Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet"

Transkript

1 Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı

2 Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Planı na Dair Açıklaması A.Ulusal Uyum Planı ndan, Ulusal Uyum Eylem Planı na Göçmen kökenli insanların Almanya ya uyumu, federal hükümetin kilit görevlerinden biridir. Federal Şansölye Dr. Angela Merkel, uyumu birinci öncelikli mesele olarak açıklamış ve 2006 yılında Başbakanlıkta ilk uyum zirvesine davet etmiştir. Zirvede, gelecek yılların uyum politikasına esas teşkil edecek Ulusal Uyum Planı nın hazırlanmasına karar verilmiştir. Federal hükümet, Ulusal Uyum Planı nın somutlaştırılması ve geliştirilmesi için, bu yasama döneminde Ulusal Uyum Eylem Planı nın hazırlanmasına karar vermiştir. Eylem Planı nın hedefi, uyuma daha bağlayıcı bir şekil vermek ve uyum politikasının sonuçlarını ölçülebilir hale getirmektir. Mümkün olduğu kadar somut ve kontrol edilebilir hedeflerin kararlaştırılması, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesi amacıyla göstergelerin tayin edilmesi ve bir zaman diliminin tanımlanması sayesinde, somut, kontrol edilebilir ve bağlayıcı bir uyum politikasının temeli atılmak istenmektedir. Ulusal Uyum Eylem Planı nda çalışılırken, Uyum Planı ile başlatılan diyalog prensibi devam ettirilmiştir: Devlet ve sivil toplum bilhassa çok sayıda göçmen örgütü gerçekleştirilen onbir diyalog forumunda Eylem Planı nı birlikte hazırlamışlardır. Federal hükümetin ve eyaletlerin stratejik hedeflerde büyük ölçüde fikir birliği içerisinde oldukları özellikle vurgulanmalıdır. Bu vesileyle, federal hükümetin ve eyaletlerin uyum politikası konusunda aynı tarafta oldukları anlaşılmaktadır. Bunun haricinde yerel idareler, göçmen örgütleri, ekonomi ve sendikalar, hayır cemiyetleri, spor kulüpleri, kiliseler, vakıflar ve diğer sivil toplum aktörleri de buna iştirak etmişlerdir. Bu şekilde,, uyumun tüm toplumu ilgilendiren bir husus olduğu ve uyumun toplumsal bir görev olarak anlaşıldığı görülmektedir. Ulusal Uyum Planı nın Ulusal Uyum Eylem Planı na doğru geliştirilmesinde üç bileşen belirleyicidir: Diyalog prensibi ile farklı aktörler arasında ağ kurularak uyum politikasının esasları birlikte geliştirilmektedir. Somut ve kontrol edilebilir prensiplerle, uyum politikasının müşterek hedefleri oturtulmaktadır. Kararlaştırılan çalışmaların uygulanışının denetlenmesi ile, uyum politikası Almanya da kalıcı kılınmıştır. B. Federal hükümetin aldığı önlemler Göçmenlerin uyumu, zamansal olarak sınırlandırılmış projelerle çözülebilecek, geçici bir spesifik görev değildir. Uyum daha çok, sürdürülebilir ve yapısal bir yaklaşımla ele alınması gereken sürekli bir görevdir. Federal hükümet bu nedenle önümüzdeki Ulusal Uyum Eylem Planı nda özel ağırlık noktasını yapısal değişiklik getirecek önlemlere vermektedir.

3 - 2 - Bunun sonucunda Spor ve Kültür diyalog forumları, spor ve kültür teşviklerinde, teşvik yönetmeliklerinin, ödenek alanların gelecekte, şimdiye kadar yeterince ulaşılamamış olan insanların uyum sürecini özellikle dikkate almak üzere değiştirilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır. Kamu hizmetlerinde göçmenler isimli diyalog forumunda, göçmen kökenli insanların kamusal yönetime katılımlarını yükseltmek ve bu sayede yönetimin kültürler arası açılımını ilerletmek amacıyla alınacak önlemler kararlaştırılmıştır. Okul öncesi teşvik ve Temel, mesleki ve ileri eğitim diyalog forumlarından etkin hedefler olarak, pedagojik uzman elemanlara kültürlerarası yeterliklerinin güçlendirilmesi amacıyla kalifikasyon sağlanmasının tutarlı bir şekilde temel alınması ve de göçmen kökenli uzman elemanların eğitim sistemindeki paylarının yükseltilmesi formüle edilmiştir. İşgücü piyasası ve iş hayatı isimli diyalog forumunda, yurtdışında edinilen mesleki yeterliklerin tespit ve kabul edilmesinin iyileştirilmesi hakkındaki yasaya (Tanıma Yasası) eşlik etmek amacıyla yapıların kurulması kararlaştırılmıştır. Tüm bu önlemlerin ortak özelliği,: yapısal değişiklik yolu ile Almanya da kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum sürecinin temellerini atmaktır. Kadınların ve kızların uyum süreci, eylem planının bir ağırlık noktasıdır. Tüm diyalog forumları, göçmen ailelere mensup kadınlara ve kızlara Almanya da eşit haklara sahip oldukları ve kendi kararlarını verebilecekleri bir hayatı mümkün kılabilmeleri için gerekli önlemlerle katkıda bulunmuşlardır. Federal hükümet bunun sonucunda, MINT mesleklerinde çalışan kadınlar için akdedilen ulusal anlaşmaya bir katkı olarak, bilimsel ve teknik alanlarda üniversite eğitimi almaya başlayan göçmen kökenli kadın ve kızların sayısını artırmaya ağırlık verecektir. Federal hükümet ayrıca göçmen ailelere mensup kadın ve kızların spor derneklerine katılım oranını artırmak amacıyla, göçmen kökenli kadın ve kızlar için hazırlanacak spor programları ve de spor birliklerine ve derneklerine katılım engellerinin kaldırılması hususunda konuyla ilgili iki öneri yayınlayacaktır. Aşağıda, federal hükümetin ulusal uyum eylem planına ilişkin, kendi yetkileri kapsamında sağladığı örnek katkılardan bir kesit sunulmaktadır. Okul öncesi teşvik Kreşler ve gündüz çocuk yuvaları, ailenin dışında eğitim alınan ilk yerlerdir. Çocuklar ne kadar erken bireysel ve bütünsel bir eğitim ve öğrenim alır ve bakım görürlerse, eğitim hayatlarının ve tüm eğitim biyografilerinin üstesinden o kadar doğal ve başarılı bir şekilde gelirler. Bunun için kuruluşların ailevi yaşam koşullarındaki çoğulcu gelişmeleri dikkate almaları ve hazırladıkları programlarda çocukların ve ebeveynlerin değişik ihtiyaçlarını dikkate almaları şarttır. Bu, görüş açısının değişmesini beraberinde getirir: Çeşitlilik artık bir istisna değil, bilakis normal bir durumdur. Çeşitlilik herkese bir eğitim ve kendini geliştirme fırsatı tanır. Ulusal uyum planında okul öncesi teşvikte ağırlık noktası, lisanın en başından itibaren teşvik edilmesi iken, Eylem Planı nın odak noktası genişletilmiştir. Okul öncesi teşvik isimli diyalog forumunda stratejik hedeflerin ifade edilmesi ile birlikte, okul öncesi eğitim ve bakımın yer aldığı yelpaze tamamen kapsanmaktadır. Ancak burada, çocuk yuvalarında bakım ve okul öncesi teşvik alanı için yetkilerin öncelikle eyaletlerde ve yerel idarelerde bulunduğuna işaret edilmesi gerekmektedir. Federal hükümet bu hususta sınırlı bir şekil verme serbestisine sahiptir.

4 - 3 - Okul öncesi teşvik isimli diyalog forumunda faaliyet gösteren tüm aktörler, aşağıdaki stratejik hedefleri birlikte kararlaştırmışlardır: 1. Tüm çocuklar için okul öncesi eğitim, öğretim ve bakım olanakları sayesinde fırsat adaleti 2. Gündüz çocuk yuvalarının tüm türlerinde okul öncesi eğitim, öğretim ve bakım kalitesinin geliştirilmesi 3. Okul öncesi eğitimde kalite göstergesi olarak ebeveyn katılımı Göçmen kökenli birçok çocuk ve genç iyi bir uyum sağlamış ve başarılı bir şekilde eğitim hayatlarının üstesinden gelmektedirler. Buna rağmen halen birçoğu yüksek dereceli bir okul diploması almakta ve eğitimini tamamlamakta zorluk çekmektedir. Bunun belirleyici bir nedeni, Alman diline yeterli derecede hakim olmamalarında yatmaktadır. Lisan yeterliği, okulda başarılı olmak için temel esaslardan biridir. Bu nedenle diyalog forumu gündüz çocuk yuvalarında veya kreşlerde verilen eğitim, öğretim ve bakıma olduğu gibi, günlük yaşama dahil edilen ve nitelikli bir iyi dil teşvikine daha erken aşamada başlanılmasına odaklanmaktadır. Bakım olanaklarının genişletilmesi ve yapısal erişim engellerinin kaldırılması, göçmen kökenli daha fazla çocuğa söz konusu erişimleri mümkün kılmanın koşuludur. Federal hükümet eyaletleri ve yerel idareleri, bakımın ihtiyaca uygun olarak genişletilmesinde maddi olarak desteklemektedir. Üç yaşın altında bulunan çocuklarda bakım oranının artırılması ve bu meyanda göçmen kökenli olan ve olmayan çocuklar arasındaki yuvalarda bakım oranının eşitlenmesi konusu özel ağırlık noktasını oluşturmalıdır. Bunun için iştirak eden herkesin aynı doğrultuda çalışması gerekmektedir. Federal hükümet bakım olanaklarının genişletilmesini, okul öncesi eğitimin, öğretimin ve bakımın kalitesinin geliştirilmesine ilişkin, örneğin, gündüz çocuk yuvalarında dil eğitiminin iyileştirilmesine odaklı Erken Fırsatlar Atılımı: Dil&Uyum Ağırlıklı Çocuk Yuvaları Programı, girişimi gibi girişimlerle desteklemektedir. Almanya genelinde dezavantajlı sosyal mekanlarda bulunan, ya da dil öğreniminde destek alma gereksinimi olan çocuk oranının yüksek olduğu kadar çocuk bakım yeri, Dil &Uyum Ağırlıklı Çocuk Yuvaları olarak geliştirilecektir. Federal hükümet, kalifiye elemanların yetkinliklerini okul öncesi pedagojik uzman elemanların meslek eğitimi ve meslek içi eğitim sistemi içersinde yenilikçi yaklaşımlarla yaygın bir şekilde güçlendirmeyi hedef alan Okul öncesi pedagojik uzman elemanlara yönelik meslek içi eğitim girişimi nin yanısıra Dil teşhisi ve dil teşviki araştırma girişimi ile ampirik eğitim araştırmalarının teşviki için mevcut olan çerçeve program yolu ile, göçmen kökenli olan ve olmayan çocukların henüz erken bir aşamada dil ve gelişim seviyelerine göre dil yetkinliği kazanımı ve kullanımında destek ve teşvik görebilmeleri doğrultusunda köklü bilgi sunan projelere teşvik sağlar. Bu projeler devletin, dil seviyesi tesbitinin ve buna dayalı dil teşvikinin etkinliğini incelemesi ve sözkonusu araçların geliştirilmesini amaçlayan yeni bir araştırma programı tarafından tamamlanmaktadır. Eğitim olanaklarına ve eğitimde başarıya erken erişim, ebeveynlerin bu olanakları değerlendirmeye hazır olmalarını ve kendilerinin katılımının sağlanmasını şart koşar. Bu nedenle diyalog forumu buraya özellikle bir ağırlık noktasını koyarak tüm aktörlerin katıldığı bir çok önlemi kararlaştırır. Federal devlet, Eğitim Köprüleri göçmen ailelerde daha iyi eğitim fırsatları edinmek amacıyla ebeveynlere nitelik kazandırılması isimli örnek bir proje ile, kendilerine çok zor ulaşılan ebeveynleri çocuklarının eğitim süreçlerini şekillendirirken destekleyerek bu yolda eşlik edecek ve uygulama için aktarabileceği bilgiler edinecektir.

5 - 4 - Eğitim, öğrenim, meslek içi eğitim Eğitim, öğrenim ve meslek içi eğitim, mesleki başarı için belirleyici koşullardır. Eğitim alanındaki yetki dağılımından ötürü, eyaletlerin katkısı bu konuda büyük önem taşımaktadır. Federal devlet, eyaletlerin diyalog forumunda kararlaştırılan stratejik hedefleri paylaşmalarını ve kültür bakanları konferansının 1 kendine has bir katkıda bulunmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Eğitim, öğrenim ve meslek içi eğitim isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. Eşit haklara sahip katılım imkanları için çerçeve koşullarının ve eğitim, öğrenim ve genel meslek içi eğitime erişimin en uygun hale getirilmesi 2. Eğitim, öğrenim ve meslek içi eğitim sisteminde geçişlerin oluşturulması ve bağlantıların sağlanması; eğitim sisteminin geçirgenliğinin genişletilmesi 3. Bireysel teşvikin güçlendirilmesi; Göçmen kökenli çocukların, gençlerin ve (genç) yetişkinlerin potansiyellerinin fark ve teşvik edilmesi 4. Kalite güvencesinin ve kalite gelişiminin sürdürülmesi ve eğitim araştırmalarında ayrışımlı yaklaşımın benimsenmesi; Almanya da eğitim sistemi üzerine haberlerin geliştirilmesi Bilhassa işbu uyum politikasına ilişkin merkezi konuda, geçerli veriler siyasi kararlar ve hedefe yönelik teşvik çalışmaları için vazgeçilmez bir esastır. Gerçi göçmenlik geçmişi henüz genel olarak ilgili istatistiklerde kayda geçirilmemektedir, fakat verilerin durumları iyileştirilmişlerdir veya iyileştirmeye devam edilmektedirler. Bunun sonucunda eğitim anlaşmasının anlaşma tarafları, eğitim, öğretim ve işgücü piyasası istatistiğinde göçmen kökenli özelliğinin sürekli kayda geçirilmesi için çaba göstermeyi onaylamışlardır. Federal devlet "Yerinde Öğrenme" teşvik programı kapsamında ilçeleri ve ilçelere sahip olmayan kentleri, örnek niteliğinde olan bütünsel ve verilere dayanan yerel eğitim yönetimini geliştirme konusunda desteklemektedir. Teşvik edilen 40 yerel yönetimin ve 140 ın üzerinde vakfın ortak olarak iştirak ettikleri program bu meyanda diğerlerinin yanı sıra, yerel eğitim girişimlerini, yani örn. göçmen temsilciliklerini doğrudan belediyelerin eğitim yönetimine katma hedefini desteklemektedir. Federal çerçevede alınan önlemlerin önemli bir ağırlık noktası, anayasanın görev dağılımı uyarınca, eğitimde uyum alanında ve mesleki eğitimin teşvikinde yatmaktadır. Federal devlet Mezuniyet ve İntibak Mezuniyete kadar süren eğitim zinciri girişimi ile, gençlerin okuldaki ve eğitimdeki durumlarının iyileştirilmesini teşvik etmektedir: Bu girişimle eğitim zinciri çatısı altındayeni teşvik araçları federal devlet ve eyaletlerin daha önceden var olan teşvik programları ile birleştirilmektedir. Hedef, eğitimin yarıda bırakılmasının önüne geçmek, bekleme sürelerini önlemek, ikili eğitime verimli geçişler sağlamak ve bu sayede nihayetinde demografik dönüşüm nedeniyle oluşan nitelikli eleman kaybı tehdidine karşı koymaktır. Girişim bilhassa, göçmen kökenli genç oranının daha yüksek olduğu özel teşvik sağlayan ve temel eğitim okullarına ağırlık vermektedir; bunlar bu sebeple girişimden ortalamanın üzerinde faydalanmaktadırlar. Bu önlemler, federal devletin tüm ülkede yaklaşık 800 yerleşim yerinde bilhassa göçmen kökenli genç insanlara okuldan mesleğe geçiş esnasında bireysel olarak ve en uygun şekilde eşlik ederek destek verdiği ve yerel yönetimlere yeni teşvik stratejileri için ivme kazandırdığı GENÇLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ girişiminin programları tarafından tamamlanmaktadır. 1 Bkz. Eyaletlerin kültür bakanları konferansında (KMK) alınan Ulusal Eylem Planına kültür bakanları konferansının katkısı tarihli karar.

6 - 5 - Federal devlet dikkatini bilhassa, JOBSTARTER isimli meslek eğitimi yapısal programının KAUSA isimli program modülü ve Eğitim için etkin olmak girişimi ile, sahipleri yabancı uyruklu olan kuruluşların eğitim için kazanılmasına yöneltmektedir. Göçmen kökenli serbest meslek sahiplerinde eğitim görmek isimli koordinasyon merkezi KAUSA tarafından yürütülen faaliyetler, Eğitim ve yeni yetişen kalifiye elemanlara dair Ulusal Anlaşma da kararlaştırılan hususlara uygun olarak genişletilmektedir; girişim bundan böyle, kendilerini bir meslek eğitimi için kazanmak amacıyla göçmen kökenli kuruluşlara ve de gençlere hitap edecektir. Federal devlet, göçmen kökenli gençlerin ya da girişimcilerin meslek eğitimine olan düşük oranlı katılımına karşı mücadele vermek amacıyla da, odaların ve ekonomi alanında faaliyet gösteren diğer örgütlerin, bilhassa göçmen kökenli gençlere ve şirketlere meslek eğitimi sözleşmelerinin imzalanması konusunda hedefe yönelik bir şekilde destek sağlayan "eğitim vermeye hazır kuruluşlara en uygun eğitim görenlerin yerleştirilmesi" programını teşvik etmektedir. İşgücü piyasası ve iş hayatı İşgücü piyasası, uyum süreci için belirleyici bir öneme sahiptir. Ücretli çalışma göçmenlere, iş arkadaşları ile sosyal temaslar kurma, göç alan toplumun faal bir şekilde içine girme ve en önemlisi kendi geçimini kendi gücüyle finanse etme imkanını tanımaktadır. Dolayısıyla, işgücü piyasası ile gerçekleşen bütünleşme, toplumsal uyum sürecinin temel bir unsurudur. İşgücü piyasası ve iş hayatı isimli diyalog forumunda, Ulusal Uyum Planı nda belirlenen hedefler geliştirilmiştir. Uyum Planı na kıyasla önemli bir yenilik olarak, diyalog forumu kapsamında göçmenlerin işgücü piyasasına olan uyum sürecinin iyileştirilmesi hususu, kalifiye eleman tabanının güvence altına alınması ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. İşgücü piyasası ve iş hayatı isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. İstihdam ve gelir fırsatlarının artırılması ve kalifikasyon ediniminin yükseltilmesi 2. Danışma personelinin kültürler arası ve göçmenlere özgü kalifikasyon kazanmasının sağlanması 3. İşletmede uyum sürecinin iyileştirilmesi 4. Kalifiye eleman tabanının sağlanması Almanca diline hakim olmak, işgücü piyasasına uyum sağlamanın önemli bir koşuludur. Federal devlet bu nedenle "Meslek odaklı dil öğreniminin teşvik edilmesine yönelik ESF-BAMF Programı" yolu ile mesleğe özel dil öğrenimini teşvik etmektedir. Programın hedefi, göçmen kökenli insanların dil bilgisi ve mesleki kalifikasyon sayesinde birinci işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve işsizlik tehdidine karşı korumaktır yılının sonuna kadar, bir iş ilişkisine, bir mesleki eğitime veya bir genel meslek içi eğitime aracılığı yapılanların oranı, en az %20 ye yükseltilmek istenmektedir.

7 - 6 - Federal devlet Tanıma Yasası ile, yurtdışında mesleki kalifikasyon edinmiş olan insanların işgücü piyasasına daha iyi uyum sağlayabilmeleri ve bu sayede kalifiye eleman tabanını güvence altına almak için ciddi bir katkıda bulunmuştur. Diplomalarının resmi olarak tanınması için başvuruda bulunanlara, tanıma işlemlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, ilk bilgilere ilişkin imkanlar (kılavuz işlevi) "Kalifikasyon yolu ile Uyum IQ" isimli teşvik programı kapsamında hedefe odaklı bir şekilde kurulmuş, geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Mevcut danışmanlık imkanları, teşvik programı kapsamında bölgesel ağlara dahil edilmekte ve işgücü piyasası için önem teşkil eden aktörler tarafından yerinde gerçekleştirilen çalışmalarla bağlantılı hale getirilmektedir. Federal İş Ajansı Uyum Çalışmalarının 4 Aşamalı Modeli ile işgücü piyasasına uyum sağlanması için tutarlı bir konsepte sahiptir. Bu vesileyle göçmen kökenli insanlar, hedefe yönelik ve eşlik edici bireysel programlar vasıtasıyla, istihdam piyasasına uyum sağlamaları doğrultusunda desteklenmektedirler. 4 Aşamalı Model özellikle bu amaçla, Yabancı diplomaların, kalifikasyonların ve sertifikaların tanınması ve Almanca dil bilgisinin edinilmesi veya iyileştirilmesi gibi eylem stratejilerini ve de yerel destek imkanlarını kullanıma sunmaktadır. Diğer eylem alanları, lisanın desteklenmesi, kalifikasyonların sonradan denkleştirilmesi ve ek kalifikasyon kazanılması, genel Almanca lisan testi, yetkinlik tanısı modelinin denenmesi, var olan yapısal dönüşümün desteklenmesine dair girişim ve kısmi kalifikasyonların geliştirilmesi ve sertifikalandırılması ile ilgili bir pilot projedir. Kamu hizmetinde göçmenler Kamu hizmetinde göçmenler konusu, ulusal uyum eylem planında ilk defa ele alınmaktadır. Bu sayede, federal hükümetin göçmen kökenli çalışanların kamu hizmetlerindeki oranının yükseltilmesine dair sorumluluğunun ardında durduğu anlaşılmaktadır. Kamu hizmetinde göçmen kökenli çalışanların payı, Almanya da istihdam edilenler arasındaki oranları karşısında henüz düşüktür. Ancak kamu yönetimi görevlerini yerine getirirken mümkün olduğunca tüm toplumsal grupları karar verme süreçlerine dahil etme ve onların bilgilerinden ve yeteneklerinden yararlanma görevi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kamu yönetimi, gerekli kapsamda tüm toplum gruplarına özgü ihtiyaçları üstlenebilmelidir. Bu esnada göçmen kökenli çalışanlar, halk ile yönetim arasında önemli bir köprü görevini üstlenebilirler. Kamu hizmeti, göçmenleri istihdam etmek suretiyle, kültürler arası yetkinliğini güçlendirir. Demografik dönüşüm ve çalışan potansiyelinin, beraberinde yeni teknik ve kalifiye personel eksikliğini de getirmek suretiyle azalması nedeniyle, idareler ayrıca iş başvurusunda bulunan uygun aday çevrelerin genişletilmesinden yararlanırlar. Kamu hizmetinde göçmenler isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedef kararlaştırılmıştır: Kamu hizmetinde göçmen oranının artırılması. Kamu hizmetinde daha fazla göçmenin istihdam edilmesi hedefine, göçmenlerin kamu hizmetlerinde çalışmaya olan ilgilerinin artırılması, göçmen kökenli başvuru sahiplerinin seçimi ve istihdamında duyulan çekincelerin yıkılması ve kamu hizmetinde çalışanların, kültürler arası çeşitliliğe karşı duyarlı hale getirilmeleri ile ulaşılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, göçmen kökenli çalışanların oranını tesbit edebilmek için kamu hizmetlerindeki göçmen kökenli çalışanların payına ilişkin verilerin toplanması olasılıkları değerlendirilmektedir. Bununla ilgili kurulan çalışma grubu veri tesbiti olanakları ile ilgili bir rapor sunacaktır.

8 - 7 - Federal hükümetin göçmenlerin kamu hizmetlerinde istihdam edilmesini artırmak için aldığı tedbirler arasında, diğerlerinin yanı sıra, federal devletin eğitim ve iş ilanlarını duyurduğu merkezi bir web sitesi, Bakanlıkların personel alımında halkla ilişkiler çalışmalarını daha iyi koordine etmeleri, iş ilanlarında göçmenlere doğrudan hitap edilmesi, personel alımında karar sahiplerinin, seçmelerden sorumlu komisyon üyelerinin ve de personel ve işyeri temsilciliklerinin, personel seçiminde ve çalışma koşullarının belirlenmesinde ayırımcılık yapmamaları amacıyla eğitimden geçirilmesi ve de genç göçmenlere kamu hizmetinde bir meslek eğitimine hazırlık amaçlıkalifikasyon kazandırılması gelmektedir. Sağlık, Bakım Ulusal Uyum Eylem Planı nda, ilk defa sağlık ve bakım konusunda bir diyalog forumu kurulmuştur. Bu sayede konunun artan önemine bilhassa göçmen kökenli nüfusun giderek yaşlanması bakımından dikkat çekilmiştir. Bu konunun ana görevi, göçmenlerin sağlık ve bakım sektörüne erişimlerinin iyileştirilmesidir. Göçmenler birçok alanda, koruyucu tedbirler ve bakım olanakları olsun, kurum ve hizmetlere erişim olsun, ortalamanın altında bir oranda iştirak ettikleri gibi sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar arasında da kısmen çok az sayıda temsil edilmektedirler. Bunun haricinde, göçmenlerin sağlık durumları ve aldıkları bakım hizmetleri ile ilgili toplu veri durumunun da iyileştirilmesi gereklidir. Sağlık, Bakım isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. Veri durumunun iyileştirilmesi 2. Sağlık ve bakım sisteminde istihdam edilmeye erişimin iyileştirilmesi 3. Koruma ve sağlık teşvikine erişimin iyileştirilmesi 4. Sağlığa ilişkin risklerin azaltılması 5. Sağlık sisteminin kurumlarına ve hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi 6. Bakım kurumlarına ve hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi Federal hükümet bu konuda, veri durumunun araştırılması ve iyileştirilmesi, göçmen kökenli çalışan oranının artırılması ve de bilgi edinim ile ağ kurmaya ağırlık vermektedir. Federal hükümet bu nedenle yurtdışında edinilen mesleki yeterliklerin tespit edilmesi ve tanınmasının iyileştirilmesi ile ilgili yasa ile (Tanıma Yasası) sağlık mesleklerinde göçmen kökenli çalışan payının yükseltilmesini hedef almaktadır. Federal hükümet veri durumunu iyileştirmek amacıyla, Gençlik Sağlık Anketi (KiGGS), Alman Yetişkinlere Yönelik Sağlık Anketi (DEGS) ve Almanya da Güncel Sağlık Bilgileri (GEDA) şeklinde üç bileşenli bir sağlık izleme sürecini gerçekleştirmektedir. Göçmen kökenli şahıslar hakkında verilerin, toplumdaki paylarına uygun olarak kayda geçirilmesi, göçmen kökenli çocuk ve gençlerde sağlık risklerinin azaltılması için alınan önlemlerin ilk defa değerlendirilebilmesini mümkün kılmaktadır. Federal hükümet, sağlık sektörünün bilhassa koruyucu tedbirler, önleyici muayeneler ve aşılar ile ilgili - hizmetleri hakkındaki bilgi durumunun iyileştirilmesi amacıyla, hedef gruplara özgü, örneğin halihazırda yapılması gereken aşıların hatırlatıldığı yabancı dilde hazırlanan aydınlatıcı bilgiler yayınlamaktadır.

9 - 8 - Sağlık işlerinde iletişim sorunlarını ve bununla birlikte meydana gelebilecek hatalı teşhis ve yanlış tedavi tehlikesini ortadan kaldırmak için, federal bakanlıklar şu sıralar "Dil ve Uyum Aracıları isimli tek tip bir mesleki görev tarifi üzerinde çalışmaktadır. Bu, ihtiyaca daha uygun tıp ve bakım hizmetlerinin verilmesini sağlar. Yerinde uyum Göçmen nüfusun uyum süreci, şehirlerde ve belediyelerde belirlenir.. Bu nedenle Yerinde uyum konusu, uyum politikası için büyük önem taşımaktadır. Diyalog forumunda, bir taraftan gelecek vaat eden çok sayıda yaklaşımve programlar olmasına rağmen, diğer taraftan birçok çalışma ve programın birbiri ile bağlantısı olmaksızın yan yana yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle şehir genelinde ve ilçelere yönelik strateji ve programların stratejik bir şekilde birbiri ile ilintili olması büyük önem taşımaktadır. Şehir ve belediyelerde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kentsel gelişim politikalarının gelecekteki merkezi görevlerinden biridir. Özellikle demografik gelişme nedeniyle, yerel idarelerde kuşaklara uygun, aile dostu ve yaşa uygun bir altyapı kurulması gerekmektedir. Yerinde uyum isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. Göçmen kökenli insanların uyum ve katılım fırsatlarının yerinde iyileştirilmesi 2. Semtlerde uyum ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi Federal hükümet 2012 yılı için "Sosyal Kent Semte Yatırımlar programı için bütçesinden 40 milyon Avro kaynak ayırmıştır. Federal hükümet kentler ve belediyelerin, özellikle de dezavantajlı konumda ve yapısal dokusu zayıf olan ilçelerin güvenilir ortağı olmaya devam etmektedir. Burada şehir planlaması ile ilgili konut çevresine, altyapıya ve yaşam kalitesine ilişkin yapılan yatırımlar ön planda tutulmaktadır. Çok katmanlı sorunlar çoğu zaman sadece şehir planlaması teşvik kaynaklarından çözülemediği için, eşgüdümlü ve bölümler üstü bir yaklaşım özellikle önem kazanır. Federal hükümet bu nedenle sosyal kent programına daha geniş bir sosyoekonomik ortak ve aktör çevresinin daha güçlü ve bağlayıcı bir şekilde katılmasını sağlayarak gerekli yeni vurguları yapar.bunun haricinde ilçede toplumsal duyarlılığın ve fahri görevlerin güçlendirilmesi düşünülmektedir. Sosyal Kent Semte Yatırımlar programı ile, şehir planlaması teşviki özellikle de göçmen kökenli semt sakinlerinin sayısının yüksek olduğu semtlerde etkin olur. Federal hükümet, deneysel konut ve şehir planlaması kapsamında 2011 ila 2014 yılları arasında, altyapıyı geliştirerek ve projenin taşıyıcı yapılarında yenilikçi yaklaşımlar yolu ile semtte uyum yerleri oluşturan yerel idarelerdeki pilot projeleri teşvik edecektir. Federal hükümet ayrıca, yerel uyum politikasının stratejik konumlandırılmasını Ulusal Eylem Planı nın uygulaması çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu beyan eder. Federal hükümet bununla ilgili seçilmiş pilot bölgelerin teşvikini kontrol edecektir. Bu bağlamda yerel çatı örgütleri tarafından düzenli olarak tekrarlanacak olan Almanya da yerel uyum politikasının durumu hakkındaki araştırmanın bilgilerine başvurulmaktadır. Dil Uyum kursları Dil, uyumun anahtarıdır. Uyum yalnızca, göçmenler günlük yaşamın tüm hususlarında yardım almadan bağımsız olarak hareket edebildiklerinde başarılı olabilir. Federal hükümet bunun için 2005 yılında yasal olarak yürürlüğe konulan uyum kurslarını başlatmıştır.

10 - 9 - O tarihten bu yana toplam in üzerinde göçmen bir uyum kursuna devam etmiş, yarısından fazlası ise gönüllü olarak katılmıştır. Bu şekilde kurs imkanının kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Uyum kursları, federal hükümetin uyum teşvikine ilişkin merkezi bir yapı taşıdır. Dil Uyum kursları isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. Almanya ya göçmen olarak yerleşenlere kaliteli dil öğrenim imkanlarının sunulmasının sağlanması ve sürdürülmesi 2. Uyum kurslarının, kurs başarısını daha da yükseltmeve hedef grubun gereksinimlerine daha güçlü odaklanma amacıyla niteliksel olarak geliştirilmesi Dil Uyum kursları isimli diyalog forumunun hedefleri ve çalışmaları, bir yandan Almanya da, bilhassa okul ve meslek hayatında olmak üzere, genel olarak dil teşvikinin iyileştirilmesine katkı sağlayan imkanların araştırılmasını ele alırken, diğer yandan ise diyalog forumu esas itibariyle, uyum kurslarının mevcut sisteminin geliştirilmesini ele almıştır.federal hükümet bu konu alanındaki ağırlık noktasını dijital medyanın kullanımı, uyum kurslarındaki öğretmenlerin ek kalifikasyon edinimlerinin içerik ve yapısal açıdan geliştirilmesi, kurs kalitesinin geliştirilip kurslara erişimin iyileştirilmesi ile birlikte kurs imkanlarının Almanya genelinde ve gereksinime uygun bir şekilde yaygınlaştırılması yolu ile uyum kursunda nitelikli bir gelişme sağlanması, kurslardaki test ve sınav yöntemlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve özel hedef gruplara ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması olarak belirlemektedir. Federal hükümet, asgari taleplerin ve de tamamlayıcı kalite kriterlerini belirleyen bir, proje yürütme onayı puan sistemi uygulamasını başlatacaktır. Bunun sonucunda örneğin kurs verenler gelecekte, uyum kurslarında dijital medyadan faydalandıklarını ve de veri aktarımı için kurs yönetiminde çevrimiçi işlemlere katıldıklarını kanıtlamak zorundadırlar.. Federal hükümet, okuma yazma öğretilen uyum kurslarında görevli eğitmenlerin kalifikasyonunu iyileştirme amacıyla, okuma yazma öğretimini içeren uyum kurslarında ders verenlere yönelik, bu kurslardaki daha yüksek talepleri dikkate alan özel sertifikalandırma kıstasları geliştirmektedir. Mezuniyet testlerinde denetim güvenliğini daha da yükseltmeyi amaçlayan federal hükümet, uyum kursu veren kurumların resmi olarak Göçmenler İçin Almanca Testi(DTZ) yapan Sınav Merkezi olarak tanınmaları için özel bir uygulama başlatmaktadır. Göçmen kökenli ebeveynlerin uyum kursuna katılmalarını sağlamak amacıyla federal hükümet, Almanca öğrenmek, Almancayı tanımak isimli bir motivasyon kampanyası kapsamında etkin olmuştur. Federal hükümet, "Uyumu daha bağlayıcı kılmak Uyum anlaşmalarını denemek isimli pilot projenin değerlendirmesini yapmakta ve sürece bilimsel açıdan eşlik etmektedir. Projenin hedefi, bireysel danışmanlık sürecinde zorunluluğu artırmanın yanı sıra, yerinde uyum çalışmalarının farklı aktörlerinin iyi işbirliğinin aralarında ağ kurmaları ve teşvik görmeleri alanında iyileştirilmesidir. Bu sayede uyum kurslarına erişimin de iyileştirilmesi amaçlanır.

11 Spor Spor bilhassa organize edilmiş spor büyük bir uyum potansiyeline sahiptir. Spor, farklı kökenlerden gelen insanları bir araya getirir, birbirleri ile anlaşmalarını sağlar ve müşterek yaşamda karşılıklı önyargıları yıkar. Spor, davranış ve muhakeme kalıplarını aktarır ve bu sayede topluma uyum sağlanmasına katkıda bulunur. Spor bu nedenle federal hükümet için uyun politikasının önemli bir unsurudur. Uyumun sporla birlikte ve spor sayesinde başarılı olması ve sporun yaşanan uyum süreci haline gelmesi amacıyla, sporun hedefe yönelik teşvik edilmesi gerekmektedir. Federal hükümetin spor konu alanında hayata geçirdiği tedbirlerin bir ağırlık noktası, örgütlü sporun, örneğin teşvik yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle göçmen kökenli gönüllü çalışanların kazanılması ve vasıflandırılması ile kültürlerarası yetkinlik kazanmaları doğrultusunda ileri eğitim görmeleri yolu ile kültürler arası açılımıdır. Federal hükümet, göçmen ailelere mensup kadınların ve kızların uyum sürecine büyük önem vermektedir, zira bunlar erkeklere ve oğlan çocuklarına ve hatta göçmen kökenli olmayan kadınlara ve kızlara kıyasla, spor dernekleri tarafından sunulan imkanlara belirgin bir oranda daha düşük bir katılım sergilemektedirler. Halbuki, göçmen kadınlar arasında spor yapmaya karşı gösterilen ilgi, ampirik araştırma sonuçlarına göre, göçmen kökenli olmayan kadınlar ve kızların spor yapmaya karşı gösterdikleri ilgiden daha düşük değildir. Spor isimli diyalog forumunda, aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: 1. Sporda uyumun iyileştirilmesi 2. Spor vasıtasıyla uyumun iyileştirilmesi Federal hükümet, sürdürülebilir yapısal değişiklikler ile ilgili önemli bir tedbir olarak, yüksek performans sporları teşvik yönetmeliğini uyum ve kültürlerarası yetkinlik gibi toplumsal konularla tamamlama yükümlülüğünü üstlendi. Bu şekilde, ödenek alanlar göçmenlerin sporda ve spor vasıtasıyla uyum sağlamalarına özellikle dikkat etmekle yükümlü kılınmışlardır. Federal hükümet ayrıca göçmen ailelere mensup kadınların ve kızların spor derneklerine katılımlarını artırmak amacıyla, konuya uygun olarak 1) göçmen kökenli kadınlar ve kızlar için hazırlanacak spor programları ve de 2) spor birliklerine ve derneklerine katılım engellerinin kaldırılması hususunda iki rehber yayın çıkaracaktır. Federal devlet ayrıca Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB) tarafından Hessen Eyalet Spor Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Spor yolu ile uyum programı üzerinden özellikle göçmen ailelerinden gelen kadın ve kızlar olmak üzere yeni hedef gruplarının kazanılmasına büyük önem vermektedir. Bunun için eyalet spor birlikleri ve programa destek veren dernekler arasında hedefe yönelik anlaşmalar akdedilmektedir. Federal hükümet, örgütlü sporda göçmen kökenli gönüllü oranının artması amacıyla, Göçmen Birlikleri Federal Çalışma Topluluğu (BAGIV) nun Göçmen kökenli gönüllü görevlilerin kazanılması, vasıflandırılması ve aracılığının yapılması projesini teşvik etmektedir. Hessen Eyalet Spor Birliği ile işbirliği içerisinde göçmenlere, BAGIV e mensup birlikler ve diğer göçmen örgütleri üzerinden hitap edilmekte, etkinlikler, yayınlar ve bir web sitesi vasıtasıyla Almanya da yerleşik spor derneklerinin fahri çalışma şekli hakkında bilgilendirilmekte ve seminerlerde bir fahri görevin üstlenilmesi için nitelik kazandırılmaktadır. Yurttaşlık angajmanı Yurttaşlık angajmanı, uyum ve göçmenlerin katılımı için önemli bir katkı sağlamaktadır. Sivil katılım hem göçmenlerde hem de göç alan toplumda kültürlerarası öğrenim ve açılım süreçlerini harekete geçirmekte, artan çeşitliliğe yönelik saygılı ve hoşgörülü bir tutum sergilemeyi değişikliklerin üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır. İşbu karşılıklı olarak birbirine doğru atılan adımlar uyumu desteklemektedir. Ayrıca yurttaş sorumluluğunun üstlenilmesi, göç alan

12 ülke ile daha yüksek bir özdeşleşmeye katkı sağlamaktadır. Göçmenlerin yurttaşlık angajmanı ise uyum için hem motor hem de göstergedir. Federal hükümet bu nedenle göçmenlerin yurttaşlık angajmanının teşvik edilmesine, göçmenlerin toplumsal katılımını iyileştirmek amacıyla büyük bir önem vermektedir. Federal hükümet, yapının değiştirilmesine dair alınacak tedbirlere, diğerlerinin yanı sıra, yapıların kültürlerarası açılımı, göçmenlere özel olanakların sunulması ve de göçmen örgütlerinin desteklenmesi yolu ile yapısal değişim sağlayan önlemlere büyük önem vermektedir. Bunun haricinde, göçmenlerin yurttaşlık angajmanına daha fazla saygınlık kazandırılması ve kabul edilmesi için ilave tedbirler de alınacaktır. İlk defa mülteciler tarafından ve mülteciler için yurttaşlık angajmanı konusu da ele alınmıştır. Ayrıca göçmenlerin sivil katılımı alanında araştırma projelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yurttaşlık angajmanı başlıklı diyalog forumunda aşağıdaki stratejik hedefler kararlaştırılmıştır: Toplumsal dayanışmayı artırmak: Uyumun motoru olarak angajman Federal hükümet, göçmenlerin gönüllü hizmetlerdeki ve yeni Federal Gönüllü Hizmet Uygulaması ndaki oranını artıracağını taahhüt etmektedir.göçmen örgütlerine ve gönüllü hizmet verenler olarak diğer örgütlere, Aile ve Sivil Toplum Görevleri Federal Dairesi (BAFzA)bünyesindeki Gençliğe Yönelik Gönüllü Hizmetler Merkezi tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi, Gönüllü Sosyal Yıl ve Gönüllü Ekolojik Yıl programlarının özel mağduriyet sahibi gençlere yönelik teşvik primlerinin artırılması ve hedefe yönelik desteklerle federal hükümet, özellikle sivil aktörlerin, göçmenlerin gönüllü hizmetlerdeki ve yeni Federal Gönüllü Hizmet Uygulaması ndaki oranını yükseltme çabalarını desteklemek istemektedir. Göçmenler için ve göçmenler tarafından diğer hedefe yönelik yurtaşlık angajmanı imkanlarının yaratılması ve göçmen örgütlerinin bu alanda desteklenmesi planlanmıştır. Federal hükümet toplumsal ve sosyal uyum projeleri kapsamında, göçmen örgütleri tarafından yürütülen (örneğin başka kurumlarla ikili veya çoklu işbirlikleri şeklindeki ) projeleri de desteklemektedir. Federal hükümet bunun ötesinde göçmen örgütlerinin profesyonelleşmesine yönelik tavsiyelerin geliştirilmesini bir model olarak desteklemektedir. Bu, göçmen örgütlerinde yurttaşlık angajmanı için yapıların teşviki için de geçerlidir. Federal hükümet bunun haricinde göçmenlerin yurttaşlık angajmanı kapsamındaki, örneğin Berlin Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi (WBZ) tarafından etnik çeşitlilik ile yurttaşlık angajmanı arasındaki bağlantılara dair daha çok bilgi sağlayan "Etnik Çeşitlilik, Sosyal Güven ve Sivil Angajman" başlıklı araştırma projeleri gibi çalışmaları güçlendirmekte ve desteklemektedir. Federal hükümet göçmenler için ve göçmenler tarafından gerçekleştirilen yurttaşlık angajmanının kamu önündeki itibar ve takdirini yükseltmek üzere, Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyum Görevlisi tarafından her yıl bir Uyum Nişanı verilmektedir. Bu Nişan ile yurttaşlık angajmanının başarılı bir uyum süreci için ne kadar önemli olduğu gösterilmektedir. Böylece örnek teşkil eden bireysel girişim takdir edilmekte ve aynı zamanda diğer yurttaşlar da, göçmen kökenli olan ve olmayan insanlar arasındaki güveni güçlendirmek üzere girişimde bulunmaya cesaretlendirilmektedir.

13 Medya Medya uyum sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü yaptıkları haberler ve sundukları eğlence programları ile göç alan toplumlar ve nüfusun belli kesimleri ile ilgili imajı önemli derecede belirledikleri gibi toplumsal iletişim ve fikir alış verişi için bir platform oluşturmaktadırlar. Medya, haber ve program düzenlemesinde bağımsızdır. Medyanın anayasal güvence altına alınmış olan bu bağımsızlığı nedeniyle, diyalog ilkesi ve bu alandaki sivil toplum aktörlerinin katkısı özel bir önem taşımaktadır. Son yıllarda, Alman göçmen toplumunun çeşitliliğini ve olağanlığını konu alıp işleyen haber ve programlarda bir artış görülmektedir. Eğlence amaçlı filmlerde ve televizyon programlarında da kültürler arası konular giderek yaygınlaşmakta ve başrollerde daha çok göçmen yer almaktadır. Buna rağmen yayın formatlarında göçmen konuları ve göçmenler hakkında, özellikle medya üzerinden yaygınlaştırılan tartışma ve sohbet ortamlarında hala sorunların öne çıktığı bir habercilik anlayışı ağırlıklıdır. Bu bağlamda özellikle Almanya da yaşayan Müslümanlar hakkında olumsuz imajlar mevcuttur. Bu olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek için bazı medya kuruluşlarında editörler ve program sorumlularının bu konulardaki duyarlılığını artırmak ve yeterliğini geliştirmek için program konferansları ve ileri eğitim programları düzenlenmektedir. Birçok büyük medya kuruluşunda son yıllarda göçmen asıllı genç elemanlar kazanmak ve şirket yönetiminde çeşitliliği kurumsallaştırmak üzere aktif bir şirket politikası başlatılmıştır. Pek çok medya şirketinde buna yönelik hedef ve ilkeler ve bir raporlama mevcuttur. Kişisel bilgilerin korunması mevzuatı nedeniyle, tüm çalışanların içerisindeki göçmenlerin payını araştıran anketlere nadiren rastlanmaktadır. Fakat bu arada birçok şirkette gazetecilik eğitimi alanında genel nüfus içerisindeki göçmen oranına paralel bir orana ulaşılmış ve hatta bazı örneklerde tüm çalışanlar içerisindeki göçmen oranı genel nüfus içerisindeki göçmen oranı seviyesine çıkmıştır. Medyanın göçmenler tarafından takip edilmesini konu alan araştırmaların yetersizliği, örneğin 2007 ve 2011 yıllarında ARD ve ZDF tarafından gerçekleştirilen Medya ve Göçmenler isimli incelemeler gibi Almanca ve köken lisanlı medya organlarının (yazılı basın, radyo-televizyon, İnternet) göçmenler tarafından izlenilmesini araştıran incelemeler vasıtasıyla giderilebilmektedir. Bu incelemelerin sonuçları özellikle Almanya daki büyük etnik ve ulusal göçmen grupları açısından temsili olup, bu grupların Alman medya kuruluşları tarafından genel ulaşılabilirliğini ve medya alışkanlıkları açısından belli bir zaman içersinde bir bütünleşmenin gerçekleşeceğini göstermektedir. Medya ve Uyum Diyalog Forumunda şu stratejik hedef karara bağlanmıştır: Medya alanında uyumun iyileştirilmesi. Medya alanında uyumun iyileştirilmesi hedefi, göçmen gruplarının ve etnik ve kültürel çeşitliliğin göç alan ülkede ayrıntılı bir şekilde ve bir normalite olarak tanımlanmasını (medya içerikleri), göçmenlerin medya ile ilgili mesleklerde uygun bir ölçüde temsil edilmesini (medya üretimi) ve nüfusun tüm kesimlerinin Almanca ana akım medya araçlarını dikkate alınır bir kapsamda olmak üzere birlikte kullanmasını (medya kullanımı) kapsamaktadır.

14 Medya kuruluşlarının bu alana ilişkin aldığı sayısız önlemlerin yanı sıra, federal hükümet medyadaki çeşitliliğin artırılmasını ve etnik ve kültürel çeşitliliğin göçmen ülkesinde bir normalite olarak gösterilmesini desteklemek üzere bir dizi ek proje hedeflemektedir. Buna başkalarının yanı sıra, redaksiyon çalışmalarını desteklemek üzere tüm medya kuruluşlarını kapsayan ve göç alan ülke Almanya daki koşul ve gelişmeler hakkında somut bilgiler aktaran bir bilgi hizmet servisinin kurulması, göç alan ülke ve uyum politikası hakkında tavsiyeler içeren, gazetecilere yönelik kılavuz ve medya el kitapları ve gazeteciliğin gereklerine hitap eden ve farklı kültürel kökenlere sahip nitelikli muhatapları, stüdyo misafirlerini ve başrol oyuncularını içeren bir uzman bilgi bankası da dahildir. Ayrıca göçmen kökenli genç elemanlara yönelik bir danışma programı da desteklenmektedir. Federal hükümet, konu ve programlara yönelik pragmatik uyarılarda bulunmak üzere 2012 yılında Grimme Akademisi ile işbirliği halinde Sinema ve televizyonda kültürlerarası kurgusal ve kurgusal olmayan eğlence formatları konulu atölye çalışmaları planlamaktadır. Kültür Başarılı bir uyum süreci her zaman aynı zamanda kültürel uyumdur. Kültür Diyalog Forumu, uyumu kültür politikası açısından insanların kendi kültürel kimliğinden vazgeçmeksizin göç alan ülkenin toplumsal, ekonomik, manevi-kültürel ve hukuksal yapısına uyum sağlaması olarak algılamaktadır. Federal hükümet bu alanda ağırlık noktasını kültür kurumları ve projelerinin kültürlerarası diyaloga açılması, aktörler arasında ağ kurulması, araştırma sonuçlarının iletilmesi, vasıf kazanılması ve kültürlerarası diyalogda şeffaf kalite standartlarının belirlenmesi olarak koymuştur. Hedef, kültürel uyum sürecini güçlendirmek ve göçmenlerin kültürel katılımlarını temin etmek üzere sürdürülebilir yapısal değişiklikleri gerçekleştirmektir. Bu bağlamda federal yönetimin kültürel projelere destek mevzuatını değiştirme planları özellikle vurgulanmalıdır. Kültür Diyalog Forumu nda şu stratejik hedef karara bağlanmıştır: Kültürel çoğulculuğu yaşamak kültürlerarası yetkinliği güçlendirmek Federal yönetim, sanat ve kültür politikalarına ilişkin yetkileri çerçevesinde göçmenlerin kültürel uyum sürecini özellikle göz önünde bulundurarak kurumsal olarak desteklenen tüm kuruluşlardaki kültürel eğitim faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Sürekli bir şekilde destek gören kuruluşlarda ödenek koşullarına uyum ögesinin dahil edilmesi, kurul toplantılarının gündemine düzenli olarak bununla ilgili maddelerin eklenmesi ve kurul üyelerine yönelik tavsiyelerde bulunulması suretiyle kültür kuruluşları ve projelerinin kültürlerarası konulara sürdürülebilir bir açılımının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Federal hükümet sivil toplumun bilgileri yaygınlaştıran temsilcileri ile federal yönetim, eyaletler ve belediyelerden gelen aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere Genshagen Vakfı bünyesinde bir Kültürel Eğitim ve Uyum Ağı oluşturacaktır. Buradaki amaç, söz konusu kurumlarda strateji, konsept ve çalışmalara ilişkin karşılıklı know-how aktarımını iyileştirmektir.

15 C. Öngörüler Ulusal Uyum Eylem Planı uyum politikasında bir paradigma değişimi anlamına gelmektedir. Federal yönetim yapılar yolu ile sürdürülebilir bir değişim oluşturmak ve başarılı bir uyum süreci için kalıcı temeller yaratmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fakat Ulusal Uyum Eylem Planı nın uyum politikasında yeni bir kaliteye ulaşıldığını temsil etmesinin başka bir nedeni de, bundan böyle uyum politikası hedeflerinin yerine getirilmesinin göstergeler bazında kontrol edilebilir olmasıdır. Gelecekte bu doğrultuda kararlı bir şekilde devam etmek gerekir. Bu bağlamda federal yönetimin uyum sürecini izleme uygulamasına önemli bir rol düşmektedir. Eylem planı yasama döneminin ötesine geçen bir süreç olarak hazırlanmıştır. Hedefe erişimin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçlar bir ilerleme raporunda yayınlanacaktır. Öngörülen hedeflerin uygulanmasına ve hedeflere ulaşımın denetimine müteakip bir süreç içersinde tüm ortaklar tarafından, örneğin diyalog forumları çerçevesinde eşlik edilmelidir. Göçmen kökenli insanların, eğitim, meslek eğitimi, işgücü piyasası, sağlık hizmetleri gibi merkezi toplumsal alanlara eşit haklara sahip bir katılımı henüz sağlanamadığı sürece, uyum politikasının tüm aktörleri için eylem gereksinimi sürer. Önemli adımlar atılmış ve 2006 yılında yapılan ilk uyum zirvesinden bu yana pek çok hedefe ulaşılmıştır. Örneğin bugün çocukların desteklenmesine erken bir aşamada başlanılmaktadır. Özellikle Almanca dilinin öğrenilmesine büyük bir önem biçilmektedir. Eğitim alanında okulda başarıyı sağlamak ve okuldan işgücü piyasasına geçişi iyileştirmek üzere uygun önlemler sunulmaktadır. İşgücü piyasasına uyum desteklenmekte, iş bulma ve çalışma imkanları geliştirilmektedir. Ulusal Eylem Planı Almanya nın uyum konusunda iyi bir yolda olduğunu göstermektedir. Uyum politikasının geleceğe yönelik görevi, eşit haklar temelindeki bir katılımı gerçekleştirmektir. Federal yönetim bunun için katkısını eyaletler, belediyeler, dernekler, meslek birlikleri ve göçmen örgütleriyle birlikte sunmaktadır. Tüm taraflar bu ortak hedefe ulaşmak üzere sorumluluklarının bilincinde olduklarını göstermişlerdir. Ulusal Uyum Eylem Planı Almanya nın toplumsal birlikteliğini güçlendirecektir.

16 Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Daha çok uyum için birlikte Stand: Dezember 2011

17 Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Daha çok uyum için birlikte Geriye baktığımızda Almanya ya yapılan modern göçün yarım yüzyıldan daha uzun olan geçmişini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşının sonucu olarak milyonlarca mülteci ve sürgünü ülkeye kabul ettikten yalnızca on yıl sonra, insanlar bu sefer de misafir işçi, daha sonra aile üyeleri, ilticacı, iç savaş mültecileri, Alman kökenli göçmenler ve nihayet AB yurttaşları olarak Almanya ya geldi. Politik durum ve çerçeve koşullar karşılaştırılabilir olmamasına ve kısıtlamalar bulunmasına rağmen, o zamanların DAC sine de (Demokratik Alman Cumhuriyeti) mülteciler ve kontratlı yabancı işçiler geldi. Uzun bir süre ne göç eden insanlar, ne de göç alan ülke olarak Batı veya Doğu Almanya bu süreci göç olarak algıladı. Amerikalı göç araştırmacısı Philip Martin Almanya yı a reluctant land of immigration 1 olarak tanımlıyor, yani direnen bir göç ülkesi. Almanya ya olan göç sayısal açıdan birçok klasik göç ülkesine olan göçten daha büyük ve bir çok diğer Avrupa ülkesine olan göçten çok daha büyüktü, fakat bu durumun bilinçli olarak bir göç süreci olarak algılanması ancak son zamanlarda oldu. Bu zaman zarfı içersinde belediye ve eyaletler, kendilerinin Almanya ya olan göç üzerinde bir karar yetkisi bulunmamasına rağmen, göç hareketlerinin kendi yetki alanlarındaki etkilerinin üstesinden yapıcı bir şekilde gelmek üzere büyük çabalar gösterdiler. Alman Uyum ve Göç Vakfı Bilirkişi Kurulu nun 2010 yılı raporunda görüldüğü gibi bu konuda uluslararası kıyaslamada büyük bir başarı elde edildi. Almanya değişti. Çeşitlilik kazandı ve dünyaya açıldı. Futbol milli takımı bunun için en belirgin örnek. Eğer 2010 futbol dünya kupasında Alman takımının 23 oyuncusunun 11 i göçmen kökenliyse ve bunlar dünya çapında Alman oyuncu olarak algılanıyorsa, çok farklı bir manzara sunan 1990 dünya kupasına bakmak bile yeterlidir. Daha az önemsenmekle birlikte benzeri ölçüde değişiklikler yalnızca sporda değil, tüm yaşam alanlarında meydana geldi: Uyum Almanya da bugün gün be gün başarıyla yaşanıyor. Günlük hayatta tüm olağanlığıyla, derneklerde, komşular arasında, okullarda veya iş yerinde, gazete manşetlerine hiç yansımadan başarılıyor. Global bir rol oynayan Alman ekonomisi firma çalışanları arasında ve giderek artan derecede yönetim kadrolarında da daha fazla çeşitlilik kazandı. Uyumu birlikte biçimlendirmek Eyaletler, önümüzdeki senelerde, kültürel ve dini çeşitliliğe, karşılıklı takdire, saygı ve hoşgörüye değer veren bir kültürün doğal görülmesini hedefliyor. Eyaletler Almanya nın on yıllardan beri, eğitime uzak ailelerden gelen insanları çağırdığını ve onlar için cazip görüldüğünün bilincindeler. Bu nedenle hedefimiz halen, tüm göçmenlerin eğitim ve iş hayatına girişlerini iyileştirerek kendilerinin toplumumuzda elde edebilecekleri fırsatlar olasılığını yükseltmek ve onların potansiyelini değerlendirmektir. 1 PHILIP L. MARTIN: GERMANY:RELUCTANT LAND OF IMMIGRATION; American Institute for Contemporary German Studies, 1998

18 Uyum tüm toplum için bir şanstır. Başarılı olursa, herkes kazanır. Uyum, göçmen kökenli olan ve olmayan insanların eşit haklara sahip birer üyesi olarak yeteneklerini, angajmanlarını, bilgilerini ve kültürlerini ortaya koydukları toplumumuzda iyi bir yaşam fırsatını sunar; 2 Çok farklı kökenlerden gelen insanların demokratik bir toplumun çeşitliliğine ve güçlü bir ekonomiye katkıda bulunması herkesin yararınadır; mahalledeki komşu, bir işçi, bir tüketici, toplumsal ve gönüllü angajman sahibi, ya da kendi işini kuran bir insan, serbest çalışan, ya da iş adamı olsun, her bir insan bundan faydalanır. Göçmenlerin yeni ve farklı bakış açıları, bilgi ve yetenekleri, başka ülkelerle olan bağlantıları Almanya da ekonomi ve ticaretin, toplum ve kültürün sürekli yenilenmesine ve gelişmesine katkıda bulundu. Uyum daha fazla hoşgörü, dünyaya açılma ve karşılıklı anlayış için bir imkândır. Başka ülkeler, kültür ve dinler hakkındaki bilgiler geliştirilirken, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı azalır. Bu, iç ve dış barışı güçlendirir ve toplumumuzun, çatışmaları demokratik bir şekilde ve dayanışma içerisinde çözme yeteneğini artırır. Toplumumuzun açıklığına ve hoşgörüsüne katkıda bulunan başarılı bir uyum, aynı zamanda göçmen kökenli olsun veya olmasın kalifiye insanların ülkeden ayrılmasının da önüne geçer. İyi eğitilmiş insanları ülkede tutmak ve başka ülkelerdeki kalifiye elemanların ilgisini çekmek için bir hoşgeldiniz kültürü cazip yaşam koşulları gereklidir. Göçmenlerin ve çoğu kez çocuklarının da beraberlerinde getirdiği avantajlar arasında kendi ülkelerinin lisanını bilmeleri de vardır. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu eğitim, başarı ve yükselme hedeflerini önde tutar. Yetkin oldukları arasında, sorunların çözümüne farklı bakış açısı ve stratejilerle yaklaşabilmek bulunur. Çok uluslu ve çok kültürlü ekipler bu nedenle genelde daha yaratıcıdır ve daha iyi çözümler bulurlar. Bu yetenekleri ne kadar iyi ve ne kadar erken ortaya çıkarıp kullanırsak, tüm toplum bundan bir o kadar fazla yarar sağlar. Bunun için en önemli önkoşullardan birisi Almancanın en hızlı şekilde öğrenilmesidir. Bu, uzun bir süreden beri burada yaşayan ve uyum kurslarının sunduğu olanakları uyum açıklarını sonradan telafi amacıyla kullanmak isteyen göçmenler için de geçerlidir. Uyum kurslarına gösterilen büyük ilgi göçmenlerin uyum arzusunu kanıtlıyor. Eyaletler, federal yönetimin artan talebi bundan böyle de karşılamasını bekliyor. Göçmenlerin potansiyelini kullanabilmek ve kalifiye işgücü ihtiyacını karşılayabilmek üzere, eğitim sistemindeki ve eğitim sisteminden meslek öğrenimi ve işgücü piyasasına geçişteki göçmenlere yönelik engellerin kaldırılması gerekiyor. Eyaletler yetkileri dahilinde bu engellerin, ayrımcılığın ve dışlamanın kaldırılmasına katkıda bulunmaya kararlıdır! Göçmenler için sigortalı çalışmak veya serbest meslek sahibi olarak geçimini bağımsız olarak sağlayabilmek, toplumsal uyum sürecinin önemli bir öğesidir. Eyaletlerin işgücü piyasası politikasının hedefi, göçmenlerin işgücü piyasasına uyumunu sağlamaktır. 2 Bavyera, Ulusal Eylem Planı ve eklerinin uzun süreli oturma izni perspektifine sahip göçmenlere yönelik olduğunun altını çiziyor. Kuzey Ren-Westfalya ise katılımın cinsiyet, yaş, olası engeller ve cinsel kimlikten bağımsız olarak tüm göçmen kökenli insanları kapsadığını, dolayısıyla da e her türlü yaşam durumu ve alanını içerdiğini vurguluyor.

19 Almanya da göçmen kökenli 16 milyon 3 insanın yedi buçuk milyonunu kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Bunların göçmenlik süreci içerisindeki rollerinin görülmesi ve somut uygulamalardaki özel konum ve sorunlarının tüm eylem alanlarında göz önünde bulundurulması uyum açısından çok önemlidir. Eyaletler göçmen kadınların aile, meslek, komşuluk ve toplum içerisindeki uyum çabalarını takdir ediyor. Tek tek her göç vakasının kendi hikâyesi ve kendi arka planı vardır; bu nedenle bireysel değerlendirmeler gerekli olur. Genelde kadınlar ve erkekler, köken ülkeden göç alan ülkeye geçişte yaşanan değişimi farklı bir şekilde algılarlar ve birbirlerinden farklı bir göç hikâyesine sahiptirler. Bu durum eyaletlerin uyum politikasında bütünsel bir şekilde dikkate alınıyor. Eyaletler özellikle göçmen kız ve genç kadınların okul, eğitim ve meslek içersinde gösterdikleri performansı takdir etmektedirler. Bunlar genelde, eğitim sistemi içersinde göçmen kökenli genç erkeklere kıyasla daha başarılıdır. Buna rağmen meslek öğrenimi için bir yer bulmaları daha zor olmaktadır. Ayrıca meslek yelpazelerinin, göçmen olmayan genç kadınlarınkinden de sınırlı olduğu görülmetedir. Eyaletler bu nedenle kız ve kadınların hak ve imkânlarını, seçme özgürlüğü ve fırsat eşitliği ilkeleri ışığında güvence altına almayı ve güçlendirmeyi özel bir yükümlülükleri olarak görüyorlar. Bu, genç kız ve kadınların, sahip oldukları eğitim potansiyeli temelinde geleceğin demografik nedenli uzman işgücü eksiğinin giderilmesine önemli bir katkıda bulunacak olabilmeleri nedeniyle daha da geçerlidir. Eyaletler kız ve kadınların kendi geleceğini tayin etme hakkını destekliyor ve onları bireysel potansiyellerini kullanmak üzere destekliyorlar. Kız ve kadınların haklarını kullanmakta, özellikle de özgür meslek ve eş seçiminde engellenmeleri durumunda eyaletler, amaca uygun koruma, müdahale ve destek önlemleri almak sorumluluğunu hissediyorlar. Eyaletler aynı zamanda kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip bir şekilde birlikte yaşamasını sağlamak ve aksi yöndeki eğilimlere karşı koymayı görev bilmektedirler. Eyaletler göçmenlerin aktif katılımının önemini vurguluyor. Göçmenlerin katılımı ve yurttaşlık angajmanı uyumun başlıca öğeleri olup, toplumumuz açısından bir zenginliktir. Eyaletler bu angajmanın başarılı bir uyum için taşıdığı merkezi önemin altını çizerler. Göçmen örgütleri bu bağlamda giderek daha önemli bir rol oynuyorlar. Eyaletler demografik değişimin beraberinde getirdiği arka plandan hareketle, daha yaşlı olan göçmenlerin yurttaşlık angajmanını belirleyen çerçeve koşulları da geliştirmeyi amaçlıyorlar. Eyaletler politik ve toplumsal katılımın demokratik birlikteliğimiz için bir önkoşul oluşturduğu konusunda hemfikirdir. Bu katılım Alman vatandaşı olmayan göçmenler için tam olarak mümkün değildir. Önkoşulları yerine getiren yabancıların Alman vatandaşlığına alınması eyaletlerin çıkarına olmakla birlikte, Alman vatandaşı olmaksızın da toplumsal katılımın mümkün olduğunu vurgulamaktadırlar. Uyum insanların yaşadığı yerde gerçekleşir. Eyaletler belediyelerin olmazsa olmaz çalışmalarını takdir ediyor. Bunun ötesinde eyaletler açısından, uyum politikasının göçmenlerle birlikte biçimlendirilmesi gerekliliği doğaldır. Eyaletler kendi bölgelerine özgü uyum konseptlerinin planlama ve uygulama safhasında göçmenleri, eyalet düzeyindeki danışma kurulları vasıtasıyla veya başka bir şekilde dahil ederler. Belediyelerin yabancı veya giderek daha yaygınlaşan uyum danışma kurulları, Alman vatandaşı olmayan göçmenlere politik katılım imkanı sunmakta ve belediyelere göçmenlerin bilgi ve angajmanını yerinde kullanma olanağı sağlamaktadır. 3 Almanya İstatistik Kurumu nun tarihli ve 248 sayılı basın bildirisi.

20 Eyaletler Avrupa Birliği, federal yönetim, belediyeler ve sivil toplum ile birlikte uyum politikalarında eşgüdüm sağlayacaklar ve gerekli olduğu konularda geliştireceklerdir. Uyum politikası federal yönetimde, eyaletlerde ve birçok belediyede asli bir konu haline gelmekle birlikte, hala yapısal ve sürdürülebilir düzeltmeler gereklidir. Tekil ve model projelerin sonuçları, yerleşik yapıları ve sunulan imkanlara hangi katkıda bulunabileceklerine dair gözden geçirilmelidirler. Eyaletler kendi sorumluluk alanlarında bunu göz önünde bulundurmaya kararlılardır; sundukları olağan imkanların kültürler arası açılımı kendileri için tüm politik alanlarda temel bir kuraldır. Eyaletler uyum politikasında eyaletten eyalete farklı ve çeşitli bir meydan okumayla karşı karşıya bulunuyorlar. Doğu ve Batı eyaletleri, büyük şehirler veya kırsal kesimler, endüstriyel merkezler veya ekonomik açıdan zayıf bölgeler ve farklı büyüklükte farklı göçmen grupları spesifik yanıtlar talep ediyorlar. Eyaletler bu duruma, kamusal ve sivil aktörleri birbirine bağlayan ve böylece uyum çabalarını hızlandıran bir dizi önlemle tepki veriyor. Eyaletler bazındaki uyum konseptleri ve eylem planları bu adımları bir araya getirmekte ve eyalet hükümetleri eyalet parlamentolarına ve kamuoyuna bunlara ilişkin hesap vermektedir. Bazı eyalet parlamentolarında uyum kurulları çalışmakta ve uyum konulu anket komisyonları kurulmakta ve bunların oluşturduğu tavsiyeler söz konusu eyaletin uyum politikasının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 4 Eyaletler kendi eyaletlerine özgü uyum konseptlerinin tamamlayıcısı olarak Ulusal Uyum Planı nı Ulusal Eylem Planı yla birlikte daha da geliştirilen uyum politikasının önemli bir aracı olarak görüyorlar. Ulusal Uyum Planı üzerine hazırlanan ilk ilerleme raporu değerlendirme ve raporlama açısından önemli bir katkı oluşturmuştur. Eyaletler aynı federal yönetim gibi, uyum konusundaki ilerlemeleri, aynı şekilde muhtemel sorunlu alanların da güvenilir veri ve bulgular bazında denetlenmesi gerektiği görüşündedirler. Bu, sorun ve korkuları ciddiye alan ve aynı zamanda imkânları açıklığa kavuşturan ayrıntılı ve nesnel bir tartışma için önkoşuldur. Eğitim ve meslek öğreniminde, işgücü piyasasında ve sosyal alandaki uyum konusundaki ilerlemeleri gözlemlemek ve göstermek, eyaletlerin iki yılda bir düzenlediği uyum izleme uygulamasının görevidir. Eyaletlerin katkısı, Ulusal Uyum Planı na yapılan eyaletler katkısının ve bununla ilgili ilerleme raporunun bir devamı olarak anlaşılmalıdır. Eyaletler Ulusal Eylem Planı nın eylem alanlarına dair ekte sunulan raporlarla eyaletler konum, hedef ve önlemlerine, federal hükümet tarafından diyalog forumları için verilen yapıya ve orada geliştirilen stratejik hedeflere göre işaret etmektedirler. Bunun temelini bir dizi bakanlar arası konferanslarda ve eyaletler tarafından hazırlanan raporlar oluşturmaktadır. 5 Tek tek eyaletlerin strateji ve önlemleri eyaletlerin bu görüş bildirimi çerçevesinde yalnızca birer örnekle anılabilmektedir. Bakanlar arası ve eyalet konferanslarının katkıları ekte belgelenmektedir. 4 Anket Komisyonu nun tarihli ve 15/5280 sayılı eyalet yayını Rheinland-Pfalz Eyaletinde Uyum ve Göç raporuna ve yine Anket Komisyonu nun çalışmaları halen süren Hessen Eyaletinde Uyum ve Göç raporuna bakınız. 5 Kültür Bakanları Konferansı(KMK), Eşitlik ve Kadın Sorunları Bakanları Konferansı(GFMK), İnşaat Bakanları Konferansı (BMK), Çocuk ve Gençlik Bakanları Konferansı(JFMK), Sağlık Bakanları Konferansı(GMK), Spor Bakanları Konferansı (SMK).

21 Eyaletlerin çalışmaları büyük ölçüde federal politikanın kararlarına bağlıdır. Federal hukuk, kimin Almanya ya girip süresiz oturma hakkı alabileceğine ve kimin alamayacağına karar vermektedir. Federal yönetim ve eyaletlerin bu konuda ortak politik hedefleri izlemesi zorunludur. Eyaletler uyum önlemlerini ancak bu federal mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu önlemlerin başarı hızı ve kapsamı bu çerçeveye doğrudan bağlıdır. Eyaletler bunun ötesinde, örneğin federal yönetimle-eyaletler ortak programlarında federal yönetimin bütçe kararlarından doğrudan etkilenirler. Eyaletler kendi sorumluluklarındaki yapısal önlemleri, yalnızca vergi dağılımından aldıkları payın izin verdiği ölçüde gerçekleştirebilirler. Bu nedenle raporda belirtilen eyalet hedef ve önlemleri yalnızca hizmetlerine sunulan bütçe kapsamında hayata geçirilebilir. Örneğin uluslararası alanda sıkça eleştirilen bir durum olan, eğitimdeki başarının ailevi arka plana bağlı olması konusunda eyaletler tarafından aradaki bu bağımlılığı azaltma amacıyla yuvalar için ebeveynlerden para alınmaması ve eyalet genelinde tam gün okul uygulamasını başlatmak gibi uyum politikası hedeflerini de içeren diğer temel önlemler alınmak istenirse, bunun için kendilerine, toplanan vergilerden daha yüksek bir pay ayrılmalıdır.

22 Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği, göçmen kökenli insanların başarılı bir uyumu açısından gerekli koşullar üzerine Ulusal Uyum Planı yla başlayarak Ulusal Eylem Planı nda devam eden diyaloğu selamlamaktadır. Ulusal Uyum Planı ve Ulusal Uyum Eylem Planı uyum konusuna, bu konunun doğrudan etkilenen şehir, ilçe ve belediyelerde öteden beri sahip olduğu önemli yeri, artık federal düzeyde de vermiştir. Çerçeveyi belirleyen şartlar her ne kadar federal devlet ve eyaletler düzeyinde belirlenseler de uyum ağırlıklı olarak yerinde gerçekleşir. Belediyeler uyum konusunda taşıdıkları büyük sorumluluğun bilincindedir. Pek çok örnekte görüldüğü üzere belediyeler senelerden beri yerel yönetimler kapsamında uyuma ve halkın farklı kesimleri arasındaki barışçıl toplumsal birlikteliğe önemli katkılar sunarlar. Ancak başarılı bir uyum tek yönlü bir süreç değildir. Sadece göç alan toplumun uyuma hazır olmasını değil, göçmen kökenli insanların da uyum sağlamaya hazır olmalarını şart koşar. Yerel yönetim organizasyonları Ulusal Uyum Planı kapsamında üyelerine öneriler ve bilgiler sunarak, örneğin tecrübelerini ve en iyi uygulama örneklerini paylaşma yolu ile kendilerinin uyum çabalarına eşlik ederek, üyeliklerini tavsiyeleri ile destekleyerek sözcüleri olarak yerel değişim ihtiyaçlarını federal yönetim ve eyaletler nezdinde dile getirerek yerel uyum süreçlerini, uyum çabalarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere geliştirip güçlendireceklerini taahhüt ederler. Yerel yönetim organizasyonları bu özyükümlülükleri üstlendiklerini özellikle vurgularlar.belediyelerin uyum gayretlerini bu özyükümlülükler temelinde gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda sadece birer örnek olarak Alman Şehirler Birliği tarafından düzenlenip Kasım 2011 de Münih te Ayrımcılığa Meydan Okumak konulu konferansla başlayan toplantı dizisine veya Schader Vakfı nın Alman İlçeler Birliği ve Alman Şehir ve Belediyeler Birliği nin desteğiyle düzenlediği Küçük şehir ve ilçelerdeki uyum potansiyalleri konulu araştırma-uygulama projesine işaret etmek isteriz.

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

tiftung Mercator Mercator Vakfı

tiftung Mercator Mercator Vakfı tiftung Mercator Mercator Vakfı Mercator Vakfı nın Çalışmaları Üzerine Amaçlarımıza ulaşmak için 2008/09 yıllarında Mercator 2013 - fikirlere ilham vermek, hedeflere ulaşmak başlığı altında geliştirmiş

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı

Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı İ S T A N B U L Mart 2016 Özet 1. Strasbourg'ta kamuya ait ve özel teşekküller tarafından sağlanan çeşitli bakım imkanları sunulmaktadır. 2. Strasbourg şehri bakım

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir. Proje: 2011 yılı Nisan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Prag Bildirgesi Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Bologna Deklarasyonunun imzalanmasından iki yıl, Sorbonne Deklarasyonunun imzalanmasından

Detaylı

ARAP-TÜRK İS KADINLAR

ARAP-TÜRK İS KADINLAR info@atcbw.com ARAP-TÜRK İS KADINLAR KONSEYİ Hakkımızda Kadın platformu seçkin Türk ve Arap iş kandınlarından oluşuyor, müşterek ekonomik çıkarlar için konsey yardımlaşma ve koordinasyon faaliyetlerini

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR DOSB l Sport bewegt! DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR Alman Olimpik Spor Birliği ve üye organizasyonlarının Spor ile Entegrasyon projesi çerçevesinde düzenlenen spor ile uyum çalışmalarına yeterlik semineri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Neden böyle bir duyuru?. Dil çesitliliği toplumsal bir gerçeklik. Bütün çocukların buna katılma ve bundan yararlanabilme

Detaylı

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Ağustos ayı itibariyle çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre 43.000

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı