GİRESUN TİCARET BORSASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRESUN TİCARET BORSASI"

Transkript

1 GİRESUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 1

2 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi Kurum içi Analiz Dış Çevre Analizi PEST Analizi, SWOT Analizi STRATEJİK TASARIM Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Gelişme Alanları Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Faaliyetler, Projeler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme ve KaynakTablosu me, Değerlendirme, Performans Göstergeleri STRATEJİK PLAN Uygulama ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı Şartları Yönetimin Gözden Geçirme ve Stratejik Plan Prosedürü me ve Degerlendirme Prosedürü Akreditasyon Gereklilikleri İŞ PLANLARI STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ 2

3 SUNUŞ Dünya fındık üretiminin yaklaşık %75 ini üreten ülkemizde, fındık sektörünün temsilcisi olarak Borsalarımıza büyük görevler düşmektedir. Başta devlet fındık stratejisinin uygulamaya konulduğu ve buna bağlı olarak fındık ürününün serbest piyasaya bırakıldığı bugün ki koşullarda borsalarımızın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktada; Tarım Ürünleri Lisanslı depoculuk Kanunun ve Ürün İhtisas Borsacılığı Kanunlarının çıktığı 2005 yılından beri, Giresun Ticaret Borsası yönetimi olarak 2006 yılından başlattığımız ve halen devam etmekte olan Lisanslı depoculuk ve spot borsa kurma faaliyetlerimizi bugün AB projesi dahilinde geliştirip uygulama aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında, borsamız bu akreditasyon sistemine dahil olan borsalar arasında yerini almıştır. Bu kapsamda borsamızın stratejik planı çalışmaları yapılırken bugüne kadar yapmış olduğumuz ve sürdürdüğümüz projelerimizi de göz önüne alarak, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir borsa olma vizyonundan hareketle, Giresun Ticaret Borsası olarak dönemini kapsayan stratejik planımızı 2010 yılı Nisan ayında TOBB ETÜ SEM ile birlikte, hazırlık çalışmaları ve eğitim programları ile başlatmış bulunuyoruz. Oluşturulan Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu, katılımcılığı en üst düzeyde tutma ilkesini benimsemiş ve bu doğrultuda borsanın misyon, vizyon ve değerlerini borsa üyeleri, yönetim kademesi ve çalışanları ile paylaşmıştır. Planın mevcut durum analiz çalışmalarında; meclis üyelerimiz, yönetim kademesi, bölge fındık borsaları, kamu kurum çalışanları, üyelerimiz ve çalışanlarımızın katılımı ile Paydaş Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayda anket çalışmaları da düzenlenerek katılımcılarımızın beklenti, öneri ve memnuniyet değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, Giresun Ticaret Borsası Stratejik Planının ana konularını; üyelerle iletişim ve etkin hizmet sunma, yeni fındık stratejisinin uygulanmasıyla birlikte ortaya cıkan borsaların yeni rolünü yerine getirmek, buna göre uygun yatırımların uygun yerlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi, etkin ve faydalı eğitim ve seminer faaliyetleri gerçekleştirerek üyelerinin ve fındık sektörünün geliştirilmesi, güçlü yönetimi ve çalışanları ile borsanın imajının ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi oluşturmuştur. Kurum olarak düzenlemiş olduğumuz stratejik plan ile; sahip olduğumuz kaynakları amaçlarına uygun olarak kullanmak, çevre ile olan ilişkilerimizi düzenlemek, borsamızın içerisindeki olumlu veya olumsuz tüm durumlara zamanında müdahale etmek, dolayısıyla ortaya çıkacak riskleri yönetmek amaçlanmıştır. Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu planın gerçekleşme etkinliğini sürekli izleyerek değerlendirmelerini, belli zaman aralıklarında Yönetim Kuruluna sunacaktır. Ayrıca plan dokümanı örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne gönderilmiştir. Planın oluşturulmasında katkı sağlayan paydaşlarımıza ve Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu üyeleri ile danışman hocamız Prof.Dr.Fuat Önder ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Mustafa KARADERE Yön.Kurulu Bşk. 3

4 1. GİRİŞ Giresun Ticaret Borsası; fındığın ana yurdu olan Giresun'da 1926 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne bölgedeki fındık üretimi ve sektörünün öncü kuruluşu haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca fındık üretiminin ve ticaretinin gelişmesi için her türlü mevzuat, kanun ve yönetmeliklerin düzenlenmesi için çalışmalar yapmış ve çeşitli kurumlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, finansal, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmüştür. Bu yönüyle diğer fındık borsaların gelişmesine öncülük yapmıştır. Devlet müdahale alımlarının başladığı 1970'li yıllara kadar, salon satışını başarı ile yürütmüştür. Bu tarihten sonraki dönemlerde devletin destekleme alım politikaları neticesinde piyasa üzerindeki etkinliğini kaybetmiştir. Bu süre içinde fındık ihracatından destekleme fiyat istikrar fonu altında yüksek fonlar getirilmiştir. Devlet adına destekleme alımı yapan kurum ve kuruluşların fındık politikalarının kötü ve bilinçsiz yönetmeleri fındıkta arz talep dengesini bozmaktaydı. Bu durum, bir yandan fındık piyasalarında büyük spekülasyonlara sebep vermekte, diğer yandan devlet hazinesine büyük zararlar vermekteydi. Bu süreçte, Giresun Ticaret Borsası olarak her platformda, üretici tüccar(ihracatçı) devlet menfaatlerini gözeterek fonun kaldırılması, fındık destekleme alımlarında gerekli olan politikaların belirlenmesi, vergi ve stopaj düzenlemeleri konusunda etkili ve başarılı çalışmalar yürütmüştür. Destekleme fiyat istikrar fonunun düşürülmesi, çeşitli vergi ve stopaj düzenlemelerinin yapıldığı 1990'lı yıllardan sonraki dönemlerde, devletin verdiği yüksek taban fiyatları fındık dikim alanlarının artmasına ve böylece devletin desteklediği stok fazlasının çoğalmasına sebep vermiştir. Bu yüksek maliyetli stok fazlalıkları, ihracatı olumsuz yönde etkilemiş, yine devletimize büyük zararlar vermiştir. Bu süreç, 15 Temmuz 2009 tarihinde açıklana Fındık Stratejisi uygulamasına göre devletin destekleme ve müdahale alımından vazgeçmesi, fındığın serbest piyasalara bırakılması, arz ve talep dengeleri üzerinde spekülatif etkilere sebep olmuştur. Bu noktada, Borsaların önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Giresun Ticaret Borsası olarak; 1990'lı yılların başından beridir, fındık borsası kurulması konusunda her platformda çalışmalar yürütmüş, 2005 yılında 5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı depoculuk kanunu ve Ürün ihtisas borsaları yönetmeliği çıktıktan sonra bu konuda çalışmalar başlatmıştır. Bunun neticesinde düzenlenen Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği bakanlığa bildirilmiş ve yönetmeliğin çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Diğer taraftan; Lisanslı depo ve spot borsa kurulumu için proje faaliyetlerine başlatılmış ve 2006 yılında projesi hazırlanmıştır. Proje çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtılmış ve fındık lisanslı deposunun teknik özelliklerinin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Ancak, proje gerekli ilgiyi ve yatırım desteğini bulamamıştır. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının otoritesinde yürütülen AB IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı çerçevesindeki hibe fona; Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması projesi adı altında başvuruda bulunulmuş ve bu proje ilgili programa sunulan 532 proje arasından seçilen 47 proje arasından 9.3 Miyon EURO bütçe ile en büyük hibe bütçe almaya hak kazanmıştır. Bu aşamadan sonra Borsamız bünyesinde AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi kurulmuş ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Ofisin kurulmasına müteakip çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile AB Hibe programları için çalışmalar başlatılmış, TÜBİTAK-MAM'ın yürüttüğü INNOFODD CENTER projesine yerel ortak olmak, Giresun Üniversitesi ile Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi için El Çikolataları Eğitim Projesi bunlardan bir kaçıdır. Giresun Ticaret Borsası bu çalışmalara yaptığı ve yapacağı çalışmalardan dolayı fındık bölgesinde güçlü ve hak ettiği bir konuma gelmiş ve öncü olmuştur. Giresun Ticaret Borsası olarak 2008 Yılında başlatılan TOBB Akreditasyon sürecinde, kalite yönetim sistemi kurulmuş ve akreditasyon işlemlerine başlanmıştır. Bu çerçevede stratejik plan oluşturma çalışmaları için TOBB-ETÜ ile işbirliği yapılmıştır. Stratejik planımızın oluşturulmasında 4

5 en büyük etken, şu ana kadar yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz projelerimizin ön plana çıkmasıdır. Bu çizgide borsamızın, yazılı olmasa da yaptığımız projeler sebebiyle bir stratejik planı bulunmaktaydı. Projelerin sonuçlarının sürdürülebilir olması ve başarıya ulaşılabilmesinin kolaylaştırmak için, yaptığımız iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini de katarak daha etkin ve uygulanabilir bir stratejik planı hazırlanmıştır. 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ GTB STRATEJİK PLAN çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla hazırlamayı kararlaştırmış ve bu nedenle Yönetim Kurulu TOBB ve TOBB ETÜ SEM ile ilişkiye geçmesi için Genel Sekreterini yetkilendirmiştir. TOBB ETÜ SEM ile protokol yapıldıktan sonra ilk olarak Prof. Dr. Fuat Önder in de içinde yer aldığı Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu belirlenmiştir. Yönlendirme Kurulu şu kişilerden oluşturulmuştur: Halil PALTUN Eren NİZAM Erdal Suat BAŞKAN Prof.Dr.Fuat Önder Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Giresun Ticaret Borsası - Genel Sekreteri Giresun Ticaret Borsası AB Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Müdürü TOBB-ETÜ - Danışman Bundan sonra yapılan 3 aylık zaman planlamasına göre; önce 2 tam gün yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve çalışanlardan oluşan gruba Stratejik Plan Eğitimi verilmiştir. Daha sonra iç ve dış paydaşların birlikte katıldığı 1 tam gün Paydaş Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında borsamızın kurum düzeyinde güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler araştırılmış (SWOT Analizi), aynı zamanda ulusal ve uluslararası boyutta politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler gündeme getirilmiştir (PEST Analizi). Çalıştay sırasında görüşler alınırken Paydaş Görüş Toplama Formu da uygulanmış, müşteri memnuniyeti konusunda fikirler toplanmış ve paydaşlar GTB nin gelişme alanlarını belirlemişlerdir. Yine bu hazırlıklar ile eş zamanlı olarak danışmanlık hizmetleri ile birlikte stratejik plan yönlendirme kurulu Durum Analizi çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda hizmet-faaliyet analizi, doküman analizi, son projelerin sonuçları ve ekonomik değerlendirmeler de incelenmiştir. Ayrıca SWOT ve PEST Analizleri uygulanarak Güçlü ve Zayıf yanlarımız ile Fırsatlar ve Tehditler birimler bazında tespit edilmeye çalışılmıştır. Birimlerin misyon, vizyon ve hedefleri de belirlenmiş ve Stratejik Plan sonuçları içinde kullanılmıştır. Durum analizinden sonra Stratejik Tasarım a geçilmiş ve üst yönetimin görüşleri alınarak çalıştay sonuçlarıyla birlikte yorumlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda tüm paydaşların da görüşleri dikkate alınarak kurumsal anlamda GTB nin Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri güncellenerek yeniden belirlenmiştir. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan 3 ana başlık Gelişim Yönleri olarak tespit edilmiş ve sırasıyla Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri bu gelişim yönlerine paralel olarak tasarlanmış ve ortaya konmuştur. Burada faaliyetlere göre belirlenen göstergeler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin zorunlu bir sonucu olan ve kurumda dokümante edilerek Süreç Yönetim Sistemi olarak hayata geçirilmesi gereken, GTB nın süreçlerinin hedefleri ya da birer çıktı göstergeleridir. Böylece faaliyet ve projeler için gerçekçi maliyet, kaynak ve izleme tabloları hazırlanabilmiştir. Stratejik Plan uygulamaları esnasında bu yöntemle, tüm çalışanlar mevcut olan Fonksiyonel Yönetim Sistemlerinin, Kalite Yönetim Sistemiyle bütünleşip Süreç Yönetimi ve sonucunda performans göstergelerinin de bir araç olarak kullanılabildiği Stratejik Yönetim tarzına nasıl dönüştüğünü daha iyi anlamışlardır. Bu hazırlıklar sırasında, akreditasyon gereklilikleri dikkate alınarak yapılan bu çalışmada ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda var olan Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü güncellenerek Yönetimin Gözden Geçirme ve Stratejik Plan Prosedürü haline 5

6 getirilmiş ve bu prosedüre Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu eklenmiştir. Ayrıca ISO 9001:2008 KYS dokümantasyonu içindeki İç Denetim Prosedürü de revize edilerek Stratejik Planın izlenebilirliği sağlanmıştır. Kurumsal Performans Yönetimi, me - Değerlendirme ve Planın Geliştirilmesi konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiş; ayrıca en az yılda bir kez, plan sonuçlarının ilgili prosedür gereği yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündemine alınarak planın geliştirilebileceği, bu sayede kalite ve akreditasyon gerekliliklerinin hayata geçebileceği ve kurumsallaşmanın sağlanacağı gibi konular hakkında bilinç yaratılmaya çalışılmıştır. Burada sözü edilen birçok yönetim sisteminin nasıl birleşik kullanılabildiği ve ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ne dönüşerek Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları için en uygun ODA/BORSA YÖNETİM SİSTEMİ örneği olduğu bu ilk çalışmayla ortaya konulmuş olmaktadır. Böylece hazırlanan STRATEJİK PLANLAR kuruluş için uygulanabilir, aktif ve geleceğin şekillendirilmesi anlamında hayata geçirilebilir olacaktır. Kısaca GİRESUN TİCARET BORSASI Stratejik Planı; üyelerine yılları arasında yapacağı faaliyetlerin, geleceğe yönelik planlarının stratejik yönetim ilkeleri açısından nasıl gerçekleşeceğine dair bir yol haritası önermektedir. GTB YÖNETİM KURULU STRATEJİK PLANINDAKİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 26/05/2010 TARİH VE 72 NO LU KARARI İLE KABUL ETMİŞTİR. TEŞEKKÜR: Bu planın hazırlanma dönemi olan yıllarında TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Sayın Sibel Aygün tarafından düzenlenen eğitimlere borsamız personelinden ilgililer katılmışlardır. Ayrıca TOBB-Daire Başkanı Sayın Dr. Yüksel Vardar ın sunum notları ve önerdiği bazı tablolar bu çalışmalarda kullanılmıştır. Kendilerine stratejik planlarımızın geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca TOBB ETÜ SEM den başta Prof. Dr. Fuat Önder hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 3. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK Kamu kurumları tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlayan yasal sürecin ertesinde stratejik plan yapma yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. Ancak stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans metinler olarak kabul edilebilir. Girsun Ticaret Borsası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 sayılı Kanunun 28.inci maddesinde borsalar; bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit,tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan, Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan GTB nın stratejik planının temel dayanağını 2010 tarihi itibarıyla güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri oluşturmaktadır. GTB nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon, malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır. Stratejik plan, akreditasyon sürecinin oluşturmaya çalıştığı standardizasyonunun önemli bir bileşenidir. Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken birtakım zor, temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayandırılmaktadır. 6

7 I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. Şehir, denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkenin binde 8,5'ini kaplar. Şehrin kuruluş tarihi M.Ö'den önce 350 yıllarına dayandıran kaynaklar vardır. Yine bu bölgede Türklerin MÖ yıllarından beri yaşadığı bilinmektedir. Doğu Karadeniz ve Giresun'la ilgili Yunan coğrafyacı ve seyyahların verdiği bilgilerle beraber eski Anadolu tarihi araştırmalarında, şehir ve kasaba tarihlerinde, dil incelemeleri sonucunda M.Ö.2000'li yıllardan günümüze bu bölgedeki Türk varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Bölgenin ilk ahalisi eski Anadolu kavimleridir. Sonraki çağlarda Orta Asya göçleri sırasında gelen Talip'ler, Tiberen'ler, Mosinekler gibi Türk oymaklarının bu bölgede yerleştikleri söylenir. Sonradan Miletos'lular Çıtlakkale yakınlarında Kerasus şehrini kurdular (MÖ.D.C.Y.Y) Şehir adını çevrede yetişen yaban kirazından (ceresia) alır. MÖ.183 'te Pontos Kralı Pharnakes I şehri zapteder. Savaşlar sırasında harabolan kentin yerine 2 km. doğudaki yanmada üzerinde yenisi kurulur ve Pharnakeia adını alır. Pontos Kralı Mitridates, Romah Lukullus'a yenilince Pharnakeia, Romalıların eline geçer.(m.ö.172). Daha sonra Roma ile Pontos arasında birkaç defa el değiştiren kentin adı, Roma hakimiyeti sırasında Kerasus olur. İmparatorluğun ikiye bölünmesi üzerine Doğu Roma İmparatorluğuna bağlanır.(m.s.395). Fatih Sultan Mehmet'in 1461 "e Trabzon' u fethi ile Kerasus, Osmanlılar'a geçer ve adı Giresun olur. Osmanlı yönetiminde Tanzimat'a kadar Trabzon'un bir ilçesi olan Giresun, daha sonra Şebinkarahisar'a ve tekrar Trabzon'a bağlanır. Bir süre müstakil (1920)mutasarrıflık olduktan sonra da İl Merkezi ilan edilir(1923). İlde iklim ve doğal yapı gereği, imalat sanayi genel olarak tarım ve ormana dayalıdır. İlde 23 adet fındık kırma tesisi mevcut olup, bunların 5 adedi entegre fındık kırma tesisidir. Taş sektöründe de 13 adet yatırım mevcuttur. Dünyaca kalitesi bilinen Giresun fındığı halkın temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu fındığın işlenerek iç ve diş pazarlara hazırlanması ilde kurulu bulunan modern tesislerde yapılmaktadır. Bu fındık önceki yıllarda işlenmeden ihraç edilirken günümüzde, tesislerde işlenerek kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış, un ve püre haline getirilmiş şekilde ihraç edilmektedir. Maden olarak, Kurşun konsantresi ve barit madenide önem arz etmektedir. İlde ayrıca kereste ve ağaç parke üretimi yapılmaktadır. 27 Şubat 1925 Tarihinde aşar usulü vergi alınması ve ihracat sırasındaki devletin koyduğu sabit fiyatları tespit eden aşar komisyonlarının kaldırılmasından sonra üreticilerin piyasadaki fiyat hareketlerinden korunması ve günlük fiyatların takip edilebileceği bir borsa kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, İsmail Aykutoğlu nun başkanlığında, Mehmet Ergun, Ömer Lütfi Durali, Avni Ormancı ve Osman Nuri Gürel den meydana gelen kurulun teşebbüsleriyle 1 Ağustos 1926 tarihinde Cumhuriyet tarihinde Fındıkla iştigal eden ilk borsa Giresun da kurulmuştur. Bu tarihten 1970 li yıllara kadar çok yoğun olmasa bile satış salonunda fındık alım satımı yapılmış. Ancak bu tarihten sonra gelişen konjonktüre göre borsalar az da olsa piyasa yapmaya yönelik aktivitelerini büyük çoğunlukla kaybetmiştir. Bu tarihten sonra 1990 lı yıllara kadar Borsamız, Anayasa nın 135. Maddesinden aldığı yetkiye göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olmasına rağmen sanki bir dernek, ihtiyari olarak üye olunması gereken bir kuruluş olarak değerlendirilmiştir. Ancak 1990 lı yıllara gelindiğinde, zirai ürünlerden vergi, kayıp ve kaçağının önlenmesi amacı ile sırayla; 159, 160 ve 163 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri çıkarılmış ve nihai sonuç olarak da 164 Sayılı 7

8 Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Ticaret borsalarının zirai ürünlerden doğan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla kendilerine müteselsil sorumluluk getirilmiştir. Bu sorumluluk ile borsa yöneticileri ödenmeyen zirai vergilerden sorumlu tutulmuşlardır. Bu gelişme borsaların uzun yıllar durağan yapısının ve fiziki aktivitelerinin yükselen bir trendle artmasına yol açmış ve borsaların bir toparlanma süreci olmuştur. 164 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği sonrası devamla çıkarılan 175 ve 185 sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile 164 Sayılı Gelir Vergisi ne ilaveten, borsa kotasyonuna dahil olsun veya olmasın ürünlerin ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınması halinde stopaj vergisine % 50 indirim sağlanması borsaların önemini bir kat daha artırmış ve kayıt dışı zirai ürünlerin kayıt içine alınmasında önemli rol üstlenmiştir. Bu sayede de borsaların işlem hacmi ve önemi artmıştır yılından itibaren devlet destekleme politikaları çerçevesinde destekleme taban fiyatı verilmesi piyasalardaki fiyat oluşumuna etki etmiştir. Bu durum borsamızın salon satışını rolünü kaldırmış ve sadece tescil yapan borsa şeklinde çalışmasına neden olmuştur. Bu durum 15 Temmuz 2009 tarihinde açıklanan devletin fındık stratejisi içinde yer alan devlet destekleme alımlarından vazgeçilmesi ve fiyatların serbest piyasaya bırakılmasına kadar sürmüştür. Bu karardan sonraki bir yıl içindeki serbest piyasadaki spekülatif hareketler düzenleyici kurum olarak borsaların önemini bir kez daha ortaya koymuştur yılında çıkan 5300 sayılı ürün lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası kanunundan sonra borsamız tarafından başlatılan, fındık lisanslı depoculuk yönetmeliği ve fındık lisanslı depo projesi bu noktada büyük önem kazanmıştır.15 Ocak 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı otoritesindeki İPA BROP(Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı) çerçevesinde Avrupa Birliği projesi sunulmuş, Temmuz 2009 da projemiz kabul edilmiş ve Avrupa Birliği proje çalışmaları bu tarihten itibaren başlamıştır. Bu projeyle fındık borsalarına düşen görev çerçevesinde fındık spot borsası ve tonluk fındık lisanslı deposu kurulması hedeflenmiştir. Giresun Ticaret Borsası olarak 2008 yılından itibaren fındık sektörü için çeşitli AB projeleri yapılmış ve Eylül 2009 tarihinde borsamız bünyesinde AB Proje geliştirme ve uygulama ofisi kurulmuştur. Bu faaliyetler kapsamda TUBİTAK MAM ın IPA BROP kapsamında AB Projesi olarak yaptığı proje bedeli 18 milyon avro olan INNOFOOD projesine ortak olmuş, bu ortaklık kapsamında borsa gayrimenkullerine ait binayı tahsis ederek 3 milyon avroluk 1. Sınıf bir bölgesel Ar-Ge laboratuarı projesine başlanmıştır. Yine buna ek olarak Giresun Üniversitesi ile fındık tüketimini artırmak amaçlı el çikolatacılığı eğitimi IPA'nın Kadın İstihdamını Geliştirme Programı kapsamında başvurulmuş ve ön elemeleri geçmiştir. I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi a) 5174 Sayılı Kanunun 28. Maddesine göre; Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Bu kanun kapsamında; Üyelere verilen tescil hizmetleri çerçevesinde düzenlenen alım satım beyannameleridir. Üyelerin cari hesaplarının tutulması Üye sicil işlemleri Fiyat bültenleri çıkarıp yayınlamak, - Borsanın kotasyonuna dahil ürünlerle ilgili veri tabanı bilgileri oluşturmak ve bu bilgileri yayınlamak. - Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri düzenlemek ve vermek. b) 5174 Sayılı Kanunun 34. Maddesinde belirtilen, Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerle ilgili düzenlemelerdir. c) Kotasyona tabi ürünlerin tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Sanayi ve Ticaret bakanlığından onaylı en az miktarlarla ilgili hükümler, d) Borsa tescil ücreti tarifesi ile ilgili hükümler, e) Borsa kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri, 8

9 f) Borsa örf ve adet hükümleri, g) Borsa fire ve zayiat oranları, h) Borsalara üye olunabilmesi için gerekli şartlarla ilgili hükümler, ı) Borsa muamelat yönetmeliği, j) Borsa iç yönergesi, k) Ticaret borsalarına tabi maddeler ve bu maddelerin alım veya satımlarının tescili hakkında yönetmelik, l) Ticaret borsalarında alım satım yapan aracılar hakkında yönetmelik, m) Ticaret borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında alivre ve vadeli alım satım yönetmeliği, 9

10 I.3 Faaliyet Alanları ve Hizmetler GİRESUN TİCARET BORSASI Birim GENEL SEKRETERLİK Kanun ile Verilen Görev 5174 Sayılı TOBB Kanunu, Borsa Muamelat Yönetmeliği, Kanun Hükmü no faaliyet adı ürün/hizmet 1 Üye kayıt Üye başvurusu, gerekli evrakların temin edilerek sicil dosyasının oluşturulması / yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca kaydı onaylanan üyenin bilgi işlem programlarına kaydı, borsa sicil kayıt sureti verilmesi, tahsil servisine dosyanın devri. 2 Borsa üyelerine kredi kaynağı yaratılması Reel kredi faizlerinin yüksek olduğu dönemde Borsa nın kendi öz kaynaklarından finansman yaratılması, yaratılan finansman karşılığında finans kurumlarıyla düşük faizli kredi anlaşması yapılması ve üyelerinin kullanımına sunulması, kayıtlarının tutulması işlemleri 3 Fındık rekolte tespit çalışmalarına katılım Tarım il müdürlüğü, ziraat odaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Fındık Rekolte Çalışmaları na katılmak, sonuçlarını raporlamak, üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek 4 Fındık rekolte gerçekleşme oranlarının istatistiksel çalışmalarını yapmak Yapılan rekolte tespit çalışmaları ile gerçekleşen fındık rekoltelerinin istatistiksel çalışmalarını yapmak, bültenlerini hazırlamak, üyelerine, ilgili kurum ve kuruluşlara yaymak, internet ortamında yayınlamak. Birim Kanun ile Verilen Görev Kanun Hükmü no faaliyet adı TESCİL 5174 Sayılı TOBB Kanunu, Borsa Tescil Yönetmeliği, 46.madde ürün/hizmet 1 Alım Satım tescil işlemleri Tescil işlemi başvurusu, gerekli evrakların incelenerek gelen evrak defterine kayıtları, Stopaj ödenti makbuz kontrolü, tescil evraklarının hazırlanması, Tescil ücretinin tahsilâtının yapılması ve tescil belgesinin teslimi. 2 Piyasada oluşan fiyatların tespiti Piyasada alım ve satımı yapılan fındıkların, borsa tarafında tespiti ve tescil edilerek borsa elektronik panosundan ve web sitesi aracılığıyla çeşitli teknolojik haber platformlarına sunulması 3 Servisin tanzim ettiği diğer belgeler *borsa sicil kayıt sureti *borsa ihracat tescil beyannamesi Üye başvurusu, üye kaydının sicil programından bulunarak belgenin yazdırılması, belgenin mühürlenerek imzalanması, ücretinin tahsili için tahsil servisine devri. 4 Bülten yayınlama işlemleri Günlük, Aylık ve Yıllık Borsa tescil rakamlarının, gerçekleşen ürün fiyatlarının istatistiksel çalışmalarının yapılması, derlenmesi, basım ve üyelere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi işlemleri 5 Yıllık fındık istatistiksel verilerin derlenmesi ve yayınlanması Birim Kanun ile Verilen Görev Kanun Hükmü no faaliyet adı Yıllık bazda tespit edilen ve gerçekleşen fındık üretim miktarları, tescil rakamları, fındık üretim alan verileri, aylık bazda en yüksek ve en düşük fındık fiyat verileri, ihracat verileri, Türkiye ihracatının içindeki fındık miktarları ve tutarları, v.b. derlenmesi, kitap haline getirilmesi ve basım işlemlerinin yapılması ve dağıtılması işlemleri AB PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA OFİSİ ürün/hizmet 1 AB projeleri geliştirmek AB hibe programlarının takibi, programlarla ilgili sempozyumlara, toplantılara katılmak, çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte AB projeleri geliştirmek, Proje dosyaları hazırlamak ve ilgili kurumlara başvurmak. 2 AB projeleri yürütmek Hibe başvurusu kazanmış olan projeler için, ilgili ortak kurumlarla işbirliği sağlamak, projenin yürütülmesi işlerinin kontrolünü yapmak, ilgili AB raporlarını düzenlemek, Proje sonuç raporlarının hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi 3 Borsa üyelerine AB projeleri hakkında danışmanlık verilmesi Açık olan AB hibe programları hakkında Üyelere proje yapılması konusunda danışmanlık verilmesi, eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi 4 KYS, Stratejik Plan ve Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi GTB nin Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, yürütülmesi ve dökümantasyon işlemlerinin takip çalışmalarını yürütmek, GTB nin Stratejik plan ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi işlemlerine katılmak 10

11 I.4 Paydaş Analizi GTB Stratejik Plan oluşturma sürecinde, paydaşlarının borsanın gelişimine yönelik görüşlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla Paydaş Çalıştayı düzenlemiştir. İç ve dış paydaşların katılımının sağlanmasıyla stratejik planın sahiplenilmesi sağlanacak ve uygulama şansı artacaktır. Paydaşlar; borsamızın hizmetleri ile ilgisi olan, borsamızdan doğrudandolaylı, olumlu-olumsuz yönde etkilenen veya borsamızı etkileyen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Sonra, belirlenen paydaşların öncelikleri tespit edilmiştir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluş faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaşın kuruluş faaliyetlerinden etkilenme derecesi olarak belirlenmiştir. Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken Paydaşın etki derecesi (Zayıf Güçlü), Paydaşın önem derecesi ( Önemli Önemsiz ) matrisi kullanılmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda önceliği başlığı altında verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Paydaş Görüş Toplama Formu da kullanılmış ve tüm sonuçlar STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır. Tablo 2: GTB nin Paydaşları Paydaş TOBB TOBB ETÜ TBMM Maliye Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Bakanlığı Müfettişleri Çevre ve Orman Bakanlığı Valilik Giresun İl Özel İdaresi Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları Tarım İl Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü Toprak Mahsülleri Ofisi SGK İl Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Giresun Gümrük Müdürlüğü İcra Müdürlükleri İl Seçim Kurulu İş Mahkemeleri Tabibler Odası Giresun Barosu İŞ-KUR Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi TSE KOSGEB İGEME ABİGEM TÜBİTAK MAM Türk Telekom Müdürlüğü Trabzon Kalkınma Ajansı Hastaneler Merkezi Finans ve İhale Birimi İç Paydaş / Dış Paydaş/Müşteri Temel ve Birlikte çalış Birlikte çalış Birlikte çalış Birlikte çalış İç - Neden Paydaş Önceliği 11

12 Paydaş AB Genel Sekreterliği Noterler Kredi Garanti Fonu Giresun Milletvekilleri Mali Müşavirler ve Muh.Odası Esnaf ve Sanatkarlar K. K.Koop. Fırıncılar Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Karadeniz İhracatcılar Birliği Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Giresun Ziraat Odası Diğer Fındık Borsaları Eczacılar Odası Mühendis Odaları(Ziraat,Gıda,vd.) Ulusal Basın Bölgesel Basın Yerel Basın GTB Üyeleri GTB Yönetim Kurulu GTB Meclis Üyeleri GTB İhtisas Komisyon Üyeleri GTB Disiplin Kurulu Üyeleri GTB Çalışanları GTB Hesap İnceleme Kurulu GTB Bilirkişiler ve Eksperler Giresunlu Kadın Girişimciler Giresunlu Genç Girişimciler GTB Tedarikçileri GTB Üyesi Olmayan İşletmeciler Meslek Liseleri ve Yüksek Okullar Burs Verilen Öğrenciler Giresun İlindeki Finans Kurumları Kotasyon Dışı Kooperatifler Fındık Kooperatifleri Dernekler Mahalle ve Köy Muhtarlıkları Sivil Toplum Kuruluşları SİAD'lar Üretici Birlikleri Sendikalar Eğitim ve Danışmanlık Şirketleri Proje Danışmanlık Şirketleri Fuar Organizasyon Şirketleri Turizm Seyahat Firmaları Reklam Ajansı Giresun'daki Dernekler Dış Ticaret Müsteşarlığı DTM Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Yeni İş Kuracak Girişimciler Giresun Kamuoyu Siyasi parti il başkanlıkları Giresun'daki Vakıf Kuruluşları Giresun'lu İş Adamları Dernekleri İç Paydaş / Dış Paydaş/Müşteri İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç Paydaş Temel Ortak İç - Temel ve, /Müşteri /Müşteri Müşteri Dış paydaş / Müşteri /Müşteri Neden Paydaş Önceliği 12

13 Paydaş Çiftciler ve Çiftci Örgütleri Ulusal Fındık Konseyi Fındık Araştırma Enstitüsü Fındık Tanıtım Kurulu Komisyoncular GTB Kiracıları Kargo Firmaları Sigorta Firmaları Uluslararası Kuruyemiş Konseyi TOBB sigorta emekli sandığı Marketler I.5 İç Paydaş / Dış Paydaş/Müşteri Temel ve Neden Paydaş Önceliği Çevre Analizi Durum Analizi süreci, son olarak bilgi toplama ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ile sürdürülmüştür. Bu arada Giresun Ticaret Borsası nda kurum içi unsurların değerlendirilmesi ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri ve kurum dışı unsurların değerlendirilmesi sonucunda da fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Sonuçlar SWOT matriste sınıflandırılarak toplanmıştır. Dış çevre analizi ise, GTB nun uzak çevrede kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi olarak uygulanmıştır. Sonuçlar PEST matrisinde sınıflandırılarak toplanmıştır. Tüm sonuçlar STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır. Kurum içi Analiz Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksikliklerdir. Diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. 13

14 GTB nin Organizasyon Şeması 14

15 Organizasyon Yapısı Borsa Meclisi, Borsa Yönetim kurulu Borsa Disiplin Kurulu Borsa Hesapları İnceleme Komisyonu Borsa Bilirkişi ve Eksperleri Borsa Genel Sekreteri Tescil Müdürü Tescil Memuru AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi Müdürü Veznedar Sekreter Hizmetli Borsa Meclisi : GTB Meclis Başkanı GTB Meclis Başkan Yardımcısı 12 GTB Meclis üyesi Borsa Meclisinin görevleri : a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana 15

16 gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Disiplin Kurulu : Disiplin kurulu Borsa üyeleri arasından 1 Başkan ve 5 üye olarak seçilir. Görevleri : a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulunun Görevleri : a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 16

17 İnsan Kaynakları - Borsa personelinin sayısı ve dağılımı Toplam 8 personeldir. 1 Genel Sekreter 1 Tescil Müdürü 1 Tescil Memuru 1 Muhasebe Memuru 1 veznedar 1 AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi Müdürü 1 Sekreter ve Santral Görevlisi 1 hizmetli Borsa personelinin Görev ve Sorumlulukları : 1-Genel sekreterlik Temel fonksiyonu: a) Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yürütmek. b) Her türlü organ toplantılarını düzenlemek, duyurmak, raportörlük etmek, karar defterlerinin, devam çizelgelerini oluşturmak ve arşivlemek. c) Oy kullanmamak şartı ile Yönetim ve Meclis toplantılarına iştirak etmek. d) Borsa personeli ile ilgili işlemleri yürütmek, çalışmalarını denetlemek ve gerekli emir ve talimatları vermek. e) Resen yapılan harcamaları Yönetim kuruluna onaylatmak ve bilgilendirmek, f) Borsa hesaplarını düzenlemek, gelir tablolarını, kesin mizan ve kesin hesabını yapmak ve bunları Yönetim kuruluna onaylatmak. g) Yayın işlerini düzenlemek, h) Üye kayıtları ile ilgili işlemleri ve mevzuatları yürütmek ve uygulamak. i) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak, j) Borsa iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, k) Borsa Muamelat Yönetmeliği ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak, l) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkiklere katılmak. m) Kalite yönetim Sistemi ile ilgili olarak kurulan çalışma gruplarına katılmak ve yardımcı olmak. n) Kuruluşun kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek, Genel sekreter, borsa personelinin sicil amiridir. 2-Tescil Servisi a) Tescil Servisi, Giresun Ticaret Borsası Tescil Prosesine göre yapılan tescil için gelen evrakları incelemek, taleplerini almak, beyannamelerini düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. b) Tescil işlemlerini düzgün ve süratli şekilde yürütmesini sağlamak. 3-Muhasebe servisi a) Muhasebe servisinin görevi, yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde; Borsanın gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, b) bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, 17

18 c) Mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin çalışmalarını yürütmektir. 4- Veznedar a) Tescil servisinde düzenlenen beyannamelerin tahsilat işlemlerini yapmak. b) Kasa hesaplarını tutmak, kasa ve banka hesaplarını takip etmek ve gün sonu işlemlerini yaparak Genel sekretere raporlamak. 5-AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi a) Borsanın, AB Hibesi almaya hak kazanmış Projelerin ihale dosyalarının hazırlanması, projelerin yürütülmesi, kontrolörlük işlerinin yapılması ve raporlanması b) Yeni açılan AB hibe programlarını takip etmek, açılan program konularında proje üretmek ve yürütmek, c) Borsanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa AB projeleri geliştirmek ve yürütmek başlıca görevleri arasındadır. Mevcut yürütülmekte olan projeler: i- Fındık Lisanslı Depo ve Fındık Pazar Yeri Kurulması projesi onay aşamasına gelmiş ve ihale dosyalarının hazırlanmasına başlanmıştır. ii- TÜBİTAK MAM ile Borsamız arasında hazırlanmış olan IPA INNOFFOD CENTER (Gıda Yenilikçilik Merkezi) Giresun Gıda Analiz Laboratuvarı ve Yenilikçi Fındık Kurutma Prototipi konulu projesi çerçevesinde ilgili kurum ile saha çalışmaları yapılması için ortak çalışmalar devam etmekte. Projenin fayda ve maliyet analizleri için saha çalışmaları ve anketler düzenlenmesi işlerini yürütmüştür. iii- Giresun Üniversitesi; Giresun İl Özel İdaresi ve Borsamız ortaklığında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Kurumu otoritesinde yürütülmekte olan Kadın İstihdamının Artırılması AB Programı çerçevesinde işsiz ve suç mağduru kadınlarımızın meslek edindirilmeleri amacıyla Kerasus El Çikolataları Eğitimi Projesi yapılmış olup, projenin koordinatörlüğünü ve proje sahipliğini Giresun Ticaret Borsası üstlenmiştir. Proje için hali hazırda değerlendirme aşamasında olup, projenin hibe almaya hak kazanması ile EURO'luk bir kaynakla insanlarımıza katma değeri yüksek fındıklı ürünlerin üretilmesi öğretilecektir. 6- Sekreter a) Gelen-giden evrak işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak, b) İç ve dış iletişimi sağlamak, c) Arşiv kayırlarının tutulması ve arşivlenmesi işlemlerine katılmak, 7- Hizmetli a) Borsa binasının genel bakım ve temizlik işlemlerini yürütmek, b) Borsa içi ve dışındaki evrak getir-götür işlemlerini yapmak, c) Arşiv kayıtlarının arşivlenmesi işlemlerine yardımcı olmak, Çalışanlarla İlgili Analizler - Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi: - Genel sekreter 21 yıllık borsa personeli ve borsa işleriyle ilgili tecrübe, bilgi ve gereken görgüye sahiptir. 18

19 - Tescil Müdürü 21 yıllık borsa personeli ve borsa işleriyle ilgili tecrübe, bilgi ve gereken görgüye sahiptir. - Tescil Memuru 2 yıllık borsa personelidir ve borsa tescil müdürünün mahiyetinde çalışmakta ve onun yönlendirmeleriyle görevini sürdürmektedir. - Muhasebe Memuru, Özel sektördeki fındık fabrikalarında 13 yıllık tecrübesi bulunmakta olup, kurumumuzda 6 aydan beri çalışmaktadır. Doğrudan Genel Sekretere bağlıdır. - Veznedar; Borsamızda 2 yıldan beri çalışmakta olup, doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmaktadır. - AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi Müdürü: Fındık özel sektöründe 16 yıllık bir deneyimi bulunmakta olup, 6 yıl yine özel sektör firmalarına danışmanlık hizmeti yürütmüş olup, 7 aydan beridir de borsamızda görev yapmaktadır. Doğrudan Genel Sekreterliğe bağlıdır. - Sekreter ve Santral Görevlisi: Borsamızda 7 yıldan beri çalışmakta olup, doğrudan Genel Sekreterliği bağlı olarak çalışmaktadır. - Hizmetli: Borsamızda 4 seneden beri çalışmakta olup, doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmaktadır. Borsa Teknolojik Altyapı Durumu Bulunduğu bölüm Dizüstü bilgisayar Masa üstü bilgisayar Yönetim kurulu 1 Genel Sekreterlik 2 Tescil servisi 1 3 AB Proje Uygulama ve Geliştirme Ofisi 1 1 Sekreter Sunucu Yazıcı Yazıcı + Faks LCD Televizyo n Scanner GTB nin Üyesi Olduğu Kuruluşlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası INC Uluslararası Kuruyemiş Konseyi Ayrıca Sofya Ticaret Borsasıyla partnerlik anlaşmamız vardır. İştirakçisi Olduğu Kuruluşlar Tibor Turizm ve Ticaret Ltd.Şti GTB Mali Durum 2009 yılı gelirlerinin %43,75 tescil ücretleri, %51,57 faiz gelirleri, %4,68 diğer gelirlerden oluşmaktadır. Kurumun, Giresun Merkezde bulunan ve üyelerine hizmet ettiği 2 katlı hizmet katı, 2 adet dükkanı bulunmaktadır. Bunun yanında yine merkezde zemin artı 5 katlı bir binası bulunmaktadır. (Zemin kat dükkandır, üst katları TÜBİTAK MAM ile yapılan laboratuvar projesi için ayrılmış bulunmaktadır.) Kurumumuza ait Giresun Merkez'de 39 dekarlık bir arazisi bulunmakta ve bu arazinin 32 dekarlık bölümü Giresun İmar Planında: Fındık Borsası alanı olarak işlenmiş bulunmaktadır. Kuruma ait bir adet Wolkswagen Pasat 2.0 makam aracı bulunmaktadır. 19

20 GTB İSTATİSTİKSEL VERİLERİ 2008 yılı GTB tescil istatistikleri: 2008 yılı tescil rakamı TL.dır., 2008 yılı tescil miktarlarının ürünlere göre dağılım grafiği GTB tescil istatistikleri: 2009 yılı tescil rakamı TL.dır., 2009 yılı tescil miktarlarının ürünlere göre dağılım grafiği. 20

21 TÜRKİYE FINDIK İHRACATI: 21

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/9 YOZGAT TİCARET BORSASI Hazırlayan Yönetim Temsilcisi Onaylayan Yönetim Kurulu Başkanı KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı