DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10."

Transkript

1 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI 2012 VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI Revizyon no:

2 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI 1 AMAÇ VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA ESASLARI Tarım Sigortaları Havuzu eksperlik kursuna katılarak; Tarım Sigortaları Havuz eksperlik siciline kayıt olan, 7397 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerine uygun olarak tarım sigortaları kapsamında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak veteriner hekim eksperlerin çalışma esas ve usullerini belirlemektir. Devlet Destekli Çiftlik Hayvanları Sigortaları için görev alan veteriner hekim eksper, Devlet Destekli Çiftlik Hayvanları Sigortaları Genel ve Teknik Şartları çerçevesinde TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.-TARSİM A.Ş koordinasyonunda işlemleri yürütür. 2 - VETERİNER HEKİM EKSPER ÖZELLİKLERİ Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak veteriner hekim eksper şu özellikleri taşır. a) Veteriner hekim mesleki yemin etmiştir. Mesleki güvenirliliği her şeyin üzerindedir. Teknik güvenirliliği de son derece önemlidir. Bu nedenle, konusunda uzmanlaşmış kişi olmalıdır. b) Olumlu bir dış görünüm ile Tarım ve Sigorta sektörünü en iyi şekilde temsil etmelidir. c) Verilen görevi en iyi şekilde yapmalı ve en çabuk şekilde sonuçlandırmalıdır. Eksperin verilen görevi kabul etmesi esastır (Acil ve istisnai durumlar dışında). d) Veteriner Hekim Eksper dakik olmalıdır. Çünkü hasar tespiti ve risk inceleme işlemleri bir organizasyon işidir, hasar tespitine ve risk incelemesine zamanında gidilmelidir. e) Sağlam bir kişiliğe sahiptir, tespitleri objektiftir. f) Birisinin hakkını bir diğerine vermeyecek şekilde sorumluluk sahibidir. g) Şekilde toleranslı fakat sonuçta kararlı bir çalışma sergiler; kibar, samimi ve yapıcıdır. h) Veteriner hekimin görev bilinci ve sorumluluğu yüksektir. Mesleğini en iyi şekilde icra eder ve ekonomik olarak en doğru kararı verir. i) Veteriner hekim eksper Risk İnceleme ve Hasar Tespit İşlemlerini; Sigorta Şirketi, kişi ayrımı yapmadan aynı dikkat, özen, öncelik ve zamanında yaparak görevine devam eder. j) Veteriner hekim bildiği, inandığı ve görevli olduğu konularda anlatım yapar ve teknik bilgisiyle sonuca gider. İkna yeteneğini kullanmaz. k) Veteriner hekim eksper bağımsız karar verir. Bu nedenle Risk İnceleme ve Hasar Tespit işlemleri sırasında, Tarsim in, bir hayır kurumu olmadığını bildiği kadar, çiftçinin alın terinin değerinin de bilincinde olmakla yükümlüdür. Doğru karar her iki tarafın da hakkını almasını sağlayacağından Risk İnceleme ve Hasar Tespit İşlemleri sonucu hiç kimsenin sevinç ya da üzüntü kaynağı olmayacaktır. Revizyon no:

3 3- VETERİNER HEKİM EKSPERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI A - GÖREVLERİ a) Risk İnceleme İşlemleri: TARSİM tarafından kendisine TARSİM sistemi üzerinden bildirilen riziko adresinde, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları Genel ve Teknik Şartları ile bu Çalışma ve Uygulama Esasları çerçevesinde risk inceleme işlemlerini yürütür. Riziko adresinde sigortaya konu hayvanlar ve işletme üzerinde gerekli incelemelerini mesleki bilgilerini kullanarak yaptıktan ve notlarını aldıktan sonra TARSİM sistemi üzerinden kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak inceleme yaptığı riziko türüne göre; (Büyükbaş, Besi, Küçükbaş ve Kümes ) Risk İnceleme raporunu düzenler. Raporun bir çıktısını alarak imzalar ve kendi dosyasında muhafaza eder. Tarsim Merkez yetkililerinin inceleme yapılan işletme hakkında bilgi sahibi olabilmesi için işletmeyi görüntüleyen fotoğraflarını çeker. Risk inceleme yapılan hayvanların ön bilgi formunda belirtilen hayvan sayıları ve fotoğraf çekme adetlerini dikkate alarak, eşkali belirli bir şekilde dijital fotoğraflarını çeker, sistem üzerinden düzenlediği raporda fotoğraf sayfasına ekler ve raporunu tamamlar. Veteriner hekim eksper kendisine verilen risk inceleme görevini Tedgem ihaleleri ( Tarımsal Kalk. Koop. ) ve projeli ( sosy. yrd. vakfı, orköy v.b ) işlemlerde en geç 3 gün, diğer işlemlerde ise en geç 7 gün içerisinde tamamlamak zorundadır. Eğer her hangi bir nedenle risk inceleme işlemini yapamayacak ise görevlendirilme kendisine bildirildikten sonra en geç 1 gün içerisinde durumu Tarsim Genel Müdürlüğü ne bildirmek zorundadır. TARSİM belirtilen süre sonunda risk inceleme işlemlerini tamamlamayan eksperlere görev vermeme hakkını saklı tutar. Eksper tarafından sisteme girilen risk inceleme raporlarının son değerlendirmesi TARSİM tarafından yapılır. b) Hasar Tespit İşlemleri: b1) Hasar ihbarı alımı ve hasar tespiti: TARSİM tarafından kendisine hasar ihbarı görevlendirilmesi yapılan veteriner hekim eksper cep telefonuna gelen mesaj doğrultusunda sigortalıyı arayarak hasar hakkında ön bilgi alır ve işletmeye ne zaman intikal edileceği hakkında bilgi verir. Veteriner hekim eksper kendisine yapılan tüm hasar ihbarlarında mutlak surette hasarı değerlendirir ve işletmede hasar tespitini yapar. İşletmeye gidilmeden önce sistem üzerinden atama yapılan hasara ilişkin poliçe bilgilerinin bulunduğu boş hasar raporu çıktısını alır. Riziko adresine en kısa sürede giderek hasarlı hayvan üzerinde gerekli incelemelerini (inspeksiyon, otopsi, v.b. gerekirse laboratuar muayenesi) yaparak, sistemden yazdırdığı poliçe bilgilerinin bulunduğu hasar raporuna notlarını alır. Daha sonra TARSİM sisteminden on-line hasar raporunu düzenler ve kaydeder. Düzenlediği hasar raporunu yazdırıp imzalar ve aşağıda belirtilen belgeler hasar durumuna göre gerekli olanlar ile birlikte 7 gün içerisinde TARSİM Genel Müdürlüğü ne gönderir. Hasar raporu ve eklerinin herhangi bir nedenle 7 gün içerisinde gönderilememesi durumunda e- mail yoluyla Tarsim Genel Müdürlüğü ne durum bildirilir. Her durumda raporların Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilme süresi 14 günü geçemez. Eksik evrak gibi nedenlerle raporların gönderilememesi durumunda bir tutanak ile eksik olan belgeler ve nedeni belirtilerek mevcut olan belgeler rapor ekinde 14 gün Revizyon no:

4 sonunda mutlaka Tarsim Genel Müdürlüğü ne iletilir. Eksik belgelerin durumu daha sonra Tarsim yetkilileri ile birlikte takip edilir. b2) Hasar durumlarına göre hasar raporu ekinde bulunması gereken zorunlu belgeler; 1. Hayvanın kulak numarası okunacak şekilde tüm gövdesini gösterir ve hasar sebebini, otopsi bulgularını (örnek: kesimlerde kesim anı, Fracture, Prolapsus Uteri, RPT hasarı otopsisinde rumende yabancı cisim ve mıknatıs gibi,) gösteren fotoğraflarının elektronik posta veya dijital olarak aktarıldığı CD çekimleri, mecburi kesimlerde gönderilecek fotoğraflarda mutlaka hayvanın kesilmiş hali ile görüntülenmesi gerekmektedir. Hayvan canlı iken ayakta işletmede çekilen fotoğraflar bir anlam ifade etmemektedir. 2. Ölen veya mecburi kesime sevk edilmiş sigortalı hayvanın Ulusal Veri Tabanı ((TÜRKVET) kayıtlarından düşüldüğüne dair İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nden, mecburi kesim durumu mezbahada gerçekleştiği takdirde zaten mezbaha bu belgeyi düzenlemek zorundadır ) alınacak Belge, rapora eklenecektir. 3. Mecburi kesime sevki söz konusu sigortalı hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde mezbahada kesimi ve mezbaha kesim tutanağı, 4. Hayvanın imhasını gerektirecek durumlarda; il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen ölüm / imha tutanağı, mecburi kesim sonucu imha edilmesine karar verildiyse, et, sakatat ve derinin imha edildiğine dair tutanak, rapora eklenecektir. 5. Mecburi Kesim Halinde Sovtaj Bedelleri Mutlaka hasar raporuna yazılacaktır. Sovtaja ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura rapora eklenecektir. 6. İnfertilite nedeni ile kesimlerde en az 4 dönemlik suni tohumlama yapıldığını gösteren belgeler ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden alınacak hayvan hayat hikayesi, rapora eklenecektir. 7. RPT hasarı durumunda, uygulama tarihini de içerecek şekilde mıknatıs yutturulduğuna dair belge, rapora eklenecektir. 8. Teknik şartlarda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hasar meydana gelmesi durumunda uygulama tarihini de içerecek şekilde aşılama belgeleri mutlaka hasar raporuna eklenecektir. Hasar durumuna göre herhangi bir belge eksik olduğu takdirde hasar tespit işlemi sonuçlandırılamaz. Tarsim Genel Müdürlüğü nde görevli yetkililer hasar işlemine ait gerekli tüm belgeler kendilerine ulaştıktan sonra en kısa sürede dosya işlemlerini tamamlayarak tazminat ödemesine veya dosyanın reddine karar verir. b3) Hasar raporu düzenlenirken dikkat edilecek hususlar: I. Matbu Hasar raporu hasar dosyasının esas belgesidir. Matbu hasar raporu olmadan TARSİM sisteminden hasar bilgileri girilmiş olsa dahi hasar dosyası açılamaz. Bu nedenle sisteme girilen hasar raporu sistemden yazdırılır, imzalanır ve yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeler (hasar durumuna göre) ile birlikte TARSİM Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Islak imzalı matbu hasar raporu olmadan hasar ile ilgili hiçbir evrak işleme konulamaz. Revizyon no:

5 II. Hasara ilişkin açıklamaların bulunduğu, hasar nedeni açıklaması, hastalığın başlangıç tarihi, hastalığın seyri, eğer yapılmışsa tedavi ve uygulanan ilaçlar, varsa yetiştirici kusuru kısımları mutlaka doldurulur. Mümkünse tedaviyi yapan veteriner hekimden yaptığı tedaviye ( hastalık başlangıç tarihi, muayene tarihi, kullanılan ilaçlar v.b.) ilişkin bir tutanak veya klinik protokol defteri fotokopisi alınmalıdır. III. Hayvanın kesilmesi durumunda et, sakatat ve deri bedeli mutlaka sovtaj olarak sistemde belirtilmelidir. IV. Mecburi kesim durumlarında, imha edilen kısımlar var ise imha edilen kısımlar ile ilgili imha sebeplerini de içeren imha tutanağı düzenlenmeli ve rapora eklenmelidir. V. Eğer kesim zorunluluk dolayısı ile hayvanın mahallinde gerçekleşmiş ise köy ihtiyar heyetinin de katılımıyla kesim tutanağı düzenlenir. VI. Hayvanın kulak numarası okunacak şekilde tüm gövdesini gösterir hasar fotoğrafları Tarsim sistemi üzerinden rapora eklenir. VII. Hayvanın tamamen imhasını gerektirecek durumlarda; il/ilçelerde zabıta görevlilerince veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen ölüm / imha tutanağı, rapora eklenir. Veteriner hekim eksper kendisine hasar ataması yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görerek işlemleri başlatmak zorundadır. Hasar ile ilgili tüm işlemleri (rapor tanzimi ve diğer evraklar) ise en geç 7 gün içerisinde tamamlamak zorundadır. Bu süre her durumda 14 günü geçemez. c) Veteriner Hekim Eksper Ücret ve Masraf İşlemleri: Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası işlemleri (risk inceleme ve hasar tespitleri) karşılığında veteriner hekim eksper, sigortalı/sigorta ettiren üreticiden hiçbir ücret talebinde bulunmaz, ücretler TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından ödenir. Yapılan işlemler (risk inceleme ve hasar tespit) için masraf girişleri (yol masrafı km), işlem tamamlandıktan sonra veteriner hekim eksperler tarafından sisteme kaydedilir. Yapılan risk inceleme ve hasar tespit işleminin TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinden sonra veteriner hekim eksper tarafından iş ile ilgili yapılan yol masrafı-km sisteme kaydedilir ve masraf formu onaylanır. Masraf girişi, işlem yapılan ayı takip eden ayın en geç 15 ine kadar yapılmalıdır. Aksi halde sistemde görülen mevcut ücret (masraf hariç) esas kabul edilerek işlemler TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır. Yönetim onayından sonra veteriner hekim eksper ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin herhangi bir şubesinden tahsil edilebilecek şekilde veteriner hekim eksperlere ödenir. Şubelerde eksper ücretlerinin tahsili sırasında kimlik belgesi ibrazı ve Tarsim veteriner hekim eksper kodunun söylenmesi yeterlidir. d) İletişim ve Haberleşme İşlemleri: I. Veteriner hekim eksper iletişim bilgilerini (adres, tel, elektronik posta, v.b.) TARSİM sistemi üzerinden değişiklik durumlarında güncellemekle yükümlüdür. Revizyon no:

6 Tarsim sistemi üzerinde özlük bilgileri ve iletişim bilgilerini güncellemeyen veteriner hekim eksperlere görev verilememektedir. II. Veteriner hekim eksper TARSİM tarafından kendisine verilen TARSİM sistemi kullanıcı kodunu ve şifresini hiç kimse ile paylaşamaz. Şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi ile meydana gelebilecek her türlü işlemde sorumluluk ekspere aittir. B YETKİ VE SORUMLULUKLARI Veteriner hekim eksperin yetki ve sorumlulukları; bu çalışma esasları çerçevesinde belirlenen risk inceleme ve hasar tespit işlemleri ile sınırlıdır. Veteriner Hekim eksper Tarsim Genel Müdürlüğü tarafından istenen, kendisi ile ilgili her türlü belgeyi (Hazine Müsteşarlığından alınan eksper belgesi, Tarım Bakanlığından alınan eğitim sertifikası fotokopileri, v.b ) talep edilen süre içerisinde göndermek zorundadır. Veteriner hekim eksper bu çalışma esaslarında belirtilen işlemlerin haricinde kalan konularda (tazminat ödemeleri, hasarın sigorta kapsamına girip, girmediği, hasarın ne zaman ödeneceği, prim ödemeleri v.b ) fikir beyan etmez. Risk inceleme ve hasar tespit işlemlerine ilişkin belge ve verileri TARSİM in izni olmadan üçüncü şahıslara veremez ve kullanamaz. Revizyon no:

7 VETERİNER HEKİM EKSPER UYGULAMA ESASLARI 1- TARSİM SİSTEMİNE GİRİŞ 2- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 3- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 4 HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 5- BİYOGÜVENLİK VE HİJYEN KURALLARI SAĞLANMIŞ KAPALI SİSTEMDE YETİŞTİRİLEN KÜMES HAYVANLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ 6- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ 7- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ 8- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN HASAR İŞLEMLERİ 9- VETERİNER HEKİM EKSPER MASRAF GİRİŞİ 10- VETERİNER HEKİM EKSPER BİLGİ GÜNCELLEMELERİ Bu uygulama esasları risk inceleme ve hasar tespitlere ilişkin, veteriner hekim eksperlerin TARSİM sistemi ile ilgili işlemleri ne şekilde yürüteceğini açıklamak amacı ile yazılmıştır Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Tarım Bakanlığınca düzenlenen Eksper eğitimine katılarak Hazine Müsteşarlığınca Eksper Belgesi verilen veteriner hekim eksperlerin yürüteceği işlemler TARSİM sistemi üzerinde aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir. Revizyon no:

8 1- SİSTEME GİRİŞ / web sayfasını açınız, Ana sayfada Eksper Girişine tıklayınız, Kullanıcı kodunuzu ve parolanızı girerek Giriş tuşuna basınız, (Kod ve parolanızı bilmiyorsanız veya unuttuysanız Tarsim Genel Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz) Revizyon no:

9 Şifreniz ile girdiğiniz aşağıdaki sayfada sol kısımda yeşil renk ile belirtilen menüden yapacağınız işlemi seçiniz, Revizyon no:

10 2- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Risk inceleme işlemleri için görevlendirme cep telefonunuza sms ile yapılmaktadır. Cep telefonunuza sms geldikten sonra aşağıdaki menüde risk analiz operasyonunu seçerek yapacağınız risk incelemeye ilişkin formu basarak çıktısını alınız. Soldaki menüden Risk Analiz Operasyonu başlığı altında Risk Analiz Takibi ni tıklayınız, Açılan menüden üstte yer alan Durum kısmının sağ tarafındaki oka basarak altta açılan kısımdan işlem tipini seçebilirsiniz (Aşağıdaki resimde görünmektedir), Daha sonra Başlangıç tarihi yazan kısmın yanındaki takvim kutucuğuna basarak başlangıç tarihini görevlendirme tarihi veya duruma göre 1 hafta veya 1 ay önceki bir tarihe getiriniz. Bitiş tarihi sistem tarafından içinde bulunulan günün tarihi olarak gelmektedir. Listele tuşuna basarak tarafınıza gelen risk inceleme işlemini görebilirsiniz. Önceki dönemlere ait yaptığınız işleri sorgulayacaksanız örneğin geçen ay size gelen işler gibi başlangıç ve bitiş tarihini buna göre seçebilirsiniz, Revizyon no:

11 Revizyon no:

12 Aşağıdaki menüde sorgulama sonrası tarafınıza ulaşan 1 adet risk inceleme işlemi görünmektedir, Herhangi bir gerekçe ile risk inceleme işlemi yapmaya uygun durumda değilseniz lütfen bunu veya telefon ile TARSİM Genel Müdürlüğü ne bildiriniz, İşlemi kabul etmek ve yazdırmak için, boş rapor formunu aşağıda kırmızı ok ile belirtilen yazıcı işaretine basarak yazdırmanız gerekmektedir. Rapor yazdırma tuşuna basıldığı anda sistem işlem durumunu incelemeye alındı olarak değiştirir, Revizyon no:

13 Tıkladığınız zaman aşağıda görülen menü gelecektir, Tamam tuşuna basarak risk inceleme rapor formunu yazdırabilirsiniz. Yazdırma işlemi aynı zamanda önbilgi form durumunu incelemeye alınmış olarak değiştirmektedir. Çıktısını yazıcıdan aldığınız bu form ile işletmeye giderek gerekli risk inceleme işlemleri yürütülecektir. Risk İnceleme formlarının (büyükbaş, besi ve küçükbaş hayvanlar için) ekinde otomatik olarak Sigortalı Bilgilendirme Formu yazdırılacak olup, risk inceleme esnasında bilgilendirme amaçlı olarak sigortalıya teslim edilmesi gerekmektedir. İşletmeye gitmeden önce form üzerinde yer alan tel no ile yetiştirici ile mutlaka irtibata geçerek hayvanların bulunduğu adres ve risk inceleme işlemi zamanı belirlenmelidir. İsterseniz aşağıdaki menüde ok ile gösterilen Atama Belge yazısının sağ tarafındaki yazıcı işaretine basarak işletmeye ilişkin risk inceleme için görevlendirildiğinize dair belgeyi yazdırabilirsiniz. Revizyon no:

14 Revizyon no:

15 İşletmede yapılan risk inceleme işlemleri sonuçları, basılarak çıktısı alınmış forma işlenir. Ayrıca Tarsim Genel Müdürlüğü yetkililerinin değerlendirebilmeleri için hayvan kulak küpe no ları görünür şekilde çekilen fotoğraflar fotoğraf sayfasına eklenerek rapor tamamlanır. Hayvan sayısı 50 başa kadar olan işletmelerde her bir hayvan için kulak küpesi görünür, eşkali belirli bir şekilde tek tek, 50 baş üzeri işletmelerde ise mümkün olduğunca çok hayvanın kulak küpesi görünür, eşkali belirli bir şekilde fotoğrafları çekilir. Her bir risk inceleme raporuna fotoğraflar sayfasından en fazla 100 adet fotoğraf eklenmektedir. Risk inceleme işleminin tamamlanmasından sonra tekrar sisteme girilerek elde düzenlenen formdaki bilgiler aşağıdaki menüde rapor oluştur kısmına basılarak gelen ekrana işlenir. Revizyon no:

16 Açılan sayfa beş bölümden (sekme) oluşmaktadır. 1- Hayvanların bilgilerini içeren kısım, 2- Soru ve Cevaplar Rapor bilgilerini içeren Kısım, Hayvanların bulunduğu kısım doldurulurken, hayvanların işletmede karşılaştırılmış kulak no larına ilişkin şu kurallara dikkat edilir, 1- Üstteki ekranda yer alan muayene tarihi kısmı sağ tarafında bulunan takvim yardımı ile seçilerek hayvanların muayenelerinin yapıldığı tarih belirtilir, 2- İncelenen hayvanlar proje kapsamında kredi ile yeni (projenin ilk yılı ise) dağıtılıyorsa proje tipi seçeneği ( Tarımsal Kalk. Koop., sosy. yrd. vakfı, orköy v.b ) seçilir. Hayvanlar herhangi bir proje kapsamında değil ve şahsa ait ise bu kısımda herhangi bir işlem yapılmaz. 3- Sigortalanmasına engel olmayan, sağlıklı ve kulak no su güncel hayvanlar için sigortalanabilir seçeneği seçilir. 4- Sigortalanmasında herhangi bir nedenle (kulak no olmaması, kulak no nun kalemle yazılı olması, hayvanın işletmede yer almaması, hayvanda sigortalanmasına engel sağlık problemi olması v.b.) gibi durumlarda hayvan kulak no sunun karşısındaki sigortalanamaz seçeneği seçilir ve gerekli açıklama aşağıdaki örnekteki gibi açıklama kısmında belirtilir, Yetiştirici tarafından sigortalanmak istenmeyen hayvanlar için sigortalanmak istemiyor seçeneği değiştirlmez. Revizyon no:

17 Önemli not: tarih sayılı Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Kulak Küpeleri başlıklı 21.maddesinin birinci paragrafında Eğer yetiştirici tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse, 28 gün içinde ilgili Taşra Ünitesine müracaat edecek ve kaybolan ya da silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama kodunu içeren yenisi veya yenileri takılacaktır olarak belirtilmiştir. Bu nedenle kulak küpe numarası elle yazılmış, ip veya benzer bir cisim ile bağlanmış veya küpesiz hayvanlar kesinlikle sigortalanmaz. 5- Sigortalanması uygun olup da hayvanın durumuna ilişkin herhangi bir not iletilecekse sigortalanabilir seçilerek açıklama alanında durum belirtilir. 6- Kulak numaralarının bulunduğu kısım doldurulduktan sonra sayfanın üst kısmında 2 no lu sayfadaki rapor kısmına tıklanarak aşağıdaki soru ve cevaplara ilişkin sayfa açılır. 7- Soru ve cevaplar kısmı doldurulurken soruların cevapsız bırakılmamasına dikkat edilir. 8- Yazılı alan bulunan sorulara ilişkin cevap bulunmuyorsa yok veya - işareti ile geçilebilir. 9- Evet Hayır cevaplı soruların tamamına cevap verilir. Eğer incelenen hayvanlar proje (Tarımsal Kalk. Koop., sosy. yrd. vakfı, orköy v.b.) kapsamında ise soru cevaplar formu kısa, eğer bireysel işletme ise daha uzun bir form gelmektedir. Her iki şekildeki formun da cevapsız soru kalmayacak şekilde doldurulması gereklidir. 10- Soru cevapların tamamlanmasından sonra 3 no lu sayfada belirtilen fotoğraf sayfası seçilir. Bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz bu risk incleme işlemine ait fotoğraflardan seçerek ekle tuşu ile fotoğraflar ekleyebilirsiniz. NOT: Fotoğrafları eklemeden raporunuz onaylanamayacaktır No ile belirtilen öbf bilgileri sayfası işleme ait tüm bilgilerin yer aldığı sayfadır. Bilgi amaçlıdır. 12- Fotoğrafları ekledikten sonra 5 no lu belirtilen kayıt-onay sayfası açılarak rapor onaylanmalıdır. 13- İstendiğinde Taslak Kaydet tuşu ile, Rapor yarım veya bilgi eksikliğinden veya başka bir gerekçe ile daha sonra tamamlanmak üzere taslak olarak kaydedilebilir. Bu şekilde daha sonra aynı raporu açtığınızda o ana kadar girdiğiniz bilgiler saklanır. Daha sonra aynı raporu tekrar açarak kaldığınız yerden bilgileri girmeye devam edebilirsiniz. Revizyon no:

18 1- HAYVAN BİLGİLERİ 1 Revizyon no:

19 2- RAPOR 2 Rapor sayfasının en altında yer alan Risk Analizi Genel Sonucu MUTLAKA seçilir, Revizyon no:

20 RİSK ANALİZ GENEL SONUCU 3- FOTOĞRAF 3 Revizyon no:

21 Revizyon no:

22 4- ÖBF (ÖN BİLGİ FORMU) BİLGİLERİ 4 Bu sayfada ön bilgi formuna ait genel bilgiler yer almaktadır. Sigortalı telefonundan ulaşılamadığı durumlarda acente tel bilgisini bu sayfada görebilirsiniz. Ayrıca yazdırılan formda da yer almaktadır. Acenteye ulaşarak sigortalı tel bilgileri konusunda ayrıca bilgi alabilirisiniz. Revizyon no:

23 5- KAYIT-ONAY 5 Revizyon no:

24 Raporunuz tamamlanmış ve onaylanmıştır. Rapor onaylandıktan sonra rapor üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Lütfen raporunuzu onaylamadan önce doğruluğunu tekrar kontrol ediniz. Tamamlanmış raporunuz yazdırabilirsiniz, Fotoğraf gönderimi sistem üzerinden yapıldığından TARSİM e herhangi bir belge göndermenize gerek kalmamaktadır. Rapor tamamlandı ise sağ üst köşedeki mesaj ekranda görünecektir. Rapor ile ilgili işlemler tamamlanmıştır. Raporunuzu yazdırarak ve imzalayarak dosyalayınız. Büyükbaş hayvanlarda risk incelemeye ilişkin işlemler sistem üzerinden yürütülmekte olup ihtiyaç duyulmadıkça imzalı olan elle doldurduğunuz formlar talep edilmemektedir (*Hasar raporlarında bu uygulama farklıdır ). Ancak herhangi bir şekilde gerekli görülürse imzalı asıl raporlar tarafınızdan istenebilir. Sigorta başvurusunu yapan üreticinin; risk inceleme sırasında kendi beyanına istinaden cevaplanan soruların, herhangi bir nedenle yanlış veya eksik olması halinde kendisini bağladığı ve olası bir hasar durumunda yanlış veya eksik beyan nedeni ile hasarının ödenmeyebileceği konusunda tarafınızdan uyarılması gerekmektedir. Örneğin; Sigortası istenen hayvanlar içerisinde; üst üste iki defadan daha fazla tohumlandığı halde, gebe kalmamış hayvanların kulak numaralarını beyan etmemesi gibi. Revizyon no:

25 3- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Besi hayvanlarında risk inceleme işlemleri büyükbaş süt sığırları gibidir. Ancak farklı olarak risk inceleme işlemleri sırasında besi hayvanlarının ağırlık ve sigorta bedellerini her bir hayvan için tek tek belirlemek ve ön bilgi form ekranında her bir kulak no için bilgileri doldurmak gerekmektedir. Revizyon no:

26 Fotoğraf çekimi esnasında da aşağıdaki ön bilgi form ekranında da görüleceği üzere detaylı şekilde kulak küpeleri okunur fotoğrafların çekilmesi gerekmektedir. Revizyon no:

27 4 HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Küçükbaş hayvanlarında risk inceleme işlemleri büyükbaş hayvanlarda olduğu gibidir. Farklı olarak risk inceleme işlemleri sırasında tüm hayvanların kontrol edilmesi, problem tespit edilenlerin fotoğraflarının net olarak çekilmesi, diğerlerinin de aşağıda belirtildiği şekilde fotoğraf çekilerek raporun tamamlanması gerekmektedir. Küçükbaş hayvanlarda enteretoksemi aşısının yaptırılması zorunludur. Bu konuda sigortalıların bilgilendirilmesi ve inceleme işlemi sırasında enteretoksemi aşısının yapılıp yapılmadığı konusunda tarafınızca net olarak bilgi edinilmesi gerekmektedir. Revizyon no:

28 5- KÜMES HAYVANLARI RİSK İNCELEME İŞLEMLERİ Kümes hayvanlarında işlem akışı aynen büyükbaş hayvan menülerinde olduğu gibidir, menülerin kullanımını gösteren görüntüler aşağıda yer almaktadır. Revizyon no:

29 Revizyon no:

30 Kümes hayvanları risk inceleme işlemleri sırasında özellikle ön bilgi formunda beyan edilen hayvan varlığı ile kümes kartlarında tespit edilen mevcut hayvan varlığının Revizyon no:

31 birbirine uyumlu olup olmadığı tespit edilmelidir. Risk inceleme sırasında her bir kümeste tespit edilen hayvan varlığı beyan edilen ile farklı ise doğru sayı mevcudu her bir kümesin karşısında bulunan ok ile gösterilen açıklama kısmında belirtilir. Revizyon no:

32 Revizyon no:

33 Revizyon no:

34 Kümes hayvanları risk inceleme işlemi tamamlandıktan ve tüm sorular sistemde cevaplandıktan sonra kaydedilir; Sel baskını, yangın riski, biyogüvenlik ve hijyen kurallarına uyum konusunda görüşleriniz, giriş çıkışların dezenfeksiyon durumu, işletme etrafının çit ile çevrili olup olmaması, havalandırma durumu, elektrik kesintisi için jeneretör veya gerekiyor is yedek jeneratör dahil bilgilendirmelerinizi-yorumlarınızı, İşletme yerleşim yeri krokisi veya tarafınızca basit olarak çizilecek Kümes no ları ve içindeki civciv veya tavuk adetlerini gösterir yerleşim krokisi, Yapılan ve yapılacak aşıları gösterir aşı programı, yapılan aşılar için seri no ları, Hayvanlar ithal edildi ise Tarım Bakanlığı ithalat izin belgesi, Salmonella ari belgesi, Su test raporu, Damızlıklar için Tarım Bakanlığı Damızlık Kümes işletmeleri sağlık sertifikası, Broiler ve Yumurtacılar için Gıda üretim izin belgesi faks veya kargo ile Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Revizyon no:

