araç takip ve filo yönetim sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "araç takip ve filo yönetim sistemleri"

Transkript

1

2 arvento hakkında Arvento, mobil teknolojiler üretmek amacıyla yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye de kurulmu bir teknoloji irketidir. Arvento ürünleri, uzun yıllar boyunca bu alanda AR-GE ve üretim çalı maları yapmı ve yıllardır çok sayıda ba arılı projeye imza atmı, Türkiye nin önde gelen mühendislerinden olu an tecrübeli bir kadro tarafından ülkemizde üretilmektedir. Türkiye de ve dünyada araç takip sistemleri alanında, yazılımını ve donanımını kendisi üreten ve bunu paket halinde mü terilerine sunan sayılı irket bulunmaktadır. Teknolojisi ve hizmet kalitesi ile bu irketler arasında üst sıralara yükselen Arvento, dünya pazarında da önemli oyunculardan biri olmu tur. Dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türk markası olma amacıyla çalı an Arvento, bugün itibari ile ürünlerini 10 ülkeye ihraç etmektedir in üzerinde mü teri ve in üzerinde araç referansı ile Türkiye de pazar lideri konumunda olan Arvento, özel sektörde %50 nin üzerinde kamuda ise %90 ın üzerindeki pazar payı hakimiyetini korumaktadır. Geçmi te Türkiye nin en büyük araç takip projelerini gerçekle tiren Arvento, yurt içinde ve yurt dı ında yeni projelere imza atmaya devam etmektedir. Konusunda tecrübeli ve sertifikalı en geni yetkili servis ve bayi a ına sahip olan Arvento, ISO , ve kalite standartlarına sahip organizasyonu ile Türkiye nin İlk 500 Bili im irketi sıralamasında, Mobil Uygulama Gelirleri Kategorisinde son üç yıldır en yüksek gelire sahip ilk be bili im irketi arasında yer almakta, yıldan yıla yükselen bir grafik çizmeye devam etmektedir. 01 Arvento projeleri, özel sektör ve kamu kurulu ları tarafından ödüllendirilmektedir. Arvento projeleri 2006, 2007, 2008 yıllarında Türkiye nin en büyük GSM Operatörü Turkcell tarafından üst üste Türkiye nin En Ba arılı Kurumsal Veri Uygulaması ödülüne layık görülmü tür. T.C. Orman Bakanlı ı, Orman Genel Müdürlü ü için geli tirilen Yangın Yönetim Sistemi projesi, TÜSIAD ve Türkiye Bili im Vakfı tarafından, Türkiye nin En Ba arılı e-devlet Uygulaması ödülüne layık görülmü tür. T.C. Sa lık Bakanlı ı için geli tirilen 112 Acil Durum Operasyon Yönetim Sistemi projesi ise IBM Tarafından Yılın Projesi ödülüne layık görülmü tür.

3 arvento araç takip ve filo yönetim sistemleri GPS uyduları ve Arvento sistemleri sayesinde; araçlarınızı internetin oldu u her yerden takip edebilir, bu araçların hızlarını, izlemi oldukları rotaları, duraklama yaptıkları yerleri, rölanti sürelerini ve çok sayıda bilgiyi sayısal haritalar üzerinden izleyebilirsiniz. Araçlarınızın kullanımı hakkındaki bilgileri, güncel ve geçmi e dönük raporlar ile takip edebilirsiniz. Arvento Araç Takip Sistemleri ile ZAMANdan, YAKITtan ve GÜCÜnden kazanın 03

4 NEDEN araç takip ve filo yönetim sistemleri? Zamandan kazandırır. Araçları 7 gün 24 saat sürekli takip ederek i dı ı seyahatleri engeller. İ e ba lama ve bitirme zamanlarını raporlar ve i akı ını optimize eder. Sürücülerle, nerede oldukları konusunda yapılan gereksiz telefon görü melerini ortadan kaldırır. Böylece i gücünden önemli oranda tasarruf sa lar ve zaman kazandırır. 05 Yakıttan kazandırır. Araçların i dı ı kullanımının önüne geçerek; rölantide gereksiz yere çalı malarını, ani hızlanmaları, yava lamaları, savrulmaları ve hız yapılmasını kontrol ederek kötü araç kullanımını engeller. Böylece yakıttan önemli oranda tasarruf sa lar. Araç bakım ve kullanım maliyetlerini azaltır. Araçların kötü kullanımını ve i dı ı seyahatler nedeniyle gereksiz yere fazla km yapılmasını engellenmesinin yanı sıra; özel yazılımlar ile araçların bakım, servis, onarım gibi faaliyetlerini de takip eder. Böylece araçların yıpranma süresini uzatarak bakım ve kullanım maliyetlerinde tasarruf sa lar. Kontrolü artırır. 7 gün 24 saat takip ve detaylı raporlamalar sayesinde araçlar ve sürücüler üzerindeki kontrolü ve denetimi artırır. Araçların çalınması veya kaybolması durumunda kolayca bulunmasını sa lar. Trafik kurallarına uyulmasını ve güvenli sürü ü sa lar. Araçların kötü kullanılmasını ve hız yapılmasını engelleyerek trafik kurallarına uyulmasını sa lar. Olası kaza veya acil durumunda alarm gönderir. Böylece kaza riskini dü ürür, trafik cezalarını azaltır, acil durumlarda ise anında müdahale imkanı sa lar.

5 NEDEN ARVENTO? Referansları: in üzerinde mü teri ve in üzerinde araç referansı ile Türkiye nin en büyük araç takip markası ve pazar lideri. Tecrübesi: Türkiye nin önde gelen mühendislerinden olu an ve yıllardır bu konuda birçok ba arılı projeye imza atmı deneyimli AR-GE kadrosu. Teknolojisi ve Kalitesi: Uluslararası sertifikalara sahip cihazları, geli mi yazılım teknolojileri ve ISO , 14001, kalite sertifikalarına sahip organizasyonu. Ürün Çe itlili i: İhtiyaca yönelik geli tirilmi çe itli takip cihazları. Standart araç takip uygulamalarının yanı sıra, kullanıcı ihtiyaçlarına özel hazırlanmı sektörel yazılım ve donanım çözümleri. Desktop, Cep Bilgisayarı, BlackBerry yazılımları ve SMS uygulamaları. Satı ve Servis A ı: Türkiye nin 81 ilinde hizmet veren, konusunda tecrübeli ve sertifikalı en geni yetkili servis ve bayi a ı. 07 Garanti Süresi: 2 yıllık standart garanti sonrası, abonelik süresince sınırsız devam eden cihaz ve yazılım garantisi.

6 TÜRKiYE DEN DÜNYAYA AÇILAN TEKNOLOJi Arvento nun yazılımları ve donanımları Türk mühendisleri tarafından Türkiye de üretilmektedir. Türkiye de ve dünyada araç takip sistemleri alanında, yazılımını ve donanımını kendisi üreten ve bunu paket halinde mü terilerine sunan sayılı irket bulunmaktadır. Arvento bu irketler arasında teknolojisi ve hizmet kalitesiyle üst sıralarda yer almaktadır. Geli tirdi i teknolojiyi 10 ayrı ülkeye ihraç eden Arvento; Moldova, Gürcistan, Mısır, KKTC gibi ülkeleri araç takip sistemleriyle ilk kez tanı tıran irket ünvanını ta ımaktadır yılı itibariyle, Avusturya ve Almanya ya da Arvento ürünleri ihraç edilmeye ba lanmı tır. Arvento nun yılları için hedefi; Avrupa, Orta Asya, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika bölgelerinde 20 ye yakın ülkeye ürünlerini ihraç etmektir. 09

7 SiSTEM NASIL ÇALI IYOR? GSM/GPRS UYDU > GSM/GPRS > NTERNET > 11 GPS UYDULAR ARAÇLAR / FiLO SUNUCU S STEM MÜ TER Araçlara tesis edilen Arvento Mobil Veri Cihazları, GPS uydularından aldıkları konum bilgilerini ve ba lı sensörlerden gelen (sıcaklık ve benzeri) telemetrik bilgileri GSM/GPRS ebekesi üzerinden Arvento Kontrol ve leti im Merkezi ne aktarırlar. Gelen bilgiler özel yazılımlar sayesinde derlenir ve Arvento sunucuları üzerindeki veri bankasına kaydedilir. Mü teriler Arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Yazılımları sayesinde araçlarını on-line veya geçmi e yönelik olarak izleyebilir, araçlardan gelen bilgileri görebilir, araçların alarm ve program durumlarını de i tirebilirler. ste e ba lı olarak tüm sistem, kontrol ve ileti im merkezi de dahil olmak üzere, mü teri tarafına da kurulabilmektedir.

8 YAZILIM Arvento Araç Takip Yazılımları leri Teknoloji Ürünü Çözümler; Arvento Yazılımları. 13 Arvento, kullanıcılara özel olarak geli tirdi i yazılımlarla, hayatı ve teknolojiyi kolayla tırıyor. Standart Arvento web yazılımının yanı sıra; Desktop, Cep Bilgisayarı, BlackBerry yazılımları ve SMS uygulamaları ile araçlarınız 7/24 gözünüzün önünde.

9 ARVENTO DESKTOP YAZILIMI Arvento desktop yazılımı ile sayısal haritalar kullanıcı bilgisayarlarına yüklenmektedir. Yazılımda, sadece cihazın gönderdi i bilgiler internet üzerinden gelmektedir. Böylece sistem çok daha hızlı ve etkin çalı arak, dü ük bant geni li indeki internet ba lantılarında bile sorunsuz kullanılmaktadır. 15

10 ARVENTO WEB YAZILIMI Arvento web yazılımı ile adresinden sisteme ifre ile giri yapılmaktadır. Araçlar, web sunucusu üzerindeki geli mi yazılımlar ve sayısal haritalar aracılı ıyla internet ba lantısı olan bütün bilgisayarlardan takip edilmektedir. 17

11 ARVENTO CEP BiLGiSAYARI YAZILIMI Cep bilgisayarı yazılımı ile araçlar sayısal haritalar üzerinden on-line olarak cep bilgisayarlarından izlenmektedir. Sistemden, güncel ve geçmi e dönük raporlamalar, alarm ve uyarı mesajları alınabilmektedir. Ayrıca yüklenen yazılımlar sayesinde, GPS özelli i olan cep bilgisayarları da araç takip cihazları gibi internet üzerinden takip edilebilmektedir. 19

12 ARVENTO BLACKBERRY YAZILIMI BlackBerry yazılımı ile araçlar sayısal haritalar üzerinden on-line olarak BlackBerry den izlenmektedir. Sistemden, güncel ve geçmi e dönük raporlamalar, alarm ve uyarı mesajları alınabilmektedir. Ayrıca yüklenen yazılımlar sayesinde, GPS özelli i olan BlackBerry ler de araç takip cihazları gibi internet üzerinden takip edilebilmektedir. 21

13 3780 SMS UYGULAMASI BiLKENT 2.CADDE 72.SOKAK BiLKENT ÇANKAYA Arvento SMS uygulaması ile aracın yeri ve hızı gibi bilgilere cep telefonu ile anında ula ılabilmektedir. Aracın plakasının, 3780 Arvento hattına kısa mesaj (SMS) olarak gönderilmesi bu bilgilere ula mak için yeterlidir. Sistem birkaç saniye içerisinde 06 ARV ANKARA / TÜRKiYE HIZI 18 KM/S aracın bulundu u adresi ve hızını cep telefonuna SMS olarak geri gönderir. 23 PLAKAYI YAZIN 3780 e GÖDER N ARAÇ ADRESi VE HIZI CEBiNiZE GELSiN

14 SAYISAL HARiTALAR Sayısal haritalar Arvento nun standart programları içerisinde entegre olarak gelmekte ve abonelik süresi boyunca ücretsiz olarak güncellenmektedir. Ayrıca kullanıcılar standart haritalar üzerine istedikleri yerleri (Örn. kendilerine ve/veya mü terilerine ait irket binaları) ekleyerek, kendilerine özel haritalar olu turabilmektedirler. Sistemde Avrupa ve Türkiye karayollarının yanı sıra K.K.T.C. ve 81 ilimizin ve bazı ilçelerimizin cadde, sokak ile önemli yerler detayındaki sayısal haritaları standart olarak yer almaktadır. Kullanıcılar isterlerse araçlarını Google uydu görüntüleri üzerinden de takip edebilmektedir. 25

15 SUNUCU SiSTEMi Arvento kontrol ve ileti im merkezi; Arvento sunucu yazılımları, veri bankası, internet ve geli mi güvenlik sistemleri gibi kesintisiz ve güvenilir hizmet verebilmek için gerekli donanım ve yazılım altyapısından olu maktadır. Arvento mobil veri cihazlarından gönderilen bilgiler 7 gün 24 saat hizmet veren Arvento sunucularındaki veri bankasında toplanır. Arvento sunucuları yetki seviyeleri ve güvenlik tanımları dahilinde bu bilgileri kendisine ba lı kullanıcılara internet üzerinden on-line olarak aktarır. Kontrol ve ileti im merkezi hizmeti, temel set ile birlikte garanti süresi olan 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sa lanmaktadır. ste e ba lı olarak kontrol ve ileti im merkezi için gerekli sunucu bilgisayarlar ve yazılımlar mü teri tarafına da kurulabilmektedir. 27

16 ARVENTO MOBiL VERi CiHAZLARI Araçlara tesis edilen mobil veri cihazları, entegre GPS alıcısı, GSM/GPRS modem ve I/O portları sayesinde GPS uydularından aldı ı konum bilgilerini ve ba lı sensörlerden aktarılan verileri, GPRS ebekesi üzerinden merkeze gönderirler. Yine aynı ekilde cihazlara müdahale edilmeden GPRS ile merkezden gönderilen komutlar ile uzaktan yönetilebilir, firmware ve programlama parametreleri de i tirilebilir. Arvento Mobil Veri Cihazları portatif ve kolay monte edilebilir özellikleri sayesinde araç içerisinde göz önünde olmayan herhangi bir yere kolaylıkla yerle tirilebilirler. lave özellikler için sayısı artırılabilir giri ve çıkı portları bulunan Arvento Mobil Veri Cihazları, olası elektrik problemlerine kar ı standart olarak Lithium Ion batarya ile sunulmaktadır. 29

17 arvento mobil veri cihazları imt. 12 imt. 02 imt. 52 Küçük ebatlar Bütün antenler entegre tek bir ünite Dahili Li-Ion batarya Uzaktan firmware güncelleme Dahili bellek ( kayıt) Galileo uyumlu, 50 kanal GPS alıcısı Geni letilmi I/O portları Uzaktan firmware güncelleme özelli i Dahili bellek ( kayıt) Galileo uyumlu, 50 kanal GPS alıcısı IP67 standardında, suya, toza ve darbeye dayanıklı tasarım 200 saat sürekli operasyon sa layan dahili li-ion batarya Tüm antenleri içinde entegre tek bir ünite Mıknatıslı montaj sistemi Devre dı ı bırakılmayı algılayan sistem Galileo uyumlu, 50 kanal GPS alıcısı Dahili bellek ( kayıt) Model Üretici Boyutları (en - boy - derinlik) A ırlık GSM Modem GSM Anten GPS Alıcısı GPS Anten Giri /Çıkı Geni leme Yuvası Arayüz Uyarı Göstergeleri Besleme Batarya GPRS ile uzaktan Firmware güncelleme Hareket Algılayıcı vme Sensörü (G-Sensör) Bellek Çalı ma Sıcaklı ı Sertifikalar ve Belgeler Dizayn teknik özellikler imt.12 Arvento Bili im Mobil Otomasyon Sistemleri 105x72x26mm 130gr 4 Band Class 850/900MHz Class 1800/1900MHz /900MHz /1900MHz GPRS Class 10 Dahili Entegre, 50 kanal, -160dBm, 2.5m CEP GALILEO uyumlu Dahili 1 x Dijital Giri 1 x Dijital Çıkı (OC) 1 x RS232 1 x I2C 1 x km pals giri i 1 x kontak giri i Giri ve çıkı lar PTC ve TVS ile yüksek akım ve gerilim korumalı. (Opsiyonel arttırılabilir) RS232 GPS, GSM, GPRS led durum göstergeleri 8 30 V DC, 1.5 W ortalama Li-Ion 3.7 V 700 mah Var Var Dahili 64 Mb Entegre (maks kayıt) -20 C ve +60 C CE, E-mark (e13) Telekomünikasyon Kurumu Onayı Dayanıklı (sarsıntı, darbe, yanma) teknik özellikler imt.02 Arvento Bili im Mobil Otomasyon Sistemleri 165x82x33mm 220gr 4 Band Class 850/900MHz Class 1800/1900MHz /900MHz /1900MHz GPRS Class 10 Dahili Entegre, 50 kanal, -160dBm, 2.5m CEP GALILEO uyumlu Harici, dı ortam 2 x Analog Giri 2x Dijital Giri 1 x Dijital Çıkı (OC) 2 x RS232 1 x I2C 1 x km pals giri i 1 x kontak giri i Giri ve çıkı lar PTC ve TVS ile yüksek akım ve gerilim korumalı. (Opsiyonel arttırılabilir) RS232 GPS, GSM, GPRS led durum göstergeleri 8 30 V DC, 1.5 W ortalama Opsiyonel Var Var _ 64 Mb Entegre (maks kayıt) -20 C ve +60 C CE, E-mark (e13) Telekomünikasyon Kurumu Onayı Dayanıklı (sarsıntı, darbe, yanma) Model Üretici Boyutları (en - boy - derinlik) A ırlık GSM Modem GSM Anten GPS Alıcısı GPS Anten Uyarı Göstergeleri Besleme Batarya GPRS ile uzaktan Firmware güncelleme Hareket Algılayıcı vme Sensörü (G-Sensör) Bellek Çalı ma Sıcaklı ı Dizayn teknik özellikler imt.52 Arvento Bili im Mobil Otomasyon Sistemleri 19,5x9,5x6 cm 1300 gr. 4 Band Class 4 850/900 MHz Class /1900 MHz /900 MHz /1900 MHz GPRS Class 10 Dahili Entegre 50 kanal -160 dbm 2.5 m CEP GALILEO uyumlu Dahili arj, GSM ve GPS Dı ardan besleme yok, dahili arj edilebilir batarya ile çalı ıyor 14.8V 6000mAh Li-Ion Var Var Dahili 64 Mb Entegre (maks Kayıt) -20 C ve +60 C IP67 sınıfı dayanıklı (su, darbe, dü me, yanma, toz) Mıknatıslı montaj özelli i 31 imt. 12 imt. 02 imt. 52

18 Donec ac rutrum ipsum. Cras lobortis ullamcorper aliquet. Vivamus enim metus, cursus id fringilla quis, venenatis non massa. Suspendisse scelerisque pellentesque blandit. Nullam metus purus, mattis sit amet cursus non, fermentum at felis. Ut orci tellus, imperdiet ac rutrum quis, pellentesque et est. Cras ut elit rutrum lacus convallis ornare eu molestie metus. Cras sed libero non lectus posuere pharetra. Aenean iaculis mattis nibh ac placerat. Fusce neque leo, rutrum nec pellentesque congue, dignissim quis orci. Nunc et dui eget lacus suscipit tincidunt eget vitae nulla. Nulla nec orci elit, sit amet luctus metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed viverra iaculis tincidunt. Integer nec dolor nulla, eu fermentum lorem. Morbi ligula arcu, pulvinar nec varius ornare, blandit quis nulla. Sed eleifend nisl in sapien venenatis luctus. Nullam urna enim, pretium ac dictum non, tempor nec nisl. Nunc ullamcorper egestas nulla et placerat. Aliquam erat volutpat. Quisque ac dignissim velit. Ut a felis et elit vehicula auctor. Mauris lobortis fermentum tortor, quis varius orci auctor eu. Ut pulvinar adipiscing augue, sed condimentum tortor malesuada at. Curabitur mollis egestas turpis sit amet vestibulum. Integer commodo convallis libero at posuere. Aliquam ac purus sed arcu rhoncus porttitor nec vitae ante. Pellentesque aliquam orci ac felis pellentesque bibendum. Donec dui sapien, posuere laoreet tristique ac, lacinia ut ante. Fusce sit amet enim elit, at fermentum tellus. Praesent arcu nibh, rutrum quis pharetra vel, pulvinar eget libero. Nulla at eros nec velit dignissim dictum. Curabitur ac est et dolor fringilla mattis ac nec nibh. Nunc viverra velit eros. Vivamus ultricies elementum urna nec tincidunt. Integer et tristique nibh. Vestibulum tincidunt lorem vel nunc adipiscing aliquam. Sed quis justo est, eu venenatis arcu. Vivamus at nisl nec augue volutpat iaculis vitae eu lacus. Sed id ipsum purus, aliquam sodales orci. Sed mollis, eros at accumsan accumsan, mi libero molestie massa, eget pharetra felis diam eget diam. Proin non sapien at lacus venenatis sodales. Fusce sit amet purus nisl, id accumsan velit. Etiam commodo commodo tortor sed euismod. Nulla varius rutrum ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tristique ipsum in eros fringilla mollis. Nunc egestas molestie urna, vitae sollicitudin est ullamcorper vitae. Sed turpis lectus, molestie nec laoreet sit amet, pretium vitae diam. Donec facilisis ultrices dapibus. Nulla facilisi. Donec mauris risus, lacinia non semper et, porttitor ac urna. Donec turpis ipsum, facilisis quis consectetur ut, gravida sit amet neque. Nulla eleifend placerat turpis, id cursus velit tempus egestas. Morbi convallis pretium arcu, a consectetur tellus malesuada ac. Fusce orci lectus, cursus non tempus sed, ornare nec nisi. In aliquet elit nec nunc varius ut hendrerit metus gravida. Morbi semper iaculis dolor, tristique cursus neque bibendum nec. Nam sapien elit, gravida quis scelerisque id, vulputate vitae lorem. In mattis vehicula mi non euismod. Nulla placerat adipiscing lectus, vitae sagittis risus bibendum et. Vestibulum bibendum porta nulla in mollis. Morbi quis aliquam dolor. Aenean varius pretium tortor, ac eleifend ante vestibulum in. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pellentesque, dolor eget congue iaculis, ante orci semper tellus, vel vehicula enim nisl non libero. SENSÖRLER VE ilave BiRiMLER Cihazlara takılan sensörler ve ilave birimler sayesinde, standart sisteme ek olarak daha fazla ve iste e ba lı özel bilgiler alınabilir; 33 Araçlardaki sıcaklık seviyeleri kontrol edilebilir, Acil durumlarda araçlar uyarı mesajı gönderebilir, Aracın kapısı açıldı ında veya kapandı ında anında bilgi alınabilir, stenildi inde araçlara uzaktan çe itli müdahalelerde bulunulabilir, Hangi aracı hangi oförün kullandı ı takip edilebilir, Araçlar ile sesli görü me ve yazılı mesajla ma yapılabilir.

19 LCD Mesajla ma ve Navigasyon Birimi LCD ekran sayesinde merkez ve araçlar arasında iki yönlü mesajla ma yapılabilir. Sistem iste e ba lı olarak navigasyon amaçlı da kullanılabilir. Sesli Görü me Kiti Sesli Görü me Kiti sayesinde araç ile iki yönlü sesli görü me yapılabilir. Araç telefonla aranabilir ve sürücünün sadece tek bir numarayı arayabilece i ekilde ayarlama yapılabilir. Sürücü Tanıma Birimi Bu birim sayesinde hangi aracın, hangi sürücü tarafından, ne kadar süreyle kullanıldı ı takip edilebilir. Sürücüler üzerinde foto raf ve irket logosu da basılabilen özel kimlik kartlarını araca bindiklerinde bu birime takarlar. Acil Yardım Pedalı Araç içine yerle tirilen bu birim sayesinde, sürücü acil bir durum ile kar ıla tı ında bu pedala basarak merkeze ve ilgili ki ilerin cep telefonlarına alarm gönderebilir. Sıcaklık Sensörü Sıcaklık sensörü sayesinde sensörün monte edildi i yerdeki sıcaklık bilgisi düzenli olarak raporlanır, sıcaklık de erleri istenilen de erlerin altına indi inde veya üstüne çıktı ında alarm gönderilir. Kapı Sensörü Kapılara takılan sensör sayesinde kapıların nerede ve ne zaman açılıp kapandı ı takip edilebilir, kapı açıldı ında veya kapandı ında alarm gönderilebilir. Depo Kapa ı Sensörü Yakıt depolarının kapaklarına takılan bu sensör sayesinde depo kapa ının açıldı ı yer ve zaman kontrol edilebilir. Yakıt çalınmasına kar ı, tanımlanan bölgeler dı ında depo kapa ı açıldı ında alarm gönderilebilir. Darbe Sensörü Darbe sensörü sayesinde araç kaza yaptı ında kaza yeri otomatik olarak bildirilir. 35 Dinleme Birimi Araca yerle tirilen mikrofon sayesinde aracın içi istenildi inde uzaktan dinlenebilir. Acil Durum, Teknik Yardım ve Sürücü Tanıma Kiti Sürücü tanıma birimi, acil durum ve teknik yardım butonlarının kombine olarak tek bir kutu içinde yer aldı ı birimdir.

20 ARVENTO STANDART ÖZELLiKLERi 01 Cihazların araçlarda kullanılmasında sakınca olmadı ını belgeleyen uluslararası CE ve E-mark sertifikalarına sahip araç takip cihazları 02 2 yıl garanti süresine ek olarak, abonelik süresi boyunca sınırsız devam eden cihaz ve yazılım garantisi ilde yetkili servis ve montaj hizmeti 04 Elektrik problemleri ve sabotaja kar ı, yakla ık 7 saat çalı ma süresi sa layan cihaz içinde standart batarya (bazı modellerde opsiyonel) 05 Hareket ve çarpma durumlarını GPS bilgisine göre çok daha hassas ve do ru ölçen vme Sensörü (G-Sensör) 06 Aracın km bilgisini GPS e göre çok daha hassas ölçen, aracın km sayacı ile aynı veriyi veren km mü iri 07 Tüm cihazlarda, geli mi özelliklere sahip, GALILEO uyumlu, 50 kanal ve -160dBm hassasiyetinde GPS alıcısı 08 Tüm cihazlarda, GSM/GPRS kapsama alanı nedeniyle olabilecek ileti im kesintilerine kar ı kaydı hafızasında tutabilen bellek 09 Aracın konum ve adres bilgisinin anlık olarak sayısal haritalar üzerinde takip edilmesi 10 Aracı geçmi e yönelik olarak haritada izleme, hareketli animasyon gösterimi ve excel formatında liste raporları 11 Aracın hızının anlık olarak takibi; hız limitleri a ıldı ında alarm göndermesi; otoyol, devlet yolu gibi ayrı ayrı hız limitleri tanımlanabilmesi 12 Aracın yapmı oldu u toplam kilometrenin GPS uyduları ile takibi 13 Aracın yapmı oldu u duraklamaların yerlerinin ve sürelerinin takibi, tanımlanan süreler a ıldı ında aracın alarm göndermesi 14 Aracın rölantide çalı tı ı yerlerin ve toplam rölanti süresinin takibi, tanımlanan süre a ıldı ında alarm göndermesi 15 Gün içinde konta ın ilk açıldı ı yer ve zamanın takibi 16 Gün içinde konta ın son kapandı ı yer ve zamanın takibi 17 Günlük toplam çalı ma süresinin takibi 18 Harita üzerinde bölge tanımlama ve araçların bu bölgelere giri /çıkı zamanlarının takibi 19 Harita üzerinde mesafeleri ve zamanlamaları i lenmi rota çizme ve aracın rotası dı ına çıktı ında alarm göndermesi 20 Harita üzerinde detaylı adres arama 21 Program üzerinde firmaya özel logo uygulaması 22 Birden fazla araç takip penceresi açma ve seçilen araçların veya grupların ayrı pencerelerde takibi 23 Sınırsız sayıda grup ve alt grup tanımlama ve araçları bu gruplara göre takip edebilme 24 Duran, hareket halinde olan, çekilen, rölantide çalı an, ihlal yapan ve bilgi alınamayan araçların harita üzerinde ayrı renklerde ve gruplarda gösterilmesi 25 En az 5 ayrı yetki seviyesine göre program kullanımı 26 Araçların gerçe ine benzer semboller ile harita üzerinde gösterilmesi 27 Araçların plakaya, sürücü adına, ekip numarasına veya cihaz numarasına göre takibi 28 Harita üzerinde ku uçu u veya güzergaha göre mesafe ölçme 29 Yakıt takip yazılımı 30 Araç bakım-servis takip yazılımı 31 Aracın yapmı oldu u toplam kilometrenin km mü iri ile takibi 32 Aracın hızının km mü iri üzerinden takibi 33 Ani hızlanma ve yava lamaların takibi 34 Aracın savrulma ve olası kaza ihtimallerinde alarm göndermesi 35 Aracın çekilme durumunda alarm göndermesi 36 Aracın tanımlanan saatler dı ında hareket etti inde alarm göndermesi 37 GPRS ileti iminin olmadı ı yerlerde konum ve alarm bilgisini tutabilen bellek 38 2 yıl garanti süresi 39 2 yıl boyunca ücretsiz sunucu hizmeti, yazılım ve harita güncellemeleri 40 Web Tabanlı Araç Takip Yazılımı 41 Masaüstü (Desktop) Araç Takip Yazılımı 42 Cep Bilgisayarı Araç Takip Yazılımı, BlackBerry Araç Takip Yazılımı 43 SMS ile cep telefonundan araç takibi 44 Türkiye ve Avrupa Karayolları; K.K.T.C.; 81 ilin ve 35 büyük ilçenin cadde, sokak, önemli binalar ve yerler detayında sayısal haritaları 45 Google uydu haritaları 46 Araçların haritadan ba ımsız olarak liste halinde takip edilebilmesi 47 Harita üzerinde bina ve bölge ekleme özelli i 48 2 yıl garanti süresine ek olarak, abonelik süresi boyunca devam eden cihaz, yazılım ve harita güncelleme garantisi ARVENTO OPSiYONEL ÖZELLiKLERi 01 Sıcaklı ın on-line olarak takip edilmesi ve belirlenen de erlerin üstüne çıkıldı ında veya altına inildi inde alarm gönderilmesi (Sıcaklık Sensörü) 02 Araç içinin cep telefonu ile uzaktan dinlenmesi (Araç içi Dinleme Kiti) 03 Araç ile GSM üzerinden sesli görü me yapılması (Sesli Görü me Kiti) 04 Araç ile yazılı mesajla ma yapılması (LCD Mesajla ma Birimi) 05 Araç içi navigasyon sistemi (LCD Navigasyon) 06 Aracı uzaktan durdurma veya duran aracı bloke etme (Araç Blokaj) 07 Acil durumlarda sürücünün bir buton veya pedal ile Acil Yardım alarmı göndermesi (Acil Yardım Butonu/Pedalı) 08 Teknik yardım talebi için araçtan uyarı mesajı gönderilmesi (Teknik Yardım Butonu) 09 Hangi aracın, hangi sürücü tarafından ve ne kadar süre ile kullanıldı ının takibi (Sürücü Tanıma Birimi) 10 Sürücüler için üzerinde firma logosu ve foto raf bulunan özel kart birimi (Sürücü Kimlik Kartı) 11 Aracın çarpı ma durumunda kaza bilgisini otomatik olarak göndermesi (Darbe Sensörü) 12 Araç tanımlanan hız limitini a tı ında sürücünün araç içinde sesli uyarı ile ikaz edilmesi (Buzzer) 13 Aracın yakıt deposu kapa ı açıldı ında alarm gönderilmesi (Yakıt Kapa ı Sensörü) 14 Araç bilgisayarından motor devri, ya seviyesi vb. on-line bilgi alınması (Canbus Entegrasyonu) 15 lave sensörler ve uygulamalar için 6 adet ilave giri, 4 adet ilave çıkı içeren geni leme birimi (Port Expander) 37

21 SEKTÖREL UYGULAMALAR SEKTÖREL UYGULAMALAR SICAKLIK KONTROL VE TAKiP SiSTEMi Cihazlara takılan sıcaklık sensörleri sayesinde frigofrik araçlar ve so uk hava depolarındaki sıcaklık seviyeleri on-line olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Kritik sıcaklık de i ikliklerinde tanımlanan ki ilere hem program üzerinden hem de SMS ile alarm mesajları gönderilmektedir. HAZIR BETON SEVKiYAT VE FiLO YÖNETiM SiSTEMi Sistem sayesinde hazır beton sevkiyatının yönlendirilece i antiye ve tesisler arasındaki planlama süreci, geli tirilen web tabanlı özel yazılımlar ile kayıt altına alınmakta ve tüm operasyon on-line olarak yönetilmektedir. Mikser ve pompaların günlük hareketleri anlık olarak takip edilmektedir. 39 Örnek Referans Unilever-Algida, adet araç ve so uk hava deposunda kullanmaktadır. Örnek Referans Hazır beton sektörünün pazar lideri, Sabancı Grubuna ait Akçansa tarafından 700 ün üzerinde araçta kullanılmaktadır.

22 SEKTÖREL UYGULAMALAR SEKTÖREL UYGULAMALAR HALK OTOBÜSLERi VE EHiR içi TOPLU TA IM ARAÇLARI YÖNETiM SiSTEMi Sistem sayesinde toplu ta ıma araçlarının duraklara giri ve çıkı zamanları otomatik olarak takip edilmekte, tanımlanmı programlarına uyup uymadıkları gün sonunda raporlanmaktadır. Geli tirilen özel yazılım sayesinde güzergah, güzergah üzerindeki tüm duraklar ve bu duraklara giri, çıkı zamanları tanımlanmakta, durakta bekleme ve gecikme süreleri on-line olarak raporlanarak sistem denetim altına alınmaktadır. ACiL DURUM OPERASYON YÖNETiM SiSTEMi Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durumlara müdahale eden ekipler ve bu ekiplerin yönetildi i komuta kontrol merkezleri için geli tirilen özel sistemlerde; ça rı merkezi, ses kayıt sistemi, operasyon yönetim yazılımı, sayısal harita uygulamaları, araç takip ve mobil veri ileti im sistemi tam bir entegrasyon içinde çalı maktadır. Sistem sayesinde acil durum ça rısının ula tı ı andan itibaren, operasyon sonuçlanıncaya kadar geçen süreç eksiksiz olarak yönetilebilmektedir. 41 Örnek Referans Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası na ba lı 420 araçta kullanılmaktadır. Örnek Referans Sa lık Bakanlı ı ve 80 ilimizin l Sa lık Müdürlüklerine ait tüm 112 Acil Ambulanslarında ve Orman Genel Müdürlü ü ne ait yangın araçlarında toplamda 6000 in üzerinde ekipte kullanılmaktadır.

23 SEKTÖREL UYGULAMALAR SERViS ARAÇLARI TAKiP VE KONTROL SiSTEMi Sistem sayesinde ö renci velileri çocuklarının okula ve eve varı zamanlarını görebilmekte, servis aracının hız ihlali yapıp yapmadı ını kontrol edebilmektedirler. stenildi inde sistem servis aracı eve yakla tı ında velinin cep telefonuna SMS göndermekte ve velinin gereksiz yere dı arıda beklemesini önlemektedir. Okul yönetimi ve servis firmaları araçların yapmı oldukları ihlalleri, izledikleri güzergahı, okula ve eve zamanında ula ıp ula madıklarını otomatik olarak kontrol edebilmektedirler. SEKTÖREL UYGULAMALAR FiLO PERiYODiK BAKIM VE SERViS TAKiP SiSTEMi Sistem sayesinde araçların periyodik bakım ve servis i lemleri kontrol ve kayıt altına alınmaktadır. Aracın km. mü irinden alınan veriler ile bakım zamanları otomatik olarak hatırlatılmaktadır. Savrulma, ani hızlanma ve yava lama gibi aracın kötü kullanım istatistikleri tutulmakta, serviste yapılan tüm i lemler ve de i en parçaların kayıtları maliyetleri ile birlikte raporlanmaktadır. Örnek Referans Neziro lu irketler Grubu ün üzerinde aracında kullanmaktadır. 43 Örnek Referans Sistem stanbul da birçok okula servis hizmeti veren ve Türkiye nin en büyük servis aracı filosuna sahip STAB ( stanbul Toplu Ta ımacılar Birli i Derne i) üyesi firmaların ün üzerindeki servis aracında kullanılmaktadır.

24 SEKTÖREL UYGULAMALAR SEKTÖREL UYGULAMALAR EMNiYETLi SÜRÜ KONTROL SiSTEMi Sürücüler hız limitlerini a tıklarında özel donanımlar sayesinde araç içinde sesli olarak uyarılmaktadır. Hız limitleri otoyol, ehiriçi ve ehirdı ı yol limitleri gibi farklı olarak tanımlanabilmektedir. Gerekli e itimleri ve sertifikalarını tamamlamamı olan sürücülerin araç kullanması engellenmekte, izin verilen bölgelerin ve zamanların dı ında araç kullanıldı ında yöneticiler uyarılmaktadır. Sürücü bazında detaylı kullanım raporları, sürü ihlalleri, günlük araç bakım ve kontrol çizelgeleri hazırlanmakta; bu bilgiler yöneticilere ve sürücülere otomatik servisi ile yönlendirilmektedir. TAKSi / ÇEKiCi YÖNETiM SiSTEMi Sistem sayesinde özel ça rı merkezlerinden veya taksi duraklarından mü teriye en yakın taksinin veya çekicinin yönlendirilmesi sa lanmaktadır. Araç içindeki LCD ekran sayesinde mü terinin bulundu u adres yazılı olarak gönderilmekte, araçta navigasyon yapılabilmekte, i e ba lama, bitirme zamanları ve yapılan toplam kilometre bilgisi i kayıt numarası ile birlikte kayıt altına alınmakta ve raporlanmaktadır. 45 Örnek Referans BOTA International Limited tarafından yakla ık 150 araçta kullanılmaktadır. Örnek Referans Tur-Assist ve Mondial irketleri ile çok sayıda ilimizde taksilerde ve çekicilerde kullanılmaktadır.

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU Amblem ve Logo ERS Sembolü (Amblem) ERS Logo ERS Amblem ve Logo birlikte 1 Amblem ve Logo Farklı Ölçülerde Kullanımı Amblem ve Logo nun farklı ölçülerde kullanılması Verilen ölçüler

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER TEMEL ÖGELER - Logonun Dikey Kullanýmý - Logonun Yatay Kullanýmý - Logo Renkleri - Görsel ve Zemin Üzerinde Logo Kullanýmý - Tipografi - Logonun Hatalý Kullanýmý KURUMSAL

Detaylı

Hız TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GPS. 45 gr. Input. ALARM Alarm INPUT GPS UPDATE FRM. Çekilemez SMS-MAIL ALARM FRM UPDATE

Hız TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GPS. 45 gr. Input. ALARM Alarm INPUT GPS UPDATE FRM. Çekilemez SMS-MAIL ALARM FRM UPDATE Tak ip Hız Çekilemez Sı ca kl ık Yak ıt m ına Çal z siz a in m İz nıla lla Ku 45 gr az INPUT ALARM SMS-MAIL ALARM Alarm i ant Röl R ENS Ö G-S 45 gr GPS FRM UPDATE FRM UPDATE Input GPS TAKİP VE FİLO YÖNETİM

Detaylı

Ahmet DAVUTOĞLU GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN

Ahmet DAVUTOĞLU GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN Saygıdeğer Ak Parti Milletvekili Adayları, Türkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde genel seçimlere gidecek ve önümüzdeki dönem milletimizi temsil edecek olan milletvekillerini seçecektir. Partimiz, devletimize

Detaylı

Temel İlkeler. Kurumsal Evrak

Temel İlkeler. Kurumsal Evrak Temel İlkeler 1. Logotayp 2. Grup Şirketlerinin Logotaypları 3. Logotayp - Renkler 4. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 5. Logotayp - Renkli Kullanım Standartları 6. Logotayp - Siyah/Beyaz

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS. Mobiltrust, Mobil takip ve uzaktan veri iletim sistemleri

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS. Mobiltrust, Mobil takip ve uzaktan veri iletim sistemleri Mobiltrust, Mobil takip ve uzaktan veri iletim sistemleri konularında son derece güçlü elektronik tasarım, yazılım ve AR-GE üretim geliştirme yeteneklerine sahip, sektöründe güvenilir ve öncü bir firmadır.

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ GİRİŞ Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaştırma Sistemleri adı altında bilişime dayalı sistemler geliştirilmiştir.

Detaylı

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Ekim 2012 TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi TPAO nun açtı ı ihaleyi kazanan ASH Grup, TURCom ile i birli i yaptı. Atılım Üniversitesi nin Lisans Yenilemeleri

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU: DERSİN AMACI:

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU: DERSİN AMACI: İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU: DERSİN AMACI: İletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılık sektöründeki yeri ve önemi hakkında sürücüleri bilgilendirmek, bu teknolojiyi kullanarak zaman kazanmak

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

Güven 25. YIL Üretiyoruz

Güven 25. YIL Üretiyoruz Güven Üretiyoruz 25. YIL Yüzey Montaj (SMT) Makine Parkı Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algılama Kalite Kontrol Laboratuvarı Teknoloji üretiyoruz Kararlılık Testi Ar-Ge

Detaylı

1. 25 yılı aşkın tecrübe, 2. 12.000 i aşkın referans, sadece 5 yılda Türk Telekom, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.C.

1. 25 yılı aşkın tecrübe, 2. 12.000 i aşkın referans, sadece 5 yılda Türk Telekom, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.C. Biz Kimiz 1. 25 yılı aşkın tecrübe, 2. 12.000 i aşkın referans, sadece 5 yılda Türk Telekom, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.C. İş Bankası, MAN, Renault, BMC, TÜVTURK, BP, Shell, POAŞ, THYOPET,

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Dudullu da bulunan

Detaylı

Geçiş Kontrol Otomasyon Süreç Yönetimi. integris. IP Tabanlı Kontrol Teknolojileri. integr

Geçiş Kontrol Otomasyon Süreç Yönetimi. integris. IP Tabanlı Kontrol Teknolojileri. integr Geçiş Kontrol Otomasyon Süreç Yönetimi integris IP Tabanlı Kontrol Teknolojileri integr integris Elektronik ve bilişim sektörlerinin birbiri ile hızla bütünleştiği dijital dünyada, ortak iletişim platformları

Detaylı

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ olarak amacımız müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ihtiyaç duydukları çözümleri azami ölçüde en az maliyetle karşılamak, müşteri ihtiyaçlarını müşteri memnuniyeti temel alınarak en uygun şekilde

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA www.itadvisor.com.tr EYLÜL 2010 SAYI 10 Intel in McAfee yi sat n almas, güvenli in i lemci düzeyine ta nmas için önemli bir ad m olabilir ama kurumsal mü terilerin güvenini

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Yukarı Dudullu da

Detaylı

Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi TÜRKSAT 4A UZAYDA. Yetkili Servislerde. IPTV Dağıtım Sistemi

Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi TÜRKSAT 4A UZAYDA. Yetkili Servislerde. IPTV Dağıtım Sistemi Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi MART 2014 TÜRKSAT 4A UZAYDA Yetkili Servislerde TSE Dönemi IPTV Dağıtım Sistemi İÇİNDEKİLER SAHİBİ TUYAD (Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği)

Detaylı

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor.

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor. Hakkımızda Kiosk İnnova, sektörel self servis çözümleri alanında Türkiye nin en büyük sağlayıcısı olarak, farklı ihtiyaçlar için tasarladığı kiosk ürünlerini uçtan uca çözümlere dönüştürüyor. Finans, üretim,

Detaylı

HABERLEŞME SİSTEMLERİ ve KBRN TEHDİTLERİNE MEDİKAL YAKLAŞIM. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HABERLEŞME SİSTEMLERİ ve KBRN TEHDİTLERİNE MEDİKAL YAKLAŞIM. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü HABERLEŞME SİSTEMLERİ ve KBRN TEHDİTLERİNE MEDİKAL YAKLAŞIM Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarihçe M.Ö. 428 de Peleponez Muharebelerinde PLATEA şehrinin kuşatılmasında kükürt, zift ve odunun yanmasından

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri

Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri Hakkımızda Kiosk İnnova, sektörel self servis çözümleri alanında Türkiye nin en büyük sağlayıcısı olarak, farklı ihtiyaçlar için tasarladığı

Detaylı