UYUMUN ANAHTARI TÜRKÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUMUN ANAHTARI TÜRKÇE"

Transkript

1 UYUMUN ANAHTARI TÜRKÇE Almanya daki Türkçenin Bizden Kaçırılan Önemi Önsöz 1.ALMANYA DA TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİM DURUMU 2.TÜRK ÇOCUKLARININ ANADİL SORUNU VE İK İ DİLL İ ORTAMLARDA UYGULANAN DERS MODELLER İ 3.ALMANYA DA UYGULANAN DERS MODELİNİN TÜRK ÇOCUKLARINA ETKİLERİ 4.ALMANYA DA TÜRKÇENİN GELECEĞİ 5.DEUTSCH ONLY 6.TÜRK TOPLUMUNUN ANA DİLLER İ TÜRKÇEY İ KORUMA VE SÜRDÜREBİLME EĞİLİMLER İ VE İMKANLARI 7.ENTEGRASYONDAN ASİMİLASYONA 8.ÇÖZÜM ÖNERİS İ YA DA GERÇEĞİN DİĞER YÜZÜNÜ GÖRMEK 9.SON SÖZ VE ANNE BABALARA DÜŞEN GÖREV 10. KAYNAKÇA

2 2 Önsöz Sevgili Anne Babalar ve Geleceğin Anne ve Babaları, İnsan, sürekli bir gelişim çabası içerisindedir ve her nesil bir önceki neslin düşüncesinden yararlanarak ileri bir düşünce üretmeye çalışır. Bu ileri düşüncenin, Almanya da yaşayan biz Türk toplumu özelinde nasıl şekil aldığını anlamak için, Her nesil, bir önceki neslin Türkçesinden yararlanarak daha az Türkçe konuşur gerçeğini görmemiz yeterli olacaktır. Çünkü dil, düşüncenin aynasıdır ve düşüncenin yıkımı dilin bozulmasıyla başlar. Şüphesiz ki, anne babalar olarak anadil bilincimizin ve Türkçe yeterliliğimizin sistematik şekilde geriletildiğini yaşayarak öğrendiğimiz gibi, aynı durumun bizlere çocuklarımız üzerinden yeniden yaşatıldığının da ayırdına varabilmekteyiz. Elinizdeki çalışma, bu farkındalığı derinleştirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlamıştır. Böyle bir amaç için ise hem düşünce hem de duyguya yer ayırmak gerekmektedir. Zaten bu çalışma da öyle bir çalışmadır. Bu bağlamda çocuklarımız açısından anadilini ve anadilin, dil öğrenmedeki önemini hatırlamak, bu husustaki ön kabullerimizi ve bilgilerimizi dilbilimi ve dil öğrenimiyle ilgili araştırmalar ışığında yeniden gözden geçirmek ve bu sayede kendimize dışardan bakarak neleri şimdiye kadar yaptığımızdan farklı yapabileceğimize odaklanmak istiyoruz. Bunu yaparken, içinde yaşadığımız toplumu elbette ki dışarıda tutamıyoruz. Çocuklarımızın Almancayı öğrenmeleri için bizlere yeterince imkan sunulduğuna ve bizler de elimizden geldiği kadar bu imkanlardan sorunsuzca yararlandığına tanıklık yapmaktayız ve bu imkanların kıymetini bilmekteyiz. Ama aynı zamanda, toplumu yönetenlerin, anadilinin özellikle kimlik kazanmadaki önemini ve Almanca öğrenmedeki rolünü bizlere hatırlatan pedagojik ve dilbilimsel gerçekleri görmeye yanaşmadıklarını ve bu zaaflarını Almanca öğrenmeyi toplumda yer edinmekle ve sınıf atlamakla ilişkilendirerek nasıl kompanze etmeye çalıştıklarını da görmezden gelemiyoruz ve üstüne gitmek istiyoruz. Son olarak, biz anne babalar, sosyal direnç gösterdiği takdirde, Almanya daki

3 3 Türkçenin durumunu değiştirecek mercileri harekete geçirmeye katkı sağlayacak gücü, nasıl ve nerede bulacağımıza odaklanmak istiyoruz. Unutmayalım ki, çocuklarımızın bizlerden beklediği şey, doğru yönlendirme ve sevgi odaklı rehberliktir. Ve bazı durumlarda bu sorumluluğumuzu ancak suya yazı yazmakla üstlenebilmekteyiz. Kolay gelsin İlhan Karaca

4 4 1.ALMANYA DA TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİM DURUMU Almanya da oluşturulan havada, okul öncesi eğitimin Almanca açısından önemi giderek artmakta ve çeşitli kanallardan göç geçmişi bulunan ailelere çocuklarını kreşlere göndermeleri yönünde baskı derecesinde çağrılar yapılmaktadır. Aileler, okul başarısı için gelen bu uyarıları dikkate alarak uyum sağlarken, eğitimci ve politikacıların vaatleri gerçekleşmemektedir. Pisa araştırmaları, Alman eğitim sisteminin, verdiği sözde durmadığını açıkça ortaya koymaktadır: 32 Pisa ülkesinin hiç birinde, üst ve alt sosyal basamaklardan gelen çocukların arasındaki akademik başarı farkı, Almanya daki kadar büyük değildir. Özellikle göç geçmişi bulunanların, kaybedenler grubunu oluşturmasında Almanya lider konumundadır. (Stanat, 2006) Benzer sosyal yapılardaki ülkelerde, sosyal kökenin başarıya etkisini azaltmaya dönük önlemler daha başarılı bir şekilde alınmaktadır. Bu durumun nedeninin, yeterince araştırılmış olmasa da (Bender-Szimanski, 2006) tüm çocukları çivi gibi algılama eğiliminde olan ve elinde çekiçten başka bir aleti bulunmayan Alman eğitim politikalarının olduğu aşikardır. Kentler ve yaşam tarzları giderek çeşitlenirken, göç süreçleriyle birlikte yeni yaşam gerçekleri oluşurken, dil çeşitliliği artarken, eğitim ve öğretim, tekdüzelikte ısrar etmektedir. Dolayısıyla okul ile öğrencilerin günlük yaşamları arasında canlı bağ bulunmamaktadır. (Schulz/ Yıldız, 2007) Bu kopukluğu bertaraf etmek için, çocukların yaşam gerçeklerini dikkate alan köklü bir reformun yapılması gerekmektedir. Ne var ki, Almanya nın bu yönde atmakta kararlı gözüktüğü tek adım, eğitim sisteminden kaynaklanan sorunları, kişilerden kaynaklanan başarısızlıklar olarak çarpıtmak, meseleyi basite indirgeyerek başarısızlığın kaynağını Almancada görmek ve bu yönde kamuoyu oluşturmaktır. Bütün sorunları, öğrencilerin yetersiz Almancalarında görme çabası ise, kaçınılmaz olarak göç geçmişi bulunan çocukların anadillerini, ilgi odağına çekecektir. Diğer yandan, anadilin bir çocuğun dilsel gelişmesi ve okuldaki başarısı üzerinde merkezi bir rol oynadığı bilinen pedagojik bir gerçektir. Desteklendiğinde başarıyı getireceği gibi, yok sayıldığında Almancanın da önünde engel olacağı gerçeği ortadadır. Demek ki, eğitim öğretimdeki çözüm arayışı, yalnız Almanca değil aynı