35 6- ÖNSOY KÜTÜĞÜ, SOY KÜTÜĞÜ VE HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ - Büyükbaş hayvanlarda hasar ihbarı sigortalılar tarafından numaralı Tarsim Çağrı Merkezine yapılır. - Kümes hayvanları ile ilgili herhangi bir hasar ihbarı veteriner hekim eksper tarafından alındığı zaman, mutlaka Tarsim Genel Müdürlüğü ne telefon ile bildirilir. Veteriner hekim eksperler kümes hayvanları hasar işlemlerini Tarsim Genel Müdürlüğü nün bilgisi dışında yürütemezler. Kümes hayvanları hasar işlemleri Tarsim Genel Müdürlüğü nün yönlendirilmesi ile yürütülecektir. Hasar işlemleri için; Şifreniz ile girdiğiniz sayfada sol kısımda yeşil renk ile belirtilen menüden hasar operasyonu menüsünü seçiniz. - Sigortalı bir hayvanda hasar meydana geldiğinde sigortalı Tarsim Hasar İhbar Hattı üzerinden çağrı merkezi numarasına hasar kaydını yaptırır, -Hasar ihbar kaydı doğrultusunda Tarsim tarafından, sistem üzerinden siz veteriner hekim eksperlere hasar ihbar görevlendirmesi yapılır, -Bunun yanı sıra, teyit amacıyla da tarafınıza hangi poliçe numarası ve hangi kulak küpe numarası üzerinden hasar ihbarının yapıldığı sms ve telefon ile de bildirilir, -Aynı zamanda, sigortalıya da ihbarı yapılan hasar için hangi veteriner hekim eksper işletmeye intikal edeceği ve telefon bilgisi de sms yolu ile gönderilir, -Veteriner Hekim eksper tarafından hasar tespit görevinin kabul edilmesi ile birlikte, Revizyon no:

36 Tarsim Sistemi üzerinden Hasar Operasyonu başlığı altında Hayvan Hayat Hasar Operasyonu menüsünden Büyükbaş Hasar İşlemleri başlığı altından sorgulama işlemi yapılır. Revizyon no:

37 Gelen ekrandan ihbar tarihi bazında (örneğin tarihinde yapılan ihbarlar) ya da poliçe numarası (örneğin ) bazında hasar ihbarları sorgulanabilir. Revizyon no:

38 Poliçe numarası hanesine tarafınıza hasar ihbarı yapılan hayvanın poliçe numarası yazılır ve listele butonuna basılır. Revizyon no:

39 İlgili poliçeye ait hasar ihbarlarının listesi ekrana yansır. Ekrandaki listeden poliçe numarası, hasar dosya numarası, kulak küpe numarası, hasar nedeni, ihbar nedeni, hasar tarihi, sigortalının bulunduğu il/ilçe/ bucak/köy bilgileri, ihbar eden kişinin adı soyadı telefon numaraları ile ihbar açıklaması yer almaktadır. Revizyon no:

40 Ekran sorgulandıktan sonra ilk işlem Rapor Al/Düzenle sütunda yer alan yazıcı butonu basılır. Buton üzerine Mouse kursörü ile gelindiğinde Boş Hayvan Hasar Raporu Yazdır açıklaması çıkmaktadır. Revizyon no:

41 Rapor Al/Düzenle sütunda yer alan yazıcı butonu basıldığında Yazdırmak istediğiniz hasarın hasar durumu; hasar inceleme olarak değiştirildi şeklinde uyarı mesajı vermektedir. Bu mesaj aynı zamanda risk inceleme işleminde olduğu gibi hasar tespit işlem sürecine başladığınızın ifadesidir. Revizyon no:

42 Uyarı mesajının altında yeralan Tamam butonuna tıklandığında sigortalının bilgilerinin yer aldığı hasar raporunun boş hali pdf (Acrobat Reader) formatında açılır. Bu boş hasar raporunu çıktısı alınarak ilgili hasar ihbarının yapıldığı işletmeye gidilir. Hasar tespit işlemine ilişkin ilgili hasar bilgileri boş hasar raporu üzerine not alınır. Revizyon no:

43 Hasar ihbarı yapılan hayvanın işletmedeki işlemleri tamamlandığında Tarsim sistemine girdiğinizde ve poliçe numarasındaki hasar ihbarı sorgulandığında Rapor Al/Düzenle sütununda ekranın değiştiği gözükmektedir. Revizyon no:

44 Revizyon no:

45 Hasarlı hayvan ile ilgili aldığınız notların Tarsim sistemi üzerine hasar raporu olarak kaydedilmesi için Rapor Al/Düzenle sütununda yer alan kalem kâğıt butonuna (kalem kâğıt butonunun üzerine mouse kursörü ile gelindiğinde rapor düzenle olarak da açıklama yazmaktadır.) tıklanır. Revizyon no:

46 Hasar raporunu, hasar tespitinde almış olduğunuz notlar doğrultusunda düzenleyerek hasar raporunun en altında yer alan açıklama kısmını da dikkat ettiğiniz noktalar ya da hasar ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. **Hasar raporunun içinde belirtmiş olduğunuz açıklamalar çok kritik ve çok önemli düzeyde ise tutanak düzenlenmesi ve hasar raporuna eklenmesi gerekmektedir. Tarafınızdan tespit işlemi yapılan hasar ile ilgili bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz hasar fotoğraflarını tek tek seçerek hasar raporunun en alt kısmına ekleyebilirsiniz. ÖNEMLİ: Hasar fotoğraflarını hasar raporuna eklemeden hasar raporu kaydet işlemi gerçekleşemeyecektir. Revizyon no:

47 Tek tek eklemiş olduğunuz hasar fotoğrafları hasar raporunun en alt kısmında fotoğrafın dosya adı ile görülecektir. Tarsim sistemi üzerine her bir hasar dosyası için en fazla toplam 20 adet hasar fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, kullanmış olduğunuz bilgisayara Java programını yükleyerek hasar fotoğraflarını toplu olarak sisteme ekleyip kaydedebilirsiniz. Revizyon no:

48 Hasar raporunu yazdıktan sonra taslak olarak kaydet ya da direkt olarak rapor kaydet işlemini yapabilirsiniz. Revizyon no:

49 Rapor kaydet butonuna tıklandığında TR kulak küpe numaralı hayvanın hasar rapor bilgilerini RAPOR KAYDET olarak KAYDET mek istediğinizden emin misiniz? şeklinde uyarı mesajı gelmektedir. Revizyon no:

50 Rapor kaydet butonuna tıklandığında sağ üst köşede RAPOR KAYDET işleminiz başarıyla tamamlandı şeklinde uyarı mesajı çıkmaktadır. X Kapat işlemine tıklanır. Revizyon no:

51 Daha sonra hasar raporunun altında yer alan KAPAT butonundan kapatma işlemi tıklandığında hasar raporu kapatılır. Bu şekilde kapatıldığında arka ekran güncelleme işlemi yapacağından son değişiklikleri görebilirsiniz. Revizyon no:

52 Düzenlenen hasar raporunu yazdırmak için tekrar BBaş Hasar İşlemlerinde aynı poliçe numarasından hasar sorgu işlemi yapılır. Revizyon no:

53 Tarafınızdan sistem üzerine kaydedilen hasar raporu Rapor Al/Düzenle sütundan da anlaşıldığı üzere yazıcı butonunun rengi yeşile dönmüştür. Bu durum hasar raporunun tarafınızdan işleminin bittiğini ve çıktı alabileceğinizi ifade etmektedir. Aynı zamanda yazıcı butonu üzerine gelindiğinde Dolu Hayvan Hasar Raporu Yazdır açıklaması yer almaktadır. Revizyon no:

54 Bunun yanı sıra, hasar raporuna ilgili hasar fotoğrafları eklediğiniz için fotoğraf makinesi ikonu ekrana yansımaktadır. Revizyon no:

55 Sistem üzerine eklemiş olduğunuz hasar fotoğraflarını fotoğraf makinesi ikonunu tıklayarak pdf (Acrobat Reader) formatında görüntüleyebilirsiniz. Pdf (Acrobat Reader) formatlı fotoğraf görüntüleme adımında en üst kısımda-başlık- poliçe numarası, kulak numarası ve hasar dosya numarası yer almaktadır. Bu başlıktan da ilgili hasar bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi ikonunu tıkladığınızda tüm eklemiş olduğunuz hasar fotoğraflarını görebilirsiniz. Hasar fotoğraflarının sol köşesinde numaralandırma yer almaktadır. Buradan da toplam kaç adet fotoğraf eklemiş olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. **Rapor kaydet işlemini tamamladığınız için hasar fotoğrafları üzerinde hiçbir değişiklik (fotoğraf çıkarma veya yeni fotoğraf ekleme) yapılamamaktadır. Revizyon no:

56 Rapor Al/Düzenle sütununda yer alan yazıcı butonuna tıklandığında Yazdırdığınız hasar raporunu Tarsim e göndermeden önce imzalamayı unutmayınız şeklinde uyarıyı da dikkate alarak TAMAM butonuna tıklanır. Revizyon no:

57 Revizyon no:

58 Hasar raporunun çıktısı alınır ve imzalanarak Tarsim Genel Müdürlüğü ne ekindeki evraklar (Turkvet düşüldü belgesi, hasar fotoğrafları tarihinden itibaren sistem üzerinden ekleyerek-, tutanak, müstahsil makbuzu veya fatura) ile birlikte gönderilir. **Bunun yanı sıra, hasar tespit işlemi tamamlandıktan sonra hasar raporu ve eklerinin en geç 7 gün içinde, eksikliklerin tamamlanamaması durumunda her halükarda en geç 14 gün içinde Tarsim Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi gerekmektedir. Hasar raporu kaydedildikten sonra hasar raporu üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Lütfen hasar raporunu onaylamadan önce eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu tekrar kontrol ediniz. Hasar fotoğrafı tarihinden itibaren Tarsim sistemi üzerinden eklendiğinden hasar fotoğraflarını mail ya da cd yolu ile göndermenize gerek yoktur. İlgili belgeler Tarsim Genel Müdürlüğü ne Kargo veya Aps yolu ile gönderilir. Revizyon no:

59 7- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN BESİ SIĞIRLARI HASAR İŞLEMLERİ Besi hayvanlarında hasar tespit işlemleri büyükbaş süt sığırlarında yapıldığı gibidir. Besi hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminatı bulunmamaktadır. Ancak, farklı olarak hasar tespit işlemleri sırasında besi hayvanlarının hasar raporları düzenlenirken hasar anındaki ilgili hayvanın kg canlı ağırlığı ya da kg karkas ağırlığının belirtilmesi zorunludur. İlgili bölüm zorunlu alandır. Bu alanda kg canlı ağrılık ya da kg karkas ağırlık belirtilmeden hasar raporu kaydedilmemektedir. Besi hayvanlarına ait hasar fotoğraflarının mutlaka ve mutlaka eşkal belli olacak şekilde hayvanın sağından ve solundan net kulak küpesi okunur şekilde olması gerekmektedir. Revizyon no:

60 8- HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE (TURKVET) KAYITLI OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN HASAR İŞLEMLERİ Küçükbaş hayvanlarında hasar tespit işlemleri büyükbaş süt sığırlarında yapıldığı gibidir. Küçükbaş hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminatı bulunmamaktadır. Küçükbaş hayvanların zorunlu kesim hasarlarında ilgili hayvanı kesime tarafınızdan sevk edildiğinde kesim görüntüsünün ya da mezbaha raporunun mutlaka tarafınıza iletilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, küçükbaş hayvanların ölüm hasarlarında otopsi yapılması zorunludur. Revizyon no:

61 9- VETERİNER HEKİM EKSPER MASRAF GİRİŞİ Veteriner hekim eksper masrafları girişi aşağıdaki menüden veteriner hekim eksperlerin kendisi tarafından yapılacaktır. Yukarıdaki menüde işlem yaptığınız ayı seçiniz, İnceleme türünü seçiniz (Risk İnceleme-Hasar Tespit), Branş seçiniz (Hayvan Hayat-Kümes-Küçükbaş) Listele tuşuna basınız, Revizyon no:

62 Yaptığınız işlemlere ilişkin döküm yukarıdaki şekilde görünecektir. İşlem yaptığınız tarihin üzerine tıklayarak aşağıdaki şekilde masraf ekranını göreceksiniz. Revizyon no:

63 Yukarıdaki ekranda yapılan işlem için ne kadar ücret alacağınız hizmet ücreti kısmında görünmektedir. Ok ile gösterilen gidilen km. kısmına o işlem için gidilen toplam yol (gidiş + dönüş) km olarak yazılmalıdır. Km. yazıldıktan sonra ekranın herhangi bir yerine mouse ile boşa tıklayarak Hizmet ücreti + yol için alacağınız ücret toplamını Toplam kısmında görebilirsiniz. Masraf girişini yaptığınız her işlem için ayrı ayrı onaylamanız gerekmektedir. Masraf girişlerinin işlem yapılan ayı takip eden ayın 15 ine kadar girilmesi zorunludur. Masraf girişleri yapılmamış işlemleriniz için sistemde mevcut ücret (masraf hariç) hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Tarafınızca onaylanan ücretler, TARSİM merkez onayı esnasında, Tarım Sigortaları Havuz Kurulunun Eksper Ücretleri konusunda yürürlükte olan kararları çerçevesinde değişiklik gösterebilir. Revizyon no:

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI Revizyon no:009 ---------- 25.04.2014 1 DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi b) Sağlık Beyanı 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU KAZA TESPİT TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA GİRİŞİ App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İçindekiler Yayım Takip Sistemi (YAYSİS)... 2 https://yaysis.ayk.gov.tr... 2 I. Sisteme Kayıt... 2 II. Üye Giriş... 4 III. Eser/Makale Başvurusu... 4 IV. Başvuru Takibi... 7 V. Hakemden Gelen Düzeltmeler...

Detaylı

Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine, BİRİNCİ BÖLÜM KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine, BİRİNCİ BÖLÜM KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAK? Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine, Bu kılavuz staj yapacak öğrencilerin ÖBİSİS teki yeni staj modülünü kullanarak online işlem yapabilmeleri için hazırlanmıştır. İlk aşama olarak online kayıt işlemi

Detaylı

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sağlık Beyanı b) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER MARKA BAŞVURU İŞLEM SÜRECİ... 6 1 ) SİSTEME GİRİŞ... 6 E-imza ile;... 6 Mobil imza ile;... 7 2 ) BAŞVURU SÜRECİ... 9 2.1 ) Başvuru İşlemleri...

Detaylı

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci BAŞURU ve ÖDEME DÖNEMİ Başlangıç : 21 Ağustos 2017 Bitiş : 11 Eylül 2017 www.turmob.org.tr sitesine Teorik Eğitim için katılım ücreti ödenmesi ve http://etik.turmob.org.tr

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır.

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır. 1 Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili linki kullanarak portal

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.2015 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1- Uzun süreli kredi hayat poliçelerinin iptalleri için hangi evraklar gerekmektedir? *Kredi kapanmış ise; Müşteri dilekçesi üzerine Uygundur" yazısı ile -alt bölümde kaşe ile

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Nisan 2013 MARM ASSISTANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Yenişehir Mh. Mustafa Akyol Sk. Grup Center İş Mrkz. No:9/158 34912 Kurtköy Pendik/İSTANBUL Tel

Detaylı

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler Vodafone Cep Sağlık Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Sayfa Adı Sayfa Numarası Kullanıcı Girişi 2 Profilim 3 Acil Durum Sağlık Bilgilerim 4 Özlük Bilgilerim 5 Sağlık

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen.

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen İçindekiler VeduBox İçeriği- Öğretmen... 3 Ana Sayfa... 3 Takvimim... 4 Takvimim... 4 Akademik Takvim... 4 Derslerim... 4 Ders Profili... 5 İçerik... 5 Duyurular... 7 Ödevler:... 8 Anketler...

Detaylı

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları

4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları 4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları ADIM 1: Ana Sayfadayken sol sekmede bulunan Başvuru sekmesine tıklayınız. Projelerinizi ve Sonuç Bilgilerinizi girmek için karşınıza çıkan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA YÜKLEME App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-002 06 25.02.2015 TALM-001-002 25.02.2015 1/25 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her tacir ticari işletmesine

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Aşağıdaki link ten YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV BAŞVURU ve TAKİP ekranına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre ve Orman

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

Admin. Admin.

Admin. Admin. Admin İçindekiler VeduBox Admin... 3 Ana Sayfa... 3 Ayarlar... 3 Genel... 3 Ödeme... 4 Ders... 4 Sms-Email... 4 Diğer... 5 Şube Yetkilileri... 5 Öğretmenler... 5 Kullanıcı İşlemleri... 5 Şubeler... 5 Şube

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Kayıtlı Kullanıcı Girişi Değerleri tedarikçimiz; Kayıtlı Kullanıcı Girişi ekranından önceden göndermiş

Detaylı

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS TİCARİ ÜYELİK

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu. OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.tr Osmaniye 2011 Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 DGS EK YENİ KAYIT KILAVUZU Sevgili Öğrencimiz, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine hoş geldiniz. 2016 ÖSYM

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.mil.tr internet adresinden Personel

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şubesi SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ VE MAL BİLDİRİMİ YARDIMI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ VE MAL BİLDİRİMİ YARDIMI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ VE MAL BİLDİRİMİ YARDIMI Bilgi Sistemleri ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü 2015 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) http://ikbs.csb.gov.tr

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

Online Kanal Durum Başvuru. [Belge alt başlığını yazın]

Online Kanal Durum Başvuru. [Belge alt başlığını yazın] Online Kanal Durum Başvuru [Belge alt başlığını yazın] www.sakarya-saski.gov.tr adresinden yapılan Kanal Durum Başvuruların hangi adımları izlediği ve nasıl takip edileceğini içeren dokumandır. Songul

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr 1.AŞAMA : SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr/ adresinden Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemine tıklayarak

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ Sisteme Giriş Sisteme http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ linkinden ulaşılmaktadır. Sisteme giriş için T.C. Kimlik Numarası ile şifre istenmektedir. Görevli

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Aşağıdaki link ten YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV BAŞVURU ve TAKİP ekranına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Orman ve Su

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ

ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ Internet tarayıcısı adres alanına http://online.demirhayat.com.tr/eczane.aspx yazılarak programa girilir. Aşağıdaki logon ekranından mevcut kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme

Detaylı

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide IntraShip Uygulamasının Genel Özellikleri; WEB tabanlı olup kurulum gerektirmez Internet erişimi ve çıktı almak için bir yazıcı yeterli Ortak veri tabanı vasıtası

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu. Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu. Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu İçindekiler Ekranlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğretim Elemanı Yeni 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem mebis.medipol.edu.tr adresine girdiğinizde sol alt tarafta bulunan seçeneklerden "Muzem

Detaylı

İŞLETME İŞLEMLERİ KULLANIM KLAVUZU. İşletme Yardımcı Klavuz

İŞLETME İŞLEMLERİ KULLANIM KLAVUZU. İşletme Yardımcı Klavuz İŞLETME İŞLEMLERİ KULLANIM KLAVUZU İşletme Yardımcı Klavuz 4/3/2013 İÇİNDEKİLER 1- Sisteme Girebilmek için Nasıl Kullanıcı Oluşturulur?... 2 1.1.1 Yeni İşletme Kullanıcısı... 3 1.1.2 Kullanıcı Adı ile

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Öğrenci Alımı

Detaylı

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI. Kurum Dışı Adaylar için Kullanıcı Kılavuzu

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI. Kurum Dışı Adaylar için Kullanıcı Kılavuzu GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI Kurum Dışı Adaylar için Kullanıcı Kılavuzu Sürüm No: 2 15.12.2016 İçindekiler 1. Kurum Personeli Dışı Kullanıcılar İçin Giriş... 2 2.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı