Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014"

Transkript

1 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa Konutları Atakent 3 Toplu Yapı Yönetim Planı 33. Maddesi çerçevesinde, 01/02/2014 Tarihinde yapılmış olan seçimli Genel Kurul esnasında 2 yıl için seçilen yönetimin 2014 yılı Şubat-Nisan Dönemi ilk 3 aylık faaliyetlerini kapsayacak şekilde mali ve idari konular Denetim Kurulumuzca incelenmiş olup, denetim çalışmasına ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 1. İncelemenin dayanağı ve raporun konusu Kat Mülkiyeti Kanunu 41. maddesi ve Avrupa Konutları Atakent 3 Toplu Yapı Yönetim Planı nın 33. maddesi hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulumuz tarafından Ana Taşınmaz Temsilciler Kurulu nu bilgilendirmek üzere 2014 yılı Şubat- Nisan ilk 3 aylık dönemi için denetim çalışması gerçekleştirilmiş olup, işbu raporun konusunu aşağıdaki ana başlıklar oluşturmaktadır. - Mali konulara ilişkin yapılan çalışma ve bulgular - Ana gayrimenkulün yönetim tarzına ilişkin düşünce ve öneriler 2. İnceleme dönemlerine ilişkin defter tasdik bilgileri Denetim Kurulumuz tarafından yapılan çalışmaya dayanak teşkil eden yasal defterlerin noter tasdikine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Defterin adı Dönemi Tasdik tarihi Tasdik no Yevmiye Defteri /12/ Kebir /12/ Yapılan incelemeler 3.1. Mali konulara ilişkin yapılan çalışma ve bulgular Harcamalara ilişkin incelemeler Site yönetimi muhasebe birimi tarafından takip edilerek kayıt altında alınan harcama ve gelir kalemlerine ilişkin 3 aylık dosyaların tamamı incelenmiş, gider belgeleri görülmüş, gelir çeşitleri ve hesap yöntemleri ile ilgili bilgi alınmış olup aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir. a. Gider pusulası ile yapılan ödemeler Belirlenen günlük ihtiyaçlar çerçevesinde, sitedeki mevcut teknik kadro tarafından yapılamayacağı anlaşılan günlük bazı konularda dışarıdan hizmet alındığı anlaşılmıştır. Alınan hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler gider pusulası ile belgelendirilmekte ve kasadan nakit olarak hizmeti veren ilgiliye ödenmektedir. Bu esnada düzenlenen belgeler incelenmiş ve bazı gider pusulalarının ekinde hizmetin kimden ve neden alındığı konusunda yeterli açıklamanın olmadığı görülmüştür. Bu çerçevede, gider pusulası ile ödemesi yapılan günlük işler ile ilgili olarak gider pusulasının yanı sıra; - Hizmetin niteliği - Neden gerektiği - Kimin talep ettiği - Kimin onayladığı - Hizmet alınan kişinin kimliği Sayfa 1 / 10

2 gibi bilgilerin yer alacağı standart bir formun hazırlanarak bundan böyle gider pusulası eki yapılarak takip edilmesi faydalı olacaktır. Aksi durumda yapılan ödemenin niteliği anlaşılmayabilmekte ve denetimler esnasında ilave araştırma yapılması ve sorgulanmasına neden olabilmektedir. b. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin teklif süreci 31 Mart 2014 tarih ve 2014/1 sayılı Özel Amaçlı Denetim Kurulu Raporu, tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmek üzere imza karşılığı olarak Suat YEŞİL e elden teslim edilmiş idi. Bahsi geçen Rapor un 3.4-Satın Alma Süreçleri başlıklı maddesi; tarih ve 2 sıra no lu Denetim Kurulu Kararımızda hesap döneminin ilk üç ayının içinde olmamız ve satın alma işlemlerinin devam ettiği ve edeceği düşüncesiyle uygulama ile ilgili kontrollerimizi bir an önce yapabilmemiz adına mevcut ve 3.3 no lu maddede belirtilen potansiyel uygulama kararları çerçevesinde güncellenme ihtimali olan 2014 Hesap Dönemi İşletme Projesi çerçevesinde; yılı içerisinde yapılacak olan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bir Mal ve Hizmet Satın Alma Süreçleri yönergesi olup olmadığının sorulmasına, - varsa bir örneğinin Denetim Kurulu na verilmesinin talep edilmesine, - yok ise de 2014 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacak olan üç aylık denetim çalışması sonuçlanana kadar bu yönergenin oluşturularak Denetim Kurulu na verilmesinin talep edilmesine karar verilmiş idi. Bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kurulumuza verilen bilgi; halihazırda uygulanan bir satın alma sürecinin olduğu ancak yukarıda bahsi geçen şekilde yazılı olarak Mal ve Hizmet Satın Alma Süreçleri yönergesi bulunmadığı şeklindedir Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen limitli denetim esnasında satın alma ile ilgili bir çalışma yapılmamış olup Yönetim Kurulu na bu konuda tarih ve 2 no lu Kararımız ile yöneltilen ve işbu raporumuz ile de tekrarlanan talebimiz ile ilgili cevabi çalışmasının tamamlanmasını müteakip gerekli denetim ve değerlendirme yapılacaktır. şeklinde ifade edilmişti yılı ilk 3 aylık hesap dönemi Şubat-Nisan ayını içermekte olup 15 Mayıs tarihine kadar tamamlanan muhasebe hesap ve mutabakat kapama işlemlerini müteakip denetim çalışmamız gerçekleştirilmiş olup, yapılan denetim esnasında konu Yönetim Kurulu na sözlü olarak hatırlatılmasına rağmen henüz bir çalışma yapılarak işbu raporumuz tarihine kadar Denetim Kurulu na verilmemiştir. İncelemelerimiz esnasında aşağıda detayları verilen bazı örnek satın alımlarla ilgili olarak da herhangi bir teklif alındığına, karşılaştırıldığına ya da değerlendirme sürecine tabi olduğuna ilişkin bir emareye rastlanmamıştır. Bu da aynı tutarlı alımlarda farklı uygulamalara neden olmaktadır. Tedarikçi Fatura no Tutar (TL) Açıklama Başaran Anahtar , Hidrolik aksam Burak Temizlik Malz , Islak kuru vakum/cila Makinesi Ömeroğulları , Elektrik malzemesi Ömeroğulları , Elektrik malzemesi NK Kimya , Malzeme Has Elektronik ve Plastik , Elektronik malzeme Gözde Elektrik , Malzeme İş bu raporumuz ile Yönetim Kurulu na bu konuda bir Mal ve Hizmet Satın Alma Süreci hazırlanması gerektiğini hatırlatırız. Raporumuzun Yönetim Kurulu na imza karşılığı tevdi edilmesini müteakip 15 gün içinde çalışmanın istenilen şekilde tamamlanarak Denetim Kurulu na tevdi edilmemesi halinde Temsilciler Kurulu nun toplantıya çağırılarak bu suretle karar alınmasının tavsiye edileceğini hatırlatmak isteriz. c. Talep fişleri b maddesinde belirtilen süreç yoksunluğu yanı sıra yapılan bazı teknik malzeme alımları ile ilgili olarak düzenlenen talep fiş lerin de de istekte bulunan personelin imzasının olmadığı görülmüştür. İncelememiz esnasında bazı prensipler sözlü olarak izah edilmiş ise de yazılı kural yoksunluğu bu tarz düzenlemelerde eksiklik olarak görülmektedir. d. Onay süreci gerektirmeyecek küçük miktardaki kasadan nakit harcamalar Yapılan inceleme esnasında Mal ve Hizmet Satın Alma Süreci kapsamında değerlendirilemeyeceği düşünülen kasadan yapılan küçük tutarlı harcamalara ilişkin de bir düzen ve prensip belirlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Bu çerçeve; gıda, eczane, kafe, taksi gibi muhtelif harcamalara ilişkin olarak alınan belgelerin bir A4 kağıda yapıştırılarak kimin, hangi Sayfa 2 / 10

3 amaçla, kimin onayıyla bu harcamayı yaptığının (örneğin; taksi fişleri için, kimin, hangi amaçla, kimin onayıyla, nereden nereye gittiği gibi) izahatının bulunması yapılan bu tarz harcamaların keyfiyeti ile ilgili kuşkuları giderecektir Gelirlere ilişkin incelemeler Reklam gelirleri Yönetim Kurulu nun belirlemiş olduğu aşağıdaki tarife çerçevesinde site içinde çeşitli reklam türlerine göre ücretlendirme yapılarak ilgililerinden siteye gelir olarak tahsil edilmektedir. REKLAM SEÇENEKLER İ POŞETLE DAİRELERE TOPLU DAĞITIM (CUMA GÜNLERİ) POŞETLE DAİRELERE ÖZEL DAĞITIM (TEK FİRMA) A3 DUYURU PANOSU A4 DUYURU PANOSU FİYATLANDIRMA MİKTARI 2,300 2, AD.BLOK DUYURU PANOLARI 28 AD.BLOK DUYURU PANOLARI REKLA M YAYIN SÜRESİ TEK DAĞITIM SMS 2,300 1 KERE ASANSÖR PANO A3 ASANSÖR PANO A4 56 ADET ASANSÖR 56 ADET ASANSÖR TUTAR (TL) DIŞARI YILLIK ANLAŞMA (TL) SİTE İÇİ TİCARİ ALANLAR TUTAR (TL) , ÜCRETSİZ YILLIK ANLAŞMA (TL) ÜCRETSİ Z TEK DAĞITIM 1, , ALINMAZ ALINMAZ ALINMA Z SİTE SAKİNLERİNE (ÖZEL DERS VS) YILLIK TUTAR ANLAŞM (TL) A (TL) ALINMAZ ALINMAZ 7 GÜN ALINMAZ ALINMAZ ALINMAZ 7 GÜN ALINMAZ ALINMAZ ALINMAZ ALINMA Z ALINMAZ ALINMAZ ALINMA Z ALINMAZ 7 GÜN 1, ALINMAZ ALINMAZ ALINMAZ 7 GÜN ALINMAZ ALINMAZ ALINMAZ 2014 yılı ilk dört aylık döneminde bu tarz reklamlardan elde edilen toplam gelir 31,300 TL olup Yönetim Kurulu adına bu konu muhasebe ve idari birimlerce yakından takip edilmektedir Kira gelirleri Avrupa Konutları Atakent 3 mülkiyetinde bulunan ticari ünitelerden Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki kira bedelleri aylık düzenli olarak tahsil edilmekte ve gelir kaydedilmektedir. AYLIK DÜKKANLAR M2 Metrekare KİRA AİDAT başına ortalama kira HELİN PERDE 32 2, AVRUPA EMLAK 65 4, LOSTRA CLUP HOUSE (DERNEK) TUĞBA KURU TEMİZLEME 60 1, AVRUPA OTO YIKAMA 372 2, Sayfa 3 / 10

4 GÜLEN EMLAK 46 1, AVRUPA KAFE SİTE LOKALİ 249 2, FORUM AKADEMİ , SİGORTA ACENTESİ 33 1, FORUM AKADEMİ , PARTİ ÇUVALI ÇİĞ KÖFTECİ Toplam 23, , Görüleceği üzere bahse konu ticari alanların kira bedelleri kıyaslandığında metrekare başına ortalama bir kira bedeli hesaplanamamaktadır. Bunun sebebi Denetim Kurulumuza site sakinlerinin ihtiyacı, ticari faaliyetin cinsi, tahmini gelir seviyesi gibi bazı kriterlerin dikkate alınarak kiracı ile karşılıklı konuşulup karar verildiği şeklinde açıklanmıştır. Kanaatimizce bahsi geçen kriterler yerinde olmakla birlikte bu konuda; - site sakinleri arasında bir memnuniyet ve ihtiyaç anketinin yapılmasının - çıkacak sonuçlar çerçevesinde mevcut kira kontratlarının kontrat sürelerinin sonuna yakın hukuki gerekleri yerine getirilmek suretiyle dikkate alınmasının ve - çıkan anket sonuçları dikkate alınarak gerekirse farklı ticari faaliyette bulunabilecek kiracılar bulunması için çalışma yapılmasının doğru bir uygulama olacağı kanaatindeyiz. Yukarıda teamüle aykırı görünmekte olan Club House kira bedelinin düşüklüğünün sebebinin bir dernek olarak faaliyet gösteren spor kompleksinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyacı olan destekten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu uygulama Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş olsa da Denetim Kurulu olarak öncelikle site yaşam kalitesi açısından gerekli olan bu kompleksin sürdürülebilir bir gelir seviyesinde kalabilmesi için destek verilmeden önce ilgili derneğin kayıtlarının denetime açılarak bu durumun Temsilciler Kurulu tarafından da benimsenerek desteklenmesinin sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Zira, destek ihtiyacı durumunun sadece dernek yöneticileri tarafından sözlü olarak iletildiği ancak bununla ilgili herhangi kanıtlayıcı bir belge/bilgi tevsik edilmediği anlaşılmaktadır. Bahsi geçen denetim/bilgi ihtiyacı ile ilgili olarak Denetim Kurulumuzun talebi, Yönetim Kurulu nun bu durumu ilgili dernek yöneticilerine iletmesi ve denetim/bilgi ihtiyacının izah edilmesidir. Aksi durumda sadece dernek yöneticilerinin sözlü talepleri çerçevesinde ticari amaçla yürütülen bu hizmetin sürdürülebilirliği için rayicin çok altında bir kira tespit edilerek desteklenmesinin izahatı olamayacaktır. Sayfa 4 / 10

5 3.1.3 Bütçe ile ilgili yapılan incelemeler GİDER KALEMLERİ FARK TL (+/-) Bütçe Gerçekleşe Açıklama n 1 Personel Gideri 46, , İşten çıkartılan personel, raporlu olması 701, nedeniyle ücret almayan personel, işten çıkartma sonrası yerine ikame personel alınması arasında zaman olması gibi nedenlerle oluşan farktır 2 Güvenlik Gideri - 31, İdari (Yönetim Hizmetleri) Giderleri 4 Teknik ve Temizlik Sarf Malzeme Giderleri - 24, , Havuz Giderleri - 18, Tamir-Bakım- Onarım Giderleri 7 Bahçe-Peyzaj Giderleri - 17, , Elektrik Giderleri - 1, Su Giderleri - 3, Jeneratör Yakıt 12, Giderleri 11 Diğer Giderler - 9, GİDERLER TOPLAMI 49, , , , , , , , , , , , Aylık birim fiyattaki artış nedeniyle oluşan farktır 79, Yılın ilk aylarında (kış) yüksek doğal gaz tüketimi ve yılbaşı programı harcaması yapılması nedeniyle oluşan farktır 89, Artaş tarafından süregelen teknik destek sayesinde normalde ücretli olarak alınabilecek bazı tamir bakım masraflarının ücretsiz gerçekleşmesi. Yangın sistemleri, asansör, jeneratör gibi teknik ekipman yedek parça/bakım onarım harcamalarının henüz gerçekleşmemiş olması 100, Dönem olarak havuz kullanımı henüz başlamadığından beklenen harcamalar henüz gerçekleşmemiştir. 140, Asansör muayenelerine ilişkin fatura geldiğinde bu fark kapanacaktır. 16, Peyzaj ile ilgili harcamalar yeni yapılmaya başlanmamıştır. 304, Fark ihmal edilebilir düzeydedir. 58, Fark ihmal edilebilir düzeydedir. - Henüz alım yapılmamıştır. 26, Planlanan alımın erken yapılmış olmasından kaynaklıdır. Tabloda Fark TL kolonunda görülen eksi (-) değerler bütçelenenden fazla harcamaları, diğerleri de bütçelenenden az harcamaları temsil etmektedir. Denetim çalışmamız esnasında bu farkların sebepleri yukarıdaki şekilde izah edilmiş olup, Ocak-Nisan döneminde 49,416.77TL bütçe fazlası olduğu görülmüştür. Denetim kapsamımız Şubat-Nisan olmasına rağmen bütçe çalışmasının Ocak-Nisan dönemini kapsayan şekilde temin edilen bilgiler ışığında yapıldığını belirtmek isteriz. 3.2 İdari konulara ilişkin inceleme, tespit ve önerilerimiz Güvenlik Araç girişleri Sayfa 5 / 10

6 Siteye girişler prensip olarak kat maliklerinin her bir daire için satın aldıkları en fazla iki araç için otomatik geçiş cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak; - Mevcut otomatik geçiş sahibi araçların tespiti - İkiden fazla geçiş cihazına sahip olan dairelerin fazlalarının bilgi verilmek suretiyle geçiş hakkının iptali - İlgili dairede ikamet etmeyenler tespit edilmesi durumunda geçiş hakkının iptali gibi potansiyel olarak güvenlik zafiyetine sebep olabilecek durumların tespit edilerek işlem yapılması ve temsilciler kuruluna bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca idari personel ile yapılan görüşmeler esnasında daire sakinlerinin kapı girişi için kullandıkları manyetik kartların araç girişleri esnasında güvenlik kulübelerine yakın bariyerde de kullanılabilecek şekilde teknik düzenleme yapıldığı öğrenilmiştir. Her ne kadar manyetik kart gösterilmek suretiyle araç girişi yapılması girişlere bir kayıt yaratıyor ise de bu uygulamanın otomatik geçiş kullanımına alternatif görülerek alımını azaltması endişesiyle konuyla ilgili olarak otomatik geçişi özendirici alternatif çözümler bulunmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz Misafir araç girişleri Misafir araç girişleri esnasında sadece dairenin aranarak onay alınmasından ziyade, araç sürücüsünden kimlik alınarak aracın ön camına Misafir Araç yazılı bir kart verilmesi, giriş-çıkış saatlerinin kaydedilmesi, aracın bahsedilen daire blok a gidip gitmediğinin takip edilmesi ve gitmediyse bu konuda derhal gerekli müdahalenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle kuaför, market, pastane, restoran ve kafeye gelen misafir araçlarının en azından hafta sonu kabul edilmemesi, bu konuda gelen taleplerin de geri çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarzda kabuller özellikle kuaför, restoran ve kafe bölümlerinde kontrol edilemeyen ve müdahale de edilemeyen bilinçsiz araç parklarına ve site sakinlerinin bu yerlerden yararlanma haklarının gasp edilmesine sebebiyet vermektedir Belirli saatlerde ilave güvenlik önlemleri Güvenlik şirketi ile yapılan sözleşme çerçevesinde sabah ve akşam yoğun saatlerde araç giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşanmamasını temin etmek üzere ilave personel bulunmaktadır. Aynı yaklaşım, özellikle akşam saatlerinde site içinde bulunan Migros un önündeki araç yoğunluğu esnasında site sakinleri arasında herhangi bir problemin yaşanmasını engellemek amacıyla da gösterilmelidir. Zira, iş dönüşü aracını, geçici süre dahi olsa, başka araçların giriş çıkışlarını engelleyecek şekilde park ederek alışverişe giden site sakinleri ile aynı amaçla orada bulunan ve alışverişi tamamlayarak aracını park yerinden çıkartmak isteyen site sakinleri arasında sıkça sorun yaşanmaktadır. Araç sahiplerinin olmaması gerektiği şekilde park eden sakinlerimizin takip edilerek nereye gittiklerini gözlemlemek ve gerektiğinde derhal haber verip herhangi bir sorun yaşanmasını engellemek üzere 1 (bir) güvenlik personelinin saat saatleri arasında görev yapması gerektiği kanaatindeyiz Güvenlik kameraları Site genelinde bulunan güvenlik kameraları ana giriş ve çıkışların yanı sıra hemen her blok girişini takip edecek şekilde konuşlandırılmıştır. Ancak, kapalı otoparklarda blok girişlerini takip edenler haricinde kamera bulunmamakta ve otoparkın genelinde meydana gelen ufak çaplı çarpma-sürtme ya da kasti bazı zarar verici davranışlar takip edilememektedir. Son zamanlarda bazı blokların otopark girişlerindeki manyetik kapıların üst üste ciddi şekilde zorlanarak maddi zarar verildiği, asansörlerdeki tabelaların söküldüğü ve bu davranışların da hangi daire sakini tarafından yapıldığı tespit edilememektedir. Bu gibi medeniyet dışı davranışların takip edilebilmesi ve gerektiğinde zararın derhal rücu edilebilmesi için otoparktan girildikten sonraki manyetik kapı ile otoparktan site altına giriş arasındaki boşluğa ve ayrıca B-2 katı asansörlerin bulunduğu alanı da gözleyecek şekilde kamera sisteminin genişletilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca ana sisteme bağlı olmasa bile asansörlerde kayıt yapabilen kamera konması faydalı olacaktır. Yanı sıra, bazı blok aralarının kamera kapsamı dışında kalması nedeniyle münferiden yaşanmış ve adli vaka olarak değerlendirilebilecek nitelikteki vukuatlar söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu olumsuz örneklerin de göz önüne alınarak eksikliklerin süratle giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz Spor sahalarının kullanımı Sitemiz spor alanları oldukça modern ve birden fazla spor aktivitesine imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu nun, bu alanların sadece site sakinleri tarafından kullanılmasına yönelik tedbirleri alması gerekmekte olup, sitemizde yaşayan sakinlerimizin dışarıdan grup şeklinde arkadaş getirerek özellikle halı saha maçları gibi toplu aktivitelerle diğer site sakinlerinin haklarını gasp etmeleri engellenmelidir. Münferiden de olsa bu tarz olaylar duyulmakta olup güvenlik birimlerinin müdahale edemediği bilinmektedir. Sayfa 6 / 10

7 Havuzların kullanımı Sitemizde ortak kullanıma açık bulunan dört havuz alanı bloklar arasında paylaştırılmış ve kullanıma ilişkin bilgi site sakinleriyle paylaşılmıştı. Ancak, 2013 yılı yaz ayı süresince bu havuzların kullanımları esnasında yaşanan olumsuz olaylar, bu konuda yoğun dönem başlamadan Yönetim Kurulu tarafından ciddi ve takip edilebilir kararların alınmasını gerektirmektedir. Bunlar; - Havuz girişlerinde manyetik kart göstermeksizin turnikeden geçilmesinin engellenmesi, turnike sistemi yetersiz kalıyorsa buna ilişkin yeni düzenleme yapılması, - Bir kişinin bir manyetik kart ile birden fazla kişiyi havuza almasının engellenmesi - Bu kontrolü yapacak olan personelin muhtemel itiraz ya da diğer cebri davranışlar karşısında gerekli önlemleri derhal alması üzere bir aksiyon planı üzerinde mutabık kalınması ve bunun muhakkak uygulanması - Bu konuda ısrarcı olmayan ya da kuralları uygulamaktan imtina eden personel ile ilgili idari işlem yapılması - Yönetim tarafından konulmuş kurallara uymak konusunda zorluk yaşayan site sakinleri ile ilgili önce sözlü uyarı sonrasında da süreklilik arz etmesi halinde genel düzeni bozucu davranış nedeniyle adli işlem yapılacağının kendisine belirtilmesi ve bunun uygulanması - Bu kişilerin tespit edilerek gerektiğinde hakim müdahalesi ve hatta gerekli yargı yolları kullanılarak açık artırma yolu ile dairesinin satın alınması konusunda gerekli işlemlerin derhal ve geciktirilmeksizin yapılarak site genel ahenk ve düzeninin korunması - Havuzların kullanımındaki temel insani, ahlaki ve toplumsal kuralların uygulanması gerektiği konusunda güvenlik personelinin bilgilendirilmesi ve bunları takip etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri şeklinde sıralanabilecek olup bu tarzda sıkı takip uygulamaları sitemizin kaliteli yaşam standartlarını medeni seviyelerde tutacaktır Otopark kullanımı ve yanlış park edenlerin durumu Site genelinde yeterli kapalı otopark alanı bulunmasına rağmen binaların önüne keyfi şekilde park ederek karşılıklı araç geçişini engelleyen az sayıda site sakini bulunduğu ve bu sakinlerin kimler olduğu bilinmektedir. Müteaddit defalar sözlü ve yazılı uyarılmalarına rağmen bu davranışlarından vazgeçmeyen ve site sakinlerine kasıtlı rahatsızlık veren bu şahısların uzun süren ve sonuçsuz kalan uyarı süreçleri yerine gerekli yargı yolları kullanılarak açık artırma yolu ile dairesinin satın alınması ve sitemizin ahengini bozan bu şahısların süratle bertaraf edilmesi konusunda gerekli işlemlerin derhal ve geciktirilmeksizin yapılarak site genel ahenk ve düzeninin korunması gerektiği inancındayız. Ana Taşınmaz Temsilciler Kurulu ilk resmi toplantısında bu konunun gündeme alınarak gerekli işlemlerin başlatılması gerektiği kanaatindeyiz Club House Dışarıdan Üye Kabulü ve Dernek Üyeliği Talepleri Dışarıdan Üyelik Yönetim Kurulu nun 3 Mayıs 2014 tarih ve 30 no lu kararındaki 1. Maddede Club House dernek yönetiminin gelir sistemi çevirmeye yetmediği ve dışarıdan üye alarak sorunu çözme isteği üzerine durum değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda komşumuz Acıbadem Hastanesi doktor ve üst düzey yöneticilerinin talepleri üzerine üyelikler kabul karar verilmiştir şeklinde bir ifade aynen yer almaktadır. Denetimimiz esnasında yapılan görüşmemizde de alınan bilgiye göre bu raporun maddesinde bahsi geçen aynı nedenlerle bu kararın alındığı anlaşılmaktadır. Bu karar ile ilgili olarak Denetim Kurulumuzca oluşan kanaat çerçevesinde aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekmektedir; - İş bu raporun Yönetim Kurulu na tevdi tarihi itibariyle Acıbadem Hastanesi personelinden kaç kişi Club House a üye olarak kaydedildiği - Üye olan var ise bu kişilere araç giriş izni verilip verilmediği, - Araç giriş izni verildiyse giriş esnasında Club House üyelik kart mı yoksa site giriş kartı mı gösterdiği (ya da uygulama ne ise detay bilgi) - Araç giriş çıkışlarının spordan ziyade park yerini kullanmak şeklinde olup olmadığının tespitine yönelik bir takibin yapılıp yapılmadığı, - Böyle bir takip yapılıyor ise bunların kayıtlarını kimin ve nasıl tutulduğu, - Bu güne kadar bu şekilde bir tespit yapılıp yapılmadığı, konularının detaylı şekilde temsilciler kuruluna izah edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu talebimizdeki esas amacımız; - Bir güvenlik zafiyeti var olmadığı ve gerekli önlemlerin alındığı, - Sadece site sakinlerinin kullanımı amacıyla yapılmış ve site yönetimince kiraya verilen Club House da site sakinlerinin, özellikle yoğun kullanım saatlerinde, hak gaspına maruz kalmadıkları, - Site otoparkının genel otopark amaçlı kullanılmadığı Sayfa 7 / 10

8 konularının açıklığa kavuşturulmasıdır Dernek üyeliği Club House isimli, binası sitemiz mülkiyetinde olan spor kulübü Avrupa Konutları Atakent 3 Kulübü Derneği tarafından işletilmektedir. Bahsi geçen alan içerisinde bulunan spor teknik malzemeleri sitemiz sabit kıymetleri arasında yer almamaktadır. Buradan hareketle, bahse konu tesisin içinde bulunan spor malzemelerinin Avrupa Konutları Atakent 3 Kulübü Derneği mülkiyetinde yer aldığı düşünülmektedir. Her ne kadar tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü B.05.0.DDB sayılı yazısı ile tasdik edilen Tüzük ün 3 no lu maddesinde özel bir şart görülmemiş olsa da, sitemiz sakinleri dernek üyeliği başvuruları, dernek yönetimince kanuni süreler içinde yanıtlanarak reddedilmiştir. Kanaatimiz, bu tesisin oldukça avantajlı koşullarda hizmet verdiği, tesis içindeki olanakların kalite itibariyle oldukça yüksek olduğu ve bu çerçevede hizmet vermesini teminen maddi manevi desteklenmesi gerektiği yönündedir. Ancak, gerek gerekse no lu maddelerde bahsi geçen konularda bilgi yoksunluğu, bilgi edinilmesi amacıyla dernek üyeliği çabalarının da geri çevrilmesi bu konuda site temsilciler kurulunda haklı soruları beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu nun yukarıdaki konularda herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde gerekli izahatları vermesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca blok temsilerinden 2 kişinin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinden 1 er kişi olmak üzere 4 kişinin derneğin doğal üyesi haline getirilmesi şeffaflık ilkesi gereği kuvvetle tavsiye ediyoruz Bilgi alışverişi Fiziki ve teknolojik olarak her türlü imkana sahip olan ve gerektiğinde de site sakinlerini, daire sahiplerini, kiracıları, temsilciler kurulu üyelerini bu olanakları kullanarak bilgilendirme kapasitesine sahip Yönetim Kurulu nun faaliyetleri ile ilgili olarak, her ne kadar kanuni zorunluluğu olmasa da, karşılıklı iyi niyet, anlayış ve saygı kuralları çerçevesinde kendi belirleyeceği aralıklarla; - bazı konularda görüşlerini almak, soruları yanıtlamak, - yönetimin işini kolaylaştıracak şekilde ve bilgi noksanlığı nedeniyle gereksiz tepkilere yol açmadan alınan karar ve uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla Temsilciler Kurulu Üyeleri ile en kısa sürede toplantı yapmasının kaçınılmaması gereken bir gereklilik olduğu kanaatindeyiz Temizlik ve atık yönetimi ve bakım/teknik hizmetlerden memnuniyet Denetim çalışmamız esnasında, alınan tasarruf tedbirleri çerçevesinde blokların temizliğinden sorumlu olan personel sayısında azaltma yapıldığı bildirilmiş idi. Bu çerçevede bazı bloklarda genel temizlik konusunda şikayetler alınmaktadır. Bu konuda münferit olaylar karşısında idari personelin hemen hareket edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca, atık yönetimi konusunda bilinci geliştirmek ve atık ayrımının daha kolay ve hızlı yapılabilmesini temin etmek amacıyla katlarda bulunan çöp kova alanlarına cam ve plastik atıkların ayrı atılabileceği ilave kutuların konulması tavsiye edilmektedir. Dairelerde ve bloklarda oluşan sorunlar ile ilgili site teknik personeli veya taşeronlar tarafından kat maliklerine ya da kiracılara verilen küçük onarım ve bakım vb hizmetlerinin tamamlanması sonrası, alınan hizmetin ve personelin değerlendirilebileceği bir memnuniyet formunun oluşturulması verilen hizmetlerin kalitesinin ve memnuniyetin ölçülmesinin faydalı bir uygulama olacağı kanaatindeyiz sayı 2014/1 sayılı raporumuz ile sorulan soruya yanıt Bilindiği üzere Denetim Kurulumuzca yapılmış olan inceleme esnasında bütçede Diğer Giderler kalemi altında görülen harcamaların belgelerine örnekleme metoduyla bakılmış ve yapılan harcamaların; ortak alan temizlik, tamir, bakım, teknik malzeme giderleri, sarf malzemeleri alımı, güvenlik ve demirbaş alımları ile alakalı olağan harcamalar oldukları görülmüş idi. Ancak, detay belge incelemesi esnasında aşağıdaki demirbaş harcamalarının Avrupa Konutları Atakent 3 Sitesi bütçesi çerçevesinde yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda tereddüde düşülmüş ve aşağıda liste halinde verilen toplam ,21 TL harcama ile ilgili olarak Artaş İnşaat ın konut teslimatı esnasında hazır halde Site Yönetimine teslim etmesi gereken demirbaş mahiyetinde unsurları içerip içermediğinin kontrolü ile ilgili olarak gereğinin yapılması ve Denetim Kurulumuza bilgi verilmesi üzere Avrupa Konutları Atakent 3 Yönetimine bu bilginin arz edilmesine karar verilmiş idi. Sayfa 8 / 10

9 Cari ekstre tarih Tedarikçi Açıklama Tutar (TL) Atitek Elekt. Sis. San. Ve Tic. A.Ş. Geçiş Kontrol Atitek Elekt. Sis. San. Ve Tic. A.Ş. Kart Okuma Alt , Işılmak Dağ. Ve Paz. Ltd. Şti. Şezlong-Sehpa Işılmak Dağ. Ve Paz. Ltd. Şti. Şezlong Işılmak Dağ. Ve Paz. Ltd. Şti. Şezlong-Sandalye Zengin Çadır Teks. San. ve Tic. Şemsiye Takımı Zengin Çadır Teks. San. ve Tic. Şemsiye Takımı Zengin Çadır Teks. San. ve Tic Zengin Çadır Teks. San. ve Tic Zengin Çadır Teks. San. ve Tic. 40 Adet Şemsiye Adet Şemsiye Mermer 885 Toplam ,21 Bahsi geçen sorumuza cevaben Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Artaş ) tarafından tarihinde imza edilen ve tarih ve 168 sıra no ile site yönetimi tarafından kayıtlara alınan ön yazı (Ek.1) ile tarafımıza denetimimiz esnasında tevdi edilen yazıdan hareketle bazı ilave tereddütlerimiz hasıl olmuştur. Bunlar sırasıyla aşağıdaki şekilde olup, Yönetim Kurulu nun cevabi açıklamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. a. Yukarıda bahsi geçen yazının Açıklamalar kısmının 2. Maddesinde.site için kart okuma, şezlong sehpa, şemsiye vs. ürün bedellerinin Artaş İnşaat San. Tic. A.Ş. tarafından ödenmeyip, site ortak bütçesinden ödendiği.. ifadesinde kart okuma ile ilgili yapılan masraflar denetim kurulumuzca özellikle belirtilmiş olmasına rağmen yazının devam eden 3. ve 4. maddelerinde sadece şezlong, sehpa, şemsiye gibi taşınabilir nitelikte malzemelere atıfta bulunularak şartnameye uygun hareket edildiği ve bu çerçevede de Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından kabul edildiği izah edilmiştir. Bu cümleden hareketle, Emlak Konut GYO nun inşaatı kabulünde Artaş tarafından teslim öncesinde yapılmamış ancak sonradan karar verilerek yapılan kart okuma sisteminin dahil olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, TL tutarında yüksek bir harcama oluşturan kart okuma sisteminin değişim kararı ile ilgili yönetim kurulu karar defterinde herhangi bir karar da yer almamaktadır. Bu nedenle Denetim Kurulumuzun bu konudaki değerlendirmesi ve kanaati değişmemiş olup harcamanın Artaş tarafından üstlenilmesi gerektiği düşünülmektedir. Artaş ın talebimize tekrar menfi bir cevap vermesi durumunda yasal yollara başvurmak üzere ivedilikle ihtar çekilmesi tavsiye olunur. b. Ayrıca, yapılan şemsiye, şezlong ve sehpa alımlarının fatura detayları incelendiğinde bahsi geçen taşınabilir kıymetlerin bir kısmı renk itibariyle kahverengi ve minderli olup sitemiz genelinde kullanılan açık alan havuzlarında bu tarzda malzemeler bulunmamaktadır. Kahverengi şezlong, şemsiye, minder, sandalye ve sehpalar Club House açık ve kapalı havuz alanlarında kullanılmaktadır. Buradan hareketle, ortak kullanım alanı olmayan, üyelik aidatı ile girilip kullanılabilen ve hatta malzemelerinin ekseriyeti de işletmeci derneğe ait olan bu yerler için yapılan harcamaların neden site bütçesinden karşılandığı açıklamaya muhtaçtır Devam eden tazminat davası süreci Sitemiz sakinlerinden birine ait olan bir motosikletin sitemiz kapalı otoparkından çalınması sonrası ilgili mağdur tarafından açılan tazminat davası, İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi tarafından görülmektedir. Davaya taraf her ne kadar (davalı) Burga Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ise de sitemiz yönetimine yapılan tebligatta Avrupa Konutları Atakent 3 Site Yönetimine de davalı sıfatıyla hitap edildiği görülmüştür. Bu çerçevede, ilgili hukuk müşavirimizden bahsi geçen davanın olası sonuçları çerçevesinde sitemiz yönetiminin bir tazminat ödemeye mecbur kalıp kalmayabileceği, kalınacak ise bu tazminatın kimin tarafından karşılanması gerektiği, kısacası sitemize mali bir yük getirip getirmeyeceği konusunda bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyiz Ticari İşletmelerin Düzenlemeleri Site dahilindeki ticari işletmelerin site planında görünen mevcut alanları aşan şekilde çeşitli kalıcı ve geçici düzenlemeler yaptığı sakinlerden gelen bilgi ve kendi tespitlerimiz ile gözlenmiştir. Özellikle site planlarında yer almayan ve duvar Sayfa 9 / 10

10 örmek şeklinde kalıcı nitelikte, Migros ve Kuaförün arka boşaltma yolunu kapatır şekilde yapılan taşmalar çöp kamyonu ve mal getiren kamyonların giriş-çıkışında sorun yaratmaktadır. Nitekim çöp kamyonunun giriş çıkışı için ilgili alana bir bariyer yapılmış ancak sonra tekrar kaldırılmıştır. Bu taşmaların imara uyumlu olup olmadığı ve şikayet durumunda sitenin imar durumu için bir risk yaratıp yaratmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca kalıcı nitelikte olmayan ancak ilgili işletmeye ek fayda sağlayan tente, camekân gibi düzenlemeler için bir onay mekanizması oluşturulması gerekliliği olduğu görülmektedir. Kat maliklerinin kendi dairelerinde yapacağı düzenlemeler sınırlandırılmışken bu durum uygulama farklılığı oluşturmakta, özellikle ileride teraslı dairelerde yapılacak olası düzenlemelere müdahale şansını azaltmaktadır Evrakların tertip ve düzeni Yapılan ara denetim çalışmalarımıza ilişkin özel notlarımız şu şekildedir; - Denetimimiz esnasında istenilen her türlü bilgi ve belge eksiksiz olarak tarafımıza verilmiştir, - Yapılan mali evrak denetimleri esnasında ilgili aylık dosyaların çok düzenli olduğu ve aranan her türlü evraka hemen ulaşılabildiği görülmüştür, - Bütçe takibine ilişkin Excel dosyaları karşılaştırmalı olarak ve aylar itibariyle detaylı şekilde düzenli olarak takip edilmektedir, - Bu düzen ve tertibin Muhasebe Şefi Murat Günebakmaz tarafından bizzat sağlandığı ve bu nedenle kendisinin takdir edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 4. Sonuç Denetim Kurulumuzca gerçekleştirilen denetim çalışması ile ilgili olarak; - Hazırlanan bu raporun Denetim Kurulu Üyelerince imzalanarak Denetim Kurulu Karar Defteri ne yapıştırılmasına, - Hazırlanan bu raporun bir kopyasının Yönetim Kurulu na ya da Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmek üzere Site Müdürü ne imza karşılığı verilmesine, - Ana Taşınmaz Temsilciler Kurulu Üyeleri nin bilgilendirilmesi amacıyla gerekli dağıtımın yapılmasını teminen Yönetim Kurulu ndan gereken desteğin talep edilmesine, - Ana Taşınmaz Temsilciler Kurulu Üyeleri nin durumdan haberdar olmaları için Yönetim Kurulu ndan bu gruba toplu SMS gönderiminin talep edilmesine - Mümkün olan en kısa sürede Ana Taşınmaz Temsilciler Kurulu Üyeleri ile bilgilendirme toplantısı yapılmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir. Murat Çolakoğlu Sezer Öztür Görkem Çokçetin Sayfa 10 / 10

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

2014 YILI DENETİM ÇALIŞMASI

2014 YILI DENETİM ÇALIŞMASI 2014 YILI DENETİM ÇALIŞMASI Avrupa Konutları Atekent 3 Denetim Kurulu Murat Çolakoğlu Görkem Çokçetin Sezer Oztur Yapılan Denetim Çalışmaları Denetim Kurulumzca 2014 yılı içerisinde biri özel amaçlı çalışması

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 HAZİRAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

DENETLENEN TOPLU YAPININ

DENETLENEN TOPLU YAPININ DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN ANKARA Kat Maliki Sayısı : 844 Denetimin Kapsadığı Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Denetim Raporu Hazırlama Tarihi

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ

SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ 07/01/2017 Konu: 2017 Yılı İşletme Projesi Değerli site sakinlerimiz, Sitemize ait 2017 yılı İşletme Projesi hazırlanarak Ek'te sunulmuştur. İşletme Projesi sizlere tebliğ edilmek

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2017-31.03.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 27/04/2017 tarihinde gerçekleştirmiş

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasındaki Altı aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU OLAĞAN DENETİM RAPORU

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU OLAĞAN DENETİM RAPORU BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU OLAĞAN DENETİM RAPORU İnceleme Dönemi : 01.07.2013-30.11.2013 İnceleme Tarihi : 01.12.2013-25.12.2013 Rapor No - Tarih : DNT-2013-03 /26.12.2013 RVZ.02 DENETİM

Detaylı

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ YENİ ATA BİLGE SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Alacaatlı Mahallesi 5072 Cad. Kazan Apt 7D No:59 Çayyolu-Çankaya 06810 Ankara Tel:(312) 217 41 71 Faks : (312) 217 41 72 Sayı:2016/66 21.12.2016 Konu:10.Olağan

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU Çakmak Sitesi Yönetim Kurulu, 01 Ocak -31 Aralık 2016 dönemi içerisinde Genel Kurulun verdiği yetki ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 HAZİRAN AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 NİSAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURLU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ Sakarya İli, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi nde bulunan Maya Evleri Sitesi Yönetimi nin 01/07/2015 01/07/2016 dönemi işletme projesi aşağıdaki

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 TEMMUZ AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres üzerinde

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arasındaki Dokuz aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/3 Tarih: 2215 Eylül 2014

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/3 Tarih: 2215 Eylül 2014 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/3 Tarih: 2215 Eylül 2014 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa

Detaylı

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sardun Yalı Evleri Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sitemizde Yaşama İlişkin İyi bir siteyiz, İyi komşuluk ilişkilerine sahibiz, Sorunlarımız var, çözüm odaklı değerlendiriyoruz, Birbirimize karşı

Detaylı

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:...

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:.... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 I. PROJE HAKKINDA 1. Lokasyon ve İletişim Bilgileri Sitesi,. Yanında.

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. TUZLA 1.ETAP 2.KISIM EMLAK KONUTLARI 01.01.2016 31.12.2016 ORTAK GİDER AİDAT ve İŞLETME BÜTÇESİ ( TOPLAM 8 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR. ) AİDAT BÜTÇESİ 2.719.245,00 GİDERLER

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2010 -1- 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Genel Değerlendirme; Bilindiği üzere, 5944 Sayılı

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2.910.629,30 3.327.256,70 3.211.998,17 3.577.426,80 4.046.761,47 3.819.890,33 3.563.033,55 4.042.134,48 4.004.138,68 3.957.288,47 4.500.00 GELİR

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

Evinizi Dünyaya Bağlayın! www.onaybilisim.com SİTE HİZMET ALIŞVERİŞ DUYURULAR İNTERAKTİF KAMERA

Evinizi Dünyaya Bağlayın! www.onaybilisim.com SİTE HİZMET ALIŞVERİŞ DUYURULAR İNTERAKTİF KAMERA Evinizi Dünyaya Bağlayın! HİZMET ALIŞVERİŞ DUYURULAR İNTERAKTİF KAMERA SİTE www.onaybilisim.com Temizlik Evin belli bir kısmının yada hepsinin temizlenmesi için talepte bulunulmasını sağlar. Ütü Evde biriken

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE2 SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU 2016 Yılı ( ) Dönemi DENETLEME RAPORU

AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE2 SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU 2016 Yılı ( ) Dönemi DENETLEME RAPORU Rapor No:2016-3 Rapor tarihi:28.01.2017 AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE2 SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU 2016 Yılı (01.01.2016 31.12.2016) Dönemi DENETLEME RAPORU İstanbul İli (YÖNETİM PALANINDAKİ BİLGİLER ESAS

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

Öncelikle, Suryapı güvencesi ile seçkin bir site olan ADAPARK KONUTLARI ndan satın almış olduğunuz dairenizin, hayırlı olmasını temenni ederiz.

Öncelikle, Suryapı güvencesi ile seçkin bir site olan ADAPARK KONUTLARI ndan satın almış olduğunuz dairenizin, hayırlı olmasını temenni ederiz. AdaPark Konutları Site Yöneticiliği 26.07.2012 Sayın ADAPARK KONUTLARI Kat Maliki, Öncelikle, Suryapı güvencesi ile seçkin bir site olan ADAPARK KONUTLARI ndan satın almış olduğunuz dairenizin, hayırlı

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

J^r-" B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,

J^r- B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, Yukarıda mali dökümü olan listede belirtilen gelir gider harcamalann evraklannin mevcut olduğu görülmüştür. Bütün harcamaların usule uygun yapıldığı kasa defterlerinin, gelir gider ve tahsilat makbuzlann,

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Valilik ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 Sayılı Kat

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

Sayı : 2016/4 22 Ocak 2016 Konu: Kesinleşen 2015-2016 yılı Dönemi Tahmini İşletme Bütçesi. Sayın Kat Maliki;

Sayı : 2016/4 22 Ocak 2016 Konu: Kesinleşen 2015-2016 yılı Dönemi Tahmini İşletme Bütçesi. Sayın Kat Maliki; TEBLİĞAT Sayı : 2016/4 22 Ocak 2016 Konu: Kesinleşen 2015-2016 yılı Dönemi Tahmini İşletme Bütçesi. Sayın Kat Maliki; 1. 13-20 Aralık 2015 tarihlerinde Kat Malikleri Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 48 Tarih:25/3/2011

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Vefat eden bir üyenin kanuni varislerine Ölüm ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde 5.000,00 T.L ölüm yardımı yapıldığı,

Vefat eden bir üyenin kanuni varislerine Ölüm ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde 5.000,00 T.L ölüm yardımı yapıldığı, TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFININ 21.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI İÇİN SUNULAN 01.01.2014-31.12.2014 İLE 01.01.2015-28.02.2015 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORU Tekel Çalışanları Dayanışma

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No:52 Tarih: 25 /03 /2011

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı