AKILCI İLAÇ KULLANIMI ULUSAL EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILCI İLAÇ KULLANIMI ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017"

Transkript

1 KILCI İLÇ KULLNIMI ULUSL EYLEM PLNI

2 KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu konu tüm sağlık politikasının bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada kılcı İlaç Kullanımı (İK) çalışmaları başlatılmıştır yılında Nairobi de yapılan DSÖ toplantısı İK çalışmaları için başlangıç sayılmaktadır. İK, DSÖ tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre, dünya genelinde tüm ilaçların yaklaşık % 50 si uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, satılmakta veya uygulanmaktadır. Tüm hastaların yarısından fazlası da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. kılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bir endikasyon için uygun ilaç; etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir. kılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin ayrıca hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik İK konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacı ve etki edilen taraflarda İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak hedefiyle kılcı İlaç Kullanımı (İK) Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu planda akılcı ilaç kullanımına yönelik hali hazırda yürütülmekte olan ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetler bir çatı altında toplanmış, her faaliyetle ilgili sorumlu taraflar ve işbirliği yapılacak taraflar belirlenmiştir.

3 KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI KULLNILN KISLTMLR ÇIK DI dalet Bakanlığı ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kılcı İlaç Kullanımı Bakanlık Basın Müşavirliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri İl Halk Sağlığı Müdürlükleri İl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık raştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu Türk Eczacıları Birliği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumu KULLNILN KISLTM B SPB İK BBM ÇŞB DSÖ GTHB İSM İHSM İKHBGS MEB MSB SGEM SBSGM YHGM YÖK

4 KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI İÇERİĞİ ( 6 BŞLIK / 20 STRTEJİK HEDEF / 99 FLİYET ). İK YPILNM o 1 başlığında 5 faaliyet planlanmıştır. İdari Düzenleme ve Planlamalar: 5 faaliyet D. YRDIMCI SĞLIK PERSONELİ o 3 Başlığında 12 faaliyet planlanmıştır. İdari Düzenleme ve Planlamalar: 0 faaliyet Tanıtım: 4 faaliyet Eğitim: 7 faaliyet İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet B. HEKİM E. HLK o 4 Başlığında 29 faaliyet planlanmıştır. o 4 Başlığında 23 faaliyet planlanmıştır. İdari Düzenleme ve Planlamalar: 2 faaliyet İdari Düzenleme ve Planlamalar: 1 faaliyet Tanıtım: 6 faaliyet Tanıtım: 12 faaliyet Eğitim: 11 faaliyet Eğitim: 9 faaliyet İzleme-Değerlendirme: 10 faaliyet İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet C. ECZCI F. İLÇ SEKTÖRÜ o 4 Başlığında 17 faaliyet planlanmıştır. o 4 Başlığında 13 faaliyet planlanmıştır. İdari Düzenleme ve Planlamalar: 3 faaliyet İdari Düzenleme ve Planlamalar: 5 faaliyet Tanıtım: 4 faaliyet Tanıtım: 4 faaliyet Eğitim: 9 faaliyet Eğitim: 1 faaliyet İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet İzleme-Değerlendirme: 3 faaliyet

5 İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İK YPILNM. İK YPILNMSI VE KOORDİNSYON MÇ: kılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin HEDEF: İK ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılandırılmanın tamamlanması ve güçlendirilmesi STRTEJİLER FLİYETLER (LR) (SH).1: İK merkez.1.1:ik ile ilgili çalışmaları koordine ve taşra birimlerinin eden birimin güçlendirilmesi güçlendirilmesi KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) SBSGM SGEM BBM MEB MSB SPB YÖK MESLEK ÖRGÜTLERİ MEDY BEKLENEN FYDLR 1.İK etkin şekilde yürütülmesinin ve yönetilmesinin BŞLM TRİHİ 01.Tem.13 BİTİŞ TRİHİ 1.Nitelikli personel nın artırılması 2.Yabancı dil eğitimlerinin geliştirilmesi 3.İK ile ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışı hizmet içi eğitimlere katılım 4.Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlar ile ortak çalışmaların yürütülmesinin 5.Yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda raporlanması ve yayımlanması İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ.İK birimi tarafından oluşturulan rapor ve yayın (SH).1: İK merkez ve taşra birimlerinin güçlendirilmesi.1.2:81 ilde İK İl Temsilciliklerinin yeniden yapılandırılması ve görev tanımlarının belirlenmesi İSM İHSM İKHBGS 1.İK konusunda İK birimi ile olan irtibatın ve saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesinin 01.Oca.14 1.Ülkemizin tamamında etkinlikler düzenleyebilecek idari kapasiteye ulaşmak 2.İl temsilcilerinin hizmet içi eğitimler yoluyla İK Ulusal Eylem Planı konusunda bilgilendirilmesi.ik il temsilcisi bulunan il B.Toplam il /B*100 (SH).1: İK merkez ve taşra birimlerinin güçlendirilmesi.1.3:hizmet Kalite Standartları gereğince hastanelerde "kılcı İlaç Kullanımı" ekiplerinin yeniden oluşturulması ve görev tanımlarının belirlenmesi 1.Faaliyetlerin koordinasyonunun 01.Tem.14 1.Hastanelerde etkinlikler düzenlenmesi 2.Hastanelerde ilaç kullanımının izlenmesi 3.kılcı ilaç kullanımını geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmesi.ik temsilcisi bulunan hastane B.Toplam hastane /B*100

6 İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İK YPILNM. İK YPILNMSI VE KOORDİNSYON MÇ: kılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin HEDEF: İK ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılandırılmanın tamamlanması ve güçlendirilmesi STRTEJİLER FLİYETLER (LR) KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH).1: İK merkez ve taşra birimlerinin güçlendirilmesi.1.4:ik Bilimsel Danışma Kurulu ve alt çalışma gruplarının kurulması ve faal hale getirilmesi BBM MESLEK ÖRGÜTLERİ 1.İK ile ilgili faaliyetlere bilimsel destek, İK konusunda kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesi 01.Tem Haz.17 1.Toplantıların düzenli aralıklarla yürütülmesi 2.lt çalışma gruplarının görev tanımlarının belirlenmesi.bir takvim yılı içerisinde düzenlenen İK Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı (SH).1: İK merkez ve taşra birimlerinin güçlendirilmesi.1.5:ik konusunda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması DSÖ DİĞER ULUSLRRSI KURUM VE KURULUŞLR MESLEK ÖRGÜTLERİ 1.İyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi ve konusunda destek alınması 01.Tem.13 1.İşbirliği çalışmalarının planlı olarak sürdürülmesi.uluslarararası işbirliği ile yürütülen çalışma

7 TNITIM TNITIM İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.1:İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar B.1.1:İK konusunda reçeteleme davranışları üzerine performans kriterlerinin ilişkilendirilmesi 1.Hekimlerin İK ilkelerine uygun reçeteleme davranışlarının oluşturulmasında pozitif performansla teşvik edilmeleri 01.Tem.14 1.İK ilkelerine uygun reçeteleme davranışlarının teşviki.pozitif performans uygulamasında referans alınacak göstergesi oluşturuldu mu? (SH) B.1:İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar B.1.2:ile hekimlerinin 2. aşama uyum eğitimi sonrasında da eğitim almaya devam etmesinin (sınav uygulaması olmadan) 1.Hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimlerinde devamlılığın 01.Oca.17 1.Hekimlerin kanıta dayalı uygulamaları mezuniyet sonrasında da takip etmesinin.eğitim verilen hekim (SH) B.2: İK ile B.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu altı saati aşan toplantılarda kılcı İlaç Kullanımını sağlamaya yönelik oturumların düzenlenmesinin İLÇ SEKTÖRÜ 1.Hekimlerin İK konusunda farkındalığının artırılması 2.Hekimlerin İK ile ilgili araştırmalarının teşviki ve araştırma sonuçlarının paylaşılmasının 01.Haz.12 1.Bilimsel toplantıların en az %60'ında İK ile ilgili oturumların düzenlenmesinin 2.İK ile ilgili farkındalık seviyesinin artması.düzenlenen toplantılardaki yıllık İK oturumu B.Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu altı saati aşan toplantı /B*100 (SH) B.2: İK ile B.2.2:İK ile ilgili konuşmacı, eğitici havuzunun oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi 1.İK ile ilgili yapılacak olan faaliyetlerde fikir ve dil birliğinin oluşturulması 2.Bilginin tek elden ve standart bir şekilde sunulması 1.Tüm İK oturumlarında, İK eğitici havuzundan konuşmacının bulunması.ik eğitici havuzundan konuşmacının bulunduğu İK oturumu B.Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen İK oturumu /B*100

8 TNITIM TNITIM TNITIM TNITIM B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.2: İK ile (SH) B.2: İK ile B.2.3:İK ve kanıta dayalı tıp konusunda hekimlere yönelik bilgilendirme amaçlı materyaller hazırlanması ve hekimlere ulaştırılmasının B.2.4:kılcı İlaç Kullanımına münhasır sempozyumların düzenlenmesi SGEM ÖZEL HSTNELER 1.Hekimlerin kanıta dayalı uygulamaları kullanımının teşvikinin 2.Hekimlerin İK konusunda farkındalığının artırılması 1.İK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak değerlendirilmesi 01.Oca Oca.14 1.Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması 2.Hazırlanan materyallerin periyodik aralıklarla güncellenmesi 1.Planlanan zamanda, planlanan katılımcılarla sempozyumun düzenlenmesi.bir yıl içerisinde yayımlanan materyal.bir yıl içerisinde düzenlenen sempozyum (SH) B.2: İK ile B.2.5:kılcı İlaç Kullanımı kampanyalarının düzenlenmesi 1.Halkın hekimlere olan güveninin artırılması 2.Hekimlerin İK ile ilgili farkındalığının artırılması 01.Şub.14 1.Düzenlenecek kampanyalar ile ülkemizde 1000 kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarının azaltılması.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı (SH) B.2: İK ile B.2.6: web sitesinin etkin yönetimi ve hekimler ile bilgi paylaşımının sürdürülmesi BBM 1.İK ile ilgili farkındalığın artırılması 01.Oca.11 1.Web sitesinin etkin kullanımının.web sitesinin yıllık ziyaretçi (SH) B.3: İK ile B.3.1:ile hekimlerine yönelik "kılcı İlaç Kullanımı Uzaktan Eğitim Modülü"nün hazırlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması SGEM 1.ile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimlerinde İK ile ilgili temel eğitimin tüm aile hekimlerine verilmesi ile aile hekimlerinde İK yönünde davranış değişikliği oluşturulması 01.Oca.13 1.Eğitimlerin tüm aile hekimleri tarafından alınmasının.ile hekimlerinin antibiyotik bulunan toplam reçete B.ile hekimlerinin toplam reçete /B*100

9 B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.3: İK ile B.3.2:kılcı İlaç Kullanımı kaynak kitaplarının hazırlanması ve kullanıma sunulması SGEM 1.İK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının 01.Tem Haz.14 1.Kaynakların hazırlanması ve kullanıma sunulmasının.kullanıma sunulan kaynak (SH) B.3: İK ile B.3.3:Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin lisans programlarının müfredatlarında kılcı İlaç Kullanımı ile ilgili ders veya staj programı eklenmesi ve programın içeriğinin desteklenmesi YÖK 1.Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde İK ile ilgili temel bilinç düzeyinin oluşturulması akademik öğretim yılı 1.Tüm Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde İK ile ilgili ders veya staj programının yer alması.eğitim müfredatlarında İK ile ilgili ders ve/veya staj programı bulunan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Sayısı B.Toplam Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Sayısı /B*100 (SH) B.3: İK ile B.3.4:Uzmanlık bitirme tezlerinde ve stajyerlik, intörnlük dönemlerinde İK ile ilgili araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi YÖK 1.İK ile ilgili araştırmaların teşviki 2.Ülke verilerinin yayınlanmasının 01.Oca.14 1.Fakültelerde yapılan stajyerlik ve intörnlük çalışmalarında İK ile ilgili araştırmaların yer alması 2.Uzmanlık bitirme tezlerinde İK ile ilgili araştırmaların yer alması.ik ile ilgili yapılan araştırma (SH) B.3: İK ile B.3.5:Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'nda (DUS) İK ile ilgili soruların yer almasının YÖK 1.Hekimlerin İK konusunda farkındalığının artırılması 2.Hekimlerin İK konusuna verdikleri önemin artırılması 01.Oca.17 1.Yapılan TUS ve DUS'larda İK ile ilgili soruların yer alması.tus ve DUS'larda İK ile ilgili sorulara yer verildi mi?

10 B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.3: İK ile (SH) B.3: İK ile B.3.6:Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında asistan hekimlerin eğitim müfredatına İK ile programı eklenmesinin B.3.7:Hekim ve diş hekimlerinin, bilimsel yayın veri tabanlarına online erişiminin SGEM YÖK 1.sistan hekimlerin uzmanlık öncesinde İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Hekimlerin bilimsel yayınlara erişiminin 01.Tem.15 1.Tüm asistan hekimlerin İK ile ilgili eğitimi almış olmaları 1.Tüm hekimlerin online erişim sağlayabilmesi.ik eğitimi, uzmanlık eğitimi müfredatında zorunlu hale getirildi mi?.bilimsel veri tabanlarına erişim sağlayabilen hekim B.Toplam hekim /B*100 (SH) B.3: İK ile B.3.8:"Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ile Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince hastanelerde İK eğitimlerinin sürdürülmesi 1.Hastanelerde, hekimlerin İK konusunda bilgilerinin güncel tutulmasının 2.İK konusunda verilecek eğitimler ile bu konuda yaşanan problemlerin yerinde tespiti ve çözümünün 06.Eki.11 1.Hastanelerde İK ekiplerinin 3 (üç) aylık periyotlarla toplanarak eğitimleri planlaması ve sürdürmesi.ik ile yapılan 'ya bağlı hastane B.'ya bağlı toplam hastane /B*100 (SH) B.3: İK ile B.3.9:Birinci ve ikinci basamağa yönelik "Tanı ve Tedavi Rehberleri" oluşturulması ve paylaşılması SGEM 1.Hekimlerin kanıta dayalı uygulamaları kullanımının teşvikinin 01.Tem.14 1.Tüm hekimlere yönelik "Tanı ve Tedavi Rehberleri"nin oluşturulması.kullanıma sunulan "Tanı ve Tedavi Rehberi" (SH) B.3: İK ile B.3.10:Hekimlerin ilaçlar ile ilgili teknik bilgilere (KÜB gibi) ulaşabileceği, cep telefonu veya tablet bilgisayarlar ile de uyumlu çalışan yazılım programlarının kullanıma sunulması 1.Hekimlerin ilaçlarla ilgili doğru bilgilere kolayca ulaşabilmesinin 1.Tüm hekimlerin kolayca kullanabildiği bir ilaç bilgi kaynağı programının geliştirilmiş olması.programı kullanan hekim

11 İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME-DEĞERLENDİRME B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.3: İK ile B.3.11:Hekimlere yönelik geriatrik hasta gruplarında ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve belirli aralıklarla kullanıma sunulması 1.Hekimlerin çoklu ilaç kullanımının sık olduğu geriatrik hasta gruplarında İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Hekimler için konu ile ilgili kaynak materyallerin oluşturulması.bir yıl içerisinde yayımlanan materyal (SH) B.4: İK ile B.4.1:ile Hekimleri tarafından yazılan reçetelerin izleme, ve geri bildiriminin sağlanabildiği "Reçete Bilgi Sistemi (RBS)"nin, işlerliğinin artırılması ve tüm aile hekimlerine kendi reçeteleriyle ilgili bilgilendirme yapılması SBSGM 1.Hekimlerin kendilerine yapılacak bilgilendirmeler ile reçeteleme davranışlarının İK açısından olumlu yönde etkilenmesinin 01.Haz.13 1.RBS'de göstergelerinin nın ve niteliğinin artırılması.rbs ile bilgilendirme yapılan aile hekimi B.Toplam aile hekimi /B*100 (SH) B.4: İK ile B.4.2:E-reçete uygulaması ile RBS'nin işlerliğinin artırılması ve tüm hekimlere kendi reçeteleriyle ilgili bilgilendirme yapılması SBSGM TÜM ÖZEL SĞLIK KURUM VE KURULUŞLRI 1.Hekimlerin kendilerine yapılacak bilgilendirmeler ile reçeteleme davranışlarının İK açısından olumlu yönde etkilenmesinin 01.Tem.14 1.RBS'de göstergelerinin nın ve niteliğinin artırılması.rbs ile bilgilendirme yapılan hekim B.Toplam hekim /B*100

12 İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME-DEĞERLENDİRME B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.4: İK ile B.4.3: E-reçete sistemi ile koordineli çalışan, ilaçların yan etki ve etkileşimleriyle ilgili uyarı verebilen altyapının oluşturulması SBSGM ÖZEL HSTNELER 1.Reçete edilen ilaçlar arasındaki etkileşimler ve hastanın durumuna uygun ilaç kullanımıyla ilgili hekimlere hatırlatmalarda bulunulması ve olası zararların önüne geçilmesi 01.Oca.16 1.yrıntılı etken madde/ler içerik bilgisinin tanımlanması 2.Etkileşim (ilaç-ilaç, ilaç-besin) bilgilerinin tanımlanması 3.Birinci ve ikinci maddedeki bilgileri e- reçete sisteminde kullanılabilir hale getirecek algoritmanın oluşturulması.e-reçete sistemi ile koordineli çalışan ilaçların yan etki ve etkileşimleriyle ilgili uyarı verebilen altyapı oluşturuldu mu? (SH) B.4: İK ile B.4.4:Ülkemizdeki ilaçların DSÖ TC/DDD metodolojisinde kodlanmasının ve ilgili izleme işlemlerinin yıllık olarak yapılması DSÖ SGEM 1.İlaç gruplarının sınıflandırmalarının yapılabilmesinin 2.Uluslararası alanda geçerliliği olan kıyaslanabilir ilaç tüketim verilerinin elde edilmesi 3.Karar destek sistemlerinde kullanılmak üzere kıyaslanabilir verilerin elde edilmesi 4.Kanıta dayalı politikaların oluşturulması 01.Oca.13 1.'nın TC/DDD metodolojisi ile elde edilen ilaç verileri konusunda referans Kurum haline getirilmesi.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı (SH) B.4: İK ile B.4.5:kılcı antibiyotik kullanımının amacıyla çalışmaların yapılması SBSGM SGEM GTHB 1.ntibiyotiklerin akılcı kullanımının 01.Oca.13 1.Ülkemizde antibiyotik tüketiminin azaltılmasının.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı

13 İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME- DEĞERLENDİRME İZLEME- DEĞERLENDİRME B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.4: İK ile B.4.6:Tanı doğrulama testlerinin hekimlerin reçeteleme davranışlarına etkisinin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması SBSGM SGEM 1.Tanı doğrulama testlerinin hekimlerin reçeteleme davranışlarına etkisinin tespit edilmesi 01.Oca ra.14 1.Seçilen pilot bölgelerde tanı doğrulama testlerinin (Hızlı PCR, B Hemolitik Strep vb.) hekimlerin reçeteleme davranışına etkisinin değerlendirilmesi.pilot uygulama bölgesinde çalışan hekimlerin antibiyotik bulunan reçete yazma yüzdesi (SH) B.4: İK ile B.4.7:"Hemophiline Portal ve Proje"sinin etkin şekilde yürütülmesinin SBSGM 1.Hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozukluklarının bilgi yönetimine yönelik sürveyans sisteminin etkin yürütülmesinin 2.Güncel veri arşivinin oluşturulması 3.Merkezler arası veri paylaşımı imkanlarının yaratılması 01.Tem.14 1.Hemophiline Portalı'nın ilgili merkezlerde aktif şekilde kullanımının.hemophiline Portalı'nda verisi bulunan hasta (SH) B.4: İK ile B.4.8:Göğüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımının amacıyla çalışmaların yapılması SBSGM SGEM 1.Göğüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımının 1.Göğüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımını ölçmeye yönelik göstergelerinin oluşturulması.değerlendirme göstergesi oluşturuldu mu? B.Oluşturulan göstergenin değeri B (SH) B.4: İK ile B.4.9:Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımının amacıyla çalışmaların yapılması SBSGM SGEM 1.Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımının 1.Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı kullanımını ölçmeye yönelik göstergelerinin oluşturulması.değerlendirme göstergesi oluşturuldu mu? B.Oluşturulan göstergenin değeri B

14 İZLEME-DEĞERLENDİRME B. HEKİMLERE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Hekimlerde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Hekimlerin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) B.4: İK ile B.4.10:Geriatrik hasta gruplarının tedavisinde ilaçların akılcı kullanımının amacıyla çalışmaların yapılması SBSGM SGEM 1.Geriatrik hasta gruplarının tedavisinde ilaçların akılcı kullanımının 1.Geriatrik hasta gruplarının tedavisinde ilaçların akılcı kullanımını ölçmeye yönelik göstergelerinin oluşturulması.değerlendirme göstergesi oluşturuldu mu? B.Oluşturulan göstergenin değeri B

15 TNITIM İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR C. ECZCILR YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Eczacılarda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Eczacıların İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) C.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar C.1.1:Eczanelerde ilaç bilgilendirmelerinin ve etiketlemelerinin E-Reçete ile uyumlu hale getirilmesinin (Ereçetenin barkodu okutulduktan sonra reçetenin üzerindeki bilgilerin (ilaç adı, dozu, kullanım için özel talimatlar gibi) etiket olarak çıkması ve ilaç kutusunun üzerine yapıştırılması 1.Ülkemizde kutunun üzerine el yazısı ile yazılan talimatlarda yapılabilecek yanlışlıklara bağlı yaşanan problemleri azaltmak 01.Oca.16 1.Uygulamanın eczanelerde başlatılması.ilaç kullanım bilgilendirmelerini etiket kullanarak yapan eczane (SH) C.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar C.1.2:Hastane eczacıları için "Eczacı Bilgi Bankası"nın oluşturulması YHGM 1.Eczacıların iletişim ve koordinasyonunun 2.Eczacılara bilgilendirmelerin daha kolay ulaştırılması 1.Hastane eczacılarına ait veri tabanının oluşturulması.veritabanına kayıt yapılan hastane eczacısı (SH) C.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar C.1.3:Eczanelerde reçetesiz ilaç satışının öncelikle antibiyotikler olmak üzere yasaklanması ve ITS ve e-reçete sistemi ile uyumlaştırılarak takibinin 1.Kontrolsüz ve bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan problemlerin azaltılması 01.Tem.14 1.Uygulamanın eczanelerde başlatılması.reçetesiz ilaç satışını denetleyen mekanizma kuruldu mu? (SH) C.2: İK ile C.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu altı saati aşan toplantılarda kılcı İlaç Kullanımını sağlamaya yönelik oturumların düzenlenmesinin İLÇ SEKTÖRÜ 1.Eczacıların İK konusunda farkındalığının artırılması 01.Haz.12.Düzenlenen 1.Bilimsel toplantıların en az toplantılardaki yıllık İK %60'ında İK ile ilgili oturumu oturumların düzenlenmesinin B.Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda 2.İK ile ilgili farkındalık bulunduğu altı saati aşan seviyesinin artması toplantı /B*100

16 TNITIM TNITIM TNITIM C. ECZCILR YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Eczacılarda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Eczacıların İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) C.2: İK ile C.2.2:kılcı İlaç Kullanımına münhasır sempozyumların düzenlenmesi 1.İK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak değerlendirilmesi 01.Oca.14 1.Planlanan zamanda, planlanan katılımcılarla sempozyumun düzenlenmesi.bir yıl içerisinde düzenlenen sempozyum (SH) C.2: İK ile C.2.3:kılcı İlaç Kullanımı kampanyalarının düzenlenmesi 1.Halkın eczacılara olan güveninin artırılması 2.Eczacıların İK ile ilgili farkındalığının artırılması 01.Şub.14 1.Düzenlenecek kampanyalar ile ülkemizde 1000 kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarının azaltılması.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı (SH) C.2: İK ile C.2.4: web sitesinin etkin yönetimi ve eczacılar ile bilgi paylaşımının sürdürülmesi BBM 1.İK ile ilgili farkındalığın artırılması 01.Oca.11 1.Web sitesinin etkin kullanımının.web sitesinin yıllık ziyaretçi (SH) C.3: İK ile C.3.1:kılcı İlaç Kullanımı kaynak kitaplarının hazırlanması ve kullanıma sunulması SGEM 1.İK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının 01.Tem Haz.14 1.Kaynakların hazırlanması ve kullanıma sunulmasının.kullanıma sunulan kaynak

17 C. ECZCILR YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Eczacılarda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Eczacıların İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) C.3: İK ile C.3.2:Eczacılık Fakültelerinin lisans programlarının müfredatlarında kılcı YÖK İlaç Kullanımı ile ilgili ders veya staj programı eklenmesinin 1.Tüm eczacılık eğitimi veren fakültelerin öğrencilerinde İK ile ilgili temel bilinç düzeyinin oluşturulması akademik öğretim yılı 1.Tüm Eczacılık Fakültelerinde İK ile ilgili ders veya staj programının yer alması.eğitim müfredatlarında İK ile ilgili ders ve/veya staj programı bulunan Eczacılık Fakültesi Sayısı B.Toplam Eczacılık Fakültesi Sayısı /B*100 (SH) C.3: İK ile C.3.3:Eczacılık Fakültelerinde uygulanacak İK ile ilgili multidisipliner bir eğitim modeli geliştirilmesi YÖK 1.Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin İK konusunda üniversite eğitimi sırasında yeterli eğitimi almasının akademik öğretim yılı 1.Tüm Eczacılık Fakültelerinde İK ile ilgili multidisipliner eğitim modelinin geliştirilmesinin.multidisipliner eğitim modelini uygulayan Eczacılık Fakültesi (SH) C.3: İK ile C.3.4:Eczacılık Fakültelerinde yüksek lisans, doktora bitirme tezlerinde İK ile ilgili araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi YÖK 1.İK ile ilgili araştırmaların teşviki 2.Ülke verilerinin yayınlanmasının akademik öğretim yılı 1.Tüm Eczacılık Fakültelerinde yapılan yüksek lisans tezlerinde İK ile ilgili araştırmaların yer alması 2.Tüm Eczacılık Fakültelerinde yapılan doktora tezlerinde İK ile ilgili araştırmaların yer alması.ik ile ilgili yapılan araştırma (SH) C.3: İK ile C.3.5:Hastane eczacılarına yönelik meslek içi eğitim programlarının planlanması ve 1.Hastane eczacılarına özel bir eğitim programı oluşturulması ve pratik uygulamaların farklı olduğu hastane eczacılığı alanında etkinliklerin artırılması 2.Hastanelerdeki ilaç kullanımı ile ilgili yaşanan sorunların azaltılmasının 3.Hastanelerde ilaç kullanımı ile ilgili "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" uygulamalarının artırılmasının 1.Her hastane eczacısının bu konuda yapılan eğitime katılmasının.eğitim programına katılan hastane eczacısı B.Toplam hastane eczacısı /B*100

18 İZLEME- DEĞERLENDİRME C. ECZCILR YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Eczacılarda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Eczacıların İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) C.3: İK ile C.3.6:Serbest eczacılara yönelik meslek içi eğitim programlarının planlanması ve 1.Eczane pratiği ve güncel uygulama bilgilerinin sürekli takip edilmesinin 1.Her serbest eczacının bu konuda yapılan eğitime katılmasının.eğitim programına katılan serbest eczacı B.Toplam serbest eczacı /B*100 (SH) C.3: İK ile C.3.7:"Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ile Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince hastanelerde İK eğitimlerinin sürdürülmesi 1.Hastanelerde, eczacıların İK konusunda bilgilerinin güncel tutulmasının 2.İK konusunda verilecek eğitimler ile bu konuda yaşanan problemlerin yerinde tespiti ve çözümünün 06.Eki.11 1.Hastanelerde İK ekiplerinin 3 (üç) aylık periyotlarla toplanarak eğitimleri planlaması ve sürdürmesi.ik ile yapılan 'ya bağlı hastane B.'ya bağlı toplam hastane /B*100 (SH) C.3: İK ile C.3.8:Eczacıların ilaçlar ile ilgili teknik bilgilere (KÜB gibi) ulaşabileceği, cep telefonu veya tablet bilgisayarlar ile de uyumlu çalışan yazılım programlarının kullanıma sunulması 1.Eczacıların ilaçlarla ilgili doğru bilgilere kolayca ulaşabilmesinin 1.Tüm eczacıların kolayca kullanabildiği bir ilaç bilgi kaynağı programının geliştirilmiş olması.programı kullanan eczacı (SH) C.3: İK ile C.3.9:Eczacılara yönelik geriatrik hasta gruplarında ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve belirli aralıklarla kullanıma sunulması 1.Eczacıların çoklu ilaç kullanımının sık olduğu geriatrik hasta gruplarında İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Eczacılar için konu ile ilgili kaynak materyallerin oluşturulması.bir yıl içerisinde yayımlanan materyal (SH) C.4: İK ile C.4.1:Serbest eczacıların İK konusuna bakışı ile ilgili mevcut durum tespitinin yapılmasının 1.İK konusunda eczacıların ve eczane çalışanlarının farkındalığının tespiti 01.Tem ra.14 1.Serbest eczacıların İK konusuna bakışlarının belirlenmesi.serbest eczacıların İK konusuna bakışlarının belirlenmesi konulu saha araştırması yapıldı mı?

19 TNITIM TNITIM TNITIM İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR D. YRDIMCI SĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) D.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar * (SH) D.2: İK ile D.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu altı saati aşan toplantılarda kılcı İlaç Kullanımını sağlamaya yönelik oturumların düzenlenmesinin İLÇ SEKTÖRÜ 1.Yardımcı sağlık personelinin İK konusunda bilinç düzeyinin artırılması 01.Haz.12 1.Bilimsel toplantıların en az %60'ında İK ile ilgili oturumların düzenlenmesinin 2.İK ile ilgili farkındalık seviyesinin artması.düzenlenen toplantılardaki yıllık İK oturumu B.Ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu altı saati aşan toplantı /B*100 (SH) D.2: İK ile D.2.2:kılcı İlaç Kullanımına münhasır sempozyumların düzenlenmesi 1.İK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak değerlendirilmesi 01.Oca.14 1.Planlanan zamanda, planlanan katılımcılarla sempozyumun düzenlenmesi.bir yıl içerisinde düzenlenen sempozyum (SH) D.2: İK ile D.2.3:kılcı İlaç Kullanımı kampanyalarının düzenlenmesi 1.Yardımcı sağlık personelinin İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 01.Şub.14 1.Düzenlenecek kampanyalar ile ülkemizde 1000 kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarının azaltılması.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı

20 TNITIM D. YRDIMCI SĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) D.2: İK ile D.2.4: web sitesinin etkin yönetimi ve yardımcı sağlık personeli ile bilgi paylaşımının sürdürülmesi BBM 1.İK ile ilgili farkındalığın artırılması 01.Oca.11 1.Web sitesinin etkin kullanımının.web sitesinin yıllık ziyaretçi (SH) D.3: İK ile D.3.1:kılcı İlaç Kullanımı kaynak kitaplarının hazırlanması ve kullanıma sunulması SGEM 1.İK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının 01.Tem Haz.14 1.Kaynakların hazırlanması ve kullanıma sunulmasının.kullanıma sunulan kaynak (SH) D.3: İK ile D.3.2:Yardımcı sağlık personeli yetiştiren lise, yüksek okul ve fakültelerinin ön lisans, lisans, lisans üstü ve doktora eğitim programlarının müfredatlarında kılcı İlaç Kullanımı ile ilgili ders veya staj programı eklenmesinin YÖK MEB 1.Tüm yardımcı sağlık personeli yetiştiren bölümlerin öğrencilerinde İK ile ilgili temel bilinç düzeyinin oluşturulması akademik öğretim yılı 1.Bu eğitim programlarının tümünde İK ile ilgili ders veya staj programının yer alması.yardımcı sağlık personeli eğitim müfredatlarında İK ile ilgili ders veya staj programı bulunan okulfakülte B.Yardımcı sağlık personeli yetiştiren toplam okulfakülte /B*100 (SH) D.3: İK ile D.3.3:Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okul ve fakültelerde İK ile ilgili araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi YÖK MEB 1.İK ile ilgili araştırmaların teşviki 2.Ülke verilerinin yayımlanmasının akademik öğretim yılı 1.Yardımcı sağlık personelinin İK ile ilgili araştırmalar yapması.ik ile ilgili yapılan araştırma (SH) D.3: İK ile D.3.4:"Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ile Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince hastanelerde eğitimlerin sürdürülmesi 1.Hastanelerde, yardımcı sağlık personelinin İK konusunda bilgilerinin güncel tutulmasının 2.İK konusunda verilecek eğitimler ile bu konuda yaşanan problemlerin yerinde tespiti ve çözümünün 06.Eki.11 1.Hastanelerde İK ekiplerinin 3 (üç) aylık periyotlarla toplanarak eğitimleri planlanması ve sürdürmesi.ik ile yapılan 'ya bağlı hastane B.'ya bağlı toplam hastane /B*100

21 İZLEME- DEĞERLENDİRME D. YRDIMCI SĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) D.3: İK ile D.3.5:ile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık personellerine yönelik hizmet içi eğitim programlarında İK konusunun işlenmesi 1.ile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık personelinin İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 01.Tem.14 1.ile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan personele yılda 1 (bir) kez İK eğitimlerinin planlanması ve sürdürülmesi.yardımcı sağlık personeline yönelik eğitimlerde İK konusu işlenmeye başlandı mı? (SH) D.3: İK ile D.3.6:İlaç uygulama yollarına yönelik yardımcı sağlık personelini bilgilendirici eğitim videolarının oluşturulmasının İLÇ SEKTÖRÜ 1.Yardımcı sağlık personelinin ilaçların uygulanma yollarıyla ilgili olarak bilgi düzeylerinin artırılması 01.Tem.14 1.Yardımcı sağlık personelinin ilaç uygulama yolları hakkında bilgilendirilmesinin.hazırlanan video (SH) D.3: İK ile D.3.7:Yardımcı sağlık personeline yönelik geriatrik hasta gruplarında ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve belirli aralıklarla kullanıma sunulması 1.Yardımcı sağlık personelinin çoklu ilaç kullanımının sık olduğu geriatrik hasta gruplarında İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Yardımcı sağlık personeli için konu ile ilgili kaynak materyallerin oluşturulması.bir yıl içerisinde yayımlanan materyal (SH) D.4: İK ile D.4.1:Yardımcı sağlık personellerinin ilaç uygulama metodlarının doğruluğuna yönelik mevcut durum çalışmasının yapılması 1.Yardımcı sağlık personelinin ilaç uygulama metodlarına yönelik mevcut bilgi düzeyi tespitinin yapılması 01.Tem ra.15 1.Yardımcı sağlık personelinin ilaç uygulama metodlarına yönelik mevcut bilgi düzeyinin belirlenmesi.yardımcı sağlık personelininin ilaç uygulama metodlarına yönelik mevcut bilgi düzeyinin belirlenmesi konulu saha araştırması yapıldı mı? * Yardımcı Sağlık Personeli için İdari Düzenlemeler ve Planlamalar başlığında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.

22 TNITIM TNITIM TNITIM İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR E. HLK YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Halkımızda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Halkın İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) E.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar E.1.1:Sağlık beyanı ile satılan ürünlerin satış ve tanıtımının düzenlenmesine yönelik mevzuat yaptırımların belirlenmesi GTHB 1.Ürünlerin sağlık beyanı ile satışından ve tanıtılmasından kaynaklanan problemlerin azaltılması 2.Halkın bu konuda istismarının önlenmesi 07.Haz.13 1.Sağlık beyanı ile satılan ürünlerin satış ve tanıtımının yapılmasına yönelik mevzuatın düzenlenerek yürürlüğe koyulması 2.Düzenlenen mevzuatta yaptırımların belirlenmesinin 3.Bu mevzuata uygun denetimlerin yapılmasının.oluşturulan mevzuat gereğince 'dan sağlık beyanı izni almak için başvuru yapılan ürün (SH) E.2:İK ile ilgili tanıtım E.2.1:kılcı İlaç Kullanımı kampanyalarının düzenlenmesi 1.Halkın İK konusunda farkındalığının oluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması 2.Hastaların ilaç tedavisinin tedavi alternatiflerinden birisi olduğu konusunda bilinçlendirilmesi 3.Kendi kendine tedavi /reçetesiz olarak eczaneden veya diğer yollardan ilaç temin edilip kullanılmasında çok ciddi sorunlar oluşabileceği 01.Şub.14 ile ilgili bilgilendirilmesi 4.Halkın, ilaçların hekimin ve eczacının önerdiği şekilde kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi 5.Viral hastalıkların kesinlikle antibiyotikle tedavi edilemeyeceği konusunda halkın bilinçlendirilmesi 1.Düzenlenecek kampanyalar ile ülkemizde 1000 kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarının azaltılması.ülkemizde DSÖ TC/DDD metodolojisinde yıllık hesaplanan 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı (SH) E.2:İK ile ilgili E.2.2: web tanıtım sitesinin etkin yönetimi ve bilgi paylaşımının sürdürülmesi (SH) E.2:İK ile ilgili E.2.3:İK il temsilcileri desteği ile tanıtım illerde İK ile etkinlikleri düzenlenmesi İSM BBM İHSM İKHBGS 1.İK ile ilgili farkındalığın artırılması 01.Oca.11 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 01.Oca.11 1.Web sitesinin etkin kullanımının 1.Özel günlerde bu faaliyetlere yer verilmesi.web sitesinin yıllık ziyaretçi.düzenlenen etkinlik

23 TNITIM TNITIM TNITIM TNITIM TNITIM TNITIM TNITIM E. HLK YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Halkımızda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Halkın İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ E.2.4:Tüm ilaç formlarının uygulama (SH) E.2:İK ile ilgili yollarına ve halkı bilgilendirmeye tanıtım yönelik dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kısa filmler hazırlanması ve paylaşılması 1.Hastaların ilaç kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle yaşanan hataların azaltılması 01.Oca.11 1.Tüm sağlık kuruluşlarında hazırlanan bu videoların halk ile paylaşılmasının.hazırlanan kısa film (SH) E.2:İK ile ilgili tanıtım E.2.5:İK ile ilgili basın-yayın organlarında haberlere yer verilmesi (SH) E.2:İK ile ilgili E.2.6:Sık ziyaret edilen kamu tanıtım kurumlarının, ulusal gazete ve TV'lerin, derneklerin web sayfalarına İK ile ilgili ilanlar verilmesi (SH) E.2:İK ile ilgili tanıtım E.2.7:TV'lerde ve çok izlenen dizilerde İK ile ilgili mesajlar verilmesi (SH) E.2:İK ile ilgili tanıtım E.2.8:Sosyal medyada İK ile ilgili bilgilere yer verilmesi E.2.9:"Sağlıkta Performans ve Kalite (SH) E.2:İK ile ilgili Yönergesi ile Hastane Hizmet Kalite tanıtım Standartları gereğince hastanelerde İK tanıtım sürdürülmesi (SH) E.2:İK ile ilgili E.2.10:Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtım yapılan basın açıklamalarında İK ile ilgili logoların yer almasının BBM BBM BBM BBM BBM 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 01.Oca Oca Tem Haz Eki.11 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması 01.Tem.14 1.Basın ve yayın organlarında İK ile ilgili haberlere yer verilmesinin 1.Planlanan reklamların belirtilen şekilde yayımlanmasının 1.Mesaj içerikli programlara yer verilmesinin 1.Konuya sosyal medyada yer verilmesinin 1.Hastanelerde tanıtım sürdürülmesinin 1.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamalarında İK ile ilgili logoların yer almasının.ik ile ilgili basın ve yayın organlarında yer verilen haber.bakanlığımızca İK konusunda bir takvim yılında kamu kurumlarının, ulusal gazete ve TV'lerin, derneklerin web sayfalarına verilen ilan.mesaj verilen program.sosyal medyada bulunan takipçi.ik ile yapılan 'ya bağlı hastane B.'ya bağlı toplam hastane.ik ile ilgili logoların yer aldığı basın açıklaması /B*100

24 TNITIM TNITIM E. HLK YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Halkımızda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Halkın İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) E.2:İK ile ilgili E.2.11:Çocuklar için oyun, hikaye tanıtım kitabı şeklinde bilgilendirici tablet uygulama modüllerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının E sitesinde (SH) E.2:İK ile ilgili çocuklara yönelik modül tanıtım oluşturularak, çocukların yaşlarına uygun olacak şekilde İK konusunda bilgilendirme yapılmasının 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması 1.Uygulamaların geliştirilerek kullanıma sunulması 1.Uygulamanın geliştirilerek kullanıma sunulması.kullanıma giren uygulama.sitenin çocuk bölümünün ziyaretçi (SH) E.3: İK ile E.3.1:İK il temsilcileri desteği ile illerde eğitim seminerleri düzenlenmesi İSM İHSM İKHBGS 1.İK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi düzeyinin artırılması 01.Oca.11 1.Tüm illerde, ilçelerde ve köylerde eğitim seminerlerinin ya da bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesinin.düzenlenen seminer (SH) E.3: İK ile (SH) E.3: İK ile (SH) E.3: İK ile (SH) E.3: İK ile E.3.2:İK ile lerin ilköğretim müfredatlarında yer almasının E.3.3:Okul öncesi eğitim veren kurumlarda (anaokullarında) İK etkinliklerine yer verilmesi E.3.4:MSB ile ortak projeler geliştirilmesi, İK konusunda silahlı kuvvetlerde bilgilendirme yapılması MEB MEB MSB E.3.5:dalet Bakanlığı ile ortak projeler geliştirilerek tutuklu, hükümlü B ve personele yönelik bilgilendirme yapılması 1.İlköğretim çağındaki öğrencilerin İK ile ilgili temel eğitim sırasında farkındalığının oluşturulması ve bilinçlendirilmesi 1.naokulu çağındaki çocukların İK ile ilgili farkındalığının oluşturulması ve bilinçlendirilmesi 1.Er ve erbaşların İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Tutuklu, hükümlü ve personelin İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması akademik yılı akademik yılı 01.Oca.14 1.Tüm ilköğretim müfredatlarında İK ile ilgili bilgilerin eklenmesi 1.Okul öncesi eğitim müfredatlarında İK ile ilgili bilgilerin eklenmesi 1.MSB personeline İK konusunda bilgilendirme yapılmasının 1.B ile ortak projeler geliştirilmesi, bilgilendirme yapılmasının.ilköğretim müfredatlarına eklenen İK ile.okul öncesi eğitim veren kurum müfredatlarına eklenen İK ile.yapılan bilgilendirme faaliyeti.yapılan bilgilendirme faaliyeti

25 İZLEME- DEĞERLENDİRME E. HLK YÖNELİK FLİYETLER MÇ: Halkımızda İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: Halkın İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) E.3: İK ile (SH) E.3: İK ile (SH) E.3: İK ile E.3.6:ile ve sosyal politikalar Bakanlığı ile işbirliği içinde projeler SPB geliştirilmesi, yaşlı bakım evlerinde vb. yerlerde eğitimler verilmesi E.3.7:Sağlık habercilerine İK konusunda bilgilendirme yapılmasının E.3.8:Bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına yönelik İK kapsamında farkındalık oluşturulması BBM İSM GTHB 1.Çoklu ilaç kullanımının sık olduğu yaşlı bakım evleri gibi yerlerde İK konusunda farkındalığın oluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Sağlık habercilerinin İK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması 1.Halkın bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına yönelik bilgilendirilmesi 2.Bu bilgilendirmede bitkisel ürünlerin ilacın etkisini değiştirmedeki rolü iyi bilinen sık karşılaşılan örnekleriyle halka iyi anlatılmasının 01.Oca Tem.15 1.SPB ile işbirliği içerisinde belirtilen projelerin eğitimlerin verilmesinin 1.Sağlık habercilerine İK konusunda eğitim verilmesinin 1.Bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak için materyal üretilmesinin.yapılan bilgilendirme faaliyeti.verilen eğitim. tarafından üretilen ve paylaşılan materyal (SH) E.3: İK ile E.3.9:Halkın ilaçlar ile ilgili kullanma talimatı ile ilgili bilgilere ulaşabileceği, cep telefonu veya tablet bilgisayarlar ile de uyumlu çalışan yazılım programlarının kullanıma sunulması BBM 1.Halkın ilaçlarla ilgili basit anlatım ile ilacın yan etkisi,günlük kullanım dozu, ilacın kullanım alanları gibi bilgilere kolayca ulaşımının 1.Tüm halkımızın kolayca kullanabildiği bir ilaç bilgi kaynağı programının geliştirilmiş olması.programı kullanan kişi (SH) E.4: İK ile E.4.1:Halkımızın bilinç düzeyinin ölçülmesi için araştırmaların yapılması İSM İHSM İKHBGS SGEM 1.Halkın İK konusunda bilgi düzeyinin ölçülmesinin 01.Oca.11 1.Belirlenen periyodlarda halkın İK konusunda bilinç düzeyini ölçen araştırmaların yapılmasının.yapılan araştırma

26 İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR İDRİ DÜZENLEMELER VE PLNLMLR F. İLÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK FLİYETLER MÇ: İlaç sektöründe İK yönünde davranış değişikliği oluşturmak HEDEF: İlaç sektörünün İK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak KILCI İLÇ KULLNIMI (İK) ULUSL EYLEM PLNI STRTEJİLER FLİYETLER (LR) İŞBİRLİĞİ YPILCK (LR) BEKLENEN FYDLR BŞLM TRİHİ BİTİŞ TRİHİ İZLEME VE KONTROL İÇİN SĞLNCK VERİ (SH) F.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar F.1.1:Güvenlik aralığı dar ilaç gruplarının güvenli ambalaja geçmesinin na yönelik düzenleme yapılması İLÇ SEKTÖRÜ 1.İlaçların güvenli kullanımının ve zehirlenmelerin önlenmesi 01.Nis.11 1.Güvenlik aralığı dar ilaç gruplarının güvenli ambalaja geçmesinin na yönelik mevzuatın geliştirilerek yürürlüğe girmesinin.güvenli ambalaja geçilen ilaç (SH) F.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar F.1.2:Soğuk zincire tabi farmasötik ürünlere zaman-sıcaklık indikatörü yerleştirilmesi için düzenleme yapılması DSÖ 1.İlaçların uygun koşullarda saklandığından emin olunarak güvenli kullanımının 1.Soğuk zincire tabi farmasötik ürünlere zaman-sıcaklık indikatörü yerleştirilmesi için düzenleme yapılmasının.zaman-sıcaklık indikatörünün yerleştirildiği ilaç (SH) F.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar F.1.3:Mal fazlası uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması İLÇ SEKTÖRÜ 1.İlaçların İK uygulamasına uygun biçimde kullanılması ve satılması 01.Oca.16 1.İlaçlarda mal fazlası uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.mevzuat düzenlemesi yapıldı mı? (SH) F.1: İK ile ilgili idari düzenlemeler ve planlamalar F.1.4:Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin kullanımına yönelik hasta destek programları ile ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması İLÇ SEKTÖRÜ 1.Kronik hastalığı olan veya belirli dönem tedavi alması gereken hastaların, akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda sağlık ve eğitim hizmetlerinin koordine edilmesi 01.Tem.14 1.Mevzuat düzenlemesinin yapılması.mevzuat düzenlemesi yapıldı mı?

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU TC. Saîjlık BaKanlığ» ImîııV^SA, ve 1ıbl>!CtWh^tiTV- Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU ADI SOYADI MESLEĞİ YAŞI MEDENİ DURUMU EĞİTİM DURUMU MEZUN OLDUĞU

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan

Akılcı İlaç Kullanımı. Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan 23.09.2016 Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Akılcı İlaç Kullanımı Nedir? Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Kenya da Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kullanımı (29.05.2016) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunu Planı 1. Akılcı İlaç Kullanımı Tanım 2. Akılcı İlaç Kullanımı Sorumluluk Sahibi

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Akılcı İlaç Kullanımı SUNUM AKIŞI AİK Yapılanması Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM REHBERİ

AKILCI İLAÇ KULLANIM REHBERİ AKILCI İLAÇ KULLANIM REHBERİ Neden Akılcı İlaç Kullanımı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AKILCI İLAÇ KULLANIMI -Tanım- Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

Akılcılık Zihnin dogustan itibaren bazı temel ilkeler ya da fikirlerle donatılmıs oldugu anlayısı

Akılcılık Zihnin dogustan itibaren bazı temel ilkeler ya da fikirlerle donatılmıs oldugu anlayısı Felsefi olarak akılcılık akımı Platon la baslamıstır Akılcılık Zihnin dogustan itibaren bazı temel ilkeler ya da fikirlerle donatılmıs oldugu anlayısı İlaç kullanımında akılcılık Deney ve gözleme dayalı

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD Prenatal-Tanı Tedavi Ünitesi Dr. Tuğba Saraç Sivrikoz Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Ayşe S. Şahin

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Ayşe S. Şahin AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Ayşe S. Şahin AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda kendilerine ve topluma en düşük maliyetle

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı Botulinum Toksin Komplikasyonları ve Kontrendikasyonları IV. DOD Dermatoloji Gündemi 3-6 Eylül 2015-Eskişehir Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI GeliĢmekte olan toplumların en büyük sorunlarından biri haline

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Hikmet YILMAZ XVII. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu Uyku Tıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat-2 Mart 2014 Spice Otel, Belek, Antalya Akılcı İlaç Kullanımı*

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Osman Raif Karabacak Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Osman Raif Karabacak Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Osman Raif Karabacak Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH 1 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı ilaç kullanımı tanımı ilk kez 1985 yılında DSÖ tarafından yapılmıştır Kişilerin ilaçları; Klinik

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ÜRÜN TANITIM ELEMANLARININ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TASLAK) 1. AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Nedir? Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedir? AİK in ve Genel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik YöneAmi ve TanıBm Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik YöneAmi ve TanıBm Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik YöneAmi ve TanıBm Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

İLACIM NE EKSİK, NE FAZLA! M.Ümit Uğurlu MÜTF Genel Cerrahi Ad.

İLACIM NE EKSİK, NE FAZLA! M.Ümit Uğurlu MÜTF Genel Cerrahi Ad. İLACIM NE EKSİK, NE FAZLA! M.Ümit Uğurlu MÜTF Genel Cerrahi Ad. 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25.maddesi; "1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,

Detaylı

Akılcı ilaç kullanımı. Dr. Hikmet YILMAZ

Akılcı ilaç kullanımı. Dr. Hikmet YILMAZ Akılcı ilaç kullanımı Dr. Hikmet YILMAZ Akılcı İlaç Kullanımı* Hastaların klinik gereksinimlerine en uygun olanilaçları, bireysel ihtiyaçlarını karşılayan dozlarda, uygun bir süre için, en düşük maliyette

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı Dr Özlem Özcan Çelebi Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda en uygun maliyetle ve

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

VERİLERLE ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı

VERİLERLE ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı VERİLERLE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı AKILCI İLAÇ KULLANIMI? Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun sürede, uygun

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite 1. GRUP : YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve SAĞLIKLI YAŞLANMA BAŞKAN : Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN SEKRETERLER : Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN Uzm. Fzt. Burcu FIRAT MEB müfredat programına kronik hastalıklar

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Akılcı ilaç Kullanımı. Prof.Dr. Coşkun USTA

Akılcı ilaç Kullanımı. Prof.Dr. Coşkun USTA Akılcı ilaç Kullanımı Prof.Dr. Coşkun USTA Dünya Sağlık Örgütü, 1985 yılında Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof. Dr. Özkan ÜNAL Uzm. Dr. Muhammet Ali ORUÇ Dr. Ali ALKAN Ecz. Mesil

Detaylı

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Yrd. Doç Dr. Işıl Göğcegöz Gül Üsküdar Üniversitesi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Yrd. Doç Dr. Işıl Göğcegöz Gül Üsküdar Üniversitesi AKILCI İLAÇ KULLANIMI Yrd. Doç Dr. Işıl Göğcegöz Gül Üsküdar Üniversitesi İlaç endüstrisindeki gelişmeler ile birlikte tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımını artırmış

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KAPATOKS 2017 Akılcı İlaç Kullanımı

KAPATOKS 2017 Akılcı İlaç Kullanımı KAPATOKS 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Doc. Dr. Emine Emektar AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR, rdemirdamar@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EKE 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EKE 601 Klinik Eczacılık I S 5

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi ve Temel İlkeleri Doç. Dr. Kamil VURAL Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kulanımı

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Akılcı İlaç Kullanımı Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Dünya nüfusu yaşlandıkça, geri ödeme kapsamına giren nüfus da buna paralel olarak yükselmektedir. Bu durumda, sağlık harcama maliyetleri

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakovijilans İrtibat Noktası Deneyimleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakovijilans İrtibat Noktası Deneyimleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakovijilans İrtibat Noktası Deneyimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com www.farmakovijilans.net

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması

Detaylı

HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA

HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA Uzm.Ecz. ÖZLEM KALSIN Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 3-6 Nisan 2014, Girne-KKTC

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi. ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi. ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor? Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor? Uzm.Ecz. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU S.B. İlaç ve Ecz. Gn. Md. Türkiye Farmakovijilans Merkezi

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler. TANIM Tıbbi ürünleri depolayan, muhafaza eden ve ilaç hazırlayan, tıp doktorları ve diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde UZM. ECZ. HARUN KIZILAY GENEL SEKRETER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı,i 14-18 18 Kasım 2011, Antalya Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Akılcı Ġlaç Kullanımı. SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi

Akılcı Ġlaç Kullanımı. SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi Akılcı Ġlaç Kullanımı SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi İLAÇ M.Ö. 300 : Al, bu kökü ye. M.S. 1000 : O kök kötü! gel, bu duayı oku. M.S. 1850 : O dua batıl inanç. Al, bu iksiri iç. M.S. 1940 : O iksir

Detaylı