5 5 oranda anadil odaklı olmak zorundadır. 2.TÜRK ÇOCUKLARININ ANADİL SORUNU VE İKİ DİLLİ ORTAMLARDA UYGULANAN DERS MODELLERİ Almanya da Türk ailelerinin çocuklarına Türkçe Dersleri verilmesine 1976 yılında, iki ülke arasında yapılan kültür antlaşması çerçevesinde başlanmıştı. Bu derslerin amacı, konuk olarak görülen göçmenlerin ülkelerine geri dönmelerini kolaylaştırmaktı. Nitekim, dönmeyecekleri anlaşıldığı saatten sonra, Türkçe derslerine çeşitli kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Günümüzde, okullarda genel olarak müfredat dışı okutulan Türkçeyi tamamen kaldırmak niyetinde olunduğu gözlenmektedir yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Alman Vatandaşlık Kanunuyla Almanya da yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu kanunla ülkede doğmuş tüm çocuklara Alman vatandaşlığı verilmektedir. Çifte vatan(daş)lığı kabul etmeyen ülke, Almanya da artık kalıcı olan çocukların eğitim sorumluluğu, (Alman diline ve kültürüne ulaşmaları) tamamen bana aittir! diye deklare etmektedir. Bu süreci yerleşikliği kanıksamış ve Almanca öğrenmenin gerekliliğinin yaşamsal bir zorunluluk olduğunu çoktan anlamış olan Türk aileleri de tüm yönleriyle desteklemektedir. Ailelerin eğitime biçtiği değer ve eğitim dilinin Almanca olması, bunun başlıca nedenlerindendir. Dolayısıyla Türk çocuklarının Almancası kuşaktan kuşağa gelişmekte ve düzgünleşmektedir. Bu gelişmenin sevindirici bir yanı bulunmakla birlikte, Türk çocuklarının Almancadan önce başka bir dili öğrenmeye başlamış olmaları ve kimliklerini iki dilli olarak kurgulamaları (Krumm, 2008) çok önemli bir gerçeğin altını çizmektedir: Almanca, Türk çocukları için (en geç) okulda karşılaştıkları ikinci bir dildir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çoğunluk toplumların eğitim sistemleri, azınlıkların konuştuğu dillerin bir sorun mu ya da fırsat mı olduğunun cevabını vermek ve buna göre bir ders modeli uygulamak durumundadır. Dilbilimciler, iki dilli ortamlarda uygulanan ders modellerinin dört çeşitten oluştuğunu ve amaca göre uygulandıklarını tespit etmişlerdir. Aşağıdaki tabloda bu modeller görülmektedir:

6 6 Tablo 1 Azınlaklara Uygulanan Dil Dersi İçin Dört Temel Model (Extra/ Valen,1990) A B Tek dilli Eğitim L1 Ayrış ma L2 Asimilasyon C D Çift dilli Eğitim L1 L2 L1 L2 Geçiş Koruma A Modeli: Azınlık Dilini Toplum Dilinden Ayrıştırmak: Bu modelde okulda yalnız azınlık dili(l1) öğretilir ve bütün dersler bu dilde yapılır. Buna örnek olarak Türkiye deki Alman okullarını gösterebiliriz. B Modeli: Azınlık Dilini Yok Etmek: Dilbilimlerinde sübmersion adını alan bu modelde, okulda yalnız toplum dili (L2) öğretilir ve dersler bu dilde yapılır. Anadilin (L1) ise varlığı yok sayılır, hatta ona bir dil değeri bile biçilmez(trudgill, 1983 ). C Modeli: Anadilinden Toplum Diline Geçiş: Bu modelde öğretim, saygınlığı düşük olan anadilden (L1) hareketle saygınlığı yüksek olan toplum diline (L2) ve o dilde yapılan derslere doğru kaydırılır. Anadili, toplum dilinin öğrenilmesinde araç görevi üstlenir. D Modeli: Anadilini ve Toplum Dilini Korumak: Dilbiliminde imersion adını alan bu modelde, her okul türünde hem anadili(l1), hem de toplum dili (L2) okul öncesi eğitimden 1. sınıfa ve oradan da son sınıfa kadar öğretilir ve ders dili olarak kullanılır. Bu model, dünyanın farklı yerlerinde uygulandığı gibi, örneğin Almanya nın Schleswig-Holstein Eyaleti ndeki Danimarka okullarında da uygulanmaktadır ve öğrencilerin her iki dili de, (resmi azınlık dili olarak tanınan Danca 1 ) ve Almancayı öğrenmelerini ve korumalarını sağlamaktadır (İleri, 2008). 1 Almanya da Danca, Sırpça, Romanca ve Frizce, resmî azınlık dilleridir. Bunlar Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık Dillerini Koruma Anlaşması tarafından korunmaktadır.

7 7 Almanya, resmi dil olmayan ve korunma altına alınmayan göç kökenli dilleri sorun olarak algılamaktadır. Bu sorun un halledilebilmesi için, kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, yukarıdaki modellerden B modelini uygulamaktadır ve birinci dilden (L1) kaynaklanan sorunları ikinci dille (L2) kompanze etmektedir. Başka bir deyişle, Alman eğitim sistemi, çözümü L1 i yok ederek tek dilliliğe dönmekte görmektedir (Bereiter&Engelmann, 1966; Extra/Valen, 1990). Aşağıdaki bölümde Almanya da uygulanan ders modelinin, Türk toplumu ve özellikle okula giden çocuklar için ne anlama geldiği incelenmiştir. ALMANYA DA UYGULANAN DERS MODELİNİN TÜRK ÇOCUKLARINA ETKİLERİ Yeni okula başlayan bir Türk ve bir Alman çocuğunu karşılaştıran dilbilimci Ursula Neumann, Okulda başka bir dil öğrenen Alman öğrenci için anadili müfredattan kaldırılıyor mu? (Neumann, 2011) sorusuyla Almanya da uygulanmakta olan ders modelinin tutarsızlığını bir cümlede ortaya koymaktadır. Trudgill ise bir basamak daha ileri giderek, bu tutarsızlığın dil gelişimsel, psiko-sosyal ve bilişsel etkilerine eğilmiştir (Trudgill, 1983). Buna biz de kültürel etkileri ekleyebiliriz. Aşağıda bunlar sırasıyla incelenmiştir: Dil Gelişimine Etkiler İki dil edinimiyle ilgili çok farklı hipotezler ve modeller tartışılmaktadır. Genel kabule göre anadilde yeterlilik ikinci bir dilin öğrenilmesinde engel değil, etkendir. Yapılan araştırmalar, anadili gelişim düzeyleri daha yüksek çocukların, daha düşük olan çocuklara göre ikinci dilde de daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, iki dilin de en iyi şekilde kazanılmasında anadili önemli katkı sağlamaktadır. Bazı araştırmalardan bir kaç örnek verecek olursak: Apeltauer, anadilinde zengin bir kelime hazinesine sahip olarak okula başlayan çocukların, eğitim dilini daha kolay öğrendiklerini ve buna bağlı olarak okuma yazma becerilerini kazanmada da daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur (Apeltauer

8 8 2003; 2007). Cummins yaptığı araştırmalarda, çocuklara anadilini tam olarak kazandırmadan ikinci dile yönlendirilmeleri, anadillerinin gerilemesine ve akademik başarılarının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verdiğini saptamıştır (Cummins, 2001). Aynı araştırmacı karşılıklı bağımlılık teorisiyle, bir kişinin ikinci ya da üçüncü dilde erişebileceği dilsel yetkinliğin, büyük ölçüde bu kişinin kendi ana dilinde ulaşmış olduğu düzeye bağlı olduğunu ortaya koymuştur (Cummins, 1979). Son yıllarda nörobiyoloji de çok dilli ortamlarda yetişen çocukların dil edinimiyle ilgilenmiştir ve uygun şartlar oluşturulduğunda iki ya da üç dilin aynı anda öğrenebileceğini savunmuştur (Franchescini, 2006). Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, iki dili öğrenmenin çocukları zorlamadığını kanıtlamıştır (Tracy 2008, Krumm, 2008). Hatta Tracy, insanın çok sayıda dili öğrenmeye doğuştan kabiliyetli olduğunu belirtmiştir (Tracy, 2009). Skutnab Kangas ve Toukomaa, iki dilliliğin gelişim düzeyleriyle ilgilenmiştir. Elde ettikleri bulgular, anadildeki dil edinme düzeyi ile çevre dilindeki dil edinme düzeyinin paralel yürüdüğünü ve iki dillilik gelişiminin üç aşamadan oluştuğunu göstermiştir: 1.Aşama (Semilingualism) Hem anadili hem de ikinci dil yetersiz bilinmektedir. Bu durumda çocuk her iki dilde yarım dillidir. Her iki dildeki yetersizlik, hem düşünme yeteneğini hem de zeka gelişimini olumsuz etkilemektedir. 2. Aşama, (Dominant Bilingualism). Her iki dil iyi bilinmektedir. Bununla birlikte dillerden birinin anadili gibi iyi bilinmesi, düşünme yeteneğini ve zeka gelişimini olumsuz yönde etkilememektedir. 3. Aşama, (Additive Bilingualism). Her iki dil de anadili gibi çok iyi bilinmektedir. Bu durum, konuşanın hem düşünme hem de zeka yeteneklerini arttırmaktadır. (Skutnab K./Toukumaa, 1987) Almanya da Türk çocuklarının iki dilliliği, genel itibariyle semilingualizm, yani iki taraflı yarım dillik düzeyinde kalmaktadır (Skutnab-Kangas, 1987; İleri, 2000). Kanadalı dilbilimci James Cummins, iki taraflı yarım dillilik olgusuyla ilgili özetle şunları formüle etmiştir:

9 9 Bir çocuğa eğer konuşma dili olarak henüz tam anlamıyla yetkinlik kazanmadığı bir dilde okuma yazma öğretilmek istenirse ve bütün dersler o dilde yapılırsa, bu zamanla anadilinde de gerilemeye sebep olmaktadır. Anadilindeki gerileme, toplum dilinde yine bir gerilemeyi tetiklemektedir. Bu kısır döngü içerisinde çocuk, her iki dilde de gerilemekte ve iki dilde de yarım dilli olmaktadır (Cummins, 1983). Burada anadilin ve ikinci dilin yeterince bilinmediğinin fark edilmesinin, yüzeysel olarak bakıldığında mümkün olmadığını belirtelim ve bu bağlamda okulun dil gelişimindeki önemli işlevini tekrar hatırlayalım. Cummins, dil ediniminde iki farklı beceriden bahsetmektedir: 1.Kişilerarası Temel İletişim Becerileri ( Basic Interpersonal Communicative Skills - BİCS) ve 2.Bilişsel Akademik Dil Yeterliği ( Cognitive Academic Language Proficieny - CALP) (Cummins, 1983). Buna göre okul, anadil eğitimi sorumluluğunu üstlenmezse, akademik dil becerilerinin gelişmesi mümkün değildir. Zaten mümkün olsaydı, dünyanın hiçbir yerinde anadilde ders, müfredatlarda yer almazdı (İleri, 2008). Tüm bu araştırmalar özetle şu sonucu ortaya koymaktadır: göç geçmişi bulunan çocukların dilsizliği sadece sosyal ve strüktürel ayrımcılık sonucunda oluşan ve dil fukarası çevrelerde yetişmelerinden kaynaklanan bir durumdur. Bu çerçevede, çocukların özellikle anadillerinde ileri derecede eksiklikler bulunmaktadır (Franchescini, 2006). Psikososyal Etkiler Okul dönemi, yukarıda çerçevesini çizdiğimiz gibi, dil gelişimi açısından daha önceden edinilmiş dil becerilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanabilir (Trautner, 1991). Zira bir çocuk okula başladığında, konuşma dilinden yazı diline ve günlük dilden okul diline, Ferguson un tanımıyla, düşük seviyeden(low Variety) yüksek seviyeye (High Variety) geçiş yapar (Ferguson, 2000). Bu durumda Alman eğitim sistemi, yalnız anadilleri Almanca olan çocukların dil becerilerine karşılık vermektedir. Onları kaldıkları yerden alıp daha ileri noktalara taşırken, erken çocukluk dönemlerinde öğrendikleri anadilleri yok sayılan diğer çocukları ise ortada bırakmaktadır. Örneğin, anadilleri Almanca olan çocuklar, edindikleri kelime hazinesini, kavramsal becerilerini, okuma yazma bilgi ve

10 10 becerilerini okul ortamına aktarabilirken, Türk çocuklarının sahip oldukları aynı anadil yetenekleri, okuldaki başarılarına herhangi bir katkı sağlayamamaktadır (İleri, 2000;2008). En hafifinden fırsat eşitsizliği diyebileceğimiz bu durum, çocukların benlikleri üzerinde derin izler bırakacaktır: Onların anne babaları kendilerine hiç bir işe yaramayan bir dili öğretmişlerdir. Hatta bunun da ötesinde, Almanca önünde engel olan, kendilerini dezavantajlı kılan, teneffüslerde okul avlusunda kullanılması, toplumsal değerlere ve toplumsal uyuma tehdit oluşturduğu yönünde algılan bir dili öğretmişlerdir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkçenin çocuklar tarafından değersiz bir dil olarak algılanmasıdır. Böylesi bir algıyı körükleyen başka bir faktör ise, Almanya nın sosyal segregasyon politikası, yani etnik grupların kasıtlı olarak belli bölgelere yerleştirilmesi ve oralarda tutulmasıdır. 2 Nitekim özellikle büyük şehir okullarının birçoğunda, göç geçmişi bulunan öğrencilerin oranı yüzde 99 lara varmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler seviyesindeki bu yoğunlaşmanın okul çalışanlarına yansıtılmaması söz konusudur. Okul personelinin neredeyse tamamı yerli lerden ve dolayısıyla Almanca konuşanlardan oluşmaktadır. Okul çalışanları arasında Türkçe konuşan biriyle karşılaşmak istendiğinde, gözler daha çok okul koridorlarında dolaşan yardımcı hizmet personeline ya da problemlerden sorumlu olan sosyal çalışmacılara kaydırılmak durumundadır. Bunun özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler açısından son derece ciddi sonuçları olacağı ortadadır. Mesleki gelecekleri ve iş hayatları için rol model olan okul çalışanlarına baktıklarında, öğretmen olmanın Almanca konuşmakla, hizmetli olmanın ise Türkçe konuşmakla ilişkili bir durum olduğunu kanıksayacaklardır. Böylelikle çocuklar için Türkçe konuşmak, utanç vesilesi olacaktır. Bu sorunu görmüş olan Eğitim Bilimci Jörg Ramseger (FU-Berlin), Öğrencilerinin anadillerini konuşamayan bir öğretmen, yetersiz öğretmendir diyerek açtığı parantezle meselenin bam teline dokunmuş ve Alman öğretmenlerinin toplum içinde yaygın olarak konuşulan Türkçe, Arapça ve Rusça gibi dilleri, üniversite eğitimlerinde öğrenmeleri gerektiğini savunmuştur. Ancak bu şekilde çocukların dillerinin ve 2 Bu olguya her göç ülkesinde rastlandığını, uyum sürecinde geçiş fenomenlerinden sayıldığını vurgulayan sosyolojik argümanlar, yarım asırdır bu işi halledemeyen Almanya için geçerli olmasa gerek.

11 11 kültürlerinin kabul gördüğü kendilerine yansıtılabilecek ve onların benlik imajlarının olumlu gelişmesi ve aidiyet duygularının onay bulması temin edilmiş olacaktır (Krumm, 2008). Anadilinin okul tarafından dikkate alınmaması ise, çocuk için dilinin ve kültürünün değersizleşmesi anlamına gelecek ve çocuğu da değersiz kılacaktır. Bu da çocukların kendilerini değersiz olarak görmelerine, daha geniş anlamda ise özgüven eksikliği ve kendine yabancılaşma gibi bir dizi sorunlara yol açacaktır (Hu, 2003). Bilişsel Etkiler Bilindiği gibi dilin işlevi yalnız iletişimle sınırlı değildir. Dil, aynı zamanda düşünme ile birlikte, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel süreçleri de içermektedir (Temel/Yazıcı, 2003). Dil ve düşünce sisteminin etle kemik gibi birbirine bağlı olması demek, insanın gördüklerini, gözlemlediklerini ve hissettiklerini adlandırması, anadilini öğrenirken, dili yalnız somut olarak değil, soyut olarak da öğrenmesi, beyninde/zihninde böylece kavramların ve bir dil sisteminin oluşması, bu dil sistemine bağlı olarak aynı zamanda bir düşünce sisteminin oluşması demektir. Bu süreç dil aracılığıyla geliştiği için, yarım dillilik kendini yalnız dilde değil, aynı zamanda düşünme yeteneği ve zeka gelişiminde de göstermektedir(temel/yazıcı, 2003; İleri, 2000). Göç geçmişi bulunan çocuklar çoğu zaman hiç bir dilde tam anlamıyla bir düşünce sistemi kuramadığı için, okulda daha az başarılı olmaktadırlar. Kimlik Gelişimine Etkiler Çocukların dil eğitiminin konu edildiği her yerde, dilin bir kültür ve tarih taşıyıcısı olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü dil, kimliğin tüm boyutlarına temel teşkil eden kimlik kurgusunun en önemli yapı taşıdır (Kresic, 2006). Öyleyse, iki dilli ortamda yer alan Türk çocuklarının dil yeterliği açısından belirli bir aşamaya ulaşamamaları, tüm kişiliği etkileyen bir sorun olarak görülmelidir (Fthenakis/Sonner/Thrul/Walbiner, 1985). Genel olarak göç geçmişi bulunan çocuklarda olduğu gibi Türk çocuklarında da yaygın bir şekilde gözlenen her iki dilde de kendini ifade edememe ve çözüm olarak iki dili birbirine karıştırma ya da bir dilden diğerine geçiş yapma pratiği, literatürde düzenek değiştirme (Code Switching)

12 12 kavramıyla tanımlanmaktadır. Bu eğilimde olan bir kuşağın, genel itibariyle kimlik inşa sürecinde de bir takım aksaklıkların oluştuğunu günümüzde her iki dilden ve kültürden farklı ama her iki dilin ve kültürün özelliklerini içinde barındıran karma bir dil ve kültür yapısının oluştuğu göstermektedir(temel/yazıcı, 2003). Burada düzenek değiştirme (Code Switching) üzerinde biraz durmak gerekiyor. Cindark ve Dirim gibi birçok araştırmacı, bu olguyu post-modern kimlik kuramı çerçevesinde ele alarak melez kimliğin(patchwork Identity Keupp, 1993) bir ifade biçimi, bir kültürel tarz olarak görmektedir(cindark, 2007; Dirim 2010). Oppenrieder, gelinen noktada bu kimliği olumlu değerlendiren, benimseyen ve savunan bir neslin oluştuğunu söylemektedir (Oppenrieder/Thurmair,2003). Böylesi bir çerçevede gençler, düzenek değiştirme pratiğinden bilinçli olarak yaralanmaktadırlar ve tarzlarıyla kendilerini özellikle iki taraflı yarım dilli diye adlandıran ikinci nesil akademisyenlerinden soyutlamaktadırlar (Cindark, 2007). Bu pencereden bakıldığında iki taraflı yarım dillilik, sadece bir etikettir ve aslında çocukların iki dildeki becerileri üst düzeyde gelişmektedir: Her iki dili kullanmada o kadar eminler ki, rahatlıkla bir dilden diğerine atlamayabilmekteler ve bunu yaparken de Matrix dilinin (temel olarak kullanılan ve kendisine diğer dilden eklemeler yapılan dil) gramer kurallarına uymaktadırlar (IMIS, 2011). Bu noktada günlük hayatta yaygın olarak konuşulan dilden iki örnekle bu bakış açısının iç tutarsızlığına dair ilk ipuçlarını verebiliriz: Zu Fuss gitmeyelim, otobüsle sürelim. ( gidelim). Abimlen gestern sas oynadık. (çaldık). 3 Belki de ilk önce şunun anlaşılması gerekiyor; hem modern hem de post-modern kimlik kuramları, dile kimlik inşasının temel bir unsuru olarak düşük değer biçmeleriyle tanınmaktadırlar (Kresić, 2007). Dolayısıyla da dilin kimlik oluşturucu fonksiyonunu kimlik modellerine adapte etmeyi göz ardı etmiş durumdadırlar. Kresic, dilbilimlerin ve sosyo-linguistikin 60 lı yıllardan beri dil ile sosyal ve kültürel aidiyetin bağlantılarını tartışılmaz bir nitelikte ortaya koyduğu halde, modern ve postmodern kimlik kuramlarının bu gerçeği dikkate almamasını son derece şaşırtıcı bulmaktadır (Kresić, 2007). 3 Berlin de, üniversite öğrencileri arasında geçen bir sohbetten.

13 13 Tüm bunlara rağmen düzenek değiştirme (Code Switching), özgür bireyler tarafından elbette bilinçli bir kimlik ifadesi olarak algılanabilir. Ama bunun böyle olması, Türkçe-Almanca karışımının, bir dilde kendini ifade edememenin sonucu olarak ortaya çıktığı ve bu olguya tüm nesillerde ve tüm sosyal statülerde rastlandığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Çocukların ya da gençlerin Türkçe konuşmalarını gerektiren ortamlarda da düzenek değiştirmeye başvurmadan konuşamayışları ve bu dilde konuşabilecek insan sayısının kendi kültürel adacıklarında bulunanlarla sınırlı olması bunun göstergelerindendir. Düzenek değiştirmenin iki taraflı yarım dilliliğin bir tezahürü olduğunu daha açık olarak ortaya koyan gerçek ise, bir dile hakim olmanın yalnız konuşma pratikleri ile sınırlı olmayıp, okuma, yazma, dinleme ve anlamayı da kapsadığıdır. Buna göre, genç bir insan, bir metni ya da bir konuşmayı anlamak için üst düzey dil becerisi olduğu ileri sürülen düzenek değiştirmeden nasıl yararlanacaktır? Bundandır ki, Felix bu olguyu dilsizlik olarak tanımlamaktadır( Felix, 1993). Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten şunu da söyleyebiliriz: Yazılı ve sözlü dil üretmeyi, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi sağlayan tüm karmaşık işlemler, bilinçaltı zihinde gerçekleştiği için, Türkçe-Almanca karışımı bilinç seviyesinin altında olup biten bir olgu olarak da görülmelidir. O zaman da gençlerin bu dili kullanmalarının arkasında ikincil kazanç olarak, acizliklerine dikkat çekme ve bize yardım edin çağrısı yatmaktadır diyebiliriz. Sonuç: Dilbilimsel gerçeklere göre okul, anadili temellendirebilmenin olmazsa olmazıdır. Bir çocuğun kişilik gelişiminde anadilin en büyük etken olduğunu düşünürsek, o zaman eğitim sorumluluğunu üstlenmiş olan ülke, anadil öğretiminin zeminini de hazırlamak zorundadır (İleri, 2000;2008). Bu da ancak dilbilimsel gerçekler esas alındığında mümkün olabilir. Uygulanmakta olan ders modeli ise çocukların bu haklarını ellerinden almaktadır ve ideolojik bir amaca hizmet etmektedir(gogolin, 1994; 2001). O halde şunu söyleyebiliriz: Eğer Almanya da çocukların topluma entegre olmaları istenseydi, Türkçenin de okula entegre olması yani anadil dersi(l1) olarak 1. sınıftan son sınıfa kadar her okul türünde ve ikinci dille(l2) eş değerde yasal hak olması ve uygulanması gerekirdi (İleri, 2008).

14 14 3.ALMANYA DA TÜRKÇENİN GELECEĞİ Almanya da iki dilli ortamda yer alan Türk toplumu, ilk dillerini yalnızca ev ortamında ve yakın çevrelerinde konuşabilmektedir. Bu durum Brizic in, Bir dil toplumsal redde, geri çekilme ya da donma şeklinde cevap verir (Brizić, 2007) dediği durumdur. Aile ortamında da sağlıklı dilsel etkileşim olanaklarının sağlanamaması bu süreci hızlandırır. Çünkü çocukların aile içinde aldıkları Türkçe ve Türk kültürü eğitimi, en fazla o ailenin sahip olduğu kültür kadardır (Türkdoğan, 1984). Aşağıdaki tablo, UNESCO nun Ölme Tehlikesinde Olan Diller Kategorisi nden alıntılanmıştır ve bir dilin hangi aşamalardan geçerek sonunda öldüğünü göstermektedir. Tablo 2. Tehlikenin Derecesi ve Dilin Bir Nesilden Diğerine Aktarımı Durum Savunmasız (vulnerable) Kesin tehlikede (definitely endangered) Ciddi tehlikede(severely endangered) Kritik tehlikede(critically endangered) Ölü (dead) Belirti Çocuklar genel olarak dillerini konuşabiliyor ama sadece yaşamın belli alanlarında(örneğin aile içinde). Çocuklar dillerini evlerinde anadili olarak öğrenmiyorlar. Dede nineler ve yaşlı nesil dillerini konuşuyor, anne baba olan nesil bu dili anlıyor, ama çocuklarıyla konuşmuyor. Dili konuşan en genç nesil nene dedelerdir; bunlar da dili tam olarak konuşamıyor ve nadir kullanıyor. Dili konuşan kimse yok. Görüldüğü gibi Türkçe, Almanya da tehdit altındadır ve yok olma yolunda ilk aşamayı (savunmasız/vulnerable) tamamlamıştır. 4 Türkçenin, aile içinde konuşularak korunabileceğini savunan görüşlere, bu tablo altı çizilmeye değer bir mesaj vermektedir: Bir dilin yalnızca ailede ve kişisel ortamlarda kullanılması, o dilin sürdürülebilirliğinin değil, tehlikede olduğunun belirtisidir. Ve yine Türkçeyi ailede ve kendi aralarında konuşarak nesilden nesile aktarabileceklerini ve koruyabileceklerini düşünenlere, yeni nesillerin giderek daha az Türkçe konuştukları gerçeğiyle cevap verilebilir. Dil asimilasyonunun şiddetini artırarak sürdürmesi, buna direnme gücünün giderek azalması, çocukların önemli bir kısmının ikinci aşamaya ( kesin tehlikede) geçişi tamamlamak üzere olduklarını göstermektedir. Burada dilin 4 Türkçenin, bir dünya dili olarak giderek daha çok önem kazandığını ve yaygınlaştığını hatırlatalım ve burada anlatılan durumun tamamen Almanya daki Türkçeyle sınırlı olduğunu tekrar belirtelim.

15 15 tehlike altında olmasının, çoğu zaman konuşanlarının da tehlikede olduğunu, topluluk ve bireyler olarak insani haklarının çiğnendiğini de belirtmiş olalım. Tüm bu gerçekler ortadayken, Alman Dil Enstitüsü nün yaptırdığı araştırmalar, sürecin dil kaybına ya da dönüşüme doğru değil, gelişime ve canlılığa doğru evrildiğini ileri sürebilmektedir. 5 Bu teşhisteki isabet payının ne seviyede olduğunu belirlemek için Pilancı nın alan araştırmaları çerçevesinde gözlemlediği bir durumu karşısına koyalım: Araştırmalarımız sırasında, 3. kuşak Türk genç ve çocuklarının hiçbir cümleyi Türkçe başlayıp Türkçe bitirdiği görülememiştir. Konuşmanın daha başında anne babalarından, bulundukları ülkenin dilinde yardım isteyen veya konuşmaya İngilizce devam etmek isteyen örneklere rastlanmıştır. Bunda en önemli etken genç ve çocukların, eğitim dilinin bulundukları ülkenin dili olması, Türkçe eğitiminin aile ve yakın çevre ile sınırlı kalmasıdır. (Pilancı, 2006) 4. DEUTSCH ONLY UNESCO Genel Kurulu, 1999 yılında, 21 Şubat gününü Uluslararası Anadili Günü olarak kabul etti. İlk olarak 2000 yılında kutlanan bu günle, Batı Avrupa da uygulanan anadil yasaklarına ve insan haklarına aykırı uygulamalara dikkat çekilmiş olundu. Avrupa Birliği de çok kültürlülüğün ve çok dilliliğin korunmasına dönük çeşitli önlemler almaktadır. Ama anlaşılan, bu gelişmelerin uluslar için bağlayıcılığının bulunmadığıdır. Yasadığımız ülkeye baktığımızda bunun böyle olduğunu kolayca anlayabilmekteyiz: Göç ülkesi olduğunu ve artık bunun geri dönüşü olmayacağını en sonunda kabul eden Almanya, bunu bir imkan ve fırsat olarak benimsemekten ise hala uzak görünmektedir (Gogolin, 2001). Ülke, daha ziyade tek dillilik ve tek kültürlülük habitus uyla (Gogolin, 1994), olmayan bir gerçeğin ve tarihten gelen bir ideolojinin peşinde koşma ve bunu başkalarına dayatma peşindedir. Gördüğümüz gibi, göçmen kökenli dillerin geçerlilik kazanmaları için ne bir hukuki statüleri ne de müfredat içi ders olma imkanları bulunmaktadır. Göç geçmişi bulunanların dilleri bu anlamda geçersiz dillerdir ve Almancanın yanında kullanılmaları da geçersizdir 5 Örneğin bakınız Sirim 2009

16 16 (Gogolin/Neumann, 1997). Prof. Cemal Yıldız, başarısızlığı ortada olduğu halde Almanya da uygulanmaya devam edilen dil programlarını, Amerika da uygulanan English Only programlarına benzetmektedir. Bu kapsamda göç geçmişi bulunanlara yönelik uyum kursları, aile birleşimi için temel düzeyde Almancanın ülkeye gelmeden öğrenilmesi zorunluluğu ve özellikle çocukların daha kreşteyken Almanca öğrenmeye teşvik edilmeleri gösterilebilir. Bu kapsamda örneğin Erken Fırsatlar Girişimi: Odak Yuvalar gibi ek programlar aşağıdaki gerekçeyle uygulanmaya konmaktadır: Dil, okulda ve meslek yaşamında başarının, toplumsal yaşama katılımın ve topluluğa uyumun anahtarıdır. Bu nedenle dile mümkün olduğunca erken destek vermek önemlidir. Erken fırsatlar girişimi bu nedenle en küçüklere yönelmekte, onların daha baştan adil fırsatları olması için dilsel gelişmelerine gerekli desteği vermektedir! (Dr. Kristina Schröder, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı, 2011) Programın tanıtım broşüründe ayrıca Federal hükümetin yılda toplam 400 milyon Avro ile tüm Almanya da 4000 e yakın Odak- Yuva ya destek verdiği belirtilmektedir. Diğer yandan göç geçmişi bulunanların topluma daha iyi uyum sağlamaları için hazırlanan Ulusal Uyum Planı'nda anadilinin de desteklendiğini, ancak maddi yetersizlikler nedeniyle bu konuda daha fazlasının yapılamadığı vurgulanmaktadır. 6 Almanya, Googolin e göre bu tutumuyla aslında sermaye yok etmekte (Gogolin, 2001) ve tanıdığı tek sermaye olan Almancaya cömertçe yatırım yapmaktadır. Bu bağlamda çeşitli kanallardan, toplum katlarına durmaksızın Almanca öğrenme bilinci pompalanmaktadır. Bunun için müstesna bir örnek olarak Almanya Uyum Vakfı nın, Raus mit der Sprache Rein ins Leben kampanyasını verebiliriz: Geçen yılın Mart ayında başlatılan ve hala sürdürülmekte olan, Türkçesiyle Dilini Çıkar Yaşama Katıl başlıklı kampanyada, aralarında Türk kökenli bakan Aygül Özkan ın da bulunduğu sanat, müzik, televizyon ve spor gibi çeşitli alanlardan gelen ve göç geçmişi bulunan ünlüler kullanılıyordu. Bunlar hazırlanan afişlerde kışkırtıcı bir şekilde Alman bayrağı renklerine boyanmış dillerini çıkarıyor ve ülkedeki tüm Alman olmayanları Almanca öğrenmeye davet ediyordu. Hükümetin göç ve uyum sorumlusu Maria Böhmer ise kampanyanın ne derce isabetli olduğunu şu sözlerle ifade ediyordu: 6 Maria Böhmer

17 17 Bu ülkede Almanca dilini konuşamayan kendine ancak kıyıda köşede yer edinebilir. Almancayı iyi öğrenmiş olanlar ise ülkenin sunduğu tüm olanaklardan yararlanabilir. Almanca, meslekî olarak ilerlemenin, iyi bir iş sahibi olmanın ve diğerlerine örnek olabilmenin de anahtarıdır. Bu nedenle bu ülkenin bir parçası haline gelebilmek için herkesi Almanca öğrenmeye davet ediyoruz. Çünkü bu kampanyanın asıl mesajı İyi bir Almancayla sen de yükselebilir toplumda söz sahibi olabilirsin dir. Böhmer in göç geçmişi bulunanlara Almanca öğrenin çağrısı, bir zamanlar ABD rejiminin Kızılderililere yaptığı teklifin aynısıdır: İngilizceye hakim olsaydınız ABD rejimiyle anlaşmalarınızda kandırılamazdınız! Bu uyarıyla Kızılderililer, anadillerinden arınarak İngilizce öğrenmiş ama baskı ve ayrımcılık devam etmişti. Federal Almanya İçişleri Bakanlığı Göç ve Mülteciler Dairesi Genel Müdürü, Dr. Manfred Schmidt e kulak verelim şimdi: 4. kuşak Türk dilini bilmiyor. Fakat aynı kuşak Almanya toplumu tarafından da kabul görmüyor. 7 5.TÜRK TOPLUMUNUN ANA DİLLERİ TÜRKÇEYİ KORUMA VE SÜRDÜREBİLME EĞİLİMLERİ VE İMKANLARI Almanya da, Türkçenin geleceği, ailelerin inisiyatifine terkedilmiştir. Gel gelelim, bunlar yaşadıkları ortamda ana dilleri Türkçeyi korumak ve sürdürebilmek (yani var olabilmek) için sahip oldukları özellikler ve gösterdikleri çabalar bakımından son derece yetersizdir. Şimdi bunun nedenlerini toparlayıcı bir şekilde inceleyelim. Daha kolay anlaşılması açısından bu nedenleri iki başlıkta ele alabiliriz: 1.Dışsal nedenler (Ağırlıklı olarak ailelerin sorumluluk alanına girmeyen) 2. İçsel nedenler (Ağırlıklı olarak ailelerin sorumluluk alanına giren). 8 1.Dışsal nedenler Dillerin Eşitsizliği De Swaan, Q değeri (Q Value), ya da Bir Dilin İletişim Potansiyeli konseptiyle (Communication Potential of a Language) her dilin eşit değerde olmadığını 7 Euroactiv.com.tr, Gerçekte iki neden arasında karşılıklı ve bağımlı bir ilişki bulunmaktadır.

18 18 göstermiştir (De Swaan, 2001). Buna göre, bir dil ne kadar çok insanla konuşulabiliyorsa, o dilin değeri o kadar büyüktür. Türkçe, Almanya ortamında kamusal alanda ve genel olarak uluslararası geçerlilik açısından önemi az olan ve az sayıda insanla konuşulabilen (Q değeri düşük) bir dil olarak algılanmaktadır. Sokaktaki insana bakıldığında sıkça rastladığımız, Türkçe neyimize lazım, her şey Almancada bitiyor gibi çok yaygın görüşler, Türk toplumunun kendi anadillerine karşı duydukları ilginin gittikçe azaldığını göstermektedir. Eşit Olmayanların Dilleri Pierre Bourdieu, dilin, bir iletişim aracı olmasının yanında, iktidar ve güç ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir kültürel ve sembolik sermaye olduğunu belirtmektedir. Bordieu ya göre sembol değerine sahip diller meşru, yani resmi ortamlarda konuşulurlar (Bourdieu, 1993). Bu terminolojiye göre göç geçmişi bulunanların dilleri geçersiz dillerdir. Böyle olması, o dillerin linguistik özelliklerinden değil, toplumsal koşulların ve konuşanlarının konumlarından kaynaklanmaktadır (Fürstenau, 2004). Toplumsal yaşama baktığımızda tam da bunu görmekteyiz. Almanların büyük çoğunluğu için Türkçe bir dünya dili olmaktan ziyade, Türkiye den gelen, sosyoekonomik anlamda silik kalan ve kültürel anlamda Almanlarla eşit olmayanların dili olarak algılanmakta ve muamele görmektedir. Türk toplumu ise bu etiketten uzaklaşmak için Türkçeden arınmaktadır. Hatta bazen radikal bir biçimde diğer kimliğe geçişi tercih etmektedir (Brizić, 2007,). Baskı Azınlığın konuştuğu diller, her zaman baskın olmayan grupların (non dominant group) dilleridir(osswald, 1988) ve yüksek asimilasyon baskısı, ayrımcılık, fırsat eşitsizliği ile karşı karşıyadır (Kraas, 1992). Schmierhorn, sosyolojik temele dayandırdığı ve teorik bir çerçeveye oturttuğu etnik ilişkiler araştırmalarında, zamanla bir grubun diğerine üstünlük taslayacağını dile getirmiştir. Dolayısıyla Türk toplumunun kolektif bir şekilde Almancaya yönelmesinin nedeni, eğitim, iş, siyasal ve hukuki kurumlara erişimde görülmelidir. Bu erişimi sağlamak için dilsel olarak da adapte olma zorunluluğu bulunmaktadır(schmierhorn 1970,Cathomas 1981). Sonuç itibariyle diyebiliriz ki, Almancaya topyekun iltica, ayrımcılığa ve dışlanmaya

19 19 uğramamak için vuku bulmaktadır ve genel anlamda Türklerin içinde bulundukları sisteme, sistemdeki kişiler ve kurumlarla ilişkilerine, mantıklı bir uyum olarak değerlendirilmelidir. Ülkede Türkçenin kamusal ve toplumsal alanda yok sayılarak geçersiz dil konumuna itilmesi ise bu uyumun asimilasyon derecesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Türk toplumunun kendi sorumluluk alanına giren içsel nedenler ise bu süreci hızlandırmaktadır. Bu nedenler arasında aşağıdakileri sayabiliriz: Bilinçsizlik ve Yanlış Yönlendirilme Almanya da bir lisana hakim olmayı günlük hayattaki temel gereksinimlerini ifade etmek için kullanılan sınırlı sayıdaki kelimeden ibaret gören ailelerin sayısı oldukça çoktur. Bunun böyle olmasının bir nedeni, ailelerin sürekli olarak yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesidir. Hem Alman tarafından hem Türk tarafından gelen Evde Türkçe konuşun! uyarıları, bu işin evde halledilebileceği algısını pekiştirmektedir. Bu da ailelerde, anadil işini tek başlarına halledebilecekleri duygusunu geliştirmekte ve başarısızlık durumunda ailelerin kendilerini suçlu olarak görmelerine ya da suçlanmalarına neden olmaktadır. Oysa eğer anadili ailede halledilebilecek bir konu olsaydı, eğitim öğretim bu işi ailelere bırakmayacaktı. Neticede oluşturulan bilgi kirliliği, ailelerin saf bilgiye ulaşmalarını engellediği gibi, gerçek sorumluları ve bunların amaçlarını teşhis etmelerinin ve cesur hak taleplerinde bulunmalarının da önünü tıkamaktadır. Türkçe Derslerine İlgisizlik Almanya da genelde müfredat dışı ve seçmeye bağlı olarak birçok okulda sunulan Türkçe derslerine, veliler gereken ilgiyi göstermemektedir. Zaten Türkçe külfetine katlanmak istemeyen Alman yetkilileri, yeri geldikçe bu eğilimi aleyhte bir delil olarak kullanmaktadır. Ne var ki, veliler açısından bakıldığında, bu durumu tamamen Türkçeye ilgisizlik şeklinde değerlendirmek pek de adil olmayacaktır. Birçok veli Türkçe derslerini, uğruna mücadele vermeye değmeyecek derecede yetersiz bulmakta ve karneye yansımadığı için ciddiye almamaktadır. Türkçe derslerinin okul sistemindeki aldığı yer, velilerin Türkçe öğretmenlerine bakışını da etkilemektedir. Türkçe öğretmenlerinin konumlarıyla ilgili önemli

20 20 çalışmalar yapan Harald Waldrauch(1999/2000), öğretmenlerin Alman öğretmenlerle aynı pozisyonda olmadıklarını, yardımcı öğretmen olarak algılandıklarını, sadece Türk çocuklarına öğretmenlik yapabildiklerini, yetersiz ders materyallerine sahip olduklarını, öğretmen olmaktan çok tercüman olarak görüldüklerini saptamıştır. Buna birçok veli de bizzat tanık olmaktadır. Sonuç itibariyle anne babaların Türkçeye ilgisizliğinin, Türkçeden ziyade, onun sunulduğu bağlamdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Nitekim, örneğin Berlin de 15 yıl önce iki dilli Avrupa Okulu modeli çerçevesinde kurulan bir ilkokulu Türkçe yüzünden tercih edenler de yine Türk velileridir. Bu okulda Türkçe ve Almanca dersler, eşit ağırlıkta işlenmekte, yani Türkçe kendisine değer kazandıran bir çerçevede sunulduğu için tercih nedeni olmaktadır. Çocukların Almancayı Anadili Olarak Görmeleri Eğitim hayatlarına Almanya da başlayan/devam eden ve sübmersiyon sürecinden geçen yeni nesillerinin önemli bir kısmı ilk çocukluk dönemlerinde aile içinde ve akran grupları ile ilişkilerinde yaygın olarak Almancayı kullanmakta ve bunun sonucunda ya anadillerinin hangisi olduğu konusunda kararsızlık yaşamakta ya da Almancayı anadili olarak kabul etmektedir. Fismann ın, language shift kavramıyla, göç geçmişi bulunanların belli bir aşamadan sonra köken dillerini değil gelinen yerin dilini konuştuklarını anlattığı durum budur (Fishmann 1964, 1991). Zira, çocuklar, prestiji yüksek bir dili kimlik kurgularına daha kolay monte edebilmektedirler (Oppenrieder/ Thurmair, 2003). Ayrıca bu çocuklar yukarıda değindiğimiz düzenek değiştirme pratiğinden de uzaklaşmaktadır. Anadillerini Türkçe olarak benimseme bilinci, orijinal dillerinden kopan çocuklarda, kültürel anlamda da Almanya ya daha yakın durdukları için neredeyse hiç gelişmemektedir. Bir dil, onu kullananlarla yaşar, ilkesinden yola çıkarsak, Türkçenin her geçen gün daha çok kan kaybettiğini ve bu sürecin de birçok anne babayı, Türkçe için zaten geç kalındı, bari Almancaya ağırlık verelim hissiyle hareket ettirdiği gözlenmektedir. Türk Uzman Grupları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınırlı Etki Alanı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği tepav The Economic Policy Research Foundation of Turkey Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği Ali Sökmen, TEPAV 4 Aralık 2013 Çerçeve Almanya nın eğitim sistemi ve dil politikası Almanya

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren iki lisan öğrenmesi, okul ve iş yaşantısında başarı göstermesine katkı sağlayacak

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİM KİTABI ABAKÜS+MATİK ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE VELİLER İÇİN ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR BAKİ YERLİ

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİM KİTABI ABAKÜS+MATİK ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE VELİLER İÇİN ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR BAKİ YERLİ MENTAL ARİTMETİK EĞİTİM KİTABI ABAKÜS+MATİK ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE VELİLER İÇİN ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2013 BAKİ YERLİ İÇİNDEKİLER 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Neden böyle bir duyuru?. Dil çesitliliği toplumsal bir gerçeklik. Bütün çocukların buna katılma ve bundan yararlanabilme

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar. Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren

Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar. Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren Sizin yuvanızda yeni olan nedir? Daha iyi destek olabilmek için daha fazla eleman: Odak noktamız dil öğrenimi

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 5 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Psikolojik Danışmanımı Tanıyorum etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinlikte

Detaylı

KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI

KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI Şüphesiz her veli çocuğunun başarılı olmasını ister, yine her öğrenci başarılı olmanın verdiği gururu, hazzı, mutluluğu, tatmak ister. En başta ailesinin, yakın çevresinin,

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir?

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? BU KİTABI OKUYUN VE İLİŞKİLERİNİZDE GÜÇLÜ, BAŞARILI VE SEVGİ DOLU OLUN İşte size NLP Lideri Mustafa KILINÇ tan sayfalarını peşpeşe çevireceğiniz bir kitap daha. İster

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir.

Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir. Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir. Broşürümüz yüksek teşvik ihtiyacı bulunan çocukların değişik bakım imkanları hakkında bir genel

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Okul fobisi nasıl gelişir?

Okul fobisi nasıl gelişir? Eğer bir kelimenin sonuna "fobi" eklenmişse, hemen bir şeylerden korkulduğunu düşünürüz. Ancak okul fobisi gelişen çocukların okula gitmek istememelerinin tek nedeni okuldan korkmaları değil. Çocuğa bu

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TEMEL KAVRAMLAR KÜLTÜR EĞİTİM İNSAN YAŞANTI SÜREÇ DAVRANIŞ İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA Mevcut Durum Bölge, özellikle Şanlıurfa yoksul mültecilerin başkenti Güvenlik önemli ve hassas bir konu: Uyuşturucu ve madde bağımlılığı

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI Anlamlı ve kalıcı öğrenme ancak bireyin(kişinin) kendi isteği, çabası ve bilinçli bir şekilde bilgileri işlemesi ile

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ 8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK NE

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme Etkin Dinleme DİNLEMEK Dinlemeyi öğrenen kişi, her konuşmadan olumlu bir mesaj alır... İnsan iletişiminin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir.

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com Nisan 2016, Damgalama Teorisi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DAMGALAMA (ETİKETLEME) TEORİSİ Sosyal gruplar, ihlal edilmesi durumunda

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

TATİL VAKTİ KISA BİR ARA

TATİL VAKTİ KISA BİR ARA OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ Lise Veli Bülteni TATİL VAKTİ KISA BİR ARA KISA BİR ARA! Öğrencilerimiz yoğun bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktılar. 2 hafta sürecek

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Yoğun Almanca Öğrenimi

Yoğun Almanca Öğrenimi Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Yoğun Almanca Öğrenimi Göçmen geçmişine sahip çocuk ve gençlere yönelik destekleyici tasarılar Intensiv Deutsch lernen/ Türkisch Hessen Eyaleti ndeki okullar yardımcı olmaya

Detaylı

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız:

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Emir KAYA. Hukuk Zihniyeti. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016. http://adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8081 https://www.academia.edu/29437017/hukuk_zihniyeti

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı