T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 4 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Şoförler ve Otomobilciler Odası na ait Erzurum Merkez Veyisefendi Mahallesi, Karskapı mevkii, Kadastronun Pafta: 4, ada: 140, parsel: 8 de kayıtlı bulunan taşınmaza ait yola terk, yoldan ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup, beyannamesinde görüldüğü üzere yerlerine getirilmesine; 1-Mülkiyeti Şoförler ve Otomobilciler Odası na ait Erzurum Merkez Veyisefendi Mahallesi, Karskapı mevkii, Kadastronun Pafta: 4, ada: 140, parsel: 8 de kayıtlı 1393,63 m² den ibaret taşınmazın 337,94 m² lik kısmının yola terk edilerek terkten sonra 1055,69 m² den ibaret A parselinin oluşmasına, 2-Planda B ile gösterilen 1426,69 m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine, ,69 m² den ibaret A parseli ile Yoldan ihdas edilen B parseli tevhit edilerek 2482,38 m² den ibaret C parselinin oluşmasına, 4- Yoldan ihdas edilen 1426,69 m² den ibaret şüyulu kısmın beher m²sinin 55,00 TL den Şoförler ve Otomobilciler Odası adına satışının yapılmasına, 5- Oluşan 2482,38 m² den ibaret C parselinin Şoförler ve Otomobilciler Odası adına 3194 sayılı imar Kanununun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine, Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi :

2 Karar No : 2 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 1461 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum merkez Dere Mahallesi Pafta: 77, ada:5560, parsel:9 da kayıtlı bulunan taşınmaza ifraz beyannamesi Belediyemiz Personellerinden Harita Mühendisi tarafından yapılmış olup, beyannamesinde görüldüğü üzere yerlerine getirilmesine; 1- Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum merkez Dere Mahallesi Pafta: 77, ada:5560, parsel:9 da kayıtlı 5000,00 m² den ibaret taşınmaz ifraz edilerek m² den ibaret A parseli ve 2500,00 m² den ibaret B parselinin oluşmasına, 2- Oluşan 2500,00 m² den ibaret 5560 ada A parseli ve 2500,00 m² din ibaret B parselinin Palandöken Belediyesi adına, 3194 sayılı imar Kanununun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine, Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 3 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 01 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Dere Mahallesi Yıldızkent mevkiinde bulunan ada: 5890, Pafta: 71, parsel: 1 de kayıtlı m² den ibaret

3 Konut arsası ile Dere Mahallesi Yıldızkent mevkiinde bulunan, ada 5889, pafta 77-79, parsel 3 de kayıtlı m² den ibaret konut arsaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. maddeleri gereğince açık artırma usulü ile 2 (İki) kez ihale edilmesine rağmen taliplisi çıkmadığından, 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 4 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 04 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : tarih ve 03 sayılı Encümen kararı ile Kadastronun Pafta: 71, ada:5890, parsel: 1 de kayıtlı m² den ibaret ve Kadastronun pafta 77-79, ada 5889, parsel 3 de kayıtlı m² den ibaret konut arsalarının isteklisi çıkmadığından pazarlığı bırakılmış olup, tarihli ile Memet Hakan ERDUMUN adındaki şahıs müracaat ederek Kadastronun pafta 77-79, ada 5889, parsel 3 de kayıtlı m² den ibaret konut alanı arsasına, tarihli dilekçe ile de Avni DURSUN adındaki şahıs müracaat ederek Kadastronun pafta 71, ada 5890, parsel 1 de kayıtlı 3671,48 m² den ibaret konut alanı arsalarına talip olmuşlardır. Bahse konu arsaların Pazarlık usulü ile adı geçen şahıslara şartnamesi doğrultusunda beher m² leri 151,00 TL bedel mukabilinde satışlarının yapılmasına; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler

4 Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 5 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 74 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Şoförler ve Otomobilciler Odası na ait Erzurum Merkez Veyisefendi Mahallesi, Karskapı mevkii, Kadastronun Pafta: 4, ada: 140, parsel: 8 de kayıtlı bulunan taşınmaza ait yola terk, yoldan ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup, tarih ve 1 nolu Encümen Kararı ile karara bağlanmıştır. Encümen Kararı doğrultusunda dosya teknik kontrolü yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiş ve yapılan teknik kontrol neticesinde parselin ön kısmında ihdas edilen yerde kuru dere olduğu tespit edilmiş ve bu kısmın dereden ihdas edilmesi ve Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi gerektiği tespit edilerek dosya yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle tarih ve 1 nolu Encümen Kararının düzeltilerek beyannamesine göre, yerlerine getirilmesine; 1- Mülkiyeti Şoförler ve Otomobilciler Odası na ait Erzurum Merkez Veyisefendi Mahallesi, Karskapı mevkii, Kadastronun Pafta: 4, ada: 140, parsel: 8 de kayıtlı 1393,63 m² den ibaret taşınmazın 337,94 m² lik kısmının yola terk edilerek terkten sonra 1055,69 m² den ibaret A parselinin oluşmasına, 2- Planda B ile gösterilen 782,66 m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine, 3- Planda C ile gösterilen 641,90 m² den ibaret kısmın dereden ihdas edilmesine, ,69 m² den ibaret A parseli ile Yoldan ihdas edilen B parseli ve dereden ihdas edilen C parseli tevhit edilerek 2480,25 m² den ibaret D parselinin oluşmasına, 5- Yoldan ihdas edilen ve Belediyemiz adına tescil edilecek olan 782,66 m² den ibaret şüyulu kısmın beher m² sinin TL den Şoförler ve Otomobilciler Odası adına satışının yapılmasına, 6- Oluşan 2480,25 m² den ibaret D parselinin 78266/ hissesi Palandöken Belediyesi, 64190/ hissesinin Maliye Hazinesi, / hissesinin Şoförler ve Otomobilciler Odası adına 3194 sayılı imar Kanununun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

5 Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 6 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 73 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldızkent mevkiinde bulunan Pafta: 77, ada: 5560, parsel: 9 da kayıtlı 5000 m² den ibaret taşınmaz tarih ve 2 nolu Encümen kararı ile ifraz edilerek 2500 m² den ibaret A ve B parselinin oluşmasına karar verilmiş olup, oluşan bu 2500 m² den ibaret blok nizam 8 kat imarlı 0,40 TAKS, 3,20 KARS yapılaşma şartlarına haiz taşınmazın ihaleten satışı yapılacağından bahse konu taşınmazın beher m² sine TL bedel takdir edilmesine, Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V.

6 Karar Tarihi : Karar No : 7 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar Müdürlüğünün tarih ve 143 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait, Erzurum Merkez Dere Maheallesi Yıldızkent mevkii, Kadastronun Pafta 77-79, Ada 5889, Parsel 3 de kayıtlı 3370,73 m² den ibaret taşınmaz beher m² si 151,00 TL den ,23 TL bedel ile Belediye Encümeninin tarih ve 4 sayılı kararı ile pazarlık usulüyle Memet Hakan ERDUMAN ' a satılmıştır. Bu taşınmaza ait arsa borcu Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün tarih ve M.25.7.PAL /09 sayılı yazısından anlaşılacağı üzere tansil edilmiştir. İlgili şahis tarihli dilekçe ile Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi Yıldızkent mevkii, Kadastronun Pafta 77-79, Ada 5889, Parsel 3 de kayıtlı 3370,73 m² den ibaret taşınmazın Memet Hakan ERDUMAN adına Tapuya Tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; verildi. Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 8

7 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar Müdürlüğünün tarih ve 156 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait,erzurum Merkez Hasanibasri Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:156, Parsel:79 de kayıtlı taşınmaz ile Mülkiyeti S.S Kutlugün Konut Yapı Kooperatif Başkanlığına ait kat mülkiyetine geçmiş,pafta 83/2 Ada 156 Parsel 50 ile şüyulu bulunan yine Mülkiyeti Belediyemize ait Pafta 83 Ada 156 Parsel 80 de kayıtlı 125,60m² den ibaret taşınmaz ile Mülkiyeti Kutlugün Konut Yapı Kooperatif Başkanlığına ait kat mülkiyetine geçmiş,pafta 83/2 Ada 156 Parsel 54 ile şüyulu bulunan taşınmazların satışına dair Belediyemiz Encümeninin almış olduğu tarih ve 535 sayılı kararına istinaden beher m² si 5000-TL den satışına karar verilmiştir. Tahsis bedeli olan 1.771,65-TL, tarih ve sayılı makbuzla 400,00- TL, tarih ve sayılı makbuzla 400,00-TL, tarih ve sayılı makbuzla 175,00-TL, tarih ve sayılı makbuzla 300,00-TL Belediyemiz veznesine yatırılmış, geriye kalan 496,65-TL kanuni faiziyle birlikte tarih ve 0038 nolu dekontla 832,00-TL, tarih ve 0004 nolu dekontla 1000,00-TL T.İş Bankasında bulunan Belediyemize ait nolu hesabına yatırılmıştır.ilgili Kooperatif Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaatta bulunarak Arsa borcunu tamamen ödediklerinden Tapu Tescilinin yapılmasını talep etmektedirler. Mülkiyeti Belediyemize ait,erzurum Merkez Hasanibasri Mahallesi Kadastronun Pafta: 83/2, Ada:156, Parsel:79 de kayıtlı m² den ibaret ve, Mülkiyeti Belediyemize ait,erzurum Merkez Hasanibasri Mahallesi Kadastronun Pafta: 83/2, Ada 156 Parsel 80 de kayıtlı 125,60m² den ibaret taşınmazların S.S.Kutlugün Konut Yapı Kooperatifi adına tapuya tescil edilmesine,durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; verildi. Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 9 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

8 İmar Müdürlüğünün tarih ve 183 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait,erzurum Merkez Dere Mahallesi Yıldızkent Mevkii Kadastronun Pafta:71, Ada:5890, Parsel:1 de kayıtlı 3671,48 m² den ibaret taşınmaz be her m² si 151,00 TL den ,48 TL bedel ile Belediye Encümeninin tarih ve 4 sayılı kararı ile pazarlık usülü ile Avni DURSUN ' a satılmıştır.bu taşınmaza ait arsa borcu Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve M.25.7.PAL /16 Sayılı yazısından anlaşılacağı üzere tahsil edilmiştir.ilgili şahis tarihli dilekçe ile Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi Yıldızkent Mevkii Kadastronun Pafta:71, Ada:5890, Parsel:1 de kayıtlı 3671,48 m² den ibaret taşınmazın Avni DURSUN adına tapuya tescil edilmesine,durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : 10 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar Müdürlüğünün tarih ve 184 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti S.S. Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi Kadastronun pafta: 89, ada : 6247, parsel : 1 de kayıtlı bulunan taşınmaza ait yeşil alana terk beyannamesi tarih 27 sayılı Palandöken Belediyesi Meclis Kararı ve tarih 152 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tarihinde onaylanan 17-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ÇİLOĞLU Harita ve İnşaat Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti tarafından Yapılmış olup, beyannamesine göre;

9 1) Mülkiyeti S.S. Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi kadastronun pafta: 89, ada : 6247, parsel : 1 de kayıtlı m² den ibaret arsanın m² lik kısmı yeşil alana bedelsiz terk edilerek terkten sonra m² den ibaret 6247 ada 1 parselin oluşmasına, 2) Oluşan m² den ibaret 6247 ada 1 parselin S.S.Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifi adına, 3194 sayılı imar Kanununun 15 ve 16 ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Hesap İşl.Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar İşl.Müdür V. Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 200 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti İbrahim KIRKÜZER ve Cevat ÖZER e ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi, Kadastronun Pafta: 72, Ada 486, Parsel 33 ve 19 kayıtlı bulunan taşınmaza ait yola terk, yoldan ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi İbrahim ÇİLOĞLU tarafından yapılmış olup, beyannamesinde görüldüğü üzere yerlerine getirilmesine; 1- Mülkiyeti İbrahim KIRKÜZER e ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi, Kadastronun Pafta: 72, Ada 486, Parsel 33 de kayıtlı 2125,91 m² den ibaret taşınmaz ile Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait pafta:72, ada: 486, parsel: 19 da kayıtlı 2022,84 m² den ibaret taşınmazlar tevhit edilerek 4148,75 m² den ibaret 486 ada A parselinin oluşmasına, 2- Oluşan 4148,75 m² den ibaret A parselinin 4,29 m² lik kısmının yola terk edilerek terkten sonra 4144,46 m² den ibaret A parselinin oluşmasına, 3- Planda B ile gösterilen 43,24 m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine,

10 4-4144,46 m² den ibaret A parseli ile Yoldan ihdas edilen 43,24 m² den ibaret B parseli tevhit edilerek m² den ibaret C parselinin oluşmasına, 5- Yoldan ihdas edilen 43,24 m² den ibaret şüyulu kısmın hissedarlara satışı için beher m²sine 150,00 TL bedel takdir edilmesine, 6- Oluşan m² den ibaret C parselinin / hissesinin İbrahim KIRKÜZER, / hissesinin Cevat ÖZER 4324/ hissesinin de Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar Kanununun 15.,16. ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü T.C Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şubesinin tarih ve 35 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Belediyemiz sınırları içerisinde H.Ahmetbaba Mahallesi, Özden Evler yanında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe yeri Sibkat DAL tarafından işletilmekte iken tarihli dilekçe ile Ömer ARAÇ a devretmek isteğini bildirmiş, Ömer ARAÇ da tarihli dilekçe ile büfeyi devralmayı talep etmişlerdir. Devir işleminin Ömer ARAÇ adına yapılmasına, verildi. Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar MUHALEFET ŞERHİ :.Yok

11 Abdulsettar DEMİR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Vekili Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü T.C Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şubesinin tarih ve 36 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Belediyemiz sınırları içerisinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 77.Sokak da bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe yeri Sinan ÖZEKİN tarafından işletilmekte iken tarihli dilekçe ile Yusuf KAYA ya devretmek isteğini bildirmiş, Yusuf Kaya da tarihli dilekçe ile büfeyi devralmayı talep etmişlerdir. Devir işleminin Yusuf KAYA adına yapılmasına, verildi. Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar MUHALEFET ŞERHİ :.Yok Abdulsettar DEMİR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Vekili Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye

12 Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü T.C Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şubesinin tarih ve 37 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Belediyemiz sınırları içerisinde Osmangazi Mahallesi, Yakutiye Belediye Konutları, 7.Blok önünde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe yeri Şah İsmail ARSLAN tarafından işletilmekte iken tarihli dilekçe ile Hanifi KELEŞ e devretmek isteğini bildirmiş, Hanifi KELEŞ de tarihli dilekçe ile büfeyi devralmayı talep etmişlerdir. Devir işleminin Hanifi KELEŞ adına yapılmasına, Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ :.Yok Abdulsettar DEMİR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Vekili Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü.

13 Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 214 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Aziziye İnş.Taah.Özel Eğitim Turizm Tekstil Gıda Basın Yayın Dağıtım Paz. Tic.ve San. A.Ş e ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi, Kadastronun Pafta: 72, Ada 6282, Parsel 1, Ada 6283, Parsel 1 ve Ada 6288, Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaza ait yoldan ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi İbrahim ÇİLOĞLU tarafından yapılmış olup, beyannamesinde görüldüğü üzere yerlerine getirilmesine; 1- Beyannamede A ile gösterilen m² den ibaret kısım ile B ile gösterilen m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine, 2- Mülkiyeti Aziziye İnş.Taah.Özel Eğitim Turizm Tekstil Gıda Basın Yayın Dağıtım Paz. Tic.ve San. A.Ş e ait Erzurum Merkez Dere Mahallesi, Kadastronun Pafta: 72, Ada 6282, Parsel 1, de kayıtlı m² den ibaret taşınmaz, Ada 6283, Parsel 1 de kayıtlı m² den ibaret taşınmaz, Ada 6288, Parsel 1 de kayıtlı m² den ibaret taşınmaz, Beyannamede A ile gösterilen m² den ibaret yoldan ihdas edilen kısım ve Beyannamesinde B ile gösterilen m² den ibaret yoldan ihdas edilen kısmın tevhit edilerek m² den ibaret 6282 ada C parselinin oluşmasına; 3- Oluşan m² den ibaret C parselinin ifraz edilerek m² den ibaret 6282 ada D parseli, m² den ibaret E parseli ve m² den ibaret F parselinin oluşmasına, 4- Yoldan ihdas edilen m² den ibaret şuyulu kısmın hissedarlara satışı için beher m² sine 69,00 TL bedel takdir edilmesine, 5- Oluşan m² den ibaret 6282 ada D parselinin Aziziye İnş.Taah.Özel Eğitim Turizm Tekstil Gıda Basın Yayın Dağıtım Paz. Tic.ve San. A.Ş e adına, m² den ibaret E parselinin / hissesinin Aziziye İnş.Taah.Özel Eğitim Turizm Tekstil Gıda Basın Yayın Dağıtım Paz. Tic.ve San. A.Ş e adına, / hissesinin Palandöken Belediyesi adına, m² den ibaret F parselinin Aziziye İnş.Taah.Özel Eğitim Turizm Tekstil Gıda Basın Yayın Dağıtım Paz. Tic.ve San. A.Ş e adına, 3194 sayılı imar Kanununun 15.,16. ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye

14 Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü T.C Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Gelir Müdürlüğünün tarih ve 19 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Yenişehir Yıldızkent mevkii Kent evler ABlok arkasında bulunan Halk ekmek büfesinin kiracısı Ömer ATEŞ tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 2005 yılından itibaren büfesinin kapalı olduğunu ve maddi durumunun iyi olmadığını beyan ederek, Belediyemize 2004 yılından, 2008 yılına kadar olan kira borçları tarih ve 18 nolu ödeme emriyle icra takibinin başlatılması için Hukuk işleri Müdürlüğüne verilmiştir. Söz konusu büfe yerinin geçmiş borçlarının tahsiline ve tahakkukunun durdurulmasına, 2009 yılından itibaren kira sözleşmesinin fesh edilerek büfe yerinin yıkılmasına, Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müd.V. Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü

15 T.C Karar Tarihi : Karar No :15 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 20 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Şartnamesi uyarınca satılmak üzere ,00 YTL Muhammen bedel üzerinden Açık Teklif usulü ile tarihinde (Bugün) Saat de ihale edilmek üzere ilan olunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez Dere Mahallesi Yıldızkent mevkiinde bulunan Kadastronun Pafta: 77, Ada: 5560, Parsel 16 da kayıtlı bulunan m² den ibaret Arsanın ihalesine iştirak edebilmek için belirtilen günde muayyen saate kadar geçici teminatını yatırarak istenilen diğer belgelerle birlikte müracaat ederek talip olan ve açık artırma şartnamesi üzerine peyvaz eden iki istekliden birinin istinkaf etmesi üzerine en çok teklifte bulunan ilimiz 50.yıl Caddesi Tiryaki Apt.C.Blok 1/1 Yakutiye de mukim Alimtaş A.Ş adına Razi ALİOĞULLAR na KDV ve Tellaliyesi hariç ,00 TL karşılığında, ihaleten satışının yapılmasına, İş bu ihalenin Sayın Belediye Başkanımızın onayına sunulmasına, Karar uyarınca gereği yapılmak üzere, ilgili dosyasının Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. maddelerine istinaden Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü ( İzinli ) Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü

16 Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 268 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yazısı ile Ülkemizin dünya çapında tanıtımı ve spora hizmet adına büyük önem arz eden Erzurum 2011 Kış Oyunları kapsamında, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İlçemiz, Konaklı Mahallesinde muhtelif taşınmazlar üzerine Alp disiplini pistleri, öncelikli 4 lift ve sonrasında da 3 lift olmak üzere toplam 7 Adet telesiyej, 1 Eğitim lifti, 1 yolcu transfer lifti, 3 kayak pisti ve otopark, 450 0m² lik ana bina, 1350m² lik 2 katlı çocuk bakım binası ve kar okulu, 1450 m² lik günlük servis hizmet binası vb.. tesisler'in yapımının planlandığını, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum İli Palandöken İlçesi, Konaklı Mahallesinde kain ve 418 parsel no'lu toplam 7 (yedi) adet taşınmazın yukarıda bahsedilen proje kapsamında tarih ve 88 sayılı Encümen Kararı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına kullanım amaçlı olmak üzere 10 yıllığına, yıllığı YTL' den tahsis edilmişti Sayılı Belediye Kanunun 1. bölüm Meclisin görev ve yetkileri bölümünün 18. maddesinin (e) bendi uyarınca yukarıda bahsi geçen 7 Adet taşınmazın 2011 Kış Olimpiyatlarında yukarıda bahsedilen proje kapsamında, Mülkiyet ve her türlü tasarruf hakkı Belediyemiz uhdesinde kalmak, yapılacak spor organizasyonlarında kullanılmak, belirtilen taşınmazların kamu hizmeti dışında üçüncü kişiler lehine ticari amaçlı kullandırılmamak, başka bir kurul ya da kuruluşa tahsis veya kiraya verilmemek ve tahsis hakkında diğer hususlarında yapılacak olan protokol çerçevesinde belirlemek kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına 29 (Yirmidokuz) yıllığına tahsis edilmesine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 02 sayılı kararı alındığından, tarih ve 88 sayılı Encümen kararının iptal edilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Hikmet ÇELİKOĞLU İmar ve Şehircilik Md.V.

17 Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 299 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 266 sayılı yazılarına istinaden Riyaset Makamının takdirname ile taltif ettiği ekli listede belirtilen memur personellerden 2008 yılı ilk altı ayı sürecinde göstermiş oldukları başarılı performanslarından dolayı Mahmut KOŞAPINAR, Yahya HATUN, Mustafa KÖROĞLU, Ö.Menderes ACAR ve Murat BİLEN e, 2008 yılı ikinci altı aylık döneminde başarılı performanslarından dolayı M.Mazhar ÖZDEMİR, Feridun ÖZKAN, A.Celil KALKAN, Yunus KARADAĞOĞLU ve Halil DEMİR e, 2009 yılı ilk döneminde ise Zafer AYNALI, Mesut SİNAN, Vezir GÜNEŞ, Vahit TANAS, Ahmet ÖZTÜRK e 5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereği başarılı performanslarından dolayı mevzuat hükümleri doğrultusunda ikramiye ödenmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İnsan Kay.ve Eğt. Müdürü Mali Hiz.Müdürü Hikmet ÇELİKOĞLU İmar İşl. Müdür V. Karar Tarihi : Karar No :

18 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Evlendirme Memurluğunun tarih ve 19 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Belediye Başkanlığımıza bağlı Evlendirme Memurluğunda evlenmeye müracaat eden çiftler için, içerisinde matbu evraklar bulunan 1 adet evlenme dosyası tanzim edileceğinden, dosya bedelinin 25,00 TL olarak belirlenmesine; verildi. Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar MUHALEFET ŞERHİ :.Yok Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Hikmet ÇELİKOĞLU İmar ve Şehircilik Müd. V. Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şubesinin tarih ve 56 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Belediyemiz sınırları içerisinde Adnan Menderes Mahallesi, Yıldızkent yol ayrımında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe yeri Mehmet POLAT tarafından işletilmekte iken tarihli dilekçe ile Recep TOPALOĞLU na devretmek

19 isteğini bildirmiş, Recep TOPALOĞLU da tarihli dilekçe ile büfeyi devralmayı talep etmişlerdir. Devir işleminin Recep TOPALOĞLU adına yapılmasına, verildi. Belediyemiz Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar MUHALEFET ŞERHİ :.Yok Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Hikmet ÇELİKOĞLU İmar ve Şehircilik Md.V. Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 303 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti S.S Metin-Fevzi Sarıyer Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi, Pafta: 17-L-III, Ada 6710, Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaza ait yoldan ihdas,tevhit ve yola terk beyannamesi Palandöken Belediye Meclisinin tarih ve 206 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin /147 sayılı kararı ile onaylanan ve kesinleşen 1/1000 ölçekli 17-L-III uygulama imar planına göre Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından ve yapılan işlem tarih ve 95 sayılı Encümen kararı ile karara bağlanmıştır. Fakat işlem Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmemiş olup bu nedenle tarih ve 95 sayılı Encümen kararının aşağıdaki şekilde tashih edilerek düzeltilmesine; 1- Mülkiyeti S.S Metin-Fevzi Sarıyer Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi, Pafta: 17-L-III, Ada 6710, Parsel 1 de kayıtlı 6835,02 m² den ibaret taşınmazın planda A ile gösterilen 415,47 m² lik kısmının yola bedelsiz terk edilerek terkten sonra 6419,55 m² den ibaret B parselinin oluşmasına, 2- Planda C ile gösterilen 816,10 m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine,

20 3- Oluşan 6419,55 m² den ibaret B parseli ile yoldan ihdas edilen ve planda C ile gösterilen 816,10 m² lik kısım tevhit edilerek m² den ibaret parsel D nin oluşmasına, 4- Oluşan 7235,65 m² den ibaret D parselinin / hissesinin S.S Metin- Fevzi Sarıyer Konut Yapı Kooperatifi adına, 81610/ hissesinin Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; 5- Belediye hissesi olan 816,10 m² lik kısım tarih ve 95 sayılı Encümen kararına istinaden beher m² si 100,00 YTL den satışı yapılmış olup, arsa borcu olan toplam ,00 YTL nin tamamı Belediye Hesaplarına yatırılmış olup 816,10 m² lik Belediye Hissesinin S.S Metin-Fevzi Sarıyer Konut Yapı Kooperatifi adına Tapuya tescil edilmesine, durumun resmi bir yazıyla ilimiz Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine; Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Encümene İştirak Edenler Burhanettin ÇINAR Halis AYDIN Şerafettin ÖZ Başkan Yardımcısı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Ahmet KALOĞLU Yahya HATUN Murat BİLEN Seçilmiş Üye İns.Kay.ve Eğt.Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Ahmet ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü Karar Tarihi : Karar No : PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin ÇINAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 304 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü. K A R A R : Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Ertuğrul Gazi Mahallesi 100. yıl Caddesi No 84 de kayıtlı bulunan 18 MIV 1/1000 ölçekli uyguluma imar planlarında Polis Karakolu binasının, Aile Sağlığı Hekimleri adına kiraya verilmesi konulu talebin reddine; verildi. Belediye Daimi Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 05.02.2013 DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Arkadaşlarım; Bodrum Belediye Başkanı olarak; Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile Dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı