DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10."

Transkript

1 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI 2012 VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI Revizyon no:

2 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI 1 AMAÇ VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA ESASLARI Tarım Sigortaları Havuzu eksperlik kursuna katılarak; Tarım Sigortaları Havuz eksperlik siciline kayıt olan, 7397 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerine uygun olarak tarım sigortaları kapsamında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak veteriner hekim eksperlerin çalışma esas ve usullerini belirlemektir. Devlet Destekli Çiftlik Hayvanları Sigortaları için görev alan veteriner hekim eksper, Devlet Destekli Çiftlik Hayvanları Sigortaları Genel ve Teknik Şartları çerçevesinde TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.-TARSİM A.Ş koordinasyonunda işlemleri yürütür. 2 - VETERİNER HEKİM EKSPER ÖZELLİKLERİ Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak veteriner hekim eksper şu özellikleri taşır. a) Veteriner hekim mesleki yemin etmiştir. Mesleki güvenirliliği her şeyin üzerindedir. Teknik güvenirliliği de son derece önemlidir. Bu nedenle, konusunda uzmanlaşmış kişi olmalıdır. b) Olumlu bir dış görünüm ile Tarım ve Sigorta sektörünü en iyi şekilde temsil etmelidir. c) Verilen görevi en iyi şekilde yapmalı ve en çabuk şekilde sonuçlandırmalıdır. Eksperin verilen görevi kabul etmesi esastır (Acil ve istisnai durumlar dışında). d) Veteriner Hekim Eksper dakik olmalıdır. Çünkü hasar tespiti ve risk inceleme işlemleri bir organizasyon işidir, hasar tespitine ve risk incelemesine zamanında gidilmelidir. e) Sağlam bir kişiliğe sahiptir, tespitleri objektiftir. f) Birisinin hakkını bir diğerine vermeyecek şekilde sorumluluk sahibidir. g) Şekilde toleranslı fakat sonuçta kararlı bir çalışma sergiler; kibar, samimi ve yapıcıdır. h) Veteriner hekimin görev bilinci ve sorumluluğu yüksektir. Mesleğini en iyi şekilde icra eder ve ekonomik olarak en doğru kararı verir. i) Veteriner hekim eksper Risk İnceleme ve Hasar Tespit İşlemlerini; Sigorta Şirketi, kişi ayrımı yapmadan aynı dikkat, özen, öncelik ve zamanında yaparak görevine devam eder. j) Veteriner hekim bildiği, inandığı ve görevli olduğu konularda anlatım yapar ve teknik bilgisiyle sonuca gider. İkna yeteneğini kullanmaz. k) Veteriner hekim eksper bağımsız karar verir. Bu nedenle Risk İnceleme ve Hasar Tespit işlemleri sırasında, Tarsim in, bir hayır kurumu olmadığını bildiği kadar, çiftçinin alın terinin değerinin de bilincinde olmakla yükümlüdür. Doğru karar her iki tarafın da hakkını almasını sağlayacağından Risk İnceleme ve Hasar Tespit İşlemleri sonucu hiç kimsenin sevinç ya da üzüntü kaynağı olmayacaktır. Revizyon no:

3 3- VETERİNER HEKİM EKSPERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI A - GÖREVLERİ a) Risk İnceleme İşlemleri: TARSİM tarafından kendisine TARSİM sistemi üzerinden bildirilen riziko adresinde, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları Genel ve Teknik Şartları ile bu Çalışma ve Uygulama Esasları çerçevesinde risk inceleme işlemlerini yürütür. Riziko adresinde sigortaya konu hayvanlar ve işletme üzerinde gerekli incelemelerini mesleki bilgilerini kullanarak yaptıktan ve notlarını aldıktan sonra TARSİM sistemi üzerinden kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak inceleme yaptığı riziko türüne göre; (Büyükbaş, Besi, Küçükbaş ve Kümes ) Risk İnceleme raporunu düzenler. Raporun bir çıktısını alarak imzalar ve kendi dosyasında muhafaza eder. Tarsim Merkez yetkililerinin inceleme yapılan işletme hakkında bilgi sahibi olabilmesi için işletmeyi görüntüleyen fotoğraflarını çeker. Risk inceleme yapılan hayvanların ön bilgi formunda belirtilen hayvan sayıları ve fotoğraf çekme adetlerini dikkate alarak, eşkali belirli bir şekilde dijital fotoğraflarını çeker, sistem üzerinden düzenlediği raporda fotoğraf sayfasına ekler ve raporunu tamamlar. Veteriner hekim eksper kendisine verilen risk inceleme görevini Tedgem ihaleleri ( Tarımsal Kalk. Koop. ) ve projeli ( sosy. yrd. vakfı, orköy v.b ) işlemlerde en geç 3 gün, diğer işlemlerde ise en geç 7 gün içerisinde tamamlamak zorundadır. Eğer her hangi bir nedenle risk inceleme işlemini yapamayacak ise görevlendirilme kendisine bildirildikten sonra en geç 1 gün içerisinde durumu Tarsim Genel Müdürlüğü ne bildirmek zorundadır. TARSİM belirtilen süre sonunda risk inceleme işlemlerini tamamlamayan eksperlere görev vermeme hakkını saklı tutar. Eksper tarafından sisteme girilen risk inceleme raporlarının son değerlendirmesi TARSİM tarafından yapılır. b) Hasar Tespit İşlemleri: b1) Hasar ihbarı alımı ve hasar tespiti: TARSİM tarafından kendisine hasar ihbarı görevlendirilmesi yapılan veteriner hekim eksper cep telefonuna gelen mesaj doğrultusunda sigortalıyı arayarak hasar hakkında ön bilgi alır ve işletmeye ne zaman intikal edileceği hakkında bilgi verir. Veteriner hekim eksper kendisine yapılan tüm hasar ihbarlarında mutlak surette hasarı değerlendirir ve işletmede hasar tespitini yapar. İşletmeye gidilmeden önce sistem üzerinden atama yapılan hasara ilişkin poliçe bilgilerinin bulunduğu boş hasar raporu çıktısını alır. Riziko adresine en kısa sürede giderek hasarlı hayvan üzerinde gerekli incelemelerini (inspeksiyon, otopsi, v.b. gerekirse laboratuar muayenesi) yaparak, sistemden yazdırdığı poliçe bilgilerinin bulunduğu hasar raporuna notlarını alır. Daha sonra TARSİM sisteminden on-line hasar raporunu düzenler ve kaydeder. Düzenlediği hasar raporunu yazdırıp imzalar ve aşağıda belirtilen belgeler hasar durumuna göre gerekli olanlar ile birlikte 7 gün içerisinde TARSİM Genel Müdürlüğü ne gönderir. Hasar raporu ve eklerinin herhangi bir nedenle 7 gün içerisinde gönderilememesi durumunda e- mail yoluyla Tarsim Genel Müdürlüğü ne durum bildirilir. Her durumda raporların Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilme süresi 14 günü geçemez. Eksik evrak gibi nedenlerle raporların gönderilememesi durumunda bir tutanak ile eksik olan belgeler ve nedeni belirtilerek mevcut olan belgeler rapor ekinde 14 gün Revizyon no:

4 sonunda mutlaka Tarsim Genel Müdürlüğü ne iletilir. Eksik belgelerin durumu daha sonra Tarsim yetkilileri ile birlikte takip edilir. b2) Hasar durumlarına göre hasar raporu ekinde bulunması gereken zorunlu belgeler; 1. Hayvanın kulak numarası okunacak şekilde tüm gövdesini gösterir ve hasar sebebini, otopsi bulgularını (örnek: kesimlerde kesim anı, Fracture, Prolapsus Uteri, RPT hasarı otopsisinde rumende yabancı cisim ve mıknatıs gibi,) gösteren fotoğraflarının elektronik posta veya dijital olarak aktarıldığı CD çekimleri, mecburi kesimlerde gönderilecek fotoğraflarda mutlaka hayvanın kesilmiş hali ile görüntülenmesi gerekmektedir. Hayvan canlı iken ayakta işletmede çekilen fotoğraflar bir anlam ifade etmemektedir. 2. Ölen veya mecburi kesime sevk edilmiş sigortalı hayvanın Ulusal Veri Tabanı ((TÜRKVET) kayıtlarından düşüldüğüne dair İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nden, mecburi kesim durumu mezbahada gerçekleştiği takdirde zaten mezbaha bu belgeyi düzenlemek zorundadır ) alınacak Belge, rapora eklenecektir. 3. Mecburi kesime sevki söz konusu sigortalı hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde mezbahada kesimi ve mezbaha kesim tutanağı, 4. Hayvanın imhasını gerektirecek durumlarda; il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen ölüm / imha tutanağı, mecburi kesim sonucu imha edilmesine karar verildiyse, et, sakatat ve derinin imha edildiğine dair tutanak, rapora eklenecektir. 5. Mecburi Kesim Halinde Sovtaj Bedelleri Mutlaka hasar raporuna yazılacaktır. Sovtaja ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura rapora eklenecektir. 6. İnfertilite nedeni ile kesimlerde en az 4 dönemlik suni tohumlama yapıldığını gösteren belgeler ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden alınacak hayvan hayat hikayesi, rapora eklenecektir. 7. RPT hasarı durumunda, uygulama tarihini de içerecek şekilde mıknatıs yutturulduğuna dair belge, rapora eklenecektir. 8. Teknik şartlarda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hasar meydana gelmesi durumunda uygulama tarihini de içerecek şekilde aşılama belgeleri mutlaka hasar raporuna eklenecektir. Hasar durumuna göre herhangi bir belge eksik olduğu takdirde hasar tespit işlemi sonuçlandırılamaz. Tarsim Genel Müdürlüğü nde görevli yetkililer hasar işlemine ait gerekli tüm belgeler kendilerine ulaştıktan sonra en kısa sürede dosya işlemlerini tamamlayarak tazminat ödemesine veya dosyanın reddine karar verir. b3) Hasar raporu düzenlenirken dikkat edilecek hususlar: I. Matbu Hasar raporu hasar dosyasının esas belgesidir. Matbu hasar raporu olmadan TARSİM sisteminden hasar bilgileri girilmiş olsa dahi hasar dosyası açılamaz. Bu nedenle sisteme girilen hasar raporu sistemden yazdırılır, imzalanır ve yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeler (hasar durumuna göre) ile birlikte TARSİM Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Islak imzalı matbu hasar raporu olmadan hasar ile ilgili hiçbir evrak işleme konulamaz. Revizyon no:

5 II. Hasara ilişkin açıklamaların bulunduğu, hasar nedeni açıklaması, hastalığın başlangıç tarihi, hastalığın seyri, eğer yapılmışsa tedavi ve uygulanan ilaçlar, varsa yetiştirici kusuru kısımları mutlaka doldurulur. Mümkünse tedaviyi yapan veteriner hekimden yaptığı tedaviye ( hastalık başlangıç tarihi, muayene tarihi, kullanılan ilaçlar v.b.) ilişkin bir tutanak veya klinik protokol defteri fotokopisi alınmalıdır. III. Hayvanın kesilmesi durumunda et, sakatat ve deri bedeli mutlaka sovtaj olarak sistemde belirtilmelidir. IV. Mecburi kesim durumlarında, imha edilen kısımlar var ise imha edilen kısımlar ile ilgili imha sebeplerini de içeren imha tutanağı düzenlenmeli ve rapora eklenmelidir. V. Eğer kesim zorunluluk dolayısı ile hayvanın mahallinde gerçekleşmiş ise köy ihtiyar heyetinin de katılımıyla kesim tutanağı düzenlenir. VI. Hayvanın kulak numarası okunacak şekilde tüm gövdesini gösterir hasar fotoğrafları Tarsim sistemi üzerinden rapora eklenir. VII. Hayvanın tamamen imhasını gerektirecek durumlarda; il/ilçelerde zabıta görevlilerince veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen ölüm / imha tutanağı, rapora eklenir. Veteriner hekim eksper kendisine hasar ataması yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görerek işlemleri başlatmak zorundadır. Hasar ile ilgili tüm işlemleri (rapor tanzimi ve diğer evraklar) ise en geç 7 gün içerisinde tamamlamak zorundadır. Bu süre her durumda 14 günü geçemez. c) Veteriner Hekim Eksper Ücret ve Masraf İşlemleri: Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası işlemleri (risk inceleme ve hasar tespitleri) karşılığında veteriner hekim eksper, sigortalı/sigorta ettiren üreticiden hiçbir ücret talebinde bulunmaz, ücretler TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından ödenir. Yapılan işlemler (risk inceleme ve hasar tespit) için masraf girişleri (yol masrafı km), işlem tamamlandıktan sonra veteriner hekim eksperler tarafından sisteme kaydedilir. Yapılan risk inceleme ve hasar tespit işleminin TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinden sonra veteriner hekim eksper tarafından iş ile ilgili yapılan yol masrafı-km sisteme kaydedilir ve masraf formu onaylanır. Masraf girişi, işlem yapılan ayı takip eden ayın en geç 15 ine kadar yapılmalıdır. Aksi halde sistemde görülen mevcut ücret (masraf hariç) esas kabul edilerek işlemler TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır. Yönetim onayından sonra veteriner hekim eksper ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin herhangi bir şubesinden tahsil edilebilecek şekilde veteriner hekim eksperlere ödenir. Şubelerde eksper ücretlerinin tahsili sırasında kimlik belgesi ibrazı ve Tarsim veteriner hekim eksper kodunun söylenmesi yeterlidir. d) İletişim ve Haberleşme İşlemleri: I. Veteriner hekim eksper iletişim bilgilerini (adres, tel, elektronik posta, v.b.) TARSİM sistemi üzerinden değişiklik durumlarında güncellemekle yükümlüdür. Revizyon no:

6 Tarsim sistemi üzerinde özlük bilgileri ve iletişim bilgilerini güncellemeyen veteriner hekim eksperlere görev verilememektedir. II. Veteriner hekim eksper TARSİM tarafından kendisine verilen TARSİM sistemi kullanıcı kodunu ve şifresini hiç kimse ile paylaşamaz. Şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi ile meydana gelebilecek her türlü işlemde sorumluluk ekspere aittir. B YETKİ VE SORUMLULUKLARI Veteriner hekim eksperin yetki ve sorumlulukları; bu çalışma esasları çerçevesinde belirlenen risk inceleme ve hasar tespit işlemleri ile sınırlıdır. Veteriner Hekim eksper Tarsim Genel Müdürlüğü tarafından istenen, kendisi ile ilgili her türlü belgeyi (Hazine Müsteşarlığından alınan eksper belgesi, Tarım Bakanlığından alınan eğitim sertifikası fotokopileri, v.b ) talep edilen süre içerisinde göndermek zorundadır. Veteriner hekim eksper bu çalışma esaslarında belirtilen işlemlerin haricinde kalan konularda (tazminat ödemeleri, hasarın sigorta kapsamına girip, girmediği, hasarın ne zaman ödeneceği, prim ödemeleri v.b ) fikir beyan etmez. Risk inceleme ve hasar tespit işlemlerine ilişkin belge ve verileri TARSİM in izni olmadan üçüncü şahıslara veremez ve kullanamaz. Revizyon no:

7 VETERİNER HEKİM EKSPER UYGULAMA ESASLARI 1- TARSİM SİSTEMİNE GİRİŞ 2- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 3- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 4 HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 5- BİYOGÜVENLİK VE HİJYEN KURALLARI SAĞLANMIŞ KAPALI SİSTEMDE YETİŞTİRİLEN KÜMES HAYVANLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 6- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ 7- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ 8- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN HASAR İŞLEMLERİ 9- VETERİNER HEKİM EKSPER MASRAF GİRİŞİ 10- VETERİNER HEKİM EKSPER BİLGİ GÜNCELLEMELERİ Bu uygulama esasları risk inceleme ve hasar tespitlere ilişkin, veteriner hekim eksperlerin TARSİM sistemi ile ilgili işlemleri ne şekilde yürüteceğini açıklamak amacı ile yazılmıştır Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Tarım Bakanlığınca düzenlenen Eksper eğitimine katılarak Hazine Müsteşarlığınca Eksper Belgesi verilen veteriner hekim eksperlerin yürüteceği işlemler TARSİM sistemi üzerinde aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir. Revizyon no:

8 1- SİSTEME GİRİŞ / web sayfasını açınız, Ana sayfada Eksper Girişine tıklayınız, Kullanıcı kodunuzu ve parolanızı girerek Giriş tuşuna basınız, (Kod ve parolanızı bilmiyorsanız veya unuttuysanız Tarsim Genel Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz) Revizyon no:

9 Şifreniz ile girdiğiniz aşağıdaki sayfada sol kısımda yeşil renk ile belirtilen menüden yapacağınız işlemi seçiniz, Revizyon no:

10 2- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Risk inceleme işlemleri için görevlendirme cep telefonunuza sms ile yapılmaktadır. Cep telefonunuza sms geldikten sonra aşağıdaki menüde risk analiz operasyonunu seçerek yapacağınız risk incelemeye ilişkin formu basarak çıktısını alınız. Soldaki menüden Risk Analiz Operasyonu başlığı altında Risk Analiz Takibi ni tıklayınız, Açılan menüden üstte yer alan Durum kısmının sağ tarafındaki oka basarak altta açılan kısımdan işlem tipini seçebilirsiniz (Aşağıdaki resimde görünmektedir), Daha sonra Başlangıç tarihi yazan kısmın yanındaki takvim kutucuğuna basarak başlangıç tarihini görevlendirme tarihi veya duruma göre 1 hafta veya 1 ay önceki bir tarihe getiriniz. Bitiş tarihi sistem tarafından içinde bulunulan günün tarihi olarak gelmektedir. Listele tuşuna basarak tarafınıza gelen risk inceleme işlemini görebilirsiniz. Önceki dönemlere ait yaptığınız işleri sorgulayacaksanız örneğin geçen ay size gelen işler gibi başlangıç ve bitiş tarihini buna göre seçebilirsiniz, Revizyon no:

11 Revizyon no:

12 Aşağıdaki menüde sorgulama sonrası tarafınıza ulaşan 1 adet risk inceleme işlemi görünmektedir, Herhangi bir gerekçe ile risk inceleme işlemi yapmaya uygun durumda değilseniz lütfen bunu veya telefon ile TARSİM Genel Müdürlüğü ne bildiriniz, İşlemi kabul etmek ve yazdırmak için, boş rapor formunu aşağıda kırmızı ok ile belirtilen yazıcı işaretine basarak yazdırmanız gerekmektedir. Rapor yazdırma tuşuna basıldığı anda sistem işlem durumunu incelemeye alındı olarak değiştirir, Revizyon no:

13 Tıkladığınız zaman aşağıda görülen menü gelecektir, Tamam tuşuna basarak risk inceleme rapor formunu yazdırabilirsiniz. Yazdırma işlemi aynı zamanda önbilgi form durumunu incelemeye alınmış olarak değiştirmektedir. Çıktısını yazıcıdan aldığınız bu form ile işletmeye giderek gerekli risk inceleme işlemleri yürütülecektir. Risk İnceleme formlarının (büyükbaş, besi ve küçükbaş hayvanlar için) ekinde otomatik olarak Sigortalı Bilgilendirme Formu yazdırılacak olup, risk inceleme esnasında bilgilendirme amaçlı olarak sigortalıya teslim edilmesi gerekmektedir. İşletmeye gitmeden önce form üzerinde yer alan tel no ile yetiştirici ile mutlaka irtibata geçerek hayvanların bulunduğu adres ve risk inceleme işlemi zamanı belirlenmelidir. İsterseniz aşağıdaki menüde ok ile gösterilen Atama Belge yazısının sağ tarafındaki yazıcı işaretine basarak işletmeye ilişkin risk inceleme için görevlendirildiğinize dair belgeyi yazdırabilirsiniz. Revizyon no:

14 Revizyon no:

15 İşletmede yapılan risk inceleme işlemleri sonuçları, basılarak çıktısı alınmış forma işlenir. Ayrıca Tarsim Genel Müdürlüğü yetkililerinin değerlendirebilmeleri için hayvan kulak küpe no ları görünür şekilde çekilen fotoğraflar fotoğraf sayfasına eklenerek rapor tamamlanır. Hayvan sayısı 50 başa kadar olan işletmelerde her bir hayvan için kulak küpesi görünür, eşkali belirli bir şekilde tek tek, 50 baş üzeri işletmelerde ise mümkün olduğunca çok hayvanın kulak küpesi görünür, eşkali belirli bir şekilde fotoğrafları çekilir. Her bir risk inceleme raporuna fotoğraflar sayfasından en fazla 100 adet fotoğraf eklenmektedir. Risk inceleme işleminin tamamlanmasından sonra tekrar sisteme girilerek elde düzenlenen formdaki bilgiler aşağıdaki menüde rapor oluştur kısmına basılarak gelen ekrana işlenir. Revizyon no:

16 Açılan sayfa beş bölümden (sekme) oluşmaktadır. 1- Hayvanların bilgilerini içeren kısım, 2- Soru ve Cevaplar Rapor bilgilerini içeren Kısım, Hayvanların bulunduğu kısım doldurulurken, hayvanların işletmede karşılaştırılmış kulak no larına ilişkin şu kurallara dikkat edilir, 1- Üstteki ekranda yer alan muayene tarihi kısmı sağ tarafında bulunan takvim yardımı ile seçilerek hayvanların muayenelerinin yapıldığı tarih belirtilir, 2- İncelenen hayvanlar proje kapsamında kredi ile yeni (projenin ilk yılı ise) dağıtılıyorsa proje tipi seçeneği ( Tarımsal Kalk. Koop., sosy. yrd. vakfı, orköy v.b ) seçilir. Hayvanlar herhangi bir proje kapsamında değil ve şahsa ait ise bu kısımda herhangi bir işlem yapılmaz. 3- Sigortalanmasına engel olmayan, sağlıklı ve kulak no su güncel hayvanlar için sigortalanabilir seçeneği seçilir. 4- Sigortalanmasında herhangi bir nedenle (kulak no olmaması, kulak no nun kalemle yazılı olması, hayvanın işletmede yer almaması, hayvanda sigortalanmasına engel sağlık problemi olması v.b.) gibi durumlarda hayvan kulak no sunun karşısındaki sigortalanamaz seçeneği seçilir ve gerekli açıklama aşağıdaki örnekteki gibi açıklama kısmında belirtilir, Yetiştirici tarafından sigortalanmak istenmeyen hayvanlar için sigortalanmak istemiyor seçeneği değiştirlmez. Revizyon no:

17 Önemli not: tarih sayılı Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Kulak Küpeleri başlıklı 21.maddesinin birinci paragrafında Eğer yetiştirici tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse, 28 gün içinde ilgili Taşra Ünitesine müracaat edecek ve kaybolan ya da silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama kodunu içeren yenisi veya yenileri takılacaktır olarak belirtilmiştir. Bu nedenle kulak küpe numarası elle yazılmış, ip veya benzer bir cisim ile bağlanmış veya küpesiz hayvanlar kesinlikle sigortalanmaz. 5- Sigortalanması uygun olup da hayvanın durumuna ilişkin herhangi bir not iletilecekse sigortalanabilir seçilerek açıklama alanında durum belirtilir. 6- Kulak numaralarının bulunduğu kısım doldurulduktan sonra sayfanın üst kısmında 2 no lu sayfadaki rapor kısmına tıklanarak aşağıdaki soru ve cevaplara ilişkin sayfa açılır. 7- Soru ve cevaplar kısmı doldurulurken soruların cevapsız bırakılmamasına dikkat edilir. 8- Yazılı alan bulunan sorulara ilişkin cevap bulunmuyorsa yok veya - işareti ile geçilebilir. 9- Evet Hayır cevaplı soruların tamamına cevap verilir. Eğer incelenen hayvanlar proje (Tarımsal Kalk. Koop., sosy. yrd. vakfı, orköy v.b.) kapsamında ise soru cevaplar formu kısa, eğer bireysel işletme ise daha uzun bir form gelmektedir. Her iki şekildeki formun da cevapsız soru kalmayacak şekilde doldurulması gereklidir. 10- Soru cevapların tamamlanmasından sonra 3 no lu sayfada belirtilen fotoğraf sayfası seçilir. Bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz bu risk incleme işlemine ait fotoğraflardan seçerek ekle tuşu ile fotoğraflar ekleyebilirsiniz. NOT: Fotoğrafları eklemeden raporunuz onaylanamayacaktır No ile belirtilen öbf bilgileri sayfası işleme ait tüm bilgilerin yer aldığı sayfadır. Bilgi amaçlıdır. 12- Fotoğrafları ekledikten sonra 5 no lu belirtilen kayıt-onay sayfası açılarak rapor onaylanmalıdır. 13- İstendiğinde Taslak Kaydet tuşu ile, Rapor yarım veya bilgi eksikliğinden veya başka bir gerekçe ile daha sonra tamamlanmak üzere taslak olarak kaydedilebilir. Bu şekilde daha sonra aynı raporu açtığınızda o ana kadar girdiğiniz bilgiler saklanır. Daha sonra aynı raporu tekrar açarak kaldığınız yerden bilgileri girmeye devam edebilirsiniz. Revizyon no:

18 1- HAYVAN BİLGİLERİ 1 Revizyon no:

19 2- RAPOR 2 Rapor sayfasının en altında yer alan Risk Analizi Genel Sonucu MUTLAKA seçilir, Revizyon no:

20 RİSK ANALİZ GENEL SONUCU 3- FOTOĞRAF 3 Revizyon no:

21 Revizyon no:

22 4- ÖBF (ÖN BİLGİ FORMU) BİLGİLERİ 4 Bu sayfada ön bilgi formuna ait genel bilgiler yer almaktadır. Sigortalı telefonundan ulaşılamadığı durumlarda acente tel bilgisini bu sayfada görebilirsiniz. Ayrıca yazdırılan formda da yer almaktadır. Acenteye ulaşarak sigortalı tel bilgileri konusunda ayrıca bilgi alabilirisiniz. Revizyon no:

23 5- KAYIT-ONAY 5 Revizyon no:

24 Raporunuz tamamlanmış ve onaylanmıştır. Rapor onaylandıktan sonra rapor üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Lütfen raporunuzu onaylamadan önce doğruluğunu tekrar kontrol ediniz. Tamamlanmış raporunuz yazdırabilirsiniz, Fotoğraf gönderimi sistem üzerinden yapıldığından TARSİM e herhangi bir belge göndermenize gerek kalmamaktadır. Rapor tamamlandı ise sağ üst köşedeki mesaj ekranda görünecektir. Rapor ile ilgili işlemler tamamlanmıştır. Raporunuzu yazdırarak ve imzalayarak dosyalayınız. Büyükbaş hayvanlarda risk incelemeye ilişkin işlemler sistem üzerinden yürütülmekte olup ihtiyaç duyulmadıkça imzalı olan elle doldurduğunuz formlar talep edilmemektedir (*Hasar raporlarında bu uygulama farklıdır ). Ancak herhangi bir şekilde gerekli görülürse imzalı asıl raporlar tarafınızdan istenebilir. Sigorta başvurusunu yapan üreticinin; risk inceleme sırasında kendi beyanına istinaden cevaplanan soruların, herhangi bir nedenle yanlış veya eksik olması halinde kendisini bağladığı ve olası bir hasar durumunda yanlış veya eksik beyan nedeni ile hasarının ödenmeyebileceği konusunda tarafınızdan uyarılması gerekmektedir. Örneğin; Sigortası istenen hayvanlar içerisinde; üst üste iki defadan daha fazla tohumlandığı halde, gebe kalmamış hayvanların kulak numaralarını beyan etmemesi gibi. Revizyon no:

25 3- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Besi hayvanlarında risk inceleme işlemleri büyükbaş süt sığırları gibidir. Ancak farklı olarak risk inceleme işlemleri sırasında besi hayvanlarının ağırlık ve sigorta bedellerini her bir hayvan için tek tek belirlemek ve ön bilgi form ekranında her bir kulak no için bilgileri doldurmak gerekmektedir. Revizyon no:

26 Fotoğraf çekimi esnasında da aşağıdaki ön bilgi form ekranında da görüleceği üzere detaylı şekilde kulak küpeleri okunur fotoğrafların çekilmesi gerekmektedir. Revizyon no:

27 4 HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Küçükbaş hayvanlarında risk inceleme işlemleri büyükbaş hayvanlarda olduğu gibidir. Farklı olarak risk inceleme işlemleri sırasında tüm hayvanların kontrol edilmesi, problem tespit edilenlerin fotoğraflarının net olarak çekilmesi, diğerlerinin de aşağıda belirtildiği şekilde fotoğraf çekilerek raporun tamamlanması gerekmektedir. Küçükbaş hayvanlarda enteretoksemi aşısının yaptırılması zorunludur. Bu konuda sigortalıların bilgilendirilmesi ve inceleme işlemi sırasında enteretoksemi aşısının yapılıp yapılmadığı konusunda tarafınızca net olarak bilgi edinilmesi gerekmektedir. Revizyon no:

28 5- KÜMES HAYVANLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Kümes hayvanlarında işlem akışı aynen büyükbaş hayvan menülerinde olduğu gibidir, menülerin kullanımını gösteren görüntüler aşağıda yer almaktadır. Revizyon no:

29 Revizyon no:

30 Kümes hayvanları risk inceleme işlemleri sırasında özellikle ön bilgi formunda beyan edilen hayvan varlığı ile kümes kartlarında tespit edilen mevcut hayvan varlığının Revizyon no:

31 birbirine uyumlu olup olmadığı tespit edilmelidir. Risk inceleme sırasında her bir kümeste tespit edilen hayvan varlığı beyan edilen ile farklı ise doğru sayı mevcudu her bir kümesin karşısında bulunan ok ile gösterilen açıklama kısmında belirtilir. Revizyon no:

32 Revizyon no:

33 Revizyon no:

34 Kümes hayvanları risk inceleme işlemi tamamlandıktan ve tüm sorular sistemde cevaplandıktan sonra kaydedilir; Sel baskını, yangın riski, biyogüvenlik ve hijyen kurallarına uyum konusunda görüşleriniz, giriş çıkışların dezenfeksiyon durumu, işletme etrafının çit ile çevrili olup olmaması, havalandırma durumu, elektrik kesintisi için jeneretör veya gerekiyor is yedek jeneratör dahil bilgilendirmelerinizi-yorumlarınızı, İşletme yerleşim yeri krokisi veya tarafınızca basit olarak çizilecek Kümes no ları ve içindeki civciv veya tavuk adetlerini gösterir yerleşim krokisi, Yapılan ve yapılacak aşıları gösterir aşı programı, yapılan aşılar için seri no ları, Hayvanlar ithal edildi ise Tarım Bakanlığı ithalat izin belgesi, Salmonella ari belgesi, Su test raporu, Damızlıklar için Tarım Bakanlığı Damızlık Kümes işletmeleri sağlık sertifikası, Broiler ve Yumurtacılar için Gıda üretim izin belgesi faks veya kargo ile Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Revizyon no:

35 6- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ - Büyükbaş hayvanlarda hasar ihbarı sigortalılar tarafından numaralı Tarsim Çağrı Merkezine yapılır. - Kümes hayvanları ile ilgili herhangi bir hasar ihbarı veteriner hekim eksper tarafından alındığı zaman, mutlaka Tarsim Genel Müdürlüğü ne telefon ile bildirilir. Veteriner hekim eksperler kümes hayvanları hasar işlemlerini Tarsim Genel Müdürlüğü nün bilgisi dışında yürütemezler. Kümes hayvanları hasar işlemleri Tarsim Genel Müdürlüğü nün yönlendirilmesi ile yürütülecektir. Hasar işlemleri için; Şifreniz ile girdiğiniz sayfada sol kısımda yeşil renk ile belirtilen menüden hasar operasyonu menüsünü seçiniz. - Sigortalı bir hayvanda hasar meydana geldiğinde sigortalı Tarsim Hasar İhbar Hattı üzerinden çağrı merkezi numarasına hasar kaydını yaptırır, -Hasar ihbar kaydı doğrultusunda Tarsim tarafından, sistem üzerinden siz veteriner hekim eksperlere hasar ihbar görevlendirmesi yapılır, -Bunun yanı sıra, teyit amacıyla da tarafınıza hangi poliçe numarası ve hangi kulak küpe numarası üzerinden hasar ihbarının yapıldığı sms ve telefon ile de bildirilir, -Aynı zamanda, sigortalıya da ihbarı yapılan hasar için hangi veteriner hekim eksper işletmeye intikal edeceği ve telefon bilgisi de sms yolu ile gönderilir, -Veteriner Hekim eksper tarafından hasar tespit görevinin kabul edilmesi ile birlikte, Revizyon no:

36 Tarsim Sistemi üzerinden Hasar Operasyonu başlığı altında Hayvan Hayat Hasar Operasyonu menüsünden Büyükbaş Hasar İşlemleri başlığı altından sorgulama işlemi yapılır. Revizyon no:

37 Gelen ekrandan ihbar tarihi bazında (örneğin tarihinde yapılan ihbarlar) ya da poliçe numarası (örneğin ) bazında hasar ihbarları sorgulanabilir. Revizyon no:

38 Poliçe numarası hanesine tarafınıza hasar ihbarı yapılan hayvanın poliçe numarası yazılır ve listele butonuna basılır. Revizyon no:

39 İlgili poliçeye ait hasar ihbarlarının listesi ekrana yansır. Ekrandaki listeden poliçe numarası, hasar dosya numarası, kulak küpe numarası, hasar nedeni, ihbar nedeni, hasar tarihi, sigortalının bulunduğu il/ilçe/ bucak/köy bilgileri, ihbar eden kişinin adı soyadı telefon numaraları ile ihbar açıklaması yer almaktadır. Revizyon no:

40 Ekran sorgulandıktan sonra ilk işlem Rapor Al/Düzenle sütunda yer alan yazıcı butonu basılır. Buton üzerine Mouse kursörü ile gelindiğinde Boş Hayvan Hasar Raporu Yazdır açıklaması çıkmaktadır. Revizyon no:

41 Rapor Al/Düzenle sütunda yer alan yazıcı butonu basıldığında Yazdırmak istediğiniz hasarın hasar durumu; hasar inceleme olarak değiştirildi şeklinde uyarı mesajı vermektedir. Bu mesaj aynı zamanda risk inceleme işleminde olduğu gibi hasar tespit işlem sürecine başladığınızın ifadesidir. Revizyon no:

42 Uyarı mesajının altında yeralan Tamam butonuna tıklandığında sigortalının bilgilerinin yer aldığı hasar raporunun boş hali pdf (Acrobat Reader) formatında açılır. Bu boş hasar raporunu çıktısı alınarak ilgili hasar ihbarının yapıldığı işletmeye gidilir. Hasar tespit işlemine ilişkin ilgili hasar bilgileri boş hasar raporu üzerine not alınır. Revizyon no:

43 Hasar ihbarı yapılan hayvanın işletmedeki işlemleri tamamlandığında Tarsim sistemine girdiğinizde ve poliçe numarasındaki hasar ihbarı sorgulandığında Rapor Al/Düzenle sütununda ekranın değiştiği gözükmektedir. Revizyon no:

44 Revizyon no:

45 Hasarlı hayvan ile ilgili aldığınız notların Tarsim sistemi üzerine hasar raporu olarak kaydedilmesi için Rapor Al/Düzenle sütununda yer alan kalem kâğıt butonuna (kalem kâğıt butonunun üzerine mouse kursörü ile gelindiğinde rapor düzenle olarak da açıklama yazmaktadır.) tıklanır. Revizyon no:

46 Hasar raporunu, hasar tespitinde almış olduğunuz notlar doğrultusunda düzenleyerek hasar raporunun en altında yer alan açıklama kısmını da dikkat ettiğiniz noktalar ya da hasar ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. **Hasar raporunun içinde belirtmiş olduğunuz açıklamalar çok kritik ve çok önemli düzeyde ise tutanak düzenlenmesi ve hasar raporuna eklenmesi gerekmektedir. Tarafınızdan tespit işlemi yapılan hasar ile ilgili bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz hasar fotoğraflarını tek tek seçerek hasar raporunun en alt kısmına ekleyebilirsiniz. ÖNEMLİ: Hasar fotoğraflarını hasar raporuna eklemeden hasar raporu kaydet işlemi gerçekleşemeyecektir. Revizyon no:

47 Tek tek eklemiş olduğunuz hasar fotoğrafları hasar raporunun en alt kısmında fotoğrafın dosya adı ile görülecektir. Tarsim sistemi üzerine her bir hasar dosyası için en fazla toplam 20 adet hasar fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, kullanmış olduğunuz bilgisayara Java programını yükleyerek hasar fotoğraflarını toplu olarak sisteme ekleyip kaydedebilirsiniz. Revizyon no:

48 Hasar raporunu yazdıktan sonra taslak olarak kaydet ya da direkt olarak rapor kaydet işlemini yapabilirsiniz. Revizyon no:

49 Rapor kaydet butonuna tıklandığında TR kulak küpe numaralı hayvanın hasar rapor bilgilerini RAPOR KAYDET olarak KAYDET mek istediğinizden emin misiniz? şeklinde uyarı mesajı gelmektedir. Revizyon no:

50 Rapor kaydet butonuna tıklandığında sağ üst köşede RAPOR KAYDET işleminiz başarıyla tamamlandı şeklinde uyarı mesajı çıkmaktadır. X Kapat işlemine tıklanır. Revizyon no:

51 Daha sonra hasar raporunun altında yer alan KAPAT butonundan kapatma işlemi tıklandığında hasar raporu kapatılır. Bu şekilde kapatıldığında arka ekran güncelleme işlemi yapacağından son değişiklikleri görebilirsiniz. Revizyon no:

52 Düzenlenen hasar raporunu yazdırmak için tekrar BBaş Hasar İşlemlerinde aynı poliçe numarasından hasar sorgu işlemi yapılır. Revizyon no:

53 Tarafınızdan sistem üzerine kaydedilen hasar raporu Rapor Al/Düzenle sütundan da anlaşıldığı üzere yazıcı butonunun rengi yeşile dönmüştür. Bu durum hasar raporunun tarafınızdan işleminin bittiğini ve çıktı alabileceğinizi ifade etmektedir. Aynı zamanda yazıcı butonu üzerine gelindiğinde Dolu Hayvan Hasar Raporu Yazdır açıklaması yer almaktadır. Revizyon no:

54 Bunun yanı sıra, hasar raporuna ilgili hasar fotoğrafları eklediğiniz için fotoğraf makinesi ikonu ekrana yansımaktadır. Revizyon no:

55 Sistem üzerine eklemiş olduğunuz hasar fotoğraflarını fotoğraf makinesi ikonunu tıklayarak pdf (Acrobat Reader) formatında görüntüleyebilirsiniz. Pdf (Acrobat Reader) formatlı fotoğraf görüntüleme adımında en üst kısımda-başlık- poliçe numarası, kulak numarası ve hasar dosya numarası yer almaktadır. Bu başlıktan da ilgili hasar bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi ikonunu tıkladığınızda tüm eklemiş olduğunuz hasar fotoğraflarını görebilirsiniz. Hasar fotoğraflarının sol köşesinde numaralandırma yer almaktadır. Buradan da toplam kaç adet fotoğraf eklemiş olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. **Rapor kaydet işlemini tamamladığınız için hasar fotoğrafları üzerinde hiçbir değişiklik (fotoğraf çıkarma veya yeni fotoğraf ekleme) yapılamamaktadır. Revizyon no:

56 Rapor Al/Düzenle sütununda yer alan yazıcı butonuna tıklandığında Yazdırdığınız hasar raporunu Tarsim e göndermeden önce imzalamayı unutmayınız şeklinde uyarıyı da dikkate alarak TAMAM butonuna tıklanır. Revizyon no:

57 Revizyon no:

58 Hasar raporunun çıktısı alınır ve imzalanarak Tarsim Genel Müdürlüğü ne ekindeki evraklar (Turkvet düşüldü belgesi, hasar fotoğrafları tarihinden itibaren sistem üzerinden ekleyerek-, tutanak, müstahsil makbuzu veya fatura) ile birlikte gönderilir. **Bunun yanı sıra, hasar tespit işlemi tamamlandıktan sonra hasar raporu ve eklerinin en geç 7 gün içinde, eksikliklerin tamamlanamaması durumunda her halükarda en geç 14 gün içinde Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi gerekmektedir. Hasar raporu kaydedildikten sonra hasar raporu üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Lütfen hasar raporunu onaylamadan önce eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu tekrar kontrol ediniz. Hasar fotoğrafı tarihinden itibaren Tarsim sistemi üzerinden eklendiğinden hasar fotoğraflarını mail ya da cd yolu ile göndermenize gerek yoktur. İlgili belgeler Tarsim Genel Müdürlüğü ne Kargo veya Aps yolu ile gönderilir. Revizyon no:

59 7- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ Besi hayvanlarında hasar tespit işlemleri büyükbaş süt sığırlarında yapıldığı gibidir. Besi hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminatı bulunmamaktadır. Ancak, farklı olarak hasar tespit işlemleri sırasında besi hayvanlarının hasar raporları düzenlenirken hasar anındaki ilgili hayvanın kg canlı ağırlığı ya da kg karkas ağırlığının belirtilmesi zorunludur. İlgili bölüm zorunlu alandır. Bu alanda kg canlı ağrılık ya da kg karkas ağırlık belirtilmeden hasar raporu kaydedilmemektedir. Besi hayvanlarına ait hasar fotoğraflarının mutlaka ve mutlaka eşkal belli olacak şekilde hayvanın sağından ve solundan net kulak küpesi okunur şekilde olması gerekmektedir. Revizyon no:

60 8- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN HASAR İŞLEMLERİ Küçükbaş hayvanlarında hasar tespit işlemleri büyükbaş süt sığırlarında yapıldığı gibidir. Küçükbaş hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminatı bulunmamaktadır. Küçükbaş hayvanların zorunlu kesim hasarlarında ilgili hayvanı kesime tarafınızdan sevk edildiğinde kesim görüntüsünün ya da mezbaha raporunun mutlaka tarafınıza iletilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, küçükbaş hayvanların ölüm hasarlarında otopsi yapılması zorunludur. Revizyon no:

61 9- VETERİNER HEKİM EKSPER MASRAF GİRİŞİ Veteriner hekim eksper masrafları girişi aşağıdaki menüden veteriner hekim eksperlerin kendisi tarafından yapılacaktır. Yukarıdaki menüde işlem yaptığınız ayı seçiniz, İnceleme türünü seçiniz (Risk İnceleme-Hasar Tespit), Branş seçiniz (Hayvan Hayat-Kümes-Küçükbaş) Listele tuşuna basınız, Revizyon no:

62 Yaptığınız işlemlere ilişkin döküm yukarıdaki şekilde görünecektir. İşlem yaptığınız tarihin üzerine tıklayarak aşağıdaki şekilde masraf ekranını göreceksiniz. Revizyon no:

63 Yukarıdaki ekranda yapılan işlem için ne kadar ücret alacağınız hizmet ücreti kısmında görünmektedir. Ok ile gösterilen gidilen km. kısmına o işlem için gidilen toplam yol (gidiş + dönüş) km olarak yazılmalıdır. Km. yazıldıktan sonra ekranın herhangi bir yerine mouse ile boşa tıklayarak Hizmet ücreti + yol için alacağınız ücret toplamını Toplam kısmında görebilirsiniz. Masraf girişini yaptığınız her işlem için ayrı ayrı onaylamanız gerekmektedir. Masraf girişlerinin işlem yapılan ayı takip eden ayın 15 ine kadar girilmesi zorunludur. Masraf girişleri yapılmamış işlemleriniz için sistemde mevcut ücret (masraf hariç) hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Tarafınızca onaylanan ücretler, TARSİM merkez onayı esnasında, Tarım Sigortaları Havuz Kurulunun Eksper Ücretleri konusunda yürürlükte olan kararları çerçevesinde değişiklik gösterebilir. Revizyon no:

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 İÇİNDEKİLER 1. KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 2. ULUSAL MESLEK STANDARTLARI... 7 2.1. MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURUSU...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

YAPI DENETİM KURULUŞU KULLANIM KILAVUZU

YAPI DENETİM KURULUŞU KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU

BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

BiletBank, % 100 kendi üretimi olan yazılım ve donanım alt tapısı ile sektöründe lider ve sadece Turizm Seyahat Acentelerine özel bir platformdur.

BiletBank, % 100 kendi üretimi olan yazılım ve donanım alt tapısı ile sektöründe lider ve sadece Turizm Seyahat Acentelerine özel bir platformdur. Değerli Acentemiz, BiletBank, % 100 kendi üretimi olan yazılım ve donanım alt tapısı ile sektöründe lider ve sadece Turizm Seyahat Acentelerine özel bir platformdur. BiletBank, 30 yıllık IATA tecrübesi

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 05.01.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 İndirimli Oran İadesi İle İlgili Bilgiler Kanunu 119 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde İadesi alımları ile ilgili izlenmesi gereken hususlar ve bilgiler aşağıda

Detaylı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İÇİNDEKİLER G İ Rİ Ş...3 FAT U R A B İ L G İ Gİ Rİ Şİ...6 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri...6 2. Harcama

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı