ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler Ankara/Türkiye EĞİTİM BİLGİLERİ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Gazi Eğitim Fakültesi G.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü G.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Doçent 2010 Doktora 1997 Yüksek Lisans Mezuniyet Yılı 1992 Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Lisans 1987 Kırşehir Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Ön Lisans 1984 YABANCI DİL BİLGİSİ: İngilizce

2 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi Gazi Türkiye Ankara İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği Doç. Dr Gazi Türkiye Ankara İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doç. Dr Michigan State University Amerika Birleşik Devletleri. East Lansing Michigan State University Advanced Professional Development Program Visiting Scholar Ocak- Mayıs 2004 Gazi Türkiye Ankara Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd Gazi Türkiye Ankara G.Ü, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikoteknik Anabilim Dalı Başkanı. Yrd. Doç. Dr Gazi Türkiye Ankara Gazi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr Eğitim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi UZMANLIK ALANLARI Uzmanlık Alanları PROJE DENEYİMİ Proje Adı Kurum Bütçe Tarih Görev Proje Türü Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektör Diyaloğu :Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Eğitim Yönetimi ve Kurum İçi Organizasyon Geliştirme. DPT, MEB-METARGEM ve Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu GTZ Kurumu İşbirliği ile yürütülen uluslararası Proje Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Sistemi Projesi. AB Projesi Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Vakfı Araştırmacı/Uzman Uluslararası Danışman-Eğitimci Ulusal

3 DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 282 Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) Yüksek Lisans Tamamlanan Devam Eden 12 3 Doktora 3 5 Uzmanlık Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri EYED DER üyesi. Gazi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatörü ÖDÜLLER Ödülün Adı Alındığı Kuruluş Yılı Gazi, Bilimsel Yayın Destek Ödülü TÜBİTAK Yayın Destek Ödülü Gazi TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TÜBA Bilimsel Yayın Destek Ödülü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

4 YAYINLARI Uluslararası İndekslere Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler A.1. Buluc, B. (2015). The Relationship between Academic Staff's Perceptions of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Studia Psychologica. 57(1), (SSCI). A.2. Ates, O.T.,& Buluc, B. (2015). The relationship between the emotional intelligence, motivation and organizational commitment of primary school teachers. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 17, (Index Copernicus). A.3. Ateş, Ö.T., & Buluç, B. (2015). A study of validity and reliability for the scale of motivational orientations in the classroom. ACED International Journal of Family, Child and Education. 6. (ERIC). A.4. Buluc, B & Gelisli, Y. (2014). Determination of the problems of graduate students according to students viewpoints. Procedia social and Behavioral Sciences. 116, (Web of Science). A.5. Serin, M.K& Buluc, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kastamonu Education Journal 22 (1), (ISI Thomson Reuters Master Journal List). A.6. Buluc, B.(2009). The relationship between bureaucratic school structure and leadership styles of school principals in primary schools. Education and Science, 34 (152), (SSCI). A.7. Buluc, B.(2006). An analysis of classroom rules in secondary schools in Turkey. Educational Research Quarterly. 29 (3), (ERIC). A 8. Buluc, B., Gunes, A. M. (2014). Relationship between organizational justice and organizational commitment in primary schools.anthropologist, 18(1): (SSCI). A. 9. Aktepe, V.,& Buluç, B.(2014). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin öğretim liderliği özelliklerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi dergisi. 34(2), (ISI Thomson Reuters Master Journal List) Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler D.1. Buluç, B., & Demir, S. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 16(1), D.2. Buluç, B. (2014). TIMSS 2011 sonuçları çerçevesinde, okul iklimi değişkenine göre öğrencilerin matematik başarı puanlarının analizi. Gazi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 33, D.3. Serin, M.K., & Buluç, B. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 18,(3),

5 D.4. Güneş, Ahmet Melih., & Buluç, B.(2012). İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Adalet arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (3), D.5. Buluç, B.(2012). Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Yaşanan Sorunlar ve Yeniden Yapılandırma İhtiyacı. Eğitime Bakış Dergisi, 8 (23), D.6. Buluç, B; Sulak, S.E & Serin, M.K. (2011). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., 31 (2), D.7. Buluç, B.(2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 57, D.8. Buluç, B. (2008). Ortaöğretim kurumlarında örgütsel sağlık ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (6)4, D.9. Buluç, B.(2007) İlk ve ortaöğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5 (1), D.10. Gümüş, O., & Buluç, B.(2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 49, D.11. Buluç, B.(2006). Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Eğitim Yönetimi Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26(2), D.12. Buluç, B.(2006). Eğitim örgütlerinde insan kaynağı yönetimi işlevlerinden danışmanlık işlevinin okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), D.13. Buluç, B.(2005). Televizyonlarda yer alan şiddet içeren programların okulda şiddete etkisi ve şiddet önleme amacıyla okul yöneticilerinin alabileceği önlemler. Gazi, Mesleki Eğitim Dergisi. 7(14), D.14. Buluç, B.(2003).Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim yönetimi işlevlerinin değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 303, D.15. Mahiroğlu, A., & Buluç, B.(2003). Orta öğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), D.16. Buluç, B.(2002).Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası programlarına yönelik tutumları. Toplumsal Düşünce Dergisi, 3 (5), D.17. Mahiroğlu, A., & Buluç, B.(1999).Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite yönetiminin araçları. Politeknik Dergisi, 2 (1), D.18. Buluç, B.(1998). Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri. Yeni Türkiye Dergisi. 4 (19), D.19. Buluç, B.(1998).Bilgi çağı ve örgütsel liderlik. Yeni Türkiye Dergisi. 4 (20), D. 20. Buluç, B.(1997).İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkan eşitliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 3 (1), D. 21. Buluç, B.(1996). Yönetimde örgütleme süreci. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 2 (4), D. 22. Buluç, B.(1996).Örgütsel değişme ve direnç. Çağdaş Eğitim Dergisi. 220,

6 D. 23. Buluç, B.(1997).Tanzimat döneminde ilköğretim. Çağdaş Eğitim Dergisi. 232, D. 24. Buluç, B.(1997). Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci. Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık, Ankara:1997. Hakemli konferans/sempozyumların bildiri özet ve tam metin kitaplarında yer alan yayınlar 1. Buluç, B (1997). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Performans Değerlendirme Sisteminin Rolü. II. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu Eylül, Elazığ. 2. Buluç, B (1998). Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül, Konya. 3. Sidekli, S., & Buluç, B.(2006). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Ankara. 4. Aladağ, S., & Buluç, B.(2006). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Nisan, Ankara. 5. Buluç, B.(2006). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynağı Yönetimi İşlevlerinden Bilgilendirme İşlevinin Gerçekleşme Düzeyi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül, Muğla. 6. Buluç, B.(2007). İlköğretim Okullarında İnsan Kaynağının Korunması. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Nisan, Eskişehir. 7. Buluç, B.(2008). Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya. 8. Buluç, B.(2009). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege, Eğitim Fakültesi, 1-3 Ekim, Bildiri Özetleri Kitabı, s Yıldırım, F., & Buluç, B.(2009). Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları (Kilis İli Örneği).18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege, Eğitim Fakültesi, Kuşadası. Bildiri Özetleri Kitabı, s Buluç, B., Sulak, S.E., & Serin, M.K. (2010).İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları (Konya İli Örneği). V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 1-2 Mayıs, Antalya. 11. Buluç, B., Kuru, O., & Taneri, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Fırat, Elazığ.

7 12. Ahmet Melih GÜNEŞ,& Bekir BULUÇ (2011). İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlikle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. KKTC. 13.Mehmet Koray SERİN., & Bekir BULUÇ. (2011). İlköğretim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki., 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. KKTC 14. Mehmet Koray SERİN., & Bekir BULUÇ. (2011). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri., 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Sivas. 15. Ahmet Melih Güneş., & Bekir BULUÇ (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki., 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2012, Çayeli-Rize. 16. Mehmet Koray Serin., & Bekir BULUÇ (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki., 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2012, Çayeli-Rize 17. Aktepe, V, Buluç, B., & Tahiroğlu, M. (2012). Geleceğe Yön Veren Bir Kurum Olarak Okullar. Okul yöneticisinin Liderlik Rolü. EYFOR III Eğitim Yönetimi Forumu Nevşehir 18. Buluç, B.,& Gelişli, Y. (2013). Determination of the Problems of Graduate Students According To Students Viewpoints. 5 th World Conference on Educational Sciences. 5-8 February Rome, Italy 19. Kuru, O., Kaşkaya, A., & Buluç, B. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin gelecek planlamaları ve etkileyen sebepler. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kuşadası-Aydın. 20. Buluç, B., Çelik, Ö., & Uzun, E.B. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (International Congress of Passing Among Levels And New Models in Education From The Establishment of The Republic To The Present Day ocak / january 2014 Antalya). 21. Buluç, B., Çelik, Ö., & Uzun, E.B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim amaçlı internet materyallerini kullanma davranışları. '. International Congress on Research in Education (ICRE), Innovative Research in Education Implications for Future. ULEAD, April Izmir. 22. Buluç, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sağlık algılarının demografik özelliklere göre incelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 8-9 Mayıs Siirt. 23. Buluç, B., & Kaptan Yarar, S. (2014).Examining primary students attitudes towards teaching tolerance value supported by the computer assisted activities. International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), Jun 2014, Paris, France. 24. Buluç B., & Uzun, E.B. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Mayıs 2015, Bartın.

8 Kitap/Kitap Bölümleri 1. Buluç, B ve Diğerleri. (2013). (Kitapta Bölüm).Okul Kültürü ve İklimi. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Editör: Servet Özdemir. Pegem Akademi Yayınları. 2. Buluç, B. ve Diğerleri. (2007). (Kitapta Bölüm) Eğitimin Amaç ve İşlevleri. EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ editör: Emin Karip. Pegem A Yayınları. Ankara. 3. Buluç, B. ve Diğerleri. (2006). (Kitapta Bölüm) Bir Bilim Olarak Eğitimin Ekonomik Temelleri.EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. Editör: Çağatay ÖZDEMİR. Ekinoks Yayınları. ANKARA 4. Buluç, B ve Diğerleri.(2006). (Kitapta Bölüm) Okullarda Suç ve Şiddet. EĞİTİM VE ŞİDDET. Editör. Ş. Şule ERÇETİN. HEGEM Yayınları. Ankara. 5. Buluç, B ve Diğerleri. (2004).(Kitapta Bölüm) Türk Eğitim Sistemi. İLK GÜNDEN BAŞÖĞRETMENLİĞE. Editör: Ş. Şule Erçetin. Asil Yayınları. Baran Ofset, Ankara.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı