İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE"

Transkript

1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,ilan Ve Reklam Vergisine tabidir. VERGİNİN MÜKELLEFİ İlan ve Reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan anaarterlerde var olan ilan ve reklamlarınız için 2015 yılı beyannemelerinizi beyan verme dönemi olan ocak tarihleri arasında MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Gelirler Şube Müdürlüğüne müracaat ederek verebilirsiniz. Gerekli Evraklar -İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi -Vergi Levhası Fotokopisi -Başvuru Şirket adına sorumlusu tarafından (sorumlusu,müdür,ortak,kendisi,diğer) yapılacaksa İmza Yetki Belgesi -Başvuru gerçek kişi adına yapılacksa kimlik fotokopisi 1) Posta ile Müracaat Aşağıdaki İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi linkinden indireceğiniz İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi örneğini Beyanname nasıl doldurulur linkini inceleyerek doldurunuz. Mevcut tabelalar ile ilgili Belediyemiz ekipleri tarafından il genelinde tabela ölçümleme ve fotoğraflama çalışması yapılmaktadır.mevcut tabelalarınızın ölçüleri ile alakalı beyanı doldurmadan önce Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz. Doldurduğunuz beyannamenizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Gelirler Şube Müdürlüğü adına ilgili adrese kargo veya posta yoluyla gönderiniz. Belediyemize gönderdiğiniz beyannameleriniz tarafımıza ulaşır ulaşmaz ilgili birim tarafından gerekli tahakkuk işlemleri yapılıp mükelleflerimiz telefon sms veya elektronik posta yoluyla bilgilendirilecektir. Posta ile müracaatlarda İlan ve Reklam Vergisi Beyannamenizi eksiksiz doldurmanız önemle rica olunur.eksik veya hatalı doldurulan beyannameler dikkate alınmayacaktır. 2) Şahsen Müracaat İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİ- YESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen gelip müracaat edebilirsiniz.

2 1. Ödeme Seçenekleri: 1)BORÇ SORGULAMA: Belediyemiz İnternet sitesi adresindeki e-belediye uygulamasına giriş yapınız. Ardından Online Vezne başlığı altındaki Borç ödeme sekmesine tıklayın.ekranda göreceğiniz kutucuğa tahakkuk kurum adına yapıldıysa; Muhatap no, Sicil veya Vergi Numarası ile; tahakkuk şahıs adına yapıldıysa TC Kimlik No veya Muhatap No yazarak sisteme giriş yapınız.buradan Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş borçları görebilirsiniz. 1)KREDİ KARTI İLE ÖDEME:Belediyemiz internet sayfasında yaptığınız borç sorgulama işleminden sonra aynı menüyü takip ederek kredi kartınızla online ödeme yapabilirsiniz. 2)HESABA ÖDEME:Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş bir borç varsa MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ aşağıdaki hesap bilgilerinden yararlanarak ödemenizi yapabilirsiniz 3)VEZNEDEN ÖDEME: Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş İlan Reklam Vergisi borcunuz varsa Muğla B. Belediyesi -Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 - (Kurşunlu Camii karşısı) adresli idare binasındaki veznelerden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. TARİFE VE NİSBET 1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m² sinden yıllık olarak (ışıksız levhalardan) : 40 TL. 2- Motorlu taşıt araçlarının içine konulan ilan reklamların beher m² sinden yıllık olarak: 20 TL. 3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m² sinden haftalık olarak: 10 TL. 4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak: 60 TL 5- İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,25 TL. 6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb. beher m² sinden: 0,50 TL 7-İlan Reklam yayınlamak amacıyla araçlara takılan veya özel mülke ve umuma açık olan yerlerde(meydan,cadde yeşil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile(led pano vb.) toplu işyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamların m²'sinden(yillik) : 150 TL 8- Motorlu taşıt araçlarının dışına konulan ilan ve reklamların beher m²'sinden(yıllık) 40 TL 9-Bina dış cephesine yapılacak olan poster,pano,boyama,resim baskı,dijital baskı, afiş yazı v.b reklam faaliyetlerinin m² sinden(yıllık) 65 TL VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA UYULACAK ESASLAR 1-m² üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım m² ye kadar olan kesirler yarım m², yarım m² yi aşanlar ise tam m² ye tamamlanır. 2-Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. 3-Çok cepheli ilan vereklamlarda m² hesabı her cephe için ayrı ayrı dikkate alınır.

3 4-Vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bendlerinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 6 aydan ; 3 üncü bendinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır 5-Vergi Tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir. 6-Meydan, Bulvar veya Cadde üzerlerinde cephesi bulunan binaların üzerine asılan ilan ve reklamların vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine aittir. VERGİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ İlan ve Reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan reklam işinin yapılmasından önce beyanname verilecek ve vergisini beyanname verdikleri sırada ödeyeceklerdir. İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirecektir. Tahakkuk eden vergi, Belediye Meclisimizin kararı gereğince mükellefin isteği halinde Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilir. İLAN VE REKLAM VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFLIKLAR 1.Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, 2.Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, 3.Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir levhalar, 4.İşletmelerin işgal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, 5.Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ m² yi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ m² yi aşan levhalar aşan kısım üzerinden vergiye tabidir) 6.Genel ve Katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan vereklamlar, 7.Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar, 8.Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 9.Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, 10.Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar

4 REKLAM UNSUNRUNUN YERİNDEN KALDIRILMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER: -Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde diğer yıl ile alakalı vergi tarhiyatının doğmaması için yıl sonunda var olan tabelanızı kaldırdığınıza dair Dilekçe ile Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne başvurmanız yeterlidir. -01 Ocak 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak 30 Haziran) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak 31 Aralık) vergilendirilmektedir. -1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir. ÖNERİ İSTEK VE ŞİKAYETLER İlan Ve Reklam Vergisi ile ilgili Öneri istek ve şikayetleriniz için Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurunuz. Gelirler Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir. Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde durumu bize iletebilirsiniz. Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için dilekçenizde lütfen ad, soyad, telefon açık yazışma adresi ve elektronik posta bilgilerinizi yazmayı unutmayınız. HESAP BİLGİLERİMİZ: Alıcı:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Banka:ZİRAAT BANKASI Hesap No: SELİMİYE ŞUBESİ ORTACA ŞUBESİ TURGUTREİS-BODRUM ŞUBESİ DALAMAN ŞUBESİ DATÇA ŞUBESİ KÖYCEĞİZ ŞUBESİ MARMARİS ŞUBESİ FETHİYE ŞUBESİ KAVAKLIDERE ŞUBESİ YATAĞAN ŞUBESİ ULA ŞUBESİ SEYDİKEMER ŞUBESİ ORTAKENT-BODRUM ŞUBESİ BODRUM ŞUBESİ

5 MİLAS ŞUBESİ MUĞLA ŞUBESİ IBAN: TR POSTA ÇEKİ: Posta Çeki Hesap No: Adres ve Telefon bilgilerimiz: İnternet Adresimiz: adresimiz: Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü Adres:Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi No:4 Menteşe /Muğla Telefon:(0252) / / Dahili:2175/2176/2177 Faks: İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi Beyanname nasıl doldurulur

6 BEYANNAME NASIL DOLDURULUR? Beyanname bölümleri renklere ayrılmış olup doldurulması gereken bilgiler numaralar ile belirlenmiştir: KIRMIZI ALAN Mükellef ile ilgili bilgiler alanı 1-Tahakkuk; Şahıs üzerine yapılacaksa TC Kimlik Numarası, Şirket üzerine yapılacaksa Vergi Numarası yazılır 2-Şahsın Firmasının, Şirketin telefon numaraları yazılır. 3-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi yazılır. 4-Şahıs Firmasının, Şirketin Faks numaraları yazılır. 5-Şahıs firmalarında Şahsın Soyadı, Ticari Şirketlerde ise Tüzel Kişiliğin Ünvanı yazılır. 6- Şahıs firmalarında Şahsın Adı, Ticari Şirketlerde ise bu kısım boş bırakılır. 7-Şirketin veya Firmanın açık adresi yazılır. 8- Ticari Şirket veya Şahıs Firmalarının Tabelalarının var olduğu ilçe İsmi Yazılır. YEŞİL ALAN 1-İlan-Reklamın asıldığı veya takıldığı yer Bina Haricinde umuma ait olan yerde; İlan-Reklam, Meydan, cadde, kaldırım, yeşil alan gibi bina cephesinin haricindeki umuma ait (özel mülk olmayan) yerlere konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır. Bina Haricinde umuma ait olmayan yerde; İlan-Reklam, Bahçe, bahçe duvarı, arsa, gibi bina cephesinin haricindeki umuma ait olmayan (özel mülk olan) yerlere konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır. Bina Cephesi; İlan-Reklam Bina-İşyerinin cephesine veya bina cephesine monte edilen inşaat paravana sistemleri üzerine konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır. Bina Çatısı; İlan-Reklam, binanın çatısına konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır. Araç Üzeri; İlan-Reklam araç üzerine monte edilecek ise, aracın plakası mutlaka beyannameye yazılacak.) 2-İlan-Reklamın nitelikleri İlan ve Reklamın Türü Kısmını var olan tabelanın Işıklı-Işıksız, Çift Yüzlü Tek Yüzlü gibi özelliklerini belirtiniz.(örnek: Işıklı-Tek Yönlü, Işıksız Çift Yönlü, Işıklı-Çift Yönlü vb.) 3-İlan-Reklamın Ölçüleri Ölçüler cm cinsinden yazılmalıdır. (Örnek: 100x200, 0.60x580 gibi) 4-İlan-Reklamın kaç adet olduğu 5-İlan-Reklamın asılacağı süre (Örnek: 1 yıl) 6-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 7-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 8-Beyannameye ait Damga Vergisi MAVİ ALAN 1-Ticari Şirketlerde Beyannamenin kim tarafından verildiği(mükellef, Sorumlu, Kanuni Temsilci/Vekil) yazılır. 2-Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Adı Soyadı yazılır.

7 3- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin TC Kimlik Numarası yazılır. 4- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin İmzası atılır. 5- Ticari Şirketlerde Şirket elektronik Postası, Şahıs Firmalarında şahıs elektronik postası yazılır. 6- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Cep Telefonu Numarası yazılır. 7-Beyannamenin doldurulduğu tarih yazılır.

8 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR YILI:. BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ 8 TEM AĞU EYL EKİ KAS İL -İLÇE 1 Vergi Kimlik Numarası 2 Telefon No. MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.) (Alan Kodu) (Telefon) 3 Vergi Dairesi 4 Faks No. (Alan Kodu) (Faks) Soyadı (Unvanı) Adı Adresi Cadde Sokak Kapı No. Daire No. İlçe Adı İl Adı Posta Kodu ARA VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve Reklamın Asıldığı, Takıldığı, Konulduğu, Gerildiği, Yapıştırıldığı ve Yazıldığı Yerler İlan ve Reklamın Türü (Levha, Yazı, Resim, Işıklı, Projeksiyon, İlan ve Reklam, Broşür, Katalog, Takvim vb.) Yüzölçümü m 2 Birimi Adedi Süresi (Haftalık, Aylık, Yıllık) Vergi Tutarı Ödenecek Vergi (Birim*Vergi tutar) TL 7 Kr Ödenecek Vergi Toplamı Beyannameye Ait Damga Vergisi 8 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği 1 Mükellef Sorumlu Kanuni Temsilcisi/Vekili Adı - Soyadı 2 TC Kimlik No. 3 4 (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.) E-Posta Adresi İmza Cep Tel. No: 6 Tarih../../.. 5

9 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR YILI:. BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA İL -İLÇE MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN 1 Vergi Kimlik Numarası 2 Telefon No. (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.) (Alan Kodu) (Telefon) 3 Vergi Dairesi Faks No. (Alan Kodu) (Faks) Soyadı (Unvanı) Adı Adresi Cadde Sokak Kapı No. Daire No. İlçe Adı İl Adı Posta Kodu VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve Reklamın Asıldığı, Takıldığı, Konulduğu, Gerildiği, Yapıştırıldığı ve Yazıldığı Yerler İlan ve Reklamın Türü (Levha, Yazı, Resim, Işıklı, Projeksiyon, İlan ve Reklam, Broşür, Katalog, Takvim vb.) Yüzölçümü m 2 Birimi Adedi Süresi (Haftalık, Aylık, Yıllık) Vergi Tutarı Ödenecek Vergi (Birim*Vergi tutar) TL Kr Ödenecek Vergi Toplamı Beyannameye Ait Damga Vergisi Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Sorumlu Kanuni Temsilcisi/Vekili Adı - Soyadı TC Kimlik No. (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.) E-Posta Adresi İmza Cep Tel. No: Tarih../../..

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? Yer sarsıntısı, çöküntüsü ve kayması, sel baskını gibi doğa olaylarında veya hava, deniz, demir ve karayollarında ya da maden ocaklarında meydana gelen

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE İŞE BAŞLAMA - İŞİ BIRAKMA MÜKELLEFİYETTE MEYDANA

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar için) SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı