ÜNİTE 2 ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II. Öğr. Gör. Esra METİNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 2 ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II. Öğr. Gör. Esra METİNER"

Transkript

1 OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II İÇİNDEKİLER Oyun Dağacığını Geliştirmede Yararlanılacak Kaynaklar Yöresel Oyunları Araştırma Gözlem Yoluyla Bilgi Edinme Görüşme Yoluyla Bilgi Edinme Basılı Kaynakları Tarama Oyun Dağarcığı Geliştirmede Aile İşbirliği ÇOCUK VE OYUN Öğr. Gör. Esra METİNER HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Oyun dağarcığı geliştirmenin önemini kavrayabilecek, Oyun dağarcığını geliştirmek için yararlanılacak kaynakların farkına varabilecek, Kültür ve oyun arasındaki bağın önemini anlayabilecek, Çeşitli bölgelere ait oyunların farklılıklarını görebilecek, Oyun gözlem formu hakkında bilgi edinebileceksiniz. ÜNİTE 2

2 GİRİŞ İnsan tanımlanırken sosyal kültürel ve biyolojik bir varlıktır ifadesi kullanılır. Biyolojik bir varlık, canlı sıfatını devam ettirebilmek için birtakım eylemlere ihtiyaç duymaktadır; bunlar yemek, uyumak gibi fizyolojik gereksinimlerdir. Nasıl yemek yemek uyumak fizyolojik ihtiyaç ise oyun da çocuk için fizyolojik bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Peki, dünyadaki milyarca insan oyunla büyüyorsa ortak bir oyun dili var mıdır? Oyunları araştırmak, çeşitli kültürlerin oyun anlayışlarının farkını ya da benzerliklerini bulabilmek, oyun derlemesi yapabilmek bu bölümde ele alacağımız konulardır. OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR Oyun insan yaşamıyla şekil değiştiren bir kültür öğesidir. Oyun hemen her toplumda çocuğun gereksinimi ve buna bağlı olarak çocuk oyunlarının doğup gelişmesi gibi değişik toplumlarda benzer özellikler gösterir. Oyun, aynı gereksinimlerle doğar bu nedenle evrenseldir. Oyunun evrensel rolü, kültürden kültüre veya toplumdan topluma farklılık gösterir. Kırsal kesimlerde yaşayan bir ailede çocuklar büyüklerinden gördüğü yaşam telaşını oyunlarına yansıtırlar, bazen kendilerine bahçe yapar bazen çamurdan ekmek pişirirken, kent yaşamında ise çocuk evcilik oyunu için fırından ekmek alacağı bir oyun tasarlar. Oyunlarda birebir büyüklerinin yaptığı hareketleri duyguları yaşamak istese de önemli olan deneyimlerini artırarak, yeteneklerini geliştirmesidir. Kültür, insan ilişkilerinin geçmişten günümüze taşındığı bir araçtır, toplumla birlikte gelişir ve politik sistemler tarafından etkilenir. Toplumda yaşanan olaylar, insanların inançları ve beklentileri çocuk oyunlarına istemli ya da istemsizce yansır. Amerika da yaşanan 11 Eylül 2001 deki saldırılar sonrasında bu saldırıların çocuk oyunları üzerindeki etkisi gözlenmiş ve çocukların bloklardan yapılan büyük kuleleri uçak ile yıktıkları çarpmıştır. İnsanların yaşadığı dönem içinde savaş olgusu hayatın bir yerinde var ise bu, çocuk oyunlarına ve göreceği rağbetten dolayı oyuncaklarına yansımaktadır. Bu nedenle sadece çocuk oyunlarının gelişimini izlemek insanoğlunun yaşamına bakmaktır. Yine oyunlara yansıyan büyük ögelerden biri popüler kültür hatta modadır. Günümüz çocuklarının ilgisi sürekli değişmektedir. Basılı görsel iletişim araç gereçleri bu değişimin tüm dünyaya yayılmasında büyük bir yönlendiricidir. Tarih sürecinde elbette arabalar tekerlekler çocukların ilgisini çekmiştir, ancak günümüzde özel çizgi film karakterli arabalar her yıl farklı bir kültürün temsilcisi olarak çocuk oyunlarında yer almaktadır. Son yıllarda yetişkinlerin ellerinde iletişim araçlarıyla oynadıkları angry bird oyununu dört yaşındaki bir çocuk için sembolik olarak yerine geçebileceği bir kahramandır ve angry birdcülük diye bir oyun üretmek onlar için çok kolaydır. İşte yaşamdaki yenilikler sadece bir çocuk oyununa konu olarak kültürel aktarıma dâhil olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Ticari çevreler de bu arada çocukların oyun tarzına uygun olarak oyuncaklar üretmişler, bu dönemde savaş ile ilgili oyuncakların satışlarında büyük artışlar olmuştur. Bazı bilim adamları strateji oyunları ile sosyo-ekonomik düzen arasındaki ilişkinin önemine değinirler. Ticaret toplumlarında satranç ve monopol oyunlarının yaygın olmasına dikkat çekerler. Resim 2.1. Kültür, oyun ile doğrudan ilişkilidir. Oyun bireylerin ortak haz aldığı bir etkinliktir. Özellikle gelişmekte olan toplumlarda bazı oyunlarda kutsallık kavramının ve dinin etkisi gözlenmekte, dünyanın pek çok yerinde maskeli festivallere ölümle ilgili anlatılan ilginç hikâyelere; cadılar, hayaletler, devler, periler gibi hayali varlıklarla ilgili anlatılan masallara rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde de uzayla ilgili kavramları içeren oyunlar ve oyuncaklar daha sık görülmektedir. Bu ülkelerde uzay gemileri, uçan daireler, uzaylılar, ışınlanan varlıklar ve silahlar gibi oyuncakların da daha fazla üretildiği görülmektedir. Bütün bu özellikler dikkate alındığında oyun sosyo-kültürel yapının bir parçası gibi görünmektedir. Ancak bazı oyunların da bağımsız olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu oyunlardan biri tüm dünyada oldukça yaygın olan, ülkemizde Beş taş adıyla bilinen oyundur. Yine uçurtma, kukla, top dünyanın her yerinde oldukça yaygın olan oyun ve oyuncaklardır. Dünyadaki insanların birbirlerinden habersiz yaşadıkları dönemlerde, iletişimin bu kadar hızlı olmadığı çağlarda, oyun nasıl olur da evrensel bir rol üstlenir? Oyunlardaki bu ortak haz duygusu ve aynı amaçlarla, benzer hareketlerle oynanması sadece tesadüflerle açıklanabilir mi? Tesadüfî bir şekilde dünyanın farklı yörelerinde aynı oyun oynanması olasılıklara vurulduğunda imkânsızdır. Her insan nasıl özel ise her insanın oyuna kattığı anlam da o kadar farklı ve özeldir. Bu durumda oyunun belli amaçları, kaynağı araştırılmaya değerdir. Sonuçta oyun, sosyo kültürel yapının bir parçası ya da bağımsız olarak geliştirilen bir üründür. Oyuncaklar ise oyunu yapılandıran oyun araçlarıdır. O Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 hâlde oyun dağarcığı geliştirilirken toplumların tarih, sosyal kültürel ekonomik yaşantılarını incelemek gözlemek gerekmektedir. Bu yaşantıların çocuk oyunlarına yansımasıyla oluşan çocuk oyunu ve oyuncakları ise çocuk oyun dağarcığını geliştirmede yol gösterici olacaktır. YÖRESEL OYUNLARI ARAŞTIRMA Oyunların insan yaşamının önemli bir unsuru olduğu ve insan ile var olduğu açıktır. Kendi ülkemize baktığımız zaman değişik mevsimler, fiziki, ekonomik ve sosyal koşullar altındaki insan yaşamları farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar elbette oyun algılarını da etkiler. Yöresel, belli bir yöre ait demektir. Nasıl her yörenin düğün müziği, yemeği, bayram algısı farklılaşıyorsa, oyunlar da yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu farklılıkları oyun albümlerinde benzer oyunlara verilen farklı isimlerde görmek mümkündür. Oyun insanla var olur, oyunlar araştırılırken insanoğlunu tarihî süreç içerisinde ele almak gerekir. Yöresel oyunları araştırmada en sağlıklı yöntemler, çocuk oyunlarını gözlem yoluyla kaydetme ve kaynak kişilerden görüşme şeklinde bilgi edinmektir. Gözlem ve görüşme yoluyla kaydedilen bilgileri destekleyici olarak kültür ve folklor kuruluşlarına eğer varsa kuruluşların yayınlarına başvurulabilir. Ayrıca basılı yayın tarama, müzeler, kütüphanelerden yararlanma da araştırmanın temel yöntemlerindendir. Türk Kültüründe Çocuk Oyunları ve Oyuncakları isimli Türkiye de illeri kapsayan geleneksel çocuk oyunlarını tanıma ve tanıtma amacı ile yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Ülkelerin kendi kültürlerine özgü çocuk oyunlarını araştırma çalışmaları gelişmiş ülkelerin pek çoğunda yirminci yüzyılın ilk yarısında tamamlanmış ve yayımlanmış durumdadır. Kültürümüzdeki çocuk oyunlarını bir araya toplayan en eski ve Cumhuriyet ten sonraki ilk yayın 1934 yılında Yusuf Ziya Demircioğlu tarafından gayet sade bir Türkçe ile yazılan Anadolu da Eski Çocuk Oyunları kitabı olduğu görülmüştür. Yine aynı amaç ile 1955 yılında yayımlanan Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler kitabı Ferruh Arsunar tarafından yazılmıştır. Yusuf Ziya Demircioğlu na ait kitaptaki çocuk oyunlarının tamamı Muğla'nın Ula kazasından alınmış olup, yazar bu bölgede bir ay boyunca kalarak araştırmasını tamamlamıştır. Demircioğlu'nun, kitabın ön sözündeki açıklamaları oldukça önemli ve düşündürücü olup, konu şöyle ifade edilmektedir. Memleketin ufak bir köyünde bu kadar oyun bulunabilmesi Türk folklorunun buna ait kısmında da ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Gözlem yoluyla ve görüşme yoluyla yöresel oyunlar araştırılır yılında yayımlanan Musa Baran'ın "Çocuk Oyunları" adlı kitabı da bulunmaktadır. Sedat Veyis Örnek de "Geleneksel Kültürümüzde Çocuk" isimli kitabında çocuk oyunlarının isimlerini belirtmiştir. Hatice Poyraz da Okul öncesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Dönemde Oyun ve Oyuncak isimli kitabında çocuk oyunlarını ve oynandığı yöreleri araştırmıştır. Hatice Poyraz daha sonra Okul Öncesinde Oyun ve Oyun Örnekleri kitabı ile derlenen oyun örneklerini ortaya koymuştur. Yakın zamanda Nebi Özdemir de Türk Çocuk Oyunları adında iki cilt hâlinde hem oyunlardaki kavramları açıklayan hem de yöresel oyunları içeren bir kitap yayımlamıştır. Fakat bu kitaplar tam olarak yeterli sayılmamaktadır. Kültürümüzün ne kadar zengin olduğu düşünülünce hâlâ literatüre kazandırılmamış oyunlar olduğu düşünülmektedir. Yöresel oyunları araştırmak için kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar gözlem yoluyla bilgi edinme ve görüşme yoluyla bilgi edinmedir. Gözlem Yoluyla Bilgi Edinme Gözlem, amaçlanan bir davranışı, olayı, canlı ya da cansız bir varlığı olabildiğince tarafsız ve gereğine uygun olarak izlemektir. Özellikle insan davranışlarını, tutumlarını ortaya koymak için en kolay yöntemlerden biridir. Amacımız oyunlar hakkında bilgi almak ise ilk yöneleceğimiz grup elbette çocuklar olacaktır. Bir çocuğa oyunlar hakkında soru sormak, anket uygulamak imkânsızdır. Özellikle okul öncesi dönemde bir çocuk için oyun nedir, nasıl oynanır diye sorgulandığında sadece doğru, tarafsız bir gözlem yapmaya ihtiyaç vardır. Gözlemci, çocuk oyunlarının gözlemini yaparken oyunun şartlarını nasıl tanımlayabileceğine, oyunun yapısına ve kurallarına dikkat etmelidir. Ayrıca oyunun yetişkin yaşamı ile ilişkisi ve paralellikleri çocuğun oyundan kazandığı bilgileri incelemek ve farklı yaş gruplarındaki çocukların oyunlarını karşılaştırmak gerekir. Kaydedilen yöresel çocuk oyunlarının araştırılmasında araştırmacı gözlem kayıtlarını standart bir gözlem kayıt formuna işlemelidir. Bunun için araştırmacı ya önce düzyazı şeklinde gözlem kaydı alıp bunu sonra gözlem kayıt formuna geçirir ya da gözlem yaparken doğrudan "gözlem kayıt formuna" bilgileri işaretler veya not eder. Formda olmayan fazla bilgileri ayrıca kaydeder. Bunun için geliştirilecek "Çocuk Oyunları Gözlem Kayıt Formu" çok iyi planlanarak hazırlanmalıdır. Resim 2.2. Teknolojinin ilerlemesiyle oyuncak sanayisi de gelişmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 OYUN KAYIT KARTI Kart no: Oyun Türü: Etnik Grup: 1. Oyunun adı a. Gerçek adı b. Çevirisi 2. Oyunun Tanıtımı(Temel özellikleri, hareketlerin tanımı): 3. Oyunda Kullanılan Araç, Gereçler: 4. Oyuncuların Özellikleri: Cinsiyetleri: Yaş Grupları: Oyuncu Sayısı: 5. Oyunun Yapısı(Kuralları ve nasıl geliştiği): 6. Oyunda Verilen Ödül ve Cezalar: 7. Oyunun Kaynağı(Geleneksel, başka kültürden alınma, kaynağı belli değil ): 8. Oyun Zamanımızda Halen oynanıyor mu(yaklaşık başlangıç tarihi): 9. Oyunun Oynandığı Süre ve Zaman: 10. Oyunun Oynandığı Yer: 11. Oyunun Kazandırdığı Gelişimsel Özellikler: 12. Oyunla İlgili Diğer Açıklamalar: 13. Oyunu Açıklayan Çizim Oyunlar araştırılırken çocuklardan daha çok gözlem yoluyla bilgi edinilir. Tablo 2.1. Oyun Kayıt Kartı Görüşme Yoluyla Bilgi Edinme Görüşme en az iki kişi arasında sürdürülen bir iletişim sürecidir. Belli bir konu ve durum hakkında derinlemesine bilgi alınmasını sağlar. Oldukça esnek bir yöntemdir. Görüşme sırasında kaynak kişi olarak seçilen yetişkine ya da çocuğa kaydedilecek oyunla ilgili sözlü sorular yöneltilir ve bunlar bir forma kaydedilir. Görüşmede çocuğa veya yetişkine yöneltilen sözlü sorular "Oyun Anket Formuna" kaydedilir. Başka bir yöntemde ise kaynak kişi ile ön görüşme yapılır, istenilen bilgi konusunda kısa bir açıklama yapıldıktan sonra kaynak kişiye bir anket formu verilerek doldurması istenir. Daha sonra anket formlarındaki bilgiler ayrı, ayrı kayıt formlarına işlenerek analiz edilir Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Yöresel oyunları araştırmada kullanılan yöntem, gözlem veya görüşme ya da her ikisi de olabilir. Araştırmacı yalnız gözlem yapar veya yalnız görüşme yoluyla bilgi edinir ya da daha sağlıklı bilgi edinmek için hem görüşme yoluyla kaynak kişiden bilgi alır hem de anlatılan oyunu kendisi gözleyerek oyun kayıt kartını daha doğru bir şekilde doldurur. En ideal yöntem budur. Zaman ve şartlar uygun olduğu sürece bu yol izlenerek araştırma yürütülmelidir. OYUN ANKET FORMU-A- Yöntem: Görüşme Kaynak: Yetişkin Tarih: Çocukken ne tür oyunlar oynardınız? Bu oyunlar günümüzde oynanıyor mu? (Daha sonra her oyun için aşağıdaki bilgiler sorulur?) OYUN-1 Oyun adı: Oyuncu sayısı: Oyuncuların yaşları: Oyunda kullanılan araç-gereçler: Oyunun oynandığı yer: Oyunun oynandığı zaman: Oyunun nasıl oynandığı: Oyunda verilen ödül ve cezalar: Oyunun kaynağı nedir? Şekil 1.2. Oyun Anket Formu Tablo 2.2. Oyun Anket Formu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 OYUN ANKET FORMU-B- İnternet aracılığıyla oyun araştırılırken sayfaya erişim tarihinin ve erişim saatinin de kaynak kısmında belirtilmesi gerekir. Yöntem: Görüşme Kaynak: Çocuk Tarih: Oynadığınız oyunlar nelerdir: (Daha sonra her oyun için aşağıdaki bilgiler sorulur?) OYUN-1 Oyun adı: Oyuncu sayısı: Oyuncuların yaşları: Oyunda kullanılan araç-gereçler: Oyunun oynandığı yer: Oyunun oynandığı zaman: Oyunun nasıl oynandığı: Oyunda verilen ödül ve cezalar: Oyunun kaynağı nedir/kimden öğrendiniz? Tablo 2.3. Oyun Anket Formu Basılı Yayın Araçları (Kitap, Dergi, Ansiklopedi vb.) Kitaplar, süreli yayınlar, ansiklopediler, gazeteler, mahalli gazete ve dergiler gibi basılı yayın araçlarından çocuk oyunları dağarcığı oluşturmak pek çok araştırmacının diğer yöntemlerle birlikte kullandığı yollardır. Oyunlar ilgili kaynaktan olduğu gibi alınarak bir derleme yapılabilir ya da içeriğe bağlı kalarak yeniden yazılabilir. Hatta oyunlar çizimle desteklenebilir. Her iki şekilde de önemli olan oyunun esasına bağlı kalınması, içeriğin orijinalliğinin bozulmaması ve aynı zamanda anlaşılabilir, sade ve doğru bir Türkçe ile kısa ve öz olarak ele alınmasıdır. Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma ( Bilgisayar, İnternet, TV) Son yıllarda radyo ve televizyonda çocuk programlarına daha fazla yer verilmesi sevindiricidir. Çocuk programı kuşaklarında değişik animasyonlar, yarışmalı oyunlar oyun dağarcığı hazırlamada kaynak teşkil etmektedir. TV de yayımlanan yöresel kültürü ele alan programlarda verilen oyunlar da oyun Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 dağarcığı hazırlamada kullanılır. Günümüzde internet sitelerinde yayımlanan oyun örnekleri de hem günümüz, hem de geleneksel kültürümüzdeki oyunları araştırıp oyun dağarcığı oluşturmamıza ciddi katkı sağlamaktadır. Fakat yine de çalışmaların yeterli ve zengin olduğu söylenemez. Çocuk oyunları ile ilgili radyo ve televizyonda yayınlanan programlar araştırıldığında, sayılarının çok fazla olmadığı görülür. Yine de bu programlardan yararlanılabilir. Ayrıca kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna konuyla ilgili duyuru yapılarak, ilgili bilgilerin bir kaynakta toplanması sağlanabilir. Daha sonra bunların analizi yapılabilir. Yine kitle iletişim araçlarından yararlanarak değişik ülkelerin ve kültürlerin oyunlarını tanımak mümkün olmaktadır. Örnek Kitle iletişim araçları ile elde edilen oyunlar ile dünyadaki farklı kültürlere ait oyunları öğrenebiliriz.(ntv-msnbc arşivli yazısı) Diğer ülkelerde yaşayan çocuklar nasıl oyunlar oynar? BÜYÜK FENER OYUNU Japonya Japon çocukların en sevdiği oyunlardan biri, büyük fener adını taşır. Bu şaşırtmacalı oyunda oyuncular, çember oluşturacak şekilde yere oturur. Oyun, bir oyuncunun ellerini birbirine yaklaştırarak Büyük fener demesiyle başlar. Yanındaki oyuncu ellerini açarak Küçük fener der ve oyun bu şekilde devam eder. Hızlı oynandığında daha da eğlenceli hâle gelen bu oyunda yanlış yaparak sırayı bozan oyundan çıkarılır. ZIPLAMAK SERBEST İngiltere Ladder jump adlı oyun İngiliz çocuklar arasında çok popülerdir. Üç ya da dörderli gruplara ayrılan çocukların her biri bir numara alır. Her takımın bir numaralı oyuncusu başlama çizgisine gelir ve iki ayağını birbirine bitiştirerek en uzak mesafeye sıçrar. Daha sonra iki numaralı oyuncu bir numaralı oyuncunun bıraktığı ayak izlerini başlangıç noktası alarak aynı şekilde sıçrar. Gruptaki herkes bir kere sıçradıktan sonra ayak izlerini başlangıç noktasından en uzağa taşıyan grup oyunu kazanır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEDE AİLE İLE İŞBİRLİĞİ Kültür kuşaktan kuşağa aktarılırken oyunlarımız da aile üyeleri yardımıyla geleceğe taşınır. Aile, insanın dünyaya gelmeden önce sahip olduğu en büyük varlığıdır. Çocuk ise ailenin en temel taşıdır. Bir kadın ve bir erkeğin aynı çatı altında yaşamaktan daha büyük bir anlam ifade eden aile olabilmesi için belki küçücük bir çocuk en büyük şeye dönüşür. Elbette aile sadece anne baba çocuk değil ikinci üçüncü derecede akrabalık ilişkileri olan insan topluluğudur. Resim 2.3. Yaşanılan çağdaki gelişmeler çocukların oyun ve oyuncak algısını etkiler. Çocuk oynayarak öğrenir, farklı deneyimler kazanır, bu deneyimleri kazanırken ailesi ona model olur, ortam sunar, fırsatlar yaratır. Çocuğun oyun dağarcığının gelişimi ailesinin ona sunduğu fırsatlar ve katılımları ile ilişkilidir. Aile şunu iyi bilmelidir ki oyun, çocuk için yemek yemek, su içmek gibi bir temel ihtiyaçtır. İlk oyun arkadaşıdır; anne, baba, dede, nine Çocuğa oyun kültürünü ilk aşılayan ve ona beklide oyun hazzını ilk yaşatan. Aile çocuğun oyun dağarcığı gelişimi için özel bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze oyunun kültürel bir miras gibi aktarılmasında büyük annelerin büyük babaların işlevi yadsınamaz. Ağlayan bir kız çocuğu gülümsesin diye hâlâ minderlerden bebek yapan büyük anneler, tahtalardan arabalar yapan dedeler vardır. Çocuk onlardan öğrendiği oyunları günümüze uyarlayarak belki özü ve hazzı aynı olmak kaydıyla değiştirerek oynar. İnsanlar doğumları itibariyle gezer yer değiştirir ve kültürlerini taşırlar. Aileler yaşadıkları yerleri değiştirdikçe gittikleri yerlere oyunlarını götürür ve oraların oyunlarını özümseler. Belki eskiden oynadıkları oyunlar bulundukları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 çevre şartlarına uygun olmaz çevre koşullarına göre aynı oyun değişiklik gösterir. Sonuçta oyun diri kalır, sürekli yenilenir, gelişir ve çoğalır. Bu süreçte aile ve aile bireyleri oyun dağarcığının güçlü koruyucularıdır. Bireysel Etkinlik Geçmişten günümüze önemini koruyan oyunlarımızı belirleyip, görüşme tekniği ile ne gibi değişikliklere uğradıklarını öğreniniz. Tartışma Oyun dağarcığı geliştirilirken en çok hangi yöntem ile oyunlar hakkında bilgi edinilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Oyunun insan yaşamı üzerinde birçok yararlı etkisi vardır. Bunlardan bir tanesi de oyunun insanı hayata hazırlamasıdır.yeni doğan bir bebeğin dünyaı tanıması keşfetmesi ve gelecekteki rollerini denemesi oyun ile olur.bu nedenle oyun ve kültür ilişkisi çok sıkı bir bağa sahiptir. Kültür geçmişten gününmüze insanoğlunun yaşamındaki önemli taşları geleceğe aktaran diri bir olgudur.oyun da kültür ile taşınan insanların geçmişten günümüze hayatlarından örnekler sunan bir değerdir. Bazen de oyun, kültürün taşıyıcısı durumuna geçer ve kültürel ögeleri içinde barındırır. Zaman değiştikçe oyuna olan yaklaşımlar, materyaller, oyuncular değişmiştir. Ancak oyundan alınan haz hiç bir dönemde azalamamıştır. Oyun sadece haz duyusuyla değil günümüzde sanayi alanaında da insanoğlunun yararına kullanılmaktadır. Oyun aracı olan oyuncaklar sanayide sürekli bir değişim dönüşüm sağlamaktadır. Yaşanılan çağa, ilgi ve ihtiyaçlara göre oyuncaklar şekillenmektedir. Yöresel oyunları derlemek için gözlem ve görüşme teknikleri kullanılabilir.özellikle bu teknikleri kullanırken anında kayıt yapılırsa araştırmacı için daha kolay olur. Teknolojinin de etkisiyle basılı yayınlar, kitle iletişim araçları da oyunları derlemede kullanılabilir. Günümüzde internet ile farklı yöedeki oyunlara ulaşmak çok kolaydır. Oyun derlemede ailenin rolü yadsınamaz. Çocukların ilk modelleri olan ebeveynler aile büyükleri oyunlarının seçiminden, oyundaki rollerine kadar çocuk üzerinde etkilidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Ödev Oyun ve kültür arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yörenize ait oyunlar ve kültürel yansımalarını açıklayan bir kompozisyon yazınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da Eski Çocuk Oyunları kitabıyla ilgili değildir? a) Yazarı Yusuf Ziya Demircioğlu dur. b) Kültürümüzdeki çocuk oyunlarını toplamıştır. c) Cumhuriyetten sonra yayımlanmıştır. d) Muğla ilindeki oyunlar gözlemlenmiştir. e) 1955 yılında yayımlanmıştır. 2. Çocuğun oyuna olan gereksinimi ve buna bağlı olarak çocuk oyunlarının doğup gelişmesi, değişik toplumlarda benzer özellikler gösterir. Bu durum oyunun hangi özelliğine vurgu yapar? a) Oyun evrenseldir. b) Oyun bir süreçtir. c) Oyun enerjinin boşaltımıdır. d) Oyun dinlenmedir. e) Oyun içgüdüseldir. 3. Oyun dağarcığı geliştirilirken toplumların hangi özelliklerini incelemek gerekmez? a) Ekonomik b) Sosyal c) Nüfus d) Kültür e) Tarih 4. Yöresel oyunları araştırmada aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? a) Gözlem b) Görüşme c) Kitle iletişim araçları d) Yabancı kaynaklar e) Basılı kaynaklar 5. " Amaçlanan bir davranışı, olayı, canlı ya da cansız bir varlığı olabildiğince tarafsız ve gereğine uygun olarak izlemek tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? a) Gözlem b) Görüşme c) Kitle iletişim araçları d) Yabancı kaynaklar e) Basılı kaynaklar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 6. Aşağıdakilerden hangisi oyun gözlemi yapılırken gözlemcinin dikkat etmesi gereken durumlardan değildir? a) Oyunun kurallarına b) Oyunun yapısına, şartlarına c) Oyunun yetişkin yaşamı ile ilişkisine d) Oyuncuların yaş gruplarına e) Oyundan alınan hazzın ölçüsüne 7. Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniği ile ilgili değildir? a) Esnektir. b) En az iki kişi arasındadır. c) İletişim sürecidir. d) Görüşmecinin duygu durumuna göre değişir. e) Derinlemesine bilgi sağlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi oyun dağarcığı geliştirmede kullanılmaz? a) Gözlem yapma b) Görüşme yapma c) Anket formları kullanma d) Oyun oynama e) Basılı yayınları kullanma 9. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa oyun kültürünü aşılayan ilk kurumdur? a) Aile b) Okul c) Akran grubu d) Sosyal medya e) Kitaplar 10. Oyun dağarcığı geliştirme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) Basılı ve görsel yayınlardan edinilen oyunlar kesinlikle aynen yazılmalıdır. b) Topaç, suda taş kaydırma, çember, kukla ve top oyunları geçmişten günümüze gelen oyunlardandır. c) Oyun kültürle ilgili değildir. d) Oyun ve oyuncak yaşanılan toplumdan etkilenmez. e) Yöresel oyunlar sadece gözlem ile edinilir. Cevap Anahtarı 1.E, 2.A, 3.C, 4.D, 5.A, 6.E, 7.D, 8.D, 9.A, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Başal, H. A. (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Çakmak, A., & Elibol, F. (2011). Çocuk ve Oyun. Ankara: Vize Yayıncılık. Dönmez, N. (1992). Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi BIBLIOGRAPHY \l 1055 Durualp, E., & Aral, N. (2011). Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık. MEGEP(2009), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun Albümü Modülü, Ankara Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Ankara: Anı Yayıncılık Poyraz, H. (2011). Okul Öncesinde Oyun ve Oyun Örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık Özdemir, N. (2006). Türk Çocuk Oyunları Cilt - 1. Ankara: Akçağ Yayınları. Özdoğan, B. (2009). Çocuk ve Oyun. Ankara: Anı Yayıncılık Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık Yalçınkaya, T. (1996). Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı. İstanbul: Esin Yayınevi. sekillendirebilir-mi/ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM AHLAK GELİŞİMİ 141EO0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı