KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Fakülte Taşınmazlarının Dağılımı Fakülte Kapalı Alanlarının Dağılımı Taşıtlar ve Taşınır Malzeme Listesi Taşıtlar Taşınır Malzeme Listesi Eğitim Alanları Dersliklerin Teknolojik Donanımı Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Diğer Sosyal Faaliyetler Hizmet Alanları Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ve Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Personelin Cinsiyet Dağılımı Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yabancı Uyruklu Öğrenciler Engelli Öğrenci Sayıları

3 Alanlarına Göre Öğrenci Sayıları Yatay Geçişle Gelen ve Giden Öğrenci Sayıları Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM) Faaliyetleri Yıllar İtibarı İle ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Programları Hareketliliği Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Hareketliliği Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Anketler İç Kontrol Standartları İle ilgili Yapılan Eylemler İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Mali Kontrol D- Diğer Hususlar Evrak Yönetim Sistemi Mezun Öğrenci Durumu Başarı Durumu Öğrenci Sayısı Artış Oranları Fakültenin Tercih Edilme Oranları Kayıtlı Öğrencilerin Bölgesel Dağılımı LYS En Küçük Giriş Puanları Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ülke Genelindeki Sıralaması (AOBP) Öğrenci Disiplin Olayları Ayrılan Öğrenci Sayıları Sosyal Aktiviteler ve Diğer Faaliyetler II. AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri (Stratejik Plan Yıllık Değerlendirme Raporu) B- Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Dış Denetim İç Denetim B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Kurum ve Diğer Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantı Sayısı Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Projeleri Diğer Bilimsel Etkinlik ve Faaliyet Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler E- Değerlendirme V. ÖNERİ ve TEDBİRLER... 75

4 SUNUŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1979 yılında iki bölüm ve 200 öğrenci ile öğretim hayatına başlayan Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 2547 sayılı Kanunun kabul edilmesinden sonra Fakülteye dönüştürülüp Rektörlüğe bağlanması suretiyle kurulmuştur. 7 normal öğretim ve 7 ikinci öğretim olmak üzere 14 lisans programı, 96 akademik, 24 idari personeli ve 9747 öğrencisi bulunan Fakülte, 4 ü tezsiz toplam 16 yüksek lisans programı ve 6 doktora programı, sertifikalı ve modern donanımlı laboratuvar, amfi ve sınıfları, temiz ve bakımlı fiziksel alanları ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Misyonu, ülkemize ve insanlığa yararlı, bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren, vizyonu öğrenciler ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitimde ve araştırmalarda evrensel standartlarda başarılı, değişime ve gelişime liderlik eden bir eğitim kurumu olmak olan Fakültemizin hazırladığı bu doküman, fakültemizin bir yıllık faaliyetlerinin bir özeti olması yanında dış paydaşlara sunulan önemli bir belgedir yılı faaliyet raporu bu sorumluluk anlayışı ile örgüt yapısı, mali, fiziki ve insan kaynakları, bilişim sistemi, temel politika ve öncelikleri, üstünlükleri ve zayıflıkları, kaçırdığı fırsatlar, aktif olarak yürütülen yönetim ve iç kontrol sistemi, iç ve dış paydaşlara sunulan hizmetler ve mali bilgileri kapsayacak şeklide hazırlanmıştır. Rapor, yasa gereği üst yöneticiye karşı sunulan şeffaflık ve hesap verebilirlik belgesidir yılı faaliyet raporu, Fakültemizle ilgili bilgileri kapsayacak ve yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek şekilde hazırlanmış, tablo, grafik ve resimlerle desteklenmesine özen gösterilmiştir. Faaliyetlerin detaylı analizi yanında, iç kontrol sistemi ve standartlarla ile ilgili gerçekleştirilen eylemler anlatılmış, fakültemizdeki iç kontrol sisteminin durumu anketle değerlendirilmiş, stratejik planla ilgili yıllık çalışma raporuna yer verilmiştir. Doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiler içerdiğini düşündüğümüz yıllık faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşır, raporun hazırlanmasında emeği geçen, faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU DEKAN

5 I- GENEL BİLGİLER Fakültemizin misyonu, vizyonu, örgüt yapısı, temel görevleri, sunduğu hizmetler, kullanılabilir kaynakları, eğitim-öğretim faaliyetleri, insan kaynakları, fiziki alt yapısı, eğitim-öğretim, iç denetim ve dış denetim raporlarının değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: A- MİSYON ve VİZYON Misyon Ülkemize ve insanlığa yararlı, bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren bir fakülte olmak. Vizyon Öğrenciler ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitimde ve araştırmalarda evrensel standartlarda başarılı, değişime ve gelişime liderlik eden bir Fakülte olmak. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Fakülte, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir kurumdur. Yetki, görev ve sorumlulukları başta Anayasa olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili Kanunlarla düzenlenmiştir. Fakültenin üst yöneticisi ve disiplin amiri Dekandır. Fakültemizde 15 Kasım 2012 tarihi itibari ile dekanlık görevine başlayan Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği nin 8. maddesinde yer alan yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak görevini sürdürmektedir. Dekan yardımcılıklarını Prof. Dr. Uğur KAYA ve Doç. Dr. Bünyamin ER yapmaktadır. Fakültenin Temel Görevleri; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Teknoloji üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmaktır. Fakülte Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Yükseköğretim Kanunu ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine göre Fakülte organlarını Dekan, Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu oluşturmaktadır. Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarına yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. 5

6 Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istediğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeyindeki personeli üzerinde gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan, fakültenin kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden, sonuçlarının alınmasından ve raporlanmasından rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte Kurulunun Görevleri Fakültenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulamasında dekana yardımcı olmak, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Bölüm Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. 6

7 Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim veya anasanat dallarından oluşur. Bir fakültede veya yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm Başkanı Birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde Dekan tarafından atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. Bir bölümlü fakültelerde dekan aynı zamanda bölüm başkanıdır. Bölüm başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. Bölüm Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarını düzenler ve yürütür. Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlar. Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve çalışmalarını denetler. Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, dekana sunar. Bölüm Kurulu ve Görevleri Tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkanı, yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. Anabilim Dalı Anabilim veya Anasanat Dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitimöğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar verir. Anabilim veya anasanat dalı başkanı, o anabilim veya anasanat dalının profesörleri, bulunmadığı durumda doçentleri, bulunmadığı durumda yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı durumda öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde Dekan tarafından atanır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Anabilim veya anasanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim veya anasanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bildirir. Bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalları başkanlarının görev süreleri üç yıldır. Süresi biten başkan yeniden aynı usullerle atanabilir. 7

8 ÖĞRETİM ELEMANLARI Öğretim Üyelerinin Görevleri a) Yükseköğretim kurumlarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, b) Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Öğretim Görevlileri Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Öğretim Yardımcıları Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Fakülte Sekreteri Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte sekreteri oy hakkı olmaksızın kurullarda raportörlük yapar. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 20 Haziran 1978 tarih ve 2151 sayılı Kanunla kurulan ve kısa adı TİTİA olan Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nin 20 Temmuz 1982 tarih ve 2547 sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlanması suretiyle kurulmuştur yılında Mühendislik Fakültesine bağlı Makine Mühendisliği binasının alt katına yerleşen ve yaklaşık 14 yıl süreyle Makine, İnşaat, Orman Endüstri, Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin dersliklerini kullanan Fakülte, 3 Ekim 1996 tarihinde iki bloktan oluşan ve m 2 kapalı alanı olan yeni binasına taşınmıştır yılında öğrenci bloğuna bitişik olarak inşa edilen ve içerisinde çalışma odaları, derslikler ve amfi bulunan ek binanın hizmete girmesi ile Fakültenin kullanım alanı m 2 ye yükselmiştir. Başlangıçta İktisat ve İşletme gibi iki bölümü bulunan Fakülte 1991 yılından itibaren hızla büyüyerek, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri bölümleri kurulmuştur yılında kabul edilen 3843 sayılı Kanunla İktisat, İşletme ve Maliye Bölümlerinin ikinci öğretim programları, 2008 yılında da Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri bölümlerinde de ikinci öğretim programı açılmıştır. Böylelikle 7 olan örgün öğretim bölüm sayısı, ikinci öğretim programları ile 14 e ulaşmıştır. 8

9 Uluslararası İlişkiler bölümünde zorunlu İngilizce, Kamu Yönetimi Bölümünde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Her bölümünün kendi adını taşıyan yüksek lisans programları, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye ve Ekonometri bölümlerinin doktora programları bulunmaktadır. Genel işletme yüksek lisans programı kapatılarak Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi gibi anabilim dalı düzeyinde yüksek lisans programları açılmıştır. Kamu Yönetimi tezsiz yüksek lisans (uzaktan eğitim) programı yanında İşletme ve Maliye bölümlerinde de tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır öğrencisi bulunan Fakültede 96 akademik, 39 Sosyal Bilimler Enstitüsü Asistanı ve 24 idari personel görev yapmıştır. Fakültenin iki bilgisayar laboratuvarları modern donanımı yanında Avrupa Yetkinlik Sertifikası ECDL (European Computer Driving Licence) bulunmaktadır. Yönetim kadrosu Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Fakülte Sekreterinden oluşmaktadır. Fakültemizde 7 bölüme bağlı 28 anabilim dalı başkanlığı bulunmaktadır. Anabilim dalı başkanlıkları atanmış olup, süresi dolan başkanın yerine mevzuata uygun olarak yeni atama yapılmaktadır. İdari yapı, yöneticiler ve kurul üyeleri, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları, sunulan hizmetler, iç kontrol sistemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Bölümlerimizin Kuruluş Tarihleri ve Eğitim-Öğretime Başlama Dönemleri BÖLÜMLER KURULUŞ TARİHİ EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMA DÖNEMİ FAKÜLTE Akademi 20 Haziran Fakülte 20 Temmuz İktisat 20 Temmuz İşletme 20 Temmuz Maliye 11 Mart Uluslararası İlişkiler (Zorunlu İngilizce Hazırlık) 01 Nisan Kamu Yönetimi (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık) 01 Nisan Ekonometri 17 Haziran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 17 Ocak İktisat II. Öğretim 19 Kasım İşletme II. Öğretim 19 Kasım Maliye II. Öğretim 19 Kasım Uluslararası İlişkiler II. Öğretim 14 Şubat Kamu Yönetimi II. Öğretim 14 Şubat Ekonometri Bölümü II. Öğretim 14 Şubat Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri II. Öğretim 14 Şubat Fakülte Kurulu Üyeleri ADI ve SOYADI İDARİ GÖREVİ ATANMA TARİHİ Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU Dekan Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa EMİR İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet TUNÇER Maliye Bölüm Başkan Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi ZENGİN Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Uluslararası İlişikler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemalettin KALAYCI Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner ACUNER Profesör Temsilci Üye Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI Profesör Temsilci Üye Prof. Dr. Ahmet ULUSOY Profesör Temsilci Üye Doç. Dr. Talha USTASÜLEYMAN Doçent Temsilci Üye Doç. Dr. Coşkun TOPAL Doçent Temsilci Üye Yrd. Doç. Dr. Osman M. TELATAR Yardımcı Doçent Temsilci Üye Fazlı ÖZTEL Raportör 9

10 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri ADI ve SOYADI İDARİ GÖREVİ ATANMA TARİHİ Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU Dekan Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Profesör Temsilci Üye Prof. Dr. Taner ACUNER Profesör Temsilci Üye Prof. Dr. Rahmi YAMAK Profesör Temsilci Üye Doç. Dr. Mehmet TUNÇER Doçent Temsilci Üye Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ Doçent Temsilci Üye Y. Doç. Dr. Levent Yahya ESER Yardımcı Doçent Temsilci Üye Yönetim Kadrosu DEKAN PROF.DR. KUSTAFA KÖSEOĞLU DEKAN YARDIMCISI PROF. DR. UĞUR KAYA DEKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. BÜNYAMİN ER İKTİSAT BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI EKONOMETRİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI MALİYE BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI PROF.DR. ERSAN BOCUTOĞLU PROF. DR. ABDULKADİR TOPAL PROF.DR. HİLMİ ZENGİN PROF. DR. MUSTAFA EMİR DOÇ. DR. MEHMET TUNÇER PROF.DR HAYATİ AKTAŞ DOÇ.DR. CEMALETTİN KALAYCI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI PROF.DR.Y.KÜÇÜKKALE YRD.DOÇ.DR. E.B. YILDIZ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI YRD.DOÇ. DR. Y. BAYRAM YRD. DOÇ.DR. A.UZUN BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI DOÇ.DR.T.Y.AYAN DOÇ.DR. Z.ABDİOĞLU BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI DOÇ.DR.TÜLAY İ. NAS DOÇ. DR. FİKRET ÇANKAYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI DOÇ.DR.C. RAKICI YRD.DOÇ.DR.L.Y.ESER BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI DOÇ.DR.C.TOPAL BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI YRD.DOÇ.DR. BURÇİN ESER 1. Fiziksel Yapı Üç bloktan oluşan Fakültenin fiziki alan, taşınır ve diğer kaynak durumu aşağıdaki gibidir: 1.1 Resim-1 Öğrenci Bloğu Resim-2 Fakülte Binası 10

11 1.1 Fakülte Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Kapalı Alanlar Açık Alanlar TOPLAM *Merkez kampüsü dışında olanlar dolduracaktır. adece İdari ve Mali 1.2 İşler Fakülte Daire Başkanlığınca Kapalı Alanların doldurulacaktır. Dağılımı BİRİM İDARİ ALANLAR (Akademik ve İdari Personel Alanları) Akademik (m 2 ) (Akademik Çalışma Odaları) İdari (Çalışma Odası, Depo, Kalorifer Dairesi, Arşiv) (m 2 ) MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m 2 ) EĞİTİM ALANLARI Derslik (m 2 ) Laboratuvarlar (m 2 ) SOSYAL ALANLAR (Kulüp Odası, Çay Salonu, Okuma Salonu, Kantin, Sağlık Odası, Spor Odası, Seminer Salonu, Toplantı Salonu) (m 2 ) SİRKÜLASYON ALANI (m 2 ) SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisleri (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri (m 2 ) İdari Blok Öğrenci Bloğu Ek Bina TOPLAM (m 2 ) TOPLAM Resim-3 Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ ve Dekan Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU Resim-4 İşletme Bölümü Sınıfları Resim-5 Fotokopi-Baskı Odası 11

12 1.3 Taşıtlar ve Taşınır Malzeme Listesi Taşıtlar Taşınır Malzeme Listesi Fakültemizin 2014 yılı dayanaklı taşınır malzeme durumu aşağıdaki gibidir: Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Atölye Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet 2 Miktar Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Güzel Sanat Eserleri Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Eğitim Alanları Fakültede 3 lisansüstü ve seminer salonu, 2 bilgisayar laboratuvarı, 3 amfi, 34 dershane, 1 toplantı salonu, 2 öğrenci kulüp odası, 1 okuma salonu, 30 idari ve 113 akademik personel çalışma odası bulunmaktadır. Dershanelerin 31 tanesi teknoloji sınıfına dönüştürülmüştür. Her biri 40 öğrenci kapasiteli iki bilgisayar laboratuvarı, lisans programlarına uygun yazılımlarla donatılmış olarak haftada 5 gün hizmet vermektedir. 12

13 Adı Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf Amfi Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma Laboratuvarı TOPLAM Resim-6 Prof. Dr. Mehmet YAZICI Amfisi Bir Etkinlik Anı Resim-7 Amfi 3 Ders Anı Grafik-1 Yıllara Göre Derslik Sayısı Resim-8 Dr. Özcan BOLCAN Bilgisayar Laboratuvarı Resim-9 Bilgisayar Araştırma Laboratuvarı Derslik Sayısı (Amfi + Sınıf) Dersliklerin Teknolojik Donanımı Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı)*100 Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Akıllı Tahta Oranı (Akıllı Tahtası Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı )*

14 1.5 Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kantin Resim-10 Öğrenci Kantini Önü Resim Öğrenci Kapasiteli İİBF Kantini Eğitim ve Dinlenme Tesisleri/Misafirhaneler Öğrenci Yurtları Lojmanlar Spor Tesisleri Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar Diğer Sosyal Faaliyetler Fakültede İşletme&Ekonomi, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi olmak üzere 4 öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Birbirinden bağımsız çalışan öğrenci kulüpleri yıl içerisinde konferans, panel, söyleşi, gezi, eğlence, eğitim semineri, ödül yarışması, zirve, çalıştay, sertifika programları adı altında toplam 55 etkinlik gerçekleştirmiştir. Bölümler Sayısı Alanı (m 2 ) Kapasitesi Mezun Öğrenciler Derneği Öğrenci Kulüpleri Öğrenci kulüpleri, düzenlediği etkinlik bilgileri aşağıda gösterilmiştir: Etkinliğin Adı İşletme&Ekonomi Maliye Uluslararası Kamu Yönetimi Kulübü Kulübü İlişkiler Kulübü Kulübü Toplam Konferans Seminer Söyleşi Panel 1 1 Eğlence Gezi Çalıştay 1 1 Eğitim Zirve 1 1 Toplantı 1 1 TV Programı 1 1 TOPLAM

15 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ Resim-12 Giresun Gezisi Resim-13 Uzungöl Gezisi Resim-14 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği ve Ortadoğu da Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler Çalıştayı Resim-15 Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu Paneli Resim-16 Batum Gezisi Resim-17 AKUT Afet Bilinçlendirme Semineri Resim-18 Türk Dış Politikası ve Ortadoğu Paneli Resim-19 Erasmus Bilgilendirme Semineri 15

16 MALİYE KULÜBÜ Resim-20 Vergi Paneli Resim-21 Endless Abroad Konferansı Resim-22 Paramı Yönetiyorum Konferansı Resim-23 Kamuda Kariyer Günleri, Sermaye Piyasası Kurulu Resim-24 Kamuda Kariyer Günleri, Merkez Bankası Resim-25 Kamuda Kariyer Günleri, Hazine Müsteşarlığı Resim-26 Kamuda Kariyer Günleri, Sayıştay 16

17 KAMU YÖNETİMİ KULÜBÜ Resim-27 Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP İle Söyleşi Resim-28 SMMMO Başkanı Veysel Zekai BAK İle Söyleşi Resim-29 Uzungöl Gezisi Resim-30 Birinci Yıl Kutlaması Resim-31 Afganistan dan Gelen Kimsesiz Çocuklar Yararına Düzenlenen Eğlence Resim-32 Türkiye İstatistik Kurumunun Tanıtımı Resim-33 SGK Kurumu ve Meslek Tanıtımı Resim-34 Maçka Kaymakamı Alper BALCI, Türkiye de Kaymakam Olmak Resim-35 İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz ın İdari Hakim Mesleği Konferansı Resim-36 Cüneyt METE İle Kişisel Gelişim Eğitimi Resim-37 Tuğba ÖZDENAL İle Kişisel Gelişim Eğitimi 17

18 İŞLETME&EKONOMİ KULÜBÜ 18

19 19

20 1.6 Hizmet Alanları Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) (Kişi) Akademik Çalışma Odası İdari Çalışma Odası TOPLAM Grafik-2 Akademik Personel Çalışma Odası Sayısı Kütüphane Hizmet Alanları 1.7 Hastane Alanları 2. Örgüt Yapısı İİBF-OŞ/ KTÜ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI FAKÜLTE KURULU DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI ŞUBE MÜDÜRÜ FAKÜLTE SEKRETERİ BÖLÜMLER (NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM) İDARİ İŞLER BİRİMİ ŞOFÖR DEKAN SEKRETERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRİMİ MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK BİRİMİ BÜTÇE VE PLANLAMA BİRİMİ TAŞINIR İŞLEMLERİ BİRİMİ SATINALMA BİRİMİ TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FOTOKOPİ BASKI BİRİMİ TEKNİK SERVİS BİRİMİ ISI ve TESİSAT BİRİMİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ DONANIM BİRİMİ BİLGİSAYAR LABORA. SORUMLUSU SINAV MERKEZİ BİRİMİ İKTİSAT BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI İKTİSADİ GELİŞME ve ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SİYASET ve SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI EKONOMETRİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÖNEYLEM ANABİLİM DALI İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI ORGANİZASYON ve YÖNETİM ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ ve PAZARLAMA ANABİLİM DALI MUHASEBE ve FİNANSMAN ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI MALİYE BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI BÜTÇE ve MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI MALİ HUKUK ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI YÖNETİM ve ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÖNETİM ve ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI YAZI İŞLERİ BİRİMİ KOOPERATİFÇİLİK ANABİLİM DALI ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI 20

21 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılımlar ve Bilgisayarlar Çalışanların ve kamuoyunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesi, bu bilgilerin kurum, kişi, personel ve yöneticilere iletilmesi, ileride kullanılmak üzere saklanması etkili bir bilişim sistemi ile mümkündür sayılı Kanun, üretilen ve alınan bütün bilgilerin doğru, güncel, güvenilir, hızlı ve kolay erişilebilir olması için kontrol edilebilen bilgi sistemleri oluşturulmasını ve bütün bilgilerin kayıt altına alınmasını öngörmektedir. Fakültenin kendine özgü bir bilişim sistemi bulunmamaktadır. Rektörlük ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının talepleri karşılama, özellikle üniversiteye ait bir "Bilgi Yönetim Sistemi" kurulması çalışmaları devam etmektedir. Fakültede bilgi ve iletişim konusunda EBYS, WEB SAYFASI, TOPLU SMS, FACEBOOK BİLGİLENDİRME SAYFASI ve LCD TV gibi araçlardan yararlanılmakta, mali işlemler için Bakanlık ve diğer kamu kurumlarının geliştirdiği KBS, EKAP, DMIS, HYS, TTONLINE, E-SGK, E-BUTCE, "TKYS", "say2000i", F1 ve F2 Modülü gibi sistemler kullanılmaktadır yılı içerisinde 19 masaüstü, 4 taşınabilir bilgisayar, 9 çok fonksiyonlu yazıcı alınarak akademik ve idari personelin kullanımına verilmiştir. Ayrıca, teknoloji sınıfları için 10 projeksiyon satın alınmıştır. Öğrenci ve personelin hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklarımız aşağıdaki gibidir: Taşınır Grubu Taşınırın Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Depo Toplam Bilişim Sistemleri Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar ve Sunucular Taşınabilir Bilgisayar Monitör Sunucu Sistemleri(SERVER) Ağ Erişim Cihazları Genel Toplam 282 Grafik-3 Bilgisayar ve Yazıcı Durumu Resim Giriş Salonundaki Ekranlardan Sınav Yerini Öğrenmek İçin Bekleyen Öğrenciler Birimlerimizde Kullanılan Bilgi Sistemleri ve Yetkili Kullanıcı Sayıları 21

22 BİRİMLER Birimlerimizde Kullanılan Bilişim Sistemleri BİLİŞİM SİSTEMİNİN ADI KULLANICI SAYISI Harcama Yönetim Sistemi (HYS) 4 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 4 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 1 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) 1 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS) 4 MALİ İŞLEMLER Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemş (E-BÜTÇE) 4 Sosyal Güvenlik Kurumu Borç Sorgulama İşlemleri (E-SGK) 2 Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil İşlemleri (E-SGK) 2 Web Tabanlı Saymanlık Otomaston Sistemi (say2000i) 2 TT ONLINE İşlem Merkezi (E-Fatura) 2 F1 ve F2 Formları Hazırlama Platformu 1 Ödenek Takip Uygulaması 1 BİLGİ İŞLEM Sınav Yönetim Sistemi, (E-MESAJ) 2 Mekan Yönetim Sistemi 1 GENEL YÖNETİM Stratejik Plan Bilgi Sistemi 2 YÖK Bilgi Sistemi (YOKSIS) 1 SINAV MERKEZİ Sınav Değerlendirme Sistemi (SEKOKU) Kütüphane Kaynakları 3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Taşınır Grubu Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Teksir ve Çoğaltma Makineleri Bilgisayar ve Çevre Birimleri Taşınırın Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Depo Toplam Projeksiyon Projeksiyon Perdesi Ses Sistemi Televizyonlar Video Kayıt Cihazı Video Ekipmanları (DVD) Kabin Sabit Kamera Fotoğraf Makinesi ve Sehpası 2 2 Fotokopi Makinesi Baskı Makinesi Laser Yazıcı Barkod Okuyucu Optik Okuyucu Tarayıcılar Genel Toplam İnsan Kaynakları 4.1 Akademik Personel 2014 yılında fakültede kadrolu olarak 35 profesör, 25 doçent, 20 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi olmak üzere 95 öğretim elemanı, 1 öğretim elemanı da yabancı uyruklu statüsünde görev yapmıştır. Yıl içerisinde 3 öğretim üyesi profesör, 7 öğretim üyesi doçent, 3 öğretim elemanı yardımcı doçent kadrolarına atanmıştır. Yurt dışında 1 öğretim elemanı doktora öğrenimine devam etmiştir. İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlker Murat AR, 2547 sayılı Yasanın 38. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Etki Analizi Daire'sinde Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 22

23 2014 yılı içerisinde 1 profesör öğretim üyesi istifa ederek, 2 öğretim görevlisi de naklen başka kurumalara atanarak fakültemizden ayrılmıştır. 1 profesör öğretim üyesi 2547 sayılı yasanın 16. maddesi uyarınca Dekan olarak atandığı Gümüşhane Üniversitesi nde görevini sürdürmüştür. Akademik personel bilgileri aşağıdaki gibidir: AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent ÖĞRETİM ÜYELERİ TOPLAMI Öğretim Görevlisi 4 4 Araştırma Görevlisi ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ AKADEMİK PERSONEL TOPLAMI GENEL TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi (Sözleşmeli) İngiltere Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi GENEL TOPLAM 1 Grafik-4 Unvanlara Göre Akademik Personel Sayıları Grafik-5 Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları 23

24 Grafik-6 Akademik Personel Cinsiyet Karşılaştırması YIL İÇERİSİNDE FAKÜLTEYE ATANAN PERSONEL DURUMU ADI ve SOYADI UNVANI BÖLÜM ANABİLİM DALI ATANMA ŞEKLİ Taliye GÜNDOĞDU Arş. Gör. Çalışma Ekonomisi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açıktan Yılmaz BAYRAM Arş. Gör. Dr. Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Naklen Rüya ÇİFÇİ Arş. Gör. Ekonometri Ekonometri Açıktan Adil CALAP Öğr. Gör. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Sözleşmeli Ezgi BADAY YILDIZ Yrd. Doç. Dr. İktisat İktisat Politikası Açıktan Osman Murat TELATAR Yrd. Doç. Dr. İktisat İktisat Teorisi Açıktan Abdullah UZUN Yrd. Doç. Dr. Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Açıktan Denizhan TİRYAKİ Arş. Gör. İşletme Muhasebe ve Finansman Açıktan Havvanur Feyza ERDEM Öğr. Gör. Ekonometri Ekonometri Naklen Aykut BAŞOĞLU Yrd. Doç. Dr. İktisat İktisat Teorisi Açıktan Hasret GENÇ Arş. Gör. Maliye Maliye Teorisi Açıktan Yusuf Erdem TUNÇ Arş. Gör. Çalışma Ekonomisi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açıktan YIL İÇERİSİNDE FAKÜLTEDEN AYRILAN PERSONEL DURUMU ADI ve SOYADI UNVANI BÖLÜMÜ AYRILIŞ AYRILDIĞI NEDENİ TARİHİ Sahit Murat KARA Prof. Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İstifa Aykut KARAKAYA Öğr. Gör. Dr. İşletme Naklen Tuğba SARAÇ Öğr. Gör. Uluslararası İlişkiler Naklen ADI ve SOYADI ÖNCEKİ UNVANI YIL İÇERİSİNDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ OLAN PERSONEL DURUMU HAK KAZANDIĞI UNVAN BÖLÜMÜ UNVANI ALDIĞI TARİH ATANDIĞI TARİH ANABİLİM DALI Bünyamin ER Y. Doç. Dr. Doç. Dr. İşletme Muhasebe ve Finansman İlker Murat AR Y. Doç. Dr. Doç. Dr. İşletme Sayısal Yöntemler Cemalettin KALAYCI Y. Doç. Dr. Doç. Dr. Çalışma Ekonomisi Çalışma Ekonomisi Zehra ABDİOĞLU Y. Doç. Dr. Doç. Dr. Ekonometri Ekonometri Hüseyin Sabri KURTULDU Doç. Dr. Prof. Dr. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Uğur KAYA Doç. Dr. Prof. Dr. İşletme Muhasebe ve Finansman Yılmaz BAYRAM Dr. Y. Doç. Dr. Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Fatma AKKAN GÜNGÖR Dr. Y. Doç. Dr. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Nezahat ALTUNTAŞ Doç. Dr. Prof. Dr. Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilal GEREKAN Y. Doç. Dr. Doç. Dr. İşletme Muhasebe ve Finansman Abdulkadir PEHLİVAN Y. Doç. Dr. Doç. Dr. İşletme Muhasebe ve Finansman Selçuk AKINCI Dr. Y. Doç. Dr. Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Hatice Dilara KESKİN Y. Doç. Dr. Doç. Dr. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 24

25 Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı; normal ve ikinci öğretimde 61 olmuştur. ÖĞRETİM ELEMANLARINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI TOPLAM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM BİR ÖĞRETİM ÜYESİNE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 9747/80= /80= /80=61 ÖĞRETİM ÜYESİ+ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 9747/84= /84= /84=58 ÖĞRETİM ELEMANINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 9747/95= /95= /95= Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Gümüşhane Üniversitesi ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN ve İletişim Fakültesine Dekan olarak atanan Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ 2014 yılında bu görevlerine devam etmiştir yılı içerisinde öğretim üyelerimizden 1 doçent 2547 sayılı Kanun un 40. maddesine göre ders vermek üzere Giresun ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinde görevlendirilmiştir. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Kanun Prof. Dr. Maliye Gümüşhane Üniversitesi 2547/13 1 Prof. Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Gümüşhane Üniversitesi 2547/16 1 Doç. Dr. İşletme Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2547/40-d 1 Kişi Sayısı TOPLAM Başka Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik Personel Kadrolu öğretim elemanlarımız tarafından kapatılamayan İş Hukuku, Ceza ve Yargı Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku, Makro İktisat gibi dersler, 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesine göre diğer üniversitelerden gelen 10 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi tarafından verilmiştir. Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Fakülte/Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Kanun Kişi Sayısı Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2547/40-d Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gümüşhane Üniversitesi 2547/40-d 2 Doç. Dr. Hukuk fakültesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2547/40-d 1 Yrd. Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2547/40-d Yrd. Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çoruh Üniversitesi 2547/40-d Yrd. Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Maltepe Üniversitesi 2547/40-d Yrd. Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Gazi Üniversitesi 2547/40-d 7 Yrd. Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Gazi Üniversitesi 2547/40-d Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi 2547/40-d Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi 2547/40-d Öğr. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çoruh Üniversitesi 2547/40-d 1 TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4,2 3,1 19,8 13,5 36,5 22,9 25

26 Grafik-7 Akademik Personel Yaş Dağılımı 4.6 İdari Personel 2014 yılı içerisinde Fakültemizde toplam 24 idari personel görev yapmıştır. Bu personelin 7 si, 2547 Sayılı Yasa nın 13-b/4 maddesi uyarınca diğer fakülte ve yüksekokullarda, diğer birimlerden 8 eleman da Fakültemizde görevlendirilmiştir. Personelin yetiştirilmesi ve performansını arttırmasına yönelik olarak değişik yer ve zamanlarda düzenlenen Elektronik Belge Yönetim Sistemi", "F1 ve F2 Formlarının Düzenlenmesi, WORD", "POWERPOINT", "EXCEL, say2000i, Afetlere Hazırlık, İnsan İlişkileri ve İletişim, Yangın Söndürme Tatbikatı, İç Kontrol, "Kamu İhale Yasası ve Doğrudan Temin", "Kayıp Arama", "Teknik Arama ve Kurtarma", "Sel, Çığ Arama ve Kurtarma", "Mekan Yönetim Sistemi", "657, 2547 sayılı Kanunlar ve Disiplin İşlemleri", "Doğal Gaz Kullanma Eğitimi", "İletişim ve Beden Dili", Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Algısı", Stratejik Plan", İhale Mevzuatı ve Yeni Değişiklikler", Afet Bilinçlendirme Eğitimi", "İş Sağlığı ve Güveliğinde Risk Değerlendirme" gibi toplam 33 eğitim, seminer, kurs ve tatbikata idari personelin tamamına yakınının katılması sağlanmıştır. Fakültemizin idari personel kadro durumu aşağıdaki gibidir: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı TOPLAM Grafik-8 İdari Kadroların Doluluk Oran 26

27 Grafik-9 İdari Kadroların Sınıflarına Göre Dağılımı Grafik-10 Yıllara Göre İdari Personel Sayıları Grafik-11 Unvanlara Göre İdari Personel Sayıları 4.7 İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde - 52,2 21,7 26,1 - Grafik- 12 İdari Personelin Eğitim Durumu 27

28 4.8 İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 17,4 4, ,4 47,8 4.9 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4,4-4,4 26,1 26,1 39,1 İdari personelin yarısının en az ön lisans mezunu olması büyük bir avantaj olsa da, bir o kadarının emeklilik hakkını kazanması ve istediği anda ayrılma riski taşıması idari birimlerin devamlılığı bakımından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Mevcut durum nedeniyle idare bu riski kabul etmiş bulunmaktadır. Grafik-13 İdari Personelin Hizmet Süreleri Grafik-14 İdari Personelin Yaş Dağılımı 4.10 Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel İdari Personel TOPLAM

29 Grafik- 15 Akademik ve İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı 4.11 İşçiler 4.12 Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri 4.13 Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 5. Sunulan Hizmetler 5.1 Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E K Top. E K Top Erkek Kız Genel Toplam İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Grafik-16 Yıllar İtibariyle Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 2014 yılı ÖSYM sınavları sonucunda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Uluslararası İlişkiler Bölümünde 109, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Kamu Yönetimi Bölümünde 4, Ekonometri bölümünde 1 öğrenci öğrenim görmektedir. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı E K Toplam E K Toplam Sayı Fakülteler Yüzde 29

30 5.1.3 Öğrenci Kontenjanları 2014 yılında 1740 olarak bildirilen LYS kontenjanları 1858 olarak açıklanmış ancak, normal öğretim ve ikinci öğretime, liseyi sonradan bitiren öğrencilerle birlikte toplam 1872 kişi alınmıştır. Öğrenci kontenjanları ve doluluk oranı aşağıdaki gibidir: Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı LYS Kontenjanı LYS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı I. ÖĞRETİM %100 II. ÖĞRETİM %100 TOPLAM %100 Grafik-17 Yıllara Göre LYS İle Gelen Öğrenci Sayıları Grafik-18 Doluluk Oranları 30

31 5.1.4 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Bölüm ve Program Adı Program Sayısı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı İKTİSAT İktisat İşletme İŞLETME MALİYE Toplam Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Muhasebe Finans Üretim Yönetimi Uzaktan Eğitim (Tezsiz) Maliye II. Öğretim (Tezsiz) ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler EKONOMETRİ Ekonometri ÇALIŞMA EKO. VE ENDÜSTRİ İLŞ. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kamu Yönetimi KAMU YÖNETİMİ 2 Uzaktan Eğitim (Tezsiz) TOPLAM Grafik-19 Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları Yabancı Uyruklu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümler Kız Erkek Toplam İktisat İşletme Maliye Uluslararası İlişkiler Ekonometri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kamu Yönetimi İşletme II. Öğretim Uluslararası İlişkiler II. Öğretim TOPLAM

32 5.1.6 Engelli Öğrenci Sayıları Grafik-20 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Engelli Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam İktisat 1 1 İşletme Uluslararası İlişkiler 1 1 TOPLAM Alanlarına Göre Öğrenci Sayıları Alanlarına Göre Öğrenci Sayıları Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayıları Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Öğrenci Sayıları Sağlık Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayıları TOPLAM Yatay Geçişle Gelen ve Giden Öğrenci Sayıları TOPLAM Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Geçiş Yapan Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM) Faaliyetleri Yıllar İtibarı İle ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Programları Hareketliliği ERASMUS İkili Anlaşma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı* Ülke Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Gelen Öğretim Elemanı Sayısı Giden Öğretim Elemanı Sayısı Uluslararası Değişim Programlarına Dahil Olan Program * Sadece İİBF öğrencilerinin öğrenim görebileceği ikili anlaşma yapılan yükseköğretim kurumu sayısı ve gelen-giden öğrenci sayıları 32

33 FARABİ İkili Anlaşma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı* Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Gelen Öğretim Elemanı Sayısı Giden Öğretim Elemanı Sayısı Uluslararası Değişim Programlarına Dahil Olan Program * Sadece İİBF öğrencilerinin öğrenim görebileceği ikili anlaşma yapılan yükseköğretim kurumu sayısı MEVLANA İkili Anlaşma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Gelen Öğretim Elemanı Sayısı Giden Öğretim Elemanı Sayısı Uluslararası Değişim Programlarına Dahil Olan Program Grafik-21 ERASMUS Hareketliliği Grafik-22 FARABİ Hareketliliği Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Hareketliliği Başka Üniversitelere Gönderilen Araştırma Görevlisi Sayısı Başka Üniversitelerden Gelen Araştırma Görevlisi Sayısı TOPLAM

34 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç kontrol sistemi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada, misyonu gerçekleştirmede; başta üst yöneticilerden olmak üzere tüm çalışanlardan kaynakların doğru yerlerde ve zamanlarda yeteri kadar kullanılmasını, israf ve savurganlığın önlenmesini, en düşük kaynakla en yüksek başarının elde edilmesini ve planlanan hedeflerle gerçekleşen hedefler arasındaki ilişkinin ortaya konularak sorgulama yapılmasını, mali işlem ve kararların Kanun ve diğer düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesini, kararların zamanında ve doğru alınmasını, izleme ve güvenilir raporlama yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bir yönetim sistemidir. Sistemin ana amacı, varlıkların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, idarelerin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesidir. Etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi ve başarılı olması tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenmesi ile mümkün olabilecektir. Fakültemizde iç kontrol ile ilgili çalışmalar istenilen düzeyde olmasa da önemli çalışmalar yapılmıştır. İç kontrol standartları ile ilgili yapılan çalışmalar personel ve kamuoyu ile paylaşılarak arşivlenmektedir. Fakülte Sekreteri tarafından hazırlanan ikinci İç Kontrol kitabı yıl içerisinde yayımlandı. Kamu İç Kontrol Standartları formatında, daha çok fakültede yürütülen faaliyetlerden derlenen örnek uygulama, resim, grafik ve fotoğraflarla desteklenen kitap üniversitemiz matbaasında 1000 adet bastırılarak bütün birimlere dağıtıldı. Anketler Fakültede görev yapan 24 idari personele iç kontrol ve memnuniyet anketi uygulanmıştır. Memnuniyet anketi bireysel performansa önem verilmediğini, buna rağmen personelin işini çok sevdiğini, kendilerinin başarılı bulduklarını, yöneticilerle bir sorun yaşamadıklarını, ancak bir kısmının olması gereken yerde olmadığına inandığını ortaya koymuştur. 34

35 İç Kontrolün benimsenmesi, doğru çalışması ve standartlarla ilgili yapılan çalışmalara yönelik uygulanan anket sonuçlarından bazıları aşağıda gösterilmiştir. 35

36 36

37 ANA STANDARTLAR STANDARTLAR Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük İç Kontrol Standartları İle İlgili Yıl İçerisinde Yapılan Eylemler GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER 2014 yılında İç Kontrol Çalışma Komisyonu yenilendi, ayrıca Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Yıl içerisinde yeni atanan 12 akademik personele Etik Sözleşme imzalatılarak özlük dosyalarına konuldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Akademik Yönetim Etiği, Eğitim ve Öğretim Etiği, Hizmet Etiği ve Bilimsel Araştırma, Yayın ve Değerlendirme Etiği akademik ve idari personele tebliğ edildi, panolara asılarak öğrencilere duyuruldu. Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Örgüt yapısında meydana gelen değişiklik nedeniyle Organizasyon Şeması yeniden hazırlandı. Akademik personelden Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı gibi görevlere atanan 14 öğretim elemanına görev tanımları tebliğ edildi. KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı Performans ölçme kriterleri belirlenmediğinden, idari personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılamadı. Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla katılması sağlanan eğitim ve seminerler: F1 VE F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI: Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇETİNKAYA EBYS SİSTEMİNİN KULLANILMASI: Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜ, Özgür SERBEST, Haluk UZUNALİOĞLU,Fazlı ÖZTEL WORD, POWER POINT YAZILIM PROGRAMININ KULLANILMASI: Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜ, Özgür SERBEST, Haluk UZUNALİOĞLU,, İrfan DERVİŞOĞLU EXCEL YAZILIM PROGRAMININ KULLANILMASI: Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜ, Özgür SERBEST, Haluk UZUNALİOĞLU, İrfan DERVİŞOĞLU SAY200İ SİSTEMİNİN KULLANILMASI: Fazlı ÖZTEL, Şükrü AKYAZI, İlknur BAYRAK, Sema UZUN, Yunus KILIÇ YAZIM KURALLARI: İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜ, Haluk UZUNALİOĞLU AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ: Şenol CEBECİ, Hacı GENÇOĞLU, Seyfettin UZUN, Özay ÇÖMEZ, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Miraç Niyazi ATSAN, Ayhan BALTACIOĞLU İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM: İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Yunus KILIÇ, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜ, Haluk UZUNALİOĞLU ÇİĞ, SEL, SU ALTI KURTARMA, KAYIP ARAMA, AFET BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ: Hasan Hüseyin MEMİŞ YANGIN SÖNDÜRME TATBIKATI: Şenol CEBECİ, Hacı GENÇOĞLU, Seyfettin UZUN, Özay ÇÖMEZ, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Miraç Niyazi ATSAN, Ayhan BALTACIOĞLU, Yangın Kurtarma Ekibi İZLEME, İİBF DE İÇ KONTROL UYGULAMALARI: İbrahim ÜNVER, Yunus KILIÇ, Haluk UZUNALİOĞLU EBYS SİSTEMİNİN KULLANIMINDA YAPILAN HATALAR: İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Nursel YAVUZ, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ, Haluk UZUNALİOĞLU KAMU İHALE YASASI, DOĞRUDAN TEMİNLER: Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER, Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Yunus KILIÇ BÜTÇE HAZIRLIK TOPLANTISI: Fazlı ÖZTEL, Şükrü AKYAZI, İbrahim ÜNVER, Yunus KILIÇ, İlknur BAYTAR, Sema UZUN 657, 2547 SAYILI KANUNLAR, DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ: Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER, Ruhan UZUN, İlknur BAYTAR, Şükrü AKYAZI, Yunus KILIÇ, Haluk UZUNALİOĞLU MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ: Prof. Dr. Uğur KAYA, Doç. Dr. Bünyamin ER, Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER İLK YARDIM: Fazlı ÖZTEL, Özay ÇÖMEZ, İlknur BAYTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Şenol CEBECİ, Miraç ATSAN, Ruhan UZUN, Seher ÇETİNKAYA, Ayhan BALTACIOĞLU DOĞAL GAZ KAZANLARININ KULLANIMI: Hacı GENÇOĞLU, İsmail BİRİNCİ, Özay ÇÖMEZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ: İlknur BAYTAR, Sema UZUN, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇATİNKAYA, Ruhan UZUN, Zeynep KARAYAĞIZ TÜRKİYE DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI: İlknur BAYTAR, Sultan ÇAKIR, Nurdan BAYRAKTAR, Dilek EKŞİOĞLU, Özlem HACIÖMEROĞLU, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Seher ÇATİNKAYA, Ruhan UZUN, Z. KARAYAĞIZ, Hümeyra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Doç. Dr. Kader TAN ŞAHİN, Y. Doç. Dr. Fatma AKKAN GÜNGÖR STRATEJİK PLAN, PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Fazlı ÖZTEL İHALE MEVZUATI, YENİ DEĞİŞİKLİKLER: İbrahim ÜNVER, Yunus KILIÇ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER, İsmail BİRİNCİ, Şenol CEBECİ, Ayhan BALTACIOĞLU, Yunus KILIÇ, Haluk UZUNALİOĞLU, Tamer BAYRAK 37

38 RİSK DEĞERLENDİRME KONTROL FAALİYETLERİ Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, Yetkilendirme, İmza Yetkisi) Standart 5: Planlama ve Programlama Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Standart 9: Görevler Ayrılığı Standart 10: Hiyerarşik Kontroller Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği Harcama Yetkilisi: Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Dekan Gerçekleştirme Görevlisi: Fazlı ÖZTEL, Fakülte Sekreteri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Haluk UZUNALİOĞLU Sivil Savunma Amiri: Miraç Niyazi ATSAN, Teknisyen Mali İşler Sorumlusu: Şükrü AKYAZI, Şef İhale Sorumlusu: İbrahim ÜNVER, Şube Müdürü WEB Yetkilisi: Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Yetki Devri: Temizlik hizmeti alımı için 8 ay süre ile giderleri Fakülte bütçesinden ödenmek üzere, 5018 sayılı Kanunun 31 ve 32. maddeleri, Harcama Yetkilileri Hakkında 1 ve 2 sıra numaralı Genel Tebliğ uyarınca İdari ve Mali İşler Daire Başkanına ihale yapma ve satın alma yetkisi verildi. Harcama Yönetim Sistemi Kullanma Yetkisi (HYS): Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Fazlı ÖZTEL, Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Kullanma Yetkisi (TKKY): Haluk UZUNALİOĞLU Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Kullanma Yetkisi (KBS): Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Fazlı ÖZTEL, Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR WEB Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) : Şükrü AKYAZI Elektronik Türk Telekom İşlem Sistemini Kullanma Yetkisi (TT-ONLINE): Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR Elektronik Kamu Alımları Platformunu Kullanma Yetkisi (EKAP): İbrahim ÜNVER Elektronik Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil İşlemleri Sistemini Kullanma Yetkisi (E-SGK): İİbrahim ÜNVER Elektronik Sosyal Güvenlik Kurumu Borç Sorgulama İşlemleri Kullanma Yetkisi (E-SGK): İbrahim ÜNVER, İlknur BAYTAR Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Kullanma Yetkisi (DMIS): Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Fazlı ÖZTEL, Şükrü AKYAZI, İlknur BAYTAR İstek Birim Yetkilileri: Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER, Şükrü AKYAZI, Ruhan UZUN, İsmail BİRİNCİ, Hacı GENÇOĞLU, Hasan Hüseyin MEMİŞ, Seher ÇETİNKAYA, Yrd. Doç. Dr. Levent Yahya ESER, Ümran ÖZTÜRK, Demet BAYRAKTAR, Nurdan BAYRAKTAR, Nursal YAVUZ Sınav Değerlendirme Merkezi, Optik Okuyucu Kullanma Yetkisi: (SEKOKU): İrfan DERVİŞOĞLU Mekan Yönetim Sistemi : İbrahim ÜNVER Stratejik Plan Bilgi Sistemi: Fazlı ÖZTEL, İbrahim ÜNVER Güvenlik Kamera Sistemi Kullanma Yetkisi (CCTV): Özay ÇÖMEZ Jeneratör kullanma Yetkisi: İsmail BİRİNCİ, Hacı GENÇOĞLU Fotokopi Baskı Makinelerini Kullanma Yetkisi: Hacı GENÇOĞLU Güç Kaynaklarını Yetkisi: İsmail BİRİNCİ, Özay ÇÖMEZ Asansörler Yetkilisi: Şenol CEBECİ, İsmail BİRİNCİ Ana Trafolar Yetkilisi: İsmail BİRİNCİ, Şenol CEBECİ Say200 i Kullanma Yetkisi: Şükrü AKYAZI Ödenek Takip Sistemi Kullanma Yetkisi: İlknur BAYTAR Fakültenin dönemini kapsayan stratejik planı hazırlandı. Bütçe stratejik plana göre hazırlandı. Yapılan işler, yürütülen faaliyetlerle ilgili genel bir risk değerlendirmesi yapıldı. Bürolar, salonlar, dersliklerle ilgili risk değerlendirmesi yapıldı. Sınav değerlendirme merkezi ile ilgili kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldı. Satın alma işlemi ile ilgili risk değerlendirmesi yapıldı. Bütçe taslağının hazırlanması ile ilgili riskler belirlendi ve değerlendirildi. Bütçe hazırlık ve mezuniyet töreni süreçleri yeniden hazırlandı. 12 faaliyetle ilgili iş akışı mevzuat ve yönetim anlayışı nedeniyle değiştirildi. Soruşturma ve kayıttan düşme prosedürleri, sınav kuralları, rapor alma ve teslim etme, nota itiraz, staj başvurusu, öğrenci disiplin ihlalleri, yurtdışı görevlendirmelere uyulacak esaslar gibi talimatlar ile 8 adet form hazırlandı, duyuruldu. Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırıldı. Özellikle ihale ve satın alma çalışmaları, piyasa fiyat araştırması, sayım ve muayene komisyonlarının farklı kişilerden oluşmasına, sayılarının arttırılmasına özen gösterildi. Görevlerin aynı kişilerde toplanmasını önlemek amacıyla 2014 yılında personelin durumu ve sayısına göre 1 İhale Komisyonu, 1 Satın Alma Komisyonu, 2 Fiyat Araştırma Komisyonu, 2 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Muayene ve Kabul Komisyonu, 1 Sayım Komisyonu kuruldu yılı içerisinde bütün birimlerden günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere çalışma raporları, öneriler ve talepler yazılı olarak alındı. Bu yönde kayıt altına alınan 46 adet yazılı talep, rapor ve bilgilendirme incelendi, 45 i sonuçlandırıldı. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yıllık izinler, rapor, emeklilik, istifa gibi faaliyetlerin kesintiye uğramaması için İç Kontrol Çalışma Ekibi tarafından Vekil Personel Listesi hazırlanarak personele tebliğ edildi. Bütün birimlerden aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık yapılması gereken önceliği ve özelliği olan çalışmaların listesi alınarak, Süreli Yazılar Listesi hazırlandı ve imza karşılığı personele bildirildi. 38

39 BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri Standart 13: Bilgi ve İletişim Standart 14: Raporlama Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standart 18: İç Denetim Bilgi sistemlerinin kontrolü ile ilgili çalışmalar yeterli düzeyde olmamıştır. Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı. Bilgi sistemlerinin kullanılması ve veri girişi, resmi yazı ile yetkilendirilen kişilere bırakıldı. HYS(4), TKKY (1), KBS (4), E-SGK (2), EKAP (1), TT-ONLINE (2), DIMIS (4), ÖDENEK TAKİP SİSTEMİ (1), SEKOKU (1), say20001(1), STRATEJİK PLAN BİLGİ SİSTEMİ (2), MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ (1), F1 VE F2 MODÜLÜ (1), YÖK BİLGİ SİSTEMİ (1), DMIS, KBS, HYS, EKAP, SAY2000i, E-BUTCE, E-SGK, TT ONLINE gibi yazılımların kullanılmasına sadece yetkilendirilen kişilerin kullanmasına izin verildi. Fakültede bilişim sistemlerinden yararlanma kapsamında; TOPLU SMS GÖNDERME, SINAV YÖNETİM SİSTEMİ, ÖĞRENCİLERİ FACEBOOK ARACILIĞI İLE BİLGİLENDİRME, PLAZMA TV gibi araçlar ve uygulamalardan yararlanıldı. Eğitim-öğretim amaçlı RATS, ETA, EVIEWS, SPS, SINAV DEĞERLENDİRME gibi yazılımlar kullanıldı. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans göstergeleri, iç kontrol çalışmaları Fakülte resmi web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı yılı içerisinde Fakültede 1975 kurum içi yazışma, 43 harici gelen ve 5 harici giden evrak işlemi yapıldı. Kurum içerisinde gerçekleşen iç yazışmalar üzerinde Dekanlık ve bölümlerde görev yapan elemanlarca 7157 işlem yapıldı. Tüm bu işlemler ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile yapılarak arşivlendi yılı içerisinde usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili yazılı ya da sözlü herhangi bir şikayet olmadı. Mali konularla ilgili olarak 356 işleme karşılık 25 hatalı işlem ön mali kontrol ve diğer izleme yöntemleri ile belirlendi ve yapılan hatalar düzeltildi. Hataların büyük bir bölümünün maaş (11) ve ek ders(8) işlemlerinde yapıldığı, yolluk (3), satın alma(2) ve mesai (1) işlemlerindeki hataların kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldü. Hata sayısı geçen yıla oranla düşmesine rağmen, kararname, göreve başlama, terfi, istifa, telafi, rapor gibi mali konuları ilgilendiren evrakların zamanında yerine ulaşmaması, bu yüzden işlemlerin yeniden yapılması alışkanlığının fazla değişmediği tespit edildi. İç kontrolün değerlendirilmesine yönelik olarak, memnuniyet anketleri uygulandı, özellikle mali tablolara yönelik değerlendirmeler yapılmış, hatalar, önleyici tedbirler değerlendirildi, İç Denetçi ve Sayıştay Denetçi raporları detaylı olarak incelendi. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik analizler yöneticilere sunuldu. İç kontrol sisteminin tamamı SORU FORMU ile değerlendirildiği gibi, kısmı değerlendirmeler de yapıldı. İÇ DENETİM: 2012 yılında Taşınırlarla ilgili yapılan denetim sonucunda taşınır işlemleri sürecinin risklere karşı etkin ve etkili bir şekilde uygulandığına yönelik güvence verilmemiş ve tespit edilen 13 adet bulgu ile ilgili İç Denetçi tarafından Aralık 2013 tarihleri arasında izleme yapılmıştır. İzleme sonucunda, bir yıl önce çoğu yüksek kusur olarak gösterilen 9 bulgu ile ilgili tespit edilmiş olan hatalar giderilerek önerilerimizi karşılayacak şekilde işlem tesis edildiği raporu alınmıştır. Kalan, dayanıklı taşınırların listelerinin çekilerek asılması, tüketim malzemesi çıkışları, barkotların çekilerek, taşınırların numaralandırılması gibi 3 eksik bulgu ile ilgili işlemler tamamlanmış ve sonuç tarihinde yazılı olarak İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirilmiştir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine eğitim aldırılması istemi, bu tür kurslara gönderilen elemanlara özel bütçeden ödeme yapılamaması nedeniyle gerçekleşmedi. DIŞ DENETİM: 2014 yılında gerçekleştirilen 356 mali işlem ile ilgili kamu zararı bildirilmedi. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi İç kontrol sistemi Dekanlık tarafından aşağıda da yer alan 75 soru ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar Fakülte sistemin verimli çalıştığını göstermiştir. İç Kontrol Sisteminin değişen hedeflere, koşullara, kaynaklara ve risklere uyum sağlayıp sağlayamadığının değerlendirilebilmesi aşağıda yer alan 75 soru ile yapıldı. Her soru için Evet, Hayır ve Gelişme Sürecinde olmak üzere üç seçenekli yanıt bulunmaktadır. Her Evet yanıtı 4 puan, Hayır yanıtı 0 puan, Gelişme Sürecinde yanıtı 2 puan değerindedir. Tüm sorulara verilen yanıtların puanlarının toplamı alınarak 3 e bölünecektir. Değer Açıklama 0 % - 50 % Acilen geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. 51 % - 75 % Dikkatle değerlendirme ve geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. 76 % % Sistem kontrollü ve doğru çalışmaktadır FORMU DOLDURANIN ADI SOYADI / UNVANI BAĞLI OLDUĞU BİRİM Fazlı ÖZTEL, Fakülte sekreteri İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi TARİH

40 NO KOD SORULAR EVET HAYIR 1 KOS Etik davranış kuralları uygulanıyor ve işlemler etik değerler doğrultusunda yürütülüyor mu? 2 KOS Personel etik davranış kurallarını biliyor mu? 3 KOS Etik kurallar belirli periyotlarla güncelleniyor mu? 4 KOS İç kontrol sistemi ile ilgili kavramlar biliniyor mu? 5 KOS Yöneticiler iç kontrol sistemini benimsiyor ve personele örnek oluyor mu? 6 KOS İç Kontrol sistemi personel tarafından sahipleniliyor mu? 7 KOS İç müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu? 8 KOS Faaliyetler detaylı standart yazılı kurallara göre mi yürütülüyor? 9 KOS Yazılı kurallar zorlayıcılığa sahip mi? 10 KOS Görev dağılımı çizelgesi personele bildiriliyor mu? 11 KOS Teşkilat şemaları fonksiyonel görev dağılımları ile uyumlu mu? 12 KOS Hassas görevler tanımlanıyor ve değişen koşullara göre güncelleniyor mu? 13 KOS Yöneticilerin ve personelin görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, deneyim ve nitelikler tanımlı mı? 14 KOS Görev tanımlarına uygun yetki ve sorumluluklar güncelleniyor ve personele bildiriliyor mu? 15 KOS Personelin işe alınması ve görevde yükselmesinde liyakat ilkesi ve bireysel performans değerlendirmesi uygulanıyor mu? 16 KOS Performans değerlendirmeleri düzenli aralıklarla yapılıp sonuçlar personele bildiriliyor mu? 17 KOS Çalışan memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu? 18 KOS İnsan kaynakları yönetimine ilişkin konular yazılı olarak tanımlanıyor, düzenli olarak güncelleniyor ve personele bildiriliyor mu? 19 KOS Personelin eğitim ihtiyaçları belirleniyor, eğitim faaliyetleri planlanıyor ve düzenli olarak yürütülüyor mu? 20 KOS Eğitim eksikliği nedeniyle yapılan işlemlerde hata oluşması halinde, bu eksikliğe dönük eğitimler planlanmakta mıdır? 21 KOS Eğitimler uygulamaya yönelik mi? 22 KOS Eğitim dokümanları personelin kolay ulaşımına imkan verecek şekilde saklanmakta ve güncellenmekte mi? (web sitesi, intranet vb.) 23 KOS Yeni istihdam edilen personel için göreve uygun oryantasyon eğitimi yapılıyor mu? 24 KOS İş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirli mi? 25 KOS Yetki devirleri tanımlanmış kurallara uygun yapılıyor mu? 26 RDS Yönetim, misyonu, belirlediği hedefleri ve beklenen sonuçları tüm çalışanlara açıklıyor mu? 27 RDS İç kontrole özgü hedefler belirleniyor mu? 28 RDS İç kontrole özgü hedefler, kurumun hedefleri ve misyonu ile uyumlu mu? 29 RDS Hedeflere yönelik performans göstergeleri var mı? 30 RDS Faaliyetler planlı olarak yürütülüyor mu? GELİŞME SÜRECİNDE 31 RDS Faaliyetlere yönelik performans göstergeleri tanımlı mı? 32 RDS Sonuçlar, karar alma süreçlerine katkı sağlayacak şekilde raporlanıyor mu? 33 RDS Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor mu? 34 RDS Riskler yılda en az bir kere ve/veya değişen koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor mu? 35 RDS Değerlendirme sonuçlarına göre risk eylem planı oluşturuldu mu? 40

41 36 KFS Faaliyetler ve riskler için belirlenmiş olan kontrol yöntemleri uygulanıyor mu? 37 KFS Kontrol yöntemlerinin maliyeti ile beklenen fayda kıyaslanıyor mu? 38 KFS Faaliyetler ve işlemler için belirlenmiş iş tanımları, iş akışları ve süreç tanımları ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir mi? 39 KFS Faaliyetler ve işlemler belirlenmiş tanımlar ve iş akışlarına göre yürütülüyor mu? 40 KFS Personelin iş tanımları yapılan işe uygun olarak güncelleniyor mu? 41 KFS İş süreçlerinde mevzuat, yasal düzenlemeler, denetim sonuçlarında, yeni ürün/hizmetler ile ilgili değişiklik, düzeltme ve ekleme olması durumunda; ilgili tanım ve dokümanlarda güncelleme yapılıyor mu? 42 KFS İş süreçlerinde güncelleme yapılırken özel ihtisas gerektiren konularda kurum içi/dışı uzmanlardan görüş alınıyor mu? 43 KFS Birbiriyle bağlantısı bulunan işlemlere ilişkin süreçlerde çelişkili durum ya da uyumsuzluk olup olamadığı araştırılıyor mu? 44 KFS Kaynakların mevzuata uygun, etkili ve verimli kullanımını sağlanıyor mu? 45 KFS Kaynaklar hatalara, yolsuzluklara ve kötüye kullanıma karşı korunuyor mu? 46 KFS Yöneticiler işlemlerde hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk olması durumunda düzeltilmesi için hemen harekete geçiyor mu? 47 KFS Görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu? (Her faaliyet ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü farklı personel tarafından yapılıyor mu?) 48 KFS Tek kişinin sorumluluğunda bulunan işlemlerde olası riskler için önlem alınmakta mıdır? 49 KFS Faaliyetler ve işlemler yöneticiler tarafından kontrol ediliyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu? 50 KFS Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınıyor mu? 51 KFS Vekalet sistemi etkili olarak uygulanıyor mu? 52 KFS Görev devri raporlamaları yapılıyor mu? Personelin (özellikle stratejik görevlerdeki) görevini yapamaz hale 53 KFS gelmesi ve/veya izinli olması durumuna karşı yedek personel belirlenmekte ve yetiştirilmekte mi? 54 KFS Personel işlerini kesintiye uğratabilecek veya yavaşlatabilecek riskler hakkında önceden bilgilendirilmekte mi? 55 KFS Bilgi sistemlerine veri, bilgi girişi ve erişim konusunda yetkilendirmeler yapılıyor mu? 56 BİS İşlemler belgelerle doğru, güvenilir, tam, kullanışlı, anlaşılabilir ve standartlara uygun şekilde kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor mu? 57 BİS Gelen/giden evrak, elektronik ortamdakiler dahil, zamanında, standartlara uygun şekilde kaydediliyor ve arşivleniyor mu? 58 BİS Doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaşılabiliyor mu? 59 BİS Bilginin güvenilirliği yazılı kurallarına göre kontrol ediliyor mu? 60 BİS Bilgi teknolojileri ile desteklenen iç/dış iletişim ve raporlama kanalları etkili kullanılıyor mu? 61 BİS Bilgi sistemleri yönetime faaliyetlerin gözetimi, hedeflerin izlenmesi ve analizi amacıyla zamanında ve açıklayıcı raporlar sağlıyor mu? 62 BİS Farklı birimlerce hazırlanan raporlar birbiriyle tutarlı mı? 63 BİS Finansal tablolar, finansal değerlendirmeye yönelik yeterli, doğru, tutarlı ve güncel bilgi içeriyor mu? 64 BİS Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimi için belirlenmiş olan yöntem personel tarafından biliniyor mu? 65 BİS İletişim sistemi değerlendirme, öneri, sorun ve şikâyetlerin raporlanmasını sağlıyor mu? 41

42 66 BİS Faaliyetlerle ilgili risklerin/zayıflıkların, iş akışlarındaki aksaklıkların belirlenmesi, ilgili birimlere bildirilmesi, ölçülmesi, giderilmesi ve yönetilmesi için tüm birimler arasında iletişim ve eşgüdüm var mı? 67 BİS Yönetim ve destek birimleri ile operasyonel birimler arasında etkili iletişim ve eşgüdüm var mı? 68 BİS Kayıt ve arşiv sistemi kişisel bilgilerin güvenliğini sağlıyor mu? 69 İS İç kontrol sistemi en az yılda bir kez izlenip değerlendiriliyor mu? 70 İS İç kontrolün değerlendirilmesi görüşler talepler ve şikayetler dikkate alınarak katılımcılık esasına göre mi yapılıyor? 71 İS İç kontrol sistemine ilişkin hata ve eksiklikler yönetime raporlanıyor mu? 72 İS İç kontrole ilişkin mevcut sistem yeterince açık ve tutarlı mı? 73 İS İç denetim faaliyeti standartlara uygun bir şekilde yürütülüyor mu? 74 İS İç kontrolün değerlendirilmesi ve iç denetim sonucunda eylem planı hazırlanıyor ve uygulanıyor mu? TOPLAM PUAN SONUÇ: ( ) / 3 = 86 SORU NO GELİŞME SÜRECİNDEKİ SORULARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 33 KFS Risklerle ilgili çalışmalar uzman personel azlığı nedeniyle zaman almaktadır. 34 KFS Risklerle ilgili çalışmalar uzman personel azlığı nedeniyle zaman almaktadır. 35 KFS Risklerle ilgili çalışmalar uzman personel azlığı nedeniyle zaman almaktadır. Mali Kontrol Ön malî kontrol, yapılan mali işlemler ve alınan kararlarla ilgili harcama birimleri ve mali hizmet birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Harcama birimleri ve malî hizmetler birimi kontrol işlemlerini idarenin bütçesi, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yapar. Harcama talimatıyla başlayan ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine ödeme yapılması ile son bulan kontrol sürecinde başta harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olmak üzere, mali işlem sürecinde görev alan herkesin sorumluluğu bulunmaktadır. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme emri belgesinin üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşüp imzalaması, harcama sürecine ilişkin bütün belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumlu olduğu anlamına gelmektedir. Fakültemizde ön mali kontrol, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, mali işlemler birimi, satınalma birimi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülmektedir. Planlanan bir mali işlemle ilgili başta Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali İşlemler Görevlisi olmak üzere, ilgili bütün birimler ödeme emri belgesi ve eki fatura, beyanname, tutanak vb. belgeler üzerinde ön mali kontrol yapmakla sorumludur. Fakültemizde her türlü ödeme evrakı ile ilgili işlemler görevli elemanlarca ödenek durumu kontrol edilerek hazırlanmaktadır yılında mali işlemlerle ilgili özel bütçe, normal bütçe ve döner sermaye bütçelerinden maaş, ek ders, mesai, görev yolluğu, satınalma işlemleri, telefon, ilan, hakediş ve danışmanlık giderleri olmak üzere toplam 356 ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Buna karşılık 25 hatalı işlem tespit edilmiştir. Ön mali kontrol, ödenek takibi, hatalı ve eksik evrak düzenlenmesi, haksız ödeme yapılması, alacakların takip edilmesi, ödemelerin kısa sürede yapılması ve kamu zararının önüne geçilmesi bakımından harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine yardımcı olan önleyici ve düzeltici tedbirlerin başında gelmektedir. 42

43 2014 yılında; Gelirler, Döner sermaye işlemleri Bütçe, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek miktarı, Hizmet alımı yoluyla çalışan personel maaşları, Ödenek gönderme belgeleri, Ödenek aktarma, revize etme ve tenkis işlemleri, Kadro dağılım cetvelleri, Taşınır işlemleri, depo stokları, depo çıkışları Maaş, SGK, sendika prim kesenekleri, ek ders ve mesai ödemeleri, F1 ve F2 formları, ders programları Yurtiçi ve dışı geçici görevlendirme giderlerine ait ödeme emri belgesi ve ekleri, Ayrıntılı harcama programı, Satın alma işlemleri gibi mali işlem ve kararlar ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Ön mali kontrole tabi tutulan iş ve işlem sayıları aşağıdaki gibidir: YIL 2014 İŞLEM SAYISI MAAŞ EK DERS YOLLUK MESAİ MAL VE HİZMET ALIMI (SATINALMA) HİZMET ALIMI (HAKEDİŞ) DÖNER SERMAYE JÜRİ ÖDEMESİ TELEFON TOPLAM HATA SAYISI YAPILAN İŞLEM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM DÖNER SERMAYE TOPLAM MAAŞ EK DERS JÜRİ ÖDEMESİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU YOLLUK SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 1 1 YURT DIŞI GÖREV YOLUĞU 3 3 MESAİ SATIN ALMA HAKEDİŞ TELEFON EĞİTİM VE DANIŞMALIK HİZMETİ TOPLAM Grafik-23 Yıl İçerisinde Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Mali İşlem ve Hatalı İşlem Sayıları 43

44 Grafik-24 Mali İşlemlerle İlgili Hata Oranı Grafik-25 Mali İşlem Sayısı ve Tespit Edilebilen Hata Sayıları D- Diğer Hususlar 1. Evrak Yönetim Sistemi Fakülte evrak işlemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmaktadır. Fakülteye harici gelen ve giden evraklar yanında kurum içi yazışma bilgileri aşağıdaki gibidir: BÖLÜMLER HARİCİ GELEN KURUM İÇİ YAZIŞMA HARİCİ GİDEN ÜZERİNDE İŞLEM YAPILAN EVRAK SAYISI FAKÜLTE KURULU TOPLANTI SAYISI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI DİSİPLİN KURULU TOPLANTI SAYISI AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTI SAYISI DEKANLIK İKTİSAT 1137 İŞLETME 948 MALİYE 131 ULUSLARARASI 716 KAMU YÖNETİMİ 990 EKONOMETRİ 176 ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve END. İLİŞKİLERİ 335 TOPLAM

45 2. Mezun Öğrenci Durumu Grafik-26 EBYS üzerinden 2014 Yılında yapılan işlem sayısı Fakültemizin kuruluşundan bu güne kadar öğrenci mezun olmuştur. Fakültenin mezun öğrenci sayısı, mezuniyet dönemlerine göre sayılar, ortalama mezuniyet süresi, mezuniyet ortalaması, normal sürede mezun olan öğrenci oranları aşağıdaki gibidir: Grafik-27 Mezun Öğrenci Sayıları Resim Mezuniyet Töreni Resim-41 Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU Ödül Verirken 45

46 Grafik-28 Dönemlere Göre Mezun Sayıları Resim-42 Dönemlere Göre Mezun Sayıları Resmi-43 Geçit Töreni Resim-44 Öğretim Üyeleri ve Dereceye Girerek Ödül Alan Öğrenciler Resim-45 Mezuniyet Töreni Kep Atma Anı 46

47 Grafik-29 Süresinde Mezun Olan Öğrenci Oranı Grafik-30 Bölümlerin Ortalama Mezuniyet Süreleri Grafik-31 Bölümlerin Mezuniyet Ortalaması 3. Başarı Durumu eğitim-öğretim yılı Fakülte genel başarısı geçen yıla oranla 2 puan düşerek %61 olmuştur. Başarı ortalamasına göre Uluslararası İlişkiler Bölümü ilk sırada, Kamu Yönetimi ikinci sırada yer almıştır. Başarı durumu en düşük bölümler İşletme ve Ekonometri bölümleri olmuştur. Grafik-32 Yıllara Göre Başarı Durumu 47

48 Grafik Eğitim-Öğretim Yılı Bölümlerin Başarı Durumu 4. Öğrenci Sayısı ve Artış Oranları Grafik-34 Fakültenin Öğrenci Sayısı Her Yıl Ortalama %5 Artmaktadır. 5. Fakültenin Tercih Edilme Oranları Bölümler ÖSYM İle Yerleşen Kayıt Yaptıran Tercih Sırası Birinci Sırada Tercih Yüzdesi 1-5 Arasında Tercih Edenler Yüzdesi 6-10 Arasında Tercih Edenler Yüzdesi Arasında Tercih Edenler Yüzdesi 15'den Yukarısı Tercih Edenler Yüzdesi İKTİSAT ,3 68 0, , , ,23 İŞLETME ,2 87 0, , , ,23 MALİYE ,0 97 0, , , ,14 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ,4 52 0, ,15 8 0,10 9 0,11 EKONOMETRİ ,1 23 0, , , ,22 ÇALIŞMA EKONOMİSİ ,4 39 0, , ,16 8 0,10 KAMU YÖNETİMİ ,7 50 0, , ,15 6 0,07 TOPLAM , , , , ,17 İKTİSAT II. ÖĞRETİM ,3 67 0, , , ,25 İŞLETME II. ÖĞRETİM ,8 63 0, , , ,25 MALİYE II. ÖĞRETİM ,0 77 0, , , ,28 ULUSLARARASI İLİŞKİLER II. ÖĞRETİM ,5 40 0, , ,22 7 0,09 EKONOMETRİ II. ÖĞRETİM ,2 28 0, , , ,19 ÇALIŞMA EKONOMİSİ II. ÖĞRETİM ,9 24 0, , , ,19 KAMU YÖNETİMİ II. ÖĞRETİM ,2 46 0, ,28 5 0,06 5 0,06 TOPLAM , , , , ,21 GENEL TOPLAM , , , , ,19 Tablı LYS Sınavı Sonunda Fakültemize İlk Aşamada Kesin Kayıt Yaptıran 1812 Öğrencinin Tercih Sırası 48

49 6. Kayıtlı Öğrencilerin Bölgesel Dağılımı %4,4 (433) %61,6 (6000) %2,7 (259) %12 (1170) %8,2 (801) %6,1 (592) %3,4 (336) Harita-1 Fakültede Öğrenim Gören 9747 Öğrencinin Bölgelere Dağılımı (+166 yabancı uyruklu) %4,5 (84) 489 %26 %61,3 (1147) %2,7 (51) %12,8 (239) %8,7 (161) %4,1 (76) %6,1 (114) Harita Yılında Fakülteye Kayıt Yaptıran 1872 Öğrencinin Bölgelere Dağılımı 7. LYS En Küçük Giriş Puanları Grafik-35 En Küçük Giriş Puanları Arasındaki Değişim 49

50 8. Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ülke Genelindeki Sıralaması (AOBP) Grafik-36 Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri , diğer bölümler arasında öğrenci alabilmektedir. Grafik-37 Bölümlerimizin En Küçük Puanlara Göre Sıralaması. Örneğin, İktisat Bölümü 85 İktisat Bölümü Arasında 38. Sırada Yer Almaktadır. Grafik-38 Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Bölümünün Türkiye Sıralaması Grafik-39 Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Türkiye Sıralaması 50

51 9. Öğrenci Disiplin Olayları VERİLEN CEZA OKULDAN ATILMA YARIYIL UZAKLAŞTIRMA YARIYIL UZAKLAŞTIRMA AY UZAKLAŞTIRMA HAFTA UZAKLAŞTIRMA KINAMA UYARMA TOPLAM Grafik-40 Açılan 15 Disiplin Soruşturmasının Tamamı Tamamlanmış, Soruşturulan 29 Öğrenciden 22 si Ceza Almıştır Grafik-41 Öğrenci Disiplin Suçlarının Dağılımı 10. Ayrılan Öğrenci Sayıları Grafik-42 Fakülteden Ayrılan Öğrenci Sayıları 51

52 11. Sosyal Aktiviteler ve Diğer Etkinlikler 11.1 Türk Kızılayı İle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile Dekanlığımızın her yıl ortaklaşa düzenlediği Kan Bağışı Bilinçlendirme Eğitimleri bu yıl Mayıs ve Kasım aylarında Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Emre NALÇAOĞLU, Derya Esen YILMAZ ve Bahriye HACISALİHOĞLU tarafından yapılmıştır. Resim-46 Kampanyaya Katılan 570 Öğrenciden 440 Ünite Kan Alındı Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Çalışmalar Resim Mayıs 2014 ve Kasım 2014 Tarihlerinde Türk Kızılayı Tarafından 5200 Öğrenciye Eğitim Verildi Fakültemiz öğrencileri arasında tespit edilen 2 görme engelli ve 2 fiziksel engelli öğrenci için geçiş yolları, bay ve bayan tuvaleti ve diğer iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Resim-48 Engelli Öğrenci Yolu Resim-49 Engelli Öğrenci Tuvaleti Resim-50 Engelli Öğrenci Lavabosu 11.3 Sağlık Odası Açıldı Fakültemizde rahatsızlanan öğrencilerin acil servis ekipleri gelene kadar bekletilebilecekleri bir sağlık odası yapıldı. Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliğinin katkıları ile hazırlanan sağlık odasında biri sabit iki sedye ve iki tekerlekli sandalye bulunmaktadır. Resim-52 İİBF Sağlık Odası Resim-51 Sağlık Odasının İç Görünümü 52

53 11.4 Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Açıldı Resim-53 Başkanlığını Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ ın Yaptığı Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Fakültemizde Düzenlenen Bir Kokteyle Rektör Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör Yardımcıları ve Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU Tarafından Açıldı Personele İftar Yemeği Verildi Resim-54 Dekanlığımızın Geleneksel İftar Yemeğinin üçüncüsü yapıldı. Yemeğe 92 akademik ve idari personel katıldı İş Kur Rehberlik ve Kariyer Merkezi Açıldı İŞKUR Rehberlik ve Kariyer Merkezi Vali Abdil Celil ÖZ, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökhan BALİ, Rektör Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Dekan Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, İl Emniyet Müdürü Murat KÖKSAL, İŞ-KUR İl müdürü Mustafa SEZGİN ve diğer protokol üyelerinin katılımlarıyla açıldı. Merkezde, mezun olanların daha kolay bir şekilde işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak amacıyla iş arama becerilerinin geliştirilmesi, etkili iş görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında hafta içi her gün 2 iş ve meslek danışmanı tarafından hizmet verilecek. 53

54 Resim-55 İş Kur İrtibat Noktası Resim-56 Protokol İmza Töreni 11.7 Araştırma Görevlimiz Birincilik Ödülü Kazandı Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Vahit GÜNTAY, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından düzenlenen Siber Strateji Geliştirme Yarışması nda Siber Caydırıcılık ve Uluslararası İlişkiler Örneğinde Türkiye adlı çalışmasıyla birincilik kazandı. Arş. Gör. Vahit GÜNTAY a birincilik belgesi Rektör Prof. Dr. Süleyman BAYKAL ve Dekanımız Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU tarafından verildi. Resim-57 Arş. Gör. Vahit GÜNTAY, Belgesini Rektör Prof. Dr. Süleyman BAYKAL dan aldı MİGROS İle İşbirliği Protokolü İmzalandı Karadeniz Teknik Üniversitesi ile MİGROS A.Ş. arasında İşletme Bölümü öğrencilerimize yönelik istihdam garantili işbirliği protokolü imzalandı. 7 Temmuz 2014 tarihinde imzalanana protokol gereği, MİGROS değerlendirme merkezi ile birlikte seçilecek işletme bölümü son sınıf öğrencileri, normal eğitimleri yanında KTÜ-MİGROS Perakende okuluna devam ederek, güz döneminde part-time personel, bahar döneminde ise part-time yönetici olarak MİGROS mağazalarında görev yapabilecek 54

55 11.9 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İle İşbirliği Protokolü İmzalandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programına (KOOP-GEP) yönelik olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında 29 Ağustos 2014 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı. İşletme Bölümünde Kooperatifçilik dersini alarak başarıyla geçen öğrenciler ayrıca bir eğitime tabi tutulmadan direk kurs bitirme sınavına girerek Milli Eğitim Bakanlığınca verilen sertifikayı almaya hak kazanacaklar. Protokol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Kooperatifçilik Genel Müdürü İsmail KALENDER ve Üniversite adına Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL tarafından imzalandı. İlk aşamada Üniversitemiz işletme Bölümü mezunu olup Kooperatifçilik dersini alarak başarılı olan 34 öğrenci, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan sertifika sınavını başararak Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası almaya hak kazandı. Öğrencilere belgeleri Dekanlık toplantı salonunda düzenlenen törenle verildi Dereceye Giren Öğrencilere Yemek Verildi Dekanlığımız, Eğitim- Öğretim yılı sonunda bölümlerinde ilk üç dereceye giren öğrencilere bir yemek verdi. Yemeğe öğrencilerin yanı sıra, Dekan Prof. Dr. Mustafa KÖSEĞLU, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur KAYA, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin ER, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Maliye Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet TUNÇER, Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Levent Yahya ESER, Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN ile bazı idari personel katıldı. 55

56 11.11 Anneler Günü Kutlandı Fakültemizde görev yapan bayan akademik ve idari personelin anneler günü kutlandı. Dekanlık toplantı salonunda yapılan mini törende Dekan Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, tarafından annelere günün anısına hediyeler verildi İç Kontrol Eğitimi Verildi İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Standartları, İzleme ve Denetim konularında 10 Nisan 2014 tarihinde Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisinde Fakültemiz Fakülte Sekreteri Fazlı ÖZTEL tarafından eğitim semineri verildi. Yaklaşık 3,5 saat süren seminerde iç kontrolle ilgili Fakültede yapılan çalışma, örnek uygulama ve analizler anlatıldı Fakültemizin Kuruluşunun 35. Yıldönümü Kutlandı 10 Aralık 1979 yılında eski tarihi bir konakta Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak kurulan ve 1982 yılında YÖK Yasası ile Fakülteye dönüştürülerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan Fakültemizin eğitim-öğretime başlayışının 35. Yıldönümü nedeniyle öğrencilere pasta ve meyve suyu ikram edildi Spor Şenliklerinde Dereceye Giren Sporculara Kupaları Verildi 34. spor şöleninde takım halinde ve bireysel branşlarda dereceye giren Fakültemiz öğrenci ve personeline ödülleri, toplantı salonunda düzenlenen bir törenle Dekan Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Uğur KAYA, Doç. Dr. Bünyamin ER ile Fakülte Spor Komisyonu Başkanı Doç. Dr. İlker Murat AR ve spor temsilcisi ve antrenör Şükrü AKYAZI tarafından verildi. 56

57 11.15 Fakültemiz Tanıtım Fuarına Katıldı Rektörlük tarafından düzenlenen ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik "Tanıtım Günleri" etkinliğine Fakültemiz 7 bölümü ile katıldı. Bölüm stantlarını ziyaret eden yaklaşık 2500 öğrenciye tanıtım broşürü dağıtıldı. Ayrıca yıl içerisinde Fakültemizi ziyaret eden lise son sınıf öğrencilerine Dekanlık toplantı salonunda Fakülteyi tanıtan sunum yapıldı ve bina gezdirildi, halen öğrenimine devam eden öğrencilerle tanıştırılarak, karşılıklı konuşmalarına imkan sağlandı Lisans Bitirme Tezi Yarışması Yapıldı Resim-59 Vakfıkebir Anadolu Lisesi Fakülte Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından ilk kez düzenlenen Lisans Bitirme Tezleri Yarışması sonuçlandı. Veysel BAŞER (Trabzon İl Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü), Yrd. Doç. Dr. Oktay YILDIZ (KTÜ Teknoloji Transferi Ofisi), Şebnem AKIN ACUNER (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü), Ümit ORHAN (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi) ve Dr. Kemal ÇAKAR (KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi) dan oluşan Komisyonun katılan tezler arasında yaptığı değerlendirme sonunda; Doç. Dr. İlker Murat AR danışmanlığında, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Temsilciliği işbirliğinde ve İsmail Cem Mert, Emre PALA ve Emirhan ATALAY tarafından hazırlanan Lojistik Sektöründe Üniversite Sanayi İşbirliği: Trabzon İçin Mevcut Durum Analizi başlıklı tez çalışması ile Yrd. Doç. Dr. Osman Murat TELATAR danışmanlığında, Çakıroğlu Katı Atık Geri Dönüşüm Har. İnş. Nak. ve Tic. Ltd. Şti işbirliğinde Seda VARLIK tarafından hazırlanan Trabzon İlindeki Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin Kapsamı, Boyutu ve Ekonomiye Etkisi başlıklı tez çalışması birincilik ödülüne layık görüldü. Tez yarışmasında birinci seçilen öğrenci ve öğretim üyelerine törenle plaket verildi. Resim-59 Bitirme Tezleri Değerlendirme Komisyonu 57

58 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri (Stratejik Plan Yıllık Değerlendirme Raporu) STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç-1: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Stratejik Amaç-2: Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek STRATEJİK HEDEFLER Hedef-1: Her yıl akademik personelin % 5 inin yurt dışında deneyim kazanması sağlanacak Hedef-2: Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek Hedef-3: 2018 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerinin % 2 inin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır Hedef-4: Artan talep doğrultusunda Rusça derslerine programlarda yer verilmesi Hedef-5: Öğrencilerimizin girişimcilik ve kariyer geliştirme becerilerini geliştirmek Hedef-6: Ders programlarının güncellenmesi Hedef-7: Doktora/Uzaktan eğitim veren program sayısını arttırmak Hedef-1: Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına aralıksız devam etmesi. Hedef-2: Akademik bir derginin çıkarılması Hedef-3: Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır Hedef-4: Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı projelerle (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) ilgili eğitim alınması Hedef-5: Lisansüstü programlarda yürütülen çalışmaların % 5 inin basılı hale getirilmesi 2014 YILI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 1 akademik personel talepte bulundu. 5 olarak belirlenen hedefin gerisinde kalındı. Desteklenen Akademik Personel Sayısı/Toplam Akademik Personel Sayısı = 1/95 =%1,06 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Teknoloji sınıfları için yeni teknoloji ürünü 10 adet projeksiyon ile etkin haberleşme için 11 adet kablosuz ağ erişim cihazı alındı. Giriş katlarında fiziki iyileştirme yapıldı. Fiziki ve Teknolojik Donanımı İyileştirilen Eğitim-Öğretim Alanı/Toplam Eğitim- Öğretim Alanı = 4927/16160 = %30,49 HEDEF GERÇEKLEŞTİ ERASMUS ve FARABİ programlarına 105 öğrenci (gelen ve giden) katılmıştır. Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı = 105/9747 = %1,1 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Sadece Uluslararası İlişkiler Bölümü normal ve ikinci öğretiminde bulunan RUSÇA dersi diğer bölümlere yaygınlaştırılamadı. Rusça Ders Sayısı/Toplam Ders Sayısı = 8/1045 = %0,7 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Girişimcilik ve kariyer becerilerini geliştirmeye yönelik ders programlarına 2 ders konuldu. Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Becerilerinin Geliştirmeye Yönelik Ders Sayısı/Toplam Ders Sayısı = 2/1045 =% 0,2 HEDEF GERÇEKLEŞTİ yılından geçerli olmak üzere bütün bölümlerin ders planları güncellendi. Ders Programı Güncellenen Bölüm Sayısı/Toplam Bölüm Sayısı = 14/14 = 1 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Doktora-Uzaktan Eğitim Veren Program Sayısı/Toplam Program Sayısı = 8/21 = %38,1 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Öğretim üyeleri tarafından 12 SSCI - SCI AHCI, 11 uluslararası bildiri, 13 ulusal bildiri ve 3 makale yayımlanmıştır. Ulusal ya da uluslararası yayın yapan öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı = 39/80 = %49 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Fakülte adına dergi çıkarma çalışmaları sonuç vermedi. HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Yurt içi (17) ve yurt dışı (3) kongre, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel etkinliklere katılmak için talepte bulunan öğretim elemanının tamamına bütçeden maddi destek sağlanmıştır. Desteklenen bilimsel faaliyet sayısı/talep edilen bilimsel faaliyet sayısı= 20/20 = 1 HEDEF GERÇEKLEŞTİ TÜBİTAK tarafından desteklenen KTÜ de Araştırma Projesi Üretme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Eğitim Etkinliği projesi kapsamında düzenlenen proje hazırlama eğitimine 82, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde düzenlenen Sosyal Bilimlerde Proje Hazırlama Döngüsü konulu eğitim seminerine de 65 öğretim elemanı katıldı. Sağlanan eğitim sayısı = 2 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Basılı hale getirilen lisansüstü çalışma olmadı. HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ 58

59 Stratejik Amaç-3: Kalite Süreçlerini Belirlemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejik Amaç-4: Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Stratejik Amaç-5: Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek Stratejik Amaç-6: Uluslararası Tanınırlığımızı Arttırmak Hedef-1: Akademik ve idari personele verilen hizmet içi eğitim Hedef-2: Üniversitede nitelikli ve kalıcı idari kadroların oluşturulması ve dağılımında araştırma birimlerinin ihtiyaçlarının ve araştırma kapasitesinin göz önüne alınması Hedef-3: İdari personele yönelik iş rotasyonu Hedef-1: Döner sermaye (danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası projelerden gelen destek (DPT, KOSGEB gibi) gelirlerinin arttırılması Hedef-2: İkinci öğretim programının devamlılığı Hedef-1: Topluma açık bilgilendirme ve kültürel faaliyetleri yürütmek Hedef-2: Fakültemiz binasını engelliler için duyarlı hale getirmek, engelli öğrencilere burs, barınma ve kısmi zamanlı iş imkanı sağlamak Hedef-3: Toplumsal hizmete yönelik yürütülen bireysel faaliyetleri arttırmak(bilimsel makale, kongre, bildiri vb. dışında olan faaliyetler) Hedef-1: İki yılda bir sempozyum, kongre, konferans, çalıştay ve seminerler düzenlemek Hedef-2: Öğrencilere saygın üniversitelerle değişim imkanı sağlamak Hedef-3: İngilizce web sayfasının hazırlanması, fakültenin web üzerinden etkin tanıtımını sağlamak Hedef-4: Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesi 35 eğitim seminerine 84 akademik ve idari personel katıldı. Eğitim alan akademik ve idari personel sayısı/toplam Personel Sayısı = 84/119 = %70,6 HEDEF GERÇEKLEŞTİ 2014 yılı içerisinde yükselme eğitimi ve yükselme sınavı yapılmadı. İdari kadrolara verilen yükselme eğitimleri ve yükselme sınavı başarı oranları = 0 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Yıl içerisinde herhangi bir personelin rotasyona tabi tutulmasına gerek görülmedi. Rotasyona uğrayan personel sayısı/toplam personel sayısı = 0/24 = 0 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Önceki yıla oranla döner sermaye gelirlerinde artış kaydedildi. Gerçekleşen gelir, tahmini gelirin çok gerisinde kaldı. Gerçekleşen gelir/tahmini gelir = / = %40,4 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Üniversiteyi kazanıp Sonradan liseyi bitiren öğrencilerle birlikte doluluk oranı %100 olmuştur. Yerleşen ikinci öğretim öğrenci sayısı/toplam İkinci öğretim öğrenci kontenjanı = 1857/1872 = %100 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Fakültede öğretim elemanları ve bölümler tarafından 10 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen panel, eğitim semineri, konferans, bilgilendirme vb. sayısı = 10 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Fakültede engelli öğrenciler için fiziki iyileştirme yapılmasına rağmen, 4 engelli öğrenci için burs veya kısmi zamanlı iş imkanı sağlanamadı. Burs, barınma ve kısmi zamanlı iş imkanı sağlanan öğrenci sayısı/toplan engelli öğrenci sayısı = 0/4 = 0 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ Türk Kızılayı Trabzon Bölge Müdürlüğü işe ortaklaşa düzenlenen bilinçlendirme eğitimi ve kan bağışı etkinliği Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleştirildi. Toplumsal Hizmete Yönelik Yürütülen Bilimsel Faaliyet Sayısı = 2 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 2 ulusal ve 2 uluslararası sempozyum, İşleteme Bölümü tarafından ulusal 1 kongre ve 1 sempozyum düzenlendi. Öğretim elamanları ve birimler tarafından düzenlenen akademik organizasyon sayısı = 6 HEDEF GERÇEKLEŞTİ Erasmus kapsamında gelen 6 ve giden 35, Farabi kapsamında gelen 33 ve giden 31 öğrenci olmuştur. Gelen ve giden öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı = 107/9747 = %1,1 HEDEF GERÇEKLEŞMEDİ İngilizce WEB sayfası hazırlanmadı. Fakülte tanıtım bilgileri WEB üzerinden yapıldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde web sitesinin (IP numarası ile) ziyaretçi sayısı= Ulusal ve uluslararası düzeyde web sitesinin görüntülenme sayısı= HEDEF KISMEN GERÇEKLEŞTİ 2013 yılında 35 olan kulüp etkinliği sayısı bu yıl 55 e yükselmiştir. İşletme&Ekonomi Kulübü: 32, Maliye Kulübü: 7, Kamu Yönetimi Kulübü: 12, Uluslararası İlişkiler Kulübü: 5 etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlik sayısı = 55 HEDEF GERÇEKLEŞTİ 59

60 B- Temel Politikalar ve Öncelikler Temel politika ve önceliklerimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve Kanunlarına bağlı olmak, İnsan haklarına saygı göstermek, Hukukun üstünlüğünü gözetmek, Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek, Eğitimde kaliteyi gözetmek, toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek, Akademik liyakat ve başarıya önem vermek, Gelişime ve yenilikçiliğe açık olmak, Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek, Bilimin önderliğine inanmak, Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak, Ekip ruhunu benimsemek, Etik anlayışa sahip olmak, Çevre, kültür ve sanata duyarlı olmaktır. 60

61 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe, merkezden gönderilen ödeneklerle hazırlanan Normal Bütçe ve ikinci öğretim öğrenim ücretlerinden elde edilen gelirden Fakülteye kalan payla hazırlanan İkinci öğretim bütçesinden oluşmaktadır. Normal bütçe, sadece personelin maaş ve SGK primleri ödenecek şekilde para tahsis edildiğinden, Fakültenin ek ders, yolluk, yakıt, temizlik, bina bakım ve onarımı, kırtasiye, makine teçhizat alımı ve onarımı gibi bütün giderleri özel bütçe gelirlerinden karşılanmaktadır. NORMAL BÜTÇE: Başlangıç ödeneği, merkez bütçeden tahsis edilen ödenek bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçeye yıl içerisinde 5 i ödenek ekleme, 6 ı tenkis olmak üzere 11 kez müdahale edilmiştir. İkinci öğretim gelirlerinden 03.8 Bina Bakım ve Onarımı ekonomik koduna , 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik koduna ve 09.6 Yedek Ödenek koduna ödenek aktarımı yapılmıştır. Ayrıca, 01. Personel Giderleri koduna , 02. SGK Devlet Primi Giderleri ekonomik koduna ödenek ilave edilmiştir. Başlangıç ödeneği , toplam ödenek kaydı olan bütçenin si harcanmıştır. Yıl içerisinde 01 ve 02 ekonomik kodlarından tenkis edilmiştir. Normal bütçe gelir ve gider gerçekleşmesi %99,9 olmuştur. EKONOMİK KODLAR 2014 YILI FAKÜLTE TEKLİFİ 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) EKLENEN ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME TENKİS EDİLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCANAN KALAN KALEMDEKİ TOPLAM HARCAMA ORANI % GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ % ORANI ,95 82,39 MAAŞ, EK DERS ,18 0, ,48 0, ,95 15,37 SGK PRİM GİDERLERİ ,68 0, ,50 0,00 YOLLUKLAR ,99 0,10 TELEFONLAR ,00 0,05 03 MAKİNE TEÇHİZAT ,00 0,42 BİNA ONARIMI ,00 0,35 EK ÖDENEK ,00 0,55 TOPLAM ,9 99,6 Normal Bütçe Gelir ve Gider Durumu EKONOMİK KODLAR I. 3 AYLIK DÖNEM II. 3 AYLIK DÖNEM III. 3 AYLIK DÖNEM IV. 3 AYLIK DÖNEM TOPLAM MAAŞ, EK DERS SGK PRİM GİDERLERİ YOLLUKLAR TELEFONLAR MAKİNE TEÇHİZAT BİNA BAKIM ve ONARIMI EK ÖDENEK TOPLAM Normal Bütçe Gelirlerinin Harcama Dönemlerine Dağılımı 61

62 Grafik-43 Normal Bütçe Harcama Oranları İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÇESİ: Öğrenim ücretlerinden oluşan özel bütçe gelirleri beklenenden az olmuştur. İki dönem toplamında harç yatırması gereken 9269 öğrenciden 8602 si öğrenim ücreti yatırmıştır. 01 Ek Dersler ekonomik kodundan düşülmüştür. Ayrıca, geçici personel, yolluklar ve temizlik hizmetleri giderlerinin ödendiği ekonomik kodlardan tenkis edilmiştir. Gelirlerden Fakülteye kalan ün i ödenek kaydedilmiştir. Yılsonu bütçe gerçekleşme oranı %85,4 olmuştur. İkinci öğretim gelirleri, başlangıç ödeneği, ödeneklerin dağılımı ve harcama oranları aşağıdaki gibidir: Dönemler Harç Yatıran Yatan Öğrenim ÖSHB Rektörlüğe Kalan Fakülteye Öğrenci Sayısı Ücreti %10 %30 Kalan Bahar Güz TOPLAM EKONOMİK KODLAR 2014 YILI FAKÜLTE TEKLİFİ 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) ÖDENEK GÖNDERME TENKİS EDİLEN, BLOKE DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCANAN KALAN KALEMDEKİ TOPLAM HARCAMA ORANI % GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ % ORANI EK DERS, MESAİ ,03 50, ,63 0,46 GEÇİCİ PERSONEL ,30 0,06 YAKIT, KIRTASİYE ,00 7,52 YOLLUKLAR ,53 1,16 TEMİZLİK ,77 22,49 MAKİNE TEÇHİZAT ,00 2,00 BİNA ONARIMI ,38 1,56 TOPLAM ,4 85,4 İkinci Öğretim Bütçe Gelir ve Gider Durumu EKONOMİK KODLAR I. 3 AYLIK DÖNEM II. 3 AYLIK DÖNEM III. 3 AYLIK DÖNEM IV. 3 AYLIK DÖNEM TOPLAM EK DERS, MESAİ GEÇİCİ PERSONEL YAKIT, KIRTASİYE YOLLUKLAR TEMİZLİK MAKİNE TEÇHİZAT BİNA ONARIMI TOPLAM İkinci Öğretim Bütçe Gelirlerinin Harcama Dönemlerine Dağılımı 62

63 Grafik Yılı Özel Bütçe Harcama Oranları DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ: 2014 yılında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen ,54 gelirin ,66 si harcanmış, ,88 fakülteye kalmıştır. Grafik-45 Döner Sermaye Bütçesi Gelir-Gider Durumu Grafik-46 Döner Sermaye Bütçesi Harcama Oranları 1. Bütçe Uygulama Sonuçları olarak başlayan özel bütçe, ikinci öğretim gelirlerinden aktarılan, tenkis edilen, düşülen ve eklenen ödeneklerle birlikte olarak tamamlandı. Yılı içerisinde ikinci öğretim gelirlerinden 3 ödenek aktarma, 2 ödenek ilave, 8 tenkis, 1 bloke ve 1 ödenek düşme işlemi ile bütçeye müdahale edilmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı %95,6 oldu. 1.1 Bütçe Giderleri FONSİYONEL KOD FONKSİYONEL DÜZEYDE 2014 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HARCAMA H/Ö ORANI % 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,98 GENEL TOPLAM ,98 EKONOMİK DÜZEYDE 2014 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GİDER TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,6 PERSONEL GİDERLERİ ,1 SGK PİRİM GİDERLERİ ,8 MAL ve HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,7 63

64 Grafik-47 Normal ve İkinci Öğretim Bütçe Gelirlerinin Kullanımı Grafik Yılı Bütçe Harcamalarının Dağılımı 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Fakültemizin 2014 özel bütçe taslağı, harcama yetkilisi ve diğer yöneticilerle birlikte değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulunda tartışılmış ve son kontroller yapıldıktan sonra olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmiştir. Özel bütçe olarak onaylanmış (KBÖ) ve ayrıntılı finans programı buna göre düzenlenerek üst yönetimin onayına sunulmuştur. Toplam ödenek kaydı olmuştur. Normal bütçede, 01 Personel Giderleri koduna , 02 SGK Prim Kesenekleri koduna ödenek ilave edilmiştir. Ayrıca ikinci öğretim gelirlerinden bu bütçenin 03.7 ve 03.8 ekonomik koduna aktarılarak kullanılmıştır. 01 ve 02 ekonomik kodlarından toplam tenkis edilmiştir. İkinci öğretim bütçesinden toplam tenkis edilmiş, 02.4 ekonomik kodundan bloke uygulanmış, 01.1 ekonomik kodundan tahmini gelirleri aşması nedeniyle düşülmüştür Grafik-49 Bütçe Harcamaları Normal bütçe personel giderlerinde bir önceki yıla oranla %17, SGK kesintilerinde %20 artış olmuştur. Buna karşılık Özel bütçede geçen yıla oranla, ek ders ve mesai ödemelerinde %12, yakıt ve kırtasiye giderlerinde %28, temizlik hizmetlerinde %19 artış kaydedilmiştir. Harcama kalemlerindeki değişim oranları aşağıda gösterilmiştir: HARCAMA KALEMLERİ HARCAMA KALEMLERİ 2011 Harcanan 2012 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) NORMAL BÜTÇE GİDERLERİ 2013 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÇE GİDERLERİ 2014 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ SGK KESİNTİLERİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

65 2011 Harcanan 2012 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) 2013 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) 2014 Harcanan ARTIŞ ORANI (%) EK DERS, MESAİ, SGK YAKIT, KIRTASİYE GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TEMİZLİK HİZMETLERİ MAKİNE TEÇHİZAT BİNA BAKIM ve ONARIMI yılı bütçe sonuçlarının değerlendirilmesi: NORMAL BÜTÇE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÇESİ ÖZEL BÜTÇE AÇIKLAMA GERÇEKLEŞME (%) 99,9 86,3 95,8 Bütçe gerçekleşmesi beklenen düzeyde oldu. KULLANIMLAYAN ÖDENEK (%) 0,07 13,9 4,2 Özel kalorifer yakıtından doğal gaza geçilmesi nedeniyle yaklaşık , Yurtdışı görev yolluğundan yararlanan öğretim elemanı sayısının beklenenin altında olması nedeniyle , Mesailerin hem saatinin hem de hizmet alınan personel sayısının düşürülmesi, ayrıca ödenmesi gereken ek ders ücreti miktarının tahmin edilenden düşük olması nedeniyle yaklaşık kullanılmamıştır. EKLENEN ÖDENEK (%) 13,03 0 9,6 Personel ve SGK prim ödemeleri için normal bütçeye eklendi. BLOKE VE TENKİS EDİLEN, DÜŞÜLEN ÖDENEK (%) 0,2 1,8 1,7 İkinci öğretimde öğrenim ücreti yatırması gereken 9269 öğrenciden 8602 öğrencinin ücret yatırmış olması nedeniyle tahmin edilen bütçe rakamının gerisinde kalındı, bu yüzden 01.1 kaleminden düşüldü. Bloke ve tenkis tutarı özel bütçe üzerinde etkili olmamıştır. İKİNCİ ÖĞRETİMDEN EKLENEN (%) 1,5 0 0,1 Bina bakım ve onarım giderlerinin yetersiz kalması nedeniyle, ikinci öğretim gelirlerinden normal bütçeye ödenek kaydedilerek kullanılmıştır. Mali İşlemler: 2014 yılı içerisinde 356 adet mali iş ve işlem gerçekleştirilmiş, bunların 25 tanesinde hata tespit edilmiştir. Hataların büyük bir bölümünün maaş (11) ve ek ders (8) işlemlerinde yapıldığı, yolluk (3), satın alma (2) ve mesai (1) işlemlerindeki hataların kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldü. Hatalar, ön mali kontrol zincirinde yer alan görevliler ve işi yapan elemanlar tarafından tespit edilerek düzeltildi. Hata sayısı geçen yıla oranla düşmesine rağmen, kararname, göreve başlama, terfi, istifa, telafi, rapor gibi mali konuları ilgilendiren evrakların zamanında yerine ulaşmaması, bu yüzden işlemlerin yeniden yapılması alışkanlığının fazla değişmediği tespit edildi. YIL 2014 İŞLEM SAYISI MAAŞ EK DERS YOLLUK MESAİ MAL VE HİZMET ALIMI (SATINALMA) HİZMET ALIMI (HAKEDİŞ) DÖNER SERMAYE JÜRİ ÖDEMESİ TELEFON TOPLAM HATA SAYISI Yılında Mali İşlem Birimi Tarafından Yapılan İşlemler ve Sayıları Sonuç olarak, 2014 yılında geçen yıla oranla %4,4 daha fazla mali işlem yapılmasına rağmen hata sayısı %24 düşmüştür. Rakamlar, mali işlemlerle ilgili alınan kontrol önlemlerinin ve eğitimlerin etkili olduğunu göstermektedir. Hedef her yıl %95 olan makul güvence rakamının altına düşmemek olacaktır. 3. Mali Denetim Sonuçları 65

66 DIŞ DENETİM: 2014 yılında gerçekleştirilen 356 mali işlemle ilgili Fakültemize bir sorgu gönderilmemiş, hatalı işlemlerden dolayı kamu zararı bildirilmemiştir. Son yıllara ait Sayıştay denetimi sonuçları aşağıda gösterilmiştir: Yıllar Fazla Ödeme Tutarı Mali Denetimler Sonucunda Hatalı Görülen İşlemin Konusu Sonuç Tahsil Edilme Oranı Yıllık Mali İşlem Sayısı Yıllık Toplam Hata Sayısı Yıllık Hata Sayısı Oranı ,08 Yaz okulunda fazla ek ders ücreti ödenmesi İlgililerden tahsil edildi %100 Bilinmiyor 1 Ölçülemedi 2003 YOK Bilinmiyor - Ölçülemedi ,80 Dekanlık vekalet ücreti ödenmesi Savunularak kaldırıldı - Bilinmiyor - Ölçülemedi ,45 İhale sonrası idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin iki nüsha düzenlenmesine rağmen sözleşme damga vergisinin bir nüsha üzerinden hesaplanarak kesilmesi. İlgililerden tahsil edildi %100 Bilinmiyor 2 Ölçülemedi Görevli izinli olan personele ek ders ücreti ödenmesi İlgililerden tahsil edildi %100 Birleştirilerek aynı gün ve saatte yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavları için, ayrı ayrı (normal öğretim ve ikinci öğretim) sınav ücreti ödenmesi. İlgililerden tahsil edildi % ,40 İhale sonrası idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin iki nüsha düzenlenmesine rağmen sözleşme damga vergisinin bir nüsha üzerinden hesaplanarak kesilmesi. İlgililerden tahsil edildi %100 Bilinmiyor 4 Ölçülemedi Görevli izinli olan personele ek ders ücreti ödenmesi İlgililerden tahsil edildi %100 C seviyesinden yabacı dil tazminatı ödenmesi gerekirken, B seviyesinden ödenmeye devam edilmesi. İlgiliden tahsil edildi %100 İhale için yerel gazetelere fazla ilan bedeli ödenmesi. Savunularak kaldırıldı YOK % YOK % ,78 YÖK 38. madde uyarınca bir yıl süre ile başka bir kurumda görevlendirilen öğretim elemanına, eğitim-öğretim ödeneğinin verilmeye devam edilmesi. İlgiliden tahsil edildi % %0, YOK YOK Yıllar Fazla Ödeme Mali Denetimler Sonucunda Hatalı Görülen İşlemin Konusu Sonuç Tahsil Edilme Yıllık Mali İşlem Sayısı Yıllık Toplam Yıllık Hata Sayısı 66

67 Tutarı Oranı Hata Oranı Sayısı ,75 Fark edilen fazla ödemenin ilgili tarafından geri ödenmesi üzerine Mahkeme yoluyla tahsiline gidildi. Süreç devam ederken işlem Sayıştay Denetçisi tarafından sorguya alındı. Sayıştay, 2012/90 sayılı ilamla ilgili idarenin gerekli yasal işlemleri başlatmış olduğunu gerekçe göstererek, mahkemenin vereceği kararın beklenmesini uygun görmüştür. Mahkeme idarenin lehine sonuçlandı ve ilgili parayı faizi ile 2.242, 12 olarak tarih ve işlem numarası ile icra mahkemesine yatırdı. Ödeme belgesi Sayıştay Başkanlığına gönderildi. Görev mahalli değişmediği halde 1.070,74 için İLİŞİK sürekli görev yolluğu ödenmesi KALMADIĞINA hükmetmiş, % , YOK İÇ DENETİM: Fakültede taşınırlarla ilgili 2012 yılında İç Denetçi tarafından gerçekleştirilen denetime bağlı olarak 9-17 Aralık 2013 tarihleri arasında izleme yapılmıştır. Denetimde eksik işlem olarak görülen 13 bulgu ile ilgili 2013 yılında izleme yapılmış ve 9 bulgu ile ilgili hataların giderildiği, 4 bulgu ile ilgili devam eden çalışmaların tamamlanması durumun İç Denetim Başkanlığına yazılı bilgi verilmesi istenmiştir yılında eksik işlemler tamamlanarak ilgili birime bilgi verilmiştir. Taşınır denetimi, izleme sonuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir: 2012 YILI TAŞINIR İŞLEMLERİ DENETİMİ ( /3) 2013 YILI İZLEME ( /5) DENETİMİ YAPAN DENETİM SÜRECİ TARİH BİLGİLERİ İZLEMEYİ YAPAN İZLEME TARİHİ İZLEME TOPLANTISINA KATILANLAR Hasibe USTA İç Denetçi DENETİM BİLDİRİMİ : /7 AÇILIŞ TOPLANTISI : /02 DENETİMİN TAMAMLANMASI, BULGU FORMLARI : /56 KAPANIŞ TOPLANTISI : TASLAK İÇ DENETİM RAPORU : TASLAK RAPORLA İLGİLİ FAKÜLTE SAVUNMASI : /946 İÇ DENETİM RAPORU : /03 İZLEME BİLDİRİMİ : /6 İZLEME ÖNCESİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI BİLDİRİMİ : /1202 İZELEME RAPORU : Hasibe USTA İç Denetçi Prof. Dr. M.KÖSEOĞLU Hasibe USTA Fazlı ÖZTEL Haluk UZUNALİOĞLU SONUÇ: 2, 6, 9 ve 11 numaralı bulgularla ilgili önerilere uygun işlemlerin tamamlanmasından sonra İç Denetim Birimine yazılı bilgi verilmesi BULGU BULGUNUN KONUSU İZLEME SONUÇLARI 67

68 NO İZLEME ÖNCESİ YAPILAN VE YAPILAMAYANLARLA İLGİLİ FAKÜLTENİN SAVUNMASI ( /1202) İÇ DENETÇİNİN GÖRÜŞÜ ( /84) FAKÜLTENİN AÇIKLAMASI 1 Taşınır işlem fişlerinde teslim eden bölümünün boş bırakıldığı, 6 numaralı Taşınır İşlem Fişinde her hesap için ayrı ayrı Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği Öneri doğrultusunda, taşınır işlem fişlerinde teslim eden bölümü, tarih ve sayı kısımları doldurulmaktadır. Taşınır İşlem Fişlerinin her hesap kodu için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 2 Dayanıklı Taşınır Listelerinin ilgili yerlere asılmadığı, bir nüshasının taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyada saklanmadığı Taşınır İşlemleri için kullanılan yazılım programı ve bu bulgu ile ilgili eğitim seminerlerinde anlatılanlar arasında tereddütler yaşanmıştır. Uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda Üniversite genelinde ortak bir yol bulunmasından sonra işlemlere hız verilmiştir. İzleme tarihine kadar yeni sisteme uygun Taşınır Listelerinin tamamlanarak ilgili yerlere asılmasına gayret gösterilmektedir. Taşınır listeleri eski sisteme göre hazırlanarak odalara asılmıştır. Ancak, taşınır listelerinin yeni sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle çıktıları alınamamaktadır. İzleme sonucu olumsuz. Bulgu gereği yapıldıktan sonra İç Denetim Birimine yazılı bilgi verilmesi. Dayanıklı taşınır listelerinin ilgili yerlere asılması işlemi, KBS Taşınır Mallar Yönetim Sisteminden çıktıların alınamaması nedeniyle yapılmamıştır. Yazılım kaynaklı bu sorunun giderilmesi durumunda, öneri ile ilgili İç Denetim Birimine bilgi verilecektir. Dayanıklı Taşınır Listeleri iki nüsha hazırlanarak ilgili yerlere asılmış, bir nüshası da dosyaya kaldırılmıştır. ( /1897) 3 Yönetimin bilgisi dahilinde bazı dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde zimmet fişi düzenlenmediği Öneri doğrultusunda, zimmet fişi düzenlenmeden dayanıklı taşınırların kullanıma verilmemektedir. Birimle ilişiği kesilen personel bilgileri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine bildirilmekte ve belgelerin üzerine ilgili personel üzerinde mali taşınır yoktur notu yazılarak imzalanmaktadır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 4 Kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılmasına karar verilen taşınırlarla ilgili oluşturulan komisyon tarafından yazılı bildirim yapılmadığı, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin hurdaya ayırma işlemi için oluşturulan komisyonlarda yer almadığı Öneri doğrultusunda, hizmet dışı bırakılması düşünülen taşınırlarla ilgili düşüm kararı süreci, usulüne uygun oluşturulan komisyonun yazılı bildirimi ile başlatılmakta, komisyonda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi de yer almaktadır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 5 Taşınır giriş çıkış işlemlerinin muhasebe birimine resmi ön yazı ile gönderilmediği Öneri doğrultusunda, taşınır giriş çıkış işlemlerinin muhasebe birimine resmi ön yazı ile gönderilmektedir. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 6 Tüketim malzemeleri çıkışlarının toplulaştırılarak yapıldığı, ambarda yapılan fiili sayımda ambarda bulunması gereken bazı tüketim malzemelerinin olmadığı Malzeme çıkışları, oluşturulan İstek Birim Yetkililerinin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır yılından itibaren KBS sistemine geçildiğinden, sarf malzemelerin çıkışı topluca yapılmıştır. Bu yüzden, çıkışı yapılmasına rağmen, bazı sarf malzemeler depoda bulunmaktadır. Uzman denetçiler de bu yönde görüş belirtmişlerdir. İzleme sonucu olumsuz. Bulgu gereği yapıldıktan sonra İç Denetim Birimine yazılı bilgi verilmesi. KBS Taşınır Mallar Yönetim Sistemine geçiş nedeniyle yaşanan sorunun giderilmesi durumunda, İç Denetim Birimine bilgi verilecektir. Tüketim malzeme çıkışları İstek Birimi Yetkililerinin talepleri doğrultusunda, depo stokları ve bütçe imkanları dikkate alınarak karşılanmaktadır. ( /1897) 68

69 7 Yılsonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösteren tutanağın düzenlenmediği, yılsonu sayım tutanaklarında ambarda bulunan miktar sütunlarının tamamen boş bırakıldığı, kayıtlara göre ambarda bulunan miktar sütunu dolu olan bazı taşınırlar için aynı miktarın noksan miktar sütununda yer aldığı Yılsonunda öneri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 8 Yılsonu haricinde genellikle sayım yapılmadığı, yapılan sayımlarda da sayım kurulu oluşturulmadığı, sayım fazlalarının sayım tutanağı düzenlenmeden, fiyat tespit komisyonu tarafından fiyatları belirlenerek ve harcama yetkilisi onayı ile muayene ve kabul tutanağı ile ve taşınır işlem fişi düzenlenerek kayda alındığı, sayım komisyonunun sözlü olarak oluşturulduğu Öneri doğrultusunda, sayım kurulu oluşturulmuş ve yıl içerisinde de taşınır sayımı yapılmıştır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - 9 Taşınır giriş kayıtları ve dayanaklı taşınırların numaralandırılması, dayanıklı taşınır olarak giriş işlemi yapılması gereken metal merdivenin tüketim malzemesi olarak giriş ve çıkış işleminin yapıldığı Öneri doğrultusunda taşınır giriş kayıtları ve dayanıklı taşınırları eski sisteme göre numaralandırılmıştır. Dayanıklı taşınırların numaralandırılması işlemi KBS Taşınır Mallar Yönetim Sisteminden barkot alınamadığı için yapılamamıştır. İzleme sonucu olumsuz. Bulgu gereği yapıldıktan sonra İç Denetim Birimine yazılı bilgi verilmesi. Yazılım kaynaklı sorunun giderilmesi durumunda, İç Denetim Birimine bilgi verilecektir. Taşınırların barkotları alınarak, numaralandırma işlemi tamamlanmıştır. ( /1897) 10 Devir işlemleri sırasında yasal limitlere uyulmadan yazıcı ve bilgisayar devri yapıldığı Önerildiği gibi, devir işlemleri yasal limitler dikkate alınarak yapılacaktır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisine eğitim aldırılması Metal merdiven ve 10 adet dosya kartonunun ambar mevcudu içinde olmadığı halde ambarda bulunduğu, bazı resim tabloların kayıtlara alınmadığı Arzu edilmesine rağmen, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi istediği eğitim seminerlerine gönderilememiştir. Önerildiği gibi, resim tablosu ve benzeri malzemeler kayıt altına alınmıştır. Çıkışı yapılmasına rağmen, bazı sarf malzemelerin depoda bulunması, yeni sistemin bir uygulaması ve uzman denetçilerin görüşlerinden kaynaklanmaktadır. İzleme sonucu olumsuz. Bulgu gereği yapıldıktan sonra İç Denetim Birimine yazılı bilgi verilmesi. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. Kurslara gönderilen elemanlara özel bütçeden ödeme yapılmadığı için bulgu gereği yapılmamıştır. ( / Değer tespit komisyonlarında Taşınır Kayıt Yetkilisinin bulunmadığı Değer tespit komisyonunda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi yer almaktadır. Öneriye uygun işlem yapıldığından, izleme sonucu olumlu. - Resim-62 Taşınır Deposu, Temizlik Malzemeleri Bölümü Resim-63 Taşınır Deposu, Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Bölümü 69

70 B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2014 yılında bilimsel faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 1.1 Faaliyet Bilgileri Kurum ve Diğer Kuruluşlar/Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan Sayısı Etkinliğin Adı Fakülte/Bölüm Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Öğretim Elemanı Sayısı Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Kongre Sempozyum Konferans 5 1 Panel 6 Eğitim Semineri 1 2 Açık Oturum 1 Söyleşi 1 Teknik Gezi 2 TOPLAM Grafik-43 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilimsel Toplantılara Katılanların Sayısı 1.2 Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ SAYISI SSCI - SCI AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayısı (KTÜ Adresli) 11 Uluslararası Bildiri 11 Ulusal Bildiri 13 Ulusal Makale 3 Tamamlanan Tez Sayısı Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayısı 7 Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Dergilerde Editörlük Yapan Sayısı 2 Hakemlik Yapılan Ulusal Dergi Sayısı 24 Uluslararası Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayısı Uluslararası Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Dergilerde Editörlük Yapan Sayısı 1 Uluslararası Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayısı Uluslararası Dergilerde Hakem Olarak Görev Yapan Akademisyen Sayısı 12 Uluslararası Kuruluşlara Üyeliği Olan Akademik Personel Sayısı 3 70

71 Grafik-44 Bildiri ve Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları 1.3. Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 yılı proje bilgileri aşağıdaki gibidir: YENİ BAŞLAYAN PROJELER: BAB, Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU, Prof. Dr. Cüneyt ŞEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnternet Kullanıcılarının (İdari personel) Avrupa Fiber Suç Sözleşmesi ve Ulusal Kanunlar Çerçevesinde Yeterliliklerinin Tespiti ve Arttırılması. AB Hibe Projesi, Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU, Prof. Dr. Cüneyt ŞEN, Prof. Dr. Mustafa Kemal DEĞER, İş İşte Öğrenilmesin ( ). DEVAM EDEN PROJELER: TUBİTAK, Prof. Dr. Adem KALÇA, İktisat Bölümü, Kurumsal Spin-Off Şirketleri İle Akademik Spin-Off Şirketlerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgileri Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje 2014 Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL. TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ AB TOPLAM Grafik-45 Bilimsel Araştırma Proje Sayıları 71

72 1.4 Diğer Bilimsel Etkinlik ve Faaliyet Bilgileri Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında Fakültemiz tarafından İşletme Bölümü 3.Sınıf öğrencilerine yönelik Teknik Gezi Düzenlendi. Yrd. Doç. Dr. İlker Murat AR tarafından organize edilen gezi kapsamında Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Oyman Makine, Gündoğdu Mobilya ve Carmen Tekstil firmaları ziyaret edildi. Fakültemiz bünyesinde kurulan ''Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonu'' tarafından Fakültemiz öğretim üyelerine ve araştırma görevlilerine yönelik bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda, komisyon başkanı Doç. Dr. İlker Murat AR tarafından katılımcılara komisyonun amaç ve hedeflerinin yanı sıra komisyon tarafından planlanan ''Ders İçi Deneyim Paylaşımı Etkinliği'' ve ''Lisans Bitirme Tezi Yarışması hakkında bilgi verildi. Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından bir süre önce hayata geçirilen "Ders İçi Deneyim Paylaşımı Etkinliği" kapsamında, Kuveyt Türk Katılım Bankası Trabzon Şube Müdürü Bülent ÇAKIR deneyimlerini paylaşmak üzere İşletme Bölümü Finans Uygulamaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bankacılık derslerine katıldı. Bilimsel Araştırma ve Etkinlik, Fakülte - Sanayi İşbirliği, Eğitim ve Kariyer Planlama ve Staj' komisyonları 3 aylık faaliyetleri ve önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek etkinlikleri değerlendirmek üzere dekanlık salonunda bir toplantı yaptı. Toplantıda ayrıca ileriye dönük yapılacak çalışmalar tartışıldı. 72

73 İİBF Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından organize edilen sektörel işbirliği çalıştaylarının ilki Fakültemiz dekanlık toplantı salonunda lojistik sektörü üzerine yapıldı. Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğretim üyesi, firma ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşması Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin ER tarafından yapıldı. Doç. Dr. İlker Murat AR danışmanlığında fakültemiz öğrencilerinden İsmail Cem MERT, Emirhan ATALAY ve Emre PALA tarafından hazırlanan Lojistik Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği: Trabzon İçin Mevcut Durum Analizi başlıklı sunumu yapıldı. Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonumuz tarafından "Ders İçi Deneyim Paylaşımı Etkinliği" kapsamında, Akbank Doğu Karadeniz Bölge Müdürü M. Can KOKMAZ deneyimlerini paylaşmak üzere İşletme Bölümü Finans Uygulamaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bankacılık derslerine katıldı. M. Can KORKMAZ ders sonunda öğrencilerin bankacılık ile ilgili çeşitli konularda yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonumuz tarafından "Ders İçi Deneyim Paylaşımı Etkinliği" kapsamında, Kuveyt Türk Katılım Bankası Trabzon Şube Müdürü Bülent ÇAKIR deneyimlerini paylaşmak üzere İşletme Bölümü Finans Uygulamaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bankacılık derslerine katıldı. Ders sonunda, Ders sorumlusu ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin ER tarafından Bülent ÇAKIR'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Fakülte-Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında Fakülte-Sanayi İşbirliği Komisyonu'nun daveti üzerine, Trabzon TSO Genç Girişimciler Kurulu haftalık olağan toplantısını fakültemizde yaptı. İktisat Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Trabzon Adliyesi ni ziyaret ederek, 2. Asliye Ceza Mahkemesi nin duruşmalarını izledi. Etkinlik, Bilişim Hukuku dersi öğretim elemanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU tarafından organize edildi. 73

74 1.5 Ders Yükleri Grafik-46 Unvanlara Göre Ders Yükleri 74

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI. İdareler faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI. İdareler faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği İdareler faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Turizm Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 Birim Faaliyet Raporu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 Birim Faaliyet Raporu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU Ocak 2017 Trabzon İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı