefonu oduğu ve her hanede en az iki cep teefonu buunduğu ortaya çıkmıştır. Cep teefonu, gene nüfus içerisindeki yaygınığının yanı sıra, çocukar ve ergener arasında da yoğun bir kuanım potansiyeine sahiptir. Üniversite öğrencierinin %90 ının cep teefonu kuandığı (Gümez,2005), ergenerin %89 unun kendisine ait cep teefonu oduğu beirenmiştir (Burnukara, 2009). İköğretim öğrencierinin bie %25,9 unun cep teefonu kuandığı, yine bu düzeydeki öğrencierin büyük böümünün günük cep teefonu kuanma süreerinin 35 ie 38 dakika arasında değiştiği ve sınıf seviyeeri yüksedikçe teefon kuanım süresinin de arttığı (Deveci ve ark, 2007) görümüştür. Ergenerin yanı sıra, cep teefonunun 45 ve üstü yaş grubunda yer aan yetişkiner arasında da yaygın kuanıdığı görümektedir. Yapıan bir araştırmada, 45 yaş ve üstü yetişkinerde cep teefonu kuanım oranının % 84,6 oduğu ve yine 65 yaş ve üstü yetişkinerde yardıma cep teefonunu kuanma oranının % 83,3 oduğu beirenmiştir (Kıınç, 2009). Bu verier ükemizde cep teefonu kuanımının yaygınığına dair önemi buguar içermektedir. Her an eimizin atında oan ve her yaş grubu tarafından, hemen her gün kuanıan cep teefonarının insan beden ve ruh sağığı üzerindeki oumsuz etkierinden son dönemerde yoğun oarak söz edimektedir. Cep teefonunun kuanım süresi ve sıkığına bağı oarak, yoğunaşma bozukuğu, uyku düzensiziği, huzursuzuk, kuak çınaması, yorgunuk, baş dönmesi ve depresyon gibi rahatsızıkara neden oabieceği vurguanmaktadır (Santini ve ark, 2002). Beden ve ruh sağığı üzerindeki oumsuz etkierine ek oarak cep teefonu sosya yaşam üzerinde de önemi oumsuz etkiere sahiptir. Cep teefonarının yeni modeerinin bireyer üzerinde tüketim duygusunu arttırmaya neden oduğu, bireyerin başkaarı ie yarışmaya girdiği ve özeike ergenerin bu yarışı kazanmak için aieerinin ekonomik durumu ie uyumu omayan harcamaara gittikeri (Pain ve ark.2005.akt. Keeci,2008) ve gençerin %64 ünün cep teefonunu en az bir kez değiştirdiği, yine %52 sinin iki veya daha faza kez değiştirdiği ve modası geçmiş cep teefonunu kuanmanın grup içerisinde küçük görüme, aay * Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Psikoojik Danışma ve Rehberik Anabiim Daı Emine DURMUŞ* edime, dışanma nedeni oarak agıandığı (Ayhan, 2009) araştırma sonuçarındandır. Ükemizde cep teefonarını atı ay ya da bir yı içerisinde değiştirenerin oranının %20 oması ve bu oranın Avrupa ortaamasının üzerinde oması (Hürriyet,2007), bizdeki tüketim duygusunun boyutarını da ortaya koyması açısından önemidir. Taşınabiir ve her yaş ve yerde kuanıabiir oması, yeni çıkan cep teefonu modeerinin çok fonksiyonu omaarı ve daha uzun süre daha ucuza konuşmayı özendiren kampanyaarın varığı ie cep teefonarı yaşamın vazgeçimez nesneeri oarak yer amaktadırar. Cep teefonu rekâmarında sunuan ietier teme agı düzeyinde inceendiğinde, cep teefonuna sahip omak bir gerekiik, hayatı duyumsamanın önemi bir koşuu oarak yansıtımaktadır. Başka bir deyişe, insan eiye yaratıan cep teefonarı, rekâmarda insan eine eşdeğer bir nesne konumunda temsi edimekte, teefonun, insanın duyu organarından biri yerine geçecek kadar önem taşıdığı ve gereki oduğu vurguanmaktadır. Yani cep teefonu kişinin gözü kuağı gibi bir organı oarak agıanmaktadır (Hakverdi ve ark.2004). Kişinin bir parçası, vazgeçimezi oarak agıanan teefonar, mode, şeki, renk ve kendine özgü aksesuararı ie kimik ya da kişiiğin ifadesine kadar bir dizi önemi amaçarı gerçekeştirme hedefini de yükenmiş görünmektedirer. Freud un çağdaş yaşamın nevrozarı doğurduğu görüşünden harekete, cep teefonarını da çağdaş yaşamın bir nevrozu oarak değerendirmek mümkündür. Cep teefonarı ietişim kurmak amacıya kuanımasına ve ietişimi koayaştırmasına rağmen, bir taraftan da insan iişkierinde teme koşu oan ietişimin yüz yüze omasını da engeemektedir. Kişier arası iişkierde ietişim yüz yüze oduğunda sağıkıdır. Çünkü yüz yüze ietişimde konuşuanara jest ve mimiker eşik eder, konuşan ve dineyen kişierin beden dii sürecin önemi bir parçasıdır ve yüz ifadeeri, duyguarın ve söyenenerin anaşımasını ve sağıkı değerendirimesini sağar. Cep teefonu you ie ietişimde birey, yüz yüze ietişimde gereksinme duyacağı ruhsa ve sosya hazırıktan çoğu zaman yoksun kaır. Hatta bazen 4 ÇALIŞMA ORTAMI

5 Topum koşuara bağı oarak, cep teefonu kişise ya da sosya kaçışarı da desteker. Birinden yüz yüze af diemeke, cep teefonu you ie ya da bir ieti (sms) göndererek af diemek arasında, ruhsa, sosya, kişise, fizikse, ekonomik, kütüre yüzerce dinamik açısından sayıamayacak kadar farkııkar vardır. Gençere yapıan müakatarda, cep teefonu you ie ieti (sms) göndermeyi gençerin çok sık tercih ettiği, çünkü ucuz ve koay omasının yanı sıra kendierini daha iyi ifade ettikeri bir ietişim you oarak gördükerini ortaya koymaktadır. Çünkü bu ietişim younun yüz yüze ietişimin kontroünü ortadan kadırdığı ve bu süreçte gençerin kendierini daha bağımsız ve özgür hissettikerini ortaya koymaktadır (Önür,2007). Geişen teknoojinin yanızığı arttırdığı yadsınamayacak bir gerçektir. Son dönem araştırma buguarı cep teefonu, internet gibi teknooji ürünerini utangaç bireyerin kuanım sıkığının ve yoğunuğunun utangaç omayanardan daha yüksek oduğunu göstermektedir (Henderson ve Zimbardo, 2005). Yani, yoğun oarak teknooji you ie ietişim kuran genç ve yetişkiner, yüz yüze kişier arası iişkier kuranara göre kişierarası iişkierde daha az başarı göstermektedirer. Kişise Aanı Tanıma Güçüğü Cep teefonarının bazı eektronik cihazarın oduğu yererde, yarattığı sakıncaı durumar nedeni ie kuanıması yasaktır. Sosya sakıncaarı yüzünden kütüphane, oku, uçak, hastane vb. aanarda da yasak omasına rağmen, bu yasağa uymamanın yasa ya da sosya bir yaptırımı yoktur. Yani cep teefonarının istenien her yerde kuanımasına bir enge buunmamaktadır. Her yerde, herkes tarafından kuanıabiir omasına karşın, kuanımına iişkin herkesçe biinen kuraarı yoktur. Bu kurasızık, cep teefonunu, zaman zaman çevrese kiriiğin, topumsa tacizin, hatta zorbaığın aracı haine dönüştürmektedir. Sosya yaşam içerisinde, karşııkı konuşmaya iişkin pek çok sosya kura omasına ve bu kuraar herkesçe biinmesine rağmen, aynı kuraar cep teefonu kuanımı için geçeri omamaktadır. Örneğin topu taşıma aracındaysanız ve yanınızdaki kişier yüksek sese kavga ediyorsa, araçtaki diğer kişierin onarı uyarması hatta engeemesi doğa karşıanabiir. Ama yine aynı araçta yanınızdaki kişi cep teefonu ie harareti bir tartışmanın tarafı ise, hiçbir şekide duymayı istemeyeceğiniz küfüreri yüksek sese diendiriyorsa, bu noktada yapıabiecek çok faza şey yoktur. Kavganın ve konuşuanarın sizine igisi omadığını bidiğiniz hade, konuşuanara tanık omanın, söyenenerin sizin üzerinizde yarattığı rahatsızık ve hoşnutsuzuk duygusunun önüne geçemezsiniz. Üsteik rahatsızığınızı ifade etme hakkınız da omaz. Topumsa ya da yasa bir yaptırımı omadığı için, bu rahatsızığınızı die getirdiğinizde, siz neden benim teefon konuşmamı diniyorsunuz? diye sizin topumsa bir kuraı iha ettiğinize dair ciddi bir suçanma ie de karşı karşıya kaabiirsiniz. Yine başka bir durumda yanınızda oturan kişinin teefonda çok öze ayrıntıar içeren konuşmaarını duymak dinemek zorunda kadığınızda kendinizi varığı umursanmayan bir kotuk, bir nesne oarak hissetmeye başarsınız. Yanınızda oturan kişinin kişise aanı içinde oup omadığınızın gegiterini yaşarsınız. Eğer yanınızdaki kişi sizin varığınızın farkında ise neden böyesine öze ayrıntıarı duymanıza izin verdiğini anayamazsınız çünkü bu kişi ie tanışmıyorsunuz bie. Yok, eğer varığınızı fark etmiyorsa, o zaman siz kendinizi otobüs kotuğu gibi bir nesne oarak agıamaktan öteye geçemezsiniz. Bazen istemeseniz de tanımadığınız kişinin öze aanı içerisinde buursunuz kendinizi, bunu sağayan cep teefonudur. Hiç yakınığınız, hatta tanışmışığınız omadığı için, o kişinin size yüz yüze asa anatamayacağı pek çok öze ayrıntıyı duyar, diner, hatta kendi içinizde yorum bie yaparsınız. Kişise, mahrem aanın sınırarını cep teefonu kadırmıştır. Araştırma buguarı cep teefonunun çocuk ve gençerin kişise aanarını tanımaarını güçeştirdiğini göstermektedir (Oksman,2004, akt. Keeci, 2008). Yani teknooji çağı çocuk ve ergeneri neresi öze aan, neresi sosya yaşama ait bir aan bunu ayırd etmekte güçük çekiyor. Teefona her türü öze konuşma her yerde yapıabidiği için, kimik geişimini tamamama sürecinde oan ergener için öze aan tanımı değişmektedir. Yüz yüze ietişimde kişise aan sınırarı bei ve bireyerin buna özen göstermesi bekenirken, cep teefonu her yeri öze aana dönüştürmektedir. Sosya ortamarın görünmeyen kişisidir cep teefonu. Arkadaşınıza yemektesiniz, birikte geçireceğiniz zaman en faza bir saat, beki bir konu ie igii, beki de payaşmak istediğiniz şeyer oduğundan konuşmak niyetindesiniz. Ama arkadaşınızın çaan teefonu, onuna birikte geçirmeyi panadığınız zamanın yarısını aıp götürür bir anda. Masada iki kişi omanıza rağmen, sohbet o iki kişi arasında geçmez. Yanız omamanıza rağmen bir anda masada yapayanız oursunuz, dakikaarca fizikse oarak masada oturmasına rağmen görünmeyen üçüncü kişi ie sohbet eden arkadaşınızın tekrar masaya dönmesini bekersiniz, üsteik teefondaki kişi ie yapıan sohbetin tüm ayrıntıarını duymanıza rağmen, duymamış gibi yaparak. Cep teefonun ne oursa osun üstünük hakkı vardır. Konuşuan konu ÇALIŞMA ORTAMI 5

6 Topum ne oursa osun, her zaman çaan cep teefonu cevapanarak önceik gösteriir. Asında cep teefonu nerde oursak oaım, arayanar için uaşıır omayı sağıyorken, öte yandan her zaman uaşıır omak, buunduğumuz yerde omamızı da engeemektedir. Bu haiye cep teefonu bireyi ve sosya yaşamı kontro atına ama işevini de başarıya gerçekeştirdiğini göstermektedir. Son dönemerde ergenerde zorbaık çaışmaarına yeni bir başık daha ekenmiştir; Sana Zorbaık (cyberbuying). İnternetin ve cep teefonunun yaygın kuanımı ie gündeme geen bu kavram, yeni bir zorbaık türü oarak tanımanmaktadır. Sana zorbaık; bir grup ya da kişi tarafından eektronik (teknoojik) yoar kuanıarak tekraranan oumsuz eyemerdir (Sonje&Smith, 2008). Sana zorbaık, mesaj ve eektronik posta you ie yapıan bir zorbaık çeşididir, bu kapsama teefona arama, mesaj gönderme, resim-video gönderme ve internet kuanıarak, eektronik posta, sohbet (chat) odasında, anık görüntüer ve web siteeri kuanıarak yapıan bir zorbaık türüdür. Sana zorbaık bir bakıma tacizin eektronik boyut kazanması, tacizin ietişim araçarı you ie yapımasıdır. Sana zorbaığa katıma oranarının % 17 ie % 48 arasında, sana zorbaık yapma oranının % 4,1 ie % 21 arasında ve sana zorbaığa maruz kama oranının ise % 9 ie % 35 arasında değişmesi (Burnukara, 2009) ietişim teknoojieri you ie zorbaığın boyutarının ortaya konması açısından dikkat çekicidir. Cep teefonarı ve internet kuanımının kaçınıamaz bir şekide yaygınaşmasıya birikte potansiye sana zorbaık, zorba ve kurbanarının artacağı düşünümektedir. oma, benci davranmama gibi bir dizi kütürü oma boyutu da içinde barındırmaktadır. Sahip oduğumuz şey, onu kuanma kütürüne de sahip omamızı gereki kımaktadır, tıpkı arabaya, evci hayvana sahip omak gibi. Modern insanın einden düşürmediği, hatta bağımısı oduğu cep teefonunun bireyse bir nesne oması, onu diediğimiz gibi kuanma hakkının da oduğu anamına gememeidir. Nası ki trafikte seyir haindeyken hem kendi aracımızı kuraara uygun kuanmak, hem de seyir haindeki diğer araçara ve onarın hakarına saygı göstermek zorundaysak, cep teefonu kuanırken de böye bir sorumuuk duygusuna ihtiyaç vardır. Buunduğumuz ortamda cep teefonu ie konuşurken, hem teefonun öteki ucundaki kişiyi düşünürken, hem de bu konuşmamızı yaptığımız çevrede buunan insanarın nası etkieneceğini düşünmek zorundayız. Trafikte aracımızı başkaarını düşünmeden bencice kuandığımızda bir dizi kazaara neden oabieceğimiz gibi, cep teefonunu da bencice kuandığımızda bir dizi kiriiğe, görgü kuraarı ihaine, sosya tacize ve zorbaığa neden omamız kaçınımazdır. Cep Teefonumuz Var Ya Onu Kuanma Kütürümüz? Teknoojinin geişimi bir yandan topum yaşamını ve insanı rahatatırken, diğer yandan rahatsız edici boyuta da gemiştir. İnsan hayatını koayaştırmak için geiştirien bu ürünere birikte çevreyi rahatsız etmeyecek önemerin aınmasına da ihtiyaç vardır. Bu önemer, teknoojik ürünün yan etkierini aza indirerek, bireyin kendi günük yaşayışını geniş, sınırsız tutmaktan öte kendi sınırarında tutmayı da başarmasını sağayabiir. Böyece, cep teefonu, bigisayar, teevizyon gibi teknoojik ürünerin kuanımını beireyen bir teknooji kuanım kütürü ouşabiir (Koçöz, 2007). Çünkü cep teefonu kişise bir ürün omaka birikte, yaygınığı, kuanım yeri, süresi ve kuanım şeki göz önüne aındığında topumsa boyutu göz ardı ediemeyecek kadar sosya yaşamımızın da önemi bir parçasıdır. Cep teefonu kuanmak, bir tuşa basarak konuşmak gibi bireyse bir davranış gibi görünmesine karşın, saygı, empati, düşüncei Kaynakar 1. Ayhan, A.(2009) Üniversite Gençiğinde Marka-Tüketim Bağamında Biinç-Biiş Düzeyi Sosya Biimer Enstitüsü Dergisi, sayı:26, yı2009/1,s Burnukara,P.(2009) İk ve Orta Ergenikte Geenekse ve Sana Akran Zorbaığına İişkin Betimse Bir İnceeme. Hacettepe Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 3. Deveci ve Ark (2007) İköğretim Öğrencierinin Cep Teefonu, Bigisayar, Teevizyon gibi Eektromanyetik Aan Ouşturan Cihazarı Kuanım Sıkığı. Fırat Tıp Dergisi; 12(4) ). 4. Gümez, M.(2005) Üniversite Öğrencierinin Cep Teefonu Satın Ama ve Kuanımını Etkieyen Faktörer: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ie Tokat Gaziosmanpaşa Üniversiteerinde Bir Uyguama Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Dergisi. 24. s Hakverdi, G., Hatipoğu, G. ve Tokat, N. (2004). Yedinci duyu organı: Cep teefonu PiVOLKA, 3(15), Henderson, L & Zimbardo, F.G. (2005) Shyness and Technoogy Use in High Schoo Student. Stanford University and the Shyness Institute. 7. Hürriyet gazetesi (2007) Avrupaı 2 yıda, Türker 6 ayda cep teefonu yeniiyor s.9 8. Keeci, M.(2008) İnternet, Cep Teefonu, Bigisayar Oyunarının Çocuk ve Gençerin Ruh Sağığına Etkieri TAF Preventive Medicine Buetin 7(3): Kıınç, V.S.(2009) Kırkbeş Yaş ve Üzeri Yetişkinerin Günük Yaşamda Teknoojiyi Kuanma Durumarının İnceenmesi Turkish Journa of Geriatrics, 12 (2): Koçöz,R.(2009) Çevre Kiriiğinin Görünmeyen Boyutu; Gürütü. (indirime tarihi:2009) 11. Önür, N. (2007) Dijita Böünme ve Gençik: Bigi Topumunun Sınırarında Erişien Topumsaık Sosyooji Dergisi Ügen Oskay a Armağan Öze Sayısı (Hakemsiz). 12. Santini R, Seigne M, Bonhomme-Faivre L, Bouffet S, Defrasne E, Sage M. (2002) Symptoms experienced by users of digita ceuar phones: A study of a French Engineering Schoo Eectromagnetic Bioogy and Medicine, 2002; 21(1) Sonje, R., &Smith, P.K. (2008). Cyberbuying: Another Main Type of Buying? Scandinavian Journa of Psychoogy, 49, ÇALIŞMA ORTAMI

7 Metro ya binip Batıkent e gitmek isterseniz; bir durak önce OSTİM yazısı ie karşıaşırsınız. Batıkent e domuş ie gitmek isterseniz, OSTİM in içinden geçersiniz. OS- TİM, Türkiye nin en büyük 2.küçük sanayi sitesi. Onu tanıyanar, bu sanayi sitesinde imkansızın bie üretiebieceğini iddia ediyorar. OSTİM i tanıdığımızda o henüz 2-3 yaşarındaydı. Yı 1982 Yoarı asfat değidi ve yağmur yağdıkça çamur ourdu.. Onun için OSTİM in daha doğrusu Macunköy ün çamurunu, işçisiye işvereniye hep birikte yıarca çiğnedik. Ama bu mücadee, bir kaynaşmayı ve gönü beraberiğini de birikte getirdi. Küçücük ateyeerde, soğuk ve oumsuz üretim ortamarında başayan bu yocuuk, bugün bir çok işetme için daha düzeni, daha konforu ve daha büyük çaışma ortamarında sürüyor. İşçi ve işvereneriye dostukarımız da sürüyor. Fişek Enstitüsü oarak, 1982 yıından beri OSTİM deki küçük öçeki işyererine iş sağığı güveniği hizmeteri sunuyoruz. Çaışma koşuarının işçierin sağığını bozmaması için geiştirimesi; koruyucu önemerin aınması, işçierin sağığının izenmesi ie kendimizi görevi saydık. Bu süreçte iki önemi sıçrama noktası vardı. Bunardan birincisi çaışan çocukarı ve onarın sorunarını farketmemiz odu ten beri onarın sağık-sosya sorunarını araştırıyoruz; çaışan çocukara ücretsiz sağık hizmeti sunuyoruz. İkinci sıçrama noktası da, Uusararası Çaışma Örgütü nün de katkısıya, hizmetimizi yürüyen kinikere en küçük işyerine bie uaştırabimek odu yıında ik kez yürüyen kiniğimiz (sağık karavanımız) ve yeni teknik oanakarımız ie bir işyerine yanaştığımızda, bir işveren, koşarak kaybomuş, az sonra işyerinin bahçesinden kestiği bir güe bizi kutamaya gemişti Her yı yeni bir şeyi hizmetimize ekeme çabamız, işçiişverenerce hep meraka ve takdire izendi. Çünkü onar da kendi aanarında hep iyiyi hep yeniyi yapmaya çaışıyorardı. Onarın eeştirierine ve önerierine kuak verdiğimizi bidikeri için, bu geişim sürecimize de gönüden katııyorardı. Onarı en çok sevindiren ve evde aieeriye de payaşmaarına neden oan şey, bizim gazete ve teevizyonara çıkmamız. Bu başarıda kendierinin payı oduğunu da biiyorar ve sanki kendi görüntüeri veriiyor, kendi başarıarı anatııyormuşcasına seviniyorar. Hee 1996 yıı onar için unutumaz bir yıdı. Bireşmiş Mieter İnsan Yereşimeri Konferansı (Habitat-II) kapsamında açıan En İyi Uyguamaar Sergisi ne yürüttüğümüz bu mode çaışma başarıı buunarak seçimişti. Topu Konut İdaresi nce bu seçien örnekeri anattığımız rekam fimeri her gece değişik kanaarda ve defaarca oynatıdı. Her gece kendierine sunuan hizmeterin ve bu başarı öyküsünün anatıması onarı çok sevindirmişti. Hee bunun ardından bir de Cumhurbaşkanığı Takdir Begesi ni amamız Hiç zorukara karşıaşmadık mı? Çok karşıaştık. Bunar içerisinde biri siyasa içeriki, diğer ikisi ekonomik içeriki üç büyük zoruka karşıaştık. Siyasa içeriki oanın tarihi 1989 du; ekonomik içeriki oanarın ise 2001 ve Bu * Prof.Dr. Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gene Yönetmeni ve Ankara Üniversitesi Siyasa Bigier Fakütesi Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü - İş Hukuku ve Sosya Güvenik Anabiim Daı Öğretim Üyesi Topum OSTİM in Değişen Yüzü A.Gürhan FİŞEK* noktada bir çok kısa öykü ve anı var; ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bizim yaşamamız için işçisi de işvereni de çaba harcadı. Bu bize vazgeçimez görüdüğümüz izenimini verdi; bizi çok güçendirdi. 28 yı önce, çaışan çocukarın sorunarına eğimemize neden oan o günkü çırakarın, bugün bize süren sevgisi, igisi bizi çok etkiiyor. Şimdi, o günün çırakarı, bir kısmı işveren, bir kısmı aie babası ve haa işyererine sunduğumuz koruyucu sağık-güvenik hizmeterinin en büyük destekçisi ve hayranı. Şimdi onarın yanında çaışan çırakara igieniyoruz. Yıık ücreti izin ve güneş, kum, deniz gibi nimeterden çırakarı yararandırmak amacıya, Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı nca yürüttüğümüz Çırakara Yaz Kampı uyguamasına dünün çırakarı isyan ettier: Bizim çırakığımızda neden bizi de tatie götürmediniz? Onara OSTİM in değişen yüzü bu diyoruz. Oanakar kimbiir geecekte neer getirecek? Yine OSTİM i işçi-işvereneri mutu eden oayardan biri, yaptıkarımızı görmeye geen yeri-yabancı topuukar. İşyererini ziyaret ediyorar, onara konuşuyorar ve onarın değişimerine de tanıkık ediyorar. Dün Ankara Üniversitesi Tıp Fakütesi öğrencieri; bugün tez hazırayan öğrencier.. Dün anket yapanar, bugün fotoğraf çekener. Uzak-doğu Asya dan kürese yürüyüş erine başayan çocuk işçier, OSTİM den de geçmişerdi. OSTİM deki çaışan çocukara, onarın daha güze bir dünyada yaşamaarı için çabaayanara kucakaşmışardı. OSTİM, dünya çaışan çocukarının başkentteki durağı omuştu; yürüyen kinikerimiz ise onarın nabzını tutan birer sağık dostu. Bütün bu karşııkı sunuan oanakarın temeinde iki kiit sözcük var: Güven ve Gönü. Çırakarın haftada bir gün devam ettikeri Mii Eğitim Bakanığı na bağı OSTİM Meseki Eğitim Merkezi nin dergisi için yazdığımız yazıda OSTİM i bir gemiye benzetmiştik: Gemierin hedefi beidir. Yükünü pananan noktaya uaştırmak. Tüm çaışanar ve çaıştıranar bu hedefe uaşabimek için kenetenmişerdir. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır. Ateşçisinden ahçısına; kaptanından dümencisine kadar. Gemidekier iki şeyden korkarar: Hastaıktan ve büyük feaketerden. Bunarı önemek için cana başa çaışırar. Bu ikeer ve kaygıar yanız gemier için deği, tüm işyereri için geçeridir ve önemsenmeidir. İşçisinden işverenine, çırağından çaycısına kadar herkes iş kazaarından ve mesek hastaıkarından sakınmayı; birbirini koamayı birinci amaç oarak görmeidir. Yoksa hiç kimse kendi gemisini yürütemez. OSTİM bugün 28 yı öncesinden çok farkı. Yoarı asfat, işyererinin bahçeerinde güe, iğdeye, çimene sıkıka rastanıyor. Çaışma koşuarı daha ieri ve yeniyi-güzei gerçekeştirebimenin özgüveni var. Artık sağık hizmetinin yanızca hastaananara sınırı oacağını düşünmüyor işçi-işverener. Eski işçier yeniere öğretiyor: Burada sağamara hizmet veriir; hastaarın muayene oacağı yer hastaneer. Ostim de 28 yıda değişen o kadar çok şey var ki. Bu yı çaışan çocukar fotoğraf abümümüzün basım harcamaarını OSTİM i işverener üstendier. Onar da artık, bizim çaışan çocukar için verdiğimiz mücadeenin birer parçası. Çocuk Dostu işveren onar. İşte OSTİM in değişen yüzü. ÇALIŞMA ORTAMI 7

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER 16 20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER Prof. Joseph B. Diescho nun Mayıs 2015 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve AVİM

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmob makina mühendiseri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmpb makina mühendiseri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızıay-ANKARA Te: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231 31 65

Detaylı

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem.

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem. SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 PINAR ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR yapilir? Kışın formda kamanın yoarı Muhteşem Göer İçindekier Araık-Ocak-Şubat Derginin Adı Nesté Benime İmtiyaz

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı-

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı- İdris Güüce; 9 bin oy Anadou da bir içe demek Aemdağ TOKİ Emak Konut İ.Ö.O dan ÇiFTE STANDART! FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, 30 Mart Yere Seçimerinde Üsküdar da Beediye Başkanığı nı

Detaylı

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1)

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1) ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 152 Mayıs - Haziran 2017 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI SÜREÇ RAPORU Kurumumuz stratejik pan çaışmaarına 3 Nisan tarihinde yapıan topantı neticesinde başamış Bağar Beediye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı