MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ : İstanbul : Başbakanlık Sermaye durumu Ortaklar TAKAS İMKB TSPAKB İAB Yakup Ergincan Murat Ulus Toplam Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen TL % TL , ,964 64, , , ,1 0,030 0, ,030 0,

4 Karar Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Karar Organı (Yönetim Kurulu) Temsil Temsil ettiği ettiği bakanlık hisse veya grubu kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (Başlama ve ayrılma tarihleri) 1 Başkan İbrahim Peker SPK Başkan Yardımcısı Devam ediyor Tolga Somuncuoğlu Takas Bank Grup Başkanı Üye Genel Müdür Galip Karagöz Takas Bank Danışmanı Devam ediyor 3 Üye Yakup Ergincan MKK Genel Müdür Devam ediyor 4 Üye Ziya Mehmet Günal Takas Bank Grup Başkanı Cengiz Özübek Takas Bank Grup Başkanı Devam ediyor 5 Üye Saim Kılıç İMKB Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Baltacı İMKB Başkan Yardımcısı Devam ediyor Başkan Hanife Esin Akbulut İMKB 6 Üye Yardımcısı Aziz Nuri Aydın İMKB Baş Müfettiş Devam ediyor İlhami Koç TSPAKB İş Yatırım GM Osmanlı Men. Tanju Günel TSPAKB 7 Üye GM Serdar Satoğlu TSPAKB Den. Kurulu Üyesi Devam ediyor Giriş Çıkış Denetim Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Denetim Kurulu Temsil Temsil ettiği ettiği bakanlık hisse veya grubu kuruluş 1 Üye Murat Koç Takas Bank 2 Üye F. Tangül Durakbaşa İMKB Mustafa Baltacı Ali Şir Yardım İMKB İMKB Kuruluştaki görevi veya mesleği Teftiş Kurulu Başkanı Başhukuk Müşaviri Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Görevli bulunduğu süre (Başlama ve ayrılma tarihleri) Giriş Çıkış Devam ediyor Devam ediyor

5 Rapordaki kısaltmalar ; BÜSEM DİBS DLP e-cas ECSDA e-genel KURUL e-yönet e-ürün e-veri FEAS FESE GİP İAB İFM İMKB KAP MKS ÖSBA SASE SİP SMS SPK SWIFT TAKASBANK TEFAS TİM TKYD TSPAKB TÜYİD UYAP VOB YKF Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Devlet İç Borçlanma Senedi Data Loss Prevention-Veri Kaybı Önleme Yatırımcı Uyarı Sistemi-Electronic Customer Alert System European Central Securities Depositories Association Elektronik Genel Kurul Sistemi Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı Elektronik Ürün Merkezi Sermaye Piyasaları Veri Bankası Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - Avrasya Borsalar Birliği Federation of European Securities Exchanges-Avrupa Borsalar Birliği Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Altın Borsası İstanbul Finans Merkezi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kaydi Sistem Özel Sektör Borçlanma Araçları Saraybosna Borsası Serbest İşlem Platformu Kısa Mesaj Servisi Sermaye Piyasası Kurulu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Ulusal Yargı Ağı Projesi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Yatırımcıları Koruma Fonu

6 I.TOPLU BAKIŞ A-Kuruluşun tarihçesi B-Öneriler İ Ç İ N D E K İ L E R II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat: 1 B-Teşkilat: 6 C- Personel durumu: 14 III. MALİ BÜNYE 19 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 26 A- İşletme bütçesinin genel durumu 26 B-Giderler 31 C-Tedarik işleri 32 D-Şirket faaliyetleri 65 E-Sigorta işleri 89 F-Milli ekonomiye katkı 91 G-İştirakler 91 H-Kalkınma planı ve yıllık programlar 94 I- Yatırımlar 94 V. BİLANÇO 98 Aktif 99 Pasif 106 VI. GELİR TABLOSU 110 Sayfa No: VII.EKLER 118 I I VI

7 I.TOPLU BAKIŞ A-Kuruluşun tarihçesi: Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) hukuki yapısı 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A maddesi ile tespit edilmiş, kuruluş faaliyet ve çalışma esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelik ile belirlenmesi ve kayıtların yapılmasına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılacak ayrı bir tebliğ ile belirlenmesi hükme bağlanmıştır tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik; MKK nin bir anonim ortaklık şeklinde kurulmasını öngörmüştür. Kurul tarafından çıkarılan Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Kaydileştirme Tebliği) tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ, kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan MKK ana sözleşmesinin tarihli ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile faaliyetlerine başlamıştır. Ana sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre Şirketin amaç ve faaliyet konusu özetle; Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. MKK A.Ş., tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan İstanbul Finans Merkezi (kısaca İFM) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan eylemlerden Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde tek sorumlu Kurum, Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması (TEFAS Platformu) eyleminde Takasbank ile birlikte sorumlu kurum, 22 eylemde ise ilgili kurum olarak çalışma yapmaktadır. Şirketin ortakları %30,0 pay ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), %64,89 pay ile Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), %5,0 pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), %0,1 pay ile İstanbul Altın Borsası (İAB) ve %0,01 pay ile bu I

8 kuruluşları temsile yetkili 2 gerçek kişidir. Ana Sözleşmenin 8 inci maddesinde Şirket sermayesinde İMKB payının %50 yi, Takasbank payının %75 i geçemeyeceği belirtilmiştir. MKK, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcıları Koruma Fonu, Sermaye Piyasası Kanununa tarih ve 4487 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen 46/A maddesi ile, tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuştur. Fon, Şirketin tarihinde kurulması ile faaliyete geçmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Fon, MKK tarafından idare ve temsil olunmaktadır. Fonun işlemleri MKK bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından yürütülmektedir. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte şirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. MKK A.Ş. Genel Kurulu, mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup, 5 ortak bulunmaktadır. Şirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek olduğundan, şirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. Şirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun cari yıl toplu bilgileri geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. II

9 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (7.363) (15) Yabancı kaynaklar Bin TL Maddi duran varlıklar (Edinme Değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (Birikmiş amortisman) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL İştiraklere ödenen sermaye Bin TL İştiraklerden sağlanan gelirler Bin TL Alımlar Mil. TL Üye sayısı Adet Toplam yatırımcı sayısı Adet Toplam hesap sayısı Adet Menkul kıymet piyasa değeri Mil.TL (81.974) (16) İşçi (Ortalama) Kişi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin işçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (5.808) (53) GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (450) (2) Dönem kârı veya zararı Bin TL (5.162) (22) Bilanço kârı veya zararı Bin TL Şirketin karar organı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, MKK genel kurulunca seçilen 7 üyeden oluşan yönetim kuruludur. SPK, yönetim kurulunda 1 üye ile temsil edilmekte olup, bu üye aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden 4 ü (A) grubu pay sahiplerini temsil etmekte olup, bunlardan 2 si İMKB, 2 si de Takasbank adına görev yapmaktadır. (B) grubu pay sahiplerini, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) adına seçilen üye temsil etmektedir. MKK genel müdürü yönetim kurulunun üyesidir. Şirketin sermayesi 6 milyon TL olup tamamı ödenmiştir. III

10 Cari yılsonu itibariyle Kurumda 180 kişi çalışmakta olup, Şirketin faaliyetleri açısından önemli görev, yetki ve sorumlulukları bulunan ve halen sevk ve idareleri ilgili genel müdür yardımcıları tarafından yürütülen Kaydi Sistem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ile Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüklerine asaleten Hukuk Müşaviri ve Müdür ataması yapılması gereklidir. Cari yıl bütçelerinin hesap verilebilirliği temin edecek, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, karşılaştırmaya imkan verecek tarzda hazırlanması, sınıflandırmaya uygun olarak ödenekler ve giderlerin kapsam ve içeriğini gösteren açıklamaların yapılması ve bütçe ile gerçekleşmelerin genel kurulda görüşülerek karar altına alınması ancak, ayrıntılı bir bütçe ve muhasebe yönetmeliği yapılmasıyla mümkün olabilecektir. Türkiye de sermaye piyasalarının uluslararası entegrasyon kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni ücret tarifesi Haziran 2011 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup, bu tarife ile nominal değerler üzerinden alınan saklama komisyonları, uluslararası standartlara uygun olarak, borçlanma araçları hariç, piyasa değeri üzerinden alınır hale gelmiş ve bu şekilde hisse senedi saklama komisyonlarında ortalama %55 indirim sağlanmıştır. Söz konusu tarife ile yatırımcı hesaplarından tahsil edilecek hak kullanım komisyonlarında da borsada işlem gören kıymetler için piyasa değeri esas alınmaya başlanmış bu şekilde hak kullanım işlemlerinde ortalama %73 lük bir indirim gerçekleşmiştir yılında Merkezi Kaydi Sistemde 2,4 milyon adet yeni yatırımcı verisi oluşturulmuş ve toplam yatırımcı sayısı 19,9 milyon adede ulaşmıştır. Bu yatırımcıların toplam 36,4 milyon adet hesabı bulunmakta olup, bu hesaplardan 4,8 milyon adedi 2011 yılında açılmıştır tarihi itibariyle Merkezi Kaydi Sistemde yer alan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri 426 milyar TL dir yılında 17,5 milyon olan yatırımcı sayısı 2011 yılında yaklaşık 20 milyona ve 31,6 milyon olan hesap sayısı yine 2011 itibariyle 36,4 milyona yükselmiş ancak, menkul kıymetlerin piyasa değeri ekonomik konjonktürden dolayı 508 milyar TL den 426 milyar TL ye düşmüştür. Bedelsiz sermaye artırımı işlem adedi her iki yılda da 43 olarak gerçekleşirken; 24 olan bedelli sermaye artırımı işlem adedi cari yılda 39 a, 111 olan temettü işlemi adedi 119 a yükselmiştir. Bakiyeli hesap sayılarında; hisse senetlerinde %5,9, borsa yatırım fonlarında %55,7, özel sektör borçlanma araçlarında %2.456,5 ve varantlarda %72,8 lik artış gerçekleşirken, yatırım fonlarında %1,3 azalış görülmüştür. Şirketin, kaydi sisteme ilişkin olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler; Merkezi Kaydi Sistemdeki Geliştirme ve Otomasyon Faaliyetleri, Serbest İşlem IV

11 Platformunda işlem görecek şirketlere ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler, Yeni Sermaye Piyasası Araçlarına Hizmet Verilmesi, DİBS lerin Kaydileştirilmesi İşlemleri, İMKB Opsiyon Piyasasına İlişkin Geliştirmeler, Hak Kullanım Bilgilerinin Uçtan Uca Bildiriminde KAP SWIFT Entegrasyonu Hazırlık Çalışmaları, Halka Arz ve Ortak Promosyonu İşlemleri, İstanbul Finans Merkezi Projesi Çalışmaları, Kurumsal Entegrasyon Çalışmaları, Finansal Hesaplar Merkezi Çalışmaları, Halka Arz Seferberliği Toplantılarına Katılım, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişi Bildirimler, Yatırımcı Hesaplarının Vekillerinin Bildirimi, Fiili Dolaşım Verilerinin Günlük Olarak Yayınlanması, Yabancı Kimlik Numarası Kullanımı, Menkul Kıymet İhraç İşlemleri, Yabancı Para Cinsinden Temettü Ödemesi, E-DEVLET Entegrasyonu, Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Hak Kullanım İşlemleri, İMKB Hisse Tercihli Repo Pazarına İlişkin Geliştirmeler, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu), Nitelikli Sertifika Kullanımına Geçiş İşlemleri. şeklindedir. Türkiye de kaydi sistem; milyonlarca sertifikanın fiziki sistemden elektronik ortama aktarıldığı, sermaye piyasası aracı ihraç etmiş şirketlerin ve yatırımcıların doğrudan bağlantılarının bulunduğu ve milyonlarca yatırımcının kimlik, iletişim ve hak sahipliği bilgilerinin anlık olarak tutulduğu bir noktaya gelmiştir. e-yönet Portalı nın Türkiye örneğinde olduğu gibi hak sahibi bazında kaydileştirme uygulaması yapan ve şirketlerin ortaklarına ilişkin güncel bilgileri tutan dünyadaki diğer merkezi saklama kuruluşları için bir model olabileceği öngörülmektedir. e- YÖNET Portalı yla OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik İşlevleri, Hissedarların Adil Muamele Görmesi, Kamuya Duyuru Yapma ve Şeffaflık ilkeleri başta olmak üzere Türkiye de kurumsal yönetimin temel ilkelerinin gelişiminin hızlanacağı düşünülmektedir yılının Aralık ayı itibariyle kurum içi testlerine başlanılan e-genel Kurul, pay sahiplerinin sadece oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gereklerinin tüm paydaşlar (şirket, pay sahibi, menfaat sahibi, temsilci, düzenleyici denetleyici otorite, vb.) tarafından tek bir merkezden yapılabilmesine imkan veren dinamik ve özgün bir bilişim sistemi olarak tasarlanmıştır. Türkiye de sistemin bu farklılığın, İstanbul un uluslararası bir finans merkezine dönüşmesi projesine de önemli bir katkı yapması beklenmektedir. Mevzuat uyarınca Temmuz 2012 tarihinde devreye alınması planlanan e-genel Kurul üç temel fonksiyonu içermektedir. Paydaşların elektronik yöntemlerle genel kurula ilişkin her türlü gelişmeden ve işlemden SMS ve e-posta ile anlık olarak bilgilendirilmesi, katılım beyanlarının elektronik ortamda alınması ve toplantıya elektronik ortamda eş zamanlı katılımdır. Şirketin Yurt içinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ yurt dışında ise, Saraybosna Menkul Kıymetler Borsasında iştiraki bulunmaktadır. MKK A.Ş., 2011 yılında sabit kıymet ve maddi olmayan duran varlık edinmek V

12 üzere 9,4 milyon lira harcama yapmayı programlamış, bu program %34 oranında 3,2 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. B- Öneriler: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Şirketin faaliyetleri açısından önemli görev, yetki ve sorumlulukları bulunan ve halen sevk ve idareleri ilgili genel müdür yardımcıları tarafından yürütülen Kaydi Sistem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ile Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüklerine asaleten hukuk müşaviri ve müdür ataması yapılması, (Sayfa:8) 2- Cari yıl bütçelerinin hesap verilebilirliği temin edecek, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak karşılaştırmaya imkan verecek tarzda hazırlanmasını, sınıflandırmaya uygun olarak ödenekler ve giderlerin kapsam ve içeriğini gösteren açıklamaların yapılmasını ve bütçe ile gerçekleşmelerin genel kurulda görüşülerek karar altına alınmasını sağlamak üzere; ayrıntılı bir bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanarak, şirket genel kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) onaylanmasını müteakip uygulamaya konulması, (Sayfa: 26-27) 3- Kuruluşun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3/g maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarını düzenleyen İhale Yönetmeliğinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki düzenlemeler de gözetilerek 4734 sayılı Kanunun 3/g ve Geçici 4 üncü maddelerine uyumlu hale getirilmesi, MKK tarafından yürütülen e-yönet ve e-genel Kurul gibi projelere ilişkin ihalelerin Kamu İhale Kurumundan (KİK) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisnaları düzenleyen 3/g maddesi kapsamında yapılması ile ilgili bir karar alınmadan gerçekleştirildiği dikkate alınarak; bundan böyle, Kamu İhale Kurumundan 4734 sayılı Kanunu un 3/g maddesi kapsamında yapılması ile ilgili bir karar alınmadığı sürece, ihalelerin 4734 sayılı Kanun un genel hükümlerine göre gerçekleştirilmesi, MKK nin ana sözleşmesinde yapılan değişiklik paralelinde Kamu İhale Kurulu Kararı ile belirlenen kapsam dışı mal ve hizmet alımları listesinde değişiklik yapılması için Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimlerde bulunulması, (Sayfa:34-37) 4- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin, 4734 sayılı Kanunun; - 21/f maddesine göre yapılan alımlarda kanunun temel ilkelerine uyulmadığı, - 22/d maddesine göre yapılan alımlarda parasal limitlerin aşıldığı, - 3/g maddesi kapsamında 2011 yılında yaptığı alımlarının temel ilkeler gözetilmeden ve kuruluşun kendi ihale yönetmeliğine aykırı olarak yapıldığı yönündeki tespitler nedeniyle, tüm ihale işlemlerinde cezai ve mali sonuçlar doğuracak VI

13 uygulamalardan kaçınması, mevzuata uygun davranması, (Sayfa:38-65) 5-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,39 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. VII

14 I-İDARİ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat : Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır sayılı Kanun un kaydi sisteme ilişkin doğrudan düzenleme yapan 10/A maddesinde özetle; -Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izleneceği, bu kuruluşun SPK nın gözetim ve denetimi altında olacağı ve kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar ortamında ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulacağı, kayıt edilen hakların 2499 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanamayacağı, kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihinin esas alınacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun 10/A maddesi kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibariyle SPK nın belirleyebileceği hükme bağlanmıştır tarih ve 6111 sayılı KHK nin 151 inci maddesi ile 10/A maddesine eklenen 5 inci fıkrada kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyeleri tarafından yerine getirileceği, Merkezi Kayıt Kuruluşunun personeli hakkında 2499 sayılı SPK Kanununun sır saklama ve Kurulun para, evrak ve malları hakkında işlenen suçlar hakkındaki 25 inci maddesi hükmünün uygulanacağı (2499/25 inci madde: sırların açıklanamayacağı, kurulun para, evrak ve her çeşit malının devlet malı hükmünde olduğu, personelin görevle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayıldıkları, v.s hakkında) hükme bağlanmaktadır sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik MKK nin bir anonim ortaklık şeklinde kurulmasını öngörmüştür. Kuruluş, ana sözleşmesinin tarih ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanması ile de Şirket faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu özel bütçe ile yönetilmektedir. Bütçe ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında raporun ilgili kısmında bilgi verilmiştir. 1

15 Ana sözleşmenin 4 üncü maddesinde, Şirketin amaç ve konusu özetle; -Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kurulu na bildirmek, Sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, Kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yapacağı esas faaliyetler de özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların, yetkili kılınmış takas ve saklama kurumlarından Şirket kayıtlarına aktarılması, bu kayıtların şirket nezdinde izlenmesi için gerekli teknik alt yapı ve donanım standartlarını belirlemek ve sistemin işlemesini sağlamak, kaydi sistemin mevzuata uygun yürütülmesini temin amacıyla, üye kuruluşlar nezdindeki uygulamayı izlemek, kaydi sistemin işleyişi ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda, üye kuruluşlardan bilgi ve belge istemek, olarak tespit edilmiştir yılında MKK Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ana sözleşme, cari yılda revize edilerek, amaç ve konularında değişiklikler yapılmıştır. Özetle; Sermaye şirketlerinin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik yöntemle yapılabilmesi için gerekli görülen altyapı ve operasyonel hizmetleri sunmak, başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat ve yurt dışı uygulamalar da dikkate alınarak şirketlerin kurumsal yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve şirketler ile ortaklarının iletişim ve paylaşımının sağlanabileceği ortak bir platform oluşturmak, her türlü borsada işlem gören tarım ürünleri, depo, mal ve emtiayı temsilen çıkarılan elektronik senet, ürün senedi, depo makbuzu vb. karşılığı kayıt tutmak, bunlara ilişkin platform oluşturmak, sermaye piyasalarına ilişkin bir veri bankası oluşturarak verilerin tek bir noktadan toplanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulması amacıyla çalışmalar yürütmek, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin zorunlu olarak veya kendi talepleri doğrultusunda web üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle yapacakları bilgilendirme ve duyurular için elektronik ortam ve alt yapı oluşturmak şeklinde, özellikle yeni TTK yı ve UFRS yi, gelişen teknolojiyi dikkate alan eklemeler getirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Kaydileştirme Tebliği) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ kaydileştirilen sermaye 2

16 piyasası araçlarına ilişkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan İstanbul Finans Merkezi (kısaca İFM) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan eylemlerden Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde tek sorumlu Kurum, Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması (TEFAS Platformu) eyleminde Takasbank ile birlikte sorumlu Kurum, 22 eylemde ise ilgili Kurum olarak çalışmalarını 2011 yılında da sürdürmüştür. Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması eylemi kapsamında Takasbank ile birlikte oluşturulan TEFAS Platformu Ocak 2011 ayında devreye alınmış, Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde ise yazılım işlemleri tamamlanmış olup, testlerin devam ettiği izlenmiştir. Şirket, İFM Projesi nin yürütülmesinde Piyasa ve Enstrümanlar Komitesi ile Teknoloji Komitesi nin çalışmalarında ve bu komitelerin sorumluluğunda olan eylemlerde rol üstlenmiştir yılında sonuçlandırılan Yabancı Menkul kıymetlerin yurt içi piyasalarda işlem görmesi konulu eylem çerçevesinde, Avusturya da faaliyet gösteren Do&Co hisse senedinin kaydi sistemde takip edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarının kaydi sistemde izlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair çalışmalar 2011 yılında sonuçlandırılmıştır. Finansman Bonolarının Geliştirilmesi konusundaki eylem de 2011 yılında tamamlanmıştır. Şirketin ortakları, %30,0 pay ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), %64,89 pay ile Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), %5,0 pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), %0,1 pay ile İstanbul Altın Borsası (İAB) ve %0,01 pay ile bu kuruluşları temsile yetkili 2 gerçek kişidir. Ana Sözleşmenin 8 inci maddesinde, Şirket sermayesinde İMKB payının % 50 yi, Takasbank payının % 75 i geçemeyeceği belirtilmiştir. MKK nın ortaklarından sadece %30 paya sahip İMKB, 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri çerçevesinde tüzel kişiliği haiz kamu kurumu statüsünde olmakla birlikte, İMKB nin Takasbank sermayesinde de %32,63 lük paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, MKK üzerindeki doğrudan ve dolaylı kamu sermaye pay oranı toplamda %51,17 ye ulaşmaktadır. MKK sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna ve tarihlerinde gönderilen yazılarda Kurumun 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (d) bendi (değişik 4761/10 maddenin a,b,c bentleri kapsamında, İMKB nin doğrudan ve İMKB Takasbank AŞ üzerinden dolaylı hisseleri toplamının Şirket sermayesinin %50 sini aşması nedeniyle 4734 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması mükellefiyetinin doğduğunu izah ederek, Şirketin ana faaliyetlerini yerine getirirken gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması konusunda 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesini, Şirketin internet sayfasında yeralan elektronik idare kayıt formunda Şirketin hukuki yapısına uygun bir sınıflandırma/adlandırma yapılmasını, talep etmiş, ayrıca tarihli yazı ile 3

17 Kurumun hizmet alımları ile ilgili olarak Finansal Kurumlara ait Geniş Kapsamlı Sigorta Poliçesi ve MKK Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi hakkında bilgi vermiştir. Kamu İhale Kurumu tarafından gönderilen tarihli yazıda özetle ; Kamu İhale Kurulunun tarih ve 18 sayılı kararı ile, MKK nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluşlardan olduğuna, yazı ekinde (Ek:1) de belirtilen mal ve hizmetlerin anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna, Ek:2 de belirtilen mal ve hizmetlerin ise 3/g maddesi uyarınca istisna kapsamında olmadığına karar verildiği bildirilmiştir. MKK sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi nedeniyle Şirket 2011 yılından itibaren; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Sayıştay tarafından denetlenmektedir. MKK AŞ, 2499 sayılı Kanun un 10/A maddesindeki Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir. hükmüne istinaden kurulmuş bulunmaktadır. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte şirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. MKK AŞ genel kurulu mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup 5 ortak bulunmaktadır. Şirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek olduğundan, şirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. Şirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. 2- Bakanlar Kurulu kararları : Cari yılda MKK yi doğrudan ilgilendiren herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır. 3- Uluslar arası anlaşmalar : Cari yılda yeni bir uluslararası anlaşma olmamıştır. Şirketin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla, karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladığı kuruluşlar aşağıda özetlenmiştir. -Avrupa Merkezi Saklamacı Kuruluşlar Birliği (ECSDA) ; Şirket 2006 yılında üye olmuştur. Avrupa daki 42 saklamacı üyeden oluşmaktadır. Avrupa ülkelerinde ihraççıların, yatırımcıların ve diğer piyasa katılımcılarının saklama ve takas işlemlerinde etkinliğini amaçlayan, bunu gerçekleştirmek üzere teknik, ekonomik, finansal ve yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık ve hizmet üreten bir kurumdur. 4

18 -Avrasya Borsalar Federasyonu (FEAS); 1995 yılında kurulmuş bulunan FEAS ın 32 üyesi mevcut olup, Şirket 2006 yılında üye olmuştur. Üyelik statüsü Avrupa ve Asya piyasalarında gelişmekte olan piyasalara açık bir kurumdur. Amacı, üyeler arasında işbirliği yaparak farklı uygulamalardan kaynaklanan işlem uygulamalarındaki sıkıntıları gidermektir. -Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA); Uluslararası menkul kıymet hizmetleri endüstrisinde verimliliği arttırmayı ve risk yönetimi için en iyi uygulamaları üretmeyi amaçlayan Kurumun 2009 yılı itibarıyla 45 piyasada 84 üyesi bulunmaktadır. Şirket, 2006 yılında üye olmuştur. 4- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları : Cari yılda MKK yi ilgilendiren herhangi bir Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 5- Yüksek Planlama Kurulu Kararları : 2011 yılında MKK yi doğrudan ilgilendiren YPK kararı alınmamıştır. Şirket Ana sözleşmesinin 11 inci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulunu temsil eden üye Şirket Yönetim Kurulunun başkanı olup, bu unvana ilişkin ödemeler Yüksek Planlama Kurulu Kararlarına çerçevesinde yapılmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ Yönetim Kurulu Başkanlığı unvanı açısından Şirket tarafından da uygulanmıştır. 5- Yönetmelikler : MKK da Kurum içi mevzuat kapsamında; doğrudan MKK ile ilgili olarak; Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları, Sağlık, Yolluk, Personel, Satınalma ve İhale Yönetmelikleri ile, MKK Uzman, Uzman Yardımcısı Yönergesi ve doğrudan YKF ile irtibatlı şekilde; Aracı Kurumların Tedricen Tasfiyesinde Sermaye Piyasası Araçları Dışında Kalan Menkul ve Gayrimenkullerin Satış Esasları Hakkında Yönetmelik ile YKF Muhasebe ve Harcama Yönergeleri bulunmaktadır tarih ve 12/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yürürlüğe giren, tarih ve 3/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişikliğe uğrayan Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kurumla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Yönetmelikle MKK nin hukuki yapısı; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve MKK esas sözleşmesi hükümleri uyarınca kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir anonim şirkettir. olarak belirlenmiş, Şirketin organları, teşkilat yapısı ile hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları izah edilmiştir. İç mevzuatın tamamı MKK Yönetim Kurulu kararları ile uygulamaya girmiş, bazıları zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Kuruluşun tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar kapsamında SPK ya gönderilen MKK Personel Yönetmeliği değişiklik 5

19 taslağının incelenmek üzere SPK da olduğu tarih ve 576 sayılı SPK yazısından anlaşılmaktadır. Denetim tarihi (Temmuz 2012) itibariyle, SPK incelemesinin devam ettiği belirtilmiştir. MKK ile doğrudan ilgili kurum dışı mevzuat kapsamında; Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesine çerçevesinde, tarih ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. MKK için çerçeve düzenlemeler içeren Yönetmelikle; MKK nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere anonim ortaklık şeklinde kurulacağı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan diğer borsalar, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ve bu kuruluşları temsile yetkili gerçek kişiler kurucu ortak olabileceği, MKK nin organlarının; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olduğu, MKK Teşkilatının ise genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunlara bağlı birimlerden oluştuğu belirtilmiştir. Yönetmelikle MKK ye ortak olacak gerçek ve tüzel kişiler sınırlandırılmış, ortakların sahip olabileceği azami pay oranı, pay devirleri ve kurucular dışında kalanların pay iktisabının SPK'nın onayına tabi olduğu, MKK nin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Yine kurumla ilgili olup, doğrudan YKF Yönetmeliği ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik SPK nın tarih ve sayılı Kararıyla yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de Kuruluşun faaliyet yapısı ve işlerin yürütülmesi ile ile doğrudan irtibatlıdır. B- Teşkilat : 1-Teşkilatın Yapısı: Şirketin merkezi İstanbul olup, teşkilat yapısı ile yönetim, çalışma kural ve yöntemleri genel mahiyetteki Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kurum tarafından belirtilen Yönetmeliğe uygun içerikle düzenlenen MKK AŞ Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Belirtilen Yönetmelikler uyarınca Şirketin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan, teşkilatı ise; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Proje Yönetim Müdürlüğü ihdas edilmiş olup, denetim tarihi (Mayıs 2012) itibarıyla teşkilat yapısında; genel Müdür, özel kalem, 4 genel müdür yardımcılığı, hukuk müşavirliği ve 10 hizmet birimi (müdürlük) bulunmaktadır. Teşkilat Şemasının her yıl kadro değişiklikleri ile birlikte güncellendiği, müdürlüklerin iç görev dağılımına uygun olarak her yıl yeniden belirlenen hiyerarşik yapının Şemaya aktarıldığı, Teşkilatlanma Yönetmeliğinin Şemanın esasını oluşturduğu, değişikliklerin Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştiği ( /24, /10, /15, /6 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile Teşkilat 6

20 Şemasında değişikliklere gidilmiştir.) anlaşılmış olup, mevcut teşkilat şeması rapor ekleri arasında (Ek:1) gösterilmiştir. Denetim tarihi (Mayıs 2012) itibariyle, Yönetim Kurulunun tarih ve 06/01 sayılı Kararı ile ihdas edilen, MKK ye verilmiş görevlerin yerine getirilmesini teminen yürütülen projelerde, proje yönetim fonksiyonların yerine getirilmesine ilişkin yönetim ve koordinasyonunu sağlamakla görevli olan Proje Yönetim Müdürlüğüne 2012 yılı için birime 1 müdür, 1 proje uzmanı ve 2 uzman olmak üzere 4 kadro tahsis edilmesine karşılık, halen müdür unvanında 1 personelin çalıştığı, birimin iş yapısı itibariyle tam olarak yapılandırılamadığı anlaşılmaktadır. Şirketin kuruluş amacı ile irtibatlı olarak; Proje Yönetim Müdürlüğünün müstakil bir birim olarak faaliyetlerine devam edilip edilmeyeceğine bir an önce karar alınması önerilir. 2-Genel kurul ve denetçiler : Genel kurul, Şirketin ortaklarından meydana gelmekte olup, en üst karar organı durumundadır. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ana sözleşme hükümlerine göre toplanmakta, gerek görüldüğünde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, gündemi belirlenmek suretiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. Genel kurul tutanakları izleyen ilk iş günü SPK'ya gönderilmekte, SPK nın onayı ile veya bu onayın gecikmesi halinde genel kurul kararlarının SPK ya gönderilmesini izleyen 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girmektedir. SPK tarafından genel kurul kararlarının tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması veya yeniden karar alması gerekiyorsa genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren SPK tarafından 15 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. MKK denetleme kurulu pay sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından genel kurulca seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Denetçi ücretleri her yıl genel kurulca belirlenmektedir yılı faaliyetleri ile ilgili olağan genel kurul toplantısı tarihinde yapılmış olup, alınan kararlar çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler mevcut durum itibariyle raporun girişindeki çizelgede gösterilmiştir tarihli genel kurulda yönetim kurulunun 5 üyesi ile denetim kurulunun 1 üyesi yenilenmiştir. 3-Karar organı : Ana Sözleşmenin 11 inci maddesine göre Şirketin işleri ve yönetimi TTK hükümleri çerçevesinde genel kurulunca seçilen 7 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulunun bir üyesi TTK nın 275 inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından atanmaktadır. Yönetim kurulu başkanı, Sermaye Piyasası Kurulunu temsil eden üyedir. Yönetim kurulu üyelerinden 4 ü (A) grubu pay sahiplerini temsil etmekte olup, bunlardan 2 si İMKB yi, 2 si de Takasbank ı temsil etmektedir. (B) grubu pay sahiplerini Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) adına seçilen üye temsil etmektedir. MKK genel müdürü, yönetim kurulunun üyesidir. 7

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.2012 Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI 1 YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASI 27.10.2004 İSTANBUL ALİ İHSAN GÜNGÖR UZMAN PİYASA GÖZETİM VE DÜZENLEME DAİRESİ 2 Yeni Türk Lirasına Geçiş Sürecinde Çalışma

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2009/15344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar İhraççılarca sermaye

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3- Bankanın

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

GÜNDEM. I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri. MKK ve Portal Raporları. MKS Veri Setleri. IV. Gelecek Dönem. V. Soru&Cevap

GÜNDEM. I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri. MKK ve Portal Raporları. MKS Veri Setleri. IV. Gelecek Dönem. V. Soru&Cevap GÜNDEM I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri II. III. MKK ve Portal Raporları MKS Veri Setleri IV. Gelecek Dönem V. Soru&Cevap 2 RAKAMLARLA MKK (Nisan 2013) Saklamadaki Kıymetlerin Piyasa Değeri Yatırımcı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:: 3 KKONUU : ÜYELİK PROSEDÜRÜNÜN TAMAMLANMASI \KS\ÜyelikBaşvuru\3 İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR, İHRAÇCILAR, ARACI KURULUŞLAR VE SERMAYE PİYASALARI.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor 01 Mart 2011 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LOGO KARAMAN Sunum Planı Kısaca Birliğimiz Türkiye Sermaye Piyasasının İnsan Kaynağı Lisanslama Sınavları Birliğimiz

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı