l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi"

Transkript

1

2 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Oylanınası 7. TMMOB ZMO Tüzük Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanınası 8. TMMOB ve ODA Örgütlülüğünün, Şubeleşme İstemlerinin Görüşülmesi ve 2005 Yıllarında Uygulanacak Üyelik Ödentisi ve Diğer Ücretierin Belirlenınesi Konusunda Yeni Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi ı O. Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanınası ı ı. Dilek ve Öneriler ı2. ZMO Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması ı3. TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Adayları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması ı4. Kapanış 2.GÜN ı5. Seçimler a) ODA Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları b) TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulları c) TMMOB Delegasyonu 2

3 38. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU Başkan Prof. Dr. Gürol ERGiN II. Başkan Özkan GÖKSEL Yazman GökhanGÜNAYDIN Sayman Dr. Turhan TUNCER Üye Doç. Dr. Cemi! ERTUGRUL Üye Gülay SUBAŞI Üye Baki Remzi SUİÇMEZ ODA Başkanı Prof. Dr. Gürol ERGiN'in 5 Mayıs 2003 tarihinde istifası sonrası Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Başkan GökhanGÜNAYDIN II. Başkan Özkan GÖKSEL Yazman Baki Remzi SUİÇMEZ Sayman Dr. Turhan TUNCER Üye Doç. Dr. Cemi! ERTUGRUL Üye Gülay SUBAŞI Üye Emin Argun BARAN ODA ONUR KURULU Med ar KALKAN Prof. Dr. Ali Vahap KATKAT Prof. Dr. Serdar ÖZTEKİN NuriARI İbrahim ÖZYILMAZ ODA DENETLEME KURULU Erol KASNAKLI Enver ÇETİN AhmetAKIN TMMOB YÖNETİM KURULU Ali Nazmi OZAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU YılmazOKTAY TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI Gönül Emel İNAL 3

4 38. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULLARI ADANA AyhanBARUT Doç. Dr. Haydar ŞENGÜL Abdullah DOGAN Semih KARADEMİR Mustafa AL TIOKKA Berkemal TUNCER Haydar Ali TİMUROGLU ANTALYA Prof. Dr. Nihat ÖZEN Vahap TUNCER HalimALKAN M. Zeki DEMİR AzizUZUN Hulusİ YETER Zafer ÇİFTÇİ Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye AYDIN GalipORHAN Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR ZekiOYMAK Zekeriya ALŞAN Kenan V ARD AR Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye BALIKESİR Naci BİLGİÇ Ali İhsan KÜÇÜK Birgül ESKİT AŞÇIOGLU Şükrü YARlŞ OsmanSEZEN BURSA İlhan DEMİRÖZ Ayhan'SOLAK S. Bülent ZOROGLU Sönmez ERBiL Özkan KAMİLOGLU Salih ÇALI VeliTOKER DENİZLİ Gönül Emel İLHAN AliiŞIKHAN Rüştü Kürşat GÜNGÖR Enver SÜZGÜN Habib ÖZEL Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye 4

5 DİYARBAKIR Muhittin TUTKUN NurettinBAYRAM Seyfi PARLAK Mustafa KORKUT AN İrfan ERDEMCİ GAZİANTEP Karaca BOZGEYİK ŞerefUYAN Vasfi YILDIZ Serpil KARADAG Fatih YILDIRIM Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye HATAY Ahmet SEVER Şube Başkanı M. YusufYARDlMCI Şube 2. Başkanı Galip AKTİ Yazman Pınar MISIRLIOGLU Sayman Yasemin BAŞKILIÇ Üye İÇEL İbrahim Y ALlN Şube Başkanı TimurTURAN Şube 2. Başkanı Savaş YILDIRIM Yazman Serdar VETEM Sayman A. Kadir TAŞTAN Üye Berna YALÇIN Üye Seyit ÖZANANAR Üye İSTANBUL Zelıra EYİCİL Şube Başkanı HüseyinÜNÜVAR Şube 2. Başkanı Ahmet ATALIK Yazman HasanARDIÇ Sayman Muammer AKSOY Üye TolgaERTUG Üye Hüseyin URAL Üye İZMİR Alaettin HACIMÜEZZİN Doç. Dr. Kamil Okyay SINDIR Orhan DÜNDAR AhmetÇAM Erdal SEVİNÇ Berrin ÇA YLAK Ahmet Ali D UND AR Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye 5

6 KAYSERİ Yılmaz ÇELİKTEN Cemal SUNULU Adnan ŞAHAN Şükrü KARAHAN Aydın ÇALlŞKAN Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye KONYA Vasfi DOLAK Ali ARPACI Ali İhsan YILDIRIM Hasan Hüseyin ÖZA YTEKİN Doç. Dr. Fikret DEMİR Mustafa ÇAÖLA YAN Abdullah Hakan PENEKLİ MANİSA M. Celalettin ÖVÜNÇ CemalYAVUZ Fatih DÖNMEZ Erdem KUTLAR Mustafa ÖNCÜ Ali IŞIK Sücaettin İNCE Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye RİZE Necati TERZİ Abdurrahman ÇEMBERCİ Münevver MAMATİ İlhan KARAASLAN Mustafa CEV AHİR SAMSUN Ünal IŞIKER MuratAKAR AyşeERTÜRK Ercan Y ANOÖLU EkremORAN Hasan ÇOBANCI Havva YURDUNUSEVEN TEKİRDAG Temel GENÇTAN Müjgan KIV AN MineAKKÖSE İlhami Özcan A YGUN Mevlüt ARSLAN Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye Üye Üye Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye 6

7 TRABZON İsmail ASLAN Güngör KÜÇÜKOSMANOGLU Abdulkadir BİRİNCİ Mehmet T AÇOGLU EkremAKTAŞ Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye ŞANLIURFA Atilla YAZAR. Ramazan BOZDAG Mehmet TURAN Abdullah MELİK Mehmet YILDIRIR Şube Başkanı Şube 2. Başkanı Yazman Sayman Üye VAN Cevdet AL TINDAG Şube Başkanı M. Necip AL TUNLİ Şube 2. Başkanı ŞerefDEMİR Yazman Mustafa DEMİROGLU Sayman Suna AKKOL (GÖKDERE) Üye 7

8 1. TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI 39. DÖNEM ( ) ÇALIŞMA PROGRAMI ı. GİRİŞ Anayasa'nın 135. maddesi anlamında, kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşu olan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; özelde tarım sektörü, genelde ise ülke yararına çalışmalar yapmaktadır. Tüzüğü gereği ZMO'nun amaç ve görevleri, tarım sektörünün sosyo - ekonomik ve politik bütününe ilişkindir. Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün insan unsurunu oluşturan köylülerin ve ziraat mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi temel öncelikler arasındadır. Bu çalışmaların yanında ZMO, demokratik -laik ve sosyal hukuk devletinin tüm kural ve kurullarıyla işletilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygı, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması ve laik düzenin korunması için sorumluluk üstlenmektedir. 2. ÇALIŞMAİLKEVE YÖNTEMLERİ Yukarıda belirtilen çerçevede olmak üzere, geniş bir üye tabanının katılımı ile tarım sektörü ve ülke yararına programlar üretilmesi, yönetim kurullarına güç veren, onları daha üretken ve sorumlu o,lmaya zorlayan bir olgudur. "Kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik" olma sorumluluğu ve "demokratik kitle örgütü" yapısının getirdiği yükümlülük, Oda'mız çalışmalarında göz önüne alınması gereken önemli iki unsur olarak kabul edilmektedir. Üyelerimizin mesleki ve ekonomik hak ve çıkarlarının savunulması yanında, demokratik - laik - sosyal hukuk devletinin halk yararına sonuçlar üretmesine yönelik katılımcı çabalar gösterilerek kamuoyunun yönlendirilmesi; bu bağlamda idari ve yargı yolları kullanılarak karar süreçlerine müdahalede bulunulması, ZMO'nun yarım asırlık geçmişindeki gücünü ve "belirleyicilik" niteliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, ZMO, Türkiye sorunlarına yönelik olarak, ülke ve halktan yana tavrını ortaya koymakta ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. ZMO, ülkemizin sorunları ve özellikle tarıma yönelik sorunların çözümlenmesinde ü2;erine düşen bütün görevleri yapma sorumluluğunu taşımaktadır. Ülke kamu yönetiminin istikrar programları metinlerine sıkıştığı bir ortamda, emperyalist güçlerin dayatmalarıyla halka kapalı süreçlerde alınan kararlar, yurttaş yaşamını giderek daraltmaktadır. Mali ortodoksi politikaları kamusal harcamaları kısıtlamakta ve yönünü değiştirmekte, emekten sermayeye ve merkez ülkelerden çevreye kaynak transferini kurgulamaktadır. Bu ortamda sürecin deşifrasyonu, önemli bir görev olarak öne çıkmaktadır. ZMO, özellikle tarım alanındaki gelişmeleri, üzerindeki örtüyü kaldırarak yalınlaştırmakta ve gerçeği "anlaşılır" kılmaktadır. ZMO önümüzdeki dönemde de dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izleyecek, gündemi öneeleme çabalarını sürdürecek, tarım ve diğer alanlarda yürütülen siyasaları 8

9 değerlendirerek ülke ve halk yararına müdahalelerde bulunacak, tarım sektörü ile ilgili olanlar başta olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütleri ile ortak çalışmalar yaparak emekten yana bir güçbirliği oluşturulmasına katkıda bulunacak, tarımın ve tarımemın yanında, Cumhuriyet'in kazanımlarını da koruyacak ve geliştirecektir. Bunların yanında, yine meslek toplumumuzun hak ve yararlarının somut platformlarda savunulması, sahiplenilmesi, mevcut demokratik sistemin sağladığı katılım olanaklarının sorumluca değerlendirilerek üretken bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. Meslek toplumumuzca hizmet verilen kırsal kesim sorunlarının, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında irdelenerek, uygulanabilir çözümler üretilmesi ve yine önceki dönemlerde yapılanların devamı niteliğinde olmak üzere amaç edinilmiş bulunmaktadır. 3. MESLEKi ÇALIŞMALAR 3.1. İSTiHDAM SAGLAMA ÇALIŞMALARI Ülkemizde günümüze değin ziraat mühendisi ziraat fakültelerinden mezun olmuş olup, yaklaşık meslektaşımızın vefatı sonrası yaşayan meslektaşımız bulunmaktadır. ODA'mızın üye sayısı ise, 'e yaklaşmış durumdadır. Meslektaşlarımızdan kadarının istihdam dışı, kadarının ise esnek istihdam ilişkileri içerisinde, "geçici" olarak nitelenebilecek işlerde çalıştığı bilinmektedir Buna karşın, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık ziraat mühendisine iş sağlayabilecek tarım potansiyeli bulunmaktadır. Bu ortamda "istihdam dışı ziraat mühendisi" olgusu, Türkiye'nin kullanılamayan tarım potansiyeline vurgu yapmaktadır İstihdam sorunu, ülkenin tarım sektörünün üretim yapıları kuvvetlendirilerek geliştirilmesi yolu ile "kalıcı" olarak çözülebilir. Sağlanacak bu gelişme hızına koşut bir ziraat mühendisi arzı, sorunun boyutunun daha da aıtmaması açısından önemlidir. Buna karşın, 20'si faal olmak üzere sayıları 23 'ü bulan Ziraat Fakültelerinin, yılda dolayında kullandırdığı kontenjan, mesleki aşınım süreçlerini hızlandırmaktadır. Ancak ş urası özellikle not edilmelidir ki, toplam 76 üniversitenin 23 'ünde ziraat fakültesi varken, bu sayı Tıp ve Hukuk Fakültelerinde 40'ı aşmış bulunmaktadır. Bu durum, yalnızca ziraat fakültelerinde değil, yükseköğretim sistemindeki genel aşınıma işaret emektedir. Nitekim, yükseköğrenim görmüş kişilerin işsizlik oranı, genel işsizlik oranını 2'ye katlayarak, %25 'ler düzeyine ulaşmış buılunmaktadır Ziraat mühendisliği istihdamına ilişkin çalışmalar, mevcut kazanımların korunarak geliştirilmesi yanında, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler bağlamında, yeni çalışma alanlarının açılmasına gayret gösterilmesi düzleminde yün'itülmektedir. Ayrıca, Ziraat mühendisliği eğitimi ve istihdamı arasındaki koşutluk dikkate alınarak, konu ile ilgili yapılan bütüncül çalışmalara, aşağıda "3.2." bölümünde değinilecektir. Bunun yanında, istihdamın arz ve talep yönünün buluşturulmasına yönelik çalışmalar da, bu kapsamda değerlendirilmelidir Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğe işlerlik kazandırılması, mesleki hakların korunması ve meslektaşlarımızın yararlarının savunulmasında gerekli görülmektedir. Tüzük' le ilgili zorunlulukların aranması, gerekli uygulamaların yaratılması ve izlenmesinde; kamuda ya da özel sektörde çalışan tüm 9

10 meslektaşlarımıza önemli görevler düştüğü bilinmelidir. Bu anlamda ODA' mız her kademedeki üyelerimizin katkısı ile, tüzüğe işlerlik kazandırılmasında üzerine düşen görevi başarı ile sonuçlandıracağı inancındadır. Uyan, öneri ve katkılar ile gerçekleştirilecek olan tüzük uygulama ortamı, bu olgunun, ancak tüm üyelerimizce kaçınılmaz bir görev olarak algılanması ile işlerliğe kavuşacaktır. Bu anlamda, şubelerce tüzüğün ikinci bölümünde yer alan "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler" başlığı altındaki bütün konularda ayrı ayrı veya birkaç konu birleştirilerek oluşturulacak olan çalışma grupları veya komisyonların kurulması ve Oda Genel Merkezine bildirilmesi, koordineli çalışma için gerekli görülmektedir Mesleğimizin ilgili alanına giren kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelik, genelge, yönerge vb. düzenlemelerinin tüzüğe -ayk:il'ı hükümlerinin tüzüğe uygun hale getirilmesi, tüzükte bulunan ama mevcut düzenlemelerde yer almayan hükümterin oluşturulması, bağlayıcı hale getirilmesi için, girişimlerde bulunulacaktır. Bu bağlamda, "Suni Tohumlama, Tabi Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Gıdala:rın Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine karşı Danıştay nezdinde açılan iptal davaları, önümüzdeki dönemde yürütülecektir Geçtiğimiz dönemde, "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümlşeri Hakkında Yönetmelik", tarih, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik uygulamaları, önüne çıkarılan tüm engellere karşın, etkinleştirilerek sürdürülmektedir. Serbest çalışan ve Ziraat Mühendisliği hizmeti üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmesiyle, Ziraat Mühendisliği hizmetlerinin ZMO standartları ve yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlar, yönetmelikler ve ilkelere uygunluğunu sağlamak, meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, serbest Ziraat Mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki denetimini yapmak, verilen hizmetleri kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirme için gerekli kayıtların tutuimasını sağlamak ve ülkemizin Ziraat Mühendisliği alanındaki bilimsel - teknik görevinin envanterini oluşturup, çalışma alanianınıza sahip çıkılınasına olanak tanımak amacıyla ZMO, SMM, MH ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği çalışmalarına işlerlik kazandırılacaktır işsiz Ziraat Mühendislerinin istihdamına yönelik olmak ve bir anlamda yetki tüzüğüne işlerlik kazandırmak üzere; işsiz üyeler için ülke düzeyinde organizasyonlar oluşturulmasına ve işsiz Ziraat Mühendislerinin Oda üyeliğinin özendirilerek çalışmalara katılmasının sağlanmasına çalışılacaktır Sektörle ilgili Bakanlıklar; Yerel Yönetimler, Birlikler ile ilişki kurularak, kamu kuruluşlarından yeni istihdam yaratılmasına öncülük edilmesine çaba gösterilecektir Tarımla ilgili gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların saptanmasına Ziraat Mühendisliğinin uğraşı alanlarının en ince ayrıntısına kadar tespit edilerek, öğrenci gençliği ve işsiz meslektaşlarımızın bilgisine sunulmasına çalışılacaktır Tarımla ilgili kamu yönetimi ve Ziraat Fakültelerinin kaynak ve olanaklarından (Kurs, seminer, misafirhane, yemek, öğretim üyesi, geçici görevlendirme vb.) düzenlenecek protokoller çerçevesinde yararlanılarak; çalıştmlmak üzere, özel sektöre, 10

11 talep edilen Ziraat Mühendisleri için kısa süreli eğitim programlan düzenlenmesi yönünde girişimlerde bulunulacaktır. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde, işsiz üyelerimize yönelik yabancı dil ve bilgisayar kursları açılacaktır Bakanlıklar, Yerel Yöıietimler ve _diğer kamu kuruluşlannın denededikleri hizmetler ve etkinlik alanlan ile ilgili olarak, Ziraat Mühendislerinin serbest çalışma olanaklannın geliştirilmesi doğrultusunda, yönetmelik ve benzeri yönetsel düzenlemeler yapılması ve bu tür düzenlemelerde mühendislik formasyonunun kullanılabilmesi için Oda üyeliğini zorunlu kılan h üküınierin yer almasına çaba gösterilecektir Yasa ve Tüzük ile mesleğimize tanınmış yetki ve hakların savunulup korunması, giderek ağırlaşan ve hiç bir meslektaşımızın haketmediği işsizlik sorununun, çözümüne katkı amacıyla; gerekli kamuoyu duyarlılığı ve desteği sağlamak açısından, yasal ve demokratik olanaklar sorumlulukla kullanılarak, ülke düzeyinde kitlesel nitelikli etkinlikler gerçekleştirilecektir Tüm bu çalışmaların daha planlı bir şekilde yürütülebilmesine olanak tanımak üzere, veri toplama ve alan araştırma çalışmaları, önümüzdeki dönemde tamamlanacaktır. ODA'mızın üyesi olmakla birlikte, ziraat mühendisliği istihdamı, yaşayan ziraat mühendisinin sorunudur. Bu bağlamda, ODA veri tabanı ile sınırlı kalınayarak, tüm ziraat fakültelerinden mezun bilgilerinin bilgisayar ortamında toplanması çaışması yürütülmektedir. Bu çalışmadan sonra, istihdam-gelir yapısı-sosyal statü vb. verileri derlerneye yönelik bir "Ziraat Mühendisliği Araştırma Projesi" kurgulanacak ve yürütülecektir ZİRAAT MÜHENDİSLİGİ ÖGRETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR Ziraat mühendisliği eğitim ve öğretimi, tüm dünyada yeniden yapılandırılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği, "Bologna deklerasyonu" çerçevesinde, ziraat mühendisliği eğitim-öğretiminin ortaklaştırılmasına yönelik bir Proje yürütmektedir. Bu Proje, akreditasyon açısından önemli sonuçlar üretmeye adaydır ODA'mız, eğitim - öğretim sisteminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmek dahil her türlü girişimde bulunmayı görev bilmektedir. Bu bağlamda, Ocak 2004 tarihinde TÜBİTAK ve TİKA idarelerinin desteği alınarak yapılan ve yabancı/yerli bilim adamlarının ve ilgili tüm tarafların katılıını ile yapılan "Tarım ve Mühendislik" konulu Sempozyum, konu ile ilgili çalışmalarda bir dönüm noktası oluşturacak niteliktedir ODA'ınız, önümüzdeki dönemde, bu Sempozyum'dan edinilen verilerin ışığında düzenleyeceği Çalıştaylar ile, konuyu tüm yönleriyle değerlendirecek ve somut çözüm önerileri aıtaya koyacaktır. Bu çalışma, şu anda ziraat fakültelerinde aynı anda üç farklı sistemin geçerli olması gibi uygun olmayan gelişmeleri ortadan kaldırınaya yönelik te bir kanal açacaktır Önümüzdeki dönemde ayrıca, öncelikle tüm ziraat fakültelerinde ODA'mızın öğrenci temsilcilikleri kuıularak, "ZMO Öğrenci Kurultayı" nın gerçekleştirilmesi ll

12 sağlanacaktır. Bu açılım, sorunun gerçek sahipleri ile birlikte çözülmesi anlayışının yaşama geçmesine olanak tanıyacaktır SENDiKA ÖRGÜTLENME VE ÇALIŞAN ÜYELERİNİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Çalışanların ekonomik demokratik haklarını kazanması, grevli toplu sözleşıneli sendikal haklara sahip olmakla birlikte düşünülmesi gereken bir olgudur. Bu anlamda, toplumun demokratikleşınesi yönündeki çabaların bir parçası durumunda olan sendikal örgütlenme konusunun, diğer Mühendis Odaları ile TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde ele alınmasına; bu amaçla oluşturulacak platformlarda yer alınınasma çalışacak, konuyla ilgili olarak Genel Merkez ve Şubelerde komisyonlar oluşturulacaktır Özel kesim ve kaınuda çalışan meslektaşlarımızın sendikalaşması için her türlü çaba gösterilecek, örgütün bu konuda daha aktif kılınması sağlanacaktır Kamuda çalışan meslektaşlarıınız arasında özlük ve ekonomik haklar bakımından yaratılmış bulunan farklılaşmanın giderilerek, ortak bir uygulamanın geçerli olmasına çaba gösterilmesi, bu çerçevede yan ödeme kararnamesi, döner sermaye vb. uygulama yöntemlerinin yarattığı meslek ya da merkezde ve taşrada görevli ıneslektaşlarıınız arası ayrımların oıiadan kaldırılması için kamu yönetimi katında sürdürülınekte olan çabaların aı1ırılması, çözüme yönelik tüm yolların aranması, gerekirse konu hakkında kamuoyu yaratacak demokratik etkinlikler sergilenınesine çalışılacaktır Özel kesimde çalışan meslektaşlarımızın izlenmesi, ücret ve toplumsal güvence sorunlarının belirlenip, çözümüne çalışılması, Oda üyeliklerinin belirlenmesi için TOBB gibi kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Uzmanlık alanımıza yönelik girişiıncilerde ticaret odası ve sanayi odasına kayıt ve belge için başvuru yapıldığında ZMO' dan da üyelikle ilgili belge istenmesi sağlanacaktır Kamu kesiminde yönetici konumunda bulunan üyelerimizle gerekli ve ilkeli ilişkiler geliştirilerek, yönetsel yetkilerini meslek yararları doğrultusunda kullanınalarına çalışılacaktır Yabancı ülkelerdeki Ziraat Mühendislerinin çalışma koşullarının, örgütlenme biçimlerinin ve yetki kullanım durumlarının araştırılması ve ülkemiz koşullarına göre düzenlenerek, ilgililere önerilmesi yönünde çalışılacaktır TEKNİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Tarımla ilgili değişik konularda birikimleri ve uzmanlıkları bulunan Oda üyelerinin aktif katılımı ile oluşturulan çalışma grupları, gerek mesleki ve gerekse tarım sektörüne yönelik çalışmaların en önemli öğesi olmuştur. Bu çerçevede üretilen her türlü yazı, rapor, araştırma vb. ürünler, Odaınızca düzenlenen kongre, sempozyuın, panel gibi etkinliklerin temel taşı niteliğini taşımaktadır. Bu tür çalışmalar kapsamında, ülke tarımının yakın gündemini oluşturan tarımda yeniden yapılanma ile tarımsal boyutunun gündeme geleceği beklenilen AB 'ne uyum çalışmaları ile ilgili konulara özel önem verilmiş, 2003 yılı Tarım Haftası bu konuya özgülenmiştir. Geçmişte olduğu gibi bu tür 12

13 etkinlikler, uzmanlıkları olan meslektaşlarımız ve başka meslek insanlarından oluşan, çalışma grupları aracılığıyla planlanıp, örgütlenip, uygulanacaktır Tarım Haftası 2002'de, "Küreselleşme ve Türkiye Tarımı", Tarım Haftası 2003'te, "AB Genişleme Sürecinde Türkiye, Tarımsal ve Kırsal Politikalar", ODA'ınızın 50. Yılı'nın kutlandığı Tarım Haftası 2004'te ise, "Tarım ve Mühendislik" konulu Uluslararası Sempozyum gerçekleştirilmiştir Tarım Haftası 2005'te, ODA'mızın 6. Teknik Kongresi yapılacaktır Mesleğimiz ve tarımla bağlantılı özel gün ve haftalar, daha önce olduğu gibi doyurucu, ciddi etkinliklerle değerlendirilecektir Başka kurum ve kuruluşların düzenlediği ve mesleğimizi doğrudan ya da dalaylı olarak ilgilendiren çalışmalara aktif olarak katılınacaktır Sulama ve toprak gibi konularda özel çalışınalar yürütülecektir Tarım kesiminin her alanında oluşan gelişim ve değişimler periyodik bir yöntemle izlenecek, ürünler ve girdilerle ilgili üretim, maliyet, ithalat, ihracat ve teknolojik değerlendirme unsurlarını içerir verilerin değerlendirilmesine çalışılacak, gerektiğinde kamuoyuna yansıtılacaktır Tarım politika ve uygulamalarında oluşan değişimler uzman danışmanlar aracılığıyla izlenip değerlendirilecektir Kalkınma planları, hükümet programları, bütçe kanunları üzerinde geçmişten günümüze uzanan çizgide tarımın yeri incelenip, çıkarılacak bir kronolojik profil ile tanımlanmasına çalışılacaktır Parlamento ve hükümet gündeminde bulunan tarımla ilgili tasarıların araştırılıp, Oda görüşlerinin oluşturularak aktarılmasına, tarımla ilgili mevzuatın geliştirilmesi için yeni yasa önerileri yapılmasına, mevcut yasalardaki aksaklıklaı ın tespiti ve öneri geliştirilmesine çalışılacaktır Ülkesel ve Bölgesel ölçekte ekonomik önemi olan ürünler! e ilgili gelişmeler, üretim yönlerinde yaptınlacak etüdler ve yerinde gerçekleştirilecek gözlemlere dayalı biçimde izlenecek, uygulama alanlarından sağlanan verilerle konuya ilişkin bilimsel ve teknolojik birikimler sentezlenerek, görüş oluşturulmasına çalışılacaktır Tarımsal üretim planlaması konusunda tarımsal ve hukuksal yapı temellerini gözetebilen bir model çalışması yapılması yönünde çalışı lacaktır Tarımsal araştırma fonksiyonun gelişim doğrultusu ve bugün vardığı konumun oıiaya çıkarılması, bu konuda benimsenmesi gereken temel' yaklaşımların araştırılıp o 1 uştuıulmasına çalışılacaktır Gıda - Çevre Tarım ilişkileri ve amaç dışı tarım toprağı kullanımı konularını sürekli izleyecek, çevreyi bozucu, tarım toprağını kirletici ve yok edici yatırım 13

14 planlamalarını araştıracak ve kamuoyunu zamanında duyarlı kılacak bir çalışınanın örgütlenınesi yönünde etkinlik gösterilecektir Kırsal alan örgütlenmesinin demokratik çözüme kavuşturulabilmesi için, ilgili kooperatif örgütlerle ilkeli ilişkilerin geliştirilmesi güncel sorun olan ülke ölçeğinde üst örgütlenmenin gerçekleştirilmesi çabalarına katkıda bulunulmasına çalışılacaktır AB ve GATT ile ilişkiler açısından tarımın yeri ve önemini ortaya çıkaracak, entegrasyon sürecinde tarımda olası sorunları belirleyecek, bunların en aza indirilmesi anlamında projeksiyonlar önerecek, değişimleri sürekli izieyecek bir özel çalışmanın konuyla ilgili tüm toplum kesimlerinin katılabilecekleri bir etkinliğe dönüştürülmesine çalışı lacaktır Ülke ekonomisindeki yeri ve önemi devam eden tarım kesimine yönelik politikaların tartışılıp oluşturulması, kamu ve özel kesim sorumluluklarının planlanması, uygulama yaklaşımları geliştirilmesi, süregelen uygulamaların değerlendirilmesi ve benzeri sorumluluklarla yükümlü olacak ve "Ulusal Tarım Konseyi" diye adlandırılabilecek bir üst örgütün, kamu yönetimi, üniversiteler, çiftçi örgütleri, kooperatifler ve meslek kuruluşu temsilcilerinden oluşması yönünde girişimde bulunulacaktır. 4. ÜLKE SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 4.1. Üke sorunlarının bir bütün ve tarımın sorunlarının da bu bütünün parçaları olduğu unutulmadan, toplumun sorunlarını gündemde tutmak, demokrasinin olanaklarını sorurnluca kullanarak ki tl emizin ve tarım kesiminin sorunlarına gerçekçi çözümler arayıp, ülke sorunlarının aşılmasına somut katkı sağlamak, demokrasi dışı tüm çaba ve niyetierin karşısında kararlılıkla tavır takınmak kaçınılmaz sorumluluktur. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sosyo-ekonomik koşulların, giderek mühendis ve mimarların temel görevlerini yerine getirmelerini dahi önleyici bir olumsuzluğa tırmandığı gözlenmektedir. Toplumumuzun genel yararları açısından olduğu kadar, meslek topluluğumuzun yararları bakımından da, ülkemizin her yöresinde barış ve kardeşlik oıiamının egemen kılınması zorunludur. Odamız ülke bütünlüğü anlayışı çerçevesinde, Türkiye'nin her bölgesinde demokrasi, temel insan hakları ve barış ilkelerinin yaşama geçmesi için, her türlü katkıyı koymayı görev saymaktadır Tüm olumsuzluklara rağmen önemli somut kazanımlar edinmiş olan demokratikleşme sürecinin engellenmesi girişimlerine karşı, TMMOB örgütlülüğü gözetilerek demokratik kuruluşlar arası ilişkerde etkinlik sağlanacak, demokrasi amacına dönük ortak çalışmalara katılınacaktır Toplumun demokratikleşmesine. yönelik bütün çalışmalara katkıda bulunulması, yönetime katılma ile ilgili olarak genelde ulusal çıkarlar, özelde ise çalışanlar ve kamu yararına somut öneriler üretilmesine çalışılacaktır İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile toplumun sivilleşmesine yönelik tüm girişim ve çalışmalara katılınacak, toplumsal dayanışmanın sağlanabilmesi için duyarlı ve sağduyulu davranılacak, tersine gelişmelere duyarlı olunacak ve kesin tavır alınması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 14

15 4.5. Laik - Demokratik Cumhuriyetin ve insan haklarına dayalı hukuk devletinin çökertilerek, çağ dışı karanlık senaryoların ülkenin yönetimine egemen olmasına yönelik çabalara karşı, her türlü dayanışına gerçekleştirilecek, Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin korunup savunulması bağlaınında hiçbir ödün verilmeden gereken duyarlılık ve sorumluluk gösterilecektir. 5. ÖRGÜTSEL VE MESLEKi ÇALIŞMALAR, ÖRGÜT Y APlSININ GÜÇLENDİRiLMESi 5.1. GENEL MERKEZ Örgütsel yapının güçlendirilmesi ile ilgili olarak; "Üretken yapılanma, üretken kitle katılımının sağlanınası ve daha kapsamlı çalışınalara yönelme", temel yaklaşıınının, geçmiş dönemlerde olumlu sonuç verınesi noktasından hareketle "Üye - Oda ve örgüt birimleri arası" ilkeli ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda, geçmiş dönemlerde başlatılan, ınesleğine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı eleştiriler ve önerileri dile getiren ve çalışınalara somut olarak katılan, katkı koyan her düzeydeki üyelerle ilişkilerinin geliştirilmesi, "daha güçlü ve üretken" bir Oda'nın ön koşuludur ODA'nın üyeleri ile iletişiminde, kullanım yaygınlığı giderek artan elektronik haberleşme ağınının kullanılınası için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış ve bu tür iletişim etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır Yine bu bağlamda, üye bilgilerinin güncelleştirilmesi ve elektronik dosya sistemine geçilmesine yönelik yazılım gerçekleştirilıniş, üye bilgilerinin fotoğraflarıyla birlikte güvenli bir şekilde elektronik ortama aktarılması çalışınaları sürdürülınektedir Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin 5 yerinde gerçekleştirilecek ve tüm Şubelerimizin katılacağı eğitim çalışmalarıyla, ODA örgütlülüğüınüzün bilgisayar kullanım gücü artırılacak, ODA işlerinde ve iletişim de hız ve tasarruf sağlanacaktır Genel Merkez, Şubeler ve İl Temsilcilikleri arasındaki işbirliği ve güçlü bağlar, yılda iki kez toplanan Danışına Kurulları yanında, yıl içinde Şube Başkanlıkları ve İl Teınsilcilikleriınizin bulunduğu illerde yapılan toplantılada daha da artırılacaktır. Bu bağlamda karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin sağlanması ve sürekli kılınması için Genel Kurul kararları çerçevesinde kurulınaları öngörülen yeni şubelerin gerekli ve yeterli hukuki ve fiziki altyapıları oluşturularak örgüte katılmaları sağlanacaktır. Genel Merkez ve Şubeler arasında gelir- gider dengelerinin sağlanması, mali yönden bir merkezde bütünleşilerek, örgütün tamamının gereksinimlerinin karşılanmasına çalışılacaktır. Bu bağlamda, Oda gelirlerinin artırılması ile ilgili olarak, üye aidat ve bilirkişilik% 1 O' lan ciddiyetic izlenecektir Oluşturulması gerekli görülen çalışına gruplarına veya komisyonlara şubelerin katılımı ve katkısı sağlanacak ve bu amaçla çalışma grubu veya komisyonlarda şubeler 15

16 adına sorumlu temsilci bulundurulacak veya aynı ad altında şubelerde Çalışma Grubu - Komisyonu" oluşturulacaktır Üst örgütümüz olan TMMOB' nin etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla, TMMOB' nin her düzeyde çalışmasına katılım boyutunun artırılınasına ve Oda görüş ve çalışmalarının TMMOB platformuna aktarılarak TMMOB' ince sahiplenip kamuoyuna yansıtılmasına çalışılacak, Oda' mız TMMOB Yönetim Kurulu Üyesinin Oda 8. yönetim kurulu üyesi anlayışıyla çalışması (bilgilendirme, katılım, öneri vb.) esas alınacaktır Şubeler ve illerde il temsilciliklerinin katkısıyla meslek, meslektaş sorunları, ülke tarımına yönelik konularda veya sosyal amaçlı bölge toplantıları ve benzeri etkinlikler yapılınasının planlanması sağlanacaktır Mesleki ve bilimsel etkinlikler arasında paralellik ve koordinasyon sağlanması, ülke ve bölge düzeyindeki öncelikierin belirlenınesi için, Genel Merkez - Şubeler arası bilgilendirme önceden gerçekleştirilecektir Bina, çalışma ortaını yeterli personel temini çerçevesinde; tarıınla ilgili rapor, sayısal veri, mesleki sorunlar vb. hususların bilgisayara kaydedilmesi, değerlendirilmesi, çağdaş büro yönetim sistemi oluşturulmasına çalışı lacaktır O. Ziraat Fakültelerinin değişik mühendislik ünvaniarı verıneleri ile ilgili olarak; Ziraat Mühendisliği yanındaki diğer yeni mühendislik disiplinler ile birlikte oıiak çalışına olanakları yaratılmasına yardımcı olunacaktır. 5. ı. ı 1. Sivil toplum örgütleri ve tarıınla ilgili meslek örgütleri ile ilkeli ilişki ve işbirliği olanaklarının TMMOB örgütlülüğü ve kamu kurumu niteliğinin yüklediği sorumluluk çerçevesinde geliştirilmesine çalışı lacaktır Ankara ve tüm illerimizde, kamu ve özel iş yerlerinde, işyeritemsilciliği sistemi geliştirilerek kurumlaşma niteliği sağlanacaktır ŞUBELER ve İL TEMSiLCiLİKLERİ Şubeler ve İl Temsilcilikleri de, özellikle kendi yörelerinde ortaya çıkan gelişmeleri izlemek ve Genel Merkezle işbirliği içinde yeni çalışma konu ve alanları ve önerileri üretmekte ödevlidirler İlierde bulunankamu ve özel sektörde çalışan üyelerin ve özellikle işsiz üyelerin kayıtlarının düzenli olarak tutulması için, detaylı bilgileri kapsayan formların kullanılması sağlanacaktır Aidat ve bağış toplanınası ve bilirkişilik gelirlerinden Oda payının alınması sağlanacaktır İl ve yörenin sosyo-ekonomik özelliklerinin gozonune alınarak; sektörel ve sosyolojik konular yanında, mesleki gelişim ve değişınelerin izlenmesi, bunlarla ilgili verilerin derlenmesi, dökümanların toplanınası ve konu hakkında ildeki üyelerin görüşlerini yansıtabilecek nitelikte yazılı metnin şubelere ve Genel MerkeZ' e gönderilmesi için gerekli iletişim sağlanacaktır. 16

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI GİRİŞ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 10-11 Nisan 2010 tarihinde Ankara da toplanan 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar ve Sonuç Bildirgesi nin yönlendiriciliğinde

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ve sorumluluğu yerine getirebilmek

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hüsniye AKILLI* Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı SUNUŞ Bir kentin, hem de Diyarbakır gibi birçok medeniyetin beşiği zengin bir kültürel varlığa sahip bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar ağır bir sorumluluk da gerektirir. Diyarbakır

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı