NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Yüksek Lisans Tezi Aslı Arda Ankara-2005

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Yüksek Lisans Tezi Aslı Arda Tez Danışmanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar Ankara-2005

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan İşgüzar Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi:

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KAYNAKÇA... V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SEBEPLERİ 1. GENEL OLARAK SORUMLULUK SEBEPLERİ...3 A. Kusur Sorumluluğu...4 B. Sebep Sorumluluğu...5 I. Sebep Sorumluluğunun Çeşitleri Olağan Sebep Sorumluluğu Tehlike Sorumluluğu...7 C. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi NÜKLEER TESİS İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ...12 İKİNCİ BÖLÜM SORUMLULUĞUN SUJESİ OLARAK NÜKLEER TESİSİN İŞLETENİ 1. SORUMLULUĞUN SUJESİ...14 A. İŞLETEN...14 I

5 I. Tanımı...14 II. İşletenin Sorumluluğu ve Sorumluluğun Kanalizasyonu İlkesi Nükleer Tesis İçinde Meydana Gelen Kazalar Taşıma Sırasında Meydana Gelen Kazalar...18 a. Gönderen Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğu...18 b. Gönderilen Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğu...20 c. Taraf Olmayan Devlete Nükleer Madde Gönderilmesi...22 d. Taraf Olmayan Devletten Nükleer Madde Gönderilmesi...23 e. İşleten Sıfatının Taşıyıcıya Devri...24 f. Nükleer Maddelerin Geçici Olarak Depolanması...25 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 1. NÜKLEER TESİS...27 A. Tanım ve Kapsam...27 B. Nükleer Tesis Kavramı İçinde Değerlendirilemeyecek Tesisler NÜKLEER KAZA...29 A. Tanım...29 B. Paris Sözleşmesi Kapsamında Nükleer Kaza ZARAR...32 A. Türk Hukuku nda Zarar Kavramı...32 I. Genel Olarak Maddi Zarar...33 a. Şahsa Verilen Zarar...33 II

6 b. Şeye Verilen Zarar...34 c. Diğer Zararlar Manevi Zarar...35 B. Paris Sözleşmesi nde Zarar Kavramı...36 I. Sorumluluğun Kapsamı...37 II. Tesis İçinde Çalışanların Uğradığı Zarar NEDENSELLİK BAĞI...39 A. Genel Olarak...39 B. Uygun Nedensellik Bağı...40 C. Nükleer Kaza ve Nükleer Zarar Arasında Nedensellik Bağı ve İspat Sorunu..42 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUĞUN YÖNELTİLMESİ 1. PARİS SÖZLEŞMESİ NE GÖRE...45 A. Dava Hakkı...45 B. Rücu Hakkı TÜRK HUKUKU NDA DURUM...48 A. Bina ve Diğer İnşa Eseri Sahibinin Sorumluluğu...49 B. Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk...53 III

7 BEŞİNCİ BÖLÜM TAZMİNAT HAKKININ SINIRLARI, SİGORTA SORUMLULUĞU VE SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ 1. TAZMİNAT HAKKININ SINIRLARI...59 A. Tazminat Hakkının Süre Bakımından Sınırlandırılması...59 I. Sürenin Niteliği...59 II. Paris Sözleşmesi ne Göre Tazminatın Süre Bakımından Sınırlandırılması On Yıllık Süre İki Yıllık Süre Nükleer Yakıt, Radyoaktif Madde veya Atıkların Çalınması, Kaybolması, Denize Atılması veya Terk Edilmesi Halinde Süre Birden Fazla Devletin Mahkemelerinin Yetkili Olması Halinde Süre...63 B. Tazminat Hakkının Miktar Bakımından Sınırlandırılması SİGORTA SORUMLULUĞU SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ...70 A. Düşmanca Hareketler, Doğal Afetler ve İç Savaş...71 B. Zarar Görenin Kusuru...72 SONUÇ...74 ÖZET...78 SUMMARY...80 IV

8 KAYNAKÇA AKÜNAL Teoman, Haksız Fiillerden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul 1977 ATAMER Yeşim, Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul 1996 BOZER Ali, Sigorta Hukuku, Genel Hükümler-Bazı Sigorta Türleri, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2004/II de LA FAYETTE Louise, Towards a New Regime of State Responsibility for Nuclear Activities, Nuclear Law Bulletin No:50, S.7-35, ( ) DESCHENAUX Henri/ TERCİER Pierre, Sorumluluk Hukuku, (Çeviren Salim Özdemir), Ankara, 1983 EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2003 ERİŞGİN Nuri, Tehlike Bağı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.49, Sayı:1-4, S V

9 ERİŞGİN Nuri, Tehlike Sorumluluğunda Kıyas, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XX, Sayı:3, S , (Erişgin, Kıyas) ERTEN M.Ali, Türk Borçlar Hukuku na Göre Bina ve İnşa Eseri Sahiplerinin Sorumluluğu (BK md.58), Ankara, 2000 GÖKDAYI İsmail/ TOPÇUOĞLU Metin, Türk Çevre Hukukunda Sorumluluklar ve Yaptırımlar, Türk İdare Dergisi, Yıl:69, Sayı, 417, S GÜNEYSU Gülin, Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara, 1989, (Yayınlanmamış) Yüksek Lisans Tezi GÜNEYSU Gülin, Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.41, Sayı:1-4, S , (Güneysu, Makale) HOLTZ Catarina, The Concept of Property damage and Related Issues in Liability Law-Possible Implications For The Paris Convention on Third party Liability in The Field of Nuclear Energy, Nuclear Law Bulletin No:40, S.87-98, VI

10 İŞGÜZAR Hasan, Türk Sorumluluk Hukukuna Göre Sivil Hava Aracı İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu, Ankara 2003 KANTAR H. Elvend, Çevre Hukukunda Sorumluluk Kavramı, İstanbul Barosu Dergisi, C.58, Sayı:1-2-3; S KARAYALÇIN Yaşar, Mesuliyet ve Sigorta Hukuku Bakımından Başlıca İşletme Kazaları, Ankara 1960, s.51 KILIÇOĞLU Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005 KILIÇOĞLU Mustafa, Sorumluluk Hukuku, C.1, Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara 2002 McRAE Ben, The Compensation Convention: Path To A Global Regime For Dealing With Legal Liability and Compensation For Nuclear Damage, Nuclear Law Bulletin, No:61, S.25-38, ÖZEL Çağlar, Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2001, C.50, Sayı:4, S REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2005 VII

11 SANDS Philippe/ GALİZZİ/Paolo, The 1968 Brussels Convention and Liability for Nuclear Damage, Nuclear Law Bulletin No:64, S.7-27, SC O HİGGİNS Paul/ BL McGRATH Patrick, Third Party Liability in the Field of Nuclear Law An Irish Perspective, Nuclear Law Bulletin No:70, S.7-2, SİRMEN Lale, Çevre Kanunu na Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:47, Sayı:1, Şubat 1990, S STAHLBERG Pauli, Causation and The Problem of Evidence in Cases of Nuclear Damage, Nuclear Law Bulletin No:53, S.22-29, STOİBER Carlton/BAER Alec/ PELZER Norbert/ TONHAUSER Wolfram, Handbook on Nuclear Law, www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1160_web.pdf ( ) VIII

12 TANDOĞAN Haluk, 72 Sayılı Çevre Kanununa Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk, Danıştay Dergisi, 1986, Yıl:16, S (Tandoğan, Çevre) TANDOĞAN Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981 (Tandoğan, Kusura Dayanmayan) TANDOĞAN Haluk, Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 1979, C. X, Sayı: 2, S (Tandoğan, Tehlike Sorumluluğu) TANDOĞAN Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, (Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet), Ankara 1961, (Tandoğan, Mesuliyet) TEKİNAY Selahattin Sulhi/ AKMAN Sermet/ BURCUOĞLU Haluk/ ALTOP Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993 TİFTİK Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994 TURGUT Nükhet, Çevre Hukuku, Ankara 2001 IX

13 ULUSAN İlhan, Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 1977, (Ulusan, Denkleştirme) ULUSAN İlhan, Tehlike Sorumluluğu Üstüne, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1970, Sayı:6, S UYGUR Turgut, Açıklamalı İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C.3, Ankara 2003 X

14 DİĞER KAYNAKLAR Atom Enerjisinin Barışçı Kullanımı ve Zararlarına Karşı Koruma Kanunu, Nuclear Law Bulletin Supplement To No:70 Brussels Supplementary Convention, Convention on Nuclear Safety, Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, Exposé des Motifs, International Conventions & Agreements, Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, Background, Civil Liability for Nuclear Damage:International Framework, Nükleer Enerji Alanında Ücüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi, RG , No: 12620, s.1-4; XI

15 OECD Secretariat, Potential Liability of Contractors Working On Nuclear Safety Improvement Projects in Central and Eastern Europe, Nuclear Law Bulletin No:53, Paris Convention, Decisions, Recommendations, Interpretations, ( ) Protocol to Amend The Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, ( ). Radyoaktivitenin Sebep Olduğu Zarara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında Federal Kanun, Nuclear Law Bulletin Supplement To No:63 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, www. investopedia.com/terms/s/sdr.asp XII

16 KISALTMALAR bkz. C p RG s S Sözleşme : Bakınız : Cilt : Paragraf : Resmi Gazete : Sayfa : Sayfa Aralığı : Paris Sözleşmesi XIII

17 GİRİŞ Teknikteki gelişmeler ve dünya nüfusunun giderek artmakta oluşu farklı enerji kaynakları yaratılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu anlamda alternatif bir enerji kaynağı olarak nükleer enerji ve nükleer tesislerin işletilmesi konuları önem arz eden bir alan olarak ortaya çıkar. Nükleer enerji önemli bir enerji kaynağı olmakla beraber bu enerjinin açığa çıkarılma süreci ciddi güvenlik önlemlerinin alınmasını da gerekli kılmaktadır. Süreçte yaşanılacak en küçük bir hata ya da aksama telafisi mümkün olmayacak büyüklükte zararlı sonuçlara yol açabilir. Çünkü herhangi bir nükleer kaza sonucu meydana gelebilecek zararın kendini gösterdiği alan çok geniş boyutlara ulaşabileceği gibi çoğu zaman zararın bu şekilde yayılmasının önüne de geçilememektedir. Diğer taraftan radyoaktif maddelere maruz kalınması sonucu cansız varlıklar üzerinde meydana gelen zarar daha kısa bir zaman dilimi içinde ortaya çıkarken aynı olay nedeniyle insan vücudunda meydana gelen zarar çok uzun yıllar sonra kendini gösterebilir. Geçmiş dönemlerde yaşanan nükleer tesis kazalarının insan ve çevreye olan yansımaları bugün bile tartışma yaratır niteliktedir. Bir yandan nükleer enerjinin büyük ve önemli bir enerji kaynağı olduğu kabul edilirken diğer yandan yaratmış olduğu tehlike nedeniyle, nükleer tesislerin işletilmesi çoğu insanın zihninde endişelere sebep olmaktadır.

18 Nükleer tesis işletenin hukuki sorumluluğu, bir tehlike sorumluluğu türü olarak birçok ülke mevzuatında kanunla düzenlenmiştir. Ülkemizde ise bu alanda kanun çalışmaları halen devam etmektedir. Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi kapsamında nükleer tesis işletenin hukuki sorumluluğunun incelendiği bu çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sorumluluk sebepleri üzerinde durulmuş ve nükleer tesis işletenin sorumluluğunun hukuki incelenmiştir. İkinci bölümde sorumluluğun sujesi olarak nükleer tesis işleteni konusu ele alınmış; kavramdan yola çıkılarak olası kazalarda sorumluluğun hangi işletene ait olacağı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde sorumluluğun şartları incelenmiş; bu şartların neler olduğu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde nükleer kaza sonucu meydana gelen zararın tazmini için kime başvurulacağı konusu incelenmiştir. Beşinci ve son bölümde tazminat hakkının sınırları, sigorta sorumluluğu ve sorumluluktan kurtuluş sebepleri açıklanmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. 2

19 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SEBEPLERİ 1. GENEL OLARAK SORUMLULUK SEBEPLERİ İnsanların toplum olarak birarada yaşamaları onların hukuken korunmakta olan değerlerinin ihlal edilmesini çoğu zaman kaçınılmaz kılmakta; hatta bazen insanlar birbirlerinin yaşam alanlarına müdahale etmek zorunda kalmaktadırlar. Diğer taraftan hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırmakla beraber bir takım tehlikeleri de içinde barındırmakta ve insan ilişkilerinin karmaşıklaşmasına sebep olmaktadır. Zarar kavramının, tüm bu değişim ve gelişmelerin toplumsal hayata yansıyış biçimlerinden biri olarak ortaya çıkması da pek doğaldır. Kural olarak herkes, hukuken korunmakta olan varlıklarında meydana gelen zarara bizzat katlanmak zorundadır. Ancak bu kuralın katı biçimde uygulanması bazı haksız sonuçları ortaya çıkarabilir. Çünkü bazen zarar gören kişi, belli sebeplerin varlığı halinde, uğramış olduğu zararın bir başkası tarafından tazmin edilmesini isteyebilmelidir. İşte, zararın bir başka şahsa yükletilmesini haklı gösteren sebeplere sorumluluk sebepleri denilmektedir 1. Hukuki sorumluluğun konusu, zarar görenin uğramış olduğu zararın tazmin edilmesidir. Şu halde sorumluluk hukukuna tazminat hukuku demek de mümkündür 2. 1 Eren Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2003, s.445 vd. 2 Tiftik Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994, s.33; Eren, s. 444

20 Hukuki sorumluluğu kusur sorumluluğu, sebep sorumluluğu ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi veya hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk olmak üzere üçlü bir ayrımda incelemek mümkündür 3. A. Kusur Sorumluluğu Kusur sorumluluğuna göre zarar görenin uğramış olduğu zararın bir başkasına tazmin ettirilmesi, ancak zararın bu kişinin kusurlu bir davranışı nedeniyle doğmuş olması halinde mümkündür. Aksi halde zarar gören bu zarara kendisi katlanacaktır 4. Kusur ilkesine göre olumlu ve olumsuz olmak üzere iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Olumlu sonuca göre zarar veren ancak kusurlu olduğu takdirde sorumludur; başka bir ifadeyle kusuru olan mutlaka sorumlu tutulmalıdır 5. Olumsuz sonuca göre ise; kusur yoksa sorumluluk da yoktur 6. Borçlar Kanunu nun 41 ve devamı maddelerinde düzenlenen haksız fiilden doğan zararın tazminine ilişkin hükümler ile 96 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan borca aykırılık hallerinden doğan zararın tazminini düzenleyen hükümler, kusur sorumluluğunun geniş uygulama alanını oluştururlar 7. Kusur ilkesi uzun bir süre sorumluluğun kurulması için gerekli ve yeterli görülse de, 19 uncu yüzyılla birlikte artan makineleşme, teknik araç ve gereçlerin 3 İşgüzar Hasan, Türk Sorumluluk Hukukuna Göre Sivil Hava Aracı İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu, Ankara 2003, s.24; Eren, s Tandoğan Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s.1 5 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.1; Eren, s Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.1 7 İşgüzar, s.25 4

21 kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, hem kullananlar hem de çevre için büyük tehlikeler oluşturabilecek aletlerin, ulaşım araçlarının ve enerji kaynaklarının kullanımı, zararın ortaya çıkması ihtimalini de arttırmış ve yoğunlaştırmıştır. Bu süreç içerisinde ise kusurun rolü azalmış, hatta bazen ortadan kalkmıştır 8. Diğer taraftan sırf tehlike arz ediyor olmaları nedeniyle bu makinelerin ve enerji kaynaklarının kullanılmasından vazgeçilmesi, topluma sağlamış oldukları kolaylık ve faydalar nedeniyle mümkün olamamaktadır. İşte tam bu noktada kusur ilkesi tamamen terk edilmemekle beraber, kusursuz sorumluluğa ilişkin ilkeler de kabul edilmeye başlanmıştır 9. B. Sebep Sorumluluğu Sebep sorumluluğu kusur sorumluluğuna oranla daha toplumsal bir görüşü yansıtmaktadır. Çünkü bu sorumluluk sebebi, sorumlu tutulan kişinin sözkonusu olaydaki bireysel davranışından çok onun toplumsal ve ekonomik hayattaki durumuna dayanmakta; bazı kişilere daha ağır bir sorumluluk yüklenmektedir 10. Sebep sorumluluğunun gerçekleşmesi için zararı doğuran olay ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Böylece kusur, sebep sorumluluğunda kurucu bir unsur olmaktan çıkarılmıştır 11. Sebep sorumluluğunda kusur şartı aranmaması nedeniyle, sorumlu kişinin ya da eylemlerinden sorumlu 8 Eren, s.450.; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.1 vd. 9 Eren, s. 450; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.2; İşgüzar, s Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s Eren, s. 449; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.7 5

22 tutulduğu kişilerin temyiz kudretine sahip olmamaları da, bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz 12. I. Sebep Sorumluluğunun Çeşitleri Olağan sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu olmak üzere sebep sorumluluğunun iki çeşidi vardır. 1. Olağan Sebep Sorumluluğu Olağan sebep sorumluluğu, objektif bir özen gösterme ödevinin yerine getirilmemesine dayanan bir sorumluluk türü olarak, kusur sorumluluğu ile tehlike sorumluluğu arasında yer alır ve sebep sorumluluğunun en hafif şeklini oluşturur 13. Olağan sebep sorumluluğu hallerinden adam çalıştıranın (BK m. 55), hayvan tutucusunun (BK m. 56), ev başkanının (MK m. 369) sorumluluğu objektif özen ve gözetim ödevinin ihlalinden kaynaklanırken; taşınmaz malikinin sorumluluğu (MK m. 730) mülkiyet hakkının aşkın kullanılmasına, bina ve diğer inşa eseri sahibinin sorumluluğu ise (BK m.58) yapım bozukluğuna veya bakım eksikliğine dayanmaktadır. Buna karşılık ayırt etme gücünden yoksun olanların sorumluluğu (BK m. 54) hakkaniyet icabıdır İşgüzar, s Eren, s. 452; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 23; İşgüzar, s Eren, s. 453; İşgüzar, s.27 6

23 Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda sayılmakta olan olağan sebep sorumluluğu halleri sınırlı sayıda olmayıp örnek niteliğindedir ve bunlar dışındaki bazı hallerin de olağan sebep sorumluluğuna konu olması mümkündür 15. Olağan sebep sorumluluğu hallerinden bazılarında kurtuluş kanıtı getirme olanağı vardır. Buna göre, sorumlu kişi, gerekli her türlü özeni gösterdiğini ya da gerekli özeni göstermiş olsaydı bile yine zararın ortaya çıkacağını ispat etmek suretiyle sorumluluktan kurtulabilir 16. Buna karşılık bina ve diğer inşa eseri sahibinin sorumluluğunda yapım bozukluğu ve bakım eksikliği gerçekte özensizliğe dayanmakla beraber, sorumluluğun sebebi özensizlik olmayıp yapım bozukluğu ve bakım eksikliğidir. Bu nedenle, sorumlu, her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen yapım bozukluğu ve bakım eksikliğini öğrenemese de, bu nedenlerden bir zarar meydana geldiğinde, sorumlu olur 17 ; gerekli özeni göstermiş olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulamaz. Bu nedenle de bina ve diğer inşa eseri sahibinin sorumluluğu, kurtuluş kanıtı getirme imkanı olmayan bir olağan sebep sorumluluğu halidir ve bu özelliği nedeniyle de tehlike sorumluluğuna yaklaşmaktadır Tehlike Sorumluluğu Tehlike sorumluluğu ya da başka bir ifade ile ağırlaştırılmış objektif sorumluluk 19 özel ağırlıkta bir tehlike oluşturan faaliyet, işletme, nesne veya araçları 15 Eren, s Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s Kılıçoğlu Mustafa, Sorumluluk Hukuku, C.1, Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara 2002, s Eren, s Deschenaux Henri/Tercier Pierre, Sorumluluk Hukuku, (Çeviren Salim Özdemir), Ankara, 1983, s.46 7

24 işleten, yürüten ya da elinde bulunduranlar için özel kanunlarla tanınmış bir sorumluluk türüdür 20. Türk, İsviçre ve Alman hukuklarında tehlike sorumluluğu halleri farklı zamanlarda çıkarılan özel kanunlarla düzenlenmişlerdir. Özellikle yabancı doktrinde, bu özel kanunlarda genel bir uyumun bulunmadığı gerekçesiyle, tehlike sorumluluğunu düzenleyen genel bir kuralın konulması görüşü savunulmaktadır 21. Ancak tehlike sorumluluğuna yol açan hallerin aynı ağırlıkta tehlike içermekte olduklarını iddia etmek de mümkün değildir. Nitekim motorlu aracın yol açacağı tehlike ve zarar ile bir nükleer santralden kaynaklanacak tehlike ve zararın boyutları ve etkisi farklı olacaktır 22. Diğer taraftan tehlike sorumluluğunun dağınık ve her olguya ayrı sonuçlar bağlanarak düzenlenmiş olması, tehlike sorumluluğu ile kusur sorumluluğu arasında kural-istisna ilişkisi varmış gibi yanıltıcı bir algılamaya da sebep olabilmektedir 23. Oysa doktrin ve uygulamada, bütün tehlike sorumluluğu olgularında, sorumluluğun nitelikli ve özel ağırlıkta bir tehlikeli duruma atfedildiği geniş ölçüde kabul edilmektedir 24 Tehlike sorumluluklarının başlıca iki özelliği; sorumluluğa neden olan faaliyetlerin, işletmelerin veya tesisatın zarara yol açmaya aşırı eğilimli olması veya 20 Tandoğan, Kusura Dayanmayan,, s.26; Eren, s. 455 vd.; İşgüzar, s. 28; Tiftik, s Eren, s İşgüzar, s Erişgin Nuri, Tehlike Sorumluluğunda Kıyas, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XX, Sayı:3, S , s Erişgin, Kıyas, s.95 8

25 meydana gelen zararın nicelik veya nitelik bakımından sonuçlarının çok ağır olmasıdır 25. Bu sorumluluk türünde tehlikeli nesne veya işletme ile gerçekleşmiş olan zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması, sorumluluğun kabulü için yeterlidir 26.Yoksa kişinin kusurlu olması veya objektif özen ve gözetim ödevini ihlal etmesi şart değildir 27. Hatta işletmenin içermekte olduğu tehlike, zararın bu işletmeyle ilgili olup olmadığını tespit etmek bakımından başlıca ölçüt olmakla beraber, sorumluluğun gerçekleşmesi için somut olayda mutlaka bu tehlikenin gerçekleşmiş olması aranmaz; zararı doğuran olay işletmenin kendine özgü niteliğiyle ilişkili ise sorumluluğun varlığı kabul edilir 28. Çünkü bu tür işletme ve nesnelerin sebep oldukları zararlarda kusurun bulunup bulunmadığı veya etkisinin ne ölçüde olduğu çoğu zaman tespit edilemediği gibi, yine çoğu zaman sorumlu kişinin gerekli dikkat ve özeni göstermiş olması da zararın ortaya çıkmasını önleyememektedir 29. Tehlike sorumluluğunu düzenleyen kanunların çoğunda nedensellik bağını kesen sebepler sorumluluktan kurtulma olanağını vermektedir. Ancak bazı kanunlar üçüncü kişinin kusurunu sorumluluktan kurtulma nedenleri arasında saymamakta, zorlayıcı neden, doğal afet ve savaş durumu ile sınırlı tutmaktadır Tandoğan Haluk, 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk, Danıştay Dergisi, 1986, Yıl:16, S , s Eren, s.455; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s İşgüzar, s Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s Eren, s Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 27 9

26 Bu sorumluluk türüne ilişkin bir başka husus da zorunlu sorumluluk sigortasıdır. Tehlike sorumluluğunun en önemlilerini düzenleyen kanunların çoğunda zorunlu sorumluluk sigortası öngörülmekte ve zarar görenin uğramış olduğu zararların tazmini için doğrudan sigortacıya başvurma olanağı tanınmaktadır 31. Tehlike sorumluluğuna ilişkin özel kanunların çoğunda sorumluluğu önceden sınırlayan ya da kaldıran anlaşmaların hükümsüz olduğu öngörülürken; bir kısmında ise sorumluluğun en yüksek haddi belli bir miktarla sınırlı tutulmuştur 32. Türk Hukukunda tehlike sorumluluğunu düzenleyen kanunlar; motorlu araç işletenin hukuki sorumluluğunu düzenleyen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, sivil hava aracının verdiği zarardan dolayı işletenin sorumluluğunu düzenleyen 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, devletin askeri manevralar ve atışlardan doğan sorumluluğunu düzenleyen 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, petrol hakkı sahibinin petrol ameliyelerinden doğan sorumluluğunu düzenleyen 6326 Sayılı Kanun olarak gösterilebilir. C. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Topluluk halinde yaşamak kişiler arası ilişkilerde çıkar çatışmalarını da beraberinde getirmektedir. Bu çatışmalar doğrudan doğruya bireyler arasında olabileceği gibi devletle bireyler arasında da kendini gösterebilir. Bu çıkar çatışmalarını asgari düzeyde tutmaya çalışan hukuk sistemi, bu amaçla, bazı çıkarları 31 Tandoğan Haluk, Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 1979, C. X, Sayı: 2, S , s Tandoğan, Tehlike Sorumluluğu, s

27 diğerlerine daha üstün tutmuş; düşük saydığı çıkarların ise, bazı müdahalelere katlanmak zorunda olduğunu kabul etmiştir 33. Bu temel düşünce sonucunda, üstün çıkarın korunmasına yönelik bir müdahale, buna karşılık, doğan zarara katlanma, yani fedakarlık, ve bu fedakarlığın üstün çıkar sahibi tarafından denkleştirilmesi olguları ortaya çıkmaktadır 34. Fedakarlığın denkleştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu ilkeye göre, hukuka uygun bir müdahale sonucu ortaya çıkmış olan zararın, bozulmuş olan menfaat dengesini yeniden sağlamak amacıyla tazmin edilmesi kabul edilmektedir 35. Fedakarlığın denkleştirilmesi ile tehlike sorumluluğu arasında benzer özellikler bulunmasına rağmen temel bazı farklılıklar bakımından birbirlerinden ayrılmaktadırlar 36. Herşeyden önce, iki sorumluluk türü de niteliği itibariyle kusursuz sorumluluk türleridir 37. Ayrıca her iki sorumluluk türü de zarar veren olguya hukuk düzeni tarafından izin verilmesi nedeniyle hukuka aykırı değildir 38. Buna karşılık fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesine dayanan sorumlulukta, hukuka uygun müdahaleler bilerek ve isteyerek gerçekleştirilirken 39 ; tehlike sorumluluğunda zararın ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği önceden bilinemediği gibi; sorumlu kişi zararlı sonucu istememekte ve bunu önlemek için gerekli olan tedbirleri almaktadır Ulusan İlhan, Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 1977; s.8 34 Ulusan, Denkleştirme, s.8 35 İşgüzar, s İşgüzar, s Ulusan, Denkleştirme, s Eren, s.459; İşgüzar, s Ulusan, Denkleştirme, s İşgüzar, s

28 Komşuluk ilişkisinden doğan müdahaleler ile zaruret halleri, fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesine dayanan sorumluluğa örnek olarak gösterilebilir NÜKLEER TESİS İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ Sorumluluk sebepleri hakkında yapmış olduğumuz tüm bu açıklamalar nükleer tesis işletenin sorumluluğu konusunda bizi tehlike sorumluluğuna yönlendirmektedir. Gerçekten bazı işletme ve faaliyetler insanlar ve çevre için büyük tehlike arz etmekte; bunlardan kaynaklanan zarar çok geniş boyutlara ulaşabilmektedir. Buradaki tehlike, zararın gerçekleşme ihtimalindeki sıklık ve yükseklik anlamında veya gerçekleşen zararın şiddet, büyüklük ve ağırlığı anlamında olmak üzere iki farklı açıdan görünüm arz edebilir 42. Nükleer kazaları ele aldığımız zaman, bu kazaların sıklıkla yaşanmasından çok; vermiş olduğu zararın boyutlarının ve bu zararın yayılma alanının ön plana çıktığını görmekteyiz. Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi 43 hükümleri incelendiğinde, nükleer tesis işletenin sorumluluğunun 41 Eren, s Eren, s Paris Convention on Third Party Liability in The Field of Nuclear Energy, Paris Sözleşmesi olarak anılacaktır. Paris Sözleşmesi nin tam metni için bkz. RG , No: 12620, s.1-4; Paris Sözleşmesi 29 Temmuz 1960 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye bu Sözleşme yi 28 Ekim 1960 yılında imzalamış ve 16 Ekim 1961 tarihinde de gerekli hukuksal prosedürü tamamlayarak Sözleşme ye taraf olmuştur. Sözleşme nin 12

29 kusursuz sorumluluk hallerinden biri olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır 44. Buna göre, işleten, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmasa bile, ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Diğer taraftan sorumluluk tamamen nükleer tesis işletene kanalize edilmiştir 45. İşletenin sorumlu tutulabilmesi için ise nükleer kaza ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Nükleer tesis işletene, sorumluluktan kurtuluş sebepleri gösterebilme imkanı tanınmamakta; işleten ancak Sözleşmede gösterilen hallerden birinin varlığı halinde sorumluluktan kurtulabilmektedir 46. Bu nedenlerden ötürü, nükleer tesis işletenin sorumluluğu, tehlike sorumluluğu hallerinden biri olarak kendini gösterir. amacı, bir taraf ülkenin hukuki yetki alanındaki nükleer tesislerin işletilmesi veya nükleer maddelerin taşınması sırasında o ülke veya diğer taraf ülkelerdeki zarar gören üçüncü şahısların zararlarının tazmin edilmesine yönelik uluslararası bir sistem kurmaktır. Paris Sözleşmesi en son 12 Şubat 2004 tarihinde imzalanarak revize edilmiştir. Bu revizyonun ülkemiz açısından yürürlüğe girebilmesi için TBMM de onaylanması gerekmektedir. Bu bilgi için bkz. 44 Exposé des Motifs, p.6, Tam metin için bkz. Stoiber Carlton/Baer Alec/Pelzer Norbert/Tonhauser Wolfram, Handbook on Nuclear Law, wwwpub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1160_web.pdf ( ), s Sorumluluğun nükleer tesis işletene kanalizasyonu ilkesi İkinci Bölüm, 1.A.II de anlatılmaktadır. 46 Stoiber/Baer/Pelzer/Tonhauser, s.113; Bu konu Beşinci Bölüm, 3 te incelenmektedir. 13

30 İKİNCİ BÖLÜM SORUMLULUĞUN SUJESİ OLARAK NÜKLEER TESİSİN İŞLETENİ 1. SORUMLULUĞUN SUJESİ A. İŞLETEN I. Tanımı Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi nin 1 nci maddesinin a bendinin 6 ncı alt bendine göre Bir nükleer tesis ile ilgili olarak işleten tabirinden maksat yetkili resmi makam tarafından o nükleer tesisin işleteni olarak seçilmiş ve tanınmış kimsedir. Lisanslama ve yetkilendirme sisteminde (system of licensing or authorization) işleten, lisans sahibi veya tam olarak yetkilendirilmiş kimsedir. Diğer durumlarda ise işleten, yetkili resmi makam tarafından, sözleşme hükümleri uyarınca, üçüncü kişilerin uğramış olduğu zarar risklerini karşılayacak gerekli mali korumaya sahip olması istenen kişi olacaktır 47. Nükleer Zarara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında Viyana Sözleşmesi 48 nin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının c bendine göre ise işleten, Bir nükleer tesis ile ilgili olarak tesis devletince o tesisin işleteni olarak seçilmiş ve atanmış kimsedir. 47 Exposé des Motifs, p Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, Viyana Sözleşmesi olarak anılacaktır. Viyana Sözleşmesi nin tam metni için bkz. 21 Mayıs 1963 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşme, 29 Eylül 1997 de revize edilmiştir. Genellikle eski Doğu Bloku ülkeleri tarafından onaylanmıştır. Revize hali sadece dört ülke tarafından onaylandığı için yürürlükte değildir. Türkiye bu Sözleşme ye taraf değildir. Bu bilgi için bkz. 14

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ M. Halit KORKUSUZ GENEL OLARAK SORUMLULUK Sorumluluk, meydana gelen zarardan kimin sorumlu olduğunu gösteren, bu amaçla zarar gören mağdurun, zarar veren kişiye

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. MESUT SERDAR ÇEKİN Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Borçlar Hukuku HUK 913 3 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 - - Ön Koşullar - Dersin Dili Türkçe

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. SELMAN ÖĞÜT İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE 1 / 5 DAĞ ITIM YERLERİNE İlgi: a) Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/03/2015 tarihli ve 48639 sayılı yazısı. b) Hazine Müsteşarlığının 24/03/2015 tarihli ve 9652 sayılı yazısı. c) 27/03/2015 tarihli ve 21665

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Ş. DEREN GÜNDÜZ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL)

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL

İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu Ünite 7 Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL 1 Ünite 7 İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTA- LIKLARINDA

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI Dr. A. Özge YENİCE Çuıkurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA - 2005 Elektronik İmza Kanunu Sigorta Hükümleri ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/4466 Karar No. 2014/3445 Tarihi: 24.02.2014 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 İŞ KAZASININ UNSURLARI İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI ÖZETİ Olayın,

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI KÜBRA YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Mustafa Halit Korkusuz

NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Mustafa Halit Korkusuz 1 NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Mustafa Halit Korkusuz 2 Yay n No : 2679 Hukuk Dizisi : 1303 1. Bas - Nisan 2012 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-703 - 8 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE I. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 1926

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu 2897

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu 2897 Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu 2897 TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU KURALINA İLİŞKİN BİRKAÇ TESPİT VE HUKUK DÜZENİ TARAFINDAN FAALİYETİNE İZİN VERİLMİŞ

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı