BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ"

Transkript

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Sosial Scıences Institute ISSN CİLT 14 SAYI 25 HAZİRAN 2011 I

2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yard. Doç.Dr. Ahmet KÖÇ Yard.Doç.Dr. Ahmet KÖROĞLU Yard.Doç.Dr. Murat ÖZMADEN Dergimizin ana hedefi; bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır. Dergiye gönderilen yazılar, derginin yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmalı ve değerlendirme sürecine girmek üzere sbe.balikesir.edu.tr/dergi adresine gönderilmelidir. Yayın Kurulu: Doç.Dr. Zübeyde Güneş YAĞCI Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT Prof.Dr. Edip ÖRÜCÜ Prof.Dr. Tamer BOLAT Doç.Dr. Mehmet NARLI Doç.Dr. Serap PALAZ Doç.Dr. Abdullah SOYKAN Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ Doç.Dr. Şenol ÇELİK Doç.Dr. Kadir CANATAN Doç.Dr. Ertan ÖRGEN Doç.Dr. Şakir SAKARYA Yard.Doç.Dr. Murat DOĞDUBAY Yard.Doç.Dr. Ahmet KÖÇ İLETİŞİM Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü Dergisi Çağış Kampusu Balıkesir TÜRKİYE Tel: /1401/1405 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır: - DOAJ Directory of Open Access Journal - MLA Modern Language Association - Ebscohost - Index Copernicus - Türk Eğitim İndeksi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan yazılardaki görüş ve düşüncelerden yazarları sorumludur. Derginin her hakkı saklıdır. Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Baskı Hazırlık: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. Nu: 74 B-01/02 Kızılay Ankara Tel: Belgeç: Web: e-posta: Baskı ve Cilt: As Ofset Matbaacılık ve Kağıtçılık Sertifika Nu: II

3 İÇİNDEKİLER EDİTÖRLERDEN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Olimpik Hareket ve Kadın 1-18 Selhan ÖZBEY - Pınar GÜZEL EĞİTİM BİLİMLERİ Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavına Başvuran Öğrencilerin Profili Özge Gençel ATAMAN - Özgür EROĞLU Balıkesir İlinde İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin Müfettiş ve Öğretmen Görüşleri Yalçın ERGÜNEŞ - Çiğdem OVALI Üniversite Öğrenci Konseyinin Etkililiği -Balıkesir Üniversitesi Örneği Bilal YILDIRIM Öğretim Sürecinde Bulunan Öğrencilerde Görülen Süreğen Hastalıklar Üzerine Yönetimsel Değerlendirme: Tokat İli Örneği Nail YILDIRIM GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Okul Şarkılarına Piyanoda Eşlik Yapabilme Konusuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma Deniz Beste ÇEVİK - Elif GÜVEN III

4 İKTİSAT 2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı Serap PALAZ - Olcay ÇOLAK İLKÖĞRETİM Normal Gelişim Gösteren ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Anlatı Analizine Dayalı Dil Becerilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Sonnur IŞITAN- Özcan DOĞAN İŞLETME Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma Atilla KARAHAN - Hüseyin YILMAZ Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Önder ÇAKAL - Sinan ÜNSAR - Adil OĞUZHAN SOSYOLOJİ Ağ Toplumunda Örgütlenme:Facebook ta Çevrimiçi Tekel Eylemi Göksel GÖKER - Adem DOĞAN TARİH XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması Mustafa AKKAYA IV

5 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satınalma Kararlarına Etkileri Şimal YAKUT AYMANKUY Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma Mehmet SARIOĞLAN YABANCI DİLLER EĞİTİMİ L utilisation de L apprentissage Coopératif dans la Compréhension Écrite En Fle Zühre YILMAZ GÜNGÖR İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları Strateji ve Taktikler Fatih YAVUZ Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme Ahmet KÖÇ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HAKEMLİ BİR DERGİDİR. V

6 FROM EDITORS DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Olimpic Movement and Women 1-18 Selhan ÖZBEY - Pınar GÜZEL DEPARTMENT OF EDUCATION SCIENCES The Profile of the Student Candidates Applied to the Musical Special Ability Examination of Balıkesir University Necatibey Education Faculty Özge Gençel ATAMAN - Özgür EROĞLU Inspector and Teacher Opinions on the Performing Level of the Guidance Roles of the Primary School Inspectors Yalçın ERGÜNEŞ - Çiğdem OVALI The Effectiveness of Student Council - Balıkesir University Sample Bilal YILDIRIM Administrative Evaulation of Chronic Diseases Observed in Nursery, Primary and Secondary School Students: Tokat Province Sample Nail YILDIRIM DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION A Study on the Views for Accompaniment of Primary School Teachers to School Songs by Playing Piano Deniz Beste ÇEVİK - Elif GÜVEN VI

7 DEPARTMENT OF ECONOMICS 2008 Global Financial Crisis And Women s Labour Force Participation in Turkey Serap PALAZ - Olcay ÇOLAK DEPARTMENT OF PRIMARY SCHOOL A Comparative Analysis of Language Skills of the Typically Developed Children and ADHD Children by Using Narrative Analysis Sonnur IŞITAN- Özcan DOĞAN DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION Analysis Of Relations Between Organizational Learning, Personal Empowerment and Team Performance: A Study in the Medical Sector Atilla KARAHAN - Hüseyin YILMAZ A Research on Determining Motivation Levels of the Managers in the Private and Public Hospitals Önder ÇAKAL - Sinan ÜNSAR - Adil OĞUZHAN DEPARTMENT OF SOCIOLOGY Organization on Network Society: Online Tekel Protest on Facebook Göksel GÖKER - Adem DOĞAN DEPARTMENT OF HISTORY In the First Quarter of XVII TH Century in Üsküdar Slave Trade; Angagements of Slaves in Trade Mustafa AKKAYA VII

8 DEPARTMENT OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT The Domestic Tourists Complaints in The Internet Area Effects on Purchasing Decision Şimal YAKUT AYMANKUY An Empirical Research About Supply Chain Management Within Supplier Selection Criteria in Accommodation Enterprices Mehmet SARIOĞLAN DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION The Use of Cooperative Learning in the Comprehension of Reading in French Foreign Language Zühre YILMAZ GÜNGÖR The Strategies and Tactics the Efl Students Use in Listening Skills Fatih YAVUZ Book Review and Assessment Ahmet KÖÇ THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE IS A PEER REVIEWED JOURNAL VIII

9 BU SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT Balıkesir Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet BAŞTÜRK Balıkesir Üniversitesi Prof.Dr. Orhan BATMAN Sakarya Üniversitesi Prof.Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Şeyda ÇİLDEN Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Özcan DEMİREL Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Ayten ER Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Ali ERGUR Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Kasım KARAKÜTÜK Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Ayten Ayşen KAYA Ege Üniversitesi Prof.Dr. Hüseyin KIRAN Pamukkale Üniversitesi Prof.Dr. Oya Aytemiz SEYMEN Balıkesir Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ Atatürk Üniversitesi Prof.Dr. Mustafa TEPECI Celal Bayar Üniversitesi Prof.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr. Ali UÇAN Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi Doç.Dr. Reşat PEKER Uludağ Üniversitesi Doç.Dr.Hasan BABACAN Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Yusuf CERİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doç.Dr. Mustafa ÇELİKTEN Erciyes Üniversitesi Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ Balıkesir Üniversitesi Doç.Dr. Ömer Faruk İŞCAN Atatürk Üniversitesi Doç.Dr. Aşkın KESER Kocaeli Üniversitesi Doç.Dr. Osman KÖSE Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç.Dr. Enver TUFAN Gazi Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Ali Naci ARIKAN Balıkesir Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner CANBEY Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yavuz KONCA Atatürk Üniversitesi Yrd.Doç.Dr Murat ÖZMADEN Balıkesir Üniversitesi IX

10 X Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25. Sayı İçin Editörlerden, Sosyal bilimlerde yaşanan gelişme, yenilik ve değişimleri takip edip, disiplinlerarası etkileşimleri işbirliğine dönüştürmeyi ve böylece sosyal bilimlere yeni katkılar sağlamayı hedefleyen Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nin Haziran 2011 tarihli 25. sayısı ile sizlerle buluşmanın gurur ve mutluluğunu paylaşmak isteriz. Her sayısında üzerine yenilikler katarak kendisini sürekli yenileyip geliştiren dergimizin bugünlere gelmesinde ve bu sayının çıkmasında bizlere yardımcı olan sayın hakemlerimizin işbirlikleri ve desteklerini yadsımak mümkün değildir. Herhangi bir beklenti içinde olmaksızın, kendilerine göndermiş olduğumuz çalışmaları iş yoğunluklarına rağmen ivedilikle değerlendirip derginin sayılarının çıkmasındaki katkıları övgüye değer nitelikte olmuştur. Bu süreçteki değerlendirme, öneri ve uyarıların, derginin geliştirilmesinde faydalı olacağını biliyor ve kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası platformda çıkan yayınların bilim dünyasına kazandırmış olduğu katkıyı arttırmayı hedefleyen dergimizin bu sayısında dokuz ayrı anabilim dalından toplam 16 adet makale ve bir kitap değerlendirmesi yer almaktadır. Çalışmalar, alfabetik sırayla sıralanmış olan anabilim dalı başlıkları altında yayımlanmıştır. İlk çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ndan; Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selhan ÖZBEY ile Pınar GÜZEL in Olimpik Hareket ve Kadın adlı çalışmalarıdır. Çalışmada olimpik hareketin kadın katılımındaki gelişimi tarihsel süreçte değerlendirilirken, ulusal ve uluslararası düzeyde kadınların spora katılımı için yapılan destek çalışmaları incelenmiştir. Sayımızın Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı başlığı altındaki dört çalışmanın ilkinde; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları, Özge Gençel ATAMAN ile Özgür EROĞLU nun Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavına Başvuran Öğrenci Adaylarının Profi li adlı çalışmalarında müzik özel yetenek sınavlarına giren öğrencilerin profilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yazarlar; Betimsel Araştırma Modeli ni uygulayarak bulgular elde etme yoluna gitmişlerdir. Aynı başlık altındaki ikinci çalışma; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanı Yrd.Doç.Dr. Yalçın ERGÜNEŞ ile Bilim Uzmanı Çiğdem OVALI nın birlikte hazırlamış oldukları Balıkesir İlinde İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin Müfettiş ve Öğretmen Görüşleri adlı çalışma olmuştur. Çalışmada Balıkesir ili merkez ilköğretim kurumlarının teftişinde ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin uygulanma düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultu-

11 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XI da; Balıkesir ilinde görev yapan 35 ilköğretim müfettişi ile 315 öğretmen örneklem olarak kabul edilerek anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar okurlarla paylaşılmıştır. Eğitim Bilimleri nin üçüncü çalışması, Üniversite Öğrenci Konseyinin Etkililiği - Balıkesir Üniversitesi Örneği- adlı çalışmadır. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM tarafından kaleme alınan çalışmada; Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konseyi nin öğrenci görülerine göre etkililiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; üniversite dahilinde farklı eğitim kurumlarındaki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen anket uygulamasının sonuçları istatistiki analiz programı vasıtasıyla değerlendirilerek okurların görüşlerine sunulmuştur. Öğretim Sürecinde Bulunan Öğrencilerde Görülen Süreğen Hastalıklar Üzerine Yönetimsel Değerlendirme: Tokat İli Örneği adlı çalışma ise; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerde görülen süreğen hastalıklara ilişkin sayısal verilerin ortaya konarak, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin süreğen hastalıklara ilişkin farkındalık düzeylerinin arttırılması ve okullarda planlama süreçlerinde süreğen hastalıklı öğrenciler için bilişsel, duyuşsal ve fiziki mekansal olarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başlığı altında; İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Okul Şarkılarına Piyanoda Eşlik Yapabilme Konusuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma adıyla yayımlanan çalışma; Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları Deniz Beste ÇEVİK ve Elif GÜVEN tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada ilköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik yapabilmeye yönelik bakış açılarının araştırılması, bu yönde zorlandıkları konuların ve zorlanmalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmada; durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış ve elde edilen bulgular gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. İktisat Anabilim Dalı başlığı altındaki 2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı adlı çalışma; Balıkesir Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü nden Doç.Dr. Serap PALAZ ile Rize Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü nden Araş.Gör. Olcay ÇOLAK tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; 2007 de Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD), ipotekli konut kredileri piyasasında ortaya çıkan ve 2008 in ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisini de etkisi altına alan küresel finansal krizin kadınların işgücüne katılımını hangi yönde etkilemiş olduğu irdelenmeye çalışılmıştır. İlköğretim Anabilim Dalı ndan Normal Gelişim Gösteren ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Anlatı Analizine Dayalı Dil Becerilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi başlıklı çalışmayı hazırlayan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü nden Öğretim Görevlisi Dr.

12 XII Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sonnur IŞITAN ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü nden Yard.Doç.Dr. Özcan DOĞAN, çalışmalarında 7-9 yaş grubundaki normal gelişim gösteren ve DEHB olan çocukları incelemeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda; DEHB olan ve 7-9 yaş arası çocukların öykü anlatma becerileri değerlendirilerek karşılaştırma yapılmıştır. İşletme Anabilim Dalı başlığı altında bu sayıda yayımlanan iki eserden ilki; Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma başlıklı çalışmadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Atila KARAHAN ile Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ ın hazırlamış oldukları çalışmada; sağlık sektöründeki örgütsel öğrenme, güçlendirme ve takım performansı arasındaki ilişki araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi nde çalışan 101 yönetici ve çalışan üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistik analiz programı yardımıyla analiz edilerek değerlendirme yapılmıştır. Aynı Anabilim Dalı başlığı altındaki ikinci çalışma; Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma adıyla Dr. Önder ÇAKAL, Doç.Dr. Agah Sinan ÜNSAR ve Yrd.Doç.Dr Adil OĞUZHAN tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada; kamu ve özel sektör yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin ve çalışma koşullarının farklılaşmasının bir yansıması olarak ortaya çıkan ya da çıktığı ifade edilen benzerlik veya farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla; anket ve birincil verilere dayalı anlık araştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler, istatistik analiz programıyla incelenerek ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sosyoloji Anabilim Dalı başlığı altında; Öğr.Gör. Göksel Göker ve Okt. Adem Doğan tarafından Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook ta Çevrimiçi Tekel Eylemi adlı çalışma yer almaktadır. Çalışma; Tekel işçilerine destek olmak amacıyla Facebook sosyal paylaşım sitesinde örgütlenen eyleme destek grubu üyelerinin, gruba katılma amaçları ve gruba ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda; alan araştırması yöntemi uygulanmış ve verilerin toplanmasında anket tekniğine başvurulmuştur. Tarih Anabilim Dalı ndan XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması adlı çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölümü nden Dr. Mustafa AKKAYA tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada; XVII. yüzyılın ilk çeyreğine ait Üsküdar Şer iye Sicilleri ndeki köle ve cariyelerle ilgili davalara konu olmuş kayıtlar değerlendirilerek Osmanlı Devleti nde köle ticaretine küçük bir örnek teşkil eden Üsküdar da köle ticareti incelenmiştir. İki çalışmadan oluşan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı başlığı altındaki ilk çalışma; Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satınalma

13 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XIII Kararlarına Etkileri adıyla yer almaktadır. Yrd.Doç.Dr. Şimal Yakut AYMANKUY çalışmasında; yerli turistlerin turistik ürün satınalma sürecinde, internet ortamındaki şikayet web sitelerinin kullanımı ve bu sitelerdeki görüşlerin, karar vermede etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmasını şekillendirmiştir. Bu amaçla; İnternet ortamında yapılan uygulama çalışmasında, tespit edilen yerli turistlere yönelik olarak hazırlanmış 14 şikayet/tavsiye web sitesindeki şikayet/tavsiye/değerlendirmeler, sektörü oluşturan işletme türleri bazında niceliksel olarak sınıflandırılmış ve web siteleri taranarak buralarda yer alan şikayet ve tavsiyelerin, yerli turistlerin tatil satın alma kararlarındaki etkilerini ortaya koyan yorumlarına yer verilmiştir. İkinci çalışma ise; Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma adını taşımakta olup; Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda görevli olan Arş.Gör. Mehmet SARIOĞLAN tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmanın amacı; konaklama işletmelerinin tedarikçi seçim kriterleri kullanım eğilimi düzeylerinin belirlenmesi, bu eğilimlerde hangi kriterlerin ön plana çıktığının saptanması ve bu kriterlerin ürünler itibariyle değişiklik arz edip etmediğinin ortaya çıkarılması olarak ifade edilmiştir. Antalya ilinde faaliyet gösteren 199 beş yıldızlı otel işletmesinden 17 si ile yapılmış olan çalışmada; tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler, Dickson ın Tedarikçi Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak oluşturulmuştur. Dergimizin bu sayısının son anabilim dalı; Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı dır. Bu başlık altında da iki çalışma bulunmaktadır. Çalışmalardan ilkinin akademik yayın dili Fransızca dır. Çalışma; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Öğr.Gör. Dr. Zühre YILMAZ GÜNGÖR tarafından kaleme alınmıştır. Okuma dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin bir tekniği olan Birleştirme-II tekniğini kullanarak Fransızca yabancı dil öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmada elde edilen sonuçlar istatistik analiz programı yardımıyla analiz edilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılmıştır. İkinci çalışmanın akademik yazım dili ise İngilizce dir. Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ndan Yrd. Doç.Dr. Fatih YAVUZ; İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları Strateji ve Taktikler Türkçe başlıklı yazısında; anket ve görüşmeler kullanarak öğrencilerin dinleme becerileri dersinde kullandıkları strateji ve taktikleri belirlemek ve başarılı-başarısız öğrencilerin strateji kullanıp kullanmadığını ya da eğer kullanıyorlarsa hangi stratejileri kullandıklarını belirlemek amacı doğrultusunda çalışmasını şekillendirmiştir. Son olarak; dergimizin Kitap Tanıtımı bölümünde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet KÖÇ tarafından Ahmet Yaşar OCAK tarafından yazılan Türkiye Sosyal Tarihinde İslâmın Macerası Makaleler- İncelemeler adlı kitabın değerlendirilmesi yapılmıştır.

14 Haziran 2001 tarihli 25. sayı hakkında özetle verilen çalışmalara bakıldığında; dergimizin yazar, konu ve disiplin bakımından çeşit zenginliğine sahip olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu çok disiplinli yapının getirdiği çeşitlilik ve akademik duruş nedeniyle; dergimiz DOAJ, EBSCOHOST, MLA, Index Copernicus ve Türk Eğitim İndeksi dizinleri tarafından taranır hale gelmiştir. Dergimizin bundan sonraki sayılarına kendi çalışmalarını göndermek isteyen sosyal bilimciler, dergimizin web sayfası yoluyla çalışmaları tarafımıza ulaştırabileceklerdir. Sonuç olarak; öncelikle dergimizin bugünkü halini almasında emeği geçen ve önceki sayılarımızın yayımlanmasından elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Dergimizin bu sayısının sosyal bilimlere pozitif katkı ve yeni bakış açılarını kazandırmasını ümit eder, nice yeni sayılarda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız. Doç.Dr. Zübeyde Güneş YAĞCI Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT XIV

15 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yayın Kuralları YAZIM VE YAYIN KURALLARI 1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan süreli bir dergidir. 2. Dergide, Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Güzel Sanatlar, İktisat, İlköğretim, İşletme, K a m u Yönetimi, Maliye, Sosyal Alanlar Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Diller Anabilim Dalları nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(ları)na geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. 4. Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. 5. Çalışma, editörlere 1 nüsha halinde elektronik ortamda sunulmalıdır. Makalenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için, sisteme üye olunmalı ve kullanıcı girişi yapılmalıdır. Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sol Menüde çıkan Makale Gönder bağlantısı kullanılarak makale sisteme kayıt edilir. 6. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir. 7. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ne devretmiş olurlar. 8. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca eserler yayımlanabilir. XV

16 XVI Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları 1. Çalışmanın başlığı büyük harfle ve sayfanın ortasına gelecek şekilde Times New Roman yazı karakteriyle 14 punto ve bir aralıkla koyu olarak yazılmalıdır. Başlığın hemen altında İngilizce karşılığı koyu ve küçük harflerle yer almalıdır. Çalışma kabul edildikten sonra ana başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları, akademik unvanlarıyla birlikte yazılmalı ve çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm) adları ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir. Yapılan çalışma herhangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin ana başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot olarak verilmelidir. 2. Dergiye gönderilecek çalışmalar, Apple Mac Word 5.1 veya Ms Word Windows 95 ve üstü programla yazılmalıdır. 3. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir. 4. Metin yazımı, A4 boyutundaki kağıda Times New Roman karakteriyle 1.5 aralıklı olarak 11 puntoyla ve 2.5 cm. kenar boşluklarıyla yazılmalıdır. Çalışma, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, Gelişme bölümü (ana ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde de varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. 5. Aday makalede, başlıktan sonra bir aralık ve dokuz puntoyla her biri 400 kelimeyi geçmeyen ve beş ana alt başlıktan oluşan Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özler bulunmalıdır. Yapılandırılmış özler: görgül araştırmalar için; Problem Durumu, Araştırmanın Amacı, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar, Öneriler; diğer çalışmalar için; Araştırmanın Temelleri, Araştırmanın Amacı, Veri Kaynakları, Ana Tartışma ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir. Yapılandırılmış özün altında 1 satır boşluk bırakılarak en az 3 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır. 6. Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde olmalıdır. Örnek: 3. Yöntem 3.1 Veri Toplama Teknikleri 7. Çizelge, grafik, resim vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmamalı ve bunların hazırlanmasında Times New Roman 8 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Çizelge, grafik, resim vb.lerine sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Kaynak ve

17 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XVII gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar ve kısaltmalar, şekil ve çizelgelerin hemen altında gösterilmelidir. Çizelge vb. metin dışında ayrı olarak hazırlanmalı ve metin içinde yerleştirileceği yer aşağıdaki gibi gösterilmelidir: Tablo 1 buraya 8. Dergiye gönderilecek çalışmalar otuz sayfayı aşmamalıdır. 9. Kaynaklar APA (American Sociological Assosicaiton) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Göndermeler a. - Tek Yazarlı Yazarın adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda yer alır. Örnek: Bilgisayar okuryazarlığı, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dili kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlanabilir (Leuhramann,1991). - Yazarın adı ifadede geçiyorsa ismin hemen yanında yer alır. Örnek: Leuhmann (1991), bilgisayar okuryazarlığını, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dil kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlar. b. İki Yazarlı - Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda, ifadede geçiyorsa hemen yanında yer alır. Örnek: There is some evidence that these reserches are supported (Berkowitch ve Underwood,1992) c. - Üç-Beş Yazarlı İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir. Örnek: Bu alanda yapılan araştırmalar (Özhan, Tonta, Özoğul ve Öztorun, 1999) göstermiştirki There is some evidence that these findings are supported (Oishi, Diener, Lucas & Suh,1992) - Aynı eserde ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse sadece ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için Türkçe makalelerde ve diğer., İngilizce makalelerde et al. kısaltması kullanılır. Örnek: (Özhan ve diğer.,1999) (Oishi et al., 1992)

18 XVIII Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi d. 6 ve Daha Fazla Yazarlı - Sadece ilk yazarın soyadı ve diğer./et al. kısaltması kullanılır. Bibliyografyada kısaltma kullanmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır. Örnek: (Aydın ve diğer., 1997). (Underwood et al., 1993). e. - Kurum Yazarlı İlk göndermede kurumun açık adı, anında kısaltması ve tarih verilir. Örnek: (Türk Standartları Enstitüsü [TSE],1999) (Further Reduction Unit [FEU], 1998) - İkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kısaltma ve tarih verilir. Örnek: (TSE, 1999) f. - Yazarı Olmayan Eser (FEU,1998) Yazarı olmayan yayınlara, eser adıyla gönderme yapılır. Eser adı kısaltılır. Örnek: ( Computer Literacy Handbook, 1997). g. Aynı Soyadını Taşıyan Birden Fazla Yazar - Aynı soyadını taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır. Örnek: G.Underwood (1998) ve J.D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir. h. - Aynı Yazarın Aynı Tarihli Birden Fazla Eseri Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır. Örnek: (Underwood,1998a) (Underwood,1998b) i. - Birden Fazla Yayına Aynı Anda Gönderme Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir. Örnek: Bu konuda yapılan araştırmalar (Aşkar, 1997; Erden, 1996; Sanemoğlu, 1996) göstermiştir ki 1. Alıntılar Alıntılar çeşitli biçimlerde olabilir. Aşağıda bazı alıntı şekillerine örnek verilmiştir. Eğer alıntı yapılan metinde bazı sözcükler atlanıyorsa bu durum üç nokta ( ) kullanılarak belirtilir. Örnek: Eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Ertürk

19 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XIX (1998) eğitimi, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanıyor(s.12). Örnek: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kültürleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır (Ertürk, 1998, s.12-13). 2. a. Kaynakçanın Düzenlenmesi Kitap Bulunması gereken bilgi: Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi) Yayın tarihi (ayraç içinde) Eser adı (altı çizilerek veya italik; İlk harf büyük, diğer harfler küçük) Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.) Yayın yeri (ardından: gelir) Yayınevi Çeşitli Örnekler Tek Yazarlı: Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. İnan,F. (1997). Uzman Sistemler. (3.Basım).İstanbul: Kök Yayınevi Çok Yazarlı: Fidan, N. Ve erden M. (1986). Eğitim bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası Editörü Olan Kitap: De Vaney, a., Stephan, G. Ve Ma, Y. (Ed.). (2000).New York: Peter Lang Kurum Yazarlığı Olan Kitap: Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü. b. Makale Bulunması gereken bilgi: Yazar adı (soyadı, adı) Yayın tarihi (ayraç içinde) Makale adı Dergi adı (altı çizilerek veya italik) Cilt numarası Sayısı Sayfa Numaraları

20 XX Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çeşitli Örnekler Dergi: Akman Y. Ve Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), Acun, R. (2000). İnternet ve Telif hakları. Bilgi dünyası, 6 (3), Gazete: Aydın, C. (13 ocak 1999). Bilgisayarlar ve İletişim. Radikal. S.4. c. Diğer Basılı Kaynaklar Ansiklopedi: Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk (2.Basım Cilt 15, ss ). Ankara: 3B Yayıncılık. Rapor: Draude, B. Ve Brace, S. (1998) Assessing The Impact Of technology On Teaching and Learning: Student Pespectives. (HMMS Report. No.81). Washington, DC: U.S. Department of Education. Tezler: Wilfley, D.E. (1989). Interpersonel Analysis of Bulimia. Unpublished Doctaral Dissetation, University of Missouri, Colombia. Yağcı, E. (1997). Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve akademik Benlik Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara. d. Elektronik Kaynaklar: Web Sitesi: Bulunması Gereken Bilgi: Yazar adı (soyadı, adı) Yayın tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç içinde) Belgenin adı URL (Üçgen ve ayraç içinde) Erişim tarihi (bizim bu sayfaya eriştiğimiz tarih, ayraç içinde). Kişisel Web Sitesi: Öztürk, S. (24 Ekim 1999). Homepage. <http://www.english.eku.edu/pellegr/personal.htm> (1997 November 12). Genel Web Sitesi:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 14 35 53 62 77 86 107 132 150 163 170 184 İÇİNDEKİLER / CONTENTS AVRUPA BİRLİĞİ DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ TEACHING

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMININ CIPP (BAĞLAM, GİRDİ,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği 2015, Vol. 23(24) ISSN 1305 5577 www.sosyoekonomijournal.org Publisher / : On behalf of

Detaylı