YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER"

Transkript

1 YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER Felisa Tibbitts İnsan Hakları Eğitimi Ortaklığı (HREA) - Uluslararası Eğitim Dergisi, İnsan Hakları Eğitimi özel sayısı için hazırlanmıştır (2002) HREA - Hollanda Ofisi PO Box KE Amsterdam The Netherlands tel: fax: HREA ABD Ofisi PO Box Cambridge MA USA tel: fax: Web:

2 Özet: Yazar güncel insan hakları eğitimi uygulamasının anlaşılması için üç model sunmaktadır: Değerler ve Farkındalık Modeli, Hesap Verebilirlik Modeli ve Dönüştürücü Model. Her modelin kendi içinde, insani gelişim ve sosyal değişim çerçevesinde belirli hedef grupları, içerik ve stratejileri bulunmaktadır. Yazar bu modellerin, gelişmekte olan bir eğitim sahası olarak düşünülebilecek bu alanda teori geliştirme ve araştırma yapmaya da yardımcı olabileceğini önermektedir. İnsan hakları eğitiminin kimliği ve katkısı, öğrenme teorisinin uygun biçimde kullanılmasının belgelenmesi, eğiticinin hazırlanması ve program içeriği konusunda standartların belirlenmesi ve hem öğrenen hedeflerine ulaşma (bilgi, değerler ve beceriler) hem de savunuculuk ve sosyal değişime doğrudan katkı sunma konusundaki etkisini inceleyen program değerlendirmeleri yoluyla daha da güçlendirilebilir. İnsan hakları eğiticileri hem Değerler ve Farkındalık, Hesap Verebilirlik ve Dönüştürücü Modellerle ilgili olarak uygulamaları hakkında derinlemesine düşünmeye hem de topluluklarına insan hakları kültürü aşılama olasılığı en yüksek olan programı seçerken stratejik olmaya davet edilmektedir. Yazar hakkında: Felisa Tibbitts İnsan Hakları Eğitimi Ortaklığı'nın (HREA) Eş Kurucusu ve Genel Müdürüdür. HREA: MA USA. (tel) ; (fax) ; ( ) (web) Tibbitts 1991 yılından bu yana çalıştığı Orta ve Doğu Avrupa geçiş dönemi demokrasilerinde, sekiz ülkenin okulları için ulusal insan hakları eğitimi programları geliştirmiştir. Ayrıca bölgede hukuk okullarında, çocuk adaleti ve yolsuzlukla mücadele alanlarında programlar geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Tibbitts konuyla ilgili çok sayıda makale yayınlamış ve BM İnsan Hakları Merkezi, Avrupa Konseyi, Amerika Devletleri Kalkınma Bankası, Ford Vakfı ve Açık Toplum Enstitüsü Ağı'na politika, program tasarımı ve değerlendirme konularında danışmanlık yapmaktadır. Harvard Kennedy Yönetim Okulu'nda (MPP '87) [çev- Kamu Politikaları Yüksek Lisans] ve Harvard Eğitim Fakültesi (M.Ed. '91) [çev- Eğitim yüksek lisansı] eğitim politikaları ve araştırma eğitimi almıştır.

3 YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODELLER Felisa Tibbitts, HREA Uluslararası Eğitim Dergisi, İnsan Hakları Eğitimi özel sayısı için hazırlanmıştır (2002) Yeni bir araştırma sahası olarak insan hakları eğitimi Geçtiğimiz 12 yıl içinde insan hakları eğitimi (İHE) terimi eğitim bakanlıklarının, eğitim konusunda çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşların, insan hakları örgütlerinin ve öğretmenlerin ve elbette Birleşmiş Milletler gibi hükümetler arası kurumlar ve Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Amerika Devletleri Örgütü (OAS) ve Güneydoğu Asya Devletleri Birliği (ASEAN) gibi bölgesel kurumların da- terminolojisine yerleşti. demokrasi ve insan hakları terimleri ise hem diplomatik dil hem eğitim hedefleri bakımından ayrılmaz ikili haline geldi. Anlaşılan, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmek ve bu saygının tüm toplumlarda gösterilmesini sağlamak fikri basit ve çekici görünüyor. Bildiğimiz gibi, insan hakları eğitimi yalnızca değer verme ve saygı göstermeyle sınırlı değil. Aynı zamanda bu koşulların garanti altına alınmasının savunuculuğunu yapmayı da içeriyor. Her topluluğun insan hakları sorunları vardır ve bu sorunların ulusal düzeyde ele alınması konusunda insan hakları eğitiminin kullanılmasında oldukça farklı yaklaşımlara tanık olabiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde insan hakları eğitimi genellikle ekonomik ve toplumsal kalkınmayla ve kadın haklarıyla bağlantılıdır. Eski totaliter veya otoriter rejimler sonrası ülkelerde insan hakları eğitimi genel olarak sivil toplumun ve hukuk düzeninin kurulması için gereken altyapının geliştirilmesi ve bireysel hakların ve azınlık haklarının korunmasıyla ilgilidir. Daha yerleşik demokrasilerde ise insan hakları eğitimi tercihen ulusal güç yapısına bitiştirilmiştir, ama daha spesifik alanlarda - örneğin ceza kanunu reformu, ekonomik haklar ve mülteci meseleleri gibi- reforma yönelik çalışır. İnsan hakları eğitiminin çatışma sonrası toplumlarda da özel bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu örnekler topluluk düzeyindeki insan hakları meseleleri ve sorunlarına odaklanmaktadır. Elbette insan hakları öğrenimi ister istemez bireye yoğunlaşır aile ve topluluk üyeleriyle kurulan birebir insan ilişkilerinde insan hakları değerler sisteminin kullanılmasıyla ilgili bilgi, değerler ve becerilere. Bu insani gelişme becerilerinin bazıları kişinin kendi önyargılarının farkına varması, farklılıkları kabul etmesi, başkalarının haklarını savunma sorumluluğunu üstlenmesi ve arabuluculuk ve çatışma çözümü olarak sayılabilir.1 İnsan hakları eğitiminin uygulanmasıyla ilgili bu betimlemeler eğitimin sosyal değişim ve insani gelişimdeki karmaşık rolüyle ilgili yeni sorulara yol açıyor. Benim kanaatime göre insan hakları eğitiminin ve insan hakları düşünüşünün her birimizin ülkesindeki insan hakları kültürüne kalıcı bir katkı sağlaması için, insan hakları eğitiminin uygulamada yer alan belirli modellerini tamamen anlamalı ve bunların sosyal değişim stratejileriyle bağlarını netleştirmeliyiz. Bu makalenin odak meselesi, günümüzde giderek artan insan hakları eğitimi programlarından ve eğitimcilerin ve eğitim veren, malzeme üreten ve programlar tasarlayan insan hakları savunucularının eğitim ve öğretim stratejilerinin sosyal dönüşüme nasıl katkı yapabileceği sorusunu tekrar düşünmelerinin faydalı olabileceği duygusundan kaynaklanmaktadır. İHE neticede toplumlarımızda insan hakları kültürünün oluşturulması için çalışmaktır ve program, kısmen bu 1 Nancy Flowers, Marcia Bernbaum, Kristi Rudelius-Palmer ve Joel Tolman ile, The Human Rights Education Handbook (İnsan Hakları Eğitimi Elkitabı) (Minneapolis: Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 2000), s. 39.

4 genel hedefe katkı yapıp yapamayacağına göre değerlendirilmelidir. Bu yazı on yılı aşkın bir süredir geçiş dönemi demokrasilerinde İHE programları tasarlayıp uygulamaktan kaynaklanan kişisel deneyimlerime dayanmaktadır. Bu kısıtlı bir deneyim olmasına rağmen umuyorum ki saha için bazı temel soruların tespiti için yeterlidir. İnsan hakları eğitimi ve savunuculuk Her toplum insan hakları ilkelerini daha iyi içselleştirmek için uğraştığı için insan hakları konusunda eğitim, savunuculuğa yönlendiren eğitim anlamına gelmektedir. Ama bu çok genel bir ifadedir. Sosyal değişime yol açması için İHE'nin bu hedefler için çalışabilecek kişi ve gruplara ulaşması ve onları desteklemek için stratejik olarak tasarlanması gerekir. Örneğin, belirli hedef gruplar için İHE aşağıdaki sosyal değişim alanlarıyla ilişkilidir: (1) Liderliğin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi. Sosyal değişime yol açmak için yalnızca bir vizyonu olan değil ama aynı zamanda siyasi olarak bilinçli, adanmış bir grubun olması gerekir. Bu liderler belirli hedefler geliştirmek ve içinde bulundukları siyasi ortama uygun etkin stratejiler oluşturmak için belli becerilere ihtiyaç duyacaktır. (2) Koalisyon ve ittifak kurma Eğitim bireyleri liderlik sorumluluğuna hazırlamak için bir araç olabilir. Koalisyon ve ittifaklar kurmak, insan hakları aktivistlerinin sosyal değişim hedeflerine ulaşmada birlikte çaba göstermenin ne kadar faydalı olabileceğini anlamalarına yardım eder. (3) Kişisel güçlen(dir)me Kişisel gelişim hedefi ilk olarak iyileşmeyi, sonra topluluğun kalkınmasını ve ardından sosyal dönüşümü amaçlar. İkili ve birbiriyle ilişkili olan kişisel gelişim ve sosyal değişim hedefleri, insan hakları eğitimini diğer geleneksel eğitim programlarıyla karşılaştırıldığında benzersiz kılar.2 Bu kapsamlı sosyal değişim çerçevesi karmaşık olsa da insan hakları eğitimini tanımlayan dil geneldir. Birleşmiş Milletler'in belirlediği tanım şöyle özetlenebilir: insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesi; insan kişiliğinin ve onur duygusunun tam olarak gelişmesi; tüm milletler ve gruplar arasında... anlayış ve hoşgörünün teşvik edilmesi; ve herkesin özgür bir topluma etkin biçimde katılımının sağlanması.3 Uygulamada İHE programının içeriğinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin (İHEB), ilgili temel insan hakları belgelerinin ve izleme ve hesap verebilirlik sistemlerinin asgari düzeyde yer aldığını biliyoruz. Önemli bir nokta da, insan hakları eğitiminin insan hakları hukukuyla ilgili bilginin yaygınlaşmasından çok daha fazlası olmasına rağmen bu aygıtların (ve ilgili koruma mekanizmalarının) her programın temel unsuru olduğudur. Bu mekanizmalara referans yapılmadan veya nasıl kullanıldıklarına dair bilgi verilmeden insan hakları eğitiminin barış eğitimi veya küresel eğitim gibi diğer alanlardan çok da farkı kalmayacaktır. 2 Lyn B. Neylon ve Felisa Tibbitts, Ford Vakfı için hazırlanan ABD'nin İnsan Haklarının Değerlendirilmesi: Nihai Genel Rapor'da yer alan Strategizing for a Human Rights Movement in the U.S. ABD'de Bir İnsan Hakları Hareketi için Strateji Üretmek (New York: 1999). 3 Genel Kurul Kararı A/52/469/Add.1, 20 Ekim 1997.

5 İHE programlaması interaktif (etkileşimli) pedagojik yaklaşımı da kapsamaktadır. İHE dili günlük hayatla ilişkilidir ve katılımcıların bilgilerini olduğu kadar beceri ve tutumlarını geliştirecek metodolojiler kullanır. Katılımcı yaklaşım teşvik edici, insancıl ve nihayetinde pratiktir çünkü bu öğreniş biçimi saf bir ders anlatma (nutuk verme) yaklaşımından çok davranışsal veya tutumsal değişimle ilgilidir. Yeni İHE modelleri. Modeller güncel insan hakları uygulamalarını anlamak için idealize edilmiş çerçevelerdir. Her modelin mantığı, dolaylı olarak belli hedef gruplarla ve sosyal değişim ve insani gelişim stratejisiyle bağlantılıdır. Modeller, soyut doğaları sebebiyle ister istemez detay ve derinlikten yoksundurlar. Örneğin örgün (formal), örgün olmayan (informal) ve yaygın (non-formal) eğitim arasında hiç bir fark yoktur. Bu modellerin sunulma sebebi, sahada karşılaştığımız İHE uygulamaları tarzlarını sınıflamak, iç program mantıklarını incelemek ve sosyal değişimle dış bağlantılarını netleştirmektir. Model 1. Değerler ve Farkındalık Modeli Genel bakış: Felsefi tarihi yaklaşım Resmi eğitim ve kamusal farkındalık kampanyaları Tipik konular: insan hakları belgelerinin içerikleri ve tarihçeleri, uluslararası mahkeme sistemi, küresel insan hakları meseleleri hakkında bilgi Genel hedef kitleleri: genel halk, okullar Strateji: toplumsallaşma, kültürel uzlaşma, sosyal değişim için beklentileri belirleme, insan hakları çerçevesinin tanıtılması (meşrulaştırılması) Değerler ve Farkındalık Modeli'nin insan hakları eğitiminde yoğunlaştığı ana tema insan hakları konularıyla ilgili temel bilgiyi aktarmak ve bunun kamusal değerlere entegrasyonunu teşvik etmektir. Kamusal eğitim için farkındalık kampanyaları ve okul temelli müfredat bu modelin kapsamındadır. Örneğin, insan hakları eğitiminin yer aldığı okul müfredatının temel demokratik değerler ve uygulamalarla ilişkilendirilmesi sıradışı değildir.4 Amaç, Evrensel Bildirge ve diğer temel belgelerde dile getirilen normatif hedeflerle ilgili farkındalık ve bunlara bağlılık yoluyla insan haklarına saygı gösterilen bir dünyanın zeminini hazırlamaktır. Bu modelde uygulanabilecek insan hakları konuları arasında insan haklarının tarihi, temel insan hakları enstrümanları ve koruma mekanizmaları hakkında bilgi ve uluslararası insan hakları sorunları (çocuk emeği, insan ticareti ve soykırım gibi) sayılabilir. Temel pedagojik strateji bağlantılandırma, yani öğrenenin ilgisini çekmektir. Bu yöntemler oldukça yaratıcı olabilir (örneğin medya kampanyaları veya yaygın sokak eğitimi sırasında) ama özü ders anlatma olan bir yaklaşıma da dönüşebilir. Bu model beceri gelişimine iletişim, çatışma çözümü ve aktivizm gibi konulara daha az vurgu yapar. Gizli strateji, insan haklarına verilen kitlesel desteğin yetkililere insan haklarının korunması için baskı yapmaya devam edeceğidir. Bu yaklaşım genellikle öğrenenlerde eleştirel düşünmeyi ve politika konularını analiz ederken insan hakları çerçevesine başvurma becerisini de geliştirir. Böylece öğrenenler insan haklarının eleştirel tüketicisi yapılır. Bilgi ve farkındalık yaklaşımının 4 Felisa Tibbitts, Human Rights Education in Schools in the Post-Communist Context ( Komünizm Sonrası Bağlamda Okullarda İnsan Hakları Eğitimi) European Journal of Education (Avrupa Eğitim Dergisi) (Vol. 29, No. 4), 1994, s

6 eleştirel insan hakları bilinci oluşturup oluşturmadığı net olmasa da bunun, böylesi bir programın hedeflerinden biri olacağı varsayılabilir. Eleştirel insan hakları bilinci aşağıdaki kriterlere sahip olabilir: (1) öğrenenlerin verilen çatışma veya sorun odaklı bir alıştırmanın insan hakları boyutlarını ve onunla ilişkisini tanıma becerisi; (2) bu hakların korunması ve geliştirilmesindeki rolleriyle ilgili farkındalık ve kaygılarının ifade edilmesi; (3) önerilebilecek olası tepkilerin eleştirel bir değerlendirmesi; (4) Yeni tepkileri tespit etme veya yaratma girişimi; (5) en uygun seçimin hangisi olduğuna dair bir yargıya varma veya karar verme; (6) Hem karar hem de bu kararın etkileri konusunda kendinden emin olduğunun ifadesi ve sorumluluğun ve etki yaratacağının kabul edilmesi,5 Değerler ve Farkındalık Modeli liderlik gelişimi, koalisyon kurma ve kişisel gelişimin sosyal değişim çerçevesiyle bağlantılandırılabilir ama bu bağlantı aslında zayıftır. Bu İHE modeli pedagojik yaklaşımlara ve uzmanlaşmış/özel hedef gruplara, yani İHE'nin sunduğu mesaja meyilli öğrenenlerin olması gibi mutlu tesadüf lere daha az bağlıdır. Bu sebeple, bu yaklaşımdaki çerçeve hedeflere doğrudan ulaşma olasılığı düşüktür ama belli bazı bireyler savunuculuk için hazırlanabilir. Bazı okurlar Değerler ve Farkındalık Modeli'nin birincil olarak içerik bilgisi ve düşünce becerilerine odaklandığı ve doğrudan güçlendirmeyle ilgili olmadığı önermesini benimsemekte zorlanabilirler. Tanıdığım insan hakları eğitmenlerinin çoğu programlarının öğrenenlere yönelik olası tüm sonuçları ele almasını isterler; yani içerik, eleştirel düşünme, değerler ve sosyal eylemlilik. Ne var ki, genel kitle veya okullar için düzenlenen bir İHE programı, uzun yüz yüze eğitim saatleri, sıralı öğrenme deneyimi ve gelişim açısından tutumları ve becerileri etkilemeye uygun bir tasarıma sahip olmadığı takdirde, bu programın öğrenenleri içerik bilgisinin ötesinde etkileme ihtimali düşüktür. Bu modelin temel sorunlarından biri, okullarda ve diğer genel farkındalık yaratma ortamlarında çalışan insan hakları eğiticilerinin Freire'nin uyardığı bankacı eğitim modelinden6 nasıl kaçınabileceğidir. Bu model, insan hakları alanıyla yüzeysel bir tanışma riskini göze alır -ki bu tanışma, en kötü olasılıkla ideolojik bir tecrübe olur. Değerler ve Farkındalık Modeli nin bazı örnekleri, okullardaki yurttaşlık, tarih, sosyal bilimler ve hukuk eğitim sınıflarının içine insan hakları derslerini ve hem örgün hem de örgün olmayan gençlik programlarına insan haklarıyla ilgili temaları (sanat, İnsan Hakları Günü, münazara klüpleri gibi) eklemlemeyi içerir. Halk sanatı ve reklam, medyada yer alma ve topluluk etkinliklerini kapsayan kamusal farkındalık kampanyaları da bu model altında sınıflandırılabilir. Model 2. Hesap verebilirlik modeli Genel bakış: 5 Garth Meintjes, Human Rights Education as Empowerment: Reflections on Pedagogy (Güçlendirme Aracı olarak İnsan Hakları Eğitimi: Pedagoji Üzerine Düşünceler); Human Rights Education for the Twenty-First Century (21inci Yüzyıl için İnsan Hakları Eğitimi), ed. George J. Andreopoulos ve Richard Pierre Claude (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997), p Bankacı eğitim kavramında, bilgi kendilerini bilgili olarak görenlerin hiç birşey bilmediklerini düşündüklerine lütfettikleri bir hediyedir... baskı ideolojisinin bir karakteristiği [olan bu anlayış] eğitim ve bilginin bir araştırma süreci olduğunu inkar eder. Paolo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1990), s.59.'den Meintjes, s.78

7 Hukuki-siyasi yaklaşım Araçlar: eğitimler ve ağ kurma Tipik konular: izleme usulleri, davalar, etik kurallar, medyayla ilişkiler, toplumsal farkındalık Genel kitle: avukatlar, insan hakları savunucuları ve gözlemcileri, hassas kişi/gruplarla çalışan meslek grupları, kamu görevlileri (memurlar), sağlık uzmanları, gazeteciler Strateji: yapısal/hukuka dayalı sosyal adalet ve sosyal değişim için bir araç olarak insan hakları hukuku ve kuralları, liderliği geliştirmek ve güçlendirmek, belirli meslekler ve hedef gruplar arasında ittifakların geliştirilmesi Birey ve Devlet/yetkililer arasındaki sorunlu ilişkiyle ilgilidir. Hesap Verebilirlik Modeli'nde öğrenenlerin, mesleki rolleri dolayısıyla doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarının güvence altına alınmasıyla ilgili olması beklenir. Bu grupta, insan hakları eğitimi, mesleki rollerinin (a) doğrudan insan hakları ihlallerini izleme ve ilgili makamlara savunuculuğunu yapma veya (b) sorumluluklarının bulunduğu kişilerin (özellikle savunmasız/hassas nüfusun) haklarını korumak için özel çaba göstermeyi nasıl kapsadığına odaklanır. Bu modelde eğitim programının tamamı öğrenenlerin, kişi veya grupların haklarının korunmasıyla doğrudan ilgilenecekleri varsayımına dayanır. Bu sebeple, hak ihlali tehdidinin mesleki çalışmalarının doğasında var olduğu kabul edilir. Avukatlar için mevzu insan hakları hukukunu, koruma mekanizmalarını ve lobicilik ile savunuculuk becerilerini anlamaktır. Diğer meslek grupları içinse, eğitim programı bu kişileri insan hakları ihlallerinin doğası ve kendi mesleki rollerinin yalnızca ihlalleri önlemek değil insan onuruna saygıyı teşvik etmeye dair potansiyelleri hakkında duyarlı kılar. İnsan hakları eğitimleri ve konuları bu uzmanlık alanlarına doğru yönelir ve öğrenenin ulaşması beklenen sonuçlar beceri geliştirmenin yanı sıra içeriğe de yöneliktir. Hesap Verebilirlik Modeli altında sayılabilecek program örnekleri arasında, insan hakları ve topluluk aktivistlerine insan hakları ihlallerini izleme ve raporlama teknikleri ile uygun ulusal ve uluslararası organlara şikayet başvurusu yapma usulleri hakkında eğitim vermek sayılabilir. Ayrıca avukatlara, savcılara, hakimlere, polis memurlarına ve askeri personele yönelik, ilgili anayasa hukuku ve uluslararası hukuk, mesleki davranış kuralları, denetim ve şikayet mekanizmaları ile ihlallerin sonuçlarıyla ilgili bilginin yer aldığı hizmet öncesi (staj) ve hizmet içi eğitimler bu kategoride yer alabilecek bir diğer eğitim biçimidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, gazeteciler ve diğer medya mensupları gibi meslek grupları da hesap verebilirliği hedefleyen İHE programlarının hedef kitlesidir. Hesap Verebilirlik Modeli, bireyin insan hakları çerçevesini kullanmaya istekli olması için mesleki sorumluluğun yeterli olduğunu varsaydığından bu modelde kişisel değişim açık hedeflerden biri değildir. Yine de, bu model yapısal ve yasal güvenceye sahip insan hakları ile ilgili norm ve uygulamaların olmasını da hedefler. Bu modelde sosyal değişimin gerekli olduğu ve topluluk temelli, ulusal ve bölgesel reform hedeflerinin belirlenebileceği verilidir. Model 3. Dönüştürücü Model Genel bakış: Psikolojik sosyolojik yaklaşım Araçlar: örgün olmayan ve yaygın eğitim ile kişisel gelişim Tipik konular: kadınların kalkınmasının, toplumun kalkınmasının, ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak insan hakları ve azınlık hakları

8 Genel kitle: savunmasız/hassas nüfus, kötü muamele ve travma mağdurları, çatışma-sonrası toplumlar Strateji: değişim için aktivizme yönelen kişisel güçlenme, aktivist yaratma, liderlik geliştirme Onarma (iyileştirme) ve dönüştürmeye, bireyin rolüne ve topluluk kurmaya odaklanır, Dönüştürücü Model'de insan hakları eğitimi programı bireyi hem insan hakları ihlallerinin farkına varması hem de bunları önlemesi için güçlendirmeye yöneliktir. Bazı durumlarda yalnızca birey değil, tüm bir topluluk hedef kitle olarak ele alınır. Bu model öğrenen topluluğu içinde özdüşünümü ve desteği içeren (kısmen gelişim psikolojisine dayalı) pedagojik teknikleri barındırır. İnsan haklarına formel bir odaklanma bu modelin unsurlarından yalnızca biridir. Programın tamamında liderlik gelişimi, çatışma-çözümleme eğitimi, mesleki eğitim, iş ve burs programları da yer alabilir. Dönüştürücü Model öğrenenin insan hakları ihlali olarak nitelendirilebilecek kişisel bir deneyimi olduğunu (program bu tanımlamanın yapılmasına yardımcı olabilir) ve bu nedenle insan haklarını desteklemeye yatkın olduklarını varsayar. Bu model bireye daha bütüncül yaklaşır ve bu yüzden tasarlaması ve uygulaması daha zordur. Dönüştürücü Model mülteci kamplarında, çatışma-sonrası toplumlarda, aile içi şiddet mağdurlarıyla ve yoksullara hizmet veren gruplarla çalışan programlarda görülebilir. İdari organların, yerel grupların ve yurttaşların geleneksel inanışları, toplumsal belleği ve ülküleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle ilişkili olarak gözden geçirdiği insan hakları toplulukları örnekleri mevcuttur.7 Bazı durumlarda bu modeli okullarda görebiliriz: Belli bir insan hakları ihlalinin derinlemesine çalışılması (Holokost ve soykırım gibi) insan hakları ihlallerinin incelenmesinde etkili bir katalizör olabilir. Daha karmaşık programlarda, öğrenenlerden kendileri ve başkalarının insan hakları ihlallerinin hem mağduru hem de faili oldukları durumları düşünmeleri istenir; yani kişilerin gündelik hayatta olduğu kadar insan hakları alanında da karşılarına çıkan biz e karşı onlar mantığının üstesinden gelmek için psikolojik yöntemler kullanılır. Bu tür programlardan mezun olanlar kendi ve birincil referans gruplarının haklarını tanıma ve korumaya konumlanırlar. Eğer okul ve aile hayatı arasında bağ kurulursa dönüştürücü İHE modelinin okullarda bile uygulanması mümkündür. Okulların bunu denemek istemeleri halinde gündemi oldukça kapsamlı olacaktır: müfredatta ailede karar verme sürecine katılım; ebeveyne saygı ama aile içi şiddeti özellikle annenin (eşin) dövülmesini reddetme; ev içinde ebeveynlerin eşitliği ve cinselliği erkeğin doğasının dışavurumu olmaktan ziyade bir sosyal ilişki biçimi olarak değerlendirme8 gibi konular yer almalıdır. Tüm güçlendirme modelleri bir tür sürekli topluluk desteğine bağlıdır (bu destek yaşıtlardan, aile bireylerinden veya diğerlerinden gelebilir). Eğitsel güçlendirme modelinde bu destekler programın içeriğinde bulunur destekler öğretmenler/kolaylaştırıcılar tarafından veya öğrenenler arasındaki kalıcı iletişim aracılığıyla sürekli sağlanır. Bu yüzden, bu modeller uygulaması en zor olanlardır. Başka İHE modelleri ve diğer değişim hareketlerinin analizi. 7 Shulamith Koenig, Human Rights Education Associates (HREA) evsahipliğinde düzenlenen BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ara Dönem Gözden Geçirme On-Line Forumuna mesajı, 21Temmuz Nelly B. Stromquist, Gender Delusions and Exclusions in the Democratization of Schooling in Latin America (Latin Amerika'da Eğitimin Demokratikleşmesinde Toplumsal Cinsiyet Sanrıları ve Dışarıda Tutma), Comparative Education Review (vol. 40, no. 4), s. 412, alıntılayan Felisa Tibbitts ve Judith Torney-Purta, Citizenship Education in Latin America: Preparing for the Future (Latin Amerika'da Yurttaşlık Eğitimi: Gelecek için Hazırlama) (Washington, DC: Inter- American Development Bank, 1999), s. 68.

9 Yukarıda sunulan farklı insan hakları modelleri uyarlanmış bir öğrenme piramidi versiyonuna yerleştirilebilir. Piramidin geniş olan tabanında Değerler ve Farkındalık Modeli, ortada Hesap Verebilirlik Modeli en dar olan tepe kısmında ise Dönüştürücü Model olacaktır. İHE modellerini bu konumlara yerleştirmek yalnızca ilgilendikleri hedef kitlenin (genel halkı eğitmekten, en tepedeki yeni savunucular yaratmaya kadar) boyutunu değil her eğitim programının zorluk derecesini de yansıtmaktadır. Kitlesel kamusal eğitim programları, programlamanın yaygınlaştırılmasıyla ilgiliyken, aktivistlerin yaratılması ve kapasitelerinin oluşturulması daha karmaşık ve tüm tarafların karşılıklı uzun vadeli taahhüdünü gerektirir. Tüm düzeyler karşılıklı olarak birbirini güçlendirir ama sosyal değişimin teşvik edilmesi için belirli modellerin daha gerekli olduğu açıktır belirli bir topluluğun içindeki bir insan hakları hareketinin durumuna bağlı olarak. Bir sosyal reform programının kurumsal ve yasal reforma odaklanan güçlü bir liderliğe ihtiyacı vardır. Ancak, bir hareketin aynı zamanda, bireysel ve toplumsal desteğin odakta olduğu taban desteğine de ihtiyacı vardır. ABD kadın hareketinin savunucu liderlik yapısına bakarsak eğitimin çağdaş sosyal değişim hareketlerindeki rolü hakkında biraz daha aydınlanırız. Jo Freeman'ın lerdeki kadın hareketiyle ilgili analizine göre hareketin kökeninde iki düzeyde katılımcı vardı. Makro düzeyde çoğunlukla beyaz, iyi eğitimli orta sınıf kadınlar ulusal yapıların ve siyasi derneklerin kurulmasıyla meşgul oluyorlar ve kadınlara ayrımcılık yapan yasaları ve sosyal yapıları değiştirmek amacıyla örgütleniyorlardı. Daha genç kadınlar, mikro düzeydeki özerk gruplardan ve bireylerden oluşan gayrı resmi, merkezi olmayan bir ağ oluşturdular. Kadınların bilinçlerini yükseltmeyi ve kişisel dönüşümü amaçlayarak örgütlendiler. Birinci düzeydeki kadınların amacı kurumları değiştirmek, ikinci gruptakilerin amacı ise insanları değiştirmekti.9 Her iki grup da kadın savunucuları hazırlamak ve hizmet ettikleri amaçlar için eğitim modelleri kullandı. İHE için Hesap Verebilirlik Modeli, ABD kadın hareketinin makro düzeyi için liderliği hazırlamaya benzetilebilir. Bu eğitimin sonuçları yeni mevzuat ile yasalar ve sosyal yapılarda değişim olabilir. Dönüştürücü Model ise mikro düzeye yoğunlaşır; burada sosyal değişimin insanların kendileri hakkındaki düşüncelerinin yanı sıra aile içindeki rolleri ve kişisel ilişkileri hakkındaki düşüncelerini etkilemesini amaçlar. ABD kadın hareketine referans vermenin arkasında yatan neden, ulusal bir sosyal değişim hareketinin farklı liderlik, bileşenler ve destek eğitim modellerini de içerdiğini göstermektir. İnsan hakları eğiticilerinin çalıştıkları yerel ve ulusal ortamlar için benzer bir analiz yapması gerekir. Bu yüzden, insan hakları eğiticileri programlarını tasarlarken hem ihtiyacı, hem olanakları göz önünde bulundurmalıdır. Eğitici yalnızca kişisel değerleri, deneyimleri, kaynakları ve toplumlarındaki konumlarına dayalı bir programı uygulamaya karar verebilir. Ancak eğitici aynı zamanda uygulamayı planladığı eğitim programının bu makalede tanıtılan İHE modelleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve belirli bir topluluk veya toplumun daha gerçekleşebilir bir insan hakları kültürüne doğru ilerlemesi için programın bir hareketi nasıl destekleyebileceğini de düşünebilir. İnsan hakları eğitimi alanını güçlendirme ve profesyonelleştirme Bu makale, insan hakları eğitimi modellerinin, eğitim programlarının sınıflandırılması, hedef gruplarının netleştirilmesi ve bizim, bu programların insani gelişim ve sosyal değişim genel amacıyla bağını düşünmemiz için bir araç olarak ayrıntılandırılmasına odaklanmaktadır. Umuyorum 9 ABD kadın hareketine dair bu analiz Jo Freeman'ın ABD kadın hareketi analizinden (Zald M.N. ve McCarthy, J.D. (ed.) The Dynamics of Social Movements (Sosyal Hareketlerin Dinamikleri), Cambridge: Winthrop Publishers, Inc., 1979), Lyn B. Neylon ve Felisa Tibbits'in alıntıladığı gibi alınmıştır, 1999, s.5-6.

10 ki bu modeller, gerek yansıtıcı program tasarlanmasına gerekse teori geliştirme ve araştırma alanında daha fazla çalışma yürütülmesine yardımcı olacaktır. Ancak, insan hakları eğiticilerinin daha fazla program yapmak üzere girişimde bulunmaları için başka yollar da vardır. Eğer insan hakları eğitimi gerçek bir bilim dalı haline gelecekse o zaman daha tutarlı (çok çeşitli modellerimiz arasında bile) ve özgün olmalı (diğer eğitim programlarının veremeyeceği değer ve sonuçları sunarak) ve kendimizi çoğaltabilmeliyiz. İnsan hakları eğitiminin bir bilim dalı olarak daha nitelikli olması için incelememiz, analiz etmemiz ve belgelememiz gereken bazı kriterler bulunmaktadır: a. bilgi tabanı (müktesebat) b. öğrenenler için net hedefler c. öğrenenle ilgili sağlam bilgiye ve gelişim teorisini de dikkate alan öğrenme teorisine dayalı pedagoji d. başarının belgelenmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması kültüre karşı duyarlı biçimde e. eğiticilerin hazırlanması f. bilim dalının eğitim kuruluşları tarafından tanınması ve bu kuruluşlara entegrasyonu Yalnızca yüksek önceliği olan birkaç alandan söz edeceğim. İnsan hakları eğitimi alanının kendi içinden, - belki modellere benzer - öğrenme teorisinin programın içeriğine uygun olarak, dikkatli biçimde kullanıldığını gösteren detaylı örneklere ihtiyacımız var. Örneğin, yetişkinler için eğitim programları (yalnızca eğitimin gündemi değil), olgun/yetişkin öğrenicilerin öğrenme sürecini dikkate alacak bir tasarıma sahip olmalıdır. Okul temelli programlar yaş ve gelişim bakımından uygun olmalıdır. Mülteciler veya ihlal mağdurları gibi özel kitleler için tasarlanan programlar gereken hassasiyetleri yansıtan pedagojiye sahip olmalıdır. Görünen o ki, geçtiğimiz yıllarda insan hakları eğitimiyle ilgilenenler için daha fazla eğitim gerçekleştirildi ama bir insan hakları eğitimcisinin nasıl olması gerektiğine dair henüz net bir objektif standart bulunmamaktadır. Halihazırda insan hakları eğitimleri konuyla ilgili eğitim tecrübesine sahip kişilerce yürütülüyor. Ancak bu eğiticilerin uzmanlıklarını net olarak ortaya koyacak veya kanıtlayacak ne ulusal ne uluslararası bir sertifika mevcut; ne de çalışma veya uygulama için net standartlar var. Eğitim ve müfredat standartları İHE'nin meşru bir bilim dalı olarak statü kazanmasına yardımcı olabilir ve öğrenen hedefleri ve stratejik değişim çabaları üzerine sağlıklı tartışmalar yürütülmesini tetikleyebilir. İnsan hakları eğitimi alanının, bütün modeller bakımından öğrenen hedeflerine başarıyla ulaştığına dair kanıta ihtiyacı vardır. Hangi programların başarılı olduğunu ve bunların neden başarılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu tür kanıtlar yalnızca fon sağlayıcılar için değil kendimiz için de gerekli. Eğer bu makalede önerilen modeller güvenilir bulunursa, program değerlendirmesi yoluyla test edilip netleştirilebilirler.10 Bu çalışmalar, hem bilgi, değerler ve beceri alanlarında öğrenen hedeflerini karşılayıp karşılamadıkları hem de savunuculuk ve sosyal değişime doğrudan katkı sağlayıp sağlamadıkları konusunda programları değerlendirecektir. Kanımca, böylesi araştırmalar eğitim programlamasının yalnızca kalitesini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda şimdilik ancak sezgi düzeyinde olan insan hakları alanında eğitimin önemini doğrulayacaktır. 10 İnsan hakları eğitimi alanı için özel olarak geliştirilmiş temel kılavuzlar şunlardır: Marcia Bernbaum, Evaluating Human Rights Programs (İnsan Hakları Programlarının Değerlendirilmesi), The Human Rights Education Handbook (İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı), ss ; ve Felisa Tibbitts, Evaluation in the Human Rights Education Field: Getting Started (İnsan Hakları Eğitimi Sahasında Değerlendirme: Başlama) (The Hague: Netherlands Helsinki Committee/HREA, 1997). adresinden ulaşılabilir.

11 Sonuç: İnsan hakları eğitimi hem insan hakları hem eğitim alanında tam teşekküllü bir bilim dalına dönüşme olasılığını barındırmaktadır. Şu an için bir dizi ilgi çekici ve parçalı programlardan oluşuyor. Burada idealize edilerek sunulan modeller önemli çünkü içinde bulunduğumuz topluluklarda ve ülkelerde insan hakları kültürünün hayata geçmesine yardımcı olacak belirli stratejiler barındırıyorlar. Toplumlarımızda her üç modelin de kullanılması konusunda hemfikir olacağımızı düşünüyorum çünkü her biri dinamik bir insan hakları altyapısının geliştirilmesi için diğerlerini tamamlıyor. Ancak tekil eğitimciler olarak enerjimizi neye yoğunlaştıracağımız konusunda akıllı seçimler yapmamız ve toplumumuz içerisinde bu olanakları yaratmak için proaktif olmamız gerekiyor. Bu modeller üstünde derinlemesine düşünmek bu süreçte bize yardımcı olabilir. İnsan haklarına dair kamusal farkındalığın ve ilginin arttığı, heyecan verici bir dönemden geçiyoruz. Toplumlarımızı incelemek ve geliştirmek için insan hakları eğitimini önemli bir yaklaşım (araç) haline getirme şansını kaybetmememiz gerekiyor.

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KAMU DESTEKÇİSİ HAKKIMIZDA AR Eğitim uzman eğitmen kadrosu ve eğitim programıyla çağa ve yeniliklere açık, yöntem ve teknikleri beklentilere ve istekler doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmaları yararlanıcılarıyla

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç 5. İnsan Hakları Savunucuları I. Amaç İnsan hakları savunucularına destek, Avrupa Birliği nin dış politikasının insan hakları boyutunun uzun süre önce temelleri atılmış bir bileşenidir. İşbu İlke Kuralları'nın

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

Kalkınma Politikaları (KAM 413) Ders Detayları

Kalkınma Politikaları (KAM 413) Ders Detayları Kalkınma Politikaları (KAM 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkınma Politikaları KAM 413 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU Hak Temelli Yaklaşım ve Ülke Çocuk Politikası y FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU HAK TEMELLI YAKLAŞIM HAKLAR, DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLER HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN ORTAYA

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı