Kariyer & Kazanç Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kariyer & Kazanç Planı"

Transkript

1 Kariyer & Kazanç Planı

2 Fırsatın Doğduğu Yer Klasik SatıĢ Ġlkesi Hunca 30,- Satış İlkesi Huncalife 30,- SatıĢ Masraflarında tasarruf= Temsilcilere komisyon Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci Devamlı artan ve eklenen maliyetler Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci MüĢteri 100,- MüĢteri 90

3 Temsilci Kaydı Ömür boyu HL ı temsil etme hakkı. Ömür boyu indirimli toptan fiyatına Ürün alma hakkı. Kurduğunuz ekipten dolayı Gelir elde etme hakkı. MĠRAS bırakabilme hakkı. Aidat-Üyelik yenileme yok!

4 ĠĢ ve Kazanç Ġmkanları 1.Ġmkan: Kendi ürün alımınızdan prim m m m 2.Ġmkan: Perakende satıģtan Kar + prim 3.Ġmkan: (Organizasyon geliri) Ekibinizin ürün alımından ve satıģından prim

5 SipariĢ & Teslimat SipariĢ yöntemleri ; Firma Genel Merkezinden Ġnternetten (www.huncalife.com.tr Telefon Fax Ödeme ġekli ; Kredi Kartı Banka Havalesi Kapıdan ödeme kredi kartı Kapıdan ödeme nakit Teslimat: Genel Merkezden teslimat Veya 72 saat içinde Aras kargo ile adresinize teslimat (SMS bilgilendirme ile)

6 Puanlar Her ürünün fiyatıyla orantılı bir puanı vardır. 1 Puan (P) = 1,5 ĠĢlem hacmidir. Yani 1 Puanlık bir ürün kazanç planı içerisinde (yaklaģık) 1,5 ciroyu ifade etmektedir.

7 Puan KiĢisel Puan Grup Puanı KiĢisel Puan:KiĢinin kendi alımıdır. Grup Puan:Kendisi dıģındaki tüm grubun puandır.

8 Kazançları 1-Perakende SatıĢ Geliri 7-Seyahat Programı 2-KiĢisel Alım Primi 6-Araba Programı 3-Grup Primi 5-Liderlik Primi 4-Liderlik Seviye Ödülleri

9 Perakende SatıĢ Geliri %30 Örnek: AlıĢ fiyatı: 100 TL SatıĢ fiyatı: 130 TL Perakende Kar:. 30 TL

10 Prime hak kazanmak 100 HP Kişisel Puan 100 HP Grup Puanı Prime hak kazanmaya başlamak için tek yapmanız gereken bir ay içerisinde 100 puanlık sipariş vermek ve alt ekibinizle birlikte minimum 200 puanına ulaşmak.bu alt ekip puanı içerisinde %24 seviyesindeki liderlerin alımı sayılmaz.

11 100 puanlık ürün satıģından kazancınız Kariyer basamaklarına göre satıģ karınız + Prim kazancınız =Toplam SatıĢ geliriniz 53 TL kar +6TL = 59TL 53 TL kar + 12TL prim =65TL 53 TL kar + 18TL prim =71TL 53 TL kar + 24TL prim =77TL 53 TL kar + 30 TL prim 83=TL 53 TL kar + 36 TL prim =89 TL Kariyer basamakları %4 %8 %12 %16 %20 %24 Puan * 1,5 = ĠĢ hacmi ( Prime esas olan ciro)

12 Kariyer Planı 1 Kişiler Toplam Grup Puanlarına göre Kariyer yaparlar. %24 ALTIN %4 %8 1 Ayda 500 Puan %12 1 Ayda 1000 Puan %16 1 Ayda 2000 Puan %20 1 Ayda 4000 Puan 1 Ayda 6000 Puan 1 Ayda 200 Puan

13 Grup Kazançları Kişiler gruplarından, Kariyer basamaklarına ve ara kazanca göre prim almaktadır. %20 %24 Temsilci Temsilci %4 %16 Temsilci % 4 % 8 %12 Temsilci % 4 % 8 % 12 % 8 Temsilci % 4 % 8 % 12 % 16 %4 Temsilci % 4 % 8 % 12 % 16 % 20

14 %4 Temsilci %24 %12 300TL 270TL Temsilci Temsilci %20 %8 360TL % Puan 1500 Puan Grup Kazancı Örneği Temsilci % Puan

15 Liderlik Primi Almak Ġçin ġartlar ALTIN 6000 Puan (%24 dıģı yandan 3000 Puan ) KIDEMLĠ ALTIN 2 Altın Temsilci (%24 DıĢı yandan 2000 Puan ) SAFĠR 3 Altın Temsilci (%24 DıĢı yandan 1000 Puan ) ZÜMRÜT 6Altın Temsilci (%24 DıĢı yandan 500 Puan ) YAKUT 9 Altın Temsilci (%24 DıĢı yandan 100 Puan ) ELMAS 12 Altın Temsilci

16 1 Seferlik Seviye Ödülleri ALTIN KIDEMLĠ ALTIN TL ödül SAFĠR TL ödül ZÜMRÜT TL ödül YAKUT TL ödül ELMAS TL ödül

17 Liderlik Primleri Liderlik priminde bilinmesi gereken bu primi sadece o seviyeyi hak edenler alırlar. ZÜMRÜT YAKUT ELMAS ALTIN KIDEMLĠ ALTIN SAFĠR 1.sıra %5 %5 %5 %5 %5 %5 2.sıra %4 %4 %4 %4 %4 3.sıra %3 %3 %3 %3 4.sıra %2 %2 %2 5.sıra %1 %1 6.sıra %0,75

18 Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas % 0,75 Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas Altın, Kıdemli Altın, Safir, Zümrüt, Yakut, Elmas Üst hatlardan kimlere ödeme yapılır? % 1 % 2 % 3 % 4 % HP

19 Liderlik Primleri Kazanç Örnekleri Puan Kazanç Altın Sayısı Toplam 1.Sıra Lider %5 * Puan = TL * TL Sıra Lider %4 * Puan = TL * TL 3.Sıra Lider %3 * Puan = TL * TL TOPLAM = TL

20 Araba Programı 1 Binmek istediğiniz arabayı kendiniz seçin Safir Temsilci seviyesine: Polo veya Fiesta Not: Bu programdan yararlanmak için aşağıdaki seviyeleri iki ay üst üste yakalamanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınızda belirtilen araçları kullanım hakkını elde edersiniz. Seviyenizi koruduğunuz sürece de bu hakkınız devam eder. Bir üst seviye şartlarını iki ay üst üste sağlamanız halinde yeni seviye aracının kullanım hakkını elde edersiniz.

21 Araba Programı 2 Binmek istediğiniz arabayı kendiniz seçin Zümrüt Temsilci seviyesine: Focus veya Renault Fluence Not: Bu programdan yararlanmak için seviyeleri iki ay üst üste yakalamanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınızda belirtilen araçları kullanım hakkını elde edersiniz. Seviyenizi koruduğunuz sürece de bu hakkınız devam eder. Bir üst seviye şartlarını iki ay üst üste sağlamanız halinde yeni seviye aracının kullanım hakkını elde edersiniz.

22 Araba Programı 3 Binmek istediğiniz arabayı kendiniz seçin Yakut seviyesi: C5 veya Peugeot 508 Not: Bu programdan yararlanmak için seviyeleri iki ay üst üste yakalamanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınızda belirtilen araçları kullanım hakkını elde edersiniz. Seviyenizi koruduğunuz sürece de bu hakkınız devam eder. Bir üst seviye şartlarını iki ay üst üste sağlamanız halinde yeni seviye aracının kullanım hakkını elde edersiniz.

23 Araba Programı 4 Binmek istediğiniz arabayı kendiniz seçin Elmas seviyesi: Mercedes C180 Not: Bu programdan yararlanmak için seviyeleri iki ay üst üste yakalamanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınızda belirtilen araçları kullanım hakkını elde edersiniz. Seviyenizi koruduğunuz sürece de bu hakkınız devam eder. Bir üst seviye şartlarını iki ay üst üste sağlamanız halinde yeni seviye aracının kullanım hakkını elde edersiniz.

24 Seyahat Programları

25 Seyahat Programı 1 3. Kurucular Toplantımız, 8-9 Aralık 2012 tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Katılımcılar, 1 gece İstanbul da ücretsiz ağırlanacak ve seyahat ödülü olarak 3 gece 4 gün, 2 kişilik Dubai Seyahati ni kazanacaktır. 3. Kuruculara Katılım Ģartları: Eylül ayında Altın Temsilci, Ekim ayında Kıdemli Altın, Kasım ayında Safir Temsilci olmak.

26 Seyahat Programı sonuna kadar ilk 5'e girenler (Gelirde) veya 3. kurucular toplantısına katılmayı hak edenler ġubat 2013 de yapılacak 2 kiģilik, 3 gece 4 günlük Dubai seyahatini kazanacak. Her iki koģulu yerine getirenlere 300$ seyahat harcı hediye edilecek.

27 NASIL BAġLAYABĠLĠRSĠNĠZ? İşe Başlamak İçin Birinci Adım: Herhangi bir HuncaLife temsilcisine kaydınızı yaptırmak. Sonra ilk siparişinizde bir sefere mahsus aşağıdaki başlangıç setlerinden herhangi birini seçmek. Mini BaĢlangıç Seti 5 TL Standart BaĢlangıç Seti 20 TL Ekonomik BaĢlangıç Seti 50 TL +

28 NEDENLERĠNĠZĠ NETLEġTĠRĠN! Ek Gelir Maddi Özgürlük Kendi ĠĢine Sahip Olmak Daha Fazla BoĢ Zaman Bireysel GeliĢim BaĢkalarına Yardım Etmek Yeni Ġnsanlarla TanıĢmak Emeklilik Miras Bırakmak Daha lüks bir yaģam

29 Ya bir YOL bulacağız, yada bir YOL yapacağız. Haniball ÇIKIġ YOLUMUZUN HuncaLife olduğuna ĠNANIN! DEĞĠġMEYE KARAR VERĠN!

30 ÖĞRENĠN :ĠNSANLAR NEDEN HUNCALIFE ĠLE ÇALIġMAYA KARAR VERĠR? 1.Ömür Boyu SözleĢme, 2.Ġstediğin zaman EMEKLĠ olabilmek. 3.SIFIR RĠSK 4.Harika Ürünler 5.60 yıllık kurum güvencesi 6.Sektöründe en iyi kazanç planı 7.Bütün yukarıdakileri sağlayan güvenilir bir firma

31 KOPYALAMANIN GÜCÜNÜ ANLAYIN Kopyaları üretecek kalıp siz olmalısınız. Bu yüzden ĠDEAL BĠR NETWORKÇÜ olmalısınız. Ve Her ne yapıyorsanız yapın, son derece BASĠT olmalı. Çünkü bizim iģimizde her hareket hızla tekrar eder.

32 AKTĠFLĠĞĠ VE SPONSORLUĞU DOĞRU UYGULAYIN

33 KEMĠK KADROYU NASIL OLUġTURACAKSINIZ? Her zaman çoktan seçmek iyidir ve hep daha iyiler ve istekliler bulunabilir. Herkese iģinizi anlatın ama sadece GERÇEKTEN HEYECANLANAN ve ĠSTEYEN kiģilere yönelin. Pozitif ve Kendine, Yapabileceğine inanan kiģilerle ticaretinizi inģa etmeye baģlayın.

34 GRUBUNUZU NASIL YÖNETECEKSĠNĠZ? Prensipler ve kurallar herkes için aynıdır. UNUTMAYIN Network te ekibiniz çok hızlı büyür. Bu yüzden kiģilere göre davranamazsınız. Siz kiģilere değil, kiģiler SĠSTEME uymalıdır. ĠSTĠSNALAR KAĠDEYĠ BOZAR!

35 SĠSTEMLĠ ÇALIġIN! HL iģiniz çok büyüyecek, bu yüzden 2 Ģeyi otomatik sisteme bağlamalısınız. 1) Adam Bulma, 2) Eğitim, BÖYLECE ĠLERDE SĠZDEN BAĞIMSIZ ÇALIġAN BĠR EKĠBĠNĠZ OLABĠLĠR.

36 EĞĠTĠMĠN ZĠRVESĠNĠ ĠYĠ KULLANIN Liderlik Seminerleri, Kariyer yapmak isteyen kiģiler için YOL GÖSTERME Eğitimleridir. Her AKADEMĠ seminerinde Kariyer Yapmak isteyen First Line larınız olmalı. Kariyer yapan First Line larınıza her AKADEMĠDE gruplarından daha fazla kiģiyle orada olmaları gerektiğini öğretin.

37 PÜF NOKTA! BaĢlangıçtaki en büyük sorun ÇOK çalıģıp, AZ kazanmaktır.bu yüzden hep 12 ay sonra ne kadar kazanıyor olacağınıza konsantre olun. Bu rakkam ilk yılınızda TL ise ve siz de 100TL alırken bile TL alıyormuģcasına çalıģın. BAġLANGIÇ GRAFĠĞĠ 300,00 250,00 200,00 150,00 Series1 100,00 50,00 0,00 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS

38 ALTIN OLUNCA HERġEY DEĞĠġĠR Artık SĠZ bir ALTINSINIZ ve göreviniz, kariyer yapmak isteyen kiģilere yardımcı olmak. DEV BĠR SATRANÇ BAġLADI! Her kariyer yapan kiģi ticaretinizi olgunlaģtırır.

39 LĠDERLERĠNĠZLE ĠLĠġKĠLERĠNĠZ NASIL OLMALI! Onlarla fikirleri, sorumlulukları paylaģın. ĠĢlerine asla karıģmayın sadece takip edin. Sıkıntılı dönemlerinde danıģmanlık yapın. Her ne olursa olsun ETĠK kurallar dahilinde beraber çalıģılması gerektiğini savununun.

40 Bu oluģturduğunuz ticaretin size ömür boyu bir getirisi vardır. Hem de SIFIR Riskle.

41 LĠDERLĠK PRĠMLERĠ KAZANÇ ÖRNEĞĠ Ciro Kazanç.Adet.Toplam 1.Sıra Altın %5 2.Sıra Altın %4 3.Sıra Altın %3 * * * 5.000TL 5.000TL 5.000TL = = = 250TL * 150TL * 200TL * TL 7.200TL TL 4. Sıra * Altın % TL = 100TL * TL 5 YIL SONRA 5. Sıra Altın %1 * 5.000TL = 6. Sıra * Altın %0, TL = 37,50TL * * 50TL TL TL Toplam TL

42 Bu Vizyona Ġnanan ve Vizyonun PeĢinden Gidenlerin BaĢına Neler Gelir??

43 Hayatınızı değiģtirmeye devam ediyoruz

K Y Ä N I Ö D E M E P L A N I A V R U P A

K Y Ä N I Ö D E M E P L A N I A V R U P A K Y Ä N I Ö D E M E P L A N I A V R U P A HOŞGELDİNİZ Kyäni ye Hoşgeldiniz. Misyonumuz istekli bireylerin Daha Fazlasını Yaşamalarına ve daha fazla sağlık, daha fazla zenginlik ve hayatı içeren potansiyellerine

Detaylı

PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ

PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ ÖRNEK 1 Kendi ĠĢinin Patronu Olma Zamanı Gelmedi Mi? Çalışan

Detaylı

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU Bekleyen üyeleriyle ve ulaşabileceği herkesle, telefondan iletişim kurmak isteyenlere bu örnekler yol gösterecektir. Yüz yüze görüşmeler için de kullanabilir veya

Detaylı

SATIŞ KAZANÇ PLANI BROŞÜRÜ

SATIŞ KAZANÇ PLANI BROŞÜRÜ SATIŞ KAZANÇ PLANI BROŞÜRÜ Nu Skin FARKTIR. FARK ORTADA. İş ortağınız olarak, dünya çapında sunduğumuz kazançlarla gerçek bir lider olarak farkımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Vizyonumuz belli Satış

Detaylı

FUTURENET Pazarlama Planı. 15 Haziran 2015 ten itibaren geçerli

FUTURENET Pazarlama Planı. 15 Haziran 2015 ten itibaren geçerli FUTURENET Pazarlama Planı 15 Haziran 2015 ten itibaren geçerli 1 Eğlenin Arkadaşlarınızla buluşun Para kazanın Fantastik ödüller kazanın FutureNet seyahatlerinde bize katılın 2 Pazarlama Planı İçerik Başlangıç

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME FORMATI ÖRNEKLER

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME FORMATI ÖRNEKLER TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME FORMATI ÖRNEKLER Bekleyen üyeleriyle telefondan iletişim kurmak isteyenlere bu örnekler yol gösterecektir (yüz yüze görüşmeler için de düzenlenebilir). ÖNEMLİ! Bu çalışmaya

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

ZINDE YA AM EV GÜ. Başlangıç rehberi

ZINDE YA AM EV GÜ. Başlangıç rehberi ZINDE YA AM EV GÜ Başlangıç rehberi Ömür boyu sürecek bir serüven Amway Serbest Girişimcisi olduğunuz için tebrikler! Amway ile yüksek başarı düzeylerine ulaşan liderlerden her zaman aynı şeyi duyuyoruz.

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Haziran 2015 Sayı:16

Haziran 2015 Sayı:16 Haziran 2015 Sayı:16 Nebim V3 ERP ile gerçek verimliliği keşfeden lider kurumların sayısı giderek artıyor. Satın almadan üretime, planlama ve bütçelemeden satışa, finans yönetiminden mağaza yönetimine,

Detaylı

Flavonmax Tüketici Kulübüne Hoş geldiniz! 3

Flavonmax Tüketici Kulübüne Hoş geldiniz! 3 Sponsorunuz: Önsöz Flavon max Tüketici Kulübü ne Hoş geldiniz! Öncelikle bize katıldığınız ve kıymetli vaktinizi ürünlerimizi, şirketimizi ve Flavon max Tüketici Kulübümüzü tanımaya ayırdığınız için çok

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

BÜYÜYÜN BÜYÜMEYE PROGRAMI PY 2012/2013

BÜYÜYÜN BÜYÜMEYE PROGRAMI PY 2012/2013 BÜYÜYÜN ve Kazanın PY 2012 / 2013 : Büyüme Yılı! Büyümeye Odaklanın YENİ PERFORMANS YILI İÇİN HEDEFİNİZ BÜYÜME OLMALI Amway Serbest Girişimcileri (ASG ler) olarak bu inanılmaz fırsatı değerlendirmek için

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

AL KAZAN YAZ KAZAN SAT KAZAN OKU KAZAN KAZANÇ PLANI REHBERİ

AL KAZAN YAZ KAZAN SAT KAZAN OKU KAZAN KAZANÇ PLANI REHBERİ AL KAZAN YAZ KAZAN SAT KAZAN OKU KAZAN KAZANÇ PLANI REHBERİ GİRİŞİMCİ BİRLİĞİ SİSTEMİ FACEPARA SİSTEMİ NEDİR? FacePara Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ve sizlerin: * Okudukça Para Kazanabileceğiniz,

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler. 1. Güncelleme

Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler. 1. Güncelleme Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler 1. Güncelleme Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler Franchise verirken ve alırken nelere dikkat edilmeli? 1. Güncelleme Franchise Nedir?... 5 Franchise Kavramları

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı