G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan"

Transkript

1 Sayı 24 Kış-Bahar 2007

2

3 G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Editör Prof. Dr. İrfan Erdoğan Yardımcı editörler Doç. Dr. Gamze Y. Özdemir Yrd. Doç. Dr. Cem Yaşın Araş. Gör. Özge Güven Dr. Esra Keloğlu-İşler Yayın kurulu Prof. Dr. Levent Kılıç Prof. Dr. Bayram Kaya Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu Prof. Dr. Sacide Vural Prof. Dr. N. Gürkan Pazarcı Prof. Dr. Seçil Büker Doç. Dr. Nazife Güngör Prof. Dr. Peyami Çelikcan Prof. Dr. Raşit Kaya Prof. Dr. Dan Schiller Prof. Dr. Vincent Mosco Prof. Dr. Stuart Ewen Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Maltepe Üniversitesi ODTÜ University of Illinois, USA Queen s University, Canada CUNY, USA Kapak ve sayfa tasarımı İrfan Erdoğan ISSN: x Copyright Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır Yayın ve türü: Yılda iki kez basılan hakemli, yaygın, süreli bir dergidir. Yönetim merkezi ve adresi: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Emek, Ankara Tel: Fax: Yayın tarihi: 20 Ağustos 2007 Basım yeri: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Emek, Ankara.

4 Dergi Politikası 1983 yılından beri İletişim başlığıyla çıkan İletişim Dergisi iletişim kuram ve araştırmalarına odaklanan bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi farklı kuramsal yaklaşımlara ve inceleme yönelimlerine açık bir karaktere sahiptir; Türkiye ve dünyada iletişim konularının akademik tartışması için bir forum oluşturur; iletişim alanında kuramsal ve yöntem bilimsel olarak zengin bilgi kazanımı ve gelişmesine katkıda bulunarak toplumsal bağlamda faydalı bilginin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Journal s Policy The Journal of Communication Theory and Research, launched in 1983 and formerly published under the title Communication, is a social science journal focusing on theory and research on communication. The journal is dedicated to present competing theoretical approaches and study orientations; to develop a forum for the scholarly discussion of communication issues in Turkey and around the world in order to further the field; to expand the frontiers of knowledge by contributing to the literature on communication; to perform its role in the development of theoretically and methodologically enriched multidisciplinary body of knowledge on communication. Makale Sunumu Makale göndermek isteyenler kesinlikle web sayfasındaki makale ve diğer yazıları sunma koşullarını okumalıdır. Makalenin bir kopyası PC word formatında hazırlanmalı ve adresine bir niyet mektubuna eklenerek gönderilmelidir. Editör makaleyi okuduktan sonra ya değerlendirmeleri için iki hakeme gönderir ya da değişiklik önerileriyle yazara geri yollar. Yazar, isterse yaptığı değişikliklerle makaleyi göndererek süreci yeniden başlatabilir. Makalenin formatı kesinlikle Dergi nin belirlediği kurallara uymalıdır. Fazla bilgi için derginin web sayfasına ve son sayılarından birine bakınız. Submissions Manuscripts submitted for publication consideration should be sent in digital form. Digital copy of a manuscript and inquiries of an editorial nature should be ed to Please insure that the digital version of the submission is virus-free and created in PC Word format. The manuscript should be double-spaced; references and formatting should follow the style guidelines of the APA (5th ed.). Please find the further information in the web page of the journal.

5 Editörün notu Bu sayıda altı makale sunuldu. Makalelerin ikisi sinema konusunu ele alıp incelemektedir. Diğer dördü, sırasıyla, öğrenci yerleştirme, medya grupları arasındaki çatışma, emek piyasasında cinsiyetçi ücret ayırımı ve Demokrat Parti nin halkla ilişkileri üzerinde durmaktadır. İlk makale de Asaf Varol ve Korkmaz Alemdar iletişim fakültelerinin öğrenci yerleştirme ve ders müfredatı sorunlarını ele almakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. İkinci makale Türkiye de bilinmeyen Uygur sinemasının gelişmesi ve bu gelişmede Çin in etkisi üzerinde durmaktadır. Adile Abdulahat ın Çince, Rusça ve Uygurca kaynaklardan yararlanarak hazırladığı bu makale, Orta Asya daki Türk Cumhuriyetleriyle ilgili. Bu tür bilgiler Türkiye deki akademisyenler için Doğu ya doğru dikkatleri çevirme, bilme ve anlamanın geliştirilmesine sağlama bağlamında oldukça önemlidir. Üçüncü makale, resmi kuralların uzun zamandan beri oluşarak geliştiği, fakat yönetici sınıfların bu kurallara ancak kendi öznel çıkarına uygun olduğunda uyduğu, fakat uygun olmadığında uymadığı ve birbiriyle kıyasıya zero-sum-game denen ya ben ya o çekişmesine girdiği bir sınıf içi ilişkinin gazetecilik alanındaki karakterini incelemektedir. Makalede, Tolga Şentürk, Doğan ve Uzan medya grupları arasında 2000 yıllarının başlarında çıkan çatışmayı inceleyerek, bu sınıf içi çatışmanın taraflarca medyada nasıl yansıtıldığına ışık tutmaktadır. Dördüncü makalede Tuba Duruoğlu Bursa Organize Sanayi bölgesi örneğiyle emek piyasasında cinsiyetçi ücret ayrımı sorununu incelemektedir. Beşinci makalede Hüseyin Köse seçilen bazı önemli Hollywood filmlerini irdelemekte ve bu filmlerde entelektüel kimliklerin kötü olarak temsilinin karakteri üzerinde durmaktadır. Son makalede Esra Keloğlu-İşler, halkla ilişkiler alanında yapılmamışı yaparak, Demokrat Parti nin siyasal halkla ilişkilerini incelemektedir. Bu sayının forum bölümünde iletişimdeki bazı klasikler sunuldu. Bu sunumun gerekçesi olarak da basitleştirme, standartlaştırma, cahilleştirme, tembelleştirme ve endüstriyel çıkarları ve çıkar ilişkilerini popülerleştirme gibi nedenler verildi: Standartlaştırılmış kitle üretiminin çıkarına uygun bir şekilde basitleştirilmiş Gönderici-Mesaj-Alıcı-Geribesleme modeli üzerine kurulmuş ve ana-akımın siyaset bilimi, sosyoloji ve sosyal-psikoloji temeline dayanan, çoğu kuram olmayan birçok kuramlar okullarda sunula gelmekte,

6 kitaplar tercüme edilmekte ve makaleler yayınlanmaktadır. Kapitalist üretim ve ilişki tarzını koruma ve geliştirme üzerine kurulmuş olan bu tür eğitim ve kitle iletişim politikası, tek yönlü ve bilgiçlik-taslatan ahmaklaştırıcı bilinç yönetimi işinde kendi işine gelmeyen düşünceleri bilinçli olarak ya çarpıtıp sunmakta ya değersiz veya yanlış ilan edip üzerinde durmamakta ya da yokmuş gibi gündeme bile getirmemektedir. Bunu sadece kendine alternatif olan düşman görüşler üzerinde yapmamakta, aynı zamanda kendini incelikle savunan, ama kendinin kendi çıkarı için uydurduğu egemen demokrasi, özgürlük, insan hakları, iki-yönlü iletişim, empati, katılımcı yönetim, halkla ilişkiler, reklamcılık ile ilgili egemen bilişleri ve bu bilişlerin desteklediği pratikleri eleştiren anlamlı görüşler üzerinde de yapmaktadır. Bunun sonucu olarak, örneğin Lasswell, Schramm, Lerner, McQuail, Huntington gibi ana akımın merkezinde duranların tanıtıldığını, kullanımlar ve doyumlar, kullanımlar ve bağımlılık, aktif izleyici, otokontrol gibi görüşlerin yaygınlaştırıldığını, ve eleştirel görüş olarak da Fiske, Grossberg, Habermas ve bazı post-yapısalcıların verildiğini görürüz. Bu sırada, ana akım içinde merkezde yer almayan, yani baskıyı ve terörün hunhar ve vicdansız düşünsel gerekçelerini savunan mankafalığı yaratma ve sürdürme değil de, rasyonel ve mantıklı düşünmeden geçerek kontrol mekanizmaları kurarak sistemi geliştirmeyi savunanların isimlerinin bile bilinmediğini, biliniyorsa da, sadece basit bir bilgi veya yanlış bir bilgiyle kısaca geçiştirildiğini görürüz. Bu kişiler öğretilirse, örneğin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gibi komünistlerin olduğu söylenen okullarda öğretilir ki, ben bu tür okullarda Marksizme açıktan veya gizliden düşman olmayana, bir iki Ollmancı Praksistçiler dışında, rastlamadım, çünkü bu okullarda tutucular ve büyük çoğunlukla kapitalizmi eleştiren liberal-burjuva görüştekiler (bunlara Türkiye de solcu deniyor!) eğitim vermektedir. Eğitim adına, kendileri cahil oldukları, okumadıkları ve okusalar bile anlamadıkları için cehaleti yaygınlaştıran veya bilinçli olarak küresel pazarın kaba ve ahmaklara kolay gelen ideolojisini yayanlar, örneğin, kapitalizmi incelikle savunan bir Chicago Okulunu solcu diye okutmazlar veya solcu diye okuturlar. Aynı nedenle Cumhuriyet gazetesinden korkarlar. Korkmaları ve mücadele etmeleri gerekenlerle düşünsel ve davranışsal BİZLİK kurarlar. Kendilerini bu duruma düşüren egemen gerçeklere düşman olma yerine, düşman olmamaları gerekene düşman olurlar: Kendilerine. Bu tür öğrenim ve öğretme sürecinde, kurnazca sunulan ideolojik ahmaklık ve bu ahmaklığın vicdansız ve hunhar ilişkiler yapısı, bir zamanlar basının dört teorisi, yeniliklerin

7 yayılması, kullanımlar ve doyumlar, etkili iletişim, aktif izleyici gibi inşalarla insanların beynine pompalanırdı. Şimdi bunlara küresel dünyada karşılıklı bağımlılık, empati, vücut dili, NLP, dengeler, özelleştirme, otodenetim, deregülasyon, yöndeşme, internetle gelen demokratikleşme, özel ve kamusal alan, özgürlük, pratiğe yönelik eğitim, Avrupa Birliğinin kriterlerine uyma, rating ve kamuoyu araştırmaları eklendi. Böylece, faydalı bilgiyi kendisi için üreten ve gizleyen bir pazar yapısı, aynı zamanda, bilgiçlik taslayan cehaleti bilgi diye üniversitelerde ve kitle iletişim ürünlerinde üreterek yoğun bir bilinç ve davranış yönetimi yapmaktadır. Bilişsel ve materyal yoksulluğun yoğun bir şekilde sürekli yeniden üretildiği ortamlarda, bu yoksulluğu sürdürmenin bir koşulu da, vicdanı ve yaşam gerçeği midesinden geçen ahlaksız bir insanlık durumu yaratmaktır. Bunun için de, balık tutma koşulları elinden alınmış ve karnını doyuracak kadar bile balık tutamayan (işsiz olan veya aylığı ev kirasına yetmeyen) yoksullaştırılmışa, aynı zamanda, balık dağıtır ve onun bilişini materyal kazançtan geçerek kirletirsin. Bu kirletilmiş bilinçle, rahatlatmak için onu maça gönderir veya maç seyrettirirsin, oy kullandırırsın, yarışma programlarıyla eğlendirir ve duygusal hurafelerle ağlatırsın. Onu, bilişi ve davranışıyla satın alırsın. Bu satın alışla, 1886 da ABD de demiryolu kralı Jay Gould un meşhur sözünün anlamı çok daha derinleşmekte ve ürpertici bir gerçeği göz önüne sermektedir: İşçi sınıfının yarısını, diğer yarısını öldürtmek için kiralayabilirim. 1 Bu zaten, Jay Gould dan önce yapılıyordu ve sonra daha da yoğun ve profesyonel bir şekilde yapılmaya devam etti ve günümüzde en başarılı seviyesine ulaştı: Her gün sürekli televizyonlarda, gazetelerde, halkla ilişkilerde, reklamcılıkta, okullarda, toplantılarda, parti mitinglerinde yapılanlar bilgi toplumu için bilgi akışını sağlamak ve demokrasiyi ve özgürlüğü yaymak için yapılıyor iddiasıyla gelen sahtekarlık. Günümüzdeki ürpertici gerçeklerden biri de şudur: Kiralanmayanların muhtemelen önemli bir kısmı da kiralanmak için can atmaktadır. Ne demek istediğimi anlamak için, yakın tarihe, örneğin şu sıralarda Irak ta kimin kimi öldürdüğüne bakmak yeterlidir. O kadar uzağa gitmeye gerek yok, televizyonda polisin müdahele ettiği olaylara televizyon önünde insanların nasıl reaksiyon gösterdiğini misafir olarak gittiğiniz birkaç aileyi veya kendi ailenizi izleyerek görebilirsiniz: Herkesin hakim, yargıç ve infaz eden cellat 1 Boyer, R. O. ve Morais, H. M. (1965/1980). Labor s Untold Story. New York: UE.

8 olarak biçimlendirildiği ve en kötüsü de suçluların ve çözümlerin yanlış belirlendiği bir örgütlü dünya düşünün. Öyle bir dünya ki, köle köleliğini kendine bahşedilmiş en değerli özgürlük sanmakta, efendisinin sesini taklit etmekte, kendi sesinden utanmakta ve kendi sesini susturmaktadır. Kendi sesini kendisi gibiler için çıkaranlara da düşman kesilmektedir: Kendine düşman olan insanlık durumu. Günümüzün bu insanlık durumu öyle kolayca yaratılmadı. Örneğin, Ankara ya Kızılırmak tan su getirerek, Ankara nın su sorununu çözme düşünülürken, ama, o su bir sürü kimyasal tehlikeli atıklarla dolu dendiğinde, yanıt olarak onu da arıtma tesisleri kurarak, temizleriz verilmesi ve belki de çok az kişinin dışında büyük çoğunluğun aklına affedersiniz ama, bu kadar zahmete ve harcamaya niye katlanıyorsunuz ki? Ayrıca arıtma tesisi ne kadar arıtır? Onun yerine, Kızılırmak tan şöyle kaynağına doğru bir helikopterle gözlem yapın, nerede kim Kızılırmağı kirletiyorsa, kirletmeyi yapan iş yapış biçimini değiştirin demek gelmemesi, uzun senelerden beri süregelen baskıların ve biliş yönetiminin sonuçlarından biridir. Hiç siz, televizyondaki herhangi bir eğlence ve haber programında, tv dizilerinde, ücret politikalarının gündeme getirildiğini gördünüz mü? Siz hiç gazete ve televizyonda ve filmlerde çalışanların çalışma koşullarının ve onlara aylıklarının nasıl ödendiğinin, nasıl kölelik ücreti bile olmayan ücretle ve hatta bedavaya çalıştırıldıklarını işleyen bir söz, bir tartışma izlediniz mi? İletişim fakültelerinin dergilerinde, toplumsal anlamlılığı şirketler dünyasının çıkarından geçerek biçimlendirilmeyen içerikler ne kadar dersiniz? Bu sayıdaki Forum bölümünde, kapitalist sistemi akıllıca savunan ve bu savunuyu yaparken cehaleti yeniden-üreterek ve insanları birbirine düşürerek baskıcı bir sistemi eleştiren, bu eleştiri nedeniyle, içlerinden az da olsa bazıları bölücü ve hatta vatan haini olarak suçlanan, iletişim alanında önemli yeri olan birkaç aydının görüşleri sunuldu. Buna ek olarak, ana akım içinde yapıtlarının doğru bilinmesi gerektiğini düşündüğümüz birkaç akademisyenin, yüzeyde bilinen fakat çoğu kişi tarafından okunmadığını tahmin ettiğimiz yazılarından alıntılar sunuldu. Bu yazılar 1880 ler ile 1950 ler arasında yazılmış klasik metinlerdir. Okumak ve zoru anlamaya çalışmak zevk olmaktan çıktığında ve okuma parasal fayda getiren pratik iş dışında yapılmadığında, ne yazık ki, insan insan olma karakterini biraz daha yitirmektedir. İrfan Erdoğan

9 Sayı 24 Kış-Bahar 2007 MAKALELER Asaf Varol ve Korkmaz Alemdar İletişim fakültelerine öğrenci yerleştirmede karşılaşılan çelişkiler ve çözüm önerileri... 1 Adile Abdulahat Uygur sineması ve Tanrıdağ Film Stüdyosu Tolga Şentürk Halkla ilişkilerde etik bağlamında Doğan ve Uzan Medya Grupları arası çatışma üzerine bir inceleme Tuba Duruoğlu Emek piyasasında cinsiyetçi ücret ayrımı: Bursa Organize Sanayi bölgesinde bir araştırma Hüseyin Köse Hollywood filmlerinde entelektüel kimliklerin temsili Esra Keloğlu-İşler Demokrat Parti nin halkla ilişkileri üzerine bir inceleme

10 FORUM İrfan Erdoğan Forum hakkında Charles Horton Cooley Cooley on the meaning and organization of communication Thorstein Veblen Veblen on social classes and conspicious consumption E. Bernays, P. Lazarsfeld, H. Field and C. Robinson On the danger of public opinion research Bernard Berelson Communications and public opinion Harold D. Lasswell The structure and function of communication in society Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton Mass communication, popular taste, and organized social action Daniel J. Boorstin From news-gathering to news-making: a flood of pseudo-events Elihu Katz ve Paul Lazarsfeld Personal influence Daniel Bell The end of ideology

11 İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 24 Kış-Bahar 2007, s Makale İletişim fakültelerine öğrenci yerleştirmede karşılaşılan çelişkiler ve çözüm önerileri Asaf Varol 1 Korkmaz Alemdar 2 Öz: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan da iletişim eğitimi yapan toplam 40 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda uygulanan müfredatlardaki tutarsızlıklar, bölüm adlarındaki gereksiz çeşitlilik, öğrenci seçiminde uygulanan puan türü çelişkileri, farklı fakülteler bünyesinde aynı amaçlı bölümlerin oluşturduğu sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu tutarsızlık ve çelişkilerin neler olduğu ele alınarak ve nicel dağılımların nitel değerlendirmesinden geçerek çözüm önerileri sunulacaktır. Anahtar kelimeler: İletişim eğitimi, puan türü çelişkileri, iletişim fakültelerindeki müfredatlar Discrepancies in student enrollment to communication faculties and a suggested solution Abstract: There are forty higher education institutions in communication field in Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus and Kyrgyzstan. Inconsistent curriculums, unnecessary variety of faculty names, contradiction of the type of grading while selecting the students, and the asset of having same purposeful departments in other faculties are the vital problems of the increasing number of communication faculties. The study, qualitatively evaluating the quantitative data, discussed the prevailing inconsistencies and discrepancies and provided some suggestions for better solutions to the problem. Keywords: Communication curriculum, Grading discrepancies, Communication education, enrollment problems 1 Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elazığ. e-posta: 2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara. e-posta:

12 2 A. Varol ve K. Alemdar GİRİŞ İletişim fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak, gelişen teknolojiler karşısında ders programlarını güncellemek, ortak bir platformla güç birliği sağlamak, bu fakülteler arasında akademik ve sosyal işbirliğini geliştirmek, 1991 yılında özel bir televizyon şirketinin uydu üzerinden yayınlarını başlatmasıyla, yerel ve ulusal bağlamda özel radyo ve televizyonların yarattığı kaotik ortamın giderilmesine çözümler üretmek için iletişim fakülteleri dekanları; ilk olarak 1999 yılı sonunda bir araya gelmişlerdir (Varol, A., Çetin, D., 2004). Bu toplantılar daha sonra düzenli bir biçimde sürdürülmüş ve XV. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı Mayıs 2007 tarihleri arasında Bişkek te yapılmıştır. Dekanlar arasında oluşturulan bu güç birliği sayesinde 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun un bazı maddelerinin değiştirilmesi sağlanmış ve 24. maddesine konulan radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir hükmü ile o güne kadar yasal olmadan yayınlarını sürdüren ve yayın hayatına 1992 yılında başlayan ilk yerel üniversite televizyonu olan FIRAT TV (Kunç, Ş., 1993, Varol, A., 2003) ile yayınlarına 1998 yılında başlayan Selçuk Üniversitesi yerel televizyonunun yasallaşması sağlanmıştır. Bu değişiklik ile birlikte üniversitelerde iletişim fakültelerinin hızla çoğaldığı görülür. Üniversite bünyelerinde yayın yapan televizyon ve radyo sistemlerinin, üniversite faaliyetlerinin topluma aktarılması, eğitim amaçlı yayınların yapılması, bu sistemlerinin uzaktan eğitim amaçlı kullanılabilmesi, üniversitenin halka açılan penceresi olarak görev üstelenen unsurlarını kullanmak isteyen üniversiteler, peş peşe iletişim fakültesi açmaya başlamışlardır. Özelikle vakıf üniversitelerinin, kuruluşu aşamasında fazla maddi bir donanım gerektirmeyen Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık vb isimler altında bölümler kurdukları görülmektedir. İletişim Fakülteleri bu gelişmeler ve artan öğrenci sayısı karşısında eğitimin niteliği ve amaçları konusunda sorgulamalar da yapmaya başlamışlardır. Özellikle ortaöğretimden gelen öğrencilerin eğitim düzeyi konusunda kaygılar ortaya çıkmış; fakültelerin alabilecekleri herhangi bir önlem olmadığı için dikkatler sistemin gönderdiği öğrencilerin puan türüne yönelmiştir. Puan türü ve öğrencilerin başarı puanlarının hesaplama biçimi sorgulanmaya başlanmıştır.

13 İletişim fakültelerinde öğrenci yerleştirme 3 ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Ortaöğretim başarı puanı (OBP) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencinin diploma notunun 50 ile 100 arasında bir değere dönüştürülme işlemidir. Bu puan bütün okullarda 50 ile 100 arasındadır. Bununla ilgili tüm hesaplamaları ÖSYM yapmaktadır. Hesaplamanın içeriğini ÖSYM, ÖSS kılavuzlarda açıklamaktadır. Ancak kılavuzdaki bilgilerle kişinin kendi OBP'sini hesaplaması olası değildir. Bir öğrenci, okuduğu okulun ortalama diploma notuna sahip olan öğrencilerden biri ise, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yaklaşık 75 olur. Öğrencinin okul puanı artıkça öğrencinin OBP'si de 75'ten 100'e doğru bir artış gösterir. Öğrencinin başarısı düştükçe OBP'de 75'ten 50'ye doğru bir düşme gösterir. OBP 50'ye yakın ise öğrencinin diploma notu düşük demektir. OBP 100'e yakın ise diploma notu yüksek anlamına gelir. Okul başarısının bir üst okula yerleşmede etkisi ise OBP'nin AOBP'ye çevrilmesi ile oluşur. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı hesaplamaları Tablo 1 de sunuldu. Tablo 1. AOBP hesaplamaları ALANLAR GENEL LİSE Alan dışı Alan içi Sözel 0,3 0,8 Eşit Ağırlıklı 0,3 0,8 Sayısal 0,3 0,8 Ortaöğretim kurumundan mezun bir öğrenci, kendi alanında bir lisans programına yerleştirilirken, AOBP leri 0,8 ile; diğer bir alandaki programa yerleştirilirken, AOBP leri 0,3 ile çarpılmaktadır. Bir mesleğe yönelik bir program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunlarına verilecek olan ek puanlarının hesaplanmasında kullanılacak AOBP ler, ilave olarak 0,24 katsayısı ile bir kez daha çarpılır. Sonuçta genel lise mezunları için Tablo 1 de verilen katsayılar ortaya çıkar.

14 4 A. Varol ve K. Alemdar Örneklerle açıklamak gerekirse; Örnek 1: Okul birincisi bir öğrencinin diploma notu 5'tir. OBP'si 100'dür. AOBP'si de 100'dür. Bu öğrenci genel liseli ise AOBP'sinin 0,8 oranında etkisi olacaktır. Bu da genel liseli öğrenciye 80 puan eklenmesi anlamına gelir. Diploma notu = OBP/AOBP Örnek 2: Herhangi bir genel ya da meslek lisesinde öğrenim gören ve okulunun orta derecede başarılı öğrencisini düşünelim. Bu öğrencinin tahmini diploma notu 3 ile 3.5 arasındadır ve bu öğrencinin OBP'si de arasında kalacaktır. Buraya kadarki tüm işlem, bütün liselerde aynıdır. Bu noktadan sonra okul başarısı ve türü çok önemlidir. Okul başarısı anlamlı derecede yüksek olan okullarda öğrencinin OBP'si iken, AOBP'si arasındaki değerlere yükselebilmektedir. Bu tamamen okulun ÖSS başarısı ile ilintilidir. Belirlenmiş olan AOBP genel liseli öğrenci için 0,8, meslek liseli bir öğrenci için 0,8 e ilave olarak 0,24 katsayısı ile bir kez daha çarpılır. Örnek 3: Alan dışı tercihlerde okul başarısının etkisi çok fazla düşer. Sözel çıkışlı genel liseli okul birincisi bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci sayısal yada eşit ağırlıklı alanda olup, ortak alan olmayan bir bölüm tercih ettiğinde, okuldan kendisine gelecek olan puan maksimum 30'dur. Kendi alanında tercih yapıyor olsaydı, bu değer 80 olacaktı. Alan dışı tercihinde bu değer 30 puana kadar düşmektedir. İletişim fakülteleri bölümleri Tablo 2 de İletişim fakültelerinin bazı bölümleri ve ait oldukları fakülte ve üniversite isimleri görülmektedir. Başkent ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünü Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür (SÖZ) alanlarından mezun olanlar yanında Türkçe-Matematik (EA) alanından mezun olanlar da tercih ettiklerinde, AOBP leri 0,8 ile çarpılmaktadır. İlk bakışta her iki ayrı alandan gelen öğrencilerin bu bölümü tercih ettiklerinde, hiçbir kayıplarının olmadığı zannedilebilir. Oysa sosyal bilimler alandan gelen öğrenciler dezavantajlıdır. Çünkü her ne kadar AOBP leri 0,8 ile çarpılsa da, bu alandan gelen orta öğretim öğrencilerinin matematik sorularını (EA) cevaplamada genelde başarısız olacakları açıktır.

15 İletişim fakültelerinde öğrenci yerleştirme 5 Tablo 2. İletişim fakültelerinin gazetecilik bölümleri Bölüm adı Bilgi ve Belge Yönetimi (EA-2) Basın ve Yayın (SÖZ-2) Fotoğraf ve Video Gazetecilik (SÖZ-2) Gazetecilik ve Internet Yayıncılığı Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı İletişim Fakültesinin Adı Başkent, İstanbul Bilgi (Liselerin Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik bölümü mezunlarının AOBP leri 0,8 ile çarpılmaktadır) Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri, Girne- Amerikan (İşletme ve Ekonomi Fak) İstanbul Bilgi, Bahçeşehir Akdeniz, Ankara, Atatürk, Bahçeşehir, Doğu Akdeniz, Ege, Erciyes, Gazi, İstanbul, Karadeniz Teknik, Kırgız-Manas, Kocaeli, Lefke, Marmara, Mersin, Selçuk, Uluslararası Kıbrıs, Yakındoğu, Yeditepe Galatasaray Doğuş (Sanat ve Tasarım), Ege, Gazi (Güzel Sanatlar) İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Kocaeli, Maltepe, Yakın Doğu, Yeditepe Akdeniz, Bahçeşehir, Doğu Lefke SÖZ-2 puan türü ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde yer alan Basın ve Yayın Bölümü; Girne-Amerikan Üniversitesi nde ise İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Farklı iki fakülteden aynı alanda mezun verilmektedir. Aynı alana farklı fakülte bünyelerinde eleman yetiştirmek, bir çeşitliliktir ve rekabeti artırıcı unsurlar taşıyabilir. Ancak iletişim alanında görev yapacak mezunların, İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yetiştirilmesi, bir çelişki de olabilir. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Basın ve Yayın Bölümü müfredatında yer alan derslere internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Ders içerikleri incelendiğinde Basın ve Yayın Bölüm başlığına uygun

16 6 A. Varol ve K. Alemdar müfredat uygulandığı, ancak Girne-Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan Basın ve Yayın bölümü derslerinin neler olduğu elde edilememiştir. İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir Üniversiteleri İletişim Fakülteleri bünyesinde Fotoğraf ve Video adı ile bölümler yer almaktadır. Bu bölümün ders programı, fotoğrafçılık ve video alanlarının, algı, görsel kültür, fotoğraf tarihi gibi temel konularını ve ayrıca sayısal görüntü işleme teknikleri, müzik videosu, reklam fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılık, post-prodüksiyon, büyük format fotoğrafçılık, etkileşimli video ve yayın tasarımı gibi ileri uzmanlıkları kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Mevcut uygulamada bu bölüm SÖZ-2 puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin ortaöğretim kurumlarının Türkçe-Matematik (EA) alanından mezun olanlardan seçilmesi halinde, kalite artacak ve öğrencinin bölüme uyumu kolaylaşacaktır (Fotoğraf ve Video Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi web sayfası, 2007). Üniversitelerimizin İletişim Fakültelerinin 19 unda Gazetecilik Bölümü yer almaktadır. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik ve Internet Yayıncılığı bölümü bulunmaktadır. Gazetelerin artık Internet üzerinden de yayınlanması kaçınılmazdır. Internet üzerinden yayınlanmayan gazeteler, rekabet gücünü yitirecektir. Gazetecilik bölümlerinde artık Internet yayıncılığı alanından uygun dersler mutlaka müfredata eklenmelidir. Bu amaçla klasik gazetecilik anlayışından vazgeçilmeli ve teknolojik olanakları kullanabilen, masaüstü yayıncılık kurallarını bilen gazeteciler yetiştirilmelidir. Bu nedenle Türkçe-Matematik alanından gelen öğrenciler daha başarılı olacaktır. Oysa mevcut uygulamada Sosyal Bilimler alanından mezun olanların AOBP leri 0,8 ile çarpılarak, Türkçe-Matematik alanından gelen öğrencilere büyük haksızlık yapılmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Doğuş Üniversitesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, Ege ve Gazi Üniversitelerinde Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alırken; İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Kocaeli, Maltepe, Yakın Doğu ve Yeditepe Üniversitelerinde ise İletişim Fakülteleri kapsamındadır. Görsel İletişim Tasarım Bölümüne girmek isteyen öğrenciler ÖSS nin herhangi bir puan türünde 160 ın üzerinde puan almış olması gerekmektedir. Puan türünün serbest bırakılmış olması, puan türü kargaşasının telafisi bakımından fırsat doğurabilir.

17 İletişim fakültelerinde öğrenci yerleştirme 7 İletişim Fakülteleri bünyesinde halkla ilişkiler alanında farklı adlar altında bölümler yer almaktadır. Tablo 3 de Halkla İlişkiler alanında dört ayrı bölüm ismi ile karşılaşılmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri müfredatları arasında çok az farklılıklar bulunmaktadır. Tanıtım denildiğinde reklamcılık alanlarında kullanılan temel kavramların da bilinmesi gerekir. Zaten tanıtımın kendisi, bünyesinde reklamı da içerir. Akdeniz, Ankara, Başkent, Ege, Gazi, İstanbul, Kocaeli, Maltepe, Marmara, Selçuk, Yakın Doğu, Yeditepe Üniversitelerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bulunurken; İzmir Ekonomi, Yaşar, Doğu Akdeniz ve Lefke Üniversitelerinde Bölüm adı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü Sosyal Bilimler (SÖZ-2) ve Türkçe-Matematik (EA-2) alanlarından gelen orta öğretim mezunları tercih ettiklerine AOBP leri 0,8 katsayısı ile çarpılmaktadır. Ancak öğrenci yerleştirilirken SÖZ-2 puanı esas alınmaktadır. Ortaöğretimini Türkçe- Matematik (EA) alanından tamamlayan öğrenci, bu bölüme girebilmek için SÖZ-2 alanına giren (Tarih, Ülkeler Coğrafyası, Sosyoloji, Mantık) soruları da cevaplaması gerekecektir. Tablo 3 dikkatli incelendiğinde aynı amaca yönelik mezun veren bölümlerin adlarındaki çelişkileri hemen fark edebilir. Türkçe-Matematik alanından gelen bir ortaöğretim öğrencisi, SÖZ-2 puan türü ile girebildiği Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünü seçtiğinde AOBP si 0,8 ile çarpılacak, ancak SÖZ-2 puan türü kapsamındaki Tarih, Ülkeler Coğrafyası, Sosyoloji, Mantık sorularını cevaplamada zorlanacağı için bu bölüme yerleşemeyebilecektir. Oysa aynı öğrenci EA-2 puanı ile öğrenci alan Reklamcılık Bölümünü tercih edecek olursa, AOBP si 0,8 ile çarpılmasının yanında, Türkçe-Matematik alanından gelen soruları cevaplaması çok daha kolay olacaktır. Reklamcılık Bölümü ile Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü müfredatları birbirine çok benzerdir. Reklamın odağındaki unsur halktır. Yani reklam halkla yapılır. Tanıtım da halka yapıldığına göre, adları farklı da olsa, bu iki bölümün hedefinin aynı olduğu açıktır. Bu durumda da bir bölüme EA- 2, diğer bölüme ise SÖZ-2 puanı ile öğrenci yerleştirilmesi çelişkidir.

18 8 A. Varol ve K. Alemdar Tablo 3. İletişim fakülteleri halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümleri Bölüm adı İletişim Fakültesinin Adı Halkla İlişkiler (SÖZ-2) Atatürk, Bahçeşehir, Erciyes, Girne-Amerikan (İşletme ve Ekonomi Fak), İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Karadeniz Teknik, Kırgız Manas Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ-2) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (SÖZ-2) Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklamcılık Reklam Tasarımı ve İletişimi (SÖZ-2) Reklamcılık (EA-2) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (SÖZ-2) İzmir Ekonomi, Yaşar, Doğu Akdeniz, Lefke (Liselerin Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik bölümü mezunlarının AOBP leri 0,8 ile çarpılmaktadır) Akdeniz, Ankara, Başkent, Ege, Gazi, İstanbul, Kocaeli, Maltepe, Marmara, Selçuk, Yakın Doğu, Yeditepe Galatasaray Yeditepe Bahçeşehir, İstanbul Bilgi, Kocaeli (Liselerin Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik bölümü mezunlarının AOBP leri 0,8 ile çarpılmaktadır) Anadolu Ü. İletişim Bilimleri, Mersin, Uluslar arası Kıbrıs (Liselerin Sosyal Bilimler ve Türkçe- Matematik bölümü mezunlarının AOBP leri 0,8 ile çarpılmaktadır) İletişim Fakülteleri bünyesinde önemli bölümlerden biri Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüdür. Önemli bir bölümdür, çünkü bünyelerinde radyo-televizyon bölümleri bulunan İletişim Fakültelerine 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun un 24. maddesi gereğince yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilebilmektedir. Bu ayrıcalık sadece İletişim Fakültelerine aittir. Oysa bünyelerinde Sinema TV, Sinema ve Televizyon barındıran Güzel Sanatlar Fakültelerine bu hak tanınmamıştır. Üniversitelerimizde radyo ve televizyon alanlarında eğitim veren fakülteler Tablo 4 de görülmektedir.

19 İletişim fakültelerinde öğrenci yerleştirme 9 Tablo 4. İletişim fakülteleri radyo, televizyon ve sinema bölümleri Bölüm adı Radyo Televizyon ve Sinema Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon (SÖZ-2) Sinema TV Sinema ve Televizyon (SÖZ-2) Televizyon Haberciliği Programcılığı (SÖZ-2) İletişim fakültesinin Adı Akdeniz, Ankara, Atatürk, Başkent, Doğu Akdeniz, Ege, Fırat, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Karadeniz Teknik, Kırgız- Manas, Lefke, Marmara, Selçuk, Yakın Doğu, Uluslararası Kıbrıs Erciyes, Kocaeli, Maltepe, Mersin, Yeditepe Beykent (Güzel Sanatlar), Marmara (Güzel San) Anadolu Ü. İletişim Bilimleri, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi, Dokuz Eylül (Güzel Sanatlar), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü., Süleyman D. (Güzel San), YYÜ (Güzel San) İstanbul Bilgi Radyo ve televizyon yayınlarında, haberleşme teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının yapıldığı, uygun yazılımlar kullanılarak bilgisayarlar üzerinde video montaj ve kurgularının basitçe yapılabildiği bir süreçte bulunmaktayız. Radyo ve televizyon alanında faaliyet gösteren şirketler, artık yeni teknolojileri kullanabilen, diz üstü bilgisayar üzerinde kurgu ve montaj yapabilen, her türlü ses efektlerini görüntü altına döşeyebilen, iletişim mezunlarına gereksinim duymaktadır. Sektör bu tür nitelikli elemanlar ararken, orta öğretimde Sosyal Bilimler alanından mezun bir öğrenci, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne girdiğinde, teknik alandaki derslerde büyük sıkıntılar çekmekte ve uyumsuzluk nedeniyle yeterli bilgi sahibi olamadan fakülteden mezun olabilmektedir. Oysa Radyo Televizyon ve Sinema Bölümlerine EA-2 puan türü ile öğrenci alınabilirse, kaliteli ve kuramsal altyapı yanında, teknik uygulama becerisine sahip iletişimciler de yetişebileceklerdir. Bugünkü şartlar, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümlerine EA-2 puanı ile öğrenci alınımını zorunlu kılmaktadır.

20 10 A. Varol ve K. Alemdar Tablo 5 de İletişim, Kültür Yönetimi, Sahne ve Gösteri Sanatları alanlarında eğitim ve öğretimlerini sürdüren İletişim Fakülteleri görülmektedir. Bu tür eğitimler sadece İletişim Fakülteleri içerisinde değil, aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde de yer almaktadır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde ise Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü yer almaktadır. Farklı fakülteler altında ve de isimleri arasında küçük farklılıklar olsa da, bu iki bölümün amacı aynıdır. Tablo 5. İletişim ve sanat alanlarında eğitim veren fakülteler Bölüm adı İletişim (SÖZ-2) İletişim Bilimleri (SÖZ-2) Kültür Yönetimi (SÖZ-2) Medya ve İletişim (SÖZ-2) Medya ve İletişim Sistemleri (SÖZ-2) Sahne ve Gösteri Sanatları Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sanat Sanat Yönetimi (SÖZ-2) İletişim Fakültesinin Adı Anadolu Ü. İletişim Bilimleri Hacettepe İstanbul Bilgi İzmir Ekonomi İstanbul Bilgi, İstanbulTicaret Beykent (Güzel Sanatlar) İstanbul Bilgi Yıldız Sanat ve Tasarım Fak. İstanbul Bilgi, İstanbul Kültür (Sanat ve Tasarım) SONUÇ VE ÖNERİLER İletişim fakülte sayıları son yıllarda hızla artmıştır. Bu artışın nedenlerinin başında halkla ilişkiler ve benzeri bölümlerinin büyük alt yapı masrafı gerektirmemesi nedeniyle vakıf üniversitelerince cazip görülmesidir Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun un iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanalları ücretsiz olarak tahsis edilebilmesi ve iletişim fakültelerinin üniversitelerin halka açılan vitrini olarak algılanması; üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmek

İletişim fakültelerine öğrenci yerleştirmede karşılaşılan çelişkiler ve çözüm önerileri

İletişim fakültelerine öğrenci yerleştirmede karşılaşılan çelişkiler ve çözüm önerileri İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 24 Kış-Bahar 2007, s.1-12. Makale İletişim fakültelerine öğrenci yerleştirmede karşılaşılan çelişkiler ve çözüm önerileri Asaf Varol 1 Korkmaz Alemdar 2 Öz: Türkiye,

Detaylı

3.22. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNE ÖĞRENCĠYERLEġTĠRMEDE KARġILAġILAN ÇELĠġKĠLER VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

3.22. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNE ÖĞRENCĠYERLEġTĠRMEDE KARġILAġILAN ÇELĠġKĠLER VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ . 3.22. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNE ÖĞRENCĠYERLEġTĠRMEDE KARġILAġILAN ÇELĠġKĠLER VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elazığ. e-posta: varol.asaf@gmail.com Prof.

Detaylı

G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan

G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan Sayı 24 Kış-Bahar 2007 G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Editör Prof. Dr. İrfan Erdoğan Yardımcı editörler Doç. Dr. Gamze Y. Özdemir Yrd.

Detaylı

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU En Sıradan İş Bile, Büyük Başarılar Getirme Potansiyeline Sahiptir. H.Jackson Brown ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI

Detaylı

GAZETECİLİK, İLETİŞİM, SİNEMA TELEVİZYON, RADYO TELEVİZYON, BASIN YAYIN, MEDYA 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

GAZETECİLİK, İLETİŞİM, SİNEMA TELEVİZYON, RADYO TELEVİZYON, BASIN YAYIN, MEDYA 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. GAZETECİLİK, İLETİŞİM, SİNEMA TELEVİZYON, RADYO TELEVİZYON, BASIN YAYIN, MEDYA 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir?

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? SIKÇA SORULAN SORULAR LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? LYS ye başvurmak için, adayın YGS de hesaplanan 6 puandan herhangi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Dikey Geçiş Sınavı, 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Tolga Ekinci Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1980 Öğrenim Durumu: Doktora (25.12.2014) Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor (15.04.2015) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

VAROL, A.: İletişim Fakülteleri ve Sorunları, Selçuk İletişim, Cilt 1, Sayı 4, Ocak 2001, S: 3-9 3.14. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ VE SORUNLAR

VAROL, A.: İletişim Fakülteleri ve Sorunları, Selçuk İletişim, Cilt 1, Sayı 4, Ocak 2001, S: 3-9 3.14. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ VE SORUNLAR VAROL, A.: İletişim Fakülteleri ve Sorunları, Selçuk İletişim, Cilt 1, Sayı, Ocak 001, S: 3-9 3.1. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ VE SORUNLAR Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ÖZET

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 16

ÖĞRENME FAALİYETİ 16 ÖĞRENME FAALİYETİ 16 AMAÇ FOTOĞRAFÇILIK ALANI Bu faaliyet sonucunda fotoğrafçılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Reklâm ve tanıtım sektörü ile bilgisayar

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta ÖSYM nin son halini 14 te yayınladığı 2014-ÖSYS Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hacettepe Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hacettepe Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanları Birinci Değerlendirme Toplantısı Hacetepe Üniversitesi, 26.03.2015 1 Toplantı davetimizin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aslı GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi : 17 Şubat 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo-TV

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA

T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA SINAV TARİHİ:?? MART 2017 BAŞVURU TARİHİ:?? OCAK 2017 T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA Sevgili öğrenciler, üniversiteye giriş yolunca

Detaylı

BAŞVURU KLAVUZU. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KLAVUZU. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KLAVUZU A- ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.2 - İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı a.3 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.4 - İç Mimarlık

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI

İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI 1 Birlikte Daha Güçlüyüz! İAFL ortak paydasında bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzü geliştirmek önceliğimizdir. İş

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 234 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR)

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR) TANIM Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır. A- GÖREVLER -

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ TOPLAM Başvuru

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ KASIM 2016 KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİ TÜRKİYE DE YGS LYS DİPLOMA PUANI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK YAŞAMI YGS YGS'de

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

Uygur sineması ve Tanrıdağ Film Stüdyosu

Uygur sineması ve Tanrıdağ Film Stüdyosu İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 24 Kış-Bahar 2007, s.13-38. Makale Uygur sineması ve Tanrıdağ Film Stüdyosu Adile Abdulahat 1 Öz: Bu makalede, Türkiye de az bilinen Uygur sineması hakkında temel

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir. Lisans. İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir. Lisans. İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü. NAZLI BAYRAM Eğitim Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Doktora. Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı 1989 Tez Başlığı: Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısal Bir Çözümleme Eskişehir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.610 Kent Ekonomisi ve Belediyeler Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı