BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES"

Transkript

1

2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University) GENEL YAYIN YÖNETMENİ EDITOR -IN-CHIEF: Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ YAYIN SEKRETERİ PUBLISHING SECRETARY Özlem SAĞAT YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD: Prof. Dr. Erol EREN Prof. Dr. Mithat BAYDUR Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY Yrd.Doç.Dr. Sait YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÜREKLİ E.Tümg. Armağan KULOĞLU DANIŞMA KURULU ADVISOR COMITTEE: Prof. Dr. Tuncer ÇELİK E.Org. Yaşar BÜYÜKANIT Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL Prof. Dr. Hasan KÖNİ Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN Prof. Dr. Selahattin SARI Prof. Dr. Muhittin KARABULUT Doç. Dr. Veysel KILIÇ Her hakkı saklıdır. Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayımlanan, bilimsel hakem kurulu olan bir yayındır. Stratejik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Stratejik Araştırmalar Dergisinin veya Beykent Üniversitesi nin görüşlerini ifade etmez. Stratejik Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleler iade edilmez. ISSN: Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Sıraselviler Cad. No: 65 PK:34437 Taksim/ İSTANBUL Tel: Faks:

3 ISSN: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES Cilt Volume: 1 Numara Number: 3 Yıl Year: 2009 Bahar Spring

4 Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından yılda iki kez yayınlanmakta olan Stratejik Araştırmalar Dergisi 3. Sayısı ile sizlere ulaşmaktadır. BÜSAM olarak gördüğümüz ilgi ve bize ulaşan övgülerden memnunuz. Dergimiz siz akademisyenlerin katkıları ile şimdiden akademik yayın hayatımızda öneli bir yer edinmiştir. Şimdi bu sayıdaki makaleleri gözden geçirelim. Haydar Çakmak, Türkiye nin uluslararası barış ve Avrupa güvenliğine yapacağı en önemli katkının jeopolitiğine ve kültürüne uygun olarak, Güney-Kuzey arasında beklenen medeniyetler arası çatışma olduğunu söylemektedir. Türkiye nin Avrupa Güvenliğinin dışında kalması hem Avrupalılar için hem de Türkiye için olumsuz sonuçları olabilir. Şermin Tekinalp, yeni bir kültür projesinin destekçileri, bilinen çok kültürlülük tezine eleştirel bir bakış açısı getirerek her iki tarafın (yerli elitler ve diğerleri) kültürlerinin uyumlaştırılmasını amaçladıklarını söylemektedir. Ümit Özdağ ise devlet yönetiminin, operasyonların, savaşların sadece doğasını değil sonucunu da belirleyen istihbaratın sadece bir sosyal bilim olmakla kalmayıp aynı zamanda bir sanat olduğunu söylemektedir. Armağan Kuloğlu Türkiye ye müteveccih dış ve iç tehditler bulunduğunu söylemektedir. Bu tehditler çevre ülkelerinden kaynaklanabildiği gibi, Türkiye nin etkide bulunma veya etkilenme konumunda bulunduğu bölgelerden, küresel güç unsurlarından, ilgi sahasındaki gelişmelerden, bölücü akım ve faaliyetten, irticadan ve her türlü kutuplaştırmaya yönelik hareketten kaynaklanmaktadır. Sait Yılmaz, Rusya nın geçmişte olduğu gibi Batı ve Doğu arasındaki çelişkisini Putin-Medvedev ikilisinin bağımsız büyük güç olma hevesi ile aşmak istediğini söylemektedir. Soyalp Tamçelik, Kıbrıs ta taraflar arasında yaşayabilir bir anayasayı hazırlamak, uygulamak ve buna dayalı barışı tesis etmek için nelerin gerektiğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Senem Atvur, Kongo daki etnik temelli çatışmaların geri planında özellikle zengin maden kaynakları üzerindeki çıkar mücadelelerinin etkili olduğunu söylemektedir. Oğuz Ketenci ise Avrupa Birliğine üyeliğini istemeyen Fransa ve Almanya ya karşı Nabucco projesinde ABD in desteğini almayı başaran Türkiye nin bu projedeki rolü ve öneminin Avrupa Birliği ne giriş için yeterli olup olmayacağını sorgulamaktadır. Rıdvan Karluk ise Avrupa Birliği de Orta Asya ile ilişkilerini geliştirmek için yeni stratejiler geliştirme zorunluluğunu hissettiğini ifade etmektedir. Avrupa Birliği nin bu bölgeye ilgisi enerji ve istikrar olmak üzere iki ana başlıktadır. Yeni sayı için makaleleriniz bekliyoruz. Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni II

5 Beykent University Journal of Strategic Studies, published by BUSRC twice in a year, reaches its third volume now. We are very glad to have your rewarding interest and regards. Our journal has gained a great poisition in academic literature with your valuable contributions. Now let s examine the essays within the scope of this issue. Haydar Çakmak states that the most important contribution of Turkey into international peace and European security would become to prevent the probable conflicts among the civilizations in between the North and South by focusing on Turkey s geopolitics and culture. Exclusion of Turkey from the European security may result negative impacts not only for Europeans but Turkey as well. According to Şermin Tekinalp, the new cultural project proponents have developed a critical perspective against the classical multicultural theory and have been working on a new enlightenment project which aims to harmonize the cultures of two sides (native elites and the others). Ümit Özdağ highlights the intelligence as not only a branch of social sciences but also an art determining nature and the result of the state governance, operations and wars. Armağan Kuloğlu emphasizes that there are internal and external threats directed towards Turkey. These threats may arise not only from neighboring states but also from Turkey s influence areas and global powers, due to the developments in Turkey s areas of interest, and separatist and/or radical religious movements, and any kind of attempts that may lead to polarization. Sait Yılmaz claims that as it did in the past, the Russia tries to overcome its dilemma being between the West and the East with the desire of being an independent major power projected by both Putin and Medvedev. Soyalp Tamçelik tries to put forward what are needed to prepare a viable constitution between the parties in Cyprus, to apply it and to ensure a peaceful atmosphere. Senem Atvur investigates that at the background of ethnic based conlicts in Kongo, struggle for interests especially over mineral resources is influential. Oğuz Ketenci problematizes whether Turkey s, as one of the participants of Nabucco project, being the major transit country by increasing its role and importance in the Project for the EU will be enough or not. Rıdvan Karluk elaborates that the European Union finds it imperative to determine new strategies in political and economic fields and increase its influence in Central Asian region. Yet, the interest shown by the EU for the region has focused on two points so far; energy and stabilization. We look forward to receiving further studies from esteemed researchers of the field for the upcoming issues. Asst. Prof. Sait Yılmaz Editor in Chief III

6 , BU SAYININ HAKEMLERİ (REFREES OF THIS ISSUE) Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Erol EREN...Beykent Üniv. (IIBF) Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN...Kırıkkale Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU...Galatasaray Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Cafer Tayyar ARI...Uludağ Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Hasan KÖNİ..Bahçeşehir Üniversitesi (Hukuk) Prof. Dr. Muhittin KARABULUT...Beykent Üniv. (IIBF) Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI...ODTÜ (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Mithat BAYDUR.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. İlter TURAN...Bilgi Üniv. (Uluslararası İlişk) Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR...Beykent Üniv. IIBF Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Esat ASLAN.. Çağ Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Ünsal OSKAY...Beykent Üniv. (ileşitim) Sinema-TV Doç. Dr. Veysel KILIÇ...Beykent Üniv. (İngiliz Dili Edebiyatı) Doç. Dr. Gonca BAYRAKTAR... Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ...Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ...Beykent Üniv. (Tarih) IV

7 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS Sayfa No Avrupa Güvenliği NATO Ve Türkiye Haydar ÇAKMAK Avrupa nın Çoğulculuk Çıkmazı Ve Ortak Üst Kültür Projesi: Aydınlanmanın Geri Dönüşü Şermin TEKİNALP Devlet Ve İstihbarat Ümit ÖZDAĞ Türkiye nin Güvenlik Algılamaları Ve ABD Politikalarının Güvenliğimize Etkileri Armağan KULOĞLU Soğuk Savaş Sonrası Rusya Federasyonu Güvenlik Ve Savunma Anlayışı Sait YILMAZ Kıbrıs ta Kurulmak İstenen Federal Anayasayla İlgili Bazı Kavramların Her İki Taraf Açısından Değerlendirmesi Soyalp TAMÇELİK Kongo Krizi Hakkında Bir Değerlendirme Senem ATVUR Avrupa Birliğine Girişin Bedeli: Nabucco Oğuz KETENCİ Contribution Of Relations Between Eurasian Countries And Europe To Regional Stability And Security Of Energy Supply Within The Process Of Globalization Rıdvan KARLUK V

8 KAPSAM/ SUBJECTS Uluslararası İlişkiler/International Relations Ulusal Güvenlik / National Security Uluslararası Güvenlik / International Security Güvenlik Bilimleri / Security Sciencies Terör / Terror İstihbarat / Intelligence Uluslararası Kuruluşlar / International Institutions Teknoloji / Technology Uluslararası İlişkiler Teorileri / Int. Relations Theories Orta Doğu / Middle East A.B.D. / U.S.A. AB ve Avrupa / EU and Europe Afrika / Africa Avrasya / Euroasia - Kafkasya / Caucasus - Orta Asya / Central Asia - Rusya / Russia Asya- Pasifik / Asia-Pasific Latin Amerika / Latin America Kıbrıs / Cyprus Diaspora / Diaspora Teoloji ve Sosyo-Kültürel Konular / Teology and Socio-Cultural Issues Lojistik / Logistics Ekonomi Politik/Political Economy Ekonomi Politik /Political Economy Küreselleşme / Globalization Lojistik / Logistics Enerji ve Su Konuları / Energy and Water matters Kurumlar ve Bölgesel Çalışmalar / Instutions and Regional Studies Uluslararası Hukuk/International Law Uluslararası Çatışma Konuları / Int. Conflict Issues Uluslararası Adalet / International Justice Uluslararası Sorun Çözme / Int. Dispute Settlement Uygulamalı Araştırmalar/Applied Research Strateji ve Karar Vermede Matematiksel Yaklaşım / Math Approach to Staretgy and Decision Making Uluslararası Sorunların Analizi / Analysis of International Affairs Harekat Araştırması / Operational Resarch Vak a Analizleri/Case Analysis VI

9 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY AVRUPA GÜVENLİĞİ, NATO VE TÜRKİYE Haydar Çakmak ÖZET Soğuk Savaş dönemi Avrupa Güvenliğini tehdit eden Sovyetlerle birlikte birçok unsur ortadan kalkmış ancak yeni dönemde kendi tehditleri ve tehlikeleriyle gelmiştir. Yeni tehdit ve tehlikeler Türkiye nin Avrupa güvenliğindeki yerini belirlemiş olacaktır. Avrupa Birliği, Avrupa ve çevresinde tespit ettiği on altı potansiyel çatışma sorununun on üç tanesi Türkiye nin çevresinde yer almaktadır. Türkiye Avrupa güvenliğinde NATO aracılığı ile bir rol oynamaktadır. Türkiye nin uluslararası barış ve Avrupa güvenliğine yapacağı en önemli katkı jeopolitiğine ve kültürüne uygun olarak, Güney- Kuzey arasında beklenen medeniyetler arası çatışma dır. Türkiye nin Avrupa Güvenliğinin dışında kalması hem Avrupalılar için hem de Türkiye için olumsuz sonuçları olabilir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, NATO, Güvenlik, Türkiye, Soğuk Savaş. ABSTRACT By the end of the Cold War period, a plenty of elements in addition to Soviets threatening the European Security have been disappeared but the new period has came out with own threats and risks. Those threats and challenges will mark the place of Turkey in terms of European security. According to the EU, there have been sixteen potential conflict matters attached to Europe, and thirteen of these potentials are placed around Turkey. Turkey plays a great role in terms of European security through NATO. Based on the geopolitics and culture of Turkey, the most important contribution of it to international peace and European security would become to prevent the probable conflict among the civilizations supposed between the North and South. The politics of exclusion of Turkey from the European security may result negative impacts not only for Europeans but Turkey as well. Key Words: Euroepan Union, NATO, Security, Turkey, Cold War. Türkler, Avrupalıların gündeminde 11.y.y dan beri vardır ve (1071 Malazgirt zaferi) 18.y.y ın ikinci yarısına kadar Avrupa Güvenliği ni tehdit etmişlerdir. Büyümeleri sürekli Avrupalıların aleyhine olmuştur. Ancak 18.y.y. ın ikinci Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı,

10 Haydar Çakmak yarısından 1923 e kadar Avrupalılar Türklerin güvenliğini tehdit etmiş ve Türklerin aleyhine büyümüşlerdir. İki taraf arasındaki güvenlik işbirliği İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlamıştır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı na katılmayarak tarafsız kalmıştır. Ancak, SSCB savaşın galiplerinden biri olarak Türkiye den toprak talebi ve Boğazlar Statüsü nde kendi çıkarına değişiklikler istemiştir. Bir nevi tarafsız kalmanın bedeli istenmiştir. Türkiye ulusal güvenliğine yönelik bu ciddi tehdidi beri taraf etmek için Avrupa güvenlik sistemine 1949 da kurulan, batının güvenliğinden sorumlu NATO ya girmek için önemli çabalar göstermiştir. Türkiye çabalarının sunucunda 1952 de NATO ya girmiş ve Avrupa kolektif güvenliğinde yer almıştır. Bu yolla hem kendi güvenliğini sağlamış hem de Batı Avrupa nın güvenliğine önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye, batı dünyasının en büyük tehdit olarak gördüğü Sovyetler Birliği ne hem denizden hem de karadan komşu olması nedeniyle batının bir ön karakolu görevini yapmıştır Soğuk Savaş döneminde, iki blok arasında ciddi krizler (Kore, Küba, Vietnam, Kamboçya vb.) olmuş ancak genel bir savaş veya ciddi çatışmalar olmamıştır. Soğuk Savaş sonrasında en büyük düşman veya en büyük tehdit Sovyetler Birliği ortadan kalkınca Avrupalılar güvenlik ve savunma politikalarını gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. 54 yıl dünya barışına ve Avrupa güvenliğine büyük katı sağlayan NATO nun varlığı veya artık gerekli olup olmadığı Soğuk Savaş sonrası tartışılmaya başlanmıştır. Zira Doğu bloğunun güvenlik örgütlenmesi olan Varşova Paktı Soğuk Savaş tan sonra kapanmıştır. Ayrıca, Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan ABD nin de Avrupa daki varlığı tartışılmaktadır. Bir başka deyişle ABD den daha bağımsız bir Avrupa istemektedirler. Bütün Avrupalıları bünyesinde barındıran AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) yeni dönemde canlandırılmak istenmiş, ancak AGİT in NATO gibi iyi donanımlı olmadığı için Avrupa da ortaya çıkan krizlerde herhangi bir rol oynaması mümkün olmamıştır. 2 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

11 Avrupa Güvenliği, NATO ve Türkiye Avrupa nın güvenliğini tehdit eden unsurlarda değişiklik olduğu için politikalarında da değişikliğe gitmişlerdir. Avrupa bugün en büyük tehdit olarak uluslararası terörizm, insan kaçakçılığı ve batıya yönelik illegal göçler, kitle imha silahlarının tehlikeli rejimlerin eline geçmesi, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı yoksulluk, gelir dengesizliği, yolsuzluk, çevre kirliliği, başarısız devletler gibi sorunları ulusal ve uluslararası güvenliğe tehdit olarak görmektedirler. Türkiye yeni dönemde yeni tehditlere karşı müttefikleriyle eskiden olduğu gibi yine ortak güvenliklerinde işbirliği yapılmasını istemektedir. NATO yu yok ederek değil de yeniden yapılandırarak yeni stratejiler ve politikalar yeni duruma uygun donanım gibi değişiklikler önermektedir. Türkiye Soğuk Savaş döneminde Doğu-Batı ekseninde cephe ülkesiydi. Soğuk Savaş sonrasında ise Güney-Kuzey ekseninde cephe ülkesi durumuna gelmiştir. Yeni dönemde Avrupa Güvenliği ne yeni stratejik boyutu ile katkı sağlayacaktır. Doğu Bloğu nun yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni durumda Avrupa nın güvenliğini bozacak faktörler nelerdir, ABD nin Avrupa güvenliğindeki rolü ne olacak, Avrupalılar kendi güvenliğini kendileri mi sağlayacaklar, küresel bir rol üstlenmeye niyetleri var mı gibi benzer soruların yanıtları net olarak ortaya çıkmadığı müddetçe Türkiye nin Avrupa güvenliğindeki rolü de net olarak belirlenemez. Ayrıca Soğuk Savaş sonrası bölgesel güç olarak nitelendirilen Rusya Federasyonu ve Çin in uluslararası güvenlikteki rolleri ne olacak? Özellikle de Rusya nın bir Avrupa ülkesi olarak yeni güvenlik politikası ve Avrupa ya karşı nasıl bir davranış ve politika içinde olacaktır? Çok karmaşık ve çok sayıda bilinmeyeni bulunan Avrupa güvenliği konusunda Türkiye nin de net bir tavrı olamaz. Rusya NATO nun eski Sovyet ülkelerini üye olarak almasının dostça bir davranış olmadığı ve Avrupa güvenliğini olumsuz etkileyeceğini söylemektedir. Dolayısıyla Rusya Federasyonu Avrupa güvenliğine veya güvensizliğinde yerini alacaktır. Ancak bugün itibariyle Rusya Avrupa 3 Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14

12 Haydar Çakmak güvenliğinin neresinde net olarak belli değildir. Şurası bir gerçek ki Ruslar Avrupalı bir ülke olduklarını ve Avrupa daki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kendi güvenliğini de tehdit edeceği ve çıkarlarına aykırı olacağını birçok kez açıklamışlardır. Soğuk Savaş dönemi Avrupa Güvenliğini tehdit eden Sovyetlerle birlikte birçok unsur ortadan kalkmış ancak yeni dönemde kendi tehditleri ve tehlikeleriyle gelmiştir. Yeni tehdit ve tehlikeler Türkiye nin Avrupa güvenliğindeki yerini belirlemiş olacaktır. Avrupalılar Soğuk Savaş dönemindeki savaşı kazanmak anlayışından Soğuk Savaş sonrası barışı koruma politikasına gelmişlerdir. Avrupa dan kısa ve orta vadede büyük çaplı bir çatışma veya savaş beklenmemektedir. Ancak yukarıda not ettiğimiz gibi yeni dönemin getirdiği yeni sorunlar genelde uluslararası özelde de Avrupa güvenliğini ve barışını tehdit etmektedir. Yugoslavya nın parçalanması ile ortaya çıkan etnik ve sınır kavgaları Avrupa yı hem endişelendirmiş hem de olumsuz olarak etkilemiştir. Avrupa Birliği Avrupa ve çevresinde tespit ettiği on altı potansiyel çatışma sorununun on üç tanesi Türkiye nin çevresinde yer almaktadır (Özdağ, 2001: ). Bu bölgeler bilindiği gibi Balkan, Kafkas ve Ortadoğu dur. Türkiye aynı zamanda Kafkas, Ortadoğu ve Balkan ülkesidir. Bunlara Türkiye nin bir Akdeniz ülkesi, bir Karadeniz ülkesi kimliğinde katmak zorundayız. Türkiye nin bu kadar geniş ve sorunlu bölgede bulunması dezavantaj gibi görünse de aslında bu sorun sadece Türkiye için değildir. Zira Türkiye bölgede istikrar ve barış adası gibidir. Türkiye bölgedeki krizlerin hiç birinde doğrudan ilgili değildir. Ayrıca Türkiye bölge ülkelerinde istikrar bozucu dostça olmayan bir politika ve davranış içinde olmamıştır. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık Türkiye den bağımsız olarak Avrupa güvenliğini veya Avrupalı ülkeleri etkilemektedir. Bir başka deyişle Avrupalı ülkelerin bu bölgelerde çıkarları olması nedeniyle bölgedeki sorunlar, çatışmalar veya istikrar bozucu politikalar sadece Türkiye yi değil Avrupalıları da yakından ilgilendirmektedir. Bu çatışmaların Türkiye ile doğrudan bir ilgisi yoktur. 4 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

13 Avrupa Güvenliği, NATO ve Türkiye Çatışma veya sorunlu bölgelerde Türkiye gibi dost ve müttefik bir ülkenin olması Avrupa nın da çıkarınadır. Türkiye Avrupa güvenliğinde NATO aracılığı ile bir rol oynamaktadır. NATO Nisan 1999 da Washington zirvesinde kabul ettiği yeni stratejisinde alan dışı bir başka ifade ile NATO üyesi ülkelerin topraklarının dışında görev alması ve operasyon yapması kabul edilmiştir. NATO alan dışına çıkmayı iki kurumsal kararı ile sağlamıştır. Birincisi üye sayısını artırarak 16 üyeden 26 üyeye ulaşarak ikincisi ise doğu Avrupa Orta Asya ve Kafkaslarda Barış için ortaklık (BİO) çerçevesinde Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere ilgilendiği coğrafyayı genişletmiştir (Karaosmanoğlu, 2004: 20). Bu iki alan dışı müdahale şekline Afganistan ve Kosova da olduğu gibi üye ülkelerin onayı ve Birleşmiş Milletlerin izniyle alan dışındaki uluslararası krizlere müdahale etme durumunu da ilave etmek gerekir. NATO nun Avrupa güvenliğindeki rolü tartışılmaya açılmıştır. Dolaylı olarak da üye ülkelerin Avrupa güvenliğindeki rolleri de tartışılmaya açılmıştır. ABD nin, Kanada nın Avrupa güvenliğindeki rolünün eskisi gibi olmayacağı, olmaması gerektiği tartışılmaktadır. Özellikle de Almanya ve Fransa gibi Avrupa nın en güçlü ülkeleri başta gelmektedir. Gerçekten de hiçbir şey olmamış gibi davranmak da mümkün değildir. Eski düşman Doğu bloğu ülkeleri sadece düşmanlıktan çıkmadılar üstelik NATO nun üyesi olarak da Avrupa güvenliğinin bir parçası oldular. Zaten bu nedenle de NATO tehdide dayalı savunmadan vazgeçerek güvene dayalı savunmaya geçmiştir. Temmuz 1990 da NATO nun Londra zirvesinde doğu bloğunun eski ülkelerinin artık düşman olmadıkları resmen ilan edilmiştir. Ocak 1994 Brüksel zirvesinde ise Barış için ortaklık (BİO) projesinin başlaması karara bağlanmış AGİT in üyeleri ile Avrupa Güvenliği için işbirliği yapılması benimsenmiştir. NATO bir yandan güvenliğin politik yanıyla uğraşırken bir yandan da yapısal değişiklik yaparak yeni döneme ayak uydurmaya çalışmaktadır. Örneğin 1992 de NATO da 65 karargah varken 5 Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14

14 Haydar Çakmak 1999 da 20 ye inmiş, 2003 de ise 11 karargaha inmiştir. Daha da ineceği muhakkaktır. ABD soğuk savaş döneminde Avrupalı müttefiklerine güvenlikleri için daha fazla para ayırmalarını ve daha fazla görev üstlenmelerini isterken soğuk savaş sonrası ABD yine Avrupalılardan katkı bekliyor ama eskisi gibi kendi işin başında bulunmaya devam etmek istiyor. Bu durumun en önemli sakıncası Avrupa güvenliğini sağlayan en önemli kurum olan NATO nun tartışılmaya başlanması ve üye ülkeler arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla savunma zaafa uğramaktadır. Soğuk Savaş dönemi dayanışma ve işbirliği de zayıflamaktadır. Bunun en anlamlı örneği Kosova sorununda NATO çerçevesinde Türk uçakları harekâta katılmak için İtalya nın Avianno üssüne gitmek için Yunanistan hükümeti Türk uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermemiştir. Bilindiği gibi Türk uçakları Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalmıştır. Bulgarlar da yasalarına aykırı olduğunu söyleyip yasayı değiştirmek için bir aylık süre istemiş ve bir ay sonra yasa değişmiş ve Türk savaş uçakları Bulgar hava sahasını kullanabilmiştir. Yunanistan soğuk savaş döneminde Türk uçaklarına hava sahasını kapatma gibi bir davranışta bulunamazdı. Aslında Türkiye ye karşı yapılan bu davranış her ne kadar Türk-Yunan ilişkilerinin tarihi sorunlar ve günümüzdeki uyuşmazlıklar nedeniyle iki ülke arasındaki sorunlarla ifade edilebilinirse de kolektif güvelik anlayışının temelinde kolektif güven vardır ve bu kolektif güvenin parçası olan ülkeler birbirlerine güvenmekte samimi olmalıdırlar. Avrupalılar Batı Avrupa Birliği (BAB) bünyesinde oluşturdukları Avrupa güvenlik yapılanmasında gerektiğinde NATO nun olanaklarını kullanmak için NATO üyesi ülkelerden izin istemişlerdir. Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülke Avrupalıların bu isteğine olumsuz yanıt vermişlerdir. Zira Türkiye karar mekanizmasında bulunmadığı BAB ın aldığı bir karar aleyhine de olsa uymak zorunda olacağı için NATO nun olanaklarını otomatik olarak kullanmasına karşı çıkmış ve veto hakkını kullanacağını bildirmiştir. 6 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

15 Avrupa Güvenliği, NATO ve Türkiye BAB a tam üye olmanın koşuluda AB e tam üye olmak olduğu için Türkiye BAB e üye olamamıştır. Ancak Avrupalılar özelliklede Almanya ve Fransa Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği içinde yürütülmesini isteyince Avrupa güveliği için organize olan BAB ın önemi kaybolmuştur. Zaten AB nin 7-9 Aralık 2000 tarihinde Fransa nın Nice kentinde yapılan doruk toplantısında BAB ın görevlerinin AB e devrine karar vermişlerdir. Böylece BAB içi boşaltılmış bir tabela örgütü haline gelmiştir ( Çakmak, 2003: 237). BAB ın bu şekilde fonksiyonunu kaybetmesi Türkiye yi olduğu gibi ABD yi de mutlu etmiştir. Avrupa güvenliği ile ilgili inisiyatif Avrupa Birliğine geçmiş oldu. Avrupa da böylece kendi güvenlik ve savunma politikasına sahip olmuştur. Bu gelişmelerden sonra Türkiye ve ABD gerektiği takdirde Avrupalıların NATO nun olanaklarını kullanmaları konusunda tavırlarını yumuşatmışlardır. 2 Aralık 2001 de Ankara da AB ni temsilen İngilizler ile NATO nun imkânlarının kullanılması için Türk vetosunu kaldırma müzakereleri bir sonuç vermiştir. Varılan anlaşmada Türkiye nin çevresinde olacak müdahalelerde Türkiye de karar mekanizması içinde bulunacak ve Türk-Yunan uyuşmazlığında AB güçlerinin görev almaması koşulu ile Türkiye NATO nun imkânlarını Avrupalıların kullanmasını veto etmeyecek. Ankara Mutabakatı adı verilen bu Anlaşmaya Yunanistan Türkiye ye taviz verildi diyerek itiraz etmiştir. Avrupa Birliği Dış politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana nın özel gayreti ile taraflar arasında bir anlaşmaya 19 Mayıs 2003 Brüksel zirvesinde varılmıştır li yıllardan itibaren yeni tehditler ve sorunlar ışığında Türkiye nin Avrupa güvenliğine katkısı ne olur? Avrupalılar Soğuk Savaş sonrası özellikle Avrupa kıtasında genel bir savaş beklememektedir. Avrupa güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında başta terörizm, göçler, yoksulluk ve gelir dağılımı bozukluğunun yol açacağı sorunlar, Atmosferin kirlenmesi ve uluslar arası çevre sorunları, kitle imha silahları, uyuşturucu maddeler kaçakçılığı ve yaygın kullanımı, başarısız Devletler, etnik ve sınır kavgaları ve medeniyetler arası 7 Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14

16 Haydar Çakmak çatışma. Türkiye bu sorunların neresinde ve Avrupa güvenliğine nasıl bir katkı sağlar. Yukarıda not ettiğimiz istikrar bozucu ve güvenliği tehdit edici unsurların veya yol açtıkları sorunların çözümünde büyük ordulara gereksinim yoktur. Bu sorunların çözümünde jeopolitiğinde rolü sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye nin Soğuk Savaş dönemindeki büyük bir orduya sahip olma ve Sovyetlere sınır komşusu olma özelliği bugünkü tehdit için jeopolitik önemi aynı oranda geçerli değildir. Ancak bu tür bir mantıksal yaklaşım sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için geçerlidir. Günümüzdeki sorunlar daha yeni ve daha değişik çözümler ve olanaklar gerektirmektedir. Soğuk Savaş sonrasına özgü sorunların oluşturduğu güvenlik tehditlerine karşı diğer batılı ülkelerin ne kadar rolü olursa Türkiye nin de o kadar rolü olur. Bazı Avrupalı ülkeler gibi (İngiltere, Fransa ) Türkiye nin İmparatorluk ardılı bir ülke olması nedeniyle Türk imparatorluğu Osmanlının eski topraklarında bulunan ülkeler sorunla karşılaştıklarında Türkiye yi yanlarında görmek istemektedirler. Özellikle de Balkanlarda Boşnaklar ve Arnavutlar. Yugoslavya nın parçalanmasıyla ortaya çıkan Bosna-Hersek Savaşında ve Kosova krizinde Türkiye çok önemli roller oynamıştır. Bu oynadığı rol batılı bir ülke olmaktan ziyade Osmanlı İmparatorluğunun yerine kurulan bir ülke olmasıdır. Bir başka deyişle Türkiye olmasıdır. Balkanlarda çıkan sorunlarda Türkiye diğer Avrupalı müttefikleriyle aynı politikayı paylaşamama riski vardır. Zira Türkiye tarihsel ve kültürel nedenlerle Boşnak ve Arnavutların çıkarlarını savunmak zorundadır; Yunanistan, Rusya ve Fransa nın Sırpları, Almanya ve Avusturya nın Slovenya ve Hırvatları destekledikleri gibi. Avrupa da sınır ve etnik sorunlar mevcuttur. Bu sorunların büyük çaplı genel bir krize dönüşmesi kısa ve orta vadede gözükmemektedir. Avrupa Birliğine üye olan eski Doğu bloğu ülkeleri etnik ve sınır sorunlarını çözmeden Avrupa Birliğine üye olmaktadırlar. İçlerindeki azınlıklara hukuki ve insani haklarını vererek sorunun çözüldüğü inancı vardır. Sorun şimdilik çözülmüş görünmekte 8 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

17 Avrupa Güvenliği, NATO ve Türkiye ancak etnik sorunun kültürel haklarını elde etmelerinden sonraki aşaması kendi kaderini kendisinin tayin etmesi aşamasıdır bu aşama Avrupa yı tekrar büyük çatışmaların veya krizlerin kıtası haline getirebilir. Doğu Avrupa nın eski üyeleri şimdi AB nin üyeleridir. Bu ülkelerin tamamının birbirleriyle toprak ve etnik sorunu vardır. Polonya nın Almanya ile, Macaristan ın Romanya ile Yunanistan ın Arnavutluk ve Makedonya ile, Arnavutluk ve Makedonya AB üyesi değiller ama olacaklar. Dolayısıyla AB etnik ve sınır sorunlarını içine almaktadır. Bu sorunları Doğu Bloğu kendi içinde dondurmuştur. Ama artık durum farklıdır bu sorunların Avrupa güvenliğini tehdit etme riski vardır. Türkiye nin Batı güvenliğine ve uluslararası güvenliğe yapacağı en önemli katkı batılıların haksız bir şekilde İslami terör diye nitelendirdikleri uluslararası terör ile medeniyetler çatışması riskidir. Türkiye yirmi yılı aşkındır PKK terörü ile mücadele etmektedir. Bu mücadele Türk silahlı kuvvetlerini ve Türk polisini terörizme karşı özel yetenek ve tecrübe kazanmasına neden olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi NATO üyesi ülkeler içinde ABD den sonra yetenek ve tecrübe konusunda ikinci sırada yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polis teşkilatı yetenek ve tecrübe bakımından Avrupa da birinci sıradadır. Türkiye askeri yeteneğinin dışında bir İslam ülkesi olması nedeniyle İslam dünyası ile batılılar arsında köprü olabilir. Türkiye nin uluslararası barış ve Avrupa güvenliğine yapacağı en önemli katkı jeopolitiğine ve kültürüne uygun olarak, Güney-Kuzey arasında beklenen medeniyetler arası çatışma dır. Eğer medeniyetler arası bir çatışma olacaksa, bu çatışmayı önlemek için dünyada en pozitif katkıyı yapacak ülke Türkiye dir. Medeniyetler çatışması dedikleri aslında Müslüman halklarla Hıristiyan halklar arasında meydana gelecek bir çatışmayı kastetmektedirler. Batılıların bu beklentilerinin nedeni aşağı yukarı her batılı ülkenin geçmişte veya günümüzde sömürdükleri bir Müslüman ülke olduğu için Müslüman halkların bir gün mutlaka bunun rövanşını alacakları düşüncesine sahip olmalarıdır. Aksi takdirde kültürler nasıl savaşacak veya haçlı seferleri 9 Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14

18 Haydar Çakmak zihniyeti nasıl geri gelecek hangi Müslüman ülke batıya Hıristiyansınız diye savaş ilan edecek. Yahut hangi Hıristiyan ülke bir Müslüman ülkeye siz Müslümansınız diye savaş ilan edecek. Türkiye doğu ile batı arasında sadece coğrafi olarak değil, kültür ve politik iletişimi olarak, ülkesiyle, kültürüyle ve rejimi ile her iki dünyanın da buluşma noktası olabilecek çeşitliliğe ve farklılığa sahiptir. Türkiye nin batıya benzemeyen tarafları doğuya, doğuya benzemeyen tarafları da batıya benzemektedir. Bu farklılıkta Türkiye nin zenginliğini ve iki dünya arasında dostluğu kurma, barışı sağlama rolü oynayabilir. Başka bir ifade ile medeniyetler arası bir platform oluşturulabilir yılında çok tartışılan bir konuda Amerikalıların ortaya attığı Büyük Ortadoğu Projesi dir. Bu projenin amacı Ortadoğu ya demokrasi, insan hakları, kadın hakları, hukuk devleti gibi evrensel değerleri getirmektir. Ancak bu projenin gerçekleşme şansı çok zayıftır. Zira çoğu ABD ve Avrupalı ülkelerin yakın dostu olan Ortadoğu daki rejimler ve onların başlarındaki kişilerin ve iktidarların düşmesi gerekir ki demokrasi ve insan hakları gelsin. Bu değişiklikte savaşsız olmayacağına göre çok zordur. Bunun iki örneği Afganistan ve Irak tır. Afganistan yedi yıldır, Irak ta beş yıldır hala direnmektedir. Zaten Avrupalılar Amerikalıların bu projesine gerçekleştirme şansı çok zayıf olduğu için pek sıcak bakmamaktadırlar. Ancak önemli bir değişiklik olurda gerçekleştirme şansı ortaya çıkarsa Türkiye nin de böyle bir değişiklikte rolü mutlaka olacaktır. Ama içinde bulunduğumuz 2008 de bu düşünce sanki terk edilmiş gibidir. Avrupa nın güvenliği, Batı nın güvenliği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türkiye de bu bağlamda geçmişte batı güvenliğine önemli katkılar sağlamıştır. Bugün Avrupalılar Güvenliklerini AB nin üyesi ülkeleri ile yapmak istemektedirler. Eğer Türkiye AB üyesi olursa diğer üyeler gibi Avrupa güvenliğindeki yerini alacaktır. Eğer Türkiye AB üyesi olmazsa ABD ile NATO çerçevesi içinde veya bir başka çerçevede kolektif bir güvenlik içinde kendi güvenliği için bulunmaya devam edecektir. Türkiye nin Avrupa 10 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

19 Avrupa Güvenliği, NATO ve Türkiye Güvenliğinin dışında kalması hem Avrupalılar için hem de Türkiye için olumsuz sonuçları olabilir. Uluslararası barış ve güvenlik önemli bir katkısını kaybeder. SONUÇ Avrupa Güvenliğinin temel unsuru olan insan, bir başka deyişle nüfus sorunu Avrupalı sorumlu yetkililerin uykularını kaçırmaktadır. Avrupa nın nüfusu ile ilgili en son çalışmayı Avrupa konseyi yapmıştır. Bu çalışmaya göre 1995 de 728 milyon olan AB nüfusu % 22 eksiği ile 2050 yılında 564 milyona inme ihtimali vardır yılında Avrupa nüfusunun % 14.7 i 65 yaş üstüdür yılında bu rakamın % arası olacağı tahmin ediliyor. Bu son rakam Avrupa nın çalışan nüfus ve ülke savunmasında kullanacağı insan sıkıntısının AB nin ekonomik ve ülke güvenliğini sağlamada ne kadar risk alacağının kanıtıdır. AB bugünkü nüfus Pozisyonunu korumak için 2050 yılına kadar her yıl 1.8 milyon göçmen alması gerekir. Eğer kötü tahmin gerçekleşirse AB nin 2050 ye kadar yaklaşık, 75 milyon göçmene ihtiyacı olacaktır. 1 Dolayısıyla AB nin Avrupa nın güvenliği ile ilgili sadece topa tüfeğe değil diğer unsurlarında önemle ele alınıp çözüm üretilmesi gerekir. Yukarıda not ettiğimiz uluslararası güvenliği tehdit eden unsurların büyük bir bölümü Avrupa güvenliğini ya doğrudan tehdit ediyor ya da olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliğinin sorumluluğu gereği mutlaka küresel tehditlere karşıda önlem alması gerekir. AB, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan ABD-AB uyuşmazlığını kesinlikle bir sonuca bağlaması gerekir. İki müttefikin ciddi fikir ayrılığı daha da derinleşmeden çözüme kavuşması gerekir. Aksi takdirde Avrupa ve Uluslar arası Güvenliğin ciddi sorunlarla karşılaşma riski vardır. Avrupalı ülkeler daha rahat ve daha özgür davranmak için ABD nin Avrupa yı terk etmesi gerektiğine inanmaktadır. Kısa bir gelecek için bu düşünce doğru olabilir. Ancak 50 yıl sonrası için bu düşüncenin doğruluğunun tartışılması gerekir. 1 Le soire, ( ) 11 Journal of Strategic Studies 1 (3), 2009, 1-14

20 Haydar Çakmak Dolayısıyla Avrupalıların daha fazla düşünmesinde yarar vardır. NATO nun Varşova Paktı gibi dağılması gerektiğine inanan ülkeler ve bir takım politik gruplar var. NATO nun görevini tamamladığı ve işlevsiz kaldığı dolayısıyla Varşova Paktı gibi dağılması gerektiği söylenmektedir. Gerek Avrupa da gerekse dünyada kolektif güvenliği organize edecek bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. NATO da kendisini kanıtlamış bir güvenlik örgütü olarak bu görevi yürütmektedir. Öyleyse yeni bir örgütlenmeye gerek yoktur. AB kendi güveliğini kendisi sağlayacaksa önce kendi arasındaki güvenlikle ilgili fikir ayrılıklarını çözmesi gerekir. Zira İngiltere ve kendisine yakın ülkeler Fransa ve Almanya gibi düşünmemektedir. Dış politika ve güvenlikle ilgili kararlar bilindiği gibi AB de oybirliği ile alınmaktadır. Güvenlikle ilgili bir kararın çıkması için bütün üyelerin desteklemesi gerekir. AB üyesi ülkeler soğuk savaş sonrasının rahatlığı içinde güvenlik ve savunmasını politik bütünleşme, doğu Avrupalı ülkelerin batıya entegrasyonu ve sosyal adalet konularının arkasına atmıştır. Savunma ve güvenliğe eskisi kadar kaynak ve zaman ayırmamaktadırlar. Bu tutumda AB ni ekonomik dev politik ve askerî cüce konumuna sokma riski vardır. ABD, Rusya Federasyonu, Çin ve Hindistan ın küresel güç olma yolundaki çabaları AB nin ikinci plana itilmesine neden olabilir. Hindistan 2003 yılında 3,5 milyar Çin ise 2,5 milyar dolar ile silah ithalatında birinci ve ikinci olmuşlardır. Rusya Federasyonu ise yine 2003 de 7 milyar dolar ile silah ihracında birinci olmuştur. Günümüzde bu rakamlar çok farklı değildir. AB küresel bir güç olmak istiyorsa büyük düşünüp büyük hareket etmek zorundadır, ortaçağ zihniyeti ile AB ni bir Hıristiyan birliğine dönüştürmenin Avrupa ya ve dünyaya hiçbir katkısı olmaz. Çin, Hindistan, Japonya, Kore vb. ülkelerde Konfüçyüs felsefesine dayalı Budist bir birliktelik oluşturulursa dünyayı orta çağ zihniyeti ile dinler kampına bölmenin dünya barışı için son derece tehlikeli olur. Ayrıca kendisini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran Batı medeniyeti Batı özgürlüğü ve Çağdaşlık gibi kendilerini ayrıcalıklı yapan 12 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (3), 2009,1-14

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Cuma BAYAT (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University)

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 2 2013 99 DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN BALKAN POLİTİKASININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Emirhan GÖRAL * Özet Bu makalenin

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume VII Sayı/Number 1 Nisan/April 2014 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Bülent Sarper Ağır Etnik Çatışmaların Yayılması ve

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi - TÜSİAD Dış Politika Forumu Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum

Boğaziçi Üniversitesi - TÜSİAD Dış Politika Forumu Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum Özet Türk dış politikası Soğuk Savaşın sona ermekte olduğu yolunda ilk belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir değişim sürecine girdi. Konjonktürel

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Hasan Duran [Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü] Özet 1946 yılında bağımsızlığını ilan eden Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Detaylı

OAKA 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK. Doç. Dr. Kamer KASIM *

OAKA 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK. Doç. Dr. Kamer KASIM * OAKA Cilt1, No: 1 ss.19-35, 2006 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK POLİTİKALARI Doç. Dr. Kamer KASIM * GİRİŞ ÖZET Bu çalışmada, 11 Eylül terör eylemlerine giden süreçte ve eylemler sonrasında Kafkasya

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sempozyum Bildirileri Symposium Papers V. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU TARİHİ VE GÜNCEL SİYASAL KONULAR: GÖRÜŞLER & ÖNERİLER

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Çin in Orta Asya Güvenlik Sorunu:

Çin in Orta Asya Güvenlik Sorunu: 1 Çin in Orta Asya Güvenlik Sorunu: Kırgızistan Olayları ve Şanghay İşbirliği Örgütü Doç. Dr. Erkin Ekrem Ağustos 2010 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş: Kırgızistan Olayları ve Şanghay İşbirliği Örgütü 2. Soğuk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor?

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? Aslıhan P. TURAN Özet: Avrupa Birliği, Soğuk Savaş ın ardından güvenlik ve savunma politikalarında

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ FURKAN ŞENAY MUHAMMET KOÇAK ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA 1141 11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA ÖZET ÖZER, Ahmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 11 Eylül sadece ABD de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, dünyayı âdeta Hristiyan Batı ile Müslüman Doğu

Detaylı

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE Taşkın DENİZ ÖZET İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının

Detaylı