ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr."

Transkript

1 ÇALIŞMA ORTAMI ISSN İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükeri Topum Hekimiğine Gönü Verener - 3: Bir Mutu İnsan: Dr. Sadık Yağcı Sosya Taciz Aracı Oarak Cep Teefonarı OSTİM in Değişen Yüzü Eğitim Hedefleri Açısından 2010 Yıı Programının Eeştirisi 2010 Yıı Programı nın İstihdamın Arttırıması Hedefi 2010 Yıı Programı ve Sağıkta Piyasa Düzeni İrade / Öye İse Kışkırma! Arap 8. Çaışan Çocukar Fotoğraf Yarışması Sonuçandı Kitap Tanıtımı: Türkiye de Çocuk Emeği İki Dakika Düşün: Tehikeyi Tanıyaım Vinç Yardımıya İşçierin Derin Bir Yere İndirimesi Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ıı Y. 28 Yıı n ü ü n ın 18. s ü t n nsti rtamı E ek O Fiş ışma Ça

2 Çocuk Emeği Çaışan Çocukar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükeri 23 Nisan...Neş e douyor insan 23 Nisan... Ne şe douyor insan ı ya da 23 Nisan... Kutu osun... Övünün büyüker, sevinin çocukar... ı diendiren çocuk şarkıarını artık duymaz oduk. Şimdi oku çocukarı popstararın diendirdiği parçaar eşiğinde kutama yapıyorar. Bu bir değişimin işareti... Hükumet buna dönüşüm diyor. Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 yıında yaptığı ik Çocuk İşgücü Anketi nde çaışan çocuk sayısı 4 miyon oarak saptanmıştı. Yine aynı Kurum un 2006 yıında yaptığı ankette ise, bu sayı yarı yarıya düşmüş oarak göründü. Ama gözemer bunu doğruamıyor. Yine gözemer, zaten gözden uzak oan çocuk çaışmasının, giderek daha da gözden uzakaştığını ve sokak araarına kaydığını; oku dışı zamanı kuanan çocuk sayısının çok daha faza arttığını göstermektedir. İşte dönüşüm denien bu... Küreseeşme her aana e atıyor ve onu dönüştürüyor. Ama küreseeşme demek, zenginikerin bir avuç egemene, yoksuuğun herkese yayıması demektir. Küreseeşmenin etkisini hissettirdiği her aan, haktan daha çok paranın istendiği ve hizmeterin de parası öçüsünde uaştırıdığı bir yapıya bürünüyor. Sağık ta böye; Eğitim de böye; Sosya Güvenik te böye; hatta Sosya Yardım da böye... Sosya yardım aanında, verecek parası omayan insanardan çok değeri bir şey isteniyor: Oy arı... Küreseeşmenin getirdiği küfeter atında ezien topum, büyük bir stres atında. Uyku düzeneri bozudu; hırçınıkar arttı; aie içi kavga ve şiddet arttı; ama en önemisi insanımıza umutsuzuk çöktü. Daha önce avuçarının içinde oanın uçup gitmesine, yaşam standartarının düşmesine ve muhtaç duruma düşmeye insanar dayanamıyor. Ama yine küreseeşmenin medya ve rekamar aracıığıya çok büyük bir başarıya yaptığı gibi, isteker ve ihtiyaçar artıyor. İşte bütün bunar insan hakarına dayaı, demokratik ve aik, sosya bir hukuk devetinin sürdürümesini güçeştiriyor. Bunu da dönüştürmek gerek. Egemener düzen değişikiği için sabırı ve 1980 darbeerinden beri imek imek örüyorar. Yine öreceker. Bu dönüşümde en önemi roü de çocukara veriyorar. Çünkü onar büyüyecek ve topumun geecekteki yetişkineri oacakar. Onar oy kuanacak, onar yönetecek. İk hedef çocuk şarkıarıydı. Onarı sahneden simeye başadıar. 23 Nisan... Neş e douyor insan Nisan günü, çocukarımızdan bir böümü, yaş ayırımı gözetmeyen şarkıara gösterier yaparken, bir böümü de yaş ayırımı gözetmeyen işerde çaışıyorar... Çaışan çocukarın bayramı deği 23 Nisan; onarın bayramı 1 Mayıs omaı. Bu Hep Böye miydi? Cumhuriyet ik yıarında, Cumhuriyet i kuranarın bu çocuk sevgisi, sözde değimiş yıında henüz Kurtuuş Savaşı sürerken ve II.İnönü Zaferi nden önce, yeratı madenerinde çocuk çaıştırıması yasakanmış. Çünkü Osmanı döneminde Zongudak ta küçücük çocukar, padişahın ve yabancı kömür şirketerinin kesesini dodurmak için, yeratında zora çaıştırııyorarmış. Ciğereri toza douyor; ya yorgunuktan-zayıfıktan, ya da göçükten öüyorarmış. Cumhuriyet, o çocukarı bu zuümden kurtarmış. Yine Kurtuuş Savaşı nın sonucu bie beirsizken; 1921 yıında Çocuk Esirgeme Kurumu kurumuş. Yanız savaş yorgunu kimsesiz çocukar deği, tüm çocukar için poitikaar geiştirimiş; somut adımar atımış. * Prof.Dr., Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gene Yönetmeni ve Ankara Üniversitesi Siyasa Bigier Fakütesi Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü - İş Hukuku ve Sosya Güvenik Anabiim Daı Öğretim Üyesi A.Gürhan FİŞEK* Yine Cumhuriyet in kuruuş yıarındaki çırak okuarı var arda kuruan Kamu İktisadi Teşekküeri ne (KİT) bağı çırak okuarı, çocuk çaıştırımasının önenmesinde çok önemi bir adım. Bugünküerden farkı oarak, çırakar, her sabah öğene kadar, ders görür; öğeden sonra öğretmeneriye fabrikaya geçer, uyguamayı izerermiş. Para aırar ama asa üretime katımazarmış (Bugünün küçüğü yarının büyüğü). İşte öğrenciik bu. Ama şimdi çok farkı. Sanayide her dört çocuktan, ancak biri çırak okuuna gidebiiyor. Bunar da okuda geçirdikeri haftanın bir günü dışında, fabrika ve atöyeerde üretimde çaışıyorar. Yasa yıık ücreti izineri bie verimiyor. Cumhuriyet in ik yıarındaki çocuğa bakış açısı ie bugünkü arasında çok derin farkar vardır. Cumhuriyet in ik yıarındaki çocuğa, Cumhuriyet i geeceğe taşıyacak özne ve geeceğin mimarı oarak bakıırdı. Değer veriirdi. Çünkü, devet, geeceğin yapı andırımasını (inşasını) kendi sorumuuğunda görürdü. Bugünse devet hem bugünün çocukarına karşı göreverini unutmuş, eeştirierini başka adresere yönetiyor; hem de topumun geeceğini düşünmüyor. Bunu en tipik örneği de borçanma poitikasıdır. Benden sonra tufan diyor. Ama hükumeter, kendisine eeştire bir yakaşıma bakmadığı hade, başkasının da bu sorumuukarını payaşmasına çok hoyratça yakaşıyor yıında kuruup, devetçe 1982 yıında kapatıan bir yurttaş örgütü (STK) var: Çocuk Esirgeme Kurumu. Türkiye de yanızca kimsesiz çocukarın deği, tüm çocukarın esirgeyicisi omuş; yıarca çocuk poitikasını çizmiş ve ona yön vermiş. Ama 12 Eyü askeri darbesinin oağanüstü koşuarında, tüm işeverine ve tüm varıkarına devet e koymuş. Onun yapacakarını üstenmiş. Ama o gün yurttaş örgütüne yönetien eeştirier, bugünkü devet kuruuşuna (SEHÇK) da yönetiiyor. Değişen bir şey yok. Değişen, işeverin daratımış ve bakış açısının değişmiş oması. Nesin Vakfı nın tüm o oumu çabaarı karşısında, onu kapatma çabaarının atında da hükumet erin sorumuukarı payaşmama direnci yatıyor. Ben de yapmam, kimseye de yaptırmam diyor. Akı Yaşta Deği Baştadır Yanızca çaışan çocukar deği, tüm çocukar zor durumda. I.Türkiye Çocuk Hakarı Kongresi çerçevesinde 81 iin öğrenci ve çocuk meciseri aracıığıya 9-18 yaş grubunda 6230 çocuğun görüşü aınarak SESİMİZİ KİM DUYACAK? adıya Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi ve Çocuk Hakarı Okuu tarafından 2010 Çocuk Görüşü Raporu hazırandı. Bu raporda çocukarın die getirdikeri eksikiker, küreseeşmenin en önemi eksiğini die getiriyor : İnsan özürüük. Küreseeşme insanı görmüyor; sosya poitikaarı da sözükten siiyor. Çocukarın görüşeri arasında ik sırada sağık hizmeterinden yararanma, yoksuara yardım- korunma ve bakımada ayrımcıık yapımaması ve iyi bir eğitim istemi yer aıyor. Yine çocukar şöye diyor : Çocuk hakarına dayaı üke öçeki ve bütüncü bir çocuk poitikamız yok. İşte çok yerinde dört saptama... Hükumetin ve yurttaşık örgüterinin bu çocukardan öğrenecek çok şeyi var. Onar yarınarının sorumuuğunu taşıyorar ve geeceğin topumunun da hangi ikeer üzerinde temeendirimesi gerektiğini biiyorar : Eşitik, kardeşik temeinde sağıkı ve iyi eğitimiş kuşakarın Türkiye yi düze çıkaracağını biiyorar. İşte çocukarın bugünün büyükerince çaıştırıması ogusu da bu hedefere ters düşüyor. Çaışan çocuk, eğitimden koparımış, eğitimine zaman ayıramayan çocuktur. Ona öğretiener, yanızca kopya edeceği işerdir. Teknoojik sıçramaara ayak uydurmada, takım çaışması yapmada ve geeceğin topumunu haya etmede zorukarı vardır. Bu düşünceere çocukarımızın 23 Nisan bayramarını kutarken, bayram demeyip bu sevinçi günde de çaışmak zorunda bıraktığımız çaışan çocukarımızdan özür diemek isterim. 2 ÇALIŞMA ORTAMI

3 Anımsa TOPLUM HEKİMLİĞİNE GÖNÜL VERENLER 3 : Bir Mutu İnsan: Dr. Sadık Yağcı Her insan yaşamında kendisine bir çerçeve çizer ve özgörev beirer. Uaşmak için çaba gösterdiği hedefe giden her adıma birikte mutuuk duyar. Hiç kuşkusuz bir çerçeve çizemeden, kaabaık topumda kayboan, bir özgörev bie beireyemeden kendi günübirik yaşamarı içinde ömür tüketener de çoktur. Ama Dr.Sadık Yağcı onardan değidi. Onu topum hekimiğine gönü verener arasına katan, kendisi için beirediği özgörevi idi. Dr.Sadık Yağcı, bir insan oarak duyarıığını, bir hekim oarak edindiği bigi-deneyim birikimini insanarın hizmetine sunmaya kararıydı. Kendisine çizdiği çerçeve de Isparta ve çevresiydi. Isparta nın Atabey içesinde doğmuştu. Doğup büyüdüğü yer oan Atabey e sevgisi örnek düzeydeydi. Atabey içesine bağı İsamköy doğumu oan Şevket Demire onun için şunarı söyüyor : Isparta ı pek çok doktor, burada çaışıp para kazandıktan sonra büyük şehirere gittiği hade, Sadık Yağcı, Isparta yı terk etmemiş, emekiğinde de burada sağık hizmeterinde çaışmıştır. Bu bakımdan da Isparta kendisine minnettardır. Dr.Yağcı nın eğitimciik yönü de herkesin az bidiği bir özeiğidir. Atabey de yaptırdığı kimsesiz kızar yurdunun hamisi idi. İsamköy de, kimsesiz çocukar yurdu için, isteği üzerine yaptırdığım ve babam Yahya Çavuş un adını verdiğimiz modern yurtta onun gayreti sakıdır. Isparta Huzurevi nde, Isparta Kimsesiz Çocukar Yurdu nda uzun süre görev aarak amaca uygun çaışmaarında öncü omuştur. Dr.Sadık Yağcı nın en önemi özeikerinden biri de, başarıara, topuma birikte yürüme çabasıydı; o bir sivi topum örgütü önderiydi ı yıarın başında, İ Sağık Tesiseri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ni kurdu yıında Türkiye Aie Panaması Derneği, Isparta Şubesi ni kurdu yıında Isparta-Burdur Tabip Odası nın kurumasında öncüük etti ve ik başkanığını üstendi. Daha sonra da odanın Onursa Başkanığı na ayık görüdü. Bunar gibi daha bir çok gönüü örgütün kurumasına ön ayak odu, destekedi, bu kuruuşara e ee çaıştı. Kendisi de tüm başarıarının atında, hakın katıımının ve coşkusunun yattığını çok iyi biiyordu. Başım ağrıyor diyenere, hastayım diyenere yardımcı oan, tansiyon aetiye köy gezierine gönüü katıan oydu yıında İstanbu Üniversitesi Tıp Fakütesi ni bitirdikten sonra; mesek yaşamına başadığı kurum, onun için yeni bir oku omuştur. Mecburi hizmetini, Beşikdüzü Köy Enstitüsü Sağık Bigisi Öğretmeni ve Sağık Şefi oarak yapmıştır. Çocuk sağığı ve hastaıkarı uzmanığını ise, yıarı arasında İzmir Çocuk Hastanesi nde tamamamıştı r yıında kendi isteğiye Isparta ya tayin edidiğinde; ide, 1 kadın doğum uzmanı, 1 çocuk uzmanı ve 7 ebe dışında sağık personei yoktu. O günkü adıya Çocuk Servisi, 10 metrekare büyüküğündeydi ve 4 çocuk karyoası aabiiyordu. Çocuk sağığı konusunda, i düzeyindeki bu yetersiziker, onu hıza çaışmaya itti. 17 Eyü 1958 de o zamanki Başbakan Adnan Menderes in de katıdığı bir törene Doğumevi ve Çocuk Bakımevi ni hizmete açtı. * Dr., Gene Cerrahi Uzmanı, Isparta-Burdur Tabip odası Eski Başkanı SSK Isparta Hastanesi Eski Başhekimi Tuna ESİN* Hak sağığı konusunda özeike kırsa aanda etkii oacak ebe ihtiyacını karşıamak için 1959 yıında Isparta Doğumevi bünyesinde Köy Ebe Okuunu ve ayrıca ana ve çocuk öümerinin fazaığını saptayarak, Isparta Ana Çocuk Sağığı Merkezi ni faaiyete geçirdi. Burada koruyucu hekimiğe önem vererek yıarında onbeşbin çocuğa, DBT ve Çiçek aşısı uyguanmasını sağadı. Dr.Sadık Yağcı nın bu topumcu potansiyeini farkedenerden biri de, o zamanki Sağık ve Sosya Yardım Bakanığı müsteşarı Dr.Nusret Fişek ti. Onun da desteğiye Isparta da bir Sağık Koeji ve ardından çağdaş öçüterde bir Doğum ve Çocuk Bakımevi yapımı programa aınarak, 17 Ekım 1966 tarihinde Sağık Koeji, 12 Kasım 1968 tarıhınde Doğumevi Hastanesi ni hizmete açtı. Isparta da sağık aanındaki geişmeer sonunda ortaya çıkan kan gereksinimini karşıamak üzere, 1974 yıında yeni bir bina inşa ederek, Kan Bankasını faaiyete geçirdi yıında 50 kişiik Doğum ve Çocuk Kreşini açtı. Yine izeyen yıar içinde Diş Sağığı Merkezi, yaşıar için Huzurevi, Devet Hastanesi ne 250 yatak ekenmesi ve donatımı, patooji aboratuvarı kuruması, diyaiz merkezi, göz ve KBB poikiniğine modern cihazarın aınması için yoğun çaışmaar yaptı yıarının başında kendi birikimeriye yaptırdığı binayı, Ana ve Çocuk Sağığı Merkezi oarak kuanımak dieğiye, Sağık Bakanığı na bağışadı yıında ortaya attığı Isparta da bir tıp fakütesi kuruması düşüncesini, ısrara ve inata izemiştir. Bu konuda bir çok etkii kişiye uaşıp, onarı Isparta ya getirerek, hedefine uaşmıştır yıında Süeyman Demire Üniversitesi ne bağı Tıp Fakütesi açımıştır. Dr. Sadık Yağcı meseğe başadığı ik günden itibaren kasik görev anayışı sınırarını aşarak, topum çıkararını kişise çıkararından önde tutarak, fiziki, maddi ve manevi oanakarını sağık kesiminde kuanmayı ike edinmiş, zaman sürecinde gerek yaptığı, gerek yapmakta oduğu tüm çaışmaarıya ve bıraktığı kaıcı eserere hem topuma hem de tıp dünyasına, her zaman minnet ve takdir ie anıacak bir örnek ouşturmuştur. Onu en çok mutu eden, 1997 yıında, Türk Tabiperi Biriği tarafından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verien Hizmet Ödüü ie ödüendirimesidir. Yaşam kesitinde bir çok kez Nusret Fişek e buuşmuş oduğu; Isparta-Burdur Tabip Odası kurucu başkanığı döneminde de Nusret Fişek in Türk Tabiperi Biriği Başkanı oduğu gözönüne aınırsa, onun için bu ödüün anamı daha iyi anaşıır. Dr. Sadık Yağcı, dou dou geçen 80 yıık bir yaşam sonu tedavi edidiği Ege Tıp Fakütesi nde tarihinde vefat etmiştir. Bugün, Isparta da doğup büyüyen her vatandaş çocukuk döneminde mutaka onun tarafından muayene ve tedavi edimiştir. Yanız merkezde deği, Isparta nın ve komşu ierin bütün çocukarının sağığına bir ömür harcadı. Baktığı çocukardan yetişen binerce genç doktorun arasından, bir tanesi bie, onun özverisini ve insan sevgisini örnek asa, onun bıraktığı büyük bir yapıt sayıacaktır. Onun ruhu, Atabey in tarih kokan ikiminde gezen kahramanarın ruharına karışmıştır. Çünkü o bir insan sevgisi kahramanıydı. Isparta Doktorunu her zaman minnet ve şükran ie anacaktır. ÇALIŞMA ORTAMI 3

4 Topum Sosya Taciz Aracı Oarak Cep Teefonarı Teknooji çağındayız. İetişim teknoojisi aanındaki geişmeer hem bigiye hem de insana uaşmayı koayaştırmakta ve ucuz hae getirmektedir. Gündeik hayatımızın vazgeçimezi haine geen bigisayar, cep teefonu, teevizyon, internet vb. ietişim teknoojisi ürüneri işemi, süreyi ve mesafeyi önemi oranda kısatarak, zamandan ve enerjiden tasarruf sağamaktadır. İşyereri, okuar, bankaar, hastaneer, marketer vb. yerer ietişim teknoojisi ürünerinin yoğun bir şekide kuanıdığı ve teknoojinin yokuğunu haya etmekte güçük çekeceğimiz aanardır. İetişim teknoojisi ürünerinden cep teefonu, taşınabiir ve her yerde kuanıabiir oması nedeniye, topumda yaygın oarak kuanıan bir teknooji ürünüdür. Teekomünikasyon Kurumu tarafından 61 ide 4322 hane üzerinde yapıan araştırmaya göre (Hürriyet, 2007), katıımcıarın %83 ünde cep teefonu oduğu ve her hanede en az iki cep teefonu buunduğu ortaya çıkmıştır. Cep teefonu, gene nüfus içerisindeki yaygınığının yanı sıra, çocukar ve ergener arasında da yoğun bir kuanım potansiyeine sahiptir. Üniversite öğrencierinin %90 ının cep teefonu kuandığı (Gümez,2005), ergenerin %89 unun kendisine ait cep teefonu oduğu beirenmiştir (Burnukara, 2009). İköğretim öğrencierinin bie %25,9 unun cep teefonu kuandığı, yine bu düzeydeki öğrencierin büyük böümünün günük cep teefonu kuanma süreerinin 35 ie 38 dakika arasında değiştiği ve sınıf seviyeeri yüksedikçe teefon kuanım süresinin de arttığı (Deveci ve ark, 2007) görümüştür. Ergenerin yanı sıra, cep teefonunun 45 ve üstü yaş grubunda yer aan yetişkiner arasında da yaygın kuanıdığı görümektedir. Yapıan bir araştırmada, 45 yaş ve üstü yetişkinerde cep teefonu kuanım oranının % 84,6 oduğu ve yine 65 yaş ve üstü yetişkinerde yardıma cep teefonunu kuanma oranının % 83,3 oduğu beirenmiştir (Kıınç, 2009). Bu verier ükemizde cep teefonu kuanımının yaygınığına dair önemi buguar içermektedir. Her an eimizin atında oan ve her yaş grubu tarafından, hemen her gün kuanıan cep teefonarının insan beden ve ruh sağığı üzerindeki oumsuz etkierinden son dönemerde yoğun oarak söz edimektedir. Cep teefonunun kuanım süresi ve sıkığına bağı oarak, yoğunaşma bozukuğu, uyku düzensiziği, huzursuzuk, kuak çınaması, yorgunuk, baş dönmesi ve depresyon gibi rahatsızıkara neden oabieceği vurguanmaktadır (Santini ve ark, 2002). Beden ve ruh sağığı üzerindeki oumsuz etkierine ek oarak cep teefonu sosya yaşam üzerinde de önemi oumsuz etkiere sahiptir. Cep teefonarının yeni modeerinin bireyer üzerinde tüketim duygusunu arttırmaya neden oduğu, bireyerin başkaarı ie yarışmaya girdiği ve özeike ergenerin bu yarışı kazanmak için aieerinin ekonomik durumu ie uyumu omayan harcamaara gittikeri (Pain ve ark.2005.akt. Keeci,2008) ve gençerin %64 ünün cep teefonunu en az bir kez değiştirdiği, yine %52 sinin iki veya daha faza kez değiştirdiği ve modası geçmiş cep teefonunu kuanmanın grup içerisinde küçük görüme, aay * Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Psikoojik Danışma ve Rehberik Anabiim Daı Emine DURMUŞ* edime, dışanma nedeni oarak agıandığı (Ayhan, 2009) araştırma sonuçarındandır. Ükemizde cep teefonarını atı ay ya da bir yı içerisinde değiştirenerin oranının %20 oması ve bu oranın Avrupa ortaamasının üzerinde oması (Hürriyet,2007), bizdeki tüketim duygusunun boyutarını da ortaya koyması açısından önemidir. Taşınabiir ve her yaş ve yerde kuanıabiir oması, yeni çıkan cep teefonu modeerinin çok fonksiyonu omaarı ve daha uzun süre daha ucuza konuşmayı özendiren kampanyaarın varığı ie cep teefonarı yaşamın vazgeçimez nesneeri oarak yer amaktadırar. Cep teefonu rekâmarında sunuan ietier teme agı düzeyinde inceendiğinde, cep teefonuna sahip omak bir gerekiik, hayatı duyumsamanın önemi bir koşuu oarak yansıtımaktadır. Başka bir deyişe, insan eiye yaratıan cep teefonarı, rekâmarda insan eine eşdeğer bir nesne konumunda temsi edimekte, teefonun, insanın duyu organarından biri yerine geçecek kadar önem taşıdığı ve gereki oduğu vurguanmaktadır. Yani cep teefonu kişinin gözü kuağı gibi bir organı oarak agıanmaktadır (Hakverdi ve ark.2004). Kişinin bir parçası, vazgeçimezi oarak agıanan teefonar, mode, şeki, renk ve kendine özgü aksesuararı ie kimik ya da kişiiğin ifadesine kadar bir dizi önemi amaçarı gerçekeştirme hedefini de yükenmiş görünmektedirer. Freud un çağdaş yaşamın nevrozarı doğurduğu görüşünden harekete, cep teefonarını da çağdaş yaşamın bir nevrozu oarak değerendirmek mümkündür. Cep teefonarı ietişim kurmak amacıya kuanımasına ve ietişimi koayaştırmasına rağmen, bir taraftan da insan iişkierinde teme koşu oan ietişimin yüz yüze omasını da engeemektedir. Kişier arası iişkierde ietişim yüz yüze oduğunda sağıkıdır. Çünkü yüz yüze ietişimde konuşuanara jest ve mimiker eşik eder, konuşan ve dineyen kişierin beden dii sürecin önemi bir parçasıdır ve yüz ifadeeri, duyguarın ve söyenenerin anaşımasını ve sağıkı değerendirimesini sağar. Cep teefonu you ie ietişimde birey, yüz yüze ietişimde gereksinme duyacağı ruhsa ve sosya hazırıktan çoğu zaman yoksun kaır. Hatta bazen 4 ÇALIŞMA ORTAMI

5 Topum koşuara bağı oarak, cep teefonu kişise ya da sosya kaçışarı da desteker. Birinden yüz yüze af diemeke, cep teefonu you ie ya da bir ieti (sms) göndererek af diemek arasında, ruhsa, sosya, kişise, fizikse, ekonomik, kütüre yüzerce dinamik açısından sayıamayacak kadar farkııkar vardır. Gençere yapıan müakatarda, cep teefonu you ie ieti (sms) göndermeyi gençerin çok sık tercih ettiği, çünkü ucuz ve koay omasının yanı sıra kendierini daha iyi ifade ettikeri bir ietişim you oarak gördükerini ortaya koymaktadır. Çünkü bu ietişim younun yüz yüze ietişimin kontroünü ortadan kadırdığı ve bu süreçte gençerin kendierini daha bağımsız ve özgür hissettikerini ortaya koymaktadır (Önür,2007). Geişen teknoojinin yanızığı arttırdığı yadsınamayacak bir gerçektir. Son dönem araştırma buguarı cep teefonu, internet gibi teknooji ürünerini utangaç bireyerin kuanım sıkığının ve yoğunuğunun utangaç omayanardan daha yüksek oduğunu göstermektedir (Henderson ve Zimbardo, 2005). Yani, yoğun oarak teknooji you ie ietişim kuran genç ve yetişkiner, yüz yüze kişier arası iişkier kuranara göre kişierarası iişkierde daha az başarı göstermektedirer. Kişise Aanı Tanıma Güçüğü Cep teefonarının bazı eektronik cihazarın oduğu yererde, yarattığı sakıncaı durumar nedeni ie kuanıması yasaktır. Sosya sakıncaarı yüzünden kütüphane, oku, uçak, hastane vb. aanarda da yasak omasına rağmen, bu yasağa uymamanın yasa ya da sosya bir yaptırımı yoktur. Yani cep teefonarının istenien her yerde kuanımasına bir enge buunmamaktadır. Her yerde, herkes tarafından kuanıabiir omasına karşın, kuanımına iişkin herkesçe biinen kuraarı yoktur. Bu kurasızık, cep teefonunu, zaman zaman çevrese kiriiğin, topumsa tacizin, hatta zorbaığın aracı haine dönüştürmektedir. Sosya yaşam içerisinde, karşııkı konuşmaya iişkin pek çok sosya kura omasına ve bu kuraar herkesçe biinmesine rağmen, aynı kuraar cep teefonu kuanımı için geçeri omamaktadır. Örneğin topu taşıma aracındaysanız ve yanınızdaki kişier yüksek sese kavga ediyorsa, araçtaki diğer kişierin onarı uyarması hatta engeemesi doğa karşıanabiir. Ama yine aynı araçta yanınızdaki kişi cep teefonu ie harareti bir tartışmanın tarafı ise, hiçbir şekide duymayı istemeyeceğiniz küfüreri yüksek sese diendiriyorsa, bu noktada yapıabiecek çok faza şey yoktur. Kavganın ve konuşuanarın sizine igisi omadığını bidiğiniz hade, konuşuanara tanık omanın, söyenenerin sizin üzerinizde yarattığı rahatsızık ve hoşnutsuzuk duygusunun önüne geçemezsiniz. Üsteik rahatsızığınızı ifade etme hakkınız da omaz. Topumsa ya da yasa bir yaptırımı omadığı için, bu rahatsızığınızı die getirdiğinizde, siz neden benim teefon konuşmamı diniyorsunuz? diye sizin topumsa bir kuraı iha ettiğinize dair ciddi bir suçanma ie de karşı karşıya kaabiirsiniz. Yine başka bir durumda yanınızda oturan kişinin teefonda çok öze ayrıntıar içeren konuşmaarını duymak dinemek zorunda kadığınızda kendinizi varığı umursanmayan bir kotuk, bir nesne oarak hissetmeye başarsınız. Yanınızda oturan kişinin kişise aanı içinde oup omadığınızın gegiterini yaşarsınız. Eğer yanınızdaki kişi sizin varığınızın farkında ise neden böyesine öze ayrıntıarı duymanıza izin verdiğini anayamazsınız çünkü bu kişi ie tanışmıyorsunuz bie. Yok, eğer varığınızı fark etmiyorsa, o zaman siz kendinizi otobüs kotuğu gibi bir nesne oarak agıamaktan öteye geçemezsiniz. Bazen istemeseniz de tanımadığınız kişinin öze aanı içerisinde buursunuz kendinizi, bunu sağayan cep teefonudur. Hiç yakınığınız, hatta tanışmışığınız omadığı için, o kişinin size yüz yüze asa anatamayacağı pek çok öze ayrıntıyı duyar, diner, hatta kendi içinizde yorum bie yaparsınız. Kişise, mahrem aanın sınırarını cep teefonu kadırmıştır. Araştırma buguarı cep teefonunun çocuk ve gençerin kişise aanarını tanımaarını güçeştirdiğini göstermektedir (Oksman,2004, akt. Keeci, 2008). Yani teknooji çağı çocuk ve ergeneri neresi öze aan, neresi sosya yaşama ait bir aan bunu ayırd etmekte güçük çekiyor. Teefona her türü öze konuşma her yerde yapıabidiği için, kimik geişimini tamamama sürecinde oan ergener için öze aan tanımı değişmektedir. Yüz yüze ietişimde kişise aan sınırarı bei ve bireyerin buna özen göstermesi bekenirken, cep teefonu her yeri öze aana dönüştürmektedir. Sosya ortamarın görünmeyen kişisidir cep teefonu. Arkadaşınıza yemektesiniz, birikte geçireceğiniz zaman en faza bir saat, beki bir konu ie igii, beki de payaşmak istediğiniz şeyer oduğundan konuşmak niyetindesiniz. Ama arkadaşınızın çaan teefonu, onuna birikte geçirmeyi panadığınız zamanın yarısını aıp götürür bir anda. Masada iki kişi omanıza rağmen, sohbet o iki kişi arasında geçmez. Yanız omamanıza rağmen bir anda masada yapayanız oursunuz, dakikaarca fizikse oarak masada oturmasına rağmen görünmeyen üçüncü kişi ie sohbet eden arkadaşınızın tekrar masaya dönmesini bekersiniz, üsteik teefondaki kişi ie yapıan sohbetin tüm ayrıntıarını duymanıza rağmen, duymamış gibi yaparak. Cep teefonun ne oursa osun üstünük hakkı vardır. Konuşuan konu ÇALIŞMA ORTAMI 5

6 Topum ne oursa osun, her zaman çaan cep teefonu cevapanarak önceik gösteriir. Asında cep teefonu nerde oursak oaım, arayanar için uaşıır omayı sağıyorken, öte yandan her zaman uaşıır omak, buunduğumuz yerde omamızı da engeemektedir. Bu haiye cep teefonu bireyi ve sosya yaşamı kontro atına ama işevini de başarıya gerçekeştirdiğini göstermektedir. Son dönemerde ergenerde zorbaık çaışmaarına yeni bir başık daha ekenmiştir; Sana Zorbaık (cyberbuying). İnternetin ve cep teefonunun yaygın kuanımı ie gündeme geen bu kavram, yeni bir zorbaık türü oarak tanımanmaktadır. Sana zorbaık; bir grup ya da kişi tarafından eektronik (teknoojik) yoar kuanıarak tekraranan oumsuz eyemerdir (Sonje&Smith, 2008). Sana zorbaık, mesaj ve eektronik posta you ie yapıan bir zorbaık çeşididir, bu kapsama teefona arama, mesaj gönderme, resim-video gönderme ve internet kuanıarak, eektronik posta, sohbet (chat) odasında, anık görüntüer ve web siteeri kuanıarak yapıan bir zorbaık türüdür. Sana zorbaık bir bakıma tacizin eektronik boyut kazanması, tacizin ietişim araçarı you ie yapımasıdır. Sana zorbaığa katıma oranarının % 17 ie % 48 arasında, sana zorbaık yapma oranının % 4,1 ie % 21 arasında ve sana zorbaığa maruz kama oranının ise % 9 ie % 35 arasında değişmesi (Burnukara, 2009) ietişim teknoojieri you ie zorbaığın boyutarının ortaya konması açısından dikkat çekicidir. Cep teefonarı ve internet kuanımının kaçınıamaz bir şekide yaygınaşmasıya birikte potansiye sana zorbaık, zorba ve kurbanarının artacağı düşünümektedir. oma, benci davranmama gibi bir dizi kütürü oma boyutu da içinde barındırmaktadır. Sahip oduğumuz şey, onu kuanma kütürüne de sahip omamızı gereki kımaktadır, tıpkı arabaya, evci hayvana sahip omak gibi. Modern insanın einden düşürmediği, hatta bağımısı oduğu cep teefonunun bireyse bir nesne oması, onu diediğimiz gibi kuanma hakkının da oduğu anamına gememeidir. Nası ki trafikte seyir haindeyken hem kendi aracımızı kuraara uygun kuanmak, hem de seyir haindeki diğer araçara ve onarın hakarına saygı göstermek zorundaysak, cep teefonu kuanırken de böye bir sorumuuk duygusuna ihtiyaç vardır. Buunduğumuz ortamda cep teefonu ie konuşurken, hem teefonun öteki ucundaki kişiyi düşünürken, hem de bu konuşmamızı yaptığımız çevrede buunan insanarın nası etkieneceğini düşünmek zorundayız. Trafikte aracımızı başkaarını düşünmeden bencice kuandığımızda bir dizi kazaara neden oabieceğimiz gibi, cep teefonunu da bencice kuandığımızda bir dizi kiriiğe, görgü kuraarı ihaine, sosya tacize ve zorbaığa neden omamız kaçınımazdır. Cep Teefonumuz Var Ya Onu Kuanma Kütürümüz? Teknoojinin geişimi bir yandan topum yaşamını ve insanı rahatatırken, diğer yandan rahatsız edici boyuta da gemiştir. İnsan hayatını koayaştırmak için geiştirien bu ürünere birikte çevreyi rahatsız etmeyecek önemerin aınmasına da ihtiyaç vardır. Bu önemer, teknoojik ürünün yan etkierini aza indirerek, bireyin kendi günük yaşayışını geniş, sınırsız tutmaktan öte kendi sınırarında tutmayı da başarmasını sağayabiir. Böyece, cep teefonu, bigisayar, teevizyon gibi teknoojik ürünerin kuanımını beireyen bir teknooji kuanım kütürü ouşabiir (Koçöz, 2007). Çünkü cep teefonu kişise bir ürün omaka birikte, yaygınığı, kuanım yeri, süresi ve kuanım şeki göz önüne aındığında topumsa boyutu göz ardı ediemeyecek kadar sosya yaşamımızın da önemi bir parçasıdır. Cep teefonu kuanmak, bir tuşa basarak konuşmak gibi bireyse bir davranış gibi görünmesine karşın, saygı, empati, düşüncei Kaynakar 1. Ayhan, A.(2009) Üniversite Gençiğinde Marka-Tüketim Bağamında Biinç-Biiş Düzeyi Sosya Biimer Enstitüsü Dergisi, sayı:26, yı2009/1,s Burnukara,P.(2009) İk ve Orta Ergenikte Geenekse ve Sana Akran Zorbaığına İişkin Betimse Bir İnceeme. Hacettepe Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 3. Deveci ve Ark (2007) İköğretim Öğrencierinin Cep Teefonu, Bigisayar, Teevizyon gibi Eektromanyetik Aan Ouşturan Cihazarı Kuanım Sıkığı. Fırat Tıp Dergisi; 12(4) ). 4. Gümez, M.(2005) Üniversite Öğrencierinin Cep Teefonu Satın Ama ve Kuanımını Etkieyen Faktörer: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ie Tokat Gaziosmanpaşa Üniversiteerinde Bir Uyguama Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Dergisi. 24. s Hakverdi, G., Hatipoğu, G. ve Tokat, N. (2004). Yedinci duyu organı: Cep teefonu PiVOLKA, 3(15), Henderson, L & Zimbardo, F.G. (2005) Shyness and Technoogy Use in High Schoo Student. Stanford University and the Shyness Institute. 7. Hürriyet gazetesi (2007) Avrupaı 2 yıda, Türker 6 ayda cep teefonu yeniiyor s.9 8. Keeci, M.(2008) İnternet, Cep Teefonu, Bigisayar Oyunarının Çocuk ve Gençerin Ruh Sağığına Etkieri TAF Preventive Medicine Buetin 7(3): Kıınç, V.S.(2009) Kırkbeş Yaş ve Üzeri Yetişkinerin Günük Yaşamda Teknoojiyi Kuanma Durumarının İnceenmesi Turkish Journa of Geriatrics, 12 (2): Koçöz,R.(2009) Çevre Kiriiğinin Görünmeyen Boyutu; Gürütü. (indirime tarihi:2009) 11. Önür, N. (2007) Dijita Böünme ve Gençik: Bigi Topumunun Sınırarında Erişien Topumsaık Sosyooji Dergisi Ügen Oskay a Armağan Öze Sayısı (Hakemsiz). 12. Santini R, Seigne M, Bonhomme-Faivre L, Bouffet S, Defrasne E, Sage M. (2002) Symptoms experienced by users of digita ceuar phones: A study of a French Engineering Schoo Eectromagnetic Bioogy and Medicine, 2002; 21(1) Sonje, R., &Smith, P.K. (2008). Cyberbuying: Another Main Type of Buying? Scandinavian Journa of Psychoogy, 49, ÇALIŞMA ORTAMI

7 Metro ya binip Batıkent e gitmek isterseniz; bir durak önce OSTİM yazısı ie karşıaşırsınız. Batıkent e domuş ie gitmek isterseniz, OSTİM in içinden geçersiniz. OS- TİM, Türkiye nin en büyük 2.küçük sanayi sitesi. Onu tanıyanar, bu sanayi sitesinde imkansızın bie üretiebieceğini iddia ediyorar. OSTİM i tanıdığımızda o henüz 2-3 yaşarındaydı. Yı 1982 Yoarı asfat değidi ve yağmur yağdıkça çamur ourdu.. Onun için OSTİM in daha doğrusu Macunköy ün çamurunu, işçisiye işvereniye hep birikte yıarca çiğnedik. Ama bu mücadee, bir kaynaşmayı ve gönü beraberiğini de birikte getirdi. Küçücük ateyeerde, soğuk ve oumsuz üretim ortamarında başayan bu yocuuk, bugün bir çok işetme için daha düzeni, daha konforu ve daha büyük çaışma ortamarında sürüyor. İşçi ve işvereneriye dostukarımız da sürüyor. Fişek Enstitüsü oarak, 1982 yıından beri OSTİM deki küçük öçeki işyererine iş sağığı güveniği hizmeteri sunuyoruz. Çaışma koşuarının işçierin sağığını bozmaması için geiştirimesi; koruyucu önemerin aınması, işçierin sağığının izenmesi ie kendimizi görevi saydık. Bu süreçte iki önemi sıçrama noktası vardı. Bunardan birincisi çaışan çocukarı ve onarın sorunarını farketmemiz odu ten beri onarın sağık-sosya sorunarını araştırıyoruz; çaışan çocukara ücretsiz sağık hizmeti sunuyoruz. İkinci sıçrama noktası da, Uusararası Çaışma Örgütü nün de katkısıya, hizmetimizi yürüyen kinikere en küçük işyerine bie uaştırabimek odu yıında ik kez yürüyen kiniğimiz (sağık karavanımız) ve yeni teknik oanakarımız ie bir işyerine yanaştığımızda, bir işveren, koşarak kaybomuş, az sonra işyerinin bahçesinden kestiği bir güe bizi kutamaya gemişti Her yı yeni bir şeyi hizmetimize ekeme çabamız, işçiişverenerce hep meraka ve takdire izendi. Çünkü onar da kendi aanarında hep iyiyi hep yeniyi yapmaya çaışıyorardı. Onarın eeştirierine ve önerierine kuak verdiğimizi bidikeri için, bu geişim sürecimize de gönüden katııyorardı. Onarı en çok sevindiren ve evde aieeriye de payaşmaarına neden oan şey, bizim gazete ve teevizyonara çıkmamız. Bu başarıda kendierinin payı oduğunu da biiyorar ve sanki kendi görüntüeri veriiyor, kendi başarıarı anatııyormuşcasına seviniyorar. Hee 1996 yıı onar için unutumaz bir yıdı. Bireşmiş Mieter İnsan Yereşimeri Konferansı (Habitat-II) kapsamında açıan En İyi Uyguamaar Sergisi ne yürüttüğümüz bu mode çaışma başarıı buunarak seçimişti. Topu Konut İdaresi nce bu seçien örnekeri anattığımız rekam fimeri her gece değişik kanaarda ve defaarca oynatıdı. Her gece kendierine sunuan hizmeterin ve bu başarı öyküsünün anatıması onarı çok sevindirmişti. Hee bunun ardından bir de Cumhurbaşkanığı Takdir Begesi ni amamız Hiç zorukara karşıaşmadık mı? Çok karşıaştık. Bunar içerisinde biri siyasa içeriki, diğer ikisi ekonomik içeriki üç büyük zoruka karşıaştık. Siyasa içeriki oanın tarihi 1989 du; ekonomik içeriki oanarın ise 2001 ve Bu * Prof.Dr. Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gene Yönetmeni ve Ankara Üniversitesi Siyasa Bigier Fakütesi Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü - İş Hukuku ve Sosya Güvenik Anabiim Daı Öğretim Üyesi Topum OSTİM in Değişen Yüzü A.Gürhan FİŞEK* noktada bir çok kısa öykü ve anı var; ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bizim yaşamamız için işçisi de işvereni de çaba harcadı. Bu bize vazgeçimez görüdüğümüz izenimini verdi; bizi çok güçendirdi. 28 yı önce, çaışan çocukarın sorunarına eğimemize neden oan o günkü çırakarın, bugün bize süren sevgisi, igisi bizi çok etkiiyor. Şimdi, o günün çırakarı, bir kısmı işveren, bir kısmı aie babası ve haa işyererine sunduğumuz koruyucu sağık-güvenik hizmeterinin en büyük destekçisi ve hayranı. Şimdi onarın yanında çaışan çırakara igieniyoruz. Yıık ücreti izin ve güneş, kum, deniz gibi nimeterden çırakarı yararandırmak amacıya, Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı nca yürüttüğümüz Çırakara Yaz Kampı uyguamasına dünün çırakarı isyan ettier: Bizim çırakığımızda neden bizi de tatie götürmediniz? Onara OSTİM in değişen yüzü bu diyoruz. Oanakar kimbiir geecekte neer getirecek? Yine OSTİM i işçi-işvereneri mutu eden oayardan biri, yaptıkarımızı görmeye geen yeri-yabancı topuukar. İşyererini ziyaret ediyorar, onara konuşuyorar ve onarın değişimerine de tanıkık ediyorar. Dün Ankara Üniversitesi Tıp Fakütesi öğrencieri; bugün tez hazırayan öğrencier.. Dün anket yapanar, bugün fotoğraf çekener. Uzak-doğu Asya dan kürese yürüyüş erine başayan çocuk işçier, OSTİM den de geçmişerdi. OSTİM deki çaışan çocukara, onarın daha güze bir dünyada yaşamaarı için çabaayanara kucakaşmışardı. OSTİM, dünya çaışan çocukarının başkentteki durağı omuştu; yürüyen kinikerimiz ise onarın nabzını tutan birer sağık dostu. Bütün bu karşııkı sunuan oanakarın temeinde iki kiit sözcük var: Güven ve Gönü. Çırakarın haftada bir gün devam ettikeri Mii Eğitim Bakanığı na bağı OSTİM Meseki Eğitim Merkezi nin dergisi için yazdığımız yazıda OSTİM i bir gemiye benzetmiştik: Gemierin hedefi beidir. Yükünü pananan noktaya uaştırmak. Tüm çaışanar ve çaıştıranar bu hedefe uaşabimek için kenetenmişerdir. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır. Ateşçisinden ahçısına; kaptanından dümencisine kadar. Gemidekier iki şeyden korkarar: Hastaıktan ve büyük feaketerden. Bunarı önemek için cana başa çaışırar. Bu ikeer ve kaygıar yanız gemier için deği, tüm işyereri için geçeridir ve önemsenmeidir. İşçisinden işverenine, çırağından çaycısına kadar herkes iş kazaarından ve mesek hastaıkarından sakınmayı; birbirini koamayı birinci amaç oarak görmeidir. Yoksa hiç kimse kendi gemisini yürütemez. OSTİM bugün 28 yı öncesinden çok farkı. Yoarı asfat, işyererinin bahçeerinde güe, iğdeye, çimene sıkıka rastanıyor. Çaışma koşuarı daha ieri ve yeniyi-güzei gerçekeştirebimenin özgüveni var. Artık sağık hizmetinin yanızca hastaananara sınırı oacağını düşünmüyor işçi-işverener. Eski işçier yeniere öğretiyor: Burada sağamara hizmet veriir; hastaarın muayene oacağı yer hastaneer. Ostim de 28 yıda değişen o kadar çok şey var ki. Bu yı çaışan çocukar fotoğraf abümümüzün basım harcamaarını OSTİM i işverener üstendier. Onar da artık, bizim çaışan çocukar için verdiğimiz mücadeenin birer parçası. Çocuk Dostu işveren onar. İşte OSTİM in değişen yüzü. ÇALIŞMA ORTAMI 7

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sağlık bilimlerinde atılım İKBU Genç Gazete Hür bir düşünce ortamı, çağdaş bir bilim yuvası Hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ.

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ. b Bakış MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092 Üniversitemizde NEVRUZ Şenliği Antakya Sokaklarından bir kare Sunuş Eğitim kurumları, içinde

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İçindekiler Merhaba 3 100. Yılda Örgütlü Kadın, Güçlü Sendika 4 KISA... KISA... Uçan Süpürge nin Bu Yılki Teması:

Detaylı

1. yaşımız kutlu olsun

1. yaşımız kutlu olsun İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ ARALIK 2014 1. yaşımız kutlu olsun İÇİNDEKİLER Kedi sevgisi Bir yılı geride bıraktık IKBU.Where it all begins.. Attempto! Edebiyat bir direniş biçimidir Üniversitenin

Detaylı

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini 1 Moralini yüksek tut, işine odaklan İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini yaparken, her birimiz de kendimizce geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapacağız. 2009

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruhunu besle! özgürlük iki pedalda! ahmet akyol un yazısı sayfa 7 deu Toplu igne e ocak 2010 Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruh nevin ilgin in yazısı sayfa 8 BASIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 31. Yılı Çalışma Ortamı nın 21. Yılı ISSN 1302-3519

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 31. Yılı Çalışma Ortamı nın 21. Yılı ISSN 1302-3519 ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 128 Mayıs - Haziran 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme UD-1:Layout 1 27.02.2015 20:46 Page 1 Sektörün yönü Başkent e döndü Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektörü 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri ne yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye nin değişik noktalarındaki

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı